A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek"

Átírás

1 [Skriv tekst] A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek főbb megállapítások és ajánlások Az Európai Bizottság betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó munkacsoportjának jelentéstételi és tanulási alcsoportja által kiadott jelentés május

2 Cím: A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek főbb megállapítások és ajánlások Kiadás dátuma: május Európai Bizottság, A betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó munkacsoport Ez a kiadvány a forrás megjelölésével szabadon idézhető és nyomtatható. Internetcím: Formátum: pdf Kapcsolat: Martin E. Bommersholdt, RN, MPQM, vezető betegbiztonsági tisztségviselő. Nemzeti Betegjogi és Panaszhivatal, Dánia 2

3 Tartalomjegyzék 1. Összefoglalás A jelentéstételi és tanulási rendszerrel foglalkozó alcsoport A jelentéstételi és tanulási rendszerekről szóló ajánlás Az Európai Unió Tanácsának betegbiztonságról szóló ajánlása Európa Tanács: A betegbiztonságról szóló ajánlás WHO betegbiztonsági program A jelentéstételi és tanulási rendszerek célja és szerepe Módszer Irányítás Szervezeti keret Jelentéstételi rendszerek szintje A jelentéstételi rendszerek megvalósításának indokai Megvalósítás Pénzügyek Főbb mérlegelendő szempontok Szabályozási keret Kötelező vagy önkéntes rendszerek Bejelentendő eseménytípusok Ki tehet bejelentést? Betegek és családjaik általi jelentéstétel Az egészségügyi szakemberek védelme Anonimizálás és titkosság Főbb megállapítások Oktatás Jelentéstételi és tanulási kultúra Jelentéstételre irányuló képzés Főbb megállapítások A jelentéstételi rendszerek alkotóelemei Ügykezelési folyamat A betegbiztonsági adatok rögzítésére szolgáló mechanizmus Ellátási környezet A jelentéstétel módja Jelentési módszerek Visszacsatolási útvonalak Az adatok felhasználása (ügykezelés) Osztályozási rendszer Főbb megállapítások Elemzés Központi vagy regionális felülvizsgálat A sikeres felülvizsgálati folyamat megállapításai Mennyiségi statisztikák Helyi szintű elemzés Főbb megállapítások Technikai infrastruktúra Adatfolyamok automatizálása Támogatás és folyamatos fejlesztés Biztonsági kérdések Főbb megállapítások Célkitűzések Glosszárium Hivatkozások

4 1. Összefoglalás E dokumentum a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport megállapításait és ajánlásait ismerteti az Európai Unió tagállamaiban bekövetkezett váratlan eseményekkel kapcsolatos jelentéstételi és tanulási rendszerekre vonatkozóan 1. Az alcsoport arra kapott megbízást, hogy a 2009/C 151/01 tanácsi ajánlásnak 2 a jelentéstétel és a tanulás tekintetében történő végrehajtásával kapcsolatban felvázolja a legfontosabb megállapításait és ajánlásokat fogalmazzon meg. Ez a jelentés azon módszerek katalógusaként szolgál, amelyekkel a jelentéstételi rendszert működtető tagállamok saját jelentéstételi rendszereiket megszervezték. Azok az országok, amelyek országos szintű jelentéstételi rendszert kívánnak létrehozni, a jelentés alapján rálátást és ötleteket kaphatnak arra vonatkozóan, hogy miként szervezzék meg jelentéstételi rendszerüket. A jelentés a WHO váratlan eseményekkel kapcsolatos jelentéstételi és tanulási rendszerekre vonatkozó iránymutatás-tervezete 1, a 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás 2 és az EUNetPaS könyvtár alapján készült 3. Bemutatja, hogy számos európai ország különféle módokon miként hasznosította a WHO és az EU iránymutatásaiból származó tudást jelentéstételi rendszerei létrehozásához és felülvizsgálatához. Az egyes tagállamok jelentéstételi rendszerei között számottevő különbségek vannak. E rendszerek különbözősége ellenére a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport bizonyos megállapításokat tudott tenni és ajánlásokat tudott megfogalmazni a jelentéstételi rendszerekre vonatkozóan. Az alcsoport kiemelt figyelmet fordított a jelentéstételi rendszerek közötti eltérésekre. E különbségek révén könnyebb megérteni a különféle megoldások lényegét, valamint az azokkal járó előnyöket és hátrányokat. A jelentés arra nem tér ki, hogy a váratlan eseményekből való tanulást hogyan lehet megszervezni. A váratlan eseményeket többnyire más adatminőségi és biztonsági forrásokkal együtt kell elemezni. Fennáll a veszélye annak, hogy az események, panaszok és egyéb minőségi adatok elkülönített elemzése szétaprózott, a probléma hatékony orvoslására nem alkalmas megoldásokhoz vezet. 1 Norvégia az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagja, uniós tagsága azonban nincs. A jelentésben a tagállam szó alatt az Európai Unió tagállamait és Norvégiát kell érteni. 2 A Tanács június 9-i ajánlása az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról. 4

5 Főbb megállapítások és ajánlások Általános struktúra 1. A tagállamokban kötelező és önkéntes jelentéstételi rendszerek egyaránt léteznek. A jelentéstételi rendszerek minden típusának megvannak a maga előnyei és hátrányai. 2. A kötelező rendszereket megfelelő előírásoknak kell kísérniük a szankciómentes jelentéstételre vonatkozóan, és egyértelműen szabályozni kell a titoktartást. 3. A bejelenthető események jellege eltérő. A tágabb definíció ugyanakkor bármely aggály bejelentését lehetővé teszi, ideértve a kvázi baleseteket és a károkozással nem járó eseményeket is, ami bőséges forrást biztosít a tanuláshoz és a rendszerek továbbfejlesztéséhez. 4. Az egészségügyi szervezetek valamennyi dolgozójának, tehát nemcsak az egészségügyi szolgáltatóknak, tudnia kell, hogyan kell bejelenteni egy betegbiztonsági eseményt. 5. A betegek és a családok beszámolói bőséges forrást biztosítanak a tanuláshoz és a betegbiztonság javításához, így ezeket ösztönözni kell. Annak megállapításához, hogy mindez hogyan lehetséges a különböző egészségügyi ellátási környezetekben, több információ szükséges. 6. A jelentéstételi rendszereket el kell különíteni a hivatalos panasztételi, fegyelmi és peres eljárásoktól. A jelentéseket benyújtó egészségügyi szakembereket meg kell védeni a fegyelmi és jogi eljárásoktól. Biztosítani kell a bejelentő személyazonosságának titkosságát és az adatok anonimitását. 7. Az anonim jelentéseket rendszeresen közzé kell tenni, és azok tanulságait széles körben terjeszteni kell a betegbiztonság javítását és a váratlan események megakadályozását célzó kezdeményezések kidolgozásának és ellenőrzésének támogatására. Jelentéstételi és tanulási kultúra Főbb megállapítások: 1. A rendszer céljait és célkitűzéseit világosan elmagyarázzák minden érdekeltnek, ideértve a betegekkel közvetlenül érintkező dolgozókat és a betegeket is. 2. A bejelentett események után látható változások történtek 3. Bevonták a betegeket és rokonaikat is. Ajánlások: 1. A váratlan eseményeket bejelentő személyeknek tisztában kell lenniük a jelentéstételből származó saját előnyeikkel, hiszen így kerülhető el a rájuk és a szervezetük hírnevére potenciálisan káros események bekövetkezése. 2. Az egészségügyi rendszerek és szolgáltatók felső vezetésének terjesztenie kell a szankciómentesség célkitűzését. 3. Az egészségügyi szolgáltatók felé visszacsatolást kell adni a vizsgálatok eredményeiről és a meghozott megelőző intézkedésekről. 4. A tanulás elősegítése érdekében a betegek és a rokonok számára lehetővé kell tenni, hogy a panasztételi rendszertől elkülönülve is benyújthassanak jelentéseket. 5. A bíróságoktól vagy a rendőrségtől érkező eseménybeszámolók esetében figyelembe kell venni az információk védelmére vonatkozó jogszabályváltozásokat, mivel azokat különböző célokra gyűjtik. 6. A jelentéseket anonimizálni kell, hiszen így biztosítható a bejelentő önérdekének a hiánya és magának az eseménynek a középpontba helyezése. 5

6 A jelentéstételi rendszerek alkotóelemei Főbb megállapítások: 1. Szükség van egy, az adatokat összegyűjtő és tároló mechanizmusra. 2. Meg kell határozni a jelentéstétel konzisztens formáját. 3. Visszacsatolási mechanizmusokat kell létrehozni. 4. Az ügyeket szakértőknek kell kezelniük a vezetőséggel együttműködve. Ajánlások: 1. Differenciált bejelentő űrlapokat kell készíteni: egyet az egészségügyi szakembereknek, egyet pedig a betegek és rokonaik részére. 2. A kötelező adatokon kívül a bejelentő űrlapoknak lehetőséget kell biztosítaniuk a szabad szöveges jelentéstételre is. 3. Előnyben kell részesíteni a felhasználóbarát elektronikus jelentéstételt. 4. A központi és regionális szintekről érkező visszacsatolás fontos a kockázati folyamatokkal kapcsolatos ismeretek megosztásához. 5. A bejelentők felé történő visszacsatolás az egyik legfontosabb feladat. Az egészségügyi szakemberek általi jövőbeli bejelentések ösztönzésére a bejelentő felé vissza kell igazolni a jelentés beérkezését, és folyamatosan tájékoztatni kell a meghozott intézkedésekről. 6. Az ügyek kezelését és az események elemzését egyaránt olyan szakértőknek kell elvégeznie, akiknek rálátásuk van a témára, és akik többféle elemzési módszert ismernek. A vezetőség valamelyik képviselőjét fel kell hatalmazni a cselekvési tervek jóváhagyására. 7. Az események osztályozásának vagy taxonómiájának egy olyan általános osztályozási rendszerhez kell igazodnia, amely lehetővé teszi az adatok különféle ellátási szolgáltatók közötti összehasonlítását. Ezenkívül szükség szerint alkalmazni kell adott betegségekre vonatkozó vagy más jellegű osztályozásokat is. Elemzés Főbb megállapítások: 1. Az eseményekről érkező bejelentéseket meg kell vizsgálni, anonimizálni kell és szisztematikus elemzésnek kell alávetni. 2. A megelőzést szolgáló ajánlásokat kell megfogalmazni és terjeszteni. 3. Gyors elemzéseket és értékeléseket kell végezniük hiteles szakértőknek. Ajánlások: 1. Különbséget kell tenni az események helyi elemzése, illetve a jelentések központi és regionális értékelése között. 2. Megfelelő erőforrásokat kell hozzárendelni elemzési és értékelési célokra, olyan szakértőkkel, akik tisztában vannak a szóban forgó klinikai körülményekkel és ellátási folyamatokkal, és képesek felismerni a rendszerben rejlő mögöttes okokat. 3. Az elemzés és a központi vagy regionális értékelés során kerülni kell a vétkesek keresését. 4. Ki kell alakítani a jelentések feldolgozásának egységes módszertanát, példákkal is illusztrálva azt, és hozzá kell férni az adatok helyi felhasználását támogató adatokhoz és információkhoz, központi segítséggel. 5. Minden szinten minőségi elemzésre kell törekedni, nem mennyiségi statisztikák készítésére. 6. A bejelentett eseményeket helyi szinten kell értékelni a lehető legrövidebb időn belül, és a jelentéseket eseti alapon kell rangsorolni központi elemzés céljára. 7. A beérkező jelentések értékelésre való központi rangsorolását automatizált algoritmus 6

7 alapján kell elvégezni (pl. osztályozás). 8. A helyi elemzésen dolgozó személyek oktatása érdekében visszacsatolást kell nekik adni a központi vagy a regionális értékelés során. 9. A megelőző intézkedéseket a meglévő csatornákon keresztül kell terjeszteni. A különálló figyelmeztető dokumentum kiadásán túlmenően mérlegelni kell a meglévő szabályzati dokumentáció aktualizálását is Technikai infrastruktúra Főbb megállapítások: 1. Mélységi adatelemzés lehetősége úgy a statisztikák, mint az egyedi jelentési tartalmak szintjén. 2. Az egészségügyi szolgáltatók részvételének ösztönzése az informatikai eszközökhöz való hozzáférésüktől függetlenül; minimális követelmény lehet legalább egy számítógép internetkapcsolattal. 3. Adatok átalakítása elektronikus formátumba a lehető legrövidebb időn belül 4. Adatok online továbbításának és megosztásának biztosítása az ügy kivizsgálása folyamán. 5. Adatbiztonság szavatolása (rendelkezésre állás, integritás, hozzáférés korlátozása) az adatmozgatás, -tárolás, -megosztás és archiválás során. 6. Folyamatos rendszerfejlesztések biztosítása. Ajánlások: 1. Az események szintjén történő adatgyűjtést előnyben kell részesíteni az egészségügyi szolgáltatók szintjén zajló összefoglaló táblázatok központi gyűjtésével szemben. 2. Olyan adatelemző motort kell biztosítani, amely összehasonlítási és szöveges keresési funkciókkal is rendelkezik. 3. Lehetővé kell tenni az anonimizált adatok technikailag fejlettebb egészségügyi szolgáltatók általi online feltöltését és megosztását, a technikailag kevésbé fejlett vagy kisméretű szervezetek részére pedig webes bejelentő űrlapokat kell biztosítani. 4. A webes bejelentő űrlapoknak lehetővé kell tenniük a betegek által készített jelentések benyújtását és a papíralapú jelentések átírását. Az internetes bejelentésnek egyetlen jelentéstételi pontként kell szolgálnia a betegekkel közvetlenül érintkező dolgozók számára az egészségügyi szolgáltatók belső jelentéstételéhez. 5. A különféle jelentési forrásokból származó alapadatokat úgy kell tárolni, illetve egységes struktúrában úgy kell tudni megjeleníteni, hogy lehetővé tegyék az integrált elemzést. 6. Automatikusan kapcsolódni kell a farmakovigilanciai és más hasonló rendszerekhez, így kerülve el az ilyen speciális rendszerekbe való többszörös bejelentést. 7. Kerülni kell az adatok csoportos átvitelét az adatfeldolgozás sebességének fenntartása és a jelentéstétel, illetve a központi vagy regionális értékelés közötti késedelem csökkentése érdekében. Az online továbbítást és adatmegosztást kizárólag biztonságos internetkapcsolaton keresztül szabad alkalmazni. 8. Az informatikai kapacitásoknak lehetővé kell tenniük a rendszer folyamatos továbbfejlesztését. Egyéb A helyi kórházakból vagy más egészségügyi szervezetekből az ügynökségeknek vagy más nemzeti szerveknek küldött jelentések általában egy, a helyi intézményen belüli jelentésre épülnek. Bár az ilyen jelentések sok esetben csak a jogszabályi követelmények teljesítését célozzák, a betegbiztonságot fontosnak tartó intézmények olyan belső jelentéstételi rendszert működtetnek, amely lényegesen több információ összegyűjtésére alkalmas. A belső jelentéstételi rendszerek tanulási célkitűzései: hibák és váratlan események azonosítása és a rendszerek átalakítása a betegeket érő elkerülhető károk előfordulási valószínűségének csökkentésére. Ez a rendszerben rejlő hibák és nem kellően biztonságos 7

8 gyakorlatok kivizsgálásával (kiváltó okok azonosítását célzó elemzés) érhető el. A megtorlásmentes megközelítés alapkoncepciója és lényege annak felismerése, hogy a váratlan események és a kvázi balesetek önmagukban nem hibák, csak a hibás és sebezhető rendszerekre utaló jelek. A jelentéstétel legyen az visszamenőleges (váratlan események és hibák) vagy előretekintő (veszélyek vagy potenciális hibák) belépési pontot képez a rendszerszintű hibák kivizsgálásához és szisztematikus elemzéséhez, amelyek megfelelő végrehajtás esetén a rendszerek számottevő javulását eredményezhetik. 8

9 2. A jelentéstételi és tanulási rendszerrel foglalkozó alcsoport A jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport az Európai Bizottság betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó munkacsoportján belül jött létre. A jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport arra kapott megbízást, hogy felvázolja a legfontosabb megállapításait és ajánlásokat fogalmazzon meg a jelentéstételről és tanulásról szóló 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás végrehajtásával kapcsolatban. A munkacsoport megbízta az alcsoportot e jelentés elkészítésével, és felkérte arra, hogy emelje ki a tagállamok meglévő jelentéstételi és tanulási rendszereinek jellemzőit, vázolja fel főbb megállapításait, és fogalmazza meg első ajánlásait az alábbiakra vonatkozóan: szervezeti keret, szabályozó szervek, anonimizálás és titkosság, ki tehet bejelentést, bejelentéstípusok, önkéntes vagy kötelező jelentéstétel, oktatás, jelentéstételi rendszerek alkotóelemei, elemzési és visszacsatolási eljárás, fejlesztési intézkedések végrehajtása, technikai infrastruktúra, biztonsági kérdések. A jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport tagjai Ügynökség, tagállam Alcsoport tagja Nemzeti Betegjogi és Panaszhivatal, Dánia Martin E. Bommersholdt (alcsoport vezetője) Közegészségügyi szolgálat, Belgium GZA Hospitals, Belgium GZA Hospitals, Belgium Az egészségügyi ellátás minőségével és akkreditációjával, valamint a szociális jóléttel foglalkozó ügynökség, Horvátország Egészségügyi Minisztérium, Ciprus Egészségügyi Minisztérium, Cseh Köztársaság Berlini Orvosi Kamara, Németország Egészségügyi Testület, Észtország Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem, Magyarország Egészségügyi Minisztérium, Olaszország Egészségügyi Minisztérium, Luxemburg Egészségügyi Minisztérium, Lettország Norvég Egészségügyi Szolgáltatási Tudásközpont, Norvégia Hilde Peleman Dr Luc Van Looy Mark Etienne Jasna Mesaric Dr Mary Avraamidou Zdenek Hrib Sonja Barth Eve Pilt Lám Judit és Belicza Éva Lucia Guidotti Martine Debacker Guna Jermacane Eli Saastad 9

10 Egészségügyi Minisztérium, Lengyelország Egészségügyi Minisztérium, Szlovénia Egészségügyi Minisztérium, Szlovákia Egészségügyi Minisztérium, Spanyolország Egészségügyi és Szociális Ellátási Felügyelőség, Svédország Nemzeti jelentéstételi és tanulási rendszer, Egyesült Királyság Anna Leśniewska Biserka Simčič és Bojana Peter Bandura Yolanda Agra Anita Bashar Aréen Marcos Manhaes Ezenkívül az alábbi szervezetek és projektek képviselői vettek részt a munkában: Európai Bizottság (EB) Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság (EHMA) Európai Betegfórum (EPF) Az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportja (PGEU) Ápolási Egyesületek Európai Szövetsége (EFN) Európai Kórház- és Egészségügyi Ellátási Szövetség (HOPE) Egészségügyi Világszervezet (WHO) Magánkórházak Európai Szövetsége (UEHP) A következő tagállamok szolgáltattak információkat jelentéstételi rendszereikről: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. 10

11 3. A jelentéstételi és tanulási rendszerekről szóló ajánlás 3.1. Az Európai Unió Tanácsának betegbiztonságról szóló ajánlása A váratlan eseményekről szóló 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás 2 javasolja a tagállamoknak, hogy: Támogassák a nemkívánatos eseményekre irányuló szankciómentes jelentéstételi és tanulási rendszerek létrehozását illetve erősítsék a meglévő rendszereket oly módon, hogy azok: tájékoztatást nyújtsanak a műhibák, a nemkívánatos események és a kvázi balesetek elterjedtségéről, típusairól és okairól; nyitott, igazságos és szankciómentes jelentéstételi környezet megteremtésével ösztönözzék az egészségügyi dolgozókat az aktív jelentéstételre; ezt a jelentéstételt meg kell különböztetni a tagállam egészségügyi dolgozókra vonatkozó fegyelmi rendszereitől és eljárásaitól, valamint szükség esetén tisztázni kell az egészségügyi dolgozók kötelezettségeihez kapcsolódó jogi kérdéseket; adott esetben lehetővé tegyék a betegek, családtagjaik és más, informálisan ápolással foglalkozó személyek számára, hogy beszámolhassanak tapasztalataikról; kiegészítsék a biztonságra vonatkozó egyéb jelentéstételi rendszereket, mint pl. a farmakovigilanciai rendszert és az orvostechnikai eszközök rendszerét, és a lehetőségekhez mérten kiküszöböljék a többszörös jelentéstételt. 2 Nemrégiben friss végrehajtási jelentés készült. Az ajánlás egyrészt az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) tartozó Betegbiztonsági Világszövetség, valamint az Európa Tanács és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) betegbiztonságra vonatkozó munkájára épül, illetve kiegészíti azt Európa Tanács: A betegbiztonságról szóló ajánlás A Miniszteri Bizottság által a betegbiztonság kezelésével és az egészségügyben fellépő nemkívánatos események megelőzésével kapcsolatban a tagállamoknak adott ajánlás szerint az események jelentésére szolgáló rendszerek elsődleges célja a betegbiztonság javítása a váratlan események és hibák tanulságainak levonásával. Az eseményadatok bejelentése és összegyűjtése csak akkor lehet hasznos, ha az adatokat elemzik és értékelik, és visszacsatolást adnak az eseményben részt vevő 11

12 szakembereknek és minden más olyan személynek, aki abból tanulhat. Az események jelentésére szolgáló rendszereknek nem célja a betegbiztonsági eseményekben részt vevő egyes dolgozók azonosítása és szankcionálása. A baleseteket egészségügyi szakemberek, betegek vagy rokonok, más, informálisan ápolással foglalkozó személyek és beszállítók is bejelenthetik WHO betegbiztonsági program A WHO iránymutatás-tervezetet készített a nemkívánatos események jelentéstételi és tanulási rendszereire vonatkozóan, amelyek ban konzultáció tárgyát képezik. A betegbiztonság területén a legfontosabb annak ismerete, hogy miként előzhető meg a betegeket érő kár a kezelés és az ápolás során. A betegbiztonsági jelentéstételi rendszerek alapvető szerepe a betegbiztonság javítása az egészségügyi ellátási rendszerben elkövetett hibák tanulságainak levonásával. Az egészségügyi ellátás hibáit gyakran rendszerhiányosságok idézik elő, sok esetben azonos kiváltó okokkal, amelyek általánosíthatók és korrigálhatók. Bár minden esemény egyedi, a kockázatforrásokban valószínűleg vannak bizonyos hasonlóságok, amelyek az események bejelentésének és elemzésének elmaradása esetén észrevétlenek maradnak. A jelentéstétel kulcsfontosságú a betegbiztonsági problémák észlelésében. Önmagában azonban soha nem adhat tejes képet minden kockázati forrásról és a betegeket ért károkról. Az iránymutatás egyéb betegbiztonsági információforrásokat is javasol, amelyek úgy az egészségügyi szolgáltatások, mint az országos szervek számára hasznosak lehetnek. Az országos jelentéstételi és tanulási rendszer létrehozására vonatkozó döntés meghozatala előtt az államoknak gondosan mérlegelniük kell a rendszer célkitűzéseit, hogy ki tudják-e építeni a jelentések kivizsgálásához szükséges kapacitásokat, illetve hogy milyen erőforrásokra lesz szükség. Meg kell határozni a bejelentendő és összegyűjtendő adatok körét is. A WHO-iránymutatást 2005-ben adták ki, és az minden felmerülő témához alapvető üzeneteket fogalmaz meg, a teendőket egyszerű instrukciókkal foglalva össze. Tíz alapvető ajánlás van. Az iránymutatásban meghatározott összes főbb üzenet és ajánlás ma is tökéletesen megállja a helyét A jelentéstételi és tanulási rendszerek célja és szerepe A jelentéstételi rendszerek legfontosabb célja magának az egészségügyi ellátásnak a javítása és az egészségügyi szakemberek biztonságosabb 12

13 munkavégzésének elősegítése az adatelemzések és a vizsgálatok eredményei alapján. 13

14 1. táblázat: A jelentéstételi rendszerek neve EU-tagállam Események jelentésére szolgáló rendszer neve Szint AUSZTRIA 1. CIRSmedical.at. 2. Regionális CIRS-hálózat. 3. Helyi jelentéstételi és tanulási rendszer regionális (önálló) helyi (önálló) BELGIUM Események és kvázi balesetek jelentéstételi helyi (önálló) és tanulási rendszere. CIPRUS Állami kórházakban előforduló helyi (önálló) nemkívánatos események és kvázi balesetek jelentéstételi rendszerei CSEH Események jelentésére szolgáló országos nemzeti KÖZTÁRSASÁG rendszer. DÁNIA Dán betegbiztonsági adatbázis. nemzeti EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Nemzeti jelentéstételi és tanulási rendszer nemzeti helyi (központi rendszerhez csatlakozva) nemzeti helyi (önálló) regionális (önálló) helyi (önálló) ÉSZTORSZÁG Különböző nevek a regionális kórházakban helyi önálló rendszerek. FRANCIAORSZÁG* A regionális és helyi szintű jelentéstételi és tanulási rendszereknek különféle neveik vannak. HOLLANDIA Gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos nemzeti események országos jelentéstételi és helyi (a központi tanulási rendszere A Centrale Medicatieincidenten rendszerhez Registratie (CMR) rendszert csatlakozva) kiterjesztették minden váratlan egészségügyi eseményre. Helyi jelentéstételi rendszerek kórházakban és az alapellátásban ÍRORSZÁG Nemkívánatos események kezelésére nemzeti szolgáló nemzeti rendszer (NAEMS). LETTORSZÁG Egyes kórházak saját jelentéstételi és helyi (önálló) tanulási rendszert hoztak létre. LUXEMBURG A kórházak saját jelentéstételi és tanulási helyi (önálló) rendszert hoztak létre helyi szinten. MAGYARORSZÁG Nemzeti jelentéstételi és tanulási rendszer nemzeti (NEVES) NÉMETORSZÁG** 1. CIRSmedical.de. országos (1, 2, 3) 2. Kórházi CIRS-hálózat. regionális (4) 3. Alapellátási műhiba-bejelentési és tanulási rendszer Németországban. 4. Berlini CIRS-hálózat. NORVÉGIA Események jelentésére szolgáló rendszer. nemzeti OLASZORSZÁG Sentinel események felügyeleti rendszere. nemzeti regionális helyi (központi rendszerhez csatlakozva) SPANYOLORSZÁG Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SINASP) nemzeti regionális helyi (központi rendszerhez 14

15 SVÉDORSZÁG SZLOVÁKIA SZLOVÉNIA Lex Maria. Országos informatikai támogatás a nemkívánatos események kiváltó okainak azonosítását célzó elemzéshez (NITHA) és országos adatbázis a kiváltó okok azonosítását célzó elemzés tanulságainak levonásához. Nemzeti minőségügyi regiszter Kórtörténetek évenkénti országos felülvizsgálata (módosított IHI globális kiváltó eszköz) a helyi és országos adatbázisba bejelentett nemkívánatos események észlelésére. A Patient Insurance LÖF jelentéstételi és tanulási rendszere. Betegtanácsadói bizottságok jelentéstételi és tanulási rendszerei. További regionális és helyi jelentéstételi és tanulási rendszerek. Váratlan események kötelező és kórházi egészségügyi ellátási hibák önkéntes bejelentése. Események jelentésére szolgáló országos rendszer. csatlakozva) nemzeti regionális helyi nemzeti nemzeti *Franciaország: A jelentéstétel és a tanulás a nemzeti betegbiztonsági program (2013/2017) egyik legfontosabb célkitűzése. Az egészségügyi ellátás során elkapott fertőzések és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó súlyos nemkívánatos események regionális egészségügyi szabályozó hatósághoz való bejelentése törvényi kötelezettség. Jelenleg további szabályozás van kidolgozás alatt a jelentéstétel és a tanulás átfogó rendszerének megszervezése és végrehajtása érdekében. Pillanatnyilag három regionális egészségügyi szabályozó hatóságnál (26 közül) kísérleteznek szervezett jelentéstételi és tanulási rendszerekkel (különböző nevek alatt). Helyi szinten minden állami és magánkórházban működnek jelentéstételi és tanulási rendszerek. **Németország: A fent említett jelentéstételi rendszerek csak példaként szolgálnak a Németországban alkalmazott jelentéstételi rendszerekre. Ez a kiadvány nem szolgálhat általános áttekintéssel. A biztonság javítására tett erőfeszítések során a betegek és a szakemberek számára az jelenti a legnagyobb csalódást, ha az egészségügyi rendszerek jól láthatóan nem tanulnak saját hibáikból. Rendkívül fontos, hogy az egészségügyi szolgáltatók és szervezetek megosszák egymással mindazt, amit egy-egy vizsgálat alatt megtanulnak. A levont tanulságok lehető legszélesebb körben való megosztása kiváló lehetőség az egészségügy fejlesztésére. Az egészségügyi szakembereknek azonnal jelenteniük kell minden balesetet és váratlan eseményt, és ehhez jelentéstételi és tanulási rendszerre, illetve a munkahelyi sérülések bejelentése kapcsán szankciómentes kultúrára van szükség 5. Kerülnünk kell az olyan hibák újbóli előfordulását, amelyek elkerülhető hiányosságok miatt kárt vagy kárveszélyt okoznak a betegeknek. 15

16 E probléma egyik megoldási lehetősége a jelentéstétel, az adatelemzés és a konkrét intézkedések kidolgozása. A jelentéseknek az egészségügyi szolgáltatóktól, betegektől és rokonoktól a helyi egészségügyi szervezetekhez, a szervezetektől pedig a szélesebb nyilvánossághoz kell eljutnia a regionális vagy országos jelentéstételi rendszereken keresztül. Egy dinamikus jelentéstételi rendszer kulcsfontosságú információkkal szolgálhat az egészségügyi ellátási gyakorlatok javításához, és a kórházakban vagy más egészségügyi szervezetekben a jó biztonsági kultúra indikátora lehet. A biztonsági jelentések minimálisan alkalmasak lehetnek a veszélyek és kockázatok azonosítására, és tájékoztatásként szolgálhatnak a rendszer sebezhetőségeivel kapcsolatban. Ez segítséget nyújthat a javítást szolgáló kezdeményezések kidolgozásához és a gyakorlatok, rendszerek olyan módon történő megváltoztatásához, hogy csökkenjen a betegeknek okozott kár valószínűsége. Az 1. táblázat felsorolja a tagállamok jelentéstételi rendszereit és azok működési szintjeit. Jól látható, hogy a működés számos különböző szinten valósulhat meg. Ausztriában például nemcsak egy országos rendszer van használatban, hanem regionális és helyi jelentéstételi rendszerek is, amelyek önállóan, más rendszerektől függetlenül működnek. 5. Módszer Ez a jelentés elsősorban a meglévő tagállami jelentéstételi rendszerek kidolgozása és működtetése során szerzett gyakorlati tapasztalatokon alapul. A jelentés több szakaszban készült. Az első időszakban, 2013 júliusa és augusztusa között minden országot felkértek, hogy frissítsék a jelentéstételi rendszereikről az EUNetPaS adatbázisban megtalálható információkat. A cél a főbb jelentéstételi rendszerek többségének azonosítása és a helytálló elérhetőségi adatok beszerzése volt. A második szakaszban, 2013 augusztusa és októbere között meg kívántunk állapodni a jelentés űrlaptervezetébe belefoglalandó feltételekben. Dánia készített egy űrlaptervezetet, amelyet a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport többször felülvizsgált. Az űrlaptervezet valamennyi szakaszát újabb kérdésekkel egészítették ki. Az alcsoport valamennyi tagállamát felkérték, hogy töltse ki az űrlaptervezetet a saját jelentéstételi rendszeréről szóló adatokkal. A harmadik szakaszban, 2013 novembere és 2014 februárja között került sor az adatok elemzésére és a jelentés véglegesítésére. Ennek eredményeképpen főként szervezeti és igazgatási jellegű információkat kaptunk. Ezért a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport úgy döntött, hogy szisztematikusabb módszerrel gyűjti össze a jelentéstételi rendszerek létrehozásakor mérlegelt szempontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos információkat. 16

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05.

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05. Belső jelentési rendszerek bevezetésének nemzetközi tapasztalatai 2010. 03.05. Dr. Lám Judit Vázlat 1. A sikeres jelentési rendszer ismérvei 2. A belső jelentési folyamat lépései 3. A belső jelentési rendszer

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH)

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH) A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális bíráskodás, Londoni Megállapodás) Ficsor Mihály (MSZH) A szellemi tulajdon biztonsága: új eszközök és törekvések MIE-továbbképzés

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Előadó: Bolya Árpád ISO FORUM előadás, 2015.09.17. ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2015.05.14.

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben. Dr. Szecsei Klára 2010.

A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben. Dr. Szecsei Klára 2010. A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben Dr. Szecsei Klára 2010. Helyzet bemutatása Az 1997 évi CLIV. törvény írja elő belső minőségirányítási rendszer (MIR) kötelező működtetését

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Szabó Krisztina Júlia, főosztályvezető INTERREG IVC

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02)

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02) C 145 A/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.6.11. PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) TOLMÁCSOLÁSI ÉS KONFERENCIASZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG A IGAZGATÓSÁG TOLMÁCSOLÁS (2008/C

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Jogszabályi környezet DEMIN XV. Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Dr. Antal Gabriella (Magyar Kórházszövetség) Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja és tanúsítása392 124. 393 (1) Az egészségügyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák)

Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák) XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tomasz Gábor Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák) Lemorzsolódás Drop-outs (US) Early

Részletesebben

Kockázatszeml. zatszemlélet let. Dr. Kárpáti Edit GYEMSZI Operatív Minőségközpont DEMINXIV. 2014.05.23

Kockázatszeml. zatszemlélet let. Dr. Kárpáti Edit GYEMSZI Operatív Minőségközpont DEMINXIV. 2014.05.23 Kockázatszeml zatszemlélet let az egészs szségügyi gyi ellátásban Dr. Kárpáti Edit GYEMSZI Operatív Minőségközpont DEMINXIV. 2014.05.23 Bemutatkozás Dr. Kárpáti Edit karpati.edit@gyemszi.hu 20 315 3883

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé Kitaposatlan úton az akkreditáció felé DEMIN Konferencia 2015. Május 27-29. Dr. Antal Gabriella főigazgató Tüdőgyógyintézet Törökbálint A MKSZ elnökségének tagja Előzmények ISO 9001 - MIR MEES ESzCsM szakmai

Részletesebben

NEM KÍVÁNATOS ESEMÉNYEK MEGELŐZÉSE és KEZELÉSE. a minőségi ellátás mérföldköve. Dr. Kárpáti Edit 2013.04.04.

NEM KÍVÁNATOS ESEMÉNYEK MEGELŐZÉSE és KEZELÉSE. a minőségi ellátás mérföldköve. Dr. Kárpáti Edit 2013.04.04. NEM KÍVÁNATOS ESEMÉNYEK MEGELŐZÉSE és KEZELÉSE a minőségi ellátás mérföldköve Dr. Kárpáti Edit 2013.04.04. AZ ORVOSLÁS SZOLGÁLAT, KÜLDETÉS, PROFESSZIÓ Mindenki arra törekszik, hogy a beteget a lehető legjobban

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Az OiRA alkalmazás bemutatása. Budapest, 2013. július 24. dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály

Az OiRA alkalmazás bemutatása. Budapest, 2013. július 24. dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály Az OiRA alkalmazás bemutatása Budapest, 2013. július 24. dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály Mi az az OiRA-projekt? Az EU-OSHA: Feladata: a munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés Katonai Zsolt A szabvány alapú MIR logikája mérhető célok meghatározása folyamatok azonosítása kölcsönhatások elemzése a kívánt eredmény elérése és kockázatok

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben