Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előzetes tudás felmérése és elismerése"

Átírás

1 Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült:

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A tudás Milyen tudástípusokat ismerünk? Hogyan épülnek be a tudáselemek az emlékezetünkbe? Az előzetes tudás Mit jelent az előzetes tudás? Honnan származhat az előzetes tudás? Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége Hogyan alakulhat át az előzetes tudás? Az előzetes tudás felmérése és elismerése (PLAR) A PLAR célja és alkalmazási területei PLAR módszerek, eljárások Külföldi példák az előzetes tudás felmérésére és elismerésére A külföldi példák rövid összevetése Magyarországi kezdeményezések az előzetesen megszerzett tudás felmérésére és elismerésére Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI) Ismerjük-e lehetőségeinket? Az ECDL (European Computer Driving Licence) vizsga Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és elismerésének feltételei Hogyan tovább az előzetes tudás felmérésével és elismerésével kapcsolatban?...29 Összegzés...30 Felhasznált irodalom

3 Bevezetés Dolgozatom témája az előzetes tudás: fogalma, pedagógiai jelentősége, felmérésének technikái és lehetőségei külföldön és hazánkban. Munkám első részében a tudás koncepcionális értelmezése felől próbáltam megközelíteni a témát. Felvázoltam a módszereket, ahogy az új ismeretek beépülhetnek emlékezetünkbe. Dolgozatom második részében az előzetes tudás fogalmát és pedagógiai jelentőségét körvonalaztam. Majd az előzetes tudás elismerésének külföldi formáiról, lehetőségeiről írtam. Munkám harmadik egységében az előzetes tudás elismeréséhez kapcsolódó hazai kezdeményezésekről, próbálkozásokról számoltam be. Végül felvázoltam a jövőbeni elképzeléseimet, ötleteimet, kutatási terveimet, céljaimat. Egyre fontosabb, hogy minél több mindent tudjunk és ismerjünk, minél tájékozottabbak és sokoldalúbbak legyünk. Mindez azért fontos, hogy lépést tudjunk tartani a világ állandó változásaival, boldogulni és érvényesülni tudjunk a minket körülvevő, gyorsan változó világban. Folyamatos tanulásra és a tudás állandó megújítására van szükség. Mára már elmúlt az az idő, amikor elegendő egyetlen iskolát elvégezni és egész életre szóló végzettséget szerezni. Napjainkban már az a szerencsés, ha valaki minél szerteágazóbb tudással rendelkezik, több nyelven beszél, sokrétű gyakorlata van. Az ismeretek alkalmazásához azonban sok-sok időre van szükség és a gyakorlat megszerzése sem egyszerű feladat. Bizonyára mindannyiunkban felmerült már a kérdés, hogy miért kell egy ismeretanyagot újra és újra tanulni, hogy miért nem lehet figyelembe venni, azt a tudást, amit már korábban megszereztünk. Sok-sok időt és energiát megspórolhatnánk, ha lehetőség lenne az előzetes tudásunk felmérésre és elismerésére. Miért is lenne hasznos az előzetes tudás ismerete? A válasz egyszerű. Az oktatás sokkal hatékonyabbá, strukturáltabbá és időtakarékossá válhatna. Lehetőséget kellene teremteni arra, hogy a korábban már megszerzett ismereteket felmérjék majd valamilyen formában elfogadják, elismerjék hazánkban is. David Ausubel igen találóan a következőképpen ír erről: Ha egyetlen elvre kellene leszűkítenem az oktatáslélektant, akkor ezt mondanám: a tanulást befolyásoló legfontosabb tényező az, amit a tanuló már tud. Ismerjük meg ezt a tudást, s a gyermeket tanítsuk ennek megfelelően. Természetesen az előzetesen megszerzett tudás felméréséhez, feltérképezéséhez egy egységes modellt kellene kialakítani. Ezen modell kialakítása összetett és bonyolult feladat. Különböző elemeket kell figyelembe venni az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú oktatásnál. A legsürgetőbb azonban a felnőttoktatás területe, hiszen egyre több és több embernek lenne szüksége arra, hogy átképzéssel, esetleg újabb tanulmányokkal munkát szerezhessen. Külföldi példák, működő modellek már vannak és ezekből számos ötletet lehet meríteni, de a legfontosabb, hogy a hazai oktatási keretek jellemzőinek megfelelően alakítsuk ki a modellt. Dolgozatom is egy kis építőköve lehet ennek az összetett és bonyolult folyamatnak. Segítség ahhoz, hogy felmérjük hol állunk, hova szeretnénk eljutni az előzetesen megszerzett tudás felmérésével és elismerésével kapcsolatban. 4

4 1. A tudás 1.1 Milyen tudástípusokat ismerünk? A tudást, mint fogalmat nagyon nehéz lenne definiálni. A tudás is azon fogalmak közé tartozik, amelyek számtalan módon leírhatók, definiálhatók, de minden újra és újra megalkotott definíciónál újabb kérdések merülnének fel és igazán egyik definíciót sem éreznénk teljesnek. Mindez abból fakad, hogy sokféle tudást ismerünk és ezek a tudások különféle jellemzőkkel rendelkeznek. Bácsi János Mit tanítunk Mit tanítsunk? című cikkében rávilágít arra, hogy teljes definíció megalkotása helyett sokkal célravezetőbb, ha megpróbáljuk rendszerezni mindazt a tudást, ami a fejünkben van. a) Van olyan tudás, amelyik velünk született, genetikailag kódolt, s az intézményesített oktatás keretei között csak -tól-ig határok között fejleszthető. b) Van olyan tudás, amit a környezeti hatások következményeként alakítunk ki. c) Van olyan tudás, amit az intézményesített oktatás keretei között sajátítunk el. 1 Bácsi János rátér arra, hogy sok olyan tudásunk van, ami velünk született. Ilyen például bizonyos mozgásformák tudása, a hangok észlelésének tudása. A csecsemő például már az anyaméhben érzékeli édesanyja beszédhangjait. Továbbá születésünktől kezdve van vizuális tudásunk. Képesek vagyunk tárgyakat és arcokat felismerni. Ezek a tudástípusok tökéletesednek és fejlődnek. A fejlődés genetikai úton is kódolt, de tanulás útján is létrejön. Az előbb említett esetekben a genetikai program erősebb, mint a tanulás. Ha valaki nem született olyan alkatúnak, mint egy magasugró, akkor nehezen lesz belőle világbajnok. Ezért lehetséges, hogy a velünk született, genetikailag kódolt tudásunk csak bizonyos határok között fejleszthető. Vannak olyan elméletek, amelyek úgy tartják, hogy a tudásunk nem más, mint a környezethez való alkalmazkodásunk. Az ember egész életében alkalmazkodik a környezetéhez. Ez a tudás sokszor észrevétlenül alakul ki és a legtöbb, személyes élményünkön alapul. Így még erőfeszítés sem kell tenni ahhoz, hogy megszerezzük ezt a tudást. Nem lehet előre megtanulni, hogy milyen érzés szerelmesnek lenni, ezt az érzést csak akkor tapasztaljuk, akkor tanuljuk, amikor először érezzük. A helyzethez, az adott környezethez való alkalmazkodás hozza létre ezt a tudást, amit epizodikus tudásnak nevezzük. Baddeley adott egy definíciót az intézményesített oktatás keretei között megszerezhető tudásról: Azt a jelenséget, hogy a tárgyszerű információ vagy tudás emlékezeti megtartása független attól, hogy emlékszünk-e a tanulási helyzetre, szemantikus emlékezetnek nevezzük. Ez a fajta tudás alkotja a legnagyobb részét mindannak, amit az iskolában a diákoknak meg kell tanulniuk. 2 1 BÁCSI János: Mit tanítunk Mit tanítsunk? In: Hagyományok és újítások a pedagógiában: Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről, Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló Ált. Isk., 2003.,24. o. 2 BÁCSI János: Mit tanítunk Mit tanítsunk? In: Hagyományok és újítások a pedagógiában: Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről, Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló Ált. Isk., 2003.,24. o. 5

5 A szemantikus emlékezetben tárolt tudást deklaratív tudásnak nevezzük. Például: ki tudjuk számítani a kör kerületét, tudjuk, hogy a gólya költöző madár, vagy tudjuk azt is, hogy Olaszország fővárosa Róma. Számos definíciót adhatnánk még a tudás fogalmára, de igazán egyik sem fedné le teljesen a tudásról alkotott elképzelésünket. Érdemes megvizsgálni mindazt, amit már tudunk és innen továbblépni. A tudás mérhető, számot tudunk adni tudásunkról. Természetesen abból is származik tudás, ami velünk történik. Könnyen meg tudjuk jegyezni mindazt, ami velünk történt és erről még akár évek múlva is számot tudunk adni. Ezt a tudást nevezzük epizodikus vagy önéletrajzi tudásnak. Van olyan tudásunk is, amit szinte automatikusan meg tudunk valósítani, de verbálisan nehezen tudnánk számot adni róla. Ezt a tudást nevezzük procedurális tudásnak. Egész életünkben emlékszünk szüleink, vagy rokonaink arcára, a kedvenc játékunk formájára, vagy a tengerpartra, amit először láttunk. Tudásunk jelentős része képekben tárolódik a memóriánkban, vizuális memóriánkban. Ezt a tudást nevezzük vizuális, vagy képi tudásnak. Az utóbbi évek kutatásai fényt derítettek arra, hogy a deklaratív tudást érdemes két külön tudástípusra szétbontani. Az egyik fajtája továbbra is deklaratív tudás néven ismert. Ez azt a tudást jelöli, amely a szabályokat rögzíti. Például a szorzás algoritmusát, vagy a sebesség meghatározását. A deklaratív tudás másik fajtája a szemantikus tudás, amely a nyelvi jelek ismeretét foglalja magában. (Bácsi, 2003.). Valójában azt kellene megvizsgálni, hogy miként épül be az agyunkba az a sok-sok információ, ami nap, mint nap felénk árad. Ezek az ismeretek rendszerbe szerveződnek és bizonyos modelleket alkotnak. 1.2 Hogyan épülnek be a tudáselemek az emlékezetünkbe? Az első és legkézenfekvőbb válasz az, hogy a tanulás által. Ez a válasz azonban csak részben igaz, hiszen vannak olyan tudásstruktúrák, amelyek már velünk születettek. A tanulás mindenképpen a legfontosabb folyamat, ami által a tudáselemek beépülhetnek a tudásunkba, a velünk született tudásstruktúrák pedig segítik ezt a beépülési folyamatot. A kognitív pszichológia a következőképpen definiálta a tanulást: A tanulás a hálózat súlyviszonyainak beállítása. A tanulás tulajdonképpen a különböző tanuló rendszer szabályainak megfelelően a súlyok beállításából áll. 3 Ahhoz, hogy a tanulás folyamata sikeres legyen, először meg kell tanulni tanulni. Tudnunk kell, hogy miként tudunk a legkönnyebben és leghatékonyabban a fejünkbe vésni bizonyos információkat. Egyszóval meg kell találni azt a tanulásmódszert, ami számunkra a legkedvezőbb. Igaz nagyon sokféle tanulási módszer létezik, de van néhány olyan jellemző, ami minden módszer esetén fontos és a sikeres tanulás kulcsa lehet. Először is oda kell figyelni arra, amit tanulunk. A tanult elemek elsőként mindenképpen a rövid távú memóriánkba kerülnek és majd 3 BÁCSI János: Mit tanítunk Mit tanítsunk? In: Hagyományok és újítások a pedagógiában: Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről, Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló Ált. Isk., 2003., 26. o. 6

6 később a hosszú távú memóriába. Továbbá folyamatos gyakorlásra van szükség azért, hogy a rövid távú memóriából az új információ a hosszú távú memóriába jusson. Az új tudáselemet hozzá kell kapcsolni egy, vagy több már meglévő tudásstruktúrához. Egyszóval rendszerezni, csoportosítani kell a tudásanyagot. Végül meg kell szilárdítani a tudást, ami azt jelenti, hogy különböző problémamegoldó helyzetekben elő kell tudni hívni a hosszú távú memóriából az információt. 7

7 2. Az előzetes tudás 2.1 Mit jelent az előzetes tudás? Első hallásra minden ember azt mondaná, hogy természetesen az a tudás, ami már a fejünkben van, amit már elsajátítottunk. Ez így igaz is lenne, de a definíció még nem teljes. Nem elegendő azt vizsgálni, hogy mi az, amit tudunk, hanem az előzetes tudás természetére vonatkozóan is rendelkeznünk kell bizonyos elképzelésekkel. 4 Az előzetes tudás a modern pszichológiai és pedagógiai elméletek egyik legfontosabb fogalma. Sokat hallunk erről a fogalomról, de a konkrét jelentését nehezen tudnánk körvonalazni. Külföldön már nagyobb hagyománya van az előzetes tudás kutatásának, felhasználásának és értékelésének, de hazánkban még igencsak gyerekcipőben jár az előzetesen megszerzett tudás vizsgálata. Napjainkban, amikor minden pillanatban megtudhatunk valami újat, elsajátíthatunk valami újszerű kézséget, egyre fontosabbá válik mindaz a tudás, ami már a birtokunkban van, amit már tudunk. Nemcsak a középiskolákban lenne fontos annak a tudásnak a felhasználása, ami már a gyerekek fejében van, hanem a felnőttek tanulási lehetőségeit is elősegítené egy olyan rendszer, amelyben elismernék a korábban megszerzett ismereteiket. Az előzetes tudás lehet ténytudás, ami a deklaratív tudást jelenti, de lehet képességek, kézségek tudása is, azaz a hogyan tudás, ami a procedurális tudás. Legyen szó bármilyen jellegű előzetes tudásról, az a gondolat mindenki számára érthető és világos, hogy előzetes tudás nélkül nehezen lehetne újabb információkat feldolgozni és az emberek fejébe juttatni. Az újabb ismeretek megszerzésének az a feltétele, hogy a korábbi tudásra építeni lehet és így képesek vagyunk feldolgozni és megérteni az újabb információkat. 2.2 Honnan származhat az előzetes tudás? Az előzetesen megszerzett tudásunk számos forrásból származhat. Ahhoz, hogy ezeket a forrásokat pontosan rendszerezni tudjuk, háromféle tanulási típust kell definiálni: formális tanulás, non-formális tanulás és informális tanulás. Formális tanulás alatt azt a tevékenységet értjük, amelyben az életkor szerinti hierarchiába rendezett tanulócsoportok, erre feljogosított és kiképzett oktatók irányítása alatt tanulnak, a képzés célja, tartalma, időpontja, helyszíne és módja részletesen szabályozott. Ezzel szemben a nem formális tanulás körébe sorolhatók azok a foglalkozásszerű képzést folytatók által irányított, az iskolarendszerszerű képzésen kívül szervezett különféle tanfolyamok, szemináriumok vagy hasonló keretek között szerveződő tevékenységek, amelyeknek célja ismeretek átadása, a képességek, illetve a személyiség fejlesztése. A formális és nem formális képzésre egyaránt jellemző a szervezettség és irányítottság. Ettől eltérően az informális tanulásra az jellemző, hogy nem rendszerszerű, strukturálatlan, az egyének kulturális szolgáltatások igénybevétele, társadalmi intézményekben való tevékenység, politikai aktivitás, illetve a média hatásai 4 NAHALKA István: Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége. In: Budapesti Nevelő, 2001/1, 61. o. 8

8 következtében jutnak új ismeretekhez, illetve sajátítanak el új, a munkavégzés szempontjából is releváns viselkedési elemeket- sokszor nem is tudatosítva e tanulási folyamat eredményeit. 5 A formális tanulás keretén belül elsősorban ténytudásra teszünk szert. Az iskolában számtalan adatot, információt kell megtanulni, megjegyezni. A különféle szakiskolákban az elméleti tudás mellett gyakorlati ismereteket is szerezhetnek a hallgatók. Természetesen ezek az ismeretek is az előzetes tudásunk részét képezik. A későbbi tanulmányok során ezen tudásanyagokra építve tudunk továbbhaladni. Az non-formális tanulás keretén belül elsajátíthatunk ténytudást, de akár szakmai ismereteket is. Ebbe a csoportba főként a felnőtteknek szervezett különféle tanfolyamok, továbbképzések tartoznak. A legérdekesebb és talán legösszetettebb tanulás az informális tanulás. Mondhatjuk, hogy ez a tanulás szinte véletlenszerű tanulás, hiszen észrevétlenül jutnak a fejünkbe az új ismeretek a szociális, vagy gazdasági környezetünkkel való interakciókból, tapasztalatokból. Elég végighaladni egy forgalmas utcán és máris plakátok, hirdetések tömkelege ontja felénk az információkat. Ha bekapcsoljuk a televíziót, vagy a rádiót, akkor folyamatosan értesülhetünk a világ történéseiről, változásairól. Hallhatjuk, hogy hol milyen az időjárás, hol történt valami nagy felfedezés, vagy esetleg baleset. A médiához hasonlóan igazi információforrás az internet is. Manapság már kevés az olyan ismeret, amely valamilyen formában ne lenne megtalálható az interneten. Az informális tanulás körébe tartoznak a kirándulások, a múzeumlátogatások, a színházlátogatások, a családi programok, vagy egyéb társadalmi programok. Felsorolni sem lehetne azt a sok-sok ismeretet, információt, amik az informális tanulás során épülnek be a tudásunkba és ezáltal az előzetes tudásunk részévé válnak. Az informális tanulás során számtalan olyan tudásanyagra teszünk szert, amik a későbbiekben, előzetes tudásunk részét képezve, fontosak lehetnek a további tanulmányaink és életünk során is. Mihály Ildikó beszámol arról, hogy a szakirodalomban vannak olyan szerzők, akik az informális oktatást egyértelműen a tradicionális oktatás ellentéteként értelmezik és már az alapfokú oktatás szintjén is megkövetelik az informalitás érvényesülését legalább 5 területen: Informalitás a pedagógiában (játék, kísérlet, felfedeztető oktatás) Informalitás a tantervben (összhang a tanulók érdeklődésével, iskolai és iskolán kívüli tapasztalataival) Informalitás az oktatás szervezésében (rugalmasság, csoportmunka, szabadtéri oktatás) Informalitás az értékelésben (tanulók és az oktatási folyamat vonatkozásában) Informalitás a személyiségben és a stílusban A szakirodalomban találhatunk olyan értelmezéseket is, ahol az oktatás 3 kategóriája a következő neveken jelenik meg: régi, vagyis formális oktatás, a nem formális, vagyis iskolán kívüli oktatás és a véletlenszerű tanulás. 5 TÓT Éva: A nem formális tanulás elismerése- szemlélet és módszerek. In: Szakképzési Szemle, XVIII. évfolyam, 2002/2, o. 9

9 Természetesen az iskolának és a formális oktatásnak továbbra is kitüntetett szerepe van a tudás megszerzésében, de napjainkban egyre inkább az informális és a non-formális tanulás, oktatás kerül előtérbe. Ennek oka az, hogy manapság az embereknek egyre gyorsabban és egyre több mindent kell megtanulnia és a lehető legrövidebb idő alatt. A non-formális és az informális oktatás, tanulás pedig sokkal rugalmasabb és bizonyos esetekben hatékonyabb is, mint a formális. 2.3 Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége valahol minden pedagógus, vagy oktatással foglalkozó személy számára ismert. A kérdés az, hogy ki mennyire veszi figyelembe az előzetesen megszerzett ismereteket. A korábbi pedagógiák csak passzív szerepet szántak az előzetes tudásnak és úgy gondolták, hogy az előzetesen megszerzett tudásanyag csak szállásadója az újonnan beérkező ismereteknek. A modern elképzelések azonban egyre nagyobb szerepet szánnak az előzetes tudásnak. Az előzetes tudással kapcsolatos modernebb elképzelések az előzetes tudást nem töredezettnek, vagy nem bizonyos tényezők együttesének gondolják, hanem egy rendszernek. Méghozzá egy általános és elvont elméleteket alkotó rendszernek. Bizonyos elképzelések szerint a gyermekek még nem képesek arra, hogy elvontan, elméletekben gondolkozzanak. A tanárai, tanítói teszik alkalmassá erre. Azonban a modernebb elképzelések szerint a gyermekekben az előzetes tudás elméletekben van jelen. A gyermekek még a tanulás előtt elméleteket formálnak a mozgásokról, a fizikai tárgyakról, az anyagról, az élőlényekről. Így érthető, hogy az előzetes tudás elméletekbe szervezett. Sokszor érezhetjük, hogy nemcsak az előzetes tudás megléte, vagy nem léte a fontos, hanem a tartalma is (milyen módon írja le a világot). Egyértelmű, hogy egy előítéletekkel rendelkező ember előzetes tudása egészen más, mint a toleráns, elfogadó embereké. Egyáltalán nem mindegy, hogy a gyermekek milyen előzetes tudással a fejükben érkeznek az iskolába, hiszen ez az előzetes tudás meghatározó lehet a későbbiekre is. Minden gyermek fejében más-más előzetes tudásrendszer van és mindez az egyes gyermekek számára különféle tanulási feltételeket teremthet. Az előzetes tudás lehet explicit és implicit. Meghatározott helyzetekben hol az egyik, hol a másik forma lép életbe. Az implicit tudás számos iskolai megértési folyamat alapját képezi, amely nem kap, vagy egy adott pillanatban nem is kaphat nyelvi kifejezést. Például, ha egy gyerek nagyon szeretne mondani valamit, de egy hang sem jön ki a torkán. Ott él benne az előzetes tudás, de a nyelvi megformálás egyelőre lehetetlen. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy az előzetes tudás összehasonlíthatatlanul fontosabb a tanulás eredményessége szempontjából, mint az intelligencia, vagy a motiváció. Az előzetes tudás és az intelligencia kiegészítik egymást. Hiába rendelkezünk nagyon nagy IQ-val, ha hiányzik az előzetes ismeretanyag, akkor hiába minden. Régebben mindig az egyszerű felől haladtunk a bonyolult felé. Napjainkban azonban megfordult ez a helyzet is. A még nem teljesen kész verziók felől haladunk a kidolgozottabb, konkrétabb esteke felé. 10

10 Az előzetes tudás tartalmával nem számoló pedagógiai gyakorlat egyik legnagyobb hibája, hogy a tanulás magolássá válik. Ebben az esetben pedig nem az előzetes tudás rendszere alakul át, vagy változik meg, hanem egy ideig óráig tartó felszínes tudás alakul ki. (Nahalka, 2001.) 2.4 Hogyan alakulhat át az előzetes tudás? Az átalakulás, a változás nagyrészt a tanulás folyamatához kötődik. Ez az átalakulási folyamat egy belső változás, aminek eredménye a tudásstruktúra átszerveződése, fejlődése. A bennünk élő előzetes tudásanyagot egy bázisként kell elképzelni. Egy olyan bázisként, ami képes a változásra, az átalakulásra és folyamatosan bővül, szélesedik, ahogy egyre több és több mindent tudunk a világról, a körülöttünk zajló dolgokról. Téves gondolat lenne azt képzelni, hogy előzetes tudásunk egy veremhez hasonló, ahol a korábbi tudáselemek, az alsóbb rekeszekben lévő információk elvesznek, eltűnnek. A tanulás során az előzetes tudásunk struktúrája változik, annak megfelelően, hogy milyen új elemeket építünk bele és milyen környezetben, szituációban kell felhasználni az ismereteinket. A tanárok, az oktatók, a szülők feladata nagyon fontos a gyermekek előzetes tudásának alakításában, továbbépítésében, de nem abszolút irányítói szerep. A konstrukciós folyamat a tanulók saját, belső folyamata és ebben a környezetük csak segítségükre lehet, de nem irányíthatja azt. Probléma akkor van, ha a tanulóban olyan előzetes tudásrendszerek működnek, amelyek akadályozzák egy új tudás felfogását, beépülését. Ebben az esetben a tanító, az oktató, vagy a szülő feladata, hogy átalakítsa a tanítás folyamatát és első lépésként a gyermekkel együttműködve, megváltoztassa a hibás tudásstruktúrát. Ilyenkor egy új értelmezési rendszer épül ki a gyermekben, helyet követel magának az információfeldolgozási folyamatban, s az elme újraosztja a lapokat. 6 Ha nincs különösebb akadálya az új tudások kialakításának, akkor a tudásrendszerek folyamatosan gazdagíthatók és ez a folyamat történhet teljesen önállóan is. Ekkor az előzetes tudás a teljesen önálló gondolkodási folyamat bázisát képezheti. 2.5 Az előzetes tudás felmérése és elismerése (PLAR) Nahalka István Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége című cikkében egy igen találó David Ausubel idézet olvasható: Ha egyetlen elvre kellene leszűkítenem az oktatáslélektant, akkor ezt mondanám: a tanulást befolyásoló legfontosabb tényező az, amit a tanuló már tud. Ismerjük meg ezt a tudást, s a gyermeket tanítsuk ennek megfelelően.. Ez az egyetlen mondat már önmagában is elgondolkodtató. Mindenképpen fontos az előzetes tudás ismerete, felmérése és a megfelelő szintet elérve a tudás elismerése, beszámítása. Az előzetes tudás felmérésének és elismerésének az angol elnevezése Prior Learning Assessment and Recognition, azaz PLAR. A PLA, PLAR, RPL rövidítések szintén ezt a fogalmat jelölik. A PLAR és a hozzá kapcsolódó eljárások, módszerek néhány évtizeddel ezelőtt 6 NAHALKA István: Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége. In: Budapesti Nevelő, 2001/1, 65. o. 11

11 születtek meg az amerikai egyetemeken. A PLAR eleinte akadémiai típusú képzésekhez kapcsolódott, de a későbbiekben már a felnőttképzésben, továbbképzéseknél és különféle képességfejlesztő tanfolyamokon is előkerült. A PLAR eljárást Kanadában, az USA-ban már széles körben használják, de a 90-es évektől az európai országokban is kísérletek indultak a módszer alkalmazására (Franciaország, Nagy-Britannia). (Tót, 2002.) Szűkebb értelemben a PLAR egy eljárás, amely lehetővé teszi a képzést, illetve a minősítést megelőzően megszerzett ismeretek feltérképezését, mérését és formális elismerését. 7. Természetesen a PLAR fogalma tágabb értelemben is értelmezhető. Ekkor azt mondhatjuk, hogy a PLAR egy olyan eljárás, amelynek során az informális tanulás eredményét egy meghatározott kontextusban a formális képzési rendszerben megszerzett tudással egyenértékűnek tekintik. Így lehetőség nyílik a munka és a tanulás integrálására, hiszen a munkafolyamatot tanulásként értelmezik. Az interneten megtalálható Magyar Virtuális Enciklopédia is foglalkozik az előzetes tudás felmérésének témájával. Ebben az enciklopédiában PLA néven kereshetünk rá a meghatározásra: Az egész élten át tartó tanulás térhódításával egy időben alakult ki a fejlettebb tanulási kultúrákban, mint az előzetes tanulás által megszerzett tudás meghatározásának módszere. 8. Lada László a Nemzeti Felnőttképzési Intézet tudományos munkatársa, 2003-ban írt cikkében számolt be arról, hogy a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a Nemzeti Felnőttképzési Intézet közreműködésével és Felnőttképzési Törvény 17 -ában előírtak alapján pályázatot írt ki Előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése címmel itt Magyarországon. A pályázat kész szakaszra osztotta a feladatokat. Az első részben egy szakértői csoportot kellett összeállítani, akik egy módszertani csomagot készítettek, azzal a céllal, hogy a korábban nonformális úton megszerzett ismereteket felmérhessék. A második fázisban a már akkreditációval rendelkező intézmények pályázhattak legfeljebb 3 millió forint összegig informatikai eszköztámogatásra, annak érdekében, hogy az elkészült módszertani csomagot kipróbálják és folyamatos visszajelzést adjanak a tapasztalatokról. A szakértői csoport végül 19 fős lett és legelőször azt a kérdést kellett megvitatniuk, hogy mihez viszonyítva lehetne mérni a tudást. A kialakult közös vélemény az lett, hogy a tananyagot újra kell gondolni és modul szerkezetűvé kell alakítani. Az általános tudás mérésére elkészült egy matematikai ismereteket mérő tesztsorozat és több olyan módszertani eljárás, amely többek közt az angol nyelvi tudás, a szakmai tudás, az üzleti kommunikáció, a marketing és a faipari szakmacsoport területén alkalmazható. Ezekhez a csomagokhoz természetesen útmutató is készült. A pályázat második szakaszában ötvenöt intézmény jelezte a csatlakozási szándékát és mindössze két intézmény nem felelt meg a követelményeknek. Végül a bizottság ötvenöt akkreditált felnőttképzési intézményt nyilvánított nyertesnek. 7 TÓT Éva: A nem formális tanulás elismerése-szemlélet és módszerek, In: Szakképzési Szemle, XVIII. évfolyam, 2002/2, 179. o

12 Egyre több és több kezdeményezés indul az előzetes tudás felméréséhez, elismeréséhez kapcsolódóan, akár az interneten is, de működő rendszer főként külföldön, a nyugat-európai országokban ismeretes. Hazánkban még csak egy-egy működő eljárás létezik, de még nem általánosan elfogadott és elismert gyakorlatról van szó. Ezzel szemben érdemes megemlíteni egy Halifaxban működő PLA centrumot, ahol már igen komoly múltja van az előzetesen megszerzett tudás elismerésének. Douglas Myers, a halifaxi PLA centrum fejlesztési igazgatója egy nyilatkozatában kifejtette, hogy valójában az előzetesen megszerzett tudás elismerése a józan észen alapszik, hiszen mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a formális oktatáson kívül számos más forrása is lehet az információszerzésnek (csalás, utazások, munkahely). Úgy gondolta, hogy igen komoly létjogosultsága van az előzetesen megszerzett tudás elismerésének, hiszen minden olyan tudás, ami felmérhető, leírható és dokumentálható, megérdemli, hogy elismerjék. (Douglas Myers, 2001.) A PLAR célja és alkalmazási területei A PLAR kapcsolódhat formális képzéshez. A már megszerzett tudást a képző intézmény kreditként ismerheti el és a hallgatónak már nem kell egy bizonyos tanegységet újra végighallgatnia, hanem krediteivel kiválthatja azt. A PLAR másik felhasználási területe a képzési programok egyéni igények szerinti megtervezése. Így sokkal hatékonyabb és időkímélőbb programok állíthatók össze. Ebben az esetben a fő cél az, hogy a képzési programok a lehető leginkább lerövidüljenek, és olcsóbbak legyenek. A felmérés során a képzési célokhoz viszonyítják a résztvevők meglévő tudását és úgy tervezik meg a képzés programját, hogy a még hiányzó tudás pótlására koncentrálnak. 9 A PLAR eljárás harmadik felhasználási területe egy meghatározott munkakör betöltéséhez kapcsolódik. Ez akkor lehetséges, ha valaki egy adott feladatkör ellátására való alkalmasságát nem csupán a formális végzettségének igazolásával kívánja bizonyítani, hanem a gyakorlatban is. A PLAR eljárás célja láthatóan az, hogy az emberek minél gyorsabban, minél gazdaságosabban szerezzenek meg különféle végzettségeket, vagy gyakorlatot. A tudás a gazdaság legfontosabb mozgatója. Előállítjuk, termeljük, eladjuk, vesszük, felhasználjuk és kamatoztatjuk. Ez egészen iparszerű tevékenység. A gazdaság számára pedig az azonnal kamatoztatható tudás a legfontosabb (az azonnal felhasználható tudás). Ebben a folyamatban pedig fontos elem az előzetes tudás PLAR módszerek, eljárások A formális képzésben megszerzett tudás felmérésére számos ismert és hagyományos módszert fel lehetne sorolni. Vázolhatnánk a különféle teszteket, dolgozatokat, beszámolókat. A PLAR módszerek közül azonban főként azok az érdekesek, amelyek a nem formális képzésben megszerzett tudás elismerésére irányulnak. Ezekről a módszerekről és eljárásokról Tót Éva A 9 TÓT Éva: A nem formális tanulás elismerése-szemlélet és módszerek, In: Szakképzési Szemle, XVIII. évfolyam, 2002/2, 180. o. 13

13 nem formális tanulás elismerése-szemlélet és módszerek című cikkében ad egy igen érdekes áttekintést: Alapvetően 4 csoportot különböztetünk meg egymástól. a) Nemzeti szinten egységesített, többnyire tesztekre épülő vizsgarendszer b) Kompetencia- portfolió létrehozása c) Gyakorlati próbatétel d) Az eljárás fő része a beszélgetés, az interjú és ezenkívül a fenti módszerek ötvözése. a) Sztenderdizált tesztek - leginkább az USA-ban alkalmazzák - ezek a tesztek ugyanazt mérik, amit a formális tanulás végén a kimeneti értékelések - a teszt olcsó, jól sztenderdizálható b) Kompetencia-portfolió létrehozása - egyéni tapasztalatok feltárása, elemzése, dokumentálása - olyan elemeket jegyeznek fel, amelyek a munkavégzés szempontjából fontosak lehetnek - a portfolió tartalmazhat elkészített munkadarabokat, írásos dokumentumokat, ajánlásokat, beszámolókat, bizonyítványokat, kitüntetéseket, ajánlóleveleket - a portfolió készítése lehet egy kommunikáción alapuló folyamat - a beszélgetés során kiderül, hogy a jelentkező milyen képességekkel, kézségekkel, tapasztalatokkal rendelkezik - munkanélküliek esetében fontos lehet, amikor újra munkába szeretnének állni c) Gyakorlati próbatétel - egy speciális értékelő teszt, munkafeladat elkészítése - széles körben alkalmazható sztenderdizált formában - kifejlesztett tesztekkel nem mérhető szakmai ismeretek vizsgálására szolgál - az elfogadás nem szintek, vagy pontszámok alapján történik - a végső minősítés alkalmas, vagy alkalmatlan d) Interjú - nagymértékben egyénre szabott - a beszélgetés, az interjú kiegészülhet teljesítményértékeléssel, speciális munkafeladattal Az egyes módszerek fejlődnek, alakulnak. A portfolió is nagy változásokon ment keresztül. Eleinte a személyiségfejlődésre összpontosított, de mára már sokkal inkább a teljesítményre orientált megközelítés nyer teret. Az első esetben a portfolió létrehozása is egy tanulási folyamatként értékelhető, addig második esetben a portfoliónak, mint terméknek a létrehozása lesz fontos. A halifaxi PLA centrumban már 1996 óta használják a portfolió módszerét. A legnehezebb feladat mindig az volt, hogy az emberek pesszimizmusát leküzdjék és ráébresszék őket arra, hogy menyi mindent tudnak, ismernek már. Ez az első és legfontosabb lépés, ha valaki új munka után 14

14 kutat. Mindehhez igen nagy segítséget nyújt a portfolió, hiszen össze kell szedni minden tudást, ismeretet, végzettséget és így a jelentkező könnyebben átlátja, hogy mit is tud és mit nem. Minden információ pontosan dokumentálva van, továbbá igen nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésre. A portfolió módszer legnagyobb sikere abban áll, hogy ha lassanként is, de a diákok és így akár a felnőttek is folyamatosan építgetik a saját tudásbázisukat és látva, hogy egyre több mindent tudnak, egyszerre az önbizalmuk is növekszik, ami mindenképpen sikeres lehet egy új állás keresésekor.(douglas Myers, 2001.). A Magyar Virtuális Enciklopédia is kitér arra, hogy a PLA felmérés mindig alkalmazkodik az adott szakterület jellegéhez. Általában teszt megírása, vagy gyakorlati projekt elkészítése a feladat. Úgy vélem, hogy a legoptimálisabb módszer a fent felsoroltak ötvözete. A portfolió készítése mindenképpen célravezető, de érdemes ezt ötvözni egy gyakorlati próbatétellel, vagy személyes interjúval, vagy akár mindkettővel. A gyakorlati próbatétel fontossága abban áll, hogy a korábban megszerzett ismeretek jelentős része gyakorlati jellegű lehet és ez a tudás, ismeret, egy teszt során nem biztos, hogy felszínre kerülhet. A cél az, hogy valós és a lehető legátfogóbb képet kapjuk a tudásról. A Székesfehérvári Regionális Munkaerõfejlesztõ és Képzõ Központ (SZRMKK) honlapján szintén olvashatunk egy olyan eljárásról, ami az előzetes tudás felméréséről és elismeréséről szól. Az eljárás neve: ETFE. A cél itt is az, hogy a tanuló, látva a tanfolyam, az elvégzendő kurzusok követelményeit, lehetőséget kapjon arra, hogy számot adjon eddigi tudásáról és így felmentést szerezhessen bizonyos tantárgyak, modulok hallgatása alól, ha egy megfelelő szintet elér a felmérésen. A következő ábra az EFTE eljárás algoritmusát mutatja be. Látható, hogy egyértelmű bemeneti és kimeneti lehetőségek vannak. A jelentkező átláthatja, hogy milyen folyamat során kaphat bizonyítványt. 15

15 1. ábra: ETFE eljárás

16 2.5.3 Külföldi példák az előzetes tudás felmérésére és elismerésére A XXI. században egy egészen új tanulási kultúrát kell kialakítani, megteremteni. Ennek az új kultúrának mindenképpen része kell, hogy legyen az élethosszig tartó tanulás és az előzetes tudás elismerése is. A tanulásról alkotott új felfogás kialakulásának feltétele az, hogy a formális, az informális és a nem formális tanulás megbecsülése és elismerése azonos legyen. A cél az lenne, hogy egy olyan szintre jussunk el, hogy a tanulás összes formája elfogadott, elismert legyen. A különböző tanulási formák közötti szakadékot át kell hidalni, de ehhez az egyéni tanulási utak kialakítását kellene elősegíteni. Az Európai Unió szilárd elkötelezettséget követel az oktatás és a képzés világától. Megköveteli, hogy az oktatási és képzési rendszereket úgy lehessen alakítani és fejleszteni, hogy azok a tudásalapú társadalomban mindenki által igényelt kézségeket és jártasságot adják át; hogy az egész életen át tartó tanulás vonzó és kifizetődő legyen; továbbá a társadalom minden tagjához eljusson. 11 Ebben a folyamatban a nyugat-európai országok és az amerikaiak mindenképpen előttünk járnak. Hiszen több országban is van már működő rendszer az előzetes tudás felmérésére és elismerésére. Mihály Ildikó az Új Pedagógiai Szemle 2000/11. számában a Törekvések az előzetesen megszerzett tudás meg,- és elismer(tet)ésére című cikkében egy igen részletes bemutatást adott arról, hogy a nyugat-európai országokban és Amerikában milyen módon történik az előzetes tudás felmérése és elismerése: a) Franciaországi tapasztalatok 1985-ben Franciaországban a Munkaügyi Minisztérium körlevelet adott ki, melyben felhívta az érintettek figyelmét a már előzetesen megszerzett tudás felhasználásának előnyeire. Ebben a dokumentumban is megjelent az ismeretek kategorizálása, pontosítása és felsorolása. Fontos szerepet kapott a végzett munka, a megszerzett szakképesítés mellett az egyéni kompetencia, amelyhez akár szakmai tevékenység, akár független (szabadidős tevékenység, családi munkavégzés), vagy szervezett tanulási alkalmak során hozzá lehet jutni. A CEDEFOP 12 számára készített francia országjelentés új fogalmat is bevezetett: a tapasztalati képzést. A tapasztalati képzés esetében is fontos a fent említett szabadidős tevékenységből, élethelyzetekből származó tudás. De ez a tudás akkor hasznosítható főként, ha a hallottakat, tapasztaltakat tudatosan végiggondoljuk. Egyrészt formába kell önteni a tapasztaltak mibenlétét, másrészt tovább kell fejleszteni a tapasztalatot, harmadrészt pedig a megfelelő összefüggésekbe kell helyezni. Ha ezt a folyamatot sikerül következetesen végigvinni, akkor az ismeretek érvényesítésének egy olyan rendszere alakulhat ki, amely során a legitim diplomákhoz hasonló minősítést lehet 11 Oktatási Minisztérium (2001): Az Oktatási Tanács jelentése az Európai Tanács felé. In: 12 Centre Européen pour le Developpement de la Formation Professionnelle. (Euópai Szakképzés- fejlesztési Központ, melynek jelenlegi székhelye a görögországi Thessaloniki.) 17

17 szerezni, csak kicsit másként. Egy ilyen rendszer kialakításához együtt kell működnie a közoktatási, a felsőoktatási és az agrártárca intézményeinek. Franciaországban ennek az együttműködésnek az eredményeképpen 1992 óta mindenki, aki legalább 5 esztendőn keresztül egy adott szakterületen dolgozott, hivatalosan is megkérheti szakismeretei validációját. Hogyan történik ez a validáció? A francia szakképzési rendszer két eszközt is igénybe vesz a validáció következetes megvalósítása érdekében. Az egyik az egyének számára összeállított kompetenciamérleg, a másik pedig a szakmai és személyi mérleg. Az egyéni kompetenciák akkreditációjának szükségességére már a Fehér könyv az oktatásról és képzésről is kitért. A kompetenciamérlegek elkészítése viszont inkább a cégek és vállalatok humánerőforrás-gazdálkodási programjában játszhat fontos szerepet. Hiszen a kompetenciamérlegek segítségével könnyebben megtervezhetők a személyzettel a jövőbeli fejlesztések, látható, hogy kinek milyen továbbképzésekre van, vagy lesz szüksége ben Franciaországban már 700 kompetenciamérleg-központ létezéséről adtak számot, de a nem megfelelő kihasználtság miatt megszűntek. De így is e másfél évtized alatt 125 ezer kompetenciamérleg elkészítésére került sor. Ez igen nagy teljesítmény, hiszen optimális esetben egy személy kompetenciamérlegének összeállítása 19 órát vesz igénybe. Természetesen ezek a mérlegek korántsem tekinthetők az előzetesen megszerzett tudás validációjának, de nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz. b) Brit tapasztalatok A CEDEFOP megbízásából a francia országjelentés készítésével egy időben felmérték az Egyesült Királyságban is a korábban megszerzett ismeretekkel kapcsolatos szakmai tevékenység eredményeit. Azonban a két beszámoló szemléletmódja igencsak különbözik egymástól. Az informális tanulás a brit beszámolóban is nagyon fontos szerepet kap, főként a szakképzésben és felsőoktatásban. Azonban a brit szakértők igen sajátos irányból közelítik meg a kérdést, az otthon végzett, fizetség nélküli munka és a foglalkozásszerű tevékenység közötti kapcsolat felől. Az elmúlt esztendőkben számos olyan projekt készült, amelyek a különféle tanulási módszerek jellegzetességeit tárták fel. Így került előtérbe az otthoni, a családon belüli tevékenységekhez kapcsolódó ismeretek és kompetenciák megszerzésének folyamata. Főként azért, mert a brit munkaadók kevés hajlandóságot mutattak az így megszerzett tudás elismerésére. A tanulmány készítésének célja az volt, hogy a vizsgálati tapasztalatok segítségével szélesebb szakmai körökben is elfogadtassák az előzetes tudás elismertetésének gyakorlatát, hiszen e nélkül a felnőttek szakképzése és oktatása iránti tömeges igény kielégítése szinte lehetetlen. A tanulmány készítése során nemcsak a fogalom tisztázásáig sikerült eljutniuk, hanem rávilágítottak a bevezetés akadályaira, felvázolták a költségigényeket. Továbbá bemutatták az alkalmazhatóság különféle helyeit és részletezték az elengedhetetlen minőségbiztosítási szempontokat. A végső cél nem más, mint az, hogy a korábban, valamilyen módon megszerzett ismereteket elfogadják, akkreditálják, azaz a tudás kreditálható legyen. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kreditet nem annyira a tapasztalatra, sokkal inkább a tudásra adják. A brit gyakorlatot a szakma eredményesnek ítéli. Az alkalmazás fő területeit a 21, illetve 25 év felettiek szakképzésében látják leginkább hatékonynak, de a módszert a felnőttoktatásban is 18

18 igyekeznek kamatoztatni. Elsősorban az oktatási folyamatba a kezdőponton túl bekapcsolódni szándékozókat vizsgálják, hogy képesek lesznek-e társaikkal együtt folytatni a programot. Lehetséges alkalmazási területként főként a humán szakmákat jelölték meg: ápolói és gyermekgondozó kurzusok, jogi és művészeti képzési programok, tanítási gyakorlatok, hiszen az itt szükséges kompetenciák esetében lehet a legmegbízhatóbban számítani a korábban megszerzett tapasztalatok hatékony érvényesítésére. c) Az amerikai kontinens eredményeiről Napjainkra már több évtizedes múltra visszatekintő amerikai és kanadai folyamat eredményeként az előzetesen megszerzett tudás megfelelő szintű hasznosítására egy egész intézményhálózatot is létrehoztak. Ezek az úgynevezett PLA-centrumok. Ezeknek az intézményeknek a feladata a következő: azokat a képzőhelyeket kell pontos információval ellátni a jelentkezőkkel kapcsolatban, amelyek az ipar, vagy a kereskedelem területén elhelyezkedni kívánó munkanélküliek, vagy valami miatt változtatni kívánó jelentkezők képzését végzik. A feladat az, hogy a jelentkezők tudását a lehető legpontosabban feltérképezzék. Ezeket a centrumokat az állam működteti. A centrumokban szakértők és tanácsadók egyénileg foglalkoznak a jelentkezőkkel. Eredményességük nagyban annak köszönhető, hogy mérési eredményeiket országosan egységes és pontos kreditrendszerbe foglalják, így mindenki számára egyértelmű és világos. A nemzetközi elvárások 3 pontban foglalhatók össze: jó szándék, sok energia és sok-sok idő, pénz és szakértelem. a) EAN Gordon szerint elsősorban arra van szükség, hogy a mostani körülmények között az ismeretek elismerését megbízhatóan általánossá lehessen tenni. E nélkül az Európában várható nemzetek közötti együttműködés lehetetlen. b) Egy közösségi program a Leonardo Agenda 2000 akciója. Ezen program célja, hogy olyan stratégiai eszközt dolgozzon ki, amely alkalmas az európai oktatás fejlesztési törekvéseinek támogatására, az új ismeretek kialakítására és a régiek hatékony elismertetésének segítésére. Mindez a csatlakozni kívánó országok számára is átgondolandó problémakör. Mindenképpen foglalkozniuk kell az előzetesen megszerzett tudás kérdésével. A gyors változások sosem eredményesek. Számos elemző és értékelő vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy az előzetes tudás értékelését, elismerését érdemben lehessen bevezetni. Az utóbbi fél évtizedben ugyanis mintha túlságosan is nagy nyomás nehezedett volna az egyénre;, annyi újat kellett megismernie, elfogadnia, miközben egyre nyilvánvalóbb lett számára az is, hogy tulajdonképpen kizárólag ő maga felel a saját életpályájáért, annak sikereiért és kudarcaiért egyaránt. Jogosan vetődik fel a kérdés: nem jelenti-e ez azt is, hogy a társadalom az egyénre rakott felelősség súlyával lehetőséget talált arra, hogy a saját felelősségét ugyanennyivel 19

19 kisebbítse. Mert ha ez így lenne, akkor ezen a téren is tovább kell az újabb lehetőségeket keresni a kívánatos egyensúly megteremtése érdekében A külföldi példák rövid összevetése Minden rendszer más és más. Minden ország más és más. Minden ember különbözik egymástól. Nincs két egyforma nap, nincs két egyforma gondolat. Minden ember különböző célokat tűzött ki maga elé. De egy biztos. Folyamatosan egyre inkább szükség lesz mindarra a tudásra, amit előzetesen megszerzett tudásnak nevezhetünk. Láthattuk, hogy Franciaországban fontosnak tartják a tapasztalati úton megszerzett tudást és ezt különféle formában értékelik is. Majd egy sikeres vizsga után a jelentkező kézhez kapja a dokumentumát, ami úgynevezett kompetencia - bizonyítvány, vagy esetleg diploma. A britek legfontosabb kezdeményezése, hogy az otthoni, háztartásban végzett munkát elismerjék. Ez az ötlet igen fontos, hiszen, ha egy családban van 4-5 gyerek és az édesanya otthon dolgozik, akkor bizonyára rengeteget foglalkozik a háztartással és számos olyan ismeret lesz a fejében, ami a fiatalabb lányok okulására szolgálhat. Amerikában pedig a korábban már említett PLA centrumok működnek, amelyek jóval szélesebb körű oktatást, felméréseket tudnak biztosítani. Az egyik ilyen centrum Halifaxban működik. Számos konferenciát, tanulmányi szemináriumot szerveznek. Jane Stewart beszámolt arról, hogy a jövő mindenképpen attól függ, hogy kiben mennyi a tanulásra való hajlam. Az informális tanulás mindenképpen fontosabb a formálissal szemben. Valójában az informális tanulás során kerül felszínre a diákok igaz, valódi mivolta. Sokkal inkább saját magukat tudják adni egy szabadabb, iskolától távoli közegben, mint a kötött tantermi keretek között. A PLA centrumok célja, hogy városokat és országokat is összekössön (Stewart, 2001.). Számos olyan internetes oldal létezik angolul, amelyek foglalkoznak az előzetesen megszerzett tudással. A halifaxi mellett említhetném a James Madison University weblapját 14, ami szintén igen jól használható. Külön menüpontokban tájékozódhatnak a diákok és az érdeklődők. Számos weblapot, példát lehetne még felsorolni, de az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és elismerésének különféle megvalósítási módjaitól függetlenül mindenhol egy a cél. Megértetni az emberekkel, hogy a korábban megszerzett ismereteik igenis a fejükben vannak és mindenképpen kamatoztatni kell mindazt, amit már korábban megtanultak, elsajátítottak. 13 MIHÁLY Ildikó: Törekvések az előzetesen megszerzett tudás meg,-és elismer(tet)ésére. In.: Új Pedagógiai 14 Szemle, 2000/11. 20

20 3. Magyarországi kezdeményezések az előzetesen megszerzett tudás felmérésére és elismerésére 3.1 Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI) Magyarországon jelenleg a felnőttképzés terén van a legtöbb kezdeményezés és próbálkozás a nem formális, vagy informális úton megszerzett előzetes tudás felmérésére és elismerésére. Fontos lépésnek tekinthető, hogy július 15-én a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter megalapította a Nemzeti Felnőttképzési Intézetet, mint a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium önálló, központi költségvetési intézményét. Az intézmény feladatai között elsődlegesen a felnőttképzési tevékenység szakmai és módszertani fejlesztése áll és ezzel kapcsolatos kutatások országos összehangolása. Továbbá a felnőttképzésben dolgozó tanárok és szakemberek módszertani továbbképzésének fejlesztése is fontos. Az NFI fejlesztési területei között nagy szerepet kap a megelőző tudás mérésére kifejlesztett anyagok és a több mint két tucat e-learning program kipróbálása. Az intézmény az Európai Unió hasonló jellegű intézeteivel is folyamatos kapcsolatot tart fenn és a testvérkapcsolatokat folyamatosan bővítik. Valójában az NFI tevékenységi köre magában foglal olyan elemeket, feladatokat, kutatásokat, mint Amerikában az úgynevezett PLA centrumok. Természetesen a Nemzeti Felnőttképzési Intézet nem foglalkozik olyan mélységben az előzetesen megszerzett tudás felmérésével és elismerésével, mint a PLA centrumok, de már kezdeményezések vannak és talán egy idő múlva nálunk, Magyarországon is kiépül egy olyan hálózat, amely az előzetesen megszerzett tudás elismerésével foglalkozik. Az NFI a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium megbízásából számos pályázatot kiír. Zachár László, az Intézet igazgatója, a Felnőttképzés című lapnak adott exkluzív interjúban elmondta, hogy a és évi keretek terhére kiírt pályázatok összesen körülbelül 5 és fél milliárd forint támogatást kaptak 14 programban. A pályázati témakörök között az egyik a megelőző tudás mérésére vonatkozott. Összesen 139 millió forint támogatás jutott erre a célra és 54 intézmény volt érintett a témában. A következő két diagram a 2003-ban kiírt pályázatok megoszlását mutatja az érintett intézmények száma szerint, illetve az elnyert összegek alapján. A megelőző tudás mérésének támogatása még nincs az elsők között, de már az is előrelépésnek tekinthető, hogy bekerült a támogatott témakörök közé. A cél az lenne, hogy folyamatosan egyre több támogatást kapjon az oktatás ezen része is. 21

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés E-learning és duális képzés A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Felsőoktatás változása E-learning megoldások Duális képzés Vélemények

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK FELMÉRÉSE MUNKAERŐPIACI HASZNOSÍTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Kedves válaszadó! A megkeresés oka: A Leonardo da Vinci programon belül megvalósuló

Részletesebben

Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában

Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában Mihálka Gáborné főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgaügyviteli Főosztály Zalaegerszeg, 2013.07.04.

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

a minőségszínvonalat a vállalatoknál?

a minőségszínvonalat a vállalatoknál? ÁLTALÁNOS ÉS IRÁNYÍTÁSI KÉRDÉSEK 1.3 3.1 Hogyan lehet emelni a minőségszínvonalat a vállalatoknál? Tárgyszavak: minőségirányítás; vezetés; vezetéskultúra; minőségjobbítás; minőségszínvonal; teljesítménynövelés.

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?)

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?) DIÁKOK Előzmények a múlt: az egyetem előtti időszak Hol született? Meséljen a családjáról! (szülei foglalkozása, iskolai végzettsége, lakóhely típusa, testvérek száma) Hova járt középiskolába? (Milyen

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Szabó Győzőné igazgató Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Kompetencia szerkezete 1. Ismeret, tudás (Extrinzik motiváció) 2. Képesség,

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Üdvözlettel: Dr. Tóth Tibor Igazgató

Tisztelt Olvasó! Üdvözlettel: Dr. Tóth Tibor Igazgató Tisztelt Olvasó! 3 Nagy szeretettel köszöntöm Önt a Facultas Humán Gimnázium 2012/13. évi tájékoztatójának megjelenése alkalmából. Gimnáziumunk 2003 óta aktívan közreműködik a magyar közoktatásban és feladatának

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére 76/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny A nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskolában jelenleg 489 diák tanul, és 35 pedagógus végzi oktató nevelő munkáját. Iskolánkban négy tagozat működik. Az építészet

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK SZEREPE AZ E-LEARNING-BEN SZAKKÉPZÉSTŐL PHD-IG Seebauer Márta, Rajnai Zoltán

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

I S K O L A I SZAKVEZETŐK,

I S K O L A I SZAKVEZETŐK, Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ I S K O L A I SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA tanegység: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45 + 1 óra)

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás

A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás Wayda Imréné Igazgató VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Képzési Igazgatóság Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására Reformintézkedések:

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Regisztráció 1. Amennyiben egyetemi tanulmányaimat befejeztem és a diploma megszerzéséhez csak a nyelvvizsga letételére van szükségem, akkor a legmagasabb végzettség megadásánál

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail. Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-94 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.com A Csillagfény Alapítvány által fenntartott Csillagfény

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben