Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv"

Átírás

1 Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás

2 Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, Budapest, Prielle Kornélia u Telefon: (40) Fax: +36 (1) Felelős vezető: a CompLex Kiadó Kft. igazgatója Kiadásért felelős: dr. Báldy Péter A kiadványok szerkesztésért felelős: Kis Erika Felelős szerkesztő: dr. Olajos Rita Olvasó-szerkesztő: Kovács Titusz Műszaki kiemelt főmunkatárs: Schuller Krisztina Gyártási főmunkatárs: Kerek Imréné Fedélterv és tördelés: CompLex Kiadó Kft. DTP-csoport Nyomdai munkálatok: Kaposvári Nyomda Kft. Felelős vezető: Pogány Zoltán ISBN Jelzőszám: KK-001P Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak szakkönyvesboltunkban a Kiadó címén, továbbá a portálon. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás és a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak bármely része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás

4 Szerkesztők: Karoliny Mártonné Poór József Szerzők: Karoliny Mártonné dr. habil. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem, KTK Poór József dr. egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem, KTK Társszerzők: Bábosik Mária dr. menedzsment tanácsadó (Pendl&Piswanger) Barta Zsuzsa dr. humánmenedzser (KSZK) Bencsik Andrea dr. habil. egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem, Győr) Berde Csaba dr. egyetemi tanár (Debreceni Egyetem) Borgulya Istvánné dr. habil. egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Dobay Péter dr. egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Dudás Ferenc dr. főszerkesztő (KözigPress) Francsovics Anna dr. főiskolai tanár (Óbudai Egyetem) Jarjabka Ákos dr. egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, KTK) László Gyula dr. egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Majó Zoltán dr. egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem) Morvay Leona dr. egyetemi docens (Nyugat-Magyarországi Egyetem) Nemeskéri Zsolt dr. egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, FEEK) Noszkay Erzsébet dr. habil. egyetemi docens (Budapesti Kommunikációs Főiskola) Szretykó György dr. egyetemi docens (Nyugat-Magyarországi Egyetem) Ternovszky Ferenc dr. főiskolai tanár (Budapesti Gazdasági Főiskola) Lektorálta: Sümeginé dr. Dobrai Katalin egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Vitai Zsuzsanna dr. egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Az előszót írta: Farkas Ferenc dr. egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem, KTK) Kézirat lezárva: július átdolgozott kiadás. Karoliny Mártonné dr., Poór József dr., Budapest, 2010 CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2010 A CompLex Jogi és Üzleti Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja.

5 Tartalomjegyzék A kézikönyv szerzői Bevezetés KAROLINY MÁRTONNÉ 1. Áttekintés az emberi erőforrás menedzsmentről Az emberi erőforrások és menedzselésük jelentősége Az emberi tőke szervezeti szerepe Az emberi erőforrás menedzsment feladatai, fogalma, rendszerei Az emberi erőforrás menedzsment céljai Az emberi erőforrás menedzselési funkció karrierfejlődése A HR-funkció megnevezései és gazdagodó szerepkörei Angliában A HR-funkció szerepei Magyarországon Az emberi erőforrás menedzsment jellemzői Az emberi erőforrás menedzsment szereplői A HR-szakemberek értékteremtő szerepei A HR-szervezetek alaptípusai Az egy üzletágú vállalatok számára centralizált, funkcionális HR-szervezet A holdingok számára decentralizált, független HR-szervezetek Diverzifikált üzleti szervezetű vállalatoknak megosztott szolgáltatású, háromrétegű HR-szervezet A HR-szakemberek speciális feladatai és értékteremtő kompetenciái Összefoglalás POÓR JÓZSEF 2. Az emberi erőforrás menedzsment befolyásolóiés mozgatórugói Külső befolyásoló tényezők Demográfiai helyzet Gazdasági fejlettség Foglalkoztatás és munkaerőpiac

6 Munkajogi szabályozás A globális pénzügyi és gazdasági válság hatása Modern menedzsmentkoncepciók Az emberi erőforrás menedzsment szervezeten belülibefolyásolói A szervezet jellemzői A munkakör jellemzői Az alkalmazottak jellemzői egyének, munkacsoportok Külső-belső befolyásolók: a nemzeti szervezeti kultúra és a HR (JARJABKA ÁKOS) A szervezeti életciklus és a HR Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben A közszféra és emberi erőforrás menedzselési sajátosságai Felsőoktatás Összefoglalás POÓR JÓZSEF 3. Az emberi erőforrás menedzsment külső szolgáltatói Tanácsadók tanácsadás Alapfogalmak áttekintése Szolgáltatások Informáló HR-tanácsadás Tervező tanácsadás az HR-ben Változásalapú tanácsadás a HR-ben Szervezeti tanulást segítő tanácsadás a HR-ben HR Outsourcing HR kiszervezés Fogalma A kiszervezési döntés szempontjai és területei Tipikus HRO-szolgáltatók Kiszervezés előnyei-hátrányai Interim menedzsment A külső szolgáltatók igénybevételének alakulása fejlődési trendek Szakmai szövetségek, kiállítók és szaklapok Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Külső szolgáltatók a közszférában (Dudás Ferenc) Külső szolgáltatók a felsőoktatásban Összefoglalás KAROLINY MÁRTONNÉ 4. Az emberi erőforrás menedzsment tervezési rendszere: stratégiák, tervezés, értékelés A stratégiai emberi erőforrás menedzsment A szervezeti és az emberi erőforrás menedzsment stratégia kapcsolatrendszere

7 4.2. Emberi erőforrás menedzsment stratégiák Az emberi erőforrás mendzsment stratégia létrehozásának közelítései Az emberi erőforrás menedzsment stratégiák típusai Az emberi erőforrások és menedzselésük tervei Az emberi erőforrás menedzsment tervezésének stratégiai választásai A tradicionális létszámtervtől a komplex emberi erőforrásmenedzsment tervig A komplex emberi erőforrás menedzsment tervezés fázisai, tartalma és technikái Értékelés, mérés, kontrolling az emberi erőforrás menedzsmentben Értékelés, auditálás Mérés, kontrolling A HR-munka hatékonyságának értékelésére használható technikák Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben HR-stratégia a felsőoktatásban (POÓR JÓZSEF) HR-kontrolling a felsőoktatásban (NEMESKÉRI ZSOLT) Összefoglalás POÓR JÓZSEF 5. Munkakör- és kompetenciaelemzés A munkaköri rendszer elemei és elemzései Folyamatelemzés Munkakör Munkakörelemzés A munkakörelemzés fogalma és stratégiai szerepe Munkakör-család A munkakörelemzés folyamata Munkaköri leírás Kompetenciaelemzés A kompetenciaelemzés fogalma Egy tipikus kompetenciamodell Munkakör- és kompetenciaelemzési problémák Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Közszolgálat Felsőoktatás Összefoglalás KAROLINY MÁRTONNÉ 6. A munkavégzési rendszerek ki- és átalakítása: a munkakör és környezete A munkavégzési rendszerek ki- és átalakításának szempontrendszere

8 Amit a munkatársak tesznek Amit a munkatársak igényelnek A munkakörök kapcsolati formája Az egyéni munkakörök ki- és átalakításának közelítései és megoldásai A mechanisztikus közelítés és a tudományos menedzsment A motivációs közelítés: munkakör-gazdagítás A munkacsoportok hagyományos és új formái A munkacsoportok tipizálása A foglalkoztatási formák hagyományos és új, rugalmas megoldásai (JARJABKA ÁKOS) Atipikus foglalkoztatási formák A távmunka és a távmunkás Az atipikus munkavégzés jogi háttere az EU-ban és hazánkban A munkaidő és munkarend tradicionális és új, rugalmas megoldásai (JARJABKA ÁKOS) A munkaidő és felhasználásának jogszabályi keretei A munkaidő és munkarend kialakításának atipikus formái A munkavégzés egészséges és biztonságos környezetének megteremtése (MORVAY LEONA) Munkavédelem A munkaegészség és munkabiztonság megteremtése Munkavédelmi kockázatértékelés A munkaegészség és munkabiztonság fokozásának új eszközei és területei Új típusú munkamegbetegedések Egészségfejlesztés Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben (POÓR JÓZSEF) A közszolgálati munkavégzés sajátosságai A munkavégzés sajátosságai a felsőoktatásban Összefoglalás KAROLINY MÁRTONNÉ 7. Erőforrás-biztosítási rendszerek: toborzás, kiválasztás, beillesztés és leépítés Az emberi erőforrások biztosításának stratégiái Az erőforrás-biztosítás stratégiai választásai Külső emberi erőforrások igénybevétele vs. saját személyzetbiztosítása A saját személyzet biztosításának stratégiai választásai A toborzás Belső toborzási források és módszerek A külső toborzási források és szereplői A külső toborzás módszerei

9 7.4. A kiválasztás Kiválasztási eszközök, módszerek Felvétel, beillesztés Munkaszerződés, próbaidő Beillesztés, orientáció Elbocsátás, leépítés A munkaviszony megszüntetése A leépítés Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben A KSZK szerepe a közszféra személyzetbiztosításában (BARTA ZSUZSANNA) Felsőoktatás (POÓR JÓZSEF) Összefoglalás KAROLINY MÁRTONNÉ 8. Teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelési rendszerek A teljesítménymenedzselés stratégiái Teljesítménymenedzsmentstratégiák A teljesítménymenedzsment-ciklus alapelemei A teljesítménymenedzsment-rendszer kialakításának stratégiai választásai Teljesítménymenedzselési célok A teljesítményinformációk típusai, a teljesítmény dimenziói Teljesítményértékelési technikák Az értékelési rendszer szereplői Az értékelés kommunikálása A teljesítményértékeléssel és a teljesítménymenedzsmenttel kapcsolatos problémák, kritikák A hatékony teljesítménymenedzsment feltételei, sajátosságai Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Közszolgálat (Karoliny Mártonné) Felsőoktatás (POÓR JÓZSEF) Összefoglalás LÁSZLÓ GYULA POÓR JÓZSEF 9. Az ösztönzési rendszerek Az ösztönzésmenedzsment keretei Az ösztönzés céljai Az ösztönzést meghatározó legfontosabb tényezők Az ösztönzésmenedzsment rendszere Ösztönzési politika Ösztönzési stratégiák Ösztönzési rendszer

10 Az ösztönzési csomag elemei Alapbérformák Teljesítményalapú javadalmazás Csoportbér Hosszú távú ösztönzés részesedési technikák A felsővezetők ösztönzése Az elmúlt évek trendjei Munkakör-értékelési technikák A munkakör-értékelés fogalma és célja Munkakör-értékelési módszerek Alkalmazási tanácsok és jövőkép Juttatások A juttatások fogalma, a rendszer kialakításának szempontjai A juttatási programok tervezése és menedzsmentje Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Ösztönzés a közszolgálatban Ösztönzés a felsőoktatásban Összefoglalás POÓR JÓZSEF BENCSIK ANDREA SZRETYKÓ GYÖRGY TERNOVSZKY FERENC 10. Személyzetfejlesztési rendszer A személyzetfejlesztés alapjai Személyzetfejlesztés és stratégiai befolyásolói Tréning vs. személyzetfejlesztés Személyzetfejlesztési jellemzők Oktatási és tréningprogramok fejlesztése és megvalósítása Az oktatás és tréning alapvető kérdései Az oktatási és tréningprogramok alapelvei Oktatási, tréningszükséglet elemzése A program céljának és felépítésének kialakítása A program tartalmának és struktúrájának a kidolgozása Felkészülés a tréningprogramra Az oktatási és tréningprogram lebonyolítása Karriermenedzselés Egyéni és szervezeti felelősségi területek Az egyes szereplők felelősségei Női karriermodell A hagyományos karriermodell és a nők karrierje A női karrier támogatásának újabb módszerei Munkahely és Család Audit innovatív szervezetfejlesztés Tudásmenedzsment és személyzetfejlesztés A tudásmenedzsment létjogosultsága, rendszerépítés A személyzetfejlesztés, a karriertervezés és a tudásmenedzsment- rendszer kapcsolata

11 Tudásmenedzsment tehetségmenedzsment, mint a siker jövője Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Személyzetfejlesztés a közszolgálatban Személyzetfejlesztés a felsőoktatásban Összefoglalás LÁSZLÓ GYULA 11. Az alkalmazotti kapcsolatok rendszere Érdekegyeztetés, az érdekek összehangolása Munkaügyi és/vagy alkalmazotti kapcsolatok Ipari és munkaügyi kapcsolatok A munkaügyi kapcsolatok jelentése A minőségi körök Az alkalmazotti kapcsolatok A munkaügyi/alkalmazotti kapcsolatok stratégiai választásai A kommunikáció az alkalmazotti kapcsolatokban (BORGULYA ÁGNES) Az alkalmazotti kapcsolatok a szervezeti kommunikáció rendszerében A kommunikáció funkciói és folyamata az alkalmazotti kapcsolatokban Az egyutas rendszertől az interaktív kommunikációs folyamatokig A munkaügyi kapcsolatok alapvető dimenziói Szereplők Együttműködési területek Kollektív tárgyalás, kollektív szerződés A kollektív tárgyalások alapelvei A kollektív szerződés hatóköre és tartalma A kollektív tárgyalás folyamata A tárgyalások előkészítése A tárgyalások lefolytatása Tárgyalási stratégiák A tárgyalások utóélete Participáció A munkavállalói részvétel alapelvei A szervezeten belüli participáció Az üzemi tanácsok pozicionálása A munkaügyi konfliktusok kezelése A konfliktusok kezelésének alapelve A munkaügyi konfliktusok típusai A munkaügyi konfliktuskezelés típusai

12 Munkaharc A munkaharc szerepe a munkaügyi kapcsolatokban A munkaharc eszközei Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben Közszolgálat Felsőoktatás Összefoglalás DOBAY PÉTER MAJÓ ZOLTÁN 12. Az emberi erőforrás menedzsmentinformatikai támogatása Az emberi erőforrás menedzsment információs rendszerei: tegnap és ma Az infokommunikációs technológia térnyerésének hatásai Az infokommunikációs technika következményei az emberi erőforrás menedzsment területén Az informatika megváltozó szerepe Az e -korszak előtti jellemzők Az e -korszak fejleményei Az emberi erőforrás menedzsment hagyományos informatikai támogatásának fejlődése A számítógépes alkalmazások előnyei és hátrányai Költség-haszon szempontok Komplex mérlegelések Korszerű megoldások, trendek: az integrált e-eem megjelenése Az integrált e-eem rendszer elemei Az e-eem alkalmazásának feltételei Többet, jobbat és különlegeset: e-eem jövőképek Az internet mindent visz A virtuális munkaerőpiac A HR-outsourcing és az e-eem viszonya A munkahelyi internet: a munkavállalók felhasználóvá válásának árnyoldalai Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben (Poór József) Közszolgálat Felsőoktatás Összefoglalás POÓR JÓZSEF 13. A HR jövője A HR jövőjére vonatkozó előrejelzések Korábbi előrejelzések Világgazdasági előrejelzések és a HR jövője A Forgatókönyv a világ globalizálódása/laposodás folytatódik

13 B forgatókönyv megregulázottan globalizálodó/ laposodó világ C forgatókönyv szűkülő-önmagába zárodó világ HR-átalakítás jövőorintált modellje Környezet megértése A célok és kimenetek kitűzése A HR-rendszer újratervezése A HR-transzformáció megvalósítása, a felelősségek meghatározása Alkalmazási gyakorlat speciális környezetben A közszolgálati HR jövője A felsőoktatási HR jövője Összefoglalás Esettanulmányok és szemelvények az EEM-rendszerek témaköreiből Esettanulmány: A munkaerő-szükséglet biztosítása változó egyedi vevői igények esetén (BENCSIK ANDREA) Esettanulmány: A teljesítményértékelés, mint munkaerőmegtartó eszköz (BENCSIK ANDREA) Esettanulmány: Egy jó tudásmenedzsment megoldás a HR-vezető ötlete alapján (NOSZKAY ERZSÉBET) Esettanulmány: Multi-út (KAROLINY MÁRTONNÉ ) Esettanulmány: Egy pachwork-karrier foltjai (KAROLINY MÁRTONNÉ) Esettanulmány: Coaching folyamat (POÓR JÓZSEF) Esettanulmány: Cafetéria egy állami tulajdonú vállalatnál (POÓR JÓZSEF) Esettanulmány: A közigazgatási HR fejlesztése egy elképzelt országban (DUDÁS FERENC POÓR JÓZSEF) Esettanulmány: HR-kommunikáció egy kft. telephelyén (DÉVÉNYI MÁRTA) Szemelvény: Munkakör-értékelés az evosoftnál (BÁBOSIK MÁRIA) Szemelvény: Az emberi erőforrás menedzsment a mezőgazdaságban (BERDE CSABA) POÓR JÓZSEF 15. Módszertani segédletek az EEM-rendszerek témaköréből Melléklet: Cél-, felelősség- és követelményelemző lap Melléklet: Egy minisztériumi HR-vezető munkaköri leírása Melléklet: Munkakör-értékelési módszer felsővezetői pozíciókra Melléklet: Egy Értékelő/Fejlesztő Központ elemei Melléklet: Egy kompetenciaértékelő lapra Melléklet: Egy strukturált bizottsági állásinterjú dokumentumai (KAROLINY MÁRTONNÉ)

14 15.7. Melléklet: A coaching folyamata Melléklet: Egy képzési-oktatási központ felépítésére Melléklet: Egy képzés-oktatási program értékelő kérdőívre Melléklet: Egy példa a fizetés/javadalmazás modellezésére Melléklet: Példa egy felsővezetői javadalmazási felmérés elemzési táblájára Melléklet: A HR-kontrolling tipikus mutatószámai (FRANCSOVICS ANNA) Melléklet: A Hay Guide Chart egy munkakör-értékelési táblázata (engedéllyel) Irodalomjegyzék Tárgymutató

15 A kézikönyv szerzői DR. BÁBOSIK MÁRIA: okleveles közgazda, menedzsment tanácsadó és coach, Dr. Pendl & Dr. Piswanger Int. Vezetői Tanácsadó Kft. DR. BARTA ZSUZSANNA: biztosítási szakjogász és humánmenedzser, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) menedzsere, személyügyi szakértő. DR. BENCSIK ANDREA: okleveles szervező vegyészmérnök, a közgazdaság-tudomány kandidátusa, gazdálkodás- és szervezéstudományok PhD, habilitált egyetemi docens a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszékén. DR. BERDE CSABA: okleveles agrármérnök, közgazdaság-tudományi PhD, habilitált egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének vezetője. DR. BORGULYA ISTVÁNNÉ: bölcsész, a közgazdaság-tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézetében. DR. DOBAY PÉTER: matematika-fizika szakos tanár, a közgazdaság-tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdaság-módszertani Intézetében. DR. DUDÁS FERENC: okleveles jogász, c. főiskolai tanár a Budapesti Kommunikációs Főiskolán, a KözigPress főszerkesztője, elnöki közkapcsolati főtanácsadó a CIG Közép-európai Biztosító Zrt.-nél. DR. FRANCSOVICS ANNA: okleveles közgazda, PhD, főiskolai tanár, oktatási dékánhelyettes az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán. DR. JARJABKA ÁKOS: jogi szakokleveles közgazda, PhD, egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Gazdálkodástudomány Intézete Szervezés és Vezetés Tanszékén. KA ROLINY MÁRTONNÉ DR.: okleveles közgazda, PhD, habilitált egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Gazdálkodástudomány Intézete Szervezés és Vezetés Tanszékén. 15

16 DR. LÁSZLÓ GYULA: okleveles közgazda, a közgazdaság-tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézetben. DR. MAJÓ ZOLTÁN: okleveles közgazda, PhD, egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. DR. MORVAY LEONA: okleveles agrármérnök, okleveles munkavédelmi szakmérnök, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, egyetemi docens a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar, Vállalatgazdasági és Vezetéstudományi Intézetben. DR. NEMESKÉRI ZSOLT: okleveles közgazda, okleveles humán szervező, PhD, egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán. DR. NOSZKAY ERZSÉBET: okleveles közgazda, közgazdaság-tudományok kandidátusa, egyetemi m. tanár, főiskolai tanár, habilitált a Szent István Egyetemen, a Budapesti Kommunikációs Főiskola Vezetés-Szervezéstudományi és Üzletviteli Tanácsadási Tudásközpont vezetője. DR. POÓR JÓZSEF: okleveles közgazda, bejegyzett vezetési tanácsadó (CMC), a közgazdaság-tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaság-tudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézetben. DR. SZRETYKÓ GYÖRGY: közgazdász, a szociológiai tudomány kandidátusa, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Humánerőforrás-fejlesztési Intézeti Tanszékén. DR. TERNOVSZKY FERENC: okleveles közgazda, PhD, habilitált a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Karán, főiskolai tanár a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán. 16

17 Bevezetés A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Karának munkatársaiként a rendszerváltást követően a hazai szakkönyvpiacon elsőként jelentkeztünk olyan tananyaggal, amely egy akkoriban születő új szakma, a személyzetmenedzselés, avagy az emberi erőforrás menedzsment területén alkalmazható módszerekről adott áttekintést. A valamikori Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó és jogutódai gondozásában eddig négy átdolgozott kiadást megélt munka kézikönyvvé fejlődve azóta sok szakember polcán megtalálható. A bolognai oktatási rendszer bevezetése az emberi erőforrás menedzsment (EEM) oktatását is kétszintűvé tette. Az alapképzésben közvetített ismeretek elsajátítása során a hallgatók megismerkednek a szakterület kulcselemeivel, az alapvető koncepciókkal, elvekkel, áttekintést kapnak az alkalmazható főbb módszerekről. A mester szinten folyó emberi erőforrás menedzsment oktatás célja így a különböző felsőoktatási intézményekből érkező hallgatók ismereteinek konszolidálása mellett az elméleti és módszertani szempontból egyformán elmélyült alkalmazói tudásszint elérésének biztosítása. Kézikönyvünknek e cél teljesítése mellett azt a szerepet is szánjuk, hogy mind a vezetői funkciót betöltők, mind pedig az emberi erőforrás menedzselés szakértői (HR) munkájának gyakorlata iránt érdeklődők igényeit kielégítse. E célok elérése érdekében olyan szakkönyvet igyekeztünk létrehozni, amely a hallgatók számára összefoglalja az emberi erőforrás menedzselés legfontosabb elméleti alapjait, befolyásoló tényezőit és mozgatórugóit, részletesen tárgyalja az emberi erőforrás menedzselés tervezését, működtetését és ellenőrzését támogató rendszereket, az azok kialakítása és működtetése során kidolgozott legnépszerűbb megoldásokat, az új felmérési eredményeket és kutatói véleményeket, példák és esetleírások segítségével betekintést nyújt a HR-munka gyakorlatába, olyan módszertani segédletet tartalmaz, ami bemutatja a HR-munkában használt eljárások, technikák alkalmazásához és megértéséhez elengedhetetlen számításokat, adatlapokat és útmutatókat, az esettanulmányok, szemelvények bemutatásával rávílágít az emberi erőforrás menedzsment különböző rendszerei alkalmazásainak specialitásaira. E szándékokat követve olyan új kézikönyvet dolgoztunk ki, amely mind a gyakorlati életben dolgozó szakemberek számára, mind pedig a különböző hazai és határontúli magyar nyelvű egyetemi oktatás keretében beinduló mesterképzések vezetőképző és EEM/HR szakjai, szakirányai keretében jól hasznosítható. 17

18 Célkitűzéseink elérése érdekében a könyv elkészítésébe társszerzőként igyekeztünk minél több egyetem oktatóját, kutatóját bevonni. Így is törekedtünk arra, hogy a szakterület különböző megközelítéseiből minél többet meg tudjunk jeleníteni, és egyúttal minél mélyebb ismeretet tudjunk közvetítetni. A gyakorlatközeliséget pedig az egyetemi és a gyakorlati életben praktizáló kollégáink esettanulmányok, esetleírások, szemelvények készítésébe való felkérésével is igyekeztünk biztosítani. Mindezen törekvések eredményeként olyan szakkönyvet tart a kezében az Tisztelt Olvasó, amely a korábbi 4 átdolgozás (Elbert et al., 1993; Farkas Karolinyné Poór 1994; Poór Karolinyné 1999; és Karolinyné et al. 2003) értékállónak bizonyult elemeinek és jellemzőinek megtartása mellett a legújabb elméleti megfontolásokat és empirikus vizsgálati eredményeket is magában foglalja. Sőt, olyan speciális területek, szektorok emberi erőforrás menedzselési sajátosságait is beemeltük, melyekről az évek során több speciális HR-területet érintő szakkönyvet jelentettünk meg (Poór, 1996 és 2009, illetve Karolinyné et al., 2005). E kézikönyv kidolgozása során olyan kérdések megválaszolását tartottuk szem előtt, mint: Hogyan változott az emberi erőforrás menedzselés fogalma és tartalma az elmúlt évek során? Melyek az emberi erőforrás menedzsment legfontosabb befolyásolói és mozgatórugói? Ki menedzseli a HR-tevékenységeket? Milyen külső szolgáltatók találhatók a HR területén? Mik az egyes rendszerek (funkciók) stratégiai megfontolásai, specifikus céljai, jellemzői, alkalmazási folyamatai, feltételei és eredményei? Milyen elméleti alapok szükségesek bizonyos EEM-rendszerek megértéséhez? Milyen sajátos jellemzői vannak a magán-, illetve a közszférában tevékenykedő szervezetek emberi erőforrás menedzselési gyakorlatának? Milyen változások várhatók a különböző HR-rendszerek alkalmazása terén? Mik az EEM-rendszerek működtetése során alkalmazott tipikus gyakorlati példák, technikák és vizsgálati tapasztalatok? Válaszainkat a következő strukturális elemek köré csoportosítva tárjuk az érdeklődő olvasók elé: Az EEM-munka szereplői és mozgatórugói: Alapok: az EEM fogalma, fejlődése, a szakmai szervezet szerepei, karrierutak a HR-ben. Befolyásolók és mozgatórugók: intézményi rendszer, munkaerőpiac, demográfia, nemzeti és szervezeti kultúra, szervezeti méret és tulajdonforma, globalizáció, felvásárlás-összevonás, stratégia. Szolgáltatók: tanácsadók, outsourcing, interim menedzsment, nemzetközi kutatási hálózatok. 18

19 Rendszerek (funkciók): HR-stratégia, tervrendszer és értékelés: Az üzleti és a HR-stratégia viszonyrendszerei, HR-stratégiák, a létszámtervezés folyamata és módszerei, az EEM értékelése, auditálása. Munkavégzési rendszerek felmérése, ki- és átalakítása: munkakör- és kompetenciaelemzés, személyspecifikáció és munkaköri leírás, munkakörtervezés, munkaidő és munkarend, munkaegészség és munkabiztonság. Erőforrás-biztosítási rendszerek: foglalkoztatási formák és munkajogi vonatkozások, a toborzás, kiválasztás és beillesztés, valamint a leépítés módszerei és technikái. Teljesítményértékelési rendszer: tervezés (célok, szereplők, módszerek), a működtetés folyamata (adminisztráció, értékelési megbeszélés) és monitorozása, a teljesítménymenedzsment sajátosságai. Kompenzációs/javadalmazási rendszerek: stratégiák és formák, alapbérformák, besorolási és munkakör-értékelési technikák, folyamatok és szereplők, a változóbér szerepe és feltételei, teljesítményalapú javadalmazás, juttatási formák. Személyzetfejlesztési és karrierrendszerek: a karriertervezés és -fejlesztés egyéni és szervezeti felelősségi területei, a személyzetfejlesztés rendszere: képzési igények meghatározása, képzési programok összeállítása, végrehajtása és értékelése. Alkalmazotti kapcsolatok: munkaügyi kapcsolatok, kollektív szerződés, par ti cipáció (közvetlen és közvetett), az alkalmazotti kommunikáció csatornái és módszerei. Az EEM információs rendszere: a HRIS-támogatás fejlődése, alapelemei, önálló, részben és teljesen integrált megoldásai. Az előzőekben felsoroltak mellett fontosnak tartottuk, hogy az emberi erőforrás menedzselés elméleti alapjait és egyes rendszereit bemutató okfejtéseinket a tanulást és a gyakorlati alkalamazást segítő fejezetekkel egészítsük ki. Ezek az esetleírások, szemelvények és módszertani segédletek. Az esettanulmányok és szemelvények: a különböző EEM-rendszerekkel kapcsolatos elméleti és módszertani ismeretek gyakorlati szituációban történő használatának mérlegelésével a problémafelismerés, az elemzőkészség fejlesztését is célozzák. Módszertani segédletek: Az egyes EEM-rendszerek keretében alkalmazható adatlapokat, számításokat és segédleteket mutatunk be. Az EEM az utóbbi években drámai gyorsasággal lépte át a hagyományos, adminisztratív korszakát. Napjaink sikeres vállalatainál már a humántőkével kapcsolatos kérdések állnak a szakemberek figyelmének középpontjában. Az EEM társtudományainak (pl. munkapszichológia, munkaszociológia, informatikai felhasználói rendszerek, statisztika, magatartástudomány stb.), fejlődése és a gyakorlati alkalmazások hatására az előzőekben felsorolt EEM-rendszerek területén a hagyományos (bürokratikus, közvetett és papír alapú) megoldások mellett egyre inkább megtalálhatók az új ( rugalmas, participatív és e-megoldások) formák is. Az egyes EEM-rendszerek bemutatásánál, a hagyományos formák mellett lehetőség szerint a rugalmas vagy az új típusú megoldások bemutatására is kitérünk. 19

20 A különböző munkaerő-piaci vizsgálatok azt mutatják, hogy egy gazdaságban a foglalkoztatottak több mint kétharmada (70 83,9%) dolgozik a magánszférában. A nagyvállalatoknál tevékenykedik a foglalkoztatottak majd 30%-a. A közszféra a foglalkoztatottak kevesebb mint egyharmadának (16 28,7%) ad munkát. A magyar gazdaság sajátos vonása, hogy multinacionális vállalatok helyi leányvállalatai foglalkoztatják a dolgozók közel 23%-át (UNCTAD, 2008). Az előzőekben vázoltak miatt az egyes EEM-rendszerek bemutatása során a főleg a hazai (domestic) nagyvállalatok gyakorlatára jellemző alkalmazási megoldások mellett kitérünk a közszféra sajátos szempontjaira és megoldásmódjaira. A külföldi tulajdonú cégekkel és szervezetekkel kapcsolatos EEM teljes körű tárgyalása egy másik könyvünkben, a Nemzetközi emberi erőforrás menedzsmentben (Poór, 2009) található meg. Szándékaink, terveink eredője ez a 15 fejezetből álló kézikönyv, melynek felépítése a következő: Az 1 3. fejezetekben áttekintést adunk az emberi erőforrás menedzsment = feladatairól, fogalmáról, rendszereiről, a funkció karrierfejlődéséről, mai jellemzőiről és szereplőiről, a HR-szervezetek alaptípusairól (1. fejezet), = szervezeten kívüli és belüli befolyásoló tényezőiről, mozgatórugóiról és azok mai jellemzőiről (2. fejezet), valamint = külső szolgáltatóiról, tanácsadóiról, szakmai szövetségeiről (3. fejezet). A fejezetekben ismertetjük a EEM legfontosabb rendszereit, azaz = Az emberi erőforrás menedzsment tervezési rendszerét: a stratégiákat, a tervezést és az értékelést (4. fejezet); = A munkavégzési rendszerek kapcsán a munkakör- és kompetenciaelemzés (5. fejezet); = A munkavégzési rendszerek ki- és átalakítását: a munkakört és környezetét (6. fejezet); = Az erőforrás-biztosítási rendszereket: a toborzást, kiválasztást, a beillesztést és leépítést (7. fejezet); = A teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelés rendszereit (8. fejezet) = Az ösztönzési rendszert (9. fejezet); = A személyzetfejlesztési rendszert (10. fejezet); valamint = Az alkalmazotti kapcsolatok rendszerét (11. fejezet). A 12. fejezet az emberi erőforrás menedzsment informatikai támogatását vázolja, a 13. fejezet pedig a HR jövőjét taglalja. A könyv 14. fejezetében társszerzők közreműködésével 9 esettanulmányt és 2 szemelvényt helyeztünk el. A könyv mellékletének is tekinthető 15. fejezetében olyan leírásokat, adatlapokat, számításokat és segédleteket mutatunk be, amelyek főként terjedelmi okok miatt kimaradtak az egyes rendszereket bemutató fejezetekből, ám az alkalmazók munkájákhoz hasznos segítséget adhatnak. A könyv végén szereplő összesített irodalomjegyzék a témában való kutatást segítheti elő, míg a tárgyszójegyzék a kézikönyvben való gyors keresést támogathatja. Egy ilyen könyv nem készülhetett volna számos közreműködő áldozatos munkája, fejlesztő szándékú észrevételei nélkül. Nagyon sok segítséget, támogatást kaptunk e kézikönyv megelőző verzióit más felsőoktatási intézményekben oktató kollé- 20

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009)

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Bokor, Kováts, Csillag, Bácsi, Szilas: Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Készítette: Ismeretlen 2011.május 1 / 38. oldal 1. Emberi erőforrás menedzsment kialakulása EEM def: emberek hatékony vezetésére

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK A felsõoktatás minõsége és a gazdaság elvárásai Polónyi István A felsõoktatás minõségügye és az új felsõoktatási törvényi szabályozás néhány összefüggése

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

A tanácsadás folyamata

A tanácsadás folyamata 5 A tanácsadás folyamata POÓR JÓZSEF FARKASNÉ KURUCZ ZSUZSA A cikk célja, hogy általánosságban bemutassa a tanácsadás folyamatát. Áttekintjük többek között a következőket: A tanácsadási munka jellegzetes

Részletesebben