MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030)"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció ( ) Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával Miskolc, 2014.

2 Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának tervezetét december 21-én társadalmi vitára bocsátottuk. A 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendeletben előírtak szerint a társadalmasítás keretében a tervezetet eljuttattuk az államigazgatási szerveknek, a megyei önkormányzatnak illetve a környező települések önkormányzatainak. A tervezetet a város honlapján is közzétettük, a véleményezés lehetőségére a sajtóban hívtuk fel a civil és gazdálkodó szervezetek valamint a lakosság figyelmét. A tervezetet 18 államigazgatási szerv, a megyei önkormányzat, 8 települési önkormányzat, 8 gazdasági társaság (ezek között a legjelentősebb foglalkoztatók), 3 civil szervezet és 2 magánszemély véleményezte. A beérkezett vélemények jelentős része a koncepció szövegébe illetve tartalmába beépítésre került. Számos olyan projektötlet, javaslat is beérkezett, melyet a stratégia készítése során hasznosítunk. A következő oldalakon azokat a javaslatokat - illetve az ezekre adott válaszokat - foglaltuk össze, melyek a koncepcióba nem kerültek beépítésre. Általános észrevételek Ismerteti a vízvédelemmel, hulladékgazdálkodással, levegőtisztaság- és zajvédelemmel, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos betartandó jogszabályi előírásokat. Kéri mindezek figyelembevételét a koncepció kialakításakor. Észak Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A felvetésben megfogalmazottak nem részei a koncepciónak. Az integrált településfejlesztési stratéga készítése során figyelembe vesszük. A dokumentum utal korábbi feltáró munkafázisokra, javasoljuk az ott összegyűjtött adatok és információk, illetve elemzésük jelen dokumentumba történő beillesztését. Az észrevételezett adatok, elemzések a megalapozó dokumentumokban találhatók: a Helyzetfeltárásban, Helyzetelemzésben és Helyzetértékelésben. 2

3 Észak Magyarországi Vízügyi Igazgatóság Kérjük, a Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójában a szeptember 09-én kiadott szakvéleményünkben foglalt megállapításokat, javaslatokat érvényesíteni. Érintett területek: nagyvízi medrek, belvizes jellemzők, vízrajz, felszíni vizek monitoring rendszere, vízbázis-védelem, vízgyűjtő-gazdálkodás A felvetésben megfogalmazottak nem részei a koncepciónak. Az integrált településfejlesztési stratéga készítése során figyelembe vesszük. Borsod - Abaúj- Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Indokoltnak tartja, hogy a mélyen fekvő (ár- és belvizes) területek felmérése és feltüntetése a szabályozási tervben ill. a helyi építési szabályzatban az ott történő építés megtiltásával. A vélemény nem a koncepcióra vonatkozik. Miskolc Megyei Jogú Város ezeket az elveket a város rendezési tervében érvényesíti. Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság, Területi Igazgatóság Miskolc A nemzetközi kapcsolatok és annak szerepe homályosan megfogalmazott, nem a szükségességének és indokoltságának megfelelő szinten kerül említésre. A nemzetközi látókör erősítése szüksége, például a mindennapos alap és magas szintű szolgáltatások legyenek elérhetőek idegen nyelve(ke)n. Bár a gazdasági szereplők aktív részvételét megemlítik a stratégiai folyamatban, a tényleges részvétel és az integrált együttműködés a helyi gazdasági szereplőkkel (multinacionális vállalatok és kkv-k) nem kerültek meghatározásra az alcélok és tevékenységek leírásában. Javaslatok: - Miskolc Megyei Kórház megálló kiépítése a hozzá kapcsolódó városi infrastruktúrával - Körvillamos melyhez felhasználható lehet a Miskolc Rendező- Diósgyőr Vasgyár közötti nagyvasúti pálya. - Intermodális csomópont Miskolc Tiszai környezetében - Agglomerációs közlekedési rendszerek integrálása a városi közlekedési rendszerbe - Menetrendek összehangolás program A koncepcionális javaslatok beépítésre kerültek, a részletesebb kifejtés a stratégiában jelenik majd meg. A javaslatokkal egyetértünk ezek az Integrált Településfejlesztési Stratégia súlyponti projektjei lesznek, azonban a projektszintű megfogalmazásuk miatt a koncepcióban nem szerepeltetjük. 3

4 2. Miskolc jövőképe A dokumentum jövőkép részét tekintve megállapítható, hogy bár mindnyájan a lehető legpozitívabb változást tervezzük megyénk, településünk számára, javaslom az elképzelések megvalósíthatóságára hangsúlyosabb figyelemmel lenni. A koncepció 2030-ig tervez. A városvezetés mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy a vázolt jövőkép megvalósuljon. 2. Miskolc jövőképe, 3. A koncepció célrendszere A jövőkép és célok megfogalmazásának megalapozásához szükség van a jelenlegi állapot megismerésére, hiszen csak ennek tükrében tervezhetőek és mérhetőek a célok. Ennek hiányában az olyan célok megfogalmazása, hogy például a szűrővizsgálaton megjelentek aránya érje el a 80%-ot nem releváns, hiszen a dokumentumból nem derül ki a jelenlegi mérték. A dokumentumban csupán néhány viszonyszám szerepel a fejlődés mértékének meghatározására, de kiinduló adatok ismerete nélkül értelmezhetetlen. A koncepció részletes megalapozó dokumentumokra (helyzetfeltárásra, helyzetelemzésre és helyzetértékelésre) épül a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott struktúrában. 4

5 2.4 Miskolc épített környezetének és szolgáltatásainak jövőképe Zöld Akció Egyesület Nem igazán olvasható ki az anyagból, hogy mi lesz az a vonzerő amely pl. a városba irányuló turizmus nagymértékű emelkedéséhez vezet. Mindenképp kiemelt fontosságú a barnamezős területek, a rozsdaövezetek fejlesztése, hiszen mind porszennyezésük, zöldterület és egyéb funkciók rovására történő területfoglalásuk mellett az esztétikai téren is komoly hátrányai Miskolcnak. Megfontolandó lenne a tízemeletes panelépületek több szintjének visszabontása, egyrészt a csökkenő lakosság, másrészt a helyi légáramlatokra és az esztétikára gyakorolt hatásuk miatt is. Megfigyelhető, hogy épp ezen épületek kiürülő lakásaihoz kapcsolható a több problémát (helyi életminőség, lakókörnyezet romlása; közegészségügyi, közbiztonsági gondok) is okozó lakosok betelepülése. Nagyon fontos ezek korszerűsítése, zöldítése is. A Zöld Akció Egyesület koncepciót érintő megállapításait figyelembe vettük. A projekt jellegű javaslatokat a stratégia készítése során hasznosítjuk. A panelépületek itt megfogalmazott problémáinak orvoslására kísérleti programot tervezünk. 2.5 Miskolc térségi szerepének jövőképe Dédestapolcsányi Közös i Hivatal Mályinkai Kirendeltsége Némethi Zoltán Javasolja a Mályinka Lillafüred Miskolc közötti útszakasz felújításának beemelését a koncepcióba. Észak-Magyarországon jelenleg nincs nyilvános repülőtér. A város lemondott a légimentő bázisról is, amely Mályiba költözik át. Ezzel munkahelyek és milliárdos eszköz kerül el Miskolcról. A gazdaság, turizmus stb. fejlődése együtt kell, hogy járjon a repülőtér tudatos fejlesztésével. A javaslattal a stratégia készítése során tudunk foglalkozni. A város 100 km-es sugarú körzetében több nemzetközi légiforgalomra is alkalmas repülőtér található. A légimentő bázis Mályiba helyezése erősíti a térségi kapcsolatokat. 5

6 2.1. Miskolc gazdasági jövőképe A gazdasági jövőkép és a célrendszer sem mutat fel semmit abból, hogy mi fog történni annak érdekében, hogy növekedjen a Miskolcon élők gazdasági aktivitása Az alábbi pont beépítésére teszünk javaslatot: gazdasági, (ön)kormányzati és civil szereplők részvételével megvalósuló célzott programok hatására a Miskolcon élők gazdasági aktivitásának mértéke elérte a megyei jogú városok átlagát. Olyan rendszer működik a városban az inaktív népesség munkaerőpiacra történő belépésének és visszatérésének ösztönzésére, amelyben közfoglalkoztatás kis szerepet játszik az aktív munkaerőpiaci szolgáltatásokkal támogatott nyílt munkaerőpiaci, illetve a közösségi és szociális vállalkozásokban történő foglalkoztatás mellett. A munkavállalást segítő jártasságok elsajátítására, a foglalkoztathatóság növelésére kiemelt figyelmet fordít a város a mélyszegénységben élők, a gyermeket vállaló nők, a év közötti fiatalok 45 évnél idősebb aktív korúak vonatkozásában. Nyilas Misi Alapítvány - Civil Információs Centrum 3. A koncepció célrendszere 6 A felvetés nem a koncepció része, azt a stratégia antiszegregációs intézkedéseket megjelenítő fejezetében vesszük figyelembe. A jövőkép eléréséhez négy átfogó cél került meghatározásra, amelyek az Európai Uniós célrendszerhez kapcsolódnak és a helyi igények ismeretében valóban indokoltak. A részcélok tekintetében fontos lenne a helyzetértékelésből levezetett adatok, információk ismertetése, indikátorok meghatározása. A részcélok és feladatok leírása során az eszközrendszer bemutatása teljesen kimaradt, és bár utalás történik arra, hogy az ITS tartalmazza majd ezt az elemet, mégis fontosnak tartom e tartalom itt is történő megjelenítését. Fontos azt is kiemelni, hogy a célok megvalósításának nem egyedüli letéteményese Miskolc Megyei Jogú Város a, illetve több feladat nem is az önkormányzat kompetenciájában tartozik. Indokolt a közreműködő, részt vevő szervezetek és intézmények megjelölése is. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a Koncepció tartalmi követelményeit. A rendelet a következőképpen fogalmaz: a koncepció 4. fejezete,. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE. Miskolc Megyei Jogú Város elkészíti az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, így a felsoroltak értelemszerűen nem a koncepció tárgykörébe tartoznak.

7 3.1.2 Fenntartható környezet, vonzó városkép A városból való kerékpárral történő kijutást, valamint a város mind a négy A felvetésekkel egyetértünk, azokat a irányból történő kivezetését kerékpárúttal biztosítani kellene. stratégia készítése során vesszük - A kerékpárút hálózatot úgy kell kialakítani, hogy az szervesen illeszkedjen figyelembe, illetve ezek a a kialakítandó megyei kerékpárút hálózathoz. közlekedésfejlesztési koncepcióban - A személygépkocsival járóknak ki kell alakítani ingyenes parkolási érvényesíthetők. lehetőségeket a városkapukban és ezzel együtt a tömegközlekedést úgy fejleszteni, hogy azt célszerű legyen igénybe venni. - A Nyékládháza irányából 3.sz. főúton beközlekedőknek és a városon áthaladóknak célszerű lenne biztosítani az autópályán történő ingyenes haladást. (forgalom és zajcsökkentés is) - A belvárosi utakat ahol a zajhatás meghaladja az előírt értékeket, Borsod- Abaúj - Zemplén Megyei ajánlatos lenne a kopóréteget BBTM típusú zajcsökkentő burkolattal Kormányhivatal Közlekedési ellátni. Felügyelősége - A por és zajhatás csökkentése érdekében ahol ez lehetséges az út mentén 3 szintű növényzet telepítésével a hatásokat lehetne csökkenteni. - A csatorna és víznyelők szintbeemelésével, valamint rugalmas alátét alkalmazásával az ütéshatásból adódó zajhatás jelentősen csökkenthető. - A Dajka Gábor úton keresztül a DTM és ETM összekötése nem lehetséges. Már a korábbi eljárások során sem kerültek engedélyezésre ezek az elképzelések. Okok: zaj és porhatás jelentősen megnőne, az átmenő forgalom jelentősen meghaladná az előírt értékeket, stb. - A késő esti és éjszakai órákban javasolják a km/h sebességcsökkentést az úthoz közel elhelyezkedő lakóterületek környezetében. 7

8 MIVÍZ Kft. Hiányzik a koncepcióból az illegális szennyvíz bevezetés és elhelyezés csökkentése. Tudatos lakossági életvitel és közösségi kontroll szükséges a sérülékeny karsztvíbázis megőrzésére. Mikroerőművek telepítése a Szinvára. A szennyvíz hőtartalmának hasznosítása. A felvetett javaslatok nem a koncepció tárgykörébe tartoznak, a stratégiaalkotás során vesszük ezeket figyelembe. A mikroerőművek kérdése komoly ökológiai aggályokat vet fel. 3.2 Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása Nyilas Misi Alapítvány - Civil Hiányzik annak a közszolgáltatási minimumnak meghatározása, amelyet Információs Centrum minden városrészben biztosítani kellene. A közszolgáltatási minimum meghatározása A városrészek lehatárolását megalapozottnak tartom, az általános elvek is megfelelőek. A háttér információk, előzetes mérések eredményeinek megjelenítése úgy vélem, itt is szükséges lenne. nem a koncepció feladata. A kifogásolt tartalom a megalapozó dokumentumokban megtalálható, nem része a koncepciónak Településrészek fejlesztési céljai Radányi Judit A Kilián-déli lakótelepre vonatkozó esztétikai, fejlesztési észrevétel. A projektjellegű javaslatokat a városrészi feladatok meghatározásánál vesszük figyelembe. Herman Ottó Múzeum - A Népkert - Sportcsarnok - Múzeum - Kálvária domb tengely mentén erősíteni kell a városrész belső kohézióját, a Népkert-Avas térkapcsolat visszaállításával, gyalogos közlekedési és rekreációs funkciók bővítésével - Rehabilitálni kell a város legrégebbi, középkori műemlék középületét, a Herman Ottó Múzeum papszeri várostörténeti A javaslatok egy részét figyelembe vettük, a projektjellegű elképzelésekre a stratégiában térünk ki. 8

9 kiállítóhelyét - Fejleszteni kell az Avas-Belváros szerves kapcsolatát, a Szent István tér - Múzeum - Műemlék református templom és temető - avasi pincék tengely mentén gyalogos forgalmi és rekreációs funkciók bővítésével - A turisztikai attrakciók funkcionális bővítésével, a kulturális programkínálat fejlesztésével növelni kell Lillafüred vonzerejét - Avas kelet-népkert kiegészítése: Képzett és művelt lakosság 4. A további tervezés kiinduló adatai A továbbtervezési fejezet szűkszavú, hiányos, kevés tartalmú, pedig e fejezet részletes kibontása lesz a stratégia, a koncepcióban meghatározott célok elérése és a jövőkép megvalósulása érdekében. Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítésze A további tervezés kiinduló adatai rész kapcsán javaslom a társadalmi, környezeti, gazdasági állapotok nem felsorolásszintű, hanem részletezett, átfogó, elemző bemutatását. A továbbtervezés alapjául szolgáló adatokat a megalapozó tanulmányok részletesen tartalmazzák. A továbbtervezés alapjául szolgáló adatokat a megalapozó tanulmányok részletesen tartalmazzák. 9

10 4. 2 Javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változásokra Nincs kidolgozva a koncepció viszonylata a területfejlesztési tervekhez, a területrendezési tervekhez és a településszerkezeti tervhez. (Tr.R. 3. és 4. ) Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítésze A Helyzetfeltárás tartalmazza: a területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálatát, a területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálatát, a szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek az adott település fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításainak vizsgálatát valamint a hatályos településfejlesztési döntések bemutatását A koncepció készítésekor Borsod-Abaúj- Zemplén megye a a stratégiai részprogramot még nem véglegesítette. Annak elfogadását követően az összhang megteremtése ezzel a dokumentummal is megtörténik. 10

11 4. 3 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére Az aláfejtett területeken a beépíthetőséget geotechnikai-talajmechanikai dokumentáció alapján lehet eldönteni. További építésföldtani korlátozó tényezőként kell figyelembe venni az ismert vagy még feltáratlan pincerendszereket. A tervezésnél további korlátozó tényezőként kell figyelembe venni, hogy a város területén szennyeződésre érzékeny felszíni, illetve felszín közeli karsztos területek találhatók. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitánysága Miskolci Bányakapitányság A javaslatokat a rendezési terv során lehet figyelembe venni. 8. számú melléklet: Átfogó célok, részcélok és potenciális indikátoraik Az indikátorok esetében néhány apróbb változtatás szükséges. Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. Herman Ottó Múzeum A potenciális indikátorokat az alábbiakkal javasolja bővíteni - Javuló életminőség- Képzett és művelt lakosság cella: - Kulturális fesztiválokon, közösségi művelődési rendezvényeken résztvevők száma - A kulturális intézmények látogatószáma - Növekvő biztonság- Egyenlő hozzáférés és esélyteremtés cella: - Kulturális felzárkóztató programok száma A 8. számú melléklet potenciális indikátorokat sorol fel, amelyeket a stratégia illetve az egyes projektekhez kapcsolódóan véglegesítjük A 8. számú melléklet potenciális indikátorokat sorol fel, amelyeket a stratégia illetve az egyes projektekhez kapcsolódóan véglegesítjük Miskolc, január

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4.

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. Témavezetők: Fejezetfelelős tervezők: Közvetlen közreműködők: Péti Márton vezető tervező VÁTI STI Horkay Nándor VÁTI STI

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben