AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA"

Átírás

1

2 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

3

4 RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása

5 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva. A könyv eredeti címe: Adventism's Greatest Need: the Outpouring of the Holy Spirit, Pacific Press Publishing Association, 2011 Fordító: Erdődy-Szilágyi Éva Lektorálás: Czinkota Orsolya Tördelés: Szőcs Erzsébet Borító: Liliana Dincă A Viață şi Sănătate Kiadó könyvei megvásárolhatók a Sola Scriptura könyvesboltokban. Postai megrendelés vagy kapcsolatfelvétel értékesítő képviseletünkkel: Viață şi Sănătate Kiadó Telefon: , Fax: ISBN Autor: Ron E. M. Clouzet Titlu: AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE: A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA Traducător: Erdődy-Szilágyi Éva

6 AZ OLVASÓK MONDTÁK Kétség nélkül Az adventizmus legnagyobb szükséglete a Szentlé lek kiáradása a szívünkbe, hogy olyan emberré tegyen bennünket, amilyenekké lennünk kell, és erőt adjon mindahhoz, amivel Krisztus bízott meg minket. Csak amikor tudja, valóban ránk bízhatja munkáját, a Szentlélek akkor adja nekünk erejét. E könyv ezt a jelentőségteljes folyamatot mutatja be, ezért szükséges, hogy valamennyien elolvassuk, komolyan fontolóra vegyük üzenetét, valamint imával és böjttel szánjuk oda magunkat az Úr szolgálatára. Jack J. Blanco, emeritus professzor Déli Adventista Egyetem Dr. Clouzet egybeszövi a bibliai történelmet az adventizmuséval, kiemelve ezzel azt a tényt, hogy a Szentlélek meglepő módon nem a világba küldetett el, hanem az egyházba. Az egyházon keresztül végzett munkája révén vezeti a világot Jézushoz. Ez a könyv ismételten megerősít abban a vágyamban, hogy megtapasztalhassam a Lélek késői esőjének erejét, és láthassam Krisztus visszatérését még ennek a generációnak az idejében. Debra Brill, elnökhelyettes Észak-Amerikai Divízió Szolgálati Osztálya Azért kezdtem olvasni ezt a könyvet, mert véleményeznem kellett, de egyszer csak azon kaptam magam, hogy teljesen elmerültem benne. Mielőtt ráeszméltem volna, mi történik, már be is fejeztem. Valóban hasznos volt számomra mind keresztényként, mind pedig lelkészként, mind pedig Istennek olyan gyermekeként, aki buzgón munkálkodik a mű befejezésében. Ron ihletést kapott, hogy a Szentlélek csodálatos személyéről

7 6 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE egyszerűen, mégis mélyen szántóan írjon. Nem vész el a teológia sem a történelem útvesztőiben, hanem tapasztalati úton vezeti olvasóját. Mióta elolvastam a könyvet, égő szükségét érzem, hogy betöltekezzem a Szentlélekkel, és az Úr műve életemben, az egyház életében és a világot tekintve is befejeződhessen. Alejandro Bullón, evangelizátor Dél-Amerikai Divízió Ron Clouzet Az adventizmus legnagyobb szükséglete című köny ve megkapó, kihívást jelentő, inspiráló képet nyújt az ad ven tista egyház legégetőbb vágyáról a Szentlélek kiáradásáról. Már az első bekezdés is megragadja az ember szívét, s azt az igényt ülteti belé, hogy megélhesse minden áldás legnagyobbikát. A tiszta adventista teológiára támaszkodva a kiadvány számos téves elméletet is bemutat a Szentlélek megnyilatkozására vonatkozóan, mindeközben arra hív, hogy bátran keressük ezt az erőt, ami nemcsak átformálja az életünket, hanem el is küld bennünket a Föld végső aratásának betakarítására. Ez a mű kötelező olvasmány minden hetednapi adventista számára, aki életútját mind inkább Jézusban bízva kívánja járni, és igényli a Szentlélek megerősítését az elveszettek eléréséért végzendő munkában. Russell Burrill, író és egykori igazgató Észak-Amerikai Divízió, Evangelizálási Intézet Ha szeretné, hogy gyülekezete életében megtapasztalhassák a Szentlélek erejét, ezt a könyvet feltétlen el kell olvasnia! Gyakorlati és aktuális jellege az evangelizációban való alkalmazhatóságával párosul, ami rendkívül hasznossá teszi az egyház számára mind egyénileg, mind pedig közösségileg. Őszinte szívvel ajánlom a gyülekezeti tisztségviselők, lelkészek és tagok számára egyaránt. Carlton P. Byrd, előadó, igazgató Breath of Life [Az Élet Kenyere] Televíziós Szolgálat

8 AZ OLVASÓK MONDTÁK 7 Dr. Clouzet egyaránt szól lelkésztársaihoz, valamint az egyház fiataljaihoz és időseihez, amikor azt mondja: még nem elégséges Jézust ismerni és a hittételeket megfelelő módon elsajátítani. Egyáltalán nem! A Máté 24:14. versében található evangelizációs küldetés teljesítése többet jelent a hír»továbbadásánál«, hiszen ez az üzenet csak akkor válik érthetővé, ha az azt hordozók személyesen tanúsítják annak érvényességét és hitelességét. Vagyis ha az igazságok átformálják az ezeket vallók jellemét, mert így nem pusztán szószólók vagyunk, hanem Isten hírnökei, amennyiben megszívleljük a Szentlélek egyszerű utasításait Ez a könyv segít megérteni, hogy az Úr nem áraszthatja a ké sői esőt a felkészületlenekre, csakúgy, amiképpen az előző időkben sem tette. A késői eső nem hullhat olyan talajra, amelyet előbb nem itatott át a korai eső. Herbert Edgar Douglass, író, szerkesztő, adminisztrátor Hetednapi Adventista Egyház Dr. Ron Clouzet nagyon hatékony igehirdető, hozzáértő tudós, sikeres evangelizátor és tehetséges író. Széleskörű szolgálatban kialakult háttere és rendkívüli tapasztaltsága jó alapot nyújt az új könyvéhez: Az adventizmus legnagyobb szükségletéhez. Már maga a cím is nagy horderővel bír. Egy tudós képességével és egy evangelizátor lelkével osztja meg velünk az író szenvedélyes buzgalmát a Szentlélekkel való betöltekezés szükségében mind valamennyiünk személyes életére vonatkozóan, mind pedig az egyház együttes munkáját illetően. Meglátása a Lélek szolgálatáról szigorúan biblikus, amit pedig olyan lelkesedéssel prezentál, mely megérinti a szíveket, és inspirálja az elmét. Azért imádkozom, hogy a Szentlélek vonja közelebb Jézushoz mindazokat, akik olvassák ezeket az oldalakat! Mark Finley, elnöki asszisztens Generálkonferencia

9 8 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE Gyakran érez kielégíthetetlen lelki szomjúságot az Úr iránt? Vágyat, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön Megváltójával, Jézus Krisztussal? Ha igen, akkor arra hívom önt, hogy olvassa el ezt a könyvet, és értse meg mindazt, amit Isten Igéje mond a Szentlélek jelentőségteljes és megelégítő munkájáról az ön életében is. Ifj. Bob Folkenberg, elnök Felső-Kolumbiai Konferencia Az adventizmus legnagyobb szükséglete: A Szentlélek kiáradása című könyv olvasása közben saját, egyéni lelki szükségletemről győződtem meg. Dr. Ron Clouzet kitűnő és átfogó tanulmánya a Szentlélek szolgálatáról olyan mű, ami kötelező olvasmány lehetne minden komoly hetednapi adventista számára. A kiadvány számos fontos tanulságot von le az egyháztörténelemből, amelyek elengedhetetlenek az egyház értékelése szempontjából jelenlegi szükségleteit és általános állapotát illetően. A mű elsődleges felhívása direkt kérdés formájában jut el az olvasóhoz, amit személyesen és közösségileg is meg kell válaszolnunk:»meddig alszunk még a fényben, mialatt a világ sötétségben szunnyad?«őszintén ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, aki bátran vállalkozik a Szentlélekkel való találkozásra, és aki válaszul a felhívásra odaszánja magát a Lélek üzenetének hirdetésére a szükségben szenvedő világ számára. Daniel R. Jackson, elnök Észak-Amerikai Divízió Garantálom, hogy nagyon szereti majd ezt a vadonatúj könyvet! Idő- és szükségszerű, jól megfogalmazott és igen gyakorlati jellegű. Az ember örömmel fogadja a szeretetnek ezt a művét, mert az üzenete tele van reménnyel és bátorítással. Ron Clouzet mondanivalója személyes elég mély a felfedezni vágyók számára és elég széles látókörű a számos általános kérdés megválaszolására is. Egyedi üzenete megváltoztatja az éle-

10 AZ OLVASÓK MONDTÁK 9 tét! Hisszük, hogy ez a könyv idővel nagyszerű fényforrássá válik, s ezen felül reményt is nyújt mindannyiunknak! Ruthie Jacobsen, igazgató Észak-Amerikai Divízió Imádság Szolgálata Az adventizmus legnagyobb szükséglete: A Szentlélek kiáradása című könyv az egyik legjelentősebb és leginkább életformáló mű, amelyet mostanában olvastam. Olyan kérdésekre adja meg a választ a Szentlélekkel kapcsolatban, amelyeken egy ideje már gondolkoztam, és segített abban az értelemben is átlátnom egyházunk történelmét, ami eddig még ismeretlen volt számomra, mert új megvilágításba helyezte a Lélek szerepét. Az ismeretanyag csak kis részét képezi e könyv üzenetének. Olvasás közben számos alkalommal megálltam, mert a megtanultakat a saját életemre akartam alkalmazni, és késztetést éreztem, hogy letérdeljek bűnbocsánatért imádkozni és a Szentlélekért is, hogy még teljesebb mértékben töltse be az életemet. Ron Clouzet művének hatására Istennel járt életutam sokkal céltudatosabbá és értelmesebbé vált. Minden hetednapi adventistának el kell olvasnia ezt a könyvet, aki örömmel tekint előre a mi megváltó Urunk, Jézus közeli visszatérésére. Don James, társigazgató Észak-Amerikai Divízió Evangelizálási Intézete A könyv írója nem csak a Szentlélek témáját kutatta alaposan, de hagyta, hogy a Lélek behatóan megvizsgálja az ő szívét és életét is. Ez az átvilágítás olyan ihletett művet eredményezett, amely az olvasóban erős vágyat ébreszt, hogy minél közelebb kerüljön Teremtőjéhez. A Szentlélekkel való gyümölcsöző együttműködés emlékeztetője és egyúttal szívből jövő kiáltás is, hogy hulljon az eső. Minden lelkésznek és gyülekezetvezetőnek elérhetővé kellene tennie ezt a művet a tagok számára, mivel a szerző kutatómunkája teljességgel hiteles, a lelkesítő történetek által pedig a Szentlélek még inkább meggyőzi és megerősíti az olvasót.

11 10 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE FIGYELEM: Ez a könyv valószínű, hogy jelentős változtatásokra indít a szokásaink és értékrendünk tekintetében, ezért ennek a lelki utazásnak másokkal egyetemben családdal vagy iskolatársakkal, barátokkal együtt javasolt nekivágni. Esther R. Knott, Lelkészi Egyesület Titkársága Észak-Amerikai Divízió Ha a világ valamikor is híján volt az ébresztő felhívásnak, akkor most igazán itt tart, és ha azok, akiket hitük szerint az Úr megbízott az öröm és a figyelmeztetés végső üzenetével, valaha is szükségét érezték egy hasonló felrázásnak, akkor nekik Ron Clouzet könyve nyújtja a megfelelő megoldást! Justin McNeilus, elnök Generation of Youth for Christ (GYC) [Fiatalok Jézusért] Jézus minden végidei követőjének el kell olvasnia Az adventizmus legnagyobb szükséglete című könyvet. Az utolsó nagy éb re dés nem emberi bölcsesség vagy stratégia eredményeként valósul meg. Mindannyiunknak meg kell tapasztalnunk a Szentlélek életet átalakító jelenlétét és világformáló erejét. Olvassuk és imádkozzunk, majd engedjük, hogy Isten felhasználhasson minket a világ jó irányba történő befolyásolására! Derek J. Morris, szerkesztő Ministry Magazine [a Szolgálat című folyóirat] Megrendítő mű! Az Úr felhasználta mindazt a tudást, amit Ron tanításai és igehirdetései kapcsán éveken át gyűjtött a lelki megújulásról és reformációról, hogy mélyen megindítson és megváltoztassa az életem és még sok ezer emberét szerte a vi - lá gon. Ez a könyv tökéletes összefoglalója mindazon gyakorlati ismereteknek és bibliai alapelveknek, amelyekre az utolsó időkben élő minden hívőnek van olyannyira nagy szüksége, hogy Istennel együtt áttörést hozzanak! Szánják rá az időt, és olvassák el az írást, alkalmazzák a benne foglaltakat, mert örök

12 AZ OLVASÓK MONDTÁK 11 érvényű változást hozhat mind az ön, mind pedig szerettei és gyülekezete számára! Jerry N. Page, Lelkészi Titkárság Generálkonferencia Ron Clouzet a megújulás és reformáció lényeges témáját a leginstruktívabb és leginkább figyelemfelkeltő módon közelíti meg. Lelkészi attitűdje áthatja a teljes szöveget kedvességgel és őszinte érzékenységgel az emberek és az egyház lelki jóléte iránt. A harmadik isteni Személy munkálkodását mindenféle felhajtás és szenzáció nélkül vizsgálja, mindazonáltal felismeri a Szentlélek egyre erőteljesebb közreműködését az egyházban és az egyházon keresztül. Azok, akik szintén érdeklődnek természete iránt, most hasznos és megbízható információforrásra találtak. Ez a kötet nagy segítséget nyújthat az önálló és a csoportos tanulmányozás során is. Angel Manuel Rodríguez, igazgató Biblia-kutató Intézet Miközben olvastam dr. Clouzet könyvét, arra gondoltam, hogy íme, egy újabb tanulmány, amely»biztonságos«oldalról közelíti meg a Szentlélek kérdését, és átlagos gyülekezeti tagoknak szól, akiknek időről időre egy kis lelki nógatásra van szükségük. De várjunk csak! Egyes fejezetek nem pusztán a Lélek egyértelmű szükségességét tárják az olvasó elé, hanem mindenre elszánt akarására vezetnek el. Ez nagyon olvasmányos mű, ami könnyedén megmutatja az utat valamennyi hívő számára azon az utazáson, amelynek során bensőséges kapcsolat alakul ki a Szentlélek és az ember között. Fredrick Russell, elnök Allegheny Nyugati Konferencia

13

14 AJÁNLÁS Nem tudom, hogy írok-e még valaha könyvet, és lesz-e alkalmam akkor majd azt a művet csodálatos családomnak ajánlani. Mégis szeretném ezt a mostanit a Szentlélek Istennek ajánlani, aki nélkül soha nem ismerhettem volna meg Jézust, és a vágy sem születhetett volna meg bennem arra nézve, hogy a Mindenható képére újjáteremtessem.

15

16 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Senki nem ír meg egyedül egy könyvet ehhez igen sok barát összefogására van szükség. Az első köszönetemet Russell Burrillnak fejezem ki, az Észak-Amerikai Divízió Evangelizálás Intézete egykori igazgatójának, aki egy tucat könyv szerzője, és aki a NET 2011 vezető tisztségviselőjeként e mű születésénél is a jobb kezem volt. Emlékszem, figyelmeztetett, milyen nehéz lesz tényleg minőségi művet alkotni csupán néhány hét alatt, de miután megtette, hűségesen lektorált minden egyes fejezetet, így válva első számú támogatómmá. Igaz hálával tartozom Jack Blancónak, aki mentorom és barátom is egyben. Ő a Dél-Adventista Teológiai Egyetem korábbi dékánja, a The Clear Word [A tiszta Ige] szerzője. Ő volt, aki odafigyelt a részletekre, rendszeresen jó tanácsokkal és szakértő visszajelzésekkel látott el. Javaslatai nem nélkülözték sem az értelmi, sem az érzelmi alapot. Ugyanez vonatkozik Herb Doug lassre, Isten igen különleges szolgájára, aki profeszszorként, szerkesztőként és megszámlálhatatlanul sok könyv szerzőjeként beleértve a mára már klasszikusnak számító Isten hírnökét vagy a legújabbak közül Az adventizmus szívverését, illetve a Riadókészültségben: Száguldás az örökkévalóságba címűt munkálkodik. Barátom bátran rámutatott a gyengeségekre is, ugyanakkor végig rendkívüli kedvességgel fejezte ki e munkába vetett hitét. Ez a három ember órákat áldozott fel értékes idejéből annak érdekében, hogy minél jobb legyen a könyvem. Bármiféle hiányossága, legyen az teológiai vagy stilisztikai, egyedül nekem tulajdonítható. Köszönet illeti továbbá a Szentlélek ügyében rokon lelkemet, Kevin Wilfley lelkészt, akinek értékes hozzászólásai gondolkodásra késztettek és segítettek remélem egy ér tel műb ben

17 kifejeznem magam. Hálás vagyok szemináriumi kollégámnak, John Bald win nak, aki szintén hasznos visszajelzéseket adott, valamint mélyenszántó teológiai tanácsaiért Angel Rod rí gueznek, a Biblia-kutató Intézet munkatársának. Köszönet Don James nek, hűséges kollégámnak a NADEI-nél, aki nem létező idejéből szánt rám, és segített összeállítani a személyes és kiscsoportos kiértékeléshez szükséges kérdéseket. Mindenkinek adósa vagyok, aki bátorságával és szívélyességével közreműködött a könyv létrejöttében. Ezek a férfiak és nők csodálatos munkát végeznek az egyház számára, nevüket imáimba foglalom, és kérem, tegyenek így önök is. Szeretném még hálámat kifejezni régi jó barátomnak, Dwight Nel son lelkésznek a megindító előszóért. Szintén köszönet illeti Scott Cadyt, a Pacific Press munkatársát, még a kaliforniai időkből régi jó barátomat, amiért ilyen türelmesen és jóindulatúan támogatott-vezetett végig az ötletektől kezdve egészen a kiadásig, valamint Ken McFar lan det a kiváló szerkesztésért. Végül pedig szeretném megköszönni feleségemnek, Lisának a sok segítséget, aki nem csak elsőként olvasott el minden egyes fejezetet, és világított rá az összes szarvashibámra, hanem elviselte, hogy néhány kritikus hétre valamennyi közös feladat kapcsán nélkülöznie kellett a férjét. Ám a legnagyobb hálával a Szentléleknek tartozom, aki oly gyengéden és kedvesen terelgetett a jó útra annyi éven át, hogy egyre jobban megismerjem az Urat, és mindinkább megszeressem Őt. Csak azt bánom, hogy annyiszor a saját kívánságaimat követtem az Ő vezetése helyett. Imádkozom, hogy ez a hajlamom az évek múlásával egyre inkább el erőt le nül jön az Ő szeretetteljes jelenlétében. Dicsőség legyen Istennek!

18 TARTALOM Előszó Bevezető ÍGÉRET 1. Isten legnagyobb vágya Mi szükséges az egyház létrejöttéhez? A kisebb megújulás, mely nem tudott Amikor az egyház elhárította a Lelket A megújulás és a reformáció korszaka A SZENTLÉLEK, A HARMADIK ISTENI SZEMÉLY 6. Találkozás a Szentlélekkel Jézus ajándéka Gyümölcs és ajándék révén való bizonyságtétel A GYAKORLATBAN 9. Megkeresztelkedvén a Szentlélekkel Az erő megtapasztalása A Lélek kiáradásának feltételei A Lélek elűzése Egy szívvel-lélekkel könyörögve A LÉLEK HATALMA 14. A késői eső Babilon növekvő hatalma A Lélek hangja A Lélek hatalmának megnyilvánulása az egyházban.. 277

19

20 ELŐSZÓ Kérdés: Mennyi idő megírni egy ilyen terjedelmes könyvet a Szentlélekről? Válasz: Egy egész élet. Abban a kiváltságban lehet részem, hogy e könyv szerzőjét már egy emberöltő óta ismerem. Ron és Lisa Clouzet fiatal szemináriumi hallgató volt, amikor a Pio neer Memo rial Gyülekezet lelkészeként az Andrews Egyetemre kerültem. Mindjárt Ron prédikátori működésének első időszakában nyilvánvalóvá vált, hogy lelki vezetőnek teremtette az Úr. Egyre növekvő lelkesedés hajtotta, hogy minél jobban megismerje Krisztust, s mindeközben a Szentlélekkel való betöltekezésre vágyakozott. Ez az oka annak, hogy a könyv, amit most készülnek elolvasni, nem csupán hű a Bibliához és teológiailag hiteles, hanem mélyen személyes jellegű is. Amint azt Frederick Buech ner egy észrevételében megjegyezte: Minden teológia egyben önéletrajz is. Ez azt jelenti, hogy amit a szerző megkísérel kifejezni, szükségképpen a saját, Istennel megtett útján nyert tapasztalataiból ered. Ezeket a személyes mélységeket bizonyára ön is fel fogja fedezni, miközben Ron nyílt őszinteséggel és üdítő kitárulkozással számol be egyéni kutatásáról, melyet a célból folytatott, hogy ekképpen beteljesedjék az Istennek egész teljességéig (Ef 3:19). Ez a mű azonban sokkal több egy privát naplónál, és legalább akkora értéket is képvisel, mert lelki kézikönyv Isten népe, az Úrnak a Földön élő utolsó, apokaliptikus közössége számára. Mint ilyen, talán a leggyakorlatiasabb útmutató a Szentlélekkel kapcsolatban, amit valaha olvastunk. Olyan kérdéseket boncolgat, mint: hogyan töltekezhetünk be naponta személyesen Jézus Lelkével, miként válhatunk olyan kis közösséggé vagy akár egész gyülekezetté, akiket az Úr az istenség rendkívüli hatalommal bíró

21 20 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE harmadik Személyével ken fel, vagy mi módon könyörögjünk őszinte szívvel Istennek a késői esőre vonatkozó ígéretei beteljesedéséért? Különösen felkavart az a részletes beszámoló, ami egy gyülekezeti összejövetel eseményeit írja le. Ekkor a hívők a szerzővel egyetemben megragadták az Atyának a Szentlélekkel kapcsolatos ígéretét, és engedelmeskedve Krisztus parancsának, úgy kérték, mint még soha azelőtt. Böjtölés és imádkozás, csodálatos megtérések és gyors ütemű növekedés vajon mindez az én egyetemi gyülekezetemben is megvalósulhat? Ron személyes bizonyságtétele a bizonyíték, hogy igazán megtörténhet, sőt, meg is kell, hogy történjen. Mivel ma mindannyiunknak itt kell élnünk a harmadik év - ez red világában ebben az állandó bizonytalanságban és robbanásig feszülő zűrzavarban, nem volna itt az ideje, hogy egységes népként ostromoljuk a menny kapuit ezért a csodálatos ajándékért, aki maga után von minden más áldást is (Jézus élete, 579.)? Mi mást értett azon Jézus, amikor kijelentette: erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt (Mt 11:12)? Évtizedeken keresztül elbagatellizáltuk a lelki fejlődésünkkel kapcsolatos kérdéseket, ám most minden bizonnyal itt az ideje, hogy a Hetednapi Adventista Egyház teljességgel komolyan vegye a Mindenható elhívását a megújulásra és reformációra az utolsó időkben élő közösség életében. Nemde Bibliával a kezünkben, térden állva kell összefognunk (ne hagyja ki az együttes imáról szóló fejezetet értéke felér a könyv árával), hogy kitartóan könyörögjünk a Lélek kiáradásáért? Hiszen egyedül ez képes elérni 7 mil liárd embert azzal az örömteli és sürgető üzenettel, mely szerint a világ Megváltója hamarosan visszatér! Ron Clouzet hiszi, hogy mindezt képesek vagyunk véghezvinni és tényleg meg is kell tennünk. Velünk tart Jézus legnagyobb ígéretének állhatatos kutatásában? Vajon mi egyébre várunk még? Dwight K. Nelson, vezető lelkész Pioneer Memorial Gyülekezet, Andrews Egyetem

22 BEVEZETŐ A legtöbben úgy éljük életünket, mintha fuldokolnánk öt centiméterre a vízfelszín alatt, és már annyira hozzászoktunk ehhez az állapothoz, hogy teljesen elfelejtettük: egy egészen más világ létezik közvetlenül a fejünk felett. Többre vágyunk, és közben olyan pótlékokat és szórakozási formákat fedezünk fel, amik egyáltalán nem kielégítőek, csak pillanatnyilag hoznak enyhülést. Istennel való csöndes elmélkedéseink alkalmával azonban mélyen legbelül tudatosul bennünk, hogy egy másik dimenziót is a magunkénak mondhatnánk, ha azt választanánk, vagy ha tudnánk, miként lehet eljutni oda. Negyvenévnyi sikeres erőfeszítés árán az adventista egyház rávilágított a Biblia számos korábban elvetett kijelentésére, és bár tagjai képessé váltak az Igét teológiai eszmecserékben megfelelőképpen hasogatni, mégis sokukból hiányzott az igazi élet. Birtokolták az igazságot, ám az valahogy mégsem tette őket szabaddá. Az Ige szólói addig-addig hirdették a törvény betűjét, míg az egyház talaja annyira kiszáradt, mint Gil boa hegyei egykoron. Ellen White éveken keresztül buzdította a kö zös sé get, hogy tekintsen Jézusra, míg végül 1887-ben lejegyezte mára már híres állítását: Népünknek a szentségben való megújulásra van a legnagyobb és legégetőbb szüksége. Az erre való törekvést kell elsődleges munkánknak tekintenünk! Komoly igyekezetre van szükség az Úr áldásának elnyeréséhez. Nem azért van ez így, mintha az Úr nem lenne készséges ránk árasztani áldását, hanem készületlenül érne bennünket annak elfogadása. Mennyei Atyánk nagyobb készséggel adja Szentlelkét az azt kérőknek, mint amilyennel földi szülők adnak jó ajándékokat gyermekeiknek. Viszont a mi feladatunk, hogy bűnvallomás, alázat, bűnbánat és komoly ima által eleget tegyünk azoknak a feltételeknek, amelyek mellett Isten

23 22 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE áldá sai ban részesülhetünk. Megújulásra egyedül az imára ér - kező válaszként számíthatunk. 1 E felhívás olvasása közben néhány dolog azonnal feltűnik számunkra. Figyeljük meg, hogy mindjárt az első mondat két felsőfokú melléknevet is tartalmaz: a legnagyobb és legégetőbb szükségünkről beszél. Létezik-e ennél fontosabb és sürgetőbb igény? Ellen White máshol is említi, hogy mindenekelőtt a hit, az isteni kegyelem és a megtért családok tudják elősegíteni az Úr művének befejeződését. Ám amikor a legnagyobb szükségletünk egyben a legégetőbb is, e kifejezés értelmét a Szentlélek ajándékára vonatkozóan kizárólag az egyházon belülre korlátozza. Az is bizonyára egyértelmű, hogy amennyiben a Lélek még nem árad ki az egyházra a késői eső formájában, annak nem az Úr vonakodása az oka. Ellen White szerint az erre való tö rekvést kell elsődleges munkánknak tekintenünk. Tehát feladatok várnak ránk, amelyeknek azonban semmi közük üdvösségünk elnyeréséhez ez az Úr műve, hanem a neki való engedelmességet jelentik, hogy oda vezethessen, ahol minden eddiginél nagyobb mértékben megáldhat bennünket. Miből is áll ez a munka? Négy dologra gondoljunk: a bűnvallásra, a megalázkodásra (vagyis amikor átadjuk életünk irányítását Istennek), a bűnbánatra és a szívből jövő imára. Mindez azonban még egy dolgot magában foglal, mégpedig azt, hogy ez a folyamat szintén csak másokkal együtt teljesedhet ki. Rengeteg téves értelmezéssel találkozhatunk a Szentlélek személyét és munkáját illetően, nem is beszélve az arra vonatkozó nézetekről, hogy miből áll a Lélek kiáradása, vagy mit jelent a késői eső. Ennek az az oka, hogy a keresztény világ nagy része még mindig sötétben tapogatózik e témával kapcsolatban, de még gyülekezeteinkben is fel lehet fedezni ilyen jellegű tévelygéseket. Egy dolog azonban bizonyos: ha a Szentlélek nem árad ki személyes életünkben, illetve az egyházunkéban, úgy semmire sem jutunk. Amire szükségünk van, és amit

24 BEVEZETŐ 23 végképp nem nélkülözhetünk, az a Szentléleknek az igyekezetünkkel együtt munkálkodó ereje. 2 Minek még egy könyv a Szentlélekről? A Szentlélek témája még Kaliforniában, fiatal lelkész koromban ragadta meg az érdeklődésemet. Az elmúlt húsz év során folyamatosan tanulmányoztam hitbeli és tudományos okokból egyaránt, mindazáltal különösen az érdekelt, amire Ellen White figyelmeztetett a Szentlélek keresztségével kapcsolatban az életünkre nézve. E könyv megírása három célkitűzésre ve zet hető vissza: 1. Kijavítsam azokat a helytelen nézeteket, amelyeket egyesek a Szentléleknek az életünkben és az egyházban végzett munkájáról és szolgálatáról vallanak. 2. Viszonylag átfogó képet adjak a Lélek sokoldalú tevékenységéről az életünkben, különös tekintettel arra a ré - szé re, ami Krisztus testére, illetve a helyi gyülekezet szervezetére vonatkozik. 3. Olyan rálátást és tartalmi tudást nyújtsak, ami újjáéledést és reformációt indíthat el nemcsak az olvasó, hanem a ba rá tok és a gyülekezeti társak szívében is. A könyvet négy fő részre osztottam, melyeknek címe: Ígéret, Személyesen, A gyakorlatban és Erő. Néhány olvasó számára talán vontatottnak hat majd az eleje, mert itt még a bibliai és történelmi alapokat igyekszem lefektetni, ám ha tovább olvasnak, úgy vélem, kitartásuk bőséges jutalmat nyer a kiadvány két utolsó szakaszában. Minden fejezet végén kérdések találhatók, amelyek segítik az anyag megbeszélését és a személyes elmélkedést. Reményeim szerint a testvérek nemcsak egyénileg fogják ezt a könyvet a kezükbe venni, hanem csoportokban is foglalkoznak majd vele. Lelki szemeim előtt fiatal felnőttek és párok, egyetemisták közössége vagy baráti körök állnak össze közösen olvasni és imádkozni. Gyülekezeti csoportoknak is hasznos

25 24 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE lehet a rendszeres tanulmányozása, gondolok itt kis csoportokra, szombatiskolai osztályokra, lelkészi közösségekre, egyházi bizottságokra, illetve vének tanácsára. Nagyobb gyülekezetekben, konferenciákon elképzelhetőnek tartom, hogy vezető tisztségviselők lelkészek vagy adminisztratív munkatársak összegyűljenek a közös olvasásra, vagy legalább alkalmanként találkozzanak, és megosszák egymással a könyv tartalmára vonatkozóan felmerülő gondolataikat, és őszinte szívvel imádkozzanak. Akár egyénileg, akár másokkal együtt olvas, kérem, tegye meg, hogy időt szán az igeversek kikeresésére is. Amikor végére ért egy-egy fejezetnek, tartson szünetet, és köszönje meg Jézusnak áldásait, beszélgessen vele, amiképp a Lélek indítja. Tollal a kezében haladjon a könyvben, és igyekezzen minél többet nyerni belőle. Ne szalassza el ezt az alkalmat, adja át életét teljesen a Megváltónak, aki önt mindennél értékesebbnek tartja, és mindenkinél jobban szereti! Az Úr gazdag áldását kívánom az olvasáshoz, és kérem, gondolkozzon el mélyen, mi mindent üzenhet egyházunknak a Szentlélek! HIVATKOZÁSOK: 1. Review and Herald, március 22., 1. bekezdés; illetve az is mertebb forrás: Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I, Advent Kiadó, Budapest, 1999, The Home Missionary, november 1., 26. bekezdés.

26 ÍGÉRET

27

28 ELSŐ FEJEZET ISTEN LEGNAGYOBB VÁGYA Gao Hung Tse, a vidéki munkásember már korábban megkeresztelkedett. Család nélkül, műveltség híján élt, és nem csak írástudatlan volt, de olyannyira feledékeny, hogy még azokra sem emlékezett, akik felolvastak neki. Ám Gao szerette Jézust, és vágyott másokkal is megosztani Isten szeretetét és Igéjét csak valamiképpen meg kellene tanulnia olvasni! Egy szombati napon elhatározta, esedezni fog az Úrhoz, hadd tehessen valamit bármit, hogy hitét kifejezhesse, ezért órákat töltött imában, kérte a Szentlelket, valamilyen módon tegye őt képessé erre a küldetésre. Egyszer csak hangot hallott, ami így szólt hozzá: Olvasd el a 62. zsoltárt! Ellenkezett, hiszen nem is tud olvasni, de a hang újra csak ugyanazt mondta. Nem bocsátkozott magyarázatokba, és nem is vitatkozott vele. Egyszerűen megismételte a felszólítást, hogy olvassa el a zsoltárt. Így hát Gao fogta a keresztségére kapott Bibliát, és kinyitotta az említett zsoltárnál. Akkor legnagyobb megdöbbenésére azzal szembesült, hogy érti az írást, így elolvasta a kért igeszakaszt. Gao képtelen volt palástolni izgatottságát. Kiszaladt a kunyhójá ból, keresztülvágott a falun, ahol aztán elmesélte a gyülekezeti vénnek, hogy Isten megtanított olvasni! Majd fel mondta az egész zsoltárt pusztán emlékezetből. Az Úr csodálatos mó - don megajándékozta őt mind az olvasás képességével, mind pe dig em lé ke ző te het séggel. Mit tett Gao Istentől kapott új talentumaival? Aki csak odafigyelt rá, mindenkinek hirdette Jézus szeretetét. Megnyitotta

29 28 ÍGÉRET Szentírását, és olyan lelkülettel olvasta fel másoknak, mintha minden egyes szó a mennyből szállt volna alá. Mivel ez az egyszerű munkásember bátran vetette bizalmát az Úr ígéreteibe, a Mindenható felhasználta őt, hogy gyógyulást és reményt vi - gyen emberek sokaságának. Több százan járultak a keresztelőmedencéhez az ő bizonyságtétele és szolgálata révén a saját szövetségkötését követő első évben már 180-an! A Lélekről szóló ígéret Ellen White egyértelműen kijelentette, hogy a mennyből jövő ajándékok tekintetében most a Szentlélek kiáradásának korában élünk. 1 Nyilvánvaló tehát, hogy ma a Lélek különleges módon munkálkodik a Földön. Mi vajon élünk ennek áldá saival? Könyörgünk azért, hogy lakozást vegyen szívünkben és otthonunkban? Gao testvérhez hasonlóan mi is ragaszkodunk ahhoz, hogy az Úr betöltse életünket, és képessé tegyen bennünket a szolgálatára, és elutasítjuk a nemleges válasznak még a gondolatát is? Húsvét éjjelén, csupán néhány órával a keresztre feszítése előtt Krisztus biztosította tanítványait a Szentlélek eljöveteléről. Én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert [ ] nálatok lakik, és bennetek marad. (Jn 14:16 17) Milyen csodálatos igeszakasz! Az Üdvözítő megígérte, hogy az érdekünkben kérni fogja az Atyát a Szentlélekért. De vajon mikor teljesítette ezt? Valószínűleg feltámadása reggelén, amikor találkozott az Úrral (lásd: Jn 20:1, 15 17). 2 Azon az éjjelen, amikor megjelent a felházban meghúzódó tizenegynek, ezt mondta nekik: Elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét. (Lk 24:49), majd rájuk lehelte a Lelket, mint egyfajta biztosítékot pünkösdre vonatkozóan (lásd: Jn 20:19 22). Tanítványai szívére helyezte annak a munkának szent voltát, amelynek során bemutatni készültek Mesterük jellemét mindazoknak, akikkel megoszthatták az evangélium örömhírét.

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viaţă şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8)

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Magyar Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass,

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok baptista.hu/penc Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: János 5:46 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Ismerjük fel, hogy Jézus adta Mózesnek a törvényeket a Sínaihegyen! Érezni: Tartsuk a törvényt

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben