Összeállította GALAMBOS FERENC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította GALAMBOS FERENC"

Átírás

1 A MÚLT ÉS JÖVŐ REPERTÓRIUMA Összeállította GALAMBOS FERENC BUDAPEST

2 Bevezetés 19-ben, Budapesten megjelent a Magyar Zsidó Almanach, ben pedig, II. évfolyam-jelzéssel megindulta Múlt és Jövő című zsidó irodalmi, művészeti, társadalmi és kritikai folyóirat. E repertórium tehát az 19-ben megjelent Magyar Zsidó Almanach s az 1912-től megjelent Múlt és Jövő anyagát tartalmazza. Indokolja ezt nem csak az a tény, hogy a Múlt és Jövő első évfolyamának a Magyar Zsidó Almanachot tekintette, de az is, hogy a szerkesztés, témakiválasztás azonos szempontok szerint történt. A Múlt és Jövő havi folyóiratként jelent meg, gyakran - főleg nyaranta - összevont számokban ben és 1913 első két számához Remény" című ifjúsági mellékletet is adott, ben az egyes számokhoz mellékelve, de külön lapszámozással, első két számához csatolva pedig folyamatos lapszámozással. Ez indokolja, hogy feldolgozásunkban az 1912-ben a Reményben megjelent közlemények címleírásainál az évszám u- tán a Remény-t külön feltüntettük. A Múlt és Jövő megjelenése zavartalan volt egészen az évi 5. számig. Ekkor a folyóirat ideiglenesem beszüntette működését, de október 3-ával újra megindult, ekkor azonban hetilapként és így jelent meg az 1920-as évben is. A megjelenés időpontjának megváltozását nemcsak a korabeli politikai viszonyok indokolták, hanem az a tény is, hogy a szerkesztőség nem tudott ahhoz a papírfajtához hozzájutni, amely a lapot annyira jellemző művészi reprodukciókat elfogadható minőségben közölni tudta volna s a rendelkezésre álló rotációs papír, valamint a hazai zsidóságra nehezedő nyomás szükségessé tette a gyakoribb megjelenést. Az 1919-es évfolyam első öt számának közleményeit az évszám után csak a lapszámmal jelezzük, az okt. óta, valamint 1920-ban megjelent számoknál azonban feltüntettük az évszám mellett a lapszámot is, amit az is indokolt, hogy az egyes számok nem folyamatos, hanem számonkénti lapszámozást viseltek. A szerkesztőség már az évi 43. számban közölte, hogy 1921-től ismét havi lapként jelenik meg a megszokott formában és gazdag illusztrációs anyaggal, így is történt. Ettől kezdve a Múlt és Jövő megjelenése zavartalan volt egészen az évi harmadik számával való megszűnéséig.

3 -II- A Magyar Zsidó Almanachot, valamint a Múlt és Jövőt egészen megszűnéséig Dr. Patai József ( ) szerkesztette. Patai József Nyitrán, majd a budapesti Rabbiképző Szemináriumban theológiai, a budapesti tudományegyetemen pedig bölcsészeti tanulmányokat végzett s itt szerzett középiskolai tanári oklevelet, valamint bölcsészdoktorátust. Mint í- ró, költő és műfordító cionista elveket vallott s ez rányomta bélyegét az egész folyóiratra ben kivándorolt u- gyan Palesztinába, de a szerkesztést tovább is ellátta, a lap megjelenési helyeként azonban ettől az időponttól Budapest mellett Wien és Tel-Aviv is szerepelt'. A Múlt és Jövő szépirodalmi részében a hazai zsidó szerzők (akik között a költők közül Kiss Arnold, Peterdi Andor, Somlyó Zoltán és Várnai Zseni, a novellisták közül pedig Csermely Gyula, Cholnoky László, Pap Károly és Újvári Péter a jelentősebbek) mellett elsősorban a jiddis és héber irodalom tolmácsolásával szerzett érdemeket, de bemutatta kor világirodalmának majdnem minden nagyobb zsidó vallású alkotóját Beer-Hoffmanntól Edmond Flegen keresztül Stefan Zweigig. A folyóirat történelmi és kultúrtörténeti anyaga nélkülözhetetlen a hazai zsidóság történetének kutatói számára. U- gyanez mondható el a folyóirat művészeti vonatkozású írásairól is, amely a kor minden jelentős zsidó művészét számon tartotta a hazaiaktól kezdve a Palesztinába kivándorolt művészekig. Illusztrációs anyaga képzőművészeti reprodukciókban rendkívül gazdag s e téren a művészeti folyóiratokon kívül egy magyar folyóirat sem adott ennyit. A zsidó művészek munkáinak reprodukciói mellett megtalálhatók benne a művészettörténet nem zsidó nagyjainak bibliai, vagy zsidó tárgyú alkotásainak a reprodukciói is. A folyóirat társadalomtudományi anyaga cionista alapállású. Sok olyan publikációt tartalmaz, amelyek a hazai és a nemzetközi cionizmus története szempontjából jelentős és e témakörben nélkülözhetetlen. Nagyon sok publikációt közöl Palesztina és a palesztinai zsidó telepek életéből és gazdag ilyen vonatkozású fényképanyaga is. A folyóirat feldogozása nagyjából az ETO szerint történt. Három kötetre oszlik. Az első kötet a Múlt és Jövő íróit és művészeit sorolja fel, betűrendben; egy-egy szerző alatt

4 -IIIa publikációk a megjelenés sorrendjében követik egymást. E kötetben a szerző nélküli írások nem szerepelnek. A második kötet témakörönként foglalja össze a Múlt és Jövő írásait; ebben már a szerző megjelölése nélkül megjelent írások is szerepelnek, amely a teljes szöveges résznek mintegy húsz százaléka. A harmadik kötet a Múlt és Jövő képanyagát foglalja magában, öt főcsoportban (I. Képzőművészeti reprodukciók. II. Arcképek. III. Zsinagógák, egyházi és világi épületek, temetők, régiségek, kultikus tárgyak, történelmi emlékek. IV. Fényképek Palesztináról. V. Vegyes fényképanyag.) Mindhárom kötettel kapcsolatban a részletesebb beosztásról a tartalomjegyzékek adnak bővebb felvilágosítást. A repertórium nem tartalmazza a pár soros közleményeket (házassági, jubileumi megemlékezések, szerkesztői üzenetek stb.) Ezek nek címleírása sokszor nagyobb terjedelmet jelentett volna, mint maga a közlemény. A Múlt és Jövő a Magyar Zsidó Szemle mellett a legértékesebb hazai zsidó sajtóorgánumunk. Anyaga nemcsak a hazai zsidóság, de az egész magyar szellemi élet szempontjából jelentős és nem nélkülözheti a tudományos kutatás. Galambos Ferenc

5 A MÚLT ÉS JÖVŐ írói és művészei

6 -2- A Abádi Imre : Jemeni zsidók között, 1914t " : Tel-Awiwról 1914-ben , 1, " : Júdeai költők I, Josef Glaser, 1914, " : A sómerekről " _j_ Uj zsidó művészek a Szentföldön. Ira Jann. 1914, " : Egy zsidó faluba tévedtem. /T./ 1914, " : Jeruzsálem kövei. /T./ D " : Egy júdeai hős. Ibrachim Micha sómerparancsnok, , 1. " : Az ébredő kelet városai, Jeruzsálemben " : Zsidó művészek a Szentföldön. Abel Pann, " : A fwhér lovas. /E,/ : Egy szentföldi kulturharcos. Szincha Benzijon : Húsvétkor a Szentföldön, /T,/ I. " : Szentföldi esti emlék. /E./ " : Sóhajtás május után. /V./ " : Egy júdeai házb.,1. /T»/ " : Zarjecska vár. /E./ , " : A sároni liliom. /Sz./ " : Az első tel-avviv/i virágünnep körül. /T,/ : Jeruzsálem kövei n : Júdeai költők. Mibaschan 25 éves irói jubileumára " : Az ébredő kelet városaiban. Damaszkuszi órák. /T./ " : Egy régi keleti szőnyegen. /E,/ " : Keleti éjszakák. /T./ , 1. " : Egy drága bajtárs temetésén. /V./ " : Találkozás egy lobosóval. /V./ " : Az elpáholt Kasszasz. /E./ " : A szedserai hősök. /T./ " : Egy karkötő előtt. /E./ : Torzó. /T./ " : Az én asszonyom a te asszonyod. /T./ " : Palesztina ifjúságához

7 Abádi Imre : Steinlein nüvészetéről. 1937«7-8. 1, " : Tavasz Palesztinában. /T,/ " : Efráim levele. /E./ , 1, " : Az első kapavágás,./sz,/ 1938, " i A győzelem forrása, /T,/ " : Az első palesztinai sóméiról. Berl Schweiger " : Belszázár király udvarában, /V./ " : A zsidó ember koronája. /T,/ , 1. " : Beszélgetés a zsuron. /V./ " : A ligetben... /V./ " : A biblia románca. /V./ " : Keszi Imre : A könyv népe , " : Élő diszlet Chopin G-dur preludiurnához. /V./ " : Antokolsky indulása. /E,/ 194-1, " : Salom Asch : A Názáreti , " : Buesu a Masnidtól. Egy nagy zsidó szobrász életéből. /E./ " : Markovits Rodion :;Reb Ancsli és más atasi zsid.król szóló néphistóriák " : Antokolsky az akadémián. /E./ " : A sároni rózsák világában. /V./ : Antokolsky Parisban. /E./ 194-2, " ; A damaszkuszi per századik évfordulója, 194-2, 7-8. " : Jabnéel első roshásánéja, /E,/ , 1. " : Palesztinai rózsafa, /T,/ 194-2, ,, 1, " : Mohácsi Jenő : Hegedű és koldusbot, 1942, 182, 1, " : Várnai Zseni válogatott versei, 1943, 8, 1, " : Angyal voltam Rechobotban, /E,/ 194-3, -12, 1, " : Antokolsky elégtételt kap, /E,/ , 1. " : Egy asszony a milliók közül. Várnai Zseni regénye : Mamzeret, /E,/ , 1. " : Megváltás felé, Uj vallástörténet, /Juhász Vilmos/, , 1. " : Felekezeti iró, vagy zsidó iró? 194-3, 154-, 1. " : Elhallgatott a-zongpra, /Egy munkaszolgálatos halálára./ /V./ , Abádi Ervin : önarckép. /MR./ Abales, Otto : Ez a mi üdvösségünk, /V./ Fordította Molnár Eriiő " : A kismartoni nagyasszony

8 -4- Aboab, H. I, : Házasságlevél 1693-ból.,/MR./ 1930, 186, 1, Áboáb Izsák : A bűnbánatról. /T,/ Ábrahám Kálmán : A jiddis dráma. Paul Baratoff /Ben Zur/ : :. : " : Else Lasker-Schüler Abraharason Dezső : Édesapám "Su-Harnáalosz"-ja. /Kotta/ " : Solchum Aleichem. /Kotta/ Ábrányi Emil : Kisteleki Edének. /V./ Ács Klára : Tarkeőy Mária. /E./ 1926, , " : Mirjam, /E,/ 1927, : A cikk. /E./ , 1, " : Péntek este, /E,/ 1927, , 1. : Amit nem lehet jóvátenni, /E,/ : Két szál gyertya. /E./ " : Egy régi.könyv../e./ " : Soha! /E./ Ács Mór : Az elnémult.hárfa. /V./ " : Siró akácfa. /T./ " : Hazatérés. /E./ " : A fehér asszony. /V./ " : Lézer!, /E,/ Hé 7. sz, " : Rachel, /E./ sz " : Magamban hordom... /V./ sz. 9, 1. Ádám Arthur : Szomorú kertben. /T./ , " : Mazkir. /T./ Adivi, M, : "Ha-Kumkum", Avigdor Kaméiri szatirikus szinháza Palesztinában Adler J. : A sárbogárdi elsett hősök emléktáblája.,/mr./ Adler Miklós : Józsefet eladják testvérei. /MB./ " ; József elbeszéli álmát testvéreinek. /MR./ " : József és testvérei. /MR./ " : Jákob fiai elhozzák József széttépett ingét. /MR./ " : Jákob megáldja József kér fiát, /MR./ " : A talmudista. /MR./ , 78, 1. Adler Mór : Dávid király. /MR./ Adler N. : Kaukázusi zsidók. /MR./ Remény Ágai Adolf : Magyar zsidó-élet, /T,/ 1912, " : Magyar zsidó élet. Születés. /E./ " : Ivíagyar zsifió élet. Húsvét. /E./ " : Siheder koromból. /E./ " : Magyar zsidó élet. Házasság. /E./

9 Ágai Adolf : Magyar zsidó élet. "A puskaporos zsidó". /E./ " : Korfui zsidók. /T./ Agárdi Ferenc : Régi zsidók Kinában Agnon, S. J. : Legendáiból. /E./ Forditotta Tisbi Illés " : A haláltánc, vagy a szerelmesek és kedvesek. /E./ " : Történet a kecskéről. /E./ , " : Mélységekben.,/E./ Forditotta P.G " : A nagytemplom. /T,/ , 1. " : Rabbi Kathniel, "a község küldöttje". /E./ Forditotta Patai Gusztáv : Fénygyujtás, /T./ Ágoston Ernő : Az én házam az én váram. /V./ sz " : A persely. /V./ 1938, 246, 1. : Ma nem mesélek... /V./ /.A. H. / : J. Feldmann-Paladi , a. i, : Jordan Film Corporation Ltd Aitken, Robert : Samuel Gompers amerikai munkásvezér szobra Washingtonban. /MR./ Ajali, Méir : Gyermek Galileában. /V./ " : Imádságom. /V./ Albachary, Flora : A bécsi török.zsidók , 1, Albert Emi R, : Az én hitem, /T,/ Alconiere : Sauer íúiksáné arcképe. /MR,/ 1939» Aldi ; Judith megmutatja a népnek Holfernes fejét, /MR./ Alachem, Solem :-Százegy. /E./ Forditotta Kova Albert " : Az örökösök. /E./ Forditotta Kova Albert " :Cháve. /E./ Forditotta Kova Albert " : Egy sorozás viszontagságai. /E./ Forditotta Mólnál Ernő " : Nem:igte. /E./ Forditotta Lukács Zoltán , 1, " : Elul hónapjában, /E,/ Forditotta Kraaaz Mór, , 1. : Bevonulás Berdicsevbe, /E,/ Forditotta Lukács Zoltán, " : A kincs. /E./ " : A berdicsevi,l Türkáliá"-ban, /E./ Forditotta Lukács Zoltán " : Nehéz dolog zsidónak lenni. /Sz,/

10 -6- Alex, Leon : A népkonyhán. /HR./ " : Magány. /MR./ M : Fényben. /MR./ 1936, Alexander Béla : Zsidó problémák Alexander Bernát : Kármán Mór Alexander Vilmos : Avatás a jeruzsálemi Héber Egyetemen " : A-bankok Palesztinában és a hitel Allori, Christofano : Ábrahám áldozata. /MR./ " : Judith. /MR./ Allweil, Arje : Arab nők. /MR./ " : Haifa. /MR.'/ " : Falu. /MR,/ 19?7. 220, 1. " : Rospinnah, /MR./ 1927, 221, 1, " : Arab falu, /MR,/ 1927, Alpár Sándor : Falu végén../mr./ " : Itatás. /MR./ " : Leány korsóval. /MR,/ " : Mezőn. /MR./ " : A Dunán. /MR./ Al-Sabari, Salim : Ki csókolt meg?.., /V./ Al-Sibzi, Sálim : Szendergett édesen... /V./ " : Ki csókolt meg? /V./.1922, Ambrus Balázs : Péntek este,./v./ 1932, : Ki tudja? /V./ , 1, " : Zsidó.testvéreimnek. /V./ R : Emlék. /V./ " : Fénykép. /V./ 1934-, 108, 1. " : Mazkir. /V./ " : Zongora. /V./ , 1, : Újévre, /V./ : Hová? /V./ Arno, Ohev : Amerikai levél , 1, Ámos Imre : Bánatod asszonyok, /MR,/ «1.. " : Asszonyok a forrásnál, /MR./ , " : Nagykállói hangulat. /MR,/ , 1, " : Sátoros ünnep. /MR./ " : Kagylószedők, /MR,/ 1935* " : Messzevágyókk /MR./ " : Temetőben. /MR./

11 -7- Áiaos Imre : Fürdőzők. /MR./ " : Önarckép. /MR./ " : Kabbalista../MR./ " : Hajnalvárás. /MR./ " : öreg templomszolga.,/mr./ " : Ünnepi áldozat. /MR,/ : A festő. /MR./ " : Sötét idők. /MR,/ " : Zsid ünnepek. /MR./ , 83., 87., " : Gyertyagyújtás. /MR./ Ámos Imre 'é Diener-Dénes Rudolf - Kádár Béla - Márkus Imre - Szin György : Nyilatkozat , Andrielli : Illusztrációk. /MR./ , 144., 145., 146., 147., Angelusz György : Nincstelenek dala. /V./ Anna Margit : Pihenők. /MR./ " : Vízparton, /MR./ , 1. " : Táncosnők.,/MR,/ 1939., : Ünnep. /MR./ " : Női fej, /MR./ , 1. " : Pestőnő. /MR./ " : Vizhordó leány.,/mr,/ Anning, Bell.R. : Adagio. /MR./ Anóchi, Z. J. : Fürdőhelyen. /E,/ Fodtditotta Bolgár Mózes Anonymus : Válasz Dr, Patai József interpellációjára Antal Gábor : "Ararát"-Évkönyv az 1944_ik évre " : Használd fel az időt.../v./ " : Szorongatott bűnös. /V./ 1944, 40, 1, Antal Sándor : Ernst Josephson , " : A svéd zsidók. 1912, " : Intervju önmagammal, " ; Péntek este a szinpadon Antokolsky, M. : Spinoza, /MR./ , 1. " : Spinoza. /MR./.1914; " : Zsidó fej. /MR./ : Rettenetes Iván cár. /MR./ " : Mefisztofelész. /MR./ " : Spinoza. /MR./ 1943', 183, 1. " : A haldokló Sokrates. /MR./ Apfelbaum : A ghetto örege. /MR./ " : Muzsikusok. /MR./

12 -8- ApfÖlbaum : Vizhordó. /MR./ Aradi Zsigmond : Chorin Áron szobra. /MR./ Aradi Zsolt - Patai József : Kérdések az Uj Kor kérdéseihez a zsidókérdésről. 1936, Arányi Ignác : Epilog a Mult és Jövő kulturestélyéhez Aranyossy Pál : Pecsorin. /E./ 1921, $ Argelcso : Rabbi Chájim Deutschmann. /MR./ , 1, sz. Arlosoroff : Régi ballada. /V./ Forditotta S.Gerő Lászl , 1. Armitage, Eduard : Hámán kegyelmet kér Esztertől. /MR./ ,1. : Ábrahám látja Szodoma pusztulását. /MR./ Armstead, H. H. : Jericho megostromlása a sófárokkal. /MR./ " ; Józsua megállítja a napot Gibeonnál. /MR./ , Áron Izsák : A falusi bolttól a svéd udvarig, önéletrajzából. Forditotta Gönczi Manó , Aronson, líaoum : Öregek, /MR,/ " : Zsidó gyermek. /MR./ " : Próféta. /MR./ i Bar Micvah. /MR./ " : Az ifjú Mózes../MR./ " : Beethoven. /MR./ " : Pasteur. /MR./ , " : Beethoven. /MR./ 1932, Arséne, Marie : Viszontlátás. /T./ Forditotta Eurländer Camilla " : Bajtárs Szrul. /E./ Forditotta Kurländer Camilla Asch, Salom : JLz erdő. /E./ " : Két kis jóbarát, /E,/ Forditotta Bolgár Mózes, 1912, Remény 14-15, 1, : Éjjel, 1912, Remény 34--3&. 1, " : Egy zsidó asszony,. /E./ M : Az elveszett fiu. /E,/ 1912, Remény " : A "Dinah". /E./ Forditotta Kova A , " : Borech Kolok, /E,/ Forditotta Kova Albert " : Idegenben. /R./ Forditotta Lüwenkopf Kálmán , " : A szent. /E,/ : A hajón, /E./ Forditotta Lukács Zoltán

13 -9- Asch, Salom : A Libanon. /E./ Forditotta Lukács Zoltán " : Jaffától Jeruzsálemig, /T./ Forditotta Lukács Zoltán " : Torzsalkodás. /E./ Forditotta Ács Mór , " : Jeruzsálemi szombat. /T./ Forditotta Lukács Zoltán : Rachel anyánk sirjánál. /T,/ Forditotta Lukács Zoltán " : A pogrom napjaiból. /T./ Forditotta Ács Mór , 1, " : Az ellopott hang, /E,/ Forditotta M.D, " : A megcsalt leány. /E./ II. 9. sz , 10. sz " : A bűnös. /Sz./ Forditotta Halász György sz , 1. " : Mi a chanuka? /E./ sz " : Régi emberek. /B./ Forditotta Molnár Ernő, sz. 7-9., 51. sz, " : A gyermek titka. /E./ " : Az őrült anya. /B./ Forditotta Patai József " : A zsidó lecke, /E./ 1930, , " : Útban Palesztina felé. A Libanon. /T./ Forditotta Löwenkopf Kálmán " : A spanyol királyné sirt... /E./ " : Két amerikai zsidó. /T./ Forditotta G. G'erő László " : Mózes. /E./ Forditotta Fürth Margit r. " : Felix tfeinburg csele. /E./ " : A bolond anya. /E./ Forditotta Galuthy Joél Aschenbach-Forberg : Az amszterdami zsidó negyedből. /MR./ Augustin : Péntek este a kismartoni gettóban. /MR./ 1912, Augu-stin Mária : A kismartoni templom belseje. /MR./ : Kép a kismartoni gettóból. /MR./ < 1. Autor : Frankfurti alkonyat. /E./ Avigdor, Ben : Bűnhődés, /E./ Forditotta Baum Elemér, 1922, Avi-Shaul, Mordechaj : Jeruzsálemi Zsidó Nemzeti Múzeum " : Eliezer Strich. 1924, 91-92, 1. ",: A Jeruzsálemi Héber Egyetem

14 -10- Avá-Shaul, Mordechaj : A jeruzsálemi egyetemért, " : Ruben, az uj művész " : Abraham Almaleh héber-francia szótára " : Joszef Tepper, a jeruzsálemi festőművész " : Bencijon Zuckermann " : Beszélgetés Guttmann professzorral " : A közelkelet kiállitása Telavivban " : Egy fiatal zsidó művész. /Schlesinger/ &. 1. " : Trumpeldor , " : Reb. Hesl vár, /T./ , 1. " : Jeruzsálemi levél Bánócziról " ; Három fiatal ualesztinai művész " : Zsidó tánc " : Menachem Genessin..1$ : Ha-Garin hunungari, /T,/ 1932, " ; Vakok menyegzője. /V./ ".: Emberpálma, magánypálma. /V./ Avivi,Rebeka : Babák, /LSR./ , 309, 3., 312., 313., " : A kelet gentlemenje. /MR./ 1930, , : A fehér páva. /MR./ Avrach, Joseph : Árvaság. /MR./1936, 5. 1, Awin, Josef : Wilhelm Wachtel, Awtalion, Merchavja : Kalászok;közt. /T./ Forditotta Bán Margit Aziz Effendi : Ki tett közöttünk különbséget? /Arab-zsidó kérdés/ " : Pásztorok. /E./ Forditotta Patai Gusztáv " : Beduinok közt, /T,/ B. / b. / : A császár. /T./ B. : 4000 pengős adomány - egy zsidó exisztenciális alap megteremtésére, 1941, dec. sz. bor / B../ : A MIEFHOE Müvésztársaság kiállitása B. A. : Zsidó festők kiállitása,

15 -- B. A. ; A héber Mese. Irta Heller Bernát, / B. A. / ; A Virradat alkonyatára Baaroch, M. M. : A gonosz szellem éneke. /E./ forditotta EfoJfcnár Erbő " : A gonosz éneke. /E./ Forditotta Vér Andors. 1920, sz Bach Artúr : Nachum Sokolownál II. 4. sz Bach Jenő.: A Mult és Jövő és a vidék, Bach N. R. : Dávid Góliát.fejével. /MR./ , Bacher Simon : Csókok. /V./ Forditotta Patai József , Bachor Vilmos : A zsidó irodalom fogalmáról. 19, , 1, " : A perzsák nemzeti irodalma a perzsa zsid.knál Back, C. W. : Jacob Philadelphia,./MR,/ Beck, Leib ; Baruch Spinoza Baerwald : A haifai technikum internátusának terve. /MR./ " : Lakóház Haifában. /MR./ , " : A telavivi városháza terve. /MR./ / - bágy / : Beszélgetés egy visszatérővel. Az uj marranusok II. 3. sz Bakonyi László : Bucsu a recepciótól , " : A recepció megszüntetése után - uj feladatok e- lőtt, Bakst, Leon : Zsidó. /MR,/ " : Sultana. /MR./ , " : A kedvenc költő, /MR./ Bál-Sem : Életének és tanitásának legendái Balassa Ármin : Beszélgetés egy plébánossal. /T,/ 1014, 17, 1, " : Magyarország és a zsidókérdés, sz Balassa József : Magyar-Mannheimer Gusztáv , 1. " : Szegedi irók Balassa Lili : Händel bibliai oratörmuriai, Balázs György : Az OMIKE-képzőművészeti csoport V. kiállitása " : Kiss József emlékkiállítás az Országos Magyar Zsidó Múzeumban, 1944, Balázs Miksa : Óda a könyvhöz, /V./ 1936, " : Szegény, szegény sziv... /V./ " : Villám, amely tengerben világit. /V./ ,1, " : Halhatatlanság. /V./ , 1. " : A csipkebokor. /V,/ " : Élet és halál. /V./ 1944, 26, 1, Bálint Aladár : Ecclesia - SynaE&ga, , 1.

16 -12- Bálint Aladár : Régi képek , : Két sirhalom. /E./ " : Vidor Pál " : Egy művészházaspár. Perlott-Gsaba Vilmos és felesége Bálint Endre : Vallomások a művészetről. 1942«7-8, 1, " : Linómetszet. /MR./ " : Önarckép. /MR./ " : Saomoru szoba. /MR./- 1942, " : Gyorsfényképésznél. /MR./ 1942, " : Linoleummetszet. /MR./ 1942, " : Vajda Lajos festőmüvészete , Bálint Jenő : A galiciai. /E./ , 1, " : Chachelew Nachum, /E,/ " : A munkásnő. /%./ " : A tizedik. /E,/ , : Gyerekfej. /E./ " : Egy szegény.pólisi tragédiája. /.3./ : Évfordulóra. /V./ sz " : Maceszt viszek a tanitó urnák, /E./ ,1, " : Görbeláb. /E./ " : Hani néni. /E./ " : Ábrahám Mohtohine " : Családfám. "Az újszülött neme: Férfi." /E./ Bálint Lajos : Jegyzetek Kuth könyvéhez G Bálint Rezső : Ürge káplár ur. /MR,/ 1916, " : Tanukmányfej. /MR./ " : Egy "vörös ördög", /MR./ " : Hadi cipészmühely. /MR./ : Hadi szabómühely../mr./ : Orosz fogoly. /MR./ " : Baka. /MR./ " : Német katona. /MR./ 1916, " : Bosnyák. /MR./ " : Orosz fogoly. /MR./ " : Beteg népfelkelő. /MR./ " : A Zugban iskola után. /MR./ " : Pihenés. /MR./ " : Kórházhajón. /MR./ 19I " : Sakkjáték. /MR./

17 -13- Bálint Rezső : Tanulmány. /MR./ " : Tanulmány. /MR,/ , 1. " : Tanulmány. /MR./ 1916, " : Nem ettem hómecot. /E./ " : Marek Schwarcz " : Katona Nándor " : Ziegmunt Menkes " : Kádár Béla " : Perlott-Gsaba Vilmos " : A 75 éves Magyar-Mannheimer Gusztáv " : Berény Róbert " : Amadeo Modigliani ,. " : Sülyi Károly szobrai. 1936, " : Rajzai. /MR./ " : Ghásszidok között. /T./ " : Diener-Dénes Rudolf " : Rajza. /MR,/ " : Rembrandt a vászon előtt. /T./ : Rajz. /MR./ " : Magyar zsidó művészet 1939-ben " : Gorian, Modigliani titokzatos barátja. 1939» " : Refol szerencséje../e./ , 1. " : Rajzok. /MR./ , 102'. 1. Ballá Ernő : Uram, hozzád akarok jönni.,./v,/ " : Aimtók zsoltára. /V./ " : A zsoltárokból. /V./ : Ötvenhatom orosz.fogoly. /T./ , 1, Ballá Éva : Üvegfestmény. /MR,/ , 1. Ballá Frigyes : Őszi verőfény. /MR,/ " : Gondok. /MR./ " : Enyhítő cseppek. /MR./ Ballá Ignác : Egy obeliszkhez, /V,/ " : A párisi Totschildok. 1912, , , 1. " : A szomorú ember, /E./ Balla-Brünner Sándpr : Kiss József anyjának siremléke, /MR./ " : A rimaszombati főrabbi jubileuma. /Singer S. Leó./ " ; Kiss József édesanyja síremlékének felavatása

18 -14- Ballagi Ernő : Szabolcsi Lajos : Elsülyedt világ , " ; Csermely Gyula posthumus regénye, : Eötvös Károly centennáriurna Balthazár Dezső : Egy zsidó lär» jubileuma. /Allgemeine Jüdische Zeitung./ 1917.^202. 1, " : Négy beszéde a Palesztina-munkáról " : A zsidóság világhivatása országgal és ország nélkül , " : Levele a Palesztina-munkáról, 1934, " : Üdvöz et kivülről. /A Mult és Jövő jubileumára./ " : Leveleiből. /Mult és Jövő/ " : A jjieruzsálemi egyetemről. 1936, " : Válasz../Jeruzsálemi egyetem./ Balthazár Dezső - Urban S, L. : Két levél, /Mult és Jövő./ , sz Bán Margit : Anyóka, /E./ sz. -12, 1,. : A bánatok óráiban. /E./ 1920, 9. sz.. 1. " : Romain Rolland a zsidóságról , sz, lall, 1, " : Tavaszi levelek, /T,/ sz '» : Az idegen. /E,/ , sz, " : Kiközösítettek.,/E./ 1920, sz " : Asszonysegitség , sz. 9-, 1, " : A Mult és 'Jövő kiadványai, " : Babilon vizein. Patai József verseskönyvének uj kiadása. 1921, " : Kis hercegnő. /E./ : Csend. /V./ " : Kézimunka, /V./ , " : Intellektuelek,./E./ " : Ruth. /E./ , " : Egy igaz embert és tanitót.../schichtanz Árminról./ " 5 Könyörgés. /V./ 1923, 270, 1, " : Megjött a király. W,/ " : Esti hangulat. /V,/ , : Furcsa játék. /V./ " : Gutta cavat lapidem. /V,/ " : Ó szép a dal is... /V,/ 1926, " : Zsidó költő. /V./ " : Ma Ruth is búcsúzik tőled.../v,/ " : öt ezüstforintos története. /E./ " : Mezuze, /E./ , 1.

19 -15- Bán Margit : Láttalak - ember voltál. /V./ Bán Oszkár : Bus ének. /V./ sz " : Eljöttem közétek../v./ sz " : Költők. /V,/ sz " : Zarándokút, /V./ , " : Hir Ninive,romlásáról.,/V,/ Band, Max : Menyasszony. /MR./ " : "S magyarázd gyermekeidnek..." /MR./ " : Bialik. /MR./ " : A kis vitázó. /MR./ " : Anya és gyermeke. /MR./ Bánóczi József : Zsidó irodalom és művészet. 1912, " : Zsidó művészek és zsidó mütoészet " : Kiss Arnold : Elborult csillagok alatt. Ujabb költemények Bár Deroma : Országépitők. /V,/ Barabás Miklós : Rózsavölgyi Márk. /MR./ , " : Eriedmann pesti főkántor. /MR./ , 1, " :s Dr, Zipser v, székesfehérvári rabbi, /MR,/ 1913, 61, 1, Barabás Tibor : Pesti legenda, /E,/ , 1. " : Az Úristen szerencséje. /E./ : Gyász. /E./ " : Gimirók. /E./ , Baracs P^ároly : Pa?o Palesztina Baracs Maro ellne : Zoidó Nők Világkong-- öesszusa Barasch, Moses : Hosea. /MR./ " : Aszkéta. /MR,/ 1934, : Maleáchi. /MR./ " : Jirmijáhu, /MR./ Barát Endre : Vak ember a tóra előtt, /V./ " : Marci bácsi halála. /V,/ " : Egy óra az elhagyott zsidó gyermekek között. /T,/ , 1,, " : Zsidólány. /V./ " : Apák és fiuk. /T./ " : Apák és fiuk. Strausz Adolfnál. /T,/ " : Apák és fiuk. Szomory.Dezsőnél. 1936, " : Péntek-esti emlék. /V./ " : A doktorkisasszony kitér.../e./ " : Apák és fiuk. Dr. Lév.y Lajosnál. /T./ " : Janne bácsi készül a szederre. /E./

20 -16- Barát Endre : Zsidó tudós a Vatikánban. Beszélgetés Umberto Gassuto egyetemi tanárral, a vatikáni héber kéziratgyűjtemény igazgatójával " : "Egy szegény zsidő bádogosmester fia". Beszélgetés Kóbor Tamásról Kóbor Noémival " : Apák és fiuk. Munkácsi Bernátról " : Sárga hold, sárga folt. /V./ " : Szólalj, Isten.../V./ " : Költők a viharban. /T./ " : Temetnek egy költőt. /E./ , 1, " : Zseniké, /E,/ 1940, , 1,. " : Áldj. meg, apám!,.. /V./ " : július 26. /E./ " : Vers a Nagyasszonyhoz. /V./ " : Vasvári István versei : Tizenkét lépés hosszú bolt : Dédapám sirköve mellett.../*./ " : Scheiber Hugó és képei " : Halottvirrasztás. /R./ " : Csak irj, haraggal irj... /V./ , 1. : Hajnali csillag. /V,/ " : Eisik, a hegedűs. /R,/ 1942, 89-90, 1. Barát Móric : Bolygó Ahasvér. /MR./ " : Búboskemence. /MR./ Baráth Albert : Kelet. /V./ " : Bűnbánat. /V./ " : Sevuósz. /V./ : Hajnal a Jordánon. /V./ Barcsinszky, H. : Illusztráció Solem Alechem novellájához, /MR,/ 1932, " : Ünnepi tál. /MR./ " : Vizhordó. /MR./ Bárczy István : Ehrlich G. Gusztávról Bárdi, M. : A királylány választása../e./ Bardócz Árpád : Plakát-tervezet. /MR./ " : Dr. Hevesi Simon. /MR./ Bárkány Jenő : A pesti és eperjesi zsidó múzeum " : Rusinskoi.tipusok. /3 db./ /MR./ Barna Elemér : Tanulmány. /MR./ 1927, " : Gárdos Aladár. /MR./ " : Fényes Sdolf.,/MR./ " : Hermann Lipót. /MR./

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképző Főiskola

Nagy Péter Tibor. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképző Főiskola Nagy Péter Tibor Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa Wesley János Lelkészképző Főiskola Nagy Péter Tibor AZ 1929-BEN KIADOTT MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON SZEMÉLYSOROS ADATBÁZISA Wesley János

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye "A megszolgált örökkévalóság" / [vál. és szerk. Bihari Sándor] (1984) estalov, Uvan Nikolaeviè: Julianus rám talált (1985) evèenko, Taras Grigor'eviè: Apácahimnusz

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE 3077 ÁCS Pál szerk. Rimay János Balassi epicédium Epicédium a Balassi fivérek Bálint és Ferenc halálár 848 ADAMIK Tamas Romai birodalom a késö csaszarkorban (Kr.u.117-476)

Részletesebben

Jelenleg 100 = 16 + 1

Jelenleg 100 = 16 + 1 MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Jelenleg 100 = 16 + 1 Változó matematika, állandó kötõdés XIV. évfolyam 3. szám 2014. augusztus muveszetbarat.mateszalka.hu Sõt, nálam a 100 volt

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

S ó f ár. A megoldhatatlan kérdés. Heller Ágnes Nyíregyházán

S ó f ár. A megoldhatatlan kérdés. Heller Ágnes Nyíregyházán תשס"ח חודש כ סלו - sz. 5768. Kiszlév - XI. évf. 1. S ó f ár ב ה 2007. 11. 30. - a Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja עתון של הקהילה היהודית בנירעגיהאזא A megoldhatatlan kérdés Heller Ágnes Nyíregyházán

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Szerkesztette Botos László Magyarságtudományi Intézet Groton, NY 2014 Botos László, 2014 Magyarságtudományi

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI Szerkeszti KERÉNYI FERENC 5. kötet AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI (1847) KRITIKAI KIADÁS Sajtó alá rendezte KERÉNYI

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár

62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár 17 62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár p a -n t z s e r e k s ö r. ö 8 V s i z u j ö á k M zet Ne A jövő heti címoldala és posztere Nyolc deci gázolajjal 100 kilométer Hallottál már az Apteráról? Épp itt

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2011. március április* Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyűjtőköre az előző évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben