Összeállította GALAMBOS FERENC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította GALAMBOS FERENC"

Átírás

1 A MÚLT ÉS JÖVŐ REPERTÓRIUMA Összeállította GALAMBOS FERENC BUDAPEST

2 Bevezetés 19-ben, Budapesten megjelent a Magyar Zsidó Almanach, ben pedig, II. évfolyam-jelzéssel megindulta Múlt és Jövő című zsidó irodalmi, művészeti, társadalmi és kritikai folyóirat. E repertórium tehát az 19-ben megjelent Magyar Zsidó Almanach s az 1912-től megjelent Múlt és Jövő anyagát tartalmazza. Indokolja ezt nem csak az a tény, hogy a Múlt és Jövő első évfolyamának a Magyar Zsidó Almanachot tekintette, de az is, hogy a szerkesztés, témakiválasztás azonos szempontok szerint történt. A Múlt és Jövő havi folyóiratként jelent meg, gyakran - főleg nyaranta - összevont számokban ben és 1913 első két számához Remény" című ifjúsági mellékletet is adott, ben az egyes számokhoz mellékelve, de külön lapszámozással, első két számához csatolva pedig folyamatos lapszámozással. Ez indokolja, hogy feldolgozásunkban az 1912-ben a Reményben megjelent közlemények címleírásainál az évszám u- tán a Remény-t külön feltüntettük. A Múlt és Jövő megjelenése zavartalan volt egészen az évi 5. számig. Ekkor a folyóirat ideiglenesem beszüntette működését, de október 3-ával újra megindult, ekkor azonban hetilapként és így jelent meg az 1920-as évben is. A megjelenés időpontjának megváltozását nemcsak a korabeli politikai viszonyok indokolták, hanem az a tény is, hogy a szerkesztőség nem tudott ahhoz a papírfajtához hozzájutni, amely a lapot annyira jellemző művészi reprodukciókat elfogadható minőségben közölni tudta volna s a rendelkezésre álló rotációs papír, valamint a hazai zsidóságra nehezedő nyomás szükségessé tette a gyakoribb megjelenést. Az 1919-es évfolyam első öt számának közleményeit az évszám után csak a lapszámmal jelezzük, az okt. óta, valamint 1920-ban megjelent számoknál azonban feltüntettük az évszám mellett a lapszámot is, amit az is indokolt, hogy az egyes számok nem folyamatos, hanem számonkénti lapszámozást viseltek. A szerkesztőség már az évi 43. számban közölte, hogy 1921-től ismét havi lapként jelenik meg a megszokott formában és gazdag illusztrációs anyaggal, így is történt. Ettől kezdve a Múlt és Jövő megjelenése zavartalan volt egészen az évi harmadik számával való megszűnéséig.

3 -II- A Magyar Zsidó Almanachot, valamint a Múlt és Jövőt egészen megszűnéséig Dr. Patai József ( ) szerkesztette. Patai József Nyitrán, majd a budapesti Rabbiképző Szemináriumban theológiai, a budapesti tudományegyetemen pedig bölcsészeti tanulmányokat végzett s itt szerzett középiskolai tanári oklevelet, valamint bölcsészdoktorátust. Mint í- ró, költő és műfordító cionista elveket vallott s ez rányomta bélyegét az egész folyóiratra ben kivándorolt u- gyan Palesztinába, de a szerkesztést tovább is ellátta, a lap megjelenési helyeként azonban ettől az időponttól Budapest mellett Wien és Tel-Aviv is szerepelt'. A Múlt és Jövő szépirodalmi részében a hazai zsidó szerzők (akik között a költők közül Kiss Arnold, Peterdi Andor, Somlyó Zoltán és Várnai Zseni, a novellisták közül pedig Csermely Gyula, Cholnoky László, Pap Károly és Újvári Péter a jelentősebbek) mellett elsősorban a jiddis és héber irodalom tolmácsolásával szerzett érdemeket, de bemutatta kor világirodalmának majdnem minden nagyobb zsidó vallású alkotóját Beer-Hoffmanntól Edmond Flegen keresztül Stefan Zweigig. A folyóirat történelmi és kultúrtörténeti anyaga nélkülözhetetlen a hazai zsidóság történetének kutatói számára. U- gyanez mondható el a folyóirat művészeti vonatkozású írásairól is, amely a kor minden jelentős zsidó művészét számon tartotta a hazaiaktól kezdve a Palesztinába kivándorolt művészekig. Illusztrációs anyaga képzőművészeti reprodukciókban rendkívül gazdag s e téren a művészeti folyóiratokon kívül egy magyar folyóirat sem adott ennyit. A zsidó művészek munkáinak reprodukciói mellett megtalálhatók benne a művészettörténet nem zsidó nagyjainak bibliai, vagy zsidó tárgyú alkotásainak a reprodukciói is. A folyóirat társadalomtudományi anyaga cionista alapállású. Sok olyan publikációt tartalmaz, amelyek a hazai és a nemzetközi cionizmus története szempontjából jelentős és e témakörben nélkülözhetetlen. Nagyon sok publikációt közöl Palesztina és a palesztinai zsidó telepek életéből és gazdag ilyen vonatkozású fényképanyaga is. A folyóirat feldogozása nagyjából az ETO szerint történt. Három kötetre oszlik. Az első kötet a Múlt és Jövő íróit és művészeit sorolja fel, betűrendben; egy-egy szerző alatt

4 -IIIa publikációk a megjelenés sorrendjében követik egymást. E kötetben a szerző nélküli írások nem szerepelnek. A második kötet témakörönként foglalja össze a Múlt és Jövő írásait; ebben már a szerző megjelölése nélkül megjelent írások is szerepelnek, amely a teljes szöveges résznek mintegy húsz százaléka. A harmadik kötet a Múlt és Jövő képanyagát foglalja magában, öt főcsoportban (I. Képzőművészeti reprodukciók. II. Arcképek. III. Zsinagógák, egyházi és világi épületek, temetők, régiségek, kultikus tárgyak, történelmi emlékek. IV. Fényképek Palesztináról. V. Vegyes fényképanyag.) Mindhárom kötettel kapcsolatban a részletesebb beosztásról a tartalomjegyzékek adnak bővebb felvilágosítást. A repertórium nem tartalmazza a pár soros közleményeket (házassági, jubileumi megemlékezések, szerkesztői üzenetek stb.) Ezek nek címleírása sokszor nagyobb terjedelmet jelentett volna, mint maga a közlemény. A Múlt és Jövő a Magyar Zsidó Szemle mellett a legértékesebb hazai zsidó sajtóorgánumunk. Anyaga nemcsak a hazai zsidóság, de az egész magyar szellemi élet szempontjából jelentős és nem nélkülözheti a tudományos kutatás. Galambos Ferenc

5 A MÚLT ÉS JÖVŐ írói és művészei

6 -2- A Abádi Imre : Jemeni zsidók között, 1914t " : Tel-Awiwról 1914-ben , 1, " : Júdeai költők I, Josef Glaser, 1914, " : A sómerekről " _j_ Uj zsidó művészek a Szentföldön. Ira Jann. 1914, " : Egy zsidó faluba tévedtem. /T./ 1914, " : Jeruzsálem kövei. /T./ D " : Egy júdeai hős. Ibrachim Micha sómerparancsnok, , 1. " : Az ébredő kelet városai, Jeruzsálemben " : Zsidó művészek a Szentföldön. Abel Pann, " : A fwhér lovas. /E,/ : Egy szentföldi kulturharcos. Szincha Benzijon : Húsvétkor a Szentföldön, /T,/ I. " : Szentföldi esti emlék. /E./ " : Sóhajtás május után. /V./ " : Egy júdeai házb.,1. /T»/ " : Zarjecska vár. /E./ , " : A sároni liliom. /Sz./ " : Az első tel-avviv/i virágünnep körül. /T,/ : Jeruzsálem kövei n : Júdeai költők. Mibaschan 25 éves irói jubileumára " : Az ébredő kelet városaiban. Damaszkuszi órák. /T./ " : Egy régi keleti szőnyegen. /E,/ " : Keleti éjszakák. /T./ , 1. " : Egy drága bajtárs temetésén. /V./ " : Találkozás egy lobosóval. /V./ " : Az elpáholt Kasszasz. /E./ " : A szedserai hősök. /T./ " : Egy karkötő előtt. /E./ : Torzó. /T./ " : Az én asszonyom a te asszonyod. /T./ " : Palesztina ifjúságához

7 Abádi Imre : Steinlein nüvészetéről. 1937«7-8. 1, " : Tavasz Palesztinában. /T,/ " : Efráim levele. /E./ , 1, " : Az első kapavágás,./sz,/ 1938, " i A győzelem forrása, /T,/ " : Az első palesztinai sóméiról. Berl Schweiger " : Belszázár király udvarában, /V./ " : A zsidó ember koronája. /T,/ , 1. " : Beszélgetés a zsuron. /V./ " : A ligetben... /V./ " : A biblia románca. /V./ " : Keszi Imre : A könyv népe , " : Élő diszlet Chopin G-dur preludiurnához. /V./ " : Antokolsky indulása. /E,/ 194-1, " : Salom Asch : A Názáreti , " : Buesu a Masnidtól. Egy nagy zsidó szobrász életéből. /E./ " : Markovits Rodion :;Reb Ancsli és más atasi zsid.król szóló néphistóriák " : Antokolsky az akadémián. /E./ " : A sároni rózsák világában. /V./ : Antokolsky Parisban. /E./ 194-2, " ; A damaszkuszi per századik évfordulója, 194-2, 7-8. " : Jabnéel első roshásánéja, /E,/ , 1. " : Palesztinai rózsafa, /T,/ 194-2, ,, 1, " : Mohácsi Jenő : Hegedű és koldusbot, 1942, 182, 1, " : Várnai Zseni válogatott versei, 1943, 8, 1, " : Angyal voltam Rechobotban, /E,/ 194-3, -12, 1, " : Antokolsky elégtételt kap, /E,/ , 1. " : Egy asszony a milliók közül. Várnai Zseni regénye : Mamzeret, /E,/ , 1. " : Megváltás felé, Uj vallástörténet, /Juhász Vilmos/, , 1. " : Felekezeti iró, vagy zsidó iró? 194-3, 154-, 1. " : Elhallgatott a-zongpra, /Egy munkaszolgálatos halálára./ /V./ , Abádi Ervin : önarckép. /MR./ Abales, Otto : Ez a mi üdvösségünk, /V./ Fordította Molnár Eriiő " : A kismartoni nagyasszony

8 -4- Aboab, H. I, : Házasságlevél 1693-ból.,/MR./ 1930, 186, 1, Áboáb Izsák : A bűnbánatról. /T,/ Ábrahám Kálmán : A jiddis dráma. Paul Baratoff /Ben Zur/ : :. : " : Else Lasker-Schüler Abraharason Dezső : Édesapám "Su-Harnáalosz"-ja. /Kotta/ " : Solchum Aleichem. /Kotta/ Ábrányi Emil : Kisteleki Edének. /V./ Ács Klára : Tarkeőy Mária. /E./ 1926, , " : Mirjam, /E,/ 1927, : A cikk. /E./ , 1, " : Péntek este, /E,/ 1927, , 1. : Amit nem lehet jóvátenni, /E,/ : Két szál gyertya. /E./ " : Egy régi.könyv../e./ " : Soha! /E./ Ács Mór : Az elnémult.hárfa. /V./ " : Siró akácfa. /T./ " : Hazatérés. /E./ " : A fehér asszony. /V./ " : Lézer!, /E,/ Hé 7. sz, " : Rachel, /E./ sz " : Magamban hordom... /V./ sz. 9, 1. Ádám Arthur : Szomorú kertben. /T./ , " : Mazkir. /T./ Adivi, M, : "Ha-Kumkum", Avigdor Kaméiri szatirikus szinháza Palesztinában Adler J. : A sárbogárdi elsett hősök emléktáblája.,/mr./ Adler Miklós : Józsefet eladják testvérei. /MB./ " ; József elbeszéli álmát testvéreinek. /MR./ " : József és testvérei. /MR./ " : Jákob fiai elhozzák József széttépett ingét. /MR./ " : Jákob megáldja József kér fiát, /MR./ " : A talmudista. /MR./ , 78, 1. Adler Mór : Dávid király. /MR./ Adler N. : Kaukázusi zsidók. /MR./ Remény Ágai Adolf : Magyar zsidó-élet, /T,/ 1912, " : Magyar zsidó élet. Születés. /E./ " : Ivíagyar zsifió élet. Húsvét. /E./ " : Siheder koromból. /E./ " : Magyar zsidó élet. Házasság. /E./

9 Ágai Adolf : Magyar zsidó élet. "A puskaporos zsidó". /E./ " : Korfui zsidók. /T./ Agárdi Ferenc : Régi zsidók Kinában Agnon, S. J. : Legendáiból. /E./ Forditotta Tisbi Illés " : A haláltánc, vagy a szerelmesek és kedvesek. /E./ " : Történet a kecskéről. /E./ , " : Mélységekben.,/E./ Forditotta P.G " : A nagytemplom. /T,/ , 1. " : Rabbi Kathniel, "a község küldöttje". /E./ Forditotta Patai Gusztáv : Fénygyujtás, /T./ Ágoston Ernő : Az én házam az én váram. /V./ sz " : A persely. /V./ 1938, 246, 1. : Ma nem mesélek... /V./ /.A. H. / : J. Feldmann-Paladi , a. i, : Jordan Film Corporation Ltd Aitken, Robert : Samuel Gompers amerikai munkásvezér szobra Washingtonban. /MR./ Ajali, Méir : Gyermek Galileában. /V./ " : Imádságom. /V./ Albachary, Flora : A bécsi török.zsidók , 1, Albert Emi R, : Az én hitem, /T,/ Alconiere : Sauer íúiksáné arcképe. /MR,/ 1939» Aldi ; Judith megmutatja a népnek Holfernes fejét, /MR./ Alachem, Solem :-Százegy. /E./ Forditotta Kova Albert " : Az örökösök. /E./ Forditotta Kova Albert " :Cháve. /E./ Forditotta Kova Albert " : Egy sorozás viszontagságai. /E./ Forditotta Mólnál Ernő " : Nem:igte. /E./ Forditotta Lukács Zoltán , 1, " : Elul hónapjában, /E,/ Forditotta Kraaaz Mór, , 1. : Bevonulás Berdicsevbe, /E,/ Forditotta Lukács Zoltán, " : A kincs. /E./ " : A berdicsevi,l Türkáliá"-ban, /E./ Forditotta Lukács Zoltán " : Nehéz dolog zsidónak lenni. /Sz,/

10 -6- Alex, Leon : A népkonyhán. /HR./ " : Magány. /MR./ M : Fényben. /MR./ 1936, Alexander Béla : Zsidó problémák Alexander Bernát : Kármán Mór Alexander Vilmos : Avatás a jeruzsálemi Héber Egyetemen " : A-bankok Palesztinában és a hitel Allori, Christofano : Ábrahám áldozata. /MR./ " : Judith. /MR./ Allweil, Arje : Arab nők. /MR./ " : Haifa. /MR.'/ " : Falu. /MR,/ 19?7. 220, 1. " : Rospinnah, /MR./ 1927, 221, 1, " : Arab falu, /MR,/ 1927, Alpár Sándor : Falu végén../mr./ " : Itatás. /MR./ " : Leány korsóval. /MR,/ " : Mezőn. /MR./ " : A Dunán. /MR./ Al-Sabari, Salim : Ki csókolt meg?.., /V./ Al-Sibzi, Sálim : Szendergett édesen... /V./ " : Ki csókolt meg? /V./.1922, Ambrus Balázs : Péntek este,./v./ 1932, : Ki tudja? /V./ , 1, " : Zsidó.testvéreimnek. /V./ R : Emlék. /V./ " : Fénykép. /V./ 1934-, 108, 1. " : Mazkir. /V./ " : Zongora. /V./ , 1, : Újévre, /V./ : Hová? /V./ Arno, Ohev : Amerikai levél , 1, Ámos Imre : Bánatod asszonyok, /MR,/ «1.. " : Asszonyok a forrásnál, /MR./ , " : Nagykállói hangulat. /MR,/ , 1, " : Sátoros ünnep. /MR./ " : Kagylószedők, /MR,/ 1935* " : Messzevágyókk /MR./ " : Temetőben. /MR./

11 -7- Áiaos Imre : Fürdőzők. /MR./ " : Önarckép. /MR./ " : Kabbalista../MR./ " : Hajnalvárás. /MR./ " : öreg templomszolga.,/mr./ " : Ünnepi áldozat. /MR,/ : A festő. /MR./ " : Sötét idők. /MR,/ " : Zsid ünnepek. /MR./ , 83., 87., " : Gyertyagyújtás. /MR./ Ámos Imre 'é Diener-Dénes Rudolf - Kádár Béla - Márkus Imre - Szin György : Nyilatkozat , Andrielli : Illusztrációk. /MR./ , 144., 145., 146., 147., Angelusz György : Nincstelenek dala. /V./ Anna Margit : Pihenők. /MR./ " : Vízparton, /MR./ , 1. " : Táncosnők.,/MR,/ 1939., : Ünnep. /MR./ " : Női fej, /MR./ , 1. " : Pestőnő. /MR./ " : Vizhordó leány.,/mr,/ Anning, Bell.R. : Adagio. /MR./ Anóchi, Z. J. : Fürdőhelyen. /E,/ Fodtditotta Bolgár Mózes Anonymus : Válasz Dr, Patai József interpellációjára Antal Gábor : "Ararát"-Évkönyv az 1944_ik évre " : Használd fel az időt.../v./ " : Szorongatott bűnös. /V./ 1944, 40, 1, Antal Sándor : Ernst Josephson , " : A svéd zsidók. 1912, " : Intervju önmagammal, " ; Péntek este a szinpadon Antokolsky, M. : Spinoza, /MR./ , 1. " : Spinoza. /MR./.1914; " : Zsidó fej. /MR./ : Rettenetes Iván cár. /MR./ " : Mefisztofelész. /MR./ " : Spinoza. /MR./ 1943', 183, 1. " : A haldokló Sokrates. /MR./ Apfelbaum : A ghetto örege. /MR./ " : Muzsikusok. /MR./

12 -8- ApfÖlbaum : Vizhordó. /MR./ Aradi Zsigmond : Chorin Áron szobra. /MR./ Aradi Zsolt - Patai József : Kérdések az Uj Kor kérdéseihez a zsidókérdésről. 1936, Arányi Ignác : Epilog a Mult és Jövő kulturestélyéhez Aranyossy Pál : Pecsorin. /E./ 1921, $ Argelcso : Rabbi Chájim Deutschmann. /MR./ , 1, sz. Arlosoroff : Régi ballada. /V./ Forditotta S.Gerő Lászl , 1. Armitage, Eduard : Hámán kegyelmet kér Esztertől. /MR./ ,1. : Ábrahám látja Szodoma pusztulását. /MR./ Armstead, H. H. : Jericho megostromlása a sófárokkal. /MR./ " ; Józsua megállítja a napot Gibeonnál. /MR./ , Áron Izsák : A falusi bolttól a svéd udvarig, önéletrajzából. Forditotta Gönczi Manó , Aronson, líaoum : Öregek, /MR,/ " : Zsidó gyermek. /MR./ " : Próféta. /MR./ i Bar Micvah. /MR./ " : Az ifjú Mózes../MR./ " : Beethoven. /MR./ " : Pasteur. /MR./ , " : Beethoven. /MR./ 1932, Arséne, Marie : Viszontlátás. /T./ Forditotta Eurländer Camilla " : Bajtárs Szrul. /E./ Forditotta Kurländer Camilla Asch, Salom : JLz erdő. /E./ " : Két kis jóbarát, /E,/ Forditotta Bolgár Mózes, 1912, Remény 14-15, 1, : Éjjel, 1912, Remény 34--3&. 1, " : Egy zsidó asszony,. /E./ M : Az elveszett fiu. /E,/ 1912, Remény " : A "Dinah". /E./ Forditotta Kova A , " : Borech Kolok, /E,/ Forditotta Kova Albert " : Idegenben. /R./ Forditotta Lüwenkopf Kálmán , " : A szent. /E,/ : A hajón, /E./ Forditotta Lukács Zoltán

13 -9- Asch, Salom : A Libanon. /E./ Forditotta Lukács Zoltán " : Jaffától Jeruzsálemig, /T./ Forditotta Lukács Zoltán " : Torzsalkodás. /E./ Forditotta Ács Mór , " : Jeruzsálemi szombat. /T./ Forditotta Lukács Zoltán : Rachel anyánk sirjánál. /T,/ Forditotta Lukács Zoltán " : A pogrom napjaiból. /T./ Forditotta Ács Mór , 1, " : Az ellopott hang, /E,/ Forditotta M.D, " : A megcsalt leány. /E./ II. 9. sz , 10. sz " : A bűnös. /Sz./ Forditotta Halász György sz , 1. " : Mi a chanuka? /E./ sz " : Régi emberek. /B./ Forditotta Molnár Ernő, sz. 7-9., 51. sz, " : A gyermek titka. /E./ " : Az őrült anya. /B./ Forditotta Patai József " : A zsidó lecke, /E./ 1930, , " : Útban Palesztina felé. A Libanon. /T./ Forditotta Löwenkopf Kálmán " : A spanyol királyné sirt... /E./ " : Két amerikai zsidó. /T./ Forditotta G. G'erő László " : Mózes. /E./ Forditotta Fürth Margit r. " : Felix tfeinburg csele. /E./ " : A bolond anya. /E./ Forditotta Galuthy Joél Aschenbach-Forberg : Az amszterdami zsidó negyedből. /MR./ Augustin : Péntek este a kismartoni gettóban. /MR./ 1912, Augu-stin Mária : A kismartoni templom belseje. /MR./ : Kép a kismartoni gettóból. /MR./ < 1. Autor : Frankfurti alkonyat. /E./ Avigdor, Ben : Bűnhődés, /E./ Forditotta Baum Elemér, 1922, Avi-Shaul, Mordechaj : Jeruzsálemi Zsidó Nemzeti Múzeum " : Eliezer Strich. 1924, 91-92, 1. ",: A Jeruzsálemi Héber Egyetem

14 -10- Avá-Shaul, Mordechaj : A jeruzsálemi egyetemért, " : Ruben, az uj művész " : Abraham Almaleh héber-francia szótára " : Joszef Tepper, a jeruzsálemi festőművész " : Bencijon Zuckermann " : Beszélgetés Guttmann professzorral " : A közelkelet kiállitása Telavivban " : Egy fiatal zsidó művész. /Schlesinger/ &. 1. " : Trumpeldor , " : Reb. Hesl vár, /T./ , 1. " : Jeruzsálemi levél Bánócziról " ; Három fiatal ualesztinai művész " : Zsidó tánc " : Menachem Genessin..1$ : Ha-Garin hunungari, /T,/ 1932, " ; Vakok menyegzője. /V./ ".: Emberpálma, magánypálma. /V./ Avivi,Rebeka : Babák, /LSR./ , 309, 3., 312., 313., " : A kelet gentlemenje. /MR./ 1930, , : A fehér páva. /MR./ Avrach, Joseph : Árvaság. /MR./1936, 5. 1, Awin, Josef : Wilhelm Wachtel, Awtalion, Merchavja : Kalászok;közt. /T./ Forditotta Bán Margit Aziz Effendi : Ki tett közöttünk különbséget? /Arab-zsidó kérdés/ " : Pásztorok. /E./ Forditotta Patai Gusztáv " : Beduinok közt, /T,/ B. / b. / : A császár. /T./ B. : 4000 pengős adomány - egy zsidó exisztenciális alap megteremtésére, 1941, dec. sz. bor / B../ : A MIEFHOE Müvésztársaság kiállitása B. A. : Zsidó festők kiállitása,

15 -- B. A. ; A héber Mese. Irta Heller Bernát, / B. A. / ; A Virradat alkonyatára Baaroch, M. M. : A gonosz szellem éneke. /E./ forditotta EfoJfcnár Erbő " : A gonosz éneke. /E./ Forditotta Vér Andors. 1920, sz Bach Artúr : Nachum Sokolownál II. 4. sz Bach Jenő.: A Mult és Jövő és a vidék, Bach N. R. : Dávid Góliát.fejével. /MR./ , Bacher Simon : Csókok. /V./ Forditotta Patai József , Bachor Vilmos : A zsidó irodalom fogalmáról. 19, , 1, " : A perzsák nemzeti irodalma a perzsa zsid.knál Back, C. W. : Jacob Philadelphia,./MR,/ Beck, Leib ; Baruch Spinoza Baerwald : A haifai technikum internátusának terve. /MR./ " : Lakóház Haifában. /MR./ , " : A telavivi városháza terve. /MR./ / - bágy / : Beszélgetés egy visszatérővel. Az uj marranusok II. 3. sz Bakonyi László : Bucsu a recepciótól , " : A recepció megszüntetése után - uj feladatok e- lőtt, Bakst, Leon : Zsidó. /MR,/ " : Sultana. /MR./ , " : A kedvenc költő, /MR./ Bál-Sem : Életének és tanitásának legendái Balassa Ármin : Beszélgetés egy plébánossal. /T,/ 1014, 17, 1, " : Magyarország és a zsidókérdés, sz Balassa József : Magyar-Mannheimer Gusztáv , 1. " : Szegedi irók Balassa Lili : Händel bibliai oratörmuriai, Balázs György : Az OMIKE-képzőművészeti csoport V. kiállitása " : Kiss József emlékkiállítás az Országos Magyar Zsidó Múzeumban, 1944, Balázs Miksa : Óda a könyvhöz, /V./ 1936, " : Szegény, szegény sziv... /V./ " : Villám, amely tengerben világit. /V./ ,1, " : Halhatatlanság. /V./ , 1. " : A csipkebokor. /V,/ " : Élet és halál. /V./ 1944, 26, 1, Bálint Aladár : Ecclesia - SynaE&ga, , 1.

16 -12- Bálint Aladár : Régi képek , : Két sirhalom. /E./ " : Vidor Pál " : Egy művészházaspár. Perlott-Gsaba Vilmos és felesége Bálint Endre : Vallomások a művészetről. 1942«7-8, 1, " : Linómetszet. /MR./ " : Önarckép. /MR./ " : Saomoru szoba. /MR./- 1942, " : Gyorsfényképésznél. /MR./ 1942, " : Linoleummetszet. /MR./ 1942, " : Vajda Lajos festőmüvészete , Bálint Jenő : A galiciai. /E./ , 1, " : Chachelew Nachum, /E,/ " : A munkásnő. /%./ " : A tizedik. /E,/ , : Gyerekfej. /E./ " : Egy szegény.pólisi tragédiája. /.3./ : Évfordulóra. /V./ sz " : Maceszt viszek a tanitó urnák, /E./ ,1, " : Görbeláb. /E./ " : Hani néni. /E./ " : Ábrahám Mohtohine " : Családfám. "Az újszülött neme: Férfi." /E./ Bálint Lajos : Jegyzetek Kuth könyvéhez G Bálint Rezső : Ürge káplár ur. /MR,/ 1916, " : Tanukmányfej. /MR./ " : Egy "vörös ördög", /MR./ " : Hadi cipészmühely. /MR./ : Hadi szabómühely../mr./ : Orosz fogoly. /MR./ " : Baka. /MR./ " : Német katona. /MR./ 1916, " : Bosnyák. /MR./ " : Orosz fogoly. /MR./ " : Beteg népfelkelő. /MR./ " : A Zugban iskola után. /MR./ " : Pihenés. /MR./ " : Kórházhajón. /MR./ 19I " : Sakkjáték. /MR./

17 -13- Bálint Rezső : Tanulmány. /MR./ " : Tanulmány. /MR,/ , 1. " : Tanulmány. /MR./ 1916, " : Nem ettem hómecot. /E./ " : Marek Schwarcz " : Katona Nándor " : Ziegmunt Menkes " : Kádár Béla " : Perlott-Gsaba Vilmos " : A 75 éves Magyar-Mannheimer Gusztáv " : Berény Róbert " : Amadeo Modigliani ,. " : Sülyi Károly szobrai. 1936, " : Rajzai. /MR./ " : Ghásszidok között. /T./ " : Diener-Dénes Rudolf " : Rajza. /MR,/ " : Rembrandt a vászon előtt. /T./ : Rajz. /MR./ " : Magyar zsidó művészet 1939-ben " : Gorian, Modigliani titokzatos barátja. 1939» " : Refol szerencséje../e./ , 1. " : Rajzok. /MR./ , 102'. 1. Ballá Ernő : Uram, hozzád akarok jönni.,./v,/ " : Aimtók zsoltára. /V./ " : A zsoltárokból. /V./ : Ötvenhatom orosz.fogoly. /T./ , 1, Ballá Éva : Üvegfestmény. /MR,/ , 1. Ballá Frigyes : Őszi verőfény. /MR,/ " : Gondok. /MR./ " : Enyhítő cseppek. /MR./ Ballá Ignác : Egy obeliszkhez, /V,/ " : A párisi Totschildok. 1912, , , 1. " : A szomorú ember, /E./ Balla-Brünner Sándpr : Kiss József anyjának siremléke, /MR./ " : A rimaszombati főrabbi jubileuma. /Singer S. Leó./ " ; Kiss József édesanyja síremlékének felavatása

18 -14- Ballagi Ernő : Szabolcsi Lajos : Elsülyedt világ , " ; Csermely Gyula posthumus regénye, : Eötvös Károly centennáriurna Balthazár Dezső : Egy zsidó lär» jubileuma. /Allgemeine Jüdische Zeitung./ 1917.^202. 1, " : Négy beszéde a Palesztina-munkáról " : A zsidóság világhivatása országgal és ország nélkül , " : Levele a Palesztina-munkáról, 1934, " : Üdvöz et kivülről. /A Mult és Jövő jubileumára./ " : Leveleiből. /Mult és Jövő/ " : A jjieruzsálemi egyetemről. 1936, " : Válasz../Jeruzsálemi egyetem./ Balthazár Dezső - Urban S, L. : Két levél, /Mult és Jövő./ , sz Bán Margit : Anyóka, /E./ sz. -12, 1,. : A bánatok óráiban. /E./ 1920, 9. sz.. 1. " : Romain Rolland a zsidóságról , sz, lall, 1, " : Tavaszi levelek, /T,/ sz '» : Az idegen. /E,/ , sz, " : Kiközösítettek.,/E./ 1920, sz " : Asszonysegitség , sz. 9-, 1, " : A Mult és 'Jövő kiadványai, " : Babilon vizein. Patai József verseskönyvének uj kiadása. 1921, " : Kis hercegnő. /E./ : Csend. /V./ " : Kézimunka, /V./ , " : Intellektuelek,./E./ " : Ruth. /E./ , " : Egy igaz embert és tanitót.../schichtanz Árminról./ " 5 Könyörgés. /V./ 1923, 270, 1, " : Megjött a király. W,/ " : Esti hangulat. /V,/ , : Furcsa játék. /V./ " : Gutta cavat lapidem. /V,/ " : Ó szép a dal is... /V,/ 1926, " : Zsidó költő. /V./ " : Ma Ruth is búcsúzik tőled.../v,/ " : öt ezüstforintos története. /E./ " : Mezuze, /E./ , 1.

19 -15- Bán Margit : Láttalak - ember voltál. /V./ Bán Oszkár : Bus ének. /V./ sz " : Eljöttem közétek../v./ sz " : Költők. /V,/ sz " : Zarándokút, /V./ , " : Hir Ninive,romlásáról.,/V,/ Band, Max : Menyasszony. /MR./ " : "S magyarázd gyermekeidnek..." /MR./ " : Bialik. /MR./ " : A kis vitázó. /MR./ " : Anya és gyermeke. /MR./ Bánóczi József : Zsidó irodalom és művészet. 1912, " : Zsidó művészek és zsidó mütoészet " : Kiss Arnold : Elborult csillagok alatt. Ujabb költemények Bár Deroma : Országépitők. /V,/ Barabás Miklós : Rózsavölgyi Márk. /MR./ , " : Eriedmann pesti főkántor. /MR./ , 1, " :s Dr, Zipser v, székesfehérvári rabbi, /MR,/ 1913, 61, 1, Barabás Tibor : Pesti legenda, /E,/ , 1. " : Az Úristen szerencséje. /E./ : Gyász. /E./ " : Gimirók. /E./ , Baracs P^ároly : Pa?o Palesztina Baracs Maro ellne : Zoidó Nők Világkong-- öesszusa Barasch, Moses : Hosea. /MR./ " : Aszkéta. /MR,/ 1934, : Maleáchi. /MR./ " : Jirmijáhu, /MR./ Barát Endre : Vak ember a tóra előtt, /V./ " : Marci bácsi halála. /V,/ " : Egy óra az elhagyott zsidó gyermekek között. /T,/ , 1,, " : Zsidólány. /V./ " : Apák és fiuk. /T./ " : Apák és fiuk. Strausz Adolfnál. /T,/ " : Apák és fiuk. Szomory.Dezsőnél. 1936, " : Péntek-esti emlék. /V./ " : A doktorkisasszony kitér.../e./ " : Apák és fiuk. Dr. Lév.y Lajosnál. /T./ " : Janne bácsi készül a szederre. /E./

20 -16- Barát Endre : Zsidó tudós a Vatikánban. Beszélgetés Umberto Gassuto egyetemi tanárral, a vatikáni héber kéziratgyűjtemény igazgatójával " : "Egy szegény zsidő bádogosmester fia". Beszélgetés Kóbor Tamásról Kóbor Noémival " : Apák és fiuk. Munkácsi Bernátról " : Sárga hold, sárga folt. /V./ " : Szólalj, Isten.../V./ " : Költők a viharban. /T./ " : Temetnek egy költőt. /E./ , 1, " : Zseniké, /E,/ 1940, , 1,. " : Áldj. meg, apám!,.. /V./ " : július 26. /E./ " : Vers a Nagyasszonyhoz. /V./ " : Vasvári István versei : Tizenkét lépés hosszú bolt : Dédapám sirköve mellett.../*./ " : Scheiber Hugó és képei " : Halottvirrasztás. /R./ " : Csak irj, haraggal irj... /V./ , 1. : Hajnali csillag. /V,/ " : Eisik, a hegedűs. /R,/ 1942, 89-90, 1. Barát Móric : Bolygó Ahasvér. /MR./ " : Búboskemence. /MR./ Baráth Albert : Kelet. /V./ " : Bűnbánat. /V./ " : Sevuósz. /V./ : Hajnal a Jordánon. /V./ Barcsinszky, H. : Illusztráció Solem Alechem novellájához, /MR,/ 1932, " : Ünnepi tál. /MR./ " : Vizhordó. /MR./ Bárczy István : Ehrlich G. Gusztávról Bárdi, M. : A királylány választása../e./ Bardócz Árpád : Plakát-tervezet. /MR./ " : Dr. Hevesi Simon. /MR./ Bárkány Jenő : A pesti és eperjesi zsidó múzeum " : Rusinskoi.tipusok. /3 db./ /MR./ Barna Elemér : Tanulmány. /MR./ 1927, " : Gárdos Aladár. /MR./ " : Fényes Sdolf.,/MR./ " : Hermann Lipót. /MR./

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany Családfa Apai nagyapa Klein Mendel Wolf?-? Apai nagyanya Klein Mendelné (szül.weiser Aranka)?-1909 Anyai nagyapa Szalpéter??-? Anyai nagyanya Szalpéter?-né (szül. Holder Gizella)?-1944 Apa Klein Lázár

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a felhasználható irodalmak jegyzéke Apanélküliség témakör irodalma Hajléktalan témakör irodalma Halál témakör irodalma Hűség és barátság témakör irodalma Kamasz

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Családfa. Anya Klein Emilné (szül. Bein Regina) 1893-1979. Apa Klein Emil (1883-1944?) Testvérek Klein Kornél (1918-1943) Házastárs Interjúalany

Családfa. Anya Klein Emilné (szül. Bein Regina) 1893-1979. Apa Klein Emil (1883-1944?) Testvérek Klein Kornél (1918-1943) Házastárs Interjúalany Családfa Apai nagyapa Klein Ábrahám (1856-1922) Apai nagyanya Klein Ábrahámné (szül. Kuczmandl Karolina) 1883? Anyai nagyapa Bein Béni (1845-1897) Anyai nagyanya Bein Béniné (szül. Liebermann Janka)?-1892

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Spinoza Színház hírlevél - spinoza.hu

Spinoza Színház hírlevél - spinoza.hu Spinoza Színház hírlevél - spinoza.hu Kedves Spinoza-barát! Íme az év utolsó hónapjának programja, három premierrel és hozzá még egy budapesti bemutatóval! 2. kedd 19 óra Mészáros Márta estje 5. péntek

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Deutsch József 1850 körül 1918 vagy 1919. Interjúalany. Rác (Róth) András 1926. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Deutsch József 1850 körül 1918 vagy 1919. Interjúalany. Rác (Róth) András 1926. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Róth Adolf 1852 1932 Apai nagyanya Róth Adolfné (szül. Hercz Rozália) 1860 körül 1913 Anyai nagyapa Deutsch József 1850 körül 1918 vagy 1919 Anyai nagyanya Deutsch Józsefné (szül.

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT

IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT 2015 1 BIATORBÁGY kategória 2 I. díj Szabó Ferenc (Biatorbágy): Idővonal B A IV. Biatorbágy Fotópályázatra 75 pályázó, 380 alkotást nyújtott be. A zsűri a Kötetlen kategóriában

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE

ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE 1 2. Zsidó szimbólumok a dunacsébi téglatöredékeken (Menore iz Čelareva, 151. p.) 3 4. Ezüstdénárok IV. Béla korából (ZVM Numizmatikai gyűjtemény) 5. Az imaház telke a Halász-birtokkönyvben,

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gtój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK ; IGAZGATÓ: 'Jiorvai ^János Művészek: Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk c Vajda

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista 9. Grafikai Kamaraaukció 2015. március 10. Leütési lista Kat. sz. Leírás Kikiáltási ár Leütési ár 0001 Aba-Novák Vilmos: Székely Aladár portréja (1923) 24 000 28 000 0002 Aba-Novák Vilmos: Román tánc 50

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben