MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉS"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉS 1. KERESLET-ELEMZÉS A kereslet szempontjából az ökotanya funkcióinak megfelelően különböző keresleti csoportokat különíthetünk el. A tanya megvalósításának céljai a következők: Bemutató gazdaság: a gyengébb minőségű földterületeken való biogazdálkodás lehetőségeinek bemutatása, eszközeinek kipróbálása, amely a gazdálkodás ökonómiai és ökológiai szempontú fenntarthatóságának is eleget tesz. Ez a funkció szerencsés ötvözete a mintagazdaságnak (módszerek kipróbálása, tesztelése) és a tangazdaságnak (bemutató jelleg) Turisztikai attrakció, melynek célja a hagyományos gazdálkodás bemutatása interaktív és szemléltető módszerekkel. Ebben az esetben is két funkció együttes megjelenéséről beszélhetünk: egyrészt alternatív rekreációs lehetőséget kínál a tanya (állatokkal való interaktív kapcsolat, esetleg lovaglási lehetőség), másrészt ismeretterjesztő, tudatformáló programként a hagyományos gazdálkodást mutatja be azoknak az embereknek, akik mindennapjaik során egyáltalán, vagy csak nagyon ritkán kerülnek kapcsolatba ezzel az ágazattal, és annak természetközeli formáival. A tanya kialakításának a közvetlen napi látogatottságon és a fenti funkciók működtetésén túl közvetett szerepe is van: A fenntarthatóságot szem előtt tartó regionális öko-rendszer kiépítésének kiinduló pontja lehet a projekt. Erre a gazdaságra szerveződve, vagy e mellett további lépések születhetnének a környék öko-potenciáljának hasznosítására, a megtermelt javak egységes feldolgozására, márkásítására (termékesítésére) és terjesztésére, árusítására is. A tanya látogatottsága a környék más értékes programjával (borturizmus, események, stb.) összekapcsolva erősítené a térség idegenforgalmi attraktivitását, népszerűségét, ami a helyi munkaerő foglalkoztatási szintjének emelkedését (látogatókat kiszolgáló kiskereskedelmi, vendéglátó- és szálláshely-kapacitások bővülése a településen és a kistérségben), illetve a település saját forrásainak bővülését (SZJA helyben maradó része, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) jelentheti. A kínálat alapján a keresletet a különböző vonzáskörzetek szintjén érdemes becsülni, ugyanakkor a projekt méreteinél fogva egyelőre csak regionális jelentőségű lehet. Az ökotanya látogatottságát és az ebből származó jövedelmek nagyságát - alapvetően két csoport fogja meghatározni. A főváros és a környékbeli kistérségek népessége A térség idegenforgalmi látogatottsága Az elsődleges vonzáskörzetet véleményünk szerint a fővárosi lakosság jelenti, melynek hátterében a könnyű megközelíthetőség és a városi életformától gyökeresen eltérő miliő áll. A fővárosi népességen belül a továbbiakban két célcsoportot emelünk ki: 6-14 éves - általános iskolai korosztály gyermekes családok a) Budapest népessége Január 1-én fő volt. Az általános iskolai tanulók száma 1998-ban fő volt, mely az fővárosi össznépességből 7,8%-kal részesedik. A fővárosi lakónépesség száma 1990 és 1999 között 8,8%-kal csökkent. Ezen belül az általános iskolai tanulók aránya a demográfiai hullámok 1 mozgásával párhuzamosan változott. 1 A népesség korcsoportonkénti összetételében lévő arányokat alapvetően befolyásolták a század népességszaporodást meghatározó eseményei, mint pl.a világháborúk, a terhességmegszakítás tiltása, a Quo Vadis Consulting Kft. 1

2 Budapest lakónépességének, valamint az általános iskolás tanulók össznépességhez viszonyított arányának változása Forrás: KSH fõ ,50 9,00 8,50 % 8,00 7, ,00 népesség ált. isk. A népességszám csökkenésének következtében tehát nem számíthatunk a fogyasztás bővülésére, ami elsősorban a fogyasztás szerkezetében történő változások, illetve a szabadidős célokra elköltött jövedelmek bővülése alapján prognosztizálható. Véleményünk szerint a közel potenciális látogató közül mintegy 5-6%-ra tehető az éves látogatottság várható nagysága. A tanya esetében a látogatottság szezonalitását nem az évszakok határozzák meg (érdekes élmény az állatok téli életmódjának megfigyelése is), hanem a tanítási napok száma, mely évente 180 napot tesz ki. A becsült diák tehát a tanítási napokat figyelembe véve átlagosan napi látogatót jelent. (A látogatói létszámot a meglévő infrastrukturális és higiénés helységek határozzák meg.) Megfelelő tájékoztató kiadványok szerkesztésével - melyek esetleg az oktatási anyaghoz is kapcsolódhatnak - valamint ezek hatékony terjesztésével a látogatottság részaránya ezen csoporton belül tovább növelhető. A fogadóképesség maximális nagyságát tehát meghatározza: a terület nagysága szociális helyiségek száma az eltöltött idő átlagos hossza Mindezek alapján a napi látogatottság felső határát főben határozzuk meg. b) A fővárosi kereslet másik szegmensét a gyermekes családok jelentik. Az évi KSH által publikált Mikrocenzus adatai szerint Budapesten a gyermekes családok száma a következő: Családok 15 évesnél fiatalabb gyermekkel, Budapest, 1996 GYERMEKEK SZÁMA CSALÁDOK SZÁMA SZEMÉLYEK SZÁMA (LEGALÁBB EGY SZÜLŐVEL SZÁMOLVA) x összesen szociális juttatások bővítése és elvonása, melyek évtizedek múlva is ézékelhetőek a születések számában, a mindenkori produktív korban lévő népesség nagysága miatt. Quo Vadis Consulting Kft. 2

3 Mivel a gyerekek koruknál fogva csak kísérővel látogathatják a lakóhelyüktől távolabb fekvő tanyát, minimálisan és családonként egy kísérővel számoltunk. A potenciális látogatók száma ez esetben mintegy fő, melyből az éves látogatottsági arányt 1-2%-ra becsüljük, azaz évi fővel számolunk. E csoporton belül a látogatottság elsősorban a hétvégekre koncentrálódik, mintegy 2-3 órás programot kínálva a lakosságnak. Az év egészét tekintve ez átlagosan napi látogatót jelentene, mely arányok a hétvégi napokon várhatóan magasabbak, hétközben alacsonyabbak lesznek. Ha csak a hétvégére koncentrálódik gyermekes családok látogatása, ez az összes hétvégével számolva napi látogatót jelent. A két csoport általános iskolás tanulók és gyermekes családok részben átfedik egymást, ugyanakkor a program jellege miatt a kereslet szempontjából egymás mellett is léteznek, sőt erősítik egymást. (A marketingmunka során a hangsúly az iskolákon lenne, ugyanakkor a gyerekek révén a szülők is tudomást szereznek erről a program-lehetőségről és újtra felkeresik a tanyát). A fővárost, mint elsődleges vonzáskörzetet tekintve tehát fő körül alakulhat az éves látogatottság. Budapest lakossága mellett érdemes a kistérségi népesség számát is figyelembe venni a kereslet szempontjából, melyet a következő tényezők indokolnak: az agglomeráció e szegmensében is jellemző a szuburbanizáció, a fővárosból való kitelepülés, mely az esetek többségében nem jár együtt a városi életforma radikális átalakulásával. A helyben lakó népesség életformája is jelentős változáson ment keresztül, mely csak részben magyarázható a nagyváros közelségével. A falusi háztartások többségében továbbra is él a kertgazdálkodás, ugyanakkor az állattartás jelentős visszaszorulása tapasztalható. A környező kistérségek közül a kereslet szempontjából a Gyáli, Monori, Nagykátai és Dabasi kistérségeket vesszük számításba. A térség népessége és az általános iskolai tanulók száma, 1999 KSH KISTÉRSÉG NÉPESSÉG TANULÓ/1000 FŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK Monori Gyáli Dabasi Nagykátai Összesen Forrás: KSH A kistérségekre vonatkozóan családstatisztikai adatok esetében a Mikrocenzus (KSH, 1996) községekre vonatkozó arányait vesszük alapul. GYERMEKEK SZÁMA (15 ÉVESNÉL FIATALABB) A térség (négy kistérség) családstatisztikai adatai CSALÁDOK SZÁMA SZEMÉLYEK SZÁMA (LEGALÁBB EGY SZÜLŐVEL SZÁMOLVA) x összesen Forrás: Kolpron becslése Quo Vadis Consulting Kft. 3

4 A környező kistérségek részesedési arányait a kereslet szempontjából szintén 5-6%-ra (általános iskolás tanulók) és 1-2%-ra (gyermekes családok) becsüljük. Az így kapott évi látogatottság várható nagyságrendjét tehát évi főre becsüljük. ÖSSZEGEZVE a fenti becsléseket, a tanya évi látogatottságát Budapest és környék együttesen főre becsüljük. A turizmusból fakadó kereslet nagyságát már nehezebb meghatározni. A fővárosba érkező látogatók általában a bőség zavarával találják szemben magukat, és tartózkodási idejük alatt elsősorban a főváros látványosságait tekintik meg (esetleg a fővároshoz közeli, gazdag kínálatot jelentő Dunakanyart választják). A projekt önmagában nem jelent elég vonzerőt a fővárosi turisták kicsalogatásához, különösen nem a külföldi látogatók esetében. Másrészről viszont az ország keleti feléről Budapestre érkezők és távozók egy csoportja a 4. sz. főútvonalat használja, így az ökotanya mellett halad el. A megfelelő marketingmunka (figyelemfelkeltő táblák kihelyezése, szórólapok, brosúrák, stb.) eredményeként várhatóan az átutazók közül is többen beiktatják az ökotanya megtekintését tervezett programjaik közé. A turizmusból származó keresletet szigorúbban értelmezve (az előző csoport tulajdonképpen az átutazó forgalomból adódik) a kereslet becsléséhez a térség szálláshelyein tartózkodó vendégek számát vesszük kiindulási pontként. KISTÉR-SÉG VENDÉGLÁTÓ- HELY A térség fő idegenforgalmi mutatói, 1998 EBBŐL ÉTTEREM FÉRŐHELY A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN VENDÉGÉJSZA- KÁK/1000 LAKOS VENDÉG- ÉJSZAKÁK VENDÉGEK SZÁMA Monori Gyáli Dabasi Nagykátai Összesen Forrás: KSH, Kolpron becslés A vendégek számát a Monor esetében számított egy vendég által átlagosan eltöltött idő alapján becsültük (3,4 nap). A fenti táblázat szerint vendég érkezik több napra - a térségbe, ebből mintegy 42% (1998-ban 4769 fő) Monoron veszi a szálláshelyet igénybe. Várakozásaink szerint az ökotanya látogatottsága a monori szálláshelyekre érkezők körében 60%, míg a kistérségek egyéb településein megszállók körében 40%-os lesz. Ezek alapján az éves látogatottság nagyságrendjét főre becsüljük Az első funkció elsősorban a szakma számára fontos. Úgy gondoljuk, a hasonló gondolkodású és indíttatású szakemberek - akik számára az ökotanya egyfajta gazdálkodási minta és elsősorban a tapasztalatokra, eredményekre, lehetőségekre és nehézségekre kíváncsiak nem tekinthetők potenciális keresleti csoportnak a bevételek szempontjából. Másrészről a tanya presztizsét a szakmailag is elfogadott minőség erősíti, ami a marketing és a tanya jövőbeni fejlesztése és fenntarthatósága szempontjából fontos. A Szent István Egyetem gödöllői karának együttműködésével szintén a tanya szakmai elfogadottsága, színvonala fejleszthető, esetleg elképzelhető az egyetem természetbeni támogatása is (pénzeszközök helyett pl. vetőmag, takarmány, know-how átadása, stb.). Quo Vadis Consulting Kft. 4

5 ÖSSZEGEZVE a keresleti oldal elemzését, a főbb megállapítások és a látogatottság becsült nagyságrendje a következő: FŐ KERESLETI CÉLCSOPORTOK LÁTOGATOTTSÁG IDŐTARTAMA LÁTOGATOTTSÁG IDŐSZAKA LÁTOGATÓK BECSÜLT SZÁMA (MIN) LÁTOGATÓK BECSÜLT SZÁMA (MAX) Hétköznapokon Szeptember-június Általános iskolás csoportok Gyermekes családok Hétvégeken Egész év Turisták Március-október Összesen Átlagos napi látogatottság 48 fő 75 fő 2. KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSOK A) BERUHÁZÁS Az összesen 25 hektáros telken történő beruházás ingatlanfejlesztési szempontból a következő elemeket tartalmazza: 1. Szcenárió: Apartmanház: a tanya személyzetének szálláshelye Szociális helységek 2. Szcenárió: a tanya személyzetének szálláshelye étkezési lehetőség + szálláslehetőség (6 darab 4 személyes apartman) + szociális helyiségek Az ingatlanok nagyságát és a megvalósítás költségeit tehát alapvetően a funkciók határozzák meg. A két szcenárió alapján számított bekerülési költség tehát a következő: SZCE- NÁRIÓ ÉPÜLET ALAPTERÜLET (M 2 ) FAJLAGOS ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG (FT/M 2 ) ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG (FT) ÖSSZESEN (FT) 1. lakóépület szociális épület lakóépület szociális épület Étterem + apartmanok A gazdasági épületek tervezett nagyságára, anyag-felhasználási igényére (termény- és takarmánytárolók) és fajlagos építési költségeire vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre részletes információk. A tervezett gazdasági épületek és az egyéb beruházások együttes bekerülési költségét tereprendezés, kerítések, állatállomány,stb. - kb. 20 millió Ft-ra becsüljük. Quo Vadis Consulting Kft. 5

6 A MEGVALÓSÍTÁS LEGFONTOSABB TÉTELEI: Terület-előkészítés Meglévő épület/felépítmény bontása Tereprendezés Bekötő út építése (esetleg parkolóhelyek, a főútról való lehajtás és visszakanyarodás biztonságos kialakítása) Vízellátás Csatornázás Elektromos hálózat Transzformátor Gázellátás Telefon Kertépítés Közműfejlesztési hozzájárulások Víz Csatorna Elektromos hálózat Gáz Telefon Kivitelezés Épületek bekerülési költsége (kivitelezői ár) Nem-lakó helyiségek építésének bekerülési költsége Tervezői és szakértői díjak Építész Statikus Egyéb szakértők (jogász, geológus, geodéta, stb.) Előre nem látható költségek Tartalékképzés (előre nem látható kiadások) Finanszírozás költsége Saját tőke Kamatköltség Bankgarancia költsége Elvárt nyereség (saját tőkerészen) Állatállomány Az egyszeri bekerülési költség mellett a kiadási oldalon folyamatosan jelentkezik az üzemeltetés költsége, melynek részei: Személyzeti kiadások Anyagi jellegű folyamatos működtetési kiadások Amortizációból fakadó kiadások B) ÜZEMELTETÉS Az üzemeltetés költségeit általában a bevételek 60-80%-ában határozzák meg, ugyanakkor e projekt speciális jellege miatt (állattartás) az üzemeltetési költségeket átlagosan a bevételek 70%-ban határozzuk meg. Az üzemeltetési költségek kiegészülnek még az alkalmazottak munkabérével. A megvalósítás első fázisában 4-5 fős személyzeti igénnyel számolhatunk, a második fázisban pedig mintegy 10 fővel. Quo Vadis Consulting Kft. 6

7 3. BEVÉTELI OLDAL 1. SZCENÁRIÓ: Belépődíj BEVÉTELEK EGYSÉGÁR MIN (FT) MAX (FT) ÁTLAG (FT) belépődíj 250 Ft/fő Bér-lótartás kapacitás (lovak száma) 6 havi díj (Ft/ló) éves bevétel összesen (Ft) Lovagoltatás óradíj (Ft) 500 napi órák 10 napi kihasználtság (órák) 50% lovak száma 3 napi bevétel (Ft) 7500 éves kihasználtság szezonalitás (nap) 250 éves bevétel (Ft) ÖSSZES ÉVI BEVÉTEL: FT 2. SZCENÁRIÓ: Belépődíj BEVÉTELEK EGYSÉGÁR MIN (FT) MAX (FT) ÁTLAG (FT) belépődíj 250 Ft/fő Szállás Apartmanok száma 6 Ár (Ft/apartman/éj) Napok 365 Kihasználtság (éves szinten) 30% Bevétel (Ft/év) Étkezés Szállóvendégek összes szállóvendés 24 éves kihasználtság 30% napok száma 365 Étkezés (Ft/nap) bevétel (Ft/év) napi látogatók Összesen ebédet igénylők aránya 50% Étkezés (Ft/ebéd) 800 bevétel (Ft/év) összes bevétel (Ft/év) Bér-lótartás kapacitás (lovak száma) 6 havi díj (Ft/ló) éves bevétel összesen (Ft) Quo Vadis Consulting Kft. 7

8 Lovagoltatás óradíj (Ft) 500 napi órák 10 napi kihasználtság (órák) 50% lovak száma 3 napi bevétel (Ft) 7500 éves kihasználtság szezonalitás (nap) 250 éves bevétel (Ft) ÖSSZES ÉVI BEVÉTEL: FT 4.KÖLTSÉG- ÉS FORRÁSELEMZÉS A költségelemzésnél, a projekt tulajdonképpeni megvalósíthatóságának vizsgálatakor a beruházást a két szcenárió szerint két ütemre, két megvalósulási fázisra osztjuk: 1. Az első fázis az üzemeltetés első három évére lenne érvényes. Ekkor készülne el a lakóház, valamint a napi látogatókat kiszolgáló szociális helységek. 2. A második fázis kiépítése folyamatosan történne, a szálláshelyek és az étterem üzemeltetése a kezdettől számított negyedik évben indulna meg. Ha a beruházás költségeit kizárólag hitelből szeretnénk fedezni, és nem számolunk nyereséggel, a következőképp alakulhat a felvehető kölcsön maximális nagysága: (A törlesztőrészlet nagyságát ebben az esetben csak a nettó hozam (bevételüzemeltetési költség) határozza meg, a kamatok esetében egy általános banki kamatlábat vettünk figyelembe.) 1-3. év év Nettó hozam (bevétel-üzemeltetési Ft Ft* költség) = évi törlesztés Összes kifizetés (jövőérték) Törlesztés futamideje Kamatráta 20% 20% A felvehető kölcsön maximuma Ft Ft (kifizetések jelenértéke) *a bevételből az üzemeltetés mellett levonásra kerül az első hitelfelvétel éves törlesztőrészlete. Másik oldalról megközelítve azt számíthatjuk ki, hogy profit realizálása nélkül, a szükséges beruházási összegből kiindulva mekkora bevételre lenne szükség egy átlagos hitelkamat és futamidő mellett a törlesztéshez: 1-3. év év Beruházási költség Futamidő Kamatráta 20% 20% Részlet (nettó hozam) 30% Ft Ft Elvárt bevétel (nettó hozam + üzemeltetési költség) 100% Ft Ft A fenti adatokból jól látszik, hogy ekkora nagyságrendű bevételt a keresleti oldal becslése után nem várhatunk, ezért a forrásoldal diverzifikálása szükséges. Másrészt a hitelfelvételhez minden esetben szükséges bizonyos önerő, saját tőke megléte (jelzáloghitelezés esetén megfelelő értékű fedezet), ezért a törlesztőrészlet nagyságát a nettó hozam (bevétel-üzemeltetési költség) és a saját befektetett tőkén elvárt megtérülés különbözete határozza meg. A kamatok esetében továbbra is egy általános Quo Vadis Consulting Kft. 8

9 banki kamatlábat vettünk figyelembe (a támogatások egy része a banki kamatráták támogatásán keresztül valósulhat meg). A hitel maximális nagyságát az alábbiakban határoztuk meg: 1-3. év év Nettó hozam (bevétel-üzemeltetési * költség) = évi törlesztés Összes kifizetés (jövőérték) Törlesztés futamideje 10 év 10 év Kamatráta 20% 20% Felvehető kölcsön maximuma Ft Ft (kifizetések jelenértéke) *a bevételből az üzemeltetés és a saját tőkén elvárt megtérülés mellett levonásra kerül az előző hitelfelvétel éves törlesztőrészlete. A felvehető hitelek maximális nagyságát és az összberuházások volumenét figyelembe véve elmondható, hogy a megvalósulás első fázisában a kiegészítő források megszerzése (pályázatok) feltétlenül szükséges a projekt beindításához. A beruházás javasolt forrástérképe a következő: 1. FÁZIS. 2. FÁZIS. FORRÁS ÖSSZEG % Saját erő % Hitel % Központi támogatás % Decentralizált támogatás % Egyéb % Összesen FORRÁS ÖSSZEG % Saját erő % Hitel % Központi támogatás % Decentralizált támogatás % Egyéb % Összesen A megvalósulás 2. fázisában az önrész hitelhez viszonyított alacsonyabb arányát a tanya már meglévő értékére alapozhatjuk, amely a jelzálog típusú hitelezésnél fedezet lehet a felvett kölcsönre. Mivel a 2. fázisban az apartmanok kialakításával döntően ingatlanfejlesztési beruházás történik, a turizmussal összefüggő fejlesztési pályázatok (szálláshelybővítés, megvalósítás; falusi turizmus) kerülhetnek előtérbe. A források közül a saját erőben beszámítandó a már meglévő állatállomány, az épületek és a már elkészült kivitelezési tervek. Az elemzés során nem vettük figyelembe az infláció várható nagyságát, mivel a korrekció a bevételi (hozam) oldalt azonos mértékben érinti. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fenti számítási modell elsősorban a finanszírozás támogatottságának szükségességét támasztja alá. A megszerzett pénzeszközökkel és Quo Vadis Consulting Kft. 9

10 támogatásokkal párhuzamosan a projekt forrástérképe pontosítható, melynek célja a legkedvezőbb finanszírozási forma kialakítása. Összességében elmondható, hogy az ökotanya a pénzügyi megvalósítás szempontjából az első 10 évben nem tekinthető profitorientált vállalkozásnak. E mellett az egész projekt beindításának alapvető feltétele a támogatási források megfelelő arányú megszerzése. Annak ellenére, hogy az ökotanya tisztán piaci alapon (forrásoldalon csak hitelek) nem valósítható meg, a vállalkozás önfenntartó módon működtethető. A tisztán ingatlanfejlesztési projektekkel szemben a termék sajátos jellege miatt - a kockázatok nehezebben becsülhetők. Hasonló kísérletekre már van példa az országhatáron belül is, s a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagyobb léptékű profi, profitorientáltagrárvállalkozások területigénye is nagyobb, a jelenleg rendelkezésre álló 25-ha-nál. A monori ökotanya esetében ezért elsősorban a bemutató, integráló, inkubátor -jelleget kell kiemelni, mely az agráriumon túl a kistérség fejlődésének több pontjához is kapcsolható (turizmus, munkahely-teremtés). Quo Vadis Consulting Kft. 10

11 ÖSSZEGZÉS, AJÁNLÁSOK Az inkább élettérként felfogott Ökotanyán az érdeklődők "megélik" a mezőgazdasági gazdálkodás lehetséges megújításának változatait és ezen érzelmi impulzus alapján bővítik ismereteiket és megalapozzák gazdálkodásukat. Mindezt a gyakorlat szintjén testközelben, tapinthatóan. Miközben a tanya oktatási központ jellege segít megismerni, hogy létezik sokrétű tradíció és megismertet a kis volumenű mezőgazdasági gazdálkodásban alkalmazott módszerekkel, (know-how-val, fortéllyokkal), módot nyújt a mezőgazdasági gazdálkodás rehabilitálásához, újraélesztéséhez, a felhasználható ismeretekhez kapcsolódó új technológiák begyakorlásához és beszerzéséhez. A térségi turisztikai kínálatába illesztve, a tradicionális termelési módok és a modern ökogazdálkodás jellegzetességeit ötvöző és bemutató ökotanya egy egyedi színfoltként kiegészítő vonzerőként jelentkezhet a gasztronómiai- és borturizmus mellett. Az oktatás és a turizmus összekapcsolása jelenti a tanya hosszú távú fenntarthatóságának motorját. E két működőképes funkció melyek önmagukban is munkahelyteremtőek- megteremti egyben a kisgazdaság pályázható alapját. A mintatelep igazi vonzerejét a biotechnológiai módszerekkel előállított egészséges termények és termékek kínálata jelenti. A helyben megtermelt és helyben is értékesített (csomagolt, illetve felszolgált) élelmiszerek közép- és hosszú távon kiegészítő bevételi forrásként jelentkeznek. Az ökotanya biotermékei bekerülhetnének a térségi mezőgazdasági kínálat bázistermékei közé, utat nyitva egyúttal a térségi kooperációnak. A mintagazdaság a térség pilot projektjeként működik; megvalósítása elősegítheti a térség gazdálkodói hálózatának kiépítését, a tájra jellemző termékek előállítását és megalapozza a térség arculatának, márkájának kialakítását. A mintagazdaság koncepciója elősegítheti a térségi termékek hatékony piacra viteli lehetőségeinek bővítését, illetve az agrárgazdasághoz kapcsolódó térségi operatív programok megalapozását. Az ökotanya mintagazdaság elősegíti Monor és kisrégiója ismertté válását, és a speciális, helyi kínálat piaci megjelenítését. Az ökotanya tisztán piaci alapon nem valósítható meg, de a beruházáshoz szükséges kiegészítő források megszerzése után önfenntartó módon működtethető. A projekt beindításához feltétlenül szükséges a kiegészítő források keresése (pályázatok). Ilyen lehet például a bemutató üzem, vagy tangazdaság cím elnyerésére irányuló pályázat. A térségi fejlesztési projekt megvalósításához az Ökotanya Mintagazdaság 25 ha-os területe kedvező környezetet teremt, a mintatelep megvalósítása minél hamarabb célszerű. Quo Vadis Consulting Kft. 11

12 FELHASZNÁLT IRODALOM TANULMÁNYOK: Monor és térsége területfejlesztési stratégiai program egyeztetési anyag, május (Hazai Térségfejlesztő Kft.) Monor és térsége agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programja (Sapard) helyzetelemzés, február FOLYÓIRATOK: Biokultúra A biogazdálkodók, környezetkímélők és egészségvédők szakfolyóirata Zöld Magyarország Őstermelő Demokrata EGYÉB: Régiók könyve (Greger-Delacroix, 1988.) Internet: La Casita Verde Ibiza Ecologic Quo Vadis Consulting Kft. 12

13 MELLÉKLET Quo Vadis Consulting Kft. 13

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Ügyfél neve: Török Lovastanya Lovas Klub Ügyfél címe: 8849 Szenta, Török Lovastanya (Hrsz: 022/4) Ügyfél telefonszáma: 06303623416 MVH regisztrációs szám: 1004381550

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke A mezőgazdasági

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés Kajtár Ilona Vendéglátó ipari létesítmény ingatlan-értékélési Szóbeli prezentáció Záróvizsga

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B 1 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A BGF nappali tagozatos képzésén havonként felmerülő tandíjtól független átlagos hallgatói kiadások becsült értékei a 2013/14. tanév I.

A BGF nappali tagozatos képzésén havonként felmerülő tandíjtól független átlagos hallgatói kiadások becsült értékei a 2013/14. tanév I. A BGF nappali tagozatos képzésén havonként felmerülő tandíjtól független átlagos hallgatói kiadások becsült értékei a 2013/14. tanév I. félévére Ha a hallgató Zala megyei lakos, naponta max. 30 Km-ről

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft.

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Érdekek Egyszerűen összegezve: Nemzeti érdek, hogy minél több külföldi turista jöjjön

Részletesebben

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű mellékklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 1/7 1.) Kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség E.K. jelű mellékklet Esedékesség XVII. kerület 2015

Részletesebben

cskozás HAKI, Szarvas ltatás

cskozás HAKI, Szarvas ltatás XXXII. Halászati Tudományos Tanácskoz cskozás 2008. május m 14-15. 15. HAKI, Szarvas A téli t horgásztat sztatási si szolgáltat ltatás ökonómiai értékelése Békefi E. Gyalog G. Váradi L. Halászati és Öntözési

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Molnár Melinda őstermelő 2490 Pusztaszabolcs Szakmai beszámoló Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

A BGF nappali tagozatos képzésén havonként felmerülő tandíjtól független átlagos hallgatói kiadások becsült értékei a 2015/16. tanév I.

A BGF nappali tagozatos képzésén havonként felmerülő tandíjtól független átlagos hallgatói kiadások becsült értékei a 2015/16. tanév I. A BGF nappali tagozatos képzésén havonként felmerülő tandíjtól független átlagos hallgatói kiadások becsült értékei a 2015/16. tanév I. félévére Ha a hallgató Zala megyei lakos, Budapesten tanul és Zalaegerszegen

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 1 3.9. Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének ADAPT2DC INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projekt Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének bemutatása Balázsy Eszter, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Demográfiai változások kezelése Magyarország régióiban 2012. július

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Marktstudie 30.06.2010 30.06.2010 1 1 TARTALOM I. Rész

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Szóbeli vizsga. Ingatlankezelő Szakképzés Ingatlankezelő feladatai szakmai követelménymodul. 2. vizsgafeladat

Szóbeli vizsga. Ingatlankezelő Szakképzés Ingatlankezelő feladatai szakmai követelménymodul. 2. vizsgafeladat Szóbeli vizsga Ingatlankezelő Szakképzés 392-06 Ingatlankezelő feladatai szakmai követelménymodul 2. vizsgafeladat . Mutassa be az ingatlanok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok számviteli

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok 11. Tőkepiac Igaz-hamis állítások 1. Egy jövőbeni hozam jelenértéke annál kisebb, minél alacsonyabb a kamatláb. 2. Mindenképpen érdemes megvalósítani azt a beruházást, ahol a bevételek jelenértéke meghaladja

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Szakmai programterv. Városi Kispiac fejlesztése. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyháza, Fő utca 47/a

Szakmai programterv. Városi Kispiac fejlesztése. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyháza, Fő utca 47/a Szakmai programterv Városi Kispiac fejlesztése Kerekegyháza Város Önkormányzata 6041. Kerekegyháza, Fő utca 47/a Projekt szükségessége A térség kimondottan agrárjellegű volt, a második világháború után

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing Pénzügyi szolgáltatások és döntések 5. előadás A lízing Az előadás részei a lízing általános fogalma lényegesebb közgazdasági jellemzői a gyakorlatban előforduló fontosabb lízingfajták az operatív lízing

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Dr. Dávid Lóránt tanszékvezető főiskolai docens KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA TURIZMUS TANSZÉK A TURIZMUS JELENTŐSÉGE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN

Dr. Dávid Lóránt tanszékvezető főiskolai docens KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA TURIZMUS TANSZÉK A TURIZMUS JELENTŐSÉGE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN Dr. Dávid Lóránt tanszékvezető főiskolai docens KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA TURIZMUS TANSZÉK A TURIZMUS JELENTŐSÉGE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN Vidékfejlesztés Olyan komplex tevékenység, amelynek a végső célja, hogy

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

KALÓRIA. Gödöllői Nonprofit Közhasznú. Kft. 2010.évi Üzleti terv

KALÓRIA. Gödöllői Nonprofit Közhasznú. Kft. 2010.évi Üzleti terv KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2010.évi Üzleti terv Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató Gödöllő, 2010. január 20. A Kalória KFT. 2010. üzleti terv szöveges értékelése Bevezetés A Kalória KFT.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás

Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 1 3.8. Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 2. Épített és kiadható szobák Kapacitás - kínálat 3. Vendég motiváció és szegmentáció

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

5. Szállodai beruházások napjainkban

5. Szállodai beruházások napjainkban 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció 2. Fejlesztések területei 3. Beruházások típusai 4. Megtérülési számítások 5. Szállodai beruházások napjainkban 6. Inspiráció

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Molnár Anita a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság Igazgatója Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Miskolc, 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/407-4/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. szeptember 25-i rendkívüli nyilvános ülésére. Tárgy: Tagi kölcsön biztosítása a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. Toldi Balázs Polgármester. Tárgy: Költségvetési koncepció 2015.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. Toldi Balázs Polgármester. Tárgy: Költségvetési koncepció 2015. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. Toldi Balázs Polgármester Tárgy: Költségvetési koncepció 2015. évre Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! A Gyomaendrődi

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben