Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előzetes tudás felmérése és elismerése"

Átírás

1 Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült:

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A tudás Milyen tudástípusokat ismerünk? Hogyan épülnek be a tudáselemek az emlékezetünkbe? Az előzetes tudás Mit jelent az előzetes tudás? Honnan származhat az előzetes tudás? Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége Hogyan alakulhat át az előzetes tudás? Az előzetes tudás felmérése és elismerése (PLAR) A PLAR célja és alkalmazási területei PLAR módszerek, eljárások Külföldi példák az előzetes tudás felmérésére és elismerésére A külföldi példák rövid összevetése Magyarországi kezdeményezések az előzetesen megszerzett tudás felmérésére és elismerésére Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI) Ismerjük-e lehetőségeinket? Az ECDL (European Computer Driving Licence) vizsga Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és elismerésének feltételei Hogyan tovább az előzetes tudás felmérésével és elismerésével kapcsolatban?...29 Összegzés...30 Felhasznált irodalom

3 Bevezetés Dolgozatom témája az előzetes tudás: fogalma, pedagógiai jelentősége, felmérésének technikái és lehetőségei külföldön és hazánkban. Munkám első részében a tudás koncepcionális értelmezése felől próbáltam megközelíteni a témát. Felvázoltam a módszereket, ahogy az új ismeretek beépülhetnek emlékezetünkbe. Dolgozatom második részében az előzetes tudás fogalmát és pedagógiai jelentőségét körvonalaztam. Majd az előzetes tudás elismerésének külföldi formáiról, lehetőségeiről írtam. Munkám harmadik egységében az előzetes tudás elismeréséhez kapcsolódó hazai kezdeményezésekről, próbálkozásokról számoltam be. Végül felvázoltam a jövőbeni elképzeléseimet, ötleteimet, kutatási terveimet, céljaimat. Egyre fontosabb, hogy minél több mindent tudjunk és ismerjünk, minél tájékozottabbak és sokoldalúbbak legyünk. Mindez azért fontos, hogy lépést tudjunk tartani a világ állandó változásaival, boldogulni és érvényesülni tudjunk a minket körülvevő, gyorsan változó világban. Folyamatos tanulásra és a tudás állandó megújítására van szükség. Mára már elmúlt az az idő, amikor elegendő egyetlen iskolát elvégezni és egész életre szóló végzettséget szerezni. Napjainkban már az a szerencsés, ha valaki minél szerteágazóbb tudással rendelkezik, több nyelven beszél, sokrétű gyakorlata van. Az ismeretek alkalmazásához azonban sok-sok időre van szükség és a gyakorlat megszerzése sem egyszerű feladat. Bizonyára mindannyiunkban felmerült már a kérdés, hogy miért kell egy ismeretanyagot újra és újra tanulni, hogy miért nem lehet figyelembe venni, azt a tudást, amit már korábban megszereztünk. Sok-sok időt és energiát megspórolhatnánk, ha lehetőség lenne az előzetes tudásunk felmérésre és elismerésére. Miért is lenne hasznos az előzetes tudás ismerete? A válasz egyszerű. Az oktatás sokkal hatékonyabbá, strukturáltabbá és időtakarékossá válhatna. Lehetőséget kellene teremteni arra, hogy a korábban már megszerzett ismereteket felmérjék majd valamilyen formában elfogadják, elismerjék hazánkban is. David Ausubel igen találóan a következőképpen ír erről: Ha egyetlen elvre kellene leszűkítenem az oktatáslélektant, akkor ezt mondanám: a tanulást befolyásoló legfontosabb tényező az, amit a tanuló már tud. Ismerjük meg ezt a tudást, s a gyermeket tanítsuk ennek megfelelően. Természetesen az előzetesen megszerzett tudás felméréséhez, feltérképezéséhez egy egységes modellt kellene kialakítani. Ezen modell kialakítása összetett és bonyolult feladat. Különböző elemeket kell figyelembe venni az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú oktatásnál. A legsürgetőbb azonban a felnőttoktatás területe, hiszen egyre több és több embernek lenne szüksége arra, hogy átképzéssel, esetleg újabb tanulmányokkal munkát szerezhessen. Külföldi példák, működő modellek már vannak és ezekből számos ötletet lehet meríteni, de a legfontosabb, hogy a hazai oktatási keretek jellemzőinek megfelelően alakítsuk ki a modellt. Dolgozatom is egy kis építőköve lehet ennek az összetett és bonyolult folyamatnak. Segítség ahhoz, hogy felmérjük hol állunk, hova szeretnénk eljutni az előzetesen megszerzett tudás felmérésével és elismerésével kapcsolatban. 4

4 1. A tudás 1.1 Milyen tudástípusokat ismerünk? A tudást, mint fogalmat nagyon nehéz lenne definiálni. A tudás is azon fogalmak közé tartozik, amelyek számtalan módon leírhatók, definiálhatók, de minden újra és újra megalkotott definíciónál újabb kérdések merülnének fel és igazán egyik definíciót sem éreznénk teljesnek. Mindez abból fakad, hogy sokféle tudást ismerünk és ezek a tudások különféle jellemzőkkel rendelkeznek. Bácsi János Mit tanítunk Mit tanítsunk? című cikkében rávilágít arra, hogy teljes definíció megalkotása helyett sokkal célravezetőbb, ha megpróbáljuk rendszerezni mindazt a tudást, ami a fejünkben van. a) Van olyan tudás, amelyik velünk született, genetikailag kódolt, s az intézményesített oktatás keretei között csak -tól-ig határok között fejleszthető. b) Van olyan tudás, amit a környezeti hatások következményeként alakítunk ki. c) Van olyan tudás, amit az intézményesített oktatás keretei között sajátítunk el. 1 Bácsi János rátér arra, hogy sok olyan tudásunk van, ami velünk született. Ilyen például bizonyos mozgásformák tudása, a hangok észlelésének tudása. A csecsemő például már az anyaméhben érzékeli édesanyja beszédhangjait. Továbbá születésünktől kezdve van vizuális tudásunk. Képesek vagyunk tárgyakat és arcokat felismerni. Ezek a tudástípusok tökéletesednek és fejlődnek. A fejlődés genetikai úton is kódolt, de tanulás útján is létrejön. Az előbb említett esetekben a genetikai program erősebb, mint a tanulás. Ha valaki nem született olyan alkatúnak, mint egy magasugró, akkor nehezen lesz belőle világbajnok. Ezért lehetséges, hogy a velünk született, genetikailag kódolt tudásunk csak bizonyos határok között fejleszthető. Vannak olyan elméletek, amelyek úgy tartják, hogy a tudásunk nem más, mint a környezethez való alkalmazkodásunk. Az ember egész életében alkalmazkodik a környezetéhez. Ez a tudás sokszor észrevétlenül alakul ki és a legtöbb, személyes élményünkön alapul. Így még erőfeszítés sem kell tenni ahhoz, hogy megszerezzük ezt a tudást. Nem lehet előre megtanulni, hogy milyen érzés szerelmesnek lenni, ezt az érzést csak akkor tapasztaljuk, akkor tanuljuk, amikor először érezzük. A helyzethez, az adott környezethez való alkalmazkodás hozza létre ezt a tudást, amit epizodikus tudásnak nevezzük. Baddeley adott egy definíciót az intézményesített oktatás keretei között megszerezhető tudásról: Azt a jelenséget, hogy a tárgyszerű információ vagy tudás emlékezeti megtartása független attól, hogy emlékszünk-e a tanulási helyzetre, szemantikus emlékezetnek nevezzük. Ez a fajta tudás alkotja a legnagyobb részét mindannak, amit az iskolában a diákoknak meg kell tanulniuk. 2 1 BÁCSI János: Mit tanítunk Mit tanítsunk? In: Hagyományok és újítások a pedagógiában: Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről, Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló Ált. Isk., 2003.,24. o. 2 BÁCSI János: Mit tanítunk Mit tanítsunk? In: Hagyományok és újítások a pedagógiában: Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről, Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló Ált. Isk., 2003.,24. o. 5

5 A szemantikus emlékezetben tárolt tudást deklaratív tudásnak nevezzük. Például: ki tudjuk számítani a kör kerületét, tudjuk, hogy a gólya költöző madár, vagy tudjuk azt is, hogy Olaszország fővárosa Róma. Számos definíciót adhatnánk még a tudás fogalmára, de igazán egyik sem fedné le teljesen a tudásról alkotott elképzelésünket. Érdemes megvizsgálni mindazt, amit már tudunk és innen továbblépni. A tudás mérhető, számot tudunk adni tudásunkról. Természetesen abból is származik tudás, ami velünk történik. Könnyen meg tudjuk jegyezni mindazt, ami velünk történt és erről még akár évek múlva is számot tudunk adni. Ezt a tudást nevezzük epizodikus vagy önéletrajzi tudásnak. Van olyan tudásunk is, amit szinte automatikusan meg tudunk valósítani, de verbálisan nehezen tudnánk számot adni róla. Ezt a tudást nevezzük procedurális tudásnak. Egész életünkben emlékszünk szüleink, vagy rokonaink arcára, a kedvenc játékunk formájára, vagy a tengerpartra, amit először láttunk. Tudásunk jelentős része képekben tárolódik a memóriánkban, vizuális memóriánkban. Ezt a tudást nevezzük vizuális, vagy képi tudásnak. Az utóbbi évek kutatásai fényt derítettek arra, hogy a deklaratív tudást érdemes két külön tudástípusra szétbontani. Az egyik fajtája továbbra is deklaratív tudás néven ismert. Ez azt a tudást jelöli, amely a szabályokat rögzíti. Például a szorzás algoritmusát, vagy a sebesség meghatározását. A deklaratív tudás másik fajtája a szemantikus tudás, amely a nyelvi jelek ismeretét foglalja magában. (Bácsi, 2003.). Valójában azt kellene megvizsgálni, hogy miként épül be az agyunkba az a sok-sok információ, ami nap, mint nap felénk árad. Ezek az ismeretek rendszerbe szerveződnek és bizonyos modelleket alkotnak. 1.2 Hogyan épülnek be a tudáselemek az emlékezetünkbe? Az első és legkézenfekvőbb válasz az, hogy a tanulás által. Ez a válasz azonban csak részben igaz, hiszen vannak olyan tudásstruktúrák, amelyek már velünk születettek. A tanulás mindenképpen a legfontosabb folyamat, ami által a tudáselemek beépülhetnek a tudásunkba, a velünk született tudásstruktúrák pedig segítik ezt a beépülési folyamatot. A kognitív pszichológia a következőképpen definiálta a tanulást: A tanulás a hálózat súlyviszonyainak beállítása. A tanulás tulajdonképpen a különböző tanuló rendszer szabályainak megfelelően a súlyok beállításából áll. 3 Ahhoz, hogy a tanulás folyamata sikeres legyen, először meg kell tanulni tanulni. Tudnunk kell, hogy miként tudunk a legkönnyebben és leghatékonyabban a fejünkbe vésni bizonyos információkat. Egyszóval meg kell találni azt a tanulásmódszert, ami számunkra a legkedvezőbb. Igaz nagyon sokféle tanulási módszer létezik, de van néhány olyan jellemző, ami minden módszer esetén fontos és a sikeres tanulás kulcsa lehet. Először is oda kell figyelni arra, amit tanulunk. A tanult elemek elsőként mindenképpen a rövid távú memóriánkba kerülnek és majd 3 BÁCSI János: Mit tanítunk Mit tanítsunk? In: Hagyományok és újítások a pedagógiában: Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről, Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló Ált. Isk., 2003., 26. o. 6

6 később a hosszú távú memóriába. Továbbá folyamatos gyakorlásra van szükség azért, hogy a rövid távú memóriából az új információ a hosszú távú memóriába jusson. Az új tudáselemet hozzá kell kapcsolni egy, vagy több már meglévő tudásstruktúrához. Egyszóval rendszerezni, csoportosítani kell a tudásanyagot. Végül meg kell szilárdítani a tudást, ami azt jelenti, hogy különböző problémamegoldó helyzetekben elő kell tudni hívni a hosszú távú memóriából az információt. 7

7 2. Az előzetes tudás 2.1 Mit jelent az előzetes tudás? Első hallásra minden ember azt mondaná, hogy természetesen az a tudás, ami már a fejünkben van, amit már elsajátítottunk. Ez így igaz is lenne, de a definíció még nem teljes. Nem elegendő azt vizsgálni, hogy mi az, amit tudunk, hanem az előzetes tudás természetére vonatkozóan is rendelkeznünk kell bizonyos elképzelésekkel. 4 Az előzetes tudás a modern pszichológiai és pedagógiai elméletek egyik legfontosabb fogalma. Sokat hallunk erről a fogalomról, de a konkrét jelentését nehezen tudnánk körvonalazni. Külföldön már nagyobb hagyománya van az előzetes tudás kutatásának, felhasználásának és értékelésének, de hazánkban még igencsak gyerekcipőben jár az előzetesen megszerzett tudás vizsgálata. Napjainkban, amikor minden pillanatban megtudhatunk valami újat, elsajátíthatunk valami újszerű kézséget, egyre fontosabbá válik mindaz a tudás, ami már a birtokunkban van, amit már tudunk. Nemcsak a középiskolákban lenne fontos annak a tudásnak a felhasználása, ami már a gyerekek fejében van, hanem a felnőttek tanulási lehetőségeit is elősegítené egy olyan rendszer, amelyben elismernék a korábban megszerzett ismereteiket. Az előzetes tudás lehet ténytudás, ami a deklaratív tudást jelenti, de lehet képességek, kézségek tudása is, azaz a hogyan tudás, ami a procedurális tudás. Legyen szó bármilyen jellegű előzetes tudásról, az a gondolat mindenki számára érthető és világos, hogy előzetes tudás nélkül nehezen lehetne újabb információkat feldolgozni és az emberek fejébe juttatni. Az újabb ismeretek megszerzésének az a feltétele, hogy a korábbi tudásra építeni lehet és így képesek vagyunk feldolgozni és megérteni az újabb információkat. 2.2 Honnan származhat az előzetes tudás? Az előzetesen megszerzett tudásunk számos forrásból származhat. Ahhoz, hogy ezeket a forrásokat pontosan rendszerezni tudjuk, háromféle tanulási típust kell definiálni: formális tanulás, non-formális tanulás és informális tanulás. Formális tanulás alatt azt a tevékenységet értjük, amelyben az életkor szerinti hierarchiába rendezett tanulócsoportok, erre feljogosított és kiképzett oktatók irányítása alatt tanulnak, a képzés célja, tartalma, időpontja, helyszíne és módja részletesen szabályozott. Ezzel szemben a nem formális tanulás körébe sorolhatók azok a foglalkozásszerű képzést folytatók által irányított, az iskolarendszerszerű képzésen kívül szervezett különféle tanfolyamok, szemináriumok vagy hasonló keretek között szerveződő tevékenységek, amelyeknek célja ismeretek átadása, a képességek, illetve a személyiség fejlesztése. A formális és nem formális képzésre egyaránt jellemző a szervezettség és irányítottság. Ettől eltérően az informális tanulásra az jellemző, hogy nem rendszerszerű, strukturálatlan, az egyének kulturális szolgáltatások igénybevétele, társadalmi intézményekben való tevékenység, politikai aktivitás, illetve a média hatásai 4 NAHALKA István: Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége. In: Budapesti Nevelő, 2001/1, 61. o. 8

8 következtében jutnak új ismeretekhez, illetve sajátítanak el új, a munkavégzés szempontjából is releváns viselkedési elemeket- sokszor nem is tudatosítva e tanulási folyamat eredményeit. 5 A formális tanulás keretén belül elsősorban ténytudásra teszünk szert. Az iskolában számtalan adatot, információt kell megtanulni, megjegyezni. A különféle szakiskolákban az elméleti tudás mellett gyakorlati ismereteket is szerezhetnek a hallgatók. Természetesen ezek az ismeretek is az előzetes tudásunk részét képezik. A későbbi tanulmányok során ezen tudásanyagokra építve tudunk továbbhaladni. Az non-formális tanulás keretén belül elsajátíthatunk ténytudást, de akár szakmai ismereteket is. Ebbe a csoportba főként a felnőtteknek szervezett különféle tanfolyamok, továbbképzések tartoznak. A legérdekesebb és talán legösszetettebb tanulás az informális tanulás. Mondhatjuk, hogy ez a tanulás szinte véletlenszerű tanulás, hiszen észrevétlenül jutnak a fejünkbe az új ismeretek a szociális, vagy gazdasági környezetünkkel való interakciókból, tapasztalatokból. Elég végighaladni egy forgalmas utcán és máris plakátok, hirdetések tömkelege ontja felénk az információkat. Ha bekapcsoljuk a televíziót, vagy a rádiót, akkor folyamatosan értesülhetünk a világ történéseiről, változásairól. Hallhatjuk, hogy hol milyen az időjárás, hol történt valami nagy felfedezés, vagy esetleg baleset. A médiához hasonlóan igazi információforrás az internet is. Manapság már kevés az olyan ismeret, amely valamilyen formában ne lenne megtalálható az interneten. Az informális tanulás körébe tartoznak a kirándulások, a múzeumlátogatások, a színházlátogatások, a családi programok, vagy egyéb társadalmi programok. Felsorolni sem lehetne azt a sok-sok ismeretet, információt, amik az informális tanulás során épülnek be a tudásunkba és ezáltal az előzetes tudásunk részévé válnak. Az informális tanulás során számtalan olyan tudásanyagra teszünk szert, amik a későbbiekben, előzetes tudásunk részét képezve, fontosak lehetnek a további tanulmányaink és életünk során is. Mihály Ildikó beszámol arról, hogy a szakirodalomban vannak olyan szerzők, akik az informális oktatást egyértelműen a tradicionális oktatás ellentéteként értelmezik és már az alapfokú oktatás szintjén is megkövetelik az informalitás érvényesülését legalább 5 területen: Informalitás a pedagógiában (játék, kísérlet, felfedeztető oktatás) Informalitás a tantervben (összhang a tanulók érdeklődésével, iskolai és iskolán kívüli tapasztalataival) Informalitás az oktatás szervezésében (rugalmasság, csoportmunka, szabadtéri oktatás) Informalitás az értékelésben (tanulók és az oktatási folyamat vonatkozásában) Informalitás a személyiségben és a stílusban A szakirodalomban találhatunk olyan értelmezéseket is, ahol az oktatás 3 kategóriája a következő neveken jelenik meg: régi, vagyis formális oktatás, a nem formális, vagyis iskolán kívüli oktatás és a véletlenszerű tanulás. 5 TÓT Éva: A nem formális tanulás elismerése- szemlélet és módszerek. In: Szakképzési Szemle, XVIII. évfolyam, 2002/2, o. 9

9 Természetesen az iskolának és a formális oktatásnak továbbra is kitüntetett szerepe van a tudás megszerzésében, de napjainkban egyre inkább az informális és a non-formális tanulás, oktatás kerül előtérbe. Ennek oka az, hogy manapság az embereknek egyre gyorsabban és egyre több mindent kell megtanulnia és a lehető legrövidebb idő alatt. A non-formális és az informális oktatás, tanulás pedig sokkal rugalmasabb és bizonyos esetekben hatékonyabb is, mint a formális. 2.3 Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége valahol minden pedagógus, vagy oktatással foglalkozó személy számára ismert. A kérdés az, hogy ki mennyire veszi figyelembe az előzetesen megszerzett ismereteket. A korábbi pedagógiák csak passzív szerepet szántak az előzetes tudásnak és úgy gondolták, hogy az előzetesen megszerzett tudásanyag csak szállásadója az újonnan beérkező ismereteknek. A modern elképzelések azonban egyre nagyobb szerepet szánnak az előzetes tudásnak. Az előzetes tudással kapcsolatos modernebb elképzelések az előzetes tudást nem töredezettnek, vagy nem bizonyos tényezők együttesének gondolják, hanem egy rendszernek. Méghozzá egy általános és elvont elméleteket alkotó rendszernek. Bizonyos elképzelések szerint a gyermekek még nem képesek arra, hogy elvontan, elméletekben gondolkozzanak. A tanárai, tanítói teszik alkalmassá erre. Azonban a modernebb elképzelések szerint a gyermekekben az előzetes tudás elméletekben van jelen. A gyermekek még a tanulás előtt elméleteket formálnak a mozgásokról, a fizikai tárgyakról, az anyagról, az élőlényekről. Így érthető, hogy az előzetes tudás elméletekbe szervezett. Sokszor érezhetjük, hogy nemcsak az előzetes tudás megléte, vagy nem léte a fontos, hanem a tartalma is (milyen módon írja le a világot). Egyértelmű, hogy egy előítéletekkel rendelkező ember előzetes tudása egészen más, mint a toleráns, elfogadó embereké. Egyáltalán nem mindegy, hogy a gyermekek milyen előzetes tudással a fejükben érkeznek az iskolába, hiszen ez az előzetes tudás meghatározó lehet a későbbiekre is. Minden gyermek fejében más-más előzetes tudásrendszer van és mindez az egyes gyermekek számára különféle tanulási feltételeket teremthet. Az előzetes tudás lehet explicit és implicit. Meghatározott helyzetekben hol az egyik, hol a másik forma lép életbe. Az implicit tudás számos iskolai megértési folyamat alapját képezi, amely nem kap, vagy egy adott pillanatban nem is kaphat nyelvi kifejezést. Például, ha egy gyerek nagyon szeretne mondani valamit, de egy hang sem jön ki a torkán. Ott él benne az előzetes tudás, de a nyelvi megformálás egyelőre lehetetlen. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy az előzetes tudás összehasonlíthatatlanul fontosabb a tanulás eredményessége szempontjából, mint az intelligencia, vagy a motiváció. Az előzetes tudás és az intelligencia kiegészítik egymást. Hiába rendelkezünk nagyon nagy IQ-val, ha hiányzik az előzetes ismeretanyag, akkor hiába minden. Régebben mindig az egyszerű felől haladtunk a bonyolult felé. Napjainkban azonban megfordult ez a helyzet is. A még nem teljesen kész verziók felől haladunk a kidolgozottabb, konkrétabb esteke felé. 10

10 Az előzetes tudás tartalmával nem számoló pedagógiai gyakorlat egyik legnagyobb hibája, hogy a tanulás magolássá válik. Ebben az esetben pedig nem az előzetes tudás rendszere alakul át, vagy változik meg, hanem egy ideig óráig tartó felszínes tudás alakul ki. (Nahalka, 2001.) 2.4 Hogyan alakulhat át az előzetes tudás? Az átalakulás, a változás nagyrészt a tanulás folyamatához kötődik. Ez az átalakulási folyamat egy belső változás, aminek eredménye a tudásstruktúra átszerveződése, fejlődése. A bennünk élő előzetes tudásanyagot egy bázisként kell elképzelni. Egy olyan bázisként, ami képes a változásra, az átalakulásra és folyamatosan bővül, szélesedik, ahogy egyre több és több mindent tudunk a világról, a körülöttünk zajló dolgokról. Téves gondolat lenne azt képzelni, hogy előzetes tudásunk egy veremhez hasonló, ahol a korábbi tudáselemek, az alsóbb rekeszekben lévő információk elvesznek, eltűnnek. A tanulás során az előzetes tudásunk struktúrája változik, annak megfelelően, hogy milyen új elemeket építünk bele és milyen környezetben, szituációban kell felhasználni az ismereteinket. A tanárok, az oktatók, a szülők feladata nagyon fontos a gyermekek előzetes tudásának alakításában, továbbépítésében, de nem abszolút irányítói szerep. A konstrukciós folyamat a tanulók saját, belső folyamata és ebben a környezetük csak segítségükre lehet, de nem irányíthatja azt. Probléma akkor van, ha a tanulóban olyan előzetes tudásrendszerek működnek, amelyek akadályozzák egy új tudás felfogását, beépülését. Ebben az esetben a tanító, az oktató, vagy a szülő feladata, hogy átalakítsa a tanítás folyamatát és első lépésként a gyermekkel együttműködve, megváltoztassa a hibás tudásstruktúrát. Ilyenkor egy új értelmezési rendszer épül ki a gyermekben, helyet követel magának az információfeldolgozási folyamatban, s az elme újraosztja a lapokat. 6 Ha nincs különösebb akadálya az új tudások kialakításának, akkor a tudásrendszerek folyamatosan gazdagíthatók és ez a folyamat történhet teljesen önállóan is. Ekkor az előzetes tudás a teljesen önálló gondolkodási folyamat bázisát képezheti. 2.5 Az előzetes tudás felmérése és elismerése (PLAR) Nahalka István Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége című cikkében egy igen találó David Ausubel idézet olvasható: Ha egyetlen elvre kellene leszűkítenem az oktatáslélektant, akkor ezt mondanám: a tanulást befolyásoló legfontosabb tényező az, amit a tanuló már tud. Ismerjük meg ezt a tudást, s a gyermeket tanítsuk ennek megfelelően.. Ez az egyetlen mondat már önmagában is elgondolkodtató. Mindenképpen fontos az előzetes tudás ismerete, felmérése és a megfelelő szintet elérve a tudás elismerése, beszámítása. Az előzetes tudás felmérésének és elismerésének az angol elnevezése Prior Learning Assessment and Recognition, azaz PLAR. A PLA, PLAR, RPL rövidítések szintén ezt a fogalmat jelölik. A PLAR és a hozzá kapcsolódó eljárások, módszerek néhány évtizeddel ezelőtt 6 NAHALKA István: Az előzetes tudás pedagógiai jelentősége. In: Budapesti Nevelő, 2001/1, 65. o. 11

11 születtek meg az amerikai egyetemeken. A PLAR eleinte akadémiai típusú képzésekhez kapcsolódott, de a későbbiekben már a felnőttképzésben, továbbképzéseknél és különféle képességfejlesztő tanfolyamokon is előkerült. A PLAR eljárást Kanadában, az USA-ban már széles körben használják, de a 90-es évektől az európai országokban is kísérletek indultak a módszer alkalmazására (Franciaország, Nagy-Britannia). (Tót, 2002.) Szűkebb értelemben a PLAR egy eljárás, amely lehetővé teszi a képzést, illetve a minősítést megelőzően megszerzett ismeretek feltérképezését, mérését és formális elismerését. 7. Természetesen a PLAR fogalma tágabb értelemben is értelmezhető. Ekkor azt mondhatjuk, hogy a PLAR egy olyan eljárás, amelynek során az informális tanulás eredményét egy meghatározott kontextusban a formális képzési rendszerben megszerzett tudással egyenértékűnek tekintik. Így lehetőség nyílik a munka és a tanulás integrálására, hiszen a munkafolyamatot tanulásként értelmezik. Az interneten megtalálható Magyar Virtuális Enciklopédia is foglalkozik az előzetes tudás felmérésének témájával. Ebben az enciklopédiában PLA néven kereshetünk rá a meghatározásra: Az egész élten át tartó tanulás térhódításával egy időben alakult ki a fejlettebb tanulási kultúrákban, mint az előzetes tanulás által megszerzett tudás meghatározásának módszere. 8. Lada László a Nemzeti Felnőttképzési Intézet tudományos munkatársa, 2003-ban írt cikkében számolt be arról, hogy a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a Nemzeti Felnőttképzési Intézet közreműködésével és Felnőttképzési Törvény 17 -ában előírtak alapján pályázatot írt ki Előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése címmel itt Magyarországon. A pályázat kész szakaszra osztotta a feladatokat. Az első részben egy szakértői csoportot kellett összeállítani, akik egy módszertani csomagot készítettek, azzal a céllal, hogy a korábban nonformális úton megszerzett ismereteket felmérhessék. A második fázisban a már akkreditációval rendelkező intézmények pályázhattak legfeljebb 3 millió forint összegig informatikai eszköztámogatásra, annak érdekében, hogy az elkészült módszertani csomagot kipróbálják és folyamatos visszajelzést adjanak a tapasztalatokról. A szakértői csoport végül 19 fős lett és legelőször azt a kérdést kellett megvitatniuk, hogy mihez viszonyítva lehetne mérni a tudást. A kialakult közös vélemény az lett, hogy a tananyagot újra kell gondolni és modul szerkezetűvé kell alakítani. Az általános tudás mérésére elkészült egy matematikai ismereteket mérő tesztsorozat és több olyan módszertani eljárás, amely többek közt az angol nyelvi tudás, a szakmai tudás, az üzleti kommunikáció, a marketing és a faipari szakmacsoport területén alkalmazható. Ezekhez a csomagokhoz természetesen útmutató is készült. A pályázat második szakaszában ötvenöt intézmény jelezte a csatlakozási szándékát és mindössze két intézmény nem felelt meg a követelményeknek. Végül a bizottság ötvenöt akkreditált felnőttképzési intézményt nyilvánított nyertesnek. 7 TÓT Éva: A nem formális tanulás elismerése-szemlélet és módszerek, In: Szakképzési Szemle, XVIII. évfolyam, 2002/2, 179. o

12 Egyre több és több kezdeményezés indul az előzetes tudás felméréséhez, elismeréséhez kapcsolódóan, akár az interneten is, de működő rendszer főként külföldön, a nyugat-európai országokban ismeretes. Hazánkban még csak egy-egy működő eljárás létezik, de még nem általánosan elfogadott és elismert gyakorlatról van szó. Ezzel szemben érdemes megemlíteni egy Halifaxban működő PLA centrumot, ahol már igen komoly múltja van az előzetesen megszerzett tudás elismerésének. Douglas Myers, a halifaxi PLA centrum fejlesztési igazgatója egy nyilatkozatában kifejtette, hogy valójában az előzetesen megszerzett tudás elismerése a józan észen alapszik, hiszen mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a formális oktatáson kívül számos más forrása is lehet az információszerzésnek (csalás, utazások, munkahely). Úgy gondolta, hogy igen komoly létjogosultsága van az előzetesen megszerzett tudás elismerésének, hiszen minden olyan tudás, ami felmérhető, leírható és dokumentálható, megérdemli, hogy elismerjék. (Douglas Myers, 2001.) A PLAR célja és alkalmazási területei A PLAR kapcsolódhat formális képzéshez. A már megszerzett tudást a képző intézmény kreditként ismerheti el és a hallgatónak már nem kell egy bizonyos tanegységet újra végighallgatnia, hanem krediteivel kiválthatja azt. A PLAR másik felhasználási területe a képzési programok egyéni igények szerinti megtervezése. Így sokkal hatékonyabb és időkímélőbb programok állíthatók össze. Ebben az esetben a fő cél az, hogy a képzési programok a lehető leginkább lerövidüljenek, és olcsóbbak legyenek. A felmérés során a képzési célokhoz viszonyítják a résztvevők meglévő tudását és úgy tervezik meg a képzés programját, hogy a még hiányzó tudás pótlására koncentrálnak. 9 A PLAR eljárás harmadik felhasználási területe egy meghatározott munkakör betöltéséhez kapcsolódik. Ez akkor lehetséges, ha valaki egy adott feladatkör ellátására való alkalmasságát nem csupán a formális végzettségének igazolásával kívánja bizonyítani, hanem a gyakorlatban is. A PLAR eljárás célja láthatóan az, hogy az emberek minél gyorsabban, minél gazdaságosabban szerezzenek meg különféle végzettségeket, vagy gyakorlatot. A tudás a gazdaság legfontosabb mozgatója. Előállítjuk, termeljük, eladjuk, vesszük, felhasználjuk és kamatoztatjuk. Ez egészen iparszerű tevékenység. A gazdaság számára pedig az azonnal kamatoztatható tudás a legfontosabb (az azonnal felhasználható tudás). Ebben a folyamatban pedig fontos elem az előzetes tudás PLAR módszerek, eljárások A formális képzésben megszerzett tudás felmérésére számos ismert és hagyományos módszert fel lehetne sorolni. Vázolhatnánk a különféle teszteket, dolgozatokat, beszámolókat. A PLAR módszerek közül azonban főként azok az érdekesek, amelyek a nem formális képzésben megszerzett tudás elismerésére irányulnak. Ezekről a módszerekről és eljárásokról Tót Éva A 9 TÓT Éva: A nem formális tanulás elismerése-szemlélet és módszerek, In: Szakképzési Szemle, XVIII. évfolyam, 2002/2, 180. o. 13

13 nem formális tanulás elismerése-szemlélet és módszerek című cikkében ad egy igen érdekes áttekintést: Alapvetően 4 csoportot különböztetünk meg egymástól. a) Nemzeti szinten egységesített, többnyire tesztekre épülő vizsgarendszer b) Kompetencia- portfolió létrehozása c) Gyakorlati próbatétel d) Az eljárás fő része a beszélgetés, az interjú és ezenkívül a fenti módszerek ötvözése. a) Sztenderdizált tesztek - leginkább az USA-ban alkalmazzák - ezek a tesztek ugyanazt mérik, amit a formális tanulás végén a kimeneti értékelések - a teszt olcsó, jól sztenderdizálható b) Kompetencia-portfolió létrehozása - egyéni tapasztalatok feltárása, elemzése, dokumentálása - olyan elemeket jegyeznek fel, amelyek a munkavégzés szempontjából fontosak lehetnek - a portfolió tartalmazhat elkészített munkadarabokat, írásos dokumentumokat, ajánlásokat, beszámolókat, bizonyítványokat, kitüntetéseket, ajánlóleveleket - a portfolió készítése lehet egy kommunikáción alapuló folyamat - a beszélgetés során kiderül, hogy a jelentkező milyen képességekkel, kézségekkel, tapasztalatokkal rendelkezik - munkanélküliek esetében fontos lehet, amikor újra munkába szeretnének állni c) Gyakorlati próbatétel - egy speciális értékelő teszt, munkafeladat elkészítése - széles körben alkalmazható sztenderdizált formában - kifejlesztett tesztekkel nem mérhető szakmai ismeretek vizsgálására szolgál - az elfogadás nem szintek, vagy pontszámok alapján történik - a végső minősítés alkalmas, vagy alkalmatlan d) Interjú - nagymértékben egyénre szabott - a beszélgetés, az interjú kiegészülhet teljesítményértékeléssel, speciális munkafeladattal Az egyes módszerek fejlődnek, alakulnak. A portfolió is nagy változásokon ment keresztül. Eleinte a személyiségfejlődésre összpontosított, de mára már sokkal inkább a teljesítményre orientált megközelítés nyer teret. Az első esetben a portfolió létrehozása is egy tanulási folyamatként értékelhető, addig második esetben a portfoliónak, mint terméknek a létrehozása lesz fontos. A halifaxi PLA centrumban már 1996 óta használják a portfolió módszerét. A legnehezebb feladat mindig az volt, hogy az emberek pesszimizmusát leküzdjék és ráébresszék őket arra, hogy menyi mindent tudnak, ismernek már. Ez az első és legfontosabb lépés, ha valaki új munka után 14

14 kutat. Mindehhez igen nagy segítséget nyújt a portfolió, hiszen össze kell szedni minden tudást, ismeretet, végzettséget és így a jelentkező könnyebben átlátja, hogy mit is tud és mit nem. Minden információ pontosan dokumentálva van, továbbá igen nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésre. A portfolió módszer legnagyobb sikere abban áll, hogy ha lassanként is, de a diákok és így akár a felnőttek is folyamatosan építgetik a saját tudásbázisukat és látva, hogy egyre több mindent tudnak, egyszerre az önbizalmuk is növekszik, ami mindenképpen sikeres lehet egy új állás keresésekor.(douglas Myers, 2001.). A Magyar Virtuális Enciklopédia is kitér arra, hogy a PLA felmérés mindig alkalmazkodik az adott szakterület jellegéhez. Általában teszt megírása, vagy gyakorlati projekt elkészítése a feladat. Úgy vélem, hogy a legoptimálisabb módszer a fent felsoroltak ötvözete. A portfolió készítése mindenképpen célravezető, de érdemes ezt ötvözni egy gyakorlati próbatétellel, vagy személyes interjúval, vagy akár mindkettővel. A gyakorlati próbatétel fontossága abban áll, hogy a korábban megszerzett ismeretek jelentős része gyakorlati jellegű lehet és ez a tudás, ismeret, egy teszt során nem biztos, hogy felszínre kerülhet. A cél az, hogy valós és a lehető legátfogóbb képet kapjuk a tudásról. A Székesfehérvári Regionális Munkaerõfejlesztõ és Képzõ Központ (SZRMKK) honlapján szintén olvashatunk egy olyan eljárásról, ami az előzetes tudás felméréséről és elismeréséről szól. Az eljárás neve: ETFE. A cél itt is az, hogy a tanuló, látva a tanfolyam, az elvégzendő kurzusok követelményeit, lehetőséget kapjon arra, hogy számot adjon eddigi tudásáról és így felmentést szerezhessen bizonyos tantárgyak, modulok hallgatása alól, ha egy megfelelő szintet elér a felmérésen. A következő ábra az EFTE eljárás algoritmusát mutatja be. Látható, hogy egyértelmű bemeneti és kimeneti lehetőségek vannak. A jelentkező átláthatja, hogy milyen folyamat során kaphat bizonyítványt. 15

15 1. ábra: ETFE eljárás

16 2.5.3 Külföldi példák az előzetes tudás felmérésére és elismerésére A XXI. században egy egészen új tanulási kultúrát kell kialakítani, megteremteni. Ennek az új kultúrának mindenképpen része kell, hogy legyen az élethosszig tartó tanulás és az előzetes tudás elismerése is. A tanulásról alkotott új felfogás kialakulásának feltétele az, hogy a formális, az informális és a nem formális tanulás megbecsülése és elismerése azonos legyen. A cél az lenne, hogy egy olyan szintre jussunk el, hogy a tanulás összes formája elfogadott, elismert legyen. A különböző tanulási formák közötti szakadékot át kell hidalni, de ehhez az egyéni tanulási utak kialakítását kellene elősegíteni. Az Európai Unió szilárd elkötelezettséget követel az oktatás és a képzés világától. Megköveteli, hogy az oktatási és képzési rendszereket úgy lehessen alakítani és fejleszteni, hogy azok a tudásalapú társadalomban mindenki által igényelt kézségeket és jártasságot adják át; hogy az egész életen át tartó tanulás vonzó és kifizetődő legyen; továbbá a társadalom minden tagjához eljusson. 11 Ebben a folyamatban a nyugat-európai országok és az amerikaiak mindenképpen előttünk járnak. Hiszen több országban is van már működő rendszer az előzetes tudás felmérésére és elismerésére. Mihály Ildikó az Új Pedagógiai Szemle 2000/11. számában a Törekvések az előzetesen megszerzett tudás meg,- és elismer(tet)ésére című cikkében egy igen részletes bemutatást adott arról, hogy a nyugat-európai országokban és Amerikában milyen módon történik az előzetes tudás felmérése és elismerése: a) Franciaországi tapasztalatok 1985-ben Franciaországban a Munkaügyi Minisztérium körlevelet adott ki, melyben felhívta az érintettek figyelmét a már előzetesen megszerzett tudás felhasználásának előnyeire. Ebben a dokumentumban is megjelent az ismeretek kategorizálása, pontosítása és felsorolása. Fontos szerepet kapott a végzett munka, a megszerzett szakképesítés mellett az egyéni kompetencia, amelyhez akár szakmai tevékenység, akár független (szabadidős tevékenység, családi munkavégzés), vagy szervezett tanulási alkalmak során hozzá lehet jutni. A CEDEFOP 12 számára készített francia országjelentés új fogalmat is bevezetett: a tapasztalati képzést. A tapasztalati képzés esetében is fontos a fent említett szabadidős tevékenységből, élethelyzetekből származó tudás. De ez a tudás akkor hasznosítható főként, ha a hallottakat, tapasztaltakat tudatosan végiggondoljuk. Egyrészt formába kell önteni a tapasztaltak mibenlétét, másrészt tovább kell fejleszteni a tapasztalatot, harmadrészt pedig a megfelelő összefüggésekbe kell helyezni. Ha ezt a folyamatot sikerül következetesen végigvinni, akkor az ismeretek érvényesítésének egy olyan rendszere alakulhat ki, amely során a legitim diplomákhoz hasonló minősítést lehet 11 Oktatási Minisztérium (2001): Az Oktatási Tanács jelentése az Európai Tanács felé. In: 12 Centre Européen pour le Developpement de la Formation Professionnelle. (Euópai Szakképzés- fejlesztési Központ, melynek jelenlegi székhelye a görögországi Thessaloniki.) 17

17 szerezni, csak kicsit másként. Egy ilyen rendszer kialakításához együtt kell működnie a közoktatási, a felsőoktatási és az agrártárca intézményeinek. Franciaországban ennek az együttműködésnek az eredményeképpen 1992 óta mindenki, aki legalább 5 esztendőn keresztül egy adott szakterületen dolgozott, hivatalosan is megkérheti szakismeretei validációját. Hogyan történik ez a validáció? A francia szakképzési rendszer két eszközt is igénybe vesz a validáció következetes megvalósítása érdekében. Az egyik az egyének számára összeállított kompetenciamérleg, a másik pedig a szakmai és személyi mérleg. Az egyéni kompetenciák akkreditációjának szükségességére már a Fehér könyv az oktatásról és képzésről is kitért. A kompetenciamérlegek elkészítése viszont inkább a cégek és vállalatok humánerőforrás-gazdálkodási programjában játszhat fontos szerepet. Hiszen a kompetenciamérlegek segítségével könnyebben megtervezhetők a személyzettel a jövőbeli fejlesztések, látható, hogy kinek milyen továbbképzésekre van, vagy lesz szüksége ben Franciaországban már 700 kompetenciamérleg-központ létezéséről adtak számot, de a nem megfelelő kihasználtság miatt megszűntek. De így is e másfél évtized alatt 125 ezer kompetenciamérleg elkészítésére került sor. Ez igen nagy teljesítmény, hiszen optimális esetben egy személy kompetenciamérlegének összeállítása 19 órát vesz igénybe. Természetesen ezek a mérlegek korántsem tekinthetők az előzetesen megszerzett tudás validációjának, de nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz. b) Brit tapasztalatok A CEDEFOP megbízásából a francia országjelentés készítésével egy időben felmérték az Egyesült Királyságban is a korábban megszerzett ismeretekkel kapcsolatos szakmai tevékenység eredményeit. Azonban a két beszámoló szemléletmódja igencsak különbözik egymástól. Az informális tanulás a brit beszámolóban is nagyon fontos szerepet kap, főként a szakképzésben és felsőoktatásban. Azonban a brit szakértők igen sajátos irányból közelítik meg a kérdést, az otthon végzett, fizetség nélküli munka és a foglalkozásszerű tevékenység közötti kapcsolat felől. Az elmúlt esztendőkben számos olyan projekt készült, amelyek a különféle tanulási módszerek jellegzetességeit tárták fel. Így került előtérbe az otthoni, a családon belüli tevékenységekhez kapcsolódó ismeretek és kompetenciák megszerzésének folyamata. Főként azért, mert a brit munkaadók kevés hajlandóságot mutattak az így megszerzett tudás elismerésére. A tanulmány készítésének célja az volt, hogy a vizsgálati tapasztalatok segítségével szélesebb szakmai körökben is elfogadtassák az előzetes tudás elismertetésének gyakorlatát, hiszen e nélkül a felnőttek szakképzése és oktatása iránti tömeges igény kielégítése szinte lehetetlen. A tanulmány készítése során nemcsak a fogalom tisztázásáig sikerült eljutniuk, hanem rávilágítottak a bevezetés akadályaira, felvázolták a költségigényeket. Továbbá bemutatták az alkalmazhatóság különféle helyeit és részletezték az elengedhetetlen minőségbiztosítási szempontokat. A végső cél nem más, mint az, hogy a korábban, valamilyen módon megszerzett ismereteket elfogadják, akkreditálják, azaz a tudás kreditálható legyen. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kreditet nem annyira a tapasztalatra, sokkal inkább a tudásra adják. A brit gyakorlatot a szakma eredményesnek ítéli. Az alkalmazás fő területeit a 21, illetve 25 év felettiek szakképzésében látják leginkább hatékonynak, de a módszert a felnőttoktatásban is 18

18 igyekeznek kamatoztatni. Elsősorban az oktatási folyamatba a kezdőponton túl bekapcsolódni szándékozókat vizsgálják, hogy képesek lesznek-e társaikkal együtt folytatni a programot. Lehetséges alkalmazási területként főként a humán szakmákat jelölték meg: ápolói és gyermekgondozó kurzusok, jogi és művészeti képzési programok, tanítási gyakorlatok, hiszen az itt szükséges kompetenciák esetében lehet a legmegbízhatóbban számítani a korábban megszerzett tapasztalatok hatékony érvényesítésére. c) Az amerikai kontinens eredményeiről Napjainkra már több évtizedes múltra visszatekintő amerikai és kanadai folyamat eredményeként az előzetesen megszerzett tudás megfelelő szintű hasznosítására egy egész intézményhálózatot is létrehoztak. Ezek az úgynevezett PLA-centrumok. Ezeknek az intézményeknek a feladata a következő: azokat a képzőhelyeket kell pontos információval ellátni a jelentkezőkkel kapcsolatban, amelyek az ipar, vagy a kereskedelem területén elhelyezkedni kívánó munkanélküliek, vagy valami miatt változtatni kívánó jelentkezők képzését végzik. A feladat az, hogy a jelentkezők tudását a lehető legpontosabban feltérképezzék. Ezeket a centrumokat az állam működteti. A centrumokban szakértők és tanácsadók egyénileg foglalkoznak a jelentkezőkkel. Eredményességük nagyban annak köszönhető, hogy mérési eredményeiket országosan egységes és pontos kreditrendszerbe foglalják, így mindenki számára egyértelmű és világos. A nemzetközi elvárások 3 pontban foglalhatók össze: jó szándék, sok energia és sok-sok idő, pénz és szakértelem. a) EAN Gordon szerint elsősorban arra van szükség, hogy a mostani körülmények között az ismeretek elismerését megbízhatóan általánossá lehessen tenni. E nélkül az Európában várható nemzetek közötti együttműködés lehetetlen. b) Egy közösségi program a Leonardo Agenda 2000 akciója. Ezen program célja, hogy olyan stratégiai eszközt dolgozzon ki, amely alkalmas az európai oktatás fejlesztési törekvéseinek támogatására, az új ismeretek kialakítására és a régiek hatékony elismertetésének segítésére. Mindez a csatlakozni kívánó országok számára is átgondolandó problémakör. Mindenképpen foglalkozniuk kell az előzetesen megszerzett tudás kérdésével. A gyors változások sosem eredményesek. Számos elemző és értékelő vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy az előzetes tudás értékelését, elismerését érdemben lehessen bevezetni. Az utóbbi fél évtizedben ugyanis mintha túlságosan is nagy nyomás nehezedett volna az egyénre;, annyi újat kellett megismernie, elfogadnia, miközben egyre nyilvánvalóbb lett számára az is, hogy tulajdonképpen kizárólag ő maga felel a saját életpályájáért, annak sikereiért és kudarcaiért egyaránt. Jogosan vetődik fel a kérdés: nem jelenti-e ez azt is, hogy a társadalom az egyénre rakott felelősség súlyával lehetőséget talált arra, hogy a saját felelősségét ugyanennyivel 19

19 kisebbítse. Mert ha ez így lenne, akkor ezen a téren is tovább kell az újabb lehetőségeket keresni a kívánatos egyensúly megteremtése érdekében A külföldi példák rövid összevetése Minden rendszer más és más. Minden ország más és más. Minden ember különbözik egymástól. Nincs két egyforma nap, nincs két egyforma gondolat. Minden ember különböző célokat tűzött ki maga elé. De egy biztos. Folyamatosan egyre inkább szükség lesz mindarra a tudásra, amit előzetesen megszerzett tudásnak nevezhetünk. Láthattuk, hogy Franciaországban fontosnak tartják a tapasztalati úton megszerzett tudást és ezt különféle formában értékelik is. Majd egy sikeres vizsga után a jelentkező kézhez kapja a dokumentumát, ami úgynevezett kompetencia - bizonyítvány, vagy esetleg diploma. A britek legfontosabb kezdeményezése, hogy az otthoni, háztartásban végzett munkát elismerjék. Ez az ötlet igen fontos, hiszen, ha egy családban van 4-5 gyerek és az édesanya otthon dolgozik, akkor bizonyára rengeteget foglalkozik a háztartással és számos olyan ismeret lesz a fejében, ami a fiatalabb lányok okulására szolgálhat. Amerikában pedig a korábban már említett PLA centrumok működnek, amelyek jóval szélesebb körű oktatást, felméréseket tudnak biztosítani. Az egyik ilyen centrum Halifaxban működik. Számos konferenciát, tanulmányi szemináriumot szerveznek. Jane Stewart beszámolt arról, hogy a jövő mindenképpen attól függ, hogy kiben mennyi a tanulásra való hajlam. Az informális tanulás mindenképpen fontosabb a formálissal szemben. Valójában az informális tanulás során kerül felszínre a diákok igaz, valódi mivolta. Sokkal inkább saját magukat tudják adni egy szabadabb, iskolától távoli közegben, mint a kötött tantermi keretek között. A PLA centrumok célja, hogy városokat és országokat is összekössön (Stewart, 2001.). Számos olyan internetes oldal létezik angolul, amelyek foglalkoznak az előzetesen megszerzett tudással. A halifaxi mellett említhetném a James Madison University weblapját 14, ami szintén igen jól használható. Külön menüpontokban tájékozódhatnak a diákok és az érdeklődők. Számos weblapot, példát lehetne még felsorolni, de az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és elismerésének különféle megvalósítási módjaitól függetlenül mindenhol egy a cél. Megértetni az emberekkel, hogy a korábban megszerzett ismereteik igenis a fejükben vannak és mindenképpen kamatoztatni kell mindazt, amit már korábban megtanultak, elsajátítottak. 13 MIHÁLY Ildikó: Törekvések az előzetesen megszerzett tudás meg,-és elismer(tet)ésére. In.: Új Pedagógiai 14 Szemle, 2000/11. 20

20 3. Magyarországi kezdeményezések az előzetesen megszerzett tudás felmérésére és elismerésére 3.1 Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI) Magyarországon jelenleg a felnőttképzés terén van a legtöbb kezdeményezés és próbálkozás a nem formális, vagy informális úton megszerzett előzetes tudás felmérésére és elismerésére. Fontos lépésnek tekinthető, hogy július 15-én a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter megalapította a Nemzeti Felnőttképzési Intézetet, mint a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium önálló, központi költségvetési intézményét. Az intézmény feladatai között elsődlegesen a felnőttképzési tevékenység szakmai és módszertani fejlesztése áll és ezzel kapcsolatos kutatások országos összehangolása. Továbbá a felnőttképzésben dolgozó tanárok és szakemberek módszertani továbbképzésének fejlesztése is fontos. Az NFI fejlesztési területei között nagy szerepet kap a megelőző tudás mérésére kifejlesztett anyagok és a több mint két tucat e-learning program kipróbálása. Az intézmény az Európai Unió hasonló jellegű intézeteivel is folyamatos kapcsolatot tart fenn és a testvérkapcsolatokat folyamatosan bővítik. Valójában az NFI tevékenységi köre magában foglal olyan elemeket, feladatokat, kutatásokat, mint Amerikában az úgynevezett PLA centrumok. Természetesen a Nemzeti Felnőttképzési Intézet nem foglalkozik olyan mélységben az előzetesen megszerzett tudás felmérésével és elismerésével, mint a PLA centrumok, de már kezdeményezések vannak és talán egy idő múlva nálunk, Magyarországon is kiépül egy olyan hálózat, amely az előzetesen megszerzett tudás elismerésével foglalkozik. Az NFI a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium megbízásából számos pályázatot kiír. Zachár László, az Intézet igazgatója, a Felnőttképzés című lapnak adott exkluzív interjúban elmondta, hogy a és évi keretek terhére kiírt pályázatok összesen körülbelül 5 és fél milliárd forint támogatást kaptak 14 programban. A pályázati témakörök között az egyik a megelőző tudás mérésére vonatkozott. Összesen 139 millió forint támogatás jutott erre a célra és 54 intézmény volt érintett a témában. A következő két diagram a 2003-ban kiírt pályázatok megoszlását mutatja az érintett intézmények száma szerint, illetve az elnyert összegek alapján. A megelőző tudás mérésének támogatása még nincs az elsők között, de már az is előrelépésnek tekinthető, hogy bekerült a támogatott témakörök közé. A cél az lenne, hogy folyamatosan egyre több támogatást kapjon az oktatás ezen része is. 21

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana 4600 óra Vízvári László Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet Beszámítás és elismerés módszertana Témakörök 1. Eu. direkitíva a. tartalmi elemei b. Szerkezeti elemei 2. Előzetes ismeretek beszámítása

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000116/2014. Felnőttképzési kiegészítő

Részletesebben

A hozott tudás elismerésének gyakorlata a felsőoktatásban ( Egy intézményi terepkutatás eredményei, tapasztalatai )

A hozott tudás elismerésének gyakorlata a felsőoktatásban ( Egy intézményi terepkutatás eredményei, tapasztalatai ) A hozott tudás elismerésének gyakorlata a felsőoktatásban ( Egy intézményi terepkutatás eredményei, tapasztalatai ) Dóka Ottó Országos Kredittanács NyME VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben a TÁMOP 3.4.3.-08/2009-0111 Iskolai tehetséggondozás című pályázati projekt kutatási részprojektje a tehetséggondozás helyzetének feltérképezése A Miskolci

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Szakképzés és tanárképzés

Szakképzés és tanárképzés Szakképzés és tanárképzés Módszertani kérdések Gyakorlati tapasztalatok 2006. Széchenyi István Egyetem Győr dr. Nagy Tamás dr. Földes Zoltán A szakképzés problémái, helyzetfeltárás Gyors szakmai változások

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE Derényi András tudományos munkatárs (OFI) TÁMOP-4.1.3 projekt szakmai vezető (OH) SZERKEZET Mi az MKKR és

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények,

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, elvárások A Felnőttképzés c. tantárgy tananyagának felépítése

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és Dr. Kaposi József Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és képességrendszert, az általános műveltség

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés E-learning és duális képzés A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Felsőoktatás változása E-learning megoldások Duális képzés Vélemények

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 - "A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben