Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előzetes tudás felmérése és elismerése"

Átírás

1 Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült:

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A tudás Milyen tudástípusokat ismerünk? Hogyan épülnek be a tudáselemek az emlékezetünkbe? Az előzetes tudás Mit jelent az előzetes tudás? Honnan származhat az előzetes tudás? Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége Hogyan alakulhat át az előzetes tudás? Az előzetes tudás felmérése és elismerése (PLAR) A PLAR célja és alkalmazási területei PLAR módszerek, eljárások Külföldi példák az előzetes tudás felmérésére és elismerésére A külföldi példák rövid összevetése Magyarországi kezdeményezések az előzetesen megszerzett tudás felmérésére és elismerésére Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI) Ismerjük-e lehetőségeinket? Az ECDL (European Computer Driving Licence) vizsga Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és elismerésének feltételei Hogyan tovább az előzetes tudás felmérésével és elismerésével kapcsolatban?...29 Összegzés...30 Felhasznált irodalom

3 Bevezetés Dolgozatom témája az előzetes tudás: fogalma, pedagógiai jelentősége, felmérésének technikái és lehetőségei külföldön és hazánkban. Munkám első részében a tudás koncepcionális értelmezése felől próbáltam megközelíteni a témát. Felvázoltam a módszereket, ahogy az új ismeretek beépülhetnek emlékezetünkbe. Dolgozatom második részében az előzetes tudás fogalmát és pedagógiai jelentőségét körvonalaztam. Majd az előzetes tudás elismerésének külföldi formáiról, lehetőségeiről írtam. Munkám harmadik egységében az előzetes tudás elismeréséhez kapcsolódó hazai kezdeményezésekről, próbálkozásokról számoltam be. Végül felvázoltam a jövőbeni elképzeléseimet, ötleteimet, kutatási terveimet, céljaimat. Egyre fontosabb, hogy minél több mindent tudjunk és ismerjünk, minél tájékozottabbak és sokoldalúbbak legyünk. Mindez azért fontos, hogy lépést tudjunk tartani a világ állandó változásaival, boldogulni és érvényesülni tudjunk a minket körülvevő, gyorsan változó világban. Folyamatos tanulásra és a tudás állandó megújítására van szükség. Mára már elmúlt az az idő, amikor elegendő egyetlen iskolát elvégezni és egész életre szóló végzettséget szerezni. Napjainkban már az a szerencsés, ha valaki minél szerteágazóbb tudással rendelkezik, több nyelven beszél, sokrétű gyakorlata van. Az ismeretek alkalmazásához azonban sok-sok időre van szükség és a gyakorlat megszerzése sem egyszerű feladat. Bizonyára mindannyiunkban felmerült már a kérdés, hogy miért kell egy ismeretanyagot újra és újra tanulni, hogy miért nem lehet figyelembe venni, azt a tudást, amit már korábban megszereztünk. Sok-sok időt és energiát megspórolhatnánk, ha lehetőség lenne az előzetes tudásunk felmérésre és elismerésére. Miért is lenne hasznos az előzetes tudás ismerete? A válasz egyszerű. Az oktatás sokkal hatékonyabbá, strukturáltabbá és időtakarékossá válhatna. Lehetőséget kellene teremteni arra, hogy a korábban már megszerzett ismereteket felmérjék majd valamilyen formában elfogadják, elismerjék hazánkban is. David Ausubel igen találóan a következőképpen ír erről: Ha egyetlen elvre kellene leszűkítenem az oktatáslélektant, akkor ezt mondanám: a tanulást befolyásoló legfontosabb tényező az, amit a tanuló már tud. Ismerjük meg ezt a tudást, s a gyermeket tanítsuk ennek megfelelően. Természetesen az előzetesen megszerzett tudás felméréséhez, feltérképezéséhez egy egységes modellt kellene kialakítani. Ezen modell kialakítása összetett és bonyolult feladat. Különböző elemeket kell figyelembe venni az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú oktatásnál. A legsürgetőbb azonban a felnőttoktatás területe, hiszen egyre több és több embernek lenne szüksége arra, hogy átképzéssel, esetleg újabb tanulmányokkal munkát szerezhessen. Külföldi példák, működő modellek már vannak és ezekből számos ötletet lehet meríteni, de a legfontosabb, hogy a hazai oktatási keretek jellemzőinek megfelelően alakítsuk ki a modellt. Dolgozatom is egy kis építőköve lehet ennek az összetett és bonyolult folyamatnak. Segítség ahhoz, hogy felmérjük hol állunk, hova szeretnénk eljutni az előzetesen megszerzett tudás felmérésével és elismerésével kapcsolatban. 4

4 1. A tudás 1.1 Milyen tudástípusokat ismerünk? A tudást, mint fogalmat nagyon nehéz lenne definiálni. A tudás is azon fogalmak közé tartozik, amelyek számtalan módon leírhatók, definiálhatók, de minden újra és újra megalkotott definíciónál újabb kérdések merülnének fel és igazán egyik definíciót sem éreznénk teljesnek. Mindez abból fakad, hogy sokféle tudást ismerünk és ezek a tudások különféle jellemzőkkel rendelkeznek. Bácsi János Mit tanítunk Mit tanítsunk? című cikkében rávilágít arra, hogy teljes definíció megalkotása helyett sokkal célravezetőbb, ha megpróbáljuk rendszerezni mindazt a tudást, ami a fejünkben van. a) Van olyan tudás, amelyik velünk született, genetikailag kódolt, s az intézményesített oktatás keretei között csak -tól-ig határok között fejleszthető. b) Van olyan tudás, amit a környezeti hatások következményeként alakítunk ki. c) Van olyan tudás, amit az intézményesített oktatás keretei között sajátítunk el. 1 Bácsi János rátér arra, hogy sok olyan tudásunk van, ami velünk született. Ilyen például bizonyos mozgásformák tudása, a hangok észlelésének tudása. A csecsemő például már az anyaméhben érzékeli édesanyja beszédhangjait. Továbbá születésünktől kezdve van vizuális tudásunk. Képesek vagyunk tárgyakat és arcokat felismerni. Ezek a tudástípusok tökéletesednek és fejlődnek. A fejlődés genetikai úton is kódolt, de tanulás útján is létrejön. Az előbb említett esetekben a genetikai program erősebb, mint a tanulás. Ha valaki nem született olyan alkatúnak, mint egy magasugró, akkor nehezen lesz belőle világbajnok. Ezért lehetséges, hogy a velünk született, genetikailag kódolt tudásunk csak bizonyos határok között fejleszthető. Vannak olyan elméletek, amelyek úgy tartják, hogy a tudásunk nem más, mint a környezethez való alkalmazkodásunk. Az ember egész életében alkalmazkodik a környezetéhez. Ez a tudás sokszor észrevétlenül alakul ki és a legtöbb, személyes élményünkön alapul. Így még erőfeszítés sem kell tenni ahhoz, hogy megszerezzük ezt a tudást. Nem lehet előre megtanulni, hogy milyen érzés szerelmesnek lenni, ezt az érzést csak akkor tapasztaljuk, akkor tanuljuk, amikor először érezzük. A helyzethez, az adott környezethez való alkalmazkodás hozza létre ezt a tudást, amit epizodikus tudásnak nevezzük. Baddeley adott egy definíciót az intézményesített oktatás keretei között megszerezhető tudásról: Azt a jelenséget, hogy a tárgyszerű információ vagy tudás emlékezeti megtartása független attól, hogy emlékszünk-e a tanulási helyzetre, szemantikus emlékezetnek nevezzük. Ez a fajta tudás alkotja a legnagyobb részét mindannak, amit az iskolában a diákoknak meg kell tanulniuk. 2 1 BÁCSI János: Mit tanítunk Mit tanítsunk? In: Hagyományok és újítások a pedagógiában: Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről, Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló Ált. Isk., 2003.,24. o. 2 BÁCSI János: Mit tanítunk Mit tanítsunk? In: Hagyományok és újítások a pedagógiában: Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről, Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló Ált. Isk., 2003.,24. o. 5

5 A szemantikus emlékezetben tárolt tudást deklaratív tudásnak nevezzük. Például: ki tudjuk számítani a kör kerületét, tudjuk, hogy a gólya költöző madár, vagy tudjuk azt is, hogy Olaszország fővárosa Róma. Számos definíciót adhatnánk még a tudás fogalmára, de igazán egyik sem fedné le teljesen a tudásról alkotott elképzelésünket. Érdemes megvizsgálni mindazt, amit már tudunk és innen továbblépni. A tudás mérhető, számot tudunk adni tudásunkról. Természetesen abból is származik tudás, ami velünk történik. Könnyen meg tudjuk jegyezni mindazt, ami velünk történt és erről még akár évek múlva is számot tudunk adni. Ezt a tudást nevezzük epizodikus vagy önéletrajzi tudásnak. Van olyan tudásunk is, amit szinte automatikusan meg tudunk valósítani, de verbálisan nehezen tudnánk számot adni róla. Ezt a tudást nevezzük procedurális tudásnak. Egész életünkben emlékszünk szüleink, vagy rokonaink arcára, a kedvenc játékunk formájára, vagy a tengerpartra, amit először láttunk. Tudásunk jelentős része képekben tárolódik a memóriánkban, vizuális memóriánkban. Ezt a tudást nevezzük vizuális, vagy képi tudásnak. Az utóbbi évek kutatásai fényt derítettek arra, hogy a deklaratív tudást érdemes két külön tudástípusra szétbontani. Az egyik fajtája továbbra is deklaratív tudás néven ismert. Ez azt a tudást jelöli, amely a szabályokat rögzíti. Például a szorzás algoritmusát, vagy a sebesség meghatározását. A deklaratív tudás másik fajtája a szemantikus tudás, amely a nyelvi jelek ismeretét foglalja magában. (Bácsi, 2003.). Valójában azt kellene megvizsgálni, hogy miként épül be az agyunkba az a sok-sok információ, ami nap, mint nap felénk árad. Ezek az ismeretek rendszerbe szerveződnek és bizonyos modelleket alkotnak. 1.2 Hogyan épülnek be a tudáselemek az emlékezetünkbe? Az első és legkézenfekvőbb válasz az, hogy a tanulás által. Ez a válasz azonban csak részben igaz, hiszen vannak olyan tudásstruktúrák, amelyek már velünk születettek. A tanulás mindenképpen a legfontosabb folyamat, ami által a tudáselemek beépülhetnek a tudásunkba, a velünk született tudásstruktúrák pedig segítik ezt a beépülési folyamatot. A kognitív pszichológia a következőképpen definiálta a tanulást: A tanulás a hálózat súlyviszonyainak beállítása. A tanulás tulajdonképpen a különböző tanuló rendszer szabályainak megfelelően a súlyok beállításából áll. 3 Ahhoz, hogy a tanulás folyamata sikeres legyen, először meg kell tanulni tanulni. Tudnunk kell, hogy miként tudunk a legkönnyebben és leghatékonyabban a fejünkbe vésni bizonyos információkat. Egyszóval meg kell találni azt a tanulásmódszert, ami számunkra a legkedvezőbb. Igaz nagyon sokféle tanulási módszer létezik, de van néhány olyan jellemző, ami minden módszer esetén fontos és a sikeres tanulás kulcsa lehet. Először is oda kell figyelni arra, amit tanulunk. A tanult elemek elsőként mindenképpen a rövid távú memóriánkba kerülnek és majd 3 BÁCSI János: Mit tanítunk Mit tanítsunk? In: Hagyományok és újítások a pedagógiában: Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről, Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló Ált. Isk., 2003., 26. o. 6

6 később a hosszú távú memóriába. Továbbá folyamatos gyakorlásra van szükség azért, hogy a rövid távú memóriából az új információ a hosszú távú memóriába jusson. Az új tudáselemet hozzá kell kapcsolni egy, vagy több már meglévő tudásstruktúrához. Egyszóval rendszerezni, csoportosítani kell a tudásanyagot. Végül meg kell szilárdítani a tudást, ami azt jelenti, hogy különböző problémamegoldó helyzetekben elő kell tudni hívni a hosszú távú memóriából az információt. 7

7 2. Az előzetes tudás 2.1 Mit jelent az előzetes tudás? Első hallásra minden ember azt mondaná, hogy természetesen az a tudás, ami már a fejünkben van, amit már elsajátítottunk. Ez így igaz is lenne, de a definíció még nem teljes. Nem elegendő azt vizsgálni, hogy mi az, amit tudunk, hanem az előzetes tudás természetére vonatkozóan is rendelkeznünk kell bizonyos elképzelésekkel. 4 Az előzetes tudás a modern pszichológiai és pedagógiai elméletek egyik legfontosabb fogalma. Sokat hallunk erről a fogalomról, de a konkrét jelentését nehezen tudnánk körvonalazni. Külföldön már nagyobb hagyománya van az előzetes tudás kutatásának, felhasználásának és értékelésének, de hazánkban még igencsak gyerekcipőben jár az előzetesen megszerzett tudás vizsgálata. Napjainkban, amikor minden pillanatban megtudhatunk valami újat, elsajátíthatunk valami újszerű kézséget, egyre fontosabbá válik mindaz a tudás, ami már a birtokunkban van, amit már tudunk. Nemcsak a középiskolákban lenne fontos annak a tudásnak a felhasználása, ami már a gyerekek fejében van, hanem a felnőttek tanulási lehetőségeit is elősegítené egy olyan rendszer, amelyben elismernék a korábban megszerzett ismereteiket. Az előzetes tudás lehet ténytudás, ami a deklaratív tudást jelenti, de lehet képességek, kézségek tudása is, azaz a hogyan tudás, ami a procedurális tudás. Legyen szó bármilyen jellegű előzetes tudásról, az a gondolat mindenki számára érthető és világos, hogy előzetes tudás nélkül nehezen lehetne újabb információkat feldolgozni és az emberek fejébe juttatni. Az újabb ismeretek megszerzésének az a feltétele, hogy a korábbi tudásra építeni lehet és így képesek vagyunk feldolgozni és megérteni az újabb információkat. 2.2 Honnan származhat az előzetes tudás? Az előzetesen megszerzett tudásunk számos forrásból származhat. Ahhoz, hogy ezeket a forrásokat pontosan rendszerezni tudjuk, háromféle tanulási típust kell definiálni: formális tanulás, non-formális tanulás és informális tanulás. Formális tanulás alatt azt a tevékenységet értjük, amelyben az életkor szerinti hierarchiába rendezett tanulócsoportok, erre feljogosított és kiképzett oktatók irányítása alatt tanulnak, a képzés célja, tartalma, időpontja, helyszíne és módja részletesen szabályozott. Ezzel szemben a nem formális tanulás körébe sorolhatók azok a foglalkozásszerű képzést folytatók által irányított, az iskolarendszerszerű képzésen kívül szervezett különféle tanfolyamok, szemináriumok vagy hasonló keretek között szerveződő tevékenységek, amelyeknek célja ismeretek átadása, a képességek, illetve a személyiség fejlesztése. A formális és nem formális képzésre egyaránt jellemző a szervezettség és irányítottság. Ettől eltérően az informális tanulásra az jellemző, hogy nem rendszerszerű, strukturálatlan, az egyének kulturális szolgáltatások igénybevétele, társadalmi intézményekben való tevékenység, politikai aktivitás, illetve a média hatásai 4 NAHALKA István: Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége. In: Budapesti Nevelő, 2001/1, 61. o. 8

8 következtében jutnak új ismeretekhez, illetve sajátítanak el új, a munkavégzés szempontjából is releváns viselkedési elemeket- sokszor nem is tudatosítva e tanulási folyamat eredményeit. 5 A formális tanulás keretén belül elsősorban ténytudásra teszünk szert. Az iskolában számtalan adatot, információt kell megtanulni, megjegyezni. A különféle szakiskolákban az elméleti tudás mellett gyakorlati ismereteket is szerezhetnek a hallgatók. Természetesen ezek az ismeretek is az előzetes tudásunk részét képezik. A későbbi tanulmányok során ezen tudásanyagokra építve tudunk továbbhaladni. Az non-formális tanulás keretén belül elsajátíthatunk ténytudást, de akár szakmai ismereteket is. Ebbe a csoportba főként a felnőtteknek szervezett különféle tanfolyamok, továbbképzések tartoznak. A legérdekesebb és talán legösszetettebb tanulás az informális tanulás. Mondhatjuk, hogy ez a tanulás szinte véletlenszerű tanulás, hiszen észrevétlenül jutnak a fejünkbe az új ismeretek a szociális, vagy gazdasági környezetünkkel való interakciókból, tapasztalatokból. Elég végighaladni egy forgalmas utcán és máris plakátok, hirdetések tömkelege ontja felénk az információkat. Ha bekapcsoljuk a televíziót, vagy a rádiót, akkor folyamatosan értesülhetünk a világ történéseiről, változásairól. Hallhatjuk, hogy hol milyen az időjárás, hol történt valami nagy felfedezés, vagy esetleg baleset. A médiához hasonlóan igazi információforrás az internet is. Manapság már kevés az olyan ismeret, amely valamilyen formában ne lenne megtalálható az interneten. Az informális tanulás körébe tartoznak a kirándulások, a múzeumlátogatások, a színházlátogatások, a családi programok, vagy egyéb társadalmi programok. Felsorolni sem lehetne azt a sok-sok ismeretet, információt, amik az informális tanulás során épülnek be a tudásunkba és ezáltal az előzetes tudásunk részévé válnak. Az informális tanulás során számtalan olyan tudásanyagra teszünk szert, amik a későbbiekben, előzetes tudásunk részét képezve, fontosak lehetnek a további tanulmányaink és életünk során is. Mihály Ildikó beszámol arról, hogy a szakirodalomban vannak olyan szerzők, akik az informális oktatást egyértelműen a tradicionális oktatás ellentéteként értelmezik és már az alapfokú oktatás szintjén is megkövetelik az informalitás érvényesülését legalább 5 területen: Informalitás a pedagógiában (játék, kísérlet, felfedeztető oktatás) Informalitás a tantervben (összhang a tanulók érdeklődésével, iskolai és iskolán kívüli tapasztalataival) Informalitás az oktatás szervezésében (rugalmasság, csoportmunka, szabadtéri oktatás) Informalitás az értékelésben (tanulók és az oktatási folyamat vonatkozásában) Informalitás a személyiségben és a stílusban A szakirodalomban találhatunk olyan értelmezéseket is, ahol az oktatás 3 kategóriája a következő neveken jelenik meg: régi, vagyis formális oktatás, a nem formális, vagyis iskolán kívüli oktatás és a véletlenszerű tanulás. 5 TÓT Éva: A nem formális tanulás elismerése- szemlélet és módszerek. In: Szakképzési Szemle, XVIII. évfolyam, 2002/2, o. 9

9 Természetesen az iskolának és a formális oktatásnak továbbra is kitüntetett szerepe van a tudás megszerzésében, de napjainkban egyre inkább az informális és a non-formális tanulás, oktatás kerül előtérbe. Ennek oka az, hogy manapság az embereknek egyre gyorsabban és egyre több mindent kell megtanulnia és a lehető legrövidebb idő alatt. A non-formális és az informális oktatás, tanulás pedig sokkal rugalmasabb és bizonyos esetekben hatékonyabb is, mint a formális. 2.3 Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége valahol minden pedagógus, vagy oktatással foglalkozó személy számára ismert. A kérdés az, hogy ki mennyire veszi figyelembe az előzetesen megszerzett ismereteket. A korábbi pedagógiák csak passzív szerepet szántak az előzetes tudásnak és úgy gondolták, hogy az előzetesen megszerzett tudásanyag csak szállásadója az újonnan beérkező ismereteknek. A modern elképzelések azonban egyre nagyobb szerepet szánnak az előzetes tudásnak. Az előzetes tudással kapcsolatos modernebb elképzelések az előzetes tudást nem töredezettnek, vagy nem bizonyos tényezők együttesének gondolják, hanem egy rendszernek. Méghozzá egy általános és elvont elméleteket alkotó rendszernek. Bizonyos elképzelések szerint a gyermekek még nem képesek arra, hogy elvontan, elméletekben gondolkozzanak. A tanárai, tanítói teszik alkalmassá erre. Azonban a modernebb elképzelések szerint a gyermekekben az előzetes tudás elméletekben van jelen. A gyermekek még a tanulás előtt elméleteket formálnak a mozgásokról, a fizikai tárgyakról, az anyagról, az élőlényekről. Így érthető, hogy az előzetes tudás elméletekbe szervezett. Sokszor érezhetjük, hogy nemcsak az előzetes tudás megléte, vagy nem léte a fontos, hanem a tartalma is (milyen módon írja le a világot). Egyértelmű, hogy egy előítéletekkel rendelkező ember előzetes tudása egészen más, mint a toleráns, elfogadó embereké. Egyáltalán nem mindegy, hogy a gyermekek milyen előzetes tudással a fejükben érkeznek az iskolába, hiszen ez az előzetes tudás meghatározó lehet a későbbiekre is. Minden gyermek fejében más-más előzetes tudásrendszer van és mindez az egyes gyermekek számára különféle tanulási feltételeket teremthet. Az előzetes tudás lehet explicit és implicit. Meghatározott helyzetekben hol az egyik, hol a másik forma lép életbe. Az implicit tudás számos iskolai megértési folyamat alapját képezi, amely nem kap, vagy egy adott pillanatban nem is kaphat nyelvi kifejezést. Például, ha egy gyerek nagyon szeretne mondani valamit, de egy hang sem jön ki a torkán. Ott él benne az előzetes tudás, de a nyelvi megformálás egyelőre lehetetlen. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy az előzetes tudás összehasonlíthatatlanul fontosabb a tanulás eredményessége szempontjából, mint az intelligencia, vagy a motiváció. Az előzetes tudás és az intelligencia kiegészítik egymást. Hiába rendelkezünk nagyon nagy IQ-val, ha hiányzik az előzetes ismeretanyag, akkor hiába minden. Régebben mindig az egyszerű felől haladtunk a bonyolult felé. Napjainkban azonban megfordult ez a helyzet is. A még nem teljesen kész verziók felől haladunk a kidolgozottabb, konkrétabb esteke felé. 10

10 Az előzetes tudás tartalmával nem számoló pedagógiai gyakorlat egyik legnagyobb hibája, hogy a tanulás magolássá válik. Ebben az esetben pedig nem az előzetes tudás rendszere alakul át, vagy változik meg, hanem egy ideig óráig tartó felszínes tudás alakul ki. (Nahalka, 2001.) 2.4 Hogyan alakulhat át az előzetes tudás? Az átalakulás, a változás nagyrészt a tanulás folyamatához kötődik. Ez az átalakulási folyamat egy belső változás, aminek eredménye a tudásstruktúra átszerveződése, fejlődése. A bennünk élő előzetes tudásanyagot egy bázisként kell elképzelni. Egy olyan bázisként, ami képes a változásra, az átalakulásra és folyamatosan bővül, szélesedik, ahogy egyre több és több mindent tudunk a világról, a körülöttünk zajló dolgokról. Téves gondolat lenne azt képzelni, hogy előzetes tudásunk egy veremhez hasonló, ahol a korábbi tudáselemek, az alsóbb rekeszekben lévő információk elvesznek, eltűnnek. A tanulás során az előzetes tudásunk struktúrája változik, annak megfelelően, hogy milyen új elemeket építünk bele és milyen környezetben, szituációban kell felhasználni az ismereteinket. A tanárok, az oktatók, a szülők feladata nagyon fontos a gyermekek előzetes tudásának alakításában, továbbépítésében, de nem abszolút irányítói szerep. A konstrukciós folyamat a tanulók saját, belső folyamata és ebben a környezetük csak segítségükre lehet, de nem irányíthatja azt. Probléma akkor van, ha a tanulóban olyan előzetes tudásrendszerek működnek, amelyek akadályozzák egy új tudás felfogását, beépülését. Ebben az esetben a tanító, az oktató, vagy a szülő feladata, hogy átalakítsa a tanítás folyamatát és első lépésként a gyermekkel együttműködve, megváltoztassa a hibás tudásstruktúrát. Ilyenkor egy új értelmezési rendszer épül ki a gyermekben, helyet követel magának az információfeldolgozási folyamatban, s az elme újraosztja a lapokat. 6 Ha nincs különösebb akadálya az új tudások kialakításának, akkor a tudásrendszerek folyamatosan gazdagíthatók és ez a folyamat történhet teljesen önállóan is. Ekkor az előzetes tudás a teljesen önálló gondolkodási folyamat bázisát képezheti. 2.5 Az előzetes tudás felmérése és elismerése (PLAR) Nahalka István Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége című cikkében egy igen találó David Ausubel idézet olvasható: Ha egyetlen elvre kellene leszűkítenem az oktatáslélektant, akkor ezt mondanám: a tanulást befolyásoló legfontosabb tényező az, amit a tanuló már tud. Ismerjük meg ezt a tudást, s a gyermeket tanítsuk ennek megfelelően.. Ez az egyetlen mondat már önmagában is elgondolkodtató. Mindenképpen fontos az előzetes tudás ismerete, felmérése és a megfelelő szintet elérve a tudás elismerése, beszámítása. Az előzetes tudás felmérésének és elismerésének az angol elnevezése Prior Learning Assessment and Recognition, azaz PLAR. A PLA, PLAR, RPL rövidítések szintén ezt a fogalmat jelölik. A PLAR és a hozzá kapcsolódó eljárások, módszerek néhány évtizeddel ezelőtt 6 NAHALKA István: Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége. In: Budapesti Nevelő, 2001/1, 65. o. 11

11 születtek meg az amerikai egyetemeken. A PLAR eleinte akadémiai típusú képzésekhez kapcsolódott, de a későbbiekben már a felnőttképzésben, továbbképzéseknél és különféle képességfejlesztő tanfolyamokon is előkerült. A PLAR eljárást Kanadában, az USA-ban már széles körben használják, de a 90-es évektől az európai országokban is kísérletek indultak a módszer alkalmazására (Franciaország, Nagy-Britannia). (Tót, 2002.) Szűkebb értelemben a PLAR egy eljárás, amely lehetővé teszi a képzést, illetve a minősítést megelőzően megszerzett ismeretek feltérképezését, mérését és formális elismerését. 7. Természetesen a PLAR fogalma tágabb értelemben is értelmezhető. Ekkor azt mondhatjuk, hogy a PLAR egy olyan eljárás, amelynek során az informális tanulás eredményét egy meghatározott kontextusban a formális képzési rendszerben megszerzett tudással egyenértékűnek tekintik. Így lehetőség nyílik a munka és a tanulás integrálására, hiszen a munkafolyamatot tanulásként értelmezik. Az interneten megtalálható Magyar Virtuális Enciklopédia is foglalkozik az előzetes tudás felmérésének témájával. Ebben az enciklopédiában PLA néven kereshetünk rá a meghatározásra: Az egész élten át tartó tanulás térhódításával egy időben alakult ki a fejlettebb tanulási kultúrákban, mint az előzetes tanulás által megszerzett tudás meghatározásának módszere. 8. Lada László a Nemzeti Felnőttképzési Intézet tudományos munkatársa, 2003-ban írt cikkében számolt be arról, hogy a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a Nemzeti Felnőttképzési Intézet közreműködésével és Felnőttképzési Törvény 17 -ában előírtak alapján pályázatot írt ki Előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése címmel itt Magyarországon. A pályázat kész szakaszra osztotta a feladatokat. Az első részben egy szakértői csoportot kellett összeállítani, akik egy módszertani csomagot készítettek, azzal a céllal, hogy a korábban nonformális úton megszerzett ismereteket felmérhessék. A második fázisban a már akkreditációval rendelkező intézmények pályázhattak legfeljebb 3 millió forint összegig informatikai eszköztámogatásra, annak érdekében, hogy az elkészült módszertani csomagot kipróbálják és folyamatos visszajelzést adjanak a tapasztalatokról. A szakértői csoport végül 19 fős lett és legelőször azt a kérdést kellett megvitatniuk, hogy mihez viszonyítva lehetne mérni a tudást. A kialakult közös vélemény az lett, hogy a tananyagot újra kell gondolni és modul szerkezetűvé kell alakítani. Az általános tudás mérésére elkészült egy matematikai ismereteket mérő tesztsorozat és több olyan módszertani eljárás, amely többek közt az angol nyelvi tudás, a szakmai tudás, az üzleti kommunikáció, a marketing és a faipari szakmacsoport területén alkalmazható. Ezekhez a csomagokhoz természetesen útmutató is készült. A pályázat második szakaszában ötvenöt intézmény jelezte a csatlakozási szándékát és mindössze két intézmény nem felelt meg a követelményeknek. Végül a bizottság ötvenöt akkreditált felnőttképzési intézményt nyilvánított nyertesnek. 7 TÓT Éva: A nem formális tanulás elismerése-szemlélet és módszerek, In: Szakképzési Szemle, XVIII. évfolyam, 2002/2, 179. o

12 Egyre több és több kezdeményezés indul az előzetes tudás felméréséhez, elismeréséhez kapcsolódóan, akár az interneten is, de működő rendszer főként külföldön, a nyugat-európai országokban ismeretes. Hazánkban még csak egy-egy működő eljárás létezik, de még nem általánosan elfogadott és elismert gyakorlatról van szó. Ezzel szemben érdemes megemlíteni egy Halifaxban működő PLA centrumot, ahol már igen komoly múltja van az előzetesen megszerzett tudás elismerésének. Douglas Myers, a halifaxi PLA centrum fejlesztési igazgatója egy nyilatkozatában kifejtette, hogy valójában az előzetesen megszerzett tudás elismerése a józan észen alapszik, hiszen mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a formális oktatáson kívül számos más forrása is lehet az információszerzésnek (csalás, utazások, munkahely). Úgy gondolta, hogy igen komoly létjogosultsága van az előzetesen megszerzett tudás elismerésének, hiszen minden olyan tudás, ami felmérhető, leírható és dokumentálható, megérdemli, hogy elismerjék. (Douglas Myers, 2001.) A PLAR célja és alkalmazási területei A PLAR kapcsolódhat formális képzéshez. A már megszerzett tudást a képző intézmény kreditként ismerheti el és a hallgatónak már nem kell egy bizonyos tanegységet újra végighallgatnia, hanem krediteivel kiválthatja azt. A PLAR másik felhasználási területe a képzési programok egyéni igények szerinti megtervezése. Így sokkal hatékonyabb és időkímélőbb programok állíthatók össze. Ebben az esetben a fő cél az, hogy a képzési programok a lehető leginkább lerövidüljenek, és olcsóbbak legyenek. A felmérés során a képzési célokhoz viszonyítják a résztvevők meglévő tudását és úgy tervezik meg a képzés programját, hogy a még hiányzó tudás pótlására koncentrálnak. 9 A PLAR eljárás harmadik felhasználási területe egy meghatározott munkakör betöltéséhez kapcsolódik. Ez akkor lehetséges, ha valaki egy adott feladatkör ellátására való alkalmasságát nem csupán a formális végzettségének igazolásával kívánja bizonyítani, hanem a gyakorlatban is. A PLAR eljárás célja láthatóan az, hogy az emberek minél gyorsabban, minél gazdaságosabban szerezzenek meg különféle végzettségeket, vagy gyakorlatot. A tudás a gazdaság legfontosabb mozgatója. Előállítjuk, termeljük, eladjuk, vesszük, felhasználjuk és kamatoztatjuk. Ez egészen iparszerű tevékenység. A gazdaság számára pedig az azonnal kamatoztatható tudás a legfontosabb (az azonnal felhasználható tudás). Ebben a folyamatban pedig fontos elem az előzetes tudás PLAR módszerek, eljárások A formális képzésben megszerzett tudás felmérésére számos ismert és hagyományos módszert fel lehetne sorolni. Vázolhatnánk a különféle teszteket, dolgozatokat, beszámolókat. A PLAR módszerek közül azonban főként azok az érdekesek, amelyek a nem formális képzésben megszerzett tudás elismerésére irányulnak. Ezekről a módszerekről és eljárásokról Tót Éva A 9 TÓT Éva: A nem formális tanulás elismerése-szemlélet és módszerek, In: Szakképzési Szemle, XVIII. évfolyam, 2002/2, 180. o. 13

13 nem formális tanulás elismerése-szemlélet és módszerek című cikkében ad egy igen érdekes áttekintést: Alapvetően 4 csoportot különböztetünk meg egymástól. a) Nemzeti szinten egységesített, többnyire tesztekre épülő vizsgarendszer b) Kompetencia- portfolió létrehozása c) Gyakorlati próbatétel d) Az eljárás fő része a beszélgetés, az interjú és ezenkívül a fenti módszerek ötvözése. a) Sztenderdizált tesztek - leginkább az USA-ban alkalmazzák - ezek a tesztek ugyanazt mérik, amit a formális tanulás végén a kimeneti értékelések - a teszt olcsó, jól sztenderdizálható b) Kompetencia-portfolió létrehozása - egyéni tapasztalatok feltárása, elemzése, dokumentálása - olyan elemeket jegyeznek fel, amelyek a munkavégzés szempontjából fontosak lehetnek - a portfolió tartalmazhat elkészített munkadarabokat, írásos dokumentumokat, ajánlásokat, beszámolókat, bizonyítványokat, kitüntetéseket, ajánlóleveleket - a portfolió készítése lehet egy kommunikáción alapuló folyamat - a beszélgetés során kiderül, hogy a jelentkező milyen képességekkel, kézségekkel, tapasztalatokkal rendelkezik - munkanélküliek esetében fontos lehet, amikor újra munkába szeretnének állni c) Gyakorlati próbatétel - egy speciális értékelő teszt, munkafeladat elkészítése - széles körben alkalmazható sztenderdizált formában - kifejlesztett tesztekkel nem mérhető szakmai ismeretek vizsgálására szolgál - az elfogadás nem szintek, vagy pontszámok alapján történik - a végső minősítés alkalmas, vagy alkalmatlan d) Interjú - nagymértékben egyénre szabott - a beszélgetés, az interjú kiegészülhet teljesítményértékeléssel, speciális munkafeladattal Az egyes módszerek fejlődnek, alakulnak. A portfolió is nagy változásokon ment keresztül. Eleinte a személyiségfejlődésre összpontosított, de mára már sokkal inkább a teljesítményre orientált megközelítés nyer teret. Az első esetben a portfolió létrehozása is egy tanulási folyamatként értékelhető, addig második esetben a portfoliónak, mint terméknek a létrehozása lesz fontos. A halifaxi PLA centrumban már 1996 óta használják a portfolió módszerét. A legnehezebb feladat mindig az volt, hogy az emberek pesszimizmusát leküzdjék és ráébresszék őket arra, hogy menyi mindent tudnak, ismernek már. Ez az első és legfontosabb lépés, ha valaki új munka után 14

14 kutat. Mindehhez igen nagy segítséget nyújt a portfolió, hiszen össze kell szedni minden tudást, ismeretet, végzettséget és így a jelentkező könnyebben átlátja, hogy mit is tud és mit nem. Minden információ pontosan dokumentálva van, továbbá igen nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésre. A portfolió módszer legnagyobb sikere abban áll, hogy ha lassanként is, de a diákok és így akár a felnőttek is folyamatosan építgetik a saját tudásbázisukat és látva, hogy egyre több mindent tudnak, egyszerre az önbizalmuk is növekszik, ami mindenképpen sikeres lehet egy új állás keresésekor.(douglas Myers, 2001.). A Magyar Virtuális Enciklopédia is kitér arra, hogy a PLA felmérés mindig alkalmazkodik az adott szakterület jellegéhez. Általában teszt megírása, vagy gyakorlati projekt elkészítése a feladat. Úgy vélem, hogy a legoptimálisabb módszer a fent felsoroltak ötvözete. A portfolió készítése mindenképpen célravezető, de érdemes ezt ötvözni egy gyakorlati próbatétellel, vagy személyes interjúval, vagy akár mindkettővel. A gyakorlati próbatétel fontossága abban áll, hogy a korábban megszerzett ismeretek jelentős része gyakorlati jellegű lehet és ez a tudás, ismeret, egy teszt során nem biztos, hogy felszínre kerülhet. A cél az, hogy valós és a lehető legátfogóbb képet kapjuk a tudásról. A Székesfehérvári Regionális Munkaerõfejlesztõ és Képzõ Központ (SZRMKK) honlapján szintén olvashatunk egy olyan eljárásról, ami az előzetes tudás felméréséről és elismeréséről szól. Az eljárás neve: ETFE. A cél itt is az, hogy a tanuló, látva a tanfolyam, az elvégzendő kurzusok követelményeit, lehetőséget kapjon arra, hogy számot adjon eddigi tudásáról és így felmentést szerezhessen bizonyos tantárgyak, modulok hallgatása alól, ha egy megfelelő szintet elér a felmérésen. A következő ábra az EFTE eljárás algoritmusát mutatja be. Látható, hogy egyértelmű bemeneti és kimeneti lehetőségek vannak. A jelentkező átláthatja, hogy milyen folyamat során kaphat bizonyítványt. 15

15 1. ábra: ETFE eljárás

16 2.5.3 Külföldi példák az előzetes tudás felmérésére és elismerésére A XXI. században egy egészen új tanulási kultúrát kell kialakítani, megteremteni. Ennek az új kultúrának mindenképpen része kell, hogy legyen az élethosszig tartó tanulás és az előzetes tudás elismerése is. A tanulásról alkotott új felfogás kialakulásának feltétele az, hogy a formális, az informális és a nem formális tanulás megbecsülése és elismerése azonos legyen. A cél az lenne, hogy egy olyan szintre jussunk el, hogy a tanulás összes formája elfogadott, elismert legyen. A különböző tanulási formák közötti szakadékot át kell hidalni, de ehhez az egyéni tanulási utak kialakítását kellene elősegíteni. Az Európai Unió szilárd elkötelezettséget követel az oktatás és a képzés világától. Megköveteli, hogy az oktatási és képzési rendszereket úgy lehessen alakítani és fejleszteni, hogy azok a tudásalapú társadalomban mindenki által igényelt kézségeket és jártasságot adják át; hogy az egész életen át tartó tanulás vonzó és kifizetődő legyen; továbbá a társadalom minden tagjához eljusson. 11 Ebben a folyamatban a nyugat-európai országok és az amerikaiak mindenképpen előttünk járnak. Hiszen több országban is van már működő rendszer az előzetes tudás felmérésére és elismerésére. Mihály Ildikó az Új Pedagógiai Szemle 2000/11. számában a Törekvések az előzetesen megszerzett tudás meg,- és elismer(tet)ésére című cikkében egy igen részletes bemutatást adott arról, hogy a nyugat-európai országokban és Amerikában milyen módon történik az előzetes tudás felmérése és elismerése: a) Franciaországi tapasztalatok 1985-ben Franciaországban a Munkaügyi Minisztérium körlevelet adott ki, melyben felhívta az érintettek figyelmét a már előzetesen megszerzett tudás felhasználásának előnyeire. Ebben a dokumentumban is megjelent az ismeretek kategorizálása, pontosítása és felsorolása. Fontos szerepet kapott a végzett munka, a megszerzett szakképesítés mellett az egyéni kompetencia, amelyhez akár szakmai tevékenység, akár független (szabadidős tevékenység, családi munkavégzés), vagy szervezett tanulási alkalmak során hozzá lehet jutni. A CEDEFOP 12 számára készített francia országjelentés új fogalmat is bevezetett: a tapasztalati képzést. A tapasztalati képzés esetében is fontos a fent említett szabadidős tevékenységből, élethelyzetekből származó tudás. De ez a tudás akkor hasznosítható főként, ha a hallottakat, tapasztaltakat tudatosan végiggondoljuk. Egyrészt formába kell önteni a tapasztaltak mibenlétét, másrészt tovább kell fejleszteni a tapasztalatot, harmadrészt pedig a megfelelő összefüggésekbe kell helyezni. Ha ezt a folyamatot sikerül következetesen végigvinni, akkor az ismeretek érvényesítésének egy olyan rendszere alakulhat ki, amely során a legitim diplomákhoz hasonló minősítést lehet 11 Oktatási Minisztérium (2001): Az Oktatási Tanács jelentése az Európai Tanács felé. In: 12 Centre Européen pour le Developpement de la Formation Professionnelle. (Euópai Szakképzés- fejlesztési Központ, melynek jelenlegi székhelye a görögországi Thessaloniki.) 17

17 szerezni, csak kicsit másként. Egy ilyen rendszer kialakításához együtt kell működnie a közoktatási, a felsőoktatási és az agrártárca intézményeinek. Franciaországban ennek az együttműködésnek az eredményeképpen 1992 óta mindenki, aki legalább 5 esztendőn keresztül egy adott szakterületen dolgozott, hivatalosan is megkérheti szakismeretei validációját. Hogyan történik ez a validáció? A francia szakképzési rendszer két eszközt is igénybe vesz a validáció következetes megvalósítása érdekében. Az egyik az egyének számára összeállított kompetenciamérleg, a másik pedig a szakmai és személyi mérleg. Az egyéni kompetenciák akkreditációjának szükségességére már a Fehér könyv az oktatásról és képzésről is kitért. A kompetenciamérlegek elkészítése viszont inkább a cégek és vállalatok humánerőforrás-gazdálkodási programjában játszhat fontos szerepet. Hiszen a kompetenciamérlegek segítségével könnyebben megtervezhetők a személyzettel a jövőbeli fejlesztések, látható, hogy kinek milyen továbbképzésekre van, vagy lesz szüksége ben Franciaországban már 700 kompetenciamérleg-központ létezéséről adtak számot, de a nem megfelelő kihasználtság miatt megszűntek. De így is e másfél évtized alatt 125 ezer kompetenciamérleg elkészítésére került sor. Ez igen nagy teljesítmény, hiszen optimális esetben egy személy kompetenciamérlegének összeállítása 19 órát vesz igénybe. Természetesen ezek a mérlegek korántsem tekinthetők az előzetesen megszerzett tudás validációjának, de nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz. b) Brit tapasztalatok A CEDEFOP megbízásából a francia országjelentés készítésével egy időben felmérték az Egyesült Királyságban is a korábban megszerzett ismeretekkel kapcsolatos szakmai tevékenység eredményeit. Azonban a két beszámoló szemléletmódja igencsak különbözik egymástól. Az informális tanulás a brit beszámolóban is nagyon fontos szerepet kap, főként a szakképzésben és felsőoktatásban. Azonban a brit szakértők igen sajátos irányból közelítik meg a kérdést, az otthon végzett, fizetség nélküli munka és a foglalkozásszerű tevékenység közötti kapcsolat felől. Az elmúlt esztendőkben számos olyan projekt készült, amelyek a különféle tanulási módszerek jellegzetességeit tárták fel. Így került előtérbe az otthoni, a családon belüli tevékenységekhez kapcsolódó ismeretek és kompetenciák megszerzésének folyamata. Főként azért, mert a brit munkaadók kevés hajlandóságot mutattak az így megszerzett tudás elismerésére. A tanulmány készítésének célja az volt, hogy a vizsgálati tapasztalatok segítségével szélesebb szakmai körökben is elfogadtassák az előzetes tudás elismertetésének gyakorlatát, hiszen e nélkül a felnőttek szakképzése és oktatása iránti tömeges igény kielégítése szinte lehetetlen. A tanulmány készítése során nemcsak a fogalom tisztázásáig sikerült eljutniuk, hanem rávilágítottak a bevezetés akadályaira, felvázolták a költségigényeket. Továbbá bemutatták az alkalmazhatóság különféle helyeit és részletezték az elengedhetetlen minőségbiztosítási szempontokat. A végső cél nem más, mint az, hogy a korábban, valamilyen módon megszerzett ismereteket elfogadják, akkreditálják, azaz a tudás kreditálható legyen. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kreditet nem annyira a tapasztalatra, sokkal inkább a tudásra adják. A brit gyakorlatot a szakma eredményesnek ítéli. Az alkalmazás fő területeit a 21, illetve 25 év felettiek szakképzésében látják leginkább hatékonynak, de a módszert a felnőttoktatásban is 18

18 igyekeznek kamatoztatni. Elsősorban az oktatási folyamatba a kezdőponton túl bekapcsolódni szándékozókat vizsgálják, hogy képesek lesznek-e társaikkal együtt folytatni a programot. Lehetséges alkalmazási területként főként a humán szakmákat jelölték meg: ápolói és gyermekgondozó kurzusok, jogi és művészeti képzési programok, tanítási gyakorlatok, hiszen az itt szükséges kompetenciák esetében lehet a legmegbízhatóbban számítani a korábban megszerzett tapasztalatok hatékony érvényesítésére. c) Az amerikai kontinens eredményeiről Napjainkra már több évtizedes múltra visszatekintő amerikai és kanadai folyamat eredményeként az előzetesen megszerzett tudás megfelelő szintű hasznosítására egy egész intézményhálózatot is létrehoztak. Ezek az úgynevezett PLA-centrumok. Ezeknek az intézményeknek a feladata a következő: azokat a képzőhelyeket kell pontos információval ellátni a jelentkezőkkel kapcsolatban, amelyek az ipar, vagy a kereskedelem területén elhelyezkedni kívánó munkanélküliek, vagy valami miatt változtatni kívánó jelentkezők képzését végzik. A feladat az, hogy a jelentkezők tudását a lehető legpontosabban feltérképezzék. Ezeket a centrumokat az állam működteti. A centrumokban szakértők és tanácsadók egyénileg foglalkoznak a jelentkezőkkel. Eredményességük nagyban annak köszönhető, hogy mérési eredményeiket országosan egységes és pontos kreditrendszerbe foglalják, így mindenki számára egyértelmű és világos. A nemzetközi elvárások 3 pontban foglalhatók össze: jó szándék, sok energia és sok-sok idő, pénz és szakértelem. a) EAN Gordon szerint elsősorban arra van szükség, hogy a mostani körülmények között az ismeretek elismerését megbízhatóan általánossá lehessen tenni. E nélkül az Európában várható nemzetek közötti együttműködés lehetetlen. b) Egy közösségi program a Leonardo Agenda 2000 akciója. Ezen program célja, hogy olyan stratégiai eszközt dolgozzon ki, amely alkalmas az európai oktatás fejlesztési törekvéseinek támogatására, az új ismeretek kialakítására és a régiek hatékony elismertetésének segítésére. Mindez a csatlakozni kívánó országok számára is átgondolandó problémakör. Mindenképpen foglalkozniuk kell az előzetesen megszerzett tudás kérdésével. A gyors változások sosem eredményesek. Számos elemző és értékelő vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy az előzetes tudás értékelését, elismerését érdemben lehessen bevezetni. Az utóbbi fél évtizedben ugyanis mintha túlságosan is nagy nyomás nehezedett volna az egyénre;, annyi újat kellett megismernie, elfogadnia, miközben egyre nyilvánvalóbb lett számára az is, hogy tulajdonképpen kizárólag ő maga felel a saját életpályájáért, annak sikereiért és kudarcaiért egyaránt. Jogosan vetődik fel a kérdés: nem jelenti-e ez azt is, hogy a társadalom az egyénre rakott felelősség súlyával lehetőséget talált arra, hogy a saját felelősségét ugyanennyivel 19

19 kisebbítse. Mert ha ez így lenne, akkor ezen a téren is tovább kell az újabb lehetőségeket keresni a kívánatos egyensúly megteremtése érdekében A külföldi példák rövid összevetése Minden rendszer más és más. Minden ország más és más. Minden ember különbözik egymástól. Nincs két egyforma nap, nincs két egyforma gondolat. Minden ember különböző célokat tűzött ki maga elé. De egy biztos. Folyamatosan egyre inkább szükség lesz mindarra a tudásra, amit előzetesen megszerzett tudásnak nevezhetünk. Láthattuk, hogy Franciaországban fontosnak tartják a tapasztalati úton megszerzett tudást és ezt különféle formában értékelik is. Majd egy sikeres vizsga után a jelentkező kézhez kapja a dokumentumát, ami úgynevezett kompetencia - bizonyítvány, vagy esetleg diploma. A britek legfontosabb kezdeményezése, hogy az otthoni, háztartásban végzett munkát elismerjék. Ez az ötlet igen fontos, hiszen, ha egy családban van 4-5 gyerek és az édesanya otthon dolgozik, akkor bizonyára rengeteget foglalkozik a háztartással és számos olyan ismeret lesz a fejében, ami a fiatalabb lányok okulására szolgálhat. Amerikában pedig a korábban már említett PLA centrumok működnek, amelyek jóval szélesebb körű oktatást, felméréseket tudnak biztosítani. Az egyik ilyen centrum Halifaxban működik. Számos konferenciát, tanulmányi szemináriumot szerveznek. Jane Stewart beszámolt arról, hogy a jövő mindenképpen attól függ, hogy kiben mennyi a tanulásra való hajlam. Az informális tanulás mindenképpen fontosabb a formálissal szemben. Valójában az informális tanulás során kerül felszínre a diákok igaz, valódi mivolta. Sokkal inkább saját magukat tudják adni egy szabadabb, iskolától távoli közegben, mint a kötött tantermi keretek között. A PLA centrumok célja, hogy városokat és országokat is összekössön (Stewart, 2001.). Számos olyan internetes oldal létezik angolul, amelyek foglalkoznak az előzetesen megszerzett tudással. A halifaxi mellett említhetném a James Madison University weblapját 14, ami szintén igen jól használható. Külön menüpontokban tájékozódhatnak a diákok és az érdeklődők. Számos weblapot, példát lehetne még felsorolni, de az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és elismerésének különféle megvalósítási módjaitól függetlenül mindenhol egy a cél. Megértetni az emberekkel, hogy a korábban megszerzett ismereteik igenis a fejükben vannak és mindenképpen kamatoztatni kell mindazt, amit már korábban megtanultak, elsajátítottak. 13 MIHÁLY Ildikó: Törekvések az előzetesen megszerzett tudás meg,-és elismer(tet)ésére. In.: Új Pedagógiai 14 Szemle, 2000/11. 20

20 3. Magyarországi kezdeményezések az előzetesen megszerzett tudás felmérésére és elismerésére 3.1 Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI) Magyarországon jelenleg a felnőttképzés terén van a legtöbb kezdeményezés és próbálkozás a nem formális, vagy informális úton megszerzett előzetes tudás felmérésére és elismerésére. Fontos lépésnek tekinthető, hogy július 15-én a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter megalapította a Nemzeti Felnőttképzési Intézetet, mint a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium önálló, központi költségvetési intézményét. Az intézmény feladatai között elsődlegesen a felnőttképzési tevékenység szakmai és módszertani fejlesztése áll és ezzel kapcsolatos kutatások országos összehangolása. Továbbá a felnőttképzésben dolgozó tanárok és szakemberek módszertani továbbképzésének fejlesztése is fontos. Az NFI fejlesztési területei között nagy szerepet kap a megelőző tudás mérésére kifejlesztett anyagok és a több mint két tucat e-learning program kipróbálása. Az intézmény az Európai Unió hasonló jellegű intézeteivel is folyamatos kapcsolatot tart fenn és a testvérkapcsolatokat folyamatosan bővítik. Valójában az NFI tevékenységi köre magában foglal olyan elemeket, feladatokat, kutatásokat, mint Amerikában az úgynevezett PLA centrumok. Természetesen a Nemzeti Felnőttképzési Intézet nem foglalkozik olyan mélységben az előzetesen megszerzett tudás felmérésével és elismerésével, mint a PLA centrumok, de már kezdeményezések vannak és talán egy idő múlva nálunk, Magyarországon is kiépül egy olyan hálózat, amely az előzetesen megszerzett tudás elismerésével foglalkozik. Az NFI a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium megbízásából számos pályázatot kiír. Zachár László, az Intézet igazgatója, a Felnőttképzés című lapnak adott exkluzív interjúban elmondta, hogy a és évi keretek terhére kiírt pályázatok összesen körülbelül 5 és fél milliárd forint támogatást kaptak 14 programban. A pályázati témakörök között az egyik a megelőző tudás mérésére vonatkozott. Összesen 139 millió forint támogatás jutott erre a célra és 54 intézmény volt érintett a témában. A következő két diagram a 2003-ban kiírt pályázatok megoszlását mutatja az érintett intézmények száma szerint, illetve az elnyert összegek alapján. A megelőző tudás mérésének támogatása még nincs az elsők között, de már az is előrelépésnek tekinthető, hogy bekerült a támogatott témakörök közé. A cél az lenne, hogy folyamatosan egyre több támogatást kapjon az oktatás ezen része is. 21

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN A Roles & Relationships távoktatási kurzus anyagának magyar adaptációja (British Open University) Az eredeti anyag készítői: A tananyagfejlesztő csoport tagjai:

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

A nem formális és az informális tanulás elismertetésének programja Európában, különös tekintettel néhány ország felsőoktatási gyakorlatára

A nem formális és az informális tanulás elismertetésének programja Európában, különös tekintettel néhány ország felsőoktatási gyakorlatára TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Központi/Felsőoktatási Validációs Rendszer fejlesztése alprojekt A nem formális és az informális tanulás elismertetésének

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l 1 A konferencia időpontja: 2015. május 6. szerda A konferencia helyszíne

Részletesebben