BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOÁMCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN Készítette: Potvorszki Gábor Budapest, 2007

2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. A Közös Kül és Biztonságpolitikáról... 9 I.1. EU és a 2. pillér = gazdasági óriás politikai törpe I.2. Rövid történeti áttekintés/ mérföldkövek a CFSP életében napjainkig I.3. Az EU biztonságpolitikai stratégiája, elemzése I.3.1. Biztonságpolitikai kihívások I.3.2. A biztonságpolitikai kihívások, kockázatok kezelése I.4. Erőfeszítések a tömegpusztító fegyverek non-proliferációja jegyében I.5. Az atomfenyegetettség európai szemmel I.6. Az EU jövője biztonságpolitikai szempontból II. Az iráni atomprogram legendája, realitások és irrealitások...40 II.1. A Közel és Közép-keleti térség gazdaságföldrajzi vizsgálata (röviden) II.2. Irán gazdasági helyzete a Közel és Közép keleti térségben és a világgazdaságban II.3. Irán politikai elemzése...47 II.3.1. Rövid történelmi, politikai áttekintés...48 II.3.2. A modern iszlám köztársaság II.3.3. Nemzetközi szerepe, helyzete, megítélése II A gonosz tengelye 51 II.4. Az iráni atomprogramról, avagy itt az atom, hol az atom...52 II.4.1. Előzmények, okok feltárása II.4.2. Nagyhatalmi törekvés, dominancia, vagy biztonsági garancia II.4.3. Új fejezet, korszak II.4.4. Reakciók III. EU Irán kapcsolatrendszere...61 III.1. Kereskedelmi gazdasági kapcsolatok Iránnal

3 III.2. A kapcsolatok jelen alakulása III.3. Az EU hozzáállása az iráni atomprogram kérdéséhez III.4. Megoldási javaslatok a helyzet békés úton történő kezelésére, avagy mit tett és mit tehet az EU...69 III.4.1. A tárgyalások szerepe III.4.2. A szankciókról és a jövőbeli perspektívákról III.5. Ahogyan én látom IV. Primer kutatás az európai biztonságpolitikát, és az ahhoz kapcsolódó iráni atomprogram kérdését illetően Összefoglalás Függelék Melléklet Irodalomjegyzék

4 Ábrák jegyzéke 1. ábra Az uniós tagállamok belső megosztottsága a kül- és biztonságpolitikára vonatkozóan, ill. a britnémet-francia érdekellentétek kicsúcsosodása egy Párizs tengelyközpont körül forgó háromszögben ábrázolva, földrajzi értelemben ábra Az európai politikai dimenzió fejlődése, helye az európai politikai integrációban ábra az európai kül és biztonságpolitika eszköztárának fejlődése, bővülése 1970-től ábra az Európai Biztonsági Stratégiában megfogalmazott biztonsági kihívások, kulcsfontosságú fenyegetések ábra az uniós állampolgárok véleménye az atomenergia békés felhasználásáról ábra az atomenergia részesedése a villamos áram-termelésből az EU-tagállamokban ábra Irán olajtermelése, fogyasztása és tartalékai (millió tonnában) 1980 és 2005 között ábra Irán földgáztermelése, fogyasztása, tartalékai (millió köbméterben) között ábra Kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok alakulása EU és Irán között 1998 és 2000 közt ábra EU prioritások és egymásra épülésük Iránnal szemben ábra Az EU országai közti háború kitörésének valószínűsége ábra A háború kitörésének valószínűsége az EU és 3. ország, ill. országcsoportok között ábra A terrorizmus és a katonai támadás, mint újfajta és hagyományos értelemben vett hadviselés ábra Az önálló védelempolitika az EU védelmi kapacitásai és képességei tekintetében ábra Biztonságérzet az EU-ban ábra Az EU 2. pillérének ismertsége ábra Az EU Közös Kül és Biztonságpolitikájának hatékonysága ábra Felmérés a hagyományos értelemben vett védekezési politika, ill. a válságkezelés fejlesztéséről ábra Felmérés az atomenergia békés célú támogatottságáról ábra Irán általános megítélése, megjelenése a világsajtóban ábra Az esetleges iráni nukleáris fegyver közvetlen veszélye Európára nézve ábra A vélemények megoszlása az iráni atomprogram elítéléséről ábra Az iráni atomprogram háttere a megkérdezettek körében ábra Az iráni atomprogram céljai szerint ábra Az USA várható reakciói az iráni kérdés rendezésére ábra Egy esetleges USA iráni invázióban az EU fellépésének alternatívái ábra Az EU megoldási alternatívái az iráni kérdés rendezésében ábra Az USA Irak ellen vívott háborújának megítélése az általam megkérdezettek körében ábra Az Európai Unió 2007-ben, tagállamok és tagjelölt országok ábra Az európai integráció fejlődéstörténete, az alapító szerződések és a három pilléres szerkezet ábra A muzulmán vallás híveinek száma és várható prognózisa az egyes EU- és EU-tagjelölt országokban 2004-ben ábra Atomprogrammal és -fegyverrel rendelkező, ill. korábban rendelkezett országok ábra Irán földrajzi elhelyezkedése, fővárosa, nagyobb városai és szomszédos országai ábra A Közel-Kelet és Irán kőolaj- és földgázlelőhelyei és olajfinomítói, ill. olaj- és gázcsővezetékei ábra Feltételezett nukleáris kísérleteket folytató létesítmények Iránban

5 Bevezetés Mottó: "Az intézmények tovább élnek, mint az emberek, következésképpen ha jól építjük fel őket összegyűjthetik és továbbadhatják az egymást követő generációk bölcsességét." (Jean Monnet, 1952) B iztonság, biztonságpolitika. Sokrétű fogalom. Manapság szinte minden tudományágra kiterjed. A biztonság, mint egész, sok kisebb részalkotóelemre bontható, melyek alapján áll össze az egész: környezeti biztonság, gazdaságianyagi biztonság, adatbiztonság, nemzetbiztonság hogy csak néhányat említsek a teljesség igénye nélkül. A biztonság jelen van éppúgy egyéni, mint nemzeti, össztársadalmi és nemzetközi szinten egyaránt. Életünk szerves részét képezi, Maslow szerint az emberi szükségletek alapja a biztonság és csak erre lehet építeni a többi alapszükséglet. Ha nincs biztonság, nincs mire építeni, a további szükségletek értelmetlenek. A biztonság alapja pedig a kollektív védelem. A közös védekezésre igenis szükség van napjaink Európájában, hiszen a biztonságpolitikai kihívások, fenyegetések, kockázatok, mint ismeretes nem ismernek határt. Tehát, ha nem akarjuk a külső veszélyforrásokat beemelni az EU-ba, akkor elébe kell menni azoknak és lehetőleg helyben kezelni azokat. Ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk életünket, együttesen kell védekezni, fellépni a világban; ez az unió biztonságpolitikájának egyik mozgató rugója. Mégis mennyire elmegyünk mellette szó nélkül, elég ha csak arra gondolunk, hogy napjaink Európai Uniója másról sem szól, mint a költségvetésről, az uniós pénzek elosztásáról, a közösségi politikákról, a kommunikációs politikáról. A kül- és biztonságpolitika háttérbe szorul, pedig az Európai Unió 2. pillére, mégis kevés szó esik róla, általában csak ha valami nagy baj történik, akkor veszik elő. Az európai integráció fél évszázados történelmében a kül- és biztonságpolitika pedig fontos szerepet tölt be, a kezdeti törekvések után, a 70 es évektől látványos fejlődésnek lehetünk tanúi. Napjainkra az egyeztető mechanizmustól (a tagállamok külpolitikai kérdésekben összehangolják állásfoglalásaikat) egészen oda jutottunk, hogy a kül- és biztonságpolitika külön intézményrendszerrel, eszköztárral rendelkezik az Európai Unión belül. Az európai integráció eljutott arra a felismerésre, miszerint a világgazdaságban és -politikában a hatékony és sikeres 5

6 részvétel kulcsa az együttes fellépés a közös érdekek alapján. A politikai dimenzió fejlődését azonban számos esemény beárnyékolta, különösen a 90-es évek történései, mégis ezek döbbentették rá és késztették az EU-t arra, hogy az új világrendben mennyire fontos, szükséges és nélkülözhetetlen a közös fellépés re a politikai dimenzió kiegészült védelmi, katonai tartalommal is, 2003-ban pedig létrejött az első európai hadsereg, továbbá civil (rendőri) válságkezelő egységek, akik már sikeresen bizonyítottak első bevetésükön, továbbá megszületett az első közös Biztonsági Stratégia is. Az EU továbbá aktív, meghatározó világpolitikai szereplővé lépett elő mind gazdasági, mind politikai potenciáljánál fogva és olyan világot érintő globális, biztonsági kérdésekben foglal állást, alkot véleményt és cselekszik, mint amilyen az iráni kérdés is. Kétségtelenül ember legyen a talpán, aki képes átlátni a helyzetet és tudna a kérdés rendezésében érdemi választ adni és a felek számára elfogadható megoldási javaslattal előállni. Feltételezések jócskán akadnak, ám kézzel fogható, terhelhető bizonyíték ezidáig még nincs arra vonatkozólag, hogy Iránnak az atomprogramjával voltaképpen mi is a célja. Az alapprobléma és dilemma pont a körül forog, hogy pusztán békés célt szolgálna az iráni atom, vagy ennél többről van szó és az atomprogram nukleáris fegyver előllításához kell és nagyhatalmi státuszra való törekvést, ill. ha így történne, akkor milyen hatással lesz ez a folyamat a Közel- és Közép Keleten, milyen reakció várható a többi arab-muzulmán országokban, elképzelhető, hogy láncreakciót indukál és fegyverkezési hajsza, verseny indul meg. Nekünk európaiaknak különösen abból a szempontból fontos a kérdés a jövőre vonatkozólag, hogy mennyire fenyeget minket az iráni atomfegyver, ill. valósnak vélhető-e a fenyegetés és ez ellen mit lehet tenni. A cél mindenekelőtt az Európai Unió és a nemzetközösség részéről, hogy egy biztonságosabb világot teremtsen és ennek érdekében minden tőle telhetőt megtegyen békés eszközökkel. Az iráni kérdés rendezésében is ez az alapmotívum, azaz megpróbálni a helyzetet békés úton, a kapcsolatok elhidegülése nélkül, a diplomácia útján rendezni. Ahogy tartja a mondás: kettőn áll a vásár - így tehát nem elég az egyik fél elkötelezettsége, a másik fél kompromisszum hajlandósága, együttműködési készsége is szükségeltetik. Szakdolgozatomat négy részre osztottam, melyekben az alábbiakkal foglalkozom: Első részben az Európai Unió Kül és Biztonságpolitikájával. Itt röviden bemutatom a legfontosabb állomásokat a fejlődéstörténetében, majd rátérek az irányadó 2003-as első közös Biztonsági Stratégia taglalására, melyben az EU felismerte a legfontosabb biztonságpolitikai kérdéseket. Majd kitérek a tömegpusztító fegyverek témáján belül 6

7 a nukleáris fegyverek kérdésére és a legfontosabb non proliferációs erőfeszítésekre, továbbá elemzem az atomenergia európai dimenzióját, az atomfenyegetettséget és utalok röviden az EU jövőjére biztonságpolitikai szempontból. Második részben Iránnal foglalkozom. Először röviden elemzem a Közel és Közép Keletet gazdaságföldrajzi szempontból, beleillesztem Iránt, majd mind gazdaságilag, mind politikailag veszem górcső alá az iráni helyzetet. Ezek után az atomprogram körüli vitát, a lehetséges alternatívákat elemzem. Harmadik részben az EU Irán közti kapcsolatrendszerrel foglalkozom. Először gazdasági, majd politikai értelemben. Továbbá az iráni atomprogramot vizsgálom európai szemmel, ill. azt, hogy milyen alternatív megoldási javaslatok álltak és állnak rendelkezésre a kérdés kezelésében. Majd véleményt alkotok a témában a kérdés újszerű megtárgyalásával a jövőre nézve. Negyedik részben primer kutatásom eredményeit értékelem, elemzem a kül- és biztonságpolitika, valamint az ahhoz kapcsolódó iráni atomprogram vonatkozásában. 7

8 I. A Közös Kül- és Biztonságpolitikáról I.1. EU és a 2. pillér = gazdasági óriás politikai törpe (Balázs; 2002) és katonai kukac így teljes az összkép, legalábbis ahogy az 1990-es évek elején Jacques Poos luxemburgi külügyminiszter vélekedett az európai integráció lényegéről. Az Európai Unió (EU) gazdasági nagyhatalom, kétségkívül, azonban mennyire helytelen e megállapítás többi része (még ha nem is áll olyan távol a valóságtól, de közel se ahhoz), arra várni kellett úgy bő tíz évet. A külvilágra gyakorolt hatása erős és gazdasági érdekérvényesítő képessége is sikeresnek mondható, mindenesetre tény, hogy az EU-nak fél évszázadnyi fejlődés után sincs integrált külpolitikája. Ebben a kérdésben bizony lépni kell és változtatásokra van szükség, ha az európai integráció gazdasági nagyhatalmi szerepköréből politikai nagyhatalmi aktorrá kíván előlépni és elérni azt, hogy ne csak gazdasági súlyánál fogva kezelje őt a világ vezető gazdasági politikai nagyhatalmai ill. a világpolitikára befolyással bíró multilaterális intézmények (ENSZ, NATO), hanem mint a világpolitika aktív résztvevője, alakítója, formálója. Az EU-nak igenis van helye, szerepe az új világrendben. Elég, ha csak a kereskedelmi gazdasági mutatókat vesszük számba, melyek önmagukban is figyelemre és elismerésre méltóak: A 2007-ben Bulgáriával és Romániával kibővült EU lakossága eléri a 496 milliót (több, mint az Egyesült Államoké és Oroszországé együttesen); az EU 25-ök a világ népességének valamivel több, mint 7 %-át adja a világ vezető kereskedelmi hatalma a világ valutatartalékának 17 %-ával rendelkezik a világgazdaság termelésének több, mint egy negyedét adja a világexport közel egy negyedét produkálja a világ autógyártásának majdnem egy harmadát adja a fejlődő országok részére nyújtott segélyek több, mint felét állja 1 Forrás: MTI Rt. Sajtóadatbank, az EU a világ legnagyobb adományozójává nőtte ki magát. Az EK már a 70-es években felismerte, hogy a kereskedelem jótékony hatással van a fejlődő országok gazdaságára, ezért biztosítani kell nekik az egyoldalú segélyezés mellett a kereskedelem fejlesztését szolgáló támogatások rendszerét, úgy mint a piacra jutás lehetőségét és további kedvezményeket kell nekik nyújtani. Az 1971-ben a fejlődő országok részére bevezetett Általános Preferenciarendszer (GSP) is e célt szolgálta. A fejlett országok számára mindenekelőtt elismerésre méltó és követendő az EK/EU példája, amivel különleges kereskedelmi és segélyezési kapcsolat kezdődött közte és 78 afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-csoportbeli, ACP) partnere között 1975-ben. 8

9 Pillanatkép Amikor a Közös Kül és Biztonságpolitikáról 2 esik szó, politikailag rendkívül érzékeny területet érintünk. Ellentétben a közösségi modellel, mely saját jogrenddel és jogi személyiséggel van felruházva, a 2. pillér megőrizte szigorúan kormányközi jellegét, és a nemzetközi jogrendben nem rendelkezik jogi entitással. Nem véletlen, hisz ez az a pont, ahol a leginkább kicsúcsosodnak a legtöbbször egymással ellentétben álló, az európai integrációt megosztó tagállami érdekek 3. Nehéz egy olyan területet (külügyek, külpolitika) összefogni, mely a legtöbb tagállamban évszázadok óta a nemzeti hatáskör részét képezte; a kereskedelempolitikában mégis sikerült elérni. A probléma gyökere a szuverén tagállami külpolitika feladásában keresendő egy közös európai álláspont kialakítása érdekében; egy nemzetekfelettiesedés ergo igen kényes kérdés, jelenleg nehezen elképzelhető. A tagállamok ugyanakkor nagyon is tudatában vannak annak, hogy kapacitásaik egyesítése nélkül a világpolitikában nincs akkora súlyuk, hogy érdekeiket akaratuknak megfelelően érvényesíteni tudják. Kérdés azonban, hogy a tagállamok vajon az EU-t tartják-e alkalmasnak biztonságuk garantálására és külpolitikájuk kiefejezésére, és ennek érdekében milyen áldozatot tudnak hozni, kvázi hajlandóak-e lemondani nemzeti szuverenitásuk egyik legfontosabb tényezőjéről, a külpolitikáról. Emellett számos, tisztázatlan alap, és politikai végcélokat érintő kérdés merül fel. Ahhoz, hogy jobban megértsük a kül és biztonságpolitika lényegi elemeit, szükségességét, először is az arra ható és az azzal összefüggő tagállami kérdéseket kell elemezni. 2 az Európai Uniót létrehozó Maastrichti Szerződés (1992) három pilléren nyugszik, melyben az 1. pillér az Európai Közösségek addigi szerződésit, valamint a Gazdasági és Monetáris Uniót foglalja magába, a 2. és 3. pillért a Közös Kül és Biztonságpolitika, ill. a Bel és Igazságügyi Együttműködés képezi, melyek kormányközi alapon működnek. 3 a nézetkülönbségeket szemléltetve leginkább egy Párizs forgáspont köré csoportosíthatók, amelyre egy francia-brit-német háromszög építhető, ahol a poltikai Európa-nemzeti szuverenitás-gazdasági integrácó kérdései kristályosodnak ki, vagyis az EU, az európai integráció mélyítésével, jövőjével kapcsolatos alapkérdésekben nincs egységes állásponton Európa, leginkább Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság érdekei rajzolódnak ki és köréjük csoportosítható a többi EU-s ország. 9

10 mozgástér integrációs tartalom autonómia Nagy Britannia törésvonalak jjh hh Németország megosztottság Franciaország Párizs Forrás: Vincze; ábra Az uniós tagállamok belső megosztottsága a kül- és biztonságpolitikára vonatkozóan, ill. a britnémet-francia érdekellentétek kicsúcsosodása egy Párizs tengelyközpont körül forgó háromszögben ábrázolva, földrajzi értelemben. Mindenekelőtt az alapkérdésekre vonatkozóan sematikusan ábrázolva egy három szinten jelentkező törésvonalról kell beszélni, mely a tagállamokat alapvetően megosztja. Az első nagy kérdés az autonómiát érinti, vagyis Európa függetlenségének kérdését. Itt elsősorban a transzatlanti viszonyra, az attól való egyoldalú függőségre (brit álláspont szerint), vagy pedig egy kölcsönösségen alapuló autonóm viszony kialakítására kell gondolnunk. Abban egyetértés van a tagállamok túlnyomó része között (bár akadnak olyanok is, akik a teljes önállósodás hívei, jellegzetesen francia nézet), hogy az USA-val hosszú távú partnerségi, szövetségesi viszonyt kell ápolni, a kérdés abban rejlik, hol az a határ, ameddig az Egyesült Államok keze elérheti Európát és Európa meddig engedi azt 4. Az utóbbi években tapasztalható folyamatos szakadás egy önállósodó Európára enged következtetni, bár be kell vallani őszintén, hogy a jelen európai integráció még nem nőtt fel egy politikai unió 5 létrehozására (bár hosszú távon ez lenne a cél, legalábbis egyes nézetek szerint). A második törésvonal az integráció tartalmára vonatkozik. Emögött vélhetően német-francia érdekek húzódnak. Kérdés, hogy az európai integráció megelégszik-e egy gazdasági integrációval, vagy pedig képes továbbfejlődni a politikai cselekvés irányában. Ez azért is fontos, mert egy 4 az EU elismeri, hogy biztonságának garantálása nagyban függ az Egyesült Államoktól, aki első számú partnere, és a katonai képességek terén nem kíván versenybe szállni vele. 5 a politikai unió az integráció legmagasabb foka, ilyet idáig csak Németország, valamint az Egyesült Államok tudott megvalósítani. 10

11 önálló, közös külpolitikai állásfoglalás elengedhetetlen a mai kihívások tükrében; egy egységes európai arculat mutatása a külvilág felé javíthatja az EU pozícióit (mindenesetre a politikai tartalom nélküli gazdasági integráció negatív, leépítő hatással lehet). A harmadik kérdés is ehhez kapcsolódik: az EU hogyan képzeli el a nemzetközi rendszerhez fűződő viszonyát, egy egypólusú világrendbe betagozódásként (kvázi alárendeltként), vagy önálló és teljes értékű szereplőként egy többpólusú világban, ahol nem az USA az egyetlen kizárólagos hatalom. (Gazdag; 2005), (Vincze; 2004) Amint látjuk, már az alapkérdéseket illetően sincs egyetértés. Akkor mégis hogyan várható el, hogy stratégiai kérdésekben konszenzus, egyáltalán érdemi előrelépés legyen? Nos a helyzet korántsem annyira vészes, a kudarcok ellenére elismerésből, sikerből is akad bőven 6.Az viszont óhatatlan, hogy ezek a kérdések időről-időre ne kerüljenek felszínre és ne maradjanak megválaszolatlanul. Ezen a téren van még mit előrelépni. I.2. Rövid történeti áttekintés/ mérföldkövek a CFSP életében napjainkig A kezdetektől egészen az első közös stratégiáig (50 év dióhéjban) Az integrációs szervezet újfajta nemzetközi és nemzetek fölötti aktor. Egyik jellemzője az, hogy regionális európai dimenziót öltött, és ezen a szinten keresi s helyét és sajátos funkcióit az államok, nemzetközi szervezetek és a globális térség más aktorai között. Ezek közé a funkciók közé tartozik a külpolitika és vele szoros összefüggésben a biztonságpolitika, beleértve annak katonai eszközeit is. Az integrációs szerveződésnek ez az ága sajátos pályát járt be. (Balázs; 2002) 6 az ESDP (azaz az 1999-ben a védelmi identitással megtöltött és katonai dimenzióval kiegészült 2. pillér, a Kül és Biztonságpolitika) keretein belül 2003 óta felállított önálló európai haderő az afrikai és macedón békefenntartásban, a civil válságkezelő egységek pedig a délszláv térségben is bebizonyították cselekvő képességüket. 11

12 EK EU? m EPC EPI EPU é r f ö CFSP M. Sz. A. Sz. ESDI/ESDP Köln Helsinki Feira, l Hágai csúcstalálkozó (NYEU EU) Nizza d (Davignon jelentés) k EPC ö EVK v Fouchet-terv e SEA k ESZAK NYEU/WEU t 2. ábra Az európai politikai dimenzió fejlődése, helye az európai politikai integrációban Az ötvenes évek elején a nyugat-európai integráció gyökerei a biztonságpolitikában keresendők. A kezdeti integrációs törekvések békeprojekt jellegűek voltak. Ezt támasztja alá az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK, 1952) létrehívása azáltal, hogy a II. Világháború legfontosabb hadiiparának számító kohászatot egyesítette a két rivális, Franciaország és Németország (lekötve szén- és acéltermelését) között egy újabb fegyverkezési verseny elkerülése végett, a béke garantálása érdekében. Francia kezdeményezésre már ekkor megfogalmazódott egy új, kül- és védelempolitikával foglalkozó szervezet megalapítása; az Európai Védelmi Közösségé (EVK), mely önálló európai hedsereggel rendelkezik és egy integrált európai védelmi minisztérium irányítása alá tartozik. Tagállamait ugyanazok a hatok 7 képezték volna, akik az ESZAK-ot is. Csakhogy ez a tervezet elbukott, saját csapdájába esett a kezdeményezés (pont a franciák szorgalmazták és ő rajtuk bukott el). Ezzel egyidőben (1954) az EVK bukása után jött létre a nyugateurópai államokat ( hatok, valamint az Egyesült Királyság) tömörítő hadsereg nélküli katonai tömb, a Nyugat Európai Unió (NYEU/WEU), mely egészen az EU-ba történő 1999-es integrálásig fennmaradt 8. A kezdeti politikai integrációs törekvések a hozzájuk fűzött reményekkel ellentétben nem hoztak átütő sikert. Ehelyett azonban megalakult az Európai Gazdasági Közösség (EGK, 7 Franciaország, Németország (NSZK), Olaszország és a Benelux államok 8 Fontos megjegyezni, hogy a NYEU formailag ugyan nem szűnt meg, Miniszteri Tanácsának évi november 13-i határozata értelmében érdemi működését azonban 2001 július 1-jével megszünteti. 12

13 1957), mely kezdetben ugyan csak vigasztalni tudta a kül- és védelempolitikai elképzelések zátonyra futását, valójában ez a gazdasági integráció hozta meg azt az átütő sikert, melyen felbuzdulva lehetett az európai integrációt politikai tartalommal megtölteni ben megint csak francia kezdeményezésre kísérletet tettek a tagállamok kormányközi, közös külpolitika megalkotására. Ez volt a Fouchet-terv, mely szerint Párizsban állítottak volna fel egy poltitikai bizottságot; francia hegemonisztikus törekvésre hivatkozva azonban meghiúsult ez a terv is. Megindul a politikai fejlődés Ezt követte az a hágai csúcstalálkozó 1969-ben, ahol a tagállamok külügyminiszterei megegyeztek (szóbeli megállapodás) abban, hogy a felek időközönként tájékoztatják egymást és egyeztetnek külpolitikai kérdésekben. Ennek eredményeként jöhetett létre a Davignonjelentés alapján az a kormányközi alapon működő politikai egyeztetési mechanizmus, mely Európai Politikai Együttműködés (EPC) néven vált ismertté. Megindult tehát a fejlődés politikai téren is. Majd 1986-ban az Európai Egységes Okmány (SEA) elfogadásával intézményes keretet öltött magára (állandó titkárság formájában) az addig informális jellegű együttműködés, igaz kormányközi, közösségen kívüli jellegét mindvégig megőrizte. Megegyeztek, hogy a tagállamok külügyminiszterei és a Bizottság képviselője évente minimum négyszer üléseznek, továbbá az Általános Ügyek Tanácsa ülései alkalmával megvitatják az aktuális külpolitikai kérdéseket. Az együttműködés alapvető célja az volt, hogy közös álláspontot alakítsanak ki és egy egységes Európa képét közvetítsék a külvilág felé. Felemásra sikeredett 9. A Maastrichti Szerződés 10 (MSz, 1992) új alapokra helyezte a tagállamok külpolitikáját. Már korábban megfogalmazódott az igény arra vonatkozóan, hogy az Unió ne csak reagáljon a külvilág eseményeire, hanem mint szereplő kapcsolódjon a nemzetközi élet vérkeringéséhez. A politikai együttműködés ebből kifolyólag elmozdult a közös külpolitika irányába. Az Unió 2. pillérévé tette a Közös Kül és Biztonságpolitikát (CFSP), hangsúlyozva ezzel jelentőségét, ám kormányközi jellege megmaradt, és katonai dimenzióval 9 A hatékony és sikeres politikai együttműködést kezdettől fogva számos esemény beárnyékolta: az 1973-as és 79-es olajárrobbanás, a Szovjetunió afganisztáni intervenciója, az 1982-es falklandi háború, az Öböl-válság, a közel-keleti helyzet, a Balkán leckéje, a koszovói válság Kétségkívül megnehezítették a közösség feladatát az álláspontok összehangolásának tekintetében, ugyanakkor pozitív hatással is van a közösség politikai dimenziójának fejlődésére, ergó egy egységes képet mutató Európa a világ színpadán hatásosabban tud fellépni. 10 A Közös Kül és Biztonságpolitikával az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alatt a cikkek foglalkoznak, a 11. cikk szerint az unió biztonságával összefüggő minden kérdést felölel a 2. pillér. 13

14 továbbra sem rendelkezik. Fejleményként könyvelhető el, hogy két új jogforrást vezettek be, a közös állásfoglalásokat és a közös akciókat 11. Míg az előbbinél lehetővé vált a minősített többségi szavazás (ezzel is megkönyebbítve az álláspontok összehangolását), addig az utóbbi esetben megmaradt az egyhangú döntéshozatal (melynek végrehajtása kötelező a tagállamokra nézve). A MSz. előrelépett a védelempolitika terén is: a NYEU-t az unió integráns részeként határozta meg, jelezve ezzel a két intézmény közelítésének szükségességét, a kül- és biztonságpolitika jövőbeni védelmi dimenzióval való kiegészítését. A 90-es évek eseményei rávilágítottak az Unió bénultságára, ami már az állásfoglalások összehangolásában megmutatkozott. A délszláv válság mélyen megosztotta az Uniót, és ez sajnos ellehetetlenítette a közös fellépést; Európa ergó külső szemlélőként vett részt egy európai válság kezelésében. Mindez egyértelművé tette, hogy a jelen külpolitikai fellépés nem hatékony és változtatni kell rajta. Többek közt ez képezte az Amszterdami Szerződés (ASz, 1997) egyik vezégondolatát. Új jogforrásként bevezette az - alapelveket, iránymutatásokat lefektető - ún. közös stratégiákat 12, a CFSP döntéshozatal hatékonyabbá tétele érdekében a konstruktív tartózkodás intézményét 13, valamint a magas rangú kül- és biztonságpolitikai posztot 14. Az Asz.-t követően a kül- és biztonságpolitikának a kérdése, ill. fejlesztése, különös tekintettel a MSz.-ben előirányzott védelempolitika irányába, továbbra is központi kérdés maradt. Az es koszovói válság ugyancsak bebizonyította az unió közös fellépésének hiányát, egyúttal erősítésének szükségét. Világossá vált, hogy az új világrendben egyre inkább fel kell készülni a válságok kialakulására, s hogy a korábbi kollektív védelempolitikát el kell mozdítani a válságkezelés irányába. Az ehhez szükséges képesség megszerzése képez(het)i a világpolitikai tekintély megalapozását. A tagállamok külügyminiszterei az 1999-es június 3-4-én megtartott kölni csúcson határoztak arról, hogy a Közös Kül és Biztonságpolitikát védelmi identitással töltik meg, mégpedig azáltal, hogy a NYEU azon feladatait integrálják az EU-ba, melyek képessé teszik a válságkezelési, ún. petersbergi feladatok 15 ellátására. Ilyen értelemben új alapokra 11 A közös álláspontokat kifejezhetik az unió szintjén elfogadott politikai nyilatkozatok, vagy a Tanács határozatai, míg közös akció csak tanácsi határozaton keresztül valósul meg. 12 Amelyek egy adott országra, régióra, külpolitikai területre, témakörre vonatkozó, követendő politikai irányvonalakat határozzák meg. 13 Amennyiben egy tagállam valamilyen okból kifolyólag nem akar részt venni egy közös akcióban, de nem akarja azt megakadályozni sem, akkor tartózkodásával nem gátolja meg a többiek számára a közös cselekvést, miközben neki sem kell ahhoz csatlakoznia. 14 Angolul High Representative for CFSP, a köztudatban azonban gyakran említik Mr. CFSP ként is, melyet a Tanács főtitkára tölt be. 15 A NYEU Tanácsa június 19-én adta ki a petersbergi nyilatkozatot, mely lefektette milyen esetekben lehet szükség a NYEU szerepvállalására. A nyilatkozatban szereplő petersbergi feladatoknak nevezett célok a 14

15 (válságkezelési feladatokra és nem közös védelemre) helyezték az európai biztonsági és védelmi politika kereteit (European Security and Defense Policy, ESDP 16 ). Nem telt el félév, mire a Kölni Nyilatkozatban megfogalmazott elképzelések konkrét feladatok formájában testet öltésének érdekében a tagállamok állam- és kormányfői Helsinkiben a decemberi találkozó alkalmával úgy döntöttek, megkezdik az önálló európai katonai képesség kiépítését 17. A cél mindenekelőtt nem egy európai hadsereg, hanem szükség esetén bevethető többnemzetiségű haderő. Ugyanakkor elismerik a NATO primátusát az európai védelem garantálása érdekében. Továbbá megkezdődik a biztonság- és védelempolitika intézményes 18 és működési hátterének a kiépítése. A június án megtartott feirai csúcs lényegében összegezte, véglegesítette a különböző (nem katonai válságkezelés) területen tett lépéseket és az addig megfogalmazottakat. Gyakorlati vetülete, hogy döntött egy 2003-ra felállítandó 5000 fős európai rendőri egységről, ezáltal a katonai válságkezelés dimenziója kiegészül polgári képességgel. Szintén 2000-ben kerül sor az Európai Tanács (EiT) nizzai ülésére, melynek mint tudjuk az új szerződés elfogadása a legnagyobb fejleménye. Emellett a CFSP kérdéseket illetően lehetővé vált a csak és kizárólag nem katonai kérdésekben megerősített együttműködés rendszerének 19 az alkalmazása. Ez a szerződés tekinthető az első közös biztonságpolitikai stratégia megalkotása felé vezető út úgymond előszobájaként. (Gazdag; 2005), (Horváth; 2002) Kérdés, hogy a jövőben az EU milyen irányban tud továbbfejlődni, lesz-e még egy és/vagy több biztonsági stratégia, vagy a hőn áhított politikai unió megvalósulásával a kül- és biztonságpolitikát beemelik a közösségi politikák közé. Ez már a jövő zenéje követkeőek: humanitárius és mentési feladatok, harcoló alakulatok bevetése válságkezelés céljából, beleértve a béketeremtést is. 16 Az ESDP alapvetően három területre irányul: katonai ill. civil válságkezelés, valamint konfliktusmegelőzés. Céljait és eszközrendszerét eszerint fogalmazza meg ill. állítja szolgálatba. 17 Eszerint a tagállamoknak 2003-ra fel kell állítani egy parancsnoki, irányítási, logisztikai, hírszerzési kapacitásokkal rendelkező ezer fős, petersbergi feladatokat ellátani képes, ún. gyorsreagálású katonai erőt, mely 60 napon belül telepíthető és legalább 1 éven keresztül fentartható; a köztudatban ez a katonai képesség Helsinki Headline Goal ként (Fő Célkitűzés) híresült el. 18 Ide tartozik a Politikai és Biztonsági Bizottság, a Katonai Bizottság és Katonai Törzs felállítása, mely 2000 márciusában meg is történt. 19 Melynek lényege, hogy az újonnan létrehozott Politikai és Biztonsági Bizottság a Tanács felhatalmazása alapján válsághelyzetben döntéshozatali jogkört kaphatott a műveletek politikai-stratégiai irányítására vonatkozóan. 15

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK Juhász Krisztina (gyakornok, Szegedi Tudományegyetem, Politológiai Tanszék) Összefoglaló Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse az Európai Unió közös

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu A NATO új stratégiai koncepciója adalékok a magyar szemponthoz A NATO-tagállamok

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán 30 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. MÁJUS Szenes Zoltán A szövetség jövõje A Magyar Honvédség volt vezérkari fõnöke jelen tanulmányában az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének elkövetkezõ évtizedbeli lehetõségeit

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

Ismerkedj a NATO-val!

Ismerkedj a NATO-val! Ismerkedj a NATO-val! Kiadja a Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület Telefon: 061/336-1657 E-mail: fek@message.hu A kiadvány megjelenését támogatta a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma A kiadvány

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede

Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 43 43 Rácz András Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede Az Európai Unió Maastricht óta létezõ közös kül- és biztonságpolitikája (CFSP) az EU hárompilléres szerkezetének második,

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 1997. március Lektorálta: Erdős André Tisovszky János az ENSZ Titkárságának munkatársa. A könyvben kifejtett nézetek a szerző saját véleményét

Részletesebben

Milyen lesz az európai védelem?

Milyen lesz az európai védelem? 40 Milyen lesz az európai védelem? Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának megalapozásakor (1992) kevesen gondolták, hogy az új integrációs terület legsikeresebb ága a válságkezelés, illetve

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben

Gömbös Csilla. Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat

Gömbös Csilla. Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat Gömbös Csilla Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat BEVEZETŐ GONDOLATOK Az Európai Unió a nemzetközi színtér kulcsfontosságú szereplőjeként csak hatékony, aktív globális aktorként, és egyben

Részletesebben

A NATO szerepe a válságkezelésben

A NATO szerepe a válságkezelésben NB5_bel.qxd 5/14/2008 7:56 PM Page 47 VÉDELEMPOLITIKA 47 Németh Bence Sándor Barbara A NATO szerepe a válságkezelésben Annak ellenére, hogy a NATO-t alapvetõen a Szovjetunió által keltett fenyegetés ellen

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben