(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 43/02 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 003 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 43/02 (2006.01)"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: B6D 43/02 ( ) (72) Feltaláló: Steg, Henning, 130 Tyresö (SE) (73) Jogosult: ARTA PLAST AB, Tyresö (SE) (4) Tartály (7) Kivonat (74) Képviselõ: Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest HU T2 A találmány tárgya tartály szilárd, pasztaszerû, valamint folyékony és meríthetõ termékek, különösen élelmiszerek számára, amely magában foglal egy tartályalsórészt (11) a termék befogadására, valamint egy, tartályfedélként kiképzett tartály-felsõrészt (12), ahol a tartály-alsórész (11) egy zárt, tartálynyílása (14) körül körbefutó peremmel (1) van ellátva, és ahol a tartály-felsõrész (12) egy, a tartálynyílás (14) körül körbefutó, ezt gallérszerûen körülvevõ gallérelembõl (16) áll, és egy, lényegében sík alakú fedélelembõl (17) áll, ahol a fedélelem (17) fólia alakjában van kiképezve, és a fedélelem (17) egy erre külön kiképzett gallérelemre (16) van rögzítve. A fedélelem egy, a tartályalsórésznek (11) a perembõl (1) kiemelkedõen kiálló elõreugró részére (21) oldhatóan van rögzítve, ahol a perem (1) a tartály-alsórésszel (11) egydarabosan van kiképezve. A leírás terjedelme 8 oldal (ezen belül 2 lap ábra) 3. ábra Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány tárgya tartály szilárd, pasztaszerû, valamint folyékony és meríthetõ termékek, különösen élelmiszerek számára, amely magában foglal egy tartályalsórészt a termék befogadására, valamint egy, tartályfedélként kiképzett tartály-felsõrészt, ahol a tartály-alsórész egy, lényegében zárt, tartálynyílása körül körbefutó peremmel van ellátva. Az ilyen jellegû tartályok, amelyek rendszerint mûanyagból készülnek és rendszerint ismert fröccsöntési eljárások segítségével vannak elõállítva, a legkülönbözõbb alkalmazásokhoz és a legkülönbözõbb méretekben vannak kereskedelmi forgalomban, és ezeket a legkülönbözõbb alakokkal az összes lehetséges termékhez alkalmazzák, amelyeket higiénikusan, illetve csíramentesen kell csomagolni. Például az ilyen tartályokba befogadva csomagolt egységekként élelmiszerüzletekben kínált termékekhez tartoznak például a mindenfajta tejtermékek, a hús- és húskészítmények, de a zöldségek és a gyümölcstermékek is, valamint a készételek hûtött és hûtetlen formában. Mivel a tárgykörbe esõ tartályok esetén tömeggyártási termékekrõl van szó, amelyeknek a példaképpen az elõbbiekben ismertetett jellegû termékeket higiénikusan, csíramentesen és légzáróan kell befogadniuk, kívánatos, hogy költség szempontjából elõnyösen elõállíthatóak legyenek, hogy ezeket a piac, azaz egyrészt a termékek gyártói és másrészt a fogyasztók elfogadják. Ezenkívül az ilyen tartályoknak a tartalomról, a termék összetételérõl, a termék energiatartalmáról egy lehetõleg teljes mértékû, gyakran külön törvényi elõírásoknak megfelelõ felsorolást, valamint a gyártási és lejárati dátumról való adatokat, valamint a tartályba befogadott termék egészségi összeegyeztethetõségérõl meghatározott egyéb, bizonyos országokban ezenkívül törvény által elõírt adatokat és hasonlókat kell tartalmazniuk. Ezen okból kifolyólag az ilyen jellegû tartályok rendszerint külön címkékkel vannak ellátva, amelyek az ilyen jellegû adatokat és a termékrõl való megfelelõ paramétereket a fogyasztó számára deklarálják. Gyakran a címkéken gyártók neve, speciális, törvény által védett védjegyek és hasonlók vannak elrendezve, és rendszerint az ilyen jellegû tartályokban lévõ számos termék vonatkozásában maga a termék, mint olyan is, le van képezve, például a kolbásztermék, a sajttermék vagy májpástétom alakjában lévõ termék vagy hasonlók. A külön címkéknek az a hátránya, hogy a tartály elõállítását jelentõsen drágítják, mivel a tartályon ekkor a termék betöltését és a tartály lezárását követõen a címkét vagy magán a tartályon, a tartályfedélen vagy adott esetben a tartályfedélen és a tulajdonképpeni tartályon kell elrendezni. Az ilyen jellegû tartályok esetén egy további jelentõs probléma abban rejlik, hogy például a tartálynak a fedél leemelésével történõ nyitása során, amely fedél a közismert joghurt- és túrótartályok esetén csupán egy alumíniumfólia által van képezve, a fedél nem erre a célra szánt helyeken a tartály peremtartományában szakad el, hanem a tulajdonképpeni fedél szakad szét, úgyhogy a nyitott tartály ezután már ideiglenesen sem zárható le, ha a tartályban lévõ terméket nem teljes mértékben vették ki, illetve fogyasztották el. Az ilyen jellegû tartályoknak egy másikfajta lezárása esetén, amelynél a tulajdonképpeni tartályfedélre egy, az elõbbiekben ismertetett módon nyomattal ellátott fóliát ragasztanak rá, nyitási kísérlet esetén azt a jelentõs hátrányt mutatja, hogy a fólia a nyitási kísérlet során a tulajdonképpeni tartályfedélrõl leválik, azaz attól leszakad anélkül, hogy a tartályfedélnek a tulajdonképpeni tartállyal való összekapcsolása kioldódna, azaz a tartályt nem lehet kinyitni, ami viszont a tulajdonképpeni cél. A tartályoknak egy olyan harmadik változata is ismert, amelyeknél egy, a tartályfedél elõállítása során az úgynevezett Immolded Label (IML) módszer szerint elõállított fedelet már a fröccsöntõ formában azzal a fóliával kötik össze, amely a tartályfedél külsõ lezárását képezi, és egy, a tartályfedélen túl kiálló fólia-perem-tartományt a tartállyal összekötnek. Az ilyen jellegû tartályok is mutatják azt a jelentõs hátrányt, hogy a tartályfedél peremtartományában erõsítetlen címke, illetve a fólia ellenõrizhetetlenül a tartály nyitása során leszakadt, illetve szétszakadt, és ezenkívül a felszakítás során a fólia és a tartályfedél közötti feszültséghalmozódás miatt az Immolded Label módszer szerinti technika alkalmazása ellenére a fólia a tartályfedélrõl ellenõrizhetetlenül leszakadt, és a tartály már csak idegen szerszám, mint olló, illetve kés, segítségével nyitható ki. Magától értetõdõ, hogy egy ilyen módon nyitott fedél már nem képes arra, hogy a tartálynyílást akárcsak ideiglenesen lezárja, amikor a tartályba foglalt terméket még teljes mértékben ki nem vették. Egy további lényeges hátrány, hogy egy ilyen módon kiképzett tartály nyitásának az a következménye, hogy a környezet, illetve maga a fogyasztó, illetve a felhasználó bepiszkolódik. Az ugyanezen bejelentõre visszavezethetõ EP A számú közzétételi iratból egy olyan, a tárgykörbe esõ tartály ismert, amelynél az elõbbiekben az eddigi tartályokkal és tartályfedelekkel kapcsolatban bemutatott hátrányokat nagyon elegáns és hatékony módon küszöbölték ki. A legkülönbözõbb tartálytartalmakhoz való, a tárgykörbe esõ tartályoknak a tömeges használatra és ezáltal tömeges elõállításra való hasznosítása az ilyen jellegû tartályok elõállítása vonatkozásában ár szempontjából nagyon elõnyös megoldásokat igényel, ahol arra kell törekedni, hogy a tárgykörbe esõ, olyan tartályokkal szemben a költségeket még tovább csökkentsék, amely tartályok olyan tartály-felsõrésszel vannak ellátva, amely egy felsõ, kifelé mutató fóliából és egy ez alatt elhelyezkedõ fedélelembõl áll, amelyre a fólia fel van vive. A GB A számú dokumentum egy, az 1. igénypont tárgyi köre szerinti tartályt tár fel. Ebbõl kifolyólag a jelen találmány feladata, hogy olyan, a bevezetõben megadott jellegû tartályt hozzunk létre, amely a tárgykörbe esõ tartályhoz képest gyorsabban és könnyebben állítható elõ, amely az elõállításához a tárgykörbe esõ tartályhoz képest még kevesebb anyagot igényel, amelynél a tartály tartalmának 2

3 rendeltetésszerû felhasználása érdekében elsõ ízben történõ nyitása után a tartály ezt követõ lezárása esetén a zárási tulajdonságok javított tömítõtulajdonságokat mutatnak, és a tartály alapvetõen az elsõ nyitása után tetszõleges számú alkalommal lezárható és újból nyitható anélkül, hogy a tartály-felsõrész, illetve a tartály fedele és a tartály-alsórész közötti tömítõtulajdonságok romlanának. A feladatot a találmány szerint az 1. igénypont szerint oldottuk meg. A találmány szerinti megoldás elõnye, amire törekedtünk, abban van, hogy a tulajdonképpeni sík alakú fedélelem egy darabból áll, és a körbefutó gallérelemmel együtt, amely a fedélelem alakstabilitásának biztosítása érdekében egy mechanikus támaszt képez, a tartály-alsórészt, azaz a tartály tartalmát ismét biztonságosan le tudja zárni. Ezenkívül a találmány szerinti megoldás esetén azt az elvet hasznosítottuk, hogy a vizuálisan felismerhetõ információk felvételére szükséges sík alakú fedélelem a találmány szerinti esetben mind a tulajdonképpeni fedélelem funkcióját, mind a vizuális információt hordozó információhordozó funkcióját el tudja látni. A találmánynak egy elõnyös kiviteli alakja szerint a gallérelem összepattanó kötés módjára kiképzett bordaszerû tartománnyal van ellátva, amely a tartály-alsórésznek a tartálynyílás körül körbefutó bordája mögé reteszelõen kapcsolódik. A tartály-felsõrésznek a tartály-alsórésztõl, illetve a tartály-alsórésszel való ezen oldható kötésén csupán a mechanikusan stabilnak kiképzett, lényegében alakban merev gallérrész vesz részt, azaz a tartály-felsõrész elõállítására való anyagszükséglet célzottan a gallérelem kiképzésére lehet korlátozva, míg a tulajdonképpeni fedélelem a feladat szerint annyira vékonyra, azaz fóliaszerûen van kiképezve, hogy a tartály-alsórész, illetve a tartály-alsórészbe befogadott termék hermetikus lezárására irányuló funkciójának teljesítésére elegendõ legyen. A tartálynak egy további elõnyös kiviteli alakja szerint a gallérelem bordája és a tartály-alsórésznek egy, a gallérelem csatlakozótartományában kiképzett bordája egymással összereteszelt állapotban egymással lényegében párhuzamosan vannak kiképezve. Ezáltal elõnyös és egyszerû módon biztosítva van, hogy a tartály-alsórész bordája a tartály-felsõrész gallérelemének bordája számára tulajdonképpen egy vezetéket képez, úgyhogy a tartály-felsõrész a bordák által vezetve a zárási folyamat során könnyen a tartály-alsórészre vezethetõ, éspedig addig a pontig, ahol ezután a gallérelem a tartály-alsórésszel az említett összepattanó kötésen keresztül összereteszelhetõ. A találmánynak egy további elõnyös kiviteli alakja szerint az összepattanó kötésnek a gallérelemen kiképzett része egy, az összepattanó kötés bordáján kiképzett elõreugró rész által van képezve, amely összereteszelt állapotban a tartály-alsórész bordájának szabad vége alá nyúlik. Az ilyen jellegû, a tartály-felsõrész és a tartály-alsórész között létrehozott összepattanó kötés révén egy kötés szempontjából biztonságos és hermetikusan lezáró lezárást képezünk, amely a tartály sokszori nyitása és zárása után is egy tartósan biztosított mechanikus lezárási biztonságot nyújt, és csíráknak kívülrõl a tartály belsejébe való behatolásának megakadályozása érdekében tömör lezárásról gondoskodik. Elõnyös módon a tartály-alsórész körbefutó pereme a tartály-alsórésztõl lényegében derékszögben elállóan van kiképezve, ami által egyszerû módon biztosítható, hogy a gallérelem legalább részben biztonságosan a tartály-alsórészen zárt, illetve egymással összereteszelt alakban támaszkodhat. A körbefutó, lényegében derékszögben a tartály-alsórésztõl elálló perem ezenkívül még azzal az elõnnyel rendelkezik, hogy a tartályalsórész ilyen kialakítása révén a tartály-alsórész mechanikus stabilitása legalább a felhelyezendõ, illetve a tartály-alsórészt lezáró tartály-felsõrész tartományában egyszerû módon megnövelhetõ, és a tartály-alsórész ilyen kialakítása ekkor megengedi, hogy a tartály-alsórész egyéb részei a lehetõ legvékonyabb fallal lehetnek kiképezve, aminek köszönhetõen anyag, tömeg és költségek takaríthatók meg. A találmány szerint a tartály-alsórész körbefutó peremén egy kiemelkedõen tõle kiálló kiugró rész van kiképezve, amelyre a fedélelem oldhatóan van rögzítve. Az oldható rögzítés alatt ebben az összefüggésben azt értjük, hogy a terméknek a tartályba való betöltése után a fedél-felsõrészt a fedél-alsórészre felhelyezzük, és a tartály tartalmának ekkor csíramentesen hermetikusan történõ lezárása érdekében ezt a tartományt egy alkalmas kötés, például olvasztásos és/vagy ragasztásos kötés révén hermetikusan lezárjuk, ahol a tartálynak a tartály-felsõrész megemelésével és a tartály-felsõrész és tartály-alsórész közötti összepattanó kötésbõl való kioldása révén történõ nyitásához a ragasztásos, illetve hegesztéses kötés tartományát oldjuk, illetve ez oldható anélkül, hogy ennek során a tartály-felsõrész és a tartály-alsórész roncsolódna. Maga a fedélelem egy fóliaszerû testbõl van kiképezve, amely a tartálynak egy nagyon elõnyös kiviteli alakja szerint a körbefutó gallérelemmel egydarabosan össze van kötve, ami mûszakilag például azáltal valósítható meg, hogy a teljes tartály-felsõrész egyetlenegy fröccsöntési folyamat során egyetlenegy alkalmasan alakított fröccsöntõ formában állítható elõ, ahol egyben a már említett Immolded Label (IML) módszer szerint a kívülrõl a szemlélõ számára felismerhetõ, a tartály tartalmáról való vizuális információk, valamint más adatok felvitele a fröccsöntõ formában a tartály-felsõrész elõállítása során valósítható meg. A fedélelem a találmánynak egy másik további elõnyös kiviteli alakja szerint egy alkalmas kötés, például hegesztés és/vagy ragasztás útján a körbefutó gallérelemmel össze van kötve. A tartály-felsõrész ezen kiviteli alakja, amely ebben az esetben külön elõállított fedélelemmel és külön elõállított gallérelemmel van ellátva, ugyan költségesebb, ez a kialakítás azonban lehetõvé teszi, hogy adott esetben külsõ elõírások miatt egyrészt a gallérelem kialakítására, másrészt pedig a fedélelem kialakítására különbözõ anyagokat alkalmazzunk. 3

4 A sík alakú fedélelem vastagsága a tartály mérete, a tartály tartalma, a tartályba befogadandó termék függvényében, valamint a tartály kialakítására alkalmazott anyag függvényében széles tartományokban eltérõen választható meg, azaz közvetlenül a mindenkor a tartállyal megoldandó csomagolási problémához igazodóan. Azonban annak érdekében, hogy a fedélelem kiképzéséhez szükséges anyag felhasználását a lehetõ legalacsonyabban tartsuk, elõnyös, ha a fedélelem vastagsága 0,1 és 0,3 mm közötti tartományban van kiképezve. A sík alakú fedélelem elõállítására és/vagy a gallérelem elõállítására és/vagy a tartály-alsórész elõállítására elõnyösen egy fröccsönthetõ mûanyagot, például polipropilént alkalmazunk, ahol azonban más alkalmas fröccsönthetõ mûanyagokat is alkalmazhatunk, amennyiben a tartályba befogadott termék vonatkozásában semlegesek, azaz azt konzisztenciáját, ízét és hasonló jellemzõit tekintve nem befolyásolják. A fedélelem anyaga elõnyös módon úgy választható meg, hogy legalább fényáteresztõ legyen, ami azzal a nagy elõnnyel rendelkezik, hogy ekkor a tartályban lévõ termék a tartály zárt állapotában kívülrõl felismerhetõ. A fedélelemnek a terméknek a tartályba való töltését követõen a gallérelemre való oldható rögzítése, azaz hogy ezt követõen a tartályt a tartály-felsõrésszel hermetikusan lezárjuk, ahogy a fentiekben már említettük, a fedélelem és a gallérelem között hegesztéses kötés segítségével valósítható meg, ahol a hegesztéses kötés elõnyösen ömlesztõ-hegesztéses kötés. Ez a kötés alapvetõen azonban egy alkalmasan kiképzett ragasztásos kötés is lehet, ahol függetlenül attól, hogy ez a kötés egy hegesztéses kötés vagy egy ragasztásos kötés, ez oly módon van kiképezve, hogy a tartály rendeltetésszerû nyitása során, azaz a tartály-felsõrésznek a tartály-alsórészrõl való leemelése során csupán ez a hegesztéses és/vagy ragasztásos kötés oldható anélkül, hogy ennek során a tartály-felsõrész fedéleleme és a tartály-alsórész megsérülne. A találmányt ezt követõen az alábbi vázlatos rajzokra való hivatkozással egy kiviteli példa kapcsán részletesebben ismertetjük. A rajzon az 1. ábrán a tartálynak a 2. ábra A B vonala mentén vett metszete, ahol a tartály-alsórészre a tartály-felsõrész van felhelyezve, a 2. ábrán az 1. ábrán bemutatott tartályra vett felülnézet, a 3. ábrán az 1. ábra szerinti tartály-alsórész körülfutó peremének részlete a tartály-alsórésszel összereteszelt tartály-felsõrésszel, és a 4. ábrán egy tartály perspektivikus ábrázolása látható nyitott állapotban és eltávolított tartály-felsõrész esetén. A tartály, ahogy ez az 1. és 2. ábrán komplett alakban van ábrázolva, szilárd, pasztaszerû, valamint folyékony és meríthetõ termékek, különösen élelmiszerek befogadására szolgál. A tartály azonban orvosi készülékek csíramentes befogadására vagy orvosi eszközök, mint kötszerek, vagy egyéb apró termékek területén alkalmazható. Lezárt állapotban a tartálynak a kívánt termékekkel való megtöltését és az ezt követõ hermetikus lezárását követõen a tartályba befogadott termékek csíramentes tárolása biztosítva van. A tartály egy, a tulajdonképpeni termék befogadására szolgáló 11 tartály-alsórészt foglal magában. A 11 tartály-alsórész egy 14 tartálynyílással rendelkezik, amelyet a 12 tartály-felsõrésszel, lásd az 1. és 2. ábrát, zárunk le. A tartály-alsórész egy, lényegében zárt, a 14 tartálynyílás körül körbefutó 1 peremmel van ellátva, amely a 11 tartály-alsórész oldalfalaihoz képest lényegében derékszögben elállóan helyezkedik el. Utalnunk kell arra, hogy a 11 tartály-alsórész nemcsak az ábrán bemutatott, lényegében egyenes hasáb alakú formával rendelkezhet, hanem tetszõleges más formával is, például kerek vagy ovális keresztmetszettel rendelkezõ formával. Az elõbbiekben megadott, lényegében derékszögben a 11 tartály-alsórész oldalfalaitól elálló 1 perem oly módon értendõ, hogy a tartály, amennyiben egy lényegében sík alapon áll, az alaphoz képest lényegében párhuzamosan van irányítva. Mivel egyébként az ilyen jellegû tartályok ismertek, az alábbiakban a 11 tartály-alsórész szerkezeti kialakítására csak a találmány szerinti, a szerkezetet érintõ elõírásokkal kapcsolatban térünk ki. A tartály ezenkívül a már említett 12 tartály-felsõrészt foglalja magában, azaz a tulajdonképpeni tartályfedelet. A tartály-felsõrész, illetve a tartályfedél egy 16 gallérelembõl, lásd a 3. ábrát is, amely az 1. ábrának egy részletét ábrázolja, és egy lényegében sík 17 fedélelembõl áll, ami a 3. ábrán világosan felismerhetõ. Ezt a sík 17 fedélelemet a 11 tartály-alsórész és a 16 gallérelem egyéb falaival összehasonlítva sokkal vékonyabbra képezzük ki, amit részleteiben lejjebb még ismertetünk. A 16 gallérelem oly módon van kiképezve, hogy egydarabos alakrészként a tartálynyílás körül körbefut, azaz ezt gallérszerûen körülzárja, lásd ismételten különösen a 3. ábrát. A 16 gallérelem bizonyos tekintetben egy keretet képez, amely a sík 17 fedélelemet körülzárja. A 16 gallérelem lényegében két részt tartalmaz, éspedig a bordaszerû 16 tartományt, amely lényegében derékszögben a 12 tartály-felsõrésztõl, illetve a tartályfedéltõl eláll, és egy 23 peremet, amely a 17 fedélelemmel lényegében párhuzamosan van kiképezve. A 11 tartály-alsórész 14 tartálynyílása köré körbefutó 1 perem szabad végén szintén egy, a 14 tartálynyílás köré körbefutó 20 bordával van ellátva. A tartály-felsõrész 13 bordája és a tartály-alsórész 20 bordája egy közös összepattanó kötés mindenkori részeiként vannak kiképezve, éspedig oly módon, hogy a 16 gallérelem 13 bordája és a tartály-alsórész 20 bordája reteszelõen egymásba kapcsolódnak. A 13 borda és a 20 borda lényegében egymással párhuzamosan vannak kiképezve, ahol a két 13 és 20 borda a tartálynak az ábrákon bemutatott kiviteli alakja esetén 90 -nál néhány fokkal nagyobb mértékben a 17 fedéle- 4

5 lem síkjától és a tartály-alsórész 1 peremének síkjától elállnak. A 18 összepattanó kötés részleteiben egy, a 13 bordán kiképzett 21 elõreugró rész által van kiképezve, amely összereteszelt állapotban a 11 tartály-alsórész 20 bordájának szabad 22 vége alá nyúlik. A 17 fedélelem, ahogy már jeleztük, egy fóliaszerû testbõl áll, amely például 0,1 és 0,3 mm közötti tartományba esõ 24 vastagsággal rendelkezhet. A 17 fedélelem, azaz a fóliaszerû test a tartálynak egy elõnyös kiviteli alakja esetén a 16 gallérelemmel egy darabból, azaz integráns egységet képezõen lehet kiképezve. A tartálynak, illetve a 12 tartály-felsõrésznek egy ilyen jellegû kialakítása egyetlenegy fröccsöntési folyamat során állítható elõ. Azonban arra is van lehetõség, hogy a fóliaszerû test alakjában kiképzett 17 fedélelemet külön állítsuk elõ, és a körbefutó 16 gallérelemmel kössük össze, például hegesztés és/vagy ragasztás útján. Ebben az esetben a 16 gallérelem 23 pereme a 17 fedélelem 24 vastagságának megfelelõen egy körbefutó bemélyedéssel lehet ellátva, mint ahogy ez példaképpen a 3. ábrán látható. A 23 perem ezen mélyített részében a 17 fedélelem a 23 peremben ezáltal kiképzett keretezés révén vezetve az említett hegesztéses és/vagy ragasztásos kötés útján egymással összekapcsolható. A 11 tartály-alsórész körbefutó 1 peremén egy 21 elõreugró rész van kiképezve, amely a 1 perembõl kiemelkedõen elõreugrik. Ezen 21 elõreugró részen fekszik fel a fedélelem, és a 16 gallérelem a 1 peremnek a 21 elõreugró résszel szomszédosan elhelyezkedõ részén fekszik fel, lásd 3. ábrát, éspedig abban az esetben, ha a tartály le van zárva, azaz a 12 tartályfelsõrész a 11 tartály-alsórészre fel van helyezve. Miután a 11 tartály-alsórészt és a 12 tartály-felsõrészt az elõbbiekben ismertetett módon elõállítottuk, a 11 tartály-alsórészt (lásd 4. ábrát) a tartályba töltendõ termék elõállítása helyén a termékkel megtöltjük. Ezt követõen a 12 tartály-felsõrészt a 11 tartály-alsórészre helyezzük, és oly módon egymás felé mozgatjuk, hogy a 11 tartály-alsórész 20 bordája és a 12 tartály-felsõrész 13 bordája közötti említett összepattanó kötés elreteszelõdik. Ekkor a 17 fedélelem a 21 elõreugró részen fekszik fel, és a 16 gallérelem a tartály-alsórész 1 peremének szabad végén fekszik fel. Ezt követõen a 21 elõreugró rész tartományában a 17 fedélelemet a 21 elõreugró résszel összehegesztjük és/vagy összeragasztjuk. A 11 tartály-alsórész töltése, valamint a 17 fedélelemnek a 1 peremmel való ezt követõ összehegesztése vákuumban valósítható meg. A 12 tartály-felsõrésznek a tartály-alsórésztõl való eltávolítása érdekében a felhasználó ujjaival a 12 tartály-felsõrész 13 bordájának szabad alsó része alá nyúlhat, éspedig a 26 nyíl irányában. Mivel a 11 tartályalsórész és a tartály-felsõrész kialakítására alkalmazott anyag, amely például egy alkalmas fröccsönthetõ anyag lehet, például propilén, rugalmas, a 26 nyíl irányában a 13 borda rugalmas deformálása valósítható meg, úgyhogy ez és a 11 tartály-alsórész 20 bordájának szabad 22 vége közötti egymásba kapcsolódása megszûnik, ahol ezt követõen a 12 tartály-felsõrész összességében megemelhetõ, ahol ezt követõen a 21 elõreugró rész és a 17 fedélelem közötti hegesztéses és/vagy ragasztásos kötés oldódik. A hegesztéses és/vagy ragasztásos kötés oly módon van beállítva, hogy a nyitás során a 21 elõreugró rész és a 17 fedélelem sérülése nem fordulhat elõ. Amennyiben a 12 tartály-felsõrészt megfelelõ billentéssel még tovább megemeljük, a 21 elõreugró rész és a 17 fedélelem közötti kötést a teljes 14 tartálynyílás körül oldjuk. A teljes 12 tartály-felsõrész eltávolítása után a termék a 11 tartály-alsórészbõl kivehetõ. Amennyiben ezt követõen a 11 tartály-alsórészt ismét le kell zárni, a tartály-felsõrészt újból a 11 tartályalsórészre helyezzük, és a 27 nyíl irányában egymásra addig toljuk, míg a 12 tartály-felsõrész 13 bordájának összepattanó kötése és a 11 tartály-alsórész 20 bordájának összepattanó kötése egymással össze nem reteszelõdik. A 11 tartály-alsórészben található maradéktermék ekkor újból a lényegében tömören lezárt 11 tartályban tárolható. Amennyiben a fólia alakú 17 fedélelemet fényáteresztõ anyagból képeztük ki, a tartály felhasználója a tartály tartalmát a tartály zárt állapotában is felismerheti, ami a tartálytartalomnak például polcokon vagy hûtõládákban, vagy hasonlókban való prezentálásának céljaira nagy elõnyt biztosít. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Tartály szilárd, pasztaszerû, valamint folyékony és meríthetõ termékek, különösen élelmiszerek számára, amely magában foglal egy tartály-alsórészt (11) a termék befogadására, valamint egy, tartályfedélként kiképzett tartály-felsõrészt (12), ahol a tartály-alsórész (11) egy zárt, tartálynyílása (14) körül körbefutó peremmel (1) van ellátva, és ahol a tartály-felsõrész (12) egy, a tartálynyílás (14) körül körbefutó, ezt gallérszerûen körülvevõ gallérelembõl (16) áll, és egy, lényegében sík alakú fedélelembõl (17) áll, ahol a fedélelem (17) fólia alakjában van kiképezve, és a fedélelem (17) egy erre külön kiképzett gallérelemre (16) van rögzítve, azzal jellemezve, hogy a fedélelem egy, a tartály-alsórésznek (11) a perembõl (1) kiemelkedõen kiálló elõreugró részére (21) oldhatóan van rögzítve, ahol a perem (1) a tartály-alsórésszel (11) egydarabosan van kiképezve. 2. Az 1. igénypont szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy a gallérelem (16) összepattanó kötés (18) módjára kiképzett bordaszerû tartománnyal (19) van ellátva, amely a tartály-alsórésznek (11) a tartálynyílás (14) körül körbefutó bordája (20) mögé reteszelõen kapcsolódik. 3. A 2. igénypont szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy a gallérelem (16) bordája (13) és a tartály-alsórésznek (11) egy, a tartományban (19) kiképzett bordája (20) egymással összereteszelt állapotban egymással lényegében párhuzamosan vannak kiképezve.

6 1 4. A 2. vagy 3. igénypont egyike vagy mindkettõ szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy az összepattanó kötésnek (18) a gallérelemen (16) kiképzett része egy, az összepattanó kötés (18) bordáján (20) kiképzett elõreugró rész (21) által van képezve, amely összereteszelt állapotban a tartály-alsórész (11) bordájának (20) szabad vége (22) alá nyúlik.. Az 1 4. igénypontok egyike vagy többje szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy a tartály-alsórész (11) körbefutó pereme (1) a tartály-alsórésztõl (11) lényegében derékszögben elállóan van kiképezve. 6. Az 1. igénypontok egyike vagy többje szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy a fedélelem (17) fóliaszerû testbõl áll. 7. A 6. igénypont szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy a fedélelem (17) és a körbefutó gallérelem (16) együttesen fröccsöntési eljárással vannak elõállítva. 8. Az 1. igénypontok egyike vagy többje szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy a fedélelem (17) egy fóliaszerû testbõl áll, amely hegesztéses kötés révén a körbefutó gallérelemmel (16) van összekötve. 9. Az 1 8. igénypontok egyike vagy többje szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy a sík alakú fedélelem vastagsága 0,1 és 0,3 mm közötti tartományban van.. Az 1 9. igénypontok egyike vagy többje szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy legalább a sík alakú fedélelem (17) polipropilénbõl készült. 11. Az 1. igénypontok egyike vagy többje szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy a fedélelem (17) legalább fényáteresztõ anyagból készült. 12. Az igénypontok egyike vagy többje szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy a fedélelemnek (17) a gallérelemre (16) való rögzítése hegesztéses kötés (2) révén van megvalósítva. 13. A 12. igénypont szerinti tartály, azzal jellemezve, hogy a hegesztéses kötés (2) ömlesztõ-hegesztéses kötés. 6

7 HU T2 Int. Cl.: B6D 43/02 7

8 HU T2 Int. Cl.: B6D 43/02 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01) !HU000003213T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005442 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra !HU000003160T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 450081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006828T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742811 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007068 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( )

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) !HU000003148T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 148 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005441 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005730T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007504T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 020400 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2. ábra !HU000005776T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 776 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 012823 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004928T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 405256 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76412 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 923 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 923 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007923T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 923 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 09 002925 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005094T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 797487 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) 1. ábra !HU000004393T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 393 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 016054 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007273T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 273 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 742371 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 703 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 19/20 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 703 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 19/20 (2006.01) !HU00000703T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 703 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 111948 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E04C 2/04 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E04C 2/04 (2006.01) 1. ábra !HU000005407T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 015305 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére !HU000005370T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 765624 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01) !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 463 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7064 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006969T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778845 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007038T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 728985 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07. 16.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07. 16. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000220903B1_! (11) Lajstromszám: 220 903 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005054T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 732967 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003981T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 981 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000317T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 17 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73003 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004581T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 581 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 728604 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000636T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 36 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 748062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007279T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 123278 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008207T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 031077 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004537T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 537 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 802310 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben