MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉS"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉS 1. KERESLET-ELEMZÉS A kereslet szempontjából az ökotanya funkcióinak megfelelően különböző keresleti csoportokat különíthetünk el. A tanya megvalósításának céljai a következők: Bemutató gazdaság: a gyengébb minőségű földterületeken való biogazdálkodás lehetőségeinek bemutatása, eszközeinek kipróbálása, amely a gazdálkodás ökonómiai és ökológiai szempontú fenntarthatóságának is eleget tesz. Ez a funkció szerencsés ötvözete a mintagazdaságnak (módszerek kipróbálása, tesztelése) és a tangazdaságnak (bemutató jelleg) Turisztikai attrakció, melynek célja a hagyományos gazdálkodás bemutatása interaktív és szemléltető módszerekkel. Ebben az esetben is két funkció együttes megjelenéséről beszélhetünk: egyrészt alternatív rekreációs lehetőséget kínál a tanya (állatokkal való interaktív kapcsolat, esetleg lovaglási lehetőség), másrészt ismeretterjesztő, tudatformáló programként a hagyományos gazdálkodást mutatja be azoknak az embereknek, akik mindennapjaik során egyáltalán, vagy csak nagyon ritkán kerülnek kapcsolatba ezzel az ágazattal, és annak természetközeli formáival. A tanya kialakításának a közvetlen napi látogatottságon és a fenti funkciók működtetésén túl közvetett szerepe is van: A fenntarthatóságot szem előtt tartó regionális öko-rendszer kiépítésének kiinduló pontja lehet a projekt. Erre a gazdaságra szerveződve, vagy e mellett további lépések születhetnének a környék öko-potenciáljának hasznosítására, a megtermelt javak egységes feldolgozására, márkásítására (termékesítésére) és terjesztésére, árusítására is. A tanya látogatottsága a környék más értékes programjával (borturizmus, események, stb.) összekapcsolva erősítené a térség idegenforgalmi attraktivitását, népszerűségét, ami a helyi munkaerő foglalkoztatási szintjének emelkedését (látogatókat kiszolgáló kiskereskedelmi, vendéglátó- és szálláshely-kapacitások bővülése a településen és a kistérségben), illetve a település saját forrásainak bővülését (SZJA helyben maradó része, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) jelentheti. A kínálat alapján a keresletet a különböző vonzáskörzetek szintjén érdemes becsülni, ugyanakkor a projekt méreteinél fogva egyelőre csak regionális jelentőségű lehet. Az ökotanya látogatottságát és az ebből származó jövedelmek nagyságát - alapvetően két csoport fogja meghatározni. A főváros és a környékbeli kistérségek népessége A térség idegenforgalmi látogatottsága Az elsődleges vonzáskörzetet véleményünk szerint a fővárosi lakosság jelenti, melynek hátterében a könnyű megközelíthetőség és a városi életformától gyökeresen eltérő miliő áll. A fővárosi népességen belül a továbbiakban két célcsoportot emelünk ki: 6-14 éves - általános iskolai korosztály gyermekes családok a) Budapest népessége Január 1-én fő volt. Az általános iskolai tanulók száma 1998-ban fő volt, mely az fővárosi össznépességből 7,8%-kal részesedik. A fővárosi lakónépesség száma 1990 és 1999 között 8,8%-kal csökkent. Ezen belül az általános iskolai tanulók aránya a demográfiai hullámok 1 mozgásával párhuzamosan változott. 1 A népesség korcsoportonkénti összetételében lévő arányokat alapvetően befolyásolták a század népességszaporodást meghatározó eseményei, mint pl.a világháborúk, a terhességmegszakítás tiltása, a Quo Vadis Consulting Kft. 1

2 Budapest lakónépességének, valamint az általános iskolás tanulók össznépességhez viszonyított arányának változása Forrás: KSH fõ ,50 9,00 8,50 % 8,00 7, ,00 népesség ált. isk. A népességszám csökkenésének következtében tehát nem számíthatunk a fogyasztás bővülésére, ami elsősorban a fogyasztás szerkezetében történő változások, illetve a szabadidős célokra elköltött jövedelmek bővülése alapján prognosztizálható. Véleményünk szerint a közel potenciális látogató közül mintegy 5-6%-ra tehető az éves látogatottság várható nagysága. A tanya esetében a látogatottság szezonalitását nem az évszakok határozzák meg (érdekes élmény az állatok téli életmódjának megfigyelése is), hanem a tanítási napok száma, mely évente 180 napot tesz ki. A becsült diák tehát a tanítási napokat figyelembe véve átlagosan napi látogatót jelent. (A látogatói létszámot a meglévő infrastrukturális és higiénés helységek határozzák meg.) Megfelelő tájékoztató kiadványok szerkesztésével - melyek esetleg az oktatási anyaghoz is kapcsolódhatnak - valamint ezek hatékony terjesztésével a látogatottság részaránya ezen csoporton belül tovább növelhető. A fogadóképesség maximális nagyságát tehát meghatározza: a terület nagysága szociális helyiségek száma az eltöltött idő átlagos hossza Mindezek alapján a napi látogatottság felső határát főben határozzuk meg. b) A fővárosi kereslet másik szegmensét a gyermekes családok jelentik. Az évi KSH által publikált Mikrocenzus adatai szerint Budapesten a gyermekes családok száma a következő: Családok 15 évesnél fiatalabb gyermekkel, Budapest, 1996 GYERMEKEK SZÁMA CSALÁDOK SZÁMA SZEMÉLYEK SZÁMA (LEGALÁBB EGY SZÜLŐVEL SZÁMOLVA) x összesen szociális juttatások bővítése és elvonása, melyek évtizedek múlva is ézékelhetőek a születések számában, a mindenkori produktív korban lévő népesség nagysága miatt. Quo Vadis Consulting Kft. 2

3 Mivel a gyerekek koruknál fogva csak kísérővel látogathatják a lakóhelyüktől távolabb fekvő tanyát, minimálisan és családonként egy kísérővel számoltunk. A potenciális látogatók száma ez esetben mintegy fő, melyből az éves látogatottsági arányt 1-2%-ra becsüljük, azaz évi fővel számolunk. E csoporton belül a látogatottság elsősorban a hétvégekre koncentrálódik, mintegy 2-3 órás programot kínálva a lakosságnak. Az év egészét tekintve ez átlagosan napi látogatót jelentene, mely arányok a hétvégi napokon várhatóan magasabbak, hétközben alacsonyabbak lesznek. Ha csak a hétvégére koncentrálódik gyermekes családok látogatása, ez az összes hétvégével számolva napi látogatót jelent. A két csoport általános iskolás tanulók és gyermekes családok részben átfedik egymást, ugyanakkor a program jellege miatt a kereslet szempontjából egymás mellett is léteznek, sőt erősítik egymást. (A marketingmunka során a hangsúly az iskolákon lenne, ugyanakkor a gyerekek révén a szülők is tudomást szereznek erről a program-lehetőségről és újtra felkeresik a tanyát). A fővárost, mint elsődleges vonzáskörzetet tekintve tehát fő körül alakulhat az éves látogatottság. Budapest lakossága mellett érdemes a kistérségi népesség számát is figyelembe venni a kereslet szempontjából, melyet a következő tényezők indokolnak: az agglomeráció e szegmensében is jellemző a szuburbanizáció, a fővárosból való kitelepülés, mely az esetek többségében nem jár együtt a városi életforma radikális átalakulásával. A helyben lakó népesség életformája is jelentős változáson ment keresztül, mely csak részben magyarázható a nagyváros közelségével. A falusi háztartások többségében továbbra is él a kertgazdálkodás, ugyanakkor az állattartás jelentős visszaszorulása tapasztalható. A környező kistérségek közül a kereslet szempontjából a Gyáli, Monori, Nagykátai és Dabasi kistérségeket vesszük számításba. A térség népessége és az általános iskolai tanulók száma, 1999 KSH KISTÉRSÉG NÉPESSÉG TANULÓ/1000 FŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK Monori Gyáli Dabasi Nagykátai Összesen Forrás: KSH A kistérségekre vonatkozóan családstatisztikai adatok esetében a Mikrocenzus (KSH, 1996) községekre vonatkozó arányait vesszük alapul. GYERMEKEK SZÁMA (15 ÉVESNÉL FIATALABB) A térség (négy kistérség) családstatisztikai adatai CSALÁDOK SZÁMA SZEMÉLYEK SZÁMA (LEGALÁBB EGY SZÜLŐVEL SZÁMOLVA) x összesen Forrás: Kolpron becslése Quo Vadis Consulting Kft. 3

4 A környező kistérségek részesedési arányait a kereslet szempontjából szintén 5-6%-ra (általános iskolás tanulók) és 1-2%-ra (gyermekes családok) becsüljük. Az így kapott évi látogatottság várható nagyságrendjét tehát évi főre becsüljük. ÖSSZEGEZVE a fenti becsléseket, a tanya évi látogatottságát Budapest és környék együttesen főre becsüljük. A turizmusból fakadó kereslet nagyságát már nehezebb meghatározni. A fővárosba érkező látogatók általában a bőség zavarával találják szemben magukat, és tartózkodási idejük alatt elsősorban a főváros látványosságait tekintik meg (esetleg a fővároshoz közeli, gazdag kínálatot jelentő Dunakanyart választják). A projekt önmagában nem jelent elég vonzerőt a fővárosi turisták kicsalogatásához, különösen nem a külföldi látogatók esetében. Másrészről viszont az ország keleti feléről Budapestre érkezők és távozók egy csoportja a 4. sz. főútvonalat használja, így az ökotanya mellett halad el. A megfelelő marketingmunka (figyelemfelkeltő táblák kihelyezése, szórólapok, brosúrák, stb.) eredményeként várhatóan az átutazók közül is többen beiktatják az ökotanya megtekintését tervezett programjaik közé. A turizmusból származó keresletet szigorúbban értelmezve (az előző csoport tulajdonképpen az átutazó forgalomból adódik) a kereslet becsléséhez a térség szálláshelyein tartózkodó vendégek számát vesszük kiindulási pontként. KISTÉR-SÉG VENDÉGLÁTÓ- HELY A térség fő idegenforgalmi mutatói, 1998 EBBŐL ÉTTEREM FÉRŐHELY A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN VENDÉGÉJSZA- KÁK/1000 LAKOS VENDÉG- ÉJSZAKÁK VENDÉGEK SZÁMA Monori Gyáli Dabasi Nagykátai Összesen Forrás: KSH, Kolpron becslés A vendégek számát a Monor esetében számított egy vendég által átlagosan eltöltött idő alapján becsültük (3,4 nap). A fenti táblázat szerint vendég érkezik több napra - a térségbe, ebből mintegy 42% (1998-ban 4769 fő) Monoron veszi a szálláshelyet igénybe. Várakozásaink szerint az ökotanya látogatottsága a monori szálláshelyekre érkezők körében 60%, míg a kistérségek egyéb településein megszállók körében 40%-os lesz. Ezek alapján az éves látogatottság nagyságrendjét főre becsüljük Az első funkció elsősorban a szakma számára fontos. Úgy gondoljuk, a hasonló gondolkodású és indíttatású szakemberek - akik számára az ökotanya egyfajta gazdálkodási minta és elsősorban a tapasztalatokra, eredményekre, lehetőségekre és nehézségekre kíváncsiak nem tekinthetők potenciális keresleti csoportnak a bevételek szempontjából. Másrészről a tanya presztizsét a szakmailag is elfogadott minőség erősíti, ami a marketing és a tanya jövőbeni fejlesztése és fenntarthatósága szempontjából fontos. A Szent István Egyetem gödöllői karának együttműködésével szintén a tanya szakmai elfogadottsága, színvonala fejleszthető, esetleg elképzelhető az egyetem természetbeni támogatása is (pénzeszközök helyett pl. vetőmag, takarmány, know-how átadása, stb.). Quo Vadis Consulting Kft. 4

5 ÖSSZEGEZVE a keresleti oldal elemzését, a főbb megállapítások és a látogatottság becsült nagyságrendje a következő: FŐ KERESLETI CÉLCSOPORTOK LÁTOGATOTTSÁG IDŐTARTAMA LÁTOGATOTTSÁG IDŐSZAKA LÁTOGATÓK BECSÜLT SZÁMA (MIN) LÁTOGATÓK BECSÜLT SZÁMA (MAX) Hétköznapokon Szeptember-június Általános iskolás csoportok Gyermekes családok Hétvégeken Egész év Turisták Március-október Összesen Átlagos napi látogatottság 48 fő 75 fő 2. KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSOK A) BERUHÁZÁS Az összesen 25 hektáros telken történő beruházás ingatlanfejlesztési szempontból a következő elemeket tartalmazza: 1. Szcenárió: Apartmanház: a tanya személyzetének szálláshelye Szociális helységek 2. Szcenárió: a tanya személyzetének szálláshelye étkezési lehetőség + szálláslehetőség (6 darab 4 személyes apartman) + szociális helyiségek Az ingatlanok nagyságát és a megvalósítás költségeit tehát alapvetően a funkciók határozzák meg. A két szcenárió alapján számított bekerülési költség tehát a következő: SZCE- NÁRIÓ ÉPÜLET ALAPTERÜLET (M 2 ) FAJLAGOS ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG (FT/M 2 ) ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG (FT) ÖSSZESEN (FT) 1. lakóépület szociális épület lakóépület szociális épület Étterem + apartmanok A gazdasági épületek tervezett nagyságára, anyag-felhasználási igényére (termény- és takarmánytárolók) és fajlagos építési költségeire vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre részletes információk. A tervezett gazdasági épületek és az egyéb beruházások együttes bekerülési költségét tereprendezés, kerítések, állatállomány,stb. - kb. 20 millió Ft-ra becsüljük. Quo Vadis Consulting Kft. 5

6 A MEGVALÓSÍTÁS LEGFONTOSABB TÉTELEI: Terület-előkészítés Meglévő épület/felépítmény bontása Tereprendezés Bekötő út építése (esetleg parkolóhelyek, a főútról való lehajtás és visszakanyarodás biztonságos kialakítása) Vízellátás Csatornázás Elektromos hálózat Transzformátor Gázellátás Telefon Kertépítés Közműfejlesztési hozzájárulások Víz Csatorna Elektromos hálózat Gáz Telefon Kivitelezés Épületek bekerülési költsége (kivitelezői ár) Nem-lakó helyiségek építésének bekerülési költsége Tervezői és szakértői díjak Építész Statikus Egyéb szakértők (jogász, geológus, geodéta, stb.) Előre nem látható költségek Tartalékképzés (előre nem látható kiadások) Finanszírozás költsége Saját tőke Kamatköltség Bankgarancia költsége Elvárt nyereség (saját tőkerészen) Állatállomány Az egyszeri bekerülési költség mellett a kiadási oldalon folyamatosan jelentkezik az üzemeltetés költsége, melynek részei: Személyzeti kiadások Anyagi jellegű folyamatos működtetési kiadások Amortizációból fakadó kiadások B) ÜZEMELTETÉS Az üzemeltetés költségeit általában a bevételek 60-80%-ában határozzák meg, ugyanakkor e projekt speciális jellege miatt (állattartás) az üzemeltetési költségeket átlagosan a bevételek 70%-ban határozzuk meg. Az üzemeltetési költségek kiegészülnek még az alkalmazottak munkabérével. A megvalósítás első fázisában 4-5 fős személyzeti igénnyel számolhatunk, a második fázisban pedig mintegy 10 fővel. Quo Vadis Consulting Kft. 6

7 3. BEVÉTELI OLDAL 1. SZCENÁRIÓ: Belépődíj BEVÉTELEK EGYSÉGÁR MIN (FT) MAX (FT) ÁTLAG (FT) belépődíj 250 Ft/fő Bér-lótartás kapacitás (lovak száma) 6 havi díj (Ft/ló) éves bevétel összesen (Ft) Lovagoltatás óradíj (Ft) 500 napi órák 10 napi kihasználtság (órák) 50% lovak száma 3 napi bevétel (Ft) 7500 éves kihasználtság szezonalitás (nap) 250 éves bevétel (Ft) ÖSSZES ÉVI BEVÉTEL: FT 2. SZCENÁRIÓ: Belépődíj BEVÉTELEK EGYSÉGÁR MIN (FT) MAX (FT) ÁTLAG (FT) belépődíj 250 Ft/fő Szállás Apartmanok száma 6 Ár (Ft/apartman/éj) Napok 365 Kihasználtság (éves szinten) 30% Bevétel (Ft/év) Étkezés Szállóvendégek összes szállóvendés 24 éves kihasználtság 30% napok száma 365 Étkezés (Ft/nap) bevétel (Ft/év) napi látogatók Összesen ebédet igénylők aránya 50% Étkezés (Ft/ebéd) 800 bevétel (Ft/év) összes bevétel (Ft/év) Bér-lótartás kapacitás (lovak száma) 6 havi díj (Ft/ló) éves bevétel összesen (Ft) Quo Vadis Consulting Kft. 7

8 Lovagoltatás óradíj (Ft) 500 napi órák 10 napi kihasználtság (órák) 50% lovak száma 3 napi bevétel (Ft) 7500 éves kihasználtság szezonalitás (nap) 250 éves bevétel (Ft) ÖSSZES ÉVI BEVÉTEL: FT 4.KÖLTSÉG- ÉS FORRÁSELEMZÉS A költségelemzésnél, a projekt tulajdonképpeni megvalósíthatóságának vizsgálatakor a beruházást a két szcenárió szerint két ütemre, két megvalósulási fázisra osztjuk: 1. Az első fázis az üzemeltetés első három évére lenne érvényes. Ekkor készülne el a lakóház, valamint a napi látogatókat kiszolgáló szociális helységek. 2. A második fázis kiépítése folyamatosan történne, a szálláshelyek és az étterem üzemeltetése a kezdettől számított negyedik évben indulna meg. Ha a beruházás költségeit kizárólag hitelből szeretnénk fedezni, és nem számolunk nyereséggel, a következőképp alakulhat a felvehető kölcsön maximális nagysága: (A törlesztőrészlet nagyságát ebben az esetben csak a nettó hozam (bevételüzemeltetési költség) határozza meg, a kamatok esetében egy általános banki kamatlábat vettünk figyelembe.) 1-3. év év Nettó hozam (bevétel-üzemeltetési Ft Ft* költség) = évi törlesztés Összes kifizetés (jövőérték) Törlesztés futamideje Kamatráta 20% 20% A felvehető kölcsön maximuma Ft Ft (kifizetések jelenértéke) *a bevételből az üzemeltetés mellett levonásra kerül az első hitelfelvétel éves törlesztőrészlete. Másik oldalról megközelítve azt számíthatjuk ki, hogy profit realizálása nélkül, a szükséges beruházási összegből kiindulva mekkora bevételre lenne szükség egy átlagos hitelkamat és futamidő mellett a törlesztéshez: 1-3. év év Beruházási költség Futamidő Kamatráta 20% 20% Részlet (nettó hozam) 30% Ft Ft Elvárt bevétel (nettó hozam + üzemeltetési költség) 100% Ft Ft A fenti adatokból jól látszik, hogy ekkora nagyságrendű bevételt a keresleti oldal becslése után nem várhatunk, ezért a forrásoldal diverzifikálása szükséges. Másrészt a hitelfelvételhez minden esetben szükséges bizonyos önerő, saját tőke megléte (jelzáloghitelezés esetén megfelelő értékű fedezet), ezért a törlesztőrészlet nagyságát a nettó hozam (bevétel-üzemeltetési költség) és a saját befektetett tőkén elvárt megtérülés különbözete határozza meg. A kamatok esetében továbbra is egy általános Quo Vadis Consulting Kft. 8

9 banki kamatlábat vettünk figyelembe (a támogatások egy része a banki kamatráták támogatásán keresztül valósulhat meg). A hitel maximális nagyságát az alábbiakban határoztuk meg: 1-3. év év Nettó hozam (bevétel-üzemeltetési * költség) = évi törlesztés Összes kifizetés (jövőérték) Törlesztés futamideje 10 év 10 év Kamatráta 20% 20% Felvehető kölcsön maximuma Ft Ft (kifizetések jelenértéke) *a bevételből az üzemeltetés és a saját tőkén elvárt megtérülés mellett levonásra kerül az előző hitelfelvétel éves törlesztőrészlete. A felvehető hitelek maximális nagyságát és az összberuházások volumenét figyelembe véve elmondható, hogy a megvalósulás első fázisában a kiegészítő források megszerzése (pályázatok) feltétlenül szükséges a projekt beindításához. A beruházás javasolt forrástérképe a következő: 1. FÁZIS. 2. FÁZIS. FORRÁS ÖSSZEG % Saját erő % Hitel % Központi támogatás % Decentralizált támogatás % Egyéb % Összesen FORRÁS ÖSSZEG % Saját erő % Hitel % Központi támogatás % Decentralizált támogatás % Egyéb % Összesen A megvalósulás 2. fázisában az önrész hitelhez viszonyított alacsonyabb arányát a tanya már meglévő értékére alapozhatjuk, amely a jelzálog típusú hitelezésnél fedezet lehet a felvett kölcsönre. Mivel a 2. fázisban az apartmanok kialakításával döntően ingatlanfejlesztési beruházás történik, a turizmussal összefüggő fejlesztési pályázatok (szálláshelybővítés, megvalósítás; falusi turizmus) kerülhetnek előtérbe. A források közül a saját erőben beszámítandó a már meglévő állatállomány, az épületek és a már elkészült kivitelezési tervek. Az elemzés során nem vettük figyelembe az infláció várható nagyságát, mivel a korrekció a bevételi (hozam) oldalt azonos mértékben érinti. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fenti számítási modell elsősorban a finanszírozás támogatottságának szükségességét támasztja alá. A megszerzett pénzeszközökkel és Quo Vadis Consulting Kft. 9

10 támogatásokkal párhuzamosan a projekt forrástérképe pontosítható, melynek célja a legkedvezőbb finanszírozási forma kialakítása. Összességében elmondható, hogy az ökotanya a pénzügyi megvalósítás szempontjából az első 10 évben nem tekinthető profitorientált vállalkozásnak. E mellett az egész projekt beindításának alapvető feltétele a támogatási források megfelelő arányú megszerzése. Annak ellenére, hogy az ökotanya tisztán piaci alapon (forrásoldalon csak hitelek) nem valósítható meg, a vállalkozás önfenntartó módon működtethető. A tisztán ingatlanfejlesztési projektekkel szemben a termék sajátos jellege miatt - a kockázatok nehezebben becsülhetők. Hasonló kísérletekre már van példa az országhatáron belül is, s a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagyobb léptékű profi, profitorientáltagrárvállalkozások területigénye is nagyobb, a jelenleg rendelkezésre álló 25-ha-nál. A monori ökotanya esetében ezért elsősorban a bemutató, integráló, inkubátor -jelleget kell kiemelni, mely az agráriumon túl a kistérség fejlődésének több pontjához is kapcsolható (turizmus, munkahely-teremtés). Quo Vadis Consulting Kft. 10

11 ÖSSZEGZÉS, AJÁNLÁSOK Az inkább élettérként felfogott Ökotanyán az érdeklődők "megélik" a mezőgazdasági gazdálkodás lehetséges megújításának változatait és ezen érzelmi impulzus alapján bővítik ismereteiket és megalapozzák gazdálkodásukat. Mindezt a gyakorlat szintjén testközelben, tapinthatóan. Miközben a tanya oktatási központ jellege segít megismerni, hogy létezik sokrétű tradíció és megismertet a kis volumenű mezőgazdasági gazdálkodásban alkalmazott módszerekkel, (know-how-val, fortéllyokkal), módot nyújt a mezőgazdasági gazdálkodás rehabilitálásához, újraélesztéséhez, a felhasználható ismeretekhez kapcsolódó új technológiák begyakorlásához és beszerzéséhez. A térségi turisztikai kínálatába illesztve, a tradicionális termelési módok és a modern ökogazdálkodás jellegzetességeit ötvöző és bemutató ökotanya egy egyedi színfoltként kiegészítő vonzerőként jelentkezhet a gasztronómiai- és borturizmus mellett. Az oktatás és a turizmus összekapcsolása jelenti a tanya hosszú távú fenntarthatóságának motorját. E két működőképes funkció melyek önmagukban is munkahelyteremtőek- megteremti egyben a kisgazdaság pályázható alapját. A mintatelep igazi vonzerejét a biotechnológiai módszerekkel előállított egészséges termények és termékek kínálata jelenti. A helyben megtermelt és helyben is értékesített (csomagolt, illetve felszolgált) élelmiszerek közép- és hosszú távon kiegészítő bevételi forrásként jelentkeznek. Az ökotanya biotermékei bekerülhetnének a térségi mezőgazdasági kínálat bázistermékei közé, utat nyitva egyúttal a térségi kooperációnak. A mintagazdaság a térség pilot projektjeként működik; megvalósítása elősegítheti a térség gazdálkodói hálózatának kiépítését, a tájra jellemző termékek előállítását és megalapozza a térség arculatának, márkájának kialakítását. A mintagazdaság koncepciója elősegítheti a térségi termékek hatékony piacra viteli lehetőségeinek bővítését, illetve az agrárgazdasághoz kapcsolódó térségi operatív programok megalapozását. Az ökotanya mintagazdaság elősegíti Monor és kisrégiója ismertté válását, és a speciális, helyi kínálat piaci megjelenítését. Az ökotanya tisztán piaci alapon nem valósítható meg, de a beruházáshoz szükséges kiegészítő források megszerzése után önfenntartó módon működtethető. A projekt beindításához feltétlenül szükséges a kiegészítő források keresése (pályázatok). Ilyen lehet például a bemutató üzem, vagy tangazdaság cím elnyerésére irányuló pályázat. A térségi fejlesztési projekt megvalósításához az Ökotanya Mintagazdaság 25 ha-os területe kedvező környezetet teremt, a mintatelep megvalósítása minél hamarabb célszerű. Quo Vadis Consulting Kft. 11

12 FELHASZNÁLT IRODALOM TANULMÁNYOK: Monor és térsége területfejlesztési stratégiai program egyeztetési anyag, május (Hazai Térségfejlesztő Kft.) Monor és térsége agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programja (Sapard) helyzetelemzés, február FOLYÓIRATOK: Biokultúra A biogazdálkodók, környezetkímélők és egészségvédők szakfolyóirata Zöld Magyarország Őstermelő Demokrata EGYÉB: Régiók könyve (Greger-Delacroix, 1988.) Internet: La Casita Verde Ibiza Ecologic Quo Vadis Consulting Kft. 12

13 MELLÉKLET Quo Vadis Consulting Kft. 13

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke A mezőgazdasági

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Molnár Melinda őstermelő 2490 Pusztaszabolcs Szakmai beszámoló Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

Horgászturizmus Magyarországon

Horgászturizmus Magyarországon Horgászturizmus Magyarországon Előadó: Dr. Glózik Klára SZIE-GAEK egyetemi adjunktus Tourinform Békés megye irodavezető Szeged, 2013. november 22. Meghatározás A horgászturizmus olyan aktív szabadidős

Részletesebben

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Ügyfél neve: Török Lovastanya Lovas Klub Ügyfél címe: 8849 Szenta, Török Lovastanya (Hrsz: 022/4) Ügyfél telefonszáma: 06303623416 MVH regisztrációs szám: 1004381550

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok 11. Tőkepiac Igaz-hamis állítások 1. Egy jövőbeni hozam jelenértéke annál kisebb, minél alacsonyabb a kamatláb. 2. Mindenképpen érdemes megvalósítani azt a beruházást, ahol a bevételek jelenértéke meghaladja

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI

A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI A mezőgazdaság jövedelmezőségének javítása, illetve bővítése az alternatív gazdálkodási módszerek bevonásával és az agrár-idegenforgalmi lehetőségek fejlesztésével.

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben 4.3.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, az 52. cikk a) pontjának iii alpontja és az 55. cikk

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A vidékfejlesztés lehetőségei az ban Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele 136/2008. (X.18.) FVM rendelet szerint Támogatás célja: A vidéki térségekben

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Ügyiratszám: /20. Érkezett: Ügyintéző: ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a)

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 19/2005. (XI. 15.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete. a falusi- és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről

A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete. a falusi- és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről A Kormány /2007. ( ) Korm. rendelete a falusi- és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A célcsoport számokban

A célcsoport számokban I"úsági turizmus I"úsági turizmus Az i&úsági turizmus magában foglalja a 16 29 éves korosztály egy évnél rövidebb ideig tartó, önálló utazásait, amit részben vagy teljes egészben más kultúrák megismerésének

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

A TERMÁLTURIZMUS, MINT A MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG EGYIK KITÖRÉSI LEHETŐSÉGE

A TERMÁLTURIZMUS, MINT A MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG EGYIK KITÖRÉSI LEHETŐSÉGE A TERMÁLTURIZMUS, MINT A MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG EGYIK KITÖRÉSI LEHETŐSÉGE KERN Ágnes 1 Nyugat- magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Gazdaságtudományi Intézet,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/407-4/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. szeptember 25-i rendkívüli nyilvános ülésére. Tárgy: Tagi kölcsön biztosítása a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉGIÓ VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL MASZESZ-EWA Nemzetközi Konferencia Budapest, 2011. április 6. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és

Részletesebben

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Molnár Anita Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Miskolc, 2014. február

Részletesebben

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű mellékklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 1/7 1.) Kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség E.K. jelű mellékklet Esedékesség XVII. kerület 2015

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

BAKONYALJA- KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET Előterjesztés Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2010. évi költségvetése Tisztelt Közgyűlés! Egyesületünk költségvetésének megtervezésekor

Részletesebben

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I 2. Fejlesztések területei Fejlesztések 3. Beruházások típusai Beruházások 4. Megtérülési számítások Megtérülések 5.

Részletesebben

2011 EGY FALU ÚJRASZÜLETIK

2011 EGY FALU ÚJRASZÜLETIK 2011 A projekt háttere 2008ban Megyer 59 további településsel részt vett az Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló LEADER vidékfejlesztési program kialakításában. A 60 település vállalkozói, civil

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK

LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK ÉRTÉKEK, POTENCIÁLOK Mezőgazdaság Monor - Gomba - Bénye területen jól lehetőség van a szőlőtermesztésre Vecsés - Üllő - Vasad területen a zöldség és kertészeti termelésre jól lehetőség

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A termelési tényezők piaca 8. lecke A gazdasági szereplők piaci kapcsolatai

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A Regionális Fejlesztési Operatív Program 2004. februárban megjelenő pályázati kiírásaihoz kapcsolódóan a turisztikai és elérhetőség-javítási

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve LEADER Intézkedési Terv - Gazdaságfejlesztés Kapcsolódó HVS célkitűzés: HVS intézkedés megnevezése: HVS intézkedés leírása: "Értékünk a térségünk"

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Dunagáz konferencia Visegrád, 2011. április 13. Az energiastratégia pillérei

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása Célterület azonosítója: 1 019 254 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6. Tervek,

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 23 Hitelfelvételi költségek. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 23 Hitelfelvételi költségek. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 23 Hitelfelvételi költségek Füredi-Fülöp Judit CÉL előírja a hitelfelvételi költségek számviteli kezelését általában megköveteli a hitelfelvételi költségek

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN. Péterfi Mária szociális munkás

ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN. Péterfi Mária szociális munkás ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN Péterfi Mária szociális munkás Tartalom Társadalmi változások Probléma Adósságkezelés Hogyan tovább? Tartalom Társadalmi változások Probléma Adósságkezelés Hogyan tovább? Társadalmi

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásról A rendelet 2014. május 05-én kihirdetésre került. Dr. Menyhárt Anett

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS III. rész TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS A turisztikai vonzerő-fejlesztésbe azon tevékenységeket soroljuk, amelyek a város idegenforgalmát növelik. A turisztikai vonzerő-fejlesztésnek vagy más szóval turisztikai

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága?

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága? Ki számít turistának? Fogalmak Turizmus Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza előadás 2009. március 23. Belföldi és nemzetközi turizmus Adatforrások meghízhatósága? Bevételek-kiadások Kereskedelmi

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására Kódszám: DA-OP/2007/2.1.2.A A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben