LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT"

Átírás

1 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette:

2 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai és Taácsadó Kft. Adatfelvétel ideje Adatfelvétel módszere olie iterjú stadard kérdőívvel Átlagos kitöltési idő Alapsokaság Mitaagyság Súlyozás 41 perc 14+ éves, Magyarországo élő, legalább hetete egyszer iteretezők 3120 személy em, korcsoport, iskolai végzettség, lakóhely ismérvek alapjá többszempotú faktorsúlyozás Mitavétel statisztikai a teljes mitára voatkozóa az idei és a tavalyi adatok összehasolításakor hibája legfeljebb ±2,5, azoos adatfelvétele belül legfeljebb ±2

3 3 DEFIÍCIÓK iteretező előfizető HK iteretelérés MBB-haszálat hordozható pc okostelefo mobiltelefo olya személy, aki bármely helye, bármilye eszközzel, bármilye techológiával legalább hetete egy alkalommal haszálja az iteretet az iteretszolgáltatás lakossági előfizetéskét szerepel a szolgáltatóál, és a szolgáltatási szerződést a megkérdezett vagy a vele egy háztartásba élő hozzátartozója kötötte otthoi iteretezés eseté az MBB-t kivéve, otthoo kívüli iteretezés eseté az MBB-t és a wifit kivéve mide fajta iteretelérési techológia az MBB iteretelérési techológia haszálata a kapcsolat megteremtésére haszált bármely eszközzel (pc, telefo, stick, adatkártya, adatkábel stb.), illetve az iterettartalom ézésére haszált bármely eszközzel (pc képeryője, telefo kijelzője stb.) laptop, otebook, etbook (a táblagépet em soroljuk ide) a 2000-es évek végétől elterjedt, iteretezésre is alkalmas, fejlett operációs redszerrel redelkező mobiltelefo-készülék az 1990-es évekbe elterjedt, elsősorba telefoálásra haszált, iteretezésre em vagy csak korlátozotta alkalmas, (fejlett) operációs redszerrel em redelkező mobiltelefo-készülék, a hagyomáyos mobiltelefo

4 4 JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK mitabeli létszám becsült létszám az alapsokaságba éves és idősebb T em tudja m millió HK helyhez kötött iteretelérési techológia MBB mobile broadbad (szélessávú mobiliteret) Bp. Budapest msz. megyeszékhely tauló általáos vagy középiskolai tauló hallgató főiskolai vagy egyetemi hallgató kismama szülési szabadságo, gyese, gyede, gyáso lévő társadalmilag fotos, perspektivikus jeletőségű változás

5 5 AZ ITERETHASZÁLAT ELTERJEDTSÉGE Iterethaszálók aráya Föld fejlődő országok fejlett országok Magyarország

6 AZ ITERETHASZÁLAT ELTERJEDTSÉGE Magyarország 2013-ba Magyarország lakosságáak a 76-a iteretezett már valaha, s a 74-a iteretezett az utóbbi egy évbe.* Közülük az álladó lakóhelyükö élő, az adatfelvétel idejé is iteretezőket kerestük fel személyes kérdezésű kutatásukba. A 14+ évesek körébe az iteretezők aráya 66, a legalább hetete iteretezőké 62. Olie adatfelvételükbe az álladó és ideiglees magyarországi lakóhelyükö élő 14+ évesek közül azokat mértük fel, akik legalább hetete iteretezek. Az iterethaszálat társadalmi egyelőtleségeit személyes kérdezésű kutatásuk adataival a legalább hetete iteretezőkre voatkozóa mutatjuk be. A épességbe a ők létszáma kissé agyobb, mit a férfiaké, az iteretezők körébe azoba a férfiak vaak többe. Ez a emek közötti külöbség azoba évről évre csökke, és ma már csakem olya aráyba iteretezek a ők, mit a férfiak. A gyermekes háztartásba élő személyek körébe sokkal több az iteretező, mit azokba, amelyekbe csak felőtt él. Ez az egyedül vagy házastársukkal élő idősek miatt alakul így. Életkor szerit a középkorúaktól kezdve még midig meredeke zuha az iteretezők aráya. Ez a legélesebb társadalmi egyelőtleség az iterethaszálat teré. Legalább hetete iteretezők aráya az álladó magyarországi lakóhelyé élő 14+ éves épességbe 6 em szerit férfi ő em iteretezik heti redszerességgel heti redszerességgel iteretezik korcsoport szerit 82 em iteretezik heti redszerességgel éve aluli háztartástag szerit ics va em iteretezik heti redszerességgel heti redszerességgel iteretezik *http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explaied/idex.php/iteret_use_statistics_-_idividuals álladó magyarországi lakhelyé élő 14+ éves lakosság ,2 m 0 heti redszerességgel iteretezik X 53 25

7 7 AZ ITERETHASZÁLAT ELTERJEDTSÉGE Magyarország A agyvárosokba élők közel háromegyede, a kis településeke élők valamivel több mit fele iteretezik legalább heti gyakorisággal. Az adatátviteli hálózatok kevésbé kiépítettek a kis épsűrűségű területeke, így kisebb a szolgáltató- és csomagválaszték (azaz kisebb az árversey), és alacsoyabb az iteretkapcsolat elérhető sebessége. Egységyi sebességért a kis települése élők többet fizetek, mit a agyvárosok lakói, mivel a helyi szolgáltatók tarifái magasabbak.* A agyvárosokhoz viszoyítva magasabb árszívoal alacsoyabb jövedelmi szívoallal találkozik a kisebb településeke, s ez gátolja az iterethaszálat terjedését e területeke. Az iteretezők ayagi helyzete sokkal kedvezőbb, mit a em iteretezőké. Az eltérés e tére vetekszik az életkori egyelőtleséggel. Az iteretezéshez szükséges eszközök ára, az iteret-előfizetés díja Magyarországo túl magas az átlagosál rosszabb ayagi helyzetűek jövedelméhez képest. A társadalmi helyzet külöféle faktorai összeadódak, s eek folytá az iteretpeetráció emelkedésével a em iteretezők egyre ikább az alsó társadalmi rétegbe kocetrálódak. Legalább hetete iteretezők aráya az álladó magyarországi lakóhelyé élő 14+ éves épességbe lakóhely szerit háztartás jövedelmi kategóriája szerit em iteretezik heti redszerességgel 100 em iteretezik heti redszerességgel heti redszerességgel iteretezik Bp. msz. város község 0 21 heti redszerességgel iteretezik legalsó alsó-közép felső-közép felső *A webe található számos tarifaadatbázisból (pl. kiszámítható az egységyi letöltési sebességre jutó havi előfizetési díj. A kábelet esetébe például azt látjuk, hogy az előfizető fajlagos költsége a legagyobb sávszélességű csomagot választva agy szolgáltatóál a Ft-os tartomáyba esik. Ha viszot olya helye él, ahol a agy szolgáltatók em szolgáltatak, a helyi szolgáltatóak 200 Ft feletti összeget kell fizeti 1 Mbps sebességért. álladó magyarországi lakhelyé élő 14+ éves lakosság ,2 m

8 8 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI 2013-ba Magyarországo 10 fajta iteretezésre alkalmas eszköz va lakossági haszálatba. Az átlagos magyar iteretező 2,85 fajta iteretezésre alkalmas eszközt birtokol. Midössze 19 azok aráya, akik csak 1 fajta eszközö iteretezek. Csakem mide iteretezőek va saját eszköze, általába (97) több fajta is. A sajátjuko kívül a családtagjaik, az iskolájuk, a mukahelyük eszközei is iteretezek. Az iteretezés leggyakoribb eszköze továbbra is az asztali pc, második a sorba a hordozható pc. Egyre többe iteretezek okostelefoo és táblagépe is. Iteretezésre haszált eszközök asztali pc 82 Iteretezésre alkalmas eszközök birtoklása és haszálata hordozható pc okostelefo háy fajta eszköze va háy fajta eszközö iteretezik tablet 13 okostévé hagyomáyos mobiltelefo asztali videojáték okoskamera hordozható médialejátszó , ics 1 db 2 db 3 db 4+ db hordozható videojáték 1 összes válaszadó ,4 m

9 9 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI eszköztípusok 2013 végé az iteretezők 99-a haszált iteretezésre számítógépet, a 41-uk telefot és a 12-uk szórakoztatóeszközt. A szórakoztatóeszközö iteretezők elsősorba okostévé, játékkozolo, illetve okoskamera révé kapcsolódak a világhálóra. A számítógépe iteretezők fele csak ottho iteretezik számítógépe, s a szórakoztatóeszközö iteretezők háromegyede csak ottho haszálja iteretezésre a szórakoztatóeszközt. Azoba a telefoo iteretezőkek túlyomó többsége ottho is és másutt is iteretezik telefoo. Ige ritka (1) az, hogy a telefot csakis az otthoo kívül haszálják iteretezésre. Iteretezésre haszált eszköz típusa asztali pc hordozható pc tablet pc számítógép 2 1 mobiltelefo okostelefo telefo digitális v. okoskamera okostévé médialejátszó asztali videojáték hordozható videojáték szórakoztatóeszköz haszál: ottho haszál: csak ottho haszál: ottho is, másutt is haszál: másutt (em ottho) haszál: csak másutt (em ottho) 1 haszál: csak ottho haszál: ottho is, másutt is haszál: ottho is, másutt is em haszál haszál: csak másutt (em ottho) összes válaszadó ,4 m

10 10 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI hordozhatóság Az iteretezők 86-a haszál hordozható eszközt is iteretezésre és 85 haszál em hordozható eszközt is. Az előző évhez képest megőtt a csak hordozható eszközö iteretezők aráya. E mögött agyobb részt a pc-ke belül a laptopok aráyáak övekedése áll. Mellette azoba az okostelefo, a táblagép és az okoskamera terjedése is részt vesz a folyamatba. A fiatalokra jellemzőbb a hordozható, az idősebbekre jellemzőbb a em hordozható eszközökö való iteretezés. Miél fiatalabb, miél vagyoosabb és miél járatosabb az iteretezésbe valaki, aál gyakoribb, hogy hordozható és em hordozható eszközö is haszálja az iteretet. A hordozható eszközö való iteretezés em midig jelet otthoo kívüli iteretezést. A csak hordozható eszközö iteretezők 48-a csak ottho iteretezik, és a csakis em hordozható eszközö iteretezők egyharmada iteretezik az otthoá kívül. Iteretezésre haszált eszközök hordozhatósága 2012-be és 2013-ba Iteretezésre haszált eszközök hordozhatósága a korcsoportokba csak hordozható csak em hordozható midkettő Total X csak em hordozható eszközö iteretezik csak hordozható eszközö iteretezik midkettő iteretezik összes válaszadó ,4 m

11 11 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI iterethaszálati mód ba égy olya eszköz va haszálatba Magyarországo, amelyekkel agyjából azoos tevékeységekre szokás haszáli az iteretet. Ezek az asztali és a hordozható számítógép, a táblagép és az okostelefo. A többi iteretezésre alkalmas eszközö az iterethaszálat a tevékeységek spektruma szempotjából csökevéyes. Az asztali és a hordozható számítógépet általába vezetékes (tehát zsiórral rögzített), a táblagépet és az okostelefot pedig jellemzőe vezeték élküli adatátviteli techológiákkal haszálják az iteretezők. Az előzőekél az ülés közbei iterethaszálat a domiás, mégpedig olya helye, ahol hosszasa időzek. Az utóbbiakál a mozgás közbei vagy álló helyzetbe törtéő iterethaszálat is jellemző, és az iteretezés helyszíé sokszor csak rövid időt tölteek el. Az asztali és a hordozható számítógép az operációs redszer és az egyéb szoftverek szempotjából azoos iterethaszálati köryezetet yújt, és másfajta, de egymással megegyező az a szoftverköryezet, amelybe a táblagépe vagy okostelefoo iteretező kerül az eszközé. E téyezők folytá az asztali vagy hordozható számítógépe és a táblagépe vagy okostelefoo való iteretezés részbe másféle tudást, készségeket igéyel az iteretezőtől, s részbe másféle haszálati lehetőségeket és élméyt ad a számára. em mideki tud okostelefoo, táblagépe iteretezi azok közül, akik asztali gépe tudak, mert az eszköz kezelési módja idege ekik (pl. az éritőképeryő, a meüredszer, az applikációk). Fordítva is igaz ez: aki eleve okostelefoo vagy tablete taul meg iteretezi és sose haszált számítógépet, az em midig boldogul egy asztali gépe. Például mert em tudja az egeret kezeli vagy em tudja, hogya lehet a webe avigáli, és mert em alakult ki fogalma arról, hogy a telefojá lévő fukciók közül mi tartozik az iterethez és mi em. Mivel az iteret megjeleésekor még csak asztali gép létezett, a mai iteretezők közül az idősebbek szeretek jobba iteretezi a hagyomáyos módo, és a fiatalok tudak jobba iteretezi a moder módo is Az iterethaszálat módja 2012-be és 2013-ba egyik se* csak hagyomáyos asztali vagy hordozható számítógépe okostelefoo vagy táblagépe csak moder midkettő 0,04 1 0, *Ide azok tartozak, akik az itt vizsgált égy eszköz egyikével sem iteretezek, haem csak más eszközzel. Az, hogy az előző évhez képest 5 százalékpottal csökket a csakis asztali vagy hordozható számítógépe iteretezők aráya, emcsak statisztikai, haem társadalmi értelembe is jeletős változás. Az e tére megvalósuló társadalmi külöbségekre voatkozó adataikat a következő két diá láthatjuk. összes válaszadó ,4 m

12 12 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI iterethaszálati mód 2. A moder eszközök haszálata társadalmilag redkívül egyelőtle. A 40 évesél fiatalabbak többsége iteretezik, a 40 évesél idősebbek többsége em iteretezik okostelefoo, táblagépe. em szerit moder hagyomáyos korcsoport szerit hagyomáyos férfi lakóhely szerit ő moder hagyomáyos moder X Bp. msz. város község Itt mellőztük azt a 20 válaszadót, aki se asztali vagy hordozható számítógépe, se táblagépe vagy telefoo em iteretezik. összes válaszadó ,4 m

13 13 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI iterethaszálati mód 3. A moder eszközök haszálata más társadalmi szempotokból is redkívül egyelőtle. Az átlagosál járatosabb iteretezők, illetve az átlagosál jobb módúak többsége iteretezik okostelefoo vagy táblagépe, a kevésbé járatosak és a szegéyebbek többsége pedig általába em iteretezik ezeke az eszközökö. iteretezési jártasság szerit vagyotárgyak száma szerit hagyomáyos 78 hagyomáyos moder moder 0 újoc kezdő átlagos haladó profi db 3-4 db 5-6 db 7-8 db 9-13 db összes válaszadó ,4 m

14 14 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI a telefoos mód preferálása Az iteretezés moder módjával most barátkozak a magyar iteretezők. Még azok közül is, akik em szoktak iteretezi eze a módo, majdem mideki (93) legalább egyszer kipróbálta már. A számítógépe is és telefoo is iteretezők 22-a szokott telefoo gyakrabba iteretezi, mit számítógépe. Ez az aráy értelemszerűe magasabb az iterethaszálatba legjáratosabbak, a profik körébe (32). Óriási külöbség va a tizeévesek (45) és a legidősebbek (4) adata között is. Fotos ugyaakkor, hogy akik így iteretezek gyakrabba, még azok sem kedvelik igazá az iteretezések ezt a módját. A számítógépe is és telefoo is iteretezőkek csak a 4-a szeret jobba iteretezi telefoo, mit számítógépe. A 20 év alattiak a többiekél émileg jobba kedvelik a telefoos iteretezést te közöttük is csak kevesebb mit 10 szeret így iteretezi. 22 szokott gyakrabba* iteretezi telefoo, mit számítógépe iteretezési jártasság szerit gyakoribb kedveltebb Az iterethaszálat telefoos módjáak preferálása a haszálati gyakoriság* és a kedveltség teré korcsoport szerit szeret jobba iteretezi telefoo, mit számítógépe gyakoribb kedveltebb újoc kezdő átlagos haladó profi X *A kérdés a szabadidős iterethaszálatra voatkozott akik mostaába itereteztek számítógépe is, telefoo is ,7 m

15 15 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI eszközhiáy Az iteretezők 90-a többtagú háztartás tagja. Őket akadályozhatja az otthoi számítógépes iteretezésbe, ha kevesebb iteretre kapcsolt pc-jük va, mit aháy iteretező családtag. Lassú iteretkapcsolat eseté a megosztás em jó megoldás, mert ugyaúgy ellehetetleíti az iteretezést, mit ha a kelletéél kevesebb pc lee a háztartásba. A többtagú háztartásba élő iteretezők 45-át gátolja az otthoi ifrastruktúra hiáyossága a számítógépes iteretezésbe. Tavaly 49 volt ez az aráy. Az egyre kisebb településeke élők és az egyre szegéyebbek egyre gyakrabba említették, hogy eszközhiáy gátolja őket az iteretezésbe. Az akadályozottság előfordulása a háztartáslétszámmal ő: a kéttagú háztartásba élők egyharmadáál, az öt- és többtagú háztartásba élők kétharmadáál va jele. Ez egyúttal azt is jeleti, hogy a gyermekes háztartásokat az átlagosál jóval gyakrabba sújtja ez a hátráy. Az eszközhiáy eyhülése is jellemzőbb a gyermektele, mit a gyermekes háztartásokra. A gyerek korcsoportja szeriti adat mutatja, hogy a családok, ha veszek, tipikusa az általáos iskola befejezése utá veszek a gyerekek számítógépet. Az otthoi iterethaszálat akadályai 2012-be és 2013-ba Az eszközhiáy előfordulása a háztartásba élő gyerekek száma, kora szerit ics pc ics elég pc ics 0-17 éves va 0-17 éves ics router 8 8 va 0-6 éves megosztás eseté agyo lecsökke a sebesség együttese va 7-11 éves va éves va éves többtagú háztartásba élő iteretezők ,7 m

16 16 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI vásárlási tervek 1. A világtedeciáak megfelelőe Magyarországo is átredeződik a vásárolt, illetve vásároladó számítógépfajták összetétele: a kereslet fokozatosa átterelődik a otebookról a táblagépre. A magyar iteretezők körébe a táblagépre voatkozó vásárlási tervek gyakorisága 2011-be ugrott meg, s azóta is emelkedik. Az okostelefo vásárlására voatkozó tervek gyakorisága ugyaakkor álladó aráyú 2011 óta. A vásárlási tervek legikább az életkorral, az ayagi helyzettel és avval függek össze, hogy va-e gyerek a háztartásba. A jobb módúak és a gyermekes háztartásba élők gyakrabba tervezek vásárlást. Az eszközhiáyos háztartásba élők számítógép-vásárlási terve kevéssel gyakoribb az átlagosál. Vásárlási tervek a következő fél évre 2012-be és 2013-ba Vásárlási terv előfordulása a gyermekes és az eszközhiáyos háztartásokba asztali pc hordozható pc ics gyerek 9 14 va gyerek tablet pc okostelefo asztali pc hordozható pc tablet pc okostelefo hagyomáyos eszközök együtt moder eszközök együtt em jelzett eszközhiáyt jelzett eszközhiáyt asztali pc hordozható pc tablet pc okostelefo összes válaszadó ,4 m

17 17 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI vásárlási tervek 2. Mid a égy vizsgált eszközre a tizeévesek jeleztek a legagyobb és az idősek a legkisebb aráyba vásárlási szádékot. A hagyomáyos eszközök teré kisebb az eltérés a vásároli szádékozó fiatalok és idősek aráya között, mit a moder eszközök teré. A tizeévesek adata az okostelefo esetébe haladja meg legikább az idősekét. Vásárlási terv előfordulása korcsoport szerit Vásárlási terv előfordulása vagyotárgyak száma szerit X 0-2 db 3-4 db 5-6 db 7-8 db 9-13 db asztali pc hordozható pc tablet pc okostelefo asztali pc hordozható pc tablet pc okostelefo összes válaszadó ,4 m

18 18 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI vásárlási tervek höz képest 2013-ra csökket az asztali és a hordozható pc-vel redelkezők aráya az iteretezők körébe, s megőtt az okostelefoal és a táblagéppel redelkezőké. Ez ugyaakkor em jeleti azt, hogy az iteretezők elhagyják a pc-ket és kézi eszközökre váltaáak helyettük, csupá a pc-haszálat belső átredeződéséről va szó. Tavaly és idé is teljes körű az iteretezők körébe a pc-birtoklás és -haszálat, csökket viszot az asztali és hordozható pc-t együttese birtoklók aráya. A kézi eszközökre voatkozó 2012-es vásárlási tervekek durvá a égyötöde vált valóra. A vásárlási szádék csak a táblagép esetébe vált elterjedtebbé 2012 óta. Midkét évre igaz, hogy a vásárlás terve az asztali pc esetébe a meglévő eszköz korszerűbbre cserélését (vagy a háztartási eszközpark bővítését) rejti, táblagépet viszot zömmel olyaok kíváak vei, akikek még ics ez az eszközük. A hordozható pc és az okostelefo esetébe agyjából azoos aráyú a korszerűsítők (bővítők) és az új haszálók csoportja. Körülbelül ugyaolya aráyba szádékozak a magyar iteretezők asztali és hordozható pc-t vásároli 2013-ba, mit akartak 2012-be. Okostelefo esetébe is ugyaolya aráyba (29) számoltak be vásárlási tervekről 2013-ba, mit 2012-be. Számottevő övekedés csak a táblagépek esetébe figyelhető meg: 2012-be 14, 2013-ba ellebe már 17 akar ilyet vásároli. Adataik tehát a táblagépek elterjedéséek gyorsuló folytatódását jelzik va, em vesz új haszáló Eszközök birtoklása és eszközvásárlási tervek 2012-be és 2013-ba va, cserél v. bővít em lesz ilye eszköze va, em vesz új haszáló 2013 va, cserél v. bővít em lesz ilye eszköze asztali pc hordozható pc okostelefo tablet pc asztali pc hordozható pc okostelefo tablet pc VA VESZ összes válaszadó ,4 m

19 19 OKOSTELEFO, TÁBLAGÉP birtoklás, haszálat 2013-ba az iteretezők 38-a haszált okostelefot iteretezésre, ebből 36 a saját eszközét. A saját okostelefoal redelkezők 25-a tud arról, hogy a készüléke alkalmas a 4G/LTE mobil-adatátviteli techológia haszálatára. Táblagépet az iteretezők 15-a haszált, ebből 13 a sajátját. Tudomásuk szerit e készülékekek a 16-a 4G-képes. Midkét moder eszköz haszálatába az egyik domiás tevékeység az iteretezés. Az okostelefo-tulajdoosok 88-a iteretezik okostelefoo, a táblagépet birtoklókak pedig 85-a iteretezik táblagépe. Eszköz birtoklása és haszálata iteretezésre Eszköz 4G-képessége em tudja em alkalmas alkalmas 16 okostelefo táblagép okostelefo táblagép va saját eszköze, iteretezésre (is) haszálja va saját eszköze, iteretezésre em haszálja ics ez az eszköze, de valaki másét haszálja iteretezésre ics ez az eszköze és em iteretezik másvalaki eszközé sem összes válaszadó ,4 m okostelefot birtoklók ,5 m táblagépet birtoklók 476 0,8 m

20 20 OKOSTELEFO, TÁBLAGÉP birtoklás, iterethaszálat Az okostelefot, illetve a táblagépet birtoklók az átlagosál jóval magasabb aráyba redelkezek a másik moder eszközzel is: az okostelefot birtoklók 23-áak va táblagépe (a táblagépet birtoklók a mita egészébe: 13). A táblagépet birtoklók 70-áak va okostelefoja (a mita egészébe: 41). Midkét eszköz haszálóiak csakem teljes köre haszál iteretezésre asztali vagy hordozható számítógépet is. Iteretezi okostelefoo a táblagép haszálóiak a 70-a, iteretezi táblagépe az okostelefo haszálóiak a 23-a szokott. A kereszthaszálat terjedéséek gátja, hogy okostelefo mellé olcsó táblagépet em érdemes vei (mert az em tud többet, mit az okostelefo), csak drágát. Eszköz birtoklása Iteretezés külöféle eszközökö okostelefot haszálók táblagépet haszálók va okostelefoja, ics táblagépe mid- 32 kettő va 9 ics okostelefoja, va táblagépe asztali v. hordozható pc- okostelefoo i t e r e t e z i k táblagépe összes válaszadó ,4 m okostelefot haszálók ,7 m táblagépet haszálók 540 0,9 m

21 21 OKOSTELEFO, TÁBLAGÉP haszálók társadalmi profilja 1. Midkét eszköz haszálata társadalmilag egyelőtle, az okostelefoé még ikább, mit a táblagépé. A globális 50-os okostelefo-haszálathoz képest kiugró a felsővezetők, a taulók és a felsőoktatási hallgatók adata. A globális 17-os táblagép-haszálathoz képest a vállalkozók és a felsővezetők adata kiugró. em szerit okostelefo táblagép Az iteret moder haszálatára voatkozó korábba bemutatott grafikooktól két szempotból külöbözek az itt látható ábrák: ott együtt, itt külö jeleek meg a két eszközre voatkozó adatok ott csak az iteret haszálatát tekitettük, itt pedig a két eszköz bármely célra való haszálatát férfi ő foglalkozás szerit okostelefo táblagép vállalkozó felsővezető közép-, alsóbb vezető beosztott szellemi fizikai vegyes egyéb aktív tauló hallgató kismama yugdíjas mukaélküli htb. egyéb em aktív okostelefot haszálók ,7 m táblagépet haszálók 540 0,9 m

22 22 OKOSTELEFO, TÁBLAGÉP haszálók társadalmi profilja 2. A moder eszközök haszálatát em csak ayagi ok gátolja, hisze midkét eszköz kapható már 15 ezer Ft-ért. Az adaptivitás (életkor és iteretezési jártasság) és az eszközök elterjedéséek észlelhetősége (lakóhely) is szerepet játszik abba, hogy ki mikor kezd haszáli egy újoa megjelet kommuikációs eszközt. korcsoport szerit okostelefo lakóhely szerit okostelefo táblagép 61 táblagép X vagyotárgyak száma szerit okostelefo 83 táblagép db 3-4 db 5-6 db 7-8 db 9-13 db okostelefot haszálók ,7 m Bp. msz. város község iteretezési jártasság szerit okostelefo 78 táblagép újoc kezdő átlagos haladó profi táblagépet haszálók 540 0,9 m

23 23 OKOSTELEFO, TÁBLAGÉP iteretezés techológiája Az okostelefoo iteretezők 36-a kizárólag wifi keresztül csatlakozik a világhálóra. Ugyaez az aráya táblagépe iteretezők körébe már 72. Az okostelefoo, illetve a táblagépe iteretezők 70, illetve 78-a szokott titkosított hálózatot (is) haszáli a wifi-kapcsolattal való iteretezéskor. okostelefoo táblagépe MBB- is iteretezik csak wifi iteretezik MBB- is iteretezik csak wifi iteretezik okostelefoo iteretezők ,4 m táblagépe iteretezők 466 0,8 m

24 24 OKOSTELEFO 2013-ba a legkurresebb iteretezésre alkalmas eszköz az okostelefo: az iteretezők 29-a tervezi a következő fél évre a vásárlását. A vásárlást tervezők 51-áak azoba jeleleg is va okostelefoja. A mobilszolgáltatók akciói ösztözik a vásárlást: a vásárlást tervezők 48-a ( ulla foritos vagy kedvezméyes) előfizetési akcióba vee okostelefot, és csak a 27-uk szádékozik bolti áro vásároli. Az ár általába a közepes fotosságú szempotok közé sorolódik a vásárlási dötésél, s főleg azok tartják agyo fotos szempotak, akik ulla foritos akcióba kíváak okostelefot vei. Miőségi és haszálhatósági szempotokat előbbre valóak tartaak a vásárlást tervezők, külööse az akkumulátor teljesítméyét, s ez jelzi az okostelefo álladó haszálatáak igéyét. A poteciális vevők ikább a haszálat költségé ( jó díjcsomag ), mit a készülék árá akarak spóroli. Okostelefo-vásárlás agyo fotos szempotjai sokáig bírja az akkuja jó miőségű éritőképeryő jó díjcsomag jó kamera éritőképeryős agyfelbotású kijelző agy tárhely agy kijelző egyszerű haszálat operációs redszer Adroid - em Adroid olcsó rövid hűségidő gyártó saját mobilszolgáltató díjcsomagba MBB szép SIM-kártya élkül 4G-képes készüléktípus jó játékok két SIM-kártya meglévőre hasolítso iphoe - em iphoe divatos kicsi tervezett vásárlás szempotjai, módja pézt semmiképpe em adék ki érte, mobiltelefoszolgáltatóál ulla foritos akcióba vásárolék csak (mobiltelefo-szolgáltatóál vállalék hűségidőt, tarifahűséget, melyek fejébe okostelefot kapok) Az ábrá kiemeltük a szolgáltatóval közelebbről kapcsolatos szempotokat. Ezek az adatok jelzik, hogy az okostelefo-vásárlás szerepet játszhat a mobilszolgáltatók közötti migrációba. Milye módo, meyiért vásárola okostelefot okostelefo vásárlását tervezők 915 1,6 m 11 T 24 átlagosa: 58 e Ft bolti áro em veék okostelefot, csak valami kedvező előfizetési akcióba (mobiltelefo-szolgáltatóál vállalék hűségidőt, tarifahűséget, melyek fejébe a bolti árál jóval olcsóbba kapok okostelefot) bolti áro is veék okostelefot, ha éppe ics semmilye, számomra kedvező akció vagy pedig azért, hogy e legyek egyetle szolgáltatóhoz kötve átlagosa: 32 e Ft

25 25 OKOSTELEFO tervezett vásárlás eltérő szempotjai Külöféle csoportokba összevetve a készülékválasztás szempotjait kiderül, hogy a haszálat sorá tauljuk meg, melyek a léyeges tulajdoságai az okostelefoak. A tapasztalat iti az okostelefoal már redelkezőket, hogy igéyesebb készüléket válasszaak még akkor is, ha az drágább. Ugyaakkor a kezdő okostelefo-haszálók részéről racioális dötés olcsó készüléket vei, mert előfordulhat, hogy em sikerül megtauliuk az okostelefo haszálatát. A fiatalok körébe közismert, hogy az iphoe és az adroidos készülék másféle presztízst kölcsööz a tulajdoosáak, de az árkülöbségükkel és azzal is tisztába vaak, hogy az Adroidra sokkal több az igyees alkalmazás. Ezért sokkal fotosabb ekik ez a szempot, mit az idősebbekek. Példaképpe két foglalkozási csoport legikább eltérő szempotjait is bemutatjuk. A felsővezetőkél kidomborodik az okostelefo státusjelző szerepe, de az is, hogy iteretezésre akarják haszáli. A kismamákál az olcsóságo va a hagsúly, s ők - ahogy a kisgyerekes ayák világszerte - feltehetőe bébiszitteri, játékszer-szerepet is száak az okostelefojukak. Az okostelefo-vásárlás legikább eltérő fotosságú szempotjai akikek már va éritőképeryős operációs redszer Adroid - em Adroid jó miőségű éritőképeryő akikek még ics egyszerű haszálat SIM-kártya élkül olcsó kicsi jó díjcsomag fiatalok Adroid - em Adroid jó játékok szép éritőképeryős operációs redszer divatos idősek egyszerű haszálat rövid hűségidő jó díjcsomag kicsi meglévőre hasolítso felsővezetők operációs redszer gyártó készüléktípus divatos 4G-képes kismamák SIM-kártya élkül jó játékok szép jó díjcsomag olcsó okostelefo vásárlását tervezők 915 1,6 m

26 év év 26 OKOSTELEFO haszálat kezdete Magyarországo 2009 óta kapható okostelefo. Az okostelefo birtoklásáak társadalmi egyelőtleségei a kezdeti évekbe még agyobbak voltak, mit jeleleg, azaz a peetráció övekedésével mérséklődek az egyelőtleségek, s ezt idei kutatásuk itt látható adatai is tükrözik. A szakemberekek az a várakozása, hogy az okostelefo csökketei fogja a digitális szakadékot, mivel köyebb rajta megtauli az iteretezést, mit pc-, Magyarországo egyelőre em vált be, mivel áluk 1997 óta gyakorlatilag mideki megtaulja az általáos iskolába a számítógépes iterethaszálatot. Így az okostelefo révé iteretezővé válók az idősebbek közül kerülek ki. Az idősek között azoba soka a mobiltelefo haszálatát sem tudták vagy csak korlátozotta tudták megtauli (pl. csak évjegyzékből tudak hívást idítai, SMS-t küldei em tudak). Az okostelefo terjedése tehát áluk elletmodásosa hat a digitális szakadékra: az 50 évesél fiatalabbako belül mérsékli, az idősebbeke belül öveli a szakadékot, s öveli az 50 évesél idősebbek és az eél fiatalabbak közöttit is. Háyadik okostelefoja a jelelegi Mikor vette/kapta az első okostelefoját 30 volt már korábba is okostelefoja 36 a jelelegi az első okostelefoja Háy éves korától okostelefo-birtokos ig T * 30 vagyotárgyak száma szerit Háy éves korától okostelefo-birtokos 30 iteretezési jártasság szerit db 3-4 db 5-6 db 7-8 db 9-13 db *A 2014-re okostelefo vásárlást tervezők közül azok, akikek ez lesz az első okostelefojuk újoc kezdő átlagos haladó profi okostelefot birtoklók ,5 m

27 27 OKOSTELEFO Okostelefoo végzett tevékeységek hagyomáyos telefoálás féykép készítése aptár, emlékeztető, jegyzetelés telefoo tárolt zee hallgatása játék a telefoo tárolt játékkal levelezés videofelvétel készítése időjárás-jeletés figyelése GPS-avigáció keresés térképe videó ézése, hallgatása iterete csetelés csetprogrammal hírek, újságok olvasása rádióhallgatás vez. v. mobilszám hívása csetprogramo dokumetumfájl olvasása, szerkesztése árukeresés, árak összehasolítása köyv olvasása telefoos v. iteretes bakolás játék iterete tévéműsor, videostream ézése vásárlás iterete szolgáltatás megredelése tevékeységek A jeleleg árusított eszközök közül az okostelefo jutott legmesszebbre az eszközkovergecia teré: egyesíti magába a mobiltelefo, a digitális kamera, a médialejátszó, a videojáték, a rádió, a TV, a PDA (digitális személyi asszisztes) és a számítógép fukcióit. Az okostelefot birtokló iteretezők 98 telefoál vele, s legalább* a égyötödük végez rajta olya tevékeységet, amelyhez a készülékek az iteretre kell kapcsolódia. A tevékeységek gyakorisági listája mutatja, hogy kommuikációs eszközkét és személyi assziszteskét az élet mide szférájába haszálják az okostelefot, s vaak olya elterjedt tevékeységek is, amelyek bizoyos szférákhoz kötődek, így például a mukavégzéshez, tauláshoz, közlekedéshez, vásárláshoz, szórakozáshoz höz képest főleg a kommuikációs fukcióba észlelük eltolódást: a teljeskörűséghez közelít a telefoálás hagyomáyos módja, miközbe őtt a csetelés és a VoIP aráya is. A szórakoztató fukciókál az offlie zee- és rádióhallgatás visszaeséséek vagyuk taúi Tevékeység módja: offlie olie midkettő lehet hagyomáyos telefoálás telefoo tárolt zee hallgatása rádióhallgatás videó ézése, hallgatása iterete csetelés csetprogrammal vez. v. mobilszám hívása csetprogramo tévéműsor, videostream ézése 6 9 Bármiféle olie haszálat *Az okostelefo haszálói (főleg a kezdők) sokszor em tudják, hogy mely tevékeységhez szükséges iteret, s em tudják az iteretes alkalmazásokat megkülöbözteti a készülék beépített alkalmazásaitól, így a mért aráy bizoyára alacsoyabb a valóságosál okostelefot birtoklók ,5 m 80 Okostelefoo végzett tevékeységek 2012-be és 2013-ba

28 28 AZ OKOSTELEFO SZEREPKÖREI asszisztes aptár emlékeztető levelezés bakolás időjárás-jeletés szórakozás rádió-, zeehallgatás tv-, videoézés játék fotóézés közösségi szájt 99 kommuikáció mobiltelefoálás VoIP-telefoálás csetelés közösségi szájt fotózás féyképezés videokészítés fotó, videó publikálása fotóalbum 89 vásárlás árukeresés árak összehasolítása áruredelés szolgáltatás megredelése muka, taulás köyv olvasása hírek, újság olvasása dokumetum szerkesztése videó ézése* jegyzetelés közlekedés térkép avigáció parkolójegy sztrádamatrica meetred 57 *Az ismeretterjesztés, -szerzés elterjedt formája - bármely témába - az ú. tutorial videó. A magyar felsőoktatásba (is) alkalmazzák a videómegosztóra feltöltött videót: a taár ebbe a formába adja közre a taulivalót, illetve vizsga gyaát ebbe a formába kéri a diáktól a beszámolót. okostelefot birtoklók ,5 m

29 29 OKOSTELEFO operációs redszer, alkalmazások Az okostelefot birtoklókak a túlyomó része ma már tisztába va vele, milye operációs redszerrel működik a telefoja, az alkalmazás fogalma azoba még sokakak homályos. Az ő válaszadásukat megköyítedő foglaltuk bele kérdőívükbe (a szöveges magyarázat mellett) az itt látható fotót. Az okostelefoal redelkező iteretezők körébe 2013-ba az Adroid operációs redszer még domiásabbá vált, mit a korábbi évekbe volt. Sok más országba az iphoe-ak va a legagyobb piacrésze, de ez a márka a magyar fogyasztóak túl drága, és az operációs redszer kocepciója, az Apple üzleti filozófiája is idege. Az okostelefo-birtokosok 88-a (az okostelefoo iteretezők 92-a) haszál valamilye alkalmazást az okostelefojá, átlagosa 16 darabot. Az okostelefo megszokása a haszált alkalmazások számáak emelkedésével jár. Akikek már 4 éve va okostelefojuk, átlagosa 24 darab alkalmazást haszálak, míg akik 2013-ba jutottak okostelefo birtokába, azok 14 darabot. Az újoc iteretezők átlagosa 5, a profi iteretezők 21 alkalmazást haszálak átlagosa. Okostelefo operációs redszere Okostelefoo haszált alkalmazások száma Adroid Widows Mobile db 49 em haszál 12 Symbia OS ios (Apple) BlackBerry OS Bada Adroid db db 16 Liux egyéb T 0,1 0,1 7 más T okostelefot birtoklók ,5 m

30 30 OKOSTELEFO QR-kód ismerete, haszálata A QR-kód 20 éve létező, de széles körbe csak az okostelefo elterjedése óta alkalmazott techológia a reklámiparba, a kereskedelembe, illetve a webe. Csakem mide iteretező látott már QR-kódot. Kétharmaduk tudja is, hogy mire való, azt azoba, hogy hogya haszáladó, csak 44 tudja. Az okostelefo-birtokosok körébe ismertebb a QR-kód, összefüggésbe avval, hogy ekik gyakrabba va QR-képes telefojuk. A jobb oldali diagramo az okostelefo-birtokosok adatait ábrázoltuk hierarchikus felépítésbe. A QR-képes okostelefoal redelkezőkek kétharmada haszált is már QR-kódot, de csak 13-uk csiált már magáak ilyet. QR-kód haszálatáak elterjedtsége em látott még 9 4 látott QR-kód haszálatáak elterjedtsége részhalmazokba ábrázolva az okostelefo-birtokosok körébe látott már QR-kódot tudja, mire való tudja, mire való tudja, hogya kell haszáli 62 tudja, hogya kell haszáli QR-képes a telefoja 53 QR-képes a telefoja haszált már csiált már összes válaszadó okostelefobirtokosok haszált már QR-kódot csiált már QR-kódot 35 7 összes válaszadó ,4 m okostelefot birtoklók ,5 m

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2015. Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft.

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2015. Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft. Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft. A KUTATÁS PARAMÉTEREI Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutatóműhely:

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2012

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2012 LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2012 ONLINE PIACFELMÉRÉS Készítette: 2 TARTALOM Bevezetés Eszközhasználat Technológiahasználat Mobiltelefon- és okostelefon-használat Internetelőfizetések Internethasználat

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 1 Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft. A KUTATÁS PARAMÉTEREI 2 Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutatóműhely:

Részletesebben

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 91 A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS EGY ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER FELÉ? 1 Bevezető és módszertai keretek Kákai László A magyarországi civil szervezetek redszerváltás

Részletesebben

Mexikó Általános Tájékoztató

Mexikó Általános Tájékoztató Mexikó Általáos Tájékoztató Mexikói Egyesült Államok Államforma: szövetségi köztársaság Határai: észako az USA, yugato a Csedes Óceá, Kelete a Karib teger, déle Belize és Guatemala. Terület 1.972 547 égyzetkilométer

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 150* Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 20*

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 150* Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 20* Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve 100 MB Adatjegy* Kínált letöltési sebesség 150* Kínált feltöltési sebesség 20* Garantált letöltési sebesség Garantált feltöltési

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk;

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk; Statisztika Tegyük fel, hogy va egy halmazuk, és tekitsük egy vagy több valószíűségi változót, amelyek a halmaz mide elemé felveszek valamilye értéket. A halmazt populációak vagy sokaságak evezzük. Példák:

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2015. február LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT ONLINE PIACFELMÉRÉS 2014 Készítette: LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT TARTALOM Bevezetés Az internethasználat eszközei Internethasználat Tevékenységek Társas kapcsolatok

Részletesebben

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s Okos Ráadás 1500 Okos Ráadás 3000 Okos Ráadás 4500 Okos Ráadás 7500 Okos Ráadás Irodai Okos Ráadás Red Díjcsomag neve Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta Az élet, a telefonom és én IpsosMobinauta Miről szól a kutatás? Hogy használják az okostelefont az emberek különböző napszakokban? Milyen érzelmek társulnak az okostelefonhoz? Megváltoztatta-e az okostelefon

Részletesebben

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT Díjcsomag neve Kezdő Alap Családi Szuper Extra (Mbit/s) 5 10 15 20 25 (Mbit/s) 1 5 5 5 10 (Mbit/s) 1 2 4 7 10 (Mbit/s) 0.256 0.512 1 1 1 korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan Túlforgalmazás

Részletesebben

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II.

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. Összeállította a Magyar Turizmus Rt a megbízásából a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató intézet A Szonda Ipsos Média-,

Részletesebben

Mobilizálódó OSZK. A nemzeti könyvtár mobileszközöket célzó fejlesztései az elmúlt időszakban. Garamvölgyi László. Networkshop, 2013.

Mobilizálódó OSZK. A nemzeti könyvtár mobileszközöket célzó fejlesztései az elmúlt időszakban. Garamvölgyi László. Networkshop, 2013. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR WEBTARTALOM KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY Mobilizálódó OSZK A nemzeti könyvtár mobileszközöket célzó fejlesztései az elmúlt időszakban Garamvölgyi László Networkshop, 2013. Okostelefonok

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás HU / -- Mag redszer Padlótisztítás Mag redszer Kocepció 2 www.vermop.com Előyei Mag redszer Ameyire iovatív, ayira egyedi. A VERMOP mágeses redszere teljese új módot jelet a felmosóhuzatok tartóra (ill.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online 50 MB Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 forgalmi keret túllépése esetén 33Ft/0,01 Mb módokra vonatkozó VoIP nem vehető igénybe - Mobil Online 100 MB Csomagban foglalt

Részletesebben

GKIeNET T-Home T-Mobile

GKIeNET T-Home T-Mobile GKIeNET T-Home T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés 1/3 Gyorsjelentés az Fókuszban a mobil eszközök és szolgáltatások kutatási anyagból 2009. szeptember 2009 GKIeNET Internetkutató és

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015.

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. Tartalom Bevezető 3 A kutatás módszertanának, helyszíneinek bemutatása 6 A kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatása 13 Felhasznált

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Otthon internetező gyerekek a magyar háztartásokban 14% 2% 9%

Otthon internetező gyerekek a magyar háztartásokban 14% 2% 9% NMHH: A digitális világban a gyerekek már jobban eligazodnak, mint a szüleik Az NMHH friss kutatásai alapján a világháló mára a gyerekek életének szerves részévé vált, és több mint egymillió magyar háztartást

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online Start Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,001 A napi elérési díjban foglalt 1 MB adatforgalmi kereten felüli adatforgalom díja megkezdett 0,1 MB-onként 4,9 Ft módokra

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

INTERNET 2010. Lakossági internethasználat. online kutatás

INTERNET 2010. Lakossági internethasználat. online kutatás 1 INTERNET 2010 Lakossági internethasználat online kutatás 1 Tartalom 2 Bevezetés Az internet elterjedtsége Infokommunikációs eszközök elterjedtsége Az internetezés eszköze Az internetelérés technológiája

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

kiértékelésének technikája

kiértékelésének technikája 1 H NMR titrálások felvételéek és kiértékeléséek techikája Midazokak, akik elıször próbálkozak NMR titrálásokkal. Készítette: Dr. Lázár Istvá DE Szervetle és Aalitikai Kémiai Taszék Debrece, 2006. jauár

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve Smarttarifa 1 Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 módokra vonatkozó - VoIP nem vehető

Részletesebben

SZKC207_08. Csak lógok a neten...

SZKC207_08. Csak lógok a neten... SZKC207_08 Csak lógok a neten... diákmelléklet CSAK LÓGOK A NETEN... 7. évfolyam 45 Diákmelléklet D1 Csak lógok a neten Mi a kép üzenete? Mielőtt elkezdjük a téma feldolgozását, gondolkodj el ezen a képen!

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Aktuális tanácsaink Figyeljen oda!

Aktuális tanácsaink Figyeljen oda! Aktuális tanácsaink Figyeljen oda! Sajtótájékoztató 2010. december 17. Takács Péter Hírközlési és Média Biztos, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Buda Dóra szóvivő, kommunikációs főosztályvezető, Nemzeti

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

MOBIL PLATFORMHÁBORÚ. Török Gábor

MOBIL PLATFORMHÁBORÚ. Török Gábor MOBIL PLATFORMHÁBORÚ Török Gábor Szabad Szoftver Konferencia, 2010 Tartalom Bevezetés A mobilpiacról Mobil platformok Fejlesztői szemszögből A nyíltság szintjei Történelmi áttekintés Mérföldkövek: mobil

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

optipoint 500 telefonok Kezelési útmutató

optipoint 500 telefonok Kezelési útmutató optipoit 500 telefook Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Általáos iformációk............................... 4 A fukciók végrehajtása............................. 7 optipoit 500 etry HiPath

Részletesebben

Statisztika. Eloszlásjellemzők

Statisztika. Eloszlásjellemzők Statsztka Eloszlásjellemzők Statsztka adatok elemzése A sokaság jellemzése középértékekkel A sokaság jellemzéséek szempotja A sokaság jellemzéséek szempotja: A sokaság tpkus értékéek meghatározása. Az

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Reform SPSS állomány neve: D09 Budapest, 2002. október Reform 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ADATFELVÉTELRŐL...3 1. TÁBLÁZAT A REFORM KUTATÁS ELKÉSZÜLT KÉRDŐÍVEINEK SZÁMA

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN AZ MSZÉSZ XXXVIII. KÖZGYŰLÉSE HOTEL EGER PARK 2012.11.21. Gál Péter Tanácsadó BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. TÉMÁK NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR MOBILPENETRÁCIÓ,

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 7. ASZÓD KISTÉRSÉG A MikroLEF 7 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

Témakörök. Egyed-kapcsolat modell. Alapfogalmak

Témakörök. Egyed-kapcsolat modell. Alapfogalmak Témakörök Alapkocepciók Szoftvertechológia előadás Egyed-kapcsolat modellek Osztálydiagramok Iterakciódiagramok Vezérlési struktúrák Dötési táblák és fák Állapotautomaták Petri hálók Egyed-kapcsolat modell

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS Szentgotthárd Város 15-29 éves lakossága kérdőíves vizsgálatának kiértékelése Az értékelést készítette: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2007. Bevezetés Szentgotthárd

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

Külsőtokos redőny-, és zsaluzia rendszerek RONDO. ReDŐNyök Kapuk Zsaluziák Szúnyoghálók

Külsőtokos redőny-, és zsaluzia rendszerek RONDO. ReDŐNyök Kapuk Zsaluziák Szúnyoghálók Külsőtokos redőy-, és zsaluzia redszerek RONDO ReDŐNyök Kapuk Zsaluziák Szúyoghálók RONDO redőyredszer Karakteressé, egyedivé teszi a homlokzatot. 02 03 A ROMA külsőtokos áryékoló redszerei építkezések

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben