Az egészségüggyel, gyógyszerészettel kapcsolatos jogszabályok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségüggyel, gyógyszerészettel kapcsolatos jogszabályok"

Átírás

1 Az egészségüggyel, gyógyszerészettel kapcsolatos jogszabályok Gyakorlati előadás

2 Szabványok olyan termék vagy szolgáltatás, melyhez szakvélemény nem szükséges a piac szereplőinek megállapodásaa célszerű működésről Jogszabályok a tevékenységet akkor lehet elkezdeni, ha van rá engedély Pl.: gyógyszerkészítmények gyártása, nagykereskedelem Szabványosított és szabályozott terület minőségügyi szempontból

3 Hatóság vagy hatósági jogkörrel felruházott szerv Egészségügyben a legfontosabb: ÁNTSZ Gyógyszerészetben a legfontosabb: GYEMSZI-OGYI Jogalkalmazók az egészségügyben

4 EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY évicliv. törvény

5 A törvény célja: A lakosság egészségi állapotának javulásának elősegítése Hozzájárulásazesélyegyenlőségmegteremtéséhezaz egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés során Emberiméltóságmegőrzésénekbiztosítása, az önrendelkezés joga csorbítatlan maradjon Eü. szolgáltatások általános szakmai feltételeinek meghatározása Eü. szolgáltatást nyújtó intézmények jogainak és kötelezettségeinek meghatározása Népegészségügyi célok elérésének lehetővé tétele, az egészségtudományok fejlődésének biztosítása

6 Alapelvek: A betegekjogainakvédelme(a beteg személyes szabadsága és önrendelkezési joga egyes esetekben, bizonyos módon korlátozható!) Esélyegyenlőség Az egészségi állapot javításának elsődleges eszköze az egészség fejlesztése, védelme és a betegségek megelőzése! Az egészségügyi szolgáltatások feltételrendszere kizárólag a szolgáltatás szakmai tartalmán alapul Azegészségügyiintézményrendszerfelépítéseés működése emberközpontú, azegészségiállapotszerintiszükségletekhezigazodik, tudományostényekrealapozott, költséghatékony

7 egészségügyi tevékenységet önállóan működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet (gyógyszerészek is!) időtartama 5 év (megújítható) a nyilvántartást vezető szerv hatósági igazolványt állít ki, mely többek között tartalmazza: alap nyilvántartási és működési nyilvántartási szám, oklevél, bizonyítvány száma, szakképesítések, stb. A felelős szerv: EEKH Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásáról

8 az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról évi XCV. törvény

9 A törvény meghatározza: Az Európai Közösség jogi szabályai és egyéb nemzetközi jogi szabályok és ajánlások figyelembevételével! a gyógyszerrel, a gyógyszerellátással, a gyógyszert felhasználók jogaival kapcsolatos alapvető rendelkezéseket az állam pedig meghatározza azon követelményrendszert, mely biztosítja, hogy a rászorulók biztonságos, hatásos, az előírásoknak megfelelő minőségűgyógyszerekhezjussanak(a gyógyszerellátás hármas feltételrendszere)

10 A törvény hatálya kiterjed az emberi felhasználásra szánt gyógyszer: gyártására előállítására forgalomba hozatalára forgalmazására alkalmazására, valamint a vizsgálati készítmények: klinikai vizsgálatára alkalmazására

11 nem vonatkozik: teljes vérre, plazmára(kiv. ha iparilag feldolgozták), vérsejtekre orvostechnikai eszközökre élelmiszerekre, étrend-kiegészítőkre kozmetikumokra emberi fogyasztásra szánt egyéb termékekre az emberi szervezetbe/-re nem kerülő fertőtlenítőszerekre orvosi laboratóriumi diagnosztikumokra

12 A törvényben szereplő definíciók Gyógyszer: bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére (állítanakelő*)alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az anyagok vagy keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózisfelállításaérdekébenaz emberi szervezetben vagy az emberi szervezeten alkalmazható Más, a törvényben előforduló egyéb szakkifejezések pl.: klinikai vizsgálat, magisztrális gyógyszer, homeopátiás gyógyszer, gyártási tétel, betegtájékoztató, közvetlen és külső csomagolás, Gyógyszerkönyv, stb. *a jelenlegi módosításnak megfelelően

13 Feltételek: a GYEMSZIengedélye birtokában végezhető (kiv.: patikai magisztráliák) külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek esetén (egyéb jogszabályban meghatározott -GMP) a gyártási engedély magában foglalja a saját termékekkel történő nagykereskedelmi jogosultságot is felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkezni A GYEMSZI a kérelemről 90 napon belül dönt (engedélymásolat -> Európai Gyógyszerügynökségnek) kábítószerek, pszichotróp anyagok, ill. kábítószer prekurzorok esetén külön engedély a gyártási engedély jogosultja gondoskodik az általa forgalmazott gyógyszerek minőségbiztosításáról, a nem megfelelő sarzsokbejelentéséről és forgalomból való kivonásáról a raktárból kiszállított termékekről minőségi bizonylatotkell küldeni a megrendelő részére a gyártási tevékenység 6 hónapon túli szüneteltetéséről a GYEMSZI-tmin. 3 hónappal korábban értesíti Gyógyszergyártás

14 Eü. tv. + e tv. rendelkezései az irányadóak GYEMSZIadja meg az engedélyt a kérelem után ügyintézés : 60 nap, génterápiára és szomatikus sejtterápiára szolgáló készítmények esetén : 90 nap, xenogén sejtterápia esetén : 12 hónap! a vizsgálat kezdeményezőjének felelősségbiztosítástkell kötnie (a klinikai vizsgálattal összefüggésben keletkezett károk megtérítésére) pontosabb szabályozás: 35/2005. EüM rendelet(gcp) az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról (lásd: oktatási segédlet!) Klinikai vizsgálat

15 gyógyszer (kiv. magisztrális) csak a forgalomba hozatal engedélyezése után kerülhet forgalomba forgalomba hozatalt engedélyezi: GYEMSZI v. az Európai Bizottság forgalomba hozatali engedélyezés módjai az EGT-ben: 1. kölcsönös elismerési eljárás (Mutual Recognition Procedure/MRP) 2. decentralizált eljárás (Decentralised Procedure/DCP) 3. nemzeti eljárás 4. centralizált eljárás az engedély kiadásának feltételei ismert és meghatározott minőségi és mennyiségi összetétel klinikailag bizonyított terápiás hatás (kiv.: homeopátia) kedvező előny/kockázat arány az eljárás ügyintézési határideje: 210 nap a forgalomba hozatali engedély érvényessége 5 év (meghosszabbítható, ezután vagy korlátlan ideig érvényes vagy, ha sok a mellékhatás, akkor ismét 5 évig) a GYEMSZI különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből hivatalból is engedélyezheti egy más EGT államban forgalomban lévő gyógyszer itthoni forgalomba hozatalát Forgalomba hozatal

16 Ideiglenes forgalomba hozatal a gyártókérelmérea vizsgálatok teljes befejezése előtt különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből közegészségügyi szempontból kiemelten veszélyeskórokozó, toxin, kémiai anyag vagy nukleáris sugárzás terjedésének megakadályozására max. 1 évre(1 évvel meghosszabbítható) Kivételes forgalomba hozatal különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, kérelemre minőség és mennyiségi összetételismert, de a hatásosság és az előny/kockázat arány nembizonyíthatócsak valószínűsíthető (pl. ritka betegségeknél, kevés betegszám) Forgalomba hozatal

17 Visszahívás a forgalomból E szerint a visszahívásminden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára forgalmazott vagy a forgalmazóknál található gyógyszer visszagyűjtése. Kivonás a forgalomból A kivonása forgalomból minden olyan intézkedés, amelynek célja a gyógyszer forgalmazásának megakadályozása az értékesítési láncban. Forgalomba hozatal

18 külön jogszabály rendelkezik a feltüntetendő adatokról (30/2005. EüM. rendelet), melyeket a külső és a közvetlen csomagoláson fel kell tüntetni a csomagolásra általában minden nem fér rá -> betegtájékozatót kell mellékelni GYEMSZI-hez kell benyújtani a tervezetet úgy kell megírni a betegtájékoztatót, hogy a beteg megfelelően tudja alkalmazni a gyógyszert egyértelműen, könnyen értelmezhetően jól olvashatóan magyarul (kiv.: ha nem közvetlenül beteg használja fel) külső csomagoláson, ill. ha az nincs, közvetlen csomagoláson a gyógyszer neve + hatáserőssége (ha több van) Braille-írással is (ez már a rendeletben) Címke és betegtájékoztató

19 ÚJ: Az Európai Unióban bevezetésre kerülő új eljárás eredményeként fekete háromszöggel jelölik azokat a gyógyszereket, amelyek a gyógyszerhatóságok fokozott felügyelete alatt állnak A fokozott felügyelet fogalmátés a fekete háromszög szimbólumot az EU-ban 2012-ben hatályba lépő új farmakovigilanciaszabályozás vezette be. Az Európai Unióban bevezetésre kerülő új eljárás eredményeként fekete háromszöggel jelölik azokat a gyógyszereket, amelyek a gyógyszerhatóságok fokozott felügyelete alatt állnak. Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll! Listájuk a GYEMSZI-OGYI honlapon megtalálható! Minden szeptember 1. után engedélyezett fokozott felügyelet alatt álló gyógyszer betegtájékoztatója és alkalmazási előírása tartalmazza a fekete szimbólumot a forgalomba hozatalkor. Címke és betegtájékoztató

20 Definíció: A beszerzett gyógyszerek viszonteladónak történő értékesítése, illetve valamennyi tevékenység, amelynekeredményeként a gyógyszerazelőállítótóla lakossági gyógyszerellátóhozeljut(raktározás, szállítás, behozatal, kivitel) GYEMSZI engedélyhez kötött ehhez megfelelő személyi és tárgyi feltételek megléte szükséges lakosságrészérekülönnemforgalmazhat (kiv.: orvosi gázok) csak nagykereskedelmi, illetve eü. szolgáltatói tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezőnek szállíthat Nagykereskedelem

21 Definíció: azon tevékenységek összessége, melynek eredményeként a gyógyszer a közvetlen felhasználóhoz eljut magában foglalja a gyártást, előállítást, tárolást, és forgalmazást (ma már interneten is) gyógyszertár csak nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezőtől szerezheti be a gyógyszert (de: nemcsak nagykertől, gyártótól is az ő saját termékét) intézeti gyógyszertár gyógyszerhiánnyal érintett gyógyszert másik intézeti gyógyszertártól is beszerezhet ha nincs készleten a kiadandó gyógyszer, tájékoztatást kell adni a beszerzés legkorábbi időpontjáról Gyógyszerellátás 1. -definíció

22 forgalomba hozatali engedély jogosultja tudatni köteles a nagykereskedőkkel, az GYEMSZI-vel és az OEP-pel ha az adott gyógyszert nem kívánja tovább forgalmazni ha a folyamatos ellátást nem tudja biztosítani, és a gyógyszerhiány esete állhat fenn a forgalomba hozatali engedély jogosultjának biztosítania kell, hogy a szerződött gyógyszer-nagykereskedők együttesen, meghatározott hatóanyagú gyógyszerekből bizonyos készlettel folyamatosan rendelkezzenek gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja köteles beszerezni és forgalmazni azon gyógyszereket, melyek forgalmazására engedélyt kapott gyógyszertár működtetőjének ellátási felelőssége külön jogszabályban leírt (2006. XCVIII. tv. A biztonságos és gazdaságos gyógyszerellátás és forgalmazásról, lásd: 31.dia) a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a gyógyszerhiányra vonatkozó bejelentést honlapján közzéteszi Gyógyszerellátás 2. - felelősség

23 A gyógyszer, illetve a gyógyszer gyártási tételére vonatkozó, ill. feltételezett -minőségihibát köteles a GYEMSZI-nekjelenteni: - a forgalomba hozatali engedély jogosultja - a gyógyszerész - a gyógyszert alkalmazó orvos - (valamint mintát is küldeni minőségellenőrzés)! Ha a GYEMSZI észleli a forgalomba hozatali engedélyben rögzítettek nem-teljesülését -> határozattal felfüggeszti az érintett gyártási tétel forgalmazását, ill. elrendeli a forgalomból történő kivonást (honlapján közzéteszi) Gyógyszerellátás 3. - ellenőrzés

24 a feltételezhetően hamisított gyógyszerre vonatkozó információt a forgalomba hozatali engedély jogosultja, valamint a gyógyszerek nagykereskedelmében és a lakossági gyógyszerellátásban részt vevő gyógyszerész vagy a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzlet, valamint a gyógyszert alkalmazó orvos a tudomásra jutást követően haladéktalanul köteles a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelenteni! Gyógyszerellátás 4. hamis gyógyszer

25 A gyógyszerek gyártásával, forgalomba hozatalával, forgalmazásával, farmakovigilanciájávalkapcsolatos kötelezettségek hatósági ellenőrzése a gyógyszerészeti államigazgatási szerv (GYEMSZI) feladata A gyógyszertárak és egyéb egészségügyi szolgáltatók ellenőrzése az egészségügyi államigazgatási szerv (ÁNTSZ) feladata is Ha a GYEMSZI az ellenőrzés során megállapítja, hogy az arra kötelezett személy, ill. gazdasági társaság tevékenysége folytatása során az e törvényben, ill. a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott feltételeinek nem tesz eleget ill. kötelezettségét megszegi: - elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését - megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását -elrendelheti, illetve kezdeményezheti gyógyszer vagy annak gyártási tétele forgalomból történő kivonását, visszahívását, forgalmazásának felfüggesztését Hatósági ellenőrzés

26 Vizsgálati készítmény klinikai vizsgálata során ha egészségkárosodás történik, kártérítést fizet: vizsgálat kezdeményezője, v. engedélyező hatóság, v. vizsgálatot végző intézmény Gyógyszer okozta kár esetén termékfelelősségről szóló tv. (1993. évi X. tv.) a gyártó a gyógyszer előírás szerinti alkalmazása esetén sem mentesülhet közegészségügyi szempontból kiemelten veszélyes estekben a GYEMSZI által nem hagyományos úton engedélyezett gyógyszereknél az állam kártalanít Hatósági ellenőrzés 2. - kártérítés

27 alapvetően az Eü. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni OTC-nél(vény nélkül kiadható gyógyszer) a gyógyszerész köteles tájékoztatni a terápiás és mellékhatásokról a kölcsönhatásokról (gyógyszerinterakció) az orvosi kezelés szükségességéről a helyettesíthetőségről az árról Gyógyszeralkalmazás 1. - betegjogok

28 Egyedi import EGT tagállamban forg. hoz. engedéllyel rendelkező gyógyszerek esetén bejelentés az GYEMSZInek EGT tagállamon kívül forg. hoz engedéllyel rendelkezőnél a GYEMSZI engedélye kell OFF-LABEL rendelés az adott beteg kezelése más forgalomban lévő gyógyszer alkalmazásával nem lehetséges/eredménytelen, és az adott gyógyszer indikáción túli alkalmazásával esély van a beteg állapotának javítására vagy stabilizálására, valamint az adott gyógyszer Magyarországon vagy más országban forgalomba hozatalra engedéllyel rendelkezik, és az adott terápiás terület szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvosa a gyógyszer indikáción túli alkalmazását kérelmezte és azt a GYEMSZI egyedileg engedélyezte Gyógyszeralkalmazás 2. - szabályok

29 a GYEMSZI farmakovigilancia-rendszertműködtet; a farmakovigilancia-rendszerhatékony működése érdekében a gyógyszerészeti államigazgatási szerv felkéri az egészségügyi dolgozókat és a lakosságot, hogy jelentsék a gyógyszerek feltételezett mellékhatásait TÁJÉKOZTATÓ A FARMAKOVIGILANCIA FOGALMÁRÓL, JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZEK SZAKMAI FELADATAIRÓL -4/2012. tájék.mgyk.elnöks. (Letölthető nyomtatóbarát PDF formátumban!) Vagy: on is elérhető! Gyógyszeralkalmazás 3. mellékhatás bejelentés

30 a gyártó, a nagykereskedő és a gyógyszertár működtetője köteles részt venni a gyógyszerhulladék ártalmatlanításában kábítószerek és pszichotrópanyagok esetén külön jogszabályokat is be kell tartani (lásd: külön gyakorlati anyag) a forgalomba hozatalra engedélyezett közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek termelői és fogyasztói árát, valamint térítési díját közzé kell tenni az OEP és a GYEMSZI a gyógyszerek forgalomba hozatalával, orvosi rendelésével, valamint az árukhoz nyújtott társadalombiztosítási támogatással kapcsolatos közleményeiket az internetes honlapjukon közzéteszik a március 31-én már forgalomban lévő olyan gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények, melyek a hagyományos növényi gyógyszerek kategóriájába sorolhatók legkésőbb április 1-ig forgalmazhatók Vegyes és záró rendelkezések

31 a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valaminta gyógyszerforgalmazás általános szabályairól ~Gyógyszer-gazdaságosságitörvény(röviden: Gyftv.) évi XCVIII. törvény

32 A gyógyszertár egészségügyi szolgáltatást végző egészségügyi intézmény. Gyógyszertár közforgalmú, intézeti, fiók-és kézigyógyszertáriformában működhet + a gyógyszertár a gyógyszertárban forgalmazható valamennyi termék kiszolgáltatásakor egészségügyi feladatot lát el és teljes körű tájékoztatási kötelezettség terheli. (új módosítások alapján) a gyógyszertár egészségügyi feladatai: gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök teljes körű tájékoztatással történő kiszolgáltatása a termékekkel kapcsolatos felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás prevencióban, népegészségügyi programokban való részvétel gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény: olyan anyag vagy anyagkeverék, amely nem gyógyszer, de amelyet az illetékességgel rendelkező hatóság nyilvántartásba vett Általános rendelkezések, definíciók

33 Kereskedelmi gyakorlat: gyógyszerekkel kapcsolatos bármely tájékoztatás, tevékenység, megjelenítési mód, marketing vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció; de: gyógyszertárak esetében nem minősül kereskedelmi gyakorlatnak a gyógyszerek kiszolgáltatásakor a jogszabályban előírt tájékoztatás nyújtása során végzett egészségügyi szolgáltató tevékenység, továbbá a gyógyszerészi gondozás. Gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett dokumentált tevékenység, melynek a hatásos, biztonságos gyógyszeres terápia elősegítésén túl, a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elősegítése, együttműködő készségének növelése, életminőségének javítása. Definíciók

34 azonos hatóanyagú, illetve terápiás hatású gyógyszerek tekintetében az árhoz nyújtott társadalombiztosítási támogatás legfeljebb a referencia-gyógyszerre megállapított támogatással azonos mértékben vehető igénybe Referencia-gyógyszer: az a meghatározott (fix) támogatási csoportba tartozó gyógyszer, amely a bruttó fogyasztói ára és forgalmi részesedése alapján az adott ATC-csoportra meghatározott százalékos támogatásban részesül a biztosítási támogatásba való befogadás során előnyben részesülnek a már befogadott azonos hatóanyagú, illetve terápiás hatású gyógyszereknél alacsonyabb árú készítmények a gyógyszert rendelő orvos köteles tájékoztatni a beteget a rendelkezésre álló, azonos hatóanyagú, illetve hasonló terápiás hatású alacsonyabb árú gyógyszerről a gyógyszer kiszolgáltatója köteles tájékoztatni a beteget az OEP által támogatott azonos hatóanyagú, illetve terápiás hatású alacsonyabb térítési díjú gyógyszerről, az adott termékek áráról, társadalombiztosítási támogatásáról és a térítési díjak közötti különbségekről. Gazdaságosság 1. - alapelvek

35 társadalombiztosítási támogatásban akkor részesíthető gyógyszer, ha: kérelmezték a támogatásba való befogadást a költséghatékonyság igazolt rendelkezésre áll társadalombiztosítási forrás az OEP a támogatást mérték szerint százalékosan vagy meghatározott (fix) összegben határozza meg; fix összegű támogatás az azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekre, illetve az azonos betegség kezelésére szolgáló gyógyszerek csoportjára állapítható meg megjegyzés: az indikációhoz kötött kiemelt és emelt társadalombiztosítási támogatás (nem normatív forma) javallathoz (indikációhoz) és felírási jogosultsághoz kötött /tehát adott intézmény szakorvosa írhatja adott betegkörnek ill. háziorvos időbeli megkötöttséggel szakorvosi javaslatra/ Gazdaságosság 2. -TB támogatásba való befogadás

36 ha a TB támogatásba befogadott gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a támogatott készítmény forgalmazását meg kívánja szüntetni, akkor szándékáról az egészségbiztosítási szervet (OEP) legalább fél évvel korábban értesíti a gyógyszer-nagykereskedő köteles azon gyógyszereket beszerezni és folyamatosan forgalmazni, amelynek forgalmazására nagykereskedelmi engedélyt kapott, valamint részt vesz az Állami Egészségügyi Tartalék rendelkezésre állásának biztosításában és folyamatos minőségmegóvó cseréjében kötelező a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, a preferált biológiai gyógyszer és a referencia-gyógyszer (azaz bizonyos gyógyszerek) forgalmazása a gyógyszer nagy-és kiskereskedelmi tevékenységet folytató forgalmazóknál Gazdaságosság 3. -Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátási garanciák

37 Amennyiben a támogatott gyógyszerek tárgyévi forgalma után kifizetett társadalombiztosítási támogatás összege meghaladja az előirányzott összeget, akkor e kiadási többletet az E. Alap kezelője és a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai finanszírozzák. Árbefagyasztás: a gyógyszerpiac egyensúlyának fenntartása érdekében elrendelhető, hogy gyógyszerek esetében a gyártó és a forgalmazó közötti árat a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb két évig nem lehet emelni, illetve a gyártók és a forgalmazók ennél magasabb áron a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb két évig nem tehetnek egymás felé ajánlatot. Gazdaságosság 4. - Finanszírozás

38 a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerei után befizetési kötelezettség terheli az állam felé (a vényforgalmi adatok alapján, bizonyos forgalom felett; vagy bizonyos készítményeknél minden doboz eladása után 20%; vagy a fejős tehén kategóriájú gyógyszerekre 20%+10% adó = Spanyol-modell) gyógyszer-nagykereskedőket befizetési kötelezettség terheli (az árrés tömegük 2.5%-ig) a kötelező befizetések mértékét különböző jogcímek alapján csökkenteni lehet egyéb befizetési kötelezettségek is léteznek (pl. ha csak egyféle készítmény van egy adott hatóanyagra; gyógyszerismertetők után) Gazdaságosság 5. -Gyártók befizetési kötelezettségei

39 az orvos a gyógyszerrendelés során a szakmai szabályok és a vonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett tájékoztatja a beteget: a gyógyszeres kezelés és gyógyászati segédeszközzel való ellátás alternatíváiról az azonos hatóanyag-tartalmú gyógyszerek, továbbá azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök beteget terhelő várható költségei közötti különbségekről ha nem a olcsó készítményt ír fel: részletesen indokolja a betegdokumentációban a gyógyszerész(ha a vényen az orvos nem zárta ki a helyettesíthetőséget) dokumentált módon köteles a gyógyszert kiváltó személyt tájékoztatni: hogy a gyógyszer más referencia vagy annál kedvezőbb árú gyógyszerrel helyettesíthető ha a beteg beleegyezik, kötelező a legolcsóbb készítményt kiadni ("A" generikum-> "B" generikum) Az ebből eredő bevétel kiesés kompenzálására hozták létre a generikus ösztönző programot gyógyszertárak részére. /lásd: expediálás gyak.-ban részletesen/ Gazdaságosság 6. -Hatékony gyógyszerrendelés

40 olyan településeken, ahol a település gyógyszerellátását kizárólag egy közforgalmú gyógyszertár biztosítja, és a gyógyszerforgalmazásból származó támogatott árrés tömeg nem ér el egy (kormányrendeletben meghatározott) mértéket, az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben szereplő meghatározott előirányzat erejéig, a működőképesség fenntartásához naptári negyedévente működési célú támogatást nyújt; a támogatásban részesített vállalkozások nevét és a támogatás összegét a minisztérium a honlapján közzéteszi (134/1999 Korm. Rend.) Gazdaságosság 7. -Működési célú támogatás patikáknak

41 a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció során közölt információnak összhangban kell állnia a betegtájékoztatóban és a gyógyszer alkalmazási előírásában, illetve a gyógyászati segédeszköz esetén a használati útmutatójában foglaltakkal monokomponensűhomeopátiás készítménnyel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció során a címkeszövegen szereplő információn túl egyéb információ nem közölhető a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetése olyan kereskedelmi gyakorlat, amely kizárólag egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szól (nem a betegeknek) az ismertetési tevékenységet folytatókról és az ismertető személyekről a GYEMSZI nyilvántartást vezet (fényképes ismertetői igazolványa van) ismertetés keretében ajándék, anyagi előny vagy más természetbeni juttatás nem adható, kivéve csekély értékben* és ha összefüggenek az egészségügyi tevékenységgel; pénzbeli juttatás vagy előny semmilyen módon nem adható vagy ajánlható fel további szabályozások vonatkoznak a különböző rendezvényekre a tilalmak és korlátozások nem érintik a gyógyszer-kereskedelem résztvevői számára a gyógyszerek árával, árrésével és árengedményével kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feltételeket *csekély értékűnek minősülő ajándék: természetbeni juttatás [<-> pénzbeli juttatás], melynek értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át Kereskedelmi gyakorlat, ismertetés (szakembereknek)

42 Gyógyszertárból vény nélkül is kiadható és TB támogatásban nem részesülő gyógyszerek, továbbá a támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszközök reklámozása megengedett! a reklám nem tartalmazhat olyan utalást: az orvosi vizsgálat vagy kezelés szükségtelenségére vagy mellőzhetőségére hivatkozik, vagy annak képzetét kelti a gyógyszer mellékhatások nélküli alkalmazhatóságának képzetét kelti a gyógyszert kozmetikumként vagy élelmiszerként tünteti fel a gyógyszer hatásosságát és biztonságos használatát kizárólag annak természetes eredetére vezeti vissza kórtörténet leírásával vagy részletes ismertetésével téves öndiagnózist eredményezhet tudósok, egészségügyi szakemberek vagy ismert személyiségek ajánlását tartalmazza tilos a kizárólag orvosi vényre kiadható vagy a TB támogatásba befogadott gyógyszerek, tápszerek reklámozása (nem vonatkozik pl. a védőoltásokat népszerűsítő kampányokra) tilos a betegnek, ajándék, minta, kupon adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer használatára ösztönöz, vagy azt feltételül szabja tilos továbbá a TB támogatással rendelhető gyógyszerek beteg által fizetendő térítési díjának bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, kupon, pontgyűjtés alapú kedvezmény, stb.) történő csökkentése a TB támogatással nem rendelhető gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény -az árkedvezmény kivételével -kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használható fel Kereskedelmi gyakorlat, reklám (betegeknek)

43 gyógyszertár és meghatározott feltételek mellett gyógyszertári engedéllyel nem rendelkező vállalkozás végezheti gyógyszertáron kívüli gyógyszer-forgalmazás történhet, ha a gyógyszer: gyógyszertárban orvosi rendelvény nélkül is kiadható alkalmazását megelőzően az öndiagnózis egyértelműen felállítható, tévedés valószínűtlen veszélyessége (mellékhatás, kölcsönhatás) még jelentősebb mértékű túladagolás esetén sem nagy példák: egyes homeopátiás gyógyszerek, ibuprofénlágy kapszula, ASA-pezsgőtabletta, antacidok, bőrsérülések kenőcsei, ásványi anyagok, vitaminok, bőrfertőtlenítők, GI-rendszerre ható egyes szerek, stb. Gyógyszer-kiskereskedelem

44 A gyógyszertáron kívüli gyógyszer forgalmazás feltételei ÁNTSZ-engedély(Eü-i államigazgatási szerv) az ellenőrzést is ellátja tárolás biztonságos(zárhatószekrényben, fogyasztószámáranem hozzáférhetőmódon, kivéve teák) szakszerű(forg. hoz. eng.-benmeghatározott) többiárucsoporttólelkülönített(főlegvegyiárutól, élelmiszertől) nyilvántartás gyógyszer neve gyártási száma felhasználhatósági időtartama kiszerelési egysége gyógyszerkészlet és forgalmi adatok követéséhez szükséges adatok szállító nagyker. neve Gyógyszer-kiskereskedelem

45 A gyógyszertáron kívüli gyógyszer forgalmazás feltételei tájékoztatás minősített információs rendszer biztosítása a nyitvatartási idő alatt betegtájékoztatók hozzáférhetővé tétele nyomtatott formában valamennyi gyógyszer esetén fogyatékosok, segítségre szorulók számára segítséget nyújtó személy kijelölése gyógyszerekkel kapcsolatos szabályok betartásáért felelős személy bejelentése az ÁNTSZ-nek beszerzéscsaknagyker. engedéllyelrendelkezőtől, továbbadáscsak14 éven felüli fogyasztónak ajándékként, mintaként, utalvány ellenében, természetbeni rabattként gyógyszer gyógyszertáron kívül nem forgalmazható! Gyógyszer-kiskereskedelem

46 Új gyógyszertár létesítését az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi új közforgalmú gyógyszertár esetén országos pályázat alapján az a pályázó nyer, amelyik vállal (sorrendben): fiókgyógyszertár működtetést 24 órás nyitva tartást folyamatos ügyeletet folyamatos készenlétet nyújtott nyitva tartást házhozszállítást gyógyszerészi gondozást a pályázat kiírása történhet kérelemre (a települési önkormányzat képviselő testülete azt kéri), vagy hivatalból (ha kevés v. nincs közforgalmú gyógyszertár, ÁNTSZ) A gyógyszertár létesítési engedélyét vissza kell vonni, ha a működését az engedélyben szereplő határnapig nem kezdi meg. Gyógyszer-kiskereskedelem 3. Gyógyszertár létesítése és működtetése

47 Fiókgyógyszertár: azon a településen, ahol közforgalmú vagy fiókgyógyszertár nem működik a mozgó fiókgyógyszertár által ellátott lakosságszám a 4500 főt nem haladhatja meg Intézeti gyógyszertár: intézeti gyógyszertárat fekvőbeteg-gyógyintézet létesíthet és működtethet az intézeti gyógyszertár köteles biztosítani az intézeti és a közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok elkülönítését szolgáló feltételeket Kézigyógyszertár: olyan településen, ahol közforgalmú vagy fiókgyógyszertár nem működik, háziorvos kérelmére az engedély a kérelmező személyéhez kötött ha az adott településen közforgalmú gyógyszertár vagy fiókgyógyszertár nyílik: a kézigyógyszertár működtetésre vonatkozó engedélyt módosítják, illetve visszavonják kézigyógyszertárbantartható gyógyszereket csak közforgalmú gyógyszertárból lehet beszerezni Gyógyszer-kiskereskedelem 4. Egyéb típusú gyógyszertárak létesítése, engedélyezése

48 a fiókgyógyszertár és az adott települést egyedüliként ellátó közforgalmú gyógyszertár áthelyezését az adott településen belül a gyógyszertár működtetőjének kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi ha pedig az adott településen több gyógyszertár is működik, az áthelyezés az adott településen/településrészen/kerületben akkor engedélyezhető, ha: a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan bérleti joga az ingatlan tulajdonosának a bérlőt hátrányosan érintő rendelkezése okán megszűnik, vagy a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan megsemmisül, vagy a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan bérleti joga azért kerül megszüntetésre, mert a közforgalmú gyógyszertár az azt működtető gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég tulajdonában lévő ingatlanba kerülne áthelyezésre, és az áthelyezésre közúton mért 1000 méteren belül kerül sor a település lakosságszámához igazodó 250 illetve 300 méteres szabály figyelembe vételével; Gyógyszer-kiskereskedelem 5. gyógyszertárak áthelyezése

49 A gyógyszertár köteles tájékoztató rendszert működtetni kiv.:a heti harminc órát meg nem haladó nyitva tartású fiókgyógyszertár mentesül a tájékoztató rendszer fenntartási kötelezettség alól, mivel a gyakorlati tapasztalatok szerint ezekben a fiókgyógyszertárakban a betegek mindig a gyógyszerész tájékoztatását részesítik előnyben a gyógyszertárak kötelesek készletben tartani a gyógyszereknek külön jogszabályban meghatározott körét és mennyiségét gyógyszer 14 év alatti személynek nem szolgálható ki Gyógyszertárak 1. Gyógyszerellátási garanciák

50 közforgalmú gyógyszertárat csak személyi jogos gyógyszerész vezetése mellett lehet működtetni a személyi jogot az ÁNTSZ adja ki személyi jog annak a gyógyszerésznek adható, aki: az EGT-tagállambanműködő gyógyszertárban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett elegendő kétéves szakmai gyakorlat: más tagállamban legalább hároméves gyógyszerészeti gyakorlat, min. hároméves gyógyszerészettel összefüggő (közigazgatási, tudományos, kereskedelmi, stb.) gyakorlat, esetén, ha attól három év nem telt el elegendő egyéves szakmai gyakorlat: több mint tízéves szakmai gyakorlat esetén, az előzőekben (kétéves gyakorlat) felsoroltak esetén, ha még három év nem telt el Gyógyszertárak 2. személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog)

51 a gyógyszertárak szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv (ÁNTSZ) gyakorolja a gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek gyógyszertár általi forgalmazására meghatározott rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi az egészségügyi államigazgatási szerv a szakmai felügyelet keretében megtett intézkedésekről az egészségbiztosítási szervet (OEP) tájékoztatja Gyógyszertárak 3. állami felügyelet

52 Közforgalmú gyógyszertárat gazdasági társaság akkor működtethet, ha a személyi jogos gyógyszerész (+ a többi gyógyszerész) tulajdoni hányada együttesen meghaladja az 50%-ot* (korábban elég volt 0,1% is)! ÚJ: a gyógyszerészi kötelező tulajdonhányad szempontjából a személyi jogos és a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő gyógyszerészek mellett beszámításra kerülhet a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező (de az adott gyógyszertárban sem személyi joggal, sem munkavégzésre irányuló jogviszonnyal nem rendelkező) gyógyszerész tulajdonhányada is; a beszámítás maximum négy gyógyszertárig lehetséges. ÚJ: közforgalmú gyógyszertár egyéni cég formájában is működtethető a társasági szerződést a megalakuláskor az ÁNTSZ-nek be kell mutatni A mostani módosítás értelmében a társasági szerződés másolatát a megalakuláskor az egészségügyi államigazgatási szervnek be kell nyújtani, és a módosításokat a változást követő harminc napon belül a módosított társasági szerződés másolatának benyújtásával be kell jelenteni. nem valósítható meg olyan összefonódás, amelynek eredményeképpen négynél több gyógyszertár kerülne adott vállalkozás vagy vállalkozáscsoport közvetlen vagy közvetett irányítása alá! * ennek a jan. 1-jén már működő közforgalmú gyógyszertárak esetén jan. 1-ig kell megfelelni, de jan. 1-ig a 25%-ot el kellett érni!!! Gyógyszertárak 4. működtető gazdasági társaság tulajdoni hányadáról

53 A vényköteles gyógyszerekkiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat a támogatásban részesülő gyógyszer kiváltására szolgáló vények száma alapján, a magisztrális gyógyszerkészítéshezkapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat a támogatásban részesülő, magisztrális gyógyszerkészítési tevékenységet igénylő gyógyszer kiváltására szolgáló vények száma alapján kell meghatározni. 0% -os vényre is vonatkozik, de a vényköteles NT-s gyógyszerek vényeire nem az adott hónapban az első 2000 kiszolgáltatott, támogatott vényért vényenként 40 Ft, db vény között vényenként 20 Ft, db vény között vényenként 10 Ft szolgáltatási díj jár, a 10 ezer fölötti vények után szolgáltatási díj fizetésére nem kerül sor. tehát a vényekért kapható összeg havi maximuma 190 ezer Ft. a magisztrális gyógyszerkészítéshez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzés szolgáltatási díja vényszámtól függetlenül 90 Ft/vény. A vények száma a gyógyszertár OEP-elszámolásához kapcsolódóan kerül meghatározásra, a szolgáltatási díj kifizetésére havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kerül sor. (lásd: Gyógyszerrendelés, expediálás gyakorlati anyagot is! - A gyógyszerbizt.-i ell.-ről) Gyógyszertárak 5. szolgáltatási díj évi CXCVI. törvény 11. -aúj 44/B -salegészíti ki a gyógyszer-gazdaságossági törvényt

54 az egészségügyben működő szakmai kamarákról KAMARAI TÖRVÉNY évi XCVII. törvény

55 A törvény célja (a gyógyszerészek szempontjából): a gyógyszerészek - az általuk választott testületek útján, demokratikusan -a törvény által meghatározott keretek között, önállóan intézzék szakmai ügyeiket, hozzájáruljanak az egészségpolitika alakításához, és az egészségügyet érintő egyéb döntések meghozatalához A Magyar Gyógyszerész Kamara a gyógyszerészek önkormányzattal rendelkező szakmai, érdekképviseleti köztestülete. A Kamara a feladatait az alapszabály szerint létrehozott területi szervezetei, valamint országos szervei útján látja el. Az egészségügyért felelős miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol a szakmai kamarák működése felett. Alapok

56 A Kamara képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait megalkotja Alapszabályát magatartási-etikai szabályokat(etikai kódex) alkot véleményezi a gyógyszerügyet érintő jogszabályok tervezeteit a gyógyszerészeti tevékenység szervezetére és működésére vonatkozó terveket a gyógyszerészképzés, szakképzés és szakmai továbbképzés követelményszintjeinek meghatározását A Kamara feladatai

57 tagjairól nyilvántartást vezet ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal közzéteszi az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét tagját meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi: ha a gyógyszerész a gyógyszerészeti tevékenység során, neki felróható okból súlyos szakmai szabályszegést követett el, és emiatt a bíróság jogerős ítélettel elmarasztalta, de foglalkozástól nem tiltotta el ha a gyógyszerészt bíróság jogerősen eltiltotta foglalkozásától, és e büntetéshez fűződő joghátrányok alóli mentesülést követően a gyógyszerészt első ízben vették fel vagy vették fel újra a kamarába szakértőként véleményezi a külföldi bizonyítvány, oklevél Magyarországon történő elismerésére irányuló kérelmet A kamra feladatai

58 A Kamara tagja lehet: magyar egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett, vagy külföldi egyetemen szerzett gyógyszerészi diplomáját honosították, Magyarország területén gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet folytat vagykívánfolytatni, a kamaraitagdíjatmegfizeti, az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri, a gyógyszerészek alapnyilvántartásában szerepel. Kamarai tagság

59 Nem vehető fel a Kamarába: akinél olyan ok áll fenn, amely miatt kamarai tagságát fel kellene függeszteni (pl. börtönbüntetésre ítélték) aki jogszabály, vagy a Kamara etikai normái szerint a gyógyszerészi tevékenységgel összeférhetetlen tevékenységet végez aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll. Egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az illetékes szakmai kamarának! Kamarai tagság

60 A GXP minőségbiztosítási rendszer rendeletben szabályozott területei GLP: 9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratórium gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről GCP: 35/2005. EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról GMP: 44/2005. (X. 19.) EüM. rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről GXP összefoglaló a segédletben!

61 a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól 53/2007. (XII.7.) EüM rendelet

62 szoftver alkalmas legyen: - tartalmilag szabályos vény kinyomtatására - elektronikus aláírás alkalmazásának beépítésére - extra vonalkód képzésére és vényre nyomtatására -a közgyógyellátás igényléséhez szükséges orvosi igazolás előállítására és kinyomtatására -társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzője számának, valamint a szakorvosi javaslat keltének vényre nyomtatására -stb. a szoftver minősítése iránti kérelmet a szoftver szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkező szervezet nyújtja be az OEP-hez 53/2007. (XII.7.) EüM rendelet

63 a szoftver által használt gyógyszertörzsnek az OEP által közzétett törzsállományból minimálisan tartalmaznia kell a gyógyszer: o TTT kódját, nyilvántartási számát, nevét, kiszerelését, hatóanyagának nevét és ATC kódját, közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, napi terápiás költségét, társadalombiztosítási támogatásának mértékét, összegét a gyógyszerek osztályozásáravonatkozó külön jogszabály szerinti speciális jelzést, az OGYI által megállapított egyenértékűség e rendelet melléklete szerinti kódját, költséghatékonysági kategória e rendelet melléklete szerinti kódját, stb. 53/2007. (XII.7.) EüM rendelet

64 a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I.8.) EüM rendelet

65 Kizárólag gyógyszertárban forgalmazható: gyógyszerek; gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények; a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsMrendelet alapján bejelentett, illetve engedély alapján behozatalra engedélyezett gyógyszerek; Gyógyszerkönyvben szereplő gyógyszeranyagok, agyógyszerkönyvbenés a hatályos Szabványos Vényminták Gyűjteményébenszereplő magisztrális gyógyszerek; egyedi összetételű(magisztrális) gyógyszerek; bizonyos tápszerek

66 Gyógyszertárban forgalmazható termékek: a GYEMSZI által forgalomba hozatalra és gyógyszertáron kívül is forgalmazásra engedélyezett gyógyszerek orvostechnikai eszközök in vitro diagnosztikai eszközök (kivéve HIV, hepatitis B, C, D) sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök beteg- és csecsemőápolási cikkek orvosi, laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, vegyszeroldatok gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények fertőtlenítőszerek gyógyvizek, gyógynövényteák Gyógyszerkönyvben szereplő növényi drogok magas vitamintartalmú zöldség-és gyümölcslevek, engedéllyel forgalomba hozatalra engedélyezett állatgyógyászati készítmények és premixek, a gluténérzékenységbenszenvedők részére készült speciális élelmiszertermékek köre

67 fiókgyógyszertárban magisztrális gyógyszerek és az egyedi összetételű magisztrális gyógyszerek felhasználásra kész kiszerelésben forgalmazhatók a fiókgyógyszertárak forgalmazási profilja a gyógyszerkönyvi gyógyszeranyagokkal bővül kézigyógyszertárbanmagisztrális gyógyszerek felhasználásra kész kiszerelésben forgalmazhatók Fiók-és kézigyógyszertár

68 Köteles human anti-tetanusz immunglobulint tartani Intézeti és közforgalmú gyógyszertár is köteles adszorbeált tetanusz toxoidot készletében tartani A hazánkban honos viperafajták marása elleni szérum kötelező készletben tartására az OTH határozattal jelöli ki a hazánkban honos viperafajták előfordulási helyéhez legközelebbi kórház, illetve kórházak intézeti gyógyszertárát Fekvőbeteg-gyógyintézetben csak az intézeti gyógyszertár által beszerzett és regisztrált, illetve kiszolgáltatott gyógyszerek tarthatók és alkalmazhatók (nem lehet az otthoni gyógyszert szedni) A közvetlen lakossági gyógyszerellátást is végző intézeti gyógyszertár a járóbeteg-ellátás biztosításához szükséges gyógyszer-és termékkészletét elkülönítetten rendeli, tárolja és tartja nyilván. Intézeti gyógyszertár

69 a gyógyszertárból a gyógyszer, egyéb termék kiszolgáltatója a gyógyszert vagy egyéb terméket a gyógyszertárban tartott és forgalmazott készletből köteles kiadni ha a gyógyszerész, szakasszisztens az igényelt gyógyszert a meglévő készletből nem tudja kiadni, a helyettesítés felajánlását követően, a beszerzés lehetséges legkorábbi időpontjának megjelölésével köteles a beszerzést felajánlani preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer (új), ennek hiányában referencia-gyógyszer esetén a beszerzés időtartama nem haladhatja meg a 24 órát, de legkésőbb a gyógyszertár szolgálati rendje szerinti következő nyitvatartási napra a beszerzésnek teljesülnie kell Mi a referencia-gyógyszer, mit jelent a pereferáltreferencia ársáv?: november] /+Gyógyszerrendelés, expediálás gyakorlat anyaga/ Gyógyszer kiadás

70 Köszönöm a figyelmet!

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében hivatalvezető Országos Hivatala "a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás " - ellátás biztonság - szolgáltatás biztonság

Részletesebben

Gyógyszertári ügyvitel előadáson elmondott esettanulmányokhoz jogszabályok. 2015. március 6.

Gyógyszertári ügyvitel előadáson elmondott esettanulmányokhoz jogszabályok. 2015. március 6. Gyógyszertári ügyvitel előadáson elmondott esettanulmányokhoz jogszabályok 2015. március 6. 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

Részletesebben

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések V. Fejezet A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések 36. (1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját valamennyi közfinanszírozásban

Részletesebben

A generikumokról általában. Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár

A generikumokról általában. Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár A generikumokról általában Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár Definició Generikus készítmények engedélyezése OEP támogatás ( licit ) Készítmények rendelésére kiadására vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

II. RÉSZ A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. I. Fejezet A gyógyszertárak létesítése és működtetése

II. RÉSZ A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. I. Fejezet A gyógyszertárak létesítése és működtetése II. RÉSZ A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI I. Fejezet A gyógyszertárak létesítése és működtetése 48. (1) Gyógyszertár csak érvényes működési engedély alapján működtethető. Új gyógyszertár létesítéséről

Részletesebben

Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére

Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére Hitelesített nyilvántartások: Vizsgálati napló Munkafüzet Impleálási napló Laboratóriumi napló Kiszerelési napló Belső minőségellenőrzési napló Sterilezési

Részletesebben

Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda Főigazgató-helyettes november

Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda Főigazgató-helyettes november Gyógyszerengedélyezés az Európai Unióban és hazánkban Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda Főigazgató-helyettes 2014. november Témakörök A gyógyszerengedélyezés, mint a gyógyszerpiac szabályozásának kulcseleme

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Módosulnak az expediálás, a patikai profil és a létszámszabályozás előírásai

Módosulnak az expediálás, a patikai profil és a létszámszabályozás előírásai Módosulnak az expediálás, a patikai profil és a létszámszabályozás előírásai A Magyar Közlöny ez évi 130. számában, július 31-én jelent meg, számos az egészségügyi ágazatot szabályozó miniszteri rendeletet

Részletesebben

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére 2016. EüK. 4. szám közlemény 4 (hatályos: 2016.02.15 - ) Az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet Hatályos: 2011.1.1-től 64/2003 (X.31.) ESzCsM rendelet helyett 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet

Részletesebben

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE Sárvár 2011. március 24. Országos Gyógyszerészeti Intézet Dr. Szepezdi Zsuzsanna főigazgató A természetes anyagok (növényi szerek) szabályozására 1987-ben került sor elsőként

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

T/1037. számú. törvényjavaslat

T/1037. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1037. számú törvényjavaslat a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól Előadó: Dr. Molnár

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól Az Országgyűlés figyelembe véve, hogy a gyógyszerek,

Részletesebben

REKLÁMTÖRVÉNY. Termékspecifikus tilalmak és -korlátok. általános tilalom:

REKLÁMTÖRVÉNY. Termékspecifikus tilalmak és -korlátok. általános tilalom: BME MBA Termékspecifikus tilalmak és -korlátok általános tilalom: Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik. Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális

Részletesebben

11/2007. (III. 6.) EüM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetéséről

11/2007. (III. 6.) EüM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetéséről 11/2007. (III. 6.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetéséről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA Dr. Maklári-Papp Judit ügyvéd együttműködésben a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Irodával 2007. február 22. Reklámozási szabályok rendszere ágazati szabályozás Korábbi

Részletesebben

T/16301. számú. törvényjavaslat. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

T/16301. számú. törvényjavaslat. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16301. számú törvényjavaslat az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról Előadó: Dr. Rácz Jenő egészségügyi

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

Online gyógyszerforgalmazás

Online gyógyszerforgalmazás Online gyógyszerforgalmazás Dr. Fittler András, Ph.D. egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézet,,Webáruházak, webshopok és webpatikák - egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése'

Részletesebben

Hyperol reklám. határozatot.

Hyperol reklám. határozatot. ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY H-1051 Budapest V., Zrínyi u. 3. : 1372 POB. 450. /Fax (06 1) 88-69-300/(06 1)88-69-460 E-mail:ogyi@ogyi.hu Hyperol reklám Közzététel napja:

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR értesítés eljárás megindításáról ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: 06/1-350-2001 Iktatószám: E024/512-1/2014. Hiv. sz.: - Tárgy: Értesítés eljárás hivatalbóli

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

Gyógyszerengedélyezés hazánkban és az Európai Unióban. Dr. Kıszeginé dr. Szalai Hilda Fıigazgató-helyettes

Gyógyszerengedélyezés hazánkban és az Európai Unióban. Dr. Kıszeginé dr. Szalai Hilda Fıigazgató-helyettes Gyógyszerengedélyezés hazánkban és az Európai Unióban Dr. Kıszeginé dr. Szalai Hilda Fıigazgató-helyettes Témakörök A gyógyszerengedélyezés, mint a gyógyszerpiac szabályozásának kulcseleme A gyógyszerengedélyezés

Részletesebben

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.)

Részletesebben

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 1

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 1 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 1 A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK)

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) 2015.05.30. Bp.szakképzés 1 A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből 1. nap (február

Részletesebben

Étrend-kiegészítők reklámozása - különösen szakemberek számára

Étrend-kiegészítők reklámozása - különösen szakemberek számára Étrend-kiegészítők reklámozása - különösen szakemberek számára 206. november 6. Ifj. Faludi Gábor www.szecskay.com Szecskay Ügyvédi Iroda Attorneys at Law Étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kereskedelmi

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

44/2006. (XII. 27.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosításáról

44/2006. (XII. 27.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosításáról 44/2006. (XII. 27.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosításáról A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

Szakgyógyszerész-képzés I-III. évfolyamos Gyógyszerellátási és Kórházi-Klinikai szakgyógyszerészet hallgatói részére március 28.

Szakgyógyszerész-képzés I-III. évfolyamos Gyógyszerellátási és Kórházi-Klinikai szakgyógyszerészet hallgatói részére március 28. Horváth-Hutás Tamás Szakgyógyszerész-képzés I-III. évfolyamos Gyógyszerellátási és Kórházi-Klinikai szakgyógyszerészet hallgatói részére 2015. március 28. 1 -A gyógyszertárak állami felügyelete -A gyógyszertárak

Részletesebben

IV. Fejezet. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának általános szabályai

IV. Fejezet. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának általános szabályai IV. Fejezet A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának általános szabályai 22. Ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik, társadalombiztosítási támogatásban

Részletesebben

3/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

3/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 3/2014. (I. 16.) EMMI rendelet egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 Tartalom: hatályos: 2014.01.17-2014.01.27 1. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

Az Országgyűlés. az alábbi törvényt alkotja; Általános rendelkezések

Az Országgyűlés. az alábbi törvényt alkotja; Általános rendelkezések 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól Az Országgyűlés figyelembe véve, hogy a gyógyszerek,

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

Engedély kell! Gyógyszernagykereskedelem. párhuzamos import. Honnan szerezhet be gyógyszert a nagykeresked-? Gyógyszer-nagyker.

Engedély kell! Gyógyszernagykereskedelem. párhuzamos import. Honnan szerezhet be gyógyszert a nagykeresked-? Gyógyszer-nagyker. Gyógyszernagykereskedelem és párhuzamos import 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet + Engedély kell! Fontos: nem elegend- a cégbejegyzés, gyógyszernagykereskedelmet csak az a gazdálkodó szervezet folytathat,

Részletesebben

Az OEP hatósági feladatai

Az OEP hatósági feladatai Az OEP hatósági feladatai Budapest 2016. február 27. dr. Bidló Judit Főosztályvezető Biztosított jogviszony TB támogatés Szerződéses kapcsolatok Gyógyszertárak száma Patikák megoszlása TB támogatott

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 3/2014. (I. 16.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 3/2014. (I. 16.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 355 6. Az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött, az egyes egészségügyi szakképesítésekhez kapcsolódó bér- és létszám

Részletesebben

Gyorstájékoztató az új jogszabályokról (kiegészített tájékoztató)

Gyorstájékoztató az új jogszabályokról (kiegészített tájékoztató) Gyorstájékoztató az új jogszabályokról (kiegészített tájékoztató) Az elmúlt napokban számos olyan új jogszabály jelent meg, amely közvetlenül is érinti a közvetlen lakossági gyógyszerellátást. Az új egészségügyi

Részletesebben

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK Törvények 2011. április 25. Magyarország Alaptörvénye 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 2003. évi LXXXIV. törvény egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. Schüssler-féle szöveti sók reklám

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. Schüssler-féle szöveti sók reklám ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET 1051. Budapest V. Zrínyi u. 3. Levélcím: 1372 Postafiók 450 Telefon: (36)-1-886-9300 Telefax: (36)-1-886-9467 Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok Schüssler-féle szöveti

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról hatályos: 2015.03.02 - A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám

90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám 90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám 2. Hatályát veszti a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében J a v a s l a t önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ó z d,

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 24. -a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdıellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

A gyógyszerészetet érintő fontosabb törvénymódosítások a december 16-án elfogadott egészségügyi salátatörvény alapján

A gyógyszerészetet érintő fontosabb törvénymódosítások a december 16-án elfogadott egészségügyi salátatörvény alapján A gyógyszerészetet érintő fontosabb törvénymódosítások a december 16-án elfogadott egészségügyi salátatörvény alapján Az előző években kialakult gyakorlatnak megfelelően rövid tájékoztatást adunk az elfogadott

Részletesebben

A receptírás szabályai

A receptírás szabályai A receptírás szabályai Az orvosi vény A recept (vény) az orvos előírása, mellyel a gyógyszeres terápia vagy betegség megelőzése céljából gyógyszert, ill. gyógykezeléshez szükséges sebészeti kötözőszert,

Részletesebben

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Étrend-kiegészítők k a gyógyszert gyszertárbanrban Hankó Zoltán (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Vázlat 1. Modellkorrekció 2011. január 2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete 3. A gyógyszertár

Részletesebben

A gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott árához (a továbbiakban: árához) nyújtott támogatás

A gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott árához (a továbbiakban: árához) nyújtott támogatás megfelelő ellátásuk, a fogvatartó szerv által kijelölt egészségügyi szolgáltatónál jogosultak. A fogvatartott személy az Ebtv.-ben meghatározott ellátásokat vizitdíj, illetve kórházi napidíj fizetése nélkül

Részletesebben

Ismertetés keretében adható. Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier)

Ismertetés keretében adható. Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier) Ismertetés keretében adható Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier) 1 Felmerülő kérdések Miért kellett módosítani? Miért pont így? Mit jelent ez a gyakorlatban? 2 MIÉRT KELLETT MÓDOSÍTANI? 3 Mi jut eszünkbe

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb nemzetközi jogi szabályok

Részletesebben

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről 64/2003. (X. 31.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről A gazdasági reklámtevékenységről szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

Változik a gyógyszerellátás szabályozása

Változik a gyógyszerellátás szabályozása Változik a gyógyszerellátás szabályozása Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy évente kétszer salátatörvény keretei között módosulnak az egészségügyet szabályozó törvények. A 2013. első félévében előkészített

Részletesebben

AZ OWL RENDSZER HASZNÁLATI FELTÉTELEI

AZ OWL RENDSZER HASZNÁLATI FELTÉTELEI AZ OWL RENDSZER HASZNÁLATI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Az OWL az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban OEP) honlapján, a https://owl2.oep.hu címen elérhető elektronikus rendszer,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában

Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában Goreczky Péter, Vincziczki Áron Fejlesztéspolitikai és Minőségügyi Főigazgatóság TEI FŐOSZTÁLY Az előadás tartalma Orvostechnikai

Részletesebben

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás Szentirmai & Udvardy Egészségügyi tárgyú törvények módosítása Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényt kihirdették. A Magyar közlöny 2015. évi 84. számában

Részletesebben

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.)

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A gyógyszerek ára és társadalombiztosítási. támogatása. Gyógyszerár. Társadalombiztosítói gyógyszer-finanszírozás. A gyógyszerek ára Magyarországon

A gyógyszerek ára és társadalombiztosítási. támogatása. Gyógyszerár. Társadalombiztosítói gyógyszer-finanszírozás. A gyógyszerek ára Magyarországon A gyógyszerek ára és társadalombiztosítási támogatása Társadalombiztosítói gyógyszer-finanszírozás Járóbeteg-ellátás: az OEP gyógyszertámogatási kasszája Fekv&beteg-ellátás: HBCS homogén beteg(ség)csoportok,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben