Magyarázat. 2. A megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatás felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarázat. 2. A megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatás felülvizsgálata"

Átírás

1 Magyarázat A nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatás-tervezet I. Háttér és kontextus 1. Az állami támogatási szabályozás korszerűsítése A megmentési és a szerkezetátalakítási támogatás az állami támogatások azon típusai közé tartozik, amelyek a leginkább torzítják a versenyt. Tekintettel arra, hogy ezek a támogatások megakadályozzák a piacról való kilépést, a termelékenység-növekedés kulcsfontosságú mechanizmusának szabnak gátat: nem teszik lehetővé, hogy a nem hatékonyan működő vállalkozások helyére eredményesebb és innovatívabb versenytársak lépjenek. A megmentési és a szerkezetátalakítási támogatás emellett nem kívánatos támogatási versenyt indíthat el, ami aláássa a belső piacot. A megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatás-tervezet ezért elődjéhez hasonlóan elsősorban arra irányul, hogy a támogatást csak olyan szigorú feltételek mellett nyújtsák, amelyek csökkentik a versenyt károsító hatásokat. Emellett az iránymutatás-tervezet a megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatást az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló bizottsági program kontextusába helyezi. A program május 8-án, az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítéséről szóló közlemény bizottsági elfogadásával indult. A közlemény rögzíti az állami támogatások ellenőrzésével kapcsolatos azon nagyszabású reform célkitűzéseit, amely a növekedést szolgáló szélesebb körű uniós fellépések ösztönzéséhez és a költségvetési konszolidációra irányuló tagállami törekvések támogatásához kíván hozzájárulni. Ebben az összefüggésben az állami támogatásokra vonatkozó szakpolitikának a piaci hiányosságok kiküszöbölésére irányuló, jól megtervezett támogatások és a közös európai érdekű célkitűzések szorgalmazására kell összpontosítania ( jó támogatások ). A Bizottság arra is törekszik, hogy a végrehajtást a belső piacra legnagyobb hatást kifejtő esetekre összpontosítsa, ésszerűsítse a szabályokat és felgyorsítsa a döntéshozatalt. Az iránymutatás-tervezetben egyértelműen tetten érhetők az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló program alapelvei, hiszen a célzottabb támogatás biztosítását és a kevésbé versenytorzító megmentési és szerkezetátalakítási támogatási formákra vonatkozó feltételek egyszerűsítését szorgalmazza. 2. A megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatás felülvizsgálata A jelenleg hatályos iránymutatás 2004-ben született. Hatálya eredetileg 2009-ben lejárt volna, de azt kétszer először 2012-ig, majd az iránymutatásnak az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló programmal összhangban lévő új szabályokkal való felváltásáig meghosszabbították. Az iránymutatás hatályának korábbi határidőkre várt lejártával összefüggésben a Bizottság két alkalommal (2007-ben és ben) egyeztetett a tagállamokkal és az érdekeltekkel. Emellett 2009-ben megbízta az Oxera gazdasági tanácsadó céget, hogy készítsen tanulmányt a szerkezetátalakítási támogatás alternatív forgatókönyveiről. Az iránymutatás-tervezet figyelembe veszi a fentiek mindegyikét, és nagyban támaszkodik a Bizottság által a jelenleg hatályos

2 iránymutatás alkalmazása, valamint a bankok számára a válság idején nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási támogatás értékelése terén szerzett tapasztalatra. II. A javaslat tartalma 1. Ideiglenes szerkezetátalakítási támogatás A jelenleg hatályos iránymutatás a szerkezetátalakítási támogatás mindegyik formáját egyformán kezeli, legyen szó hitelről, garanciáról, tőkeinjekcióról, adósságelengedésről vagy akár vissza nem térítendő támogatásról. Ugyanakkor az összegében és időtartamában korlátozott likviditási támogatás (hitel és garancia) kevésbé versenytorzító más támogatási formákhoz képest, mivel nem lépi túl a szerkezetátalakítást leginkább akadályozó likviditási problémák kezeléséhez szükséges mértéket, továbbá visszafizetése kamatfizetés mellett történik. A szerkezetátalakítási támogatás biztosításának az egyszerűsítése, valamint a versenytorzulások csökkentése céljából az iránymutatás-tervezet bevezeti az ideiglenes szerkezetátalakítási támogatás fogalmát. Ez a támogatásfajta nehéz helyzetben lévő kkv-k likviditási támogatását teszi lehetővé, mégpedig egy olyan időszakon keresztül, amely, noha idejében korlátozott, meghaladja a megmentési támogatás jelenlegi formájában biztosítható likviditási támogatás hat hónapos időszakát (az iránymutatás-tervezetben szereplő két lehetséges opcióra 12 vagy 18 hónap vonatkozóan várunk észrevételeket). Az ideiglenes szerkezetátalakítási támogatás kedvezményezettjeinek nem kell teljes szerkezetátalakítási tervet benyújtaniuk, elég egy egyszerűsített tervet készíteniük, amelyben bemutatják, milyen tevékenységek révén tervezik helyreállítani hosszú távú életképességüket. 2. A támogatás célzottabbá tétele Bár a megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló, jelenleg hatályos iránymutatás szigorú feltételeket fogalmaz meg a megmentési és a szerkezetátalakítási támogatás által előidézett versenytorzulás minimalizálása érdekében, e feltételek nem bizonyultak kellően eredményesnek annak biztosítására, hogy a támogatás olyan esetekre irányuljon, ahol a beavatkozás valódi közérdeket szolgál. Ezért az iránymutatás-tervezet új szűröket vezet be, amelyek alkalmasak annak ellenőrzésére, hogy a támogatás egy adott esetben valóban közérdeket szolgál-e. Először is bizonyítani kell, hogy a támogatás közös érdekű célkitűzést szolgál, azaz a vállalkozás megmentése szociális nehézség megelőzésére vagy piaci hiányosságok kezelésére irányul. Az iránymutatás-tervezet nem kimerítő jelleggel felsorolja azokat a helyzeteket, amelyek fennállása esetén e rendelkezés értelmében indokoltnak tekinthető a támogatás. A kkv-kra vonatkozó külön rendelkezés kevésbé szigorú előírást fogalmaz meg és a kkv-k szempontjából relevánsabb helyzeteket vázol. A támogatás csak akkor minősül közérdekűnek, ha változást tud előidézni ahhoz a helyzethez képest, ami a támogatás nyújtása nélkül alakulna ki. Az iránymutatás-tervezet ezért előírja a tagállamok számára az állami támogatás nélküli helyzetet bemutató hiteles, alternatív forgatókönyv bemutatását. Egyszerűsítési okokból ez a követelmény nem vonatkozik a megmentési vagy az ideiglenes szerkezetátalakítási támogatásra. 3. Tehermegosztás

3 A hatályos iránymutatás előírásai szerint a szerkezetátalakítás alatt álló vállalkozásoknak saját forrásaikból kell hozzájárulniuk a szerkezetátalakítás költségeihez. Ez a saját hozzájárulásra vonatkozó szabály segített a támogatás összegét a szükséges minimumra korlátozni, ugyanakkor nem volt kellően pontos ahhoz, hogy a szerkezetátalakítás költségeinek a befektetők és adófizetők közötti tisztességes megosztásáról gondoskodjon. A Bizottság a válsággal összefüggésben nyújtott bankmentési állami támogatás kapcsán célzottabb megközelítést dolgozott ki, és bevezette a tehermegosztás fogalmának használatát. A tehermegosztás nem kizárólag a saját hozzájárulás összegét, hanem azt is figyelembe veszi, hogy kitől származik ez a hozzájárulás. Tekintettel arra, hogy a részvényeseknek a vállalkozás jó eredményei esetén járó magas hozamot kiegyensúlyozza az általuk viselt veszteség kockázata, semmi nem indokolja azt, hogy a részvényesek helyett az adófizetőktől várjuk a veszteség viselését. Az iránymutatás-tervezet két lehetséges megközelítést határoz meg erre vonatkozóan: az 1. opció általánosabb megközelítést alkalmaz és azt írja elő, hogy az eredeti részvényesek és hitelezők hozzájárulása ésszerű legyen azon valószínűsíthető veszteségek tekintetében, melyeket fizetésképtelenség esetében elszenvednének. A 2. opció ennél pontosabb: eszerint az összes múltbéli veszteséget elsőként a részvényeseknek kell viselniük, majd ha ez nem elegendő, akkor az alárendelt hitelezőknek is hozzájárulást kell tenniük. Mindkét opciót ugyanaz a bekezdés vezeti be, amely egyértelművé teszi, hogy a hozzájárulás típusának igazodnia kell a vállalkozás nehéz helyzetét előidéző probléma jellegéhez: a sajáttőke-hiányt tőkenövelő intézkedésekkel, a likviditási problémákat pedig a vállalkozás pénzeszközeinek növelését előmozdító hozzájárulással kell kezelni. 4. A nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalommeghatározása Csak a nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő vállalkozások részesülhetnek támogatásban a megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatás szerint. Ugyanakkor, mivel kétséges az életképességük, a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak általánosan tilos más típusú támogatásokat nyújtani anélkül, hogy a megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatás keretében mérlegelték volna az életképességükre vonatkozó kilátásokat. A nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalommeghatározását ezért horizontális szempontból kell megközelíteni. A fogalommeghatározást nem olyan feltételnek kell tekinteni, amely egy adott vállalkozást állami támogatásra jogosulttá vagy arra nem jogosulttá tesz, hanem egy olyan vizsgálatnak, amely alapján eldönthető, hogy a két megközelítés közül melyik követendő a támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének bizonyításához. Azon vállalkozások esetében, amelyek nincsenek nehéz helyzetben, a hangsúly elsősorban a támogatásnyújtás feltételeire és körülményeire helyeződik. Ugyanakkor, amint egy vállalkozás nehéz helyzetbe kerül, szükséges figyelembe venni az összes támogatást, amelyben a vállalkozás az üzleti és életképességi kilátásaival összefüggésben részesül, annak biztosítása érdekében, hogy egy problémákkal küzdő vállalkozás piacon tartása ne okozzon torzulásokat. Mivel e fogalommeghatározás szerepe e két megközelítés alkalmazási körének meghatározása, az általános feltételezés az, hogy a megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatásnak egységes fogalommeghatározást kell tartalmaznia, mely alkalmazandó az összes

4 állami támogatási rendeletre és iránymutatásra, kivéve azokat az eseteket, ahol a sajátos körülmények szükségessé teszik az ettől a feltételezéstől való eltérést. A nehéz helyzetben lévő vállalkozás jelenlegi fogalommeghatározása egyaránt tartalmaz ún. kemény (objektív) feltételeket és puha feltételeket, melyek alapján a vállalkozás helyzetét átfogóbban és szubjektívebben kell értékelni. Az egyértelműség és a jogbiztonság javítása érdekében az iránymutatás-tervezetben a hangsúly a puha feltételektől a kemény feltételekre tolódik, melyek megkönnyítik a támogatást nyújtó hatóságok és a támogatás potenciális kedvezményezettjei számára annak eldöntését, hogy egy vállalkozás nehéz helyzetben van-e. A puha feltételek ezért egy szűkebb kategóriára korlátozódnak, melyek csak kivételes körülmények esetén kerülnek alkalmazásra. Annak érdekében, hogy a fogalommeghatározás lehetőleg mindenhol azonos legyen, az iránymutatás-tervezet azáltal egyenlíti ki a puha feltételek csökkentését, hogy új, kemény feltételeket vezet be. Figyelembe véve a tagállamok és más érdekeltek észrevételeit, melyeket a de minimis rendelet második tervezetével összefüggésben nyújtottak be, a Bizottság mérlegeli, hogyan lehetne a legjobban azonosítani a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat annak a rendeletnek a kontextusában. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy több érdekelt részletesebben kívánja megvitatni a fogalommeghatározást a megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatás keretében, az iránymutatás-tervezet a vitát a kemény feltételek pontosabb meghatározására kívánja kiterjeszteni annak érdekében, hogy javuljon az érdekeltek felé az egyértelműség és a jogbiztonság. Ezért felkérjük az érdekelteket az arra vonatkozó észrevételeik megküldésére, hogy a javasolt feltételek megfelelően szolgálják-e a nehéz helyzetben lévő vállalkozások azonosítását, és hogy léteznek-e erre a célra más, megbízhatóbb feltételek. E tekintetben különösen értékesek az adatokkal alátámasztott észrevételek. Az iránymutatás-tervezet néhány további opciót is javasol a kemény feltételekkel kapcsolatban, pl. kumulatívvá teszi az idegen és saját tőke arányra és a kamatfedezeti rátára vonatkozó feltételeket, és javasolja a kamatfedezeti ráta képletében az EBITDA használatát az EBIT helyett. Ugyanakkor az észrevételeknek nem kell feltétlenül kizárólag a javasolt opciókra korlátozódniuk. Az összes állami támogatási rendeletre és iránymutatásra vonatkozó egységes fogalommeghatározás elvét illetően az iránymutatás-tervezet egyetlen kivételt javasol, melynek célja a fogalommeghatározás gyakorlati alkalmazásának egyszerűsítése. Tekintettel arra, hogy összetett értékelés szükséges annak megállapításához, hogy egy vállalkozás teljesíti-e a puha feltételeket, az iránymutatás-tervezet előírja, hogy a bizottsági rendeletekkel és támogatási programokkal kapcsolatban (vagyis azokban az esetekben, amikor nincs bejelentési kötelezettség a Bizottság felé) csak a kemény feltételek alkalmazandók. Ez a rendelkezés azt a megközelítést terjeszti ki, melyet eddig csak a kkv-k számára a csoportmentességi rendelet keretében nyújtott támogatásokra, és a megmentési és szerkezetátalakítási iránymutatás szerinti, a kkv-kat célzó támogatási programokra alkalmaztak. Ezen túlmenően, figyelembe véve az egyszerűsítés iránti konkrét igényt a de minimis rendelet keretében, a rendelet vonatkozásában a nehéz helyzetben lévő vállalkozás meghatározására alternatív, kevesebb kemény feltételen alapuló fogalommeghatározást kell alkalmazni. Ez a

5 fogalommeghatározás a de minimis rendelet részét képezi majd, és nem befolyásolja a megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatás szövegét. 5. Egyéb javasolt változtatások Az új iránymutatás tervezete az alábbi jelentősebb változtatásokra tesz javaslatot: A megmentési támogatáshoz kapcsolódó ellentételezés minimumszintjének a növelése a kedvezményezett arra való ösztönözése érdekében, hogy a lehető leghamarabb visszafizesse a támogatást; hasonló rendelkezés vonatkozik az ideiglenes szerkezetátalakítási támogatásra is, azonban a kilépési ösztönzők növelése céljából hathavonkénti emeléssel kiegészítve. Részletesebb rendelkezések a szerkezetátalakítási terv tartalmára vonatkozóan, melyek meghatározzák, hogy a Bizottság milyen információkat kér a tagállamoktól és a kedvezményezettektől. A jelenleg hatályos iránymutatásban szereplő kompenzációs intézkedéseket versenytorzulást korlátozó intézkedések váltják fel azzal a céllal, hogy a versenytársak védelme helyett inkább a piaci verseny megőrzése kapjon központi szerepet; részletes útmutatást kapunk a versenyjogi intézkedések formájára és kidolgozására vonatkozóan. Mivel a megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatás az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat nyújtókra és a más ágazatbeli vállalkozásokra egyaránt vonatkozik, az új iránymutatás az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat nyújtókra korlátozott számú, külön rendelkezést is megfogalmaz. A megmentési és szerkezetátalakítási támogatási programok keretében nyújtott támogatásra való jogosultság kiterjed a kkv-k mellett azokra a vállalkozásokra is, amelyek csak azért nem minősülnek kkv-nak, mivel legalább 25%-ban állami tulajdonban vannak. Ugyanakkor a programok versenytorzító hatásának korlátozása érdekében 10 millió EUR-ról 5 millió EUR-ra csökken az a maximális támogatási összeg, amelyet egy vállalkozásnak program keretében oda lehet ítélni. Összhangban az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló program elveivel az iránymutatás-tervezet átláthatóságra és utólagos ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. Várjuk továbbá az érdekelt felek azon észrevételeit is, amelyek az iránymutatás-tervezetnek a jelenlegi gyakorlathoz képest jelentős változtatásokat nem tartalmazó részeire irányulnak, így például a megmentési és a szerkezetátalakítási támogatás közötti kölcsönhatásra, a szén-, az acél- és a pénzügyi szolgáltatási ágazatok kivételére, a kisvállalkozásoknak a versenyjogi intézkedésekre vonatkozó követelmény alóli mentesítésére, valamint a támogatott területeken nyújtott szerkezetátalakítási támogatásokra vonatkozó különös rendelkezésekre. Ennek során figyelembe kell venni az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló program elveit, és különösen annak szükségességét, hogy indokolt esetben engedélyezhető legyen a szerkezetátalakításhoz nyújtott célzott támogatás anélkül, hogy csökkentenék a vállalkozásoknak a saját forrásból finanszírozott szerkezetátalakításhoz nyújtott ösztönzés mértékét.

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban EU HÍRMONDÓ T A R I A N D R Á S PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban 1.

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Iránymutatás a regionális

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS Állami támogatások joga 1 (2009/1) 85 101. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS GALAMB ZSÓFIA KÁNYÁSI

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A CÉL A VALÓDI GAZDASÁGI ÉS MO ETÁRIS U IÓ

A CÉL A VALÓDI GAZDASÁGI ÉS MO ETÁRIS U IÓ 2012. DECEMBER 5. A CÉL A VALÓDI GAZDASÁGI ÉS MO ETÁRIS U IÓ Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke Szoros együttműködésben: José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével Jean-Claude Junckerrel,

Részletesebben

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Terjesztés ÁLTALÁNOS HCR/GS/12/02 2012. április 5. Eredeti: ANGOL A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVII. törvény A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer

Részletesebben

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG 2015.4.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 136/7 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap által társfinanszírozott intézkedésekkel összefüggő pénzügyi korrekciókat szolgáló gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A 2014 ÉS 2020 KÖZÖTTI KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ HU ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL

Részletesebben

A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA

A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA Kiss Károly Miklós A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA A tanulmány a távközlési szektor hazai szabályozásának áttekintésére és értékelésére vállalkozik. Első felében az európai uniós és a hazai jogi környezetet

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben