KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 2009 év A 2009-es számviteli beszámoló még nem készült el, így a pénzügyi kimutatások 2008-as adatok alapján kerülnek bemutatásra. Budapest,

2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló (2008) 4. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról (2008) 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása (2008) 6. Cél szerinti juttatások kimutatása (2008) 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. 9. Mellékletek 1. Közhasznú szervezet egyszerűsített mérlegének és eredménykimutatásának hitelesített másolata 2. kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

3 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: Magyar Önkéntesküldő Alapítvány 2. Képviselő: Reicher Péter 3. Székhely: 1114, Budapest, Szabolcska Mihály utca Levelezési cím: 1114, Budapest, Szabolcska Mihály utca Adószám: TB törzsszám: nincs 7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 10. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8.994, Pk.60866/2003/2, Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 8.994, Pk.60866/2003/2, A szervezet céljának rövid leírása Tekintettel arra, hogy Magyarországon a kormányzati és civil kezdeményezésre egyre több Magyarország területén kívül eső célterületre egyre több fejlesztési, humanitárius és segélyezési project irányul, valamint számos szakember és tanuló kíván hosszabb, rövidebb ideig önkéntes munkát végezni Magyarország területén kívül, akár harmadik világban, célunk az, hogy Fejlesztési, humanitárius és segélyezési projektek lebonyolítására vállalkozó személyeket megszólítsuk, felkészítsük a határon túl önkéntesen végzendő tevékenység elvégzésére, megfelelő fejlesztési, humanitárius és segélyezési projektekben helyet biztosítsunk számukra, a projekt időszaka alatt támogatást biztosítsunk számukra, és ellenőrizzük az elvégzett munkát, hazatérésük után segítsünk a hazai környezetbe való visszailleszkedésben. Célunk továbbá hazai rendezvények lebonyolításán keresztül az önkéntesség társadalmi megbecsülésének növelése

4 A célkitűzések részletezése: Különböző fórumokon megismertetni nemzetközi (Európán belüli és tengerentúli) fejlesztési, humanitárius és segélyezési projektekben történő önkéntes munka lehetőségét, jelentőségét és módjait, Felhívni az egész társadalom figyelmét Magyarország és az egyén globális problémákban és ügyekben való felelősségére, Továbbképzések, tájékoztató estek szervezése- magyar globális neveléssel és önkéntességgel foglalkozó nem kormányzati szervezetekkel együttműködve Az önkéntesek felkészítését szolgáló oktatási anyagok elkészítése, aktualizálása, A jelentkező önkéntesek oktatása és felkészítése, A projekt időszaka alatt az önkéntesek infrastrukturális, sürgős ügyintézési, szakmai és mentális támogatása, A helyszínen végzett munka ellenőrzése és monitorozása, a projekt eredményességének és tapasztalatainak bemutatása itthon az önkéntes által preferált formában, A külföldi önkéntesség személyes és szakmai eredményeinek a magyar társalomba történő beültetése kisebb projektek kivitelezésével, Kapcsolattartás a fejlesztési és humanitárius projektek projektgazdáival, az ezirányú magyar politikai döntéshozókkal, szakosított intézményekkel és a támogatott szervezetekkel, közösségekkel, Kapcsolatteremtés egyházak harmadik világban működtetett fejlesztési, humanitárius és segélyezési szervezeteivel és projektjeivel, Hosszú távú partneri kapcsolatok kialakítása és kihasználása hasonló tevékenységgel foglalkozó magyar és külföldi szervezetekkel. Az Alapítvány közhasznú céljai: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolat élénkítése, velük kapcsolatos projektek kiépítése Emberi és állampolgári jogok védelme, Környezetvédelem, regionális fejlesztés Euroatlanti integráció elősegítése

5 Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése 3. Számviteli beszámoló (2008) Az alapítványi beszámoló kuratóriumi elnök által hitelesített részletes mérleg és eredmény kimutatása a mellékletek pont alatt található. 4. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról (2008) 5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (2008) 2008 évi költségek D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 28 6.RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 1.ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 0 2.SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 0 3.ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0 4.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 5.PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 6.RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 F.ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 8390 G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY I. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY évi bevételek 1.KÖZHASZNÚ CÉLRA, MŰKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS 1267 a. ALAPÍTÓTÓL 0 b. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL 1000 c. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL 0 d. EGYÉB, EBBŐL 1% PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 4. TAGDÍJBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 0 5. EGYÉB BEVÉTELEK AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (a+b) 0 a SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 0 b SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE 0

6 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 C, ÖSSZES BEVÉTEL Cél szerinti juttatások kimutatása (2008) 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének A Magyar Önkéntesküldő Alapítvány 2009-as évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek. 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2009 Egyre többen, több helyen a nagyvilágban A 2009-es év az Alapítvány történetében a stabil növekedés és terjeszkedés éve volt, amelynek alapjait még 2008-ban fektettük le. A nemzetközi önkéntesség gondolata, valamint a fejlesztési projektekben való részvétel lehetősége egyre több emberhez jut el Magyarországon és a média is egyre többször foglalkozik a témával. Programjainkon keresztül 2009-ben soha nem látott számban próbálhatták ki magukat magyar fiatalok önkéntesként külföldön. Emellett az Alapítvány erősítette szerepvállalását a témával kapcsolatos nemzetközi szervezetekben, míg itthon (Budapesten és egyre nagyobb számban vidéken is) tematikus rendezvényekkel és médiaszereplésekkel (Nők Lapja, ATV, Lánchíd Rádió, stb) igyekezett a nemzetközi önkéntesség fontosságát tudatosítani a társadalom körében. Az Európán belüli és a tengerentúli projektek százalékos megoszlásában nagy változás mutatkozott. Míg az elmúlt évek során a projektek mintegy 80%-a Európán belül zajlott, addig 2009-ben ez az arány 52%-ra csökkent, azaz az összes önkéntes program, mintegy majdnem fele már tengerentúlon bonyolódott le. Ez a változás tükrözi mind az önkéntesjelöltek preferenciáit, mind a nemzetközi önkéntesség eddig kihasználatlan potenciáljait- beleértve a fejlődő világ növekvő érdeklődését, igényét és befogadó kapacitását.

7 Önkéntes napok földrajzi megoszlása 2009 ben 19% 5% 18% 58% Európa Ázsia Dél Amerika Afrika A területi megoszlás változása mellett fontos kiemelni a jelentkezők önkéntességgel töltött napjainak mintegy 3,5-szeres növekedését ról 2009-re ez a szám éves szinten 990-ről 3635-re ugrott- a projektek többsége átnyúlik a 2010-es évre is. Önkéntesek által külföldön eltöltött napok száma Az Alapítvány főbb tevékenységi körei a 2009-es évben 1. Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) Az alapítvány 2007 második fele óta bejegyzett küldő szervezet, a 2009-es évben a széleskörű toborzásra, népszerűsítésre, illetve a program nyújtotta lehetőségek minél bővebb kihasználására koncentráltunk óta a programmal kapcsolatos teendőkért Mikesy Álmos a felelős.

8 2009 februárjában két két önkéntesünk Magyarország számára úttörőként indult el 12 hónapra Indiába illetve Argentínába, hogy ott részt vegyenek a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek és édesanyák non-formális oktatásában. Az év folyamán Európán belül Franciaországban 7, Németországban 3, Spanyolországban 4, Olaszországban, Ausztriában, Belgiumban, Portugáliában és Észtországban 1-1 kiválasztott önkéntesünk állt helyt. Az önkéntesek kiküldése és eredményes szolgálata mellett külön sikerként könyvelhető el, hogy a már kialakított külföldi partnerségi kapcsolatok nem egyszeri eseti jellegű együttműködésnek maradtak meg, hanem hosszú távú kooperációnak. (pl: ICE Reseau Francophone nevű francia szervezet, Kalyanam indiai non-profit szervezet) Az alapítvány nagy figyelmet szentel nemcsak a kiinduló, hanem a visszatérő önkéntesek számára is. Ez jelenti többek között a médiában (TV-adásokban, újságokban) történő személyes élménybeszámoló lehetőségét, valamint a munkahelykeresésben-pályaorientációban való segítségnyújtást, azaz a régi életbe való- de új tapasztalatokkal bővülő zökkenőmentes visszatérést és továbblépést. Társadalmi hasznosulás: Az európai önkéntes szolgálat egy olyan lehetőség a 30 éven aluliegyetemi diákok, friss diplomások, álláskeresők- számára, mely anyagi kötelezettségek és szakmai elvárások hiányában az egész társadalom számára elérhető. Hazatérve sok fiatal talál rá az igazi hivatására, melyet nem kényszerből vagy családi örökségként folytat, hanem saját késztetése nyomán. Akár Európában, akár más kontinensen történik maga a program, befejeztével az egyén sokkal határozottabb, más kultúrák és nép-és társadalmi csoportokkal toleránsabb, és nyitottabb lesz. A magyar társadalom és egyén fejlődéséhez, a világban betöltött szerepének értelmezéséhez pedig ezen tulajdonságok és attitűdök elengedhetetlenek. 2. GLEN (Global Education Network of Young Europeans) A hálózat magyarországi partnerszervezete továbbra is a Magyar Önkéntesküldő Alapítvány az eddigi sikeres együttműködés elismerése, hogy idén a magyar koordinátort a Steering Committee (Döntéshozói Bizottság) tagjai közé választották, s így személyesen részt vehet a program alakításában, illetve értékelésében. A 2009-es év önkénteseinek felkészítése zökkenőmentesen zajlott. A GLEN tréneri csapatához csatlakozott Wrochna Anna, volt önkéntesünk is ben három önkéntes vett részt alapvetően globális nevelés (Etiópia), környezetvédelem (Nigéria) területén, valamint kulturális örökség ápolásában (Kambodzsa). Az év utolsó fele az új projektszerződések megkötésével illetve a résztvevők kiválasztásával telt. A nagy érdeklődésre való tekintettel, mely az egyre sűrűbb média megjelenésnek is köszönhető (Nők Lapja, Hír TV) a jelentkezési határidőt meg kellett hosszabbítani. Idén a meghirdetett két projektre kisebb városokból is többen jelentkeztek, s így a vidéki jelentkezők száma meghaladta a budapestiekét. Társadalmi hasznosulás: A GLEN projektek elsődleges célja, hogy a projektciklus végére az önkéntes megértse a globális interdependenciákat, átérezze saját és Európa felelősségét a globális problémák megoldásában, valamint hogy a megszerzett ismereteket hatékonyabban tudja továbbadni. Erre példa az Etiópiában járt önkéntesünk, aki egy törökszentmiklósi általános iskolával együttműködve határon átnyúló német- magyar-etióp projektet valósít meg. A víz témát

9 mindhárom országban feldolgozva közös kiállítást szervez, valamint háromnyelvű oktatófilm is készül. Ueink a Mobilitás által szervezett Nem-formális tanulás napján meghívott előadók, valamint fesztiválokon és iskolákban is tartanak előadást, globális nevelési akciókat. 3. DED (Deutscher Wntwinklungsdiens) partnerség A HVSF a 2007 második felében megkötött partnerségi megállapodásnak megfelelően 2009-ben is igyekezett a DED által nyújtott fejlesztési szakember és szakmai gyakorlatos projektekkel kapcsolatos információkat eljuttatni a célcsoportnak Az Alapítvány havonta kétszer szervezett információs találkozókat, ahol 4-10 fő vett részt. Az év során összesen 50-en jelentkeztek, akik közül ketten készítették el pályázatukat és vettek részt a bonni kiválasztáson 2010-ben 1 önkéntes indulhat el Mozambique-ba Társadalmi hasznosulás: A magyar szakembereknek a DED program egy kiváló lehetőség arra, hogy kipróbálják magukat, és szakmai tudásukat a hazaitól teljesen eltérő kulturális illetve szakmai környezetben, hozzájárulva más társadalmak és saját maga fejlődéséhez. A program fejleszti a magyar-német együttműködést, és igen nagy presztízsértékkel bír. A DED nagy előnye, hogy lehetőséget nyújt családos szakembereknek is. 4. IVCO/ FORUM Az alapítvány több mint 4 éve tagja világ legnagyobb önkéntesküldő szervezeteit tömörítő IVCO világszövetségnek tól az alapítvány elnöke a Forum elnökségének is tagja. Az alapítványt azt a megtiszteltetés érte, hogy 2009-ben Budapesten szervezhette meg a Világkonferenciát, melyen 22 ország 42 küldötte vett részt. A konferencia médianyilvánosságot is kapott, mely tovább növelte az önkéntesség lehetőségének ismertségét, továbbá A hazai önkéntességgel foglalkozó szervezeteknek lehetőséget biztosított a szakmai eszmecserére. A konferencián a következő témákat vitatták meg: Nemek és Önkéntesség ( United Nations Volunteers- prezentáció) A nemzetközi önkéntesség és szolgálat hatása (vitafórum) A nemzetközi önkéntes programok kihívásai (kis csoportos prezentációk): Korea tengerentúli önkéntesség kezdeményezése, emberi jogok és békefolyamat a háború sújtotta Kolumbiában, a francia küldő szervezetek kvantitatív és kvalitatív kapacitásfejlesztése Önkéntesek mint a társadalmi elkötelezettség katalizátorai

10 2011 a Nemzetközi Önkéntesség éve Társadalmi hasznosulás: A konferenciának köszönhetően a résztvevők megosztották egymással tapasztalataikat, javaslatot tettek a következő évek népszerűsítési taktikájára, illetve szorosabbra fűzték az eddigi kapcsolatokat, együttműködéseket. 5. Egyéb tevékenységek Sajnálatos módon az ENSZ fejlesztési céljairól továbbra is csak egy szűk értelmiségi elit, illetve a szakma rendelkezik pontos ismerettel, míg a társadalom többsége nem is hallott róla. Ezen okból kifolyólag az Alapítvány úgy döntött, hogy 2009-ben tovább folytatja a 2008-ban elkezdett MDG esték című rendezvénysorozatot, mely a Millenniumi Fejlesztési Célokat próbálja közismertebbé tenni. Az est felvázolja az ENSZ nyolc fejlesztési céljának aktuális állását, bemutatja az akadályt jelentő tényezőket, illetve felvázolja a célok jövőbeni megoldási módozatait. A rendezvényt színesebbé teszi az alapítvány által kiküldött önkéntesek beszámolója arról, hogy az ő projektjük mivel járult hozzá egy-egy cél eléréséhez. Az Etiópiában, Indiában, Jemenben, Kambodzsában, Mongóliában, Ugandában és Pakisztánban járt önkéntesek fotóiból mozgó kiállítást is rendeztünk Magyar önkéntesek a fejlesztési célokért címmel, melyet még érdekesebbé tettek az élménybeszámolók illetve saját gyártású filmek. (Ladakh-i Nők Szövetsége, HVSF- Glen önkéntesként három hónap Kambodzsában) Társadalmi hasznosulás: Nem mindenki engedheti meg magának, hogy részt vegyen egy hosszabb távú önkéntes programban, különösen a harmadik világban. A rendezvényeken, kiállításokon és esteken való részvétel azonban segíti a globális problémákkal, fejlesztési projektekkel és célokkal kapcsolatos ismeretanyag elsajátítását. Az érdeklődők betekintést nyernek az önkéntes és szakmai programok fontosságába, az egyén illetve a társadalom globális ügyek iránti felelősségvállalásának szükségességébe, valamint az ehhez társuló személyes élményekbe. Tapasztalatunk szerint sok jövendőbeli önkéntes meríti a részvételhez szükséges ihletet. Kelt: Budapest, február 13.

11 9. Mellékletek

12

13 9. Záradék A jelentés a kuratórium által megőrzésre kerül azzal, hogy abba bárki betekinthet, illetve saját költségére másolatot készíthet. Kelt, Budapest, február 13. Reicher Péter Kuratóriumi elnök

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010.

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43 Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. ÉV 1. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú éves beszámoló

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT?

MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT? Hodosi Róbert Vezetői összefoglaló Stratégiai fordulópont előtt a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT? A HAND Szövetség kiadványa Szerző / Hodosi Róbert

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése Kutatási beszámoló Szerkesztette: Németh Szilvia Budapest, 2008. szeptember 2009. február 1 A tanulmány a Roma Education Fund megrendelésére

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben