HELYESÍRÁSI GYAKORLÓFÜZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYESÍRÁSI GYAKORLÓFÜZET"

Átírás

1

2 HELYESÍRÁSI GYAKORLÓFÜZET 8. osztály TIZENEGYEDIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2002

3 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II. 18.) MKM rendelet 13 (1.) bekezdése alapján a HELYESÍRÁSI GYAKORLÓFÜZET 8. OSZTÁLY címû kiadványt XXVIII/867-E/2000 szám alatt jóváhagyta és tankönyvvé nyilvánította. Írta és összeállította Dörnyei László Lektorálta Dr. Guttmann Miklós Bírálták Takács Jánosné Kozák Lászlóné Rajzok Havasi Virág Szerkesztette Esztergályos Jenõ AP 822/11 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Apáczai Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ ; fax: 95/ Felelõs kiadó: Esztergályos Jenõ ügyvezetõ Nyomdai elõkészítés MACROMAC, az Apáczai Kiadó grafikai stúdiója Nyomdai munkák: Kinizsi Nyomda, Debrecen Felelõs vezetõ: Bördõs János

4 BEVEZETÕ Az emberiség sokkal elõbb tanult meg beszélni, mint írni. Pontosabban: életmódja, gondolkodása és beszéde együtt fejlõdött. Az írás az élõ beszéd rögzítése azonban sokkal késõbb vált szükségessé. Legfontosabb állomásai a képírás, a szó- és szótagírás voltak, mígnem felfedezték a legegyszerûbb írásmódot: a betûírást. Ez azt jelenti, hogy minden egyes hangnak egy-egy grafikai jel betû felel meg, így bármelyik szó hangsora lejegyezhetõ és visszaolvasható. Ma az írás már nemcsak a kiváltságosak tudománya, mint egykor. Sõt! Korunk szinte minden embere számtalanszor kerül olyan helyzetbe, hogy gondolatait papíron kell rögzítenie. Nem mindegy azonban, hogy a leírt mondatok hûségesen tolmácsolják-e a gondolatot. Minden rossz mondat egy törött ablak, melyen át egy rossz gondolatra látni vallja Babits Mihály. A leírt mondat egyértelmûségének egyik legfontosabb feltétele a helyesírás, melyet mindenkinek gyakorolnia, ez irányú készségét állandóan fejlesztenie kell. Ehhez kívánunk mi is segítséget adni. Reméljük, hogy e füzet helyesírási feladatai hasznodra lesznek. Ebben bízva kívánunk jó munkát! ÚTMUTATÓ A GYAKORLÓFÜZET HASZNÁLATÁHOZ 8. osztályos lettél. Már nagyon sok nyelvtani ismeretet szereztél, melyek szükségesek a helyesírási szabályok, törvényszerûségek megértéséhez. Tudatos alkalmazásukban már némi jártasságot is szereztél. Ebben a füzetben éppen ezért már csak nagyon kevés szabályt találhatsz. A gyakorlatok megoldásakor a már tanultakat felidézheted tankönyveid és A magyar helyesírás szabályai segítségével. Ezért a feladatszám mellett a szabályzat hivatkozási számát most is közöljük. (Pl.: H. 25. b) Könynyebben megoldod a feladatokat, ha e gyakorlófüzet 5., 6. és 7. osztályos változataival már megismerkedtél. A T betûjel a feladatszám elõtt azt jelenti, hogy tollbamondás következik, tehát meg kell kérned valakit (szülõt, testvért, barátot), hogy diktálja le neked. A tollbamondás szövegét egy külön erre a célra rendszeresített füzetbe írd! A feladatok helyes megoldását, a tollbamondás ellenõrzését már önállóan végezheted a Melléklet segítségével. Az ellenõrzés után a javításról se feledkezz meg! Ha a gyakorlatot semmiképpen nem érted, vagy nem tudod megoldani, kérd magyartanárod segítségét, magyarázatát! Javasoljuk továbbá, hogy szerezd be Szemere Gyula: Hogy is írjuk? (Bp. 1987, Gondolat) címû könyvét, hiszen ez a feladattár e könyv alapján készült. 3

5 I. A HANGOK JELÖLÉSE 1. A HANGOKRÓL ÉS A BETÛKRÕL 1. Válaszolj a kérdésekre! H Hány hangot használunk nyelvünkben? Hány betûvel jelöljük ezeket a hangokat? Melyik az a hangunk, melyet kétféle betûvel jelölünk? Hogy nevezzük a betûk felsorolási rendjét? Mondd el, ismételd át, írd le! Melyik az a négy betû, amely a bõ ábécébe besorolható? E négy (az) írásgyakorlatunkban gyakran használt betût sorold az elõbbi 40 betûs ábécében a megfelelõ helyre! (Ha már velük együtt írtad le, karikázd be õket!) A(z) betû és a(z) betû közé a(z) betût, a(z) betû és a(z) betû közé a(z) betûket. 2. a) Pótold a hangfestõ szavak hiányzó magánhangzóit, majd válaszolj a kérdésekre! (A kérdések segítenek.) Mit csinál? s mp ly g, l lk d k, d ng, Milyen? g gy, s s, p p gy, m l H Hogyan jelöljük a magánhangzók idõtartamát? ha rövid: ha hosszú: b) Pótold a hangutánzó igék hiányzó mássalhangzóját, utána válaszolj ismét a kérdésekre! dü ög, fü ent, ko an, ko og, ávog, b u og, su og, lo an Hogyan jelöljük a hosszú mássalhangzók idõtartamát? ha egyjegyû: ha kétjegyû: ha háromjegyû: 4

6 H. 62. és Kerülhet-e három azonos betû (betûjegy) egymás mellé? a) Hogyan írnád a következõ szóelemekbõl álló szavakat? toll + val = sakk + val = több + bõl = jobb + ból = Melyik helyesírási alapelv érvényesül itt? b) sakk + kör = váll + lövés = balett + táncos = dzsessz + szerû = Miért nem érvényesíthetõ itt az elõbbi alapelv? 2. A MAGÁNHANGZÓK JELÖLÉSE H a) Igaz-e, hogy a magánhangzók idõtartamának jelentés-megkülönböztetõ szerepe lehet? A szópárok egyik tagját mi értelmeztük, a másikkal te írj mondatot! írt irt Szilágyi Erzsébet levelet írt Prága városába. buja búja Õs, buja földön dudva, muhar (Ady Endre: A magyar Ugaron) kor kór A kór õt is ágynak döntötte. tör tõr Amint befagy a tó vize, megy, és nádat tör. b) Gyûjts te is néhány ilyen szópárt, s alkoss velük mondatot! 5

7 H Pótold a szavak végén hiányzó i vagy í hangot! moz, Sany, r, ver, nén, néz, Lal, s, baromf, m, kifl, ródl, senk, maláj, pic, t, h, csitr, zokn, nin, hon, zr, Bab, cár, sz, v, kics, kocs, pincs, teps, Ors, gy Alkossuk meg a szabályt! A szavak az i leggyakrabban. Csak néhány szavunk hosszú í-re: H a) Gyûjts u, ú, és ü, û végû állatneveket! u: ú: ü: û: b) Nevezd meg u, ú, ü, û végû fõnevekkel a körülírt fogalmakat! Ha helyesen választod meg a szavakat, kezdõbetûjük összeolvasásakor az éppen alkalmazott helyesírási alapelv jelzõjét kapod. (Egy-egy betût segítségül megadunk.) A hal tüdeje : Riporter által vezetett beszélgetés: Fogadalom: Szíves: A szeszes ital népies neve: Egy mûvész, tudós mûveinek összessége: A munkadarab rögzítésének eszköze: Szabályalkotás: A szavak magánhangzóinak idõtartamát általában a elve alapján jelöljük. H Válaszd ki, melyik szóváltozat illik a mondatba! A helyesnek tartott szóalakot írd le (sorrendben)! N A K S T Z M T Y Közel 500 féle árú van a raktárunkban. áru Némelyik nagyon magas árú, de minõségük kiváló. áru A falú lakói vigyázták a gátat. falu Fehér falú házból van legtöbb a falúban. Fehér falu házból van legtöbb a faluban A tanut beidézték a bíróságra. tanút Beíratta a kisfiut az iskolába. Beíratta a kisfiút A papírcsomagból az 500 lapút Laput vedd meg! kötöttek a talpára, azaz kiadták az útját. laput Lapút 6

8 H Válaszolj ú, û végû szavakkal a kérdésekre! Milyen alakú a labda? Milyen ízû az ecet? Milyen súlyú a toll? Milyen alakú lehet a szemüveglencse? vagy: Milyen szerkezetû e feladat utasító mondata? Milyen hangulatú Kukorica Jancsi, miután elbúcsúzik Iluskától? Milyen látvány a szivárvány? Szabályalkotás: A melléknevek mindig az ú és az û. 9. Csoportosítsd a felsorolt ó, õ végû szavakat szófajuk szerint! Írj kétféle értelmezésük szerint egy-egy mondatot azokkal a szavakkal, amelyek fõnevek, illetve melléknévi igenevek egyaránt lehetnek! A csoportosítandó szavak: dió, bordó, bõ, õszülõ, csengõ, író, zajongó, lottó, meddõ, golyó, üdülõ, kongó, idõ, nézõ, tevékenykedõ, porhanyó, felhõ, mohó, hordó, sietõ Fõnevek: Melléknevek: Folyamatos melléknévi igenevek: Kétszófajú szavak (fõnevek és melléknévi igenevek): Mondatok: T. 10. Ne légy könnyelmû, ha írsz! H Húzd alá az alábbi szavak közül a helytelenül írottakat! Állapítsd meg szófajukat, s egészítsd ki a szabályt! Ezután írj velük egy-egy mondatot (kijavítva)! tanít, Tónit, nyit, szít, ordítt, épít, kárpit, vadit, pázsit, felnyit, görbítt, csalit, jobbit Szabály: Az -ít, -dít igeképzõ magánhangzója mindig, a t pedig mindig. Mondatalkotás: 7

9 H Magyarázd meg, miért helyes az írásmódja a két-két oszlopban felsorolt szavaknak! (A szavak szerkezeti vizsgálata segít!) búsul feldúl mélyül összegyûl(ik) fordul kinyúl zendül ledûl józanul elfúl vegyül kihûl koldul felülmúl terül meghûl 8 Magyarázat: H és Az alábbiakban egy-egy sorban 5-5 szót olvashatsz. Valóban röviden kell írni mindegyikben a magánhangzót? Eláruljuk: nem. De neked kell eldöntened, melyik az a szó, melynek helyesírása eltér a többitõl. A hibás(ak)at javítsd ki! a) csip, hiz(ik), ily(en), ij, kin b) hid, mily, sziv, viz, zsir c) fut, huny, jut, tyuk, un d) bug, buj(ik), csucs, rum, kusz(ik) e) fül(ik), fül, füz, szücs, bün f) ür, sül, büz, csür, füt H A felsorolt egytagú, toldalék nélküli szavak közül négyben helytelenül jelöltük a magánhangzó idõtartamát. A javítás után írj mondatokat ezekkel! birs, gyujt, hint, bors, fürj, kürt, gyüjt, küzd, függ, nyujt, hull, ujj, sujt, bükk, üdv, kulcs, ûz, bujt (= növényt szaporít) Mondatok: H és Ha az i, u, ü magánhangzók idõtartamára vonatkozó szabályokra emlékszel, könnyen felfedezed, melyik szó nem illik a sorba. Húzd alá! Miért nem illik oda? cím, csík, díj, dísz, híd, íz nyúl (fõnév), túsz, tyúk, zúg, zsúp csúf, csúz, csûr, hûs, rúd, sújt szín, szív (fõnév), híg, víz gyújt, kút, gyûjt, hû, szûr, súly fût, hût, tûz (ige), szûcs, tûz (fõnév) Magyarázat:

10 H Néhány ige különféle alakjaiban az í és ú idõtartama megrövidül. Pl.: ír: írok, írunk, írtál, írni, írna, írás, írat (ige) de: irka, irkál, irodalom, iromány, irat (fõnév) Hogyan írnád ezek szerint az alábbi igék különféle alakjait? (Mi rövid magánhangzóval írtuk, de ez nem biztos, hogy helyes!) bír: birsz, birodalom, birtál, birtok (fõnév), birtok (ige) húz: huzat (ige), huzat (fõnév), huzal, huzás, huznak úsz(ik):uszály, usztok, uszás, uszoda, uszni csíp: csípés, csipet (fõnév), csipet (ige), csípek, csipked A hibás szavakat írd le helyesen a füzetedbe! T. 17. Részlet Móra Ferenc Igazlátók címû könyvébõl H A kiejtés elvének alkalmazását nehezíti, hogy néhány szavunkat indokolatlanul hosszú magánhangzóval ejtünk, ezért gyakran helytelenül is írunk. Melyiket javítanád ki a felsoroltak közül? bohóc, árbóc, palóc, pokróc: folklór (= néprajz), zsinór, csibór, sápkór (= vérszegénység): bögöly, bölény, bõgés, bõrtön: izom, fínom, dóm, potom: síma, gyurma, aroma, klíma: búra (= pl.: lámpáé), túra, kúra, cenzúra: úrbér, pincér, cincér, dícsér: mirigy, emígy, írigy, frigy (esküvõ): ördöngõs, döcögõs, redõs, köhögõs: Tiborc, Tímea, Tíbor, Tilda: H Írd le betûvel a 10 és a 20 számnevek felsorolt toldalékos vagy összetett alakjait a megfelelõ oszlopba! ban, 10-bõl, 20-on (alul), 10-es, 20-ból, 10-en (belül), 10-re, 20-szor, 10., 20., 10, 20, 14, 10-rõl, 20-tól, 28, 10-zel, 124, 18, 20-szal i, u í, ú 9

11 H. 17. Van néhány szavunk, melyben a magánhangzót helytelenül röviden ejtjük, ezért (az) írásban is hibásan jelöljük annak idõtartamát. 20. Minden sorban megtalálható egy hibásan írt szó. Melyik? Javítsd ki! kibic, bikfic, bibic, filc: kenguru, bucsu, alku, frufru: ceruza, buza, medúza, kusza: gulya, tunya, gunya, csúnya: körmöl, hörpöl, gyülöl, töröl: hizeleg, liheg, incseleg, díszeleg: sügér, bõregér, kiér, igér: minél, itél, kötél, koktél: kimél, kifli, kilincs, kinin: utál, csóvál, kinál, pólyál: tölcsér, kitér, színtér, kisér: körülfog, ököljog, szunyog, piszmog: kõrut, kifut, huncut, hurut: H. 17., , 34., Az alábbi szópárok magánhangzójának eltérõ idõtartama jelentést különböztet meg. Melyik illik a mondatba? A másik szóval te írj példamondatot! elöl elõl A versenyeken mindig végez. kör kõr A francia kártya piros szível jelzett lapja a. körös (utótagként) kõrös (utótagként) Régen gyakran kiöntött a. zug zúg az erdõ, a nádas. sujtás sújtás Mentéjét zsinórdíszítés, úgynevezett ékesíti. bura búra A lámpa egyenletesen szórja a fényt. 10

12 22. Ha a szóban két magánhangzó kerül egymás mellé (különösen akkor, ha közülük az egyik i), gyakran j-t is ejtünk köztük. Mely szavakban jelöltük ezt a hangot feleslegesen? bestija, teja, bója, dalija, héja, kerámija, zoknija, dijadal, díjad, dija, pijac, híján, hijány, millijó, bújó, kijabál, kijár, dijó Javítás: Gyûjts még olyan szavakat, melyeknek kiejtésekor jelöletlen j-t hallasz! 23. A jelöletlen j hang toldalékos szavakban is hangozhat a szótõ utolsó és a toldalék elsõ magánhangzója között. Egészítsd ki a táblázatot a minták alapján! a) b) gazda gazdáé gazdái adni adnia adniuk Sanyi kérni fa enni baba inni csóva menni daru vinni c) d) házi házias háziak Jákfalva jákfalvai jákfalvaiak hazafi Gutorfölde férfi Mikóháza téli Jánoshalma légi Hegyalja baráti Jánosháza H b és Hová való, aki a felsorolt. községekben, városokban él? Fejezd ki -i melléknévképzõ segítéségével, de betûrendbe sorolva írd le õket! Balatonalmádi, Cibakháza, Kenyeri, Zádorfalva, Mesteri, Helsinki, Balatonakali, Gyulavári, Várfölde, Hejõpapi, Istvándi, Gyulaháza, Pannonhalma, Komádi T. 25. Tarkabarka mondatok 11

13 3. A MÁSSALHANGZÓK JELÖLÉSE H és 88. Az egyszerû tõszavakban a mássalhangzók idõtartamát általában a kiejtésnek megfelelõen jelöljük. Melyek azok a tõszavak, amelyek kivételek? 26. Megtudod, ha megfejted az alábbi rejtvényt. Haladj csigavonalban a négyzetrácsok között a kétjegyû betûtõl! Ceruzával rajzold be az útvonalat, majd visszafelé haladva megkapod a szavakat. G Ó D Z I K M A H O S M A D Z A G A F Z E D Z P E B R A D I R B Z D O A S Z D O H A Z D D SZ E L Y G E A S Z Megfejtés: H. 17. Szavaink egy részében helytelenül hosszan ejtünk bizonyos mássalhangzókat, melynek helyesírási hiba a következménye. 27. Válaszd ki a rosszul leírt szavakat az oszlopokból! aggódik vakkant roggyan koppan elzüllik duzzad aggkor rokkant bággyad köppeny mállik sáppad aggancs rekken higgyed cseppen illik fonnyad aggat bakkancs buggyan röppen múllik virrad tollán szebb ellem ballag forró süllõ (hal) billen egyébb szellem szallag karró küllõ állván nehezebb kellem csillag varró szõllõ csallán ferdébb illem állag halló túllõ 28. Válaszd ki a helyesen írt hangalakot, s foglald mondatba! cikkázik cikázik vajon (kérdõszó) vajjon (kérdõszó) barak barakk fúlánk fullánk eggyetem egyetem istálló istáló H. 17., Mondatok: 12

14 H. 17. Néhány alakban hajlamosak vagyunk röviden ejteni bizonyos hosszú mássalhangzókat. Így leíráskor sem kettõzzük meg helytelenül az adott betût. 29. Válaszd ki a szóoszlopokból a hibásan írt szavakat! marok gugol ömlik lokál jajong uzsona barok tagol nyúlik zihál újong angolna birok lovagol málik sakál rajong utána cirok hangol hírlik szakál zajong hiéna H Az alábbi szópórok tagjai között jelentéskülönbség van. Válaszd ki, melyik szót illesztenéd a mondatba! A másikkal te írj példamondatot! áll ál Már tíz perce a kapunál, és vár. ép épp testet választ az lélek otthonul. (Coubertin: Sport) feddi fedi Öreg cápa lányát, mert riszálja az uszályát (Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató) hall hal Jó a technikai berendezés, ezért mindenki mindent jól. szál száll Három szegfûvel köszöntöttük édesanyánkat. H Azt eláruljuk, hogy az alábbi határozószók és névutók végérõl a rövid vagy a hosszú t hiányzik. Hogy melyik végérõl milyen, könnyen eldöntöd, ha észreveszed a törvényszerûséget. alan, len, ala, köz, együ, mindjá, fele, (vagy fölö ), mos, mindenü, mia, szerin, fen, másu, irán, melle, tüstén, mögö, Szabály: A határozószók és a névutók végén a t, ha mássalhangzó elõzi meg, s hosszú, ha áll elõtte. Kivétel: ismé, hossza, á. 13

15 H a) Az elõbbi gyakorlat határozószói közül négynek a végérõl elhagyható a t. Igaz, akkor azt valamivel pótolni kell. Melyek ezek a szópárok? A tagok egyik változatával írj egy-egy mondatot! 14 b) A bensõséges és fenséges szavaink a benn és a fenn alakokból származnak, mégsem írjuk õket hosszú n-nel. Írj e két szóval egy-egy mondatot! H. 75. Mássalhangzóink mindegyike ugyanúgy, mint a magánhangzók valamilyen hangértékkel rendelkezik a szóban. Van azonban néhány h-ra végzõdõ egytagú szavunk, melyek helyes ejtésekor elmarad a h hang. 33. Válaszd ki az alábbi tõszavak közül, melyek ezek? céh, doh, éh, cseh, düh, juh, potroh, méh, sah, pléh, Allah, Zilah Nem ejtjük a h hangot a következõ szavakban: céh,... Ezek toldalékos alakjaiban azonban ejtjük a h hangot, ha az szótagot kezd. Alkoss ilyen toldalékos szót a kiválasztott tõszavakból! cé-hek,... Azokban a tõszavakban, melyek ejtésekor a h hang eltûnik, -val, -vel ragos alakban nem jön létre teljes hasonulás (hiszen a kiejtett utolsó hang magánhangzó). A többi h végû szóban azonban a kiejtett h-hoz teljesen hasonul a toldalék v-je. Tehát: nincs hasonulás van hasonulás céhvel,... dohhal,... T. 34. Röviden vagy hosszan

16 H. 52., 54. Néhány származékszavunkban (alapszóból képzõvel létrehozott új jelentésû szó) a már elhomályosult toldalékolást õrzi a szó írásmódja, ezért az eltér a kiejtéstõl. Ezt az eltérést mássalhangzók találkozásánál érzékeljük. 35. Ha egy kicsit elmélyülsz a jelenségben, válaszolni tudsz a kérdésekre: Ha az azután összetett szóban nem ejted az u hangot, melyik idõhatározószót kapod? Ha a bíz(ik) igébõl származtatsz egy melléknevet (jelentése: a valóságnak, ténynek megfele- lõ), akkor a szót így írod le: Ha a hagy(d), (hogy) já(rjo)n szókapcsolat hangelemei közül néhányat kiejtesz (a zárójelek segítenek), akkor egy határozószót kapsz, melynek jelentése: megengedhetõ, ráhagyható. Melyik ez a szó? Ha a kap igetõbõl a -zsi melléknévképzõvel új szót alkotsz (lásd: töm+zsi), akkor a zsugori rokonértelmû megfelelõje jön létre: Melyik az a szavunk jelentése: a másiknál jobb(an), kiválóbb(an), melynek szóvégi n-je megõrzõdött a b toldalék elõtt ugyanúgy, mint az ellenben, azonban szavaké: Van egy földrajzi köznevünk, melyet az út szóból származtatnak sokan a Kati, Katica mintájára, ezért hosszú ú-val írják, és a t is megõrzõdött benne. A szó eredetije a szláv ulica szó: T. 36. A mássalhangzók idõtartama A magyar nyelv 39 hangja közül az egyiket kétféle betûvel rögzíthetjük. 37. Melyik ez a hang? a(z) hang Melyek a betûképei? a(z) és a(z) betûk. Játsszunk néhány gyakorlaton át ennek a hangnak a jelölésével! Válaszd ki a sorokból a helytelenül írt szót! Javítsd! H. 89. jár, játszik, jég, jog, juh, juk: baj, báj, boj, díj, éj, vaj: gally, hely (fõnév), hely (indulatszó), ily(en), mely: haj, háj, méj, héj, íj (fegyver), kéj, sarj: mily(en), moly, oly(an), súly, szíly: ajaj, talaj, olaj, bivaj, karaj, moraj: zsivaly, tavaly, guzsaly, karvaly: erkély, esély, estély, fekély, fahély: 15

17 H Alkoss szócsaládot a megadott alapszavakból! (Képzett, továbbképzett, összetett szavakra gondolunk.) fej (fõnév): fej (ige): foly(ik): mély: hely: 39. Az alábbi szavak egy részében helytelenül jelöltük a j hangot (hangokat). Javítsd ki a hibásan írt szavakat! A javítást írd a füzetedbe! furujálya, kályhajuk, kályhájuk, rigólya, rigoja, bólya, olalykályha, relytéj, dijafilm, fogjam, fojtás, folytat, tartály, karély, zsivaj, muszály, uszáj, szályról szájra, golyóbis, pujka, ereje, gerebje, nyoszolya, korcsoja, jégpája, petrezselyem, follyon, gallyaz, gally-lyal, sikoj, sekély, csekéj Javítás: 40. Értelmezd a szópár helyesen írt tagjait! Válaszd ki a megfelelõt a mondat kiegészítéséhez, a másikkal te írj mondatot! H. 89. folyt fojt Egy kõhajításnyira Jancsitól a patak. súlyt sújt A bajnok még ezt a is könnyedén emelte fel. estélye estéje A Toldi után Arany a Toldi címû elbeszélõ költeményt írta meg. hely hej, mostan puszta ám igazán a puszta! (Petõfi Sándor: A puszta, télen) csuklya csukja Éppen most be a kaput. 16

18 H. 89. c. 41. Ha a tõszó végén ja, je szótagot hallasz, azt általában ly-nal kell leírni. Szóoszloponként azonban egy mindig kivétel. Melyik? Írd le helyesen! bólya gulya nyoszolya gólya boglya csigolya datolya máglya borbolya cserlye fáklya Orsolya furulya csoroszlya hélya rigolya gálya korcsolya pólya perlye (= fû) T. 42. Szólásmondások H A toldalékos szavakban a toldalék kezdõ mássalhangzója gyakran hat az alapszó utolsó mássalhangzójára. a) Toldalékold a tõszavakat az adott toldalékkal, majd húzd alá azt a betût, amelynek a helyesírására vigyázni kellett! Szótõ Toldalék Toldalékos szó dob, szab + -hat dobhat, szabhat ad, szid fogy, hagy húz, néz + -hat, -het feled, fogad kacag, lebeg bízik, csíráz(ik) + -tat, -tet fogad, feled irigy aláz, kötöz + -kozik, -kezik + -kedik + -kodik, -ködik Megállapítás: A fenti szavak utolsó mássalhangzója a toldalék zöngétlen elsõ mássalhangzójának hatására a kiejtésben ugyancsak lett. (milyen) Az írásban ezt jelöljük. b) Zöngétlenedés az összetett szavakban is végbemehet az összetétel határán. Gyûjts ilyen szavakat (pl.: háztetõ, lábfej stb.)! 17

19 H. 51. Gyakran a toldalék zöngés mássalhangzójának hatására válik a szótõ utolsó mássalhangzója zöngéssé. Írásban azonban ezt a változást sem jelöljük. 44. Toldalékold a szótöveket! Szótõ Toldalék Toldalékos szó bök + -dös bökdös buk(ik) + -dácsol lép + -del csap + -dos csíp + -des böngész + -get kép + -zel tanít + -gat épít + -get olvas + -gat édes + -get mos + -d(ik) H Toldalékold az alábbi t végû igéket az -at, -et, -tat, -tet mûveltetõ ige képzõjével! (A példa érzékelteti az alkalmazandó szabályt.) Pl.: arat + tat arattat; gyûjt + et gyûjtet borít fejt elfelejt vet tart hajt kiált nyújt gyújt mût mélyít látogat tilt bont erõsít mutogat épít köt kikölt fût 18 Szabály: Ha a szótõ t-je elõtt magánhangzó áll, akkor a -tat, -tet képzõt kapcsoljuk az igetõhöz, ezért toldalékos alakban hosszú tt-t írunk. H Értelmezd a következõ mondatok kétféle jelentését! Ha nehézséget okoz, kérd magyartanárod segítségét! Kifestettem a lakást. 1. jelentés: 2. jelentés: Felébresztettem öcsémet, nehogy elkéssen az iskolából. 1. jelentés: 2. jelentés:

20 H a) Az -l igeképzõ idõtartama szerint kétféle szerepet is betölthet: Ha a képzõ -l, akkor az ige azt jelenti, hogy: 1. valaki valamivel foglalkozik, dolgozik, 2. valamivel ellát. Képezd a következõ alapszavakat a fenti toldalékkal, és sorold a megfelelõ csoportba! kúra, jég, borona, pipa, föld, ebéd, sarok, fûrész, szegecs, talp b) Ha a képzõ -ll, akkor az ige azt jelenti, hogy: 1. valamit valamilyennek tartunk, 2. valami valamilyennek látszik, 3. a cselekvés hirtelen megy végbe. Toldalékold a fenti képzõvel az alábbi alapszavakat, és sorold a megfelelõ csoportba! zöld, sok, szök(ik), barna, hosszú, kék, torok, tarka, rossz, lõ, sárga, furcsa, súg, fú(j), nehéz c) Alkoss mondatot a sarkal, sarkall, rosszall, talpal igékkel! H A következõ igék helyesírása bizony nem könnyû. El is hibázzák gyakran. Válaszd ki a helytelenül írottakat, és végezd el a javítást! bólingat, kacsintgat, faggat, rántgat, lyuggat, iddogál, nyaggat, lélekzik, szabadkozik, csalatkozik, küzkõdik, rejtõszkõdik, szidkozódik, kocint, csettint Megjegyzés: Ha a fenti szavak furcsa helyesírását meg akarod érteni, olvasd el Szemere Gyula: Hogy is írjuk? (Bp. 1987, Gondolat) c. könyvének oldalán a részletes magyarázatot! T. 49. A gavallérok a lakodalom után 19

21 H. 51., 60. és Felsorolunk néhány képzõt, majd az ezekkel képzett névszókat. Eláruljuk, az utóbbiak mind hibásak. Miért? Ha a szóelemzést elvégzed, erre a kérdésre is tudsz magyarázatot adni, s akkor már a javítás amit a füzetedbe végezz el sem lesz nehéz. A toldalékok: -ás, -és -nyi -beli -ó, -õ -ded -s -ke -vány, -vény -let -zat, -zet keregded, álás, írázsbeli, kizsded, etyke, épittés, fóró, hellyes, fórás, tanittó, varás, varó, véksõ, kiválló, álvány, eggyes, alagzat, fügvény, alabzat, melsõ H A felsorolt mondatokban található minõségjelzõ vagy névszói-igei állítmány szerepét befejezett melléknévi igenév tölti be. Írd le a füzetedbe kijavítva azokat a mondatokat, amelyekben e szófaj helyesírása hibás! Kötött ruhában érkezett. Hangulata csüggett volt. Már tegnap feltûnt bágyatt tekintete és sápatt arcszíne. A szobanövényeket csak állott vízzel locsold! Ijett tekintetétõl mindenki megrémült. Ha a munka szervezett, a termelékenység hatékonyabb. A gyullatt torkú ember hangja rekett. A sebe gyorsan beforradt. Nagyon ízletes volt a sült kacsa. Fárattan érkezett meg a túráról. 52. Hasonló hangzásúak, de eltérõ jelentésûek a szópárok tagjai. Erre ügyelj, amikor mondatba helyezed õket! 20 fáradság fáradtság 1. Ugyan, ez számomra nem volt. 2. A vitaminok hiánya okoz. izzadság izzadtság 1. A munka befejezésekor az miatt ruhát kellett cserélnem. 2. Az gyöngyözött a homlokán. ijedség ijedtség 1. Az látszott a tekintetén. 2. Az szinte megbénítja az embert. tanulság tanultság 1. A regény fogalmazd meg! 2. A következtében mindenhez hozzá tud szólni. H. 39., 59.

22 H. 85. A -beli, -kora, -nyi, -fajta, -féle képzõszerû elem vagy képzõ elsõ mássalhangzójához teljesen hasonul az ez, az mutató névmás z-je, s ezt írásban betûkettõzéssel kell jelölni. 53. Alkoss képzett szavakat a fenti toldalékokkal a fõnévi mutatónévmásokból, s alkoss velük mondatot! T. 54. Röviden vagy hosszan? H. 80. A kijelentõ módú igék jelen idejû tárgyas ragozásában a rag kezdõ j hangja teljesen hasonul az alapszó utolsó s, sz, z, dz mássalhangzójához. 55. Alakítsd át tárgyas ragozásúvá a felsorolt igéket! A számot és személyt õrizd meg! olvas olvassa húznak mászunk mostok pedzünk megmászik ráz eljátszunk játszik átúszunk vadásznak edzünk átúsztok játszotok mos ráztok vadásztok vadászik játszanak mosnak T. 56. Másképp írjuk, másképp ejtjük H. 39. Az ige múlt idejû alakjában a t idõjel elõtt akkor írunk d-t, ha annak az igének a fõnévi igenévi változatában is szerepel d a -ni képzõ elõtt. Pl.: alszik aludni aludtam 57. Végezd el a következõ igetövekkel is ezt a mûveletet, s megtudod, hogyan kell írni a múlt idejû alakot a feltüntetett számban, személyben és ragozásban. Igetõ Fõnévi igenév Szám/személy, ragozás Múlt idejû alak játsz(ik) játszani E/1. alanyi játszottam esküsz(ik) esküdni E/2. alanyi esküdtél arat E/3. tárgyas haragszik T/2. alanyi törekszik T/3. alanyi metsz E/2. tárgyas izzad T/1. alanyi elfogat T/3. tárgyas elfogad T/3. tárgyas 21

23 T. 58. Sütõ András: Anyám könnyû álmot ígér (részlet) 59. A felsorolt igetöveket alakítsd feltételes módúvá (jelen idõben) és alkosd meg fõnévi igenévi származékát is, majd csoportosítsd õket aszerint, hogy hosszú vagy rövid n-nel írjuk-e! Igetövek: áll, tesz, szégyell, fon, hasad, ken, visz, jön, halad, megy, tol, told, lesz, rohan, varr, festeget Rövid n-nel írjuk Hosszú n-nel írjuk Szám/sze- Felt. mód Fõnévi ige- Szám/sze- Felt. mód Fõnévi igemély J. idõ név mély J. idõ név E/1. állnék állni E/1. tennék tenni E/2. E/3. T/2. E/3. T/1. E/2. E/2. E/3. T/2. T/3. E/2. T/2. T/3 T/3. T. 60. Ady-versek címei H. 81. Az -s, -sz, -z, -dz végû igék felszólító módú alakjaiban írásban (kettõzéssel) is jelölt teljes hasonulás jön létre. 61. A szabály értelmében tehát az alábbi felszólító igealakok közül a hibásak kiszûrhetõk a mondatokból. Tedd ezt, és javíts a füzetedben! Lopózunk az ablak alá, s ott énekeljünk! Lopóddzunk oda csendesen! Zárd az elektromágnes áramkörét, hogy vonza a vasat! Már többször figyelmeztette, hogy ne hallgatóddzék! Gyertek, kergetõdzünk egyet lenn az udvaron! Ne vásjon rá a fogatok! Most úgy edzetek, hogy csak rugdossatok kapura! A versenybíróság elnöke felszólította a sportolókat: Ajzák fel az íjat, s egy percen belül lõjjenek! A színészek Shakespeare egyik drámáját játsszák. Mindig mosatok kezet étkezés elõtt! Hozzatok magatokkal hideg élelmet a túrára! Mászatok föl a kötélre, hogy eddzétek karotokat. A vezetéket szigetelik, hogy ne rázzon. 22

24 H. 58., 67., 82. A felszólító módú igealakban mindig j (felszólító) módjellel jelöljük a beszélõ szándékát, ha az ige nem -s, -z, -sz, -dz, -t-re végzõdik. 62. Érvényesítsd ezt a szabályt úgy, hogy a kijelentõ és kérdõ mondatokat felszólítóvá alakítod! Miért állsz és vársz a ház elõtt? Ugye, nem lõsz madarakra? Nyugodtan folyik az elõadás. Nem bújtok el elõlünk? Nem fáj rá a fogad. Hagyunk nekik is belõle. Mindig idõben keltek fel? Magasabbra nõnek, mint szüleik. H. 81., 82. Az sz végû igéknek felszólító módú alakjuk szempontjából három csoportja van: 63. a) Amelyeknek fõnévi igenévi alakjában a képzõ elõtt is sz hang van (játsz(a)ni, kúszni stb.), azokban a felszólító módjel teljesen hasonul, ezért hosszú ssz-et írunk az szj kapcsolat helyett. Alakítsd felszólítóvá a mondatokat! Nyaranta sokat úszunk. Ugye, nem másztok fel túl magasra? Nem heverészünk, dolgozunk. Fontos, hogy éjjel is látszik a parkoló gépkocsi. Nem metszik meg túl korán a gyümölcsfát. b) Az sz végû igék második csoportjába azok tartoznak, melyeknek a fõnévi igenévi származékában a -ni képzõ elõtt d-t írunk (esküsz/ik/ esküdni, nyugsz/ik/ nyugodni). Ezek felszólító módú alakjában az ejtett hosszú ggy hangot dj-vel jelöljük. Írjad le felszólító módban a felsorolt igéket, majd alkoss hárommal mondatot! megalszik belenyugszanak felesküsztök törekszünk megharagszol lefekszenek c) Az sz végû igék harmadik csoportjába a lesz, tesz, vesz, visz, hisz, esz(ik), isz(ik) igék tartoznak. Ezek felszólító módú alakjában gy-t hallunk és írunk. A hisz ige azonban ezek között is kivétel, mert hosszú ggy-t ejtünk és így is írjuk. Alakítsd át az egész mondatot felszólítóvá! Ügyes leszel: felveszed, kiviszed, leteszed, s elhiszed, hogy mondják: Most, eszel, iszol. T. 64. Jó tanácsok népi szólásmondásokban 23

25 H A t végû igék felszólító módú alakjai két csoportba oszthatók: Hangoztasd az igéket felszólító módban, és írd le õket helyesen a megfelelõ csoportba! kifut, tart, tilt, arat, bocsát, gyûjt, süt, köt, foszt, elvét, vetít, szít, akaszt, nyit, leönt, beborít, lesújt, belát, felhint, elereszt ss-sel, ssz-szel írjuk ts-sel írjuk T/2. T/3. E/2. E/3. T/3. T/2. T/1. E/3. T/1. E/3. E/1. T/3. E/3. T/1. T/1. E/2. E/3. E/3. T/3. E/2. H. 81. Az ige felszólító módú, egyes szám 2. személyû alakja kétféle lehet: úgynevezett rövid és hosszú alak (tanuld tanuljad). 66. Melyik mondatban hibás az igei állítmány helyesírása? A választ írd a füzetedbe! Húzd alá, írd le kijavítva az egész mondatot! Kendd meg zsírral a csapágyat! Kend is a vásárba siet? Toldd meg a szekeret, hogy könnyebben húzzam! Told meg a köpenyem hosszát, mert nagyon rövid! Áld meg a helyed, ne hozz ránk szégyent! Fessd is ki a ceruzarajzot! Ne lõd még kapura, vidd tovább a labdát! El ne felejcsd, amit megígértél! H. 51. Hasonló hangzású szavaknak nevezzük azokat, amelyek kiejtése azonos, de írásmódjuk jelentést különböztet meg. 67. Válaszd ki a szópár mondatba illõ tagját, így pótold a mondat hiányzó szavát! fokban fogban Kilencven, azaz derékszögben áll egymáshoz viszonyítva a két léc. A meglazult a tömés. hatból hadból Ha elveszek hármat, ugyanannyi marad. A kivált a balszárny, hogy bekerítse az ellenséget. szakból szagból Hagyd abba a mûanyag égetését, ebbõl a már elegem van. A történelem már megszerezte a diplomát a tanárképzõ fõiskolán. T. 68. Citromos rántott csirke 24

26 H , 51., 111., Helyezd el a szópár megfelelõ tagját a mondat foghíjába! Sarkított mondatokat kapsz. részbõl rézbõl E egy készült tengelyt szerelhetsz ki. Vácott Vácot járván megismertük. példakép példaképp A bemutatta õt. hadd had közeledjen a, még nem kell megtámadni. vízhangot visszhangot A locsogó hallom, de a tihanyi nem. H a) Ugye nem okoz gondot az apa szó birtokos személyragozása? Folytasd csak! Az én apám, a te apád, az õ apja, a mi apánk, a ti apátok, az õ(k) apjuk. Bizonyára észrevetted, hogy a -ja és a -juk birtokos személyrag elõtt kiesett a tõszó végi j hang. Ha ezt megjegyzed, akkor a hasonló viselkedésû anya, atya, bátya, néne rokonságnevek helyesírása sem lesz nehéz. Tehát: Aki õt világra hozta, az az õ. Aki õt ugyancsak nevelte, az az õ. Aki nála idõsebb fiútestvér, az az õ. Aki nála idõsebb leánytestvér, az az õ. Aki az apja leánytestvére, az az õ. Aki az apja fiútestvére, az az õ. Megjegyzés: A birtokos személyragokat személyjeleknek is nevezik joggal, hiszen a fenti szóalakok tovább toldalékolhatók (anyja anyjával) b) Döntsd el, hogy a fenti válaszok kiejtésekor az alábbiak közül mely mássalhangzótörvények érvényesültek! Írásban nem jelölt teljes hasonulás, képzés helye szerinti részleges hasonulás, zöngésség szerinti részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés? Gyûjts ezeknek megfelelõ szóalakokat! T. 71. Jonathan Swift, a Gulliver szerzõje 25

27 72. Olvasd el a következõ szavakat, majd válaszolja kérdésekre! rigóval, ölyvvel, pléhvel, gémmel, karvallyal, kakukkal H. 75., 83. Melyik raggal toldalékoltuk a szavakat? Milyen nyelvi törvényszerûséget ismersz fel a 4 6. szóban? Melyik az a ragpár, melynek v hangja hasonlóan viselkedik, ha mássalhangzóra végzõdõ szótõhöz járul? Miért nincs teljes hasonulás: az ölyvvel szóban? a pléhvel szóban? Sorold fel a pléhvel szó testvéreit! Vannak olyan h végû szavaink is, amelyekben ejtjük a h hangot, ezért a toldalék v-je hasonul hozzá (pl.: Allahhal). Melyek ezek? Melyik az a szó, amelyben három azonos mássalhangzót jelölõ betût is írhatnánk, ha a helyesírás ezt engedné? Melyik alapelv ment fel bennünket ettõl? H a) Csoportosítsd az alábbi szavakat! A helytelenül írottakat te már javítva írd le a jobb oldali oszlopba! A középsõ oszlopba azokat a szavakat írd, melyeknek hasonló hangzású igepárjuk is van! Ezt is írd mellé! (Pl.: fejjel fejel) juhval, szível, mosolyal, gallyal, kézel, lécel, rozszsal, tett-tel, dohhal, újjal, briddzsel (= kártyával), szárnyal, tállal, tolal, festékkel, szénel, Györggyel, tervvel Helyesek Más írásmódjuk is helyes Hibásak 26 b) A tálal tállal, bridzsel bridzzsel, szárnyal szárnnyal szópár tagjaival írj egy-egy mondatot! Pl.:

28 H A szópár melyik tagja illik a mondatba? A másikkal te hozz létre egy állítást! bilincsel bilinccsel Leginkább éles észjárása le. hangol hanggal Ilyen nagy többé ne várjatok! kertel kerttel Nem, megmondja õszintén. kardal karddal A párbajt vívták. keresztel kereszttel a kezében õ ment az élen. fejel fejjel továbbította a labdát társának. H. 84. Az ez, az mutató névmás -val, -vel ragos alakjában kétirányú is lehet a teljes hasonulás. Tehát a zv hangkapcsolat zz és vv betûkettõzéssel is jelölhetõ. (ezzel, evvel) Ha a fõnévi mutatónévmáshoz mássalhangzóval kezdõdõ (más) határozórag járul, akkor mindig a z hasonul a toldalékot kezdõ hanghoz (abban, ennek). 75. a) Javítsd a füzetedben a hibás szöveg sorait! Csaba szivesen segít ennek a fiúnak is. Ugyanezel a vonattal érkesztem én is. Amazzal a kilincsel nyisdki az ajtót! Lábbalj át a patakon, menj be a faluba, s térj vissza azal a fiúval, aki a barátod! A kor szólalj meg, ha rád kerül a sor! A kor legjelentõsebb zeneszerzõje Liszt Ferenc. A képen aképen ábrázolja az eseményt, mint sok más mûvésztársa. b) Toldalékold a fõnévi mutatónévmásokat a megadott raggal! ez + -nak emez + -re amaz + -rõl az + -nál ugyanez + -tõl ugyanaz + -hoz T. 76. Teljes hasonulás néhány szólásunkban 27

29 H A melléknevek fokozásának helyesírási szabályait már régóta ismered. Egy-egy sor elolvasása után találd ki a közös tulajdonságot jelölõ melléknevet, majd írd alá a fokozatait! 28 aludttej citrom ecet tonik csukamájolaj epe görögdinnye cukor méz teknõs csiga lajhár a folyó (medre) a folyam (medre) a tenger(fenék) A mód- és állapothatározó leggyakoribb ragja az -(a)n, -(e)n. E toldalékolást mégis sokan elhibázzák, különösen az s, sz végû szótövek esetén. 78. Válaszolj ha lehet, több szóval is a kérdésekre! A javításokat a füzetedben végezd el! Hogyan él, aki mindig jókedvû? él, akit bánat gyötör? mozog, aki alig halad? mozog, aki nem lusta? dolgozik, aki nem vét hibát? tanúskodik, aki nem mond igazat? harcol, aki nem fél senkitõl? tér haza, akinek nem esett baja? T. 79. Fekete István, a természet ábrázolója H Olvasd el figyelmesen a szószerkezeteket, s eszedbe fog jutni róluk egy-egy összetett szó! (A közbevetett kérdés segít!) fúrt agyú Milyen ember? veszett eszû Milyen ember? ordító farkas Milyen hideg? elzárja a vizet Milyen réteg? égeti a szenet Mi a foglalkozása? látta a madár Milyen kenyér? húsa elválik a magjától Milyen gyümölcs?

30 H. 106., A szóelemzés érvényesítése kiváltképpen fontos az összetett szavak leírásakor. A szóelemeket (elõ- és utótag) ugyanis láthatóvá kell tenni! 81. a) Alkoss összetett szavakat a felsorolt egyszerûekbõl! (Egyet csak egyszer használhatsz fel!) Elõtagok: zseb, cég, toll, köb, segéd, homok, vad, gally, csepp Utótagok: köteg, tartó, szõlõ, bánya, kõ, tábla, centiméter, könyv, pénz Összetett szavak: b) Legyen az összetett szó elõtagja a benn, fenn, kinn, össz(e) és vissz(a) határozószó. Utótagot te illessz hozzá! H , a) Cseréld fel az összetett szó elõ- és utótagját, de ügyelj az új szó helyesírására! drótkerítés bõrtalp fürdõkád sorház csoportnyelv cukornád sarokház betonvas b) Keress a megadott szóhoz illõ szópárt, amely egyaránt lehetne annak elõ- és utótagja! tömb + ház tömbház háztömb ablak + cipõ + ház + c) Gyûjtsél te is visszafordítható szópárokat! H Gyakran megegyezik az elõtag és az utótag elsõ betûje. Ilyenkor az azonos betûket kétszer írjuk le egymás mellé. Ha az elõtag hosszú mássalhangzóra végzõdik, akkor pedig kötõjellel kapcsoljuk hozzá az azonos hanggal kezdõdõ utótagot. 83. a) Keresd a párját! Elõtagok: jegy, könyv, szak, üveg, kulcs Utótagok: golyó, csont, gyûrû, vásárlás, kör b) Írd le összetett szóként a még különálló szót a párjával! Mire kell vigyázni? Elõtag: sakk, váll, rossz, futball Utótag: labda, szívû, lap, kör Összetett szavak: 29

31 84. A szópárok egyik tagját helyesen írtuk. Hogy melyiket? Döntsd el te! (S ha az írásmód magyarázatára is kíváncsi vagy, ismét nyisd ki Szemere Gyula: Hogy is írjuk? c. könyvét, ezúttal a 95. oldalon!) Válassz ki öt szót, és írj velük mondatot! bölönbika bölömbika fokhagyma foghagyma éjtszaka éjszaka itthon ithon keszkenõ kezkenõ mentsvár mencsvár nebáncsvirág nebántsvirág szegfû szekfû végeláthatatlan végelláthatatlan nefelejcs nefelejts háztetõ hásztetõ zsebkendõ zsepkendõ népdal nébdal haccsereg hadsereg külömbéke különbéke készpénz kézpénz T. 85. Az õsi szó nyomában A MAGYAR CSALÁDNEVEK ÍRÁSMÓDJÁNAK HAGYOMÁNYAI Nagyon sok családnevünk leírásakor olyan betûket kell használnunk bizonyos hangok jelölésére, amelyek a mai ábécében már nem szerepelnek. Az alábbiakban áttekintheted, hogy az egyes hangértékeket milyen régies betûképpel jelölték (jelöljük) a családnevekben. Hangérték Régies betûkép Példák á aá Gaál, Maár c cz, tz, z Rákóczi, Móritz Sándor, Zukor cs ch, ts Széchenyi, Batsányi f ff Lorántffy, Ostffy g gh Ágh, Baghy i y Munkácsy, Fáy k kh Pékh, Pákh l ll Gáll, Ball nyi ny Batthyány ó oó Joó, Poór õ eõ Szeõke, Sebeõk p pp Rapp, Papp r rh Rhédey sz z Cházár t th Németh v w Weöres

32 86. Négy híres magyar ember családnevét kapod, ha megfejted a keresztrejtvényt. H Vízszintes: 1. XX. századi magyar író. 6. Az idõ mértékegysége. 7. Feltételes módjel. 8. Nemzeti Bajnokság. 10. A kezdet ellentéte. 11. A nyelvújítás vezéralakja. 13. A sakk része! 14. Hej, mi a... tyúkanyó. 15. Az ábécé elsõ kétjegyû mássalhangzója (kiejtve). 18. Vissza: személyes névmás. 20. Tiltószó (szintén ne) 21. Régi súlymérték (1,75 dkg). 23. Világhírû fizikusunk. Függõleges: 1. Nagy magyar festõ. 2. Dorgál. 3. Az írni ragozott alakja. 4. Becézõképzõ (Mari, Kati ). 5. Nem kicsi. 7. A moziban ülnek. 9. A -be határozórag párja. 10. A vacak mássalhangzói. 12. Az ábécé utolsó betûje (kiejtve). 16. Mint a vízsz A hajó hátsó része tagú közösség. 21. Puskát süt el. 22. Tévé Írd le a teljes személyneveket! H Tibor és Gábor még bizonytalan a helyesírásban. A családneveket különösen nehezen toldalékolják. Javítsd ki hibáikat! A családnév: Tibor így toldalékolta: Gábor pedig így: Végh Véghhez Véghez Cházár Cházáról Cházárról Gaáll Gaállal Gaáll-lal Kis Kis-sel Kissel Pékh Pékhkel Pékhhel Móricz Móriczcal Móriczzal Batthyány Batthyánynyal Batthyányval Kurucz Kurucczal Kuruczcal Arany Arannyal Arany-nyal Babits Babitssal Babitscsal Javítás: Tibor hibái: Gábor hibái: 31

33 32 5. A RÖVIDÍTÉSEK ÉS MOZAIKSZÓK HELYESÍRÁSA Bizonyos szavakat azért rövidítünk, mert így idõt, fáradságot takarítunk meg. Az egyszerû szavakat rövidíthetjük: a kezdõbetûvel (D = dél, f = fillér, o. = oldal); az elsõ szótag + a következõ szótag elsõ betûjével (ált. = általános, okt. = október, szül. = született); az elsõ és az utolsó betûvel (Ft = forint, pl. = például, db = darab). Az összetett szavakat rövidíthetjük: az elõ- és utótag kezdõbetûivel (Bp. = Budapest), ÉK = észak-kelet, kg = kilogramm, ún. = úgynevezett); kivételesen (dkg = dekagramm, fszt. = földszint). A szókapcsolatokat a különírt szavak kezdõbetûivel rövidítjük, s közéjük pontot teszünk (B. ú. é. k. = Boldog új évet kívánok, i. e. = idõszámításunk elõtt(i). Kivétel: stb. = s a többi Rövidíthetünk továbbá: tõszámneveket számjeggyel (8 = nyolc, 120 = százhúsz); sorszámneveket számjeggyel (8. = nyolcadik, 1. = elsõ); római számokkal századot, fejezetet, hónapot, kerületet stb. (XX. század, XI. ker., III. hó stb.); jelekkel különféle fogalmakat ( = fok, % = százalék, = paragrafus). H A rövidítések után általában pontot kell tenni. Ez alól a mértéknevek, pénzfajták és az égtájak rövidítései kivételek. (A rövidítés kezdõbetûje általában kicsi. Kivételek: az égtájak, a forint, az utóirat, a Budapest szavak rövidítései.) 88. Hogyan írnád hely- és idõtakarékosan az alábbi szavakat? gramm = július = század = ifjabb = utca = emelet = forint = doktor = deciliter = idõszámítás szerint = északnyugat = 30 százalék = hektár = 28 Celsius fok = H. 277., Fordítsd le az alábbi rövidítéseket! c. = id. = D = ill. = ld. = isk. = l = ált. = t = mm = ápr. = du. =

34 H A rövidítésekhez kötõjellel kapcsoljuk a toldalékot. Állapítsd meg soronként, melyik toldalékolt rövidítés helyes! (B) g.-mal (C) g-gal (I) g-mal (G) XX.k.-bõl (F) XX.k-bõl (H) XX k.-bõl (A) ft-tal (K) Ft.-tal (Y) Ft-tal (M) 60. %-kal (L) 60%-kal (S) 60%-val (N) Buékot (Ö) Buék-ot (E) B.ú.é.k.-ot (P) dk-rõl (T) DK-rõl (U) DK.-rõl (T) ált. isk.-ba (R) ált.iskba (Ü) Ált.lsk.-ba (J) de.-i (D) de-i (V) D.e.-i (Ó) l-rel (Z) l.-rel (X) l-vel A helyesen írt változat betûjelét karikázd be, és olvasd felülrõl lefelé! A megoldás: H A rövidítés sajátos formája a mozaikszó. Ha többszavas kapcsolatok kezdõbetûibõl jön létre, akkor betûszónak nevezzük: MTA = Magyar adományos Akadémia, tsz = termelõszövetkezet. Írhatjuk tehát kisbetûvel vagy nagy nyomtatott betûvel, aszerint, hogy kis vagy nagy kezdõbetûs szavakból jött-e létre. Fontos helyesírási tudnivaló: a betûszókban soha nem teszünk pontot a betûk után! 91. Írd le betûszóval az alábbi szókapcsolatokat! Egyesült Nemzetek Szövetsége: Magyar Távirati Iroda: Budapesti Közlekedési Vállalat: Eötvös Loránd Tudományegyetem: József Attila Tudományegyetem: (vállalati) gazdasági munkaközösség: televízió: végrehajtó bizottság: Országos Széchényi Könyvtár: Magyar Államvasutak: Ha a mozaikszó szórészletekbõl alakul ki, akkor szóösszevonásnak nevezzük: Optikai, Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítõ Vállalat gyes = gyermekgondozási segély A szóösszevonást nagybetûvel kezdjük, ha tulajdonnevet rövidít, s csupa kisbetûs a mozaikszó akkor, ha jelentése köznévi értelmû. Pontot itt sem tehetünk az egyes betûk, szórészek után! 33

35 92. a) Írd le a szóösszevonással létrejött megfelelõjét! H Közösségi Élelmiszer-értékesítõ Vállalat: Magyar Hirdetõ: transzformátor: gyermekgondozási díj: Rádió- és Villamosipari Vállalat: kiskereskedelem: belkereskedelem: Magyar Hajózási Részvénytársaság: 34 b) A betûszók fonetikus (= kiejtés szerinti) írásmódja is szóösszevonásnak minõsül. Mit jelentenek az alábbiak: káefté: téesz: tévé: 93. a) A betûszókhoz kötõjellel kapcsoljuk a toldalékot. Tedd te is ezt a zárójelben lévõ kérdõszónak megfelelõen! Betûszó: Toldalékos betûszó ELTE (hol?): tsz (hol?): MTI (minek?): kft (mitõl?): tbc (mirõl?): OTP (hová?): MÁV (honnan?): OSZK (minek?): vb (mire?) b) A toldalékos szóösszevonásokat mindig egybeírjuk. Toldalékold a kérdésnek megfelelõen az alábbi mozaikszavakat! Szóösszevonás: Toldalékolt szóalak Közért (hol?) Ravill (hová?) Ofotért (minek?) gyed (mit?) trafó (mibõl?) belker (mihez?) tévé (hol?) vébé (mire?)

36 II. TUDÁSPRÓBA 1. A felsorolt közmondások, szólások egy-egy szavát kell pótolnod. Ehhez segítséget nyújt ha szükséges a zárójelbe tett rokon értelmû szó. A is nehéz a restnek. (nem nehéz) Jobb, mint soha. (nem korán) néz, mint a dézsmabárány. Egy kis sereges bajjal jár. (bánatosan) (szépség) Ki nem kóstolt, nem érdemli az édest. (milyen ízût?) 5 pont 2. Szólíts fel cselekvésre a következõ igékkel: ad (te), mond (mi), elront (te), elolvas (te), játszik (õ) át az üzenetet a szomszédodnak! és írjuk helyesen a szavakat! Kérlek, ne a szerkezetet! el a vezércikket! Engedd, hadd egy kicsit! 5 pont 3. Szólíts fel alanyi és tárgyas ragozásban tegezõ majd magázó alakban az alábbi igetövek felhasználásával! Igetõ Tegezõ alak Magázó alak alanyi r. tárgyas alanyi tárgyas Pl.: ír írj írd írjon írja hagy gyûjt bont arat halaszt biztat hisz mászik mond visz 40 pont 35

37 36 4. Pótold a mondatok hiányzó szavait a rokoni viszonyokat kifejezõ köznevekkel (pl.: édesanya, öccs, báty stb.)! József Attilát, miután meghalt az, idõsebb nõvérének, azaz férje taníttatta Makón. halála után Radnóti Miklós gyámsága alá került. Móricz Zsigmondot, Pallagi Gyula segítette helyettes tanári álláshoz Kisújszálláson. 10 pont 5. A következõ mondatok szavaiból a rövid vagy a hosszú t betû hiányzik. a) Döntsd el, hogy melyik, majd pótold! Úgy fu o a ok, alig ér ünk el benne eke. Jól lá ok onnan minke? Hoz a ok maga okkal sül csirké is? Szere i ek-e a töl ö káposz á? b) Jelöld a t (tt) toldalékok különféle szerepét! Keretezd be a múlt idõ jeleit! Karikázd be a befejezett melléknévi igenév képzõjét! Húzd alá, ha a t betû a tárgy ragját! Húzd alá kétszer, ha a t betû az igei személyrag része! (Értékelés: a helyesen pótolt és jelölt toldalékokért 1-1 pont = 15 pont) 6. Toldalékold a -val, -vel raggal az alábbi szavakat! (Ha rövidítés, úgy õrizd azt meg!) Mivel? Kivel? mm Arany 8. Móricz 90 Papp Ft Gaál 30% Mariann 10 pont 7. Alkoss összetett szavakat a felsorolt egyszerûekbõl: Elõtagok: vad, zseb, hely, jegy, pénz, toll, doboz, bárány, balett, tarokk Utótagok: jegy, fedél, számológép, körte, tárca, gyûrû, szár, nyak, kártya, táncos Megoldás: 10 pont

38 8. Sütõ András vallomásrészletében 10 helyesírási hibát vétettünk. Keresd meg és kijavítva írd le a részletet. Ha hibátlan, kiteheted az idézõjelet. Igen sokat köszönhetek Móritz Zsigmondnak. Véle loboktam, füstölögtem, szenvettem, káromkodtam a szegényparasztság ügye, nyomora dolgába. Valósággal megrészegitett az élet-szerüsége, hitelessége, novelláinak drámai erelye. Jókai, Mikszát világából elsõnek õ rántott magához. Láccólag s fõleg az elmélet irányából nézve eggy régi paraszti életforma ábrázolása felé. (Sütõ András: Síkaszói fenyõforgácsok, 55. p.) (Értékelés: hibánként 0,5 pont = 5 pont) Javítás: 9. Gyûjtsd ki az alábbi részletbõl az összetett szavakat, majd húzd alá azokat, melyeknek írásmódja eltér a kiejtéstõl! A könnyû álmot anyám naphaladáskor az udvaron ígérte meg a cöveklábú asztalnál, amely nyári napokon piros paradicsommal, frissen hámozott uborkával, mezõségi sajttal várt haza engem; õsszel is vár, s olyankor, ha sírós az idõ, a tornác fájáról nézem, és igyekszem tanulni valamit tõle. Fûzfalábaival makacsul a földbe kapaszkodik, esõben, jégverésben tisztul, s télen is vár, hóval borítottan, akár egy fehér koporsó. Az ígéretre felkaptam a fejem, mintha tündéri szót hallanék. De a szó, mit a mesékben az égi magasság szokott küldeni, alantról hangzott, majdnem a föld porából, a mályva, porcsfû és törpebürök szintjérõl, ahol anyám rongypokrócon ülve Jóska öcsém ingét foltozgatta. Ölbe emelhetõ kicsinységében most még soványabbnak láttam õt, kis, pihenõ szaladgálásnak a felmelegedett földön. A keszkenõ alól kibugygyanó hajtincsében megszámlálhatatlanok már a fehér szálak; mint a sokat mosott vászon, a szeme is világosodik. Barna volt, úgy emlékszem, a gesztenye korai változatából. 14 pont 37

39 III. AZ ELVÁLASZTÁS H Válaszd ki az alábbi szócsoportok közül, hogy melyik elválasztási mód helytelen. Vagy talán egyik sem? Döntsd el! Állításodat indokold! a) dia dal vagy di adal házai ba vagy háza iba teá ból vagy te ából Máriá nak vagy Mári ának fiá nak vagy fi ának le-ányok vagy leá-nyok Indoklás: b) di ák vagy diá k tolla im vagy tollai m teá t vagy te át mia tt vagy mi att fiú k vagy fi úk le-ányt vagy leány-t Indoklás: 95. Egy bizonytalan helyesírású tanuló dolgozatában ilyen elválasztású szavakat talált a magyartanár. Melyikeket húzta alá pirossal? Indokolj is! Áb elt, Harg itán, Bol ha, Surgy élán, Szakál las, Márk ust, Fu szulánnal Javítás: Indoklás: H H Az összetett szavak elválasztása talán még több figyelmet igényel. A felsorolt szavakat írd a megfelelõ csoportba, elválasztva! rendõr, pödör, göndör, parkõr, talpbõr, masszõr, amatõr, partõr, vívótõr, gyötör, elõször, feltör, légkör, mondakör, szakkör, ökör, likõr, sofõr, vadõr, vödör 38 Egyszerû szavak: Összetett szavak:

40 H E gyakorlatban három olyan szócsoportot mutatunk be, melyek elválasztása meglepõ. Ezek részletes magyarázatát Szemere Gyula: Hogy is írjuk? (Bp. 1987, Gondolat) címû könyvében a 127. oldalon megtalálhatod. a) Az egyszersmind és az idestova szavak elválasztása két változatban is helyes, ugyanis az elõés utótag között egy s kötõszó is áll. Az egyiket leírjuk, a másikat te válaszd el! egyszers mind vagy egyszer smind vagy b) Az esernyõ, nyugágy, gazdasszony, visszér szavak elválasztását az egyik szón megmutatjuk, a többit válaszd el te! esernyõ: es ernyõ gazdasszony: nyugágy: visszér: c) A kémiaórákról ismert elegyít szó elválasztása így történik: ele gyít (nem: el egyít ). Így viselkedik a jobbágy, kénesõ (= higany)*, negédes (mézesmázas, szenvelgõ) szavunk is. Válaszd el tehát õket! jobbágy: negédes: kénesõ*: * kénesõ : nem a kén és az esõ szó összetétele, hanem az ugyancsak,higany'-t jelentõ török könesü átvétele. H Sok családnevünkben szerepel régies kétjegyû betû (th, ch, cz, aá, eõ, gh, oó, stb.) Ezek írásjegyeit nem szabad egymástól elválasztani. 98. Hol választanád el az alábbi toldalékos vagy toldalék nélküli családneveket, keresztneveket? Richárd: Baloghot: Széchenyi: Báthory: Babitsért: Madáché: Szeõke: Soósok: Gaálért: Rákóczi: Széchenyi István Babits Mihály Madách Imre II. Rákóczi Ferenc T. 99. Tisza partján mandulafa virágzik 39

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat 1. Írd le a szavakat szótagolva! Jelöld függõleges

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P043A10311* TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Kedd, 2005. február 01. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

GYAKORLATOK Rövid vagy hosszú?

GYAKORLATOK Rövid vagy hosszú? GYAKORLATOK 1) Rövid vagy hosszú? Pótold a szóvégi magánhangzókat! a) i vagy í? b) u vagy ú? c) ü vagy ű? nén hossz sűr reggel kap gyűr s tan szörny város any men zr ár (főnév) együgy igaz savany h r alk

Részletesebben

KIS NYELVÉSZ. országos levelezős verseny DÖNTŐ. 4. évfolyam. A tanuló neve: Település, ahova iskolába jársz: A felkészítő tanár neve:

KIS NYELVÉSZ. országos levelezős verseny DÖNTŐ. 4. évfolyam. A tanuló neve: Település, ahova iskolába jársz: A felkészítő tanár neve: 1143 Bp., Szobránc utca 6 8. Postacím: 1363 Bp., Pf. 49 Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202 www.ofi.hu KIS NYELVÉSZ országos levelezős verseny DÖNTŐ 2015 4. évfolyam A tanuló neve: Település,

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P041A10311* TAVASZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Szombat, 2004. május 29. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

5. Pótold a hiányzó igék felszólító módú alakjaival a mondatokat!

5. Pótold a hiányzó igék felszólító módú alakjaival a mondatokat! Magyar nyelv I. Illeszd a szavak végére a megfelelő magánhangzót! u vagy ú tan., egyhang., báb., borj. ü vagy ű rev., men., együgy., esk. 2. Ly vagy j? A tu.afa ga..ai e tettek sebhe et az u.amon. A macskakö.kök

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékváros Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom Fõnév......................... 3 19; 41 56; 75 90; 111 126 Fõfogalom

Részletesebben

Szótagolás, elválasztás

Szótagolás, elválasztás Szótagolás, elválasztás Olvasd el az alábbi szavakat! Írd át színessel a hosszú mássalhangzókat! cammog, kilogramm, kellemes, istálló, kolléga, szempilla, futball, varroda, torreádor, varr, ujj, alattomos,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Szótagoljunk! 1. Robot Robi felfedezõútra indult. Mit látott? Írd le szótagolva a szavakat, ahogy a robot mondhatta

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

GERENCSÉR ATTILA PÁPA VÁROSI JÁRÁSI HELYESÍRÁSI VERSENY 7 8. OSZTÁLY Tarczy Lajos Általános Iskola 2014. március 24. 14 h

GERENCSÉR ATTILA PÁPA VÁROSI JÁRÁSI HELYESÍRÁSI VERSENY 7 8. OSZTÁLY Tarczy Lajos Általános Iskola 2014. március 24. 14 h GERENCSÉR ATTILA PÁPA VÁROSI JÁRÁSI HELYESÍRÁSI VERSENY 7 8. OSZTÁLY Tarczy Lajos Általános Iskola 2014. március 24. 14 h KÓDSZÁM: 1. Mi a különbség? Foglald mondatba a következő szóalakokat! Ragot illeszthetsz

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés.

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. nyelvtani gyakorló 9. évfolyam 1. mi a kommunikáció? -közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. 2. kommunikációs folyamat tényezői:

Részletesebben

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2014. október 20. Össz.pontszám: 65p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:.... TOLLAL DOLGOZZ! Karikázd be, hogy hányadik

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog...

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog... Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek 1. a) Hány keresztnevet tudsz kiolvasni a következõ szóból? (3 pont) OLAJOSKANNA b) Húzd alá, mi a humor forrása a Romhányi József tollából származó sírfeliratban!

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Helyesírási buktatók a közjegyzői okiratokban

Helyesírási buktatók a közjegyzői okiratokban KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE * 2012. 5. SZÁM Helyesírási buktatók a közjegyzői okiratokban Alapelvek és mozgószabályok (Az előadás elhangzott 2012.június 9-én, Győrben, a Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

FELADATLAP az "ÉDES ANYANYELVUNK" nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára

FELADATLAP az ÉDES ANYANYELVUNK nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára "A magyar nyelv tanítására különös gond fordítandó." KAZINCZY FELADATLAP az "ÉDES ANYANYELVUNK" nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára Sátoraljaújhely 2003. 1.

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Tollbamondás. 4. évfolyam

Tollbamondás. 4. évfolyam Tollbamondás 4. évfolyam Lotz János Amerikában élő fia, Charles Peter Lotz örömmel értesült arról, hogy az idei tanévben 3350 diák jelentkezett a Lotz-versenyre Magyarország összes megyéjéből és Erdélyből.

Részletesebben

HELYESÍRÁSI GYAKORLÓFÜZET

HELYESÍRÁSI GYAKORLÓFÜZET DÖRNYEI LÁSZLÓ HELYESÍRÁSI GYAKORLÓFÜZET 5. osztály TIZENÖTÖDIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2006 I. ISMÉTLÉS 4 1. A HANG ÍROTT KÉPE: A BETÛ Általában kisbetûket használunk, nagybetûket csak meghatározott

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÍRÁSA ÉS A MAGYAR ÁBÉCÉ

A MAGYAR NYELV ÍRÁSA ÉS A MAGYAR ÁBÉCÉ -1 - A MAGYAR NYELV ÍRÁSA ÉS A MAGYAR ÁBÉCÉ [Forrás: A magyar helyesírás szabályai. Tizenegyedik kiadás. Második (változatlan) lenyomat. Akadémiai Kiadó, Budapest 1985.] 1. Mielőtt elolvasod a szöveget,

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM 1. NAP PROGRAMJA Ezen a héten újabb, egymáshoz nagyon hasonló betűkkel játsszunk! Azonban ők már nem csak hárman vannak, hanem bizony nyolcan, így a dolgunk is nehezebb

Részletesebben

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK Kossuth Lajos halálának 115. évfordulóján Hallgasd meg háromszor a szöveget! (Közben jegyzeteket készíthetsz.) KOSSUTH NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAPJA A Kossuth-fiúk

Részletesebben

Széplaki Erzsébet KOMPETENCIAALAPÚ AP 060304

Széplaki Erzsébet KOMPETENCIAALAPÚ AP 060304 nyelvtan6_bori 10/3/9 17:34 Page 1 AP 060304 KOMPETENCIAALAPÚ TANKÖNY V Nyelvtan és helyesírás tankönyv 6. évfolyam A tankönyv a leíró nyelvtan szófajtani részét dolgozza fel a hagyományos felosztás szerint.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Középiskolai Helyesírási Verseny 2015. január 14. 1. Tagold szavakra, mondatokra, és írd le helyesen az alábbi betűfolyamot!

Középiskolai Helyesírási Verseny 2015. január 14. 1. Tagold szavakra, mondatokra, és írd le helyesen az alábbi betűfolyamot! A versenyző kódja: Implom József Megyei (regionális) döntő Középiskolai Helyesírási Verseny 2015. január 14. 1. Tagold szavakra, mondatokra, és írd le helyesen az alábbi betűfolyamot! Hazánknemzetiparkjaiközülalegismertebbahortobágyi1973ótahivatalosanistermészetvédel

Részletesebben

Felvételi nyelvtan feladatlap 2006

Felvételi nyelvtan feladatlap 2006 Felvételi nyelvtan feladatlap 2006 1. Egészítsd ki a helyes alakkal az alábbi szólásokat, közmondásokat! Rossz fát tett... Pálcát tört.. Hálni jár belé a. Messze van, mint.. Amelyik kutya ugat, az nem.

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény Felmordult a medve a sok rossz mackóvers hallatán: Ez mind kontár! Sarlatán! Mit gügyögnek, locsognak szerencsétlen

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

A Eötvös Loránd-emlékérem. B Eötvös Loránd Emlékérem. C Eötvös Loránd emlékérem. A Gellért fürdő. B Gellért-fürdő. C Gellért Fürdő. A ELTÉ-s.

A Eötvös Loránd-emlékérem. B Eötvös Loránd Emlékérem. C Eötvös Loránd emlékérem. A Gellért fürdő. B Gellért-fürdő. C Gellért Fürdő. A ELTÉ-s. Egyetemi anyanyelvi napok 1 Melyik a helyes? 2014. március 21. A Eötvös Loránd-emlékérem B Eötvös Loránd Emlékérem C Eötvös Loránd emlékérem márc. 6-21:38 2 Melyik a helyes? A Törökbálint nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P042A10311* ŐSZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Péntek, 2004. augusztus 27. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK NAPSUGÁR csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi színes nyomtatásban, kokárda, zászló) BÓBITA csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23.

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. A dinoszauruszok királya nem vágtázott Élet és tudomány, 2002/12. (BBC News) A félelmetes Tyrannosaurus rex látókörébe került zsákmányállatoknak jó esélyük

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda Az iskolától nem messze van egy focipálya. Kerítés választja el az úttesttől. A fiúk gyakran mennek oda focizni. Laci a legjobb játékos. Gyorsan fut, ügyesen cselez, és sok gólt lő. Péntek délután egymás

Részletesebben

A MAGYAR HELYESÍRÁS. H.2. Helyesírásunk betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer.

A MAGYAR HELYESÍRÁS. H.2. Helyesírásunk betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer. A MAGYAR HELYESÍRÁS H.2. Helyesírásunk betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer. a) Írásunk betűíró rendszerű, mert legkisebb egységei a hangokat jelölő betűk. b) Helyesírásunk a

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor:

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor: 1. Milyen szófajúak az alábbi szavak? olvasva szépség hihetetlen forr leírt (szöveg) ott győri rögtön nézelődő hivatkozván 2. Írjad le helyesen az alábbi szavak melléknévképzős származékait! Arany János

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

4. évfolyam Iskolai forduló. Megoldások. Tollbamondás 4. évfolyam

4. évfolyam Iskolai forduló. Megoldások. Tollbamondás 4. évfolyam Megoldások Tollbamondás 4. évfolyam 2015 márciusában újra a bonyhádi gimnázium vendége volt Lotz János Amerikában élő fia, Charles Peter Lotz, aki most magával hozta 15 éves lányát, Karent és 13 éves fiát,

Részletesebben

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 1.NAP PROGRAMJA Elsőként megismerkedünk azokkal a betűkkel, amelyekkel ezen a héten dolgozni fogunk. Ezek pedig: b,d,p Nem elég, hogy vizuálisan

Részletesebben