írói í r á s a i Összeállította

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4."

Átírás

1 A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c

2 Bevezetés. A Válasz májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból került ki, akik a szépirodalom mellett részben publicisztikai, részben szociográfiai vonalon a magyar nép nagy sorsproblemáival, elsősorban a földbirtok kérdésével, is foglalkoztak. Lassanként körülötte kristályosodott ki az a szociográfus nemzedék, amely a szegényparasztság problémáinak feltárásával és a megoldatlan magyar sorskérdések kendőzetlen feltárásával úgyszólván újra felfedezte Magyarországot. A Márciusi Front, amely elsősorban a haladó, népi származású irók politikai tömörülése volt, a Válasz hasábjain tette közzé politikai programját. A Válasz írógárdája azonban a parasztság problémái mellett nem hanyagolta el a munkásság problémáit sem, bár tagadhatatlanul kisebb teret szentelt neki. A Válaszban közölt szépirodalmi alkotások - kevés kivételtől eltekintve - harcos állásfoglalást fejeztek ki, akár Illyés Gyula verseit, akár Veres Péter, vagy Szabó Pál novelláit nézzük. Bár irodalmi síkon a Válaszban elsősorban a népi írók domináltak, azért nem zárkózott el egyéb irányzatok elől sem, ha azok akár művészi szempontból, akár világnézeti állásfoglalás szempontjából beleillettek a Válasz keretébe. Sárközi Györgytől a szerkesztést 1938-ban, idők jeleként, egy szerkesztőbizottság vette át, amely Erdei Ferencből, Erdélyi Józsefből, Gulyás Pálból, Illyés Gyulából, Kerék Mihályból, Féja Gézából, Kodolányi Jánosból, Kovács Imréből, Matolcsy Mátyásból, Németh Imréből, Németh Lászlóból, Sárközi Györgyből, Szabó Zoltánból, Tamási Áronból, Veres Péterből és Zilahy Lajosból állt ban, a hatodik számmal a Válasz beszüntette a megjelenését. A megszűnést a szerkesztőbizottság "Búcsú az olvasótól" c. cikkében jelentette be és a megszűnés okát az "anyagi eszközök fogyatékosságával", valamint a "szellemi szabadság egyre fokozódó korlátozásával" indokolta. A szociográfus írók (Kovács Imre, Féja Géza) ellen sorozatosan lefolytatott izgatási perek, valamint az Illyés Gyula ellen lefolytatott vallásgyalázási per tarthatatlanná tették a Válasz helyzetét. A szerkesztőbizottság nem akarta bevárni a kormánybetiltást, inkább maga szüntette be a lap megjelenését. Mindenesetre bejelentették, hogy "a tollat nem tesszük le, makacsul szorítjuk kezünkben, s folytatjuk a munkánkat ott, ahol

3 lehet. A nyílt kiállás lehetőségét a felszabadulás hozta meg októberében a Válasz újból magjelent, Illyés Gyula szerkesztősége alatt s ő vitte tovább egészen 1949 júniusában bekövetkezett végleges megszűnéséig. A lap végleges megszűnését nem a politikai helyzet okozta, mint 1936-ban, hanem az anyagi eszközök elégtelensége. A szerkesztő "Szűnjék meg a Válasz?" c. cikkében az olvasóközönségéhez fordult, bejelentette a lap válságos helyzetét és felkérte az olvasókat, hogy mindenki legalább egy új előfizetőt toborozzon, mert másképpen a lap nem lesz fenntartható. Úgy látszik, hogy ez a remény nem vált valóra, mert a Válasz az 1949 évi 5-6 számmal végleg megszűnt. A Válasz 1934 májusától júniusáig, majd októberétől júniusáig élt, mint hetilap. Virágzását ben érte el, amikor az egyes számok terjedelmükben annyira megnőttek, hogy az évfolyam két kötetben jelenhetett meg. Ettől eltekintve, az és csonkaéveket leazámítva, évi 12 szám volt a termés. A Válasz gazdag anyaga nemcsak irodalomtörténeti szempontból, de köztörténeti szempontból is értékes, éppen ez indokolja jelen munka elkészülését. Anyaga két főrészre oszlik: az első rész a Válasz íróit sorolja fel írásaikkal együtt, íróik betűrendjében, a második rész pedig a Válasz írásait rendszerezi. A rendszerezés beosztásáról a tartalomjegyzék nyújt bővebb felvilágosítást.

4 A V Á L A S Z i r ó i.

5 -2- A. Áchim András Képviselőházi beszéde július 20.-án a földmivel* sügyi tárca költségvetésének tárgyalásán. 1947, I Adorján János : Mezőgazdaságunk jövője I Alecsandri Vasile. % Alom. /V./ Fordította Bardócz Árpád Angyal Endre : Ivo Andics : Rid a Drinán, II Áprily Lajos : Kakuk. /V./ I " : Paraja, /V./ I " : Vadlúd. /V./ II Aragon Ballada rról, aki dalolva álta a kínszenvedést. /V./ Fordította Illyés Gyula Árky Bertalan s A ma épitészete Ártinger Imre : Derkovits Gyula. / / B. Bajomi Endre * A mezőgazdasági munkásság helyzete Franciaországban Bakó József : Alföldi ballada. /V./ " : Magányos fa. /V./ I " : Anyós. /N./ II , " : Bulgár temetés. /V./ 1948, " : Tel-kergető. /V./ Bálint Sándor : A szegedi tanyák repe, Balogh István : Cseledviszonyok a debreceni kisbirtokon , " : Lakásviszonyok a debreceni tanyákon " : Egy? alföldi kisváros Banó István s Jegyzetek Erdélyi János 100 éves népköltési gyűjteményéhez II " s Sándor István : író és társadalom II Bardócz Ámád : Vasile Alecsandri : Álom. Aersford./ Bárdosi Németh János : Népmüvelés. /V./ Barta János 1 Berzsenyi Bartók Béla s álért gy jtünk nopzemet? Benesik Géza A német nemzeti szocializmus filozófiája Benjámin László : Gazdátlanul. /V./ Benkő Barnabás : Szent-Lukács fürdői szonettek. A*/ Berczeli A. Károly : Költő és paraszt. /V./ " : Kőszikla. /V./ I " : Fájdalom. /V./ " $ Teremtés. /V./ 1947.! s Gyász. /V./ II Berda József s Panaszkodó levél. /V./ " í Sirató ének. /V./ " : Borongás. A*/ " t Egy kocsmárosnéra. A-/

6 *Bernáth Aurél s Az autodidakta festészetről I , " : A Szlnyei Társaság és művészetünk jövője. 1947* I , " : Csontváry I Bibó István : A koaliciós válaszúton I " : összeesküvés és köztársasági évforduló * I. " : A Márciusi Front tiz esztendeje I, " s A magyar társadalomfejlődés és az 1945 &vi választások értelme I " s Válság után - választás előtt II " : EltorSult magyar alkat - zsákutcás magyar történelem " : Zsidókérdés Magyarországon 1944 után Biebuyck Jacques : A Rex-mozgalom igazi arca Bódás János s Gereblye, /V./ " : Szalmakötél. /V./ Boldizsár Iván : Szökés. /V./ " : Budapest - Giurgiu " : Keresztury Dezső : Arany János. 1937* " : József Attila " : Rozsondai Károly és Sümeghy József : Sopronbánfalva Bor Ambrus : Tóparti kép eső után. /V./ I , Bor Pál: Stilus Borbély Mihály : Öregségi biztositás Borbiró Virgil : Városépités a Szovjetunióban. Perónyi Imre könyve II " : A realista és absztrakt művészet II Brezina, Ottokár : Anyám. A*/ Forditotta Horváth Béla Buday György Magyar feszület. Fametszet és között. " : A népkönyv C. Carei, Costa : A román fiatal nemzedék Carek, Jan : Keserű szó. A*/ Forditotta Illyés Gyula, Cserés Miklós : A. magyar Thália válaszúton I Cseres Tibor s Darázs-füvek. /V./ 1947.II : Jelkép és valóság. /V./ II " : Gyümölcstermelő szövetkezetek , " : Halál előtt. /V./ " : Sirban. /V./ 1948, " : Felderitő járőr, erdőben. /V./ Csiszár Béla : Az oreg és fiatal Franciaország " : Agrárválság és földreform Spanyolországban, Csorba Győző : Flóra pihenő. /V./ Csuka Zoltán : Délutáni álom, /V./ , " : A vak Ívlámpa. /V./ " : A háború utáni délszláv irodalom. 1935* * Bernáth Aurél: Miniatűrök l. " : A népiség és az új magyar képzőművészet l. ** Bibó István: A békeszerződés és a magyar demokrácia l " : A koalíció egyensúlya és az önkormányzati választások

7 Czibor János : Uj népi irodalomért I " : Schöpflin Aladár, a kritikus II " i Mary Jane Warde s Kigyóverem " * Zelk Zoltán " : Sőtér István uj regénye ! " : Vas István " s Vallomás igényről és szándékról D. Darázs Endre s Uj csillag született. /V./ I* " : Utópia. /V./ II " : Szabó Magda : Bárány II Darvas József 1 Városkutatás " : Egv parasztcsalád története , , , , , , Dénes Tibor : Déry Tibor s Alvilági játékok I. 39* " : Barabás Tibor : Egy nép nevelői " : Igen, vagy a negyedik nemzedék Derkovits Gyula ; Fázó paraszt asszony. /Repr./ ! ' s Család. /Repr./ 1934, után. vdéry Tibor : Euróoa *Derzsi Sándor s Erdély címere. /V./ Devecseri Gábor : Széchenyi-hegyi hajnal. /V./ 1935* 570 1, " : Kisértet. A*/ : Mélység. A,/ 1936, Dobozy Imre : Paraszt a téli ég alatt. /V./ , Donáth Ferenc s A választójogról " í Eörsi Béla : A magyar földmivesszegénység kialakulása Dorogi Márton s Püspökladányi földosztás * E. Egeli Ede t Dunántúli falu. /V./ Egeli Imre s Két világ. /V./ II" " :Falusi templomban, XV,/ Elek Péter : Áz egyke és a táj Endre Károly. Halottakhoz, A,/ Eösze András : Gyurica. A*/ 1935* " s Téli tükör. /V./ Erdei Ferenc ; A mezővárosi társadalom. /Makó társadalmi szerkezete./ " : Szövetkezeti mozgalmak w : Ortutay Gyula s Magyar népismeret " : Szövetkezetek. 1937* I. " : A szabadság politikája " : Bierbauer Virgil : A magyar építészet története es % Ortutay Gyula : Parasztságunk élete , Erdei Ferenc - Féja Géza. - Illyés Gyula - Kovács Imre - Veres Péter s A Márciusi Front kiáltványa O 1.

8 Erdélyi Ferenc : Téli varjak. /V./ Erdélyi József s Ferkó öcsém. /V./ " : Apám. /V./ s Szamár. /V./ " : Álmomban. /V./ " : Csillag és tücsök. /V./ " : Az ut. /V./ " : Téli dal. /V./ " : Isten kezében. /V./ : Föld. /V./ " : A kulcsár fia. /V./ " : Negyedik rapszódia. /V./ " í Ribizli kisasszony. /V./ " : Örök kenyér. /V./ : A kis óriás. /V./ " : Nadányi Zoltán : Nem szeretsz " : Akác paszuly, /V./ " : Evangéliumi tanács. /V./ Erdős Jenő : Az élet rendje Szatmár megyében " : Lápi éjszaka. /V./ F. Faludi István : Devecseri Gábor s A mulatságos tenger, FarkasFerenc:Aszövetkezetimozgalom l " : Uj magyar sorskérdés II, Farkas István s A szlovák irodalom a háború után. 1936,46-48.l. Fazekas László: Alkonyul. /V./ l. Fazekas László : Új angol költők í " 5 Anyám. /V./ I , " s Aldous Huxley : És megáll az idő I, " : Szorongó gyermek. /V./ II " s Esetten ülök. /V./ II " : Kétség. /V./ II " : Mióta érzem. /V./ XI " : A kritika II, " : Változatok egy témái-a. A*/ 1943, " :fíwinburneés Eliot " : Nehéz ének. /V./ " : Időtlen. /V./ ; Idő. /V./ : Átok. /V./ " : Rekviem. /V./ " í Atlantis. /V./ " : Csonka szonett. /V./ " : Aniai vis. /V./ " : Animi transito. /V./ Fazekas Mihály : Éva. /V./ " : Ősz az Üreghegyen. /V./ Féja Géza : Bányai Kornél. 1934, " : A magyar irodalom bölcsőjénél " : Az ember ellen " : A magyar gyarmat , " : Bölöni György : Az igazi Ady

9 Féja Géza : A magyar gyarmat, " : Móricz Zsigmond : A boldog ember " : Magyar tudat " s Erdélyi József : Téli raoszódia és három mese " Buday-Crtutay Székely népballadák , " : Magyar oarasztpártot! " : állahy Lajos : Fehér hajó " : Tamási Aron : Jégtörő Mátyás, " : Kolozsmonostortól Mohácsig " Í Budai Nagy Antal. Kós Károly színjátéka. 1936, " : Áchim L. András a "parasztkirály" " s Tamási Áron : Rügyek és reménység , " : Márciusi Front " : Balázs Ferenc " : Két szociológiai munka, " : A szellem politikája , " s Móricz Zsigmond : álig uj a szerelem " t Rédei József s Lovassy László pöre, 1938, Fejtő Ferenc s Lawrence és Huxley, vagy egy eszmény genealógiája " 8 Könyv helyzetünkről " : Illyés Gyula s Szálló egek alatt $ : Reraenyik Zsigmond s Költő és valóság , " : Hat költő, Fenyő László : A kor, amelyben élek. /V./ , " i Szobám. /V./ Ferenczy Béni : Egy szobrász levele Despieau halálának alkalmából I Fertsek Ferenc : A pereces. /N,/ Fodor András : Hagy éjjel. /V./ II " : Visszatérve. /V./ Fodor József : Szépek az alkonynak szinei... /V./ " : Oh szépem. /V./ : Futó sorok. /V./ " s Ének alkony előtt. /V./ őszéről. /V./ : Összhang nélkül. /V./ 19*7, " : És lehullunk az őszi avaron, /Révész Béla uj Ady-könyve./ " : Faludy György Villon/könyve, , " s Jankovich Ferenc : Barangoló , " : Szél a tarlókról. /V./ " : Vadszőlő helyett... /V./ 1937* 604 1, " : Képmutatók. /V./ " : Illyés Gyula s Rend a romokban " : Útközben. /V./ , Forgács Antal : Petőfi. /V./ Í Katonák. /V./ " í Fodor József : Utóhang, " s Hét verseskötet. 1936, " : Marconnay Tibor : Világtükör " : Berda József : Indulat R s A kis macska halála. /V./ : Cigányok. /V./ v * Fodor András: Bartók. - Ezt is elmondom. - Szigliget. /V./ l.

10 Forgács Antal s Kis Ferenc : Fegyvertelen " : KilBBC költő. 1936, " : 2elk holtán s Kifosztott táj " s Négy verseskötet. 1936, " : József Attila : Nagyon fáj , " : Toldalaghy Pál s Hajnali versenyfutás " : Vészi Endre : ünneprontó " : Brdélyi József s Negyedik rapszódia, , " : Nyolc verseskötet , : Öngyilkos. /V./ : Gyilkos. /V./ " s Bakó József s Sir a puszta " : Kassák Lajos s Ajéncék az asszonynak " : Takáts Gyula : Kakuk a dombon " : Kassák Lajos s Anyám cimére. 1938, " ; Horváth Béla : Utolsó jelenések, " : Karinthy Gábor : Étel és ital, " : Verseskönyvek , " : Két költőnő, Földes István : Szabolcsi Bence 3 Bevezetés a zenetörténetbe Földessy Gyula. : Petőfitől - Adyig Fülep Lajos : Nemzeti ncéluság G, Gábos Kálmán ifj, : Két sor. /V./ " : Nyári délután. /V./ 1948, ", : Nyirség. /./ Gelléri Andor E"dre : 3, /Ti./ " «Kőművesek. /N,/ , " 1 A sregény szörnyekről. /N./ 1936, Gellért Sándor : Tapossák a kuruc tüzet. /V./ Gereblyés László : Torzkép. /V./ " s A textilipar dolgozói , " i Jegyzetek a sütőmunkások életéből, " : Nyilatkozat " : Az építőmunkások életéből " : A bőrgyári munkásság életviszonyai, 1938, , " : Sézler Gyula : A magyar nagyipari munkásság kialakulása, 1938, , Gergely János s A magyar néodal kérdéséhez, " : Éneklő ifjúság, " 3 Gergely János. A budapesti nemzeti dalosünnep tanulságai, " : Kodály holtán : A magyar népzene, " : Kerényi György : Szás népi játékdal , Gesztelyi Nagy Zoltán ; Vig augusztus. A"./ 1938, " : Szüret. /V./ " % Altató. /V./ I " : Házasság. /V./ Gombos Imre : Telepesek közt II Govrik Elemér : Vers a halálról. /V./

11 Govrik Elemér : Másként. /V./ , " : Az ötvös szerelmi éneke. A*/ , Gulyás Gábor : Hajnali vers. /V./ " : Debreceni sóhajtás. /V./ , " : Dér. /V./ " : Szamosi rege. /V./ , " I A hajdukapitány. /V./ " : Miért hallgatsz...? /V./ I, G/ulyás/ P/ál/ : Helyreigazítás és nyilatkozat Gulyás Pál : Madách , " : TéKozló. /V./ " : A kritika " : Áprily Lajos : As aranymosó balladája " : Gyulai ut. /V./ " : Egy magyar költőhöz. /V./ " : Sinka Istvánhoz. /V./ 1935* " : Rontó Pál naplójából. /Hímkovács. A tervhalmpzó, Küküllőhöz, a mosolygó poétához. Tiszteletbeli./ Versek " Í Esti kódorgás. /V./ " : Veres Péter. /V./ " : A pillanatok. /V./ " : Evangélium. /V./ 1936, : A hő. /V./ , " í Nibelungi köd. /V./ 1936, " : Itt születtem. /V./ " : Találkozás. /V./ " : Egy névtelen katonához. /V./ " : Egy pillanat. /V./ " : Játékszer. /V./ , " : Egy szep formához. /V./ " : Bálviry, /V./ , " : Forgó köd. /V./ " i Eretnek. /V./ 1936, 664 1, " : Határ. /V./ " : Lényeg. /V./ " : Mindent egy könyvből. /V./ , " : Csokonai gúlája előtt. /V./ " : A niklai Berzsenyire. /V./ " : Az első dal anyja. /V./ " : Bucsu a mestertől. /V./ " : A halál előtt. A*/ " : k bibliai siratása. /V./ " t Ut a Kalevalához " : Mozaik. /V./ 1937, " : Személytelenül, * " : Bontó fagy. /V./ : "Utcai nő," /V./ 1937, " : Esti trombita. A«/ " : Egy festő sírjánál. /V./ 1937* , " : Szemed sötétje. /V./ , " : Én is vágytam a Dunához,.. /V./ " : Vig magyar Parnasszus. /V./ " : Politúr. /V./ : A Jenő. /V./ " : Egy kész húszéveshez. /V./ " : A "szép" vers. /V./

12 Gulyás Pál s Még mindig verseket? /V./ " Í Utolsó csata. A«/ " : Egy anya-aiigátor. /V./ " : lényegkomédia. /V./ s Kacsaláb. /V./ " : Vakablác./V./ " : Naftalinkabát. /V./ " : Actor Philosophiae. /V./ " s Egy induló költő versei alá. /V./ " : Ismét kopaszon. A r./ " : Vészi Endre : Felszabadultál " : Népek az országúton. /V./ 1937* " s Selyemhernyó. /V./ " s Az atom imája. /V./ " ; Személytelen Isten, /V./ " : Itt élt... /V./ " : Itáliához. /V./ " Í Hátrahagyott verseiből. /Egy lélek csenget itt. Trombita. Hajó. Az utolsó csata. Szóból szó. Egy közönyös emberről. Tégláson. Esti gondolatok. Legyetek egyszerűek 1/ Gunda Béla : Az egyetemi hallgató és az egyetem. 1935* Gyapay Gábor : The Soviet impact on the Western world. E.H.Carr TI " : Jászi Oszkár II : Szekfü Gyula. 1948, " : Gondolatok egy iskoláról. 1948, Gyarmathy Erzsébet : Elalvóban... /V./ II " : Bucsu, /V./ Gyökössy Endre if j. : Hazafelé. /V./ 193? " : A fák. /V./ ?9 1. Gyöngyössy István : Várad változásai * H. Habán Mihály : Reggeli fürdés a tóban, /V./ 1937* : Tán*, /V./ " : Tárogató szól a hegyen. /V./ $7 1. Hajnal Anna : Találkozás. /V./ " : A lélek. /V./ " : Felébredsz mégis ragyogó? " : "Különbéke." /V./ Hajnal István : Az első gépek Halas, Frantisek : Ősz a tavaszban. /V./ Forditotta Szabó Lőric Halász Gábor s S-abó Lőrinc, I. Hamvas Béla : Bizánc. 1934, : Eliot " : Jeffers " : Prahács Margit : A zeneesztétika alapproblémái , " : A Liszt-jubileum " : Az esztétikák szükségessége és hiábavalósága. /Baránszky-Jcb László könyvéről./ 1936, " : Tudoméywailás és vallástudomány

13 Hanzséros György : A vakság első percei. /V./ II " : Cirkuszban. /V./ " : További ut. /V./ " : Feszültség. /V./ Haraszti Sánaox* : A paraszt apológiája. /Jegyzetek Veres Péter u Az alföld parasztsága" c. könyvéhez./ , Határ Győző : Szerelem, /N./ Havas Gábor s A falu művelődése II, " : Kárász körül. /A földreform egy békésmegyei uradalomban./ C Herceg János : Szabina, első szerelmem. /N./ 1936, Hevesi András : Rue Lhomond. /Regényrészlet./ I. Holló Ernö : Farkasok. /V./ " : Jobb a madárnak. /V./ " : öregség szavával. /V./ " : Éjféli séta. /V./ " : Reosel a csiki hegyekben. /V./ Hollós Korvin Lajos : Hajnal a parton. /V./ " Nyíregyháza. /V./ Homoródi József Parasztok a regényben és a társadalomban I, «" : Az "uri", a "paraszti" és a "munkás" Dózsa-regény II, Hort Dezső : Két európai szocialista " : Rémes Lajos : A totális állam és az érdekképviseleti rendszer. 1935* " : Mihelics Vid : A szociális kérdés és a szocializmus " : Veszélyben a "New Deal"? " : Parasztság és munkásság " : R. A«Wallacs és az elnökválasztás kilátásai, , " : A szocialista munkaterv problematikája " : Jellem és jellemtan. 1938, Horváth Béla : Ottokár Brezina : Anyám. /Versford./ Horváth Eszter A hegykői vegyeskar bemutatkozása, II. 575 la Hubay Miklós ; García Lorca, " í Izgaott Efebossok avagy kikről irnak a magyar regényírók, 1948, , Hunyady József : Hajtóvadászat. /Regényrészlet./ Hunyady Sándor Razzia az "Arany Sas"-ban. /N./ " : A vöröslámpás ház. /N«/ I. Illés Endre : A hazugság. /N./ I " : A parancs. /N./ II, " : Kosztolányin- a szinibiráló " : Skorpió. /N./ 1948, " : Hazugok. /SZ./ Illyés Gyula : A Duna Esztergomban. /V./

14 Illyés Gyula : A puszták népe. 1934, 81-89, , , , , , , 161Í171, , " : Azé értelmiség, mely nem értett szó* " : Jan Carek : Keserű szó. /Versford.A " : Fazekas Mihály , " : Békesség, okosság. /V./ " : Az arokpartpri. /V./ " : Fithü falu. /V./ " : Március. /V./f " : Molnár Ákos s A császár dajkája , " : Alkalmi m dltációk, /V./ " : Angol vélemény Magyarországról. 1936, , " : Á hazafias lira Petőfi fellépésekor ] " : Ozorai példaj /V./ 1937, 1-2 1, : Márciusra, /V./ " T A semmisé ab*«falukutatás. /V./ " : A magyar f öldfmivelö népesség tejfogyasztása : Az idő kérdései " : Dialektika " : Aurelien vágyj a francia patriotizmus. Aragon legújabb regénye " :14 unok Parisban : írói öröm " : Lélektan a szavakban " : Újévre I " : Egy bányász élete vagy ut a valóság felé. Barabás Tibor könyve IO " : Mi történne. /V./ , " : Rangrejtve. /V./ : Szemtanú./V./1947.I " : Franciaországi v..ltozások ,406-4P-5, " : Kosztolányi S 1. " : Tizenkét nap 3ul áriában. /V./1947, II,51-58, " * Folyik a csoda. /V./ " : Köszönet. /V./ " : Táncolók. /V./ 1947.II " : fiáborus országokon át. /V./ " : Egy falu Franciaországban , ,320- :;29, " : Bodroghalászcn. /V./ " : Petőfit lapozva " : Parton. Ibolya. /V./ : E megmozdult világban. /V./ " : Vakok közt " : Ai'agon s Ballada arról aki dalolva állta a szenvedést. Aei'sford./ , " : Moliére igaza, " : A lélekbúvár. /Sz./ , , " : Nélküled. /V./ 1948, 931 1, " : A munka és a halál közt. /V./ " : Babitsról - külföldieknek $ 1. " : Abbahagyott versek " i Testvérek. /V./ Imecs Béla : Méhészet. A"./ 193G. WmSMH " : Könnycsepp. /V./ " : Kutak az égen,/v./ " : Kórházi *ste. /V./

15 Imecs Béla : Nagyváros. /V./ J Jankovich Ferenc : Fecskék. /V./ , " : Fontainebleaui emlék. /V./ : öreganyó. /V./ : Világos éji /V./ " : Barakklakók. A-/ " : Pihenés. /V./ " : Delelőn. /V./ , " : Hajnali fürdés. /V./ " s Gyergyai Albert': A mai francia regény " : Madaram. /V./ : Félelem. /V./ " : Déli parton. /V./ : Elhagyott ház. /V./ " : Komor András s A varázsló " : Erdélyi József : Eb ura fakó " : Bodzafa. /V./ : Vigasztalás. /V./ " : Itthon. /V./ " : Féja Géza 5 Régi magyarság , " : Németh László : Kocsik szeptemberben, j " : Fehér torony. Erdélyi József válogatott versei " : Háború, /V./ " : Október, /V./ " : Álom, /V./ " : Szántód partjainál. /V./ " : Zrinyi példája " : Fodor József : Összhang nélkül : Egy had. /V./ I " : Dinamit. /V./ I Jánosy István : Polip. /V./ , " : Prometheus öröksége. /V./ " : Memling. /V./ : Halottak, élők... /V./ " : Rákos /V./ Járdányi Pál : Kodály, a nevelő, I " : áenei figyelő II , , , 184j , " : Czinka Panna, J. B. : Kaffka Margit utolsó napjai Jékely Zoltán : A vén csordás temetése. /V./ " : Egy család nyughelyén. /V./ , " : Pisztráng-balett. /V./ " : Barátkozás a nappal. /V./ , : Béla király utja felé. /V./ , " : Nagyvakáció az enyedi kollégiumban. /V./ " : Macskával a hold alatt. /V./ , 7 1 Gyermekek esti imája. /V./ " : Vadlibák, /V./ " : Gyermeki alkonyat. /V./

16 Jékely Zoltán s Intő szavak süldő macskánkhoz. /V./ , " : A Szépjuhászné elégiája. /V./ " : A holdkóros éjszakája, /V./ " : Csontjaimhoz. /V./ " : Vasvári Pál nyomában. /V./ " : A legelső leány után. A«/ " : Elhagyott lakások siratása. /V./ 1937* , " : Hamlet altatója. /V./ " : Éjféli csillagokhoz. /V./ " : Tengerparti elégia. /V./ " : Tul a Karszton. /V./ , : Nagy téli nap. /V./ " : Álom-rekviem, /V./ I., " : Lustra a Szamosparton. /V./ I " : Maya a kígyóval. /V./ I* 166 1, " : Cigánytemetés. /Regényrészlet./ I " s í Krúdy Gyula : Őszi versenyek, 1947, I " : Halászdal. /V./ I , " : Kunyhó, füsttel. Darázs Endre versei, I, " : Emlékeim. A*/ I " : Kiáltás halottak után. /V./ II " : Vidor Miklós : Határon, II, " : Találkozás holdfényes uton. /V./ II " : Thornton Wilder : Kabala , " : Homoki Nagy István : Szárnyas vadászmesterek, " s Az ég játékai, 1948, " : Július 29. /V./ " : Eheu. /N./ Joó(Tibor : A nemzedék fogalma *Józsa Tivadar : Berzsenyi és a reformkor Juhász Géza : Babits Mihály : Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom, " Magyar szellemi élet Debrecentől Amerikáig, " t Irodalmunk nyugati szemmel, " : Kosztolányi Dezső : Összegyűjtött költeményei. / / " : Babits Mihály : Az aurópai irodalom története ,! s "óricz Zsigmond : Komor ló " : Az erdélyi gondolat. 1936, , " : Németh László : Magyarság és Európa LO " : Akár két tiltott szerető. /V./ " : Kosztolányi Dezső : Tengerszem " s Szabó Lőrinc : Különbéke " : Gáborjáni Szabó Kálmán : Parasztok. 1936, " s Illyés Gyula : Petőfi, , " : Kodolányi János % Boldog Margit, " : Kassák Lajos : Akik eltévedtek, " : A magyarság a népköltészetben, " : Dallos Sándor : Dunántúli legendáskönyv Juhász Vilmos Fettich Nándor : A honfoglaló magyarság müvésze-, te * Jócsik Lajos: Mint oldott kéve l.

17 Juhász Vilmos Benedek MarcelliIrodalomesztétika K. Kádár Zoltán: A népiség és az új magyar képzőművészet l. Káidor György : Földreformproblémák Kamondi Antal $ Ebéd. /V./ : Reggel. /V./ Kanyar József % Berzsenyi emlékünnep Kaposváron és Niklán Kárász Artúr : A tervgazdálkodás Magyarországon I Kardos László : Torrany Cecil : Az ősi küldött " : Kassák Lajos : A telep f : Márai Sándor : A sziget ? * : Földem virágom. Kassák Lajos válogatott versei " : Márai Sándor : icgy polgár vallomásai " : Egy feladat, " % Márai Sándor s Válás Budán " : Komlós Aladár : Nero és a Vll/a " : Kassák Lajos s Három történet " s Szerb Antal s Kétköánapok és csodák " : Kodolányi János : A vas fiai " : Sziget " : Jean Kankiss et Molnos-Müller : Anthologie de la poeeie hongroise Kardos Pál s Kosztolányi Dezső % Bölcsőtől a kooorsóig " : Zsiáo válasz " : Kodolányi János : Feketeviz " : Legyen-e magyar zsidóság? Karinthy Gábor : Dal a tűzről. /V./ Károlyi-Weöres Mária : Téma három változattal. A,/ Képes Géza : A rokkant macska. /V./ 1935* 569* 1. " : Szép ősz. /V./ " : Kazány varos épitése. /V./ Kerék Mihály : Visszapillantás a magyar földbirtok politika múltjára r56 1. " s A telepítés feltételei., " : Tévedések és fogalomzavar a föld kérdése körül " : Németország mezőgazdaságának uj szerkezete " A föld és a munka reformja a Harmadik Birodalomban " : A telepítés társadalompolitikai jelentősége " : Földreform Lengyelországban és a Balti államokban " : SLBülyedt falu a Dunántúlon " : Matolcsy Mátyás és Varga István s Magyarország nemze. ti jövödelme " : A magyar paraszt választójoga , " : Kemenczy Gábor Vissza az ősi alkotmáynhoz«1936, " : Szabados András s Földmunkáskérdés, munkástelepités, i munkaalkalmak

18 Kerék Mihály : Uj Mohács előtt? " : Élő Dezső í Sarród monográfiája ÍS j Kisbirtok-nagybirtok " : Németh Andor : A naposabb oldal Kerényi Károly i Olympiai töredék TS i Ókortudomány " s Az antik költő " j_ Levél Romániáról egy magyar Íróhoz " : Levél egy feladatról Kardos Lászlóhoz " : Eoratius - Horatinizmus " ; Humanizmus és hellenizmus Kerényi Károly : Ném«th László Í Levélváltás Keresztury Dezső : Angyal. A szőlők között. /V./ " s Isten kezében. /V./ " s Németh László : Bün " s Szerb Antal s Utas és holdvilgg " : Kát álom között. Bársonyszékben. A Badacsony lábánál. /V./ " s Útközben , " s Szathmári Sándor s Utazás Kazohóniában " s Boemo és Júlia a Belvárosi Szinházban.1946, " : Az élő iskola I, " 5 Antonius és Oeopatra. 1947, " : Drámák a kcr szolgálatában " s A hatvanéves Kassák Lajos s Láncok. /V./ $04 1, " % Egy népies kis-mester. Tömörkény István : A dunántúli hexameterekből. /V./é 947. II < " : Egy régi forradalmi vers " : Ka nem vagy nálam. /V./ " : Fogj ásót. /V./ n t Irinyi második éneke " s A dunántúli hexameterekből. A./ " : A reformkor fordulója, Kisfaludy Károly Mohácsa " : Esik. /V./ Keszi Imre : Népzenénk és a szomözéd népek zenéje. Bartók Béla könyve " s Szabóic si Bence ; Népvándorláskori elemek a magyar népzenében " : Bartha Dénes : A XVIII, század magyar dallamai " Buday-örtutay : Nyiri és rétközi oarasztmesék " s Molnár Antal két könyve Keszthelyi Zoltán :ftémrég. A./ Kesztyűs Lajos : A sarkad! földművesezövetkezet Kézdi-Kovács Károly? A jugoszláv földreform Kis Ferenc t Háború, /V./ Éjszaka volt. /V./ Kiss Tamás s A kihűlő táj. /V./ " : Ákháb király. /K./ II : Mag. /V./ " s Vers , Kodály Zoltán s Néphagyomány és zenekultúra,

19 Kodolányi János : Egy nap mint száz. /N./ " % Altabarsz. /N./ " : Béla és Julián. /N,/ u : A királyság nagy része lassanként germanizáltassák " : Nagy Lajos : Budapest nagykávéház " : Puszták népe* Xllyé3 Gyula könyve " : Szabó Zoltán : A tardi helyzet, : A jel. /N./ " : Kovács Imre : A néma forradalom, " : Műkedvelők Finnországban n " : Szabó Zoltán balkáni útirajza " : Vacsora. /N./ I " j Esős évszak. /N,/ I " : A becstelen. /Sz./ II " : Vízöntő. /Regényrészlet./ , Kolozsvári G, Emil : Két román regény Kolozsvári Grandpierre Emil : Győzelem és kudarc I a Komjáthy László : Dilettánsok. /V./ Kondor Imre : Pauler Ákos Kónya Lajos : Láz. /V./ 1948, , Kopré József : Rajz, /V./ Kordás Ferenc s Boldogasszonyfalva. /Egy brazíliai magyar telep é'lete./ Kormos István : Sárom szilvázó kiált. A*/ II : Költ a költő. /V./ ÍW, II. 28 1, " : Kereszttel hátuk szőrén. /V./ II " : Fehér virág. /V./ Kovács Endre : Gelléri Andor Endre I ' K s Hagy István ifjúsági regénye I : Irodalmunk és a munkásság I , " : Szabó Pál történeti regénye, I " : A csehek útja I ,? s Az elfeledettek I " 8 Az iró és közönsége I , " : Szlávok és magyarok II Kovács Imre : Az uradalmi cselédek viszonyai az Alföldön : Hulló magyarság " 3 Nagybirtok - kisbirtok " : Kerék Mihály : A német telepítés félszázada : Néma forradalom a Tiszánál " : A debreceni diéta, 1936, * " s A földreform utja, " : Az emberi munka értékelése a mezőgazdaságban u : Az egyházi birtokok sorsa , " : A mezőgazdasági munkásság szervezkedése " : Az" európai kivándorlás. 1958, " : Matolcsy Mátyás : Uj élet a magyar földön. 1938, " : Kiss Géza : Ormánság " : A demokrácia útja Magyarországon l. * Kodolányi János: Istar csak üzen. /N./ l.

20 Kozocsa Sándor : Justh Zsigmond parasztszinhá.ea II Kőműves Imre : Hasonlat. /V./ " : Mollinary Gifcella : Ami történik : A Gellérthegyen. /V./ Körmendi András : Két jubiláris kiállítás tanulságai " : Az uj művészet problematikája " : Uj magyar müvésznemzedék Körmendi Zoltán : Deklasszáltak " : Tengődök " : Falusiak a fővárosban Körösi Nagy Lajos : A futóhomok ércparasztja Köves Tibor : A játékos. /N./ L. Lakatos István : Szerelem, alkonyatkor. /V./ II " : Holdkór. /V./ II. 16 1, ". Légy párnám és takaróm. A,/ II : Három kép. /V./ II " : A ookol tornácán. /V./ II " : Hossz, /V./ " : Koratavasz. /V./ " : Igazság. /V./ " : Öszi tájék. /V./ Lanátor Pogány Ferenc : Erdélyi csillagok. /Könyvism./ 1935* Lányi Viktor : Éneklő Alföld Lator László : Nyugalmas éjszaka. /V./ Lengyel Tamás % Kosáry Domokos : A Görgey-kérdés és története " : Kósa János : Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig." Lente Gábor : Együgyű imádság. /V./ I Létay Lajos : Ne mosolyogj aprócska gondomon. /V./ I " : Hajnali emlék. /V./ I Lovass Gábor : Lakás, A-/ I Lovass Gyula : Ordre nouveau * Luby Margit : Ki viseli a kalapot? Lukács Imre : Bélután a rács mögött. /V./ 1937* * M Magos László : Emlék, A*/ Majos' Jenő : Bibó István : A keleteurópai kisállamok nyomorúsága I " : Magyarország ós Keleteurópa. Szerkesztette Gál István " : Egy arc és egy táj. Aázlatok az örségből./ " : Veres Péter : A paraszti jövendő. 1948, Major Jenő - Rusvay Tibor - Fazekas László : Egy alföldi gimnázium II Makay Gusztáv : Bóka László : Mire tanit a magyar irodalom I. 107 r * Létay Lajos: Csak néha villansz meg. /V./ l.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

1-es altéma Katona Produkciós pályázat

1-es altéma Katona Produkciós pályázat 1-es altéma Katona Produkciós pályázat pályázó színház támogató önkormányzat bemutatandó mű (szerző cím) megítélt támogatás Astoria Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia TARTALOMJEGYZÉK 1. Felnőtt Világbajnokság Kazan (Oroszország)... 03-13.

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 légpuska 20, "A" kat. leány I. Fábián Fanni 2000 Arany János Ált. Isk. Százhalombatta

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Tapolcai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László stny.2. 2. Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9.

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9. Bernáth Róbert Oktatási azonosító 77915376159 Nemes Éva Bernáth Róbert Díjbekérő postázási címe 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 30. FI-501010901 Kísérleti - Magyar nyelv 9. 35 FI-501010902 Kísérleti - Magyar

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben