A műszaki osztály központi fax száma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A műszaki osztály központi fax száma: +36 75 519-082"

Átírás

1 Műszaki Osztály A műszaki osztály a Polgármesteri Hivatal II. emeletén található, az osztály tevékenysége két főterületre osztható: I. Az egyik főfeladat a hatósági munka, mely építésügyi, közlekedésügyi, vízügyi és környezetvédelmi hatósági feladatokból áll. II. A másik főfeladat az önkormányzati képviselő-testület költségvetési rendeletében meghatározott beruházások, felújítások végrehajtása, ami a műszaki előkészítést, a terveztetést, közbeszerzési értékhatárt el nem érő munkák esetében a versenyeztetés lebonyolítását és a műszaki ellenőrzést foglalja magába. A fent említetteken kívül az osztály dolgozói járnak el a lakossági bejelentések ügyében, illetve az osztály feladata a Városépítő Bizottság munkájának előkészítése és támogatása is. A műszaki osztály központi fax száma: A műszaki osztály központi címe: Más hatóságok engedélyezési hatáskörébe tartozó építésügyi szakhatósági közreműködés és építésügyi bejelentés igazgatási szolgáltatási díját az alábbi számlaszámon kell befizetni: Az osztály vezetője Hum Ferenc műszaki osztályvezető II. emelet 240. sz. iroda Telefon: , Feladatai: Az osztály tevékenységének összefogása, irányítása; folyamatos kapcsolattartás a tervezést, lebonyolítást, műszaki ellenőrzést végző vállalkozókkal, kivitelezőkkel. Az osztályon három csoport működik: Műszaki Hatósági, Beruházási és Városüzemeltetési Csoport. Az egyes csoportok faladatai az alábbiak.

2 Műszaki Hatósági Csoport Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási feladatok közül az építésügyi, vízügyi és környezetvédelmi hatósági és a műszaki tartalmú feladatokat. Paks területén megállapítja az ingatlanok házszámát. Építésügyi hatósági jogköre Paks mellett Bikács Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, Nagydorog, Németkér, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc és Tengelic településekre terjed ki. Paks Város belterületén ellátja a parlagfű elleni védekezéssel, valamint a gyomnövények irtásával. az ingatlanok gondozási, rendben tartási kötelezettségének betartatásával, valamint közterületen fakivágás engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat. Feladata önkormányzati hatósági jogkörben a közterület használat, valamint közút területének tárolás és árusítás céljára való felhasználásának engedélyezése és ezek ellenőrzése. A csoport munkatársai: Vassné Skerlanitz Katalin műszaki hatósági csoportvezető II. emelet 221. sz. iroda Telefon: Feladata: a műszaki hatósági csoport tevékenységének összefogása, irányítása, felettes szervekkel való kapcsolattartás, tájékoztatók, jelentések beszámolók elkészítése. Paks Város közigazgatási területén ellátja a jegyző építésügyi hatósági feladatait, ezen belül építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat végzi, tudomásul veszi építmények használatbavételét, hatósági bizonyítványokat állít ki. Ellátja a jegyző más hatósági eljárásokban való műszaki jellegű szakhatósági közreműködéssel kapcsolatos feladatait. Paks Város területén megállapítja az ingatlanok házszámát. Ellátja Paks Város közigazgatási területén a jegyző vízügyi hatósági feladatait, engedélyezi az első vízadó réteg felhasználásával működő házi vízellátást szolgáló kutak, valamint házi szennyvíztisztító berendezések létesítését és üzembe helyezését.

3 Dávidné Sumicz Krisztina építésügyi hatósági ügyintéző II. emelet 226. sz. iroda telefon: Bölcske, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Madocsa, Németkér közigazgatási területén látja el a jegyző építésügyi hatósági feladatait, ezen belül építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat végzi, tudomásul veszi építmények használatbavételét, hatósági bizonyítványokat állít ki. Gyulai Mihály építésügyi hatósági ügyintéző II. emelet 227. sz. iroda Telefon: Bikács, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Tengelic községek területén látja el a jegyző építésügyi hatósági feladatait, ezen belül építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat végzi, tudomásul veszi építmények használatbavételét, hatósági bizonyítványokat állít ki. Kristofics László építésügyi hatósági ügyintéző II. emelet 227 sz. iroda, Telefon: (Paks) Telefon: (Dunaföldvár) Ügyfélfogadás rendje: Dunaföldváron hétfőn 8-12-ig, szerdán 8-16-ig; pénteken 8-12-ig Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal I. em. 12.sz. iroda; Pakson hétfőn ig, kedden ig. Dunaföldvár város területén látja el a jegyző építésügyi hatósági feladatait, ezen belül építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat végzi, tudomásul veszi építmények használatbavételét, hatósági bizonyítványokat állít ki.

4 Schmidtné Fekete Renáta, építésügyi és környezetvédelmi hatósági ügyintéző II. emelet 223. sz. iroda Telefon: Paks Város közigazgatási területén ellátja a jegyző építésügyi hatósági feladatait, ezen belül építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat végzi, tudomásul veszi építmények használatbavételét, hatósági bizonyítványokat állít ki. Helyi természetvédelemmel kapcsolatos szakhatósági eljárásokat folytat le. Ellátja Paks Város közigazgatási területén a jegyző környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatait, ezen belül zajterhelési határértéket állapít meg szolgáltatási tevékenységek folytatása esetén, eljár ezek megsértése esetén. Ellátja Paks Város közigazgatási területén a jegyző levegővédelemmel, belterületen parlagfű elleni védekezéssel és gyomos ingatlanok gyom mentesítésének elrendelésével kapcsolatos feladatait. Engedélyezi Paks város belterületén a közterületi fák kivágását. Szabó Ágota, építésügyi hatósági ügyintéző: II. emelet 222. sz. iroda Telefon: Paks Város közigazgatási területén ellátja a jegyző építésügyi hatósági feladatait, ezen belül építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat végzi, tudomásul veszi építmények használatbavételét, hatósági bizonyítványokat állít ki. Ellátja a jegyző más hatósági eljárásokban való műszaki jellegű szakhatósági közreműködéssel kapcsolatos feladatait. Paks Város területén megállapítja az ingatlanok házszámát. Ellátja Paks Város közigazgatási területén a jegyző vízügyi hatósági feladatait, engedélyezi az első vízadó réteg felhasználásával működő házi vízellátást szolgáló kutak, valamint házi szennyvíztisztító berendezések létesítését és üzembe helyezését. Karaszekné Járfás Anikó közterület használati ügyintéző II. emelet 225. sz. iroda Telefon: Feladata Paks Város közigazgatási területén a közterület használat, valamint közút területének tárolás és árusítás céljára való felhasználásának engedélyezése és ezek ellenőrzése. Ellátja a csoport adminisztrációs feladatait, iktat, iratokat érkeztet, gépel, sokszorosít, postáz. Ellátja az ÉTDR rendszerben az ügyfélszolgálatos feladatait, átveszi a papíralapon benyújtott kérelmeket, elektronikussá teszi és az ÉTDR rendszerbe feltölti.

5 Beruházási Csoport A csoport feladatai különösen: - A Közbeszerzési és Beruházási Szabályzat előírásai alapján, előkészíti és lebonyolítja a csoport feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatást nem igénylő önkormányzati beszerzéseket, - Elkészíti a csoport feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő önkormányzati beszerzések megindításához szükséges műszaki adatlapot, - A szakszerű kivitelezés megvalósulása érdekében jogszabályi keretek között gondoskodik a műszaki ellenőr rendelkezésre állásáról, vagy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője műszaki ellenőrzi az önkormányzati építési munkákat, - Közreműködik az Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos hálózat fejlesztési munkálatok előkészítésében, lebonyolításában. - Folyamatosan gondoskodik a pince-, partfal-veszélyelhárításról, - Felméri a város közigazgatási területén található csúszás- és mozgásveszélyes területeket. - Közreműködik az egyes tervidőszakok városépítési vonatkozású éves és középtávú fejlesztési terveinek elkészítésében, - A tervezés során együttműködik a szakhatósági, a környezetihatás- és működőképességi vizsgálatokban, - Véleményez és információt ad a felsőbb szintű műszaki, gazdasági tervezéshez, - Részt vesz új beruházások munkáinak előkészítésében, lebonyolításában, - Részt vesz a tervezési megbízások adatszolgáltatásában, a műszaki osztályhoz benyújtott tervek értékelésében, - Előterjesztéseket készít a képviselő-testületnek, illetve az önkormányzati bizottságoknak. A csoport munkatársai Fillér Gergő beruházási csoportvezető I. emelet 237. sz. iroda Telefon: Feladata: a beruházási csoport tevékenységének összefogása, irányítása, felettes szervekkel való kapcsolattartás, tájékoztatók, jelentések beszámolók elkészítése.

6 Lovász Aranka II. emelet 233. sz. iroda Telefon: Feladatai: Mélyépítési beruházási és felújítási feladatok ellátása (ivóvízhálózat, csapadékvíz-hálózat, szennyvízhálózat, utak, járdák). Takács László II. emelet 234 sz. iroda Telefon: Feladatai: Mélyépítési beruházási és felújítási feladatok ellátása (ivóvízhálózat, csapadékvíz-hálózat, szennyvízhálózat, utak, járdák). Pupp Gábor II. emelet 238. sz. iroda Telefon: Feladatai: Útfenntartás (javítási, kátyúzási munkák), útburkolati jelek felfestése, közlekedési táblák kihelyezése, parkolással kapcsolatos ügyintézés, közútkezelői hozzájárulások és közterület bontási engedélyek kiadása. Vajer Máté II. emelet 236. sz. iroda Tel: Feladatai: Magasépítési beruházási és felújítási munkák (önkormányzati tulajdonú intézmények és nem lakás céljára szolgáló épületek).

7 Városüzemeltetési Csoport A csoport feladata különösen: - Közterületekkel kapcsolatos lakossági igények gyűjtése, összesítése és a döntéshozók elé terjesztése, - Közterületekkel és más önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos, önkormányzathoz beérkező panaszok kezelése, - Közvilágítási feladatok koordinálása, ezzel kapcsolatos bejelentések közmű üzemeltetőhöz történő továbbítása, - Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos biztosítási feladatok ellátása, - Városépítő Bizottsággal kapcsolatos feladatok elvégzése, - Tervtár és műszaki nyilvántartó vezetése, - Az osztály feladatkörébe tartózó önkormányzati rendeletek készítése, gondozása, - Önkormányzati tulajdont érintő engedélyezési eljárásokhoz szükséges kérelmek előkészítése, összeállítása, benyújtása és az eljárás során szükséges ügyek intézése, - A Közbeszerzési és Beruházási Szabályzat előírásai alapján, a csoport feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatást nem igénylő önkormányzati beszerzések, előkészítése és lebonyolítása, - A helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos önkormányzati és lakossági észrevételek továbbítása a tömegközlekedést ellátó közszolgáltató felé, - Előterjesztések készítése a képviselő-testületnek, illetve az önkormányzati bizottságoknak. - Önkormányzati rendeletben szabályozott módon és keretek között nyilvántartja az ebeket. A csoport munkatársai Hoffmann Zoltánné városüzemeltetési csoportvezető I. emelet 232. sz. iroda Telefon: ; mobil: Feladata: a városüzemeltetési csoport tevékenységének összefogása, irányítása, felettes szervekkel való kapcsolattartás, tájékoztatók, jelentések beszámolók elkészítése.

8 Dobos Viktorné II. emelet 235. sz. iroda Telefon: Feladatai: Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos városüzemeltetés körébe tartozó műszaki beavatkozást igénylő feladatok, valamint pince és partfal problémák ellátása. Verli Katalin II. emelet 239. sz. iroda Tel: Feladatai: ügyvitelei feladatok ellátása, a Városépítő Bizottság munkájának segítése, egyéni képviselői keret felhasználásának figyelemmel kísérés, korlátozott várokozási övezetekben a parkolási engedélykérelmek intézése. Az önkormányzati tulajdonú építményekkel (utak, járdák, épületek) kapcsolatos biztosítási káresemények ügyintézése. Közvilágítási feladatok. Bachmann Józsefné II. emelet 231. sz. iroda Telefon: Feladatai: Műszaki és építmény nyilvántartás, ebnyilvántartás vezetése, egyéb nyilvántartási feladatok ellátása, statisztikák készítése.

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának feladat- és hatásköre

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának feladat- és hatásköre A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának feladat- és hatásköre I. 1) A megyei Ingatlan-nyilvántartási Osztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Irányítja és ellenőrzi az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2003. (II.18.) számú rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje I. Általános rendelkezések A Bizottság részt vesz a Város városfejlesztési és rendezési, környezetvédelmi,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Titkárság A titkárság feladata a polgármester és a jegyző mellett az adminisztratív,

Részletesebben

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait.

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai 6. számú melléklet A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai Állandó bizottságok feladatai I. Valamennyi bizottság általános feladatai a) előkészíti szakterületén

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben