Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz"

Átírás

1 Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Anyagok és keverékek gyártói, importőrei, továbbfelhasználói és forgalmazói részére

2 JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány iránymutatást tartalmaz az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) szerinti címkézési és csomagolási követelményekről. Felhívjuk azonban a felhasználók figyelmét arra, hogy a CLP-rendelet szövege az egyetlen hiteles jogforrás, és a jelen kiadványban szereplő információ nem minősül jogi tanácsnak. Az Európai Vegyianyag-ügynökség nem vállal semmilyen felelősséget jelen kiadvány tartalmát illetően. JOGI NYILATKOZAT Ez egy eredetileg angol nyelven közzétett dokumentum munkafordítása. Az eredeti dokumentum elérhető az ECHA weboldalán. Útmutató a CLP-rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Hivatkozási szám: ECHA-11-G-04-HU Közzététel dátuma: április Nyelv: HU Európai Vegyianyag-ügynökség, Fedlap Európai Vegyianyag-ügynökség A sokszorosítás a forrás teljes körű feltüntetése mellett ennek formátuma: Forrás: Európai Vegyianyag-ügynökség, valamint az ECHA Kommunikációs Osztályának írásbeli értesítése esetén engedélyezett. Ha kérdései vagy észrevételei vannak ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjük, (a hivatkozási szám, a dátum, a dokumentum észrevétel által érintett fejezetének, illetve oldalszámának feltüntetésével) az Útmutatókkal kapcsolatos visszajelzési formanyomtatványon nyújtsa be azokat. A visszajelzésre szolgáló formanyomtatvány az ECHA Útmutatás weboldalán keresztül vagy közvetlenül a következő címen érhető el: Európai Vegyianyag-ügynökség Levelezési cím: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finnország Elérhetőség: Annankatu 18, Helsinki, Finnország Manufacturers and importers should notify their substances placed on the market at

3 Ez a dokumentum a veszély közlésével foglalkozó alábbi európai szakértőkkel együttműködésben készült: Marie-Noelle Blaude, Népegészségügyi Tudományos Intézet, Belgium Wendy Cameron, International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E., Szappan-, mosó- és tisztítószer-, valamint háztartásiszer-gyártók nemzetközi szövetsége) Helmut Fleig, CEPE Pierre Cruse, Health and Safety Executive (HSE, Egészségügyi és Biztonsági Hatóság), Egyesült Királyság Hermann Goetsch, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezetvédelmi és Vízügyi Szövetségi Minisztérium), Ausztria Raluca Iagher, Környezetvédelmi Főigazgatóság, Európai Bizottság Anja Klauk, Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Uta Jensen-Korte, Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, Európai Bizottság Karin Merkl, CEFIC Phil Todd, European Crop Protection Association (ECPA, Európai Növényvédelmi Szövetség) Lorens van Dam, Svéd Polgári Készenléti Ügynökség (MSB) Caroline Walsh, Health and Safety Authority (Egészségügyi és Biztonsági Hivatal), Írország Cordula Wilrich, Szövetségi Anyagkutatási- és vizsgálati Intézet (BAM), Németország

4 Előszó Jelen kiadvány a vegyi anyagok és keverékek gyártói, importőrei, továbbfelhasználói és forgalmazói részére készült. A dokumentum iránymutatást tartalmaz az anyagok és keverékek a január 20-án hatályba lépett 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) III. és IV. címe szerinti - címkézési és csomagolási szabályairól. A dokumentum ezen kívül tartalmazza a CLPrendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő 2. módosításából (a továbbiakban: ATP) adódó legfontosabb változtatásokat. Az iránymutatást tartalmazó új dokumentáció túlmutat a CLP-rendelet bevezető útmutatójában és az Útmutató a CLP kritériumok alkalmazásához c. dokumentumban bemutatott, a CLP veszélyességi címkézésre vonatkozó szakaszain, mivel pontosítja és ismerteti az anyagok és keverékek CLP-rendelet szerinti címkeelemeinek alkalmazását és elrendezését. Jelen kiadvány az Útmutató a CLP kritériumok alkalmazásához c. dokumentum 5. része (címkézés) és V. melléklete (az óvintézkedésre vonatkozó mondatok kiválasztása) helyébe lép.

5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS Kiknek készült ez az útmutató? Mit tartalmaz az útmutató? ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS Jogi háttér A CLP-rendelet szerinti címkézés és csomagolás alkalmazási köre Az osztályozásra, címkézésre, csomagolásra és a CLP szerinti veszélyt jelző címkék aktualizálására vonatkozó határidők A CLP-RENDELET SZERINTI CÍMKÉZÉSRE ÉS CSOMAGOLÁSRA VONATKOZÓ ALAPKÖVETELMÉNYEK Általános címkézési szabályok A CLP szerinti veszélyt jelző címke elemei Az információk helye a CLP szerinti veszélyt jelző címkén A CLP szerinti címkézési szabályokkal kapcsolatos első tapasztalatok A CLP anyagok és keverékek csomagolására vonatkozó szabályai A CLP SZERINTI CÍMKEELEMEK ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI A szállító elérhetőségei Termékazonosítók Veszélyt jelző piktogramok Figyelmeztetések Figyelmeztető mondatok Óvintézkedésre vonatkozó mondatok A figyelmeztető és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok kódjai Kiegészítő címkeinformációk ÚTMUTATÓ A CLP SZERINTI VESZÉLYT JELZŐ CÍMKÉZÉS BIZONYOS SZEMPONTJAIHOZ További figyelembe veendő szempontok a CLP veszélyt jelző címkézésnél A címke és a címkeelemek méretei Mentesítések a címkézési és csomagolási követelmények alól Kihajtható, termékre rögzíthető címkék és külső csomagolás használata Kihajtható és termékre rögzíthető címkék Külső csomagolás Bizonyos címkeelemek elhagyása Mentesítések, ha a csomag tartalma nem haladja meg a 125 ml-t A mentesítések különleges esetei A CLP és a szállításra vonatkozó címkézési szabályok közötti kapcsolat CÍMKEMINTÁK Értékesítésre és felhasználásra szánt anyag egynyelvű címkéje...40

6 6.2. Értékesítésre és felhasználásra szánt anyag nem kötelező kiegészítő információt tartalmazó, többnyelvű címkéje Értékesítésre és felhasználásra szánt keverék egynyelvű, kötelező és nem kötelező kiegészítő információkat egyaránt tartalmazó címkéje Értékesítésre és felhasználásra szánt anyag kiegészítő figyelmeztető mondatokat tartalmazó egynyelvű címkéje Értékesítésre és felhasználásra szánt anyag kötelező és nem kötelező kiegészítő információkat egyaránt tartalmazó, többnyelvű címkéje Értékesítésre és felhasználásra szánt növényvédő szer egynyelvű címkéje, kihajtható füzet formájában Kicsi vagy nehezen címkézhető csomagok n-hexán 25 ml-es palackban Veszélyes szilárd anyag 25 ml-es palackban Értékesítésre és szállításra szánt anyag címkéje önálló csomagolás esetén Összetett csomagolású, szárazföldön szállított vegyi anyag címkéje Önálló csomagolású, szárazföldön szállított vegyi anyag címkéje IRÁNYMUTATÁS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK KIVÁLASZTÁSÁHOZ A CLP SZERINTI VESZÉLYT JELZŐ CÍMKE TEKINTETÉBEN Bevezetés Az iránymutatás módszere Kiválasztási táblázatok Általános óvintézkedésre vonatkozó mondatok Speciális óvintézkedésre vonatkozó mondatok a fizikai veszélyek tekintetében Robbanóanyagok Tűzveszélyes gázok Tűzveszélyes aeroszolok Oxidáló gázok Nyomás alatt lévő gázok Tűzveszélyes folyadékok Tűzveszélyes szilárd anyagok Önreaktív anyagok és keverékek Piroforos (öngyulladó) folyadékok Piroforos (öngyulladó) szilárd anyagok Önmelegedő anyagok és keverékek Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek Oxidáló szilárd anyagok Szerves peroxidok Fémre korrozív hatású anyagok és keverékek Speciális óvintézkedésre vonatkozó mondatok az egészségi veszélyek tekintetében Akut toxicitás szájon át Akut toxicitás bőrön át Akut toxicitás - belélegzés Bőrmarás / bőrirritáció Szemkárosodás / szemirritáció Szenzibilizáció - Légzőszervi Szenzibilizáció Bőr Csírasejt-mutagenitás Rákkeltő hatás Reprodukciós toxicitás Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) Aspriációs veszély Speciális óvintézkedésre vonatkozó mondatok a környezeti veszélyek tekintetében A vízi környezetre veszélyes akut veszély A vízi környezetre veszélyes krónikus veszély Veszélyes az ózonrétegre (lásd a jelen dokumentum 4.8. szakaszában adott magyarázatot)...156

7 7.4. Példák a címkén szereplő óvintézkedésre vonatkozó mondatok kiválasztására Példa egy (képzeletbeli) anyagra, melyhez egy fizikai és különféle egészségi veszélyek kerültek hozzárendelésre Példa egy anyagra (nátrium-peroxid Na 2 O 2, EK-szám ), melyhez egy súlyos fizikai és egészségi veszély került hozzárendelésre Példa egy anyagra (dimetil-cink, EK-szám ), melyhez fizikai, egészségi és környezeti veszélyek kerültek hozzárendelésre Példa egy fogyasztói felhasználásra szánt (képzeletbeli) keverékre...163

8 1. BEVEZETÉS 1.1. Kiknek készült ez az útmutató? Ez a dokumentum a vegyi anyagok és keverékek szállítói, azaz a következők számára bír jelentőséggel: az anyagok gyártói és importőrei, a keverékek importőrei, az anyagok és keverékek továbbfelhasználói (beleértve a készítőket), az anyagok és keverékek forgalmazói, beleértve a kiskereskedőket. E szállítók az uniós forgalomba hozatalt megelőzően kötelesek az anyagaikat és keverékeiket az 1272/2008/EK rendelet (a továbbiakban: CLP-rendelet vagy CLP) rendelkezéseinek megfelelően címkézni és csomagolni Mit tartalmaz az útmutató? Ez a dokumentum iránymutatást tartalmaz a CLP-rendeletben előírt címkézési és csomagolási követelményekről. A CLP-rendelet bevezető útmutatójának szakaszában szereplő áttekintésen alapul, ahogyan az már az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: ECHA vagy Ügynökség) honlapján közzétételre került, ld. Az útmutató célja főként annak egyértelművé tétele, hogy: milyen szempontokat kell figyelembe venni a szükséges címke méretének becslésekor; a kiegészítő információknak milyen típusai lehetségesek, és ez az információ hol helyezhető el a címkén, ld. az alábbi 4.8. szakaszt; kis csomagolásra vonatkozó mentesítések feltételei; CLP címkézési és a szállítási címkézés szabályai közötti kapcsolat; hogyan kell kiválasztani a címkéhez a leginkább megfelelő, óvintézkedésre vonatkozó mondatokat. Ezeket a témaköröket szemléltető példák találhatók a jelen iránymutatást tartalmazó dokumentáció 6. és 7. szakaszában. 1

9 2. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 2.1. Jogi háttér Az 1272/2008/EK rendelet (a továbbiakban: CLP-rendelet vagy CLP) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új, uniós jogszabály január 20-án lépett hatályba az Európai Unióban, 1 és közvetlenül alkalmazandó azokra a szállítókra, akik vegyi anyagokat vagy keverékeket gyártanak, importálnak, felhasználnak vagy forgalmaznak. Az új rendelet fokozatosan felváltja a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv (DSD) és a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelv (DPD) rendelkezéseit; ezek az irányelvek végül június 1-én hatályukat vesztik. A CLP számos új szempontot vezet be az anyagok és keverékek címkézésénél és csomagolásánál. Ez az útmutató ismerteti a CLP új címkézési és csomagolási szabályait és az ezekkel járó kihívásokat, valamint néhány példán keresztül bemutatja, hogyan lehet a címkéket megtervezni. Általánosságban, a CLP címkén azoknak a címkeelemeknek kell szerepelni, melyeket az Egyesült Nemzetek Szervezete által kiadott, a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszeréből (ENSZ GHS) vettek át, azaz az új piktogramoknak, figyelmeztetéseknek, figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatoknak, annak érdekében, hogy ezek tükrözzék az anyaghoz vagy keverékhez hozzárendelt osztályozást. A CLP ugyanakkor megtart néhányat a DSD és a DPD már létező címkézési elvei közül, mint pl. a kis csomagolásra vonatkozó mentesítések. Annak érdekében, hogy helyet kapjanak bizonyos olyan DSD-ben előírt veszélyességi információk, amelyekre az ENSZ GHS (még) nem terjed ki, valamint további olyan címkeelemek, melyeket más közösségi jogszabályok írnak elő, a CLP bevezeti a címke esetén a kiegészítő információ fogalmát. Ez összhangban áll az ENSZ GHS rendelkezéseivel (ld. ENSZ GHS pontja). A CLP III. címe bevezeti A veszély közlése címkézés formájában elvet. Ez a kifejezés arra utal, hogy a CLP a veszély közlésének csak egy szempontjára terjed ki, nevezetesen a veszélyt jelző címkére. A veszély közlésének másik, kulcsfontosságú eleme a biztonsági adatlap, melynek általános formáját és tartalmát az 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) 31. cikke és II. melléklete írja elő. Meg kell jegyezni, hogy a REACH-rendelet II. mellékletét nemrég módosította a 453/2010/EU bizottsági rendelet annak érdekében, hogy a rendelet a jövőben magába foglalja az ENSZ GHS-ben előírt biztonsági adatlapokra vonatkozó követelményeket is, ld. A REACH-rendelet a CLP 57. cikkének (2) bekezdése által módosított 31. cikke előírja, hogy milyen esetekben kell a biztonsági adatlapokon megadni az anyagokra és keverékekre vonatkozó CLP szerinti információkat. Az Ügynökség jelenleg készíti elő az önálló, biztonsági adatlapok összeállítására vonatkozó, iránymutatást tartalmazó dokumentációt; a jelenlegi tervezet a következő honlapon található meg: 1 Azok az EFTA államok, amelyek az EGT-megállapodás részes államai (ezek jelenleg Izland, Liechtenstein és Norvégia), a CLP-rendeletet átültették a saját nemzeti jogukba, ezért a jelen dokumentumban szereplő, az Európai Unió -ra és a tagállamok -ra történő hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok ezen EFTA államokra is vonatkoznak. 2

10 2.2. A CLP-rendelet szerinti címkézés és csomagolás alkalmazási köre A forgalomba hozott anyagokat és keverékeket általában a szükséges címkézési információval ellátott csomagolásban kerülnek értékesítésre. A csomagolásban található anyagot vagy keveréket akkor kell a CLP szabályai szerint címkézni, ha az anyag vagy keverék a veszélyes besorolást kapta; a keveréket, még akkor is, ha nem kapott veszélyes besorolást, a CLP II. mellékletének 2. része szerint kell kezelni. Ebben az esetben az említett részben szereplő kiegészítő címkeelemeket kell alkalmazni. Ezen túlmenően, az olyan robbanóképes árucikket kell a CLP szabályai szerint címkézni, mely eleget tesz a CLP I. mellékletének 2.1. szakaszában leírt kritériumoknak. Egyéb árucikkeket nem kell a CLP-rendelet szerint címkézni; annak tisztázása érdekében, hogy mi tekinthető árucikknek, kérjük, olvassa el az Útmutató az árucikkekben jelen lévő anyagokra vonatkozó követelményekről c. dokumentumot, amely elérhető az Ügynökség honlapján ( A 91/414/EGK irányelv 2 (növényvédő szerekről szóló irányelv) vagy a 98/8/EK irányelv (biocid termékekről szóló irányelv) hatálya alá tartozó anyagok és keverékek esetében a megfelelő CLP címkeelemeknek kell szerepelni; a 91/414/EGK irányelv hatálya alá eső anyagok és keverékek esetében a kiegészítő információs mezőben az EUH 401-es mondatot is fel kell tüntetni, ld. a CLP 25. cikkének (2) bekezdését. Másrészt ezeknek a jogszabályoknak a címkézési rendelkezéseit továbbra is maradéktalanul alkalmazni kell a hatályuk alá tartozó minden termékre, ld. a CLP-rendelet (47) preambulumbekezdését. Külön rendelkezések vonatkoznak például az ezekben a jogszabályokban említett ilyen anyagok és keverékek címkéinek aktualizálására, és a szállítóiknak a CLP rendelkezések helyett ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni, ld. még a CLP 30. cikkének (3) bekezdését. Másik eltérés a CLP-től, hogy különböző szabályok vonatkoznak arra, hogy az előírt címkézési információk elhelyezésének alternatívájaként mely információkat szükséges tájékoztatón feltüntetni, ld. még a jelen dokumentum szakaszát. Bizonyos anyagok és keverékek csomagolás nélkül is értékesíthetők a lakosság részére, ebben az esetben a címkeelemek másolatát kell az anyaghoz vagy a keverékhez mellékelni, pl. egy számlán, ld. a CLP 29. cikkének (3) bekezdését és a CLP II. mellékletének 5. részét. Ez jelenleg csak a kész cement és a betonkeverékek (nedves állapotban) esetén alkalmazandó, ld. még az alábbi szakaszt. Végül, a CLP 23. cikke és I. mellékletének 1.3. szakasza határozza meg a címkézési követelményektől való eltérést különleges esetekben és azon feltételeket, amelyek mellett ezek az eltérések alkalmazandók. E rendelkezések a kiválasztott címkeelemek alkalmazását írják elő, vagy lehetővé tehetik akár a CLP címkézés elhagyását is. A különleges esetek közé az alábbiak tartoznak: 2 A növényvédő szerek forgalomba hozatalát illetően június 14-i hatállyal a 91/414/EGK tanácsi irányelvet hatályon kívül helyezi a október 21-i, 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat onnantól az új rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni. Mindazonáltal az 1107/2009/EK rendelet 80. cikke rögzíti, hogy a 91/414/EGK irányelv egy bizonyos átmeneti időszakra továbbra is alkalmazandó az irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagokra. A rendelet továbbá meghatározza, hogy a 91/414/EK tanácsi irányelv 16. cikke szerint címkézett termékek június 14-ig forgalmazhatók. 3

11 Hordozható gázpalackok, az előírt jellemzőket ld. a CLP I. mellékletének szakaszában; Propán, bután vagy cseppfolyósított petróleum gáz (LPG) tárolására használt gáztartályok, az előírt jellemzőket ld. a CLP I. mellékletének szakaszában; Aeroszolok és aspirációs veszélyt jelentőként besorolt anyagot vagy keveréket tartalmazó és zárt szórófejjel ellátott palackok, az előírt jellemzőket ld. a CLP I. mellékletének szakaszában; Fémek tömbformában, ötvözetek, polimereket tartalmazó keverékek, elasztomereket tartalmazó keverékek, az előírt jellemzőket ld. a CLP I. mellékletének szakaszában; Azok a CLP I. mellékletének 2.1. szakaszában említett robbanóanyagok, amelyeket robbanó vagy pirotechnikai hatás elérése céljából hoznak forgalomba, az előírt jellemzőket ld. a CLP I. mellékletének szakaszában. Jelen dokumentum nem tartalmaz a fent említett speciális esetekkel kapcsolatos további iránymutatást, mert a CLP I. mellékletének 1.3. szakaszában szereplő magyarázatok elegendőnek tekinthetők Az osztályozásra, címkézésre, csomagolásra és a CLP szerinti veszélyt jelző címkék aktualizálására vonatkozó határidők A CLP-rendelet szakaszos átmeneti időszakot ír elő, amely során a CLP és az osztályozásra, címkézésre és csomagolásra vonatkozó korábbi jogszabályok, azaz a DSD és a DPD irányelvek szabályai is párhuzamosan alkalmazandók. Az osztályozásra, címkézésre és csomagolásra a CLP különböző határidőket határoz meg az anyagok és a keverékek esetén. Ennek az a célja, hogy a vállalatok felkészülhessenek a DSD/DPD rendszerről a CLP rendelkezéseire való áttérésre. A vállalatoknak azonban lehetőségük volt a hatálybalépését követően a CLP önkéntes alapon történő, teljes körű alkalmazására, ld. a CLP 61. cikkét. Az anyagok tekintetében a CLP rendelkezései szerinti osztályozásra, címkézésére és csomagolásra vonatkozó határidő december 1. volt. Mindazonáltal, az anyagokat június 1-ig még a DSD szerint is osztályozni kell. Az anyagok DSD szerinti osztályozása ahhoz szükséges, hogy a keverékek DPD szerinti osztályozása tovább folytatódhasson addig, amíg magukat a keverékeket nem osztályozzák a CLP szerint; ezeket a DSD szerinti osztályozásokat június 1-ig a biztonsági adatlapon (a 2.1. szakaszban) kell jelölni. Abban az esetben, ha az anyagot már december 1. előtt a DSD rendelkezései szerint osztályozták, címkézték és csomagolták, valamint forgalomba hozták, azaz már a szállítói láncban van a fenti időpontban, akkor a gyártó, importőr vagy forgalmazó a CLP rendelkezései szerint december 1-ig elhalaszthatja annak újracímkézését és újracsomagolását. Ez azt jelenti, hogy az anyag a DSD szerinti címkével december 1-ig továbbértékesíthető a szállítói láncban. Olyan esetekben azonban, amikor az anyagot a szállítói láncban töltött útja során egy másik csomagolásba újratöltik, és az érintett szállító ( újratöltő ) olyan módon változtatja meg a csomagolást, hogy más címkeelemek válnak szükségessé, akkor köteles a címkét a CLPkövetelmények szerint megváltoztatni, és nem használhatja tovább a DSD szerinti címkét, feltéve hogy a releváns CLP-osztályozások hozzáférhetőek számára, pl. egy biztonsági adatlap formájában. Keverékek esetében a CLP szabályai szerinti osztályozásra, címkézésre és csomagolásra vonatkozó határidő június 1. Eddig az időpontig a DPD szerint kell a keverékeket 4

12 osztályozni, címkézni és csomagolni. Abban az esetben, ha a keveréket már június 1. előtt a CLP szerint osztályozták, címkézték és csomagolták, akkor csak a CLP szerinti címkének kell szerepelnie rajta, a DPD szerinti címkének nem. Ha az anyagot már június 1. előtt a DSD rendelkezései szerint osztályozták, címkézték és csomagolták, valamint forgalomba hozták, azaz már a szállítói láncban van a fenti időpontban, akkor a gyártó, importőr, továbbfelhasználó, vagy forgalmazó június 1-ig elhalaszthatja annak a CLP rendelkezései szerinti újracímkézését és újracsomagolását. Ez azt jelenti, hogy a keverék június 1-ig továbbértékesíthető a szállítói láncban a DPD szerinti címkével. Olyan esetekben azonban, amikor a keveréket a szállítói láncban töltött útja során egy másik csomagolásba újratöltik, és az érintett szállító ( újratöltő ) megváltoztatja a csomagolást, olyan módon, hogy más címkeelemek válnak szükségessé, akkor köteles a címkét a CLP-követelmények szerint megváltoztatni, és nem használhatja tovább a DSD szerinti címkét, feltéve hogy a releváns CLP-osztályozások hozzáférhetőek számára, pl. egy biztonsági adatlap formájában. Az osztályozásra és címkézésre vonatkozó lényeges határidőkről az alábbi 1. ábra nyújt áttekintést: Jogszabály január 20-tól december 1-től június 1-től Anyagok 67/548/EGK (DSD) 1272/2008/EK rendelet (CLP) Kötelező az osztályozás Kötelező a címkézés (ha nincs CLP szerint címkézve) Lehetséges az osztályozás Nincs címkézés, kivéve ha az eltérés alkalmazandó Kötelező az osztályozás Hatályon kívül helyezve Lehetséges a címkézés Kötelező a címkézés, kivéve ha a 2012-es eltérés alkalmazandó Keverékek 1999/45/EK (DPD) 1272/2008/EK rendelet (CLP) Kötelező az osztályozás Kötelező a címkézés (ha nincs CLP szerint címkézve) Lehetséges az osztályozás Lehetséges a címkézés Hatályon kívül helyezve Kötelező az osztályozás Kötelező a címkézés, kivéve ha a 2017-es eltérés alkalmazandó 1. ábra: A CLP, illetve a DSD/DPD szerinti osztályozásra és címkézésre vonatkozó határidők A CLP 30. cikke előírja a szállítónak, hogy az adott anyag vagy keverék osztályozásának bármely változása esetén gondoskodjanak a címke minden indokolatlan késedelem nélküli, azaz a lehető legrövidebb időn belüli aktualizálásáról, amennyiben az újonnan felmerült veszély súlyosabb, vagy ha új kiegészítő címkézési elemekre van szükség a 25. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban. Külön rendelkezések vonatkoznak azonban a 98/8/EK irányelv (a 5

13 biocid termékekről szóló irányelv) és a 91/414/EGK irányelv 3 (a növényvédő szerekről) szerinti címkék aktualizálására, és ezen irányelvek hatálya alá tartozó anyagok és keverékek szállítóinak ezeket a rendelkezéseket kell a CLP előírások helyett alkalmazni. Abban az esetben, ha egyéb címkézési kiigazításra van szükség, pl. ha a felülvizsgált osztályozás kevésbé súlyos lesz, vagy a szállító elérhetősége megváltozott, akkor a szállítónak 18 hónap áll rendelkezésére a címke aktualizálására. Azokban az esetekben, amikor a CLPrendelet műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosítása (ATP) miatt merül fel egy kevésbé súlyos harmonizált osztályozás, akkor a címke kiigazítására kapott 18 hónapos halasztás időtartamát az érintett ATP hatálybalépésének napjától kell számolni. További, 18 hónapon belül végrehajtandó címkézési kiigazítások közé tartozik bizonyos olyan keverékek címkézési információinak az aktualizálása, melyeket még nem osztályoztak veszélyesként, de amelyekre a CLP II. mellékletének 2. része szerinti kiegészítő címkézésre vonatkozó speciális szabályok alkalmazandók. 3. A CLP-RENDELET SZERINTI CÍMKÉZÉSRE ÉS CSOMAGOLÁSRA VONATKOZÓ ALAPKÖVETELMÉNYEK 3.1. Általános címkézési szabályok A CLP szerinti címkézés tartalmára és alkalmazására vonatkozó általános és különös szabályokat a CLP III. címének 1., illetve 2. fejezete határozza meg. Általános szabályként a CLP előírja, hogy a címkéket szilárdan rá kell erősíteni az anyagot vagy keveréket közvetlenül tartalmazó csomagolás egy vagy több felületére, és vízszintesen olvashatóaknak kell lenniük, ha a csomagolás a szokásos helyzetében áll, ld. a CLP 31. cikkének (1) bekezdését. Maguknak a címkeelemeknek, különösképpen a veszélyt jelző piktogramoknak olyanoknak kell lenniük, hogy a veszélyt jelző piktogram jól láthatóan kitűnjön a háttérből, ld. a CLP 31. cikkének (2) és (3) bekezdését. Továbbá, minden címkeelemnek olyan méretűnek és térközűnek kell lennie, hogy könnyen olvasható legyen. Nincs szükség címkére, ha a címkeelemek egyértelműen megjelennek magán a csomagoláson, ld. a CLP 31. cikkének (5) bekezdését A CLP szerinti veszélyt jelző címke elemei A CLP 17. cikke szerint a veszélyesként besorolt anyagot vagy keveréket a következő elemekkel rendelkező címkével kell ellátni: a szállító(k) neve, címe és telefonszáma; 3 A növényvédő szerek forgalomba hozatalát illetően június 14-i hatállyal a 91/414/EGK tanácsi irányelvet hatályon kívül helyezi a október 21-i, 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat onnantól az új rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni. Mindazonáltal az 1107/2009/EK rendelet 80. cikke rögzíti, hogy a 91/414/EGK irányelv egy bizonyos átmeneti időszakra továbbra is alkalmazandó az irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagokra. A rendelet továbbá meghatározza, hogy a 91/414/EK tanácsi irányelv 16. cikke szerint címkézett termékek június 14-ig forgalmazhatók. 6

14 a lakosságnak szánt, csomagban lévő anyag vagy keverék névleges mennyisége, kivéve, ha ez a mennyiség a csomagon máshol már szerepel; termékazonosítók; adott esetben a veszélyt jelző piktogramok; adott esetben a lényeges figyelmeztetések; adott esetben a figyelmeztető mondatok; adott esetben a megfelelő óvintézkedésre vonatkozó mondatok; adott esetben a kiegészítő információs mező. Figyelembe kell venni, hogy bizonyos címkeelemekre elsőbbségi elvek vonatkoznak. Ezeknek a szabályoknak a részletes ismertetése az alábbiakban található. A CLP előírja, hogy a címkét azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megfogalmazni, amely(ek)ben az anyagot vagy keveréket forgalomba hozzák, kivéve, ha az érintett tagállam(ok) másként nem rendelkezik (rendelkeznek). A szállítók ennek vagy olyan módon tesznek eleget, hogy egy darab többnyelvű címkét készítenek, amely az összes olyan ország nyelvén megfogalmazásra kerül, ahol az anyagot vagy keveréket forgalomba hozzák, vagy minden országra külön címkét gyártanak, mindegyiket a megfelelő nyelven vagy nyelveken. A szállítók a tagállamok által előírtnál több nyelvet is használhatnak címkéiken, feltéve, hogy valamennyi felhasznált nyelven ugyanazon adatokat tüntetik fel. Ez azonban nem befolyásolhatja a kötelező címkézési elemek olvashatóságát, és nem eredményezheti a CLP 29. cikke által előírt címkézési követelmények alóli mentesítéseket, ld. a jelen dokumentum szakaszát Az információk helye a CLP szerinti veszélyt jelző címkén A CLP 32. cikke előír néhány szabályt az információknak a címkén való elhelyezkedésére. A címkeelemek elrendezésére vonatkozó további részletek azonban a címkét összeállító személy(ek) mérlegelési jogkörébe tartoznak, ahogyan azt az alábbi 1. táblázat ismerteti: 1. táblázat: CLP szerinti címkézési követelmények kontra a szállító döntése CLP szerinti követelmények (32. cikk) A veszélyt jelző piktogramoknak, figyelmeztetéseknek, figyelmeztető mondatoknak és óvintézkedésre vonatkozó mondatoknak együtt kell szerepelniük a címkén. A figyelmeztető mondatoknak egy csoportban kell szerepelniük a címkén, míg sorrendjük szabadon választható. Az óvintézkedésre vonatkozó mondatoknak egy csoportban kell szerepelniük a címkén, míg sorrendjük szabadon választható. Példa a szállító belátására bízott döntésre A szállító megválaszthatja a piktogramok elhelyezkedését. A szállító megválaszthatja, hogy ezek a csoportok a címke bal vagy jobb oldalán, vagy valamely más részén szerepeljenek. A szállító megválaszthatja, hogy ezek a csoportok a címke bal vagy jobb oldalán, vagy valamely más részén szerepeljenek. 7

15 Amennyiben a címkén több mint egy nyelv szerepel, akkor az ugyanazon a nyelven megfogalmazott figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatoknak egy csoportban kell lenniük. A CLP 25. cikkében említett kiegészítő információkat a kiegészítő információs mezőben kell elhelyezni, és a 17. cikk (1) bekezdésének a)- g) pontjaiban meghatározott más címkeelemekkel együtt kell feltüntetni. Amennyiben a szállítónak alternatív eszközökre van szüksége, hogy teljesítse a CLP 31. cikkében foglalt követelményeket az adott tagállam által előírt nyelvre/nyelvekre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, akkor az I. melléklet szakaszának megfelelően választhat, hogy a címkeelemeket kihajtható címkék, termékre rögzíthető címkék segítségével vagy külső csomagoláson tünteti fel. A szállító megválaszthatja, hogyan különíti el láthatóan ezt a részt a CLP 17. cikke (1) bekezdésének a)-g) pontjaiban meghatározott címkézési elemeket tartalmazó résztől. Úgy is dönthet, hogy ezeket az információkat a címke különböző részein helyezi el A CLP szerinti címkézési szabályokkal kapcsolatos első tapasztalatok A CLP szerinti címkézési szabályok alkalmazásával kapcsolatos első tapasztalatok arra utalnak, hogy a CLP szerinti címkéhez szükséges információk mennyisége nőni fog a DSD/DPD rendszerhez viszonyítva, emiatt több helyre lesz szükség a címkén. Ennek egyik oka, hogy a CLP a DSD/DPD-hez képest további piktogramokat ír elő. Ehhez hasonlóan az új figyelmeztetés feltüntetéséhez is további helyre lesz szükség. Amennyiben a keverékeket a számítási módszerek alapján kell osztályozni, akkor az alacsonyabb általános koncentrációs határértékek a DSD/DPD-hez képest kiegészítő osztályozást és címkézést eredményeznek, ami azt jelenti, hogy további figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat kell feltüntetni a címkén. Sőt, a kombinált óvintézkedésre vonatkozó mondatokról, amelyek tömörítenék az üzenetet, és ezáltal értékes helyet spórolnának meg a címkén, a CLP általában nem rendelkezik, ld. a jelen dokumentum 4.5. szakaszát. Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok tekintetében a DSD/DPD szerint alkalmazható biztonsági mondatok számához képest a CLP messzemenően több óvintézkedésre vonatkozó mondatot ír elő. Másrészt a CLP szerinti, a DSD-hez képest kevésbé normatív kiválasztási szabályok még inkább megnehezítik, hogy a címkén maximum hat óvintézkedésre vonatkozó mondat szerepeljen, ahogyan azt a CLP előírja, ld. még a jelen dokumentum 4.6. és 7. szakaszát. Az alábbi 2. táblázat a CLP és a DSD szerinti fő címkézési elemek 4 összehasonlításának szemléltetésére szolgál egy példaként kiválasztott anyagnál (glutáraldehid): 4 A 2. ábra nem arra szolgál, hogy a CLP rendelkezéseinek megfelelő címkét mutasson be, hanem csak átfogó áttekintést kíván adni az alkalmazandó címkeelemekről. 8

címkézéséről Botos Ágnes EV REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó 2009.október.6. www.reachexpert.eu www.reachexpert.eu

címkézéséről Botos Ágnes EV REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó 2009.október.6. www.reachexpert.eu www.reachexpert.eu CLP: 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról címkézéséről csomagolásáról Botos Ágnes EV REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó 2009.október.6. GHS ÉS CLP KAPCSOLATA Az ENSZ kidolgozta a Vegyi

Részletesebben

Veszélyes vegyi anyagok és keverékek

Veszélyes vegyi anyagok és keverékek Veszélyes vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK Tanácsi rendelet (CLP) végrehajtásával kapcsolatos feladatok. Dr. Hudák Aranka OTH Munkahigiénés

Részletesebben

CLP és az ADR kapcsolata

CLP és az ADR kapcsolata CLP és az ADR kapcsolata Botos Ágnes (GHS-expert Kft. ) REACH, CLP, ADR, KEM tanácsadó Környezetvédelmi jogi szakokleveles vegyészmérnök 2010.november Tel: +36-20-2205737 E-mail: agnes.botos@ghsexpert.com

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR07) ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR07) ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR07) ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 3-án

Részletesebben

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása.

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Az ENSZ vegyszerekre vonatkozó Globálisan Harmonizált Rendszerének (UN-GHS) európai bevezetése. A REACH

Részletesebben

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz 2 A CLP-rendelet bevezető útmutatója 2.0 változat (nyilvános) tervezete 2015. február OSZTÁLYOZÁS ÉS CÍMKÉZÉS Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz 2016. szeptember 2.0

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 16/1

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 16/1 2011.1.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 16/1 HELYESBÍTÉSEK Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról

Részletesebben

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint Iktatószám: Tárgy: VA/7/00491-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer

Részletesebben

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet bemutatása

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet bemutatása Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet bemutatása Kiss Zsuzsanna Országos Kémiai Biztonsági Intézet 2009. október 15. MAVESZ Konferencia,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m:

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m: Iktatószám: Tárgy: KE/001/00576-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A WELL DONE ST. MORITZ KFT. (székhely: 2900 Komárom, Mártírok u. 92., adószám: 13075833-2-11) által forgalmazott

Részletesebben

Dr. Kiss Zsuzsanna. Országos Kémiai Biztonsági Intézet. Codex szakmai nap, 2015. március 10..

Dr. Kiss Zsuzsanna. Országos Kémiai Biztonsági Intézet. Codex szakmai nap, 2015. március 10.. Dr. Kiss Zsuzsanna Országos Kémiai Biztonsági Intézet Codex szakmai nap, 2015. március 10.. Anyagok Keverékek Osztályozás, címkézés, csomagolás 2010 2015 67/548/EGK irányelv (Dangerous Substances Directive)

Részletesebben

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek

Részletesebben

Ragasztók új veszélyességi osztályozása. A CLP bevezetése az EU-ban

Ragasztók új veszélyességi osztályozása. A CLP bevezetése az EU-ban Ragasztók új veszélyességi osztályozása A CLP bevezetése az EU-ban Az EU CLP rendelete a vegyi termékek osztályozásáról (Classification), címkézéséről (Labeling) és csomagolásáról (Packaging) Összhangba

Részletesebben

ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. http://www.toxinfo.hu/

ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. http://www.toxinfo.hu/ ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. http://www.toxinfo.hu/ Az anyagok és keverékek kereskedelme nem csak a belső, hanem a globális piacot is érintő kérdés. A nemzetközi kereskedelem

Részletesebben

Visegrád 2014. november 6-7. 6

Visegrád 2014. november 6-7. 6 Veszélyes anyagok azonosításával kapcsolatos jogszabályi módosításoksok Visegrád 2014. november 6-7. 6 Bali Péter P tű. t őrnagy Seveso II módosításának okai A hatály hozzáigazítása a CLP Rendelethez,

Részletesebben

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány útmutatást tartalmaz az 1272/2008/EK

Részletesebben

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Az EU már 1992-ben a 92/58 EGK irányelvben szabályozta a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó követelményeket,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA, tekintettel az Európai

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 27 31967L0548 1967.8.16. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 196/1 A TANÁCS IRÁNYELVE (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti

Részletesebben

CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben

CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben Amennyiben Ön az utóbbi időben vásárolt valamilyen terméket (pl. tisztítószert) akkor észrevehette

Részletesebben

CLP: : 1272/2008/EK rendelet kek

CLP: : 1272/2008/EK rendelet kek CLP: : 1272/2008/EK rendelet anyagok és s keverékek kek osztályoz lyozásáról címkézéséről csomagolásáról Botos Ágnes (GHS-expert Kft. ) REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó 2010.június 16. Tel: +36-20-2205737

Részletesebben

Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád

Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád CLP AKTUÁLIS KÉRDÉSEK I.: VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK 2 1.) 944/2013/EU bizottsági rendelet (5. ATP) Kihirdetés: 2013. okt.

Részletesebben

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Bevezetés Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról,

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2014.12.19. L 365/89 A BIZOTTSÁG 1357/2014/EU RENDELETE (2014. december 18.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III.

Részletesebben

A CLP-rendelet bevezető útmutatója

A CLP-rendelet bevezető útmutatója 1 2.0 verzió 2015. június TMUTATÓ 2.1 verzió 2015. augusztus 2 2.1 verzió 2015. augusztus JOGI NYILATKOZAT Ez a dokumentum támogatást kíván nyújtani a felhasználók számára a CLP-rendelet szerinti kötelezettségeik

Részletesebben

Olvassa el a címkét! Amit feltétlenül tudnia kell a mosó- és tisztítószerek biztonságos otthoni használatáról

Olvassa el a címkét! Amit feltétlenül tudnia kell a mosó- és tisztítószerek biztonságos otthoni használatáról Olvassa el a címkét! Amit feltétlenül tudnia kell a mosó- és tisztítószerek biztonságos otthoni használatáról Hamarosan új figyelmeztető címkék jelennek meg a háztartási tisztítószereken. Az eddig megszokott

Részletesebben

A veszélyes áruk együtt tárolhatóságának szabályai

A veszélyes áruk együtt tárolhatóságának szabályai Dr. Koch Mária A veszélyes áruk együtt tárolhatóságának szabályai A követelménymodul megnevezése: Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei A követelménymodul száma: 0117-06 A tartalomelem

Részletesebben

Az új vegyi anyag szabályozás (GHS/CLP) hatása a súlyos ipari baleset-megelőzés területére Seveso II. Irányelv

Az új vegyi anyag szabályozás (GHS/CLP) hatása a súlyos ipari baleset-megelőzés területére Seveso II. Irányelv Az új vegyi anyag szabályozás (GHS/CLP) hatása a súlyos ipari baleset-megelőzés területére Seveso II. Irányelv Szakmai Nap Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2009. június 30. Dr. Gyenes Zsuzsanna

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése S hogy még szebb legyen az életünk: módosul a REACH II. melléklete!! Összeállította: dr. Deim Szilvia Országos Kémiai Biztonsági

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

2010 október. GHS/CLP veszélypiktogrammok, H és P mondatok. ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8.

2010 október. GHS/CLP veszélypiktogrammok, H és P mondatok. ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. GHS/CLP veszélypiktogrammok, H és P mondatok 2010 október ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. GHS/CLP veszélypiktogrammok: A veszélyt jelző piktogram egy konkrét veszély képi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

2010 február. Veszélyes anyagok/keverékek feliratozása, címkézése. ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8.

2010 február. Veszélyes anyagok/keverékek feliratozása, címkézése. ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. Veszélyes anyagok/keverékek feliratozása, címkézése 2010 február ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. http://www.biztonsagiadatlap.hu 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról:

Részletesebben

Biztonsági adatlapok elkészítése

Biztonsági adatlapok elkészítése Ú T M U T A T Ó D I Ó H É J B A N Biztonsági adatlapok elkészítése A dokumentum célja, hogy közérthetően bemutassa a biztonsági adatlapok elkészítésére és átadására vonatkozó alapelveket és kötelezettségeket

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés

TÁJÉKOZTATÓ. az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés TÁJÉKOZTATÓ az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés Veszélyes keverék bejelentés Bejelentő lap kitöltésének menete 1. Az elektronikus

Részletesebben

Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe 7. Gyakorlati útmutató

Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe 7. Gyakorlati útmutató 7. Gyakorlati útmutató 1 Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe 7. Gyakorlati útmutató 2012. június 7. Gyakorlati útmutató 3 JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum útmutatást nyújt a CLP-vel

Részletesebben

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Megjegyzés 1: A megadott koncentráció vagy ennek hiányában a 88/379/EGK Irányelvben megadott általános koncentráció a fém-elem tömegszázaléka,

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 12. (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 29. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza.

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00191-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal kötelezi a Daniella Kft-t (4031 Debrecen,

Részletesebben

2015. évi CLXXXV. törvény

2015. évi CLXXXV. törvény 2015. évi CLXXXV. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

Új foglalkozási expozíciós határértékek.

Új foglalkozási expozíciós határértékek. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendeletről - foglalkozás-egészségügyi orvosoknak. Új foglalkozási expozíciós határértékek. Dr. Hudák Aranka

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

GHS kérdések és válaszok

GHS kérdések és válaszok Gyakori kérdések és válaszok Az alább összegyűjtött kérdések és válaszok segítenek Önnek a Castrol 2014-re és 2015- re tervezett GHS-hez kapcsolódó lépéseire vonatkozó vevői kérdések megválaszolásában.

Részletesebben

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények)

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények) C 155/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye a kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról a következő

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai szabályozás.

CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai szabályozás. GHS / CLP CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai szabályozás. A jogszabály a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének új rendszerét vezeti

Részletesebben

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - R mondatok

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - R mondatok Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - R mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes 10 Kismértékben tûzveszélyes. 11 Tûzveszélyes. 12 Fokozottan

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. TIKKURILA Dátum: 2003. 05. 02. BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA / ÉS GYÁRTÓJA 1.1 A termékre vonatkozó információ A termék neve: SIROPLAST 2,

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 31/01/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7676 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A belügyminiszter /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett tizenhárom lehetséges különös aggodalomra okot adó anyagról

Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett tizenhárom lehetséges különös aggodalomra okot adó anyagról Sajtóközlemény Nyilatkozat: Ez egy eredetileg angol nyelven közzétett dokumentum fordítása. Az eredeti dokumentum az ECHA weboldalán érhető el. ECHA/PR/11/04 Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_ Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. BROS Hangyairtó granulátum

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. BROS Hangyairtó granulátum Kiállítás dátuma: 2011.01.11, Utoljára frissítve: 2012.11.27 Oldal: 1/9 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet bevezetése Maga a rendelet nem igényel hazai átültetést,

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00258-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A MEI HUNG XIANG KERESKEDELMI KFT. (székhely: 1203 Budapest, Hársfa sétány 19. fszt. 2. adószám: 25099272-2-43)

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez ÚTMUTATÓ Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 3.0. verzió 2015. augusztus 2 Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 3.0. verzió 2015. augusztus JOGI NYILATKOZAT A dokumentum célja a felhasználók

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: tisztítószer

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Wheel Spray forte

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Wheel Spray forte Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben