A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek"

Átírás

1 [Skriv tekst] A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek főbb megállapítások és ajánlások Az Európai Bizottság betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó munkacsoportjának jelentéstételi és tanulási alcsoportja által kiadott jelentés május

2 Cím: A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek főbb megállapítások és ajánlások Kiadás dátuma: május Európai Bizottság, A betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó munkacsoport Ez a kiadvány a forrás megjelölésével szabadon idézhető és nyomtatható. Internetcím: Formátum: pdf Kapcsolat: Martin E. Bommersholdt, RN, MPQM, vezető betegbiztonsági tisztségviselő. Nemzeti Betegjogi és Panaszhivatal, Dánia 2

3 Tartalomjegyzék 1. Összefoglalás A jelentéstételi és tanulási rendszerrel foglalkozó alcsoport A jelentéstételi és tanulási rendszerekről szóló ajánlás Az Európai Unió Tanácsának betegbiztonságról szóló ajánlása Európa Tanács: A betegbiztonságról szóló ajánlás WHO betegbiztonsági program A jelentéstételi és tanulási rendszerek célja és szerepe Módszer Irányítás Szervezeti keret Jelentéstételi rendszerek szintje A jelentéstételi rendszerek megvalósításának indokai Megvalósítás Pénzügyek Főbb mérlegelendő szempontok Szabályozási keret Kötelező vagy önkéntes rendszerek Bejelentendő eseménytípusok Ki tehet bejelentést? Betegek és családjaik általi jelentéstétel Az egészségügyi szakemberek védelme Anonimizálás és titkosság Főbb megállapítások Oktatás Jelentéstételi és tanulási kultúra Jelentéstételre irányuló képzés Főbb megállapítások A jelentéstételi rendszerek alkotóelemei Ügykezelési folyamat A betegbiztonsági adatok rögzítésére szolgáló mechanizmus Ellátási környezet A jelentéstétel módja Jelentési módszerek Visszacsatolási útvonalak Az adatok felhasználása (ügykezelés) Osztályozási rendszer Főbb megállapítások Elemzés Központi vagy regionális felülvizsgálat A sikeres felülvizsgálati folyamat megállapításai Mennyiségi statisztikák Helyi szintű elemzés Főbb megállapítások Technikai infrastruktúra Adatfolyamok automatizálása Támogatás és folyamatos fejlesztés Biztonsági kérdések Főbb megállapítások Célkitűzések Glosszárium Hivatkozások

4 1. Összefoglalás E dokumentum a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport megállapításait és ajánlásait ismerteti az Európai Unió tagállamaiban bekövetkezett váratlan eseményekkel kapcsolatos jelentéstételi és tanulási rendszerekre vonatkozóan 1. Az alcsoport arra kapott megbízást, hogy a 2009/C 151/01 tanácsi ajánlásnak 2 a jelentéstétel és a tanulás tekintetében történő végrehajtásával kapcsolatban felvázolja a legfontosabb megállapításait és ajánlásokat fogalmazzon meg. Ez a jelentés azon módszerek katalógusaként szolgál, amelyekkel a jelentéstételi rendszert működtető tagállamok saját jelentéstételi rendszereiket megszervezték. Azok az országok, amelyek országos szintű jelentéstételi rendszert kívánnak létrehozni, a jelentés alapján rálátást és ötleteket kaphatnak arra vonatkozóan, hogy miként szervezzék meg jelentéstételi rendszerüket. A jelentés a WHO váratlan eseményekkel kapcsolatos jelentéstételi és tanulási rendszerekre vonatkozó iránymutatás-tervezete 1, a 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás 2 és az EUNetPaS könyvtár alapján készült 3. Bemutatja, hogy számos európai ország különféle módokon miként hasznosította a WHO és az EU iránymutatásaiból származó tudást jelentéstételi rendszerei létrehozásához és felülvizsgálatához. Az egyes tagállamok jelentéstételi rendszerei között számottevő különbségek vannak. E rendszerek különbözősége ellenére a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport bizonyos megállapításokat tudott tenni és ajánlásokat tudott megfogalmazni a jelentéstételi rendszerekre vonatkozóan. Az alcsoport kiemelt figyelmet fordított a jelentéstételi rendszerek közötti eltérésekre. E különbségek révén könnyebb megérteni a különféle megoldások lényegét, valamint az azokkal járó előnyöket és hátrányokat. A jelentés arra nem tér ki, hogy a váratlan eseményekből való tanulást hogyan lehet megszervezni. A váratlan eseményeket többnyire más adatminőségi és biztonsági forrásokkal együtt kell elemezni. Fennáll a veszélye annak, hogy az események, panaszok és egyéb minőségi adatok elkülönített elemzése szétaprózott, a probléma hatékony orvoslására nem alkalmas megoldásokhoz vezet. 1 Norvégia az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagja, uniós tagsága azonban nincs. A jelentésben a tagállam szó alatt az Európai Unió tagállamait és Norvégiát kell érteni. 2 A Tanács június 9-i ajánlása az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról. 4

5 Főbb megállapítások és ajánlások Általános struktúra 1. A tagállamokban kötelező és önkéntes jelentéstételi rendszerek egyaránt léteznek. A jelentéstételi rendszerek minden típusának megvannak a maga előnyei és hátrányai. 2. A kötelező rendszereket megfelelő előírásoknak kell kísérniük a szankciómentes jelentéstételre vonatkozóan, és egyértelműen szabályozni kell a titoktartást. 3. A bejelenthető események jellege eltérő. A tágabb definíció ugyanakkor bármely aggály bejelentését lehetővé teszi, ideértve a kvázi baleseteket és a károkozással nem járó eseményeket is, ami bőséges forrást biztosít a tanuláshoz és a rendszerek továbbfejlesztéséhez. 4. Az egészségügyi szervezetek valamennyi dolgozójának, tehát nemcsak az egészségügyi szolgáltatóknak, tudnia kell, hogyan kell bejelenteni egy betegbiztonsági eseményt. 5. A betegek és a családok beszámolói bőséges forrást biztosítanak a tanuláshoz és a betegbiztonság javításához, így ezeket ösztönözni kell. Annak megállapításához, hogy mindez hogyan lehetséges a különböző egészségügyi ellátási környezetekben, több információ szükséges. 6. A jelentéstételi rendszereket el kell különíteni a hivatalos panasztételi, fegyelmi és peres eljárásoktól. A jelentéseket benyújtó egészségügyi szakembereket meg kell védeni a fegyelmi és jogi eljárásoktól. Biztosítani kell a bejelentő személyazonosságának titkosságát és az adatok anonimitását. 7. Az anonim jelentéseket rendszeresen közzé kell tenni, és azok tanulságait széles körben terjeszteni kell a betegbiztonság javítását és a váratlan események megakadályozását célzó kezdeményezések kidolgozásának és ellenőrzésének támogatására. Jelentéstételi és tanulási kultúra Főbb megállapítások: 1. A rendszer céljait és célkitűzéseit világosan elmagyarázzák minden érdekeltnek, ideértve a betegekkel közvetlenül érintkező dolgozókat és a betegeket is. 2. A bejelentett események után látható változások történtek 3. Bevonták a betegeket és rokonaikat is. Ajánlások: 1. A váratlan eseményeket bejelentő személyeknek tisztában kell lenniük a jelentéstételből származó saját előnyeikkel, hiszen így kerülhető el a rájuk és a szervezetük hírnevére potenciálisan káros események bekövetkezése. 2. Az egészségügyi rendszerek és szolgáltatók felső vezetésének terjesztenie kell a szankciómentesség célkitűzését. 3. Az egészségügyi szolgáltatók felé visszacsatolást kell adni a vizsgálatok eredményeiről és a meghozott megelőző intézkedésekről. 4. A tanulás elősegítése érdekében a betegek és a rokonok számára lehetővé kell tenni, hogy a panasztételi rendszertől elkülönülve is benyújthassanak jelentéseket. 5. A bíróságoktól vagy a rendőrségtől érkező eseménybeszámolók esetében figyelembe kell venni az információk védelmére vonatkozó jogszabályváltozásokat, mivel azokat különböző célokra gyűjtik. 6. A jelentéseket anonimizálni kell, hiszen így biztosítható a bejelentő önérdekének a hiánya és magának az eseménynek a középpontba helyezése. 5

6 A jelentéstételi rendszerek alkotóelemei Főbb megállapítások: 1. Szükség van egy, az adatokat összegyűjtő és tároló mechanizmusra. 2. Meg kell határozni a jelentéstétel konzisztens formáját. 3. Visszacsatolási mechanizmusokat kell létrehozni. 4. Az ügyeket szakértőknek kell kezelniük a vezetőséggel együttműködve. Ajánlások: 1. Differenciált bejelentő űrlapokat kell készíteni: egyet az egészségügyi szakembereknek, egyet pedig a betegek és rokonaik részére. 2. A kötelező adatokon kívül a bejelentő űrlapoknak lehetőséget kell biztosítaniuk a szabad szöveges jelentéstételre is. 3. Előnyben kell részesíteni a felhasználóbarát elektronikus jelentéstételt. 4. A központi és regionális szintekről érkező visszacsatolás fontos a kockázati folyamatokkal kapcsolatos ismeretek megosztásához. 5. A bejelentők felé történő visszacsatolás az egyik legfontosabb feladat. Az egészségügyi szakemberek általi jövőbeli bejelentések ösztönzésére a bejelentő felé vissza kell igazolni a jelentés beérkezését, és folyamatosan tájékoztatni kell a meghozott intézkedésekről. 6. Az ügyek kezelését és az események elemzését egyaránt olyan szakértőknek kell elvégeznie, akiknek rálátásuk van a témára, és akik többféle elemzési módszert ismernek. A vezetőség valamelyik képviselőjét fel kell hatalmazni a cselekvési tervek jóváhagyására. 7. Az események osztályozásának vagy taxonómiájának egy olyan általános osztályozási rendszerhez kell igazodnia, amely lehetővé teszi az adatok különféle ellátási szolgáltatók közötti összehasonlítását. Ezenkívül szükség szerint alkalmazni kell adott betegségekre vonatkozó vagy más jellegű osztályozásokat is. Elemzés Főbb megállapítások: 1. Az eseményekről érkező bejelentéseket meg kell vizsgálni, anonimizálni kell és szisztematikus elemzésnek kell alávetni. 2. A megelőzést szolgáló ajánlásokat kell megfogalmazni és terjeszteni. 3. Gyors elemzéseket és értékeléseket kell végezniük hiteles szakértőknek. Ajánlások: 1. Különbséget kell tenni az események helyi elemzése, illetve a jelentések központi és regionális értékelése között. 2. Megfelelő erőforrásokat kell hozzárendelni elemzési és értékelési célokra, olyan szakértőkkel, akik tisztában vannak a szóban forgó klinikai körülményekkel és ellátási folyamatokkal, és képesek felismerni a rendszerben rejlő mögöttes okokat. 3. Az elemzés és a központi vagy regionális értékelés során kerülni kell a vétkesek keresését. 4. Ki kell alakítani a jelentések feldolgozásának egységes módszertanát, példákkal is illusztrálva azt, és hozzá kell férni az adatok helyi felhasználását támogató adatokhoz és információkhoz, központi segítséggel. 5. Minden szinten minőségi elemzésre kell törekedni, nem mennyiségi statisztikák készítésére. 6. A bejelentett eseményeket helyi szinten kell értékelni a lehető legrövidebb időn belül, és a jelentéseket eseti alapon kell rangsorolni központi elemzés céljára. 7. A beérkező jelentések értékelésre való központi rangsorolását automatizált algoritmus 6

7 alapján kell elvégezni (pl. osztályozás). 8. A helyi elemzésen dolgozó személyek oktatása érdekében visszacsatolást kell nekik adni a központi vagy a regionális értékelés során. 9. A megelőző intézkedéseket a meglévő csatornákon keresztül kell terjeszteni. A különálló figyelmeztető dokumentum kiadásán túlmenően mérlegelni kell a meglévő szabályzati dokumentáció aktualizálását is Technikai infrastruktúra Főbb megállapítások: 1. Mélységi adatelemzés lehetősége úgy a statisztikák, mint az egyedi jelentési tartalmak szintjén. 2. Az egészségügyi szolgáltatók részvételének ösztönzése az informatikai eszközökhöz való hozzáférésüktől függetlenül; minimális követelmény lehet legalább egy számítógép internetkapcsolattal. 3. Adatok átalakítása elektronikus formátumba a lehető legrövidebb időn belül 4. Adatok online továbbításának és megosztásának biztosítása az ügy kivizsgálása folyamán. 5. Adatbiztonság szavatolása (rendelkezésre állás, integritás, hozzáférés korlátozása) az adatmozgatás, -tárolás, -megosztás és archiválás során. 6. Folyamatos rendszerfejlesztések biztosítása. Ajánlások: 1. Az események szintjén történő adatgyűjtést előnyben kell részesíteni az egészségügyi szolgáltatók szintjén zajló összefoglaló táblázatok központi gyűjtésével szemben. 2. Olyan adatelemző motort kell biztosítani, amely összehasonlítási és szöveges keresési funkciókkal is rendelkezik. 3. Lehetővé kell tenni az anonimizált adatok technikailag fejlettebb egészségügyi szolgáltatók általi online feltöltését és megosztását, a technikailag kevésbé fejlett vagy kisméretű szervezetek részére pedig webes bejelentő űrlapokat kell biztosítani. 4. A webes bejelentő űrlapoknak lehetővé kell tenniük a betegek által készített jelentések benyújtását és a papíralapú jelentések átírását. Az internetes bejelentésnek egyetlen jelentéstételi pontként kell szolgálnia a betegekkel közvetlenül érintkező dolgozók számára az egészségügyi szolgáltatók belső jelentéstételéhez. 5. A különféle jelentési forrásokból származó alapadatokat úgy kell tárolni, illetve egységes struktúrában úgy kell tudni megjeleníteni, hogy lehetővé tegyék az integrált elemzést. 6. Automatikusan kapcsolódni kell a farmakovigilanciai és más hasonló rendszerekhez, így kerülve el az ilyen speciális rendszerekbe való többszörös bejelentést. 7. Kerülni kell az adatok csoportos átvitelét az adatfeldolgozás sebességének fenntartása és a jelentéstétel, illetve a központi vagy regionális értékelés közötti késedelem csökkentése érdekében. Az online továbbítást és adatmegosztást kizárólag biztonságos internetkapcsolaton keresztül szabad alkalmazni. 8. Az informatikai kapacitásoknak lehetővé kell tenniük a rendszer folyamatos továbbfejlesztését. Egyéb A helyi kórházakból vagy más egészségügyi szervezetekből az ügynökségeknek vagy más nemzeti szerveknek küldött jelentések általában egy, a helyi intézményen belüli jelentésre épülnek. Bár az ilyen jelentések sok esetben csak a jogszabályi követelmények teljesítését célozzák, a betegbiztonságot fontosnak tartó intézmények olyan belső jelentéstételi rendszert működtetnek, amely lényegesen több információ összegyűjtésére alkalmas. A belső jelentéstételi rendszerek tanulási célkitűzései: hibák és váratlan események azonosítása és a rendszerek átalakítása a betegeket érő elkerülhető károk előfordulási valószínűségének csökkentésére. Ez a rendszerben rejlő hibák és nem kellően biztonságos 7

8 gyakorlatok kivizsgálásával (kiváltó okok azonosítását célzó elemzés) érhető el. A megtorlásmentes megközelítés alapkoncepciója és lényege annak felismerése, hogy a váratlan események és a kvázi balesetek önmagukban nem hibák, csak a hibás és sebezhető rendszerekre utaló jelek. A jelentéstétel legyen az visszamenőleges (váratlan események és hibák) vagy előretekintő (veszélyek vagy potenciális hibák) belépési pontot képez a rendszerszintű hibák kivizsgálásához és szisztematikus elemzéséhez, amelyek megfelelő végrehajtás esetén a rendszerek számottevő javulását eredményezhetik. 8

9 2. A jelentéstételi és tanulási rendszerrel foglalkozó alcsoport A jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport az Európai Bizottság betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó munkacsoportján belül jött létre. A jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport arra kapott megbízást, hogy felvázolja a legfontosabb megállapításait és ajánlásokat fogalmazzon meg a jelentéstételről és tanulásról szóló 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás végrehajtásával kapcsolatban. A munkacsoport megbízta az alcsoportot e jelentés elkészítésével, és felkérte arra, hogy emelje ki a tagállamok meglévő jelentéstételi és tanulási rendszereinek jellemzőit, vázolja fel főbb megállapításait, és fogalmazza meg első ajánlásait az alábbiakra vonatkozóan: szervezeti keret, szabályozó szervek, anonimizálás és titkosság, ki tehet bejelentést, bejelentéstípusok, önkéntes vagy kötelező jelentéstétel, oktatás, jelentéstételi rendszerek alkotóelemei, elemzési és visszacsatolási eljárás, fejlesztési intézkedések végrehajtása, technikai infrastruktúra, biztonsági kérdések. A jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport tagjai Ügynökség, tagállam Alcsoport tagja Nemzeti Betegjogi és Panaszhivatal, Dánia Martin E. Bommersholdt (alcsoport vezetője) Közegészségügyi szolgálat, Belgium GZA Hospitals, Belgium GZA Hospitals, Belgium Az egészségügyi ellátás minőségével és akkreditációjával, valamint a szociális jóléttel foglalkozó ügynökség, Horvátország Egészségügyi Minisztérium, Ciprus Egészségügyi Minisztérium, Cseh Köztársaság Berlini Orvosi Kamara, Németország Egészségügyi Testület, Észtország Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem, Magyarország Egészségügyi Minisztérium, Olaszország Egészségügyi Minisztérium, Luxemburg Egészségügyi Minisztérium, Lettország Norvég Egészségügyi Szolgáltatási Tudásközpont, Norvégia Hilde Peleman Dr Luc Van Looy Mark Etienne Jasna Mesaric Dr Mary Avraamidou Zdenek Hrib Sonja Barth Eve Pilt Lám Judit és Belicza Éva Lucia Guidotti Martine Debacker Guna Jermacane Eli Saastad 9

10 Egészségügyi Minisztérium, Lengyelország Egészségügyi Minisztérium, Szlovénia Egészségügyi Minisztérium, Szlovákia Egészségügyi Minisztérium, Spanyolország Egészségügyi és Szociális Ellátási Felügyelőség, Svédország Nemzeti jelentéstételi és tanulási rendszer, Egyesült Királyság Anna Leśniewska Biserka Simčič és Bojana Peter Bandura Yolanda Agra Anita Bashar Aréen Marcos Manhaes Ezenkívül az alábbi szervezetek és projektek képviselői vettek részt a munkában: Európai Bizottság (EB) Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság (EHMA) Európai Betegfórum (EPF) Az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportja (PGEU) Ápolási Egyesületek Európai Szövetsége (EFN) Európai Kórház- és Egészségügyi Ellátási Szövetség (HOPE) Egészségügyi Világszervezet (WHO) Magánkórházak Európai Szövetsége (UEHP) A következő tagállamok szolgáltattak információkat jelentéstételi rendszereikről: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. 10

11 3. A jelentéstételi és tanulási rendszerekről szóló ajánlás 3.1. Az Európai Unió Tanácsának betegbiztonságról szóló ajánlása A váratlan eseményekről szóló 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás 2 javasolja a tagállamoknak, hogy: Támogassák a nemkívánatos eseményekre irányuló szankciómentes jelentéstételi és tanulási rendszerek létrehozását illetve erősítsék a meglévő rendszereket oly módon, hogy azok: tájékoztatást nyújtsanak a műhibák, a nemkívánatos események és a kvázi balesetek elterjedtségéről, típusairól és okairól; nyitott, igazságos és szankciómentes jelentéstételi környezet megteremtésével ösztönözzék az egészségügyi dolgozókat az aktív jelentéstételre; ezt a jelentéstételt meg kell különböztetni a tagállam egészségügyi dolgozókra vonatkozó fegyelmi rendszereitől és eljárásaitól, valamint szükség esetén tisztázni kell az egészségügyi dolgozók kötelezettségeihez kapcsolódó jogi kérdéseket; adott esetben lehetővé tegyék a betegek, családtagjaik és más, informálisan ápolással foglalkozó személyek számára, hogy beszámolhassanak tapasztalataikról; kiegészítsék a biztonságra vonatkozó egyéb jelentéstételi rendszereket, mint pl. a farmakovigilanciai rendszert és az orvostechnikai eszközök rendszerét, és a lehetőségekhez mérten kiküszöböljék a többszörös jelentéstételt. 2 Nemrégiben friss végrehajtási jelentés készült. Az ajánlás egyrészt az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) tartozó Betegbiztonsági Világszövetség, valamint az Európa Tanács és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) betegbiztonságra vonatkozó munkájára épül, illetve kiegészíti azt Európa Tanács: A betegbiztonságról szóló ajánlás A Miniszteri Bizottság által a betegbiztonság kezelésével és az egészségügyben fellépő nemkívánatos események megelőzésével kapcsolatban a tagállamoknak adott ajánlás szerint az események jelentésére szolgáló rendszerek elsődleges célja a betegbiztonság javítása a váratlan események és hibák tanulságainak levonásával. Az eseményadatok bejelentése és összegyűjtése csak akkor lehet hasznos, ha az adatokat elemzik és értékelik, és visszacsatolást adnak az eseményben részt vevő 11

12 szakembereknek és minden más olyan személynek, aki abból tanulhat. Az események jelentésére szolgáló rendszereknek nem célja a betegbiztonsági eseményekben részt vevő egyes dolgozók azonosítása és szankcionálása. A baleseteket egészségügyi szakemberek, betegek vagy rokonok, más, informálisan ápolással foglalkozó személyek és beszállítók is bejelenthetik WHO betegbiztonsági program A WHO iránymutatás-tervezetet készített a nemkívánatos események jelentéstételi és tanulási rendszereire vonatkozóan, amelyek ban konzultáció tárgyát képezik. A betegbiztonság területén a legfontosabb annak ismerete, hogy miként előzhető meg a betegeket érő kár a kezelés és az ápolás során. A betegbiztonsági jelentéstételi rendszerek alapvető szerepe a betegbiztonság javítása az egészségügyi ellátási rendszerben elkövetett hibák tanulságainak levonásával. Az egészségügyi ellátás hibáit gyakran rendszerhiányosságok idézik elő, sok esetben azonos kiváltó okokkal, amelyek általánosíthatók és korrigálhatók. Bár minden esemény egyedi, a kockázatforrásokban valószínűleg vannak bizonyos hasonlóságok, amelyek az események bejelentésének és elemzésének elmaradása esetén észrevétlenek maradnak. A jelentéstétel kulcsfontosságú a betegbiztonsági problémák észlelésében. Önmagában azonban soha nem adhat tejes képet minden kockázati forrásról és a betegeket ért károkról. Az iránymutatás egyéb betegbiztonsági információforrásokat is javasol, amelyek úgy az egészségügyi szolgáltatások, mint az országos szervek számára hasznosak lehetnek. Az országos jelentéstételi és tanulási rendszer létrehozására vonatkozó döntés meghozatala előtt az államoknak gondosan mérlegelniük kell a rendszer célkitűzéseit, hogy ki tudják-e építeni a jelentések kivizsgálásához szükséges kapacitásokat, illetve hogy milyen erőforrásokra lesz szükség. Meg kell határozni a bejelentendő és összegyűjtendő adatok körét is. A WHO-iránymutatást 2005-ben adták ki, és az minden felmerülő témához alapvető üzeneteket fogalmaz meg, a teendőket egyszerű instrukciókkal foglalva össze. Tíz alapvető ajánlás van. Az iránymutatásban meghatározott összes főbb üzenet és ajánlás ma is tökéletesen megállja a helyét A jelentéstételi és tanulási rendszerek célja és szerepe A jelentéstételi rendszerek legfontosabb célja magának az egészségügyi ellátásnak a javítása és az egészségügyi szakemberek biztonságosabb 12

13 munkavégzésének elősegítése az adatelemzések és a vizsgálatok eredményei alapján. 13

14 1. táblázat: A jelentéstételi rendszerek neve EU-tagállam Események jelentésére szolgáló rendszer neve Szint AUSZTRIA 1. CIRSmedical.at. 2. Regionális CIRS-hálózat. 3. Helyi jelentéstételi és tanulási rendszer regionális (önálló) helyi (önálló) BELGIUM Események és kvázi balesetek jelentéstételi helyi (önálló) és tanulási rendszere. CIPRUS Állami kórházakban előforduló helyi (önálló) nemkívánatos események és kvázi balesetek jelentéstételi rendszerei CSEH Események jelentésére szolgáló országos nemzeti KÖZTÁRSASÁG rendszer. DÁNIA Dán betegbiztonsági adatbázis. nemzeti EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Nemzeti jelentéstételi és tanulási rendszer nemzeti helyi (központi rendszerhez csatlakozva) nemzeti helyi (önálló) regionális (önálló) helyi (önálló) ÉSZTORSZÁG Különböző nevek a regionális kórházakban helyi önálló rendszerek. FRANCIAORSZÁG* A regionális és helyi szintű jelentéstételi és tanulási rendszereknek különféle neveik vannak. HOLLANDIA Gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos nemzeti események országos jelentéstételi és helyi (a központi tanulási rendszere A Centrale Medicatieincidenten rendszerhez Registratie (CMR) rendszert csatlakozva) kiterjesztették minden váratlan egészségügyi eseményre. Helyi jelentéstételi rendszerek kórházakban és az alapellátásban ÍRORSZÁG Nemkívánatos események kezelésére nemzeti szolgáló nemzeti rendszer (NAEMS). LETTORSZÁG Egyes kórházak saját jelentéstételi és helyi (önálló) tanulási rendszert hoztak létre. LUXEMBURG A kórházak saját jelentéstételi és tanulási helyi (önálló) rendszert hoztak létre helyi szinten. MAGYARORSZÁG Nemzeti jelentéstételi és tanulási rendszer nemzeti (NEVES) NÉMETORSZÁG** 1. CIRSmedical.de. országos (1, 2, 3) 2. Kórházi CIRS-hálózat. regionális (4) 3. Alapellátási műhiba-bejelentési és tanulási rendszer Németországban. 4. Berlini CIRS-hálózat. NORVÉGIA Események jelentésére szolgáló rendszer. nemzeti OLASZORSZÁG Sentinel események felügyeleti rendszere. nemzeti regionális helyi (központi rendszerhez csatlakozva) SPANYOLORSZÁG Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SINASP) nemzeti regionális helyi (központi rendszerhez 14

15 SVÉDORSZÁG SZLOVÁKIA SZLOVÉNIA Lex Maria. Országos informatikai támogatás a nemkívánatos események kiváltó okainak azonosítását célzó elemzéshez (NITHA) és országos adatbázis a kiváltó okok azonosítását célzó elemzés tanulságainak levonásához. Nemzeti minőségügyi regiszter Kórtörténetek évenkénti országos felülvizsgálata (módosított IHI globális kiváltó eszköz) a helyi és országos adatbázisba bejelentett nemkívánatos események észlelésére. A Patient Insurance LÖF jelentéstételi és tanulási rendszere. Betegtanácsadói bizottságok jelentéstételi és tanulási rendszerei. További regionális és helyi jelentéstételi és tanulási rendszerek. Váratlan események kötelező és kórházi egészségügyi ellátási hibák önkéntes bejelentése. Események jelentésére szolgáló országos rendszer. csatlakozva) nemzeti regionális helyi nemzeti nemzeti *Franciaország: A jelentéstétel és a tanulás a nemzeti betegbiztonsági program (2013/2017) egyik legfontosabb célkitűzése. Az egészségügyi ellátás során elkapott fertőzések és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó súlyos nemkívánatos események regionális egészségügyi szabályozó hatósághoz való bejelentése törvényi kötelezettség. Jelenleg további szabályozás van kidolgozás alatt a jelentéstétel és a tanulás átfogó rendszerének megszervezése és végrehajtása érdekében. Pillanatnyilag három regionális egészségügyi szabályozó hatóságnál (26 közül) kísérleteznek szervezett jelentéstételi és tanulási rendszerekkel (különböző nevek alatt). Helyi szinten minden állami és magánkórházban működnek jelentéstételi és tanulási rendszerek. **Németország: A fent említett jelentéstételi rendszerek csak példaként szolgálnak a Németországban alkalmazott jelentéstételi rendszerekre. Ez a kiadvány nem szolgálhat általános áttekintéssel. A biztonság javítására tett erőfeszítések során a betegek és a szakemberek számára az jelenti a legnagyobb csalódást, ha az egészségügyi rendszerek jól láthatóan nem tanulnak saját hibáikból. Rendkívül fontos, hogy az egészségügyi szolgáltatók és szervezetek megosszák egymással mindazt, amit egy-egy vizsgálat alatt megtanulnak. A levont tanulságok lehető legszélesebb körben való megosztása kiváló lehetőség az egészségügy fejlesztésére. Az egészségügyi szakembereknek azonnal jelenteniük kell minden balesetet és váratlan eseményt, és ehhez jelentéstételi és tanulási rendszerre, illetve a munkahelyi sérülések bejelentése kapcsán szankciómentes kultúrára van szükség 5. Kerülnünk kell az olyan hibák újbóli előfordulását, amelyek elkerülhető hiányosságok miatt kárt vagy kárveszélyt okoznak a betegeknek. 15

16 E probléma egyik megoldási lehetősége a jelentéstétel, az adatelemzés és a konkrét intézkedések kidolgozása. A jelentéseknek az egészségügyi szolgáltatóktól, betegektől és rokonoktól a helyi egészségügyi szervezetekhez, a szervezetektől pedig a szélesebb nyilvánossághoz kell eljutnia a regionális vagy országos jelentéstételi rendszereken keresztül. Egy dinamikus jelentéstételi rendszer kulcsfontosságú információkkal szolgálhat az egészségügyi ellátási gyakorlatok javításához, és a kórházakban vagy más egészségügyi szervezetekben a jó biztonsági kultúra indikátora lehet. A biztonsági jelentések minimálisan alkalmasak lehetnek a veszélyek és kockázatok azonosítására, és tájékoztatásként szolgálhatnak a rendszer sebezhetőségeivel kapcsolatban. Ez segítséget nyújthat a javítást szolgáló kezdeményezések kidolgozásához és a gyakorlatok, rendszerek olyan módon történő megváltoztatásához, hogy csökkenjen a betegeknek okozott kár valószínűsége. Az 1. táblázat felsorolja a tagállamok jelentéstételi rendszereit és azok működési szintjeit. Jól látható, hogy a működés számos különböző szinten valósulhat meg. Ausztriában például nemcsak egy országos rendszer van használatban, hanem regionális és helyi jelentéstételi rendszerek is, amelyek önállóan, más rendszerektől függetlenül működnek. 5. Módszer Ez a jelentés elsősorban a meglévő tagállami jelentéstételi rendszerek kidolgozása és működtetése során szerzett gyakorlati tapasztalatokon alapul. A jelentés több szakaszban készült. Az első időszakban, 2013 júliusa és augusztusa között minden országot felkértek, hogy frissítsék a jelentéstételi rendszereikről az EUNetPaS adatbázisban megtalálható információkat. A cél a főbb jelentéstételi rendszerek többségének azonosítása és a helytálló elérhetőségi adatok beszerzése volt. A második szakaszban, 2013 augusztusa és októbere között meg kívántunk állapodni a jelentés űrlaptervezetébe belefoglalandó feltételekben. Dánia készített egy űrlaptervezetet, amelyet a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport többször felülvizsgált. Az űrlaptervezet valamennyi szakaszát újabb kérdésekkel egészítették ki. Az alcsoport valamennyi tagállamát felkérték, hogy töltse ki az űrlaptervezetet a saját jelentéstételi rendszeréről szóló adatokkal. A harmadik szakaszban, 2013 novembere és 2014 februárja között került sor az adatok elemzésére és a jelentés véglegesítésére. Ennek eredményeképpen főként szervezeti és igazgatási jellegű információkat kaptunk. Ezért a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport úgy döntött, hogy szisztematikusabb módszerrel gyűjti össze a jelentéstételi rendszerek létrehozásakor mérlegelt szempontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos információkat. 16

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Informatikai biztonsági részstratégia

Informatikai biztonsági részstratégia [MITS] Informatikai biztonsági részstratégia [IBRS] II. kötet NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Készült: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízása alapján 2003. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 10 2. INFORMATIKAI

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben