írói í r á s a i Összeállította

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4."

Átírás

1 A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c

2 Bevezetés. A Válasz májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból került ki, akik a szépirodalom mellett részben publicisztikai, részben szociográfiai vonalon a magyar nép nagy sorsproblemáival, elsősorban a földbirtok kérdésével, is foglalkoztak. Lassanként körülötte kristályosodott ki az a szociográfus nemzedék, amely a szegényparasztság problémáinak feltárásával és a megoldatlan magyar sorskérdések kendőzetlen feltárásával úgyszólván újra felfedezte Magyarországot. A Márciusi Front, amely elsősorban a haladó, népi származású irók politikai tömörülése volt, a Válasz hasábjain tette közzé politikai programját. A Válasz írógárdája azonban a parasztság problémái mellett nem hanyagolta el a munkásság problémáit sem, bár tagadhatatlanul kisebb teret szentelt neki. A Válaszban közölt szépirodalmi alkotások - kevés kivételtől eltekintve - harcos állásfoglalást fejeztek ki, akár Illyés Gyula verseit, akár Veres Péter, vagy Szabó Pál novelláit nézzük. Bár irodalmi síkon a Válaszban elsősorban a népi írók domináltak, azért nem zárkózott el egyéb irányzatok elől sem, ha azok akár művészi szempontból, akár világnézeti állásfoglalás szempontjából beleillettek a Válasz keretébe. Sárközi Györgytől a szerkesztést 1938-ban, idők jeleként, egy szerkesztőbizottság vette át, amely Erdei Ferencből, Erdélyi Józsefből, Gulyás Pálból, Illyés Gyulából, Kerék Mihályból, Féja Gézából, Kodolányi Jánosból, Kovács Imréből, Matolcsy Mátyásból, Németh Imréből, Németh Lászlóból, Sárközi Györgyből, Szabó Zoltánból, Tamási Áronból, Veres Péterből és Zilahy Lajosból állt ban, a hatodik számmal a Válasz beszüntette a megjelenését. A megszűnést a szerkesztőbizottság "Búcsú az olvasótól" c. cikkében jelentette be és a megszűnés okát az "anyagi eszközök fogyatékosságával", valamint a "szellemi szabadság egyre fokozódó korlátozásával" indokolta. A szociográfus írók (Kovács Imre, Féja Géza) ellen sorozatosan lefolytatott izgatási perek, valamint az Illyés Gyula ellen lefolytatott vallásgyalázási per tarthatatlanná tették a Válasz helyzetét. A szerkesztőbizottság nem akarta bevárni a kormánybetiltást, inkább maga szüntette be a lap megjelenését. Mindenesetre bejelentették, hogy "a tollat nem tesszük le, makacsul szorítjuk kezünkben, s folytatjuk a munkánkat ott, ahol

3 lehet. A nyílt kiállás lehetőségét a felszabadulás hozta meg októberében a Válasz újból magjelent, Illyés Gyula szerkesztősége alatt s ő vitte tovább egészen 1949 júniusában bekövetkezett végleges megszűnéséig. A lap végleges megszűnését nem a politikai helyzet okozta, mint 1936-ban, hanem az anyagi eszközök elégtelensége. A szerkesztő "Szűnjék meg a Válasz?" c. cikkében az olvasóközönségéhez fordult, bejelentette a lap válságos helyzetét és felkérte az olvasókat, hogy mindenki legalább egy új előfizetőt toborozzon, mert másképpen a lap nem lesz fenntartható. Úgy látszik, hogy ez a remény nem vált valóra, mert a Válasz az 1949 évi 5-6 számmal végleg megszűnt. A Válasz 1934 májusától júniusáig, majd októberétől júniusáig élt, mint hetilap. Virágzását ben érte el, amikor az egyes számok terjedelmükben annyira megnőttek, hogy az évfolyam két kötetben jelenhetett meg. Ettől eltekintve, az és csonkaéveket leazámítva, évi 12 szám volt a termés. A Válasz gazdag anyaga nemcsak irodalomtörténeti szempontból, de köztörténeti szempontból is értékes, éppen ez indokolja jelen munka elkészülését. Anyaga két főrészre oszlik: az első rész a Válasz íróit sorolja fel írásaikkal együtt, íróik betűrendjében, a második rész pedig a Válasz írásait rendszerezi. A rendszerezés beosztásáról a tartalomjegyzék nyújt bővebb felvilágosítást.

4 A V Á L A S Z i r ó i.

5 -2- A. Áchim András Képviselőházi beszéde július 20.-án a földmivel* sügyi tárca költségvetésének tárgyalásán. 1947, I Adorján János : Mezőgazdaságunk jövője I Alecsandri Vasile. % Alom. /V./ Fordította Bardócz Árpád Angyal Endre : Ivo Andics : Rid a Drinán, II Áprily Lajos : Kakuk. /V./ I " : Paraja, /V./ I " : Vadlúd. /V./ II Aragon Ballada rról, aki dalolva álta a kínszenvedést. /V./ Fordította Illyés Gyula Árky Bertalan s A ma épitészete Ártinger Imre : Derkovits Gyula. / / B. Bajomi Endre * A mezőgazdasági munkásság helyzete Franciaországban Bakó József : Alföldi ballada. /V./ " : Magányos fa. /V./ I " : Anyós. /N./ II , " : Bulgár temetés. /V./ 1948, " : Tel-kergető. /V./ Bálint Sándor : A szegedi tanyák repe, Balogh István : Cseledviszonyok a debreceni kisbirtokon , " : Lakásviszonyok a debreceni tanyákon " : Egy? alföldi kisváros Banó István s Jegyzetek Erdélyi János 100 éves népköltési gyűjteményéhez II " s Sándor István : író és társadalom II Bardócz Ámád : Vasile Alecsandri : Álom. Aersford./ Bárdosi Németh János : Népmüvelés. /V./ Barta János 1 Berzsenyi Bartók Béla s álért gy jtünk nopzemet? Benesik Géza A német nemzeti szocializmus filozófiája Benjámin László : Gazdátlanul. /V./ Benkő Barnabás : Szent-Lukács fürdői szonettek. A*/ Berczeli A. Károly : Költő és paraszt. /V./ " : Kőszikla. /V./ I " : Fájdalom. /V./ " $ Teremtés. /V./ 1947.! s Gyász. /V./ II Berda József s Panaszkodó levél. /V./ " í Sirató ének. /V./ " : Borongás. A*/ " t Egy kocsmárosnéra. A-/

6 *Bernáth Aurél s Az autodidakta festészetről I , " : A Szlnyei Társaság és művészetünk jövője. 1947* I , " : Csontváry I Bibó István : A koaliciós válaszúton I " : összeesküvés és köztársasági évforduló * I. " : A Márciusi Front tiz esztendeje I, " s A magyar társadalomfejlődés és az 1945 &vi választások értelme I " s Válság után - választás előtt II " : EltorSult magyar alkat - zsákutcás magyar történelem " : Zsidókérdés Magyarországon 1944 után Biebuyck Jacques : A Rex-mozgalom igazi arca Bódás János s Gereblye, /V./ " : Szalmakötél. /V./ Boldizsár Iván : Szökés. /V./ " : Budapest - Giurgiu " : Keresztury Dezső : Arany János. 1937* " : József Attila " : Rozsondai Károly és Sümeghy József : Sopronbánfalva Bor Ambrus : Tóparti kép eső után. /V./ I , Bor Pál: Stilus Borbély Mihály : Öregségi biztositás Borbiró Virgil : Városépités a Szovjetunióban. Perónyi Imre könyve II " : A realista és absztrakt művészet II Brezina, Ottokár : Anyám. A*/ Forditotta Horváth Béla Buday György Magyar feszület. Fametszet és között. " : A népkönyv C. Carei, Costa : A román fiatal nemzedék Carek, Jan : Keserű szó. A*/ Forditotta Illyés Gyula, Cserés Miklós : A. magyar Thália válaszúton I Cseres Tibor s Darázs-füvek. /V./ 1947.II : Jelkép és valóság. /V./ II " : Gyümölcstermelő szövetkezetek , " : Halál előtt. /V./ " : Sirban. /V./ 1948, " : Felderitő járőr, erdőben. /V./ Csiszár Béla : Az oreg és fiatal Franciaország " : Agrárválság és földreform Spanyolországban, Csorba Győző : Flóra pihenő. /V./ Csuka Zoltán : Délutáni álom, /V./ , " : A vak Ívlámpa. /V./ " : A háború utáni délszláv irodalom. 1935* * Bernáth Aurél: Miniatűrök l. " : A népiség és az új magyar képzőművészet l. ** Bibó István: A békeszerződés és a magyar demokrácia l " : A koalíció egyensúlya és az önkormányzati választások

7 Czibor János : Uj népi irodalomért I " : Schöpflin Aladár, a kritikus II " i Mary Jane Warde s Kigyóverem " * Zelk Zoltán " : Sőtér István uj regénye ! " : Vas István " s Vallomás igényről és szándékról D. Darázs Endre s Uj csillag született. /V./ I* " : Utópia. /V./ II " : Szabó Magda : Bárány II Darvas József 1 Városkutatás " : Egv parasztcsalád története , , , , , , Dénes Tibor : Déry Tibor s Alvilági játékok I. 39* " : Barabás Tibor : Egy nép nevelői " : Igen, vagy a negyedik nemzedék Derkovits Gyula ; Fázó paraszt asszony. /Repr./ ! ' s Család. /Repr./ 1934, után. vdéry Tibor : Euróoa *Derzsi Sándor s Erdély címere. /V./ Devecseri Gábor : Széchenyi-hegyi hajnal. /V./ 1935* 570 1, " : Kisértet. A*/ : Mélység. A,/ 1936, Dobozy Imre : Paraszt a téli ég alatt. /V./ , Donáth Ferenc s A választójogról " í Eörsi Béla : A magyar földmivesszegénység kialakulása Dorogi Márton s Püspökladányi földosztás * E. Egeli Ede t Dunántúli falu. /V./ Egeli Imre s Két világ. /V./ II" " :Falusi templomban, XV,/ Elek Péter : Áz egyke és a táj Endre Károly. Halottakhoz, A,/ Eösze András : Gyurica. A*/ 1935* " s Téli tükör. /V./ Erdei Ferenc ; A mezővárosi társadalom. /Makó társadalmi szerkezete./ " : Szövetkezeti mozgalmak w : Ortutay Gyula s Magyar népismeret " : Szövetkezetek. 1937* I. " : A szabadság politikája " : Bierbauer Virgil : A magyar építészet története es % Ortutay Gyula : Parasztságunk élete , Erdei Ferenc - Féja Géza. - Illyés Gyula - Kovács Imre - Veres Péter s A Márciusi Front kiáltványa O 1.

8 Erdélyi Ferenc : Téli varjak. /V./ Erdélyi József s Ferkó öcsém. /V./ " : Apám. /V./ s Szamár. /V./ " : Álmomban. /V./ " : Csillag és tücsök. /V./ " : Az ut. /V./ " : Téli dal. /V./ " : Isten kezében. /V./ : Föld. /V./ " : A kulcsár fia. /V./ " : Negyedik rapszódia. /V./ " í Ribizli kisasszony. /V./ " : Örök kenyér. /V./ : A kis óriás. /V./ " : Nadányi Zoltán : Nem szeretsz " : Akác paszuly, /V./ " : Evangéliumi tanács. /V./ Erdős Jenő : Az élet rendje Szatmár megyében " : Lápi éjszaka. /V./ F. Faludi István : Devecseri Gábor s A mulatságos tenger, FarkasFerenc:Aszövetkezetimozgalom l " : Uj magyar sorskérdés II, Farkas István s A szlovák irodalom a háború után. 1936,46-48.l. Fazekas László: Alkonyul. /V./ l. Fazekas László : Új angol költők í " 5 Anyám. /V./ I , " s Aldous Huxley : És megáll az idő I, " : Szorongó gyermek. /V./ II " s Esetten ülök. /V./ II " : Kétség. /V./ II " : Mióta érzem. /V./ XI " : A kritika II, " : Változatok egy témái-a. A*/ 1943, " :fíwinburneés Eliot " : Nehéz ének. /V./ " : Időtlen. /V./ ; Idő. /V./ : Átok. /V./ " : Rekviem. /V./ " í Atlantis. /V./ " : Csonka szonett. /V./ " : Aniai vis. /V./ " : Animi transito. /V./ Fazekas Mihály : Éva. /V./ " : Ősz az Üreghegyen. /V./ Féja Géza : Bányai Kornél. 1934, " : A magyar irodalom bölcsőjénél " : Az ember ellen " : A magyar gyarmat , " : Bölöni György : Az igazi Ady

9 Féja Géza : A magyar gyarmat, " : Móricz Zsigmond : A boldog ember " : Magyar tudat " s Erdélyi József : Téli raoszódia és három mese " Buday-Crtutay Székely népballadák , " : Magyar oarasztpártot! " : állahy Lajos : Fehér hajó " : Tamási Aron : Jégtörő Mátyás, " : Kolozsmonostortól Mohácsig " Í Budai Nagy Antal. Kós Károly színjátéka. 1936, " : Áchim L. András a "parasztkirály" " s Tamási Áron : Rügyek és reménység , " : Márciusi Front " : Balázs Ferenc " : Két szociológiai munka, " : A szellem politikája , " s Móricz Zsigmond : álig uj a szerelem " t Rédei József s Lovassy László pöre, 1938, Fejtő Ferenc s Lawrence és Huxley, vagy egy eszmény genealógiája " 8 Könyv helyzetünkről " : Illyés Gyula s Szálló egek alatt $ : Reraenyik Zsigmond s Költő és valóság , " : Hat költő, Fenyő László : A kor, amelyben élek. /V./ , " i Szobám. /V./ Ferenczy Béni : Egy szobrász levele Despieau halálának alkalmából I Fertsek Ferenc : A pereces. /N,/ Fodor András : Hagy éjjel. /V./ II " : Visszatérve. /V./ Fodor József : Szépek az alkonynak szinei... /V./ " : Oh szépem. /V./ : Futó sorok. /V./ " s Ének alkony előtt. /V./ őszéről. /V./ : Összhang nélkül. /V./ 19*7, " : És lehullunk az őszi avaron, /Révész Béla uj Ady-könyve./ " : Faludy György Villon/könyve, , " s Jankovich Ferenc : Barangoló , " : Szél a tarlókról. /V./ " : Vadszőlő helyett... /V./ 1937* 604 1, " : Képmutatók. /V./ " : Illyés Gyula s Rend a romokban " : Útközben. /V./ , Forgács Antal : Petőfi. /V./ Í Katonák. /V./ " í Fodor József : Utóhang, " s Hét verseskötet. 1936, " : Marconnay Tibor : Világtükör " : Berda József : Indulat R s A kis macska halála. /V./ : Cigányok. /V./ v * Fodor András: Bartók. - Ezt is elmondom. - Szigliget. /V./ l.

10 Forgács Antal s Kis Ferenc : Fegyvertelen " : KilBBC költő. 1936, " : 2elk holtán s Kifosztott táj " s Négy verseskötet. 1936, " : József Attila : Nagyon fáj , " : Toldalaghy Pál s Hajnali versenyfutás " : Vészi Endre : ünneprontó " : Brdélyi József s Negyedik rapszódia, , " : Nyolc verseskötet , : Öngyilkos. /V./ : Gyilkos. /V./ " s Bakó József s Sir a puszta " : Kassák Lajos s Ajéncék az asszonynak " : Takáts Gyula : Kakuk a dombon " : Kassák Lajos s Anyám cimére. 1938, " ; Horváth Béla : Utolsó jelenések, " : Karinthy Gábor : Étel és ital, " : Verseskönyvek , " : Két költőnő, Földes István : Szabolcsi Bence 3 Bevezetés a zenetörténetbe Földessy Gyula. : Petőfitől - Adyig Fülep Lajos : Nemzeti ncéluság G, Gábos Kálmán ifj, : Két sor. /V./ " : Nyári délután. /V./ 1948, ", : Nyirség. /./ Gelléri Andor E"dre : 3, /Ti./ " «Kőművesek. /N,/ , " 1 A sregény szörnyekről. /N./ 1936, Gellért Sándor : Tapossák a kuruc tüzet. /V./ Gereblyés László : Torzkép. /V./ " s A textilipar dolgozói , " i Jegyzetek a sütőmunkások életéből, " : Nyilatkozat " : Az építőmunkások életéből " : A bőrgyári munkásság életviszonyai, 1938, , " : Sézler Gyula : A magyar nagyipari munkásság kialakulása, 1938, , Gergely János s A magyar néodal kérdéséhez, " : Éneklő ifjúság, " 3 Gergely János. A budapesti nemzeti dalosünnep tanulságai, " : Kodály holtán : A magyar népzene, " : Kerényi György : Szás népi játékdal , Gesztelyi Nagy Zoltán ; Vig augusztus. A"./ 1938, " : Szüret. /V./ " % Altató. /V./ I " : Házasság. /V./ Gombos Imre : Telepesek közt II Govrik Elemér : Vers a halálról. /V./

11 Govrik Elemér : Másként. /V./ , " : Az ötvös szerelmi éneke. A*/ , Gulyás Gábor : Hajnali vers. /V./ " : Debreceni sóhajtás. /V./ , " : Dér. /V./ " : Szamosi rege. /V./ , " I A hajdukapitány. /V./ " : Miért hallgatsz...? /V./ I, G/ulyás/ P/ál/ : Helyreigazítás és nyilatkozat Gulyás Pál : Madách , " : TéKozló. /V./ " : A kritika " : Áprily Lajos : As aranymosó balladája " : Gyulai ut. /V./ " : Egy magyar költőhöz. /V./ " : Sinka Istvánhoz. /V./ 1935* " : Rontó Pál naplójából. /Hímkovács. A tervhalmpzó, Küküllőhöz, a mosolygó poétához. Tiszteletbeli./ Versek " Í Esti kódorgás. /V./ " : Veres Péter. /V./ " : A pillanatok. /V./ " : Evangélium. /V./ 1936, : A hő. /V./ , " í Nibelungi köd. /V./ 1936, " : Itt születtem. /V./ " : Találkozás. /V./ " : Egy névtelen katonához. /V./ " : Egy pillanat. /V./ " : Játékszer. /V./ , " : Egy szep formához. /V./ " : Bálviry, /V./ , " : Forgó köd. /V./ " i Eretnek. /V./ 1936, 664 1, " : Határ. /V./ " : Lényeg. /V./ " : Mindent egy könyvből. /V./ , " : Csokonai gúlája előtt. /V./ " : A niklai Berzsenyire. /V./ " : Az első dal anyja. /V./ " : Bucsu a mestertől. /V./ " : A halál előtt. A*/ " : k bibliai siratása. /V./ " t Ut a Kalevalához " : Mozaik. /V./ 1937, " : Személytelenül, * " : Bontó fagy. /V./ : "Utcai nő," /V./ 1937, " : Esti trombita. A«/ " : Egy festő sírjánál. /V./ 1937* , " : Szemed sötétje. /V./ , " : Én is vágytam a Dunához,.. /V./ " : Vig magyar Parnasszus. /V./ " : Politúr. /V./ : A Jenő. /V./ " : Egy kész húszéveshez. /V./ " : A "szép" vers. /V./

12 Gulyás Pál s Még mindig verseket? /V./ " Í Utolsó csata. A«/ " : Egy anya-aiigátor. /V./ " : lényegkomédia. /V./ s Kacsaláb. /V./ " : Vakablác./V./ " : Naftalinkabát. /V./ " : Actor Philosophiae. /V./ " s Egy induló költő versei alá. /V./ " : Ismét kopaszon. A r./ " : Vészi Endre : Felszabadultál " : Népek az országúton. /V./ 1937* " s Selyemhernyó. /V./ " s Az atom imája. /V./ " ; Személytelen Isten, /V./ " : Itt élt... /V./ " : Itáliához. /V./ " Í Hátrahagyott verseiből. /Egy lélek csenget itt. Trombita. Hajó. Az utolsó csata. Szóból szó. Egy közönyös emberről. Tégláson. Esti gondolatok. Legyetek egyszerűek 1/ Gunda Béla : Az egyetemi hallgató és az egyetem. 1935* Gyapay Gábor : The Soviet impact on the Western world. E.H.Carr TI " : Jászi Oszkár II : Szekfü Gyula. 1948, " : Gondolatok egy iskoláról. 1948, Gyarmathy Erzsébet : Elalvóban... /V./ II " : Bucsu, /V./ Gyökössy Endre if j. : Hazafelé. /V./ 193? " : A fák. /V./ ?9 1. Gyöngyössy István : Várad változásai * H. Habán Mihály : Reggeli fürdés a tóban, /V./ 1937* : Tán*, /V./ " : Tárogató szól a hegyen. /V./ $7 1. Hajnal Anna : Találkozás. /V./ " : A lélek. /V./ " : Felébredsz mégis ragyogó? " : "Különbéke." /V./ Hajnal István : Az első gépek Halas, Frantisek : Ősz a tavaszban. /V./ Forditotta Szabó Lőric Halász Gábor s S-abó Lőrinc, I. Hamvas Béla : Bizánc. 1934, : Eliot " : Jeffers " : Prahács Margit : A zeneesztétika alapproblémái , " : A Liszt-jubileum " : Az esztétikák szükségessége és hiábavalósága. /Baránszky-Jcb László könyvéről./ 1936, " : Tudoméywailás és vallástudomány

13 Hanzséros György : A vakság első percei. /V./ II " : Cirkuszban. /V./ " : További ut. /V./ " : Feszültség. /V./ Haraszti Sánaox* : A paraszt apológiája. /Jegyzetek Veres Péter u Az alföld parasztsága" c. könyvéhez./ , Határ Győző : Szerelem, /N./ Havas Gábor s A falu művelődése II, " : Kárász körül. /A földreform egy békésmegyei uradalomban./ C Herceg János : Szabina, első szerelmem. /N./ 1936, Hevesi András : Rue Lhomond. /Regényrészlet./ I. Holló Ernö : Farkasok. /V./ " : Jobb a madárnak. /V./ " : öregség szavával. /V./ " : Éjféli séta. /V./ " : Reosel a csiki hegyekben. /V./ Hollós Korvin Lajos : Hajnal a parton. /V./ " Nyíregyháza. /V./ Homoródi József Parasztok a regényben és a társadalomban I, «" : Az "uri", a "paraszti" és a "munkás" Dózsa-regény II, Hort Dezső : Két európai szocialista " : Rémes Lajos : A totális állam és az érdekképviseleti rendszer. 1935* " : Mihelics Vid : A szociális kérdés és a szocializmus " : Veszélyben a "New Deal"? " : Parasztság és munkásság " : R. A«Wallacs és az elnökválasztás kilátásai, , " : A szocialista munkaterv problematikája " : Jellem és jellemtan. 1938, Horváth Béla : Ottokár Brezina : Anyám. /Versford./ Horváth Eszter A hegykői vegyeskar bemutatkozása, II. 575 la Hubay Miklós ; García Lorca, " í Izgaott Efebossok avagy kikről irnak a magyar regényírók, 1948, , Hunyady József : Hajtóvadászat. /Regényrészlet./ Hunyady Sándor Razzia az "Arany Sas"-ban. /N./ " : A vöröslámpás ház. /N«/ I. Illés Endre : A hazugság. /N./ I " : A parancs. /N./ II, " : Kosztolányin- a szinibiráló " : Skorpió. /N./ 1948, " : Hazugok. /SZ./ Illyés Gyula : A Duna Esztergomban. /V./

14 Illyés Gyula : A puszták népe. 1934, 81-89, , , , , , , 161Í171, , " : Azé értelmiség, mely nem értett szó* " : Jan Carek : Keserű szó. /Versford.A " : Fazekas Mihály , " : Békesség, okosság. /V./ " : Az arokpartpri. /V./ " : Fithü falu. /V./ " : Március. /V./f " : Molnár Ákos s A császár dajkája , " : Alkalmi m dltációk, /V./ " : Angol vélemény Magyarországról. 1936, , " : Á hazafias lira Petőfi fellépésekor ] " : Ozorai példaj /V./ 1937, 1-2 1, : Márciusra, /V./ " T A semmisé ab*«falukutatás. /V./ " : A magyar f öldfmivelö népesség tejfogyasztása : Az idő kérdései " : Dialektika " : Aurelien vágyj a francia patriotizmus. Aragon legújabb regénye " :14 unok Parisban : írói öröm " : Lélektan a szavakban " : Újévre I " : Egy bányász élete vagy ut a valóság felé. Barabás Tibor könyve IO " : Mi történne. /V./ , " : Rangrejtve. /V./ : Szemtanú./V./1947.I " : Franciaországi v..ltozások ,406-4P-5, " : Kosztolányi S 1. " : Tizenkét nap 3ul áriában. /V./1947, II,51-58, " * Folyik a csoda. /V./ " : Köszönet. /V./ " : Táncolók. /V./ 1947.II " : fiáborus országokon át. /V./ " : Egy falu Franciaországban , ,320- :;29, " : Bodroghalászcn. /V./ " : Petőfit lapozva " : Parton. Ibolya. /V./ : E megmozdult világban. /V./ " : Vakok közt " : Ai'agon s Ballada arról aki dalolva állta a szenvedést. Aei'sford./ , " : Moliére igaza, " : A lélekbúvár. /Sz./ , , " : Nélküled. /V./ 1948, 931 1, " : A munka és a halál közt. /V./ " : Babitsról - külföldieknek $ 1. " : Abbahagyott versek " i Testvérek. /V./ Imecs Béla : Méhészet. A"./ 193G. WmSMH " : Könnycsepp. /V./ " : Kutak az égen,/v./ " : Kórházi *ste. /V./

15 Imecs Béla : Nagyváros. /V./ J Jankovich Ferenc : Fecskék. /V./ , " : Fontainebleaui emlék. /V./ : öreganyó. /V./ : Világos éji /V./ " : Barakklakók. A-/ " : Pihenés. /V./ " : Delelőn. /V./ , " : Hajnali fürdés. /V./ " s Gyergyai Albert': A mai francia regény " : Madaram. /V./ : Félelem. /V./ " : Déli parton. /V./ : Elhagyott ház. /V./ " : Komor András s A varázsló " : Erdélyi József : Eb ura fakó " : Bodzafa. /V./ : Vigasztalás. /V./ " : Itthon. /V./ " : Féja Géza 5 Régi magyarság , " : Németh László : Kocsik szeptemberben, j " : Fehér torony. Erdélyi József válogatott versei " : Háború, /V./ " : Október, /V./ " : Álom, /V./ " : Szántód partjainál. /V./ " : Zrinyi példája " : Fodor József : Összhang nélkül : Egy had. /V./ I " : Dinamit. /V./ I Jánosy István : Polip. /V./ , " : Prometheus öröksége. /V./ " : Memling. /V./ : Halottak, élők... /V./ " : Rákos /V./ Járdányi Pál : Kodály, a nevelő, I " : áenei figyelő II , , , 184j , " : Czinka Panna, J. B. : Kaffka Margit utolsó napjai Jékely Zoltán : A vén csordás temetése. /V./ " : Egy család nyughelyén. /V./ , " : Pisztráng-balett. /V./ " : Barátkozás a nappal. /V./ , : Béla király utja felé. /V./ , " : Nagyvakáció az enyedi kollégiumban. /V./ " : Macskával a hold alatt. /V./ , 7 1 Gyermekek esti imája. /V./ " : Vadlibák, /V./ " : Gyermeki alkonyat. /V./

16 Jékely Zoltán s Intő szavak süldő macskánkhoz. /V./ , " : A Szépjuhászné elégiája. /V./ " : A holdkóros éjszakája, /V./ " : Csontjaimhoz. /V./ " : Vasvári Pál nyomában. /V./ " : A legelső leány után. A«/ " : Elhagyott lakások siratása. /V./ 1937* , " : Hamlet altatója. /V./ " : Éjféli csillagokhoz. /V./ " : Tengerparti elégia. /V./ " : Tul a Karszton. /V./ , : Nagy téli nap. /V./ " : Álom-rekviem, /V./ I., " : Lustra a Szamosparton. /V./ I " : Maya a kígyóval. /V./ I* 166 1, " : Cigánytemetés. /Regényrészlet./ I " s í Krúdy Gyula : Őszi versenyek, 1947, I " : Halászdal. /V./ I , " : Kunyhó, füsttel. Darázs Endre versei, I, " : Emlékeim. A*/ I " : Kiáltás halottak után. /V./ II " : Vidor Miklós : Határon, II, " : Találkozás holdfényes uton. /V./ II " : Thornton Wilder : Kabala , " : Homoki Nagy István : Szárnyas vadászmesterek, " s Az ég játékai, 1948, " : Július 29. /V./ " : Eheu. /N./ Joó(Tibor : A nemzedék fogalma *Józsa Tivadar : Berzsenyi és a reformkor Juhász Géza : Babits Mihály : Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom, " Magyar szellemi élet Debrecentől Amerikáig, " t Irodalmunk nyugati szemmel, " : Kosztolányi Dezső : Összegyűjtött költeményei. / / " : Babits Mihály : Az aurópai irodalom története ,! s "óricz Zsigmond : Komor ló " : Az erdélyi gondolat. 1936, , " : Németh László : Magyarság és Európa LO " : Akár két tiltott szerető. /V./ " : Kosztolányi Dezső : Tengerszem " s Szabó Lőrinc : Különbéke " : Gáborjáni Szabó Kálmán : Parasztok. 1936, " s Illyés Gyula : Petőfi, , " : Kodolányi János % Boldog Margit, " : Kassák Lajos : Akik eltévedtek, " : A magyarság a népköltészetben, " : Dallos Sándor : Dunántúli legendáskönyv Juhász Vilmos Fettich Nándor : A honfoglaló magyarság müvésze-, te * Jócsik Lajos: Mint oldott kéve l.

17 Juhász Vilmos Benedek MarcelliIrodalomesztétika K. Kádár Zoltán: A népiség és az új magyar képzőművészet l. Káidor György : Földreformproblémák Kamondi Antal $ Ebéd. /V./ : Reggel. /V./ Kanyar József % Berzsenyi emlékünnep Kaposváron és Niklán Kárász Artúr : A tervgazdálkodás Magyarországon I Kardos László : Torrany Cecil : Az ősi küldött " : Kassák Lajos : A telep f : Márai Sándor : A sziget ? * : Földem virágom. Kassák Lajos válogatott versei " : Márai Sándor : icgy polgár vallomásai " : Egy feladat, " % Márai Sándor s Válás Budán " : Komlós Aladár : Nero és a Vll/a " : Kassák Lajos s Három történet " s Szerb Antal s Kétköánapok és csodák " : Kodolányi János : A vas fiai " : Sziget " : Jean Kankiss et Molnos-Müller : Anthologie de la poeeie hongroise Kardos Pál s Kosztolányi Dezső % Bölcsőtől a kooorsóig " : Zsiáo válasz " : Kodolányi János : Feketeviz " : Legyen-e magyar zsidóság? Karinthy Gábor : Dal a tűzről. /V./ Károlyi-Weöres Mária : Téma három változattal. A,/ Képes Géza : A rokkant macska. /V./ 1935* 569* 1. " : Szép ősz. /V./ " : Kazány varos épitése. /V./ Kerék Mihály : Visszapillantás a magyar földbirtok politika múltjára r56 1. " s A telepítés feltételei., " : Tévedések és fogalomzavar a föld kérdése körül " : Németország mezőgazdaságának uj szerkezete " A föld és a munka reformja a Harmadik Birodalomban " : A telepítés társadalompolitikai jelentősége " : Földreform Lengyelországban és a Balti államokban " : SLBülyedt falu a Dunántúlon " : Matolcsy Mátyás és Varga István s Magyarország nemze. ti jövödelme " : A magyar paraszt választójoga , " : Kemenczy Gábor Vissza az ősi alkotmáynhoz«1936, " : Szabados András s Földmunkáskérdés, munkástelepités, i munkaalkalmak

18 Kerék Mihály : Uj Mohács előtt? " : Élő Dezső í Sarród monográfiája ÍS j Kisbirtok-nagybirtok " : Németh Andor : A naposabb oldal Kerényi Károly i Olympiai töredék TS i Ókortudomány " s Az antik költő " j_ Levél Romániáról egy magyar Íróhoz " : Levél egy feladatról Kardos Lászlóhoz " : Eoratius - Horatinizmus " ; Humanizmus és hellenizmus Kerényi Károly : Ném«th László Í Levélváltás Keresztury Dezső : Angyal. A szőlők között. /V./ " s Isten kezében. /V./ " s Németh László : Bün " s Szerb Antal s Utas és holdvilgg " : Kát álom között. Bársonyszékben. A Badacsony lábánál. /V./ " s Útközben , " s Szathmári Sándor s Utazás Kazohóniában " s Boemo és Júlia a Belvárosi Szinházban.1946, " : Az élő iskola I, " 5 Antonius és Oeopatra. 1947, " : Drámák a kcr szolgálatában " s A hatvanéves Kassák Lajos s Láncok. /V./ $04 1, " % Egy népies kis-mester. Tömörkény István : A dunántúli hexameterekből. /V./é 947. II < " : Egy régi forradalmi vers " : Ka nem vagy nálam. /V./ " : Fogj ásót. /V./ n t Irinyi második éneke " s A dunántúli hexameterekből. A./ " : A reformkor fordulója, Kisfaludy Károly Mohácsa " : Esik. /V./ Keszi Imre : Népzenénk és a szomözéd népek zenéje. Bartók Béla könyve " s Szabóic si Bence ; Népvándorláskori elemek a magyar népzenében " : Bartha Dénes : A XVIII, század magyar dallamai " Buday-örtutay : Nyiri és rétközi oarasztmesék " s Molnár Antal két könyve Keszthelyi Zoltán :ftémrég. A./ Kesztyűs Lajos : A sarkad! földművesezövetkezet Kézdi-Kovács Károly? A jugoszláv földreform Kis Ferenc t Háború, /V./ Éjszaka volt. /V./ Kiss Tamás s A kihűlő táj. /V./ " : Ákháb király. /K./ II : Mag. /V./ " s Vers , Kodály Zoltán s Néphagyomány és zenekultúra,

19 Kodolányi János : Egy nap mint száz. /N./ " % Altabarsz. /N./ " : Béla és Julián. /N,/ u : A királyság nagy része lassanként germanizáltassák " : Nagy Lajos : Budapest nagykávéház " : Puszták népe* Xllyé3 Gyula könyve " : Szabó Zoltán : A tardi helyzet, : A jel. /N./ " : Kovács Imre : A néma forradalom, " : Műkedvelők Finnországban n " : Szabó Zoltán balkáni útirajza " : Vacsora. /N./ I " j Esős évszak. /N,/ I " : A becstelen. /Sz./ II " : Vízöntő. /Regényrészlet./ , Kolozsvári G, Emil : Két román regény Kolozsvári Grandpierre Emil : Győzelem és kudarc I a Komjáthy László : Dilettánsok. /V./ Kondor Imre : Pauler Ákos Kónya Lajos : Láz. /V./ 1948, , Kopré József : Rajz, /V./ Kordás Ferenc s Boldogasszonyfalva. /Egy brazíliai magyar telep é'lete./ Kormos István : Sárom szilvázó kiált. A*/ II : Költ a költő. /V./ ÍW, II. 28 1, " : Kereszttel hátuk szőrén. /V./ II " : Fehér virág. /V./ Kovács Endre : Gelléri Andor Endre I ' K s Hagy István ifjúsági regénye I : Irodalmunk és a munkásság I , " : Szabó Pál történeti regénye, I " : A csehek útja I ,? s Az elfeledettek I " 8 Az iró és közönsége I , " : Szlávok és magyarok II Kovács Imre : Az uradalmi cselédek viszonyai az Alföldön : Hulló magyarság " 3 Nagybirtok - kisbirtok " : Kerék Mihály : A német telepítés félszázada : Néma forradalom a Tiszánál " : A debreceni diéta, 1936, * " s A földreform utja, " : Az emberi munka értékelése a mezőgazdaságban u : Az egyházi birtokok sorsa , " : A mezőgazdasági munkásság szervezkedése " : Az" európai kivándorlás. 1958, " : Matolcsy Mátyás : Uj élet a magyar földön. 1938, " : Kiss Géza : Ormánság " : A demokrácia útja Magyarországon l. * Kodolányi János: Istar csak üzen. /N./ l.

20 Kozocsa Sándor : Justh Zsigmond parasztszinhá.ea II Kőműves Imre : Hasonlat. /V./ " : Mollinary Gifcella : Ami történik : A Gellérthegyen. /V./ Körmendi András : Két jubiláris kiállítás tanulságai " : Az uj művészet problematikája " : Uj magyar müvésznemzedék Körmendi Zoltán : Deklasszáltak " : Tengődök " : Falusiak a fővárosban Körösi Nagy Lajos : A futóhomok ércparasztja Köves Tibor : A játékos. /N./ L. Lakatos István : Szerelem, alkonyatkor. /V./ II " : Holdkór. /V./ II. 16 1, ". Légy párnám és takaróm. A,/ II : Három kép. /V./ II " : A ookol tornácán. /V./ II " : Hossz, /V./ " : Koratavasz. /V./ " : Igazság. /V./ " : Öszi tájék. /V./ Lanátor Pogány Ferenc : Erdélyi csillagok. /Könyvism./ 1935* Lányi Viktor : Éneklő Alföld Lator László : Nyugalmas éjszaka. /V./ Lengyel Tamás % Kosáry Domokos : A Görgey-kérdés és története " : Kósa János : Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig." Lente Gábor : Együgyű imádság. /V./ I Létay Lajos : Ne mosolyogj aprócska gondomon. /V./ I " : Hajnali emlék. /V./ I Lovass Gábor : Lakás, A-/ I Lovass Gyula : Ordre nouveau * Luby Margit : Ki viseli a kalapot? Lukács Imre : Bélután a rács mögött. /V./ 1937* * M Magos László : Emlék, A*/ Majos' Jenő : Bibó István : A keleteurópai kisállamok nyomorúsága I " : Magyarország ós Keleteurópa. Szerkesztette Gál István " : Egy arc és egy táj. Aázlatok az örségből./ " : Veres Péter : A paraszti jövendő. 1948, Major Jenő - Rusvay Tibor - Fazekas László : Egy alföldi gimnázium II Makay Gusztáv : Bóka László : Mire tanit a magyar irodalom I. 107 r * Létay Lajos: Csak néha villansz meg. /V./ l.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda Intézmény OM azonosító: 200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda (5711 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.) 5711 AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület), 5711 BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület),

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Cím Cégnév Telefon BÁCS-KISKUN MEGYE

Cím Cégnév Telefon BÁCS-KISKUN MEGYE BÁCS-KISKUN MEGYE 6000, Kecskemét Vízönto u. 27. Nagy István (76) 494-857 6100, Kiskunfélegyháza Béke u. 8. Palotás Mihály (76) 463-272 6237, Kecel Vasút u. 50/4. Hortobágyi János (78) 420-192 6300, Kalocsa

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

Házi gyermekorvosi körzetek

Házi gyermekorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek Gyula 001. körzet Tól Ig Állandó lakosság Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum 0-14 éves 48-as utca 000005 000013 Páratlan 2 Akácos utca 0 Bánom tanya

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25.

KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25. KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25. 1. 25m leány mell 1. Csanádi Virág Békéscsaba 25,42 2. Papp Lauretta Várfürdő 27,42 3. Szalai Réka Várfürdő 28,94

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz. 1. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.); 2. A Vasvár út 64-82.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21.

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21. Balatonudvari község területén nyílvántartott ek a szolgáltató a befogadóképessége engedély száma engedély kiadásának dátuma neve székhelye adószáma címe elnevezése típusa szobák száma ágyak száma ideiglenes

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04.

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. 2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. Induló 124 fő 29 kg 6 induló 1 Árvai Márk Tatabánya Széchenyi István Ált.

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben