önkormányzati rendelet 1. melléklet , és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "önkormányzati rendelet 1. melléklet , és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és"

Átírás

1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013.(V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet , és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva a következőket rendeli el: 1. Edelény Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) eft költségvetési bevétellel b) eft költségvetési kiadással c) eft finanszírozási kiadással d) eft finanszírozási bevétellel állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (14) Az önkormányzat a kiadások között e Ft általános, és e Ft céltartalékot állapít meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 10. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 11. A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 12. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2 13. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 14. A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 15. A Rendelet a 13., 14. mellékletek szerinti 23. és 24. mellékletekkel egészül ki. 16. Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel május 22. napján. Edelény, május 22. Vártás József jegyző

3 1. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 2/1 oldal B E V É T E L E K Cím Bevételi jogcímek Önkorm. intézmények Összesen 1. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Birságbevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bewvételek Adópótlék, adóbirság Egyéb közhatalmi bevételek 0 2. Intézményi működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések Működési célú hozam, és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási ÁFA visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat működési költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támog Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pézbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatás 0 5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU-s támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Költségvetési bevételek összesen Maradvány igénybevétele Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 Finanszírozási bevételek össesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 2/2 oldal Cím Kiadási jogcímek Önkormányzat Intézmények Összesen 13. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Lakástámogatás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 2 melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 2 melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez Bevétel Edelény Város Önkormányzatának évi költségvetési mérlege Kiadás Bevételi jogcímek előirányzat Kiadási jogcímek előirányzat I. Működési bevételek összesen I. Működési költségvetés kiadásai összesen Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Önkormányzat működési költségvetési támogatása Dologi kiadások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatásértékű bevétel Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszk.átvét.államháztartáson kívülről II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen Felhalmozási, tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés kiadásai Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása Beruházási kiadások Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér Felujítások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Lakástámogatás 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről Egyéb felhalmozási kiadások 133 III. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 16. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINÖSSZESEN

6 3. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzatának évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS Bevételi jogcímek előirányzat Kiadási jogcímek előirányzat 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Közhatalmi bevételek Személyi juttatás Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Önkormányzat működési költségvetési támogatása Dologi kiadások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér. Egyéb működési kiadások Működési célú támogatásértékű bevétel Tartalékok EU támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 12. Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzatának évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételi jogcímek előirányzat Kiadási jogcímek előirányzat 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Beruházási kiadások Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev Felujítások Pénzügyi befektetések bevételei Lakástámogatás 5. Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér. 133 Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata EU támogatás Tartalékok Fejlesztési céló támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10. Fejlesztési ÁFA visszatérülése 11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 16. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 5. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K Cím Bevételi jogcímek Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Edelényi Nefelejcs Óvoda Központ, Könyvtár, Múzeum összesen Szociális Szolgáltató Központ 2/1 oldal Intézményi bevételek összesen 1. Intézményi működési bevételek Egyéb sajűt működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések Működési célú hozam, és kamatbevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU-s támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetésből származó bevétel Üzemeltetésből származó bevétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről Maradvány igénybevétele Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele Intézmény költségvetési bevételei összesen Önkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal K I A D Á S O K Cím Kiadási jogcímek Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Edelényi Nefelejcs Óvoda Központ, Könyvtár, Múzeum összesen Szociális Szolgáltató Központ Intézményi kiadások összesen 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 6. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez Edelényi Polgármesteri Hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai Cí m Állom.-ba nem tartozók Tovább száml. szolg. Száml. szellemi tevék. Kiadási jogcímek Polgárm. Kistérségi Közfoglalk Vásárolt Pénzügyi Adók, Kiadás Hivatal hivatal oztatás közszolg. szolg.kiad díjak összesen 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 0 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 7. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) Önkormányzat 1 Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal 44 Kistérségi Hivatal 3 Szociális Szolgáltató Központ 76 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 42 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 31 Edelényi Nefelejcs Óvoda 21 Összesen 218 Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) 4 órás 6 órás 8 órás Önkormányzat 8 15 Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Kistérségi Hivatal Szociális Szolgáltató Központ Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Edelényi Nefelejcs Óvoda Összesen

11 8. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat előirányzat Önkormányzat 1. Tájház bővítése, felujítása Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése Mátyás Óvoda fejlesztése Belváros fejlesztése Járási Hivatal elhelyezése Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása Ingatlan megvásárlása István k.65 pályázat engedélyezési költségeire István király út 46 ingatlan megvásárlása Gyermekorvosi körzet részére informatikai eszk Szemétszállítás számlázási program Gyermekjóléti alapellátás fejlesztési pály.eng.elj Mezőgazdasági vetőgép Árvíz rekonstrukció 3007 Szociális Szolgáltató Központ 1. Hűtőkamra 500 Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Városi Tv-hez eszközvásárlás TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés 1521 Beruházási kiadások összesen melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése Megnevezés előirányzat 1. Államkötvény évi Kötvénykibocsátás maradványa Turisztikai attrakció pályázat önereje Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa Sportlétesítmény pályázat önerő Árvíz rekonstrukciós pályázat önerő maradványa 9457 Összesen melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Megnevezés előirányzat 1. EVSE támogatás Bódvavölgyi Tömegsport támogatás Orvosi ügyelet támogatása Bursa támogatás Esélyegyenlőségi pályázat maradvány átadása Gyermektartásdíj átadása Üzemanyag kártya egyenleg átadása Pénzmaradvány átadása Összesen

12 11. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, birságok KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen

13 12. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2/1 EU-s projekt neve, azonosítója: Borsodi Tájház felujítása ÉMOP-2.1.1/B Források előtti kifizetés és utáni tervezett Összesen forrása kifizetés Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D Források előtti kifizetés és utáni tervezett Összesen forrása kifizetés Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A Források előtti kifizetés és utáni tervezett Összesen forrása kifizetés Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás(eu-s pénzmaradvány) 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen

14 EU-s projekt neve, azonosítója: Források Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése ÉMOP-3.2.1/A-1f előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás(eu-s pénzmaradvány) 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Források Az edelény Mátyás Óvoda fejlesztése előtti kifizetés és forrása /2 ÉMOP-4.3.1/A utáni kifizetés Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Források Interaktív könyvtárral a jövőért előtti kifizetés és forrása 2013 TÁMOP A-11/ utáni kifizetés Összesen Saját erő 0 saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val 0 Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Források Edelény Város árvíz rekonstrukciója előtti kifizetés és forrása 2013 ÉMOP /E utáni kifizetés Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen Források összesen Kiadás összesen

15 23. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez Felujítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat Önkormányzat 1. Ivóvíz, szennyvíz felujítása Felujítási kiadások összesen előirányzat

16 14. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez 24. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai Cím Kiadási jogcímek Közös Önkorm.Hivatal Kistérségi hivatal Állom.-ba nem tartozók Közfoglalkozta tás Vásárolt közszolg. Tovább száml. szolg. Pénzügyi szolg.kiad Száml. szellemi tevék. Adók, díjak Kiadás összesen 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre 0 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 0 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és

önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2012.(XI.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet , és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és

(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet , és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ambrusics Tibor osztályvezető. 2013. november 18. Edelény, 2013. november 18. Polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Ambrusics Tibor osztályvezető. 2013. november 18. Edelény, 2013. november 18. Polgármester ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 20-AI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK:14 db TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/214. (III. 4.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 213. évi költségvetéséről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

3/1 oldal B E V É T E L E K 15/2014. (XI.19.) 15/2014. (XI.19.) 4/2015. (II.27.)

3/1 oldal B E V É T E L E K 15/2014. (XI.19.) 15/2014. (XI.19.) 4/2015. (II.27.) 1. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege 3/1 oldal B E V É T E L E K Cí m Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2012.(IV.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2012.(IV.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2012.(IV.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

df) számítógépek (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

df) számítógépek (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/03.(V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Dr. Kukorelli László. jegyző

Dr. Kukorelli László. jegyző Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 214. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben