Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv"

Átírás

1 Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás

2 Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, Budapest, Prielle Kornélia u Telefon: (40) Fax: +36 (1) Felelős vezető: a CompLex Kiadó Kft. igazgatója Kiadásért felelős: dr. Báldy Péter A kiadványok szerkesztésért felelős: Kis Erika Felelős szerkesztő: dr. Olajos Rita Olvasó-szerkesztő: Kovács Titusz Műszaki kiemelt főmunkatárs: Schuller Krisztina Gyártási főmunkatárs: Kerek Imréné Fedélterv és tördelés: CompLex Kiadó Kft. DTP-csoport Nyomdai munkálatok: Kaposvári Nyomda Kft. Felelős vezető: Pogány Zoltán ISBN Jelzőszám: KK-001P Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak szakkönyvesboltunkban a Kiadó címén, továbbá a portálon. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás és a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak bármely része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás

4 Szerkesztők: Karoliny Mártonné Poór József Szerzők: Karoliny Mártonné dr. habil. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem, KTK Poór József dr. egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem, KTK Társszerzők: Bábosik Mária dr. menedzsment tanácsadó (Pendl&Piswanger) Barta Zsuzsa dr. humánmenedzser (KSZK) Bencsik Andrea dr. habil. egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem, Győr) Berde Csaba dr. egyetemi tanár (Debreceni Egyetem) Borgulya Istvánné dr. habil. egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Dobay Péter dr. egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Dudás Ferenc dr. főszerkesztő (KözigPress) Francsovics Anna dr. főiskolai tanár (Óbudai Egyetem) Jarjabka Ákos dr. egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, KTK) László Gyula dr. egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Majó Zoltán dr. egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem) Morvay Leona dr. egyetemi docens (Nyugat-Magyarországi Egyetem) Nemeskéri Zsolt dr. egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, FEEK) Noszkay Erzsébet dr. habil. egyetemi docens (Budapesti Kommunikációs Főiskola) Szretykó György dr. egyetemi docens (Nyugat-Magyarországi Egyetem) Ternovszky Ferenc dr. főiskolai tanár (Budapesti Gazdasági Főiskola) Lektorálta: Sümeginé dr. Dobrai Katalin egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Vitai Zsuzsanna dr. egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Az előszót írta: Farkas Ferenc dr. egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Kézirat lezárva: július átdolgozott kiadás. Karoliny Mártonné dr., Poór József dr., Budapest, 2010 CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2010 A CompLex Jogi és Üzleti Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja.

5 Tartalomjegyzék A kézikönyv szerzői Bevezetés KAROLINY MÁRTONNÉ 1. Áttekintés az emberi erőforrás menedzsmentről Az emberi erőforrások és menedzselésük jelentősége Az emberi tőke szervezeti szerepe Az emberi erőforrás menedzsment feladatai, fogalma, rendszerei Az emberi erőforrás menedzsment céljai Az emberi erőforrás menedzselési funkció karrierfejlődése A HR-funkció megnevezései és gazdagodó szerepkörei Angliában A HR-funkció szerepei Magyarországon Az emberi erőforrás menedzsment jellemzői Az emberi erőforrás menedzsment szereplői A HR-szakemberek értékteremtő szerepei A HR-szervezetek alaptípusai Az egy üzletágú vállalatok számára centralizált, funkcionális HR-szervezet A holdingok számára decentralizált, független HR-szervezetek Diverzifikált üzleti szervezetű vállalatoknak megosztott szolgáltatású, háromrétegű HR-szervezet A HR-szakemberek speciális feladatai és értékteremtő kompetenciái Összefoglalás POÓR JÓZSEF 2. Az emberi erőforrás menedzsment befolyásolóiés mozgatórugói Külső befolyásoló tényezők Demográfiai helyzet Gazdasági fejlettség Foglalkoztatás és munkaerőpiac

6 Munkajogi szabályozás A globális pénzügyi és gazdasági válság hatása Modern menedzsmentkoncepciók Az emberi erőforrás menedzsment szervezeten belülibefolyásolói A szervezet jellemzői A munkakör jellemzői Az alkalmazottak jellemzői egyének, munkacsoportok Külső-belső befolyásolók: a nemzeti szervezeti kultúra és a HR (JARJABKA ÁKOS) A szervezeti életciklus és a HR Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben A közszféra és emberi erőforrás menedzselési sajátosságai Felsőoktatás Összefoglalás POÓR JÓZSEF 3. Az emberi erőforrás menedzsment külső szolgáltatói Tanácsadók tanácsadás Alapfogalmak áttekintése Szolgáltatások Informáló HR-tanácsadás Tervező tanácsadás az HR-ben Változásalapú tanácsadás a HR-ben Szervezeti tanulást segítő tanácsadás a HR-ben HR Outsourcing HR kiszervezés Fogalma A kiszervezési döntés szempontjai és területei Tipikus HRO-szolgáltatók Kiszervezés előnyei-hátrányai Interim menedzsment A külső szolgáltatók igénybevételének alakulása fejlődési trendek Szakmai szövetségek, kiállítók és szaklapok Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Külső szolgáltatók a közszférában (Dudás Ferenc) Külső szolgáltatók a felsőoktatásban Összefoglalás KAROLINY MÁRTONNÉ 4. Az emberi erőforrás menedzsment tervezési rendszere: stratégiák, tervezés, értékelés A stratégiai emberi erőforrás menedzsment A szervezeti és az emberi erőforrás menedzsment stratégia kapcsolatrendszere

7 4.2. Emberi erőforrás menedzsment stratégiák Az emberi erőforrás mendzsment stratégia létrehozásának közelítései Az emberi erőforrás menedzsment stratégiák típusai Az emberi erőforrások és menedzselésük tervei Az emberi erőforrás menedzsment tervezésének stratégiai választásai A tradicionális létszámtervtől a komplex emberi erőforrásmenedzsment tervig A komplex emberi erőforrás menedzsment tervezés fázisai, tartalma és technikái Értékelés, mérés, kontrolling az emberi erőforrás menedzsmentben Értékelés, auditálás Mérés, kontrolling A HR-munka hatékonyságának értékelésére használható technikák Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben HR-stratégia a felsőoktatásban (POÓR JÓZSEF) HR-kontrolling a felsőoktatásban (NEMESKÉRI ZSOLT) Összefoglalás POÓR JÓZSEF 5. Munkakör- és kompetenciaelemzés A munkaköri rendszer elemei és elemzései Folyamatelemzés Munkakör Munkakörelemzés A munkakörelemzés fogalma és stratégiai szerepe Munkakör-család A munkakörelemzés folyamata Munkaköri leírás Kompetenciaelemzés A kompetenciaelemzés fogalma Egy tipikus kompetenciamodell Munkakör- és kompetenciaelemzési problémák Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Közszolgálat Felsőoktatás Összefoglalás KAROLINY MÁRTONNÉ 6. A munkavégzési rendszerek ki- és átalakítása: a munkakör és környezete A munkavégzési rendszerek ki- és átalakításának szempontrendszere

8 Amit a munkatársak tesznek Amit a munkatársak igényelnek A munkakörök kapcsolati formája Az egyéni munkakörök ki- és átalakításának közelítései és megoldásai A mechanisztikus közelítés és a tudományos menedzsment A motivációs közelítés: munkakör-gazdagítás A munkacsoportok hagyományos és új formái A munkacsoportok tipizálása A foglalkoztatási formák hagyományos és új, rugalmas megoldásai (JARJABKA ÁKOS) Atipikus foglalkoztatási formák A távmunka és a távmunkás Az atipikus munkavégzés jogi háttere az EU-ban és hazánkban A munkaidő és munkarend tradicionális és új, rugalmas megoldásai (JARJABKA ÁKOS) A munkaidő és felhasználásának jogszabályi keretei A munkaidő és munkarend kialakításának atipikus formái A munkavégzés egészséges és biztonságos környezetének megteremtése (MORVAY LEONA) Munkavédelem A munkaegészség és munkabiztonság megteremtése Munkavédelmi kockázatértékelés A munkaegészség és munkabiztonság fokozásának új eszközei és területei Új típusú munkamegbetegedések Egészségfejlesztés Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben (POÓR JÓZSEF) A közszolgálati munkavégzés sajátosságai A munkavégzés sajátosságai a felsőoktatásban Összefoglalás KAROLINY MÁRTONNÉ 7. Erőforrás-biztosítási rendszerek: toborzás, kiválasztás, beillesztés és leépítés Az emberi erőforrások biztosításának stratégiái Az erőforrás-biztosítás stratégiai választásai Külső emberi erőforrások igénybevétele vs. saját személyzetbiztosítása A saját személyzet biztosításának stratégiai választásai A toborzás Belső toborzási források és módszerek A külső toborzási források és szereplői A külső toborzás módszerei

9 7.4. A kiválasztás Kiválasztási eszközök, módszerek Felvétel, beillesztés Munkaszerződés, próbaidő Beillesztés, orientáció Elbocsátás, leépítés A munkaviszony megszüntetése A leépítés Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben A KSZK szerepe a közszféra személyzetbiztosításában (BARTA ZSUZSANNA) Felsőoktatás (POÓR JÓZSEF) Összefoglalás KAROLINY MÁRTONNÉ 8. Teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelési rendszerek A teljesítménymenedzselés stratégiái Teljesítménymenedzsmentstratégiák A teljesítménymenedzsment-ciklus alapelemei A teljesítménymenedzsment-rendszer kialakításának stratégiai választásai Teljesítménymenedzselési célok A teljesítményinformációk típusai, a teljesítmény dimenziói Teljesítményértékelési technikák Az értékelési rendszer szereplői Az értékelés kommunikálása A teljesítményértékeléssel és a teljesítménymenedzsmenttel kapcsolatos problémák, kritikák A hatékony teljesítménymenedzsment feltételei, sajátosságai Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Közszolgálat (Karoliny Mártonné) Felsőoktatás (POÓR JÓZSEF) Összefoglalás LÁSZLÓ GYULA POÓR JÓZSEF 9. Az ösztönzési rendszerek Az ösztönzésmenedzsment keretei Az ösztönzés céljai Az ösztönzést meghatározó legfontosabb tényezők Az ösztönzésmenedzsment rendszere Ösztönzési politika Ösztönzési stratégiák Ösztönzési rendszer

10 Az ösztönzési csomag elemei Alapbérformák Teljesítményalapú javadalmazás Csoportbér Hosszú távú ösztönzés részesedési technikák A felsővezetők ösztönzése Az elmúlt évek trendjei Munkakör-értékelési technikák A munkakör-értékelés fogalma és célja Munkakör-értékelési módszerek Alkalmazási tanácsok és jövőkép Juttatások A juttatások fogalma, a rendszer kialakításának szempontjai A juttatási programok tervezése és menedzsmentje Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Ösztönzés a közszolgálatban Ösztönzés a felsőoktatásban Összefoglalás POÓR JÓZSEF BENCSIK ANDREA SZRETYKÓ GYÖRGY TERNOVSZKY FERENC 10. Személyzetfejlesztési rendszer A személyzetfejlesztés alapjai Személyzetfejlesztés és stratégiai befolyásolói Tréning vs. személyzetfejlesztés Személyzetfejlesztési jellemzők Oktatási és tréningprogramok fejlesztése és megvalósítása Az oktatás és tréning alapvető kérdései Az oktatási és tréningprogramok alapelvei Oktatási, tréningszükséglet elemzése A program céljának és felépítésének kialakítása A program tartalmának és struktúrájának a kidolgozása Felkészülés a tréningprogramra Az oktatási és tréningprogram lebonyolítása Karriermenedzselés Egyéni és szervezeti felelősségi területek Az egyes szereplők felelősségei Női karriermodell A hagyományos karriermodell és a nők karrierje A női karrier támogatásának újabb módszerei Munkahely és Család Audit innovatív szervezetfejlesztés Tudásmenedzsment és személyzetfejlesztés A tudásmenedzsment létjogosultsága, rendszerépítés A személyzetfejlesztés, a karriertervezés és a tudásmenedzsment- rendszer kapcsolata

11 Tudásmenedzsment tehetségmenedzsment, mint a siker jövője Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Személyzetfejlesztés a közszolgálatban Személyzetfejlesztés a felsőoktatásban Összefoglalás LÁSZLÓ GYULA 11. Az alkalmazotti kapcsolatok rendszere Érdekegyeztetés, az érdekek összehangolása Munkaügyi és/vagy alkalmazotti kapcsolatok Ipari és munkaügyi kapcsolatok A munkaügyi kapcsolatok jelentése A minőségi körök Az alkalmazotti kapcsolatok A munkaügyi/alkalmazotti kapcsolatok stratégiai választásai A kommunikáció az alkalmazotti kapcsolatokban (BORGULYA ÁGNES) Az alkalmazotti kapcsolatok a szervezeti kommunikáció rendszerében A kommunikáció funkciói és folyamata az alkalmazotti kapcsolatokban Az egyutas rendszertől az interaktív kommunikációs folyamatokig A munkaügyi kapcsolatok alapvető dimenziói Szereplők Együttműködési területek Kollektív tárgyalás, kollektív szerződés A kollektív tárgyalások alapelvei A kollektív szerződés hatóköre és tartalma A kollektív tárgyalás folyamata A tárgyalások előkészítése A tárgyalások lefolytatása Tárgyalási stratégiák A tárgyalások utóélete Participáció A munkavállalói részvétel alapelvei A szervezeten belüli participáció Az üzemi tanácsok pozicionálása A munkaügyi konfliktusok kezelése A konfliktusok kezelésének alapelve A munkaügyi konfliktusok típusai A munkaügyi konfliktuskezelés típusai

12 Munkaharc A munkaharc szerepe a munkaügyi kapcsolatokban A munkaharc eszközei Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Közszolgálat Felsőoktatás Összefoglalás DOBAY PÉTER MAJÓ ZOLTÁN 12. Az emberi erőforrás menedzsmentinformatikai támogatása Az emberi erőforrás menedzsment információs rendszerei: tegnap és ma Az infokommunikációs technológia térnyerésének hatásai Az infokommunikációs technika következményei az emberi erőforrás menedzsment területén Az informatika megváltozó szerepe Az e -korszak előtti jellemzők Az e -korszak fejleményei Az emberi erőforrás menedzsment hagyományos informatikai támogatásának fejlődése A számítógépes alkalmazások előnyei és hátrányai Költség-haszon szempontok Komplex mérlegelések Korszerű megoldások, trendek: az integrált e-eem megjelenése Az integrált e-eem rendszer elemei Az e-eem alkalmazásának feltételei Többet, jobbat és különlegeset: e-eem jövőképek Az internet mindent visz A virtuális munkaerőpiac A HR-outsourcing és az e-eem viszonya A munkahelyi internet: a munkavállalók felhasználóvá válásának árnyoldalai Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben (Poór József) Közszolgálat Felsőoktatás Összefoglalás POÓR JÓZSEF 13. A HR jövője A HR jövőjére vonatkozó előrejelzések Korábbi előrejelzések Világgazdasági előrejelzések és a HR jövője A Forgatókönyv a világ globalizálódása/laposodás folytatódik

13 B forgatókönyv megregulázottan globalizálodó/ laposodó világ C forgatókönyv szűkülő-önmagába zárodó világ HR-átalakítás jövőorintált modellje Környezet megértése A célok és kimenetek kitűzése A HR-rendszer újratervezése A HR-transzformáció megvalósítása, a felelősségek meghatározása Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben A közszolgálati HR jövője A felsőoktatási HR jövője Összefoglalás Esettanulmányok és szemelvények az EEM-rendszerek témaköreiből Esettanulmány: A munkaerő-szükséglet biztosítása változó egyedi vevői igények esetén (BENCSIK ANDREA) Esettanulmány: A teljesítményértékelés, mint munkaerőmegtartó eszköz (BENCSIK ANDREA) Esettanulmány: Egy jó tudásmenedzsment megoldás a HR-vezető ötlete alapján (NOSZKAY ERZSÉBET) Esettanulmány: Multi-út (KAROLINY MÁRTONNÉ ) Esettanulmány: Egy pachwork-karrier foltjai (KAROLINY MÁRTONNÉ) Esettanulmány: Coaching folyamat (POÓR JÓZSEF) Esettanulmány: Cafetéria egy állami tulajdonú vállalatnál (POÓR JÓZSEF) Esettanulmány: A közigazgatási HR fejlesztése egy elképzelt országban (DUDÁS FERENC POÓR JÓZSEF) Esettanulmány: HR-kommunikáció egy kft. telephelyén (DÉVÉNYI MÁRTA) Szemelvény: Munkakör-értékelés az evosoftnál (BÁBOSIK MÁRIA) Szemelvény: Az emberi erőforrás menedzsment a mezőgazdaságban (BERDE CSABA) POÓR JÓZSEF 15. Módszertani segédletek az EEM-rendszerek témaköréből Melléklet: Cél-, felelősség- és követelményelemző lap Melléklet: Egy minisztériumi HR-vezető munkaköri leírása Melléklet: Munkakör-értékelési módszer felsővezetői pozíciókra Melléklet: Egy Értékelő/Fejlesztő Központ elemei Melléklet: Egy kompetenciaértékelő lapra Melléklet: Egy strukturált bizottsági állásinterjú dokumentumai (KAROLINY MÁRTONNÉ)

14 15.7. Melléklet: A coaching folyamata Melléklet: Egy képzési-oktatási központ felépítésére Melléklet: Egy képzés-oktatási program értékelő kérdőívre Melléklet: Egy példa a fizetés/javadalmazás modellezésére Melléklet: Példa egy felsővezetői javadalmazási felmérés elemzési táblájára Melléklet: A HR-kontrolling tipikus mutatószámai (FRANCSOVICS ANNA) Melléklet: A Hay Guide Chart egy munkakör-értékelési táblázata (engedéllyel) Irodalomjegyzék Tárgymutató

15 A kézikönyv szerzői DR. BÁBOSIK MÁRIA: okleveles közgazda, menedzsment tanácsadó és coach, Dr. Pendl & Dr. Piswanger Int. Vezetői Tanácsadó Kft. DR. BARTA ZSUZSANNA: biztosítási szakjogász és humánmenedzser, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) menedzsere, személyügyi szakértő. DR. BENCSIK ANDREA: okleveles szervező vegyészmérnök, a közgazdaság-tudomány kandidátusa, gazdálkodás- és szervezéstudományok PhD, habilitált egyetemi docens a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszékén. DR. BERDE CSABA: okleveles agrármérnök, közgazdaság-tudományi PhD, habilitált egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének vezetője. DR. BORGULYA ISTVÁNNÉ: bölcsész, a közgazdaság-tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézetében. DR. DOBAY PÉTER: matematika-fizika szakos tanár, a közgazdaság-tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdaság-módszertani Intézetében. DR. DUDÁS FERENC: okleveles jogász, c. főiskolai tanár a Budapesti Kommunikációs Főiskolán, a KözigPress főszerkesztője, elnöki közkapcsolati főtanácsadó a CIG Közép-európai Biztosító Zrt.-nél. DR. FRANCSOVICS ANNA: okleveles közgazda, PhD, főiskolai tanár, oktatási dékánhelyettes az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán. DR. JARJABKA ÁKOS: jogi szakokleveles közgazda, PhD, egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Gazdálkodástudomány Intézete Szervezés és Vezetés Tanszékén. KA ROLINY MÁRTONNÉ DR.: okleveles közgazda, PhD, habilitált egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Gazdálkodástudomány Intézete Szervezés és Vezetés Tanszékén. 15

16 DR. LÁSZLÓ GYULA: okleveles közgazda, a közgazdaság-tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézetben. DR. MAJÓ ZOLTÁN: okleveles közgazda, PhD, egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. DR. MORVAY LEONA: okleveles agrármérnök, okleveles munkavédelmi szakmérnök, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, egyetemi docens a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar, Vállalatgazdasági és Vezetéstudományi Intézetben. DR. NEMESKÉRI ZSOLT: okleveles közgazda, okleveles humán szervező, PhD, egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán. DR. NOSZKAY ERZSÉBET: okleveles közgazda, közgazdaság-tudományok kandidátusa, egyetemi m. tanár, főiskolai tanár, habilitált a Szent István Egyetemen, a Budapesti Kommunikációs Főiskola Vezetés-Szervezéstudományi és Üzletviteli Tanácsadási Tudásközpont vezetője. DR. POÓR JÓZSEF: okleveles közgazda, bejegyzett vezetési tanácsadó (CMC), a közgazdaság-tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaság-tudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézetben. DR. SZRETYKÓ GYÖRGY: közgazdász, a szociológiai tudomány kandidátusa, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Humánerőforrás-fejlesztési Intézeti Tanszékén. DR. TERNOVSZKY FERENC: okleveles közgazda, PhD, habilitált a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Karán, főiskolai tanár a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán. 16

17 Bevezetés A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Karának munkatársaiként a rendszerváltást követően a hazai szakkönyvpiacon elsőként jelentkeztünk olyan tananyaggal, amely egy akkoriban születő új szakma, a személyzetmenedzselés, avagy az emberi erőforrás menedzsment területén alkalmazható módszerekről adott áttekintést. A valamikori Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó és jogutódai gondozásában eddig négy átdolgozott kiadást megélt munka kézikönyvvé fejlődve azóta sok szakember polcán megtalálható. A bolognai oktatási rendszer bevezetése az emberi erőforrás menedzsment (EEM) oktatását is kétszintűvé tette. Az alapképzésben közvetített ismeretek elsajátítása során a hallgatók megismerkednek a szakterület kulcselemeivel, az alapvető koncepciókkal, elvekkel, áttekintést kapnak az alkalmazható főbb módszerekről. A mester szinten folyó emberi erőforrás menedzsment oktatás célja így a különböző felsőoktatási intézményekből érkező hallgatók ismereteinek konszolidálása mellett az elméleti és módszertani szempontból egyformán elmélyült alkalmazói tudásszint elérésének biztosítása. Kézikönyvünknek e cél teljesítése mellett azt a szerepet is szánjuk, hogy mind a vezetői funkciót betöltők, mind pedig az emberi erőforrás menedzselés szakértői (HR) munkájának gyakorlata iránt érdeklődők igényeit kielégítse. E célok elérése érdekében olyan szakkönyvet igyekeztünk létrehozni, amely a hallgatók számára összefoglalja az emberi erőforrás menedzselés legfontosabb elméleti alapjait, befolyásoló tényezőit és mozgatórugóit, részletesen tárgyalja az emberi erőforrás menedzselés tervezését, működtetését és ellenőrzését támogató rendszereket, az azok kialakítása és működtetése során kidolgozott legnépszerűbb megoldásokat, az új felmérési eredményeket és kutatói véleményeket, példák és esetleírások segítségével betekintést nyújt a HR-munka gyakorlatába, olyan módszertani segédletet tartalmaz, ami bemutatja a HR-munkában használt eljárások, technikák alkalmazásához és megértéséhez elengedhetetlen számításokat, adatlapokat és útmutatókat, az esettanulmányok, szemelvények bemutatásával rávílágít az emberi erőforrás menedzsment különböző rendszerei alkalmazásainak specialitásaira. E szándékokat követve olyan új kézikönyvet dolgoztunk ki, amely mind a gyakorlati életben dolgozó szakemberek számára, mind pedig a különböző hazai és határontúli magyar nyelvű egyetemi oktatás keretében beinduló mesterképzések vezetőképző és EEM/HR szakjai, szakirányai keretében jól hasznosítható. 17

18 Célkitűzéseink elérése érdekében a könyv elkészítésébe társszerzőként igyekeztünk minél több egyetem oktatóját, kutatóját bevonni. Így is törekedtünk arra, hogy a szakterület különböző megközelítéseiből minél többet meg tudjunk jeleníteni, és egyúttal minél mélyebb ismeretet tudjunk közvetítetni. A gyakorlatközeliséget pedig az egyetemi és a gyakorlati életben praktizáló kollégáink esettanulmányok, esetleírások, szemelvények készítésébe való felkérésével is igyekeztünk biztosítani. Mindezen törekvések eredményeként olyan szakkönyvet tart a kezében az Tisztelt Olvasó, amely a korábbi 4 átdolgozás (Elbert et al., 1993; Farkas Karolinyné Poór 1994; Poór Karolinyné 1999; és Karolinyné et al. 2003) értékállónak bizonyult elemeinek és jellemzőinek megtartása mellett a legújabb elméleti megfontolásokat és empirikus vizsgálati eredményeket is magában foglalja. Sőt, olyan speciális területek, szektorok emberi erőforrás menedzselési sajátosságait is beemeltük, melyekről az évek során több speciális HR-területet érintő szakkönyvet jelentettünk meg (Poór, 1996 és 2009, illetve Karolinyné et al., 2005). E kézikönyv kidolgozása során olyan kérdések megválaszolását tartottuk szem előtt, mint: Hogyan változott az emberi erőforrás menedzselés fogalma és tartalma az elmúlt évek során? Melyek az emberi erőforrás menedzsment legfontosabb befolyásolói és mozgatórugói? Ki menedzseli a HR-tevékenységeket? Milyen külső szolgáltatók találhatók a HR területén? Mik az egyes rendszerek (funkciók) stratégiai megfontolásai, specifikus céljai, jellemzői, alkalmazási folyamatai, feltételei és eredményei? Milyen elméleti alapok szükségesek bizonyos EEM-rendszerek megértéséhez? Milyen sajátos jellemzői vannak a magán-, illetve a közszférában tevékenykedő szervezetek emberi erőforrás menedzselési gyakorlatának? Milyen változások várhatók a különböző HR-rendszerek alkalmazása terén? Mik az EEM-rendszerek működtetése során alkalmazott tipikus gyakorlati példák, technikák és vizsgálati tapasztalatok? Válaszainkat a következő strukturális elemek köré csoportosítva tárjuk az érdeklődő olvasók elé: Az EEM-munka szereplői és mozgatórugói: Alapok: az EEM fogalma, fejlődése, a szakmai szervezet szerepei, karrierutak a HR-ben. Befolyásolók és mozgatórugók: intézményi rendszer, munkaerőpiac, demográfia, nemzeti és szervezeti kultúra, szervezeti méret és tulajdonforma, globalizáció, felvásárlás-összevonás, stratégia. Szolgáltatók: tanácsadók, outsourcing, interim menedzsment, nemzetközi kutatási hálózatok. 18

19 Rendszerek (funkciók): HR-stratégia, tervrendszer és értékelés: Az üzleti és a HR-stratégia viszonyrendszerei, HR-stratégiák, a létszámtervezés folyamata és módszerei, az EEM értékelése, auditálása. Munkavégzési rendszerek felmérése, ki- és átalakítása: munkakör- és kompetenciaelemzés, személyspecifikáció és munkaköri leírás, munkakörtervezés, munkaidő és munkarend, munkaegészség és munkabiztonság. Erőforrás-biztosítási rendszerek: foglalkoztatási formák és munkajogi vonatkozások, a toborzás, kiválasztás és beillesztés, valamint a leépítés módszerei és technikái. Teljesítményértékelési rendszer: tervezés (célok, szereplők, módszerek), a működtetés folyamata (adminisztráció, értékelési megbeszélés) és monitorozása, a teljesítménymenedzsment sajátosságai. Kompenzációs/javadalmazási rendszerek: stratégiák és formák, alapbérformák, besorolási és munkakör-értékelési technikák, folyamatok és szereplők, a változóbér szerepe és feltételei, teljesítményalapú javadalmazás, juttatási formák. Személyzetfejlesztési és karrierrendszerek: a karriertervezés és -fejlesztés egyéni és szervezeti felelősségi területei, a személyzetfejlesztés rendszere: képzési igények meghatározása, képzési programok összeállítása, végrehajtása és értékelése. Alkalmazotti kapcsolatok: munkaügyi kapcsolatok, kollektív szerződés, par ti cipáció (közvetlen és közvetett), az alkalmazotti kommunikáció csatornái és módszerei. Az EEM információs rendszere: a HRIS-támogatás fejlődése, alapelemei, önálló, részben és teljesen integrált megoldásai. Az előzőekben felsoroltak mellett fontosnak tartottuk, hogy az emberi erőforrás menedzselés elméleti alapjait és egyes rendszereit bemutató okfejtéseinket a tanulást és a gyakorlati alkalamazást segítő fejezetekkel egészítsük ki. Ezek az esetleírások, szemelvények és módszertani segédletek. Az esettanulmányok és szemelvények: a különböző EEM-rendszerekkel kapcsolatos elméleti és módszertani ismeretek gyakorlati szituációban történő használatának mérlegelésével a problémafelismerés, az elemzőkészség fejlesztését is célozzák. Módszertani segédletek: Az egyes EEM-rendszerek keretében alkalmazható adatlapokat, számításokat és segédleteket mutatunk be. Az EEM az utóbbi években drámai gyorsasággal lépte át a hagyományos, adminisztratív korszakát. Napjaink sikeres vállalatainál már a humántőkével kapcsolatos kérdések állnak a szakemberek figyelmének középpontjában. Az EEM társtudományainak (pl. munkapszichológia, munkaszociológia, informatikai felhasználói rendszerek, statisztika, magatartástudomány stb.), fejlődése és a gyakorlati alkalmazások hatására az előzőekben felsorolt EEM-rendszerek területén a hagyományos (bürokratikus, közvetett és papír alapú) megoldások mellett egyre inkább megtalálhatók az új ( rugalmas, participatív és e-megoldások) formák is. Az egyes EEM-rendszerek bemutatásánál, a hagyományos formák mellett lehetőség szerint a rugalmas vagy az új típusú megoldások bemutatására is kitérünk. 19

20 A különböző munkaerő-piaci vizsgálatok azt mutatják, hogy egy gazdaságban a foglalkoztatottak több mint kétharmada (70 83,9%) dolgozik a magánszférában. A nagyvállalatoknál tevékenykedik a foglalkoztatottak majd 30%-a. A közszféra a foglalkoztatottak kevesebb mint egyharmadának (16 28,7%) ad munkát. A magyar gazdaság sajátos vonása, hogy multinacionális vállalatok helyi leányvállalatai foglalkoztatják a dolgozók közel 23%-át (UNCTAD, 2008). Az előzőekben vázoltak miatt az egyes EEM-rendszerek bemutatása során a főleg a hazai (domestic) nagyvállalatok gyakorlatára jellemző alkalmazási megoldások mellett kitérünk a közszféra sajátos szempontjaira és megoldásmódjaira. A külföldi tulajdonú cégekkel és szervezetekkel kapcsolatos EEM teljes körű tárgyalása egy másik könyvünkben, a Nemzetközi emberi erőforrás menedzsmentben (Poór, 2009) található meg. Szándékaink, terveink eredője ez a 15 fejezetből álló kézikönyv, melynek felépítése a következő: Az 1 3. fejezetekben áttekintést adunk az emberi erőforrás menedzsment = feladatairól, fogalmáról, rendszereiről, a funkció karrierfejlődéséről, mai jellemzőiről és szereplőiről, a HR-szervezetek alaptípusairól (1. fejezet), = szervezeten kívüli és belüli befolyásoló tényezőiről, mozgatórugóiról és azok mai jellemzőiről (2. fejezet), valamint = külső szolgáltatóiról, tanácsadóiról, szakmai szövetségeiről (3. fejezet). A fejezetekben ismertetjük a EEM legfontosabb rendszereit, azaz = Az emberi erőforrás menedzsment tervezési rendszerét: a stratégiákat, a tervezést és az értékelést (4. fejezet); = A munkavégzési rendszerek kapcsán a munkakör- és kompetenciaelemzés (5. fejezet); = A munkavégzési rendszerek ki- és átalakítását: a munkakört és környezetét (6. fejezet); = Az erőforrás-biztosítási rendszereket: a toborzást, kiválasztást, a beillesztést és leépítést (7. fejezet); = A teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelés rendszereit (8. fejezet) = Az ösztönzési rendszert (9. fejezet); = A személyzetfejlesztési rendszert (10. fejezet); valamint = Az alkalmazotti kapcsolatok rendszerét (11. fejezet). A 12. fejezet az emberi erőforrás menedzsment informatikai támogatását vázolja, a 13. fejezet pedig a HR jövőjét taglalja. A könyv 14. fejezetében társszerzők közreműködésével 9 esettanulmányt és 2 szemelvényt helyeztünk el. A könyv mellékletének is tekinthető 15. fejezetében olyan leírásokat, adatlapokat, számításokat és segédleteket mutatunk be, amelyek főként terjedelmi okok miatt kimaradtak az egyes rendszereket bemutató fejezetekből, ám az alkalmazók munkájákhoz hasznos segítséget adhatnak. A könyv végén szereplő összesített irodalomjegyzék a témában való kutatást segítheti elő, míg a tárgyszójegyzék a kézikönyvben való gyors keresést támogathatja. Egy ilyen könyv nem készülhetett volna számos közreműködő áldozatos munkája, fejlesztő szándékú észrevételei nélkül. Nagyon sok segítséget, támogatást kaptunk e kézikönyv megelőző verzióit más felsőoktatási intézményekben oktató kollé- 20

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Szakirány: Bank és pénzügy, Marketing, ECTS 2010/2011 EGYETEMI TANÉV IV. félév I. Általános információk az előadásokról,

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Munkaköri rendszer kialakítása, munkaköri leírások, munkakör-értékelés Larskol Tanácsadók

Munkaköri rendszer kialakítása, munkaköri leírások, munkakör-értékelés Larskol Tanácsadók Munkaköri rendszer kialakítása, munkaköri leírások, munkakör-értékelés Larskol Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Kik vagyunk?

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program 2 www.bosch.hu/jobs Junior Managers Program Egyedi karrierlehetőség a Bosch vezető-utánpótlás programjában A Bosch

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Az üzleti szolgáltató szektorban rejlő regionális lehetőségek Suhajda Attila 2011.06.21. Sopron,

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai. Kovács Krisztina HR igazgató

Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai. Kovács Krisztina HR igazgató Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai Kovács Krisztina HR igazgató Niccolò Machiavelli a cél szentesíti az eszközt 2 Tartalom 1. Magamról és HP Magyarország

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben

III. Országos Emberi Erőforrás Menedzsment, HR megoldások határok nélkül éves nemzetközi szakmai konferencia. Programfüzet

III. Országos Emberi Erőforrás Menedzsment, HR megoldások határok nélkül éves nemzetközi szakmai konferencia. Programfüzet TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen Humán Szakemberek Országos Szövetsége, MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottsága, Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 A könyv által tárgyalt témakörök 17 Kinek van szüksége információra? 18 A megcélzott olvasóközönség 18 A szervezett információs rendszer szükségessége

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei alapján (2013 2014)

Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei alapján (2013 2014) HR-Megoldások a XXI. Században fókuszban a közszféra és a magánszféra 2014. December 2. Budapest Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya

A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya A felnőttképzés vállalati keretek között Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya A vállalat mérete 1999 2005 (Alkalmazotti

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában

A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Mondolat Iroda, 2012. március 22. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

munkaerő-kölcsönzés kiszervezett HR munkaerő-közvetítés

munkaerő-kölcsönzés kiszervezett HR munkaerő-közvetítés munkaerő-kölcsönzés kiszervezett HR munkaerő-közvetítés Optimal Choice for Business RÓLUNK Cégünk, a HRem, 2009 óta működik sikeresen a komplex HR szolgáltatások magyarországi piacán. Kezdetben családi

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

PDF FORMÁTUMÚ DOKUMENTUM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF FORMÁTUMÚ DOKUMENTUM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- PDF FORMÁTUMÚ DOKUMENTUM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- IOSHA Munkáltatói kérdőív Bevezetés Az Európai Unió támogatásával és

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Küldetésünk Cost Consulting: megtakarítások az eredményre ható összes költséggel kapcsolatban A COST CONSULTING ALAPELVEI Megtakarítások azonosítása és realizálása

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN

A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN Kedves Kollégám! Mivel sem a hazai, sem a nemzetközi HR tevékenység nem élt még meg hasonló gazdasági válságot, annak kezelési módozatait,

Részletesebben

A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása

A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása Az elmúlt egy évben számtalan megkeresést és biztatást kaptunk, hogy folytassuk a megkezdett kutatásokat, vizsgáljuk tovább a pályakezdők helyzetét.

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Az előadás fő kérdései. Motiváció fogalma

Az előadás fő kérdései. Motiváció fogalma EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS tantárgy Motiváció, ösztönzés, javadalmazás 8-9. 9téma Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella közgazdaságtudomány kandidátusa, Ph.d. Az előadás fő kérdései 1. Motiváció lényege, folyamata,

Részletesebben

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07.

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Tartalom I. A munkaerő mobilitás és flexibilitás elméleti háttere II. Munkaerő mobilitás és flexibilitás

Részletesebben

HCRMS Új motivációs rendszereken alapuló vállalati humán erőforrás menedzsment modell és szolgáltatás

HCRMS Új motivációs rendszereken alapuló vállalati humán erőforrás menedzsment modell és szolgáltatás HCRMS Új motivációs rendszereken alapuló vállalati humán erőforrás menedzsment modell és szolgáltatás E-Group ICT Zrt. Garami Gábor, Tihanyi Péter NETWORKSHOP 7. JOGI, ETIKAI SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK 7.5

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

HUMÁN SZAKEMBEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, MTA IX. OSZTÁLY GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA EMBERI ERŐFORRÁSMENEDZSMENT ALBIZOTTSÁGA, MEGHÍVÓ.

HUMÁN SZAKEMBEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, MTA IX. OSZTÁLY GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA EMBERI ERŐFORRÁSMENEDZSMENT ALBIZOTTSÁGA, MEGHÍVÓ. HUMÁN SZAKEMBEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, MTA IX. OSZTÁLY GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA EMBERI ERŐFORRÁSMENEDZSMENT ALBIZOTTSÁGA, NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG MEGHÍVÓ (tervezet)

Részletesebben

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 31-én megjelentette a Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

HR Business Partner kutatás

HR Business Partner kutatás HR Business Partner kutatás HR az üzletben, üzlet a HR-ben: miként töltheti be a HRBP stratégiai üzleti szerepét Czeller István Geológiai modellfejlesztés vezető, MOL Csoport Varjasi Gábor Kutatásfejlesztés

Részletesebben

15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása

15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása 15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása Emberi erőforrás: a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben