AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA"

Átírás

1

2 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

3

4 RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása

5 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva. A könyv eredeti címe: Adventism's Greatest Need: the Outpouring of the Holy Spirit, Pacific Press Publishing Association, 2011 Fordító: Erdődy-Szilágyi Éva Lektorálás: Czinkota Orsolya Tördelés: Szőcs Erzsébet Borító: Liliana Dincă A Viață şi Sănătate Kiadó könyvei megvásárolhatók a Sola Scriptura könyvesboltokban. Postai megrendelés vagy kapcsolatfelvétel értékesítő képviseletünkkel: Viață şi Sănătate Kiadó Telefon: , Fax: ISBN Autor: Ron E. M. Clouzet Titlu: AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE: A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA Traducător: Erdődy-Szilágyi Éva

6 AZ OLVASÓK MONDTÁK Kétség nélkül Az adventizmus legnagyobb szükséglete a Szentlé lek kiáradása a szívünkbe, hogy olyan emberré tegyen bennünket, amilyenekké lennünk kell, és erőt adjon mindahhoz, amivel Krisztus bízott meg minket. Csak amikor tudja, valóban ránk bízhatja munkáját, a Szentlélek akkor adja nekünk erejét. E könyv ezt a jelentőségteljes folyamatot mutatja be, ezért szükséges, hogy valamennyien elolvassuk, komolyan fontolóra vegyük üzenetét, valamint imával és böjttel szánjuk oda magunkat az Úr szolgálatára. Jack J. Blanco, emeritus professzor Déli Adventista Egyetem Dr. Clouzet egybeszövi a bibliai történelmet az adventizmuséval, kiemelve ezzel azt a tényt, hogy a Szentlélek meglepő módon nem a világba küldetett el, hanem az egyházba. Az egyházon keresztül végzett munkája révén vezeti a világot Jézushoz. Ez a könyv ismételten megerősít abban a vágyamban, hogy megtapasztalhassam a Lélek késői esőjének erejét, és láthassam Krisztus visszatérését még ennek a generációnak az idejében. Debra Brill, elnökhelyettes Észak-Amerikai Divízió Szolgálati Osztálya Azért kezdtem olvasni ezt a könyvet, mert véleményeznem kellett, de egyszer csak azon kaptam magam, hogy teljesen elmerültem benne. Mielőtt ráeszméltem volna, mi történik, már be is fejeztem. Valóban hasznos volt számomra mind keresztényként, mind pedig lelkészként, mind pedig Istennek olyan gyermekeként, aki buzgón munkálkodik a mű befejezésében. Ron ihletést kapott, hogy a Szentlélek csodálatos személyéről

7 6 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE egyszerűen, mégis mélyen szántóan írjon. Nem vész el a teológia sem a történelem útvesztőiben, hanem tapasztalati úton vezeti olvasóját. Mióta elolvastam a könyvet, égő szükségét érzem, hogy betöltekezzem a Szentlélekkel, és az Úr műve életemben, az egyház életében és a világot tekintve is befejeződhessen. Alejandro Bullón, evangelizátor Dél-Amerikai Divízió Ron Clouzet Az adventizmus legnagyobb szükséglete című köny ve megkapó, kihívást jelentő, inspiráló képet nyújt az ad ven tista egyház legégetőbb vágyáról a Szentlélek kiáradásáról. Már az első bekezdés is megragadja az ember szívét, s azt az igényt ülteti belé, hogy megélhesse minden áldás legnagyobbikát. A tiszta adventista teológiára támaszkodva a kiadvány számos téves elméletet is bemutat a Szentlélek megnyilatkozására vonatkozóan, mindeközben arra hív, hogy bátran keressük ezt az erőt, ami nemcsak átformálja az életünket, hanem el is küld bennünket a Föld végső aratásának betakarítására. Ez a mű kötelező olvasmány minden hetednapi adventista számára, aki életútját mind inkább Jézusban bízva kívánja járni, és igényli a Szentlélek megerősítését az elveszettek eléréséért végzendő munkában. Russell Burrill, író és egykori igazgató Észak-Amerikai Divízió, Evangelizálási Intézet Ha szeretné, hogy gyülekezete életében megtapasztalhassák a Szentlélek erejét, ezt a könyvet feltétlen el kell olvasnia! Gyakorlati és aktuális jellege az evangelizációban való alkalmazhatóságával párosul, ami rendkívül hasznossá teszi az egyház számára mind egyénileg, mind pedig közösségileg. Őszinte szívvel ajánlom a gyülekezeti tisztségviselők, lelkészek és tagok számára egyaránt. Carlton P. Byrd, előadó, igazgató Breath of Life [Az Élet Kenyere] Televíziós Szolgálat

8 AZ OLVASÓK MONDTÁK 7 Dr. Clouzet egyaránt szól lelkésztársaihoz, valamint az egyház fiataljaihoz és időseihez, amikor azt mondja: még nem elégséges Jézust ismerni és a hittételeket megfelelő módon elsajátítani. Egyáltalán nem! A Máté 24:14. versében található evangelizációs küldetés teljesítése többet jelent a hír»továbbadásánál«, hiszen ez az üzenet csak akkor válik érthetővé, ha az azt hordozók személyesen tanúsítják annak érvényességét és hitelességét. Vagyis ha az igazságok átformálják az ezeket vallók jellemét, mert így nem pusztán szószólók vagyunk, hanem Isten hírnökei, amennyiben megszívleljük a Szentlélek egyszerű utasításait Ez a könyv segít megérteni, hogy az Úr nem áraszthatja a ké sői esőt a felkészületlenekre, csakúgy, amiképpen az előző időkben sem tette. A késői eső nem hullhat olyan talajra, amelyet előbb nem itatott át a korai eső. Herbert Edgar Douglass, író, szerkesztő, adminisztrátor Hetednapi Adventista Egyház Dr. Ron Clouzet nagyon hatékony igehirdető, hozzáértő tudós, sikeres evangelizátor és tehetséges író. Széleskörű szolgálatban kialakult háttere és rendkívüli tapasztaltsága jó alapot nyújt az új könyvéhez: Az adventizmus legnagyobb szükségletéhez. Már maga a cím is nagy horderővel bír. Egy tudós képességével és egy evangelizátor lelkével osztja meg velünk az író szenvedélyes buzgalmát a Szentlélekkel való betöltekezés szükségében mind valamennyiünk személyes életére vonatkozóan, mind pedig az egyház együttes munkáját illetően. Meglátása a Lélek szolgálatáról szigorúan biblikus, amit pedig olyan lelkesedéssel prezentál, mely megérinti a szíveket, és inspirálja az elmét. Azért imádkozom, hogy a Szentlélek vonja közelebb Jézushoz mindazokat, akik olvassák ezeket az oldalakat! Mark Finley, elnöki asszisztens Generálkonferencia

9 8 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE Gyakran érez kielégíthetetlen lelki szomjúságot az Úr iránt? Vágyat, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön Megváltójával, Jézus Krisztussal? Ha igen, akkor arra hívom önt, hogy olvassa el ezt a könyvet, és értse meg mindazt, amit Isten Igéje mond a Szentlélek jelentőségteljes és megelégítő munkájáról az ön életében is. Ifj. Bob Folkenberg, elnök Felső-Kolumbiai Konferencia Az adventizmus legnagyobb szükséglete: A Szentlélek kiáradása című könyv olvasása közben saját, egyéni lelki szükségletemről győződtem meg. Dr. Ron Clouzet kitűnő és átfogó tanulmánya a Szentlélek szolgálatáról olyan mű, ami kötelező olvasmány lehetne minden komoly hetednapi adventista számára. A kiadvány számos fontos tanulságot von le az egyháztörténelemből, amelyek elengedhetetlenek az egyház értékelése szempontjából jelenlegi szükségleteit és általános állapotát illetően. A mű elsődleges felhívása direkt kérdés formájában jut el az olvasóhoz, amit személyesen és közösségileg is meg kell válaszolnunk:»meddig alszunk még a fényben, mialatt a világ sötétségben szunnyad?«őszintén ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, aki bátran vállalkozik a Szentlélekkel való találkozásra, és aki válaszul a felhívásra odaszánja magát a Lélek üzenetének hirdetésére a szükségben szenvedő világ számára. Daniel R. Jackson, elnök Észak-Amerikai Divízió Garantálom, hogy nagyon szereti majd ezt a vadonatúj könyvet! Idő- és szükségszerű, jól megfogalmazott és igen gyakorlati jellegű. Az ember örömmel fogadja a szeretetnek ezt a művét, mert az üzenete tele van reménnyel és bátorítással. Ron Clouzet mondanivalója személyes elég mély a felfedezni vágyók számára és elég széles látókörű a számos általános kérdés megválaszolására is. Egyedi üzenete megváltoztatja az éle-

10 AZ OLVASÓK MONDTÁK 9 tét! Hisszük, hogy ez a könyv idővel nagyszerű fényforrássá válik, s ezen felül reményt is nyújt mindannyiunknak! Ruthie Jacobsen, igazgató Észak-Amerikai Divízió Imádság Szolgálata Az adventizmus legnagyobb szükséglete: A Szentlélek kiáradása című könyv az egyik legjelentősebb és leginkább életformáló mű, amelyet mostanában olvastam. Olyan kérdésekre adja meg a választ a Szentlélekkel kapcsolatban, amelyeken egy ideje már gondolkoztam, és segített abban az értelemben is átlátnom egyházunk történelmét, ami eddig még ismeretlen volt számomra, mert új megvilágításba helyezte a Lélek szerepét. Az ismeretanyag csak kis részét képezi e könyv üzenetének. Olvasás közben számos alkalommal megálltam, mert a megtanultakat a saját életemre akartam alkalmazni, és késztetést éreztem, hogy letérdeljek bűnbocsánatért imádkozni és a Szentlélekért is, hogy még teljesebb mértékben töltse be az életemet. Ron Clouzet művének hatására Istennel járt életutam sokkal céltudatosabbá és értelmesebbé vált. Minden hetednapi adventistának el kell olvasnia ezt a könyvet, aki örömmel tekint előre a mi megváltó Urunk, Jézus közeli visszatérésére. Don James, társigazgató Észak-Amerikai Divízió Evangelizálási Intézete A könyv írója nem csak a Szentlélek témáját kutatta alaposan, de hagyta, hogy a Lélek behatóan megvizsgálja az ő szívét és életét is. Ez az átvilágítás olyan ihletett művet eredményezett, amely az olvasóban erős vágyat ébreszt, hogy minél közelebb kerüljön Teremtőjéhez. A Szentlélekkel való gyümölcsöző együttműködés emlékeztetője és egyúttal szívből jövő kiáltás is, hogy hulljon az eső. Minden lelkésznek és gyülekezetvezetőnek elérhetővé kellene tennie ezt a művet a tagok számára, mivel a szerző kutatómunkája teljességgel hiteles, a lelkesítő történetek által pedig a Szentlélek még inkább meggyőzi és megerősíti az olvasót.

11 10 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE FIGYELEM: Ez a könyv valószínű, hogy jelentős változtatásokra indít a szokásaink és értékrendünk tekintetében, ezért ennek a lelki utazásnak másokkal egyetemben családdal vagy iskolatársakkal, barátokkal együtt javasolt nekivágni. Esther R. Knott, Lelkészi Egyesület Titkársága Észak-Amerikai Divízió Ha a világ valamikor is híján volt az ébresztő felhívásnak, akkor most igazán itt tart, és ha azok, akiket hitük szerint az Úr megbízott az öröm és a figyelmeztetés végső üzenetével, valaha is szükségét érezték egy hasonló felrázásnak, akkor nekik Ron Clouzet könyve nyújtja a megfelelő megoldást! Justin McNeilus, elnök Generation of Youth for Christ (GYC) [Fiatalok Jézusért] Jézus minden végidei követőjének el kell olvasnia Az adventizmus legnagyobb szükséglete című könyvet. Az utolsó nagy éb re dés nem emberi bölcsesség vagy stratégia eredményeként valósul meg. Mindannyiunknak meg kell tapasztalnunk a Szentlélek életet átalakító jelenlétét és világformáló erejét. Olvassuk és imádkozzunk, majd engedjük, hogy Isten felhasználhasson minket a világ jó irányba történő befolyásolására! Derek J. Morris, szerkesztő Ministry Magazine [a Szolgálat című folyóirat] Megrendítő mű! Az Úr felhasználta mindazt a tudást, amit Ron tanításai és igehirdetései kapcsán éveken át gyűjtött a lelki megújulásról és reformációról, hogy mélyen megindítson és megváltoztassa az életem és még sok ezer emberét szerte a vi - lá gon. Ez a könyv tökéletes összefoglalója mindazon gyakorlati ismereteknek és bibliai alapelveknek, amelyekre az utolsó időkben élő minden hívőnek van olyannyira nagy szüksége, hogy Istennel együtt áttörést hozzanak! Szánják rá az időt, és olvassák el az írást, alkalmazzák a benne foglaltakat, mert örök

12 AZ OLVASÓK MONDTÁK 11 érvényű változást hozhat mind az ön, mind pedig szerettei és gyülekezete számára! Jerry N. Page, Lelkészi Titkárság Generálkonferencia Ron Clouzet a megújulás és reformáció lényeges témáját a leginstruktívabb és leginkább figyelemfelkeltő módon közelíti meg. Lelkészi attitűdje áthatja a teljes szöveget kedvességgel és őszinte érzékenységgel az emberek és az egyház lelki jóléte iránt. A harmadik isteni Személy munkálkodását mindenféle felhajtás és szenzáció nélkül vizsgálja, mindazonáltal felismeri a Szentlélek egyre erőteljesebb közreműködését az egyházban és az egyházon keresztül. Azok, akik szintén érdeklődnek természete iránt, most hasznos és megbízható információforrásra találtak. Ez a kötet nagy segítséget nyújthat az önálló és a csoportos tanulmányozás során is. Angel Manuel Rodríguez, igazgató Biblia-kutató Intézet Miközben olvastam dr. Clouzet könyvét, arra gondoltam, hogy íme, egy újabb tanulmány, amely»biztonságos«oldalról közelíti meg a Szentlélek kérdését, és átlagos gyülekezeti tagoknak szól, akiknek időről időre egy kis lelki nógatásra van szükségük. De várjunk csak! Egyes fejezetek nem pusztán a Lélek egyértelmű szükségességét tárják az olvasó elé, hanem mindenre elszánt akarására vezetnek el. Ez nagyon olvasmányos mű, ami könnyedén megmutatja az utat valamennyi hívő számára azon az utazáson, amelynek során bensőséges kapcsolat alakul ki a Szentlélek és az ember között. Fredrick Russell, elnök Allegheny Nyugati Konferencia

13

14 AJÁNLÁS Nem tudom, hogy írok-e még valaha könyvet, és lesz-e alkalmam akkor majd azt a művet csodálatos családomnak ajánlani. Mégis szeretném ezt a mostanit a Szentlélek Istennek ajánlani, aki nélkül soha nem ismerhettem volna meg Jézust, és a vágy sem születhetett volna meg bennem arra nézve, hogy a Mindenható képére újjáteremtessem.

15

16 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Senki nem ír meg egyedül egy könyvet ehhez igen sok barát összefogására van szükség. Az első köszönetemet Russell Burrillnak fejezem ki, az Észak-Amerikai Divízió Evangelizálás Intézete egykori igazgatójának, aki egy tucat könyv szerzője, és aki a NET 2011 vezető tisztségviselőjeként e mű születésénél is a jobb kezem volt. Emlékszem, figyelmeztetett, milyen nehéz lesz tényleg minőségi művet alkotni csupán néhány hét alatt, de miután megtette, hűségesen lektorált minden egyes fejezetet, így válva első számú támogatómmá. Igaz hálával tartozom Jack Blancónak, aki mentorom és barátom is egyben. Ő a Dél-Adventista Teológiai Egyetem korábbi dékánja, a The Clear Word [A tiszta Ige] szerzője. Ő volt, aki odafigyelt a részletekre, rendszeresen jó tanácsokkal és szakértő visszajelzésekkel látott el. Javaslatai nem nélkülözték sem az értelmi, sem az érzelmi alapot. Ugyanez vonatkozik Herb Doug lassre, Isten igen különleges szolgájára, aki profeszszorként, szerkesztőként és megszámlálhatatlanul sok könyv szerzőjeként beleértve a mára már klasszikusnak számító Isten hírnökét vagy a legújabbak közül Az adventizmus szívverését, illetve a Riadókészültségben: Száguldás az örökkévalóságba címűt munkálkodik. Barátom bátran rámutatott a gyengeségekre is, ugyanakkor végig rendkívüli kedvességgel fejezte ki e munkába vetett hitét. Ez a három ember órákat áldozott fel értékes idejéből annak érdekében, hogy minél jobb legyen a könyvem. Bármiféle hiányossága, legyen az teológiai vagy stilisztikai, egyedül nekem tulajdonítható. Köszönet illeti továbbá a Szentlélek ügyében rokon lelkemet, Kevin Wilfley lelkészt, akinek értékes hozzászólásai gondolkodásra késztettek és segítettek remélem egy ér tel műb ben

17 kifejeznem magam. Hálás vagyok szemináriumi kollégámnak, John Bald win nak, aki szintén hasznos visszajelzéseket adott, valamint mélyenszántó teológiai tanácsaiért Angel Rod rí gueznek, a Biblia-kutató Intézet munkatársának. Köszönet Don James nek, hűséges kollégámnak a NADEI-nél, aki nem létező idejéből szánt rám, és segített összeállítani a személyes és kiscsoportos kiértékeléshez szükséges kérdéseket. Mindenkinek adósa vagyok, aki bátorságával és szívélyességével közreműködött a könyv létrejöttében. Ezek a férfiak és nők csodálatos munkát végeznek az egyház számára, nevüket imáimba foglalom, és kérem, tegyenek így önök is. Szeretném még hálámat kifejezni régi jó barátomnak, Dwight Nel son lelkésznek a megindító előszóért. Szintén köszönet illeti Scott Cadyt, a Pacific Press munkatársát, még a kaliforniai időkből régi jó barátomat, amiért ilyen türelmesen és jóindulatúan támogatott-vezetett végig az ötletektől kezdve egészen a kiadásig, valamint Ken McFar lan det a kiváló szerkesztésért. Végül pedig szeretném megköszönni feleségemnek, Lisának a sok segítséget, aki nem csak elsőként olvasott el minden egyes fejezetet, és világított rá az összes szarvashibámra, hanem elviselte, hogy néhány kritikus hétre valamennyi közös feladat kapcsán nélkülöznie kellett a férjét. Ám a legnagyobb hálával a Szentléleknek tartozom, aki oly gyengéden és kedvesen terelgetett a jó útra annyi éven át, hogy egyre jobban megismerjem az Urat, és mindinkább megszeressem Őt. Csak azt bánom, hogy annyiszor a saját kívánságaimat követtem az Ő vezetése helyett. Imádkozom, hogy ez a hajlamom az évek múlásával egyre inkább el erőt le nül jön az Ő szeretetteljes jelenlétében. Dicsőség legyen Istennek!

18 TARTALOM Előszó Bevezető ÍGÉRET 1. Isten legnagyobb vágya Mi szükséges az egyház létrejöttéhez? A kisebb megújulás, mely nem tudott Amikor az egyház elhárította a Lelket A megújulás és a reformáció korszaka A SZENTLÉLEK, A HARMADIK ISTENI SZEMÉLY 6. Találkozás a Szentlélekkel Jézus ajándéka Gyümölcs és ajándék révén való bizonyságtétel A GYAKORLATBAN 9. Megkeresztelkedvén a Szentlélekkel Az erő megtapasztalása A Lélek kiáradásának feltételei A Lélek elűzése Egy szívvel-lélekkel könyörögve A LÉLEK HATALMA 14. A késői eső Babilon növekvő hatalma A Lélek hangja A Lélek hatalmának megnyilvánulása az egyházban.. 277

19

20 ELŐSZÓ Kérdés: Mennyi idő megírni egy ilyen terjedelmes könyvet a Szentlélekről? Válasz: Egy egész élet. Abban a kiváltságban lehet részem, hogy e könyv szerzőjét már egy emberöltő óta ismerem. Ron és Lisa Clouzet fiatal szemináriumi hallgató volt, amikor a Pio neer Memo rial Gyülekezet lelkészeként az Andrews Egyetemre kerültem. Mindjárt Ron prédikátori működésének első időszakában nyilvánvalóvá vált, hogy lelki vezetőnek teremtette az Úr. Egyre növekvő lelkesedés hajtotta, hogy minél jobban megismerje Krisztust, s mindeközben a Szentlélekkel való betöltekezésre vágyakozott. Ez az oka annak, hogy a könyv, amit most készülnek elolvasni, nem csupán hű a Bibliához és teológiailag hiteles, hanem mélyen személyes jellegű is. Amint azt Frederick Buech ner egy észrevételében megjegyezte: Minden teológia egyben önéletrajz is. Ez azt jelenti, hogy amit a szerző megkísérel kifejezni, szükségképpen a saját, Istennel megtett útján nyert tapasztalataiból ered. Ezeket a személyes mélységeket bizonyára ön is fel fogja fedezni, miközben Ron nyílt őszinteséggel és üdítő kitárulkozással számol be egyéni kutatásáról, melyet a célból folytatott, hogy ekképpen beteljesedjék az Istennek egész teljességéig (Ef 3:19). Ez a mű azonban sokkal több egy privát naplónál, és legalább akkora értéket is képvisel, mert lelki kézikönyv Isten népe, az Úrnak a Földön élő utolsó, apokaliptikus közössége számára. Mint ilyen, talán a leggyakorlatiasabb útmutató a Szentlélekkel kapcsolatban, amit valaha olvastunk. Olyan kérdéseket boncolgat, mint: hogyan töltekezhetünk be naponta személyesen Jézus Lelkével, miként válhatunk olyan kis közösséggé vagy akár egész gyülekezetté, akiket az Úr az istenség rendkívüli hatalommal bíró

21 20 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE harmadik Személyével ken fel, vagy mi módon könyörögjünk őszinte szívvel Istennek a késői esőre vonatkozó ígéretei beteljesedéséért? Különösen felkavart az a részletes beszámoló, ami egy gyülekezeti összejövetel eseményeit írja le. Ekkor a hívők a szerzővel egyetemben megragadták az Atyának a Szentlélekkel kapcsolatos ígéretét, és engedelmeskedve Krisztus parancsának, úgy kérték, mint még soha azelőtt. Böjtölés és imádkozás, csodálatos megtérések és gyors ütemű növekedés vajon mindez az én egyetemi gyülekezetemben is megvalósulhat? Ron személyes bizonyságtétele a bizonyíték, hogy igazán megtörténhet, sőt, meg is kell, hogy történjen. Mivel ma mindannyiunknak itt kell élnünk a harmadik év - ez red világában ebben az állandó bizonytalanságban és robbanásig feszülő zűrzavarban, nem volna itt az ideje, hogy egységes népként ostromoljuk a menny kapuit ezért a csodálatos ajándékért, aki maga után von minden más áldást is (Jézus élete, 579.)? Mi mást értett azon Jézus, amikor kijelentette: erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt (Mt 11:12)? Évtizedeken keresztül elbagatellizáltuk a lelki fejlődésünkkel kapcsolatos kérdéseket, ám most minden bizonnyal itt az ideje, hogy a Hetednapi Adventista Egyház teljességgel komolyan vegye a Mindenható elhívását a megújulásra és reformációra az utolsó időkben élő közösség életében. Nemde Bibliával a kezünkben, térden állva kell összefognunk (ne hagyja ki az együttes imáról szóló fejezetet értéke felér a könyv árával), hogy kitartóan könyörögjünk a Lélek kiáradásáért? Hiszen egyedül ez képes elérni 7 mil liárd embert azzal az örömteli és sürgető üzenettel, mely szerint a világ Megváltója hamarosan visszatér! Ron Clouzet hiszi, hogy mindezt képesek vagyunk véghezvinni és tényleg meg is kell tennünk. Velünk tart Jézus legnagyobb ígéretének állhatatos kutatásában? Vajon mi egyébre várunk még? Dwight K. Nelson, vezető lelkész Pioneer Memorial Gyülekezet, Andrews Egyetem

22 BEVEZETŐ A legtöbben úgy éljük életünket, mintha fuldokolnánk öt centiméterre a vízfelszín alatt, és már annyira hozzászoktunk ehhez az állapothoz, hogy teljesen elfelejtettük: egy egészen más világ létezik közvetlenül a fejünk felett. Többre vágyunk, és közben olyan pótlékokat és szórakozási formákat fedezünk fel, amik egyáltalán nem kielégítőek, csak pillanatnyilag hoznak enyhülést. Istennel való csöndes elmélkedéseink alkalmával azonban mélyen legbelül tudatosul bennünk, hogy egy másik dimenziót is a magunkénak mondhatnánk, ha azt választanánk, vagy ha tudnánk, miként lehet eljutni oda. Negyvenévnyi sikeres erőfeszítés árán az adventista egyház rávilágított a Biblia számos korábban elvetett kijelentésére, és bár tagjai képessé váltak az Igét teológiai eszmecserékben megfelelőképpen hasogatni, mégis sokukból hiányzott az igazi élet. Birtokolták az igazságot, ám az valahogy mégsem tette őket szabaddá. Az Ige szólói addig-addig hirdették a törvény betűjét, míg az egyház talaja annyira kiszáradt, mint Gil boa hegyei egykoron. Ellen White éveken keresztül buzdította a kö zös sé get, hogy tekintsen Jézusra, míg végül 1887-ben lejegyezte mára már híres állítását: Népünknek a szentségben való megújulásra van a legnagyobb és legégetőbb szüksége. Az erre való törekvést kell elsődleges munkánknak tekintenünk! Komoly igyekezetre van szükség az Úr áldásának elnyeréséhez. Nem azért van ez így, mintha az Úr nem lenne készséges ránk árasztani áldását, hanem készületlenül érne bennünket annak elfogadása. Mennyei Atyánk nagyobb készséggel adja Szentlelkét az azt kérőknek, mint amilyennel földi szülők adnak jó ajándékokat gyermekeiknek. Viszont a mi feladatunk, hogy bűnvallomás, alázat, bűnbánat és komoly ima által eleget tegyünk azoknak a feltételeknek, amelyek mellett Isten

23 22 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE áldá sai ban részesülhetünk. Megújulásra egyedül az imára ér - kező válaszként számíthatunk. 1 E felhívás olvasása közben néhány dolog azonnal feltűnik számunkra. Figyeljük meg, hogy mindjárt az első mondat két felsőfokú melléknevet is tartalmaz: a legnagyobb és legégetőbb szükségünkről beszél. Létezik-e ennél fontosabb és sürgetőbb igény? Ellen White máshol is említi, hogy mindenekelőtt a hit, az isteni kegyelem és a megtért családok tudják elősegíteni az Úr művének befejeződését. Ám amikor a legnagyobb szükségletünk egyben a legégetőbb is, e kifejezés értelmét a Szentlélek ajándékára vonatkozóan kizárólag az egyházon belülre korlátozza. Az is bizonyára egyértelmű, hogy amennyiben a Lélek még nem árad ki az egyházra a késői eső formájában, annak nem az Úr vonakodása az oka. Ellen White szerint az erre való tö rekvést kell elsődleges munkánknak tekintenünk. Tehát feladatok várnak ránk, amelyeknek azonban semmi közük üdvösségünk elnyeréséhez ez az Úr műve, hanem a neki való engedelmességet jelentik, hogy oda vezethessen, ahol minden eddiginél nagyobb mértékben megáldhat bennünket. Miből is áll ez a munka? Négy dologra gondoljunk: a bűnvallásra, a megalázkodásra (vagyis amikor átadjuk életünk irányítását Istennek), a bűnbánatra és a szívből jövő imára. Mindez azonban még egy dolgot magában foglal, mégpedig azt, hogy ez a folyamat szintén csak másokkal együtt teljesedhet ki. Rengeteg téves értelmezéssel találkozhatunk a Szentlélek személyét és munkáját illetően, nem is beszélve az arra vonatkozó nézetekről, hogy miből áll a Lélek kiáradása, vagy mit jelent a késői eső. Ennek az az oka, hogy a keresztény világ nagy része még mindig sötétben tapogatózik e témával kapcsolatban, de még gyülekezeteinkben is fel lehet fedezni ilyen jellegű tévelygéseket. Egy dolog azonban bizonyos: ha a Szentlélek nem árad ki személyes életünkben, illetve az egyházunkéban, úgy semmire sem jutunk. Amire szükségünk van, és amit

24 BEVEZETŐ 23 végképp nem nélkülözhetünk, az a Szentléleknek az igyekezetünkkel együtt munkálkodó ereje. 2 Minek még egy könyv a Szentlélekről? A Szentlélek témája még Kaliforniában, fiatal lelkész koromban ragadta meg az érdeklődésemet. Az elmúlt húsz év során folyamatosan tanulmányoztam hitbeli és tudományos okokból egyaránt, mindazáltal különösen az érdekelt, amire Ellen White figyelmeztetett a Szentlélek keresztségével kapcsolatban az életünkre nézve. E könyv megírása három célkitűzésre ve zet hető vissza: 1. Kijavítsam azokat a helytelen nézeteket, amelyeket egyesek a Szentléleknek az életünkben és az egyházban végzett munkájáról és szolgálatáról vallanak. 2. Viszonylag átfogó képet adjak a Lélek sokoldalú tevékenységéről az életünkben, különös tekintettel arra a ré - szé re, ami Krisztus testére, illetve a helyi gyülekezet szervezetére vonatkozik. 3. Olyan rálátást és tartalmi tudást nyújtsak, ami újjáéledést és reformációt indíthat el nemcsak az olvasó, hanem a ba rá tok és a gyülekezeti társak szívében is. A könyvet négy fő részre osztottam, melyeknek címe: Ígéret, Személyesen, A gyakorlatban és Erő. Néhány olvasó számára talán vontatottnak hat majd az eleje, mert itt még a bibliai és történelmi alapokat igyekszem lefektetni, ám ha tovább olvasnak, úgy vélem, kitartásuk bőséges jutalmat nyer a kiadvány két utolsó szakaszában. Minden fejezet végén kérdések találhatók, amelyek segítik az anyag megbeszélését és a személyes elmélkedést. Reményeim szerint a testvérek nemcsak egyénileg fogják ezt a könyvet a kezükbe venni, hanem csoportokban is foglalkoznak majd vele. Lelki szemeim előtt fiatal felnőttek és párok, egyetemisták közössége vagy baráti körök állnak össze közösen olvasni és imádkozni. Gyülekezeti csoportoknak is hasznos

25 24 AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE lehet a rendszeres tanulmányozása, gondolok itt kis csoportokra, szombatiskolai osztályokra, lelkészi közösségekre, egyházi bizottságokra, illetve vének tanácsára. Nagyobb gyülekezetekben, konferenciákon elképzelhetőnek tartom, hogy vezető tisztségviselők lelkészek vagy adminisztratív munkatársak összegyűljenek a közös olvasásra, vagy legalább alkalmanként találkozzanak, és megosszák egymással a könyv tartalmára vonatkozóan felmerülő gondolataikat, és őszinte szívvel imádkozzanak. Akár egyénileg, akár másokkal együtt olvas, kérem, tegye meg, hogy időt szán az igeversek kikeresésére is. Amikor végére ért egy-egy fejezetnek, tartson szünetet, és köszönje meg Jézusnak áldásait, beszélgessen vele, amiképp a Lélek indítja. Tollal a kezében haladjon a könyvben, és igyekezzen minél többet nyerni belőle. Ne szalassza el ezt az alkalmat, adja át életét teljesen a Megváltónak, aki önt mindennél értékesebbnek tartja, és mindenkinél jobban szereti! Az Úr gazdag áldását kívánom az olvasáshoz, és kérem, gondolkozzon el mélyen, mi mindent üzenhet egyházunknak a Szentlélek! HIVATKOZÁSOK: 1. Review and Herald, március 22., 1. bekezdés; illetve az is mertebb forrás: Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I, Advent Kiadó, Budapest, 1999, The Home Missionary, november 1., 26. bekezdés.

26 ÍGÉRET

27

28 ELSŐ FEJEZET ISTEN LEGNAGYOBB VÁGYA Gao Hung Tse, a vidéki munkásember már korábban megkeresztelkedett. Család nélkül, műveltség híján élt, és nem csak írástudatlan volt, de olyannyira feledékeny, hogy még azokra sem emlékezett, akik felolvastak neki. Ám Gao szerette Jézust, és vágyott másokkal is megosztani Isten szeretetét és Igéjét csak valamiképpen meg kellene tanulnia olvasni! Egy szombati napon elhatározta, esedezni fog az Úrhoz, hadd tehessen valamit bármit, hogy hitét kifejezhesse, ezért órákat töltött imában, kérte a Szentlelket, valamilyen módon tegye őt képessé erre a küldetésre. Egyszer csak hangot hallott, ami így szólt hozzá: Olvasd el a 62. zsoltárt! Ellenkezett, hiszen nem is tud olvasni, de a hang újra csak ugyanazt mondta. Nem bocsátkozott magyarázatokba, és nem is vitatkozott vele. Egyszerűen megismételte a felszólítást, hogy olvassa el a zsoltárt. Így hát Gao fogta a keresztségére kapott Bibliát, és kinyitotta az említett zsoltárnál. Akkor legnagyobb megdöbbenésére azzal szembesült, hogy érti az írást, így elolvasta a kért igeszakaszt. Gao képtelen volt palástolni izgatottságát. Kiszaladt a kunyhójá ból, keresztülvágott a falun, ahol aztán elmesélte a gyülekezeti vénnek, hogy Isten megtanított olvasni! Majd fel mondta az egész zsoltárt pusztán emlékezetből. Az Úr csodálatos mó - don megajándékozta őt mind az olvasás képességével, mind pe dig em lé ke ző te het séggel. Mit tett Gao Istentől kapott új talentumaival? Aki csak odafigyelt rá, mindenkinek hirdette Jézus szeretetét. Megnyitotta

29 28 ÍGÉRET Szentírását, és olyan lelkülettel olvasta fel másoknak, mintha minden egyes szó a mennyből szállt volna alá. Mivel ez az egyszerű munkásember bátran vetette bizalmát az Úr ígéreteibe, a Mindenható felhasználta őt, hogy gyógyulást és reményt vi - gyen emberek sokaságának. Több százan járultak a keresztelőmedencéhez az ő bizonyságtétele és szolgálata révén a saját szövetségkötését követő első évben már 180-an! A Lélekről szóló ígéret Ellen White egyértelműen kijelentette, hogy a mennyből jövő ajándékok tekintetében most a Szentlélek kiáradásának korában élünk. 1 Nyilvánvaló tehát, hogy ma a Lélek különleges módon munkálkodik a Földön. Mi vajon élünk ennek áldá saival? Könyörgünk azért, hogy lakozást vegyen szívünkben és otthonunkban? Gao testvérhez hasonlóan mi is ragaszkodunk ahhoz, hogy az Úr betöltse életünket, és képessé tegyen bennünket a szolgálatára, és elutasítjuk a nemleges válasznak még a gondolatát is? Húsvét éjjelén, csupán néhány órával a keresztre feszítése előtt Krisztus biztosította tanítványait a Szentlélek eljöveteléről. Én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert [ ] nálatok lakik, és bennetek marad. (Jn 14:16 17) Milyen csodálatos igeszakasz! Az Üdvözítő megígérte, hogy az érdekünkben kérni fogja az Atyát a Szentlélekért. De vajon mikor teljesítette ezt? Valószínűleg feltámadása reggelén, amikor találkozott az Úrral (lásd: Jn 20:1, 15 17). 2 Azon az éjjelen, amikor megjelent a felházban meghúzódó tizenegynek, ezt mondta nekik: Elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét. (Lk 24:49), majd rájuk lehelte a Lelket, mint egyfajta biztosítékot pünkösdre vonatkozóan (lásd: Jn 20:19 22). Tanítványai szívére helyezte annak a munkának szent voltát, amelynek során bemutatni készültek Mesterük jellemét mindazoknak, akikkel megoszthatták az evangélium örömhírét.

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben