Az elülsõ keresztszalag rekonstrukciónál alkalmazott press fit rögzítés biomechanikai értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elülsõ keresztszalag rekonstrukciónál alkalmazott press fit rögzítés biomechanikai értékelése"

Átírás

1 Az Országos Sportegészségügyi Intézet, Sportsebészeti Osztály 1 és a Budapesti Mûszaki Egyetem, Gépszerkezettan Tanszék 2 közleménye Az elülsõ keresztszalag rekonstrukciónál alkalmazott press fit rögzítés biomechanikai értékelése DR. HIDAS PÉTER 1, DR. PAVLIK ATTILA 1, DR. CZIGÁNY TIBOR 2, DR. BERKES ISTVÁN 1 Érkezett: szeptember 17. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk az elülsõ keresztszalag rekonstrukció klinikai gyakorlatában hosszabb idõ óta végzett femoralis press fit rögzítési technika biomechanikai sajátosságait vizsgálták. Vizsgálatukhoz összesen 10 friss, fagyasztott kadáver 20 distalis femur részét, patelláját és patella inát használták. A mérésekhez preparátumonként 3, így összesen 60 csontpatella ín graftot készítettek elõ. A femurba különbözõ szögállásokban (0, 15, 30, 45, 60 fokban) 9 mm-es furatokat készítettek, majd a standard módon trapéz alakúra kiképzett csontblokkokat (melyeknek alapját minden esetben 10 mm-re, a felsõ átmérõjét 9 mm-re, a magasságát 20 mm-re képezték ki) a furatokba impaktálták. Ezt követõen komputer által vezérelt szakítószilárdság-mérõvel határozták meg a csontblokkok primer stabilitását. 0, 15, 30 és 45 fokos szögállásoknál minden esetben a csontblokk furatból történõ kicsúszása következett be elérni. 60 fokos helyzetben a patella ín szakadása, illetve a csontblokk kitörése történt gyakrabban. A méréseket a graft posztoperatív szakítószilárdságával hasonlították össze, mely a posztoperatív 4. héten alig éri el a 200 N-t. A csontblokk primer stabilitása még 0 fokos szakító szilárdsági próba esetén is jóval meghaladta ezt az értéket. Az ebben a szögállásban mért kiszakító szilárdság N közötti értéket ért el, az átlagos erõ 312 N volt. A szerzõk méréseik alapján megállapítják, hogy az elülsõ keresztszalag rekonstrukciót követõen a lánc leggyengébb része nem a graft femoralis rögzítése. Méréseiket irodalmi adatokkal is összehasonlítják, és leszögezik, hogy a femoralis press fit rögzítési technika kielégítõ biomechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Kulcsszavak Elülsõ keresztszalag iziopatológia; Ínszalagok Transzplantáció; Térdízület Mûtéti kezelés; Biomechanika; Anyagvizsgálat; Rögzítéstechnika; Szakítószilárdság; P. Hidas, A. Pavlik, T. Czigány, I. Berkes: Biomechanical evaluation of press-fit fixation in the cases of ACL reconstruction The authors evaluated the biomechanical properties of femoral press-fit fixation in the cases of ACL reconstruction, having been performed for long time in the clinical practice. 20 distal femoral parts, patella and patellar ligaments were used from 10 fresh frozen cadavers. 3 bone-patella tendon specimens were prepared from each sample, altogether 60 bone-patella tendon grafts were prepared for the experiment. Different angled 9 mm drill holes were performed in the distal femur (0,15, 30, 45, 60 degrees) and trapezoid bone blocks were impacted into the holes (10x9x20mm). The primary stability of the bone blocks were evaluated with computer assisted equipment. In the cases of 0, 15, 30, and 45 degrees the bone blocks were just left the drill hole, but in the case of 60 degree the rupture of patella tendon and the breakage of bone block occurred more frequently. These results were compared to the results of tearing force of graft postoperatively, which was just 200N 4 weeks postoperatively. Primary stability of the bone block was much stronger even in 0 degrees drill hole. The tearing force in this angled drill hole was between 261 and 343 N, average 312 N. Authors concluded, that the femoral fixation is not the weakest point of ACL reconstruction. Their data is compared to literary data, concluded to the satisfactory biomechanical properties of femoral press-fit fixation. Key words: Anterior cruciate ligament Physiopathology; Tendons Transplantation; Ligaments, articular Surgery; Knee joint Surgery; Biomechanics; Materials testing; Tensile strength; Suture techniques; Weight-bearing; 126 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 BEVEZETÉS Az eredményes elülsõ keresztszalag rekonstrukció eredményét számos tényezõ befolyásolja. Ezek közül talán az egyik legfontosabb, a graft rögzítése. Az utóbbi idõben talán leginkább elterjedt rögzítési mód az interferencia csavaros technika, melynek hatékonyságát számtalan tanulmány bizonyította. (4, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Ennek a módszernek azonban több hátránya ismert. A csavar becsavarásakor gyakran károsítja a szalag állományát, és ezzel csökkenti a graft szakítószilárdságát, behelyezésekor a csavar és a csontblokk között létrejövõ divergencia jelentõsen csökkentheti a csontblokk rögzítését. Az ízületbe helyezett idegen anyag krónikus synovitis elindítója lehet. Revíziós beavatkozások esetén a csavar akadályozhatja az újabb mûtétet, kivétele idõnként nagyobb kihívás a sebész részére, mint behelyezése (2, 5). Mindezeket figyelembe véve a press fit-rögzítés az interferenciacsavaros rögzítésnek jó alternatíváját jelenti. A femoralis press fit rögzítést Hertel írta le 1990-ben (6). Ennek a rögzítési technikának mechanikai sajátságairól kevés adat áll rendelkezésünkre, így alkalmazása során óhatatlanul óvatosabb rehabilitációt alkalmaztunk. A közlemény célja a press fit rögzítési technika biomechanikai sajátosságainak bemutatása. Pontosan ismerteti a csontblokkot kiszakító erõket különbözõ térdhajlítási helyzetekben. Meghatározza az optimális furat és csontblokk méretet a megfelelõ szakítószilárdság elérésére, valamint, hogy az eddig a klinikai gyakorlatban alkalmazott technika ezen adatok függvényében befolyásolja-e és, ha igen, milyen mértékben a korai posztoperatív rehabilitációt. ANYAG ÉS MÓDSZER A szakítószilárdsági mérések során 10 kadáver 20 friss fagyasztott térdét használtunk fel. A kadáverek átlagéletkora 47 (28-59) év volt. Így összesen 20 distalis femur, valamint a patella a patella ínnal állt rendelkezésünkre. Patella ínanként 3 graftot készítettünk el. A csontblokkokat a mûtétnél is alkalmazott standard módon, pontos mérést követõen oscillációs fûrésszel alakítottuk ki. Ezt követõen a csontblokkot standard módon trapéz alakúra formáltuk. A trapéz magassága, vagyis a csontblokk hossza minden esetben 20 mm volt, tetejét 9, alapját 10 mm szélesre képeztük ki. A csontblokk keresztmetszetét négyszög alakúra képeztük ki. A kísérletek során elõkompressziót nem alkalmaztunk. Az elõkészítés során a kadaverbõl származó distalis femur részek intercondylaris terét a lágyrészektõl megtisztítottuk, majd a femur hossztengelyével párhuzamosan, valamint ahhoz képest 15, 30, 45, és 60 fokban 9 mm-s furatokat képeztünk ki. A csontblokkokat a press fit technikánál alkalmazott módon a femurba impaktáltuk (1. ábra). A méréseket a Mûszaki Egyetem Gépszerkezettani Tanszékén Zwick 020 komputervezérelt szakítószilárdság-mérõvel végeztük (2. ábra). A femurok diaphysisén haránt irányban furatot készítettünk, melyen átvezetett acél stift segítségével rögzítettük. A patella ínat két fémlap között kompresszióval rögzítettük (3. ábra). A mérést 200 mm/sec állandó sebességgel, 2 N-os elõfeszítést követõen végeztük, amíg a csontblokk a femurból kiszakadt (4. ábra). A szakítószilárdság-mérõ a kapott adatokat diagrammon rögzítette (5. ábra). Az általunk mért adatokat a korábbi adatokkal összevetve értékeltük. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 1. ábra. A mérésre standard módon elõkészített preparátum 2. ábra. ZWICK 020 komputer vezérelte szakítószilárdság-mérõ 3. ábra. A femurt harántfuratban elhelyezett stiftekkel, az ínat két fémlap közé szorítva rögzítettük. 4. ábra. A kiszakított csontblokk. EREDMÉNYEK Összesen 54 impaktált csontblokk mérését végeztük el. A fennmaradó 6 esetet az elõkészítés során bekövetkezett csontblokk törés, furatirány, vagy csontblokk méret pontatlanság miatt a mérésekbõl kizártuk. Így az összesen 54 mérés számszerû eloszlását, illetve a sikeres és a sikertelen mérések számát az I. táblázat szemlélteti. 60 fokos helyzetben a sikertelen mérések száma jóval meghaladta a sikeres mérésekét, így ezt munkánkban nem értékeltük. A sikertelen mérések oka ebben a 5. ábra: A komputer vezérelte szakítószilárdságmérõ által készített diagram. 128 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 szögtartományban 3 esetben a vizsgálat közben észlelt csontblokk kitörése, két esetben pedig a szalagnak a csontblokkról való leszakadása volt. 60 foknál a további két esetben, 30 foknál további 2 esetben, valamint 15 és 45 foknál 1-1 esetben a kiszakító szilárdság nem érte el a 200 N-t. 100 és 180 N között intraligamentaris szakadás lépett fel, mely feltételezésünk szerint a preparálás közben okozott iatrogén ligamentaris károsodás következménye volt. I. táblázat: A különbözõ csontblokk-ín szögállásban végzett sikeres és sikertelen mérések aránya, valamint a mért szakítószilárdsági adatok Csontblokk-ín húzásiránya (fok) Sikeres mérések száma (db) Sikertelen mérések száma (db) Szakítószilárdság (Range) (N) = Szakítószilárdság (Átlag) (N) = MEGBESZÉLÉS Az elülsõ keresztszalag-rekonstrukció sikerének talán egyik legfontosabb kritériuma a graft primer stabilitása egy, a térdízület stabilitását nem veszélyeztetõ akcelerált posztoperatív rehabilitáció érdekében. Ehhez szorosan hozzátartozik a graft rögzítése (8, 13). Ez nemcsak a transzplantátum erõsségétõl, hanem a rögzítéstõl is függ. Több szerzõ a csontblokk rögzítését tartja az elülsõ keresztszalag pótlásának leggyengébb pontjának (1, 7, 9). Összehasonlításként a II. táblázatban szemléltetünk szakítószilárdsági adatokat a különbözõ intakt struktúrák, illetve a graft posztoperatív szakítószilárdságával kapcsolatban. A graft szakítószilárdsága a posztoperatív 4. héten 200 N körüli érték, és a posztoperatív 12. héten sem haladja meg a 350 N-t. A press fit rögzítési technikát elõször publikáló szerzõ, Hertel (6) véleménye szerint az interferenciacsavar nélküli rögzítés feltétele és egyben alapja is a femoralis csatorna megfelelõ hajlított helyzetben történõ elhelyezése, mely transtibialis mûtéti technika esetén 90 fok. Ennek következtében a térdízület nyújtott véghelyzetében a graft és a csontblokk között szintén 90 fokos szög keletkezik, melynek következtében a csontblokkra gyakorolt kiszakító erõ axialis komponense a lehetõ legkisebbre csökken. Ettõl eltérõ szögállásokban az axiális komponens 0 fokos helyzetig, azaz a térd 90 fokos flexiós helyzetéig fokozatosan nõ. Ily módon a legkisebb erõ a csontblokk kiszakításához 0 fokos, a legnagyobb pedig 90 fokos csontblokk-ín szögnél keletkezik. Ezt a teóriát szakítószilárdsági méréseinkkel támasztottuk alá, melyek során a 0 fokos helyzetben mért legkisebb érték 261 N, a mért átlagérték pedig 312 N volt. A legnagyobb értéket, 554 N-t 45 fokos helyzetben mértük. Amennyiben az ín és a csontblokk által bezárt szög ennél nagyobb volt, a csontblokkot a furatból kiszakítanunk nem sikerült. Látható, hogy még a legkisebb mért érték 0 fokos helyzetben is legalább 30%-kal meghaladja a graft 4. heti szakítószilárdságát. A fenti adatokkal minden kétséget kizáróan alá tudtuk támasztani, hogy a femoralis press fit rögzítési technika nem a lánc leggyengébb pontja. Mivel azonban még akcelerált posztoperatív rehabilitáció során sem éri axiális irányú húzás a csontblokkot, a press fit rögzítés nem akadálya a interferencia-csavaros rögzítési módszernél is alkalmazott rehabilitációs protokoll végrehajtásának. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 Az interferenciacsavaros rögzítéssel összehasonlítva különbözõ szerzõk más-más adatokat vonultatnak fel. Míg Bryan (4) 400 N körüli értékrõl számol be, addig Matthews (12) 1000 N fölötti értékeket mért disznótérdeken végzett kísérletei során. Hulstyn (7) szintén disznótérdeken végzett biomechanikai kísérletei során úgy találta, hogy a rögzítés leggyengébb pontja a tibialis részen található, a femoralis rögzítés pedig jóval nagyobb stabilitást biztosít. Boszotta (3) hasonló, kadaveren végzett mérései során 0, 15 és 30 fokos szögtartományban nem végzett méréseket. Kísérletei során 8,3 mm-s csontblokkokat ékelt be 8 mm-s femoralis furatokba, hasonlóan az általa végzett mûtéti technikához. Az általa kapott mérési eredményeket a III. táblázat szemlélteti. Saját méréseinket 60 fok feletti szögtartományokban nem tudtuk értékelni, mivel a csontblokk kitörése, illetve a szalag csontblokkról való leszakadása korábban következett be, mint a csontblokk kiszakítása. Ez megegyezett Boszotta (3) tapasztalataival, aki a 60 fok feletti szögtartományban szintén a csontblokk kitörését, illetve az ín csontblokkról való leszakadásáról számolt be. 45 fokos szögtartományban összehasonlítva saját méréseink átlagértéke mintegy 40%-kal haladta meg a Boszotta által mért átlagértéket. A mérési különbségek oka feltehetõen a különbözõ méretû furatban és csontblokkban keresendõ. Összehasonlításként a III. táblázatban feltüntettük saját és Boszotta mérési eredményei közötti különbséget. A különbség oka feltételezésünk szerint az, hogy míg a Boszottaáltal beékelt csontblokk és furat között mindössze 0,3 mm-s különbség van, addig saját méréseinknél, megegyezõen az általunk a klinikai gyakorlatban már hosszabb idõ óta komplikációmentesen végzett mûtéti technikával a különbség 1 mm. Ez feltételezhetõen nagyobb kompressziót jelent a csontblokk számára. Mindezeket összefoglalva méréseink alapján megállapíthatjuk, hogy a femoralis press fit rögzítési technika elülsõ keresztszalag pótlás esetén kielégítõ biomechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, megfelelõ primer stabilitást biztosít. Elõnyei az interferenciacsavar és az ehhez a módszerhez kapcsolódó összes komplikációs lehetõség elkerülése, mint például a graft károsítása a csavar becsavarásakor, a csavar hibás behelyezése. Reoperációk esetén a csavar eltávolítása, valamint a helyén keletkezõ csontdefektus feltöltése ismert technikai problémákat okozhat. Mindezek a korrekten elvégzett femoralis press fit rögzítéssel elkerülhetõk. A módszer klinikai alkalmazását elkezdtük, korai eredményeink értékelése folyamatban van. II. táblázat: Intakt képletek, illetve a graft posztoperatív szakítószilárdságának összehasonlító adatai Intakt LCA Intakt PT Interferencia csavaros rögzítés Graft Graft posztop. 4. hét posztop. 12. hét 1700 N 1600 N 400 N 200 N 350 N III. táblázat: Boszotta által mért, valamint saját szakítószilárdsági adatok összehasonlítása Csontblokk-ín húzásiránya (fok) Boszotta (1997) (N) = = Saját mérések = = = 130 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 IRODALOM 1. Amis, A. A.: The strength of artificial ligament anchorages: a comparison experimental study. J. Bone Joint Surg B: Bach Jr, B. R.: Potential pitfalls of Kurosaka screw interference fixation for ACL surgery. Am. J. Knee Surg : Boszotta H.: Arthroskopische femorale Press-fit- ixation des Lig.-patellae-Transplantats beim Ersatz des vorderen Kreuzbands. Arthroskopie, : Bryan J. M., Bach Jr, B. R., Bush-Joseph C. A. et al.: Comparison of inside-out and outside-in interference screw fixation for anterior cruciate ligament surgery in a bovine knee. Arthroscopy, : Dworsky B. D., Jewell. B., Bach Jr, B. R.: Interference screw divergence in emdoscopic anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy, : Hertel P.: A new technique for ACL replacement. ourth Congress of the ESKA Stockholm, Sweden Hulstyn M., adale P. D., Abate J. et al.: Biomechanical evaluation of interference screw fixation in a bovine patellar bone-tendon-bone autograft complex for anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy, : Kohn, D., Rose, C.: Primary stability of interference screw fixation influence of screw diameter and insertion torque. Am. J. Sports Med : Kurosaka, M., Yoshiya S., Andrish, J. T.: A biomechanical comparison of different surgical techniques of graft fixation in anterior cruciate ligament reconstruction. Am. J. Sports Med : Lemos, M. J., Albert, J., Simon, T. et al.: Radiographic analysis of femoral interference screw placement during ACL reconstruction: endoscopic versus open technique. Arthroscopy, : Lemos, M. J., Jackson, D. W., Lee, T. Q. et al.: Assessment of initial fixation of endoscopic interference srews with divergent and paralell placement. Arthroscopy, : Matthews, L. S., Lawrence, S. J., Yahiro, M. A. et al.: ixation strength of patellar tendon-bone grafts. Arthroscopy, : Shelbourne, K. D., Nitz, P.: Accelerated rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. Am. J. Sports Med : Dr. Hidas Péter Országos Sportegészségügyi Intézet, Sportsebészeti Osztály 1123 Budapest, Alkotás u. 48. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

Hamstring ínnal, femoralis transzfixációval végzett elülső keresztszalag plasztika kezdeti tapasztalatai

Hamstring ínnal, femoralis transzfixációval végzett elülső keresztszalag plasztika kezdeti tapasztalatai A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Traumatológiai, Ortopédiai és Kézsebészeti Centrumának közleménye Hamstring ínnal, femoralis transzfixációval végzett elülső keresztszalag plasztika kezdeti tapasztalatai

Részletesebben

Elülső keresztszalag pótlásnál alkalmazott rögzítések

Elülső keresztszalag pótlásnál alkalmazott rögzítések Az Országos Sportegészségügyi Intézet, Sportsebészeti Osztály közleménye Elülső keresztszalag pótlásnál alkalmazott rögzítések I. Az ideális graftrögzítés DR. PAVLIK ATTILA, DR. HIDAS PÉTER, DR. TÁLLAY

Részletesebben

AZ ELÜLSÕ KERESZTSZALAG PÓTLÁSNÁL ALKALMAZOTT FEMORALIS PRESS-FIT RÖGZÍTÉS

AZ ELÜLSÕ KERESZTSZALAG PÓTLÁSNÁL ALKALMAZOTT FEMORALIS PRESS-FIT RÖGZÍTÉS AZ ELÜLSÕ KERESZTSZALAG PÓTLÁSNÁL ALKALMAZOTT FEMORALIS PRESS-FIT RÖGZÍTÉS Kadáver térdek biomechanikai és a módszerrel végzett mûtétek klinikai eredményeinek vizsgálata PhD tézisek Pavlik Attila Témavezetõ:

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola BUDAPEST, 2005.

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola BUDAPEST, 2005. Elülsõ keresztszalag-pótlásnál alkalmazott femoralis press-fit rögzítés longitudinális biomechanikai és szövettani vizsgálata állatmodellen, valamint összehasonlító klinikai értékelése. PhD tézisek Hidas

Részletesebben

Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei

Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet 1 és a Department of Orthopaedic Surgery, Mayday University Hospital, London 2, közleménye Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Anatómiai (kétköteges) elülső keresztszalag-pótlással szerzett korai tapasztalataink

Anatómiai (kétköteges) elülső keresztszalag-pótlással szerzett korai tapasztalataink Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet közleménye Anatómiai (kétköteges) elülső keresztszalag-pótlással szerzett korai tapasztalataink DR. KNOLL ZSOLT, DR. DEÁK BALÁZS, DR. MAGYARI ZOLTÁN Érkezett:

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Egyetemi tanulmányok: OTE Egészségügyi Főiskola 1989 SOTE ÁOK 1995 Traumatológia szakvizsga: 2001. Ortopédia

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései Prof. Dr Hangody László egyetemi tanár az MTA doktora Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék IKDC adatlap: KT-1000 arthrometer FEMOROTIBIALIS

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

Négyszeres semitendinosus-gracilis ín autografttal végzett elülsõ keresztszalag plasztika technikája és rövid távú eredményeinek ismertetése

Négyszeres semitendinosus-gracilis ín autografttal végzett elülsõ keresztszalag plasztika technikája és rövid távú eredményeinek ismertetése A ejér Megyei Szent György Kórház, Traumatológiai Osztály, Székesfehérvár 1 és a Mayday University Hospital Department of Orthopaedic Surgery, London 2, közleménye Négyszeres semitendinosus-gracilis ín

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

CANULALT COMBNYAKCSAVAR

CANULALT COMBNYAKCSAVAR TARTALOM FEMUR Y VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI GENOCEPHALICUS VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI HUMERUS VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI FEMUR VELŐŰRSZEG

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

Ligamentum patellae pótlása quadriceps vastus lateralis fasciából visszahajtott Y-lebennyel

Ligamentum patellae pótlása quadriceps vastus lateralis fasciából visszahajtott Y-lebennyel A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Ligamentum patellae pótlása quadriceps vastus lateralis fasciából visszahajtott Y-lebennyel DR. WIEGAND

Részletesebben

Izolált elülső keresztszalag sérülés ellátásánál felhasznált különböző autológ graft típusok összehasonlító vizsgálata

Izolált elülső keresztszalag sérülés ellátásánál felhasznált különböző autológ graft típusok összehasonlító vizsgálata A Debreceni Egyetem OEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék 1, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 2, a Fejér megyei Szent György Kórház, Mozgásszervi Centrum, Székesfehérvár 3 és a Fővárosi

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK KÉSEI ÍZÜLETI DESTRUKCIÓINAK ALTERNATÍV ELLÁTÁSÁNAK BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATA Sződy Róbert 1, Borbás Lajos

Részletesebben

Hidas Péter. Témavezető: Dr. Frenkl Róbert professzor emeritus, az MTA Doktora

Hidas Péter. Témavezető: Dr. Frenkl Róbert professzor emeritus, az MTA Doktora ELÜLSŐ KERESZTSZALAG-PÓTLÁSNÁL ALKALMAZOTT FEMORALIS PRESS-FIT RÖGZÍTÉS LONGITUDINÁLIS BIOMECHANIKAI ÉS SZÖVETTANI VIZSGÁLATA ÁLLATMODELLEN, VALAMINT ÖSSZEHASONLÍTÓ KLINIKAI ÉRTÉKELÉSE. Hidas Péter Témavezető:

Részletesebben

Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága

Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika 1, a Pécsi Diagnosztikai Központ 2 és a Telemedicine Clinic Barcelona 3 Közleménye Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága DR.

Részletesebben

A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület

A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület kinematikájára Balassa Gábor Péter, M. Csizmadia Béla Szent István Egyetem, Mechanikai és Géptani Intézet balassag@gmail.com DOI: 10.17489/biohun/2015/1/02

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Joó Balázs Designing olted connections according to European standards The suject of the article is the

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály közleménye Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban Érkezett: 2013.

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 161 169. AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN DR. DARGAI SÁNDOR 1,

Részletesebben

AZ ELÜLSŐ KERESZTSZALAG PÓTLÁSNÁL ALKALMAZOTT FEMORALIS PRESS-FIT RÖGZÍTÉS. Pavlik Attila

AZ ELÜLSŐ KERESZTSZALAG PÓTLÁSNÁL ALKALMAZOTT FEMORALIS PRESS-FIT RÖGZÍTÉS. Pavlik Attila AZ ELÜLSŐ KERESZTSZALAG PÓTLÁSNÁL ALKALMAZOTT FEMORALIS PRESS-FIT RÖGZÍTÉS Kadáver térdek biomechanikai és a módszerrel végzett műtétek klinikai eredményeinek prospektív vizsgálata Pavlik Attila Témavezető:

Részletesebben

Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében

Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében DR. MÁTHÉ TIBOR, DR. NOVÁK

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA RADIOSZTEREOMETRIAI MÓDSZERREL KORAI EREDMÉNYEINK Kiss-Polauf Marianna 1, Illyés

Részletesebben

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés Artroszkópos

Részletesebben

O F / M U PROTETIM. UNICONDYLAR knee prosthesis system. UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer

O F / M U PROTETIM. UNICONDYLAR knee prosthesis system. UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer PROTETIM O F / M U UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer UNICONDYLAR knee prosthesis system 0 1 9 7 PROTETIM ORVOSI MÛSZERGYÁRTÓ KFT. 6800 Hódmezõvásárhely, Rákóczi út 2-4. - 6800 Hódmezõvásárhely, Lázár

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Térdízület osteochondralis töréseinek ellátása

Térdízület osteochondralis töréseinek ellátása Nógrád megyei Önkormányzat Szent Lázár Kórház, Traumatológiai Osztály, Salgótarján közleménye Térdízület osteochondralis töréseinek ellátása DR. CSONKA CSABA, DR. SOJNÓCZKI SÁNDOR, DR. KOÓS TIBOR Érkezett:

Részletesebben

ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE

ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE Gradus Vol 2, No 2 (215) 168-173 ISSN 264-814 ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE Líska János

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Teljes és izolált LCA szakadásos térd biomechanikájának vizsgálata ultrahangos mozgásérzékelõvel *

Teljes és izolált LCA szakadásos térd biomechanikájának vizsgálata ultrahangos mozgásérzékelõvel * A MEDICaMENTOR Alapítvány 1, az MTA-BME Vasbeton Támogatott Kutatócsoport 2 és a BME Mûszaki Mechanikai Tanszék, Biomechanikai Laboratórium 3 közleménye Teljes és izolált LCA szakadásos térd biomechanikájának

Részletesebben

Kanülált combnyakcsavar behasítása és rotáció gátló lemez alkalmazásának hatása a rögzítés stabilitására Biomechanikai mérések

Kanülált combnyakcsavar behasítása és rotáció gátló lemez alkalmazásának hatása a rögzítés stabilitására Biomechanikai mérések A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék 1, és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika Biomechanikai Laboratórium²

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Anyagtudomány Orvostechnikai anyagok. Tudományterület. Orvostechnikai anyagok (BMEGEMTMK02) Interdiszciplináris terület 20/2 20/3

Anyagtudomány Orvostechnikai anyagok. Tudományterület. Orvostechnikai anyagok (BMEGEMTMK02) Interdiszciplináris terület 20/2 20/3 Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagtudomány (BMEGEMTMK02) Orvostechnikai anyagok Pammer Dávid tanársegéd 2016.03.30 BME Gépészmérnöki Kar Tudományterület 20/2 Angioplasztika Orvostechnikai anyagok

Részletesebben

SEMITENDINOSUS ÍNNAL VÉGZETT EGYKÖTEGES ÉS KÉTKÖTEGES,

SEMITENDINOSUS ÍNNAL VÉGZETT EGYKÖTEGES ÉS KÉTKÖTEGES, Biomechanica Hungarica III. évfolyam, 2. szám SEMITENDINOSUS ÍNNAL VÉGZETT EGYKÖTEGES ÉS KÉTKÖTEGES, NÉGYCSATORNÁS ELÜLSŐ KERESZTSZALAG PÓTLÁSSAL ELÉRT EREDMÉNYEINK PROSPEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja LCA sérülések fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja LCA sérülések fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja LCA sérülések fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium a Magyar Gyógytornászok Társasága támogatásával I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Orvostechnikai anyagok II.

Orvostechnikai anyagok II. Anyagtudomány és Technológia Tanszék Orvostechnikai anyagok II. Pammer Dávid tanársegéd 2016. tavasz BME Gépészmérnöki Kar Tudományterület 20/2 Angioplasztika Orvostechnikai anyagok Orvostechnikai eszközök

Részletesebben

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes.

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes. EasyFix TTA rendszer I. Műtét előtti tervezés 1.) A megfelelő röntgenkép elkészítése A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135

Részletesebben

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA Bagi István Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

WHT XXL. Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT XXL - 01 RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY SPECIÁLIS ACÉL

WHT XXL. Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT XXL - 01 RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY SPECIÁLIS ACÉL WHT XXL Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból COMING SOON RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY 150 kn jellemző erőhatásig alkalmazható ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Húzókötésekhez

Részletesebben

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Mennyibe kerül a csípõ és térdízületi totál endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése

Részletesebben

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink A Budai Gyermekkórház-Rendelôintézet Ortopédiai Osztály közleménye Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert

Részletesebben

Oszteokondrális graftok primer stabilitása mozaikplasztika után

Oszteokondrális graftok primer stabilitása mozaikplasztika után Oszteokondrális graftok primer stabilitása mozaikplasztika után Doktori tézisek Dr. Kordás Géza Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Dr. Hangody László, az MTA doktora

Részletesebben

Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára. Nagy Melinda. MART VII. kongresszusa Sümeg,

Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára. Nagy Melinda. MART VII. kongresszusa Sümeg, Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára Nagy Melinda MART VII. kongresszusa Sümeg, 215.5.8-9 Bevezetés Intézetünk egyik feladata a férfi infertilitás alapos kivizsgálása,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA

A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 1. szám A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA Manó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika manos@med.unideb.hu A

Részletesebben

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ANTAL IMRE, DR.

Részletesebben

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI/Ortopédia Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI C Osztály Országos Rheuma- és Fizioterápiás Intézet Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Érkezett: 1998. május 11.

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során A õvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során DR. UDVARHELYI

Részletesebben

Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20.

Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20. AOTrauma Clavadelerstrasse 8 7270 Davos Switzerland www.aotrauma.org Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20. Címzett Feladó Másolat Osztályvezető Főorvosok, Traumatológus

Részletesebben

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával DR. BABAY MIKLÓS, DR. VÁRADI ÉVA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak

Részletesebben

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Tudományos Hétfő rendezvénysorozat Debrecen, 2011.05.09. 1/16 A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Manó Sándor, Csernátony Zoltán DEBRECENI EGYETEM OEC ORTOPÉDIAI KLINIKA BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUM

Részletesebben

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR. BEJEK

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés)

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályának 1. és a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszék 2. közleménye Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll érvényességi

Részletesebben

Szabó József, Dr. Kazinczy László. Mszaki Szemle 32 45

Szabó József, Dr. Kazinczy László. Mszaki Szemle 32 45 Aljjavítási lehet@ségek ismertetése, különös tekintettel a hézagnélküli pályák stabilitásának fenntartására Introduction of Technologies of Repairing Railway Sleepers in Special Respect for the Maintenance

Részletesebben

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR.

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

összefüggés in vivo vizsgálata

összefüggés in vivo vizsgálata 2003/4 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 213 A térdízületi hialinporc keménysége és szövettani degenerációja közötti összefüggés in vivo vizsgálata Szerb Imre dr., Hangody László dr. és Kárpáti Zoltán dr. Fõvárosi

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

Elülső keresztszalag pótlást és propriocep v rehabilitációt követő térdízüle vizsgálat stabilométerrel

Elülső keresztszalag pótlást és propriocep v rehabilitációt követő térdízüle vizsgálat stabilométerrel A Pécsi Tudományegyetem ÁOK MSI Sportorvostani Tanszék 1, a Balesetsebésze és Kézsebésze Klinikai Tanszék 2 és a PTE ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet 3 közleménye Elülső keresztszalag

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben