Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011."

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Helyzetelemzés Szeged város demográfiai helyzete A szociális szolgáltatások alanyai A szociális gondoskodás főbb sajátosságai Szeged városában Szeged városban meglévő szociális szolgáltatások jellemzése, az önkormányzat kötelező feladatainak teljesítése A szociális alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Támogató szolgáltatás Utcai szociális munka Nappali ellátás Szociális szakosított ellátási formák Ápolást, gondozást nyújtó ellátás Rehabilitációs ellátás Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Lakóotthoni ellátás Szeged városban meglévő gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások jellemzése, az önkormányzat kötelező feladatainak teljesítése Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás (Gyermekjóléti Központ) Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekvédelmi szakellátások Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásainak fejlesztési szükségletei Szociális szolgáltatások fejlesztési prioritásai A szolgáltatások minőségi fejlesztése és az ezzel elérhető eredmények A szolgáltatások fejlesztési forrásai Helyzetfelmérés - SWOT analízis Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő szociális- és gyermekvédelmi intézmények Az intézmények jellemzése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Dr. Waltner Károly Otthon Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi...22 A felhasznált jogszabályok jegyzéke...23 Mellékletek...24

3 Bevezetés Ahogyan a fa minden évben ugyanazt a gyümölcsöt hozza, és az mégis mindig új, ugyanúgy a maradandó értékű gondolatokat is állandóan újra kell alkotni. Albert Schweitzer Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) által előírtaknak megfelelően - a 254/2006. (V. 12.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta, majd a 686/2008. (XII. 12.) Kgy. sz. határozatával felülvizsgálta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepcióját (továbbiakban: Koncepció), amely Szeged város szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásainak eddigi legátfogóbb áttekintését tartalmazza. A szociális törvény 92. (3) bekezdése értelmében a koncepciót kétévente felül kell vizsgálni, amelynek során értékelni kell az elért eredményeket, aktualizálni a szükséges fejlesztési irányokat, feladatokat. Fentiek alapján évben indokolt és szükséges a Koncepció ismételt felülvizsgálata. A felülvizsgálat során arra törekedtünk, hogy bár szűkebb körű, de ismételt adatgyűjtésre támaszkodva aktualizáljuk a Koncepciót, megkerestük a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: SZMJVÖ) által fenntartott intézményeket, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központját, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságát, valamint a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatóságát. A Koncepció felülvizsgálata során az elmúlt két év változással érintett adataira tértünk ki, így jelen koncepció az alapkoncepcióval és annak évi felülvizsgálatával együtt értelmezendő. Az ismételt felülvizsgálat során is szem előtt tartottuk a következő alapelvek érvényesülését: - a segítségre szorulók emberi méltóságának megőrzése, - a hátrányos megkülönböztetés, előítélet elutasítása, - az esélyegyenlőség biztosítása, - széles körű ellátások szervezése, - kirekesztődés elleni küzdelem, - egyfajta szociális minimum biztosítása mindenki számára. A Koncepció felülvizsgálatának elkészítéséhez adatot szolgáltató intézményeknek és szervezeteknek köszönetet mondunk segítő közreműködésükért! 3

4 1.1. Szeged város demográfiai helyzete 1. Helyzetelemzés A város lakosságának összetételét tekintve a nők száma magasabb, mint a férfiaké évben is, a lakónépesség, a nemek megoszlása, valamint a családi állapotra vonatkozó adatokat az 1. számú melléklet táblázata szemlélteti. A házasságkötések, születések száma évről-évre csökkenő tendenciát mutat, míg a halálozások száma növekszik. (1. számú melléklet) 1.2. A szociális szolgáltatások alanyai A szociális törvény alapján a szolgáltatástervezési koncepcióban főként az idősek, fogyatékos személyek, hajléktalanok, pszichiátriai és szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódó speciális ellátási formákat, ezen szolgáltatások biztosításának szükségességét kell vázolni. A év őszi pénzügyi válság Magyarországon is éreztette és érezteti negatív hatását, amely a fent említett célcsoportokat sújtja talán leginkább, hiszen a bizonytalansági tényezők egyre nagyobb szerephez jutnak az országban. A gazdasági válság hatásaként jelentkezik az ipari termelés visszaesése, a beruházások csökkenése, a munkanélküliek számának növekedése, a korábban felvett devizahitelek növekedése. A munkahely hiánya, a jövedelemnélküliség már nemcsak a hátrányos társadalmi csoportokat érinti, hiszen szakképzettek, diplomások is belekerülnek ebbe a körbe, amelynek hatására a családokban nő a feszültség, a családi konfliktusok száma. A válság a szociális ellátórendszerben is felerősített néhány olyan folyamatot, amelynek negatív hatása már évek óta érezhető a szociális szolgáltatások rendszerében. A szociális alapszolgáltatások közül kiemelhető a családsegítés, amely tekintetében tapasztalható fokozottabb igénybevétel, és tevékenységükben az anyagi ügyekkel kapcsolatos ügyintézés dominál. Az idősek otthonai és gondozóháza esetében elindult egy folyamat már a válság kirobbanását megelőzően is: azon családok, ahol van nem foglalkoztatott személy, az idős, beteg hozzátartozót inkább otthon ápolják, mert a családnak szüksége van a rendszeres, a segélyekhez képest magas összegű öregségi nyugdíjra, amely tendencia megfigyelhető a fogyatékosok otthonait illetően is. A hajléktalan-ellátásban a válság hatására a fenntartóknak két problémakörrel kell szembenézniük: egyrészt a munkaerőpiac további szűkülése miatt az ellátottak több időt töltenek a hajléktalan szállókon, másrészt - a lakáshitelek esetleges bedőlése miatt - várhatóan az igénybe vevők száma is növekedni fog. Szociális rászorultság alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi ellátásokat biztosítja évben: Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása (bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély) ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás), óvodáztatási támogatás, első lakást szerzők támogatása és lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatás. Természetben nyújtott szociális ellátások köre: köztemetés, közgyógyellátás, 4

5 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás, lakbértámogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (gyermekintézményi étkeztetési térítési díjhoz nyújtott támogatás), súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, közfoglalkoztatás, karácsonyi csomagok ban alakult a Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány, amelynek alapítói a Szegedi Hőszolgáltató Kft., IKV Zrt. és az EDF Démász Zrt. Az Alapítvány célja : segítségnyújtás a Délalföldi régióban - elsősorban Szegeden - élő egyéneknek és családoknak, akik az önkormányzatoktól nem részesülnek olyan mértékű támogatásban, amely a díjhátralék csökkentésére hatékony segítséget nyújthatna, továbbá olyan családoknak is, akik önkormányzati támogatásban nem részesülnek. A támogatás odaítéléséről a Kuratórium dönt, a háztartás jövedelmi viszonyai, hátralékának nagysága, vállalt önrész összegének figyelembevételével. A jogosultság megállapítása esetén, az adósságkezelési szolgáltatás önrészét - az alapítványi átvállalás után - egy összegben utalja a szolgáltató felé. Az Alapítvány óta 749 ügyfél kérelmét fogadta be, ily módon az elbírálást követően a kérelmezők 75-80%-ának sikerült rendezni hátralékát. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az adósságkezelési szolgáltatás keretében segítséget nyújt azon családoknak vagy személyeknek, akiknek adóssága meghaladja az ötvenezer forintot és tartozásuk legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozásuk miatt a szolgáltatást kikapcsolták; akiknek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. Az adósságcsökkentési támogatás 90%-át az Önkormányzat központi költségvetésből hívja le, míg 10%-át saját költségvetéséből (2011. évben 25 millió Ft) biztosítja. Az adósságkezelési tanácsadás keretében a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény alkalmazásában 5 fő adósságkezelési tanácsadó dolgozik, akiket - együttműködési megállapodás alapján - a Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány szakmailag irányít. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a panelrekonstrukciós programját tovább folytatja, amellyel szintén segítséget nyújt a panellakásokban, gyakran nehéz anyagi és szociális körülmények között élő személyek számára. Szegeden - az ország legeredményesebben pályázó városában - mindössze 5 év alatt több, mint 18 ezer lakás, az ipari technológiával épült otthonok közel kétharmada újult, illetve újul meg folyamatosan. A kiemelkedő siker több oknak köszönhető. Részint annak, hogy Szegeden - az országban is egyedülállóan - a városvezetés felső határ nélkül állapította meg az önkormányzati támogatás mértékét, vagyis aki érvényesen pályázott, az nyert is. Másrészt annak, hogy a pályázatok megírásához, benyújtásához hathatós segítséget nyújtott az IKV Zrt A szociális gondoskodás főbb sajátosságai Szeged városában Szeged Megyei Jogú Városban két célcsoport - a fogyatékkal élő személyek és az idősek - érdekeinek érvényesítésére, a velük való szoros együttműködés érdekében a továbbiakban is, változatlan feltételek mellett működik a Fogyatékosügyi Fórum és az Idősügyi Tanács. Az Önkormányzat óta minden évben, költségvetésében elkülönített Fogyatékosügyi keretből, évben eft-tal segíti - pályázati úton - a városban működő célcsoportok érdekében tevékenykedő szervezetek munkáját, így jelentős számú fogyatékkal élő személy és azok családjának közösségi életét tudja segíteni. 5

6 Az Idősügyi keretből az Önkormányzat a nyugdíjas klubok tevékenységét, így összesen több mint 70 szervezet és 11 ezer idős ember közösségi életét támogatja évben újabb, az Idősügyi és városrészi közösségi programok keret létrehozásáról döntött az Önkormányzat, amelynek éves összege eft. A Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret évi összege eft, amelyből a szociális és gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó, a nonprofit szférában tevékenykedő szervezetek és intézmények részesülhetnek támogatásban. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évben létrehozott egy egészségügyi alapellátást támogató keretet, és pályázati célok meghatározásával támogatja az egészségügyi alapellátást évben az egészségügyi alapellátást támogató keret megszüntetése mellett a HPV és egyéb, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott védőoltások rászoruló magánszemélyek részére történő biztosításáról döntött az Önkormányzat, amelyre a évi költségvetésben eft összegű előirányzatot képzett. A támogatotti kör: az Önkormányzattól a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. alapján (gyermekvédelmi törvény) a tárgyévben április 1-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, HPV elleni oltás tekintetében a tárgyévben 13. életévüket betöltő leányok, C csoportú Neisseia meningitidis okozta invazív fertőzések megelőzésére adandó oltóanyag vonatkozásában a tárgyévben 1., 2. és 3. életévüket betöltő fiú- és leánygyermekek. Kistérségi társulás év júliusában Szeged Megyei Jogú Város és a statisztikai kistérséghez tartozó települési önkormányzatok (Algyő, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó) megalakították a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása célja a közszolgáltatások magasabb színvonalon történő, hatékonyabb ellátása; a kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése; pályázatokon való kistérségi szintű részvétel koordinálása; a szegedi kistérség összehangolt fejlesztésének kölcsönös érdekeltségen alapuló irányítása, amely elvezet a térség településeinek társadalmi-gazdasági felemelkedéséhez január 01. napjától SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ, január 01. napjától SZMJVÖ Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum, január 30. napjától SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézmény a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába került át, feladatátadási szerződés keretében. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa a 72/2010. (V. 20.) P.T. sz. határozatában arról döntött, hogy SZKTT Humán Szolgáltató Központ július 01-jei hatállyal beolvad SZKTT Egyesített Szociális Intézménybe, amely beolvadással a Humán Szolgáltató Központ megszűnt és jogutódja az Egyesített Szociális Intézmény lett. Antiszegregációs terv Szeged városa teljes közigazgatási területére elkészítette az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, amely a város jövőképét, a fejlesztéseket és az ezekhez kapcsolódó legfontosabb feladatokat vázolja városrészenként. A stratégia keretein belül került megalkotásra évben az Antiszegregációs Terv, amely a település és egyes városrészeinek elemzését, valamint a város különböző fejlesztési programjait, koncepcióit vizsgálja meg a város egészére és a szegregátumaira vonatkozóan. Az Antiszegregációs Terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét a városban. A között tervezett beavatkozások célja, hogy csökkenjen a szegregáltnak minősülő lakókörnyezet szegregáltsági foka, azaz az alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja lehetőség szerint közelítsen a városi átlaghoz. 6

7 Ugyanakkor a bevatkozások következményeként a város más területein, illetve más településeken (pl. városkörnyéki falvak) ne növekedjen az alacsony státuszú népesség koncentrációja, és ne alakuljon ki új szegregátum a szegedi szegregált területrészek felszámolása, megszüntetése révén. A tervezett rövid-, közép és hosszú távú intézkedések során a Szeged, Cserepes sori szegregátumban évente 2 lakás üresedése, ezzel egyidejűleg a jelenlegi és későbbiekben épülő bérlakásállomány elosztásába a szegregátumban élő igénylők bevonása a cél. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat eddig is lehetőségeihez mérten valósította meg a szegregációt csökkentő és az integrációt erősítő programjait, amely folyamatot a jövőben is folytatni kíván. Szociálpolitikai Kerekasztal A szociális törvény 58/B. (2) bekezdése alapján a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február 27. napján tartott ülésén döntött a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról. Tagjai: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke, SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója, SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatója, SZKTT Egyesített Szociális intézmény főigazgatója, SZMJVÖ Helyi Fogyatékosügyi Fóruma képviselője, SZMJVÖ Idősügyi Tanácsa képviselője, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió képviselője, Állami gondoskodásban élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (ÁGOTA) elnöke, Szegedi Ősz Idősotthon intézményvezetője. A Szociálpolitikai Kerekasztal legalább évente egy alkalommal ülést tart, tagjai határozzák meg működésének rendjét, az ügyviteli feladatokat a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda látja el. 7

8 2. Szeged városban meglévő szociális szolgáltatások jellemzése, az önkormányzat kötelező feladatainak teljesítése A szociális törvény 90. (2) bekezdése szerint A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül az idősellátás, továbbá - előzetes igényfelmérésre alapozva - a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani. Szeged városban a szociális alapszolgáltatások és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatok (éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása) biztosítása - feladatellátási szerződés alapján: június 30. napjáig a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Humán Szolgáltató Központ és a Humán Szolgáltató Központ Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum által, július 01. napjától - SZKTT Humán Szolgáltató Központnak az SZKTT Egyesített Szociális Intézménybe történő beolvadása folytán - az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény és az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum által. Az idősek számára átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladat (időskorúak gondozóháza) biztosítása - ellátási szerződés alapján: az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által, 28 férőhelyen. A megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok biztosítása: Idősek számára ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményt, valamint 1 telephelyen emelt szintű ellátást biztosít január 30. napjától - a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a fenntartásában lévő Egyesített Szociális Intézmény keretén belül, szakosított ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona működik SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon keretében, szenvedélybetegek (drogbetegek) rehabilitációs intézményének működtetése az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum keretében, emelt szintű ápolást, gondozást nyújtó, tartós bentlakást biztosít 16 férőhelyen az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ellátási szerződéssel. Szeged Megyei Jogú Város fejlesztési céljai között szerepel a hiányzó ellátási formák, azaz a pszichiátriai betegek nappali ellátása, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona megszervezése, amelyek megvalósításához igénybe vehető pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése folyamatos A szociális alapszolgáltatások A szociális törvény január 01. napjától hatályos, szociális szolgáltatásokat érintő módosításai: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása nem kötelező önkormányzati feladat. A közösségi ellátásokhoz és a támogató szolgáltatáshoz hasonlóan pályázati rendszerben, központi támogatásból finanszírozott ellátási forma. Az idősek nappali ellátása esetében az étkezés megszervezése nem része az ellátásnak, míg a többi nappali ellátási formánál ez a szolgáltatási elem megmaradt. Az az idősek nappali intézménye, akinek a fenntartója nem rendelkezik működési engedéllyel az étkeztetésre, köteles kérni az ismételt működési engedélyezést, ha továbbra is nyújtani kívánja ellátottainak ezt a szolgáltatást. A szociális foglalkoztatás normatív támogatását szintén pályázati úton történő, központi finanszírozás váltotta fel. 8

9 A jegyzői munkateher csökkentése érdekében és a differenciált normatívák megszűnésével összefüggésben a jegyzői jövedelemvizsgálat szabályai átalakultak: étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családi jövedelemszámítás megmaradt, de a jegyzői jövedelemvizsgálat megszűnt, és az idős otthoni ellátás esetében is csak az ellátás igénybevételét megelőző hatósági jövedelemvizsgálat maradt meg, nincs évenkénti igazolás kiállítása január 01. napjától megszűnt a családi jövedelemszámítás, így a differenciált jövedelemszámítást valamennyi szolgáltatásnál egységes, egyéni jövedelemszámítási mód váltja fel. Egyetlen esetben maradt fenn a családi jövedelemszámítás: kiskorú igénybe vevőnél, ahol a továbbiakban nem a szülők egy főre jutó jövedelmét, hanem a családban egy főre jutó jövedelmet kell figyelembe venni augusztus 17. napjától a házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükségletet az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el a szolgáltatás iránti kérelem alapján. Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. (szociális törvény 59. (1) bekezdés) Szeged városban biztosított szociális alapszolgáltatások: étkeztetés (népkonyha), házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2010. január 01-ig), közösségi ellátások, támogató szolgáltatás (ellátási szerződés alapján), utcai szociális munka (ellátási szerződés alapján), nappali ellátás. Tekintettel arra, hogy a Humán Szolgáltató Központ január 01. napjától valamennyi ellátási formával a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába került át, majd július 01. napjával beolvadt az SZKTT Egyesített Szociális Intézménybe, így Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata társulásban biztosítja az alábbi feladatait: étkeztetés (népkonyha), házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátás pszichiátriai és szenvedélybetegek részére, nappali ellátás időskorúak, fogyatékos személyek, hajléktalanok, valamint szenvedélybetegek részére. A szociális törvény 92. (3) bekezdése alapján amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el, erre tekintettel a társulásban biztosított alapszolgáltatások jelen szolgáltatástervezési koncepció tárgyát nem képezik. Az alábbiakban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása óta eltelt időszak változással érintett szociális alapszolgáltatásai kerülnek részletezésre Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. (szociális törvény 62. (1) bekezdés) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévő Egyesített Szociális Intézményen kívül két egyházi fenntartó, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Országos Cigánymisszió fenntartásában működő Segítő Szolgálat (6721 Szeged, Bárka u. 1.) és a Boldog Évek Közösség által fenntartott Boldog Évek Segítő Szolgálat (6723 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 117.) biztosítja - étel lakásra szállításával - ezen ellátási formát Szeged városban. 9

10 Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (szociális törvény 63. (1) bekezdés) A házi segítségnyújtás biztosításában az étkeztetést is nyújtó Evangéliumi Pünkösdi Közösség Országos Cigánymisszó és a Boldog Évek Közösség vesz részt Közösségi ellátások Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátások, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett Egyesített Szociális Intézmény Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúság Drogcentrum közösségi ellátást nyújt szenvedélybetegek részére, amely alapszolgáltatás keretében alacsonyküszöbű ellátást biztosít az intézmény, továbbá SZKTT Egyesített Szociális Intézmény a Szeged, Bánk bán u. 8. szám alatti telephelyen pszichiátriai betegek részére biztosít közösségi alapellátást. A szegedi civil szervezetek közül a Kiút Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását biztosító Szermentes Sziget Alacsonyküszöbű Szolgáltatóházat (6723 Szeged, Becsei u. 3.) működtet Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (szociális törvény 65/C. (1) bekezdés) január 01. napjától a támogató szolgáltatás pályázati rendszerben, központi támogatásból finanszírozott ellátási formává vált, amely a normatív támogatás igénybevételét megnehezítette a nem állami fenntartók részére, így a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete (Szeged, Veresács u. 17/B.), az Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete Közhasznú Egyesülete (Szeged, Teleki u. 3.), valamint a Támasz Segélyezést Felvállaló Önsegélyező Egyesület (Szeged, Bocskai u. 9.) ezen szolgáltatás biztosításának megszüntetéséről és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Ellátási szerződések felmondásáról döntött, december 31-ei hatállyal. A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete három támogató szolgálata közül az Alternatív Támogató Szolgálattal kötött ellátási szerződés hatályban maradt. Támogató szolgálatot működtet továbbá a Regionális Esélyegyenlőség Egyesület (Szeged, Budapesti krt. 12/B.) Utcai szociális munka Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. (szociális törvény 65/E. ) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a Szeged, Csanádi u. 9. szám alatti székhelyen működteti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Szegedi Hajléktalanellátó Központot, melynek keretében több Utcai szociális munka szolgálatot nyújt, melyek közül két szolgálatra Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával ellátási szerződést kötött, december 15-i hatállyal. 10

11 Nappali ellátás A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. (szociális törvény 65/F. (1) bekezdés) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretében nappali ellátás biztosított az időskorúak részére az I-V. számú Gondozási Központ és Idősek Klubjában, valamint a Családsegítő Házban (Szeged, Bölcs u. 11.), fogyatékos személyek részére (Szeged, Kálvária tér 8.), illetve hajléktalanok részére (Szeged, Algyői út 3.). SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum keretén belül működik szenvedélybetegek nappali ellátása, férőhelyszáma 60 fő (Szeged, Fésű u. 4.). A városban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában a Szeged, Csanádi u. 9. szám alatt, 30 férőhelyen nappali ellátás működik hajléktalan személyek részére. Fogyatékos személyek részére 20 férőhelyen nappali ellátást nyújtó intézményt tart fenn a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete, az Altorjay Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézménye Makray Fejlesztő Iskola (6725 Szeged, Felhő u. 1/B.) évben kezdte meg működését. A Szivárvány Autizmus Egyesület a GEMMA Szociális Szolgáltató Központ - Fejlesztő Iskola keretében 24 férőhellyel fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja a Szeged, Szerb u szám alatt. A Szegedi Evangélikus Egyházközség (Szeged, Tisza L. krt. 16.) a Szeged, Osztrovszky u. 5. szám alatt biztosított 50 fő időskorú részére nappali ellátást, azonban március 31. napjával ezen tevékenységével felhagyott, így működési engedélye április 01. napjával visszavonásra került Szociális szakosított ellátási formák Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. (szociális törvény 66. (1) bekezdés) Ápolást, gondozást nyújtó ellátás Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok otthona. (szociális törvény 67. (1)-(2) bekezdés) Idősek Otthona Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. 11

12 Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. (szociális törvény 68. (1)-(2) bekezdés) január 30. napjától - a 684/2008. (XII. 12.) Kgy. számú határozat alapján - az Egyesített Szociális Intézmény feladatainak ellátása jogutódlással a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának került átadásra. SZKTT Egyesített Szociális Intézmény a székhelyén és 3 telephelyen működtet idősek otthonát, melyből 1 telephelyen emelt szintű ellátást nyújt. Ez utóbbi intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírt, az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosít. Tartós bentlakást nyújtó idősek otthonát tart fenn továbbá a Szegedi Zsidó Hitközség (Szeged, Gutenberg u. 20.), az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Szeged, Zákány u. 25.), a Szeged-Csanádi Egyházmegye (Szeged, Harmat u. 2.) és a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet (Szeged, Ybl Miklós u. 4.) Fogyatékos személyek otthona A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. (szociális törvény 69. (1) bekezdés) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat a szociális törvény 90. -a előírásának eleget téve, a megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül biztosítja a fogyatékos személyek otthonának működtetését a Dr. Waltner Károly Otthon keretein belül. Fogyatékosok ápolását, gondozását nyújtó intézményt tart fenn a Csongrád Megyei Önkormányzat (fogyatékosok személyek és pszichiátriai betegek otthona) a Szeged, Torontál tér 1. szám alatt Rehabilitációs ellátás A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja. Rehabilitációs intézmény a) a pszichiátriai betegek, b) a szenvedélybetegek, c) a fogyatékos személyek, d) a hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye. (szociális törvény 72. (1)-(2) bekezdés) SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum a Szeged, Fésű u. 4. szám alatti székhelyen, 10 férőhelyes rehabilitációs intézményi ellátást biztosít szenvedélybetegek részére, amely által Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Feladatellátási szerződés útján - a megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatként eleget tesz a szociális törvény 90. -a előírásának Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. 12

13 Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai: időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, bázis-szállás. (szociális törvény 80. (1), (3) bekezdés) Időskorúak gondozóháza Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. (szociális törvény 82. ) Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján, 28 férőhelyen biztosítja időskorúak átmeneti elhelyezését Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. (szociális törvény 84. (1) bekezdés) Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a szolgáltatást a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény folyamatosan biztosítja a Szeged, Bajai út 9. szám alatti Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye, Átmeneti Szállása és Idényszállása működtetésével, 41 férőhelyen. A téli krízis időszakban, minden év november 01. napjától következő év április 30. napjáig 50 férfi férőhellyel működik a Szeged, Moszkvai krt. 3. szám alatti Hajléktalanok Idényszállása. A Szeged, Bajai út 9. szám alatti éjjeli menedékhely időszakosan bővített férőhelyeinek száma 12 fő férfi, a Szeged, Indóház tér 3. szám alatti Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Idényszállása időszakosan bővített férőhelyeinek száma 9 fő nő. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanellátó Központ a Szeged, Moszkvai krt szám alatti telephelyen 16 férőhellyel éjjeli menedékhelyet működtet Hajléktalanok átmeneti szállása A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. (szociális törvény 84. (2) bekezdés) A hajléktalanok átmeneti ellátása az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény keretein belül folyamatosan biztosított a Szeged, Bajai út 9. szám alatt, 20 férőhellyel és a Szeged, Indóház tér 3. szám alatt, 31 férőhellyel. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanellátó Központ Egészségügyi Centrumban (Szeged, Moszkvai krt. 1-3.) a kórházban, illetve a hajléktalanellátó intézmények keretei között nem ellátható hajléktalan személyek egészségügyi és szociális ellátása folyik. Ellátási egységeik: házi orvosi szolgálat, fertőtlenítő fürdetés, lábadozó, mozgó orvosi szolgálat Lakóotthoni ellátás A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a külön jogszabályban meghatározott esetben tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt - ideértve az autista személyeket is -, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. (szociális törvény 85/A. (1) bekezdés) 13

14 A lakóotthonok típusai a következők: a) fogyatékos személyek lakóotthona, b) pszichiátriai betegek lakóotthona, c) szenvedélybetegek lakóotthona. Jelenleg SZMJVÖ nem működteti a fenti ellátási formákat, mivel az általa fenntartott intézmények működtetésével eleget tesz a szociális törvényben előírt feladatellátási kötelezettségének. A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában lévő Kálvária Védőotthon (Szeged, Kálvária sgt. 108.) fogyatékos személyek részére nyújt intézményi elhelyezést három lakóházban, összesen 38 férőhelyen. 3. Szeged városban meglévő gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások jellemzése, az önkormányzat kötelező feladatainak teljesítése A gyermekvédelmi törvény 94. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A 94. (2) bekezdése szerint a települési önkormányzatnak a gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint biztosítania kell a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. A települési önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét lakosságszám alapján állapítja meg a gyermekvédelmi törvény, ami alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles működtetni gyermekjóléti központot, bölcsődét, gyermekek átmeneti otthonát, valamint családok átmeneti otthonát. A hivatkozott törvény 94. (4) bekezdése kimondja: A megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. A 95. (1) bekezdése alapján a megyei jogú városi önkormányzat biztosítja az otthont nyújtó ellátást és az utógondozói ellátást Gyermekjóléti alapellátások A gyermekvédelmi törvény 38. (1) bekezdése szerint Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Szeged városban biztosított, személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: Ø gyermekjóléti szolgáltatás (Gyermekjóléti Központ), Ø a gyermekek napközbeni ellátása, Ø a gyermekek átmeneti gondozása Gyermekjóléti szolgáltatás (Gyermekjóléti Központ) Gyermekjóléti központnak minősül az az önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működő gyermekjóléti szolgálat, amely az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. Így a) utcai és lakótelepi szociális munkát, b) kapcsolattartási ügyeletet, c) kórházi szociális munkát, d) készenléti szolgálatot biztosít. (gyermekvédelmi törvény 40. (3) bekezdés) 14

15 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény által, társulásban biztosítja ezt a kötelező feladatot a Szeged, Sás u. 2. szám alatt Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. (gyermekvédelmi törvény 41. (1) bekezdés) Bölcsődék A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. (gyermekvédelmi törvény 42. (1) bekezdés) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi 15 telephelyen, január 01. napjától 982 férőhelyen, a 0-3 éves korú kisgyermekek napközbeni ellátását biztosítja. A sérült gyermekek gondozása továbbra is speciális csoportban, illetve integráltan történik. A bölcsődei kihasználtsági mutatók tartós és gyors emelkedést mutatnak, egyre nő az igény a bölcsődei ellátás iránt, melyet a GYES után munkába állók növekvő száma okoz. A szeptemberi beiratkozások kapcsán a legtöbb bölcsődében várólista alakult ki, amely szintén a felvételi kapacitás emelésének szükségességét indokolta/indokolja. Ezen probléma orvoslása érdekében Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 220/2009. (V. 15.) Kgy. sz. határozatával döntött arról, hogy szeptember 01. napjától SZMJVÖ Bölcsődéi engedélyezett férőhelyeinek számát 812 főről 834 főre emeli január 01. napjától a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet oly módon módosult, hogy egy bölcsődei csoportban a korábbi 10 gyermek helyett legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható, mely jogszabály-változás lehetőséget adott arra, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata május 01. napjától a férőhelyszám 100 fővel történő történő emeléséről döntött. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 354/2010. (VI. 25.) Kgy. sz. határozatával november 01. napjától - a Szeged, Vitéz utcai bölcsődében, pályázati beruházás eredményeként megvalósuló bővítés eredményeként - a jelenlegi 934 férőhely 24 fővel, január 01-jétől - a Szeged, Siha közi bölcsődében lévő játszóház átalakítása kapcsán további 24 fővel történő, azaz a jelenlegi 982 férőhelyre történő emeléséről döntött szeptember 15. napjától 5 év időtartamra, majd évben további 5 évre jelölte ki az ágazat irányításáért felelős miniszter SZMJVÖ Bölcsődéi Módszertani Bölcsődét a Dél-alföldi régió regionális módszertani bölcsődéjévé ban a régió 94 bölcsődéjéből 28-ban, valamint 8 családi napköziben, 2009-ben 102 bölcsődében került sor látogatásra. Tevékenységük hozzájárul nemcsak a szegedi bölcsődék, hanem a régió valamennyi bölcsődéjében az ellátás színvonalának növeléséhez Családi napközi A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. (gyermekvédelmi törvény 43. (2) bekezdés) 15

16 A gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi napközik által nyújtott ellátás iránti igény folyamatosan nő, amelyet mutat, hogy között 41 családi napközi működésének engedélyezésére került sor Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője által. SZMJVÖ nem működteti ezen ellátási formát, tekintettel arra, hogy a gyermekvédelmi törvény szerinti feladatellátási kötelezettségének SZMJVÖ Bölcsődéi fenntartásával eleget tesz Gyermekek átmeneti gondozása A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. (gyermekvédelmi törvény 45. (1) bekezdés) A gyermekek átmeneti gondozása megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény fenntartásában működik a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona (Szeged, Kapisztrán u. 60.), így ezen feladatellátási kötelezettségét Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata társulásban biztosítja. A helyettes szülői ellátás biztosításával január 01. napjával felhagyott a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Gyermekvédelmi szakellátások A szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. (gyermekvédelmi törvény 52. ) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások Szeged városban: otthont nyújtó ellátás - nevelőszülői hálózat - gyermekotthon - speciális gyermekotthon az utógondozói ellátás, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon a következő gyermekvédelmi szakellátási feladatokkal működik: a) SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Fiú Speciális Gyermekotthona - otthont nyújtó ellátás (12-18 éves korig), 16 férőhelyen, b) SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Utógondozói Ellátás - 15 fő fiatal felnőtt (18-24 éves korig) utógondozói ellátása külső férőhelyeken, c) SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Gyermekotthona - otthont nyújtó ellátás (0-6 éves korig), 34 férőhelyen, d) SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Gyermekotthona - Nevelőszülői Hálózat - otthon nyújtó ellátás, 6 férőhelyen. 16

17 Otthont nyújtó ellátás SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Fiú Speciális Gyermekotthona (Szeged, Szőregi út 80.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szeged, Szőregi út 80. szám alatt működteti a gyermekvédelmi szakellátás körébe tartozó Fiú Speciális Gyermekotthont. SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Fiú Speciális Gyermekotthona a gyermekvédelmi törvény 58. -a alapján otthont nyújtó ellátást biztosít fiúk számára (12-18 éves korig), 16 férőhelyen SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Gyermekotthona (Szeged, Bölcsőde u. 3.) Az intézmény a 0-6 éves korosztály vonatkozásában megyei szinten az otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátást biztosítja olyan gyermekek számára, akik a családjukban valamilyen ok miatt átmenetileg vagy tartósan nem nevelhetők. 34 férőhelyes az intézmény, egy 3-6 év közötti 10 fős integrált gyermekcsoportban, négy 6 fős csoportban 0-3 éves korú, kora miatt sajátos szükséglettel bíró, illetve tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek integrált gyermekcsoportokban SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Gyermekotthona - Nevelőszülői hálózat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Dr. Waltner Károly Otthon Gyermekotthonának keretein belül nevelőszülői ellátás működik - tartósan beteg, illetve fogyatékos, továbbá a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti különleges ellátást igénylő gyermekek integrált ellátásával április 01. napjától a Hálózat férőhelyszáma 6 főre módosult, akiket 4 fő nevelőszülő lát el Utógondozói Ellátás SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Utógondozói Ellátás keretében az átmeneti vagy tartós nevelése megszűnését követően a fiatal felnőtt családjába való sikeres visszailleszkedését, illetve önálló életének megkezdését segítik 15 fő részére, külső férőhelyeken, 4 lakásban Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás A személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretében a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást a megyei önkormányzat biztosítja Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés A civil szervezetek és önkéntes munkatársaik a társadalmi, közösségi szolidaritást erősítik, a társadalom számára nélkülözhetetlen értéket képviselnek. Az állami és civil tevékenység egymást kiegészítő szereppel bír, a civil szervezetek által ellátott közfeladatok teljesítésével munkamegosztás valósulhat meg. 17

18 A gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokban közreműködő civil szervezetek munkáját Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata oly módon segíti, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottság által meghirdetett Szociális, Gyermek és Családvédelmi keretből, Fogyatékosügyi keretből pályázat útján támogatást kaphatnak. A teljesség igénye nélkül a következő civil szervezetek tevékenysége kiemelkedő Szegeden, a gyermekvédelem területén: Ágota Alapítvány, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány, Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány, Rotary Klub, Lions Klub. 4. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásainak fejlesztési szükségletei A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum által biztosított szociális szolgáltatások fejlesztési szükségleteire vonatkozó információt a Társulás által elkészített koncepció tartalmazza, így ezek jelen felülvizsgálatnál nem kerülnek részletezésre. A szociális szakosított ellátások vonatkozásában az alábbi fejlesztési feladatok megvalósítása indokolt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Szeged, Agyagos u. 45. szám alatti székhelyén a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (2010. szeptember 01-től Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, január 01-től Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala) 2009-ben tartott ellenőrzése során a következő megállapításokkal élt: az intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírt tárgyi feltételek nem teljes körűen biztosítottak, így az akadálymentes közlekedés, a közösségi helyiségek, a nővérhívó rendszer hiánya okoz problémát. Megtett intézkedésként a közösségi helyiségek kialakítása megtörtént, a nővérhívó rendszer részben kiépítésre került, adaptálva a lakók képességeihez. A teljes akadálymentesítés megvalósítása folyamatban van (lépcsőnjáró beszerzésével). Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások biztosításával kapcsolatos fejlesztési céljai: SZMJVÖ Bölcsődéi: ben is nagy gondot fordított az intézmény a gyermekek életterének, a bölcsőde külső és belső közösségi tereinek kialakítására, ezen belül a játszóhelyek, homokozók árnyékolásának megteremtésére. A tárgyi és működési feltételek biztosítása során a bölcsődékben a következő felújításokra került sor: világítás korszerűsítése 6 bölcsődében, nyílászárók cseréje 5 bölcsődében, fűtéskorszerűsítés 4 bölcsődében, vizesblokk korszerűsítése 3 bölcsődében, energetikai korszerűsítés pályázati forrásból 1 bölcsődében, homlokzat felújítása pályázati forrásból 1 bölcsődében, kazáncsere 1 bölcsődében intervenciós alapból. A biztonság megteremtése érdekében a füvesített részeken kívül - az ütéscsillapítás céljából - gumitéglákat helyeztek el. Az intézmény fejlesztési céljai között továbbra is az egyes telephelyek tárgyi feltételeinek javítása szerepel. A DAOP C.D. kódszámú pályázati felhívás A komponensére benyújtásra került pályázat elnyerése folytán SZMJVÖ Bölcsődéi Vitéz utcai telephelyén a meglévő 60 férőhely további 24 férőhellyel, a bölcsőde meglévő épületének 192 négyzetméterrel történő bővítésére került sor. A pályázatból a bölcsőde meglévő épületének felújítása, korszerűsítése, valamint a játszóudvar kialakítása is megtörtént. 18

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló.../2004.(....) Kgy. rendelet

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2008.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2008. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2008. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Szeged város társadalmi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (III.18) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének... Kgy. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben