MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉS"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉS 1. KERESLET-ELEMZÉS A kereslet szempontjából az ökotanya funkcióinak megfelelően különböző keresleti csoportokat különíthetünk el. A tanya megvalósításának céljai a következők: Bemutató gazdaság: a gyengébb minőségű földterületeken való biogazdálkodás lehetőségeinek bemutatása, eszközeinek kipróbálása, amely a gazdálkodás ökonómiai és ökológiai szempontú fenntarthatóságának is eleget tesz. Ez a funkció szerencsés ötvözete a mintagazdaságnak (módszerek kipróbálása, tesztelése) és a tangazdaságnak (bemutató jelleg) Turisztikai attrakció, melynek célja a hagyományos gazdálkodás bemutatása interaktív és szemléltető módszerekkel. Ebben az esetben is két funkció együttes megjelenéséről beszélhetünk: egyrészt alternatív rekreációs lehetőséget kínál a tanya (állatokkal való interaktív kapcsolat, esetleg lovaglási lehetőség), másrészt ismeretterjesztő, tudatformáló programként a hagyományos gazdálkodást mutatja be azoknak az embereknek, akik mindennapjaik során egyáltalán, vagy csak nagyon ritkán kerülnek kapcsolatba ezzel az ágazattal, és annak természetközeli formáival. A tanya kialakításának a közvetlen napi látogatottságon és a fenti funkciók működtetésén túl közvetett szerepe is van: A fenntarthatóságot szem előtt tartó regionális öko-rendszer kiépítésének kiinduló pontja lehet a projekt. Erre a gazdaságra szerveződve, vagy e mellett további lépések születhetnének a környék öko-potenciáljának hasznosítására, a megtermelt javak egységes feldolgozására, márkásítására (termékesítésére) és terjesztésére, árusítására is. A tanya látogatottsága a környék más értékes programjával (borturizmus, események, stb.) összekapcsolva erősítené a térség idegenforgalmi attraktivitását, népszerűségét, ami a helyi munkaerő foglalkoztatási szintjének emelkedését (látogatókat kiszolgáló kiskereskedelmi, vendéglátó- és szálláshely-kapacitások bővülése a településen és a kistérségben), illetve a település saját forrásainak bővülését (SZJA helyben maradó része, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) jelentheti. A kínálat alapján a keresletet a különböző vonzáskörzetek szintjén érdemes becsülni, ugyanakkor a projekt méreteinél fogva egyelőre csak regionális jelentőségű lehet. Az ökotanya látogatottságát és az ebből származó jövedelmek nagyságát - alapvetően két csoport fogja meghatározni. A főváros és a környékbeli kistérségek népessége A térség idegenforgalmi látogatottsága Az elsődleges vonzáskörzetet véleményünk szerint a fővárosi lakosság jelenti, melynek hátterében a könnyű megközelíthetőség és a városi életformától gyökeresen eltérő miliő áll. A fővárosi népességen belül a továbbiakban két célcsoportot emelünk ki: 6-14 éves - általános iskolai korosztály gyermekes családok a) Budapest népessége Január 1-én fő volt. Az általános iskolai tanulók száma 1998-ban fő volt, mely az fővárosi össznépességből 7,8%-kal részesedik. A fővárosi lakónépesség száma 1990 és 1999 között 8,8%-kal csökkent. Ezen belül az általános iskolai tanulók aránya a demográfiai hullámok 1 mozgásával párhuzamosan változott. 1 A népesség korcsoportonkénti összetételében lévő arányokat alapvetően befolyásolták a század népességszaporodást meghatározó eseményei, mint pl.a világháborúk, a terhességmegszakítás tiltása, a Quo Vadis Consulting Kft. 1

2 Budapest lakónépességének, valamint az általános iskolás tanulók össznépességhez viszonyított arányának változása Forrás: KSH fõ ,50 9,00 8,50 % 8,00 7, ,00 népesség ált. isk. A népességszám csökkenésének következtében tehát nem számíthatunk a fogyasztás bővülésére, ami elsősorban a fogyasztás szerkezetében történő változások, illetve a szabadidős célokra elköltött jövedelmek bővülése alapján prognosztizálható. Véleményünk szerint a közel potenciális látogató közül mintegy 5-6%-ra tehető az éves látogatottság várható nagysága. A tanya esetében a látogatottság szezonalitását nem az évszakok határozzák meg (érdekes élmény az állatok téli életmódjának megfigyelése is), hanem a tanítási napok száma, mely évente 180 napot tesz ki. A becsült diák tehát a tanítási napokat figyelembe véve átlagosan napi látogatót jelent. (A látogatói létszámot a meglévő infrastrukturális és higiénés helységek határozzák meg.) Megfelelő tájékoztató kiadványok szerkesztésével - melyek esetleg az oktatási anyaghoz is kapcsolódhatnak - valamint ezek hatékony terjesztésével a látogatottság részaránya ezen csoporton belül tovább növelhető. A fogadóképesség maximális nagyságát tehát meghatározza: a terület nagysága szociális helyiségek száma az eltöltött idő átlagos hossza Mindezek alapján a napi látogatottság felső határát főben határozzuk meg. b) A fővárosi kereslet másik szegmensét a gyermekes családok jelentik. Az évi KSH által publikált Mikrocenzus adatai szerint Budapesten a gyermekes családok száma a következő: Családok 15 évesnél fiatalabb gyermekkel, Budapest, 1996 GYERMEKEK SZÁMA CSALÁDOK SZÁMA SZEMÉLYEK SZÁMA (LEGALÁBB EGY SZÜLŐVEL SZÁMOLVA) x összesen szociális juttatások bővítése és elvonása, melyek évtizedek múlva is ézékelhetőek a születések számában, a mindenkori produktív korban lévő népesség nagysága miatt. Quo Vadis Consulting Kft. 2

3 Mivel a gyerekek koruknál fogva csak kísérővel látogathatják a lakóhelyüktől távolabb fekvő tanyát, minimálisan és családonként egy kísérővel számoltunk. A potenciális látogatók száma ez esetben mintegy fő, melyből az éves látogatottsági arányt 1-2%-ra becsüljük, azaz évi fővel számolunk. E csoporton belül a látogatottság elsősorban a hétvégekre koncentrálódik, mintegy 2-3 órás programot kínálva a lakosságnak. Az év egészét tekintve ez átlagosan napi látogatót jelentene, mely arányok a hétvégi napokon várhatóan magasabbak, hétközben alacsonyabbak lesznek. Ha csak a hétvégére koncentrálódik gyermekes családok látogatása, ez az összes hétvégével számolva napi látogatót jelent. A két csoport általános iskolás tanulók és gyermekes családok részben átfedik egymást, ugyanakkor a program jellege miatt a kereslet szempontjából egymás mellett is léteznek, sőt erősítik egymást. (A marketingmunka során a hangsúly az iskolákon lenne, ugyanakkor a gyerekek révén a szülők is tudomást szereznek erről a program-lehetőségről és újtra felkeresik a tanyát). A fővárost, mint elsődleges vonzáskörzetet tekintve tehát fő körül alakulhat az éves látogatottság. Budapest lakossága mellett érdemes a kistérségi népesség számát is figyelembe venni a kereslet szempontjából, melyet a következő tényezők indokolnak: az agglomeráció e szegmensében is jellemző a szuburbanizáció, a fővárosból való kitelepülés, mely az esetek többségében nem jár együtt a városi életforma radikális átalakulásával. A helyben lakó népesség életformája is jelentős változáson ment keresztül, mely csak részben magyarázható a nagyváros közelségével. A falusi háztartások többségében továbbra is él a kertgazdálkodás, ugyanakkor az állattartás jelentős visszaszorulása tapasztalható. A környező kistérségek közül a kereslet szempontjából a Gyáli, Monori, Nagykátai és Dabasi kistérségeket vesszük számításba. A térség népessége és az általános iskolai tanulók száma, 1999 KSH KISTÉRSÉG NÉPESSÉG TANULÓ/1000 FŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK Monori Gyáli Dabasi Nagykátai Összesen Forrás: KSH A kistérségekre vonatkozóan családstatisztikai adatok esetében a Mikrocenzus (KSH, 1996) községekre vonatkozó arányait vesszük alapul. GYERMEKEK SZÁMA (15 ÉVESNÉL FIATALABB) A térség (négy kistérség) családstatisztikai adatai CSALÁDOK SZÁMA SZEMÉLYEK SZÁMA (LEGALÁBB EGY SZÜLŐVEL SZÁMOLVA) x összesen Forrás: Kolpron becslése Quo Vadis Consulting Kft. 3

4 A környező kistérségek részesedési arányait a kereslet szempontjából szintén 5-6%-ra (általános iskolás tanulók) és 1-2%-ra (gyermekes családok) becsüljük. Az így kapott évi látogatottság várható nagyságrendjét tehát évi főre becsüljük. ÖSSZEGEZVE a fenti becsléseket, a tanya évi látogatottságát Budapest és környék együttesen főre becsüljük. A turizmusból fakadó kereslet nagyságát már nehezebb meghatározni. A fővárosba érkező látogatók általában a bőség zavarával találják szemben magukat, és tartózkodási idejük alatt elsősorban a főváros látványosságait tekintik meg (esetleg a fővároshoz közeli, gazdag kínálatot jelentő Dunakanyart választják). A projekt önmagában nem jelent elég vonzerőt a fővárosi turisták kicsalogatásához, különösen nem a külföldi látogatók esetében. Másrészről viszont az ország keleti feléről Budapestre érkezők és távozók egy csoportja a 4. sz. főútvonalat használja, így az ökotanya mellett halad el. A megfelelő marketingmunka (figyelemfelkeltő táblák kihelyezése, szórólapok, brosúrák, stb.) eredményeként várhatóan az átutazók közül is többen beiktatják az ökotanya megtekintését tervezett programjaik közé. A turizmusból származó keresletet szigorúbban értelmezve (az előző csoport tulajdonképpen az átutazó forgalomból adódik) a kereslet becsléséhez a térség szálláshelyein tartózkodó vendégek számát vesszük kiindulási pontként. KISTÉR-SÉG VENDÉGLÁTÓ- HELY A térség fő idegenforgalmi mutatói, 1998 EBBŐL ÉTTEREM FÉRŐHELY A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN VENDÉGÉJSZA- KÁK/1000 LAKOS VENDÉG- ÉJSZAKÁK VENDÉGEK SZÁMA Monori Gyáli Dabasi Nagykátai Összesen Forrás: KSH, Kolpron becslés A vendégek számát a Monor esetében számított egy vendég által átlagosan eltöltött idő alapján becsültük (3,4 nap). A fenti táblázat szerint vendég érkezik több napra - a térségbe, ebből mintegy 42% (1998-ban 4769 fő) Monoron veszi a szálláshelyet igénybe. Várakozásaink szerint az ökotanya látogatottsága a monori szálláshelyekre érkezők körében 60%, míg a kistérségek egyéb településein megszállók körében 40%-os lesz. Ezek alapján az éves látogatottság nagyságrendjét főre becsüljük Az első funkció elsősorban a szakma számára fontos. Úgy gondoljuk, a hasonló gondolkodású és indíttatású szakemberek - akik számára az ökotanya egyfajta gazdálkodási minta és elsősorban a tapasztalatokra, eredményekre, lehetőségekre és nehézségekre kíváncsiak nem tekinthetők potenciális keresleti csoportnak a bevételek szempontjából. Másrészről a tanya presztizsét a szakmailag is elfogadott minőség erősíti, ami a marketing és a tanya jövőbeni fejlesztése és fenntarthatósága szempontjából fontos. A Szent István Egyetem gödöllői karának együttműködésével szintén a tanya szakmai elfogadottsága, színvonala fejleszthető, esetleg elképzelhető az egyetem természetbeni támogatása is (pénzeszközök helyett pl. vetőmag, takarmány, know-how átadása, stb.). Quo Vadis Consulting Kft. 4

5 ÖSSZEGEZVE a keresleti oldal elemzését, a főbb megállapítások és a látogatottság becsült nagyságrendje a következő: FŐ KERESLETI CÉLCSOPORTOK LÁTOGATOTTSÁG IDŐTARTAMA LÁTOGATOTTSÁG IDŐSZAKA LÁTOGATÓK BECSÜLT SZÁMA (MIN) LÁTOGATÓK BECSÜLT SZÁMA (MAX) Hétköznapokon Szeptember-június Általános iskolás csoportok Gyermekes családok Hétvégeken Egész év Turisták Március-október Összesen Átlagos napi látogatottság 48 fő 75 fő 2. KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSOK A) BERUHÁZÁS Az összesen 25 hektáros telken történő beruházás ingatlanfejlesztési szempontból a következő elemeket tartalmazza: 1. Szcenárió: Apartmanház: a tanya személyzetének szálláshelye Szociális helységek 2. Szcenárió: a tanya személyzetének szálláshelye étkezési lehetőség + szálláslehetőség (6 darab 4 személyes apartman) + szociális helyiségek Az ingatlanok nagyságát és a megvalósítás költségeit tehát alapvetően a funkciók határozzák meg. A két szcenárió alapján számított bekerülési költség tehát a következő: SZCE- NÁRIÓ ÉPÜLET ALAPTERÜLET (M 2 ) FAJLAGOS ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG (FT/M 2 ) ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG (FT) ÖSSZESEN (FT) 1. lakóépület szociális épület lakóépület szociális épület Étterem + apartmanok A gazdasági épületek tervezett nagyságára, anyag-felhasználási igényére (termény- és takarmánytárolók) és fajlagos építési költségeire vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre részletes információk. A tervezett gazdasági épületek és az egyéb beruházások együttes bekerülési költségét tereprendezés, kerítések, állatállomány,stb. - kb. 20 millió Ft-ra becsüljük. Quo Vadis Consulting Kft. 5

6 A MEGVALÓSÍTÁS LEGFONTOSABB TÉTELEI: Terület-előkészítés Meglévő épület/felépítmény bontása Tereprendezés Bekötő út építése (esetleg parkolóhelyek, a főútról való lehajtás és visszakanyarodás biztonságos kialakítása) Vízellátás Csatornázás Elektromos hálózat Transzformátor Gázellátás Telefon Kertépítés Közműfejlesztési hozzájárulások Víz Csatorna Elektromos hálózat Gáz Telefon Kivitelezés Épületek bekerülési költsége (kivitelezői ár) Nem-lakó helyiségek építésének bekerülési költsége Tervezői és szakértői díjak Építész Statikus Egyéb szakértők (jogász, geológus, geodéta, stb.) Előre nem látható költségek Tartalékképzés (előre nem látható kiadások) Finanszírozás költsége Saját tőke Kamatköltség Bankgarancia költsége Elvárt nyereség (saját tőkerészen) Állatállomány Az egyszeri bekerülési költség mellett a kiadási oldalon folyamatosan jelentkezik az üzemeltetés költsége, melynek részei: Személyzeti kiadások Anyagi jellegű folyamatos működtetési kiadások Amortizációból fakadó kiadások B) ÜZEMELTETÉS Az üzemeltetés költségeit általában a bevételek 60-80%-ában határozzák meg, ugyanakkor e projekt speciális jellege miatt (állattartás) az üzemeltetési költségeket átlagosan a bevételek 70%-ban határozzuk meg. Az üzemeltetési költségek kiegészülnek még az alkalmazottak munkabérével. A megvalósítás első fázisában 4-5 fős személyzeti igénnyel számolhatunk, a második fázisban pedig mintegy 10 fővel. Quo Vadis Consulting Kft. 6

7 3. BEVÉTELI OLDAL 1. SZCENÁRIÓ: Belépődíj BEVÉTELEK EGYSÉGÁR MIN (FT) MAX (FT) ÁTLAG (FT) belépődíj 250 Ft/fő Bér-lótartás kapacitás (lovak száma) 6 havi díj (Ft/ló) éves bevétel összesen (Ft) Lovagoltatás óradíj (Ft) 500 napi órák 10 napi kihasználtság (órák) 50% lovak száma 3 napi bevétel (Ft) 7500 éves kihasználtság szezonalitás (nap) 250 éves bevétel (Ft) ÖSSZES ÉVI BEVÉTEL: FT 2. SZCENÁRIÓ: Belépődíj BEVÉTELEK EGYSÉGÁR MIN (FT) MAX (FT) ÁTLAG (FT) belépődíj 250 Ft/fő Szállás Apartmanok száma 6 Ár (Ft/apartman/éj) Napok 365 Kihasználtság (éves szinten) 30% Bevétel (Ft/év) Étkezés Szállóvendégek összes szállóvendés 24 éves kihasználtság 30% napok száma 365 Étkezés (Ft/nap) bevétel (Ft/év) napi látogatók Összesen ebédet igénylők aránya 50% Étkezés (Ft/ebéd) 800 bevétel (Ft/év) összes bevétel (Ft/év) Bér-lótartás kapacitás (lovak száma) 6 havi díj (Ft/ló) éves bevétel összesen (Ft) Quo Vadis Consulting Kft. 7

8 Lovagoltatás óradíj (Ft) 500 napi órák 10 napi kihasználtság (órák) 50% lovak száma 3 napi bevétel (Ft) 7500 éves kihasználtság szezonalitás (nap) 250 éves bevétel (Ft) ÖSSZES ÉVI BEVÉTEL: FT 4.KÖLTSÉG- ÉS FORRÁSELEMZÉS A költségelemzésnél, a projekt tulajdonképpeni megvalósíthatóságának vizsgálatakor a beruházást a két szcenárió szerint két ütemre, két megvalósulási fázisra osztjuk: 1. Az első fázis az üzemeltetés első három évére lenne érvényes. Ekkor készülne el a lakóház, valamint a napi látogatókat kiszolgáló szociális helységek. 2. A második fázis kiépítése folyamatosan történne, a szálláshelyek és az étterem üzemeltetése a kezdettől számított negyedik évben indulna meg. Ha a beruházás költségeit kizárólag hitelből szeretnénk fedezni, és nem számolunk nyereséggel, a következőképp alakulhat a felvehető kölcsön maximális nagysága: (A törlesztőrészlet nagyságát ebben az esetben csak a nettó hozam (bevételüzemeltetési költség) határozza meg, a kamatok esetében egy általános banki kamatlábat vettünk figyelembe.) 1-3. év év Nettó hozam (bevétel-üzemeltetési Ft Ft* költség) = évi törlesztés Összes kifizetés (jövőérték) Törlesztés futamideje Kamatráta 20% 20% A felvehető kölcsön maximuma Ft Ft (kifizetések jelenértéke) *a bevételből az üzemeltetés mellett levonásra kerül az első hitelfelvétel éves törlesztőrészlete. Másik oldalról megközelítve azt számíthatjuk ki, hogy profit realizálása nélkül, a szükséges beruházási összegből kiindulva mekkora bevételre lenne szükség egy átlagos hitelkamat és futamidő mellett a törlesztéshez: 1-3. év év Beruházási költség Futamidő Kamatráta 20% 20% Részlet (nettó hozam) 30% Ft Ft Elvárt bevétel (nettó hozam + üzemeltetési költség) 100% Ft Ft A fenti adatokból jól látszik, hogy ekkora nagyságrendű bevételt a keresleti oldal becslése után nem várhatunk, ezért a forrásoldal diverzifikálása szükséges. Másrészt a hitelfelvételhez minden esetben szükséges bizonyos önerő, saját tőke megléte (jelzáloghitelezés esetén megfelelő értékű fedezet), ezért a törlesztőrészlet nagyságát a nettó hozam (bevétel-üzemeltetési költség) és a saját befektetett tőkén elvárt megtérülés különbözete határozza meg. A kamatok esetében továbbra is egy általános Quo Vadis Consulting Kft. 8

9 banki kamatlábat vettünk figyelembe (a támogatások egy része a banki kamatráták támogatásán keresztül valósulhat meg). A hitel maximális nagyságát az alábbiakban határoztuk meg: 1-3. év év Nettó hozam (bevétel-üzemeltetési * költség) = évi törlesztés Összes kifizetés (jövőérték) Törlesztés futamideje 10 év 10 év Kamatráta 20% 20% Felvehető kölcsön maximuma Ft Ft (kifizetések jelenértéke) *a bevételből az üzemeltetés és a saját tőkén elvárt megtérülés mellett levonásra kerül az előző hitelfelvétel éves törlesztőrészlete. A felvehető hitelek maximális nagyságát és az összberuházások volumenét figyelembe véve elmondható, hogy a megvalósulás első fázisában a kiegészítő források megszerzése (pályázatok) feltétlenül szükséges a projekt beindításához. A beruházás javasolt forrástérképe a következő: 1. FÁZIS. 2. FÁZIS. FORRÁS ÖSSZEG % Saját erő % Hitel % Központi támogatás % Decentralizált támogatás % Egyéb % Összesen FORRÁS ÖSSZEG % Saját erő % Hitel % Központi támogatás % Decentralizált támogatás % Egyéb % Összesen A megvalósulás 2. fázisában az önrész hitelhez viszonyított alacsonyabb arányát a tanya már meglévő értékére alapozhatjuk, amely a jelzálog típusú hitelezésnél fedezet lehet a felvett kölcsönre. Mivel a 2. fázisban az apartmanok kialakításával döntően ingatlanfejlesztési beruházás történik, a turizmussal összefüggő fejlesztési pályázatok (szálláshelybővítés, megvalósítás; falusi turizmus) kerülhetnek előtérbe. A források közül a saját erőben beszámítandó a már meglévő állatállomány, az épületek és a már elkészült kivitelezési tervek. Az elemzés során nem vettük figyelembe az infláció várható nagyságát, mivel a korrekció a bevételi (hozam) oldalt azonos mértékben érinti. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fenti számítási modell elsősorban a finanszírozás támogatottságának szükségességét támasztja alá. A megszerzett pénzeszközökkel és Quo Vadis Consulting Kft. 9

10 támogatásokkal párhuzamosan a projekt forrástérképe pontosítható, melynek célja a legkedvezőbb finanszírozási forma kialakítása. Összességében elmondható, hogy az ökotanya a pénzügyi megvalósítás szempontjából az első 10 évben nem tekinthető profitorientált vállalkozásnak. E mellett az egész projekt beindításának alapvető feltétele a támogatási források megfelelő arányú megszerzése. Annak ellenére, hogy az ökotanya tisztán piaci alapon (forrásoldalon csak hitelek) nem valósítható meg, a vállalkozás önfenntartó módon működtethető. A tisztán ingatlanfejlesztési projektekkel szemben a termék sajátos jellege miatt - a kockázatok nehezebben becsülhetők. Hasonló kísérletekre már van példa az országhatáron belül is, s a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagyobb léptékű profi, profitorientáltagrárvállalkozások területigénye is nagyobb, a jelenleg rendelkezésre álló 25-ha-nál. A monori ökotanya esetében ezért elsősorban a bemutató, integráló, inkubátor -jelleget kell kiemelni, mely az agráriumon túl a kistérség fejlődésének több pontjához is kapcsolható (turizmus, munkahely-teremtés). Quo Vadis Consulting Kft. 10

11 ÖSSZEGZÉS, AJÁNLÁSOK Az inkább élettérként felfogott Ökotanyán az érdeklődők "megélik" a mezőgazdasági gazdálkodás lehetséges megújításának változatait és ezen érzelmi impulzus alapján bővítik ismereteiket és megalapozzák gazdálkodásukat. Mindezt a gyakorlat szintjén testközelben, tapinthatóan. Miközben a tanya oktatási központ jellege segít megismerni, hogy létezik sokrétű tradíció és megismertet a kis volumenű mezőgazdasági gazdálkodásban alkalmazott módszerekkel, (know-how-val, fortéllyokkal), módot nyújt a mezőgazdasági gazdálkodás rehabilitálásához, újraélesztéséhez, a felhasználható ismeretekhez kapcsolódó új technológiák begyakorlásához és beszerzéséhez. A térségi turisztikai kínálatába illesztve, a tradicionális termelési módok és a modern ökogazdálkodás jellegzetességeit ötvöző és bemutató ökotanya egy egyedi színfoltként kiegészítő vonzerőként jelentkezhet a gasztronómiai- és borturizmus mellett. Az oktatás és a turizmus összekapcsolása jelenti a tanya hosszú távú fenntarthatóságának motorját. E két működőképes funkció melyek önmagukban is munkahelyteremtőek- megteremti egyben a kisgazdaság pályázható alapját. A mintatelep igazi vonzerejét a biotechnológiai módszerekkel előállított egészséges termények és termékek kínálata jelenti. A helyben megtermelt és helyben is értékesített (csomagolt, illetve felszolgált) élelmiszerek közép- és hosszú távon kiegészítő bevételi forrásként jelentkeznek. Az ökotanya biotermékei bekerülhetnének a térségi mezőgazdasági kínálat bázistermékei közé, utat nyitva egyúttal a térségi kooperációnak. A mintagazdaság a térség pilot projektjeként működik; megvalósítása elősegítheti a térség gazdálkodói hálózatának kiépítését, a tájra jellemző termékek előállítását és megalapozza a térség arculatának, márkájának kialakítását. A mintagazdaság koncepciója elősegítheti a térségi termékek hatékony piacra viteli lehetőségeinek bővítését, illetve az agrárgazdasághoz kapcsolódó térségi operatív programok megalapozását. Az ökotanya mintagazdaság elősegíti Monor és kisrégiója ismertté válását, és a speciális, helyi kínálat piaci megjelenítését. Az ökotanya tisztán piaci alapon nem valósítható meg, de a beruházáshoz szükséges kiegészítő források megszerzése után önfenntartó módon működtethető. A projekt beindításához feltétlenül szükséges a kiegészítő források keresése (pályázatok). Ilyen lehet például a bemutató üzem, vagy tangazdaság cím elnyerésére irányuló pályázat. A térségi fejlesztési projekt megvalósításához az Ökotanya Mintagazdaság 25 ha-os területe kedvező környezetet teremt, a mintatelep megvalósítása minél hamarabb célszerű. Quo Vadis Consulting Kft. 11

12 FELHASZNÁLT IRODALOM TANULMÁNYOK: Monor és térsége területfejlesztési stratégiai program egyeztetési anyag, május (Hazai Térségfejlesztő Kft.) Monor és térsége agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programja (Sapard) helyzetelemzés, február FOLYÓIRATOK: Biokultúra A biogazdálkodók, környezetkímélők és egészségvédők szakfolyóirata Zöld Magyarország Őstermelő Demokrata EGYÉB: Régiók könyve (Greger-Delacroix, 1988.) Internet: La Casita Verde Ibiza Ecologic Quo Vadis Consulting Kft. 12

13 MELLÉKLET Quo Vadis Consulting Kft. 13

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VÁROSLIGET ZRT. 2014. június 20. 0 Korlátozó feltételek A KPMG Tanácsadó Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

2013. A Minifarm projekt létrehozásának koncepciója. [Ide írhatja a szerző nevét] Miniváros Nonprofit Kft. 2013.05.30.

2013. A Minifarm projekt létrehozásának koncepciója. [Ide írhatja a szerző nevét] Miniváros Nonprofit Kft. 2013.05.30. 2013. A Minifarm projekt létrehozásának koncepciója [Ide írhatja a szerző nevét] Miniváros Nonprofit Kft. 2013.05.30. 2 A Minifarm projekt létrehozásának koncepciója Tartalomjegyzék 1. Bevezetés és célmeghatározás,

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Parkvárosi alközpont (Bem tér) Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Előszó...1 1 A projektek bemutatása...1 1.1

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest 2008. május 7. Készítette: Carpathia Zrt TeTT Consulting Kft. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A turizmus makrogazdasági. szerepe

A turizmus makrogazdasági. szerepe GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. A turizmus makrogazdasági szerepe Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Szállodaszövetség, a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége, a Vendéglátó

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI 2014. szeptember A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI készítette: Romhányi Balázs A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS-POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI Szerző: Romhányi Balázs Szerkesztő: Perger

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó parkolási igények meghatározásának módszertana a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 2007-2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Háttér... 3 1. Lehetőségek és adottságok a kerékpározás fejlesztése területén... 5 1.1. Kerékpáros közlekedés...

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben