Felhívás. A vámkezelés folyamata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhívás. A vámkezelés folyamata"

Átírás

1 Felhívás A Magyar Posta Zrt n keresztül Magyarországra postaforgalomban beérkező, illetve innen kivitelre kerülő küldemények esetében alkalmazandó egyes vámjogszabályokról A vámkezelés folyamata A postaforgalomban beérkező csomagok kezeléséről, raktározásáról, vám elé állításáról, azok vámkezeléséről a belföldi postai szolgáltató (jelenleg ezt a feladatot a Magyar Posta Zrt. látja el) gondoskodik a postaforgalomban alkalmazandó jogszabályi felhatalmazások alapján. Valamennyi küldemény a Magyarországra történő megérkezését követően a posta kezelésébe kerül. A vámhatóság döntése alapján a küldemények szúrópróbaszerűen kibontásra kerülhetnek. A küldemények vizsgálata minden esetben a posta 2 alkalmazottjának közreműködésével történik (bontják, illetve zárják), melynek megállapításait 1 fő pénzügyőr dokumentálja, valamint a visszazárást követően a bontás hitelesítése érdekében a küldeményt, személyre szóló bélyegzőlenyomatukkal látják el. A nemzetközi postaforgalomban érkező küldemények kezelését ellátó Magyar Posta Zrt. a már rendelkezésre álló adatok (pl. szállítólevélen feladáskor feltüntetettek) alapján elindíthatja a vámeljárást. Amennyiben a vámkezelés elvégzéséhez nem állnak rendelkezésre a szükséges adatok, okmányok (tényleges vámérték, vámmentesség fennállását alátámasztó adatok, engedélyek, stb.), úgy a Magyar Posta Zrt. egy, a vámkezelés végrehajtásáról, feltételeiről szóló általános tájékoztató csatolása mellett megkeresi a címzettet a szükséges dokumentumok beszerzése érdekében. Amennyiben a megfelelő adatok megérkeznek a vámeljárásra vonatkozó indítvány előterjeszthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 2. számú Repülőtéri Igazgatóság felé. A NAV 2. számú Repülőtéri Igazgatóság az indítvány benyújtása után azt megvizsgálja és dönt annak elfogadása, illetve elutasítása felől. Felhívom a figyelmet, hogy a vámhatóság további okmányok benyújtását is megkövetelheti, mely tényt közli a Magyar Posta Zrt-vel, akik újból felveszik a kapcsolatot az ügyfelükkel. A vámeljárás lezárását követően kiszállításra kerül a küldemény a címzett lakhelye szerint illetékes, területi postahivatalba. A postahivatal kiértesíti az ügyfelet a csomag érkezéséről és tájékoztatja az esetlegesen fizetendő vám és nem közösségi adók és díjak összegéről, melynek helyszínen történő megfizetése után átadja a csomagot. Az előző bekezdésben leírtak alapján a Magyar Posta Zrt. felelőssége, hogy a címzett időben értesüljön csomagja megérkezéséről, az esetleges vámkezelési eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatási, okmánybenyújtási kötelezettségéről, illetve azon tájékoztatás biztosításáról, hogy milyen mértékű vám- és nem közösségi adó, illetve egyéb díjfizetési kötelezettsége keletkezett a címzettnek, a küldeményét hol veheti át. A Magyar Posta Zrt. tud felvilágosítást adni továbbá arról is, hogy a küldeménnyel kapcsolatos vámeljárás milyen stádiumban van. A küldeményekkel kapcsolatban a Nemzetközi Posta Kicserélő Központját az értesítőn szereplő ragszám alapján keresheti, az alábbi elérhetőségeken: 06/ ;

2 A oldalon nyomkövető rendszer működik, ahol az ott leírt feltételek megléte esetében, ragszám alapján lekérdezhető a küldemények aktuális állapota. A nyomkövető rendszer elérési útja: A NAV. 2. sz. Repülőtéri Igazgatóság kizárólag konkrét határozatszámmal, ÁRUREG számmal, iktatószámmal rendelkező vámkezelési indítvánnyal, eljárással kapcsolatosan tud felvilágosítást adni. Postai ragszám alapján történő keresési eljárást a vámhatóság nem tud lefolytatni, mivel erre vonatkozó teljes körű információkkal kizárólag a Magyar Posta Zrt. rendelkezik. Közteher fizetési kötelezettség keletkezése az áru értékétől függően Megrendelt Áru ellenszolgáltatás mellett Magánszemélyek közötti ajándék küldemény Érték (EUR) Vám ÁFA Érték (EUR) Vám ÁFA % % 150 felett tarifális vámtétel 27% ,5 % 27% 700 felett tarifális vámtétel Kereskedelmi vámtarifa (tarifális vámtétel): jogszabály alapján egyes áruk, árucsoportok külön kategóriát képeznek. Internetes elérhetősége: A vámjogszabályok által euróban meghatározott értékhatárok forintösszegben történő meghatározása tekintetében a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 18. cikk (2) bekezdését, az áfa törvény által meghatározott értékhatárok forintösszegben történő meghatározása tekintetében pedig az áfa törvény 256. (1) bekezdését kell alkalmazni. Az euróban meghatározott értékhatárok tekintetében a tárgyévben alkalmazandó forintösszegeket a NAV KH elnöki tájékoztatásban teszi közzé. 27% Elhanyagolható értékű küldemények A 1186/2009/EK a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló rendelet cikke alapján behozatali vámoktól mentesen hozható be bármely elhanyagolható értékű 150 EUR összértéket nem meghaladó küldemény, amelyet egy Közösségen belüli címzett részére a Közösség területén kívülről közvetlenül adnak fel. Ebben az esetben az áfa mentes összeghatár 22 EUR. A mentesség azonban nem alkalmazható a következőkre: alkoholtartalmú termékek parfümök és kölnivizek dohány vagy dohánytermékek Vámmentesen magánszemély által magánszemélynek küldött küldemények A 1186/2009/EK a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló rendelet cikke alapján behozatali vámoktól mentesen hozhatók be azok a küldemények, amelyet a Közösség területén kívül élő magánszemély küld a Közösség területén élő magánszemély részére nem

3 kereskedelmi forgalomban. Nem kereskedelmi forgalomnak minősül, ha a küldemény alkalmi jellegű, mennyiségénél és jellegénél fogva kereskedelmi szándékot nem tükröz, személyes használatra szolgál és pénzbeli ellenszolgáltatástól mentes. A vámmentesség értékhatára 45 EUR, amely jelen esetben egyúttal áfa mentességet is jelent. A vámmentesség egyes küldemények esetén mennyiségi korláthoz is kötve van: Dohány termékekből: 50 darab cigaretta, vagy 25 darab szivarka (darabonként maximum 3 grammsúlyú szivar), vagy 10 szivar, vagy 50 gramm fogyasztási dohány, vagy a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek. Alkoholtermékekből és alkoholt tartalmazó italokból (több tétel esetén részarányosan összeállított mennyiség): 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú égetett szeszes italok és szeszek, vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált etilalkohol, vagy 1 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb alkohol alapú aperitifek, tafia, szaké, vagy ezekhez hasonló italok, vagy 1 liter habzóbor, likőrbor, vagy 2 liter csendes bor. Egyéb termékekből: parfüm: 50 gramm, vagy kölnivíz: 0,25 liter. A felsoroltakon túl általános forgalmi adó mentes továbbá 500 gramm kávé, vagy 200 gramm kávékivonat és esszencia, valamint 100 gramm tea vagy 40 gramm teakivonat és esszencia importja is. Ez azt jelenti, hogy a felsorolt súlyokat meghaladó termékek esetén bár a vámmentesség 45 EUR értékig fennáll áfa fizetési kötelezettség keletkezik. Vámérték (vámkiszabás alapjának) meghatározása Mivel a vámmentesség és a vámkiszabás alapja az áru értéke, így annak helyességét a vámhatóság fokozottan ellenőrzi. A NAV a küldemény vámkezelésére tett indítványt csak abban az esetben fogadja el, ha a küldeményben lévő áru értéke a valóságnak megfelelően (az aktuális piaci ár) került megállapításra. Ez a szabály vonatkozik az ajándékként érkező küldeményekre is! Amennyiben a vámérték helyessége tekintetében kétség merül fel, a vámhatóság további dokumentumokat is kérhet, melyek a következők lehetnek: Az áru vásárlását igazoló számla; A vásárolt áru ellenértékének kiegyenlítését igazoló, banki átutalásról szóló igazolás, kivonat; Ajándék esetében értéknyilatkozat, amelyben megjelölt érték megfelel a termékek aktuális kereskedelmi értékével; Egyéb a vámérték megállapításhoz, tarifális besoroláshoz szükséges nyilatkozat (összetételről, típusról stb.). Amennyiben a fent említett és benyújtott okmányok alapján továbbra sem sikerül teljes mértékben tisztázni az érték valódiságát, az Igazgatóság a jogszabályokban foglalt lehetőségével élve megállapítja a lehetséges vámértéket.

4 Az Igazgatóság által meghatározott és a címzett által bevallott vámérték alapján meghatározott közteher fizetési kötelezettség közötti különbségre a vámszerv különbözeti vámbiztosítékot állapít meg, melyet határozatban közöl. Az áru kiadásának feltétele ennek az összegnek a megfizetése/biztosítása. A köztartozás, valamint a különbözeti vámbiztosíték megfizetése után a küldemény kézbesíthető a címzett részére. Az Igazgatóság az előző bekezdés szerint kiszállított küldeményre vonatkozó árunyilatkozatot utólagos eljárásban vizsgálja tovább a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet 78. cikke alapján, melynek során további okmányokat kér az Igazgatóság a címzettől. Amennyiben az utólagosan benyújtott okmányok alapján az ügyfél által korábban bevallott vámérték minden kétséget kizáróan helyesnek bizonyul, a különbözeti vámbiztosíték felszabadításra és visszautalásra kerül az ügyfél részére. Amennyiben a vizsgálat során a Vámhatóság által meghatározott vámérték helyessége állapítható meg, a különbözeti vámbiztosíték elszámolásra kerül. A harmadik országból érkező küldemények értékének külföldi pénznemből magyar forintra történő átszámításához a Közösségi Vámkódexet létrehozó 2913/92/EGK Tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK Bizottsági rendelet cikke alapján a Magyar Nemzeti Bank által a tárgyhót megelőző hó utolsó előtti szerdáján jegyzett középárfolyamot kell használni a tárgyhó valamennyi napján történt vámkezelés esetén. Tipikus, külföldről rendszeresen rendelt terméknek számít a tablet (vámtarifaszám: 8471), e-book (vtsz.: 8543), póló (vtsz.: 6109), digitális fényképezőgép (vtsz.: 8525) és a táplálék-kiegészítő (pl.: vitamin tartalmú készítmény, vtsz.: 2106), amelyek vámtarifaszáma négy számjegyig adható meg általánosságban.pontos meghatározásához a termék típusának, jellegének, tulajdonságainak megfelelően pontos termékmegjelölés szükséges. Minden egyes termék besorolható egy konkrét, egyedi vámtételt tartalmazó vámtarifaszám alá, amelynek segítségével kiszámítható az adott termék után fizetendő köztartozás összege. Megjegyzendő, hogy a számítástechnikai termékek jelentős részéhez 0 %-os vámtétel tartozik, azonban a 27%-os általános forgalmi adót az ilyen esetekben is meg kell fizetni. Amennyiben vámot kell fizetni az adott küldemény tartalma után, az általános forgalmi adó alapja a termék értékének vámmal növelt összege. Figyelemfelhívás a jogsértő cselekményekre Az Igazgatóság kiemelt feladatai közé tartozik a Postaforgalomba érkező küldemények tekintetében a jogszabálysértő cselekmények felderítése és visszaszorítása. Sok esetben az internetes rendelések során az ügyfelek nem veszik figyelembe a különböző tiltó- és korlátozó rendelkezéseket, melyek közül a leggyakrabban előforduló esetek a következők: 1. Hamis áruk behozatala: Amennyiben a küldemény vizsgálata során megállapítható, hogy a benne található áru nem eredeti, értéktől függően ( ,- Ft) az alábbi jogszabályi helyek alapján büntető, vagy szabálysértési eljárás kerül bevezetésre - Btk áru hamis megjelölése, - 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 71. áru hamis megjelölése szabálysértés. 2. Engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység: Amennyiben valaki engedélyhez kötött külkereskedelmi tevékenységet engedély nélkül fejt ki, vagy árut a kiviteléhez, behozatalához szükséges engedély nélkül exportál vagy importál, bűntettet követ el (Btk ). Az engedélyköteles gyógyszerhatóanyagot tartalmazó küldemények esetében az engedélyhez kötött gyógyszerek behozatala kizárólag orvosi igazolással, vagy a GYEMSZI engedélyével lehetséges.

5 3. Szerzői jogok megsértése: Aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el (Btk. 329/A..). Például autódiagnosztikai programok, szoftverek, melyek a jogtulajdonos engedélye nélkül kerültek másolásra. 4. Természetkárosítás: Aki vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló rendelet A és B melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az országba behozza, onnan kiviszi, az ország területén átviszi, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntettet követ el (Btk. 281.). Például: élő állatok, állati tetemek, preparált állatok, növények, valamint védett növényekből készített termékek (Hoodia). 5. Visszaélés kulturális javakkal: aki a kulturális javak körébe tartozó és kiviteli engedélyhez kötött tárgyat (50 évnél régebbi) engedély nélkül külföldre juttat, vagy a kiviteli engedély kereteit túllépi, büntettet követ el (Btk. 216/B..). Bármilyen művészeti alkotás kivitelekor legyen körültekintő, amennyiben lehetősége van rá, kérjen az alkotótól, vagy a kereskedőtől egy eredetiséget igazoló okmányt. 6. Piacfelügyeleti előírások megsértése: Amennyiben a magánszemély kereskedelmi mennyiségű termék behozatalát végzi, akkor a vámhatóság piacfelügyeleti szempontú ellenőrzést is végez. Amennyiben a termék nem felel meg a termékbiztonsági előírásoknak, a vámhatóság megteszi a piacfelügyeleti hatóság felé a szükséges intézkedéseket. A postaforgalomra vonatkozó fontosabb jogszabályi helyek A postaforgalomban alkalmazandó egyes vámszabályokról szóló 28/2004. (IV.29.) PM rendelet, a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, a TANÁCS 1186/2009/EK Rendeletének (2009. november 16.) küldeményekre vonatkozó cikkei, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó 2454/93/EGK bizottsági rendelet postaforgalomról szóló cikkei. Amennyiben további kérdése van, úgy további információt kérhet a internetes oldalon található Váminformációtól, hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig. Telefon: , Kék szám: E mail:

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014.

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014. Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelen kiadványában hasznos információkkal kíván szolgálni azoknak, akik turistaként utaznak az Európai Unión belül,

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28.

A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28. A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28. Előzmények Időszerűvé vált az uniós vámjogi rendelkezések alkalmazásának

Részletesebben

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16499 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...6 I. A

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

megrendelés) elfogadja az ÁSZF-ben leírt szerződési feltételeinket és adatkezelési elveinket.

megrendelés) elfogadja az ÁSZF-ben leírt szerződési feltételeinket és adatkezelési elveinket. ÁSZF Általános szerződési Feltételek - Vásárlási tájékoztató. Köszöntjük vásárlóink körében! Kérjük, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban ÁSZF). Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben