IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)"

Átírás

1 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Viselt név: I'-'V'-'ö.;:,.ro.:..;""s'-- _ Születési név: I,-,V,-,ö.;:,.ro.:..;"" s.. Anyja neve: Ic...:;o..::m.:.:b:..:.i Első utónév További utónevek I=R=en=át=a [ 1'- _ I=R=en=át=a [ 1'- _ I=M=ár=ia~ [ 1'-- _ Születési ország neve: Születési település neve: Imagyar ITatabánya Születési ideje:!tiililij -Iílil- 1 3 Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alapítvány Szervezet székhelye: Irányítószám: 0[!]~0 Település: I'-~_é_r_eg _ Közterület neve: I'-F_ő ----J Közterület jellege: lutca Házszám: Emelet: 1'-1_5_1 --'[ Lépcsőház: 1 --' Ajtó: 1 --' Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: [ill"~.~/~/[ill [TI!] - [ili]itll]] Képviselő neve: Iékán János Képviselő aláírása: Keltezés: Héreg Kitöltő verzió:2.64.0nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

2 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alapitvány Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) Előző év Előző év Tárgyév helyesbítése ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) A. Befektetett eszközök 1. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ṟ Ill. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök Készletek II. Követelések Ill. Értékpapírok, IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FRRÁSK. Saját tőke (PAsszíVÁK) Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény Ill. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 1.Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FRRÁSK ÖSSZESEN Kitöltö verzi6: Nyomtatvány verzi6:5.2 Nyomtatva:

3 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alapftvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen ezer forintban.) előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév helyesbítése helyesbftése helyesbítése 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek ' tagdíj, alapítótói kapott befizetés - támogatások adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei " 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótói kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek rátordltásai... Kltolto- verzl6: Nyomtatvány verzíö.s.z Nyomtatva:

4 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági meliéklete Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alapftvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév helyesbítése helyesbítése helyesbítése 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék , E. Tárgyévi eredmény (0-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, Illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi oxxvt.törvény alapján kiutalt osszeg :: 19 F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen 00 Nem Kitöltő verzi6:2.64.0nyomtatvány verzi6:5.2 Nyomtatva:

5 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név IHéregi Kálvin Alapitvány 1.2 Székhely Irányítószám: ]I!l~ ] Település: I_H_é_re_g= '! Közterület neve:i-f-ő [ Közterület jellege: lutca [ Házszám: 1151 [ Lépcsőház: 1 [ Emelet: 1 Ajtó: L- ---'[ 1.3 Bejegyző határozat száma: [ill.ffl.~/~ I~ 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: ~~~~~~~0-~ -~~ 1.6 Képviselő neve: Iékán János 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Karácsonyra élelemezési csomagokat készítettünk a Héregi Önkormányzattal egyeztetve a 70 év fölötti héregi lakosok részére. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ISZciáliStevékenység 3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfeladat, ~~~~~~==============~ jogszabályhely: éViCLXXXIX.tv Közhasznú tevékenység célcsoportja: 170év feletti héregi lakosok 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők~le-::' t::::s=za~' m=a=-: ~1=10=0========::::; Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzi6:2.64.0nyomtatvány verzi6:5.2 Nyomtatva:

6 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név IHéregi Kálvin Alapitvány 1.2 Székhely Irányítószám: ~!!l~~ Település: ILH_é_r_e.::.g [ Közterület neve: IFŐ [Közterület jellege: I,--~t_ca ----,[ Házszám: 1151 [ Lépcsőház: I [ Emelet: I Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat ~.~/~ I~ 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: 1.6 Képviselő neve: Iékán János ---..J[ 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A Héregi Roma és Civil Egyesület által megszervezett húsvéti locsolóbál keretein belül meghívott vendélelőadó finanszírozásához járult hozzá Alapitványunk. A Héregi Református Egyházközség tulajdonában lévö közösségi ház felújításával kapcsalatos pályázat során egy ünnepi istentisztelet keretében megrendezésre került - "Minek a házasság? Minek a család? Minek a nemzet?" - öbrentey Ildikó és Levente Péter elöadása. Az Alapítvány a Héregi Református Egyházközséggel összefogva évek óta családi délutánokat szervez. A résztvevők az általuk felajánlott alapanyagokból vacsorát készítenek, süteményeket hoznak magukkal és ~ymást megvendégelik, gyerekeknek kézmúves foglalkozásokat, közös játékokat szrveznek, a felnötteknek áhitat, beszélgetés. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IKulturális tevékenység I 3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi XCIX. tv. 3 [ 1 I 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: IHéregi lakosok, egyházi [ 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1500 [ 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Elöadó-muvészeti tevékenység feltételeinek megteremtése Kitöltő verzi6: Nyomtatvány verzi6:5.2 Nyomtatva:

7 A kettős könyvvítelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1. Szervezet azonosttö adatai 1.1 Név IHéregi Kálvin Alapitvány 1.2 Székhely Irányítószám: Település: I_H_é_re...:g=-- 1 Közterület neve: IFŐ I Közterület jellege: Házszám: 1151 [ Lépcsőház: I [ Emelet: I Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: ~~~~~~~~_~_~~ 1.6 Képviselő neve: Iékán János I'--ut_ca --J! --ll 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása ~014. évben a Héregi Református Egyházközség épületeinek felújitásához nyújtottunk segitséget Ft-tal. Valamint a közösségi ház pályázatának lebonyolítását, felújítását vállalta Alapítványunk részben saját ráforditásból, támogatásokból, részben MVH támogatás igénybevételévei. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IKulturális örökség védelme 3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfeladat, ~~~~~~==============~ jogszabályhely: éViLXIV.tv. ':-:=======::-:::::====:-;:::======================== 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: IReformátus Egyházközség, héregi lakosok, látogatók 3.4 Közhasznú tevékenységből részesü lők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzi6: Nyomtatvány verzi6:5.2 Nyomtatva:

8 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alaprtvány 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Tőkeváltozás/eredmény 935 helyi közösség támogatása 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevéken~ség érdekében felhasznált vagyon imutatása r (összesen) Közhasznú tevéken~ség érdekében felhasznált vagyon imutatása (mindösszesen " Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése EIClzőév Tárgyév civil szervezetek támogatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év helyi közösség támogatása Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 3978 Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: KItöltőverzió:2.64.0Nyomtatványverzió:5.2 Nyomtatva:

9 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alapftvány 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 13 H. Közszolgáltatási bevétel E. Normatfv támogatás, IIt«F. Az Európai Unió strukturális alapjai ból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-{C++E+F)] H. Összes ráfordítás {kiadás} Ebből személyi jellegű ráfordítás. 5 J. Közhasznú tevékenység ráfordftásai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenysé9.et Vé~Ző személyek száma ~a közérdeku önk ntes tevékenységről szóló 005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően} Erőforrás ellátottság mutatái Mutatá teljesítése Igen Nem Eetv. 32. (4) a) [(81 +82)/2> , - Ft] ~ Eetv. 32. (4) b) [Kl+K2>=] ~ Eetv. 32. (4) e) [(/1+12-Al-A2)/(Hl+H2»=0,25] ~ Társadalmi támogatottság mutatái Mutatá teljesítése Eetv. 32. (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] ~ Eetv. 32. (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2»=0,5] Eetv. 32. (5) e) [(Ll +L2)/2>= 10 fő] ~ ~ Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

10 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alapitvány Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Közösségiház felújítás MVH központi költségvetés 00 Támogatás forrása: Támogatás időtartama:.. Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó , - - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő 00 Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogdmenként Személyi ologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi telhasználásának szöveges bemutatása: la Héregi Református Egyházközség tulajdonát képezö közösségi ház felújhásának célja a létesitmény hötechnikai szintjének növelése. Ennek érkdekében a támogatásból a homlokzati nyílászárók teljes cseréje, a külső falazat utólagos hőszigetelése és a fafödém hőszigetelése készült el. A pályázat kapcsán egy ünnepi istentisztelet keretében megrendezésre került MMineka házasság? Minek a család? Minek a nemzet?"-öbrentey Ildikó és Levente Péter lelkiderügyakorlata a magatartáskultúra nézőponjából, és az előadást követően szeretetvendégséggel vártuk a megjelenteket. AZ uzren evnen vegzen T revexenyseqex es programok nemutatasa Kitöltő verzi6:2.64.0nyomtatványverzi6:5.2 Nyomtatva:

11 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági meuéklete Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alapitvány Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Támogatás forrása: Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: Héregi Roma és Civil Szervezet rendezvény támogatása V+V CP Szövetkezet központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás,.' más gazdálkodó 00 1 alkalom , - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő 00 Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogclmenként Személyi ologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: ~ Héregi Roma és Civil Egyesület által április 20-án megrendezésre került Locsoló bál vendégelöadójának finanszlrczása. AZ uzren evnen vegzeu T tevexenyseqex es proqrarnox nemurarasa Kitöltö verzi6:2.64.0nyomtatványverzi6:5.2 Nyomtatva:

12 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alapitvány Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Közösségi ekormix ház felújitás Kft. Támogatás forrása: központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó 00 Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: év ,,..., - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő 00 Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcimenként Személyi ologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi telhasználásának szöveges bemutatása: la2014. évben kivitelezésre került Héregi Református Egyházközség közösségi házának felújrtásához hozzájárulás. AZ uzren evnen vegzeu I tevexenyseqex es proqramox nemutatasa Kitöltő verzi6:2.64.0nyomtatvány verzi6:5.2 Nyomtatva:

13 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alapírvany Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Támogatás forrása: Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: Közösségi ház felújítás Eördögh Imre központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó ṟ - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő!il Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogdmenként Személyi ologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: évben kivitelezésre került Héregi Református Egyházközség közösségi házának felújításához hozzájárulás. AZ uzren evnen vegzen T tevexenyseqex es proqramox nemutatasa... Kitöltö verzl6:2.64.0nyomtatványverzi6:5.2 Nyomtatva:

14 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alapitvány Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Közösségi NAV ház felújitás központi költségvetés 00 Támogatás forrása: Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő 00 Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcfmenként Személyi ologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: évben kivetelezésre került Héregi Református Egyházközség közösségi házának felújitásához hozzájárulás. AZ uzren evoen vegzeu T tevexenyseqex es proqramox nemutatasa Kitöltö verzl6:2.64.0nyomtatványverzi6:5.2 Nyomtatva:

15 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: IHéregi Kálvin Alapftvány Támogatási program elnevezése: Közösségi ház felújftás Támogató megnevezése: Támogatás forrása: Támogatás időtartama: Vörös Zsigmond központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: tárgyévben folyósított összeg: 5000 Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő 00 Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcfmenként Személyi ologi 5000 Felhalmozási Összesen: 5000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: la évben kivitelezésre került Héregi Református Egyházközség közösségi házának felújhásához hozzájárulás. Az uzreu evnen vegzen T tevexenyseqex es proqramox nemutatasa Kitöltő verzi6:2.64.0nyomtatványverzi6:5.2 Nyomtatva:

16 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Ml - Mellékletek Törvényszék: III Tatabányai Törvényszék Csatolt meuékletek -01 Könywizsgálói jelentés -02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: ~ ~ -04 Jelenléti ív., Melléklet Eredetivel csatolva: rendelkezik: ~ ~ -0S -06 Meghatalmazás Egyéb Melléklet csatolva: ~ Eredetivel rendelkezik: ~ MelleKlet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Kitöltő verzi6: Nyomtatvány verzi6:5.2 Nyomtatva:

17 HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fö u Adószám: Bankszámla szám: JEGYZŐKÖNYV Készült: április 17-én 18 órakor a Református Egyházközség Közösségi Házában a kuratóriumi ülésen Jelen vannak: az alapítvány kuratóriumi tagjai és az alapítvány felügyelő szerv tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint ", ékán János köszöntötte a kuratóriumi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen a meghívottak közül mindenki megjelent, a jelenlevő szavazatok száma 7 db, így a kuratóriumi ülés határozatképes a 100%-os megjelenés alapján. Az ülésen megjelentek egyhangúan elfogadták,' hogy az ülés levezető elnöke ékán János, jegyzőkönyvvezető Vörös Zsigmond, a két hitelesítő tag pedig Levente Péter és Csordás József legyen. A meghívó ban foglalt napirendi pont ellen senki nem emelt szót, a napirendi pont megtárgyalható. Mindezek után a levezető elnök javasolta, hogy térjenek rá a napirendi pont megtárgyalására. Napirendi pont: évi beszámoló és közhasznúsági melléklet előterjesztése, elfogadása Az 1. napirendi pont keretében ékán János ismertette, hogy Az Ectv. 28. (1) bekezdése rendelkezései szerint a civil szervezet (kivétel: civil társaság) a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérleg-fordulónappal köteles beszámolót készíteni. Az Ectv. 29. (2) és (3) bekezdése alapján a számviteli beszámoló-csomag tartalma a mérleg, az eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet és a közhasznúsági melléklet. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete az ÁNYK programban letölthető nyomtatvány, amit kitöltést követően, az ülést megelőzően, március 27-én a Héregi Református Egyházközség Közösségi

18 Házában megtalálható hirdető tábláján nyilvánosságra hozta. Ennek megfelelően előterjesztette a évi beszámolót és közhasznúsági mellékleteket. Az ülés tagjai a évi beszámolót, a közhasznúsági mellékleteket megvitatták és az alábbi határozatot hozták: 2/2015. / sz. kuratórium ülési határozat A kuratóriumi ülésen jelenlévők!( igen (egyhangú) szavazattal elfogadták a évi beszámolót és a közhasznúsági jelentést 375e Ft mérleg főösszeggel és -953e Ft eredménnyel. ". r Mivel több kérdés, vélemény nem volt, ékán János közölte, hogy az ülés jegyzőkönyvének elkészülte után a szükséges dokumentumokat elkészítik, véglegesítik és az rszágos Bírósági Hivatal részére benyújtják, valamint a nyilvánosság számára elérhető módon közzéteszik. Ezek után az ülést lezárta. Kmf. Vörös Zsigmond (jegyzőkönyvvezető) Levente Péter (hitelesítő) Csordás József itelesítő)

19 HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fö u Adószám: Bankszámla szám: JELENLÉTI ÍV Készült a Héregi Kálvin Alapítvány április 17-i kuratóriumi ülésén megjelent tagokról Kuratórium tagjai: 1. ékán János 2. Csordás József 3. Levente Péter 4. Vörös Zsigmond., Alapítvány felügyelő szerv tagjai: 5. Somogyi József 6. Juhász Zoltán 7. Jakab István Kmf. Vörös Zsigmond (jegyzőkönyvvezető) ~\ \... Levente P; eter (h rte 1esítö ítő) Csordás József (hitelesítő)

20 HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u Adószám: Bankszámla szám: MEGHATALMAZÁS Alulírott ékán János (szül.: Héreg, , an.: Kiss Julianna, szem.szám: , lakik: 2832 Héreg, Fő u. 14l., adóazonosító jel: ) a Héregi Kálvin Alapítvány (2832 Héreg, Fő u. 151., adószám: 'kuratórium elnöke meghatalmazom Vörös Renátát (szül.: Tatabánya, ll. 13., an.: ombi Mária, szem.szám: , lakik: 2800 Tatabánya, Boróka u. 6/3., adóazonosító jel: ) - aki az Alapítvány Ügyfélkapus ügyintézésére egyébként jogosult -, hogy a -" kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet., egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete" megnevezésű nyomtatványt nevemben feltöltse, amennyiben lehetséges az ügyfélkapuján keresztül a kérelmet beküldje. Héreg, március 23. meghatalmazó meghatalmazott Tanuk: 1. Vörös Komél ;.SZ~ 2832 Héreg, ózsa Gy. u Sümegi Zoltán 2832 Héreg, Fő u Szig.sz.: JA

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária.

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária. egyszeruistett beszámolója és közhasznüsági mellékiete Torvényszék: Tárgyev: [is Nyregyházi Törvényszék PK 142 [jo BekuldO adatai Elötag Családi név Viselt név: jmarkóczi SzUletési név: Markóczi Anyja

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE 1 8 2 6 8 5 7 5 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai szamjel vagy adoszam Az egyeb szervezet megnevezese: SZIV SN OrSZagOS Betegegyesulet Az egyeb szervezet cime: 1134 Budapest, Angyalfoldi ut 36. 3,em. 122.

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Illl TTTF1 Mill A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Torvenyszek: 01 Fovarosi Torvenyszek Targyev: 2 0 1 2 Bekuldo adatai Elotag Viselt nev:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben