Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10."

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám szeptember-október KÉPEK: HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ KAP- CSOLATUNK MÁR NÉGYÉ- VES MÚLTRA TEKINT VISSZA. ÖRÖMMELMONDHATOM, HOGY A VÁLSÁG ELLENÉRE E KAPCSOLAT NEMHOGY NEM SZAKADT MEG, HANEM TOVÁBBFEJLÔDÖTT MONDTA ELÖLJÁRÓBAN CSIZMADIA KATALIN ÜZ- LETFEJLESZTÉSI MENEDZSER. Hannover, Moszkva 2010: jármûipari szakkiállítások 6-7. oldal Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon 4. oldal AZ ELMÚLT IDÔSZAKBAN TÖBB RANGOS NEMZETKÖZI SZAKKIÁLLÍTÁSRA IS ELLÁ- TOGATTAK A RÁBA FUTÓMÛ KFT. MUNKATÁRSAI. A HAN- NOVERI IAA ÉS A MOSZK- VAI COMTRANS EXPO MEL- LETT A VÁROSI KÖZLEKEDÉS- RE FÓKUSZÁLÓ OROSZ EXPO- CITYTRANS, ÉS AZ ÉPÍTÔIPA- RI GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK KÖRÉ SZERVEZÔDÔ CTT KI- ÁLLÍTÁSON IS RÉSZT VETTEK.

2 2 oldal 2 Holding A Rába integrálódott a globális jármûiparba H arminc éve, 1980-ban került a Rábához Pintér István elnök-vezérigazgató, aki csak egyszer, sorkatonai szolgálata idejére hagyta el a céget. A három évtized alatt alaposan átformálódott az egykor szocialista mamutvállalat, amely mára a XXI. század globális jármûiparába integrálódni képes céggé vált úgy, hogy továbbra is gyôri döntési központtal rendelkezik. Annak idején, ha valaki kikerült a gyôri fôiskoláról, frissdiplomásként a legreálisabb lehetôsége az volt, hogy a Rábát választotta. Így jöttem én is ide. Üzemmérnökként kezdtem, majd a katonaság után a technológiai és gyártástervezési osztályra vettek viszsza, az akkor még létezô motorgyártásnál dolgoztam idézte fel a múltat Pintér István. A nyolcvanas évek közepén nyílt lehetôségem arra, hogy a klasszikus mérnöki szerepbôl kitörjek, aminek örültem, mert világéletemben rendszerekkel szerettem foglalkozni. A mûszaki számítástechnikai csoporthoz kerültem, aminek az volt a feladata, hogy a viharos sebességgel teret nyerô számjegyvezérlésû gépek programozását támogassa. Akkoriban jött be némi késéssel, hiszen a COCOM-listán szerepelt a CNC-, NC-technológia. Az igazi változás az volt, amikor a nyolcvanas évek második felében elkezdték a korszerû, számítógéppel támogatott tervezés és gyártás meghonosítását. Pintér István is letette névjegyét az asztalra. Úttörô munkának számított az akkoriban robbanásszerûen fejlôdô technológia alkalmazása, fejlesztése, mert olyan járatlan út volt, amelyrôl senki sem tudta, meddig vezethet jegyezte meg a vezérigazgató. Pintér István a kilencvenes évek elején a számítástechnikai részleg vezetôjeként találkozott a magyarországi Phare-program egyik irányítójával, és sikerült európai pénzügyi támogatást mintegy egymilliárd forintot szerezni a Rába átalakítására. A hatalmas összegbôl négy modulra költöttek a kétéves projekt során. A manuális helyett számítógépes könyvelést vezettek be, ami megteremtette a korszerû vállalatirányítás alapjait, hiszen végre naprakész, elemezhetô adatok álltak rendelkezésre. A vasúti telephelyen mûködô öntödét kitelepítették a Reptéri útra. Támogatást kapott a cég a motorgyártáshoz is, emellett körülbelül 300 középvezetô képzésen vehetett részt. Mindez fontos lépés volt a Rába korszerûsítési folyamatában. Pintér Istvánt ezt követôen bízták meg a TÖRZSGÁRDA OKLEVÉL ÁTADÁS AZ IGAZTATÓSÁG SZEPTEMBERI ÜLÉSÉN. szervezetfejlesztési igazgatóság vezetésével, majd különbözô szinten kapott szerepeket az igazgatósággal és a tulajdonosokkal való kapcsolattartásra. Amikor 2000-ben a tulajdonosok bizalma megingott az akkori vezetésben, felkérték, hogy legyen tagja annak a triumvirátusnak, amely aztán csaknem másfél évig irányította a Rábát. A stratégiáért felelôs helyettesként ô dolgozta ki a cég hosszú távú üzleti modelljét (a stratégiai pénzügyi holdingot), és irányította az átalakítást, beleértve a meghatározó üzletágak azonosítását, valamint a nem kulcsfontosságú tevékenységek kiszervezését. Késôbb az új vezérigazgató kinevezését követôen a stratégia finomítását végezte, majd 2003-ban ôt nevezték ki vezérigazgatónak azzal az elvárással, hogy a csökkenô árbevétel mellett jelentôs üzemi veszteséget termelô és rendkívül eladósodott vállalatot húzza ki a gödörbôl. Az elmúlt hét év nagyon kemény volt. Az elsô idôszak arról szólt, hogy megalapozzuk a cég hosszú távú, fenntartható versenyképességét. Korábban nem volt tudatos a Rába építkezése, amin változtattunk. Üzemeket is kénytelenek voltunk bezárni szerencsére nem Gyôrben, és lebontottuk a szimbólumnak számító városi központunkat. Újradefiniáltuk stratégiai piacainkat. A bankokkal igen szoros kapcsolatban álltunk, néhány évig a nekünk hitelezô pénzintézetek vezetôivel negyedévente találkoztam, hogy beszámoljak arról, hol és merre tartunk. Akkor vezettem be azt a máig élô, hasznosnak bizonyult szokást, hogy a stratégiai vevôkhöz évente kétszer utazunk ki, tavasszal az aktuális év, ôsszel pedig a következô év ügyeirôl egyeztetni. Eldöntöttük azt is, hogy kisebb vevôkört akarunk kiszolgálni, úgy, hogy vevôink az iparág legjobbjai közé tartozzanak. Ez sikerült, ráadásul az árbevételünket közben megdupláztuk. Fájdalmunk, hogy olyan ellenszélben kellett dolgoznunk, ami korántsem szokványos. A sikeres vállalatok általában elôször a hazai piacon érnek el eredményt, s csak utána lépnek ki a külföldi porondra. Nálunk éppen fordítva történt mondta Pintér István. Köszönet azoknak a kollégáknak, akik szerepet vállaltak abban, hogy a Rába ma világszínvonalon tud gyártani és képes volt integrálódni a XXI. század globális jármûiparának azokba a szegmenseibe, amiket maga meghatározott zárta a beszélgetést az elnök-vezérigazgató.

