Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Friedrichné Irmai Tünde"

Átírás

1 Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

2 Üzlet A kereskedelemről szóló törvény meghatározza az üzlet fogalmát: Szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó értékesítő hely.

3 Ideértendő a lakástól vagy lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, fogyasztási cikk javítószolgáltató tevékenység céljára kialakított hely, a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató hely, valamint a különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő helyek és a csomagküldő kereskedésnek vevőszolgálat céljából működtetett helyisége is.

4 Jellege szerint az értékesítő hely lehet kis- és nagykereskedelmi, jármű- és üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javítószolgáltató tevékenység helye

5 A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek bejelentes_a_bejelentes_koteles.pdf Kereskedő hatóságnál történő bejelentést követően megkezdheti a tevékenység végzését, melynek nyilvántartásba vételéről igazolás kerül kiállításra a bejelentést követő 15 napon belül. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi az érintett szakhatóságok felé. A szakhatóságok a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, melynek eredményéről 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt.

6 Az üzlet nyitásához szükséges hatósági engedélyek Az üzletek működtetésének általános szabálya, hogy működési engedély köteles tevékenységet a kereskedő csak működési engedély birtokában és az abban foglaltak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét. Az üzlet működési engedélyének kiadását az üzlet helye szerint illetékes jegyzőtől, írásban kell kérni.

7 A működési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell A kereskedő nevét, címét, illetve székhelyét, Cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói igazolványának számát Adószámát, statisztikai számjelét Az üzlet címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, eladóterének alapterületét (m 2 ), Az üzlet tulajdonosát, Az üzlet használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet) Az üzletkör(ök) megnevezését, számát, első helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatározó fő üzletkört, Az üzlet elnevezését (cégfeliratát) Az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét, A munka-, tűz-, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírásainak megfelelő dokumentumokat, igazolásokat

8 3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelethez A kizárólag üzletben forgalmazható termékek 1. dohánytermékek; 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények; 3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer ártalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek; 4. állatgyógyászati készítményekés hatóanyagaik; 5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel; 6. növényvédő szerek és hatóanyagaik; 7. nem veszélyes hulladék; 8. A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj,

9

10 Cégjegyzékszám A cégjegyzékszám a cég egyedi azonosítója A BS-CF-NNNNNN formátumú cégjegyzékszám három jól elkülöníthető részből áll: BS a céget nyilvántartó bíróság két számjegyű sorszáma, CF a cégformájára utaló két számjegyű jelzőszám, NNNNNN pedig a cégjegyzéket vezető bíróságon kiadott hat számjegyből álló sorszám.

11 Cégjegyzékszám (a céget nyilvántartó bíróság két számjegyű sorszáma) Sorszám Elnevezés 01 Főváros 02 Baranya megye 03 Bács-Kiskun megye 04 Békés megye 05 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06 Csongrád megye 07 Fejér megye 08 Győr-Moson-Sopron megye 09 Hajdú-Bihar megye 10 Heves megye 11 Komárom-Esztergom megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 16 Jász-Nagykun-Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 19 Veszprém megye 20 Zala megye

12 Cégjegyzékszám (a cégformájára utaló két számjegyű jelzőszám) Jelzőszám Cégforma elnevezése 01 Vállalat 02 Szövetkezet 03 Közkereseti társaság 04 Gazdasági munkaközösség * 05 Jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösség * 06 Betéti társaság 07 Egyesülés 08 Közös vállalat 09 Korlátolt felelősségű társaság 10 Részvénytársaság 11 Egyéni cég 12 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete 13 Oktatói munkaközösség 14 Közhasznú társaság 15 Erdőbirtokossági társulat 16 Vízgazdálkodási társulat 17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 18 Végrehajtói iroda 19 Európai gazdasági egyesülés 20 Európai részvénytársaság 21 Közjegyzői iroda 22 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 23 Európai szövetkezet

13 Statisztikai számjel A társas vállalkozásokat egységes statisztikai számjel segítségével sorolják be. A számjel alapján megállapíthatjuk a vállalkozás fő tevékenységi körét, gazdálkodási formáját, a székhelynek választott megyét.

14 Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere Élelmiszer Jellegű bolti vegyes kiskereskedelem TEÁOR Kódja: 4711

15 A gazdálkodási formák kódjai: 1, 2 Vállalkozás 1 Jogi személyiségű vállalkozás 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság 114 Részvénytársaság 115 Európai részvénytársaság (SE) 12 Szövetkezet 121 Szociális szövetkezet 122 Takarék- és hitelszövetkezet 123 Iskola szövetkezet 124 Mezőgazdasági szövetkezet 125 Európai szövetkezet (SCE) 126 Biztosító szövetkezet 128 Foglalkoztatási szövetkezet 129 Egyéb szövetkezet 13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 131 Ügyvédi iroda 133 Vízitársulat 134 Víziközmű-társulat 135 Erdőbirtokossági társulat 136 Végrehajtó iroda 137 Közjegyzői iroda 138 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés 139 Egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás 2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás 21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 211 Közkereseti társaság 212 Betéti társaság 213 Egyéni cég 22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 226 Külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 229 Máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás 23 Önálló vállalkozó 231 Egyéni vállalkozó 232 Egyéb önálló vállalkozó 233 Adószámmal rendelkező magánszemély

16

17

18

19

20 Az üzlet működésének engedélyezésében közreműködő hatóságok 1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fővárosi kerületi intézete, ha az üzletben élelmiszert, vegyi árut, gyógynövényt, illóolajat értékesítenek, továbbá vendéglátó üzlet, kereskedelmi szálláshely, élelmiszer mozgóárusítása, valamit élelmiszer és étel házhoz szállítása esetén Az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás és az ÁNTSZ, ha az üzletben, vendéglátóhelyen állati eredetű élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot használnak fel, hoznak forgalomba, terményt, takarmányt, élő állatot, illetve állatgyógyászati készítményt értékesítenek.

21 Az üzlet működésének engedélyezésében közreműködő hatóságok 2. A tűzvédelmi szakhatóság, ha az üzletben A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, tüzelő- és építőanyagot értékesítenek, valamint kereskedelmi szálláshely, áruház, vendéglátó üzlet esetén, A környezetvédelmi, az építésügyi, a tűzvédelmi szakhatóság, a közlekedési felügyelet és az ÁNTSZ, ha az üzletben járműkereskedelmi tevékenységet folytatnak, építőanyagot, szilárd és folyékony tüzelőanyagot, üzemanyagot, veszélyesnek nem minősülő hulladékot értékesítenek,

22 Az üzlet működésének engedélyezésében közreműködő hatóságok 3. Az építésügyi hatóság, ha az üzletkialakítás építési vagy rendeltetés-módosítási engedély-köteles, A növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás, ha az üzletben növényvédő szer értékesítése történik, A területileg illetékes rendőrhatóság, ha az üzletben polgári használatra szolgáló kézi lőfegyvert, lőszert, gáz- és riasztófegyvert, robbanóanyagot és robbanószert, pirotechnikai terméket, gázsprayt, valamint légfegyvert értékesítenek, A külön jogszabályban meghatározott hatóság, ha hozzájárulása szükséges az áru értékesítéséhez, illetve a tevékenység folytatásához.

23 A jegyző a fenti okiratok, hatósági, szakhatósági hozzájárulások, engedélyek megléte esetén, ha az más jogszabály előírásaiba nem ütközik, köteles a működési engedélyt kiadni. A működési engedélyt mindig az üzletben kell tartani, és azt ellenőrzés során be kell mutatni.

24 Az üzlet működését és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását a jegyző, a szakhatóságok, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek ellenőrzik, együttműködési megállapodás alapján a rendőrséggel együtt közös ellenőrzéseket is folytathatnak. Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az üzlet vagy az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytatók a jogszabályokban foglalt előírásoknak nem felelnek meg, illetve azokat nem tartják be, a jegyző az üzletet az észlelt hiányosság megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra ideiglenesen bezárathatja.

25 A működési engedély visszavonására kerülhet sor, ha a kereskedő az üzlet ideiglenes bezárása esetén az észlelt hiányosságokat határidőben nem szünteti meg, vagy a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az üzlet működésével összefüggő zajhatások miatt a lakosság nyugalmának sérelme a jegyző külön intézkedése ellenére továbbra is fennáll.

26 Az üzlet elnevezése, feliratai 1. Az üzlet elnevezését (cégfeliratát) a kereskedő határozza meg, figyelembe véve az erre érvényes rendelkezéseket. Az elnevezésnek utalnia kell az üzlet szakjellegére, a folytatni kívánt fő tevékenységre vagy az ott vásárolható termékekre, szolgáltatásokra. A feliratokon az üzlet elnevezését magyar nyelven kell feltüntetni.

27 Cégfelirat - Üzlet neve, ábra, logó, más kiegészítés

28 Az üzlet elnevezése, feliratai 2. Kivétel: a vállalkozás neve, vezérszó, az üzletben forgalmazott árura utaló árujelző Ez a követelmény úgy is teljesíthető, hogy ugyanazon a feliraton az idegen nyelvű szövegen kívül annak magyar nyelvű megfelelőjét is megjelenítik, legalább ugyanolyan jól érzékelhetően és legalább ugyanolyan méretben, mint az idegen nyelvű szöveget. (A meghonosodott idegen nyelvű kifejezések nem minősülnek idegen nyelvű szövegnek.) A nyelvi követelmények érvényesülését a jegyző ellenőrzi, jogsértés esetén intézkedik annak megszüntetéséről.

29 A nyitva tartásra vonatkozó szabályok 1. Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, az alkalmazottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg. Köteles az üzlet nyitvatartási idejét a működési engedély iránti kérelem beadásakor, illetve az abban bekövetkező változást, az azt megelőző öt munkanapon belül a jegyzőnek írásban bejelenteni, az üzlet nyitvatartási idejéről és az abban bekövetkező változásokról a vásárlókat tájékoztatni.

30 A nyitva tartásra vonatkozó szabályok 2. A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével rendeletben szabályozhatja az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét. Veszélyes mértékű zaj esetén a jegyző megtilthatja vagy korlátozhatja a kereskedő számára a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszköz használatát, ha az jelentős mértékben zavarja az emberek nyugalmát.

31 A területfoglalással kapcsolatos szabályok 1. A közterület korlátozott mértékben rendelkezésre álló közjószág, használatát és rendjét rendeletek szabályozzák. Közterület az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi szám mutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, valamint a belterületi földrészleteknek és az építményeknek közhasználatra átadott része (például: út, park, építmény árkád alatti része)

32 A területfoglalással kapcsolatos szabályok 2. A közterületet rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, de ez a használat mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. A közterület rendeltetésétől eltérő használatához a tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is tartalmazó szerződés megkötése (közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

33 A területfoglalással kapcsolatos szabályok 3. Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni az alábbi, kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységekhez: a hirdető berendezés és reklámhordozó közterületen történő elhelyezéséhez, fennmaradásához, közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához,

34 A területfoglalással kapcsolatos szabályok 4. árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek működéséhez, alkalmi és mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez, kiállítás, vásár, piac működtetéséhez és az ezekhez kapcsolódó építmények, berendezések létesítéséhez, elhelyezéséhez, a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (például: vendéglátó-ipari terasz, előkert).

35 A területfoglalással kapcsolatos szabályok 4. Közterület-használati hozzájárulást a területileg illetékes önkormányzat adhat ki, csak ideiglenes jelleggel (meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig. A hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

36 A területfoglalással kapcsolatos szabályok 5. A kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező adatait, a közterület-használat célját és időtartamát, a használni kívánt közterület pontos helyét, nagyságát, a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat másolatát, a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevő tagok, bejelentett családtagok, alkalmazottak vagy megbízottak nevét és lakcímét.

37 A területfoglalással kapcsolatos szabályok 6. A kereskedő a hozzájárulás birtokában is csak a működési engedélyében meghatározott termékkört forgalmazhatja. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a helyszínen kell tartani, és ellenőrzéskor fel kell mutatni. A közterület használatáért közterülethasználati díjat kell fizetni, annak nagyságát a tulajdonos önkormányzat állapítja meg.

38 A bolti környezet 1. Az üzlet környezete összetett kategória, számos külső és belső elem tartozik ide. Főbb részei: az épület külső és belső képe, portál (a be- és kijáratot, valamint a kirakatot magába foglaló építészeti elem) cégér, cégtábla, parkoló, az értékesítési mód az alkalmazott színek, a világítás, a hőmérséklet, a szellőzés, az árusítótér berendezése, az árusításhoz használt kézi és gépi eszközök száma, korszerűsége az áruk elrendezése, a dolgozók viselkedése, beszédstílusa, az eladók külső megjelenése, a formaruha, az általános légkör, a vevőszolgálat színvonala stb.

39 Az épület külső-belső képe

40 Az üzlet külső képe portál

41

42 Cégfelirat Legyen messziről is jól olvasható

43 Nagy tér - nagyszámú parkoló

44 Értékesítési mód 1. Hagyományos értékesítés Az eladó és a vevő közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással, a vásárló az árut az eladó segítségével ismeri meg.

45 Értékesítési mód 2. Önkiszolgáló értékesítés Az önkiszolgáló értékesítési módban az eladó és a vevő általában nem kerül közvetlen kapcsolatban, a vásárló rendszerint csak a pénztárnál találkozik az üzlet dolgozójával.

46 Értékesítési mód 3. Önkiválasztó értékesítés Ez az értékesítési forma lehetővé teszi, hogy a vevők az eladó segítsége nélkül, közvetlenül ismerkedhessenek meg az árukkal. A terméket megnézhetik, kipróbálhatják. Miután a vevő kiválasztotta a megvásárolni kívánt árucikket, az eladótól kell kérnie azt.

47 Külső kép, színvilág

48 Világítás

49 Hőmérséklet

50 Szellőzés

51 Az árusítótér berendezése

52 Az árusításhoz használt kézi és gépi eszközök száma, korszerűsége

53 Az áruk elrendezése

54 A dolgozók viselkedése, beszédstílusa

55 Az eladók külső megjelenése, a formaruha

56 A bolti környezet 2. Nem lényegtelen, hogy milyen az üzlet külső környezete, hiszen ez meghatározó lehet abban, hogy az utcán járó emberek kedvet kapnak-e a betéréshez. Gondolni kell a mozgáskorlátozottakra és a babakocsival érkezőkre, akadálymentes bejáratot kell biztosítani számukra. A bolt környezetét mindig tisztán kell tartani, megfelelő számú szemétgyűjtőről kell gondoskodni. Zöld növényekkel fokozni lehet a barátságos hangulatot.

57 akadálymentesítés

58 tisztaság

59 Zöld növények

60 A bolti környezet 3. Kirakat A kirakat az üzlet része, ugyanakkor fontos részét alkotja a városképnek is. Legfontosabb funkciója az, hogy állítsa meg és késztesse megtekintésre a járókelőket. Egyértelműen kimutatható a forgalomra gyakorolt hatása.

61 Kirakat

62

63

64 A bolti környezet 4. Be- és kijárat Amennyiben megoldható, célszerű a be- és kijáratot egymástól elkülönítve kialakítani. Ez részben kényelmi, részben pedig vagyonvédelmi szempontból indokolt.

65 Be- és kijárat

66 A bolti környezet 5. Szolgáltatások Az üzlet vonzereje növelhető olyan szolgáltatásokkal, amelyek nyújtása nem kötelező, de fokozzák a vásárlók komfortérzetét. Ilyenek lehetnek: csomagmegőrző, kerékpártároló bankautomata italautomata pelenkázó gyermekmegőrző szelektív hulladékgyűjtő árleolvasó berendezés stb.

67

68 A bolti környezet 6. Az árusítótér kialakítása Az üzlet belsejét, azon belül az árusítóteret úgy kell kialakítani, hogy segítse elő az áruk áttekinthető elhelyezését, minőségük megóvását, és emellett kényelmes vásárlást tegyen lehetővé. A falak burkolata, az alkalmazott színek és járófelület (padozat) alkalmazkodjon az árusított cikkek jellegéhez. Télen gondoskodni kell a fűtésről, meleg időben pedig a hűtésről, szellőzésről.

69 Rácsszerkezetű eladótér

70 Rácsszerkezetű eladótér

71 Versenypálya-alakú és szabad elrendezésű eladótér: Hurkokból álló eladótér-típus, amelyeket folyosók kötnek össze és körbevezetik a vásárlót az eladótérben. Az árubemutató polcok és folyosók aszimmetrikusak. A szaküzletek, illetve kisebb méretű egységek eladótér típusa

72

73 A bolti környezet 7. Fények A természetes fény kiegészíthető, illetve pótolható mesterséges fényforrásokkal. Az árusítótér legnagyobb részén megfelelő az általános megvilágítás, bizonyos helyeket azonban érdemes helyi világítással kiemelni.

74

75

76 A bolti környezet 8. Nagyobb méretű, önkiszolgáló üzletben praktikus megoldás néhány árleolvasó berendezés elhelyezése az árusítótérben.

77 A bolti környezet 9. A vásárlók véleményét befolyásolhatja még a bolti munkafolyamatokhoz használt eszközök színvonala, a higiéniai szabályok betartása, valamint az árusítótér általános légköre is.

78

Üzlettel nem rendelkező kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével:

Üzlettel nem rendelkező kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével: ÜZLETEK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYE A kereskedő (gazdálkodó szervezet, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, saját előállítású áruját értékesítő termelő) csak a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Összefoglaló... 3 1. Székhely, telephely, fióktelep... 8 1.1 Székhely... 8 1.2 Telephely... 10 1.3 Fióktelep,

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről ÖSSZEFOGLALÓ 1. Székhely, telephely, fióktelep 1.1 Székhely A cég székhelye a cég bejegyzett irodája, amely

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a kereskedelemről szóló 2005.

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. 1.3. Neve:...

Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. 1.3. Neve:... Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Tel: (84) 504-100/114; Fax: (84) 504-130. Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda 07:30-12:00 óra, 13:00-16:00 óra péntek: 07:30-12:00 óra A Űrlap kereskedelmi

Részletesebben

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés 2.200.- Ft. illeték

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés 2.200.- Ft. illeték HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J É N E K 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. Tel.: 52/384-103; fax.: 384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA 210/2009. (IX.29.) Korm. rend. 1. számú melléklete alapján BEJELENTÉS KÖTELES MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES (3.000.- Ft. illetékbélyeg) (10.000. Ft. illetékbélyeg) (kérjük

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy - a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend. Bk S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06 95)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie.

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. A jogszabály az építési engedélyezést 3 kategóriába sorolja:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben