Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre?"

Átírás

1 Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre? Írta: Kálmán László A munkavédelmi hatóság törvényi kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek, előírásai betartásának ellenőrzése. A munkáltatóknak, munkavállalóknak számos jogszabályi követelményt, előírást kell betartaniuk, amelyek ismerete, a feltételek biztosításának nyomon követhetősége nem jelent egyszerű feladatot a munkavédelmi szakemberek számára sem. Honnan lehet mégis behatárolni, hogy a munkavédelmi hatóság ellenőrzései során melyek azok a területek, amelyeket a hatósági ellenőrzés érinthet? Emlékeztetőül felsoroljuk a munkavédelmi hatóság ellenőrzési eszközeit: helyszíni ellenőrzés, illetve adatbázis-lekérdezés, adatszolgáltatás, iratbekérés, a munkáltató kötelezése a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről szóló tájékoztatásra. Egy-egy munkahelyen a munkavédelmi hatóság helyszíni ellenőrzést többféle okból is tarthat, ezek lehetnek például: Rutinszerű, általános ellenőrzés Bejelentés alapján történő ellenőrzés Munkabaleset okán végzett ellenőrzés, munkabaleset kivizsgálása Országos program szerinti célellenőrzés Előre bejelentett, átfogó ellenőrzés Utóellenőrzés A felsorolásból látszik, illetve következtethető, hogy az ellenőrzések jelentősebb része célirányosan történik, kevesebb részében általános ellenőrzés keretében a felügyelő ellenőrzi az alapvető munkavédelmi dokumentumokat, a munkaterület bejárása során ellenőrzi a munkaeszközök megfelelőségét, a munkavédelmi szabályok betartását. Az is látszik, hogy az ellenőrzések egy része előre bejelentett, azonban jelentősebb részéről a munkáltatónak nincs előzetes információja, csak akkor szembesül vele, amikor a felügyelő a telep bejáratánál vagy a szabadtéri munkahelyen közli jövetele célját. Ilyenkor szinte esély sincs az esetleges hiányosságok azonnali megszüntetésére, csak a felügyelő figyelmén, felkészültségén, esetenként hangulatán, akaratán múlik, hogy milyen hiányosságokat vesz észre, állapít meg és mit nem. A statisztikák sajnos azt mutatják, hogy a felügyelők az ellenőrzött munkáltatók döntő többségénél több mint 81%-ánál állapítottak meg munkavédelmi hiányosságokat. 1

2 A vállalkozások jelentős része beleértve a mikro- és kisvállalkozásokat is a munkavédelmi vállalkozási szférától sajátos szolgáltatást igényelnek. Általában komplexen igénylik a munka- tűz- és környezetvédelmi feladatok ellátását. A vállalkozások alapvető igénye, hogy a munkavédelmi szakember a problémákat saját maga oldja meg, pénzt igénylő észrevételei csak indokolt esetben legyenek, a biztonsági hatóságok ellenőrzései számottevő hiányosságot ne állapítsanak meg, elvárás az is, hogy ezeket a helyzeteket kezelni tudja. A vállalkozások vezetői nemcsak a problémák felvetését, hanem a gyakorlati megoldást is igénylik munkánkban. Épp ezért szemléletünkben az eddigieknél nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a problémamegoldó képesség. A munkáltatóknak, munkavédelmi szakembereknek célszerű tudatosan felkészülniük a várható hatósági ellenőrzésekre, meggyőződni, hogy a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak-e, illetve, hogy mit kell tenni a hiányosságok mielőbbi megszüntetése érdekében. Mindenképpen javasolt megnézni, ellenőrizni, hogy a munkáltatónál a munkavállalók életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető hiányosságok ne legyenek, mert a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot szabhat ki. A munkavédelmi hatóság a bírságot: a veszélyeztetés mértékének, a veszélyeztetettek számának, a veszélyeztetés időtartamának, ismétlődő jellegének, a megsértett jogszabályi előírások számának, a veszélyeztetés várható következményeinek, a sérülés és az egészségkárosodás mértékének, a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése mértékének, valamint a bírság kiszabására okot adó veszélyeztetés kialakulásához vezető egyéb mulasztás személyi és tárgyi körülményeinek mérlegelésével állapítja meg. Az Mvt. meghatározza azokat a súlyosan veszélyeztető hiányosságokat, amelyek esetében szinte biztos a bírság kiszabása, mint: veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia munkavédelmi üzembe helyezésének elmulasztása, az időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása, soron kívüli ellenőrzés elmulasztása, ha a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia a rendeltetésszerű használat során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, 2

3 munkahelyi kockázatértékelés elmulasztása az I. veszélyességi osztályba tartózó munkáltató esetén, az előírt, a kockázatértékelés keretében szükséges expozícióbecslés/- mérés hiányában, a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya, egy munkahelyen, különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalók egyidejű foglalkoztatása összehangolási kötelezettségének elmulasztása, a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása, a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás, a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása. A munkavédelmi hatóság ellenőrzéseit az elmúlt években alapvetően befolyásolták a célellenőrzési tervében foglaltak, amelyeket a jogszabályi követelmények teljesítése, a kockázatok nagysága, gyakorisága, a súlyos balesetek bekövetkezésének gyakorisága figyelembevételével határoztak meg. Így került sor pl. az építőipar, a faipari tevékenységek, az emelőgépek, az anyagmozgatás, a villamosság biztonságának célvizsgálatára is. A központilag meghirdetett célellenőrzésekre az a jellemző, hogy a meghatározott célterületek száma csökkent, pl ban országosan csak a fémfeldolgozási tevékenységek célvizsgálatára kerül sor. A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi felügyelőségei mint ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján készítik el a hatósági ellenőrzési tervüket, amely természetesen a felsoroltakon kívül más, indokolt területeket is érinthet. A munkavédelmi ellenőrzési irányelv a kormányhivatalok, felügyelőségek figyelmét felhívja: a veszélyes foglalkoztatási ágazatok munkavédelmi ellenőrzésére, mint az építőipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a bányászat és az egészségügy; a munkavédelmi oktatások tartalmi vizsgálatára, mivel a munkavédelmi ismeretek hiánya egyre többször kerül megállapításra. Ki kell hangsúlyozni azonban, hogy a munkavédelmi felügyelőségek az ismertetett ellenőrzési tervben felsoroltakon kívül további ellenőrzéseket végezhetnek az Mvt. 84. (1) bekezdésében foglaltak alapján. (Pl. saját ellenőrzési tervükben foglalt további ellenőrzések, munkabalesetek, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, munkavállaló bejelentésének kivizsgálása, feltárt hiányosságok megszüntetésének utóellenőrzése stb.), ezért is alapvető munkáltatói érdek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés jogszabályi feltételeinek teljesítése. Az országos ellenőrzési tervből látható, hogy: az országos célvizsgálatok száma csökken, az eddigi gyakorlattól eltérően a kormányhivatalok várhatóan nagyobb számban tartanak saját kijelölésük alapján ellenőrzéseket, 3

4 az ellenőrzések jobban figyelembe veszik a területen lévő munkáltatók tevékenységének veszélyességét, a bekövetkezett munkabalesetek gyakoriságát, súlyosságát. Az NGM Munkafelügyeleti Főosztály tájékoztatása alapján I III. negyedévben az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva a munkavédelmi ellenőrzések, a megállapított szabálytalanságok számát a következő táblázat mutatja. Munkáltatóknál, munkavállalóknál tartott hatósági ellenőrzések Munkáltatóknál tartott ellenőrzések Ellenőrzött munkáltatók száma Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma Ellenőrzött és szabálytalansággal érintettek aránya Munkavállalók ellenőrzései Ellenőrzött munkavállalók száma Szabálytalansággal érintett munkavállalók száma Ellenőrzött és szabálytalansággal érintettek aránya I.-III , ,2 Az ellenőrzések során a munkavédelmi hatóság db közigazgatási határozatot amelyek db intézkedést tartalmaztak adott ki, amelyből: hiányosság megszüntetését előíró: tevékenységet felfüggesztő: használatot felfüggesztő: munkavégzéstől eltiltó: munkavédelmi bírságot kiszabó: 363 A közigazgatási határozatokban foglalt intézkedéseket leggyakrabban a következő munkáltatói mulasztások miatt kellett meghozni. Leggyakrabban előforduló mulasztások megnevezése Intézkedések száma Munkavédelmi ismeretek hiánya Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok megszegése Egyéni védőeszköz-juttatási rend szabályozásának hiánya Létesítmények érintésvédelme Munkaeszköz nem megfelelő állapota, karbantartás hiánya Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, stb.) Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése Elsősegélynyújtás megszervezésének, elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének szabályai megszegése Villamos hosszabbítók, tápkábelek hiányosságai (szerelvények, szigetelés, stb.) 4

5 A továbbiakban azokkal az általános szinte minden munkáltatót érintő, valamint egy-egy tevékenységre, munkaterületre, munkaeszközökre jellemző munkáltatói mulasztásokkal foglalkozunk, amelyeket az ellenőrzések általában érintenek, és gyakran állapítanak meg hiányosságokat. 1. A munkavállalók alkalmazásának munkavédelmi feltételei 1.1. Alkalmassági orvosi vizsgálatok Az ellenőrzések gyakran állapítanak meg az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő hiányosságokat. A Munkavédelem és munkabiztonság szaklapban rendszeresen elemzünk és mutatunk be halálos és súlyos munkabaleseteket. Itt is gyakran került megállapításra különösen a kis- és mikrovállalkozásoknál, hogy a balesetet szenvedett munkavállaló nem rendelkezik alkalmassági orvosi vizsgálattal vagy annak érvényessége lejárt. Tudni kell és ezért megfelelőségét, mindezek végrehajtását célszerű megtekinteni, ellenőrizni hogy: az alkalmassági orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat, az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát, rendjét írásban kell szabályozni, a szabályozáshoz a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást ellátó (üzemorvos) véleményét ki kell kérni, célszerű a dokumentumot aláíratni, meg kell határozni, fel kell sorolni azokat a munkaköröket, amelyekben a kiemelt védelemre szoruló munkavállalói csoportok (pl. nők, fiatalkorúak) nem foglalkoztathatók, figyelembe kell venni, hogy a 33/1998. /VI. 24.) NM rendelet mellékletei a vizsgálatok gyakoriságát eltérő gyakorisággal határozzák meg pl. fokozott baleseti veszéllyel, fokozott pszichés terheléssel járó munkaköröknél, tevékenységeknél, az időszakos vizsgálatok egy része magába foglalja a biológiai monitorozást is, képernyő előtti munkavégzés esetén látásvizsgálatot kell végeztetni, munkakörváltozás esetén előzetes orvosi vizsgálatot kell végeztetni, egyes munkaköröknél záró vizsgálat elvégzése is kötelező, szabályozni kell a külföldi munkavégzés esetén szükséges orvosi vizsgálatokat, a jogszabályi előírás szerint szükséges pályaalkalmassági vizsgálat kötelezettségét és módját, a vizsgálatok nyilvántartását (pl. gépkocsivezető, vasúti közlekedéssel összefüggő egyes munkakörök), de nem szabad elfeledkezni az emelőgépek (daruk, emelőtargonca) kezelőinek orvosi vizsgálatáról sem (gyakran előforduló hiányosság), nagyon lényeges, hogy időszakos orvosi vizsgálattal vagy lejárt, érvénytelen orvosi vizsgálattal munkavállalót ne foglalkoztassunk Munkavállalók munkavédelmi oktatása A hatósági ellenőrzések, vizsgálatok a munkáltatói mulasztások között a leggyakrabban a munkavédelmi ismeretek hiányát állapítják meg. A nagyszámú hiányosságot általában a munkahely változásakor új gép, munkaeszköz üzembe helyezésekor elmaradt oktatás megállapítása, a balesetek vizsgálatánál megállapított nagyfokú ismerethiány, végső soron oktatások nem kielégítő hatékonysága okozza. Az Mvt. 55. (1) a munkáltató feladatává teszi, hogy oktatás keretében gondoskodjon arról, hogy a munkavállaló: 5

6 munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat, az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. A jogszabályi követelmények teljesítése szempontjából a következőkre hívom fel a figyelmet: Munkába álláskor minden munkavállalót ki kell oktatni, függetlenül, hogy adminisztratív vagy fizikai munkát fog végezni. Munkahely vagy munkakör megváltozásakor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor a munkavállalót ki kell oktatni, Az Mvt.-ben előírt oktatási kötelezettség teljesítése történhet munkavédelmi vagy szakmai jellegű oktatás keretében, de pl. egy bonyolult technológia, munkaeszköz használatba vétele előtt a kezelők kioktatását a gyártó, üzembe helyező részéről az üzemeltetési dokumentáció előírhatja. Rendszeres, időszakonkénti munkavédelmi oktatás célja: a munkáltató biztosítsa, hogy a munkavállaló a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel. Figyelmet kell fordítani az oktatás megfelelő dokumentálására, amely bizonyítja a munkáltató intézkedését. A munkavédelmi hatóság ellenőrzései, a munkabalesetek vizsgálata leggyakrabban a munkavédelmi ismeretek hiányát állapítják meg, amely az oktatások nem kielégítő hatékonyságára, elmaradására, formális teljesítésére utalnak. Az oktatásokkal kapcsolatosan felhívnám a figyelmet a következőkre is: Az EBSZ I. fejezet 6.3. figyelembevételével az emelőgépek kezelőinek oktatásához munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személynek kell az oktatási tematikát készítenie. (Az oktatás hiánya gyakran kerül megállapításra.) Az Mvt. 55. (2) szerint a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható addig, ameddig a munkavégzéséhez szükséges ismereteket nem sajátította el. Végrehajtását az oktatási naplóban célszerű dokumentálni. 6

7 2. Egyéni védőeszközökkel való ellátás, használat A hatósági ellenőrzések számos hiányosságot állapítanak meg az egyéni védőeszközökkel való ellátás, a védőeszközök használata területén, ezért mindenképpen szükséges kihangsúlyozni, hogy: a védőeszköz-ellátás meghatározása és biztosítása munkáltatói feladatot jelent, nem elég a védőeszközöket biztosítani, meg kell követelni használatukat is, a munkáltató felelősségét nem csökkenti, ha munkavállalója a részére biztosított védőeszközt nem vagy nem rendeltetésszerűen használja. A munkáltatónak írásban kell meghatározni: azokat a munkafolyamatokat, technológiákat, amelyeknél a A védőeszköz-ellátás szabályozása védőeszközöket használni kell; munkabiztonsági és a szükséges védőeszközök típusát, munkaegészségügyi védőképességét, a védőeszköz szaktevékenységnek minősül. juttatásának, az ellátás biztosításának rendjét (tárolás, ellenőrzés, karbantartás, csere stb.); a védőeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat időtartamát is. Ki kell hangsúlyozni, hogy az általános megfogalmazás nem elégséges (pl. védőkesztyű), hanem konkrétan meg kell nevezni a védőeszközt és védelmi képességét (pl. hő- és mechanikai hatások elleni védőkesztyű). A védőeszköz ellátás és használat területén a hatósági ellenőrzések számos hiányosságot állapítottak meg, ezért javasolt a következőkre odafigyelni: a szabályozásokat alá kell íratni munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység ellátóival, általában az utóbbi aláírása elmarad, a szabályozás terjedjen ki az egyes munkafolyamatok, technológiák végzése során jelentkező veszélyek mindegyikére, egy adott munkakörben dolgozó személy többféle tevékenységet is végezhet, ebben az esetben a tevékenységeinél jelentkező veszélyek, ártalmak figyelembevételével kell a védőeszköz-ellátást megállapítani, különösen a változó munkahelyen és változó tevékenységet végző munkavállalók védőeszköz-ellátását kell körültekintően meghatározni, a rövid ideig tartó kockázatok elleni védőeszközt is biztosítani kell, a munkavállalókat ki kell oktatni azokról a veszélyekről, amelyek a tevékenységük során jelentkeznek, meg kell mutatni a védőeszközök használatát, a védőeszközök gyártói minőségtanúsításának dokumentumait meg kell őrizni, a munkavállalók részére történő kiadását dokumentálni kell, a szabályozásban meghatározott védőeszközöket a munkavállalóknak biztosítani kell, meg kell követelni használatukat, elhasználódás esetén szükségszerű cseréjüket. A munkáltatói mulasztások jelentős részét a hiányos védőeszköz-ellátás, a védelmi képességüket elvesztő védőeszközök használata, a védőeszközök használatának hiánya vagy nem rendeltetésszerű használata teszi ki. 7

8 3. Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, üzembe helyezés és időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzésének elmulasztása Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, üzembe helyezés és időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzésének hiánya súlyos veszélyeztetésnek minősül az Mvt. szerint. Ez egyben megalapozza a bírság kiszabását a munkavédelmi hatóság részéről, ezért röviden bemutatom jogszabályi előírásait és összefüggéseit. Munkavédelmi szempontból üzembe kell helyezni: a munkáltató által az Mvt pontja figyelembevételével veszélyesnek minősített létesítményeket, munkaeszközöket, munkahelyeket, technológiákat, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a és 1/b mellékletében felsorolt veszélyes munkaeszközöket, amelyek megfelelőségi tanúsíttatásra kötelezettek, a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközöket, amelyeknél a hatósági engedély egyenértékű a megfelelőségi tanúsítvánnyal, egyéb jogszabályok is veszélyesnek minősíthetnek munkaeszközöket, pl. az Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ) hatálya alá tartozó valamennyi gép, berendezés veszélyesnek minősül, így pl.: a gépi hajtású daruk és futómacskák, gépi hajtású emelő targoncák, villamos emelődobok. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni: a veszélyes technológiákat, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a és 1/b mellékletében felsorolt veszélyes munkaeszközöket, a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközöket, azokat a munkaeszközöket, amelyeknek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció előírja. valamint a munkáltató által veszélyesnek minősített munkaeszközöket. A munkavédelmi hatóságok ellenőrzései általában hiányosságként állapítják meg a következőket! A jogszabályok által veszélyesnek minősülő gép, munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezése elmaradt. Veszélyes technológia időszakos biztonsági felülvizsgálatának elmaradása. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat érvényességi ideje lejárt. (Ezt ötévenként kell elvégezni, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.) Fontos! Amennyiben egy gép, berendezés, munkaeszköz stb. a jogszabályi előírások miatt veszélyesnek minősül vagy a munkáltató veszélyesnek minősítette: az Mvt. 21. alapján kötelező a munkavédelmi üzembe helyezése (munkavédelmi szempontú felülvizsgálata), az Mvt. 23. alapján kötelező az időszakos biztonsági felülvizsgálata. 8

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelem időszerű kérdései a bányászatban és a gáziparban Visegrád 2014. november 6-7. Dr. Káldi Zoltán bányakapitány Az előadással

Részletesebben

Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai

Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai MUNKAVÉDELEM 1.2 Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai Tárgyszavak: munkavédelem; ellenőrzés; információ; érdekvédelem; tájékoztatás; statisztika; munkabiztonság. Általános megállapítások

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól Nemzeti Munkaügyi Hivatal Hírlevél Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Tematikus Melléklet J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2012. évi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

A kockázatértékelés elkészítésének tapasztalatai

A kockázatértékelés elkészítésének tapasztalatai A kockázatértékelés elkészítésének tapasztalatai Budapest, 2013. július 24 Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Megelőzés háttere Jogszabály szerint az EU-ban a munkáltatók kötelesek megakadályozni,

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Zalaegerszeg Iparkamara 2017. február 27. Munkavédelmi

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP /

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP / Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei tervezett

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrző tevékenységét a Nemzetgazdasági

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OREMBIK GYULA június 10.

OREMBIK GYULA június 10. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításai OREMBIK 2016 - GYULA 2016. június 10. Nesztinger Péter főosztályvezető Munkafelügyeleti Főosztály Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata Intézményeinek munkavédelmi helyzetéről Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Véleményező bizottság: Műszaki Osztály

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi

Részletesebben

Változások a munkavédelmi eljárásban

Változások a munkavédelmi eljárásban Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Nagykáta, 2012. március 22. Változások a munkavédelmi eljárásban Nagykáta, 2012. március 22. Pest

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére Előterjesztés Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2016. december 15-i ülésére Az előterjesztés címe: Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok ellátásáról Az előterjesztést készítette: Kasziba Sándor

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei 2007. 01. 01-2007. 08. 31 I. Az elmúlt évek ellenőrzési eredményei Az OMMF a társhatósági együttműködéssel, a súlyos

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2015. évi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2015. év ellenőrző tevékenységét a 2015. évi Ellenőrzési Irányelvek,

Részletesebben

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre (II. rész)

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre (II. rész) Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre (II. rész) Írta: Kálmán László Írásunk I. részében az alkalmassági orvosi vizsgálatokkal, a munkavédelmi oktatásokkal, az egyéni védőeszközökkel való ellátással

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság 2014 évi ellenőrzési tapasztalatai és 2015 évi Országos Hatósági Ellenőrzési Terve

A munkavédelmi hatóság 2014 évi ellenőrzési tapasztalatai és 2015 évi Országos Hatósági Ellenőrzési Terve A munkavédelmi hatóság 2014 évi ellenőrzési tapasztalatai és 2015 évi Országos Hatósági Ellenőrzési Terve dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes Munkafelügyeleti Főosztály Munkaerőpiacért Felelős

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére

Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére Előadó: Somorácz Balázs Okleveles munkavédelmi mérnök, Munkabiztonsági

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

Munkavédelmi oktatási tematika és napló

Munkavédelmi oktatási tematika és napló PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete Munkavédelmi oktatási tematika és napló A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) munkavédelmi oktatásokhoz szükséges munkavédelmi oktatási tematika

Részletesebben

MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzat

MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzat MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzat FEDLAP MÁV Rt. EBKF MÁV Rt. EGÉSZSÉG-, BIZTONSÁG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzat Sorszám Módosítások leírása Oldal Változat/dátum 1. Alapdokumentum

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 VÁLLALATI, VÁLLALKOZÓI ISMERETEK 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

A munkavédelem jelentősége és a területet érintő fontosabb jogszabályi változások

A munkavédelem jelentősége és a területet érintő fontosabb jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Gödöllő, 2013. április 26. A munkavédelem jelentősége és a területet érintő fontosabb jogszabályi

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály

KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA 2016.02.17. Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály bittga@sze.hu Betekintés a munkavédelem világába Tematika Történelme Jogi felépítése Felosztása Kockázatértékelés

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai Munkavédelem Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. 1993. évi XCIII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Az egyéni védőeszközök kiválasztásának gyakorlata A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég, kis kockázat? A munkáltatók és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok együttműködése Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes NMH MMI Munkavédelmi Főosztály 1988. évi 13. törvényerejű

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái,

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, Dr. Groszmann Mária 2010. szeptember MUNKAVÉDELEM Munkabiztonság

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 14. szám 130. évfolyam 2015. augusztus 14. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 14. szám 130. évfolyam 2015. augusztus 14. TARTALOM 14. szám 130. évfolyam 2015. augusztus 14. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal 35/2015. (VIII. 14. MÁV Ért. 14.) EVIG. sz. utasítás A MÁV Zrt. Munkavédelmi

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi LXXV. törvény

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A vibráció mint kockázati tényező

A vibráció mint kockázati tényező A vibráció mint kockázati tényező Dr. Martin János OMFI Zaj-, Rezgés-, Megvilágítás Technikai Laboratórium 2010.05.12.. REZGÉSEXPOZÍCIÓ FORMÁI EGÉSZTEST LOKÁLIS 2 3 Egésztest rezgés hatása az emberi szervezetre

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben