Ajánlati felhívás-az MNB részére külföldi és belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlati felhívás-az MNB részére külföldi és belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása"

Átírás

1 Ajánlati felhívás-az MNB részére külföldi és belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel dátuma: Iktatószám: 12495/2016 CPV Kód: Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank Vállalkozó székhelye, 1054 Budapest, Szabadság tér Teljesítés helye: 9. (MNB főépület), továbbá ajánlatkérő budapesti telephelyei Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: jegybanki tevékenység Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: Ajánlati/részvételi felhívás 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Nemzeti azonosítószám: AK04799 Postai cím: Szabadság tér 8-9. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Székely Márta Telefon: / Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés 1

2 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Nemzeti azonosítószám: AK04799 Postai cím: Szabadság tér 9. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr Mester Orsolya Telefon: / Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank, Expedíció Nemzeti azonosítószám: AK04799 Postai cím: Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Székely Márta Telefon: / Fax:

3 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb típus: I.5) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) Elnevezés: Az MNB részére külföldi és belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása Hivatkozási szám: KBE/103/2015 II.1.2) Fő CPV-kód : Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Rövid meghatározás: 3

4 Utazásszervezői feladatok ellátása: az MNB részére külföldi és belföldi hivatalos kiküldetések-hez kapcsolódó utazások megszervezése, lebonyolítása, és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítása (repülőjegyek, vasúti jegyek, biztosítások, transzferek stb) implant irodai szolgálta-tás keretében, a dokumentációban részletezettek szerint II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF (Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) II.1.6) Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll nem Ajánlatok valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: csak egy részre nyújthatók be Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) Meghatározás II.2.1) Elnevezés: Az MNB részére külföldi és belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszer-vezési és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó székhelye, 1054 Budapest, Szabadság tér 9. (MNB főépület), továbbá ajánlatkérő budapesti telephelyei II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Utazásszervezői feladatok ellátása: az MNB részére külföldi és belföldi hivatalos kiküldetések-hez kapcsolódó utazások megszervezése, lebonyolítása, és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítása (repülőjegyek, vasúti jegyek, biztosítások, transzferek stb) implant irodai szolgálta-tás keretében, a dokumentációban részletezettek szerint, a szerződéskötést követő 48 hónap leteltéig vagy a millió (egymilliárd kétszázmillió) forintos keretösszeg eléréséig. Ajánlatkérő igényének megfelelően a külföldi és belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó ajánlatok elkészítése, az ajánlatkérő által elfogadott ajánlatok foglalása, a költségek számlázása. Az utazási iroda kizárólagos rendelkezésre állása repülőjegy rendelés, szállás foglalás esetén. Az utazók részére útlemondási, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás nyújtása. Az utazásokkal kapcsolatban felmerülő különböző igények teljesítése (autókölcsönzés, hajó és kompjegy). Vonatjegyrendelés, amely kapcsolódhat bel- és külföldi kiküldetéshez. 4

5 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományszervezettsége, képzettsége és tapasztalata (az előírásoknak megfelelő szakemberek száma) 5 2 Vállalt többletszolgáltatás (utazást támogató mobil applikáció megléte) 5 x Költség kritérium 1 Egy darab repülőjegy kiállításának közvetítői szolgáltatási díja -rövid távú, azaz EU-n belüli (nettó, Ft/repülőjegy) 30 2 Egy darab repülőjegy kiállításának közvetítői szolgáltatási díja- hosszú távú, azaz EU-n kívül (nettó, Ft/repülőjegy) 10 3 Egy darab szállodafoglalásra vonatkozó közvetítői szolgáltatási díj mértéke (nettó Ft/db) 30 4 Betegség-, Baleset-, Poggyászbiztosítási díjból adott kedvezmény mértéke (%) 20 Ár Súlyszám: Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók ismertetése: II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem 5

6 Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ:. Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy ajánlattevő nyilatkozzon a dokumentáció szerint: - a vonatjegyekhez szükséges megállapodásokról - 7*24 órás telefonos elérhetőségről - IATA számot nyitásról - repülőjegyek kiállításához szükséges irodakódról - nemzetközi helyfoglaló rendszerről - nemzetközi szállásfoglaló rendszerről - SAP TM modulra vonatkozó ismeretekről III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm.r ). Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. III. Fejezetnek meg-felelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1. (2) bekezdés). Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonat-kozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 15. ). III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó pénzügyi intézménytől származó - megfelelő - nyilatkozato(ka)t, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 65. (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése és 19. (1) bekezdés a) pontja szerint], amely(ek)nek valamennyi vezetett számlára vonatkozóan tartalmazni(uk)a kell, hogy mióta vezeti a pénzügyi intézmény a számlát, és hogy az ajánlattevő számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő éven belül előfordult-e sorban állás. P.2. A Kbt. 65. (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. (1) bekezdése és 6

7 19. (1) bekezdés c) pontja szerint az előző 3 lezárt üzleti évben elért, a jelen közbeszerzés tárgya szerinti - külföldi és belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési és kapcsolódó szolgáltatások- tevékenységből származó éves nettó árbevételéről szóló nyilatkozat, attól füg-gően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyi-ben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (3) bekezdés értelmében, ha az ajánlattevő az előző bekezdés szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely te-kintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. (7)-(10) bekezdésében foglaltak szerint is meg lehet felelni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha P.1. a számlavezető pénzügyi intézmény(e)i nyilatkozat(i) alapján, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő éven belül bármely pénzforgalmi számláján sorban állás nem mutatkozott. P.2. a jelen közbeszerzés tárgya szerinti - külföldi és belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési és kapcsolódó (repülőjegyek, vasúti jegyek, biztosítások, transzferek)szolgáltatások - tevékenységéből származó éves nettó árbevétele az előző 3 lezárt üzleti év együttesében elérte összesen legalább a nettó 650 millió Ft.-ot [Kbt. 65. (1) bekezdés a) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése 19. (1) bekezdés a) pontja]. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat: M.1. a Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. (1) és 21. (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti - külföldi és belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési és kapcsolódó szolgáltatások - munkáinak referenciaként történő bemu-tatását, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22 (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, vagy igazolás csatolása útján. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak kötelezően tartalmaznia kell legalább a következő adato-kat: - a teljesítés idejét (év, hónap, nap), - a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója elérhetőségét, - a szolgáltatás tárgyát, - az ellenszolgáltatás nettó összegét, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfele-lően történt-e. M.2. A Kbt.6. (1) bekezdés b) pontjának és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. (1) bekezdése és 21. (3) bekezdés b) pontjának megfelelően nevezze meg azokat a szakembereit, akiket a tel-jesítésbe 7

8 be kíván vonni, és a dokumentációban található nyilatkozatminta kitöltésével és cég-szerű aláírásával mutassa be a megnevezett szakembereket, valamint a megnevezett szakem-berekre vonatkozóan nyújtsa be szakmai önéletrajzukat (a legjelentősebb feladatok, szakmai tapasztalat, vonatkozó nyelvtudás megjelölésével) és képzettségüket (IATA vizsga, nyelvisme-ret) igazoló dokumentum másolatát. Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. (7)-(10) bekezdésében foglaltak szerint is meg lehet felelni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Műszaki, szakmai szempontból alkalmas az ajánlattevő, ha M.1. az ajánlatában be tud mutatni egy darab ( egy szerződésből eredő), az eljárást megindí-tó ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti - külföldi és belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési és kapcsolódó(repülőjegyek, vasúti jegyek, biztosítások, transzferek) szolgáltatások- legalább nettó 800 Millió Ft. értékű és legalább 24 hónapig folyamatosan teljesí-tett referenciát (szerződést). (Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. (3) bekezdés a) pontja) M.2. ajánlatában be tud mutatni a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 2 fő, tárgyalóképes magyar nyelvtudással rendelkező olyan szakembert, akik IATA vizsgával és legalább 3 éves bel- és külföldi utazásszervezési szakmai tapasztalattal rendelkeznek, valamint akik közül egy fő (az implant irodában alkalmazott munkatárs) középszintű angol idegenforgalmi szaknyelvi ismere-tekkel rendelkezik. (Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. (3) bekezdés b) pontja) III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés teljesítésére a Ptk. és a Kbt. rendelkezései vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére a teljesítés megrendelő általi igazolását követően kiállított és benyújtott számla alapján átutalással kerül sor, figye-lemmel a Kbt (1), (3), (5) (6)bekezdésében, a Ptk. 6:130. (1)-(2) és az Art. 36/A. -ában foglaltak-ra is. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája 8

9 x Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodás esetében a négy évet meghaladó időtartam indoklása: IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 2016/11/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 9

10 HU IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2016/11/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9., II. em sz. helyisége. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: : A bontáson a Kbt. 68. (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges, és 5-10 percet vehet igénybe. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról x A megrendelés elektronikus úton történik x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: 1. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: december A szerződéskötés tervezett időpontja az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésé-nek napját követő 11. napon. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon. 3. Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bo-csátja a dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére az ajánlati felhívást tartalmazó hirdet-mény megjelenésének napjától. A dokumentáció előzetes regisztrációt követően letölthető a oldalról. A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. A dokumentációt az ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell átven-nie. Közös ajánlat benyújtása esetén elegendő egy dokumentáció átvétele. 4. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a kö-vetkező legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerző-dést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (2) és (4) bekezdésében foglal-takra vonatkozóan. 6. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (6) bekezdésében foglaltak sze-rint. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy arról is szük-séges nyilatkoznia. 7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbíró-sághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által meg-küldött igazolást. 8. A szerződéskötés feltétele, hogy Ajánlattevő rendelkezzen érvényes és hatályos, tevékenysé-gi 10

11 körében általa, munkavállalója, képviselője vagy alvállalkozója által megrendelőnek, illetve harmadik személynek szándékosan vagy gondatlanul okozott, valamint mulasztásából származó kár-eseményekre kiterjedő, éves szinten legalább a 500 millió Ft-t elérő kártérítési összegre (éves kárfizetési limit) vonatkozó felelősségbiztosítással. 9. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a jelen közbeszerzési eljárásban 10. Az ajánlat érvényességének feltététele, hogy ajánlattevő (vagy a közös ajánlattevők egyike) rendelkezzen IATA [International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövet-ség)tagsággal, és a] tagságot igazoló dokumentum másolatát az ajánlathoz csatolja. 11. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a II.2.5. pontban megadott résszempontok alapján értékeli, a dokumentációban részletezettek szerint. A részszempontonként kiosztható pontszám További előírások és információk a dokumentációban részajánlattételt kizárt, mivel az várhatóan a beszerzés ellenértékének növekedését okozná, negatívan hatna a beszerezés megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményeire, azaz gazdasági, műszaki, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve:dr Mester Orsolya lajstromszáma: VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 11

12 A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt a szerint VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/10/20 (éééé/hh/nn) Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák 12