Összeállította GALAMBOS FERENC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította GALAMBOS FERENC"

Átírás

1 A MÚLT ÉS JÖVŐ REPERTÓRIUMA Összeállította GALAMBOS FERENC BUDAPEST

2 Bevezetés 19-ben, Budapesten megjelent a Magyar Zsidó Almanach, ben pedig, II. évfolyam-jelzéssel megindulta Múlt és Jövő című zsidó irodalmi, művészeti, társadalmi és kritikai folyóirat. E repertórium tehát az 19-ben megjelent Magyar Zsidó Almanach s az 1912-től megjelent Múlt és Jövő anyagát tartalmazza. Indokolja ezt nem csak az a tény, hogy a Múlt és Jövő első évfolyamának a Magyar Zsidó Almanachot tekintette, de az is, hogy a szerkesztés, témakiválasztás azonos szempontok szerint történt. A Múlt és Jövő havi folyóiratként jelent meg, gyakran - főleg nyaranta - összevont számokban ben és 1913 első két számához Remény" című ifjúsági mellékletet is adott, ben az egyes számokhoz mellékelve, de külön lapszámozással, első két számához csatolva pedig folyamatos lapszámozással. Ez indokolja, hogy feldolgozásunkban az 1912-ben a Reményben megjelent közlemények címleírásainál az évszám u- tán a Remény-t külön feltüntettük. A Múlt és Jövő megjelenése zavartalan volt egészen az évi 5. számig. Ekkor a folyóirat ideiglenesem beszüntette működését, de október 3-ával újra megindult, ekkor azonban hetilapként és így jelent meg az 1920-as évben is. A megjelenés időpontjának megváltozását nemcsak a korabeli politikai viszonyok indokolták, hanem az a tény is, hogy a szerkesztőség nem tudott ahhoz a papírfajtához hozzájutni, amely a lapot annyira jellemző művészi reprodukciókat elfogadható minőségben közölni tudta volna s a rendelkezésre álló rotációs papír, valamint a hazai zsidóságra nehezedő nyomás szükségessé tette a gyakoribb megjelenést. Az 1919-es évfolyam első öt számának közleményeit az évszám után csak a lapszámmal jelezzük, az okt. óta, valamint 1920-ban megjelent számoknál azonban feltüntettük az évszám mellett a lapszámot is, amit az is indokolt, hogy az egyes számok nem folyamatos, hanem számonkénti lapszámozást viseltek. A szerkesztőség már az évi 43. számban közölte, hogy 1921-től ismét havi lapként jelenik meg a megszokott formában és gazdag illusztrációs anyaggal, így is történt. Ettől kezdve a Múlt és Jövő megjelenése zavartalan volt egészen az évi harmadik számával való megszűnéséig.

3 -II- A Magyar Zsidó Almanachot, valamint a Múlt és Jövőt egészen megszűnéséig Dr. Patai József ( ) szerkesztette. Patai József Nyitrán, majd a budapesti Rabbiképző Szemináriumban theológiai, a budapesti tudományegyetemen pedig bölcsészeti tanulmányokat végzett s itt szerzett középiskolai tanári oklevelet, valamint bölcsészdoktorátust. Mint í- ró, költő és műfordító cionista elveket vallott s ez rányomta bélyegét az egész folyóiratra ben kivándorolt u- gyan Palesztinába, de a szerkesztést tovább is ellátta, a lap megjelenési helyeként azonban ettől az időponttól Budapest mellett Wien és Tel-Aviv is szerepelt'. A Múlt és Jövő szépirodalmi részében a hazai zsidó szerzők (akik között a költők közül Kiss Arnold, Peterdi Andor, Somlyó Zoltán és Várnai Zseni, a novellisták közül pedig Csermely Gyula, Cholnoky László, Pap Károly és Újvári Péter a jelentősebbek) mellett elsősorban a jiddis és héber irodalom tolmácsolásával szerzett érdemeket, de bemutatta kor világirodalmának majdnem minden nagyobb zsidó vallású alkotóját Beer-Hoffmanntól Edmond Flegen keresztül Stefan Zweigig. A folyóirat történelmi és kultúrtörténeti anyaga nélkülözhetetlen a hazai zsidóság történetének kutatói számára. U- gyanez mondható el a folyóirat művészeti vonatkozású írásairól is, amely a kor minden jelentős zsidó művészét számon tartotta a hazaiaktól kezdve a Palesztinába kivándorolt művészekig. Illusztrációs anyaga képzőművészeti reprodukciókban rendkívül gazdag s e téren a művészeti folyóiratokon kívül egy magyar folyóirat sem adott ennyit. A zsidó művészek munkáinak reprodukciói mellett megtalálhatók benne a művészettörténet nem zsidó nagyjainak bibliai, vagy zsidó tárgyú alkotásainak a reprodukciói is. A folyóirat társadalomtudományi anyaga cionista alapállású. Sok olyan publikációt tartalmaz, amelyek a hazai és a nemzetközi cionizmus története szempontjából jelentős és e témakörben nélkülözhetetlen. Nagyon sok publikációt közöl Palesztina és a palesztinai zsidó telepek életéből és gazdag ilyen vonatkozású fényképanyaga is. A folyóirat feldogozása nagyjából az ETO szerint történt. Három kötetre oszlik. Az első kötet a Múlt és Jövő íróit és művészeit sorolja fel, betűrendben; egy-egy szerző alatt

4 -IIIa publikációk a megjelenés sorrendjében követik egymást. E kötetben a szerző nélküli írások nem szerepelnek. A második kötet témakörönként foglalja össze a Múlt és Jövő írásait; ebben már a szerző megjelölése nélkül megjelent írások is szerepelnek, amely a teljes szöveges résznek mintegy húsz százaléka. A harmadik kötet a Múlt és Jövő képanyagát foglalja magában, öt főcsoportban (I. Képzőművészeti reprodukciók. II. Arcképek. III. Zsinagógák, egyházi és világi épületek, temetők, régiségek, kultikus tárgyak, történelmi emlékek. IV. Fényképek Palesztináról. V. Vegyes fényképanyag.) Mindhárom kötettel kapcsolatban a részletesebb beosztásról a tartalomjegyzékek adnak bővebb felvilágosítást. A repertórium nem tartalmazza a pár soros közleményeket (házassági, jubileumi megemlékezések, szerkesztői üzenetek stb.) Ezek nek címleírása sokszor nagyobb terjedelmet jelentett volna, mint maga a közlemény. A Múlt és Jövő a Magyar Zsidó Szemle mellett a legértékesebb hazai zsidó sajtóorgánumunk. Anyaga nemcsak a hazai zsidóság, de az egész magyar szellemi élet szempontjából jelentős és nem nélkülözheti a tudományos kutatás. Galambos Ferenc

5 A MÚLT ÉS JÖVŐ írói és művészei

6 -2- A Abádi Imre : Jemeni zsidók között, 1914t " : Tel-Awiwról 1914-ben , 1, " : Júdeai költők I, Josef Glaser, 1914, " : A sómerekről " _j_ Uj zsidó művészek a Szentföldön. Ira Jann. 1914, " : Egy zsidó faluba tévedtem. /T./ 1914, " : Jeruzsálem kövei. /T./ D " : Egy júdeai hős. Ibrachim Micha sómerparancsnok, , 1. " : Az ébredő kelet városai, Jeruzsálemben " : Zsidó művészek a Szentföldön. Abel Pann, " : A fwhér lovas. /E,/ : Egy szentföldi kulturharcos. Szincha Benzijon : Húsvétkor a Szentföldön, /T,/ I. " : Szentföldi esti emlék. /E./ " : Sóhajtás május után. /V./ " : Egy júdeai házb.,1. /T»/ " : Zarjecska vár. /E./ , " : A sároni liliom. /Sz./ " : Az első tel-avviv/i virágünnep körül. /T,/ : Jeruzsálem kövei n : Júdeai költők. Mibaschan 25 éves irói jubileumára " : Az ébredő kelet városaiban. Damaszkuszi órák. /T./ " : Egy régi keleti szőnyegen. /E,/ " : Keleti éjszakák. /T./ , 1. " : Egy drága bajtárs temetésén. /V./ " : Találkozás egy lobosóval. /V./ " : Az elpáholt Kasszasz. /E./ " : A szedserai hősök. /T./ " : Egy karkötő előtt. /E./ : Torzó. /T./ " : Az én asszonyom a te asszonyod. /T./ " : Palesztina ifjúságához

7 Abádi Imre : Steinlein nüvészetéről. 1937«7-8. 1, " : Tavasz Palesztinában. /T,/ " : Efráim levele. /E./ , 1, " : Az első kapavágás,./sz,/ 1938, " i A győzelem forrása, /T,/ " : Az első palesztinai sóméiról. Berl Schweiger " : Belszázár király udvarában, /V./ " : A zsidó ember koronája. /T,/ , 1. " : Beszélgetés a zsuron. /V./ " : A ligetben... /V./ " : A biblia románca. /V./ " : Keszi Imre : A könyv népe , " : Élő diszlet Chopin G-dur preludiurnához. /V./ " : Antokolsky indulása. /E,/ 194-1, " : Salom Asch : A Názáreti , " : Buesu a Masnidtól. Egy nagy zsidó szobrász életéből. /E./ " : Markovits Rodion :;Reb Ancsli és más atasi zsid.król szóló néphistóriák " : Antokolsky az akadémián. /E./ " : A sároni rózsák világában. /V./ : Antokolsky Parisban. /E./ 194-2, " ; A damaszkuszi per századik évfordulója, 194-2, 7-8. " : Jabnéel első roshásánéja, /E,/ , 1. " : Palesztinai rózsafa, /T,/ 194-2, ,, 1, " : Mohácsi Jenő : Hegedű és koldusbot, 1942, 182, 1, " : Várnai Zseni válogatott versei, 1943, 8, 1, " : Angyal voltam Rechobotban, /E,/ 194-3, -12, 1, " : Antokolsky elégtételt kap, /E,/ , 1. " : Egy asszony a milliók közül. Várnai Zseni regénye : Mamzeret, /E,/ , 1. " : Megváltás felé, Uj vallástörténet, /Juhász Vilmos/, , 1. " : Felekezeti iró, vagy zsidó iró? 194-3, 154-, 1. " : Elhallgatott a-zongpra, /Egy munkaszolgálatos halálára./ /V./ , Abádi Ervin : önarckép. /MR./ Abales, Otto : Ez a mi üdvösségünk, /V./ Fordította Molnár Eriiő " : A kismartoni nagyasszony

8 -4- Aboab, H. I, : Házasságlevél 1693-ból.,/MR./ 1930, 186, 1, Áboáb Izsák : A bűnbánatról. /T,/ Ábrahám Kálmán : A jiddis dráma. Paul Baratoff /Ben Zur/ : :. : " : Else Lasker-Schüler Abraharason Dezső : Édesapám "Su-Harnáalosz"-ja. /Kotta/ " : Solchum Aleichem. /Kotta/ Ábrányi Emil : Kisteleki Edének. /V./ Ács Klára : Tarkeőy Mária. /E./ 1926, , " : Mirjam, /E,/ 1927, : A cikk. /E./ , 1, " : Péntek este, /E,/ 1927, , 1. : Amit nem lehet jóvátenni, /E,/ : Két szál gyertya. /E./ " : Egy régi.könyv../e./ " : Soha! /E./ Ács Mór : Az elnémult.hárfa. /V./ " : Siró akácfa. /T./ " : Hazatérés. /E./ " : A fehér asszony. /V./ " : Lézer!, /E,/ Hé 7. sz, " : Rachel, /E./ sz " : Magamban hordom... /V./ sz. 9, 1. Ádám Arthur : Szomorú kertben. /T./ , " : Mazkir. /T./ Adivi, M, : "Ha-Kumkum", Avigdor Kaméiri szatirikus szinháza Palesztinában Adler J. : A sárbogárdi elsett hősök emléktáblája.,/mr./ Adler Miklós : Józsefet eladják testvérei. /MB./ " ; József elbeszéli álmát testvéreinek. /MR./ " : József és testvérei. /MR./ " : Jákob fiai elhozzák József széttépett ingét. /MR./ " : Jákob megáldja József kér fiát, /MR./ " : A talmudista. /MR./ , 78, 1. Adler Mór : Dávid király. /MR./ Adler N. : Kaukázusi zsidók. /MR./ Remény Ágai Adolf : Magyar zsidó-élet, /T,/ 1912, " : Magyar zsidó élet. Születés. /E./ " : Ivíagyar zsifió élet. Húsvét. /E./ " : Siheder koromból. /E./ " : Magyar zsidó élet. Házasság. /E./

9 Ágai Adolf : Magyar zsidó élet. "A puskaporos zsidó". /E./ " : Korfui zsidók. /T./ Agárdi Ferenc : Régi zsidók Kinában Agnon, S. J. : Legendáiból. /E./ Forditotta Tisbi Illés " : A haláltánc, vagy a szerelmesek és kedvesek. /E./ " : Történet a kecskéről. /E./ , " : Mélységekben.,/E./ Forditotta P.G " : A nagytemplom. /T,/ , 1. " : Rabbi Kathniel, "a község küldöttje". /E./ Forditotta Patai Gusztáv : Fénygyujtás, /T./ Ágoston Ernő : Az én házam az én váram. /V./ sz " : A persely. /V./ 1938, 246, 1. : Ma nem mesélek... /V./ /.A. H. / : J. Feldmann-Paladi , a. i, : Jordan Film Corporation Ltd Aitken, Robert : Samuel Gompers amerikai munkásvezér szobra Washingtonban. /MR./ Ajali, Méir : Gyermek Galileában. /V./ " : Imádságom. /V./ Albachary, Flora : A bécsi török.zsidók , 1, Albert Emi R, : Az én hitem, /T,/ Alconiere : Sauer íúiksáné arcképe. /MR,/ 1939» Aldi ; Judith megmutatja a népnek Holfernes fejét, /MR./ Alachem, Solem :-Százegy. /E./ Forditotta Kova Albert " : Az örökösök. /E./ Forditotta Kova Albert " :Cháve. /E./ Forditotta Kova Albert " : Egy sorozás viszontagságai. /E./ Forditotta Mólnál Ernő " : Nem:igte. /E./ Forditotta Lukács Zoltán , 1, " : Elul hónapjában, /E,/ Forditotta Kraaaz Mór, , 1. : Bevonulás Berdicsevbe, /E,/ Forditotta Lukács Zoltán, " : A kincs. /E./ " : A berdicsevi,l Türkáliá"-ban, /E./ Forditotta Lukács Zoltán " : Nehéz dolog zsidónak lenni. /Sz,/

10 -6- Alex, Leon : A népkonyhán. /HR./ " : Magány. /MR./ M : Fényben. /MR./ 1936, Alexander Béla : Zsidó problémák Alexander Bernát : Kármán Mór Alexander Vilmos : Avatás a jeruzsálemi Héber Egyetemen " : A-bankok Palesztinában és a hitel Allori, Christofano : Ábrahám áldozata. /MR./ " : Judith. /MR./ Allweil, Arje : Arab nők. /MR./ " : Haifa. /MR.'/ " : Falu. /MR,/ 19?7. 220, 1. " : Rospinnah, /MR./ 1927, 221, 1, " : Arab falu, /MR,/ 1927, Alpár Sándor : Falu végén../mr./ " : Itatás. /MR./ " : Leány korsóval. /MR,/ " : Mezőn. /MR./ " : A Dunán. /MR./ Al-Sabari, Salim : Ki csókolt meg?.., /V./ Al-Sibzi, Sálim : Szendergett édesen... /V./ " : Ki csókolt meg? /V./.1922, Ambrus Balázs : Péntek este,./v./ 1932, : Ki tudja? /V./ , 1, " : Zsidó.testvéreimnek. /V./ R : Emlék. /V./ " : Fénykép. /V./ 1934-, 108, 1. " : Mazkir. /V./ " : Zongora. /V./ , 1, : Újévre, /V./ : Hová? /V./ Arno, Ohev : Amerikai levél , 1, Ámos Imre : Bánatod asszonyok, /MR,/ «1.. " : Asszonyok a forrásnál, /MR./ , " : Nagykállói hangulat. /MR,/ , 1, " : Sátoros ünnep. /MR./ " : Kagylószedők, /MR,/ 1935* " : Messzevágyókk /MR./ " : Temetőben. /MR./

11 -7- Áiaos Imre : Fürdőzők. /MR./ " : Önarckép. /MR./ " : Kabbalista../MR./ " : Hajnalvárás. /MR./ " : öreg templomszolga.,/mr./ " : Ünnepi áldozat. /MR,/ : A festő. /MR./ " : Sötét idők. /MR,/ " : Zsid ünnepek. /MR./ , 83., 87., " : Gyertyagyújtás. /MR./ Ámos Imre 'é Diener-Dénes Rudolf - Kádár Béla - Márkus Imre - Szin György : Nyilatkozat , Andrielli : Illusztrációk. /MR./ , 144., 145., 146., 147., Angelusz György : Nincstelenek dala. /V./ Anna Margit : Pihenők. /MR./ " : Vízparton, /MR./ , 1. " : Táncosnők.,/MR,/ 1939., : Ünnep. /MR./ " : Női fej, /MR./ , 1. " : Pestőnő. /MR./ " : Vizhordó leány.,/mr,/ Anning, Bell.R. : Adagio. /MR./ Anóchi, Z. J. : Fürdőhelyen. /E,/ Fodtditotta Bolgár Mózes Anonymus : Válasz Dr, Patai József interpellációjára Antal Gábor : "Ararát"-Évkönyv az 1944_ik évre " : Használd fel az időt.../v./ " : Szorongatott bűnös. /V./ 1944, 40, 1, Antal Sándor : Ernst Josephson , " : A svéd zsidók. 1912, " : Intervju önmagammal, " ; Péntek este a szinpadon Antokolsky, M. : Spinoza, /MR./ , 1. " : Spinoza. /MR./.1914; " : Zsidó fej. /MR./ : Rettenetes Iván cár. /MR./ " : Mefisztofelész. /MR./ " : Spinoza. /MR./ 1943', 183, 1. " : A haldokló Sokrates. /MR./ Apfelbaum : A ghetto örege. /MR./ " : Muzsikusok. /MR./

12 -8- ApfÖlbaum : Vizhordó. /MR./ Aradi Zsigmond : Chorin Áron szobra. /MR./ Aradi Zsolt - Patai József : Kérdések az Uj Kor kérdéseihez a zsidókérdésről. 1936, Arányi Ignác : Epilog a Mult és Jövő kulturestélyéhez Aranyossy Pál : Pecsorin. /E./ 1921, $ Argelcso : Rabbi Chájim Deutschmann. /MR./ , 1, sz. Arlosoroff : Régi ballada. /V./ Forditotta S.Gerő Lászl , 1. Armitage, Eduard : Hámán kegyelmet kér Esztertől. /MR./ ,1. : Ábrahám látja Szodoma pusztulását. /MR./ Armstead, H. H. : Jericho megostromlása a sófárokkal. /MR./ " ; Józsua megállítja a napot Gibeonnál. /MR./ , Áron Izsák : A falusi bolttól a svéd udvarig, önéletrajzából. Forditotta Gönczi Manó , Aronson, líaoum : Öregek, /MR,/ " : Zsidó gyermek. /MR./ " : Próféta. /MR./ i Bar Micvah. /MR./ " : Az ifjú Mózes../MR./ " : Beethoven. /MR./ " : Pasteur. /MR./ , " : Beethoven. /MR./ 1932, Arséne, Marie : Viszontlátás. /T./ Forditotta Eurländer Camilla " : Bajtárs Szrul. /E./ Forditotta Kurländer Camilla Asch, Salom : JLz erdő. /E./ " : Két kis jóbarát, /E,/ Forditotta Bolgár Mózes, 1912, Remény 14-15, 1, : Éjjel, 1912, Remény 34--3&. 1, " : Egy zsidó asszony,. /E./ M : Az elveszett fiu. /E,/ 1912, Remény " : A "Dinah". /E./ Forditotta Kova A , " : Borech Kolok, /E,/ Forditotta Kova Albert " : Idegenben. /R./ Forditotta Lüwenkopf Kálmán , " : A szent. /E,/ : A hajón, /E./ Forditotta Lukács Zoltán

13 -9- Asch, Salom : A Libanon. /E./ Forditotta Lukács Zoltán " : Jaffától Jeruzsálemig, /T./ Forditotta Lukács Zoltán " : Torzsalkodás. /E./ Forditotta Ács Mór , " : Jeruzsálemi szombat. /T./ Forditotta Lukács Zoltán : Rachel anyánk sirjánál. /T,/ Forditotta Lukács Zoltán " : A pogrom napjaiból. /T./ Forditotta Ács Mór , 1, " : Az ellopott hang, /E,/ Forditotta M.D, " : A megcsalt leány. /E./ II. 9. sz , 10. sz " : A bűnös. /Sz./ Forditotta Halász György sz , 1. " : Mi a chanuka? /E./ sz " : Régi emberek. /B./ Forditotta Molnár Ernő, sz. 7-9., 51. sz, " : A gyermek titka. /E./ " : Az őrült anya. /B./ Forditotta Patai József " : A zsidó lecke, /E./ 1930, , " : Útban Palesztina felé. A Libanon. /T./ Forditotta Löwenkopf Kálmán " : A spanyol királyné sirt... /E./ " : Két amerikai zsidó. /T./ Forditotta G. G'erő László " : Mózes. /E./ Forditotta Fürth Margit r. " : Felix tfeinburg csele. /E./ " : A bolond anya. /E./ Forditotta Galuthy Joél Aschenbach-Forberg : Az amszterdami zsidó negyedből. /MR./ Augustin : Péntek este a kismartoni gettóban. /MR./ 1912, Augu-stin Mária : A kismartoni templom belseje. /MR./ : Kép a kismartoni gettóból. /MR./ < 1. Autor : Frankfurti alkonyat. /E./ Avigdor, Ben : Bűnhődés, /E./ Forditotta Baum Elemér, 1922, Avi-Shaul, Mordechaj : Jeruzsálemi Zsidó Nemzeti Múzeum " : Eliezer Strich. 1924, 91-92, 1. ",: A Jeruzsálemi Héber Egyetem

14 -10- Avá-Shaul, Mordechaj : A jeruzsálemi egyetemért, " : Ruben, az uj művész " : Abraham Almaleh héber-francia szótára " : Joszef Tepper, a jeruzsálemi festőművész " : Bencijon Zuckermann " : Beszélgetés Guttmann professzorral " : A közelkelet kiállitása Telavivban " : Egy fiatal zsidó művész. /Schlesinger/ &. 1. " : Trumpeldor , " : Reb. Hesl vár, /T./ , 1. " : Jeruzsálemi levél Bánócziról " ; Három fiatal ualesztinai művész " : Zsidó tánc " : Menachem Genessin..1$ : Ha-Garin hunungari, /T,/ 1932, " ; Vakok menyegzője. /V./ ".: Emberpálma, magánypálma. /V./ Avivi,Rebeka : Babák, /LSR./ , 309, 3., 312., 313., " : A kelet gentlemenje. /MR./ 1930, , : A fehér páva. /MR./ Avrach, Joseph : Árvaság. /MR./1936, 5. 1, Awin, Josef : Wilhelm Wachtel, Awtalion, Merchavja : Kalászok;közt. /T./ Forditotta Bán Margit Aziz Effendi : Ki tett közöttünk különbséget? /Arab-zsidó kérdés/ " : Pásztorok. /E./ Forditotta Patai Gusztáv " : Beduinok közt, /T,/ B. / b. / : A császár. /T./ B. : 4000 pengős adomány - egy zsidó exisztenciális alap megteremtésére, 1941, dec. sz. bor / B../ : A MIEFHOE Müvésztársaság kiállitása B. A. : Zsidó festők kiállitása,

15 -- B. A. ; A héber Mese. Irta Heller Bernát, / B. A. / ; A Virradat alkonyatára Baaroch, M. M. : A gonosz szellem éneke. /E./ forditotta EfoJfcnár Erbő " : A gonosz éneke. /E./ Forditotta Vér Andors. 1920, sz Bach Artúr : Nachum Sokolownál II. 4. sz Bach Jenő.: A Mult és Jövő és a vidék, Bach N. R. : Dávid Góliát.fejével. /MR./ , Bacher Simon : Csókok. /V./ Forditotta Patai József , Bachor Vilmos : A zsidó irodalom fogalmáról. 19, , 1, " : A perzsák nemzeti irodalma a perzsa zsid.knál Back, C. W. : Jacob Philadelphia,./MR,/ Beck, Leib ; Baruch Spinoza Baerwald : A haifai technikum internátusának terve. /MR./ " : Lakóház Haifában. /MR./ , " : A telavivi városháza terve. /MR./ / - bágy / : Beszélgetés egy visszatérővel. Az uj marranusok II. 3. sz Bakonyi László : Bucsu a recepciótól , " : A recepció megszüntetése után - uj feladatok e- lőtt, Bakst, Leon : Zsidó. /MR,/ " : Sultana. /MR./ , " : A kedvenc költő, /MR./ Bál-Sem : Életének és tanitásának legendái Balassa Ármin : Beszélgetés egy plébánossal. /T,/ 1014, 17, 1, " : Magyarország és a zsidókérdés, sz Balassa József : Magyar-Mannheimer Gusztáv , 1. " : Szegedi irók Balassa Lili : Händel bibliai oratörmuriai, Balázs György : Az OMIKE-képzőművészeti csoport V. kiállitása " : Kiss József emlékkiállítás az Országos Magyar Zsidó Múzeumban, 1944, Balázs Miksa : Óda a könyvhöz, /V./ 1936, " : Szegény, szegény sziv... /V./ " : Villám, amely tengerben világit. /V./ ,1, " : Halhatatlanság. /V./ , 1. " : A csipkebokor. /V,/ " : Élet és halál. /V./ 1944, 26, 1, Bálint Aladár : Ecclesia - SynaE&ga, , 1.

16 -12- Bálint Aladár : Régi képek , : Két sirhalom. /E./ " : Vidor Pál " : Egy művészházaspár. Perlott-Gsaba Vilmos és felesége Bálint Endre : Vallomások a művészetről. 1942«7-8, 1, " : Linómetszet. /MR./ " : Önarckép. /MR./ " : Saomoru szoba. /MR./- 1942, " : Gyorsfényképésznél. /MR./ 1942, " : Linoleummetszet. /MR./ 1942, " : Vajda Lajos festőmüvészete , Bálint Jenő : A galiciai. /E./ , 1, " : Chachelew Nachum, /E,/ " : A munkásnő. /%./ " : A tizedik. /E,/ , : Gyerekfej. /E./ " : Egy szegény.pólisi tragédiája. /.3./ : Évfordulóra. /V./ sz " : Maceszt viszek a tanitó urnák, /E./ ,1, " : Görbeláb. /E./ " : Hani néni. /E./ " : Ábrahám Mohtohine " : Családfám. "Az újszülött neme: Férfi." /E./ Bálint Lajos : Jegyzetek Kuth könyvéhez G Bálint Rezső : Ürge káplár ur. /MR,/ 1916, " : Tanukmányfej. /MR./ " : Egy "vörös ördög", /MR./ " : Hadi cipészmühely. /MR./ : Hadi szabómühely../mr./ : Orosz fogoly. /MR./ " : Baka. /MR./ " : Német katona. /MR./ 1916, " : Bosnyák. /MR./ " : Orosz fogoly. /MR./ " : Beteg népfelkelő. /MR./ " : A Zugban iskola után. /MR./ " : Pihenés. /MR./ " : Kórházhajón. /MR./ 19I " : Sakkjáték. /MR./

17 -13- Bálint Rezső : Tanulmány. /MR./ " : Tanulmány. /MR,/ , 1. " : Tanulmány. /MR./ 1916, " : Nem ettem hómecot. /E./ " : Marek Schwarcz " : Katona Nándor " : Ziegmunt Menkes " : Kádár Béla " : Perlott-Gsaba Vilmos " : A 75 éves Magyar-Mannheimer Gusztáv " : Berény Róbert " : Amadeo Modigliani ,. " : Sülyi Károly szobrai. 1936, " : Rajzai. /MR./ " : Ghásszidok között. /T./ " : Diener-Dénes Rudolf " : Rajza. /MR,/ " : Rembrandt a vászon előtt. /T./ : Rajz. /MR./ " : Magyar zsidó művészet 1939-ben " : Gorian, Modigliani titokzatos barátja. 1939» " : Refol szerencséje../e./ , 1. " : Rajzok. /MR./ , 102'. 1. Ballá Ernő : Uram, hozzád akarok jönni.,./v,/ " : Aimtók zsoltára. /V./ " : A zsoltárokból. /V./ : Ötvenhatom orosz.fogoly. /T./ , 1, Ballá Éva : Üvegfestmény. /MR,/ , 1. Ballá Frigyes : Őszi verőfény. /MR,/ " : Gondok. /MR./ " : Enyhítő cseppek. /MR./ Ballá Ignác : Egy obeliszkhez, /V,/ " : A párisi Totschildok. 1912, , , 1. " : A szomorú ember, /E./ Balla-Brünner Sándpr : Kiss József anyjának siremléke, /MR./ " : A rimaszombati főrabbi jubileuma. /Singer S. Leó./ " ; Kiss József édesanyja síremlékének felavatása

18 -14- Ballagi Ernő : Szabolcsi Lajos : Elsülyedt világ , " ; Csermely Gyula posthumus regénye, : Eötvös Károly centennáriurna Balthazár Dezső : Egy zsidó lär» jubileuma. /Allgemeine Jüdische Zeitung./ 1917.^202. 1, " : Négy beszéde a Palesztina-munkáról " : A zsidóság világhivatása országgal és ország nélkül , " : Levele a Palesztina-munkáról, 1934, " : Üdvöz et kivülről. /A Mult és Jövő jubileumára./ " : Leveleiből. /Mult és Jövő/ " : A jjieruzsálemi egyetemről. 1936, " : Válasz../Jeruzsálemi egyetem./ Balthazár Dezső - Urban S, L. : Két levél, /Mult és Jövő./ , sz Bán Margit : Anyóka, /E./ sz. -12, 1,. : A bánatok óráiban. /E./ 1920, 9. sz.. 1. " : Romain Rolland a zsidóságról , sz, lall, 1, " : Tavaszi levelek, /T,/ sz '» : Az idegen. /E,/ , sz, " : Kiközösítettek.,/E./ 1920, sz " : Asszonysegitség , sz. 9-, 1, " : A Mult és 'Jövő kiadványai, " : Babilon vizein. Patai József verseskönyvének uj kiadása. 1921, " : Kis hercegnő. /E./ : Csend. /V./ " : Kézimunka, /V./ , " : Intellektuelek,./E./ " : Ruth. /E./ , " : Egy igaz embert és tanitót.../schichtanz Árminról./ " 5 Könyörgés. /V./ 1923, 270, 1, " : Megjött a király. W,/ " : Esti hangulat. /V,/ , : Furcsa játék. /V./ " : Gutta cavat lapidem. /V,/ " : Ó szép a dal is... /V,/ 1926, " : Zsidó költő. /V./ " : Ma Ruth is búcsúzik tőled.../v,/ " : öt ezüstforintos története. /E./ " : Mezuze, /E./ , 1.

19 -15- Bán Margit : Láttalak - ember voltál. /V./ Bán Oszkár : Bus ének. /V./ sz " : Eljöttem közétek../v./ sz " : Költők. /V,/ sz " : Zarándokút, /V./ , " : Hir Ninive,romlásáról.,/V,/ Band, Max : Menyasszony. /MR./ " : "S magyarázd gyermekeidnek..." /MR./ " : Bialik. /MR./ " : A kis vitázó. /MR./ " : Anya és gyermeke. /MR./ Bánóczi József : Zsidó irodalom és művészet. 1912, " : Zsidó művészek és zsidó mütoészet " : Kiss Arnold : Elborult csillagok alatt. Ujabb költemények Bár Deroma : Országépitők. /V,/ Barabás Miklós : Rózsavölgyi Márk. /MR./ , " : Eriedmann pesti főkántor. /MR./ , 1, " :s Dr, Zipser v, székesfehérvári rabbi, /MR,/ 1913, 61, 1, Barabás Tibor : Pesti legenda, /E,/ , 1. " : Az Úristen szerencséje. /E./ : Gyász. /E./ " : Gimirók. /E./ , Baracs P^ároly : Pa?o Palesztina Baracs Maro ellne : Zoidó Nők Világkong-- öesszusa Barasch, Moses : Hosea. /MR./ " : Aszkéta. /MR,/ 1934, : Maleáchi. /MR./ " : Jirmijáhu, /MR./ Barát Endre : Vak ember a tóra előtt, /V./ " : Marci bácsi halála. /V,/ " : Egy óra az elhagyott zsidó gyermekek között. /T,/ , 1,, " : Zsidólány. /V./ " : Apák és fiuk. /T./ " : Apák és fiuk. Strausz Adolfnál. /T,/ " : Apák és fiuk. Szomory.Dezsőnél. 1936, " : Péntek-esti emlék. /V./ " : A doktorkisasszony kitér.../e./ " : Apák és fiuk. Dr. Lév.y Lajosnál. /T./ " : Janne bácsi készül a szederre. /E./

20 -16- Barát Endre : Zsidó tudós a Vatikánban. Beszélgetés Umberto Gassuto egyetemi tanárral, a vatikáni héber kéziratgyűjtemény igazgatójával " : "Egy szegény zsidő bádogosmester fia". Beszélgetés Kóbor Tamásról Kóbor Noémival " : Apák és fiuk. Munkácsi Bernátról " : Sárga hold, sárga folt. /V./ " : Szólalj, Isten.../V./ " : Költők a viharban. /T./ " : Temetnek egy költőt. /E./ , 1, " : Zseniké, /E,/ 1940, , 1,. " : Áldj. meg, apám!,.. /V./ " : július 26. /E./ " : Vers a Nagyasszonyhoz. /V./ " : Vasvári István versei : Tizenkét lépés hosszú bolt : Dédapám sirköve mellett.../*./ " : Scheiber Hugó és képei " : Halottvirrasztás. /R./ " : Csak irj, haraggal irj... /V./ , 1. : Hajnali csillag. /V,/ " : Eisik, a hegedűs. /R,/ 1942, 89-90, 1. Barát Móric : Bolygó Ahasvér. /MR./ " : Búboskemence. /MR./ Baráth Albert : Kelet. /V./ " : Bűnbánat. /V./ " : Sevuósz. /V./ : Hajnal a Jordánon. /V./ Barcsinszky, H. : Illusztráció Solem Alechem novellájához, /MR,/ 1932, " : Ünnepi tál. /MR./ " : Vizhordó. /MR./ Bárczy István : Ehrlich G. Gusztávról Bárdi, M. : A királylány választása../e./ Bardócz Árpád : Plakát-tervezet. /MR./ " : Dr. Hevesi Simon. /MR./ Bárkány Jenő : A pesti és eperjesi zsidó múzeum " : Rusinskoi.tipusok. /3 db./ /MR./ Barna Elemér : Tanulmány. /MR./ 1927, " : Gárdos Aladár. /MR./ " : Fényes Sdolf.,/MR./ " : Hermann Lipót. /MR./

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Sorszám Támogatandó diák neve Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,

Sorszám Támogatandó diák neve Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Sorszám Támogatandó diák neve Magyarországi közoktatási intézmény neve és címe 1. Incze Krisztina, Diákotthon és Gyermekotthon 2. Kiss Szabolcs, Diákotthon és Gyermekotthon 3. György Ambrus Bernadett,

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

Családfa. Klein Salamonné (szül.schwartz Fáni)? 1944. Keller??- 1944. Keller? Klein Salamon?- 1941. Anya. Apa. Keller Chájá (Helén) 1889-1976

Családfa. Klein Salamonné (szül.schwartz Fáni)? 1944. Keller??- 1944. Keller? Klein Salamon?- 1941. Anya. Apa. Keller Chájá (Helén) 1889-1976 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Klein Salamon?- 1941 Klein Salamonné (szül.schwartz Fáni)? 1944 Keller??- 1944 Keller??- 1944 Apa Klein Élijahu (Éliás) 1890-1980 Anya Keller

Részletesebben

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920.

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünberg?? 1920-as évek Grünberg?-né (szül. Grünberg Berta)? 1930 Neu Adolf 1830-as évek? Neu Adolfné (szül. Kraut Borbála) 1832 1922 Apa

Részletesebben

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa.

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929 Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944 Mundszer??-? Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Apa Brandl Ferenc 1895

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Családfa. Apa Gábor Ignác (szül. Léderer Ignác) 1868 1945. Anya Gábor Ignácné (szül. Raiss Izabella Lucia) 1880 1944

Családfa. Apa Gábor Ignác (szül. Léderer Ignác) 1868 1945. Anya Gábor Ignácné (szül. Raiss Izabella Lucia) 1880 1944 Családfa Apai nagyapa Léderer Gábriel?? Apai nagyanya Léderer Gábrielné (szül.klein Lotti)?? Anyai nagyapa Raiss Moritz 1856? Anyai nagyanya Raiss Moritzné (szül. Rubin Anna) 1858 1892 Apa Gábor Ignác

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

1-es altéma Katona Produkciós pályázat

1-es altéma Katona Produkciós pályázat 1-es altéma Katona Produkciós pályázat pályázó színház támogató önkormányzat bemutatandó mű (szerző cím) megítélt támogatás Astoria Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23.

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23. M E G H Í V Ó MGYR TUDOMÁNYOS KDÉMI SZBOLCS-SZTMÁR-BEREG MEGYEI TUDOMÁNYOS TESTÜLETE ÉS MGYR PROFESSZOROK VILÁGTNÁCS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGRENDEZI XV. KÖZGYŰLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉT N Y Í R E

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia TARTALOMJEGYZÉK 1. Felnőtt Világbajnokság Kazan (Oroszország)... 03-13.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Összetett Fiú III-IV kcs. "A" kategória Név Egyesület Talaj Lólengés Gyűrű Ugrás Korlát Nyújtó Össz. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv.

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV. 21. 1905. Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Szentföldi anziksz Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Izrael-zsidóság Zsidóság: kötelességekkel teli élet 1) Tanulás 2) Élet 3) Étel 4) Ruházat 5) Üzlet 6) Család és szexualitás 7) Spiritualitás

Részletesebben

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó)

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) Férfi Kard Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) 1 KISS Ábel NKESE 2 VARGA Tamás GEAC 3 PÉNZES Zsolt BVSC 3 SZABÓ Tamás SÁRVÁR 5 DOHI Zoltán GEAC 6 KOVÁCS Balázs ZSPOVE 7 BÓDY Kolos GEAC 8 FERKE

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek I. kerület 1. Bécsi kapu tér 2-4. 6627 levéltár 2. Bécsi kapu

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny Mini I. 2005-2006 lány 1 Maróty Mikolt 2005 Körte SE 30,56 Mini I. 2005-2006 fiú 1 Tóth Gellért 2005 Freestyle 27,40 2 Dottore Marco 2005 Bp. Síisk. 51. 39,10 3 Pintér Brúnó 2005 Freestyle 40,03 Mini II.

Részletesebben

A ZSŰRI JEGYZŐKÖNYVE A 17. ORSZÁGOS DIÁKFILMSZEMLE DÍJAIRÓL 2010. Augusztus 23-29. Aranytíz Kultúrház

A ZSŰRI JEGYZŐKÖNYVE A 17. ORSZÁGOS DIÁKFILMSZEMLE DÍJAIRÓL 2010. Augusztus 23-29. Aranytíz Kultúrház A ZSŰRI JEGYZŐKÖNYVE A 17. ORSZÁGOS DIÁKFILMSZEMLE DÍJAIRÓL 2010. Augusztus 23-29. Aranytíz Kultúrház Dátum: 2010. augusztus 28. 19.00 Jelen vannak: a zsűri tagjai: Medgyesi Gabriella, Nyakó Júlia, Matkócsik

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben