írói í r á s a i Összeállította

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4."

Átírás

1 A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c

2 Bevezetés. A Válasz májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból került ki, akik a szépirodalom mellett részben publicisztikai, részben szociográfiai vonalon a magyar nép nagy sorsproblemáival, elsősorban a földbirtok kérdésével, is foglalkoztak. Lassanként körülötte kristályosodott ki az a szociográfus nemzedék, amely a szegényparasztság problémáinak feltárásával és a megoldatlan magyar sorskérdések kendőzetlen feltárásával úgyszólván újra felfedezte Magyarországot. A Márciusi Front, amely elsősorban a haladó, népi származású irók politikai tömörülése volt, a Válasz hasábjain tette közzé politikai programját. A Válasz írógárdája azonban a parasztság problémái mellett nem hanyagolta el a munkásság problémáit sem, bár tagadhatatlanul kisebb teret szentelt neki. A Válaszban közölt szépirodalmi alkotások - kevés kivételtől eltekintve - harcos állásfoglalást fejeztek ki, akár Illyés Gyula verseit, akár Veres Péter, vagy Szabó Pál novelláit nézzük. Bár irodalmi síkon a Válaszban elsősorban a népi írók domináltak, azért nem zárkózott el egyéb irányzatok elől sem, ha azok akár művészi szempontból, akár világnézeti állásfoglalás szempontjából beleillettek a Válasz keretébe. Sárközi Györgytől a szerkesztést 1938-ban, idők jeleként, egy szerkesztőbizottság vette át, amely Erdei Ferencből, Erdélyi Józsefből, Gulyás Pálból, Illyés Gyulából, Kerék Mihályból, Féja Gézából, Kodolányi Jánosból, Kovács Imréből, Matolcsy Mátyásból, Németh Imréből, Németh Lászlóból, Sárközi Györgyből, Szabó Zoltánból, Tamási Áronból, Veres Péterből és Zilahy Lajosból állt ban, a hatodik számmal a Válasz beszüntette a megjelenését. A megszűnést a szerkesztőbizottság "Búcsú az olvasótól" c. cikkében jelentette be és a megszűnés okát az "anyagi eszközök fogyatékosságával", valamint a "szellemi szabadság egyre fokozódó korlátozásával" indokolta. A szociográfus írók (Kovács Imre, Féja Géza) ellen sorozatosan lefolytatott izgatási perek, valamint az Illyés Gyula ellen lefolytatott vallásgyalázási per tarthatatlanná tették a Válasz helyzetét. A szerkesztőbizottság nem akarta bevárni a kormánybetiltást, inkább maga szüntette be a lap megjelenését. Mindenesetre bejelentették, hogy "a tollat nem tesszük le, makacsul szorítjuk kezünkben, s folytatjuk a munkánkat ott, ahol

3 lehet. A nyílt kiállás lehetőségét a felszabadulás hozta meg októberében a Válasz újból magjelent, Illyés Gyula szerkesztősége alatt s ő vitte tovább egészen 1949 júniusában bekövetkezett végleges megszűnéséig. A lap végleges megszűnését nem a politikai helyzet okozta, mint 1936-ban, hanem az anyagi eszközök elégtelensége. A szerkesztő "Szűnjék meg a Válasz?" c. cikkében az olvasóközönségéhez fordult, bejelentette a lap válságos helyzetét és felkérte az olvasókat, hogy mindenki legalább egy új előfizetőt toborozzon, mert másképpen a lap nem lesz fenntartható. Úgy látszik, hogy ez a remény nem vált valóra, mert a Válasz az 1949 évi 5-6 számmal végleg megszűnt. A Válasz 1934 májusától júniusáig, majd októberétől júniusáig élt, mint hetilap. Virágzását ben érte el, amikor az egyes számok terjedelmükben annyira megnőttek, hogy az évfolyam két kötetben jelenhetett meg. Ettől eltekintve, az és csonkaéveket leazámítva, évi 12 szám volt a termés. A Válasz gazdag anyaga nemcsak irodalomtörténeti szempontból, de köztörténeti szempontból is értékes, éppen ez indokolja jelen munka elkészülését. Anyaga két főrészre oszlik: az első rész a Válasz íróit sorolja fel írásaikkal együtt, íróik betűrendjében, a második rész pedig a Válasz írásait rendszerezi. A rendszerezés beosztásáról a tartalomjegyzék nyújt bővebb felvilágosítást.

4 A V Á L A S Z i r ó i.

5 -2- A. Áchim András Képviselőházi beszéde július 20.-án a földmivel* sügyi tárca költségvetésének tárgyalásán. 1947, I Adorján János : Mezőgazdaságunk jövője I Alecsandri Vasile. % Alom. /V./ Fordította Bardócz Árpád Angyal Endre : Ivo Andics : Rid a Drinán, II Áprily Lajos : Kakuk. /V./ I " : Paraja, /V./ I " : Vadlúd. /V./ II Aragon Ballada rról, aki dalolva álta a kínszenvedést. /V./ Fordította Illyés Gyula Árky Bertalan s A ma épitészete Ártinger Imre : Derkovits Gyula. / / B. Bajomi Endre * A mezőgazdasági munkásság helyzete Franciaországban Bakó József : Alföldi ballada. /V./ " : Magányos fa. /V./ I " : Anyós. /N./ II , " : Bulgár temetés. /V./ 1948, " : Tel-kergető. /V./ Bálint Sándor : A szegedi tanyák repe, Balogh István : Cseledviszonyok a debreceni kisbirtokon , " : Lakásviszonyok a debreceni tanyákon " : Egy? alföldi kisváros Banó István s Jegyzetek Erdélyi János 100 éves népköltési gyűjteményéhez II " s Sándor István : író és társadalom II Bardócz Ámád : Vasile Alecsandri : Álom. Aersford./ Bárdosi Németh János : Népmüvelés. /V./ Barta János 1 Berzsenyi Bartók Béla s álért gy jtünk nopzemet? Benesik Géza A német nemzeti szocializmus filozófiája Benjámin László : Gazdátlanul. /V./ Benkő Barnabás : Szent-Lukács fürdői szonettek. A*/ Berczeli A. Károly : Költő és paraszt. /V./ " : Kőszikla. /V./ I " : Fájdalom. /V./ " $ Teremtés. /V./ 1947.! s Gyász. /V./ II Berda József s Panaszkodó levél. /V./ " í Sirató ének. /V./ " : Borongás. A*/ " t Egy kocsmárosnéra. A-/

6 *Bernáth Aurél s Az autodidakta festészetről I , " : A Szlnyei Társaság és művészetünk jövője. 1947* I , " : Csontváry I Bibó István : A koaliciós válaszúton I " : összeesküvés és köztársasági évforduló * I. " : A Márciusi Front tiz esztendeje I, " s A magyar társadalomfejlődés és az 1945 &vi választások értelme I " s Válság után - választás előtt II " : EltorSult magyar alkat - zsákutcás magyar történelem " : Zsidókérdés Magyarországon 1944 után Biebuyck Jacques : A Rex-mozgalom igazi arca Bódás János s Gereblye, /V./ " : Szalmakötél. /V./ Boldizsár Iván : Szökés. /V./ " : Budapest - Giurgiu " : Keresztury Dezső : Arany János. 1937* " : József Attila " : Rozsondai Károly és Sümeghy József : Sopronbánfalva Bor Ambrus : Tóparti kép eső után. /V./ I , Bor Pál: Stilus Borbély Mihály : Öregségi biztositás Borbiró Virgil : Városépités a Szovjetunióban. Perónyi Imre könyve II " : A realista és absztrakt művészet II Brezina, Ottokár : Anyám. A*/ Forditotta Horváth Béla Buday György Magyar feszület. Fametszet és között. " : A népkönyv C. Carei, Costa : A román fiatal nemzedék Carek, Jan : Keserű szó. A*/ Forditotta Illyés Gyula, Cserés Miklós : A. magyar Thália válaszúton I Cseres Tibor s Darázs-füvek. /V./ 1947.II : Jelkép és valóság. /V./ II " : Gyümölcstermelő szövetkezetek , " : Halál előtt. /V./ " : Sirban. /V./ 1948, " : Felderitő járőr, erdőben. /V./ Csiszár Béla : Az oreg és fiatal Franciaország " : Agrárválság és földreform Spanyolországban, Csorba Győző : Flóra pihenő. /V./ Csuka Zoltán : Délutáni álom, /V./ , " : A vak Ívlámpa. /V./ " : A háború utáni délszláv irodalom. 1935* * Bernáth Aurél: Miniatűrök l. " : A népiség és az új magyar képzőművészet l. ** Bibó István: A békeszerződés és a magyar demokrácia l " : A koalíció egyensúlya és az önkormányzati választások

7 Czibor János : Uj népi irodalomért I " : Schöpflin Aladár, a kritikus II " i Mary Jane Warde s Kigyóverem " * Zelk Zoltán " : Sőtér István uj regénye ! " : Vas István " s Vallomás igényről és szándékról D. Darázs Endre s Uj csillag született. /V./ I* " : Utópia. /V./ II " : Szabó Magda : Bárány II Darvas József 1 Városkutatás " : Egv parasztcsalád története , , , , , , Dénes Tibor : Déry Tibor s Alvilági játékok I. 39* " : Barabás Tibor : Egy nép nevelői " : Igen, vagy a negyedik nemzedék Derkovits Gyula ; Fázó paraszt asszony. /Repr./ ! ' s Család. /Repr./ 1934, után. vdéry Tibor : Euróoa *Derzsi Sándor s Erdély címere. /V./ Devecseri Gábor : Széchenyi-hegyi hajnal. /V./ 1935* 570 1, " : Kisértet. A*/ : Mélység. A,/ 1936, Dobozy Imre : Paraszt a téli ég alatt. /V./ , Donáth Ferenc s A választójogról " í Eörsi Béla : A magyar földmivesszegénység kialakulása Dorogi Márton s Püspökladányi földosztás * E. Egeli Ede t Dunántúli falu. /V./ Egeli Imre s Két világ. /V./ II" " :Falusi templomban, XV,/ Elek Péter : Áz egyke és a táj Endre Károly. Halottakhoz, A,/ Eösze András : Gyurica. A*/ 1935* " s Téli tükör. /V./ Erdei Ferenc ; A mezővárosi társadalom. /Makó társadalmi szerkezete./ " : Szövetkezeti mozgalmak w : Ortutay Gyula s Magyar népismeret " : Szövetkezetek. 1937* I. " : A szabadság politikája " : Bierbauer Virgil : A magyar építészet története es % Ortutay Gyula : Parasztságunk élete , Erdei Ferenc - Féja Géza. - Illyés Gyula - Kovács Imre - Veres Péter s A Márciusi Front kiáltványa O 1.

8 Erdélyi Ferenc : Téli varjak. /V./ Erdélyi József s Ferkó öcsém. /V./ " : Apám. /V./ s Szamár. /V./ " : Álmomban. /V./ " : Csillag és tücsök. /V./ " : Az ut. /V./ " : Téli dal. /V./ " : Isten kezében. /V./ : Föld. /V./ " : A kulcsár fia. /V./ " : Negyedik rapszódia. /V./ " í Ribizli kisasszony. /V./ " : Örök kenyér. /V./ : A kis óriás. /V./ " : Nadányi Zoltán : Nem szeretsz " : Akác paszuly, /V./ " : Evangéliumi tanács. /V./ Erdős Jenő : Az élet rendje Szatmár megyében " : Lápi éjszaka. /V./ F. Faludi István : Devecseri Gábor s A mulatságos tenger, FarkasFerenc:Aszövetkezetimozgalom l " : Uj magyar sorskérdés II, Farkas István s A szlovák irodalom a háború után. 1936,46-48.l. Fazekas László: Alkonyul. /V./ l. Fazekas László : Új angol költők í " 5 Anyám. /V./ I , " s Aldous Huxley : És megáll az idő I, " : Szorongó gyermek. /V./ II " s Esetten ülök. /V./ II " : Kétség. /V./ II " : Mióta érzem. /V./ XI " : A kritika II, " : Változatok egy témái-a. A*/ 1943, " :fíwinburneés Eliot " : Nehéz ének. /V./ " : Időtlen. /V./ ; Idő. /V./ : Átok. /V./ " : Rekviem. /V./ " í Atlantis. /V./ " : Csonka szonett. /V./ " : Aniai vis. /V./ " : Animi transito. /V./ Fazekas Mihály : Éva. /V./ " : Ősz az Üreghegyen. /V./ Féja Géza : Bányai Kornél. 1934, " : A magyar irodalom bölcsőjénél " : Az ember ellen " : A magyar gyarmat , " : Bölöni György : Az igazi Ady

9 Féja Géza : A magyar gyarmat, " : Móricz Zsigmond : A boldog ember " : Magyar tudat " s Erdélyi József : Téli raoszódia és három mese " Buday-Crtutay Székely népballadák , " : Magyar oarasztpártot! " : állahy Lajos : Fehér hajó " : Tamási Aron : Jégtörő Mátyás, " : Kolozsmonostortól Mohácsig " Í Budai Nagy Antal. Kós Károly színjátéka. 1936, " : Áchim L. András a "parasztkirály" " s Tamási Áron : Rügyek és reménység , " : Márciusi Front " : Balázs Ferenc " : Két szociológiai munka, " : A szellem politikája , " s Móricz Zsigmond : álig uj a szerelem " t Rédei József s Lovassy László pöre, 1938, Fejtő Ferenc s Lawrence és Huxley, vagy egy eszmény genealógiája " 8 Könyv helyzetünkről " : Illyés Gyula s Szálló egek alatt $ : Reraenyik Zsigmond s Költő és valóság , " : Hat költő, Fenyő László : A kor, amelyben élek. /V./ , " i Szobám. /V./ Ferenczy Béni : Egy szobrász levele Despieau halálának alkalmából I Fertsek Ferenc : A pereces. /N,/ Fodor András : Hagy éjjel. /V./ II " : Visszatérve. /V./ Fodor József : Szépek az alkonynak szinei... /V./ " : Oh szépem. /V./ : Futó sorok. /V./ " s Ének alkony előtt. /V./ őszéről. /V./ : Összhang nélkül. /V./ 19*7, " : És lehullunk az őszi avaron, /Révész Béla uj Ady-könyve./ " : Faludy György Villon/könyve, , " s Jankovich Ferenc : Barangoló , " : Szél a tarlókról. /V./ " : Vadszőlő helyett... /V./ 1937* 604 1, " : Képmutatók. /V./ " : Illyés Gyula s Rend a romokban " : Útközben. /V./ , Forgács Antal : Petőfi. /V./ Í Katonák. /V./ " í Fodor József : Utóhang, " s Hét verseskötet. 1936, " : Marconnay Tibor : Világtükör " : Berda József : Indulat R s A kis macska halála. /V./ : Cigányok. /V./ v * Fodor András: Bartók. - Ezt is elmondom. - Szigliget. /V./ l.

10 Forgács Antal s Kis Ferenc : Fegyvertelen " : KilBBC költő. 1936, " : 2elk holtán s Kifosztott táj " s Négy verseskötet. 1936, " : József Attila : Nagyon fáj , " : Toldalaghy Pál s Hajnali versenyfutás " : Vészi Endre : ünneprontó " : Brdélyi József s Negyedik rapszódia, , " : Nyolc verseskötet , : Öngyilkos. /V./ : Gyilkos. /V./ " s Bakó József s Sir a puszta " : Kassák Lajos s Ajéncék az asszonynak " : Takáts Gyula : Kakuk a dombon " : Kassák Lajos s Anyám cimére. 1938, " ; Horváth Béla : Utolsó jelenések, " : Karinthy Gábor : Étel és ital, " : Verseskönyvek , " : Két költőnő, Földes István : Szabolcsi Bence 3 Bevezetés a zenetörténetbe Földessy Gyula. : Petőfitől - Adyig Fülep Lajos : Nemzeti ncéluság G, Gábos Kálmán ifj, : Két sor. /V./ " : Nyári délután. /V./ 1948, ", : Nyirség. /./ Gelléri Andor E"dre : 3, /Ti./ " «Kőművesek. /N,/ , " 1 A sregény szörnyekről. /N./ 1936, Gellért Sándor : Tapossák a kuruc tüzet. /V./ Gereblyés László : Torzkép. /V./ " s A textilipar dolgozói , " i Jegyzetek a sütőmunkások életéből, " : Nyilatkozat " : Az építőmunkások életéből " : A bőrgyári munkásság életviszonyai, 1938, , " : Sézler Gyula : A magyar nagyipari munkásság kialakulása, 1938, , Gergely János s A magyar néodal kérdéséhez, " : Éneklő ifjúság, " 3 Gergely János. A budapesti nemzeti dalosünnep tanulságai, " : Kodály holtán : A magyar népzene, " : Kerényi György : Szás népi játékdal , Gesztelyi Nagy Zoltán ; Vig augusztus. A"./ 1938, " : Szüret. /V./ " % Altató. /V./ I " : Házasság. /V./ Gombos Imre : Telepesek közt II Govrik Elemér : Vers a halálról. /V./

11 Govrik Elemér : Másként. /V./ , " : Az ötvös szerelmi éneke. A*/ , Gulyás Gábor : Hajnali vers. /V./ " : Debreceni sóhajtás. /V./ , " : Dér. /V./ " : Szamosi rege. /V./ , " I A hajdukapitány. /V./ " : Miért hallgatsz...? /V./ I, G/ulyás/ P/ál/ : Helyreigazítás és nyilatkozat Gulyás Pál : Madách , " : TéKozló. /V./ " : A kritika " : Áprily Lajos : As aranymosó balladája " : Gyulai ut. /V./ " : Egy magyar költőhöz. /V./ " : Sinka Istvánhoz. /V./ 1935* " : Rontó Pál naplójából. /Hímkovács. A tervhalmpzó, Küküllőhöz, a mosolygó poétához. Tiszteletbeli./ Versek " Í Esti kódorgás. /V./ " : Veres Péter. /V./ " : A pillanatok. /V./ " : Evangélium. /V./ 1936, : A hő. /V./ , " í Nibelungi köd. /V./ 1936, " : Itt születtem. /V./ " : Találkozás. /V./ " : Egy névtelen katonához. /V./ " : Egy pillanat. /V./ " : Játékszer. /V./ , " : Egy szep formához. /V./ " : Bálviry, /V./ , " : Forgó köd. /V./ " i Eretnek. /V./ 1936, 664 1, " : Határ. /V./ " : Lényeg. /V./ " : Mindent egy könyvből. /V./ , " : Csokonai gúlája előtt. /V./ " : A niklai Berzsenyire. /V./ " : Az első dal anyja. /V./ " : Bucsu a mestertől. /V./ " : A halál előtt. A*/ " : k bibliai siratása. /V./ " t Ut a Kalevalához " : Mozaik. /V./ 1937, " : Személytelenül, * " : Bontó fagy. /V./ : "Utcai nő," /V./ 1937, " : Esti trombita. A«/ " : Egy festő sírjánál. /V./ 1937* , " : Szemed sötétje. /V./ , " : Én is vágytam a Dunához,.. /V./ " : Vig magyar Parnasszus. /V./ " : Politúr. /V./ : A Jenő. /V./ " : Egy kész húszéveshez. /V./ " : A "szép" vers. /V./

12 Gulyás Pál s Még mindig verseket? /V./ " Í Utolsó csata. A«/ " : Egy anya-aiigátor. /V./ " : lényegkomédia. /V./ s Kacsaláb. /V./ " : Vakablác./V./ " : Naftalinkabát. /V./ " : Actor Philosophiae. /V./ " s Egy induló költő versei alá. /V./ " : Ismét kopaszon. A r./ " : Vészi Endre : Felszabadultál " : Népek az országúton. /V./ 1937* " s Selyemhernyó. /V./ " s Az atom imája. /V./ " ; Személytelen Isten, /V./ " : Itt élt... /V./ " : Itáliához. /V./ " Í Hátrahagyott verseiből. /Egy lélek csenget itt. Trombita. Hajó. Az utolsó csata. Szóból szó. Egy közönyös emberről. Tégláson. Esti gondolatok. Legyetek egyszerűek 1/ Gunda Béla : Az egyetemi hallgató és az egyetem. 1935* Gyapay Gábor : The Soviet impact on the Western world. E.H.Carr TI " : Jászi Oszkár II : Szekfü Gyula. 1948, " : Gondolatok egy iskoláról. 1948, Gyarmathy Erzsébet : Elalvóban... /V./ II " : Bucsu, /V./ Gyökössy Endre if j. : Hazafelé. /V./ 193? " : A fák. /V./ ?9 1. Gyöngyössy István : Várad változásai * H. Habán Mihály : Reggeli fürdés a tóban, /V./ 1937* : Tán*, /V./ " : Tárogató szól a hegyen. /V./ $7 1. Hajnal Anna : Találkozás. /V./ " : A lélek. /V./ " : Felébredsz mégis ragyogó? " : "Különbéke." /V./ Hajnal István : Az első gépek Halas, Frantisek : Ősz a tavaszban. /V./ Forditotta Szabó Lőric Halász Gábor s S-abó Lőrinc, I. Hamvas Béla : Bizánc. 1934, : Eliot " : Jeffers " : Prahács Margit : A zeneesztétika alapproblémái , " : A Liszt-jubileum " : Az esztétikák szükségessége és hiábavalósága. /Baránszky-Jcb László könyvéről./ 1936, " : Tudoméywailás és vallástudomány

13 Hanzséros György : A vakság első percei. /V./ II " : Cirkuszban. /V./ " : További ut. /V./ " : Feszültség. /V./ Haraszti Sánaox* : A paraszt apológiája. /Jegyzetek Veres Péter u Az alföld parasztsága" c. könyvéhez./ , Határ Győző : Szerelem, /N./ Havas Gábor s A falu művelődése II, " : Kárász körül. /A földreform egy békésmegyei uradalomban./ C Herceg János : Szabina, első szerelmem. /N./ 1936, Hevesi András : Rue Lhomond. /Regényrészlet./ I. Holló Ernö : Farkasok. /V./ " : Jobb a madárnak. /V./ " : öregség szavával. /V./ " : Éjféli séta. /V./ " : Reosel a csiki hegyekben. /V./ Hollós Korvin Lajos : Hajnal a parton. /V./ " Nyíregyháza. /V./ Homoródi József Parasztok a regényben és a társadalomban I, «" : Az "uri", a "paraszti" és a "munkás" Dózsa-regény II, Hort Dezső : Két európai szocialista " : Rémes Lajos : A totális állam és az érdekképviseleti rendszer. 1935* " : Mihelics Vid : A szociális kérdés és a szocializmus " : Veszélyben a "New Deal"? " : Parasztság és munkásság " : R. A«Wallacs és az elnökválasztás kilátásai, , " : A szocialista munkaterv problematikája " : Jellem és jellemtan. 1938, Horváth Béla : Ottokár Brezina : Anyám. /Versford./ Horváth Eszter A hegykői vegyeskar bemutatkozása, II. 575 la Hubay Miklós ; García Lorca, " í Izgaott Efebossok avagy kikről irnak a magyar regényírók, 1948, , Hunyady József : Hajtóvadászat. /Regényrészlet./ Hunyady Sándor Razzia az "Arany Sas"-ban. /N./ " : A vöröslámpás ház. /N«/ I. Illés Endre : A hazugság. /N./ I " : A parancs. /N./ II, " : Kosztolányin- a szinibiráló " : Skorpió. /N./ 1948, " : Hazugok. /SZ./ Illyés Gyula : A Duna Esztergomban. /V./

14 Illyés Gyula : A puszták népe. 1934, 81-89, , , , , , , 161Í171, , " : Azé értelmiség, mely nem értett szó* " : Jan Carek : Keserű szó. /Versford.A " : Fazekas Mihály , " : Békesség, okosság. /V./ " : Az arokpartpri. /V./ " : Fithü falu. /V./ " : Március. /V./f " : Molnár Ákos s A császár dajkája , " : Alkalmi m dltációk, /V./ " : Angol vélemény Magyarországról. 1936, , " : Á hazafias lira Petőfi fellépésekor ] " : Ozorai példaj /V./ 1937, 1-2 1, : Márciusra, /V./ " T A semmisé ab*«falukutatás. /V./ " : A magyar f öldfmivelö népesség tejfogyasztása : Az idő kérdései " : Dialektika " : Aurelien vágyj a francia patriotizmus. Aragon legújabb regénye " :14 unok Parisban : írói öröm " : Lélektan a szavakban " : Újévre I " : Egy bányász élete vagy ut a valóság felé. Barabás Tibor könyve IO " : Mi történne. /V./ , " : Rangrejtve. /V./ : Szemtanú./V./1947.I " : Franciaországi v..ltozások ,406-4P-5, " : Kosztolányi S 1. " : Tizenkét nap 3ul áriában. /V./1947, II,51-58, " * Folyik a csoda. /V./ " : Köszönet. /V./ " : Táncolók. /V./ 1947.II " : fiáborus országokon át. /V./ " : Egy falu Franciaországban , ,320- :;29, " : Bodroghalászcn. /V./ " : Petőfit lapozva " : Parton. Ibolya. /V./ : E megmozdult világban. /V./ " : Vakok közt " : Ai'agon s Ballada arról aki dalolva állta a szenvedést. Aei'sford./ , " : Moliére igaza, " : A lélekbúvár. /Sz./ , , " : Nélküled. /V./ 1948, 931 1, " : A munka és a halál közt. /V./ " : Babitsról - külföldieknek $ 1. " : Abbahagyott versek " i Testvérek. /V./ Imecs Béla : Méhészet. A"./ 193G. WmSMH " : Könnycsepp. /V./ " : Kutak az égen,/v./ " : Kórházi *ste. /V./

15 Imecs Béla : Nagyváros. /V./ J Jankovich Ferenc : Fecskék. /V./ , " : Fontainebleaui emlék. /V./ : öreganyó. /V./ : Világos éji /V./ " : Barakklakók. A-/ " : Pihenés. /V./ " : Delelőn. /V./ , " : Hajnali fürdés. /V./ " s Gyergyai Albert': A mai francia regény " : Madaram. /V./ : Félelem. /V./ " : Déli parton. /V./ : Elhagyott ház. /V./ " : Komor András s A varázsló " : Erdélyi József : Eb ura fakó " : Bodzafa. /V./ : Vigasztalás. /V./ " : Itthon. /V./ " : Féja Géza 5 Régi magyarság , " : Németh László : Kocsik szeptemberben, j " : Fehér torony. Erdélyi József válogatott versei " : Háború, /V./ " : Október, /V./ " : Álom, /V./ " : Szántód partjainál. /V./ " : Zrinyi példája " : Fodor József : Összhang nélkül : Egy had. /V./ I " : Dinamit. /V./ I Jánosy István : Polip. /V./ , " : Prometheus öröksége. /V./ " : Memling. /V./ : Halottak, élők... /V./ " : Rákos /V./ Járdányi Pál : Kodály, a nevelő, I " : áenei figyelő II , , , 184j , " : Czinka Panna, J. B. : Kaffka Margit utolsó napjai Jékely Zoltán : A vén csordás temetése. /V./ " : Egy család nyughelyén. /V./ , " : Pisztráng-balett. /V./ " : Barátkozás a nappal. /V./ , : Béla király utja felé. /V./ , " : Nagyvakáció az enyedi kollégiumban. /V./ " : Macskával a hold alatt. /V./ , 7 1 Gyermekek esti imája. /V./ " : Vadlibák, /V./ " : Gyermeki alkonyat. /V./

16 Jékely Zoltán s Intő szavak süldő macskánkhoz. /V./ , " : A Szépjuhászné elégiája. /V./ " : A holdkóros éjszakája, /V./ " : Csontjaimhoz. /V./ " : Vasvári Pál nyomában. /V./ " : A legelső leány után. A«/ " : Elhagyott lakások siratása. /V./ 1937* , " : Hamlet altatója. /V./ " : Éjféli csillagokhoz. /V./ " : Tengerparti elégia. /V./ " : Tul a Karszton. /V./ , : Nagy téli nap. /V./ " : Álom-rekviem, /V./ I., " : Lustra a Szamosparton. /V./ I " : Maya a kígyóval. /V./ I* 166 1, " : Cigánytemetés. /Regényrészlet./ I " s í Krúdy Gyula : Őszi versenyek, 1947, I " : Halászdal. /V./ I , " : Kunyhó, füsttel. Darázs Endre versei, I, " : Emlékeim. A*/ I " : Kiáltás halottak után. /V./ II " : Vidor Miklós : Határon, II, " : Találkozás holdfényes uton. /V./ II " : Thornton Wilder : Kabala , " : Homoki Nagy István : Szárnyas vadászmesterek, " s Az ég játékai, 1948, " : Július 29. /V./ " : Eheu. /N./ Joó(Tibor : A nemzedék fogalma *Józsa Tivadar : Berzsenyi és a reformkor Juhász Géza : Babits Mihály : Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom, " Magyar szellemi élet Debrecentől Amerikáig, " t Irodalmunk nyugati szemmel, " : Kosztolányi Dezső : Összegyűjtött költeményei. / / " : Babits Mihály : Az aurópai irodalom története ,! s "óricz Zsigmond : Komor ló " : Az erdélyi gondolat. 1936, , " : Németh László : Magyarság és Európa LO " : Akár két tiltott szerető. /V./ " : Kosztolányi Dezső : Tengerszem " s Szabó Lőrinc : Különbéke " : Gáborjáni Szabó Kálmán : Parasztok. 1936, " s Illyés Gyula : Petőfi, , " : Kodolányi János % Boldog Margit, " : Kassák Lajos : Akik eltévedtek, " : A magyarság a népköltészetben, " : Dallos Sándor : Dunántúli legendáskönyv Juhász Vilmos Fettich Nándor : A honfoglaló magyarság müvésze-, te * Jócsik Lajos: Mint oldott kéve l.

17 Juhász Vilmos Benedek MarcelliIrodalomesztétika K. Kádár Zoltán: A népiség és az új magyar képzőművészet l. Káidor György : Földreformproblémák Kamondi Antal $ Ebéd. /V./ : Reggel. /V./ Kanyar József % Berzsenyi emlékünnep Kaposváron és Niklán Kárász Artúr : A tervgazdálkodás Magyarországon I Kardos László : Torrany Cecil : Az ősi küldött " : Kassák Lajos : A telep f : Márai Sándor : A sziget ? * : Földem virágom. Kassák Lajos válogatott versei " : Márai Sándor : icgy polgár vallomásai " : Egy feladat, " % Márai Sándor s Válás Budán " : Komlós Aladár : Nero és a Vll/a " : Kassák Lajos s Három történet " s Szerb Antal s Kétköánapok és csodák " : Kodolányi János : A vas fiai " : Sziget " : Jean Kankiss et Molnos-Müller : Anthologie de la poeeie hongroise Kardos Pál s Kosztolányi Dezső % Bölcsőtől a kooorsóig " : Zsiáo válasz " : Kodolányi János : Feketeviz " : Legyen-e magyar zsidóság? Karinthy Gábor : Dal a tűzről. /V./ Károlyi-Weöres Mária : Téma három változattal. A,/ Képes Géza : A rokkant macska. /V./ 1935* 569* 1. " : Szép ősz. /V./ " : Kazány varos épitése. /V./ Kerék Mihály : Visszapillantás a magyar földbirtok politika múltjára r56 1. " s A telepítés feltételei., " : Tévedések és fogalomzavar a föld kérdése körül " : Németország mezőgazdaságának uj szerkezete " A föld és a munka reformja a Harmadik Birodalomban " : A telepítés társadalompolitikai jelentősége " : Földreform Lengyelországban és a Balti államokban " : SLBülyedt falu a Dunántúlon " : Matolcsy Mátyás és Varga István s Magyarország nemze. ti jövödelme " : A magyar paraszt választójoga , " : Kemenczy Gábor Vissza az ősi alkotmáynhoz«1936, " : Szabados András s Földmunkáskérdés, munkástelepités, i munkaalkalmak

18 Kerék Mihály : Uj Mohács előtt? " : Élő Dezső í Sarród monográfiája ÍS j Kisbirtok-nagybirtok " : Németh Andor : A naposabb oldal Kerényi Károly i Olympiai töredék TS i Ókortudomány " s Az antik költő " j_ Levél Romániáról egy magyar Íróhoz " : Levél egy feladatról Kardos Lászlóhoz " : Eoratius - Horatinizmus " ; Humanizmus és hellenizmus Kerényi Károly : Ném«th László Í Levélváltás Keresztury Dezső : Angyal. A szőlők között. /V./ " s Isten kezében. /V./ " s Németh László : Bün " s Szerb Antal s Utas és holdvilgg " : Kát álom között. Bársonyszékben. A Badacsony lábánál. /V./ " s Útközben , " s Szathmári Sándor s Utazás Kazohóniában " s Boemo és Júlia a Belvárosi Szinházban.1946, " : Az élő iskola I, " 5 Antonius és Oeopatra. 1947, " : Drámák a kcr szolgálatában " s A hatvanéves Kassák Lajos s Láncok. /V./ $04 1, " % Egy népies kis-mester. Tömörkény István : A dunántúli hexameterekből. /V./é 947. II < " : Egy régi forradalmi vers " : Ka nem vagy nálam. /V./ " : Fogj ásót. /V./ n t Irinyi második éneke " s A dunántúli hexameterekből. A./ " : A reformkor fordulója, Kisfaludy Károly Mohácsa " : Esik. /V./ Keszi Imre : Népzenénk és a szomözéd népek zenéje. Bartók Béla könyve " s Szabóic si Bence ; Népvándorláskori elemek a magyar népzenében " : Bartha Dénes : A XVIII, század magyar dallamai " Buday-örtutay : Nyiri és rétközi oarasztmesék " s Molnár Antal két könyve Keszthelyi Zoltán :ftémrég. A./ Kesztyűs Lajos : A sarkad! földművesezövetkezet Kézdi-Kovács Károly? A jugoszláv földreform Kis Ferenc t Háború, /V./ Éjszaka volt. /V./ Kiss Tamás s A kihűlő táj. /V./ " : Ákháb király. /K./ II : Mag. /V./ " s Vers , Kodály Zoltán s Néphagyomány és zenekultúra,

19 Kodolányi János : Egy nap mint száz. /N./ " % Altabarsz. /N./ " : Béla és Julián. /N,/ u : A királyság nagy része lassanként germanizáltassák " : Nagy Lajos : Budapest nagykávéház " : Puszták népe* Xllyé3 Gyula könyve " : Szabó Zoltán : A tardi helyzet, : A jel. /N./ " : Kovács Imre : A néma forradalom, " : Műkedvelők Finnországban n " : Szabó Zoltán balkáni útirajza " : Vacsora. /N./ I " j Esős évszak. /N,/ I " : A becstelen. /Sz./ II " : Vízöntő. /Regényrészlet./ , Kolozsvári G, Emil : Két román regény Kolozsvári Grandpierre Emil : Győzelem és kudarc I a Komjáthy László : Dilettánsok. /V./ Kondor Imre : Pauler Ákos Kónya Lajos : Láz. /V./ 1948, , Kopré József : Rajz, /V./ Kordás Ferenc s Boldogasszonyfalva. /Egy brazíliai magyar telep é'lete./ Kormos István : Sárom szilvázó kiált. A*/ II : Költ a költő. /V./ ÍW, II. 28 1, " : Kereszttel hátuk szőrén. /V./ II " : Fehér virág. /V./ Kovács Endre : Gelléri Andor Endre I ' K s Hagy István ifjúsági regénye I : Irodalmunk és a munkásság I , " : Szabó Pál történeti regénye, I " : A csehek útja I ,? s Az elfeledettek I " 8 Az iró és közönsége I , " : Szlávok és magyarok II Kovács Imre : Az uradalmi cselédek viszonyai az Alföldön : Hulló magyarság " 3 Nagybirtok - kisbirtok " : Kerék Mihály : A német telepítés félszázada : Néma forradalom a Tiszánál " : A debreceni diéta, 1936, * " s A földreform utja, " : Az emberi munka értékelése a mezőgazdaságban u : Az egyházi birtokok sorsa , " : A mezőgazdasági munkásság szervezkedése " : Az" európai kivándorlás. 1958, " : Matolcsy Mátyás : Uj élet a magyar földön. 1938, " : Kiss Géza : Ormánság " : A demokrácia útja Magyarországon l. * Kodolányi János: Istar csak üzen. /N./ l.

20 Kozocsa Sándor : Justh Zsigmond parasztszinhá.ea II Kőműves Imre : Hasonlat. /V./ " : Mollinary Gifcella : Ami történik : A Gellérthegyen. /V./ Körmendi András : Két jubiláris kiállítás tanulságai " : Az uj művészet problematikája " : Uj magyar müvésznemzedék Körmendi Zoltán : Deklasszáltak " : Tengődök " : Falusiak a fővárosban Körösi Nagy Lajos : A futóhomok ércparasztja Köves Tibor : A játékos. /N./ L. Lakatos István : Szerelem, alkonyatkor. /V./ II " : Holdkór. /V./ II. 16 1, ". Légy párnám és takaróm. A,/ II : Három kép. /V./ II " : A ookol tornácán. /V./ II " : Hossz, /V./ " : Koratavasz. /V./ " : Igazság. /V./ " : Öszi tájék. /V./ Lanátor Pogány Ferenc : Erdélyi csillagok. /Könyvism./ 1935* Lányi Viktor : Éneklő Alföld Lator László : Nyugalmas éjszaka. /V./ Lengyel Tamás % Kosáry Domokos : A Görgey-kérdés és története " : Kósa János : Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig." Lente Gábor : Együgyű imádság. /V./ I Létay Lajos : Ne mosolyogj aprócska gondomon. /V./ I " : Hajnali emlék. /V./ I Lovass Gábor : Lakás, A-/ I Lovass Gyula : Ordre nouveau * Luby Margit : Ki viseli a kalapot? Lukács Imre : Bélután a rács mögött. /V./ 1937* * M Magos László : Emlék, A*/ Majos' Jenő : Bibó István : A keleteurópai kisállamok nyomorúsága I " : Magyarország ós Keleteurópa. Szerkesztette Gál István " : Egy arc és egy táj. Aázlatok az örségből./ " : Veres Péter : A paraszti jövendő. 1948, Major Jenő - Rusvay Tibor - Fazekas László : Egy alföldi gimnázium II Makay Gusztáv : Bóka László : Mire tanit a magyar irodalom I. 107 r * Létay Lajos: Csak néha villansz meg. /V./ l.

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye "A megszolgált örökkévalóság" / [vál. és szerk. Bihari Sándor] (1984) estalov, Uvan Nikolaeviè: Julianus rám talált (1985) evèenko, Taras Grigor'eviè: Apácahimnusz

Részletesebben

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE 3077 ÁCS Pál szerk. Rimay János Balassi epicédium Epicédium a Balassi fivérek Bálint és Ferenc halálár 848 ADAMIK Tamas Romai birodalom a késö csaszarkorban (Kr.u.117-476)

Részletesebben

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2011. március április* Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyűjtőköre az előző évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 104 FIGYELŐ gon dolta magáról, hogy a szövegekben felbukkanó képeket már jól ismeri, arra sarkallt, hogy egy-egy fejezet olvasása közben mutatóujjamat könyvjelzőként a lapok közé dugva a másik kezemmel

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI Szerkeszti KERÉNYI FERENC 5. kötet AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI (1847) KRITIKAI KIADÁS Sajtó alá rendezte KERÉNYI

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

Áprily Lajos összes versei

Áprily Lajos összes versei Áprily Lajos összes versei TARTALOM FALUSI ELÉGIA Ajánlás A rím Falusi elégia Nevek Árpád Endre Ödön Péter Valér László A hold kiszáll Hómezőkön is túl... Ősz Szüret A tanya A malom Tutajok Séta egy holt

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

Magyar titok. De még beszélni fog!

Magyar titok. De még beszélni fog! K U L T Ú R A ÚJ EGYENLÍTÔ 79 CSÓKÁS MÁTÉ Magyar titok. De még beszélni fog! JUHÁSZ GYULA DÓZSA-CIKLUSA 1 Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az cím kissé megtévesztő. Dózsa György alakja, szomorú és

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb. Témavázlat irodalomból 9. évfolyam 1. Az ókor irodalma: - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.) epika (mítosz, monda, mese, rege, legenda, ballada,

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2008. május Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre az elõzõ évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

Kisebb és nagyobb csodák

Kisebb és nagyobb csodák 2014. március 21., péntek 1 Kisebb és nagyobb csodák...a játék minden nap meghal, és másnap újrakezdődik. (Latinovits Zoltán, a színészkirály) Hogy rohan az idő! mondhatnám nem kevés túlzással, hogy repül

Részletesebben

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Szerkesztette Botos László Magyarságtudományi Intézet Groton, NY 2014 Botos László, 2014 Magyarságtudományi

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben