KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 28. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 28. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 157/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: május 28-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés: 1. Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi beszámolója Előterjesztő: Polgármester 2. A köztisztaságról szóló 2/2014. (II.28.) Kt. rendelet módosítása Előterjesztő: Polgármester 3. Algyő Park Kft évi beszámolója Előterjesztő: Ormay Tamás ügyvezető igazgató 4. Nyári intézményi felújítás Előterjesztő: Polgármester 5. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és a Bóbita Bölcsőde működéséről Előterjesztő: Intézményvezető 6. Tájékoztató a évi tavaszi algyői Egészséghetekről Előterjesztő: Intézményvezető 7. A Szivárvány Óvoda 2014/2015. nevelési évre tervezett csoportok száma és létszáma, valamint pedagógiai asszisztens foglalkoztatása Előterjesztő: Polgármester 8. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása Előterjesztő: Polgármester 9. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének Polgármesteri Alap előirányzatából történő támogatásainak bemutatása Előterjesztő: Polgármester 10. Bérlakások pályázatának elbírálása Előterjesztő: Polgármester 11. Borbála Fürdő B-68 termálkút homokmentesítés, kútjavítási javaslat Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 12. Borbála Fürdő új kút tervezése Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 13. Beszámoló Borbála fürdő öltözőszárny beruházásról Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 14. Gyevitur Kft évi közbeszerzési terve Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 15. Gyevitur Kft Borbála Fürdő által szervezett táborok támogatása Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető

2 16. Algyő településrendezési eszközök módosítása lakossági kezdeményezések és i hivatal módosítási javaslatai alapján évben Előterjesztő: Polgármester és Talmácsi István önkormányzati főépítész 17. Temető hátsó, Korsó utca felől kialakítandó szilárd burkolatú bejáró út kialakításának ügye és bekerülési költsége Előterjesztő: Polgármester 18. Madárkert létesítése Algyőn Előterjesztő: Polgármester 19. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Előterjesztő: Polgármester 20. Algyő, Fazekas u. 51. sz. ingatlan bérleti szerződés módosítása Előterjesztő: Polgármester 21. Egyebek, bejelentések Zárt ülés: 22. Gyógytornász pályázat elbírálása Előterjesztő: Polgármester 23. Munkáltatói kölcsön előtörlesztésének engedélyezése Előterjesztő: Polgármester 24. Algyő, külterület 01265/18 hrsz-ú földterület elővásárlási joga Előterjesztő: Polgármester 1) Herczeg József 2) Angyal Zsolt 3) Irattár K. m. f

3 158/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi beszámolója tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének a évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 1) Herczeg József 2) Angyal Zsolt 3) Üzemeltetési csoport. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Szegedi KvK Szeged Napos út 4. 6) Irattár

4 159/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja elfogadott napirendje sorrendjét és a A köztisztaságról szóló 2/2014. (II.28.) Kt. rendelet módosítása tárgyú előterjesztést követően a Nyári intézményi felújítás tárgyú napirend megvitatásával folytatja ülését. 1) Herczeg József 2) Angyal Zsolt 3) Irattár

5 160/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Nyári intézményi felújítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 28. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Nyári intézményi felújítás tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a nyári intézményi felújítással, a határozat 1. számú mellékletében részletezettek szerint és felújításhoz a költségvetésben szereplő 10 millió Ft mellé még ,- forintot biztosít a Általános Tartalék terhére. 2. A Képviselő-testület nem támogatja a GLAMOX típusú mobil fűtőpanel megvásárlását az önkormányzat és az óvoda vonatkozásában. A testület a júniusi Képviselő-testületi ülésre hatástanulmány elkészítését kéri a pluszban termelt energia hasznosítására vonatkozóan. 3. A Képviselő-testület megbízza a TÜK Bizottságot, hogy dolgozza ki a Szivárvány Óvoda régi épületének tetőfelújítására vonatkozó végleges megoldási lehetőségeket, továbbá kéri, hogy a munka elvégzésére a beadott pályázat bírálatának ismeretében kerüljön sor. A Képviselő-testület kéri, hogy augusztus végére készüljenek el a felújításhoz szükséges engedélyes tervek. 4. A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda régi épület és konyha elektromos hálózata cseréjének elvégzéséhez három árajánlat beszerzését kéri. A testület megbízza a TÜK Bizottságot, hogy a beérkezett ajánlatok közül válassza ki a nyertes ajánlattevőt. A munkálatok elvégzésének kizárólagos ideje augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig tartó időszak. 5. A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot, hogy a Szivárvány Óvoda mobil épülete tetőfedésével kapcsolatban vizsgáljon meg a cserépfedésen kívül további megvalósítási lehetőségeket is. A munkálatok elvégzésének határideje augusztus A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottság, hogy vizsgálja meg és hozzon döntést a Szivárvány Óvoda utcafrontján további kerékpártároló kialakításának, elhelyezési lehetőségének ügyében. 7. A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot, hogy vizsgáljon meg különböző alternatívákat az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola könyvtára elé elhelyezendő árnyékoló vonatkozásában. Határidő: júniusi Képviselő-testületi ülés 8. A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot, hogy válassza ki az Algyő Fehér Ignác Általános Iskola épülete mosható lábazatának esztétikus kivitelezési lehetőségét.

6 A Képviselő-testület felkéri Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezetőt, hogy rendkívüli testületi ülés keretében mutassa be az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tisztasági meszelésének és a mosható lábazat festésének négyzetméterre pontos felmérését és a munkálatok tételes költségvetését. 9. A Képviselő-testület kéri, hogy készüljön részletes előterjesztés Alkotóház udvari épületének átalakítására, felújítására, amelyben pontosan megtervezhető az átalakítás menete és költsége, az épület funkciója. Határidő: júniusi Képviselő-testületi ülés Felelős: Bene Zoltán intézményvezető, TÜK Bizottság, Üzemeltetési csoport 10. A Képviselő-testület felkéri az Üzemeltetési csoportot, hogy az 1. számú melléklet szerinti munkálatok kivitelezésére kérjen be részletes árajánlatot a Gyeviép NKft-től. 11. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Gyeviép NKft-vel megkötésre kerülő szerződés aláírására. 12. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a felújításhoz még szükséges Ft forintot a költségvetésben szerepeltesse. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Torma Tiborné TÜK Bizottság elnök 4. Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezető 5. Intézményvezetők 6. Üzemeltetési csoport 7. Fejlesztési csoport 8. Pénzügyi és Adócsoport 9. Irattár

7 160/2014.(V.28.) Kt. határozat 1. számú melléklete Önkormányzat Munkák Bruttó ár 1) Vizesblokkokban a szennyvízelvezető rendszer karbantartása ) Tervtár kialakítása ) Földszinti folyosó lábazati festés javítása ) Földszinti férfi WC. Piszoárjainak cseréje automata öblítősre ) Bejárati ajtók vízvetőinek cseréje nagyobb méretűre Összesen: Egészségház utca 42. Munkák Bruttó ár 1) 1. számú lakás elektromos hálózat felújítása ) 1. számú lakás nyílászáró csere ) 4. számú lakás nyílászáró csere Összesen: Könyvtár Munkák Bruttó ár 1) Gyerekkönyvtár faljavítás vakolással, festéssel, ablakbeázás megszűntetése 2) Elektromos hálózat felülvizsgálata Összesen: Faluház Munkák Bruttó ár 1) Szabadtéri színpad fölötti tető szigetelése (fóliázás), antenna eltávolítás, cseréppótlás 2) Színházterem festése Összesen:

8 Családsegítő Szolgálat Búvár utca 1. Munkák Bruttó ár 1) Bejárat előtti tető javítása Összesen: Védőnői Szolgálat, Egészségház utca 42. Munkák Bruttó ár 1) Orvosi rendelő váró és védőnői rendelő közti faajtó hangszigetelése Összesen: Bóbita Bölcsöde Munkák Bruttó ár 1) Tisztasági festés (földszinti folyosó, lépcsőfeljáró, Süni csoport szoba, főzőkonyha) 2) Babakocsi tároló világítás kialakítása ) Kapulécek javítása ) Hátsó kapu és a homokozó farészeinek festése ) Udvar füvesítés ) Konyha-zöldségtároló 1 m 2 járólap pótlás Összesen: ESZI Piac tér 17. Munkák Bruttó ár 1) Tisztasági festés (konyha, földszinti mellékhelyiségek, emeleti folyosó, csövek) 2) Utcafronti terasz korlát festése ) 2 darab régi pad újradeszkázása, 2 darab új pad áthelyezése Összesen: Szivárvány óvoda Munkák Bruttó ár 1) Régi épület és konyha elektromos hálózat csere ) Csoportszobák lámpatesteinek cseréje ) Mobil épület karbantartás (lépcső, lábazat, új cseréptető)

9 4) Egészségügyi meszelés (WC-k, mosdók, melegítő konyha, mosogatók, folyosók, öltözők 5) Kerítés és gyermekkert fa részeinek festése ) Új épület lábazat felújítás, javítás Összesen: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Munkák Bruttó ár 1) Kerti tó karbantartás ) Udvari padok festése ) Játszótéri eszközök karbantartása ) 2 darab sporteszköz alá ütéscsillapító gumi felület kialakítása ) Tisztasági festés ) Mosható lábazat készítése (karzat, folyosók, lépcsők) ) fal sarkokhoz fa élvédő készítése Összesen: Mindösszesen: bruttó Ft

10 161/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Park Kft évi beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján tartott ülésén megtárgyalta Ormay Tamás ügyvezető igazgató az Algyő Park Kft évi beszámolója tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az Algyő Park Kft évi Egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint: Algyő Park Kft évi mérlegének főösszege eft Algyő Park Kft évi mérleg szerinti eredménye eft 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Algyő Park Kft. ügyvezető 4. Irattár

11 162/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Balogh Tünde településtervező jelenlétére tekintettel módosítja elfogadott napirendje sorrendjét, és az Algyő településrendezési eszközök módosítása lakossági kezdeményezések és i hivatal módosítási javaslatai alapján évben tárgyú napirend megvitatásával folytatja ülését. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

12 163/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Településrendezési eszközök módosítása lakossági kezdeményezések és i hivatal módosítási javaslatai alapján évben Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József és Talmácsi István önkormányzati főépítész Algyő Településrendezési eszközök módosítása lakossági kezdeményezések és i hivatal módosítási javaslatai alapján évben tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárás szerinti módosítása a mellékletben szereplő formában a partnerségi és államigazgatási véleményeknek megfelel, egyben az önkormányzati fejlesztési szándékokkal összhangban van, ezért a véleményezési eljárás lezártnak tekintendő és a módosítás végső véleményezésre bocsátandó azzal, hogy az 1010/4 hrsz. és 1010/5 hrsz. telek telekhatár-módosítása kerüljön ki a Településrendezési eszközök módosításából. 2. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat kidolgozása a módosítás keretében nem szükséges. 3. A Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos dokumentáció jelen határozat mellékletét képezi. Felelős: Herczeg József Határidő: azonnal és folyamatos 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Balogh Tünde településtervező 4. Kis Ferenc Fejlesztési csoport 5. Irattár

13 163/2014.(V.28.) Kt. határozat melléklete

14 164/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde működéséről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján tartott ülésén megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin ESZI intézményvezető Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde működéséről tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde működéséről készült beszámolót elfogadja. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Jankovicsné Veres Katalin ESZI intézményvezető 4. Irattár

15 165/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a évi tavaszi algyői Egészséghetekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján tartott ülésén megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin ESZI intézményvezető Tájékoztató a évi tavaszi algyői Egészséghetekről tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a évi tavaszi algyői Egészséghetekről készített tájékoztatót elfogadja. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Jankovicsné Veres Katalin ESZI intézményvezető 4. Irattár

16 166/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető jelenlétére tekintettel módosítja elfogadott napirendje sorrendjét, és a Gyógytornász pályázat elbírálása tárgyú napirend megvitatásával folytatja ülését. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

17 168/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Szivárvány Óvoda 2013/2014. nevelési évre tervezett csoportok száma és létszáma, valamint pedagógiai asszisztens foglalkoztatása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 28. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József a Szivárvány Óvoda 2014/2015. nevelési évre tervezett csoportok száma és létszáma, valamint pedagógiai asszisztens foglalkoztatása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi a 2014/2015. nevelési évben nyolc óvodai csoport indítását az algyői Szivárvány Óvodában. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi a Szivárvány Óvodában két fő pedagógiai asszisztens alkalmazását egy év határozott időtartamra, év június hó 30. napjáig. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szivárvány Óvodába beiratkozott gyermeklétszámra való tekintettel az óvodában foglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét 31 főben állapítja meg. 4. A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a létszámnöveléssel kapcsolatos változásoknak az önkormányzati költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt jegyző 3. Ozsváth Lászlóné intézményvezető 4. Személyügyi előadó 5. Irattár

18 169/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Algyői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról létrejött megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 15./c pontját a következők szerint módosítja: c./ Amennyiben az állami finanszírozás nem fedezi a költségeket, a települési önkormányzatok hozzájárulnak azok fedezetéhez. A hozzájárulás összege: az adott évi költségvetésben a székhelytelepülésre, illetve a kirendeltségre tervezett kiadások, valamint az adott szervezeti egységre lakosságszám arányosan jutó állami hozzájárulás különbözete. A Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvényben foglalt, a közös hivatal finanszírozását érintő változások miatt Algyő Nagyközség Önkormányzata biztosítja a közös önkormányzati hivatal finanszírozását szeptember 15. napjáig. Tiszasziget Község Önkormányzata a január 1. és szeptember 15-ig terjedő időszakra jutó finanszírozás összegét egyösszegben június 30. napjáig - átutalja Algyő Nagyközség Önkormányzatának. Ezt követően minden hónap 10. napjáig rendezi a tiszaszigeti kirendeltség finanszírozását Algyő Nagyközség Önkormányzata felé. 2. A Képviselő-testület a Megállapodás 15/d pontját törli. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. A Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt változata jelen határozat mellékletét képezi. 1. Herczeg József 2. Ferenczi Ferenc 3. Angyal Zsolt 4. Tiszasziget kirendeltség vezető 5. Pénzügyi és adócsoport 6. Irattá

19 MEGÁLLAPODÁS 169/2014.(V.28.) Kt. határozat melléklete Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról mely létrejött Algyő Nagyközség Önkormányzat (6750 Algyő, Kastélykert u. 40., képviseletében eljár: Herczeg József ) és Tiszasziget Község Önkormányzata (6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10., képviseletében eljár: Ferenczi Ferenc al) között az önkormányzatok működésével, valamint a vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, és az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolása érdekében az alábbi feltételekkel: I. Előzmények: 1./ A Felek rögzítik, hogy a Magyarország Alaptörvénye szerint sarkalatosnak minősülő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) alapvetően alakítja át az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátására létrehozandó i hivatali szervezetek jogi szabályozását. 2./ A Felek rögzítik, hogy az Mötv a lakosságszámára tekintettel Tiszasziget Község Önkormányzatának nem ad jogi lehetőséget arra, hogy január 1. után önállóan működtessen a településen i hivatalt. Algyő Nagyközség Önkormányzata önállóan is működtethetne i hivatalt. 3./ A fentiekre tekintettel Tiszasziget Község Önkormányzata kezdeményezte Algyő nagyközség Önkormányzatával a Mötv a szerinti közös önkormányzati hivatal létrehozását, melyet Algyő Nagyközség Önkormányzata pozitívan fogadott, közös érdekeik érvényesítése, a közigazgatási apparátusuk minél költséghatékonyabb és szakszerűbb működtetése érdekében a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról megállapodást kötnek. II. M e g á l l a p o d á s 4./ Felek megállapodnak abban, hogy az Mötv a alapján március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hoznak létre. 5./ A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése: Algyői Közös Önkormányzati Hivatal 6./ A közös önkormányzati hivatal székhelytelepülése: Algyő 7./ A közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Tiszasziget Község Önkormányzata 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

20 8./ A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja: a./ A közös önkormányzati hivatal létrehozása és az erről szóló megállapodás tartalma a közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületeinek át nem ruházható, minősített többséggel meghozott döntésén alapul. b./ A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást az azt létrehozó önkormányzatok külön-külön tartott ülésükön, minősített többséggel meghozott azonos tartalmú döntésükkel módosíthatják. A módosítást a közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok bármelyike kezdeményezheti, melyet a másik fél köteles megtárgyalni. c./ A közös önkormányzati hivatal megszüntetésére a Mötv. szabályai az irányadóak. d./ Közös önkormányzati hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános önkormányzati választásokat követő 60 napon belül lehet. 9./ A közös önkormányzati hivatal felépítése: A köztisztviselők Jegyzői Titkárságba, Igazgatási és Szociális csoportba, Pénzügyi és Adócsoportba, Fejlesztési csoportba, Üzemeltetési csoportba, valamint Tiszasziget községben működő állandó Kirendeltségbe tagozódva látják el feladataikat. 10./ A közös önkormányzati hivatal összlétszáma, a felépítés szerinti részletezéssel: a./ A közös önkormányzati hivatal köztisztviselői létszáma: 24 fő b./ felépítés szerinti részletezés: Jegyző: 1 fő, Székhely település: Jegyzői Titkárság: 3 fő Igazgatási és Szociális csoport: 1 fő, 3 fő köztisztviselő Pénzügyi és Adócsoport: 1 fő vezető, 6 fő köztisztviselő Fejlesztési csoport: 1 fő vezető, 3 fő köztisztviselő Üzemeltetési csoport: 1 fő vezető Tiszasziget községben működő állandó Kirendeltség: Kirendeltség vezető: 1 fő Ügyintézők: 3 fő 12./ A működés alapkérdései: a./ A székhelytelepülésen foglalkoztatott köztisztviselők Algyő nagyközségre vonatkozóan látják el a Mötv. 84. (1) bekezdésében rögzített feladatokat. b./ A kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselők Tiszasziget községre vonatkozóan látják el a Mötv. 84. (1) bekezdésében rögzített feladatokat a kirendeltség-vezető irányításával. c./ A székhelytelepülés és a kirendeltség munkarendjéről, ügyfélfogadási rendjéről az érintett önkormányzatok képviselő-testületei határozattal döntenek, melyet be kell építeni az Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatába. 13./ A közös önkormányzati hivatal irányítása: a./ Algyő nagyközség e a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt, illetve a jegyzőn keresztül a

21 székhelytelepülés köztisztviselőit, míg Tiszasziget Község ének ezen jogköre a Tiszaszigeti Kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. b./ A ek a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározzák a közös önkormányzati hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. 14./ A közös önkormányzati hivatal vezetése, a jegyző: a./ A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti. Az érintett képviselő-testületek ei jelen megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C (2) bekezdése értelmében a megszűnő Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal jegyzőjét és jét annak egyetértésével a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig továbbfoglalkoztatják. A jegyző Algyő nagyközségben és Tiszasziget községben is ellátja a jegyzői feladatokat azzal, hogy a jegyző megbízottja Tiszasziget közigazgatási területén a Tiszaszigeti Kirendeltség vezetője, aki Tiszaszigeten köteles: - a képviselő-testületi üléseken részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni, valamint - Tiszaszigeten történő ügyfélfogadást biztosítani. b./ A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a két település einek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. c./a jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Algyő nagyközség e gyakorolja. d./ A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében. e./ Algyő nagyközség ének írásbeli egyetértése szükséges a közös önkormányzati hivatal székhelyén foglalkoztatott, a munkáját közvetlenül segítő köztisztviselők és a szervezeti egységeket vezető csoportvezetők kinevezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízatásának visszavonásához és jutalmazásához. A további munkatársak alkalmazása esetén előzetes véleményezési jogot kell biztosítani a nek. f./ Tiszasziget község ének írásbeli egyetértése szükséges a közös önkormányzati hivatal kirendeltségén foglalkoztatott vezető és valamennyi köztisztviselő, alkalmazott kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízatásának visszavonásához és jutalmazásához. 15./ A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás településenként: a./ A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban finanszírozza, amelyet s székhelytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít. b./ A közös önkormányzati hivatal költségvetését a jegyző készíti el külön a székhelytelepülésre és külön a kirendeltségre vonatkozó bontásban, melyet a ek véleményeznek, majd a saját képviselő-testületük elé terjesztenek. c./ Amennyiben az állami finanszírozás nem fedezi a költségeket, a települési önkormányzatok hozzájárulnak azok fedezetéhez. A hozzájárulás összege: az adott évi költségvetésben a székhelytelepülésre, illetve a kirendeltségre tervezett kiadások, valamint

22 az adott szervezeti egységre lakosságszám arányosan jutó állami hozzájárulás különbözete. A Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvényben foglalt, a közös hivatal finanszírozását érintő változások miatt Algyő Nagyközség Önkormányzata biztosítja a közös önkormányzati hivatal finanszírozását szeptember 15. napjáig. Tiszasziget Község Önkormányzata a január 1. és szeptember 15-ig terjedő időszakra jutó finanszírozás összegét egy összegben június 30. napjáig - átutalja Algyő Nagyközség Önkormányzatának. Ezt követően minden hónap 10. napjáig rendezi a tiszaszigeti kirendeltség finanszírozását Algyő Nagyközség Önkormányzata felé. 16./ Vegyes rendelkezések: a./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. b./ A Képviselő-testületek a megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton rendezik. d./ A Megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az Önkormányzatok Képviselő-testületei képviseletében eljáró ek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el. e./ Jelen megállapodás március 1. napján lép hatályba. III. Záradék: 17./ Az Önkormányzatok Képviselő-testületei a Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. Algyő Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Megállapodást a február 27-én megtartott ülésén megtárgyalta, és a 39/2013. (II. 27.) sz. határozatával jóváhagyta. Tiszasziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Megállapodást a február 27-án megtartott ülésén megtárgyalta, és a 13/2013. (II. 27.) sz. határozatával jóváhagyta. Herczeg József Ferenczi Ferenc

23 170/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének Polgármesteri Alap előirányzatából történő támogatásainak bemutatása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete május 28. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének Polgármesteri Alap előirányzatából történő támogatásainak bemutatása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület az Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének Polgármesteri Alap előirányzatából történő támogatásairól szóló beszámolót tudomásul veszi. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Pénzügyi csoportvezető 4. Irattár

24 171/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető és Zsura Zoltán Borbála Fürdő vezető jelenlétére tekintettel módosítja elfogadott napirendje sorrendjét, és a Borbála Fürdő B-68 termálkút javítási javaslat tárgyú napirend megvitatásával folytatja ülését, továbbá sürgősséggel napirendjére veszi 13. pontként a Borbála Fürdő termál tartály ügye tárgyú előterjesztést. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

25 172/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Borbála Fürdő B-68 termálkút javítási javaslat Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft Borbála Fürdő B-68 termálkút javítási javaslat tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a B-68 termálkút takarításával kapcsolatos előterjesztést tudomásul veszi. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete további intézkedéseket tesz a B-68 termálkút üzemállapotának javítása érdekében és megbízza a Gyevitur Kft-t, hogy folytasson meghívásos közbeszerzést legalább öt cég megkeresésével - a szakvéleményben megfogalmazott packeres eljárás elvégzése kapcsán. 3. A Képviselő-testület a packeres eljárás megfelelőségére vonatkozóan Mádai Sándor szakértői véleményének bemutatását kéri. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Irattár

26 173/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Borbála Fürdő, új kút tervezése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft Borbála Fürdő, új kút tervezése tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés értelmében törli a 152/2014. (V.14.) Kt határozat 4. pontjában leírtakat. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Irattár

27 174/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Borbála Fürdő termál tartály ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft Borbála Fürdő termál tartály ügye tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület felkéri a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy kérjen be három árajánlatot 6 mm falvastagságú termál tartály kialakítására vonatkozóan, a meglévő 25 százalékos készültségi fok figyelembevétele mellett. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Irattár

28 175/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló Borbála fürdő öltözőszárny beruházásról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 28-án megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft Beszámoló Borbála fürdő öltözőszárny beruházásról tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a beszámolót tudomásul veszi, a Borbála fürdő épülő öltözőszárny beruházás esetében. A kivitelező (Strabag MML Kft) részéről a felmerült pótmunka igényt a műszaki ellenőr javaslatával egyetértve, tételeiben és összegében jóváhagyja. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Kovács Erika Pénzügyi csoport 5. Irattár

29 176/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft évi Közbeszerzési terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 28-án megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft évi Közbeszerzési terve tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft évi Közbeszerzési tervét. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport 4. Gyevitur Kft ügyvezető 5. Irattár

30 177/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft. - Borbála Fürdő által szervezett táborok támogatása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28-án megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft-Borbála Fürdő által szervezett táborok támogatása tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és forinttal támogatja a Gyevitur Kft- Borbála fürdő által szervezett nyári táborokat a Sport Alap terhére. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport 5. Irattár

31 178/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Borbála fürdő öltözőszárny építés miatti zárva tartás idejének meghatározása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület felkéri a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a Borbála Fürdő öltözőszárny építése során a fürdő szükséges zárva tartásának időpontja július ig tartó időszak legyen. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Irattár

32 179/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Búvár u. 9. I. emelet 6. szám alatti lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján megtartott nyílt ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő, Búvár u. 9. I. emelet 6. sz. alatti lakás, bérleti szerződésének további meghosszabbítása iránti kérelem tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Algyő, Búvár u. 9. szám I. emelet 6. szám alatti lakás bérlőjével, Illésné Wolford Tímeával kötött lakásbérleti szerződést november 30. napjáig meghosszabbítja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződésmódosítás aláírására. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Illésné Wolford Tímea 6750 Algyő, Búvár u. 9. I. emelet 6. sz. 4. Dr. Szénási Hanna 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

33 180/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Búvár u. 9. em. 1., em. 5. és Egészségház u. 42. em. 3. szám alatti költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő, Búvár u. 9. em. 1., em. 5. és Egészségház u. 42. em. 3. szám alatti költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Búvár u. 9. emelet 1. szám alatti, 2 szobás, 53 m 2 -es, összkomfortos lakás bérlőjéül: Kormányos Judit, Algyő, Bíró u. 23. szám alatti lakost jelöli ki, június 2. napjától június 1. napjáig terjedő időtartamra. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes pályázóval való bérleti szerződés megkötésére. 1. Herczeg József 2. Kormányos Judit, Algyő, Bíró u Angyal Zsolt 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Üzemeltetési csoport 6. Irattár

34 181/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Búvár u. 9. em. 1., em. 5. és Egészségház u. 42. em. 3. szám alatti költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő, Búvár u. 9. em. 1., em. 5. és Egészségház u. 42. em. 3. szám alatti költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Búvár u. 9. emelet 5. sz. alatti, 3 szobás, 72 m 2 -es, összkomfortos lakás bérlőjéül: Varga Henriett, Algyő, Görbe u. 8. szám alatti lakost jelöli ki, június 2. napjától június 1. napjáig terjedő időtartamra. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes pályázóval való bérleti szerződés megkötésére. 1. Herczeg József 2. Varga Henriett, Algyő, Görbe u Angyal Zsolt 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Üzemeltetési csoport 6. Irattár

35 182/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Búvár u. 9. em. 1., em. 5. és Egészségház u. 42. em. 3. szám alatti költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő, Búvár u. 9. em. 1., em. 5. és Egészségház u. 42. em. 3. szám alatti költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Egészségház u. 42. emelet 3. szám alatti, 3 szobás, 79,5 m 2 -es, összkomfortos lakás bérlőjéül: Szűcs Jánosné Jónás Julianna, Algyő, Ladik u. 14. sz. alatti lakost jelöli ki, június 2. napjától június 1. napjáig terjedő időtartamra. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes pályázóval való bérleti szerződés megkötésére. 1. Herczeg József 2. Szűcs Jánosné Jónás Julianna, Algyő, Ladik u Angyal Zsolt 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Üzemeltetési csoport 6. Irattár

36 183/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Temető hátsó, Korsó utca felöl kialakítandó szilárd burkolatú bejáró út kialakításának ügye és bekerülési költsége Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 28. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Temető hátsó, Korsó utca felöl kialakítandó szilárd burkolatú bejáró út kialakításának ügye és bekerülési költsége tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt Temető hátsó, Korsó utca felöl kialakítandó szilárd burkolatú bejáró út kialakítását támogatja. A testület felkéri a Fejlesztési csoportot, hogy kérjen be három árajánlatot a munkálatok kivitelezésre vonatkozóan. A testület biztosítja az első ütemben megvalósuló útalap kiépítéséhez szükséges bruttó ,-Ft-ot az Általános Tartalék terhére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Aljegyzőt megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület felhívja az Aljegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

37 184/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Madárkert létesítése Algyőn (II.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 28. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Madárkert létesítése Algyőn (II.) tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Madárkert létesítésével és kéri, hogy készüljön tanulmányterv (hatástanulmány) és látványterv a Madárkertre vonatkozóan. Felelős: Üzemeltetési csoport Határidő:? 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tanulmányterv elkészítésére vonatkozó szerződést aláírja. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Üzemeltetési csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

38 185/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Fazekas u. 51. sz. ingatlan bérleti szerződés módosítása Határozati javaslat Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 28-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Algyő Fazekas u. 51.sz. ingatlan bérleti szerződés módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a TISZAPARTI EURÓPA Pékség Kft. ügyvezetőjének bérleti szerződés felmondását, és egyben hozzájárul a SAMI Pékség Kft. részére, az Algyő Fazekas u. 51. sz. ingatlan bérbeadásához változatlan szerződési feltételekkel. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TISZAPARTI EURÓPA Pékség Kft. fennálló tartozásának rendezése után a bérleti szerződést mondja fel, és a SAMI pékség Kft-vel változatlan feltételekkel kösse meg a bérleti szerződést. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. TISZAPARTI EURÓPA Pékség Kft. ügyvezetője 4. SAMI Pékség Kft. ügyvezetője 5. Kovács Erika Pénzügyi- és Adócsoport vezető 6. Irattár

39 186/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

40 189/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Napirendre vétel Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Angyal Zsolt indítványa alapján napirendjére veszi a Nyári rendőrségi többletjárőrözés szükségességének elbírálását. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

41 190/2014.(V.28.) Kt. határozat Tárgy: Nyári rendőrségi többletjárőrözés szükségességének elbírálása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 28. napján tartott ülésén megtárgyalta a Nyári rendőrségi többletjárőrözés szükségességének elbírálása tárgyú szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a Közbiztonsági Alap terhére ,- forintot biztosít Algyő Nagyközség közigazgatási területén a nyári időszakban, hétvégenként megvalósítandó fokozott közterületi járőrszolgálatra költségeihez. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Bakai Krisztián Rendőrkapitányság Szeged, Tarjánvárosi Rendőrörs 4. Üzemeltetési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT 268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 288/2014.(IX.24.) Kt. határozat Tárgy: 2014. szeptember 24-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 150/2014.(V.14.) Kt. határozat Tárgy: 2014. május 14-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. 2.) Tájékoztató a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Előadó: Petró Ferenc polgármester

KIVONAT. Határozat. 2.) Tájékoztató a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Előadó: Petró Ferenc polgármester közmeghallgatás keretén belül megtartott ülésének könyvéből 133/2010.(IX.1.) KT határozat Tárgy: A Képviselő-testület 2010. szeptember 1-jén közmeghallgatás keretén belül megtartott ülése napirendjének

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyszám:11/441/2016. Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

KIVONAT. 31/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat

KIVONAT. 31/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2016. március 22-én megtartott

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 326/2015. (IX.07.) Kt. határozat Tárgy: 2015. szeptember7. napján megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 38/2015.(I.28.) Kt. határozat Tárgy: 2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 49/2012.(III.07.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a lakásfenntartási támogatás természetben való nyújtására vonatkozóan az E-on Energiaszolgáltató Kft-vel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének könyvéből 119/2012. (III. 29.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állás betöltésére az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyarország helyi önkormányzatairól Magyarország helyi önkormányzatairól Közös hivatal alakítás Készült : 2012. X.24. Baranya Megyei Kormányhivatal Átmeneti szabályozás/t8887.sz. A közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos döntéseket

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2013. február 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2013. február 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 38/2013.(II.27.) Kt. határozat Tárgy: 2013. február 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/14/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 7-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Barna Károly Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Iktatószám: 500-8/2015/U1 Melléklet:

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 203/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2012. június 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására

TÁRGY: Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2012. március 10-i ülésén hozott határozatok: 1/2012. (III. 10.) együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása

Az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása Az előterjesztés száma: 210/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Az

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján.

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. július 18-i ülésére! Készítette: dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási ügyintéző Tárgy: Javaslat bérlőkijelölési

Részletesebben

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 29. napjára összehívott soros nyílt ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 29. napjára összehívott soros nyílt ülésére 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napjára összehívott soros nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Kapcsolat Központ

Részletesebben