Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó"

Átírás

1 Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt. Jelen anyagunkban ismertetjük a jövőre hatályos adótörvények főbb pontjait, kiemelve a változásokat. 1. Társasági adó A társasági adó 2014-ben továbbra is kétkulcsos: - a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%, - az e feletti adóalapra pedig 19%. Sem a jövedelem-(nyereség) minimum meghatározása, sem a minimum mértéke (korrigált összes bevétel 2%-a) nem változott. Új és változó adóalap-módosító tételek, adókedvezmények (ahol nem jeleztük, ott a hatály ): - Látványcsapatsportok támogatása miatti adókedvezmény (22/C. hatály: től): - az adott támogatás elismert ráfordítás volt az adó alapjában (vagyis nem kellett vele adóalapot növelni), emiatt az adókedvezményen felül további 10%/19% adómegtakarítást lehetett elérni, - az alaptámogatás továbbra is elismert ráfordítás, azonban az így megtakarított többlet adó legalább 75%-át kiegészítő sportfejlesztési támogatásra kell fordítani, mely nem a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül, így adóalap növelő - az alaptámogatást, és kiegészítő támogatást az átutalások megtörténtét követő 8 napon belül továbbra is be kell jelenteni a NAV-hoz - az adókedvezményt az adózók (4 adóév helyett) 6 év alatt érvényesíthetik, ezt már a ban adott támogatásra is alkalmazni kell. - Film- és előadóművészeti szervezetek támogatása miatti adókedvezmény: a rendszer a látványcsapatsport támogatásához hasonlóan működik; a támogatás adóalapbeli elismerése miatt megtakarított adó legalább 75%-át kiegészítő támogatás juttatására kell fordítani, mely nem a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül, így adóalap növelő (22. ) 1

2 - KKV adóalapkedvezmény: korábban még használatba nem vett szoftvertermék felhasználási jogának bekerülési értékére tekintettel is érvényesíthető (korlátként az adózás előtti eredmény és a 30 mio Ft továbbra is fennáll, 7. (1) zs) - KKV hitelkamat miatti adókedvezmény december 31. után megkötött hitelszerződésre: tárgyi eszköz beszerzése, előállítása érdekében felvett hitel után fizetett kamat 60%-áig (korábban 40% volt), de maximum 6 mio Ft értékben érvényesíthető (22/A. ) - Nem jelentős összegű hiba miatti adóalap módosítás: az adózót választási lehetőség illeti meg a hiba feltárásakor, ha a feltárt különbözet az adózó javára mutatkozik, és ha a hibával érintett adóévi adóalap meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét, akkor nem kell önellenőrzés útján helyesbíteni a korábbi évek adóalapját (2014-ig kötelező volt az önellenőrzés). - Fejlesztési tartalékból megvalósított eszköz utáni értékcsökkenés: nevesítették az eddigi gyakorlatot, amennyiben a beszerzett eszköz Tao. szerinti számított nyilvántartási értéke a fejlesztési tartalék levonása után nem nulla, akkor a Tao szerinti kulccsal számított écs-t a bekerülési értékre vetítve kell megállapítani (1. Mell. 12. pont) Veszteségelhatárolás: Főszabálya nem változott: korlátlanul továbbvihető; felhasználni azonban a figyelembevétele nélkül számított adóévi adóalap 50%-áig lehet. Változott a beolvadás miatt átkerülő elhatárolható veszteség levonhatósága, már a beolvadás évében figyelembe lehet venni az átvevőnél (a feltételrendszer ezzel kapcsolatban nem változott). Pontosított/módosított fogalmak: - Bejelentett részesedés: legalább 10%-os (korábban 30%) mértékű részesedés, valamint minden további megszerzett részesedés. Bejelenteni a szerzést követő 75 napon belül kell, a korábbi 60 nappal szemben. - Ingatlannal rendelkező társaságnak: akkor minősül az adózó, ha a belföldön fekvő ingatlan(ok) értéke több mint 75%-ot képvisel a beszámolóban (kapcsolt vállalkozások esetén együttesen) kimutatott eszközök mérlegfordulónapi könyv szerinti értékének (együttes) összegéből (korábban piaci értékhez kellett viszonyítani). - Elismert költség: Az éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés ellenében kapott nyugta alapján elszámolt költség a vállalkozás érdekében elismertnek minősül, ha reprezentáció keretében történik. 2

3 2. Személyi jövedelemadó Az adó mértéke az adóalap 16%-a. Adóalap = a magánszemély összes jövedelme = az összevont adóalapba tartozó jövedelmek valamint a külön adózó jövedelmek. A családi kedvezmény mértéke nem, de rendszere változott. - Mértéke: kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként - egy és két eltartott esetén Ft (vagyis az adókedvezmény összege Ft/eltartott) - három és minden további eltartott esetén Ft. (az adókedvezmény Ft/eltartott) - Rendszere: - alapvetően az SZJA-alapból vehető figyelembe, mint adóalap csökkentő tétel, - ha a magánszemély (és házastársa vagy élettársa) nem tudta az előzőek szerint teljes mértékben igénybe venni a kedvezményt, akkor a még elszámolni nem tudott adóalapcsökkentés 16%-ának megfelelő visszajáró összeget a járulékokból vonhatja le, az alábbi sorrendben: először a 7%-os egészségbiztosítási járulékból, majd a 10%-os nyugdíjjárulékból (családi járulékkedvezmény). (A járulékkedvezményt érvényesítő személy továbbra is jogosult társadalombiztosítási ellátásra, függetlenül attól, hogy a kedvezmény érvényesítése után fizet-e egyáltalán járulékot.) A magánszemély a bevallási kötelezettségét továbbra is az alábbi módokon teljesítheti: - munkáltatói adómegállapítással - önadózással, melynek három módja lehet: a) állami adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallás, b) az adóhatóság közreműködése nélkül készített bevallás, c) adónyilatkozat. A minimálbér összege január 1-től Ft-ra, míg a garantált bérminimum Ft-ra emelkedik. 3

4 Egyes juttatások adózásának szabályai Az előző évi rendszer (70. és 71. ) megmaradt, az egyes elemeknél nem történt jelentős változás. Korlátozást fogalmaztak meg azonban az utalványokkal kapcsolatban: a visszaváltható utalvány nem minősíthető utalványnak, aki ilyen formában ad pl. a munkavállalójának, az bérjövedelemnek minősül. 1) Kifizetőnél adózó béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások (70. ): - a juttatás értékének 1,19-szerese után a kifizető 16% jövedelemadót és 27%-os egészségügyi hozzájárulást fizet, effektív adókulcs 51,17% - típusai: minden munkavállalónak azonos mértékben, vagy belső szabályzat alapján adott juttatások, a hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, telefonszolgáltatás, adóköteles biztosítási díj, reprezentáció és üzleti ajándék, csekély értékű ajándék, rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben a kifizető által viselt költség (beleértve az ott adott ajándéktárgyakra fordított kiadást is) - ha a juttató a kedvezményezett béren kívüli juttatásokból (71. ) pont) az egyedi maximum mértéknél többet ad vagy az összjuttatás az éves maximált Ft-ot meghaladja (nem teljes éves munkaviszony esetén az időarányos összeget), akkor a különbözet a kifizetőnél adózik, de már 27%-os eho fizetés terhe mellett 2) Kifizetőnél adózó kedvezményezett béren kívüli juttatások (71. ): - a juttatás értékének 1,19-szerese után a kifizető 16% jövedelemadót és 14%-os egészségügyi hozzájárulás fizet, effektív adókulcs 35,7% - ezen körön belül a juttatások együttes értéke továbbra is évi maximum Ft/fő lehet - adhatja: munkáltató, társas vállalkozás - kaphatja: munkavállaló, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója - típusai: üdülési szolgáltatás, munkahelyi (üzemi) étkeztetés, Erzsébet-utalvány, SZÉP-Kártya, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége, foglalkoztatói hozzájárulások - új típus: munkáltatói tag által önkéntes kölcsönös biztosítópénztárban célzott szolgáltatásra (pl. egészségügyi szűrés) befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát. Ez a juttatás nem fogyasztja az Ft-os keretet, a magánszemély számára ez a juttatás adómentes. 4

5 3) Adómentes juttatások - új típus: bármely kifizető korlátlan összegben adómentesen adhat sporteseményre szóló belépőjegyet, bérletet, ha az a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre való belépésre jogosít - továbbra is évi Ft értékben adómentes a kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító bérlet/belépő (múzeum, kiállítás, színház-, tánc-, cirkusz-, vagy zeneművészeti előadás; kivéve mozi). 3. KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) 2013-tól vezették be ezt az adónemet. Választhatja többek között: egyéni cég, kkt, bt, kft, zrt, szövetkezet, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda. A kisvállalati adó alapja a korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege. A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16%-a. Ez az adó kiváltja a társasági adót, a foglalkoztatottak utáni szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást. Nem váltja ki azonban a magánszemély tag osztalék utáni személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét. Tárgyév során módosították a bejelentkezési határidőt, től már év közben is be lehet jelentkezni az adónem alá, ekkor a bejelentést követő hónap első napjával jön létre az adóalanyiság. Az adóalanyiság választásának feltételei nem változtak. 4. KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) A mikrovállalkozások (bt, kkt), egyéni vállalkozók által választható szintén 2013-tól bevezetett adónem továbbra is fennmarad. A katás által még kedvezményesen adózó bevétel maximális értékhatára továbbra is 6 millió Ft, az e feletti részre az adó maradt 40%. Pontosították mind a katás számláját befogadó kifizető, mind magának a katásnak az adatszolgáltatási kötelezettségét. 5

6 5. Helyi adók / Iparűzési adó A helyi adók felső határértékei 2013-hoz képest nem változtak: - építményadó: Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3,6%-a, - telekadó: 200 Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a, - magánszemélyek kommunális adója: adótárgyanként Ft, - idegenforgalmi adó: 300 Ft személyenként és vendégéjszakánként vagy a szállásdíj 4%-a, - helyi iparűzési adó: állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 2%-a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén naptári naponként maximum Ft. Az iparűzési adóalap számításának 2013-ban bevezetett új módszerében (a közvetített szolgáltatások és az eladott áruk beszerzési értéke sávosan progresszív módon vonható le az értékesítés nettó árbevételéből, amennyiben a vállalkozás éves nettó árbevétele nagyobb mint 500 millió Ft) szintén nincs változás. 6. Általános forgalmi adó Adókulcsok: általános adókulcs továbbra is 27%, a kedvezményes adómértékek 18% és 5%. Változás: az élő- és félsertés 27%-os kulcsa 5%-ra mérséklődött. Főbb változások (ahol nem jeleztük, ott a hatálybalépés időpontja ) - Személygépkocsi értékesítés adómentessége: adómentes az áthárított áfa nélkül beszerzett személygépkocsi értékesítése is, feltéve, hogy a beszerző adóalany nem vonhatta volna le az áfát, amennyiben a beszerzést áfa terhelte volna. (Hatályos től). - Export adómentesség: ha a termékértékesítés kizárólag a termék kiléptetésére előírt határidő (90. nap) túllépése miatt nem felelt meg az export adómentesség feltételeinek, és az adóalanynak ezért keletkezett adófizetési kötelezettsége, akkor lehetőség van a befizetett adó utólagos visszaigénylésére, ha a kivitel utóbb, de legkésőbb 360 napon belül mégis megtörténik az EU-n kívülre. Az adó visszaigényléshez a számlát módosítani kell, a visszaigénylést abba az időszakba lehet betenni, amikor rendelkezésre áll a kiléptetés dokumentuma. 6

7 - Adóalap utólagos csökkentése promóciós láncügyletek esetén: Abban az esetben is csökkenthető utólag az adóalap, ha az adóalany promóciós céllal olyan vevő részére térít vissza utólag pénzt, aki nem közvetlenül tőle vásárolt, hanem az értékesítési láncban a kettőjük között lévő vállalkozástól. Ennek előfeltétele, hogy az ügylet belföldön teljesítettnek minősüljön, és a pénzt visszatérítő adóalany ügyletének adóalapja ne csökkenjen nullára. A visszatérítéshez nem kell számlát módosítani, az adó abban az időszakban rendezendő, amikor a visszatérítés megtörtént. - Nem kell önellenőrizni, ha akár az adóalap, akár a fizetendő adó a korábban megállapítotthoz és bevallotthoz képest csökken (pl. egy korábban áfásnak kezelt ügyletről kiderül, hogy fordított áfásnak kellett volna lennie). - Figyelési időszak, és utólagos áfa korrekció vagyoni értékű jogoknál is: az ingók és ingatlanok esetében alkalmazandó 60 ill. 240 hónapos figyelési kötelezettséget kiterjesztették az egy éven túl haszálatos vagyoni értékű jogokra is. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognál 240, míg egyébnél 60 hónap az időszak. - A gabonaszektorban a fordított adózás alkalmazása ig kötelező. - Fordítottan adóznak ezentúl az építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési szolgáltatások is (eddig csak az építési hatósági engedélyköteles munkák adóztak fordítottan). - Időszakos elszámolási ügyletek teljesítési időpontja ezentúl az elszámolási időszak utolsó napja lesz. Azon ügyletekre kell először alkalmazni, melyeknél az elszámolási időszak után kezdődik, és a fizetés esedékessége is át követő időpont. (Hatály ) Ez az új szabály magával vonja az önellenőrzés szükségességét is, amennyiben egy elszámolási időszakról a vállalkozás nem tudja követő hó 20-áig az elszámolásokat (nem átalánydíjas esetben) elkészíteni és kiszámlázni. Ettől eltérően a teljesítés időpontja továbbra is az ellenérték megtérítésének esedékessége a közszolgáltatási szerződéseknél, telekommunikációs szolgáltatásoknál. - Nyugtát elektronikus formában is ki lehet bocsátani. (Hatály ) 7. Számviteli törvény 2013-ben indult üzleti évben is alkalmazható változások - Kapcsolt vállalkozásoknak lehetőségük nyílik arra, hogy ha év közben a szokásos piaci ártól eltérő áron kötöttek ügyleteket egymással, akkor év végén utólagos ellenérték-korrekciót hajtsanak végre a könyvviteli elszámolásaikban úgy, hogy az eredeti ügyleti ellenértéket piaci árra módosítsák. A korrekció az eredeti tétel sorsát követi (pl. nettó árbevétel, anyagjellegű ráfordítás, bekerülési érték), nem pedig egyéb bevételként és ráfordításként kell elszámolni. 7

8 - Ha jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról, vagy figyelembe vételéről rendelkezik, saját tőke alatt a jogszabály előírásainak megfelelő időpontra elkészített közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni. (Hatályos tól.) A meglévő szabály itt is érvényesül, amennyiben a vállalkozónál van választott könyvvizsgáló, akkor a könyvvizsgálati kötelezettség a közbenső mérlegre is vonatkozik. - Az üzleti év mérlegfordulónapján 10 millió Ft-ot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozással rendelkező cégeknek akkor is kötelező következő üzleti évre a könyvvizsgálat, ha egyébként a törvény szerint mentesülnének alóla (Hatályos tól.) - Támogatás pénztárgépekhez: kormányrendelet szól a számviteli elszámolásról, 2013-ban az átálláshoz kapott támogatást fejlesztési célra kapott támogatásként kell elszámolni (Hatályos tól.) - Ha a társaság az osztalékfizetési kötelezettségét nem pénzeszköz átadásával teljesíti (pl. tárgyi eszköz, áru), akkor az átadásra az értékesítés szabályait kell alkalmazni. Ez az új előírás, gyakorlatilag az eddigiekben is alkalmazott helyes gyakorlat törvényi szintre emelése. Az átadott eszköz beszámított forgalmi értékét értékesítésként kell könyvelni (értékesítés nettó árbevétele vagy egyéb bevétel eszköz jellegétől függően + áfa, az eszköz kivezetett könyv szerinti értéke pedig egyéb ráfordítás vagy elábé. A keletkezett követelést pedig kompenzálni kell az osztalék kötelezettséggel. A beszámított értékre tekintettel arra, hogy az ügylet nem független felek között történik forgalmi értéket kell megállapítani, nem célszerű a könyv szerinti értéket alkalmazni. (2013-as üzleti évre is alkalmazható.) - Behajtási költségátalány: nevesíti a törvény, elszámolása a késedelmi kamatéval megegyező. A kötelezett a fizetett, ill. a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, fizetendő mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségátalányt egyéb ráfordításként számolja el. A jogosult fél ezzel szemben csak a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg is rendezett tételeket köteles egyéb bevételként kimutatni. (2013-as üzleti évre is alkalmazható.) A Ptk i módosítása szerint fizetési késedelem esetén a hitelezőnek legalább 40 EUR behajtási költségátalány jár (Ptk. 301/A. (3)). Ez egy minimum átalány, akkor is jár, ha az adós a késedelmét kimentette, és akkor is, ha a hitelezőnek behajtási költsége egyáltalán nem merült fel. - Halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteség feloldása fokozatosan, három év alatt: főszabály szerint fel kell oldani az elhatárolást, ha a hiteltartozás teljes egészében megszűnik, mégpedig a visszafizetés időpontjában. A törvény most az azonnali elszámolás helyett, a visszafizetés üzleti évében és a következő két üzleti évben, elnyújtva engedi elszámolni az árfolyamveszteséget, három egyenlő részletben. Alkalmazható a vállalkozó döntésétől függően, már a 2013-as üzleti évben is, de legkésőbb a december 31-ig lejárat előtt visszafizetett tartozásokra. 8

9 2014 évi változások - Bármely vállalkozás számára lehetővé vált az USA-dollárban történő könyvvezetés és beszámoló készítés. - A devizás tételek forintosításánál az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamot is lehet alkalmazni. - Változtak a konszolidált beszámoló készítési kötelezettség értékhatárai: az anyavállalat nem köteles készíteni, amennyiben az üzleti évet megelőző két üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármely kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) mérlegfőösszeg: millió Ft (eddig millió Ft) b) éves nettó árbevétel: millió Ft (eddig millió Ft) c) foglalkoztatottak átlagos létszáma 250 fő (nem változott). - Már 2011 óta ismert, hogy től emelkedik a könyvvizsgálati értékhatár. Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió Ft-ot, a foglalkoztatottak száma pedig az 50 főt (azaz első alkalommal átlagában). 8. Adózás rendje - Adóbefizetés egy számlára EFER (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer) használatával: Az egységes befizetési számlára megfizetett összeget az adóhatóság az adózó rendelkezéseinek megfelelően osztja fel az egyes adónemek között. A felosztásról elektronikusan, ügyfélkapun keresztül lehet rendelkezni; hatályos től. A NAV én erre vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adta ki: - Bírságolás nem megfelelő mértékű adófeltöltés esetén: a bírság mértékének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyamkülönbözetet, ha az adóalapot képez. Hatályos től. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy már a 2013 évi feltöltésre is fogja alkalmazni az adóhatóság, hiszen ott a határozathozatal dátuma már 2014 évi lesz. 9

10 - Benyújtott bevallás a bevallás esedékessége előtt is önellenőrizhető; hatály től. - Az adóhatóság a bizonylatokon túl jogosult a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek vizsgálatára is ellenőrzéskor. Hatályos től, folyamatban lévő vizsgálatokra is már alkalmazhatják. - Az ellenőrzéskor megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető az adózónak; hatály től. 9. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás Ezen a területén nem történt jelentős változás, sem tartalmilag, sem az adó mértékeket illetően: 9.1 társadalombiztosítási járulék mértékek: nyugdíjjárulék 10%; egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 8,5%, egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege Ft. 9.2 szociális hozzájárulási adó: 27%. a) a munkabérek értékének megőrzését célzó adókedvezmény megszűnik b) a többi már tavaly bevezetett adókedvezmény továbbra is fennmarad: Karrier-Híd program; pályakezdők, 55 év felettiek, tartósan álláskereső személyek, anyasági ellátások alatt vagy azt követően foglalkoztatott személyek; szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók utáni; szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások és kutatók foglalkoztatás után járó adókedvezmény. 9.3 egészségügyi hozzájárulás, továbbra is 27% vagy 14% eho terheli a kifizetőt és a magánszemélyt a törvény által nevesített kifizetések után. 9.4 rehabilitációs hozzájárulás: mértéke nem változott, Ft/fő/év. 9.5 szakképzési hozzájárulás: alapja továbbra is a szociális hozzájárulási adó alapjához igazodik, de azzal már nem egyező, mivel a kedvezmények eltérőek; mértéke az adóalap 1,5%-a. 10

11 10. Egyebek 10.1 ILLETÉKEK - mentes az ajándékozási illeték alól a csődegyezség keretében, ill. a felszámolási eljárás során ingyenesen elengedett követelés, továbbá az osztalékkövetelés ingyenes elengedésével összefüggő ingyenes vagyonszerzés - DE továbbra is illetékköteles maradt a magánszemély tag által a vállalkozás javára elengedett kölcsönkövetelés, az adó mértéke 18%. - ezentúl a társaság cégjegyzékében feltüntetett főtevényeségére tekintet nélkül kell visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetni az ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét szerzése esetén (korábban csak épületépítési projekt szervezése, lakóés nem lakó épület építése, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele főtevékenység esetén kellett) - kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett részesedéscsere, kedvezményezett eszközátruházás, továbbá a kapcsolt vállalkozások közötti visszterhes vagyonátruházások csak akkor illetékmentesek, ha a vagyonszerzőt olyan államban jegyezték be, amelyben a társasági adó effektív (tényleges) és névleges (legkisebb) mértéke eléri a 10%-ot, és a részesedések értékesítéséből származó jövedelmét a társasági adónak megfelelő, legalább 10%-os mértékű adó terheli GÉPJÁRMŰADÓ ÉS CÉGAUTÓADÓ 2014-re a gépjárműadó mértékében változás történt a tehergépjárműveknél, míg a cégautóadó mértéke nem változott. Változott azonban a cégautóadóra kötelezettek köre től: pénzügyi lízingbe vagy tartós bérletbe adott, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya a pénzügyi lízingbe vevő, tartós bérletbe vevő. Ezt azon egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre bérbe adott személygépkocsira kell alkalmazni, amelyeknél a személygépkocsi bérletére vonatkozó szerződés június 30-át követően lép hatályba INNOVÁCIÓS JÁRULÉK Sem a el kibővített adóalanyi kör, sem az adószámítása nem változott. Az adó alapja továbbra is megegyezik az iparűzési adó alapjával, mértéke 0,3%. 11

12 10.4 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOK ÚJ TŐKEMINIMUMA AZ ÚJ PTK. SZERINT Az új Polgári Törvénykönyv melybe a megszűnő Gazdasági Társaságokról szóló törvény is beépül én lép hatályba. Ettől az időponttól lesz hatályos a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó 3 millió Ft-os jegyzett tőke minimum is. Az új szabály szerint a Kft-knek legkésőbb március 15-ig kell kötelezően megemelniük a jegyzett tőkéjüket. A jegyzett tőke emelése azonban március 15. után egyből esedékessé válik, ha a vállalkozás társasági okiratot módosít, és azt benyújtja a Cégbíróságra. A szükséges törzstőke emelés nélkül a cégek nem tudják a cégjegyzéken átvezetni például az üzletrész értékesítést, ügyvezető változást, székhelyváltozást, telephelyváltozást, könyvvizsgáló kinevezést stb. A jegyzett tőke szükséges megemelése nélkül a cégbíróság elutasítja a változásbejegyzési kérelmet, vagy a cég dönthet betéti társasággá vagy közkereseti társasággá történő átalakulásáról, ami meglehetősen költséges és időigényes, illetve könyvvizsgálót is igénylő eljárás. Amennyiben Önök a cégadatokban változtatást terveznek, de még nem kívánják megemelni a tőkéjüket, akkor célszerű jogi képviselőjükkel mihamarabb felvenni a kapcsolatot, mert a cégbíróságra március 15. előtt benyújtott változás bejegyzési kérelmekre még a Gt. jelenlegi szabályai vonatkoznak. Természetesen a felsoroltakon kívül számos törvényben voltak módosítások, úgy érezzük, hogy ezeket maguknak az érdekelteknek kell alaposan megismerniük. 12

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 3.2. A társasági adó változásai 3.2.1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 III. A társasági adó változásai 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Aktuális számviteli kérdések 2017.

Aktuális számviteli kérdések 2017. Aktuális számviteli kérdések 2017. I. Számviteli törvény változásai 2016 évközi és a 2017-es változások I.1. A számviteli törvény 2016 évközi változásai 1. Az IFRS-ekkel összefüggő módosítások 2. Jogharmonizációs

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül.

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. Katv. módosításai 2016. június 16-tól hatályosan

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2013/2014 2013. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A használatbavétel hatásági tudomásulvételének

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

IPARŰZÉSI ADÓ KÖZMŰADÓ 2013-TŐL Dr. Kovács Attila HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága I. elábé és közv. szolg. együttes összegére vonatkozik, kivéve: - export árbevételhez

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket:

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket: Hírlevél 2012. év 11. szám 2012. október 4. Tartalom 2012. október 27. szombat munkanap, 2012. október 22. hétfő pihenőnap 2012. november 10. szombat munkanap, 2012. november 2. péntek pihenőnap 2012.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal A TÁRSASÁGI ADÓ SZEREPÉNEK NÖVEKEDÉSE 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 734700 689912 341400 Tervezett Tao bevétel (millió

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 59 A JELŰ BETÉTLAP I. Adóalany Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS 2016.01.01-től nettó módon kell elszámolni a részesedés kivonást és az apport kivezetését Tartalmi változás nincs Adóalap növelő jogcím TAO tv 8 (1) m) a)ellenőrzött

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztató a 2013. január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztatás a helyi adókról szóló 1990.évi C törvény (Htv.), valamint az illetékről szóló 1990.évi XCIII. törvény 2013.01.01-jétől

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8.

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2008. adóévben a Kisújszállás Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről.

Részletesebben

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik.

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik. Adóváltozások 2014: szja-t és tao-t érintő adóváltozások Az Országgyűlés 2013. november 18-án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK 2014. ÉVI PÉLDÁK 1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - CAFETERIA 1. PÉLDA Egy munkáltató 8000 Ft/hó értékben juttat Erzsébet-utalványt munkavállalójának. Az utalvány juttatása után fizetendő közteher: 8000*0,3570=2856

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben