MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009"

Átírás

1 KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ÓVODÁJÁNAK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 Intézmény OM- azonosítója: Nevelőtestület nevében: aláírás Legitimációs eljárás A dokumentum jellege: Nyilvános Intézményvezető:.. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás Érvényesség ideje: Felülvizsgálat ideje: Ph.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása Az intézmény minőségpolitikája Minőségpolitikai nyilatkozat A fenntartó minőségpolitika intézményünkre vonatkozó része Pedagógiai minőségcéljaink Szervezeti minőségcéljaink Az intézmény minőségirányítási rendszere A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben A. Jogszerűség B. Tervezés C. Vezetői ellenőrzés és értékelés D. Minőségirányítási rendszer működtetése Az intézményi működés belső rendje Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése A. Kommunikáció a külső partnerekkel B. Külső partneri igény és elégedettségmérés C. Kommunikáció a belső partnerekkel Emberi erőforrás A. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése B. A munkatársak felhatalmazása C. A munkatársak bevonása, irányítása Minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése Az intézmény mérési és értékelési rendszere A. Nevelő-oktató tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése Óvodapedagógusi munka mérése, értékelése Dajkai munka mérése, értékelése B. Vezetők munkájának mérése és értékelése C. Intézményi önértékelés Minőségirányítási rendszer (program) felülvizsgálata Dokumentumok kezelése

3 A Minőségirányítási Program törvényi háttere Ktv. 40. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában, a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet módosítása: A nevelőtestület az intézményi minőségirányítási program következő rendelkezéseiről hoz döntést: a.) az intézményben vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjai, valamint az értékelés rendje, b.) a teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszerei. 3

4 Az intézményi minőségirányítási programot a nevelőtestület által történő elfogadását követően terjesztheti a közoktatási intézmény vezetője az alkalmazotti értekezlet elé. Bevezető gondolatok Meggyőződésünk, hogy a minőségfejlesztés nem más, mint egy olyan együttműködésen alapuló folyamatos és tudatos tevékenység, mely céljaink és tényleges munkánk közelítését eredményezi. Tudatos törekvésünk az, hogy megfeleljünk ígéretünknek - helyi nevelési programunk - mely a fenntartó részéről ígéret az állampolgárok, dolgozóink részéről pedig ígéret az óvodahasználó szülők felé. Az elvárásoknak történő megfelelés záloga pedig nem más, mint intézményünk minőségfejlesztés értelmezése: tevékenységünk átláthatóvá váljon, minőségfejlesztési rendszerünk csapatmunkára épüljön, működésünk tervezett, ellenőrzött és dokumentált legyen. 4

5 1. Az intézmény bemutatása Az óvoda hivatalos elnevezése: NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KEREKEGYHÁZA Az óvoda pontos címe: 6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 70. Tel.: 76/ Fő u Andrássy u Az óvoda fenntartója: Az óvoda Alapító Okiratának száma: 51/2004.(III. 31.) sz. Kth Kerekegyháza Város Önkormányzata 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a Intézményünk Kerekegyháza Város Önkormányzata által fenntartott, szakmailag önálló, gazdaságilag részben önálló intézmény. Egy vezetés alatt, három különböző, egymástól távol eső épületben, 9 csoportban, 225 kisgyermek neveléséről, ellátásáról gondoskodunk. A gyermekek számára biztosítjuk a játék szabadságát, örömét, a játékon felüli fejlesztés lehetőségeit, a differenciálást és az egyéni bánásmódot. A csoportszobák egy része azonban szűk, kisméretű, sötét, a korszerű törvényi előírásoknak nem megfelelő. Az épületek állaga folyamatosan romlik, karbantartásuk költsége egyre növekszik, a jelenlegi gazdasági helyzetben nem is jut rá anyagi fedezet. Felújításuk költsége nagyon magas ahhoz képest, hogy maga az épület, a felújítás után sem felelne meg az alapvető elvárásoknak sem. Az óvodák udvarait folyamatosan fejlesztjük az Aprók Pénze Alapítvány segítségével, igyekszünk a minőségi és biztonsági előírásoknak megfelelő mozgásfejlesztő játékokkal felszerelni. 5

6 2. Az intézmény minőségpolitikája A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem. A jó óvoda az, ahol legfőbb érték minden gyerek kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata. A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a gyermeknek lehetőség, a felnőtteknek kötelesség. A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl. Hűvös Éva Nevelőtestületünk jól felkészült óvodapedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítő szerepe és tevékenysége, a vállalt feladatok határidőre való megvalósítása a garancia céljaink megvalósítására. Jellemzőjük az önképzés, az új kihívásoknak való megfelelni akarás, a minőségfejlesztéssel kapcsolatos elkötelezettség. Óvodánk fontosnak tartja a gyermekközpontú óvodai nevelést. Nevelési programunk a 3-7 éves gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítését állítja a nevelés középpontjába. Intézményünkben a gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, családias légkörben, gyermekszerető óvónők veszik körül őket. Tudjuk, hogy jövőnk záloga a gyermek Minőségpolitikai nyilatkozat - Óvodánk jövőképe Célunk: hogy az óvodás korú gyermekek jól érezzék magukat a közösségben. Ehhez biztosítjuk a szeretetteljes, biztonságos, egészséges környezetet, érzelmekben gazdag óvodai életet. Nyitott, érdeklődő, testileg-lelkileg egészségesen fejlődő gyermekek nevelése, hogy partnereink megelégedésére igényeiket minél teljesebb körben kielégítsük, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érő kihívásokhoz. 6

7 Kiindulási pontnak tekintjük a gyermekek egyéni adottságait, képességeit, szükségleteit, erre építve igyekszünk formálni személyiségüket. Intézményünk stabil dolgozói körére építkezve a helyi nevelési programunk küldetésének megfelelve - kívánjuk fejleszteni a ránk bízott gyermekeket, illetve segíteni az óvodahasználó családokat. Kiemelt feladatunk a játék (ami a gyermek legfőbb tevékenysége, aktivitásának legfőbb területe, ebben fejleszthetők a legjobban), az anyanyelvi nevelés, az alkotó tevékenykedés, a mozgás és az egészséges életmód megszerettetése. A gyermekekben olyan képességeket, készségeket alakítsunk ki, melyek alkalmassá teszi őket az iskolai tanulmányok sikeres megkezdésére. Szép hagyományainkat a jövőben is ápoljuk, ezzel is gazdagítva gyermekeink és családjaik élményvilágát és kultúráját. Pedagógiai elveinkhez és értékeinkhez továbbra is ragaszkodunk, hiszen eredményes munkánk gyümölcse értékeinkben gyökeredzik. A jövőben is legfontosabb számunkra a gyermekek szeretete, a családokkal kialakított és ápolt segítő és jó kapcsolat, valamint a gyermeki és felnőtti személyiség tiszteletben tartása. Hivatásunkat jó munkahelyi légkörben kívánjuk gyakorolni. A társadalmi változások intézményünkre nehezedő terheit megfelelő szakmai átképzésekkel és egymást segítve szeretnénk oly módon kezelni, hogy óvodánk színvonalának megítélése, a másoktól való különbözőségünk pozitív irányban jól érzékelhető legyen. Fontos feladatunknak tekintjük az egyéni sorsokkal való törődést. Ezért különös figyelmet fordítunk a szociálisan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek beilleszkedésére, felzárkóztatására. Ehhez nélkülözhetetlen a bizalom elvére épülő együttműködés a családdal annak érdekében, hogy segítsük egymás munkáját. 7

8 Fontos számunkra a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének megvalósítása, a másság elfogadása, elfogadtatása. Törekszünk az esélyegyenlőség megvalósítására. Munkánkkal igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyermekek óvodáskor végére álljanak készen az iskola és a tanító elfogadására. Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk és mérjük igényeiket, és a mérések eredményeit beépítjük az intézmény további működésébe, folyamataiba. Felelősek vagyunk a szülők tájékoztatásáért, azért, hogy partnereinkkel összhangban, megelégedésükre végezzük munkánkat. Dolgozóink önképzése és szakmai továbbképzése garancia az óvoda minőségi munkájára. Óvodánk kinyilvánítja, hogy törvényes, szakszerű feladat végrehajtással működik, és szolgáltatásaink fejlesztése minden dolgozónk felelőssége. A minőségpolitika lehetővé teszi, hogy óvodánk hosszú távú céljai hatékonyan valósuljanak meg a gyakorlatban A fenntartói minőségpolitika intézményünkre vonatkozó része Személyi, tárgyi és anyagi kapacitással való hatékony gazdálkodás. Biztosítani a működési körzetből érkező gyermekek felvételét, illetve elhelyezését, valamint életkori sajátosságaiknak megfelelő nevelésüket. A működési körzetben minél több hátrányos helyzetű családban élő gyermek családja valódi alternatívának tekintse a minél korábbi óvodai beíratást. Folyamatosan figyelemmel kísérni az intézmény területén a gyermekbaleset esetleges előidéző okokat; ezek megszüntetésére haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket. Kiemelt figyelmet fordítani a gyermekek testi és lelki állapotának javítására, a rendszeres tisztálkodásra, a ruházat, a környezet rendben tartására, ápolására. Folyamatosan törekedni arra, hogy a pedagógusok és gyermekek, valamint a gyermekek és gyermekek kapcsolataiban minél bensőségesebb, minél családiasabb légkör jellemezze az intézményt. Kiemelt figyelmet fordítani a csoportszobák, illetve az óvodai környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére. 8

9 Kiemelt figyelmet fordítani az életkornak megfelelő egyéni képesség- és készségfejlesztésre, a hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztő programok minél hatásosabb végrehajtására, a gyermekek személyiségének fejlesztésére. Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztatni a gyermekek szüleit részletes és érdemi módon a gyermek fejlődéséről, adjanak tanácsokat, illetve nyújtsanak segítséget a gyermek neveléséhez. Együtt működni az önkormányzat intézményeivel. Rendszeres kapcsolatot tartani az illetékes gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal a gyermekek érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében. Elérni, hogy az óvodából kilépő gyermekek birtokában legyenek saját ellátásuk képességének, illetve jó eséllyel kapcsolódhassanak be az iskolai tanulás folyamatába. A szervezeti kultúra fejlesztése az alkalmazottak elégedettségének érdekében. Tanügyi dokumentumok napra kész tartása Pedagógiai minőségcéljaink Óvodánk nevelő intézményként a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, és sokoldalú fejlesztésére törekszik. A szolgáltatásainkat igénybe vevő családok gyermekei számára a nevelést minden későbbi fejlesztés alapjaként kezeljük. Pedagógiai céljaink és feladataink középpontjában azon képességek fejlesztése áll, melynek birtokában gyermekeink válaszolni tudnak a kor őket érő kihívásaira. Elsősorban játékos tevékenységeken keresztül törekszünk a teljes gyermeki személyiség fejlesztésére. Helyi nevelési programunk kitűzött nevelési céljait és a célokból adódó feladatokat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembe vételével, a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva kívánjuk megvalósítani. A harmonikusan fejlett gyermeki személyiség kibontakoztatása, figyelembe véve az életkori sajátosságokat és az egyéni adottságokat. 9

10 Nevelési céljaink megvalósítása közben alapvetően támaszkodunk az óvodás gyermek természetes megnyilvánulási formáira, a mozgásra és játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre. Gyermekközpontú nevelésünk elősegíti a testi, szociális és értelmi képességek fejlesztését. Azt szeretnénk, ha gyermekeink nyílt, barátságos, érdeklődő iskolásokká válnának A naponta végzett csoportos és egyéni képességfejlesztő foglalkozásokkal, az érzelmileg biztonságos légkör megteremtésével, sokoldalú tapasztalatok biztosításával segítjük elő ismeretszerzésüket, ismereteik gyakorlatban való alkalmazását Szervezeti minőségcéljaink Intézményünk legyen nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére, törekedjen a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra Óvodánk elkötelezi magát, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben igyekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, a gyermekkel kapcsolatos döntéshozatalban és legjobb tudásunk szerint, partneri módon segítjük őket. A családi nevelés hiányosságaiból eredő esetleges hátrányok csökkentésére törekszünk. Óvodánkat a dokumentumainkban megfogalmazott alapelveknek és értékeknek megfelelően működtetjük Intézményvezetésünk elkötelezett a már életbe léptetett minőségfejlesztési rendszer működtetésében, és biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket. A minőségi munka és az innováció egyre inkább alapkövetelmény, melynek garanciális elemei a munkatársak külső és belső képzése, a minőségfejlesztési rendszer működtetése, és a folyamatos fejlesztés. 10

11 3. Az intézmény minőségirányítási rendszere A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben - Intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége Az intézmény vezetése elkötelezett a IMIP- dokumentumban megfogalmazott célok és feladatok folyamatos végrehajtásában. Személyes példamutatással kívánja erősíteni a minőségi munkavégzést, segítve ezzel a teljes dolgozói kör mindennapi tevékenységét. A vezetés az intézmény jogszerű működtetésének biztosítására összehangolja azon dokumentumok tartalmát, melyek az intézmény működését szabályozzák. A stratégiai tervezés területén biztosítja az alapdokumentumok elkészítését, azok folyamatos felülvizsgálatát. Szervezi a lehetséges közvetett és közvetlen partnerekkel az együttműködést, a velük kialakított kommunikáció folyamatosságát. Gondoskodik arról, hogy a minőségi munkához szükséges tárgyi, szellemi és humán erőforrások rendelkezésre álljanak. A. Jogszerűség Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy a teljes működést szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény dolgozói megismerjék, betartsák. Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a különböző szintű rendeletek megtalálhatók a Jogalkalmazás a közoktatásban, Óvodai jogfutár, valamint a korlátlan internet hozzáférési lehetőség biztosításával. A postai levél formájában intézményünkbe érkező információk tartalmát elsőként az óvodavezető tekinti át, és az információkat az információs hálózat működtetési rendjének megfelelően továbbítja. A külső és belső jogi szabályozók betartatásának biztosítása kétféle úton valósul meg intézményünkben: 1. A vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre. 11

12 2. Az intézmény vezetője a belső ellenőrzési rendszer működtetése, valamint az érdekképviseleti szervek képviselői számára véleményezési és egyetértési jogkör gyakorlásának biztosításával független belső kontroll működését is lehetővé teszi. A vezetés összetétele, kompetenciája A B C D Óvodavezető Óvodavezető helyettes Minőségfejlesztési TEAM vezető Óvodapedagógusok 1. Folyamat A B C D Stratégiai tervezés 2. Éves munkaterv Csoportok éves pedagógiai terve Vezetői ellenőrzés Irányított önértékelés Partneri igény és elégedettség mérés Kiválasztás és betanulás Továbbképzés Belső értékelési rendszer Teljesítményértékelés / ösztönzés Gazdasági, pénzügyi Tárgyi eszköz, felszerelés Beóvodázás Beiskolázás A gyerekek fejlődésének értékelése 12

13 Az intézmény működésének éves értékelése Belső ellenőrzés B. Tervezés Célja: Testületünk munkájában (kellő rugalmassággal kezelve) döntő és meghatározó szerepe van a tudatosságnak és tervszerűségnek, hiszen a nyugodt, kiegyensúlyozott és kiszámítható óvodai munkát ez biztosítja. Az intézmény szervezeti céljait az óvodavezető és a munkatársak egyetértésben határozzák meg. A célokat a jogi környezet elvárásai, és az ÖMIP mérhető, konkrét követelményei, elvárásai alapján stratégiai, operatív szinten és napi működés szintjén is tervezzük. A tervezéssel szemben támasztott követelményeink: Tartalom és forma egysége Távlati és szakaszos tervezés egysége (ez szorosan összefügg a vezetés folyamatosságával és ciklikusságával) Helyes logika Konkrétság Dokumentumok egymásra épülése Visszacsatolás biztosítása Tervezésnél az intézményi dokumentumok egymáshoz való viszonyának ismerete nélkülözhetetlen, hiszen tartalmuk kölcsönösen meghatározza és befolyásolja egymást. 13

14 Terveink összhangja: Országos Alapprogram HOP Minőségfejlesztési Program Éves működési tervünk Továbbképzési tervünk Vezetés ellenőrzési terve munkatársak önértékelése A gyermekcsoportok nevelési, tevékenységi tervei A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése (szükséges korrekció) Intézményi dokumentumok rendszere Jogszabályok: KJT, KTV, MT OM- rendeletek Önkormányzati rendeletek, ÖMIP Alap dokumentumok: Alapíró okirat, HOP, MIP Fő szabályozó dokumentumok: SZMSZ és mellékletei Az SZMSZ mellékletei: 14

15 1. Házirend 2. Közalkalmazotti Szabályzat 3. Munkavédelmi Szabályzat 4. Tűzvédelmi Szabályzat 5. Belsőellenőrzési Szabályzat 6. Kiegészítő, kisegítő tevékenység szerződéskötéskor belső szabályzata 7. Iratkezelési Szabályzat Legitimáció: Alkalmazotti közösség elfogadja Szülői szervezet véleményezi Fenntartó jóváhagyja Módosítása: Jogszabályi változás Fenntartói utasítás Partneri igények változása Nevelőtestület kétharmados többségi kezdeményezése Egyéb szabályozó dokumentumok: HACCP Költségvetés tervezése Vezetői program Továbbképzési program Részterületek szabályozása: Óvoda éves munkaterve: beszoktatási terv, nevelési/fejlesztési terv, eljárásrendek Legitimáció: Nevelőtestület elfogadja Módosítás: Nevelési évenként 15

16 Jogszabályi változások esetén Munkautasítások: Vezetői utasítások Munkaköri leírások Bizonylatok: Jegyzőkönyvek Jelenléti ívek Munkaidő nyilvántartás Mérési eredmények Feljegyzések Emlékeztetők C. Vezetői ellenőrzés és értékelés Célja: Az intézmény vezetése meghatározza a folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket és módszereket, valamint az ellenőrzés során nyert információk felhasználásának módját, és a szükséges beavatkozást. A vezetői ellenőrzés, értékelés alapelvei: Konkrétság Objektivitás Folyamatosság Tervszerűség Pedagógiai önállóság tiszteletben tartása Humánus megközelítés Kölcsönös bizalom Önállóság, önértékelés fejlesztése 16

17 Az éves értékelés folyamata Partneri elégedettség Óvónők éves értékelése Gyermekvédelem és a családsegítés éves értékelése Támogató szervezet éves értékelése Vezető tapasztalatai a külső belső ellenőrzésről ÉVES ÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE Alkalmazotti közösség Legitimáció Irányultsága Ellenőrzés A működés megfelelésére. Megállapításai Megfelel-e a szabályoknak, igen vagy nem. Értékelés A működés eredményességére, szakszerűségére és hatékonyságára. Az adatok összehasonlításával: milyen mértékben felel meg, illetve nem felel meg. Területei Pedagógiai: HOP végrehajtása Éves munkatervi feladatok megvalósítása Pedagógusok munkája Gyerekek fejlettsége Megegyezik az ellenőrzés területeivel és kiegészül: kimeneti eredményekkel, partneri elégedettség, nem pedagógusok munkája, a szervezet belső és külső 17

18 Pedagógiai dokumentációk vezetése Gazdálkodási: Létszám, bér Állóeszköz Készlet és energia Működési bevételek Vagyonvédelem Pénzügyi- számviteli: Analitikus nyilvántartások Bizonylati rend Pénzkezelés Dokumentumok kezelése Módszerei Megfigyelés ( csoportlátogatás ) Dokumentumelemzés Bejárás (baleset és munkavédelmi, leltározás, selejtezés) kapcsolatai. Írásos feljegyzésben Esetenként szóban Gyakorisága Következménye Résztvevők Évente, az intézményi éves munkatervben rögzített vezetői ellenőrzési terv alapján. 4 évente komplexen az irányított önértékelés során Erkölcsi, anyagi elismerés Írásos megállapodás a javítás érdekében Intézkedési tervek Figyelmeztetés Fegyelmi eljárás Intézményvezető Intézményvezető helyettes Beszoktatást követően Évente, nevelési év végén és jutalmazáskor, 4 évente komplexen Erkölcsi, anyagi elismerés, jutalom, Javaslattétel önképzésre. Pedagógusok önértékeléssel 18

19 A vezetői ellenőrzés / értékelés területei A működés feltételei Ellenőrzés, mérés, értékelés területe Gyakorisága ideje Módszere Eszköze Résztvevők Az eredmény visszacsatolá sa Helyi nevelési program eszközlista Igénylista, hiánylista 5 évente Felmérés Frissítés Dokumentum elemzés Évente ESZKÖZ, FELSZERELÉS Kötelező eszköz és felszerelés jegyzék Mérő- értékelő lapok helyettes Min. TEAM Megjelenik a gazdálkodási, költségvetési tervben Leltár Évente Leltárkönyv Bejárás Biztonságos környezet megteremtés e Évente augusztus, október, május Szükség szerint FIZIKAI KÖRNYEZET Felmérés Megfigyelés Megfigyelési szempont lista helyettes Megbízottak Felelősök Megerősítés Javítás tervezése az esetleges hibák feltárása után SZEMÉLYI Személyi anyagok Évente Szükség szerint Áttekintés Egyeztetés Frissítés Módosítás Kapcsolódó dokumentumok helyettes Óvodatitkár Megerősítés Módosítás 19

20 A működés törvényessége Ellenőrzés, mérés, értékelés területe Gyakorisága ideje Módszere Eszköze Résztvevők Az eredmény vissza csatolása Költségvetés (személyi, dologi), beszerzés, karbantartás, továbbképzé s, Étkezési díj befizetés Fenntartói ütemezés- és munkaterv szerint Havonta GAZDÁLKODÁS Dokumentum elemzés Összehasonlítás Egyeztetés Tervezés Jogszabályok Törvények Fenntartói utasítás Pénzforgalmi adatok dokumentum Dokumentáció helyettes Óvodatitkár Éves értékelés Megerősítés Egyeztetés Módosítás Törzskönyv Statisztika Felvételi, előjegyzési napló Óvodai szakvélemény Tankötelese k beiskolázása Továbbképzési terv Felvételi és mulasztási napló Évente szeptemberben Évente októberben Évente szeptember, december, május, augusztus Évente március 31. Évente március 31. Évente március 15. TANÜGYIGAZGATÁS Áttekintés Frissítés Dokumentum -elemzés Összehasonlítás Egyeztetés Tervezés Nyomtatványo k helyettes Óvodatitkár Megerősítés Egyeztetés Módosítás Csoportnapl ó Havonta Dokumentum -elemzés Napló Óvodapedagógusok Éves értékelés 20

21 Munkanapló, forgalmi napló Dokumentum -elemzés Napló Fejlesztő- Pedagógus Éves értékelés Létszámjelentés Naponta Egyeztetés Nyomtatvány Óvodatitkár Egyeztetés Helyi nevelési program Minőség irányítási program SZMSZ Házirend Munkavédelmi Szab. 5 évente Törvényi módosítás Ötévente Évente Mérés BELSŐ SZABÁLYZÓK Interjú Önértékelés Oktatás Tervkészítés Kapcsolódó dokumentumok, kérdőívek Kapcsolódó dokumentumok helyettes Minőségfejles ztési TEAM vezető Felelősök Megbízottak Megerősítés Módosítás a hibák felmérése után Továbbfejlesztés Kiegészítés Tervkészítés Elszámolás Egyeztetés Kapcsolódó dokumentumok Jelenlétik, szabadságolási terv Óvodavezető, Óvodavezetőhelyettes Óvodavezető, Óvodavezetőhelyettes Egyeztetés Óvodavezető, Év végi ellenőrzés Tűzvédelmi szabályzat HACCP Munkaköri leírások Évente Beiskolázási és aktualitás terv szerint Gyakornoki szabályzat Helyettesítés Havonta, Túlóraelszámolás Szabadság Havonta nyilvántartás Helyettesítésinapló Óvodavezetőhelyettes Év végi ellenőrzés 21

22 A nevelés folyamata Ellenőrzés, mérés, értékelés területe Nevelési folyamatok: Fejlesztési tartalmak: Anyanyelv Művészeti tev. (mese-vers, vizuális, zenei) Külső világ tevékeny megismerése (matematika, környezet) Testi nevelés Gyakoriság ideje Az ellenőrzési tervben önértékelésre és értékelésre alapozott területek meghatározás a Módszere Eszköze Résztvevők Megfigyelés Megbeszélés Interjú Önértékelés Értékelés Ellenőrzési szempontsor Értékelő lapok helyettes Minőségfejles ztési TEAM vezető Az eredmény visszacsatolása Mérőlapok eredményei, Partneri kérdőívek eredményei, Féléves értékelés, Éves értékelés, Önértékelés, Értékelés eredményei, Megerősítés, Egyeztetés, Javítás, Tevékenysé g formák Játék Munka Tanulás Közössé gi tevékeny -ségek Egészséges életmódra nevelés Az ellenőrzési tervben meghatározot t (nevelési évenként 1 tevékenységforma) Megfigyelés Megbeszélés Interjú Önértékelés Értékelés Ellenőrzési szempontsor Értékelő lapok helyettes Minőségfejles ztési TEAM vezető Mérőlapok eredményei, Partneri kérdőívek eredményei, Féléves értékelés, Éves értékelés, Önértékelés, Értékelés eredményei, Megerősítés, Egyeztetés, Javítás, Beszoktatás November Megfigyelés Dokumentum elemzés Csoportnaplók Havonta Dokumentum elemzés Csoportnaplók Óvodapedagó -gusok, dajkák 22

23 Gyermekek fejlettségi szintje Egyéni fejlesztés Évente 2x Ellenőrzési terv szerint Folyamatos Dokumentum elemzés Bemenetikimeneti mérések Megfigyelés Megbeszélés Interjú Önértékelés Fejlődési naplók Fejlesztőpedagógus, óvodavezetőhelyettes Iskolaérettség i vizsgálatok, felmérések Gyermek- és ifjúság védelem Családsegítő tevékenység Évente 2x Évente 2x Dokumentum elemzés Értékelés Beszélgetés Dokumentum elemzés Értékelés Beszélgetés Szempontsor, lista HH, és a HHH gyermekekről Szempontsor lista HH, és a HHH gyermekekről Gyermekvédelmi felelős, Gyermekvédelmi felelős beszámoló D. A minőségirányítási rendszer működtetése A minőségfejlesztési rendszer óvodánk mindazon tevékenységeinek összessége, amelyeket azért végzünk, hogy folyamatainkat szabályozza, és folyamatosan fejlessze annak érdekében, hogy szolgáltatásainkkal partnereink elvárásainak mind jobban megfeleljünk, és működésünk hatékonyságát javítsuk. Az óvodavezető minőségirányítási feladatai A Közoktatásról szóló törvény egyértelművé teszi, hogy a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer feladatait a minőségirányítási program részeként kell értelmezni. A minőségfejlesztési feladatok megvalósulásáért, a minőségfejlesztési rendszer működtetéséért az intézményvezető a felelős. 23

24 A működés folyamatos javítása, fejlesztése A folyamatos fejlesztés feladatai és folyamata Az érintett személyek megbízása a feladat elvégzésére Fejlesztési terv készítése és véleményezése / vezető helyettes, TEAM- vezető, megbízott tagóvoda-vezető / fejlesztési terv elfogadása, óvodavezető döntése A folyamatban résztvevőket a vezető megfelelő hatáskörrel felruházza, hogy a szükséges és megfelelő erőforrások hozzájuthassanak Partnerlista felülvizsgálata, évenkénti frissítése A partneri igény érvényesítése során nyert észrevételeket felhasználva módosításokat végzünk Dokumentálás, feljegyzés készítése a változásokról A fejlesztésre megbízott személy által készített intézkedési tervet a vezető hagyja jóvá A folyamatos fejlesztés eszközei Megelőző, helyesbítő tevékenységek Az eltéréseket és a nem megfelelő szolgáltatásokat kiváltó okok megszüntetése Az ismételt előfordulás megakadályozása Felelős: Óvodavezető Vezető helyettes (Minőségfejlesztési TEAM vezetője) Döntés: Óvodavezető A panaszkezelés rendje Formája: Szóbeli Írásbeli Folyamata: A panasz tudomásulvétele Az érintettek tájékoztatása Tények, információk gyűjtése a panasszal kapcsolatban 24

25 Tények ismeretében a megoldás feltérképezése A panaszos tájékoztatása a megoldási javaslatról A megoldás elfogadtatása illetve kompromisszumkeresés Intézkedés ideje: A panasztevéstől számított 8 nap Intézkedésre jogosult: Óvodavezető A vezetői utasítás Formája: írásos, szóbeli intézkedés Folyamata: A probléma megoldásából adódó célkitűzés ismeretében az utasítás mindenki számára érthető, világos megfogalmazás Az utasítás hatálybalépésének meghatározása Az utasítás tudomásulvételének igazolása aláírással Az intézkedés ideje Az azonnali egyszerű vezetési utasítással megoldható problémák esetén a jelzett cél megismerésétől számított egy héten belül Intézkedésre jogosult: Intézményvezető Az intézkedés érvényessége: visszavonásig Intézkedési terv Formája: írásos Folyamata: A cél eléréséhez vezető cselekvési sor (feladat) megtervezése, Érintettek kijelölése Sikerkritériumok meghatározása Határidők kitűzése Egyszemélyi felelős kijelölése Az intézkedés ideje A cél kitűzésétől számított és kijelölt időtartam nap 25

26 Az intézkedés érvényessége: A cél függvényében rövid, közép vagy hosszú távú 3.2. Az intézmény működési belső rendje Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése A. Kommunikáció a külső partnerekkel Cél: meg kell tervezni a közvetlen partnerekkel (gyermekek, szülők, pedagógus és nem pedagógusdolgozók és a fenntartó) a napi működéshez szükséges információk belső áramlásának rendszerét, folyamatát. Partnereink tájékoztatására különböző csatornákat, fórumokat használunk. Ezek intézményesült formai megoldásait nevezzük kommunikációs rendszernek. A szülői partnerkörrel való kapcsolattartásra a következő fórumok hivatottak Óvodán belüli információáramlás a szülők felé Feladat Módszer Eszköz Felelős Határidő Óvodánk ismertetése PR tevékenység Honlap Megbízott Szülői értekezletek Beszélgetés Meghívók Kiírás a faliújságon HOP Csoport éves Óvodapedagógusok Évente 1-2x Fogadó óra, családi beszélgetés szervezése Havi programok kiírása (óvodai ill. csoport szinten) Napi kiírások Munkadélutáno k Megbeszélés Tájékoztatás Írásbeli tájékoztatás Írásbeli tájékoztatás Megbeszélés Tájékoztatás terve Fejlődési napló Gyermekmunkák Csoport faliújság Honlap Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok Csoport faliújság Óvodapedagógusok Csoport faliújság Óvodapedagógusok Igény szerint Havonta / hó 1 napja / Naponta December

27 Új óvodások felvételi eljárásának folyamata Feladat Módszer Eszköz Felelős Határidő Előjegyzési napló szerinti létszám pontosítása Dokumentumelemzés Előjegyzési napló Folyamatos Nyílt napok szervezése Személyes tájékoztató a szülőknek az óvoda programjáról, életéről Bemutatkozás Tájékoztatás, bejárás Szórólap Nyitott napok MIP, HOP, Házirend, SZMSZ Megbízott óvónő március 31. Igény szerint Hirdetmény Tájékoztatás kifüggesztése az óvodai felvételek hivatalos időpontjáról, a szükséges dokumentumokról Óvodai jelentkezések Beiratkozás Plakát Kábeltévé Előjegyzési és felvételei napló Megbízott felelős Beiratkozás t megelőző 2 hét március 31. Óvodai csoportok megszervezése Szülői beszélgetés a felvételt nyert gyermekek szüleivel Felvételi eljárás értékelése A folyamat esetleges korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján Döntés Csoportnévsor június 10. Bemutatkozás Tájékoztatás Beszélgetés Dokumentum elemzés, megbeszélés HOP, MIP, Házirend, SZMSZ Előjegyzési és felvételei napló, felvett gyermekek, kiscsoportos óvónők, Új gyermekeket fogadó óvónők augusztus vége Szeptember eleje névsora Korrekció Eljárásrend augusztus 31. B. Külső partneri igény és elégedettségmérés Célja: Minőségpolitikánk arra törekszik, hogy mint szolgáltató intézmény, megismerjük partnereinket és velünk szemben támasztott igényeit. Ennek alapján fejlesztjük folyamatosan intézménypolitikánkat, tudatosan törekedve igényeik, és elvárásaik teljesítésére. 27

28 Partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendje Érvényesség: Az irányított önértékelést követően (évente minden nagycsoportban, kétévente fenntartóval és az iskolával). Célja Intézményünk partneri listájának évenkénti frissítése, közvetlen és közvetett partnereink elégedettségeik és igényeik mérése, következtetések levonása. A mérések eredményeinek felhasználása minőségi céljaink alkotásához. Az eljárás lefolytatása az irányított önértékelés része. A partneri igényfelmérés kiterjed: elvárásokra, igényekre elégedettségre, elégedetlenségre nevelőmunkánk véleményezésére Területi érvényessége: az érintettek köre a mindenkori intézményi partnerlista szerint. Felelőse: - Óvodavezető - Minőségfejlesztési TEAM- vezető A folyamat lépései: 1. Partnereink azonosítása, partnerlistánk évenkénti frissítése 2. A partneri kommunikációs táblázat évenkénti és aktuális frissítése. A mintacsoport kijelölése 3. A mérés módszereinek meghatározása 4. A mérés eszközeinek elkészítése 5. A mérési terv szerint a mérések lebonyolítása 6. Mérési eredmények összegzése / mérési terv szerint / 7. A mérés eredményeinek publikálása - visszacsatolás - az érdekelt partnerek felé Partnereink mérése a mérési tervben meghatározottakon túl kiterjed az óvoda napi működésén túl a fogadóórákon, szülői értekezleteken és az egyéb alkalmakkor (panaszok), spontán beszélgetések során gyűjtött információkra, melyeket óvónői és dajkai vagy munkatársi megbeszéléseken vitatunk meg és értékelünk, illetve rögzítünk. 28

29 Mérési módszerek Dolgozói kör Szülők Fenntartó Iskolák Fókuszcsoportos beszélgetés, Klíma- teszt Kérdőív Interjú, kérdőív Kérdőív, szükség és igény szerint fókuszcsoportos megbeszélés Közvetlen partnerek Partner Mérés módja Elfoga dási kritéri um Felelős Szülők Kérdőív Minta Minőségfejlesztési TEAM vezető Támogató szervezet Időpont Partneri igény mérés Évente Visszacsatolás Szülői közösség tájékoztatása: Szülői értekezletek, Faliújság, Beszélgetés, Alkalmazotti közösség Kérdőív Fókuszcsoportosbeszélgetés, Klíma- teszt Minta Minőségfejlesztési TEAM vezető Fenntartó Interjú Minta Támogató szervezet Iskola Kérdőív Minta Támogató szervezet Partneri igény mérés 2 évente Partneri igény mérés 2 évente Partneri igény mérés 2 évente Nevelőtestületi értekezlet Beszélgetés Feljegyzés. Partneri igénymérésről tájékoztatás Írásos visszajelzés Partnereink igény és elégedettség mérésére az évenkénti partnerlista frissítését követően, a mérési rend szerint kerül sor. Az adatok feldolgozási módja: Adatok rögzítése, összesítése, diagrammokon történő megjelenítése 29

30 Fontossági sorrendek felállítása (problémalista) A mérés eredményeinek egységes táblázatban történő összesítése Az igények, elvárások elemzése Intézkedési terv készítése, végrehajtása Adatok összehasonlítása első ízben a tapasztalati, a továbbiakban az előző évek eredményeivel. Fenti eljárásrend végrehajtásának felelőse: óvodavezető Végrehajtója: TEAM vezető C. Kommunikáció a belső partnerekkel Óvodán belüli információ áramlás folyamata Feladat A Nevelőtestület tagjait érintő általános és fontos információk, adatok közzététele Nevelőtestületi tanácskozás szervezése Munkatársi értekezlet szervezése Szakmai megbeszélések /óvónői értekezlet / Írásban elindított információk Módszer Eszköz Felelős Határidő Tájékoztatás szóban, írásban Megbeszélés Beszámolás Tájékoztatás Információk regisztrálása Elektronikus információ ( címmel rendelkezők részére) Faliújság Jelenléti ív Jegyzőkönyv Intézményi dokumentáció Havi programjelentés a fenntartó felé Információt tartalmazó ív Információfelelős helyettes helyettes TEAMvezető Hibabejelentő füzet Bejegyzés Füzet Megbízott tagóvoda vezető Hírlánc Telefonos információ Szóbeli információ Telefonon szóbeli információ Hírlánc szabályzat Telefon Alkalmazott i kör Információ jellege szerint Folyamatos Évente 4x Igény szerint Éves munkaterv szerint Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos 30

31 Minden csoportos óvónőnek a feladata, hogy az esetleges információkról informálja a saját csoportos dajkáját, valamint az éppen távol lévő óvodapedagógust Emberi erőforrás A. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése A továbbképzési terv - figyelembe véve partnereink igényeit és elvárásait - óvodánk helyi nevelési programjának hatékony működését hivatott szolgálni. Pénzügyi fedezetének egy részét az éves normatív továbbképzési keret biztosítja, felhasználásáról a nevelőtestület dönt. A nem pedagógus dolgozók továbbképzéséről a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembe vételével az óvodapedagógusok véleménye alapján - az óvodavezető dönt. A pedagógus és nem pedagógus dolgozók számára a kidolgozott ösztönző rendszer egyes elemei biztosítják az alapértékek magas szintű teljesítésére való törekvést. A továbbképzési terv elkészítésének folyamata Feladat 1. Tájékoztatás továbbképzési lehetőségekről A pedagógusok továbbképzési igényeinek összegyűjtése Igények megfeleltetése a helyi nevelési programmal és a minőségirányítási programmal, Igények szétválogatása A javasolt továbbképzési terv összeszerkesztése, a tervjavaslat előterjesztése Módszer Eszköz Kiválasztás. lista HOP, IMIP, Közoktatási törvény és végrehajtási rendelete Igénybejelentő lapok Felelős Érintett pedagógusok Határidő folyamatos március 1. március 5. március 8. 31

32 A továbbképzési tervjavaslat nevelőtestület elé terjesztése Nevelőtestület, KAT véleményezése Döntés A továbbképzési igény- és a jelentkezési lap kiosztása A továbbképzési igény- és a jelentkezési lap kitöltése, leadása A dokumentumok ellenjegyzése Beiskolázás Képzés végén ismeretátadás a nevelőtestület részére Tervjavaslat Megbeszélés Elemzés Összehasonlítás Igénybejelentő és jelentkezési lapok Igénybejelentő és jelentkezési lapok Óvodatitkár Érintett pedagógusok március 15. március 15. március 15. Március 15. Ügyintézés Óvodatitkár Határidő szerint Jelentkezési lapok Könyvtár részére írásos formátum Intézményvezet ő Érintett pedagógusok Határidő szerint Munkaterv szerint A humán erőforrás biztosítása és fejlesztése Célja: A megfelelő szakképzett munkaerő kiválasztásával a munkatársak teljesítményének megerősítésével, javításával, ösztönzésével a szervezet célkitűzéseinek elérése. A belépő új munkaerő kiválasztására és betanulására (figyelembe véve a jogszabályokat, pedagógiai elveinket, a kiválasztás szempontjait) eljárásrendet alkalmazunk. A pedagógusok kiválasztásának és betanulásának folyamata megbízása Feladat Módszer Felelős Határidő 1. Az elvárt kritériumok Pályáztatás Szükség szerint megfogalmazása, pályázat Média 32

33 kiírása 2. A beérkezett pályázatok előzetes értékelése: az elvárt kritériumoknak való megfeleltetés 3. A megfelelt pályázók értesítése Pályázatok Elemző értékelés Levél, telefon, Pályázati határidő utáni 5. Nap Pályázati határidő után 7 nappal 4. Személyes találkozás Pályázó megismerése Az óvoda pedagógiai irányultságának, programjának ismertetése A feltételrendszer bemutatása Helyi nevelési program IMIP Interjú Beszélgetés 5. Kiválasztás Megbeszélés Döntés 6. Megbízás Megbízási okmány Munkaköri leírás Munkaidő beosztás Döntés 7. A csoportban dolgozó váltótárs, szakmai vezető kijelölése Megbízás Feladat ellátási terv 8. Bemutatás a dolgozói körnek Beszélgetés Feljegyzés 9. Az új pedagógus beilleszkedésének folyamatos segítése Beszélgetés Csoportlátogatás Egymástól tanulás Szakmai vezető, váltótárs Pályázati határidő után 2 héttel Pályázati határidő után 3 hét Aktuális időpont Aktuális időpont Munkába állást követő első közös találkozás alkalmával. Munkába állást követően folyamatosan 10. A kiválasztás és betanulás értékelése Megbeszélés Dokumentum elemzés Szakmai vezető Munkába állást követő 3. Hónap 11. Az értékelés tapasztalatai alapján a folyamat szükség szerinti korrekciója Eljárásrend Korrekció Min. TEAM vezető Nevelési év vége 33

34 A nem pedagógusdolgozók kiválasztásának és betanulásának folyamata Feladat Módszer Felelős Határidő 1. Hirdetésben az elvárt kritériumok megfogalmazása Hirdetés Aktuális időpont 2. A jelentkezők kiválasztása Interjú Határidő + 5 nap 3. A megfelelt jelöltek értesítése Levél, telefon, e- mail Határidő + 7 nap 4. Megbízás Döntés Aktuális időpont 5. Ismerkedés az óvoda hagyományaival 6. Az új dolgozó beilleszkedésének folyamatos támogatása 7. A kiválasztás és a betanulás értékelése a próbaidő után 8. A kiválasztás és a betanulás értékelése 9. A folyamat esetleges korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján Bemutatás Munkába állás napja Beszélgetés Munkavégzésének figyelemmel kísérése Megbeszélés Betanító dolgozó Betanító dolgozó Munkába állást követő 3 hónap Munkába állást követő 3 hónap Megbeszélés Munkába állást követő nevelési év vége Korrekció Munkába állást követő nevelési év vége B. A munkatársak felhatalmazása Eszköze Munkaköri leírás módosítás Munkaterv (feladat ellátási terv) 34

35 C. A munkatársak bevonása, irányítása Az intézmény vezetési szerkezete Óvodavezető Óvodatitkár Óvodavezető helyettes Minőségirányítási TEAM Tagóvoda vezetők Óvodapedagógusok Dajkák, technikai kisegítők 35

36 Minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése A minőségfejlesztési TEAM- vezető, valamint a támogató szervezet feladatai A minőségfejlesztési TEAM - vezető feladatai A dolgozói kör egyetértésével megbízását az óvodavezetőtől kapja. Feladata az intézményben folyó minőségfejlesztési munka szervezése, végrehajtásának ellenőrzése, valamint a minőségfejlesztési TEAM irányítása. Ezen belül kiemelt feladatai: Elkészíti - az állandó TEAM tagjaival közösen - a minőségfejlesztési munka éves munkatervét a következő szempontok figyelembevételével: Intézményi Minőségirányítási Program Partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendje Teljes körű intézményi önértékelés eljárásrendje A minőségfejlesztési rendszer működéséből adódó intézkedési tervek Folyamatosan ellenőrzi a munkaterv végrehajtását, melyről vezetői értekezleteken tájékoztatja az óvodavezetést Szervezi a minőségfejlesztési köröket, értékelő és egyéb csoportokat, valamint folyamatosan ellenőrzi munkájukat Folyamatosan gyűjti a minőségfejlesztési rendszer bemenő adatait, tervezi a szükséges beavatkozásokat, javaslatait a vezetőséggel folyamatosan egyezteti. Évente értékeli a IMIP- dokumentum végrehajtását, melyet a szülők képviselői és a nevelőtestület elé terjeszt. A minőségfejlesztési TEAM feladatai: Az intézményben folyó minőségfejlesztési munka koordinálása a minőségfejlesztési TEAM feladata. A csoport tagjai határozott idejű megbízás alapján végzik munkájukat. A TEAM- csoportban dolgozók anyagi elismerése az oktatási miniszter 3 / 2002.(II. 15. ) OM rendelete 9. alapján történik. A csoport összlétszáma nem haladhatja meg az 5 főt. A teamet a minőségfejlesztési TEAM vezetője irányítja, munkáját az éves munkaterve szerint végzi. 36

37 A TEAM munkáját a dolgozói értékeléseket is figyelembe véve - minden nevelési év végén az intézményvezető értékeli. Az értékelő megbeszélésen a TEAM tagjai, a vezető és az intézményvezetés tagjai vesznek részt Az intézmény mérési és értékelési rendszere A. Nevelő-oktató tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése Cél: az intézmény dolgozóinak, munkájának mérése, értékelése, ennek folyamatos visszajelzése. A munkatársak teljesítményének megerősítésével, javításával, a szükséges képességek és készségek, a tudás és tapasztalat fejlesztésével az intézmény célkitűzéseinek elérése, a hatékonyság növelése. Az értékelésnek tisztáznia kell a kölcsönös elvárásokat. Az értékelést közösen kialakított, mindenki által ismert szempontrendszer alapján végezzük. A szempontrendszernek összhangban kell lennie az alapdokumentumokkal. Mérés területe 1. Nevelés eredményessége 2. Az intézmény rendje és tisztasága, állagmegóvás 3. Intézményben elhelyezett hirdetések informativitása, naprakészsége 4. Helyi nevelési program hatékonyságmérés 5. Adományok felhasználása (alapítvány, szülői és egyéb) Mérés /értékelést végző óvodapedagógusok Munkavédelmi megbízott + munkaterv szerinti beosztás szerint minden dolgozó Megbízott reszortfelelős Óvodapedagógusok óvodavezető IMIP- vezető Óvodavezető, óvodatitkár, Kuratórium Mérés eszköze Csoportnaplók, vezetői ellenőrzés, iskola visszajelzése Tisztasági szemle jegyzőkönyv Állagmegóvási szempontok Hirdetők szempontrendszere Kérdőív (név nélkül) Adományok nyilvántartása Adományok összesítése Mérés ideje Folyamatos Havonta Havonta évente Május Értékelés ideje Összefoglaló évente Összefogla ló évente Szükség szerint IMIPértékelés Május 37

38 6. Szakmai és működési problémák 7. A munkaidő hatékony eltöltése Óvodavezető Dolgozók Óvodapedagógusok Óvodavezető Adatlap belső szabálytalanságról Panaszkezelés dokumentumai Jelenléti ív Munkaidő nyilvántartást kiegészítő lap Szükség és igény szerint Folyamatos Szükség szerint Havonta A helyi nevelési program beválás vizsgálatának mérése és értékelése Mérés területe 1. Tanköteles korú gyermekek neveltségi szintje 2. A gyermekek fejlettsége - Motoros képességek - Nagymozgás - Finommozgás - Értelmi képességek - Szociális képességek Mérés /értékelést végző Fejlesztő pedagógus, Óvodavezetőhelyettes Óvodapedagó gusok Mérés eszköze Neveltségi szint, iskolaérettségi vizsgálat Fejlődési napló Mérés ideje Évente február Folyamatos Értékelés ideje Évente Március Évente December, Május Óvodapedagógusi munka mérése, értékelése Célok, alapelvek: A legfontosabb célok egyike, hogy az intézményvezetés pontos és hiteles képet kapjon a nevelőtestületben dolgozó kollégák által végzett munkáról. Egyéni és intézményi szinten is javíthatóvá váljon az oktató-nevelő munka minősége, valamint növelhető legyen a hatékonyság. Az óvodapedagógusok kapjanak külső visszajelzést az elvégzett munkájukról, megismerhetővé váljon számukra, milyennek látják mások azt. Az értékelések, önértékelések alkalmával az óvodapedagógusok és a vezetők ismerjék 38

39 meg az erős és gyenge pontjaikat. Nyíljon lehetőség a fejlődésnek elismerésére, ösztönzésére. A teljesítményértékelésnek hozzá kell járulni a szervezeti kultúra fejlesztéséhez, az igények, szükségletek és a továbbképzések összehangolásához. A mérés és az értékelés legyen: Mindenre kiterjedő Ösztönző, motiváló Egyénre szabott Kiszámítható, vagyis előre meghatározott időszakra terjedjen ki Objektív Mindenki által ismert, elfogadott Lehetőség az önértékelésre Vegye figyelembe a személyiségi jogokat Nyújtson lehetőséget magának a teljesítményértékelő rendszernek a folyamatos jobbítására. A szabályzat hatálya: A szabályzat érvényessége: A munka értékelésének célja: A teljesítmény értékelésének időpontja: A teljesítmény értékelésének módja: A teljesítmény értékelését végzi: Információ, nyilvánosság biztosítása: Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete szeptember 1-jétől visszavonásig Az eredményesség, hatékonyság növelése 2 évente, a KJT. szerinti esetekben soron kívül Az IMIP ellenőrzési rendszere alapján Önértékelés Vezetői értékelés Váltótárs értékelése óvodapedagógusok váltótársak óvodavezető óvodavezető-helyettes Az érintettek számára a rá vonatkozó értékelések megismerése biztosított. Célok részletesen: Minősítés, a KJT. szerint meghatározott esetekben Egyéni erőfeszítés ösztönzése, fejlesztése A munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése 39

40 A munkavégzéshez szükséges források feltárása A munkatárs szervezeti egységen belüli helyének feltárása Információ a kollégák adottságairól a munkaerő tervezés számára A munkaköri leírások és munkacélok rendszeres áttekintése és felülvizsgálata Fejlesztési célok: Teljesítmény visszajelzés a vezető számára-motiváció, elégedettség. A fejlesztést igénylő területek megjelölése. A problematikus területek azonosítása, javítására irányuló célok kijelölése. Képzési, fejlesztési irányok megfogalmazása. Az óvodapedagógusok értékelésének lépései: Meg kell határozni, az éves munkatervben, hogy mely óvodapedagógusok értékelésére kerül sor az értékelést végzők kijelölése az összesítők megnevezése az értékelt területek azonosítása, értékelési szempontok az értékelés eszközeinek, az értékelő lapoknak az elkészítése (lásd melléklet) Lezárás, utókövetés: A vezető az értékelt óvodapedagógussal megbeszéli, és írásban rögzíti az eredményeket. Értékelési szintek: 80% felett kiválóan alkalmas 60% felett alkalmas 30% felett kevéssé alkalmas 30% alatt alkalmatlan Dokumentumok: Önértékelő lap Értékelő lap Összesítő lap Intézkedési terv 40

41 Vizsgált területek: Nevelő-oktató munka színvonala Egyéni bánásmód alkalmazása, differenciálás Személyes tulajdonságok A nevelő, fejlesztő tevékenységhez való hozzáállás Munkafegyelem Pontos munkakezdés befejezés és Munkaköri kötelezettségen túl vállalt feladatok Szertárak rendezése, rendben tartása Napra készség A gyermekek fejlődésének segítése, irányítása Az esélyegyenlőség megteremtése Együttműködés a fejlesztést végző szakemberekkel Szakmai módszertani felkészültség Az egyes gyermekek ismeretének mélysége Szeretetteljes, elfogadó nevelési attitűd A gyermeki tevékenység mérése, értékelése Írásbeli munkák végzése, határidő betartása Kapcsolattartás minősége gyermekekkel Kapcsolattartás minősége szülőkkel Kapcsolattartás minősége kollégákkal Tolerancia, empátia a a a Segítőkészség, a gyermekek problémái iránti érzékenység Kiegyensúlyozottság A A munkaidő tartalmas kitöltése Adminisztrációs fegyelem (munkaidő nyilvántartás, jegyzőkönyvvezetés, stb.) Helyettesítési feladatok ellátása (készség, gyakoriság, minőség) Értekezleteken való aktív részvétel Munka, környezet-, tűzvédelmi, balesetvédelmi szempontok betartása, betartatása szabályozó dokumentumokban foglaltak következetes betartása, betartatása Beszerzésben való részvétel Gyakorló főiskolai hallgatók fogadása Rendezvények szervezésében való aktivitás Továbbképzéseken való részvétel Városi rendezvényeken az óvoda képviselete Hagyományok ápolása Következetesség Titoktartás Dekoráció készítése Egymás munkájának elismerése, segítése Példamutató nevelői magatartás, szakmai és emberi hitelesség rendezvényekre Innovációs készség 41

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA Készítette: Hallainé Kis Mária Tartalomjegyzék Oldalszám Általános rész 3 Az intézmény adatai 3 I.

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Óvodavezető Kelt:. november 04. Oldal 1 A panaszkezelési rend az óvodában Az óvoda gyermekeit és szüleiket, gondviselőiket, valamint

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/225 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 52-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. 2009.

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. 2009. A JÁTSSZUNK, MOZOGJUNK EGYÜTT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. Tartalomjegyzék A Minőségirányítási program törvényi háttere... 5 1. Bevezetés... 7 2. Minőségpolitikánk Jövőképünk...

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda, a Humán Szolgáltató Központ, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 Nagyatád, 2011. 06. 30. Gyulainé Bukovics Ildikó min.ügyi vezető 1 BEVEZETŐ: A MIP végrehajtásának nevelőtestület

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Munkavállaló Munkáltató Személyi anyag 1. Intézmény megnevezése: 2. Az intézmény küldetése MUNKAKÖRI LEÍRÁS Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozat: Keszthely város óvodáinak

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról 2016.09.01. NOS SZABÁLYZAT A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4646 EPERJESKE, KOSSUTH UTCA 74. 0 A nevelőtestület

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben