NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL programozási időszak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak"

Átírás

1 NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL programozási időszak

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Fogalom-meghatározások Elszámolhatósági időszak Az elszámolhatóság feltételei Állami támogatásokra vonatkozó szabályok Tartalék, előre nem tervezett többletköltségek Általános tartalék képzése Előre nem tervezett többletköltségek (pl. pótmunka) finanszírozása AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE Beruházások Építés Eszközbeszerzések Ingatlan vásárlás Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költségei Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek Immateriális javak beszerzése Lízing Saját teljesítés Lakhatási célú beruházások (Housing) Próbaüzem Szolgáltatásvásárlások költsége Képzéssel és képzési anyagokkal kapcsolatos költségek Tanárképzéshez, képzők képzéséhez kapcsolódó különös szabályok Bérleti díjak Projektben közreműködő szakértők személyi jellegű ráfordításai Útiköltség, kiküldetési költség Előkészítés költségei Projekt-menedzsment költségek Általános (rezsi) költségek Értékcsökkenés Adók és közterhek, le nem vonható általános forgalmi adó ELSZÁMOLHATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ KORLÁTOZÁSOK Speciális szabályok megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtott támogatás esetén Árkedvezmény, részletfizetés Szállítói előleg Bevételek Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke hatálya alá tartozó, ún. Jövedelemtermelő projektek Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke hatálya alá nem tartozó, jövedelemtermelőnek nem minősülő projektek Bértámogatás Jólteljesítési garancia és garanciális visszatartás SPECIÁLIS ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK

3 4.1. Kutatás-fejlesztés és innováció Pénzügyi eszközök Technikai segítségnyújtás esetén alkalmazandó speciális szabályok Személyi jellegű ráfordítások Általános (rezsi) és projekt menedzsment költségek elszámolása A közreműködő szervezetekkel kötött szolgáltatási típusú szerződésekre vonatkozó speciális szabályok ERFA ÉS ESZA KÖZÖTTI ÁTJÁRHATÓSÁG KÜLÖNÖSEN NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ESZA esetében ERFA esetében Kohéziós Alap esetében ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÉS AZ ELSZÁMOLÁS MÓDJA EGYSZERŰSÍTETT ELSZÁMOLÁSI MÓD (PÉNZÜGYI EGYSZERŰSÍTÉS) Átalány Sztenderd egység költség Lump sum

4 BEVEZETÉS A korábbi, programozási időszakhoz képest az elszámolhatósággal kapcsolatos szabályozás módja megváltozott. Az egyik lényeges változás, hogy a Bizottság nem ad ki külön jogszabályt a költségek elszámolhatóságával összefüggésben. A költségek az egyes alapokra vonatkozó negatív lista (el nem számolható költségekre vonatkozó lista) kivételével 1 a tagállam döntésétől függően számolhatók el 2, ezáltal a Bizottság a tagállamok számára lényegesen nagyobb mozgásteret biztosít az elszámolhatóság kapcsán. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden költség elszámolható lenne. A fentiek alapján kiemelten fontos az elszámolhatóság általános szabályainak, elveinek lefektetése. Főbb változások a os időszakban érvényes uniós és hazai szabályozáshoz képest: A jogszabályok által meghatározott el nem számolható költségek kivételével a tagállam által megállapított elszámolhatósági szabályok/alapelvek az irányadóak. Lehetővé válik egyes költségek átalány, sztenderd egységköltség, illetve lump sum alapján történő elszámolása. Lehetővé válik a projektek előkészítési költségeinek elszámolása. Hangsúlyosabbá válik a különböző számviteli bizonylatok, nyilatkozatok alapján történő elszámolás lehetősége. A ban rendelkezésre álló források nagysága és a beavatkozási területek sokszínűsége elengedhetetlenné teszi, hogy elszámolhatósági kérdésekben a projekt alapos ismeretének fényében kelljen választ adni. Jelen útmutató (a továbbiakban: Útmutató) célja is elsősorban az elszámolhatósági elvek rögzítése, vagyis az Útmutató alapvetően irányelvként funkcionál az irányító hatóságok (a továbbiakban: IH)/ közreműködő szervezetek (a továbbiakban: KSz) számára, tágan határozva meg, mely költségek, milyen feltételek mellett számolhatóak el. Az elszámolhatóság konkrét szabályait azonban az akcióterv 3, illetve a pályázati felhívás 4 szükség szerint szűkítheti. Előfordulhat, hogy az Útmutatóban felsorolt költség adott projekt esetében csak bizonyos felső korlátig lesz vagy egyáltalán nem lesz elszámolható, valamint az akcióterv, illetve pályázati felhívás rögzíthet az Útmutatóban 1 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1080/2006/EK rendelet) 7. cikke Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1081/2006/EK rendelet) 11. cikk (2) bekezdése A Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 11-i 1084/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1084/2006/EK rendelet) 3. cikke 2 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 11- i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1083/2006/EK rendelet) 56. cikk (4) bekezdése 3 A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet] 2. (1) bekezdés a) pontja A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. (1) bekezdés 1. pontja 4 Ahol az útmutató pályázati felhívást említ, ez alatt értendő a kiemelt projekt felhívás, a kiemelt projektjavaslat, valamint a pénzügyi eszközök igénybevételére vonatkozó felhívás is.

5 meghatározott nem elszámolható költségeken túl, további nem elszámolható költségeket, költség-kategóriákat is. Az Útmutatóban leírtakat bővíteni, az arányokat növelni kivéve ahol azt az Útmutató kifejezetten megengedi nem lehet. Az elszámolható költségek meghatározásakor és ezek áttekintésekor célunk, hogy az Útmutató azonos beavatkozási/támogatási terület tekintetében azonos elszámolhatósági kritériumokat adjon meg, és számba vegye az összes költséget, ami a projekt előkészítése és megvalósítása során, ahhoz közvetlenül kapcsolódva felmerülhet. Szintén az akcióterv vagy a pályázati felhívás határozza meg az egyes költségtípusok egymáshoz vagy az összes elszámolható költségekhez viszonyított arányát, és azokat a költségeket, amelyek ezen Útmutatón túlmutatóan biztosan nem elszámolhatóak. Az Útmutató alapján készülhetnek program, akcióterv, vagy operatív program specifikus elszámolhatósági útmutatók is. Az Útmutató elválaszthatatlan része az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő intézkedések esetében elszámolható költségeket bemutató dokumentum. Az Útmutató az Európai Területi Együttműködés keretében megvalósuló programokra/ projektekre nem vonatkozik, azokra külön szabályozások érvényesek. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. (6) bekezdése szerint a központi koordinációs szerv az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben dolgozza ki az elszámolható költségek nemzeti szabályait. 5

6 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.1. Fogalom-meghatározások Költség: az Útmutató értelmezésében minden olyan tétel, ami a pályázat költségvetésében és a kedvezményezett elszámolásaiban megjelenik, beleértve a végrehajtás során felmerült és az IH/KSz által elfogadott változásokat is. Elszámolható költség 5 : az Útmutató által elszámolhatónak minősített költség, amely Az IH által a monitoring bizottság által előzetesen meghatározott szempontok alapján támogathatónak ítélt projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlenül összefüggésben merült fel; az 1.2. cím szerinti elszámolhatósági időszakban ténylegesen felmerült és kifizetésre került; és az 1080/2006/EK rendelet 6, az 1081/2006/EK rendelet 7, valamint az 1084/2006/EK rendelet 8 által nem kerül nevesítésre, mint nem elszámolható költség, valamint megfelel az Útmutatóban rögzített feltételeknek. Teljes költség: a támogathatónak ítélt projekt összes felmerülő, az IH felé elszámolható és az IH felé el nem számolható költsége. Támogatási intenzitás: a támogatásnak az elszámolható költségekhez viszonyított aránya. Projekt: február 9-e előtt meghirdetett konstrukciók esetében a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés h), o) és s) pontjában és az 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 3. pontjában, a február 9-én vagy azt követően meghirdetett konstrukciók esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet pontjában és az 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom. Az Útmutató projekt alatt érti a kiemelt és a nagyprojekteket, a technikai segítségnyújtási keretből, valamint a pénzügyi eszközök segítségével finanszírozott műveleteket is Elszámolhatósági időszak Általánosan a strukturális alapokból (ERFA, ESZA) és a Kohéziós Alapból támogatott projektek esetében az adott operatív program SFC-2007 rendszerben történő benyújtásának napja december 20. és december 31. között teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan a kedvezményezettnél felmerült és kifizetett költségek számolhatóak el, azzal a feltétellel, hogy a projekt nem fejeződhet be az elszámolási időszak kezdetéig. A projektek elszámolási időszakát az akcióterv, vagy a pályázati felhívás rögzíti a fenti időszak szűkítésére vonatkozó lehetőséggel. Az operatív programok módosítása esetén amennyiben a program új támogathatósági területtel bővül az elszámolhatósági időszak kezdete a program-módosítás SFC-2007 rendszerben történő benyújtásának napja. Amennyiben a projekt támogatásra kerül, a projekt a támogatási szerződésben rögzített tényleges megvalósításának kezdete előtti, de a fenti perióduson belüli időszakban is felmerülhet elszámolható költség. A pályázat benyújtását/befogadását megelőzően megkezdett, részben teljesített projektek és ezek költsége is elszámolható az általános elszámolhatósági időszakon belül 9. A projekt akkor minősül részben megvalósítottnak, ha a kedvezményezettnél 5 Az 1083/2006/EK rendelet 56. cikke 6 Az 1080/2006/EK rendelet 7. cikke 7 Az 1081/2006/EK rendelet 11. cikke 8 Az 1084/2006/EK rendelet 3. cikke 9 Amennyiben releváns, gondoskodni kell a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK rendelet) szabályainak figyelembevételéről. 6

7 felmerült költségek nem haladják meg a projekt összköltségének 80%-át. Erről független mérnöknek, vagy szakértőnek kell nyilatkoznia 10. A százalékos mértéktől indokolt esetben IH egyedi engedéllyel és az IH által meghatározott mértékben el lehet térni Az elszámolhatóság feltételei Általános feltételek: Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: Főszabály szerint a kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, fizikailag teljesített, tehát valós munkára alapozottak, melyek teljesülése kivéve előleg, valamint az egyszerűsített elszámolási módok esetét 11 (számlával vagy egyéb, azonos bizonyító erejű számviteli bizonylattal) 12 és jogalapja (pl. szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal) igazolható (valós költség alapú elszámolás). Teljes összegben (szállítói finanszírozás esetén támogatáson felüli összegben) az 1.2. cím szerinti elszámolhatósági időszak során kerültek kifizetésre. Kifizetett költségnek minősül a 2.7. cím szerinti értékcsökkenési leírás, valamint az állammal vagy önkormányzattal szemben adó- vagy járulék-elszámolás keretében beszámításra került kötelezettség. Kifizetett költségnek minősül továbbá a szállítói számlának a szállítói szerződés alapján a megrendelőnek járó kötbér vagy késedelmi kamat beszámítása miatt pénzügyileg nem rendezett része, kivéve az Útmutató alcíme szerinti szerződések alapján fizetendő késedelmi kamatot. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a szerinti beszámítás alapján történő kompenzáció kizárólag e nevesített esetekben fogadható el. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához, illetve végrehajtásához, és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az IH által előzetesen meghatározott fajlagos mutatókat). A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A piaci árat meghaladó összeg nem minősül elszámolható költségnek, kivéve ha a projektjavaslat elbírálásakor a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7. (10) bekezdése vagy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 26. (3) bekezdése alapján az igényelt támogatás csökkentésére került sor. Ebben az esetben az összeg, amely az igényelt támogatás csökkentésének alapjául szolgált, elszámolható költség lehet, a szokásos piaci ár figyelembe vétele mellett. A piaci ár alátámasztására benyújtott árajánlatok, ide nem értve a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatokat, kizárólag piaci feltételek mellett, független harmadik féltől 13 származhatnak. Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt előkészítése, végrehajtása érdekében merültek fel. Amennyiben a projekt átnyúlik a földrajzi határon, és a tevékenységek a projekt jellege 10 A projekt befejezettségére vonatkozó szabályokat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 152. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 88/A. (1) tartalmazza. 11 Az egyszerűsített elszámolási módok meghatározását és szabályait részletesebben az Útmutató 8. fejezete tárgyalja. 12 A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) a szerint 13 E tekintetben függetlennek tekinthetőek az olyan vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egymásban a Ptk. 685/B. -a szerinti többségi befolyással. 7

8 következtében nem megoszthatóak, az átnyúló tevékenységekkel kapcsolatos költségek abban az esetben elszámolhatók, amennyiben a projekt régióhatáron átnyúló része is közvetlen és kimutatható haszonnal bír a támogatott régió vonatkozásában. 14 A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Az adott projektben elszámolható költségek körét az akcióterv, illetve a vonatkozó jogcímrendelet alapján készített pályázati felhívás tartalmazza, és a költségek nem szerepelnek jogszabály/pályázati felhívás/az Útmutató által nem elszámolhatónak minősített költségek között. Az elszámolhatóság időszakában, és a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósításáig merültek fel. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 58. (1) bekezdése alapján, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége. Az ilyen gazdasági eseményekről szóló számlák esetében a teljesítés napja lehet későbbi, mint a projekt fizikai befejezése. Ebben az esetben a számla kiállítási dátumának a támogatási szerződés szerinti projekt megvalósítás időszakán belül kell lennie. Egyéb közösségi szintű horizontális politikák feltételeit teljesítik, tehát a projekt végrehajtása során a kedvezményezett betartotta pl. a közbeszerzési, versenyjogi (állami támogatási) 15, környezetvédelmi, esélyegyenlőségi szabályokat. Egyéb feltételek: Valós költség alapú elszámoláson túl, az ERFA-ból és ESZA-ból finanszírozott projektek esetében lehetőség van egyszerűsített elszámolási módszerek átalány (közvetett költségek esetében), sztenderd egységköltség, illetve lump sum alapján történő elszámolásra, amennyiben azok a Bizottság által elfogadott módszertan és a számviteli szabályokat is magukban foglaló nemzeti szabályokkal összhangban merültek fel. Csak olyan vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek számolhatóak el, amelyek a projekt előkészítéséhez, illetve végrehajtásához feltétlenül szükségesek, és arányos hozzáadott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan, közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a (vállalkozási) szerződésben rögzített tevékenység összköltségének százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza. Az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett az általános elszámolási szabályoknak megfelelően köteles alátámasztani a munka vagy a szolgáltatás teljesítésére és valós piaci értékére történő hivatkozással, részletes teljesítésigazolással. Amennyiben a vállalkozási szerződésben százalékos alapon meghatározott érték magasabb, mint a valós piaci ár, a különbözet nem elszámolható. A projekt egyes költségtípusainak egymáshoz vagy az összes elszámolható költséghez viszonyított százalékos aránya a projekt megvalósításakor projektszintű megtakarítás eredményeként sem lépheti túl a közösségi jogszabályban meghatározott maximális mértéket. 16 Közösségi jogszabályban nem szabályozott százalékos korlát túllépésének engedélyezése (pl. projektszintű megtakarítás esetén) az IH hatásköre. 14 L. Iránymutatás a közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokra (OJ C 54, ), az EU Bizottság i DG REGIO GF/cmm/D(2007) számú állásfoglalása (ikt. Sz.: ) 15 A versenyjogi előírásokat részletesebben az alcím tartalmazza /2006/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint az Útmutató pontja, 2.4., 2.5 címe. 8

9 Állami támogatásokra vonatkozó szabályok Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételeknek (állami forrás, szelektivitás, előny a kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közötti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseit, illetve az uniós acquis-t alkalmazni kelljen. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, abban az esetben az intézkedés az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül. Ilyen esetben a költségek elszámolhatóságának megítélésekor figyelembe kell venni az állami támogatásokra vonatkozó közösségi és hazai jogi szabályozást. Ennek értelmében csak olyan költségek számolhatóak el a támogatott projekt keretében, amelyek eleget tesznek az állami támogatásokhoz kapcsolódó közösségi és hazai jogszabályoknak. 17 Az 17 Az EK-szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83, ) Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 800/2008/EK rendelet (HL L 214, augusztus 9.) A Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379, ) A közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C 54/08) A közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról (2004/C 244/02) A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere (2006/C 323/1) A Bizottság közleménye a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről (97/C 209/03) Közösségi iránymutatás a környezetvédelem állami támogatásáról (HL 2008/C 82/01) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Közösségi iránymutatás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról (2006/C 194/02) A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabály (HL C 8, , o.) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., , o.) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól 22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról 27/2007. (X. 10.) ÖTM rendelet a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás konstrukció: Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás konstrukció: Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése keretében nyújtható támogatásokról 9

10 állami támogatásokra vonatkozó hazai szabályok szűkítőbbek lehetnek az általános elszámolhatósági szabályoknál. Az egyes támogatási kategóriák esetében a közösségi jogszabályok alapján elszámolható költségeket Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő intézkedések esetében elszámolható költségek köre c. dokumentum tartalmazza Tartalék, előre nem tervezett többletköltségek Általános tartalék képzése A tervezett általános tartalék az előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető, de elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére szolgál. Az előre nem látható, és elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető kiadások fedezetén túlmenően csak abban az esetben használható fel a tartalék, ha a projekt alapvető céljainak teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó, valós igényeken alapuló módosítások miatt pótlólagos műszaki tartalom megvalósítása válik szükségessé, melynek eredményeként a projekt keretében létrehozott szakmai tartalom kedvezőbb paraméterekkel bír (pl. tartósság, funkció, élettartam, terhelhetőség, kapacitás), ezáltal működtetése, fenntartása hatékonyabbá, költségtakarékosabbá válik. A tartalék maximális arányát az akciótervben (vagy pályázati felhívásban) kell meghatározni. A tartalék nem lehet több, mint a projekt támogatási szerződésben meghatározott összes elszámolható költségének 10%-a. Nagyprojektek esetében a tartalék nem lehet több, mint a projekt támogatási szerződésben meghatározott összes beruházási költségének 10%-a. Amennyiben a kedvezményezett kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a projekt biztonságos megvalósítása szükségessé teszi a magasabb tartalékösszeg képzését, az IH egyedileg engedélyezheti. A tartalék csak a KSz előzetes engedélyével használható fel. A tartalék felhasználása során figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályokat [pl. a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), január 1. előtt indított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerződések esetében a 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás konstrukció Út a munka világába keretében nyújtható támogatásokról 9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás konstrukció A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban keretében nyújtható támogatásokról 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól 31/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Közlekedés Operatív Programban közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztésére és járművek beszerzésére, valamint a 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítésére rendelt források felhasználására vonatkozó állami támogatási szabályokról 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 10

11 2003. évi CXXIX. törvény, illetve a Ptk. szerződésmódosításra vonatkozó előírásait], az Útmutatóban részletezett korlátokat, a költségvetés belső arányaira vonatkozó szabályokat. A támogatási szerződésben tervezett tartalék felhasználására átcsoportosítás jelleggel, szükség esetén a támogatási szerződés módosításával kerülhet sor. A módosítás következtében azonban a támogatási összeg, valamint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározott támogatási intenzitás nem növekedhet. Egyes nevesített, különösen indokolt esetekben pl. árfolyam-ingadozás költségnövelő hatásának ellensúlyozása, áfa-emelés költségnövelő hatásának ellensúlyozása az általános tartalékon túl címzett tartalék képezhető. E címzett tartalékok jogcímét, tervezését és felhasználását minden esetben legalább a központi koordinációs szerv által kiadott külön eljárásrendnek kell szabályoznia Előre nem tervezett többletköltségek (pl. pótmunka) finanszírozása 18 Amennyiben a projekt megvalósítása során olyan előre nem tervezett, és a kedvezményezett és a vele szerződő vállalkozó által előre nem látható a szerződéskötés alapjául szolgáló dokumentációban nem szereplő tevékenység költsége merül fel, amely megfelel az elszámolhatóság feltételeinek, a projekt eredeti célkitűzésének végrehajtásához és fenntarthatóságához elengedhetetlen, akkor ez a tevékenység támogatható. Építőipari pótmunkaként csak olyan munkák költsége számolható el, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, és amelyek az építési naplóban rögzítésre kerülnek. Az előre nem tervezett többletköltségek csak a KSz előzetes engedélyével számolhatók el, amennyiben a támogatási szerződésben meghatározott műszaki tartalom módosulásával, illetve költségátcsoportosítással járnak. Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések esetében a szerződés módosításának szabályait a műszaki tartalmat érintő (pl. pótmunka) miatti módosításokat is beleértve a Kbt a (2012. január 1. előtt indított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerződések esetében a évi CXXIX. törvény a), valamint építési beruházások esetében a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -a határozza meg. 18 Az építőipari pótmunka jogi szabályozására a Ptk (4) bekezdése, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet], a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt a az irányadó. 11

12 2. AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE Az elszámolható költségek részletes ismertetése minden olyan költségfajtát tartalmaz, amely valamelyik Strukturális Alap vagy a Kohéziós Alap hozzájárulásából finanszírozható. A nem elszámolható költségekkel kapcsolatos eltérő részletszabályokat az egyes alapok tekintetében az Útmutató 6. fejezete tartalmazza. Az állami támogatási kategóriákra vonatkozó elszámolhatósági szabályokat Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő intézkedések esetében elszámolható költségek köre c. dokumentum tartalmazza. Az egyes elszámolható költségfajták tekintetében minden esetben vizsgálandók az állami támogatási vonatkozások Beruházások Az Útmutató értelmezésében beruházás a következő: Tárgyi eszköz vagy immateriális jószág beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység; meglévő eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység. Az elhasználódott eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul; az eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével járó, az eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növelő korszerűsítés. Beruházás költségei alatt az Útmutató az Sztv. hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetében az Sztv. 47., 48. és 51. -a által meghatározottakat, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény) hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetében az Szja. törvény pontjában meghatározottakat érti a következő eltéréssel: az Útmutató 6. fejezetében a nem elszámolható költségek között felsorolt, egyébként az Sztv. szerint a beruházás bekerülési értékébe, illetve az Szja. törvény szerint a beruházási költségbe beletartozó költségek nem elszámolhatóak Építés Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények építési és értéknövelő felújítási, bővítési költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést. Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben az akadálymentesítés végrehajtása nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására, különösen amennyiben a fogyatékkal élő személyek projektben való részvétele egyébként nem lenne biztosított. Az akadálymentesítés szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét szakvéleménnyel kell alátámasztani. Építési költség idegen tulajdonban lévő ingatlanon is elszámolható lehet, amennyiben a kedvezményezett az idegen tulajdon használatára vonatkozóan jogalappal rendelkezik, és megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek. 12

13 Eszközbeszerzések Elszámolható költség az eszköz 19 bekerülési értéke, az Sztv. 47., 48. és 51. értelmezésében. Az európai uniós támogatások a projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető legkorszerűbb technológiát használó eszközök beszerzését támogatják. A projekt céljaival közvetlen összefüggésben, indokolt esetben elszámolható meglévő eszköz átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, zavartalan és biztonságos üzemeltetését szolgáló munka költsége is, amennyiben az felújításnak minősül. Az eszköz használatba vételét követően felmerült, a megvalósítási időszakot terhelő eszköz-biztosítási díj elszámolható Új eszközök beszerzése Főszabály szerint új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az új jelző csak olyan beruházási jellegű termékeket illet meg, amelyeknél a kedvezményezett rendelkezik a vétel (a számlakiállítás dátuma) időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal. Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak. ESZA-ból finanszírozott, átjárhatóságot nem megengedő pályázati felhívások esetében a projektek keretében az Sztv. 80. (2) bekezdésében meghatározott értékhatárig olyan kis értékű 20, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges, melyek nem értendők az Útmutató 6.1. címében felsoroltak közé. Ilyen eszközök után értékcsökkenés nem számolható el a projekt keretében Használt eszköz beszerzésének lehetősége A főszabálytól eltérően az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható a használt eszköz beszerzése: Adott eszközt a megelőző hét évben nem EU vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (pl. új eszköz beszerzése, lízing) igénybevétele nem indokolt. Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét. Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét. A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet pl. független értékbecslő igénybevételével). A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak Ingatlan vásárlás Ingatlanvásárlás alatt az Útmutatóban az Sztv. szerinti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok számlacsoportba tartozó tételek értendők 21, a földterületekre vonatkozóan a pont szerinti eltérésekkel. Az ingatlanvásárlás értéke elszámolható, amennyiben az ingatlanvásárlás vagy telephelyvásárlás (földterület a rajta lévő építménnyel együtt) közvetlenül kapcsolódik a projekt céljához és a projekt végrehajtásához megfelelő. Az IH hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy adott konstrukció esetében az operatív programot és a fejlesztéspolitikai célokat figyelembe véve az ingatlanvásárlás milyen arányt képviselhet az elszámolható költségek között. 19 Beleértve a tárgyi eszközökön belül kimutatandó tenyészállatokat (Sztv. 26. ) amelyek tartósan közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a vállalkozó tevékenységét. 20 Kis értékűnek a nettó Ft alatti egyedi beszerzési értékű eszközök számítanak az Sztv. értelmében. 21 Sztv. 26. (2) és (3) bekezdése 13

14 Az ingatlan értékét független értékbecslőnek kell megállapítania vagy alátámasztania. Az adás-vétellel kapcsolatos költségek pl. ügyvédi díjak, értékbecslés, kisajátítási terv, kártalanítási költségek a tulajdonjog megszerzéséhez kapcsolódóan merülnek fel, tehát elszámolhatóak. Az ilyen költségek az IH által meghatározott korlátba beszámítandók Földterület vásárlására vonatkozó különös szabályok Földterület tulajdonjogának, illetve a földterülethez kapcsolódó egyéb vagyoni értékű jog megszerzésének ellenértéke a következő feltételekkel elszámolható: A földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához. A földterület tulajdonjoga megszerzésének költsége o a Kohéziós Alapból támogatott projektek esetében nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át. o ERFA projektek esetében általánosan alkalmazandó a 10%-os határ, kivéve a környezetvédelmi célú használat esetét, amennyiben a földet nem mezőgazdasági hasznosítás céljából vásárolták, és a vásárlást közintézmény, vagy köztulajdonú intézmény bonyolította. A természetvédelmet (környezetmegóvást) szolgáló projekteknél a földvásárlás egyedi feltételeit az akciótervben (vagy pályázati felhívásban) kell meghatározni. A földvásárlást megelőzően független minősített értékbecslőtől vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szervtől 22 olyan igazolást kell beszerezni, amely megerősíti, hogy a vételár nem haladja meg a piaci értéket. Amennyiben az igazolás szerint a vételár meghaladja a piaci árat, a független minősített értékbecslő vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szerv által meghatározott ár képezi az elszámolható költség alapját. Létesítményeket tartalmazó földterület csak egyedileg indokolt esetekben elszámolható. Környezetvédelmi (természetvédelmi, vízügyi) célú használat esetén a következőkre kell figyelemmel lenni: A földterület megszerzésére irányuló tevékenység támogatása az akciótervben (vagy pályázati felhívásban) szerepel. A földterület megszerzésére irányuló tevékenység a pályázatban/projektben szerepel. A földterületet a pályázatban feltüntetett időszak alatt a tervezett célra kell felhasználni. A földterület az IH által elfogadott indokolt esetek kivételével nem használható mezőgazdasági célra. A földterület megszerzésére valamely közintézmény vagy köztestület által vagy annak nevében kerül sor. Az előkészítési költségek között a földvásárlás kizárólag IH egyedi döntéssel számolható el (2.4. cím). Az adásvétellel, illetve a földterülethez kapcsolódó egyéb vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos költségek pl. ügyvédi díjak, értékbecslés, kisajátítási terv, kártalanítási költségek, ténylegesen felmerülő tőkeköltségek a tulajdonjog, illetve az egyéb vagyoni értékű jog megszerzéséhez kapcsolódóan merülnek fel, tehát elszámolhatóak. Az ilyen költségeket azonban figyelembe kell venni a földvásárlással kapcsolatos százalékos korlát betartásának ellenőrzésekor. 22 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdése szerint a Kormány a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény 41. (3a) bekezdése alapján kisajátítási hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. 14

15 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költségei Vagyoni értékű jog: a földhasználat, az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti joga. 23 Ha a projekt megvalósítása olyan ingatlanokat érint, amelyekhez vagyoni értékű jogok kapcsolódnak és a projekt nem megvalósítható a vagyoni értékű jogok megváltása nélkül, ezen költségek elszámolhatóak. Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költsége azonban kizárólag a független árszakértői vagy értékbecslői határozat/szakvélemény által megállapított összeg erejéig lehet elszámolható függetlenül a Kedvezményezett által kifizetett összegtől. Az ilyen költségeket figyelembe kell venni a földvásárlással kapcsolatosan megállapított 10 %-os korlát betartásának ellenőrzésekor Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek, pénzbeli térítések (pl. vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó jogviszony megszüntetésének költségei) elszámolhatóak, amennyiben a projekt megvalósításához közvetlenül és elengedhetetlenül kapcsolódnak. Mivel e költségek nem ingatlan tulajdonszerzéshez kapcsolódnak, ezeket nem kell figyelembe venni a földvásárlásra vonatkozó 10 %-os korlát számítása során Immateriális javak beszerzése Az immateriális javak megszerzése és használatának költségei elszámolhatók. Az immateriális javak költségei között számolható el az adott tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló immateriális javak (pl. műszaki tudás és szabadalmak, egyéb szellemi termékek pl. szoftverek, kísérleti fejlesztés, vagyoni értékű jogok) bekerülési értéke Lízing Kizárólag pénzügyi lízing számolható el. Támogatott lízingügylet esetén kizárólag a lízingbe vevőnek nyújtható támogatás, a támogatás kedvezményezettje tehát közvetlenül a lízingbe vevő. A számlával vagy egyéb, azonos bizonyító erejű számviteli bizonylattal igazolt lízingdíj tőkerésze elszámolható, amennyiben a lízing az eszköz használatának legkedvezőbb módja, ellenkező esetben a többletköltségeket le kell vonni az elszámolható költségekből. Zártvégű pénzügyi lízing esetén, ha a legrövidebb lízingelési időszak egyenlő az eszköz hasznos élettartamával, a támogatás alapjául szolgáló elszámolható költség nem haladhatja meg az eszköz piaci értékét. Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén, ha a legrövidebb lízingelési időszak nem egyenlő az eszköz hasznos élettartalmával, a lízing díjakra a támogatható projekt megvalósítási időszakának arányában nyújtható közösségi társfinanszírozásával támogatás. Ebben az esetben a lízingbe vevőnek bizonyítania kell, hogy a lízing volt a legköltséghatékonyabb módszer a berendezés használatának megszerzésére. Amennyiben a költségek egyéb módszer alkalmazása (például a berendezés bérbevétele) esetén alacsonyabbak lettek volna, a többletköltséget le kell vonni a támogatható kiadásokból. A lízingszerződéssel összefüggő egyéb költségek nem elszámolhatók (pl. kamat, árfolyam-különbözet). Az elszámolás alapját kizárólag a projekt megvalósítás során 23 Sztv. 26. (3) bekezdése alapján. 24 Sztv a alapján. 15

16 ténylegesen kifizetett lízing költségek jelentik, tehát a megvalósítási időszakon túlnyúlóan felmerülő lízingdíjak nem elszámolhatók. A lízing futamidő azzal a feltétellel áthúzódhat a projekt-fenntartási időszakra, ha a lízingdíj támogatásból finanszírozott hányada a projekt megvalósítás időszakában teljes egészében (mintegy előtörlesztésként) kifizetésre kerül, a tulajdonjog átszállása a lízingbe vevőre pedig a fenntartási időszak során megtörténik. Visszlízing: Az elszámolható költség meghatározása a lízingbe vevőnek nyújtott támogatással kapcsolatban meghatározott feltételekkel összhangban történik Saját teljesítés Saját teljesítés Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett bizonyos beruházásokat vagy szolgáltatásokat nem harmadik személyektől szerez be, hanem saját maga végez. Nem számít saját teljesítésnek a kedvezményezett kapcsolt vállalkozása 25 által, vagy nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a részben vagy egészben tulajdonában lévő gazdasági társaság által végzett teljesítés. E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen önköltséget, 26 valamint az értékesítés közvetett költségeit 27, utóbbiakat kizárólag abban az esetben, amennyiben azok valós költségeken alapulnak, és megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan történik a tevékenységhez való hozzárendelésük. Az így elszámolt saját teljesítés értéke nem haladhatja meg továbbá a Kbt.-ben rögzített nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, függetlenül attól, hogy a pályázó adott tevékenysége tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles-e. A közbeszerzési értékhatár figyelembevétele biztosítja az objektív ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy a költséghatékonyság és a piaci verseny érvényesül. Amennyiben a pályázati felhívás erre lehetőséget ad, és a kedvezményezett kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a közbeszerzési értékhatár túllépése mellett a saját teljesítéssel való megvalósítás szolgálja legjobban a költséghatékonyságot, valamint a biztonsági érdeket, úgy a pályázó/kedvezményezett által készített önköltségszámítás alapján az IH ezt saját hatáskörben és felelősséggel jóváhagyhatja. Saját teljesítés vagy saját vállalkozásban végzett beruházás esetében a pályázathoz/projekttervhez olyan részletes, tételes anyagárakat is tartalmazó kalkulációt kell készíteni, amelyből az önköltség egyértelműen megállapítható, és ami összhangban van a pályázó önköltség-számítási szabályzatával. 25 Az Sztv. 3. (2) bekezdés 7. pontja alapján, ha az adott OP-ra alkalmazandó egyéb jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 26 A közvetlen önköltség pontos meghatározását az Sztv. 51. (1) és (2) bekezdése tartalmazza. 27 Az értékesítés közvetett költségeinek meghatározását az Sztv. 82. (3) bekezdése tartalmazza. 16

17 Ún. In-house beszerzések A Kbt. 9. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott in-house beszerzések alapján kötött szerződések elszámolhatóak, amennyiben azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét. Ezen beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell alátámasztani, amelyből a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot Lakhatási célú beruházások (Housing) 28 Lakhatási célú beruházások költségei a következő szabályok szerint elszámolhatók: Meglévő lakóépületek energiahatékonyságának növelése és megújuló energiahordozók Meglévő lakóépületek energiahatékonyságának növelését és a megújuló energiahordozók lakáscélú felhasználását célzó tevékenységekhez kapcsolódó költségek elszámolhatók a teljes ERFA-támogatási keret legfeljebb 4%-áig Egyéb lakhatási célú beruházások Az épület-felújításokkal kapcsolatos, a pont szerinti költségeken kívül egyéb költségek elszámolhatóak, amennyiben azok állapotromlással és társadalmi kirekesztéssel küzdő vagy azzal fenyegetett területekre irányuló integrált városfejlesztési művelet vagy prioritás keretében támogatott tevékenység kapcsán [1828/2006/EK rendelet 47. cikk (1) bekezdésében megállapított szempontoknak megfelelően került kiválasztásra) ; vagy a marginalizált közösségekre irányuló integrált megközelítés keretében. 29 merültek fel. Az elszámolhatóság mértéke: a Magyarországnak nyújtott teljes ERFA-támogatás legfeljebb 2%-a. A kiadások az alábbi intézkedésekre korlátozódnak: Már meglévő többcsaládos lakóházak közös helyiségeinek felújítása; Állami, önkormányzati vagy non-profit szolgáltató tulajdonában lévő, alacsony jövedelmű háztartások vagy a különleges szükségletekkel rendelkezők számára lakóhelyül használt, meglévő épületek felújítása vagy használati céljának megváltoztatása. Ez utóbbi esetben az intézkedések kiterjedhetnek a meglévő lakóépületek felújítására vagy pótlására (tehát a meglévő lakóépületek lebontására és új lakóépületek építésére is) A társadalmi kirekesztéssel küzdő vagy azzal fenyegetett területekre irányuló műveletek A többcsaládos lakóépületek A többcsaládos lakóépületek esetében, azok közös részeinek felújításával kapcsolatos költségek: Az épület következő fő strukturális elemeinek felújítása: tető, homlokzat, a homlokzaton lévő közös tulajdont képező ajtók és ablakok, lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok és ezek külső elemei, liftek. 28 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1828/2006/EK rendelet) 29 Lehetővé tette az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakásberuházási intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló, május 19-i 437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17

18 Az épület műszaki berendezései Állami, önkormányzati vagy non-profit tulajdonban álló, meglévő épületek használatának megváltoztatása Az állami vagy önkormányzati tulajdonban, részleges állami vagy önkormányzati tulajdonban, vagy non-profit szolgáltató tulajdonában lévő, alacsony jövedelmű háztartások vagy a különleges szükségletekkel rendelkezők számára lakóhelyül használt épületekkel kapcsolatban fölmerült költségek (létező épületek felújítása vagy használatának megváltoztatása a modern szociális lakhatás kialakítása érdekében) elszámolhatóak A marginalizált közösségek integrációjára irányuló műveletek A marginalizált közösségeket segítő lakhatási célú beruházási intézkedések kiadásai csak akkor támogathatóak, ha a következő feltételek teljesülnek: 30 A lakhatási célú beruházásokat olyan integrált megközelítésben megvalósuló beavatkozások keretében kell végrehajtani, amelyek különösen az oktatási, az egészségügyi, képzési és foglalkoztatási, valamint szociális (beleértve a rendszeres szociális munkát, közösség-fejlesztést) területen fogalmaznak meg célokat. A lakhatási célú beruházások csak akkor támogathatók, ha az integrált megközelítésen túl a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő térbeli és társadalmi integrációjához, és nem járulnak hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez. Az alábbi lakhatási célú beruházási tevékenységek támogathatóak: Meglévő lakóépületek felújítása (egy- vagy többlakásos épületek), Meglévő épületek lakáscélra történő átalakítása, Új lakóépületek építése (egy- vagy többlakásos épületek) Szegregált környezetben lévő, kiváltott lakások bontása, a terület rendezése (beleértve a tulajdonviszonyok rendezését). A lakhatási célú beruházási tevékenységek elszámolhatóságának mindegyik tevékenység esetében feltétele, hogy az érintett épületek az állam, önkormányzat vagy non-profit szolgáltató tulajdonában legyenek, vagy e szervezetek lakhatási beruházási céllal megvásárolják őket. A lakhatási célú beruházás keretében kialakított szociális bérlakásállomány kapacitást a beruházás fizikai befejezését követő 5 évig szükséges fenntartani. A marginalizált közösségek definícióját, valamint a lakhatási beruházásokra vonatkozó részletszabályokat az IH a pályázati felhívásban a társadalmi felzárkózásért felelős minisztériummal, valamint az egyéb érintett minisztériumokkal egyeztetve határozza meg Próbaüzem Próbaüzem költségei elszámolhatóak, ha azonban ez alatt bevétel keletkezik, annak kezelésére a projekt-bevételek kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (3.4. cím). 30 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló 1828/2006/EK rendelet módosításáról szóló, szeptember 17-i 832/2010/EU bizottsági rendelet COCOF 10/0024/01 (2011. január 28.) számú iránymutatása az ERFA programok keretében megvalósuló, a marginalizált közösségekre irányuló integrált lakhatási beruházásokkal kapcsolatban (guidance note on the implementation of integrated housing interventions in favour of marginalised communities under the ERDF). 18

19 2.2. Szolgáltatásvásárlások költsége Harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, Sztv. szerint igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások 31 költsége számolható el. Szolgáltatás költségei alatt az Sztv. 51. (2) és (3) bekezdése által meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel: az Útmutató 6. fejezetében a nem elszámolható költségek között felsorolt, egyébként az Sztv. szerint a szolgáltatás bekerülési értékébe beletartozó költségek nem elszámolhatóak. Különösen a következő szolgáltatási tevékenységek számolhatók el. Szakmai (közvetlenül a projekttevékenységhez kapcsolódó) szolgáltatások: Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata, Marketingeszközök fejlesztése, Piackutatás, Képzéshez kapcsolódó költségek ( alcím), Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége, Mérnöki, szakértői díjak, tanácsadás, K+F+I szolgáltatások díja 32, Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőség-ellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek). Projektmegvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb szolgáltatások: Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt, Egyéb szakmai tanácsadás költsége (pl. fordítási költségek), A közvetlenül a projekt tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek, a nyilvánosság biztosítása (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás, kommunikációs kampányok), Gépjármű bérlet (megvalósítók, illetve célcsoport szállításához), Biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei amennyiben a támogatás folyósításához a biztosítéknyújtás kötelező (pl. bankgarancia költsége, ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés díja), A fejlesztés tárgyára vonatkozó biztosítás biztosítási díja (pl. a projekt keretében beszerzett és használt nagy értékű eszközök külön biztosítása). A biztosítás díja a megvalósítási időszak végéig számolható el. A projekt megvalósításával kapcsolatban közvetve felmerülő, általános szolgáltatások: A jogszabályok által előírt nyilvánosság biztosításának költségei (kötelező EU arculati előírások biztosítása), Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei), Könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni, Jogi, közjegyzői költségek. 31 Az igénybe vett szolgáltatás fogalmát az Sztv. 3. (7) bekezdés 1. pontja, az egyéb szolgáltatás fogalmát az Sztv. 3. (7) bekezdés 2. pontja határozza meg. 32 A K+F+I költségek ESZA, illetve ERFA elszámolhatóságát az 1081/2006/EK rendelet 3. cikke és az 1080/2006/EK rendelet 4. cikke határozza meg. 19

20 Képzéssel és képzési anyagokkal kapcsolatos költségek Figyelembe véve a közösségi és hazai jogszabályokat, a képzési elemek vonatkozásában az elszámolható költségek a következők lehetnek, melyeket minden esetben a vonatkozó költségtípusnak megfelelő soron kell tervezni és elszámolni, kivéve amennyiben beruházáshoz kapcsolódnak: Az oktatók költségei (szakértői díj). Az oktatók és a képzésben résztvevők utazási és szállásköltségei (tekintettel a alcímben foglalt feltételekre). A képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei. Képzés megszervezése, lebonyolítása. Tananyag fejlesztése, kivitelezése, segédanyagok bérlése, beszerzése. A projekt keretében végrehajtott (tananyag) fejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak. A résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálata. A résztvevők (célcsoport) biztosításának díja a projekt megvalósítás időszakában. A célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, illetve egyéb, a képzésük idejére fizetett díjazás (pl. megélhetési támogatás), képzés ideje alatti munkaidőre fizetendő munkabére, vagy kereset-kiegészítés (legfeljebb a képzést megelőzően és az alatt elért átlagkereset különbözete), a vonatkozó hazai jogszabályok alapján ezen kifizetések után fizetendő adókkal, járulékokkal együtt elszámolható. A vonatkozó számításoknak tartalmazniuk kell a résztvevők létszámát, a juttatás egy főre és egy képzési időegységre vonatkozó összegét, és az időtartamot (órákban). Képzési, oktatási, kutatás-fejlesztési projektek esetén a résztvevők, illetve a kutatás-fejlesztésben közreműködő hallgatók, doktorandusok számára ösztöndíj is elszámolható. Az ösztöndíjra való jogosultság feltételeit (pl. meghatározott tanulmányi eredmény elérése) a pályázati kiírás vagy a projektjavaslat tartalmazza. Ösztöndíj a képzés eredményességét nem befolyásoló, igazolt betegség idejére is kifizethető és elszámolható. A célcsoport tagjai közül a képzésben részt vevők körében a képzés ideje alatt jelentkező azon költségek, amelyek gyermekeik vagy más, tőlük függő hozzátartozó gondozása miatt merülnek fel. Egyéb kiadások: o a képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja, o képzés részvételi díja, o vizsgadíj, o bizonyítvány kiállításának díja, o képzés eredményességének nyomon-követéséhez kapcsolódó költségek, o képzők kiválasztásához kapcsolódó költségek, o képzési helyszín akadálymentesítése, o képzéshez kapcsolódó egyéb költségek. Csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba. A költségeket résztvevőnként és alkalmanként vagy időszakonként (óránként, naponként, hetenként) az adott időszakban, adott helyen szokásos díjtételek figyelembevételével kell tervezni és elszámolni Tanárképzéshez, képzők képzéséhez kapcsolódó különös szabályok Képzők képzésének költsége abban az esetben elszámolható, amennyiben az egyébként rendelkezésre álló hazai forrásból megvalósuló képzésen túli tevékenységhez járul hozzá, illetve ez a támogatott projekt célcsoportja igényeinek kielégítését teszi lehetővé (többletértéket biztosító szolgáltatás vagy képzés). A normatív állami képzés nem elszámolható. 20

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramról Hitelprogram célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

TIOP és KMOP-4.2.1/A

TIOP és KMOP-4.2.1/A TIOP- 3.2.1 és KMOP-4.2.1/A Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremetése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével c. tervezési felhívásához Kiemelt

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP 2.1.7-15 A Felhívás célja a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER egyes fejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló NFGM rendelet tervezetéről 2008. JÚNIUS A nemzeti fejlesztési és gazdasági

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15. A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd forint.

GINOP-2.3.2-15. A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd forint. STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd forint. A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása prioritás SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak Érvényes 2010. november 1-től

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Program keretösszege 100 milliárd Ft Általános feltételek Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK I. A (KÖZ)BESZERZÉSEK Elszámolhatósági feltétel útmutatók: A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Keretösszeg. Támogatási összeg. Intenzitás. Pályázók köre. Mikro-, kis- és középvállalkozások

Keretösszeg. Támogatási összeg. Intenzitás. Pályázók köre. Mikro-, kis- és középvállalkozások Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása Pályázat kódja Keretösszeg

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Dr. Udvari Anita TEÜ, PVEI Partneri szeminárium magyar partnerek részére Zalaegerszeg, 2011. június 22.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint.

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint. MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE PEST MEGYÉBEN HITELPROGRAM VEKOP-1.2.3-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67

Részletesebben

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekről programozási időszak

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekről programozási időszak ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER!

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! PÉNZÜGYI JOGOSULTSÁGI GI KRITÉRIUMOK RIUMOK MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM TTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 2013 Az elszámolható költség kategóriák a mindenkor

Részletesebben