3 3 oldal Figyelô Top 200: Holding 3 A Rába az év magyar vállalata IRYNA IVASCHENKO, AZ IMF MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET VEZETÔJE ÁTNYÚJTJA A LEGERED- MÉNYESEBB MAGYAR VÁLLALATNAK JÁRÓ DÍJAT PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNAK. dr. Dobák Miklós, tanszékvezetô egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, dr. László Géza, az Externet Nyrt. Igazgatóságának elnöke, dr. Radácsi László, a SmartLab tulajdonosügyvezetôje, dr. Reszegi László, címzetes egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem vállalat-gazdaságtan tanszék, dr. Várhegyi Éva, az MTA doktora, a Pénzügykutató Zrt. tudományos tanácsadója. A DÍJAZOTTAK Az év legeredményesebb vállalata: Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft. Az év legeredményesebb magyar vállalata: Rába Jármûipari Holding Nyrt. Az év pénzintézete: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Az év leginnovatívabb vállalata: Epcos Elektronikai Alkatrész Kft. Társadalmi elkötelezettség díj: Holcim Hungária Zrt. A válság kormányosa különdíj: Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Tizenegyedik alkalommal díjazták a legkiemelkedôbb üzleti teljesítményeket a Figyelô Top 200 gálán. A független szakmai zsûri döntése értelmében a legeredményesebb magyar vállalatnak járó díjat cégünk nyerte el. A gyôztest a zsûri a Top 200 körébôl, a tavalyi év objektív mutatóinak rangsorolásával és az egyéni teljesítmények figyelembevételével választotta ki. A Top 200 gála díjait ünnepélyes keretek között, nagy érdeklôdés mellett adták át a Szépmûvészeti Múzeumban. Az esemény a kétszáz legnagyobb magyarországi vállalat vezetôinek, illetve a hazai üzleti, pénzügyi és gazdaságpolitikai döntéshozói kör tagjainak részvételével zajlott. A szakértôkbôl álló zsûri 5 kategóriában díjazta a legjobbakat. Az elôzô évi teljesítményt vizsgálva hirdettek eredményt Az év legeredményesebb vállalata, Az év legeredményesebb magyar vállalata és Az év pénzintézete kategóriában. A hagyományokhoz híven két kategória, a Társadalmi elkötelezettség (CSR) és Az év leginnovatívabb vállalata díjait pályázat alapján ítélték oda. A válság kormányosa különdíjra a Top 200 gála meghívott vendégei szavazhattak. A zsûri döntése alapján az év legeredményesebb magyar vállalata a Rába Jármûipari Holding Nyrt. lett. A díjra érdemes vállalatról döntve a gazdasági mutatókon túl azt a kritériumot is figyelembe vették, hogy magyar vállalatnak az számít, amelynek itthon alkotják meg a stratégiáját, illetve többségi magyar tulajdonban van. Dobák Miklós, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetô egyetemi tanára értékelésében elmondta, az elmúlt év legnagyobb sikermutatóinak tekinthetô, hogy a Rába a világgazdasági válság ellenére is továbbfejlôdött, megôrizte kompetenciáit, s a kialakított stratégia mentén új piacokat szerzett. A FIGYELÔ TOP 200 ZSÛRITAGJAI: dr. Chikán Attila, egyetemi tanár, rektor, Budapesti Corvinus Egyetem, FOTÓ: FN.HU

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon S ikeresen lépett be az orosz piac egy új szegmensébe a Rába. A GAZ-csoporthoz tartozó Ural vállalattal kötött megállapodás a speciális tehergépjármûvek piacán biztosít stratégiai fontosságú pozíciót a vállalatnak. A Rába magas hozzáadott értékû, komplett futómûvei az Ural legújabb, speciális rendeltetésû jármûveiben jelennek meg tôl. A cég a rendkívüli igénybevételekre kifejlesztett Rába MAXS futómûcsaládját így az orosz piacra is sikerrel bevezette. A Rába Futómû Kft. Ural teherautógyárral kötött megállapodása értelmében 2010-ben elindulnak a futómûszállítások az orosz társaság legújabb, összkerékhajtású tehergépjármûveihez. Az Ural rendkívül zord körülmények közötti üzemelésre tervezett jármûvei három kivitelben, elsôsorban gáz- és olajipari, valamint építôipari felhasználásra készülnek. A Rába futómûvei csôszállító jármûvekben, nyerges vontatókban és dömperekben egyaránt megtalálhatóak lesznek. A piaci felfutást követôen az értékesítési volumen elérheti az 500 jármûegységet. Beteljesedni látszik az az elképzelésünk, hogy a Rába és az Ural között stratégiai partnerkapcsolat alakuljon ki. Kedvezô kilátásokat biztosít számunkra, hogy a két társaság a közeljövôben közös fejlesztési munkacsoportot hoz létre Euro URAL A cseljabinszki régióban miaszi székhellyel mûködô Ural vállalat a GAZ-csoport tagja. Elsôsorban nem közúti alkalmazású, nehéz-tehergépjármûveket gyárt speciális, elsôsorban olaj- és gázipari, építôipari, mezôgazdasági és katonai célú felhasználásra. Az éves gyártási és értékesítési volumen jelenleg jármûegység. RÁBA MAXS FUTÓMÛCSALÁD A Rába MAXS terepjáró képességgel rendelkezô tehergépjármûvek számára kifejlesztett, moduláris rendszerû futómûcsalád, amely az európai és az amerikai piacon egyaránt védjegyoltalmat élvez. A nem közúti alkalmazású futómûcsalád tagjait magas minôség, hosszú élettartam és extrém igénybevétel esetén is magas futásteljesítmény jellemzi. FOTÓK: 4 és Euro 5 jármûvek futómû-opcióinak kidolgozására. A nemrég útjára indított Rába Fejlesztési Intézetben zajló fókuszált termékfejlesztés a közös munka sikerét nagyban elômozdíthatja. A speciális tehergépjármû-szegmens a FÁK piaci növekedés új motorjává válhat, egyúttal képes lehet a klaszszikus busz- és trolibuszszegmensben jelentkezô, a költségvetéshez kötôdô szezonális ingadozások kiegyenlítésére is összegezte Pintér István elnök-vezérigazgató.

5 5 oldal Holding, Futómû Kft. 5 Munkába állt az új fôépítész F odor Károly utódaként Major Emil látja el a fôépítészi feladatokat a Rábánál. A 45 éves szakembert aki pályázaton nyerte el a megbízatást múltjáról és terveirôl kérdeztük. Tatán élek. Ott végeztem a gimnáziumot, majd az Ybl Miklós Mûszaki Fôiskolán szereztem településmérnöképítômérnök diplomát. Utána mindig a kivitelezésben dolgoztam. Elôbb a Magyar Honvédség tatai alakulatának kötelékében az ingatlanok építészeti felügyeletét végeztem, s munkám során végigjártam a Dél-Dunántúl összes objektumát. Ezt követôen egy gyôri generálkivitelezô társaságnál töltöttem el másfél évtizedet. Onnan kerültem ide mondta Major Emil. Szerinte pályázata elbírálásánál elônyt jelentett, hogy nem számított idegennek, hiszen a cég, amelynek alkalmazásában állt, többször dolgozott a Rábánál, ô maga pedig jó kapcsolatot alakított ki Fodor Károllyal. Az elmúlt néhány hónapban megtapasztalta, hogy mennyire szerteágazó a fôépítész feladata. Feladatkörébe tartozik a Rába tulajdonában lévô gyôri, móri, sárvári ingatlanok, valamint a balatoni üdülôk állagmegóvása, felújítása, egyéb új építési feladatok. Hozzátartoznak többek között a vállalat vasúti pályatestjei és útjai is. Árajánlatokat kér be, elôkészíti a döntéseket, majd elkészíti a szerzôdéseket. Emellett miután végzettsége lehetôvé teszi ellátja a mûszaki ellenôri teendôket is. Mindezt úgy, hogy közben szoros kapcsolatot kell ápolnia az építési és a többi hatósággal. Fô feladata most egyébként a Rába Fejlesztési Intézet kialakításának levezénylése, amely a gyôri húszezres csarnokban kap helyet. A fôvállalkozóval, azok alvállalkozóival történô koordinációs tevékenységet nagyon fontosnak tartom. Az ütemterv szerinti munkavégzésre törekszem, amelynek feltétele az összehangolt gépészeti és villamossági beavatkozások, továbbá az építészeti szempontból átgondolt kivitelezés hangsúlyozta Major Emil. Majd két tucat diák volt gyakorlaton a Futómûnél A Rába Futómû Kft. idén 23 középiskolai tanulónak, illetve felsôoktatási hallgatónak biztosított gyakorlati helyet. Szekeresné Zámbori Eszter humánerôforrás-munkatárs tájékoztatása szerint a hatvan jelentkezô közül személyes interjúk alapján történt a kiválasztás. Az emberierôforrás-tervezés részeként fontos a cég számára, hogy folyamatos kapcsolattartás legyen a szakmai gyakorlatokon keresztül is az egyetemekkel és szakközépiskolákkal, hiszen így tudjuk nyomon követni az adott évrôl kikerülô frissdiplomások, technikusok képzettségi szintjét tette hozzá a szakember. Néhány gyakornokot megkérdeztünk a tapasztalatairól. Talpai Mária: A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán tanulok, jövôre fogok diplomázni. Tizenkét hetes szakmai gyakorlatomat töltöttem a Rábánál, ahol fontos segítséget kaptam a szakdolgozatom elkészítéséhez. Nagyon jól éreztem magam Gyôrben. Magyar Dezsô: A gyôri Széchenyi István Egyetemen vagyok harmadéves villamosmérnök szakos hallgató, Rajkán élek. Nekem hathetes kötelezô szakmai gyakorlaton kellett részt vennem. A karbantartó teamhez kerültem, igyekeztem minél többet figyelni és tanulni. Elképzelhetônek tartom, hogy ha a helyzet úgy hozza, akkor a Rábánál helyezkedem el. Schönberger Gábor: A Miskolci Egyetem gépészmérnök szakos hallgatója vagyok, most leszek negyedéves. Szakmai gyakorlatom helyszínének kiválasztásában több szempontot is figyelembe vettem. A három év egyetemi, szinte kizárólag elméleti képzés után olyan vállalatot kerestem, ahol a szûkebb szakterületem, a gépgyártás-technológia alkalmazása magas mûszaki színvonalú. Fontosnak tartottam, hogy betekintést kapjak a gyártási folyamatokba, eredményességével, nehézségeivel és néha a szakmailag rutinosan orvosolt hibáival együtt. Egyetemistaként, lassan nyíló szakmai szemmel nézve élmény volt látni az alkatrészek gyártási folyamatát, a megmunkálógépeket, a szerszámokat. A cég jó hírnevébôl elôre sejtettem, hogy az elképzeléseim teljesülnek, és hogy felejthetetlen élményben lesz részem a Rába Futómû Kft.-nél. Elmondhatom, hogy nagyon jó helyre kerültem a forgácsolótechnológiánál, ahol rengeteg tapasztalatot szereztem, újabb gyártási eljárásokat, mérési módszereket ismertem meg. A dolgozók rengeteget segítettek nekem. Gulyás Bence: A gyôri Pattantyús-középiskolában tanulok elektrotechnikusnak. 11. évfolyamos vagyok. Háromhetes kötelezô szakmai gyakorlatomat töltöttem a Rábánál, napi hét órát dolgoztam. A karbantartó teamhez kerültem, mindenki rendes volt velem, sokat tanítgattak. Arra azért hamar rájöttem, hogy az elmélet és a gyakorlat más, de a végére úgy érzem, belejöttem. Józsa Vilmos: Én is a Pattantyús-középiskolába károk, ahol automatizálási mûszerésznek tanulok. A Futómû Kft.-nél a szerszámüzemben dolgoztam a villanyszerelô-karbantartókkal. Elektromos meghibásodásokat javítottunk. Még nem tudom, hogy tovább tanulok-e érettségi után, de ha az élet egyszer úgy hozza, szívesen dolgozom a Rábánál.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Hannover, Moszkva 2010: jármûipari szakkiállítások A z elmúlt idôszakban több rangos nemzetközi szakkiállításra is ellátogattak a Rába Futómû Kft. munkatársai. A haszongépjármû-piac legrangosabb nemzetközi szereplôit és a legújabb fejlesztéseket felvonultató hannoveri IAA és a moszkvai ComTrans Expo mellett a városi közlekedésre fókuszáló orosz ExpoCityTrans, és az építôipari gépek és technológiák köré szervezôdô CTT kiállításon is részt vettek. A hannoveri kiállítás tapasztalatairól Rákóczy Kálmánt, a Futómû Konstrukció vezetôjét kérdeztük. A moszkvai tapasztalatokat Gerendai László üzletfejlesztési menedzser összegzi. Az idei évben szeptember között került megrendezésre az IAA Commercial Vehicles nemzetközi jármûipari szakkiállítás. Rába Futómû Kft. részérôl dr. Szôcs Károly üzletfejlesztési igazgató vezetésével a Rába Fejlesztési Intézet vezetôje, valamint a Futómû Konstrukció képviselôi vettek részt a vásáron. Az elôre betervezett mûszaki és kereskedelmi tárgyalásokon kívül megtekintették a kiállítás teljes felhozatalát. A szakmában az összes valamit magára adó, vezetô nagy jármûgyártó és számos futómûgyártó is képviseltette magát, bemutatták az új fejlesztésû termékeiket. Mindezek mellett rengeteg jármûipari beszállító is jelen volt, akár elôgyártmány-, akár alkatrész-beszállítóként. Általánosan elmondható, hogy az autóbuszok tekintetében az elektromos és hibrid hajtású jármûvek térhódítása fokozatosan növekszik! Egyre jobban elôtérbe kerül a környezetvédelem, az alacsony füst-, gáz- és zajemisszió, valamint a gazdaságos üzemeltetés kérdése. A tehergépjármûvek minden kategóriája képviseltette magát az eseményen, a nagy amerikai országúti cirkálóktól kezdve az összkerékhajtású speciális terepjárókon át az egyedi alkalmazásokig bezárólag. Jelen volt a Mack, a Kenwort, a Volvo. Ez utóbbi többek közt egy 8x4-es billenccsel és homlokrakodóval mutatkozott be. A Mercedes egy egész csarnokot kitöltött a jármûveivel, az összes kategóriában kiállított. A Man bemutatta a jövô jármûvét annak összes dizájnjával. A speciális tehergépjármûvek között is számos érdekesség várta a látogatókat. Az Iveco a hagyományos jármûvek mellett bemutatott egy összkerékhajtású CTI rendszerrel felszerelt, független kerékfelfüggesztésû, 4x4-es kerékképletû, rendészeti célra kifejlesztett terepjárót. A Paul Nutfahrzeuge két speciális, spirálrugós terepjárót állított ki. Mindkét jármû rendelkezett hossz- és keresztdifferenciál zárakkal. A speciális feladatokra tervezett tehergépjármûvek közül külön említést érdemel a Doll faés csôszállító önrakodós szerelvénye, amely egy, a szállítandó anyagok hosszméretéhez igazítható, drótkötéllel vontatott, speciális forgózsámollyal ellátott egységet tud húzni. A Cargotech és a Terberg standján kiállított speciális kikötôi és reptéri vontatók közös jellemzôje, hogy a hidraulikával mûködtetett forgó zsámolynak köszönhetôen a félpótkocsit a vezetô kiszállása nélkül tudja felvenni vagy leakasztani. Sokféle emelôkosaras és darus felépítménnyel ellátott jármû is szerepelt az expón, látványos bemutatóval érzékeltetve az elérhetô magasságokat. A Ruthmann egy ötletes szerkezettel mutatkozott be, amely a kis konténereket könnyedén fel tudja venni vagy letenni. Az autóbuszok tekintetében minden kategória megjelent. A városi buszoknál alapvetô követelmény az alacsonypadlós kivitel és az akadálymentes kerekes székes közlekedés biztosítása. A távolsági és turistabuszok minden utaskényelmi igényt kielégítenek, csomagterük hatalmas. A nagy nevek közül a teljesség igénye nélkül megjelent a Scania, a Volvo, a Man és a Neoplan. Külön érdekesség volt a független kerékfelfüggesztésû csuklós hibrid busz megjelenése. A kiállításon számos vezetô futómûgyártó is új fejlesztésû termékkel jelentkezett. A ZF az elektromos hibrid kerékhajtással rendelkezô portálfutómûvét állította ki, és két kategó-

7 7 oldal Futómû Kft. 7 riában is megjelent lengô mellsô futómûvekkel, komplett felfüggesztéssel és kormányzással együtt. Külön érdekesség volt az alumíniumfelfüggesztéssel ellátott hátsó futómû. A Dana Spicer tárcsafékes merev mellsô futómûvet és egyfokozatú tárcsafékes futómûvet, valamint egyfokozatú dobfékes futómûvet állított ki. A Meritor egy teljes futómûcsaláddal vonult fel. Külön érdekesség az a tendencia, hogy egyre több gyártónál ismét megjelentek a bordás féktárcsák helyett a tömör féktárcsák. Ezek elônye, hogy nagyobb a hôtehetetlenségük és hosszabb az élettartamuk. Természetesen egyfokozatú tárcsafékes futómûvet is állítottak ki. A SAF különféle pótkocsitengelyeket mutatott be normál és félportál kivitelben, változó felfüggesztésekkel és kormányzási rendszerekkel, CTIS (központi gumiabroncs feltöltô rendszer) alkalmazással, valamint komplett kerékegységeket is kompakt csapágyazással, tömítôgyûrûvel, féktárcsával, ABS-gyûrûvel felszerelve. Ezeket gyakorlatilag csak fel kell tolni a tengelycsonkra, akár országúti körülmények között is gyorsan lecserélhetôek. Kiállított a török Özkoo is, amely guruló futómûvekkel jelent meg merev és kormányzott kivitelben, tárcsa- és dobfékkel szerelve, hidraulikus kormányzási megoldással. A Vittecnorapp cég különféle felfüggesztésekkel applikálva mutatta be szabadon futó futómûveit fix és liftes felfüggesztésekkel. Bemutatásra kerültek különféle felfüggesztési rendszerek, laprugóval, légrugóval, kanyarstabilizátorral kombinálva. A Haldex az elektromos mûködtetésû tárcsafékjét mutatta be. Az újdonság ereje miatt errôl még fotót sem lehetett készíteni! A Knorr a korábbiaknál nagyobb teljesítményû fékszerkezettel jelentkezett, ezek a régi konstrukciójú Nm helyett már Nm-t tudnak. Az alkatrészgyártóknál megjelentek kovács-elôgyártmányok nyers és megmunkált kivitelben is. Tengelytestek, csuklók, féltengelyek kétbordás és kalapos kivitelben, daruhorgok, kikötôelemek stb. Végezetül érdemes megemlíteni még egy mûszaki érdekességet. Hajtómûházláb-kitámasztás speciális megoldására is láttak példát kollégáink. Az, hogy nem illesztôszeggel, hanem az öntvénnyel egybeöntött csappal oldották meg a kitámasztást, gazdaságos megoldás lehet, hiszen nem kell külön illesztett furat és edzett csapszeg! Gerendai Lászlót arról kérdeztük, milyen tapasztalatokat szerzett a moszkvai szakkiállításokon. Fényképes szakmai beszámolójából részleteket közlünk: Az ExpoCityTrans kiállítás egy kompakt, kiváló és szigorúan célirányos szakmai fórumot adott a gyártóknak, és össze tudta hívni szinte valamennyi piaci szereplôt, megjelentek a fôegység-beszállítók. Jelentôs teret szenteltek az elektromos közlekedésnek (metró, villamos). Az Autóbusz-divízió két alacsonypadlós (az egyik hibrid hajtású) távolsági busszal jelent meg a kiállításon. A Trolza hibrid (gázturbinás) hajtású Ecobust állított ki. A Trans Alfa egy félalacsony padlós buszt mutatott be. A CTT-2010 építôipari gépek és technológia kiállításon két jelentôs partnerünk, a Kamaz és az Ural is nagyszabású saját expozícióval jelent meg. Az Ural vonatkozásában Rába-termék is szerepelt a kiállításon. A közölt fotók is tanúsíthatják, az elmúlt krízises idôszakban látott kiállításokkal ellentétben igen élénk és nagyszabású rendezvényt láthatott a közönség.

8 8 oldal 8 Futómû Kft., Alkatrész Kft., Mór Rutinos pályázó ötlete nyert Kovács József nem elôször nyújtott be sikeres Ötletládapályázatot, ezúttal a Rüsch szalagfûrész sorozatos meghibásodása ellen talált jó gyógymódot. Az ötletrôl dióhéjban annyit érdemes tudni, hogy a szalagfûrész korábban szinte napi rendszerességgel meghibásodott, általában el is szakadt, ezen pedig egy rugós fékkel lehetett segíteni. Nemcsak az volt bosszantó, hogy szinte mindig elszakadt, hanem az is, hogy balesetveszélyes volt így mellette dolgozni. Engem érdekel, ha lehet valamin javítani, ha másért nem, azért, mert ezzel a saját munkámat is megkönnyítem mondta a kovácsüzemben dolgozó kolléga. Kovács József hozzátette, nyilván nem mellékes tény az sem, hogy a nyertes pályázatok, díjazott ötletek után pénzjutalom is jár, de a fô motiváció számára még mindig az, hogy érdekli, amivel foglalkozik. Kovács József egyébként épp most töltötte be a huszadik ledolgozott évét a Rábában, törzsgárdatagként pedig ígéri: vannak, lesznek még ötletei... Mór: Dolgozói képességfelmérés a frekventált mûveleti helyeken A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft.-nél a vevôi követelmények növekedése miatti termékminôség-megfelelés fontos célkitûzés a minôségirányításban. Ehhez bizonyítani kell a gépek, folyamatok és erôforrások megfelelését, képességét. A VARRODA TERÜLETÉN A VEVÔI REKLAMÁCIÓK ALAPJÁN A KIMENÔ HIBÁINKAT A FELÉRE SIKERÜLT CSÖKKENTENI. A társaság minôségfejlesztô mérnöke, Tarrné Stahl Hajnalka elmondta magazinunknak: A humán erôforrás képességének vizsgálatára több módszer áll rendelkezésre, ezek közül a varrodában és a hegesztôterületen alkalmazott módszer bevezetését és eredményességét foglalnám össze. Ahhoz, hogy a dolgozók képességeirôl, képességeik fenntartásáról meg tudjunk gyôzôdni, a már alkalmazott minôsítéses R&R vizsgálatot terjesztettük ki. Fontos, hogy a területvezetôk felügyeljék a folyamatot és az általuk kijelölt végellenôrök dolgozói alkalmasságát ellenôrzik rendszeresen és igazolják a képességet. Az ellenôrzés kiterjed az adott dolgozó által végzett teljes mûveletre, ellenôrzésekre, illetve a termék továbbengedési, minôsítési feltételeinek ismeretére. A vizsgálat lényege röviden: a terület vezetôje által kijelölt személy és a minôségügy közösen kijelölnek olyan hibás darabokat, amelyek a vevô elvárásait nem elégítik ki. Ezeket a nem megfelelônek minôsített darabokat jó darabok közé keverik. Általában a vizsgálatot 12 darabbal végzik, ebbôl 3 4 a hibás darab. A vizsgálatot lefolytató személy feljegyzi és tudja, hogy melyik darab megfelelô és melyik nem. Fontos, hogy a terméken ne legyen semmi olyan jelölés dolgozói azonosító, dátum, amibôl következtetéseket vonhat le a vizsgálat alá vetett személy. A darabokat sorban odaadjuk ellenôrzésre és megkérjük a dolgozót, hogy minôsítse jónak vagy rossznak, az eredményeket felírjuk. Majd ezt a folyamatot még háromszor megismételjük magyarázta Tarrné Stahl Hajnalka. A vizsgálat végén a dolgozó, ha minden hibát felismert, megfelelô minôsítést kap (elsô fajú hiba). Amennyiben a dolgozó a hibás darabokat jónak minôsítette, nem megfelelô minôsítést kap (másodfajú hibát követett el).

9 9 oldal Alkatrész Kft., Mór, Sárvár 9 AZ R&R VIZSGÁLAT KIÉRTÉKELÉSE SZÁMÍ- TÓGÉPES PROGRAM SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉ- NIK, AMELYNEK SÉMÁJA AZ ALÁBBI ÁBRÁN LÁTHATÓ. Az ellenôrzések során alkalmatlannak bizonyuló dolgozókat ismételten oktatásban részesítjük, tréningeztetjük, illetve ha indokolt, más munkakörbe történô áthelyezésüket javasolhatjuk a terület vezetôjének. Az R&R vizsgálat elônye, hogy eredményei alapján speciális oktatást is tartunk egyúttal. A dolgozókhoz így sokkal kézzelfoghatóbban jut el az egyre szigorúbb vevôi elvárás tájékoztatta magazinunkat Tarrné Stahl Hajnalka. Az éves rendszerû felülvizsgálattal a dolgozói képességek megfelelôen kézben tarthatóak és a terület vezetôjének is egy pozitív visszacsatolást jelent az oktatások hatékonyságáról. A vizsgálat hátránya, hogy a hibás darabok elôkészítése miatt rendkívül idôigényes, hosszabb az elôkészületi idô 1 1 vizsgálatra. Tarrné Stahl Hajnalka elmondta még: Az ez évi, eddigi eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy fémes területen a vevôi reklamációk számát a korábbi évekhez viszonyítva szinte nullára, a varroda területén a vevôi reklamációk alapján a kimenô hibáinkat a felére sikerült csökkenteni. Az eddigi dolgozói visszajelzések, vélemények alapján hasznos ez a fajta képességvizsgálat, gyakorlatiasabb, személyre szabottabb. Célunk ezzel a minôségügyi módszerrel, hogy alapot adjunk a dolgozói képességek fejlesztésének és a 0 hibás termék kibocsátási cél elérésének. Karbantartási munkák a leállás alatt Sárváron Partnertalálkozó a borok móri ünnepén A Rába Alkatrészgyártó Kft. minden évben meghívja legfontosabb partnereit a móri bornapokra. A hagyomány idén sem szakadt meg. A részletekrôl Peidl Csilla kereskedelmi és marketingmunkatárs számolt be. Elmondta: az október 2-i eseményen a Magyar Suzuki Zrt., a Magyar Toyo Seat Kft. és az F. S. Fehrer GmbH vezérkara, illetve a Rábával szorosabb kapcsolatban álló munkatársai képviseltették magukat. A rábásokkal együtt csaknem nyolcvanan vettek részt a rendezvényen, amelynek elsô programja egy lovasbemutató megtekintése volt a Hétkuti Lovasparkban. Utána mindenki részt vehetett a városközpontban a móri bornapokon, megkóstolhatta a helyi borokat és pálinkákat. A zárást borvacsora jelentette, ugyancsak a lovasparkban. Peidl Csilla hozzátette: az Alkatrészgyártó kft. és a Suzuki közötti kapcsolat 18 éves lett, s a nagykorúságot tortával ünnepelték meg a jelenlévôk. A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyára elektromos energia ellátását két egymástól független hálózatról biztosítja. Üzemszerûen a Sárvár II. elnevezésû országos hálózathoz kapcsolódó áramhálózatról történik az ellátás, melyet szükség esetén a Sárvár III.-ra lehet átváltani. A társaság mûszaki vezetôje, Guzmics Tamás tájékoztatása szerint mint minden technikai eszközt, az áramellátást biztosító 20 kv-os hálózat elemeit is karban kell tartani, ellenôrizni. Ezeket a munkákat szigorúan az elôírásokat betartva, teljes áramtalanítás mellett lehet elvégezni. Jó alkalom kínálkozott erre az augusztus harmadik hetében tartott tervszerû nyári üzemi leállás, mely alatt a sárvári szakemberek külsô fél bevonásával elvégezték a nagy feszültségû hálózathoz tartozó kapcsolók, transzformátorok, mérôcella ellenôrzését. Ezen alkalommal került sor az egyébként elzárt területen lévô eszközök tisztítására, a szükséges karbantartások elvégzésére, hûtôolajszintek beállítására mondta el magazinunknak Guzmics Tamás. A mûszaki vezetô hozzátette: A teljes telephely áramtalanítása magával vonta a számítástechnikai, hírközlési, biztonságtechnikai eszközök árammentesítését és a visszakapcsolást követô újraindítását is. Az elvégzett munkálatok után, az újraindítást követôen a telephelyen a termelés zökkenômentesen elindult.

10 10 oldal 10 Jármû Kft. HAMM: tovább erôsödô partnerkapcsolat A Hamm úthengergyártó céggel való kapcsolatunk már négyéves múltra tekint vissza. Örömmel mondhatom, hogy a válság ellenére e kapcsolat nemhogy nem szakadt meg, hanem továbbfejlôdött mondta elöljáróban Csizmadia Katalin üzletfejlesztési menedzser. A lassan a végéhez közeledô 2010-es termelési évet összefoglalva hozzátette: Év elején a termékkörünk a kezdetiekhez képest részben átalakult a kis úthengeralvázak helyett a saját rábás gyártási hagyományokra alapozva, fôképp kisebb méretû üzemanyag- és hidraulikatartályokat kezdtünk el gyártani. E termékek szállításával bizonyítottuk, hogy a Rába alkalmas a magas minôségi színvonalú tartályok gyártására. Így kaptuk meg idén augusztusban további 2 típusú, immár nagyobb méretû tank

11 11 oldal Jármû Kft. 11 gyártási lehetôségét. A termékek mintagyártása jelenleg folyik, kiszállításuk hamarosan megtörténik. Szintén az idei nyár sikerének mondható a négyféle, nagyobb méretû, az S3000-es úthengertípusokhoz tartozó alváz elnyerése. Az alvázak fôképp vastag lemezbôl hegesztett acélszerkezetek, amelyek csakúgy, mint a tartályok festett kivitelben kerülnek kiszállításra. E tételek esetében elfogadott mintákkal rendelkezünk, a sorozatgyártások indítása pedig folyamatos. Az indítás kezdeti nehézségein lassan túl vagyunk, ebben pedig sokat segített kollégáink tapasztalata, szaktudása, valamint vevônk képviselôinek folyamatos támogatása. Ezzel párhuzamosan zajlik a gyártóhelyek kialakítása, valamint új kollégák felvétele. Idén 36 munkatársat vettünk fel, a Hamm-gyártósor az üzemben jelenleg 17 dolgozónknak ad munkát. A Rába Jármû Kft. mindkét terméknek egyedüli beszállítója, így különösen fontos, hogy induláskor megteremtsük azokat a személyi és mûszaki feltételeket, amelyek késôbb biztosítják vevônk folyamatos, idôbeli és magas minôségi szintû kiszolgálását. Az új termékekkel együtt a HAMM esetében jövôre jelentôs forgalomnövekedéssel számolunk, ami azt is jelenti, hogy a válság miatti általános darabszámcsökkenések ellenére a krízis elôtti értékesítési érték felett lehetünk zárta végül öszszefoglalóját Csizmadia Katalin.

12 12 oldal 12 Jármû Kft. Befejezôdött a mérôszobakorszerûsítés A mérôszoba-korszerûsítésre két ok miatt volt szükség: egyrészt esedékessé vált néhány karbantartási feladat, a használatba vétel idôpontja óta amely 2006-ban volt ugyanis lassan öt év telt el. Másrészt alkalmassá kellett tenni a mérôszobát egy új, korszerû, 3D-s mérôgép fogadására mondta el a téma kapcsán Krasztina Zoltán minôségbiztosítási vezetô. Hozzátette: 2010-ben pályázati pénzbôl beruháztunk egy Faro- Arm típusú Zeiss mérôszoftverrel mûködô mérôgépre. A mérôgép alkalmas egészen nagy 2100 mm-es méretek, valamint alakés helyzettûrések mérésére is, 0,025 mm-es pontossággal. A kényelmesebb kezelhetôség érdekében megnöveltük a mérôszoba alapterületét, amely új padlózatot is kapott, a korszerûtlen mérôeszköz-tároló szekrényeket pedig újakra cseréltük. A jobb fényviszonyok biztosítása érdekében fehér festést kapott belül; a mérésekhez szükséges állandó hômérséklet biztosítása érdekében légkondicionáló berendezést is telepítettünk. A korszerûsített mérôszoba most már megfelelô hátteret biztosít a nagy pontosságú mérések lebonyolítására.

13 13 oldal Jármû Kft. 13 Megfelelt a Jármû Kft. az auditon S ikeresen zárult a Jármû Kft. újratanúsító MEBIR-auditja szeptemberben. A kétnapos szemle során nem tapasztaltak eltérés a belga AIB-Vincotte auditorai. Takács László gyártástechnológia vezetô elmondta: kisebb észrevételeket tett, de nem tapasztalt eltérést az OHSAS 18001:2007 szabványtól az újratanúsítást végzô cég két auditora, dr. Váró György és Szoó Kálmán. A szeptember 16-án és 17-én végzett vizsgálat elsô napja nyitóértekezlettel kezdôdött, az auditorok megismerkedtek a Rába Jármû Kft. munkájával, s MEB-teljesítménymutatóival. Utána a dokumentációkba tekintettek bele, vizsgálták a cég kockázatértékeléseit, a belsô auditok eredményeit, a célok és a munkaprogram megvalósulását és a jogszabályoknak való megfelelést. A második napon üzemlátogatást tartottak az AIB-Vincotte szakemberei, s az ellenôrzés során külön hangsúlyt fektettek az egyéni védôeszközökre, a veszélyes gépekre, valamint a lényeges dokumentációkra, mint amilyen az emelôgépeké. A kockázatértékeléseket, az egyéni védôeszköz-szabályzatot, az üzemi rendet, a megvalósult munkavédelmi képzéseket vagy például a veszélyesanyag-raktár kialakítását és kezelését külön kiemelendônek találták. Tettek ugyanakkor építô javaslatokat is, többek között arról, hogy a vállalkozói szerzôdéseket munkavédelmi záradékkal egészítsék ki. Vizsgálják a midibuszt Az S91 midibusz karosszálását a partnereink, a Webasto és Molitus szakemberei befejezték. A midibuszon jelenleg azokat a vizsgálatokat végzik a TÜV Nord-KTI Kft. munkatársai, melyekkel igazolhatjuk, hogy a jármû megfelel mindazoknak az elôírásoknak, amelyeket az Európai Közösség a hasonló autóbuszokra elôír. A szakembereink várakozása szerint a független intézet alapos vizsgálata után kijelenthetjük: európai szintû jármûvet gyártottunk. A további tervek szerint a prototípust be fogjuk mutatni azoknak a korábbi és új üzemeltetôknek, akik jelezték az érdeklôdésüket. Természetesen ezekrôl, illetve a további eseményekrôl szintén tájékoztatást adunk. A képeken a vizsgálatokra elôkészített, felmûszerezett autóbusz látható a Rábaringen.

14 14 oldal 14 HR Informatikai szakmai gyakorlati nap katonáknak szeptember 28-án 30 fôs küldöttség látogatott el Veszprémbôl a gyôri székhelyünkre a Katonák munkaerô-piaci reintegrációjának (KMRI) képzési programja keretében. Ennek a programnak az a célja, hogy a Magyar Honvédségbôl kilépett kilépô katonák munkaerôpiaci, társadalmi visszailleszkedését (reintegrációját) segítse humánerôforrás-fejlesztéssel és oktatással, illetve munkahelymegtartó és visszafoglalkoztató képzésekkel hozzájáruljon a haderô szervezeti stabilitásához, a fluktuáció mérsékléséhez, a feltöltöttségi szint növeléséhez. A program délelôtt 9 órakor a köszöntés és a programismertetés után egy általános cégbemutatóval vette kezdetét. A cégismertetôt követôen informatikai témájú szakmai elôadások következtek, a küldöttség tagjai ugyanis mind informatikai végzettséggel kerülnek majd ki a civil társadalomba a KMRI képzési programja után. Elôadóink: Mód Hajnalka, a Rába Futómû Kft. IT-szakértôje a Rába IT Outsourcing és a Rába Jármûipari Holding Nyrt. Oracle-folyamatainak áttekintésérôl, Mészáros Zoltán, a Rába Futómû Kft. számítástechnikai mûszaki elôadója a mûszaki tervezés során alkalmazott rendszerekrôl (Cad-Cam, ProE, Windchill) és Dancsecsné Martonicz Szilvia kommunikációs munkatárs a Rába-honlapról tartott szakmai ismertetôt a látogató csoportnak. A tájékoztatók és szakmai bemutatók után a program utolsó állomásaként Reichardt Róbert, a Rába Futómû Kft. tengelycsuklóteam vezetôje kísérte végig szakszerûen a látogatókat a Rába Futómû Kft es üzemében, s szívesen válaszolt a felmerült kérdésekre. A látogatóink nagy érdeklôdéssel hallgatták az informatikai elôadásokat és figyelték munkafolyamatainkat az üzemben. A nap végén a látogatócsoport tagjai és vezetôi, Kirr Géza és Marsi Pál urak, a KMRI képviselôi, szervezôi köszönetüket és elismerésüket fejezték ki a látottakért, hallottakért, az informatikai szakmai gyakorlati nap színvonaláért, a hasznos gyakorlati útmutatásokért. A KMRI-program keretén belül hamarosan újabb küldöttség látogat el hozzánk szakmai gyakorlatra a személyügyi szakképesítésben részt vevôk közül, akiknek fogadásában Mészáros Mónika, a Rába Futómû Kft. HR-kontrolling, munkaügyi vezetôje lesz segítségemre. NAGY KORNÉLIA S zeptember végén 15 a bitterfeldi szakképzô iskolában ipari gépészeti tanulmányokat folytató német diák tett látogatást cégünknél. Német diákok a Rábánál A futómûves céges prezentációt a es csarnokban gyárlátogatás követte. A diákok nagy érdeklôdéssel nézték a megmunkálóközpontokat. Maga a technológia mint hangsúlyozták leendô szakmájukból kifolyólag nem volt ismeretlen, az igazi látványosságot a gépek, illetve a megmunkálandó darabok hatalmas befoglaló mérete jelentette számukra. A diákcsoport látogatása egy komplex projekt szerves részét képezte, melynek célja a Szász- Anhalt tartománybeli szakképzés nemzetköziesítése és a projektben részt vevô diákok és gyakornokok számára nemzetközi kompetencia megszerzése, illetve más kultúrák, munkakultúrák megismerése. A projektmunka 3 fô területre koncentrál: információ- és kommunikációtechnika, interkulturális és nemzetközi szakmai kompetencia fejlesztése a projektbe bevont diákok körében. A projekt 2 lépcsôben valósul meg: elôkészületi, ill. tanulási fázis (teleoktatás, illetve E-learning), illetve a gyakorlati fázis egy adott célországban. Utóbbi megvalósításában a csoport fogadásával a Rába is tevékeny szerepet vállalt. A szakmai képzésen túl a fent nevezett három fô képzési terület részeként lényeges interdiszciplináris, a szakmai kompetencián túlmutató készségek is a fejlesztés tárgyát képezik (magabiztosság, önálló feladatmegoldás, döntéshozó készség, problémamegoldó készség stb.). Visszacsatolásként a diákok útjukról és tapasztalataikról egy beszámolót is készítenek, amelyet az iskolában kell bemutatniuk, illetve oktatás keretében prezentálniuk. A Rába, ahogy a korábbiakban, úgy a jövôben is örömmel fogadja csoportok jelentkezését, látogatását, legyenek azok magyar szakmai vagy külföldi képzésben részt vevô diákok vagy hallgatók! DÖBRÖSI BALÁZS

15 15 oldal HR, Sport 15 Szakszervezeti tekebajnokság: Sportszelet(tel) nyertek A szakszervezeti tekebajnokság magas színvonalú versenyt hozott, amit jól mutat az is, hogy már négy csapat dobott ezer fa fölött. Az egyéni versenyt Fodor Lajos (Sárvár) nyerte, második lett Pap Zoltán (Sárvár), harmadik pedig Zalavári Miklós (Sportszelet). Részletes eredmények az egyéni versenyben: 1. Fodor Lajos (Sárvár), 2. Pap Zoltán (Sárvár), 3. Zalavári Miklós (Sportszelet), 4. Rákász János (Szüttyögôk), 5. Horváth Csaba (Golyószórók), 6. Horváth Péter (Szüttyögôk), 7. Galambos József (Sportszelet), 8. Fehér Tibor (Sárvár), 9. Erdélyi Jenô (Nagyágyúk), 10. Szabó Attila (Golyószórók), 11. Kovács Tamás (Mesterlövészek), 12. Magyar Frigyes (Mesterlövészek), 13. Kovács Imre (Sportszelet), 14. Kiss Zsolt (Nagyágyúk), 15. Temesi Károly (Fakó), 16. Tóth Attila (Nagyágyúk), 17. Ötvös István (Sportszelet), 18. Szabó László (Tengelyesek), 19. Erdélyi Géza (Fröccsentôk), 20. Visi Károly (Fakó). Csapatverseny: 1. Sportszelet, 2. Sárvár, 3. Szüttyögôk, 4. Golyószórók, 5. Fröccsentôk, 6. Nagyágyúk, 7. Fakó, 8. Mesterlövészek, 9. Tengelyesek, 10. Görgetôk, 11. Old Boys. A verseny folyamán 55 mérkôzést szerveztünk, a lebonyolításba pedig két hónapos szünetet is beépítettünk. Itt köszönjük meg Ács Gusztávnak a versenyszervezés terén tett kiemelkedô munkáját. De vissza az eredményekhez: a csapatversenyben a Sportszelet (tagjai: Zalavári Miklós, Galambos József, Kovács Imre, Ötvös István, Edvi István) vitte el az aranyat, Sárvár az ezüstöt (tagjai: Fodor Lajos, Pap Zoltán, Fehér Tibor, Dugovics Titusz, Szijj László, Zsigmond Lajos, Szép Krisztián), a Szüttyögôk pedig a bronzot (tagjai: Rákász János, Horváth Péter, Ilon László, Horváth György, Rapp Géza, Seer Dénes, Németh István). Sikeresen befejezôdtek a Rábakész Kft.-nél. a Munkahelymegôrzô támogatás képzéssel kombinálva TÁMOP A program keretében folyó angol és ECDL-számítógépes képzések. Közel volt a bravúrhoz a Rába ETO RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: D. MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓLKIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN A csehországi Chrudimban lépett pályára az UEFA Futsal Cup fôtábláján az ország elsô számú futsalcsapata, a Rába ETO. A gyôri fiúk, bár két mérkôzésen is vezettek, végül egy döntetlen mellett két vereséggel zártak. A sportág Bajnokok Ligájának megfelelô sorozatban az ETO-nak már a selejtezôkörben is játszania kellett, ahonnan magabiztosan lépett tovább angol, svájci és andorrai ellenfelét megelôzve. A gyôri csoport gyôzteseként a gyôri csapat Csehországba utazhatott, ahol a házigazda FK ERA-PACK Chrudim, a grúz Iberia Star Tbiliszi és a fehérorosz Mapid Minszk már sokkal nagyobb játékerôt képviselt. Az Európa leggazdagabb klubjai közé tartozó Iberia Star ellen igazán parádés teljesítményt nyújtottak Dróth Zoltánék, kétgólos hátrányból felállva elôbb 4 3-ra, majd 5 4-re is vezettek, néhány másodperccel a vége elôtt, 5 5-ös állásnál pedig kapufát lôttek. A grúzok a másik két együttest magabiztosan gyôzték le. A második mérkôzésen az UEFA által a kontinensen hatodik helyre rangsorolt cseh ERA-PACK Chrudim volt az ellenfél, de tôlük sem ijedtek meg Lódi Tamásék. Az ETO, amelynek mezén a szigorú szabályok miatt egyetlen szponzor természetesen a Rába szerepelhetett, az utolsó percig tartotta a 3 3-mas állást, akkor azonban FOTÓ: NAGY HENRIETT a hazaiak kétszer is eredményesek voltak. Az elfáradó és kissé hitüket vesztett gyôriek a harmadik meccsen a már kiesett Mapid Minszk ellen is vezettek, de a fehéroroszok még az elsô félidôben megfordították az eredményt, az utolsó percekben pedig harmadszor is bevették a repülôkapussal próbálkozó Rába ETO kapuját, így a mieink végül 1 megszerzett ponttal a negyedik helyen zártak. A gyôri fiúk számára javítási lehetôség a hazai sorozatokban van: Tóth Szabolcsék célja a bajnokságban és a Magyar Kupában elért elsôségek megismétlése. POZSONYI MÁRK FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: KOVÁCS ANITA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR Jubiláló dolgozóink 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Antal József, Alkatrészgyártó Kft., Mór, lakatos Bruckerné L. Zsuzsanna, Alkatrészgyártó Kft., Mór, készletezô Forintos Géza, Rába Jármû Kft., lakatos Karker András, Alkatrészgyártó Kft., Mór, kazánfûtô, kazángépkezelô Rideg László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépbeállító lakatos Róth Mihály, Alkatrészgyártó Kft., Mór, hegesztô Ruff János, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépbeállító lakatos Szili Jánosné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Bódi Barnabásné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gazdasági vezetô Élô Tibor, Rába Futómû Kft., cellavezetô Géczi Józsefné, Rába Futómû Kft., termelési elôadó Gondár László, Rába Futómû Kft., kovács cellavezetô Grüllné Szatzker Erzsébet, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô Laskai Jánosné, Rába Futómû Kft., termelési elôadó Leblanc Izabella, Rába Futómû Kft., beruházó Mihály Gyöngyi, Rába Futómû Kft., terméknyilvántartó (ügyintézô) Plózer Tibor, Rába Futómû Kft., teamvezetô Sajtos József, Rába Futómû Kft., kovács Sík Sándorné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, betanított lakatos Solymosi Imréné, Rába Futómû Kft., raktáros Scheily Zoltán, Rába Futómû Kft., köszörûs Tislericsné Németh Márta, Rába Futómû Kft., program elôadó Végh Zoltán, Rába Futómû Kft., gépjármûszerelô Weisz Mihályné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabász 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Baráth Imre, Rába Futómû Kft., technológus Bölcsik Ferenc, Alkatrészgyártó Kft., Mór, karbantartó villanyszerelô Ferecskó Lászlóné, Rába Futómû Kft., raktáros Pintér István, Rába Jármûipari Holding Nyrt., elnök-vezérigazgató Szüts Lajos, Rába Futómû Kft., fejlesztési igazgatóhelyettes Szütsné Rechner Éva, Rába Futómû Kft., technológus Sári Csaba, Rába Futómû Kft., üzemmérnök 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Aschenbrenner Tibor, Alkatrészgyártó Kft., Mór, termelésirányító Áldott Éva, Alkatrészgyártó Kft., Mór, készletezô Balogh Attila, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-forgácsoló Barabás József, Rába Futómû Kft., darus Bozsoki János, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló Bratkó Ferencné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô Elek László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Garda László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, elektromûszerész Guzmics Tamás, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, mûszaki vezetô Kaifisch Jánosné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, ponthegesztô Kovács József, Rába Futómû Kft., teamvezetô Kovács László, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-forgácsoló Nagy Géza, Rába Futómû Kft., cellavezetô Nagy Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Mór, hegesztô Németh András, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, marós Németh Károly, Rába Futómû Kft., üzemeltetô villanyszerelô Németh Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, marós Novák Miklós, Rába Futómû Kft., minôségfejlesztô Pataki János, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépbeállító lakatos Pénzes László, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, termelésirányító Szabó József, Rába Futómû Kft., melegsajtoló Szalai Sándor, Alkatrészgyártó Kft., Mór, lakatos Zalka Árpád, Rába Futómû Kft., minôségbiztosító 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Bognár Gyula, Rába Futómû Kft., cellavezetô Csáki László, Rába Futómû Kft., NC-esztergályos Fekete János, Rába Futómû Kft., cellavezetô Glázer Tiborné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, hegesztô Kilián Kálmán, Rába Futómû Kft., termelési elôadó Kovács Zsolt, Rába Futómû Kft., cellavezetô Lenzsér János, Rába Futómû Kft., karbantartó lakatos Magyary Lívia, Alkatrészgyártó Kft., Mór, minôségbiztosító szakmunkás Moneses Anna, Rába Futómû Kft., betanított lakatos Németh László, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-gépkezelô Pôcze Ferenc, Rába Futómû Kft., NC-esztergályos Prózsa Éva, Rába Futómû Kft., vegyi anyagvizsgáló Psóra László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, hegesztô Sárvári Lajos, Rába Futómû Kft., esztergályos Schreiner Tímea, holding, asszisztens 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Buza Péter, Rába Futómû Kft., cellavezetô Friedmann Tibor, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Gábris Lajosné, Rába Futómû Kft., raktáros Gerencsér Attila, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, technológus Hatt Adrienn Éva, Rába Futómû Kft., gyártásfejlesztô Lángfalvi Gyula, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szállítási csomagoló Kardos Szilárd, Rába Futómû Kft., karbantartó villanyszerelô Kiss Tibor, Rába Futómû Kft., gépjármûszerelô Koczur Miklós, Rába Futómû Kft., technológus Kovács Dezsô, Rába Futómû Kft., gépjármûszerelô Nagy Károly, Rába Jármû Kft., ellátásiláncvezetô Osváthné Takács Ildikó, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô Schall Imre, Alkatrészgyártó Kft., Mór, hegesztô Szakács Mihályné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô Ziegler Zsolt, Rába Futómû Kft., forgácsoló 10 ÉVE A RÁBÁNÁL Almási Károlyné varrónô Hartlné Mike Szilvia vevôi kapcsolattartó Lázár Lászlóné varrónô Maczalák Pálné varrónô Molnár Antalné varrónô Ott Péter anyagkezelô Ötvös Ernô betanított hegesztô Ráczkövi Sándor anyagmozgató (egyéb gépkezelô) Szolnoki Tamásné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Vincze Viktor anyagmozgató (egyéb gépkezelô)

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám 2013. július www.raba.hu MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2.

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24.

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS Spedexpo Aradon 8. oldal Biztató évkezdet 24. oldal Malév Air Cargo 30. oldal Philippe Gorjux 140. szám Ára: 560 Ft

Részletesebben

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVII. évfolyam, 10. szám Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei évben 15. alkalommal rendezte meg Nyílt Napját és 14.

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK 2014. JÚNIUS A CLAAS ÉS AZ AXIÁL KFT. KÖZÖS MEZŐGAZDASÁGI MAGAZINJA A jövő mezőgépészei CLAAS TUCANO-n tanulnak 8. oldal Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB A

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA The American Chamber of Commerce in Hungary 1051 Budapest,

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor Atomerőmû XXXVIII. évfolyam, 4. szám A C15 projekt A kezdetek A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%- os átlagdúsítású gadolínium-tartalmú üzemanyag-kazetta, valamint

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

Magazin LAFARGE. Egészség és Biztonság Hónap a Királyegyházi Cementgyárban 12. oldal CEMENT

Magazin LAFARGE. Egészség és Biztonság Hónap a Királyegyházi Cementgyárban 12. oldal CEMENT LAFARGE Magazin CEMENT A LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. MAGAZINJA I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2012. JÚNIUS Egy csapat vagyunk interjú Aubet Frédéric ügyvezetővel 4. oldal Több mint környezetvédelem másodlagos

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

MOZGÁSBAN NYÍLT NAP A HUNGÁRIÁBAN. BKV Helyszínelők. Interjú Bosnyák Gyula igazgatóval. Fókuszban a forgalomirányítás. 20 éves a Pest-Buda hajó

MOZGÁSBAN NYÍLT NAP A HUNGÁRIÁBAN. BKV Helyszínelők. Interjú Bosnyák Gyula igazgatóval. Fókuszban a forgalomirányítás. 20 éves a Pest-Buda hajó XXXIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM XXXIX. ÉVFOLYAM MOZ BKV Helyszínelők Interjú Bosnyák Gyula igazgatóval Fókuszban a forgalomirányítás 20 éves a Pest-Buda hajó Találkozás Clintonnal NYÍLT NAP A HUNGÁRIÁBAN panorámaablak

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Össze lehet-e foglalni néhány oldalnyi, képekkel illusztrált újságban ötven év történéseit? Át lehet-e

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben