A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek"

Átírás

1 [Skriv tekst] A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek főbb megállapítások és ajánlások Az Európai Bizottság betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó munkacsoportjának jelentéstételi és tanulási alcsoportja által kiadott jelentés május

2 Cím: A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek főbb megállapítások és ajánlások Kiadás dátuma: május Európai Bizottság, A betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó munkacsoport Ez a kiadvány a forrás megjelölésével szabadon idézhető és nyomtatható. Internetcím: Formátum: pdf Kapcsolat: Martin E. Bommersholdt, RN, MPQM, vezető betegbiztonsági tisztségviselő. Nemzeti Betegjogi és Panaszhivatal, Dánia 2

3 Tartalomjegyzék 1. Összefoglalás A jelentéstételi és tanulási rendszerrel foglalkozó alcsoport A jelentéstételi és tanulási rendszerekről szóló ajánlás Az Európai Unió Tanácsának betegbiztonságról szóló ajánlása Európa Tanács: A betegbiztonságról szóló ajánlás WHO betegbiztonsági program A jelentéstételi és tanulási rendszerek célja és szerepe Módszer Irányítás Szervezeti keret Jelentéstételi rendszerek szintje A jelentéstételi rendszerek megvalósításának indokai Megvalósítás Pénzügyek Főbb mérlegelendő szempontok Szabályozási keret Kötelező vagy önkéntes rendszerek Bejelentendő eseménytípusok Ki tehet bejelentést? Betegek és családjaik általi jelentéstétel Az egészségügyi szakemberek védelme Anonimizálás és titkosság Főbb megállapítások Oktatás Jelentéstételi és tanulási kultúra Jelentéstételre irányuló képzés Főbb megállapítások A jelentéstételi rendszerek alkotóelemei Ügykezelési folyamat A betegbiztonsági adatok rögzítésére szolgáló mechanizmus Ellátási környezet A jelentéstétel módja Jelentési módszerek Visszacsatolási útvonalak Az adatok felhasználása (ügykezelés) Osztályozási rendszer Főbb megállapítások Elemzés Központi vagy regionális felülvizsgálat A sikeres felülvizsgálati folyamat megállapításai Mennyiségi statisztikák Helyi szintű elemzés Főbb megállapítások Technikai infrastruktúra Adatfolyamok automatizálása Támogatás és folyamatos fejlesztés Biztonsági kérdések Főbb megállapítások Célkitűzések Glosszárium Hivatkozások

4 1. Összefoglalás E dokumentum a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport megállapításait és ajánlásait ismerteti az Európai Unió tagállamaiban bekövetkezett váratlan eseményekkel kapcsolatos jelentéstételi és tanulási rendszerekre vonatkozóan 1. Az alcsoport arra kapott megbízást, hogy a 2009/C 151/01 tanácsi ajánlásnak 2 a jelentéstétel és a tanulás tekintetében történő végrehajtásával kapcsolatban felvázolja a legfontosabb megállapításait és ajánlásokat fogalmazzon meg. Ez a jelentés azon módszerek katalógusaként szolgál, amelyekkel a jelentéstételi rendszert működtető tagállamok saját jelentéstételi rendszereiket megszervezték. Azok az országok, amelyek országos szintű jelentéstételi rendszert kívánnak létrehozni, a jelentés alapján rálátást és ötleteket kaphatnak arra vonatkozóan, hogy miként szervezzék meg jelentéstételi rendszerüket. A jelentés a WHO váratlan eseményekkel kapcsolatos jelentéstételi és tanulási rendszerekre vonatkozó iránymutatás-tervezete 1, a 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás 2 és az EUNetPaS könyvtár alapján készült 3. Bemutatja, hogy számos európai ország különféle módokon miként hasznosította a WHO és az EU iránymutatásaiból származó tudást jelentéstételi rendszerei létrehozásához és felülvizsgálatához. Az egyes tagállamok jelentéstételi rendszerei között számottevő különbségek vannak. E rendszerek különbözősége ellenére a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport bizonyos megállapításokat tudott tenni és ajánlásokat tudott megfogalmazni a jelentéstételi rendszerekre vonatkozóan. Az alcsoport kiemelt figyelmet fordított a jelentéstételi rendszerek közötti eltérésekre. E különbségek révén könnyebb megérteni a különféle megoldások lényegét, valamint az azokkal járó előnyöket és hátrányokat. A jelentés arra nem tér ki, hogy a váratlan eseményekből való tanulást hogyan lehet megszervezni. A váratlan eseményeket többnyire más adatminőségi és biztonsági forrásokkal együtt kell elemezni. Fennáll a veszélye annak, hogy az események, panaszok és egyéb minőségi adatok elkülönített elemzése szétaprózott, a probléma hatékony orvoslására nem alkalmas megoldásokhoz vezet. 1 Norvégia az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagja, uniós tagsága azonban nincs. A jelentésben a tagállam szó alatt az Európai Unió tagállamait és Norvégiát kell érteni. 2 A Tanács június 9-i ajánlása az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról. 4

5 Főbb megállapítások és ajánlások Általános struktúra 1. A tagállamokban kötelező és önkéntes jelentéstételi rendszerek egyaránt léteznek. A jelentéstételi rendszerek minden típusának megvannak a maga előnyei és hátrányai. 2. A kötelező rendszereket megfelelő előírásoknak kell kísérniük a szankciómentes jelentéstételre vonatkozóan, és egyértelműen szabályozni kell a titoktartást. 3. A bejelenthető események jellege eltérő. A tágabb definíció ugyanakkor bármely aggály bejelentését lehetővé teszi, ideértve a kvázi baleseteket és a károkozással nem járó eseményeket is, ami bőséges forrást biztosít a tanuláshoz és a rendszerek továbbfejlesztéséhez. 4. Az egészségügyi szervezetek valamennyi dolgozójának, tehát nemcsak az egészségügyi szolgáltatóknak, tudnia kell, hogyan kell bejelenteni egy betegbiztonsági eseményt. 5. A betegek és a családok beszámolói bőséges forrást biztosítanak a tanuláshoz és a betegbiztonság javításához, így ezeket ösztönözni kell. Annak megállapításához, hogy mindez hogyan lehetséges a különböző egészségügyi ellátási környezetekben, több információ szükséges. 6. A jelentéstételi rendszereket el kell különíteni a hivatalos panasztételi, fegyelmi és peres eljárásoktól. A jelentéseket benyújtó egészségügyi szakembereket meg kell védeni a fegyelmi és jogi eljárásoktól. Biztosítani kell a bejelentő személyazonosságának titkosságát és az adatok anonimitását. 7. Az anonim jelentéseket rendszeresen közzé kell tenni, és azok tanulságait széles körben terjeszteni kell a betegbiztonság javítását és a váratlan események megakadályozását célzó kezdeményezések kidolgozásának és ellenőrzésének támogatására. Jelentéstételi és tanulási kultúra Főbb megállapítások: 1. A rendszer céljait és célkitűzéseit világosan elmagyarázzák minden érdekeltnek, ideértve a betegekkel közvetlenül érintkező dolgozókat és a betegeket is. 2. A bejelentett események után látható változások történtek 3. Bevonták a betegeket és rokonaikat is. Ajánlások: 1. A váratlan eseményeket bejelentő személyeknek tisztában kell lenniük a jelentéstételből származó saját előnyeikkel, hiszen így kerülhető el a rájuk és a szervezetük hírnevére potenciálisan káros események bekövetkezése. 2. Az egészségügyi rendszerek és szolgáltatók felső vezetésének terjesztenie kell a szankciómentesség célkitűzését. 3. Az egészségügyi szolgáltatók felé visszacsatolást kell adni a vizsgálatok eredményeiről és a meghozott megelőző intézkedésekről. 4. A tanulás elősegítése érdekében a betegek és a rokonok számára lehetővé kell tenni, hogy a panasztételi rendszertől elkülönülve is benyújthassanak jelentéseket. 5. A bíróságoktól vagy a rendőrségtől érkező eseménybeszámolók esetében figyelembe kell venni az információk védelmére vonatkozó jogszabályváltozásokat, mivel azokat különböző célokra gyűjtik. 6. A jelentéseket anonimizálni kell, hiszen így biztosítható a bejelentő önérdekének a hiánya és magának az eseménynek a középpontba helyezése. 5

6 A jelentéstételi rendszerek alkotóelemei Főbb megállapítások: 1. Szükség van egy, az adatokat összegyűjtő és tároló mechanizmusra. 2. Meg kell határozni a jelentéstétel konzisztens formáját. 3. Visszacsatolási mechanizmusokat kell létrehozni. 4. Az ügyeket szakértőknek kell kezelniük a vezetőséggel együttműködve. Ajánlások: 1. Differenciált bejelentő űrlapokat kell készíteni: egyet az egészségügyi szakembereknek, egyet pedig a betegek és rokonaik részére. 2. A kötelező adatokon kívül a bejelentő űrlapoknak lehetőséget kell biztosítaniuk a szabad szöveges jelentéstételre is. 3. Előnyben kell részesíteni a felhasználóbarát elektronikus jelentéstételt. 4. A központi és regionális szintekről érkező visszacsatolás fontos a kockázati folyamatokkal kapcsolatos ismeretek megosztásához. 5. A bejelentők felé történő visszacsatolás az egyik legfontosabb feladat. Az egészségügyi szakemberek általi jövőbeli bejelentések ösztönzésére a bejelentő felé vissza kell igazolni a jelentés beérkezését, és folyamatosan tájékoztatni kell a meghozott intézkedésekről. 6. Az ügyek kezelését és az események elemzését egyaránt olyan szakértőknek kell elvégeznie, akiknek rálátásuk van a témára, és akik többféle elemzési módszert ismernek. A vezetőség valamelyik képviselőjét fel kell hatalmazni a cselekvési tervek jóváhagyására. 7. Az események osztályozásának vagy taxonómiájának egy olyan általános osztályozási rendszerhez kell igazodnia, amely lehetővé teszi az adatok különféle ellátási szolgáltatók közötti összehasonlítását. Ezenkívül szükség szerint alkalmazni kell adott betegségekre vonatkozó vagy más jellegű osztályozásokat is. Elemzés Főbb megállapítások: 1. Az eseményekről érkező bejelentéseket meg kell vizsgálni, anonimizálni kell és szisztematikus elemzésnek kell alávetni. 2. A megelőzést szolgáló ajánlásokat kell megfogalmazni és terjeszteni. 3. Gyors elemzéseket és értékeléseket kell végezniük hiteles szakértőknek. Ajánlások: 1. Különbséget kell tenni az események helyi elemzése, illetve a jelentések központi és regionális értékelése között. 2. Megfelelő erőforrásokat kell hozzárendelni elemzési és értékelési célokra, olyan szakértőkkel, akik tisztában vannak a szóban forgó klinikai körülményekkel és ellátási folyamatokkal, és képesek felismerni a rendszerben rejlő mögöttes okokat. 3. Az elemzés és a központi vagy regionális értékelés során kerülni kell a vétkesek keresését. 4. Ki kell alakítani a jelentések feldolgozásának egységes módszertanát, példákkal is illusztrálva azt, és hozzá kell férni az adatok helyi felhasználását támogató adatokhoz és információkhoz, központi segítséggel. 5. Minden szinten minőségi elemzésre kell törekedni, nem mennyiségi statisztikák készítésére. 6. A bejelentett eseményeket helyi szinten kell értékelni a lehető legrövidebb időn belül, és a jelentéseket eseti alapon kell rangsorolni központi elemzés céljára. 7. A beérkező jelentések értékelésre való központi rangsorolását automatizált algoritmus 6

7 alapján kell elvégezni (pl. osztályozás). 8. A helyi elemzésen dolgozó személyek oktatása érdekében visszacsatolást kell nekik adni a központi vagy a regionális értékelés során. 9. A megelőző intézkedéseket a meglévő csatornákon keresztül kell terjeszteni. A különálló figyelmeztető dokumentum kiadásán túlmenően mérlegelni kell a meglévő szabályzati dokumentáció aktualizálását is Technikai infrastruktúra Főbb megállapítások: 1. Mélységi adatelemzés lehetősége úgy a statisztikák, mint az egyedi jelentési tartalmak szintjén. 2. Az egészségügyi szolgáltatók részvételének ösztönzése az informatikai eszközökhöz való hozzáférésüktől függetlenül; minimális követelmény lehet legalább egy számítógép internetkapcsolattal. 3. Adatok átalakítása elektronikus formátumba a lehető legrövidebb időn belül 4. Adatok online továbbításának és megosztásának biztosítása az ügy kivizsgálása folyamán. 5. Adatbiztonság szavatolása (rendelkezésre állás, integritás, hozzáférés korlátozása) az adatmozgatás, -tárolás, -megosztás és archiválás során. 6. Folyamatos rendszerfejlesztések biztosítása. Ajánlások: 1. Az események szintjén történő adatgyűjtést előnyben kell részesíteni az egészségügyi szolgáltatók szintjén zajló összefoglaló táblázatok központi gyűjtésével szemben. 2. Olyan adatelemző motort kell biztosítani, amely összehasonlítási és szöveges keresési funkciókkal is rendelkezik. 3. Lehetővé kell tenni az anonimizált adatok technikailag fejlettebb egészségügyi szolgáltatók általi online feltöltését és megosztását, a technikailag kevésbé fejlett vagy kisméretű szervezetek részére pedig webes bejelentő űrlapokat kell biztosítani. 4. A webes bejelentő űrlapoknak lehetővé kell tenniük a betegek által készített jelentések benyújtását és a papíralapú jelentések átírását. Az internetes bejelentésnek egyetlen jelentéstételi pontként kell szolgálnia a betegekkel közvetlenül érintkező dolgozók számára az egészségügyi szolgáltatók belső jelentéstételéhez. 5. A különféle jelentési forrásokból származó alapadatokat úgy kell tárolni, illetve egységes struktúrában úgy kell tudni megjeleníteni, hogy lehetővé tegyék az integrált elemzést. 6. Automatikusan kapcsolódni kell a farmakovigilanciai és más hasonló rendszerekhez, így kerülve el az ilyen speciális rendszerekbe való többszörös bejelentést. 7. Kerülni kell az adatok csoportos átvitelét az adatfeldolgozás sebességének fenntartása és a jelentéstétel, illetve a központi vagy regionális értékelés közötti késedelem csökkentése érdekében. Az online továbbítást és adatmegosztást kizárólag biztonságos internetkapcsolaton keresztül szabad alkalmazni. 8. Az informatikai kapacitásoknak lehetővé kell tenniük a rendszer folyamatos továbbfejlesztését. Egyéb A helyi kórházakból vagy más egészségügyi szervezetekből az ügynökségeknek vagy más nemzeti szerveknek küldött jelentések általában egy, a helyi intézményen belüli jelentésre épülnek. Bár az ilyen jelentések sok esetben csak a jogszabályi követelmények teljesítését célozzák, a betegbiztonságot fontosnak tartó intézmények olyan belső jelentéstételi rendszert működtetnek, amely lényegesen több információ összegyűjtésére alkalmas. A belső jelentéstételi rendszerek tanulási célkitűzései: hibák és váratlan események azonosítása és a rendszerek átalakítása a betegeket érő elkerülhető károk előfordulási valószínűségének csökkentésére. Ez a rendszerben rejlő hibák és nem kellően biztonságos 7

8 gyakorlatok kivizsgálásával (kiváltó okok azonosítását célzó elemzés) érhető el. A megtorlásmentes megközelítés alapkoncepciója és lényege annak felismerése, hogy a váratlan események és a kvázi balesetek önmagukban nem hibák, csak a hibás és sebezhető rendszerekre utaló jelek. A jelentéstétel legyen az visszamenőleges (váratlan események és hibák) vagy előretekintő (veszélyek vagy potenciális hibák) belépési pontot képez a rendszerszintű hibák kivizsgálásához és szisztematikus elemzéséhez, amelyek megfelelő végrehajtás esetén a rendszerek számottevő javulását eredményezhetik. 8

9 2. A jelentéstételi és tanulási rendszerrel foglalkozó alcsoport A jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport az Európai Bizottság betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó munkacsoportján belül jött létre. A jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport arra kapott megbízást, hogy felvázolja a legfontosabb megállapításait és ajánlásokat fogalmazzon meg a jelentéstételről és tanulásról szóló 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás végrehajtásával kapcsolatban. A munkacsoport megbízta az alcsoportot e jelentés elkészítésével, és felkérte arra, hogy emelje ki a tagállamok meglévő jelentéstételi és tanulási rendszereinek jellemzőit, vázolja fel főbb megállapításait, és fogalmazza meg első ajánlásait az alábbiakra vonatkozóan: szervezeti keret, szabályozó szervek, anonimizálás és titkosság, ki tehet bejelentést, bejelentéstípusok, önkéntes vagy kötelező jelentéstétel, oktatás, jelentéstételi rendszerek alkotóelemei, elemzési és visszacsatolási eljárás, fejlesztési intézkedések végrehajtása, technikai infrastruktúra, biztonsági kérdések. A jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport tagjai Ügynökség, tagállam Alcsoport tagja Nemzeti Betegjogi és Panaszhivatal, Dánia Martin E. Bommersholdt (alcsoport vezetője) Közegészségügyi szolgálat, Belgium GZA Hospitals, Belgium GZA Hospitals, Belgium Az egészségügyi ellátás minőségével és akkreditációjával, valamint a szociális jóléttel foglalkozó ügynökség, Horvátország Egészségügyi Minisztérium, Ciprus Egészségügyi Minisztérium, Cseh Köztársaság Berlini Orvosi Kamara, Németország Egészségügyi Testület, Észtország Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem, Magyarország Egészségügyi Minisztérium, Olaszország Egészségügyi Minisztérium, Luxemburg Egészségügyi Minisztérium, Lettország Norvég Egészségügyi Szolgáltatási Tudásközpont, Norvégia Hilde Peleman Dr Luc Van Looy Mark Etienne Jasna Mesaric Dr Mary Avraamidou Zdenek Hrib Sonja Barth Eve Pilt Lám Judit és Belicza Éva Lucia Guidotti Martine Debacker Guna Jermacane Eli Saastad 9

10 Egészségügyi Minisztérium, Lengyelország Egészségügyi Minisztérium, Szlovénia Egészségügyi Minisztérium, Szlovákia Egészségügyi Minisztérium, Spanyolország Egészségügyi és Szociális Ellátási Felügyelőség, Svédország Nemzeti jelentéstételi és tanulási rendszer, Egyesült Királyság Anna Leśniewska Biserka Simčič és Bojana Peter Bandura Yolanda Agra Anita Bashar Aréen Marcos Manhaes Ezenkívül az alábbi szervezetek és projektek képviselői vettek részt a munkában: Európai Bizottság (EB) Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság (EHMA) Európai Betegfórum (EPF) Az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportja (PGEU) Ápolási Egyesületek Európai Szövetsége (EFN) Európai Kórház- és Egészségügyi Ellátási Szövetség (HOPE) Egészségügyi Világszervezet (WHO) Magánkórházak Európai Szövetsége (UEHP) A következő tagállamok szolgáltattak információkat jelentéstételi rendszereikről: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. 10

11 3. A jelentéstételi és tanulási rendszerekről szóló ajánlás 3.1. Az Európai Unió Tanácsának betegbiztonságról szóló ajánlása A váratlan eseményekről szóló 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás 2 javasolja a tagállamoknak, hogy: Támogassák a nemkívánatos eseményekre irányuló szankciómentes jelentéstételi és tanulási rendszerek létrehozását illetve erősítsék a meglévő rendszereket oly módon, hogy azok: tájékoztatást nyújtsanak a műhibák, a nemkívánatos események és a kvázi balesetek elterjedtségéről, típusairól és okairól; nyitott, igazságos és szankciómentes jelentéstételi környezet megteremtésével ösztönözzék az egészségügyi dolgozókat az aktív jelentéstételre; ezt a jelentéstételt meg kell különböztetni a tagállam egészségügyi dolgozókra vonatkozó fegyelmi rendszereitől és eljárásaitól, valamint szükség esetén tisztázni kell az egészségügyi dolgozók kötelezettségeihez kapcsolódó jogi kérdéseket; adott esetben lehetővé tegyék a betegek, családtagjaik és más, informálisan ápolással foglalkozó személyek számára, hogy beszámolhassanak tapasztalataikról; kiegészítsék a biztonságra vonatkozó egyéb jelentéstételi rendszereket, mint pl. a farmakovigilanciai rendszert és az orvostechnikai eszközök rendszerét, és a lehetőségekhez mérten kiküszöböljék a többszörös jelentéstételt. 2 Nemrégiben friss végrehajtási jelentés készült. Az ajánlás egyrészt az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) tartozó Betegbiztonsági Világszövetség, valamint az Európa Tanács és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) betegbiztonságra vonatkozó munkájára épül, illetve kiegészíti azt Európa Tanács: A betegbiztonságról szóló ajánlás A Miniszteri Bizottság által a betegbiztonság kezelésével és az egészségügyben fellépő nemkívánatos események megelőzésével kapcsolatban a tagállamoknak adott ajánlás szerint az események jelentésére szolgáló rendszerek elsődleges célja a betegbiztonság javítása a váratlan események és hibák tanulságainak levonásával. Az eseményadatok bejelentése és összegyűjtése csak akkor lehet hasznos, ha az adatokat elemzik és értékelik, és visszacsatolást adnak az eseményben részt vevő 11

12 szakembereknek és minden más olyan személynek, aki abból tanulhat. Az események jelentésére szolgáló rendszereknek nem célja a betegbiztonsági eseményekben részt vevő egyes dolgozók azonosítása és szankcionálása. A baleseteket egészségügyi szakemberek, betegek vagy rokonok, más, informálisan ápolással foglalkozó személyek és beszállítók is bejelenthetik WHO betegbiztonsági program A WHO iránymutatás-tervezetet készített a nemkívánatos események jelentéstételi és tanulási rendszereire vonatkozóan, amelyek ban konzultáció tárgyát képezik. A betegbiztonság területén a legfontosabb annak ismerete, hogy miként előzhető meg a betegeket érő kár a kezelés és az ápolás során. A betegbiztonsági jelentéstételi rendszerek alapvető szerepe a betegbiztonság javítása az egészségügyi ellátási rendszerben elkövetett hibák tanulságainak levonásával. Az egészségügyi ellátás hibáit gyakran rendszerhiányosságok idézik elő, sok esetben azonos kiváltó okokkal, amelyek általánosíthatók és korrigálhatók. Bár minden esemény egyedi, a kockázatforrásokban valószínűleg vannak bizonyos hasonlóságok, amelyek az események bejelentésének és elemzésének elmaradása esetén észrevétlenek maradnak. A jelentéstétel kulcsfontosságú a betegbiztonsági problémák észlelésében. Önmagában azonban soha nem adhat tejes képet minden kockázati forrásról és a betegeket ért károkról. Az iránymutatás egyéb betegbiztonsági információforrásokat is javasol, amelyek úgy az egészségügyi szolgáltatások, mint az országos szervek számára hasznosak lehetnek. Az országos jelentéstételi és tanulási rendszer létrehozására vonatkozó döntés meghozatala előtt az államoknak gondosan mérlegelniük kell a rendszer célkitűzéseit, hogy ki tudják-e építeni a jelentések kivizsgálásához szükséges kapacitásokat, illetve hogy milyen erőforrásokra lesz szükség. Meg kell határozni a bejelentendő és összegyűjtendő adatok körét is. A WHO-iránymutatást 2005-ben adták ki, és az minden felmerülő témához alapvető üzeneteket fogalmaz meg, a teendőket egyszerű instrukciókkal foglalva össze. Tíz alapvető ajánlás van. Az iránymutatásban meghatározott összes főbb üzenet és ajánlás ma is tökéletesen megállja a helyét A jelentéstételi és tanulási rendszerek célja és szerepe A jelentéstételi rendszerek legfontosabb célja magának az egészségügyi ellátásnak a javítása és az egészségügyi szakemberek biztonságosabb 12

13 munkavégzésének elősegítése az adatelemzések és a vizsgálatok eredményei alapján. 13

14 1. táblázat: A jelentéstételi rendszerek neve EU-tagállam Események jelentésére szolgáló rendszer neve Szint AUSZTRIA 1. CIRSmedical.at. 2. Regionális CIRS-hálózat. 3. Helyi jelentéstételi és tanulási rendszer regionális (önálló) helyi (önálló) BELGIUM Események és kvázi balesetek jelentéstételi helyi (önálló) és tanulási rendszere. CIPRUS Állami kórházakban előforduló helyi (önálló) nemkívánatos események és kvázi balesetek jelentéstételi rendszerei CSEH Események jelentésére szolgáló országos nemzeti KÖZTÁRSASÁG rendszer. DÁNIA Dán betegbiztonsági adatbázis. nemzeti EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Nemzeti jelentéstételi és tanulási rendszer nemzeti helyi (központi rendszerhez csatlakozva) nemzeti helyi (önálló) regionális (önálló) helyi (önálló) ÉSZTORSZÁG Különböző nevek a regionális kórházakban helyi önálló rendszerek. FRANCIAORSZÁG* A regionális és helyi szintű jelentéstételi és tanulási rendszereknek különféle neveik vannak. HOLLANDIA Gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos nemzeti események országos jelentéstételi és helyi (a központi tanulási rendszere A Centrale Medicatieincidenten rendszerhez Registratie (CMR) rendszert csatlakozva) kiterjesztették minden váratlan egészségügyi eseményre. Helyi jelentéstételi rendszerek kórházakban és az alapellátásban ÍRORSZÁG Nemkívánatos események kezelésére nemzeti szolgáló nemzeti rendszer (NAEMS). LETTORSZÁG Egyes kórházak saját jelentéstételi és helyi (önálló) tanulási rendszert hoztak létre. LUXEMBURG A kórházak saját jelentéstételi és tanulási helyi (önálló) rendszert hoztak létre helyi szinten. MAGYARORSZÁG Nemzeti jelentéstételi és tanulási rendszer nemzeti (NEVES) NÉMETORSZÁG** 1. CIRSmedical.de. országos (1, 2, 3) 2. Kórházi CIRS-hálózat. regionális (4) 3. Alapellátási műhiba-bejelentési és tanulási rendszer Németországban. 4. Berlini CIRS-hálózat. NORVÉGIA Események jelentésére szolgáló rendszer. nemzeti OLASZORSZÁG Sentinel események felügyeleti rendszere. nemzeti regionális helyi (központi rendszerhez csatlakozva) SPANYOLORSZÁG Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SINASP) nemzeti regionális helyi (központi rendszerhez 14

15 SVÉDORSZÁG SZLOVÁKIA SZLOVÉNIA Lex Maria. Országos informatikai támogatás a nemkívánatos események kiváltó okainak azonosítását célzó elemzéshez (NITHA) és országos adatbázis a kiváltó okok azonosítását célzó elemzés tanulságainak levonásához. Nemzeti minőségügyi regiszter Kórtörténetek évenkénti országos felülvizsgálata (módosított IHI globális kiváltó eszköz) a helyi és országos adatbázisba bejelentett nemkívánatos események észlelésére. A Patient Insurance LÖF jelentéstételi és tanulási rendszere. Betegtanácsadói bizottságok jelentéstételi és tanulási rendszerei. További regionális és helyi jelentéstételi és tanulási rendszerek. Váratlan események kötelező és kórházi egészségügyi ellátási hibák önkéntes bejelentése. Események jelentésére szolgáló országos rendszer. csatlakozva) nemzeti regionális helyi nemzeti nemzeti *Franciaország: A jelentéstétel és a tanulás a nemzeti betegbiztonsági program (2013/2017) egyik legfontosabb célkitűzése. Az egészségügyi ellátás során elkapott fertőzések és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó súlyos nemkívánatos események regionális egészségügyi szabályozó hatósághoz való bejelentése törvényi kötelezettség. Jelenleg további szabályozás van kidolgozás alatt a jelentéstétel és a tanulás átfogó rendszerének megszervezése és végrehajtása érdekében. Pillanatnyilag három regionális egészségügyi szabályozó hatóságnál (26 közül) kísérleteznek szervezett jelentéstételi és tanulási rendszerekkel (különböző nevek alatt). Helyi szinten minden állami és magánkórházban működnek jelentéstételi és tanulási rendszerek. **Németország: A fent említett jelentéstételi rendszerek csak példaként szolgálnak a Németországban alkalmazott jelentéstételi rendszerekre. Ez a kiadvány nem szolgálhat általános áttekintéssel. A biztonság javítására tett erőfeszítések során a betegek és a szakemberek számára az jelenti a legnagyobb csalódást, ha az egészségügyi rendszerek jól láthatóan nem tanulnak saját hibáikból. Rendkívül fontos, hogy az egészségügyi szolgáltatók és szervezetek megosszák egymással mindazt, amit egy-egy vizsgálat alatt megtanulnak. A levont tanulságok lehető legszélesebb körben való megosztása kiváló lehetőség az egészségügy fejlesztésére. Az egészségügyi szakembereknek azonnal jelenteniük kell minden balesetet és váratlan eseményt, és ehhez jelentéstételi és tanulási rendszerre, illetve a munkahelyi sérülések bejelentése kapcsán szankciómentes kultúrára van szükség 5. Kerülnünk kell az olyan hibák újbóli előfordulását, amelyek elkerülhető hiányosságok miatt kárt vagy kárveszélyt okoznak a betegeknek. 15

16 E probléma egyik megoldási lehetősége a jelentéstétel, az adatelemzés és a konkrét intézkedések kidolgozása. A jelentéseknek az egészségügyi szolgáltatóktól, betegektől és rokonoktól a helyi egészségügyi szervezetekhez, a szervezetektől pedig a szélesebb nyilvánossághoz kell eljutnia a regionális vagy országos jelentéstételi rendszereken keresztül. Egy dinamikus jelentéstételi rendszer kulcsfontosságú információkkal szolgálhat az egészségügyi ellátási gyakorlatok javításához, és a kórházakban vagy más egészségügyi szervezetekben a jó biztonsági kultúra indikátora lehet. A biztonsági jelentések minimálisan alkalmasak lehetnek a veszélyek és kockázatok azonosítására, és tájékoztatásként szolgálhatnak a rendszer sebezhetőségeivel kapcsolatban. Ez segítséget nyújthat a javítást szolgáló kezdeményezések kidolgozásához és a gyakorlatok, rendszerek olyan módon történő megváltoztatásához, hogy csökkenjen a betegeknek okozott kár valószínűsége. Az 1. táblázat felsorolja a tagállamok jelentéstételi rendszereit és azok működési szintjeit. Jól látható, hogy a működés számos különböző szinten valósulhat meg. Ausztriában például nemcsak egy országos rendszer van használatban, hanem regionális és helyi jelentéstételi rendszerek is, amelyek önállóan, más rendszerektől függetlenül működnek. 5. Módszer Ez a jelentés elsősorban a meglévő tagállami jelentéstételi rendszerek kidolgozása és működtetése során szerzett gyakorlati tapasztalatokon alapul. A jelentés több szakaszban készült. Az első időszakban, 2013 júliusa és augusztusa között minden országot felkértek, hogy frissítsék a jelentéstételi rendszereikről az EUNetPaS adatbázisban megtalálható információkat. A cél a főbb jelentéstételi rendszerek többségének azonosítása és a helytálló elérhetőségi adatok beszerzése volt. A második szakaszban, 2013 augusztusa és októbere között meg kívántunk állapodni a jelentés űrlaptervezetébe belefoglalandó feltételekben. Dánia készített egy űrlaptervezetet, amelyet a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport többször felülvizsgált. Az űrlaptervezet valamennyi szakaszát újabb kérdésekkel egészítették ki. Az alcsoport valamennyi tagállamát felkérték, hogy töltse ki az űrlaptervezetet a saját jelentéstételi rendszeréről szóló adatokkal. A harmadik szakaszban, 2013 novembere és 2014 februárja között került sor az adatok elemzésére és a jelentés véglegesítésére. Ennek eredményeképpen főként szervezeti és igazgatási jellegű információkat kaptunk. Ezért a jelentéstételi és tanulási rendszerekkel foglalkozó alcsoport úgy döntött, hogy szisztematikusabb módszerrel gyűjti össze a jelentéstételi rendszerek létrehozásakor mérlegelt szempontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos információkat. 16

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH)

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH) A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális bíráskodás, Londoni Megállapodás) Ficsor Mihály (MSZH) A szellemi tulajdon biztonsága: új eszközök és törekvések MIE-továbbképzés

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Szabó Krisztina Júlia, főosztályvezető INTERREG IVC

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere

Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere Ország Belgium Cseh Köztársaság Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere A 2000. június 5-én hatályba lépett királyi rendelet szerint kizárólag háziorvosok, gyógyszertárak

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: Üzleti partnerek közösségi adószámának megerősítése Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Dr. Jean Kornél ügyvéd, senior partner

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat 1 A témák ismertetése A közösségi munkavállalás alapelvei Az átmeneti időszak A munkavállalás sajátosságai az egyes tagországokban Az EURES hálózat

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Az európai betegbiztonsági oktatással és képzéssel kapcsolatos főbb megállapítások és ajánlások

Az európai betegbiztonsági oktatással és képzéssel kapcsolatos főbb megállapítások és ajánlások Az európai betegbiztonsági oktatással és képzéssel kapcsolatos főbb megállapítások és ajánlások Az Európai Bizottság betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó munkacsoportján belüli, betegbiztonsági

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Háttéranyag 1. A projekt adatai Projekt megnevezése: A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon Operatív program neve:

Részletesebben

Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása

Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest, 2015. április 22. Európai Szabadalmi

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben