Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet"

Átírás

1 Infravörös spektroszkópia Kökösi József Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

2 Infravörös Spektroszkópia A molekula funkciós csoportjaiban zajló rezgési és rotációs változások információinak elemzése A molekulákban funkciós csoportok jelenlétét, jellegét, kölcsönhatásait jellemezhetjük az IR spektrumok alapján.

3 IR spektroszkópia rövid történeti áttekintése 1800 Herschel (napfény prizma hőmérők) 1845 ifj. Herschel (alkoholos koromréteg) Infravörös emulziók, bolométer 1908 Coblentz Első spektrumkatalógus 1927 Czerny Rotációs szinképek felfedezése 1950 Regisztráló spektrofotométerek Szerkezetkutatási módszer 1980 után FT-IR, Laser-FT-IR

4 Optikai Spektroszkópia Fotonok belépése Fotonok kilépése Kis energiájú fotonok Nem destruktiv Lineáris kölcsönhatás (absorption) vagy nem-linearis (Raman, harmonic generation) Fotonok kilépése

5 IR spektroszkópia abszorpciós és experimentális spektrális optikai analitikai módszer Anyag és fény kölcsönhatása szerkezeti információk Jelhozzárendelés statisztikailag valószínüsített értékhatárok alapján

6

7 Az elektromágneses spektrum jellemzői

8 Spektrális technikák és információs tartalmak Moleculáris szabad mozgás (gátolt rotációk) Molekuláris vibrációk Elektron Abszorpció Külső vegyértékelektronszintek (atomok) Belső elektronhéj szintek (atomok) Microhullám, THz Infravörös, Raman, EELS UV abszorpció UV photoemisszió Electron vesztés Látható Fluoreszcencia Luminescencia Röntgensugár fotoemisszió (XPS, ESCA) Auger Electron (AES)

9 Elektromágneses sugárzás közös egységei Infravörös tartomány: hullámhossz :1 mm- 700 nm Frekvencia : Hz

10

11

12 Elektronspinek gerjesztett elektron állapotokban Alapállapot két elektron egy orbitálon ellenkező spinnel Singlet állapot Egy elektron magasabb energiájú orbitálon egy elektron alacsonyabb energiájú orbitálon ellenkező spinekkel Triplet állapot Az elektronok mindkét orbitálon azonos spinekkel

13 Nem-radiativ folyamatok tulajdonságai S 2 -S 1 belsö konverzió gyors és spin megengedett S 1 -T 1 belső rendszerek közötti kereszt átlépés spin tiltott S 1 -S 0, T 1 -S 0 Vibrációs relaxáció gyors, az energia hö formában eloszlik.

14 Infravörös spektroszkópia: Vibrációs átmenetek Alapállapot Minden rezgési módra jellemzö V=0 V=1 alap hullámsáv V=0 - V=2,3 felhang sávok

15 Felhangsávok Erös, intenzív sávok mutatnak felhangsávokat A bázis csúcs általában háromszor intenzivebb Felhang Bázis csúcs

16 Kvantummechanika: A frekvencia ( ) függ a vibrációs szintek közti energiakülönbségtől E = h = hc/ (cm -1 ) Csak a naturalis frekvencia abszorbeálódik (9 x s -1 ) frekvenciájú foton abszorbeálódik szelectíven

17 Analitikai Infravörös Spektroszkópia A leghasználhatóbb infravörös régió mm ( cm-1) (~10 kcal/mol=~40 kj/mol). Vibrációs energiaállapotok közötti átmenetek Vegyérték (stretching) rezgések Deformációs (bending) rezgések

18 CH 2 csoport vegyérték rezgései Szimmetrikus Antiszimmetrikus

19 CH 2 csoport deformációs rezgései síkban síkon kívül

20

21 Standard IR spektrumok Két fontos parametere :A jel frekvenciája, A jel intenzitása, I Milyen molekulaszerkezeti sajátságoktól függ a and I értéke?

22 IR: Korpuszkulum modell A kétatomos molecula atomjait mint pont tömegeket hajlékony rugók kötik össze. Mint elsö megközelités használható a Hooke Törvény F = -kx F = erö,az egyensúlyi pozíció eléréséhez szükséges k = karakterisztikus vegyérték konstans x = elmozdulás az egyensúlyi pozícióból

23 Rezgések, potenciális energia és elmozdulás

24 IR kötési frekvencia két atom között Milyen tényezők befolyásolják,, értékét? Hooke Törvény 1 2 k m r m r m 1 m 2 m 1 m 2 = frekvencia k = kötéserösség (kötés merevsége) m r = redukált tömeg

25 A kötésrend korreláció a vegyérték rezgési frekvenciákkal és a kötési energiákkal Kötéserő* Kötésrend C-C cm -1 C=C cm -1 C C cm -1 * kj/mol Azonos redukált tömeg

26 Szubsztituált cianidok IR sávjai _ X C C=N = (cm -1 ) _

27 Az abszorpciós jelek intenzitása Az abszorpció intensitása attól függ, hogy milyen hatásfokkal képes frekvenciájú electromágneses hullám energiáját transferálni rezgésben lévő atomra. Nagyobb változás a dipólmomentumban a vibráció során, a foton abszorpciójának nagyobb intenzitását indukálja.

28 Molekuláris rezgések száma N szabad atom: 3N független mozgás = 3N szabadsági fok Molekula: N kötött atom 3 transláció 3 rotáció 3N = 3N - 6 a vibrációs szabadságfok szám

29 Acetonitril 3 x 6-6 = 12 a vibrációs szabadságfokok száma Maximum 12 vibrációs abszopció az IR spektrumban 5 kötés = 5 vegyértékrezgés 12-5 = 7 deformációs rezgés

30 Folyamatos hullámú Infravörös Spektrofotométer -A spectrofotométer átfogja az egész frekvencia tartományt -A mintát egyidejüleg egy frekvencián vizsgálja -A teljes frekvenciatartomány átvizsgálása után generálja a frekvencia-intenzitás jelgörbét.

31

32 FourierTranszformációs Spektrofotométerek -A minta egyidejüleg kölcsönhat az egész frekvenciatartománnyal -- -A szignál csillapodását követi idöben, FID (Free Induction Decay) szignálként veszi fel, és Fourier tranform eljárással alakitja a szignál-idő görbét a hagyományos szignál-frekvencia görbévé.

33 Keskeny éles sávok Jel / zaj arány nő Nagyszámú scan Rövid felvételi idő: CW-IR 5-7 perc FT-IR 1-3 sec

34 Interferogram IR Spektrum

35

36 IR Gas Sample Cell

37 IR folyadékfilm minta készítése

38

39 IR Folyadékminta Cellák

40 KBr pasztilla sajtolása

41 KBr pasztilla készítő felszerelés

42 Infravörös tartományban használatos anyagok mérési tartománya NaCl 625 KBr 385 CsBr 250 CsCl 200 ZnS 357 TiCl 250 AgBr 286 BaF2 759 CaF SiO2 2500

43 IR készülék kalibrálása

44

45 Infravörös spektroszkópia Elönyök Hátrányok 1.Gyors, olcsó, egyszerü technika 2. Minden halmazállapotban használható (gáz, folyadék, szilárd) 3. Kis anyagmennyiség 4. Sokrétű Információ 5. Kvalitativ és kvantitativ célokra 6. Biológai kölcsönhatásokra 1. Frekvencia függő Érzékenység 2. Pontosság 3. Reprodukálhatóság 4. Információ szeparálás 5. Mintaelökészítés 6. Felvételi körülmények

46 Funkciós csoport koncepció a szerves kémiában Karakterisztikus kötési és csoportfrekvenciák IR spektroszkópia a funkciós csoportokat azonosítja!

47 Infravörös spektrumok kiértékelési stratégiája Kvalitativ analizis, szerkezetfelderítés 1. Hagyományosan az intenziv és közepes abszorpciós jelek asszignációja korrelációs táblázatok rezgési intervallumainak alkalmazásával Csatolt adatbázisok alapján számitógépes értékelés %-os valószinüségi sorrend 2. Spektrumok kiértékelése balról jobbra halad (vegyértékrezgéseket azonositunk és ezekhez keressük meg a megfelelő deformációs rezgéseket.) cm -1 tartományban az O-H, N-H, C-H vegyértékrezgések asszignálása (1 széles jel OH, kettös maximum NH2, 3000cm -1 felett telitetlen CH, alatt alifás CH) cm -1 H-C=O aldehid jel elkülönül cm -1 COOH diffuz sáv, HCl-sók, S-H, Hármas és kumulált C=C=X cm-1 C=X kettös kötések azonositása (-650)cm-1 ujjlenyomat tartomány (vegyérték, deformációs és csoport sáv) 8. Kis intenzitású sávok vizsgálata (kombinációs és felhangsávok) 9. Azonositott funkciós csoportok közötti kapcsolatok vizsgálata (konjugált, asszociált) 10. Molekuláris kölcsönhatások elemzése

48 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések (X-H) O H (alkoholok) O H (karbonsavak) N H

49 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések(egyes kötések) sp C H sp 2 C H sp 3 C H sp 2 C O 1200 sp 3 C O

50 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések(töbszörös kötések) C C C C C N

51 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések (Karbonilcsoportok) Aldehidek and ketonok Karbonsavak C O Savanhidridek and Észterek Amidok

52 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Deformációs rezgések : alkenek RCH R 2 C CH 2 CH cis-rch trans-rch CHR' CHR' R 2 C CHR'

53 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Deformációs rezgések : benzol származékok Monosubsztituált and Orto-disubsztituált Meta-disubsztituált and Para-disubsztituált

54 Néhány fontos és karakteristikus Infravörös Absorpciós Frekvencia and hullámhossz közös vegyértékrezgési mozgásokra Atom Csoport Funkció Frekvencia (cm -1 ) Hullámhossz (m) O-H (szabad) Alcohols (dilute) cm m O-H (H kötés) Alcoholok cm m (koncentralt) Karbonsavak C C H Acetylen (CH) 3300 cm m C C H Benzol (CH), cm m Etilén (CH) C C H Etán (CH) cm m C C Acetilén cm m C N Nitrilek cm m C O Karbonil cm m C C Alken cm m C C Alkan cm m C O Alcoholok, Éterek cm m Általában csak azokat az IR spektrum vegyértékrezgési adatokat használjuk,amelyek energiája magasabb mint 1620 cm -1. Az 1620 cm -1 alatti régióban az egyes kötésű vegyértékrezgéseket (ld. C-C and C-O táblázat.) és a C-H deformációs rezgéseket szoktuk asszignálni.

55 Hexan Infravörös Spectruma C H vegyértékrezgés Deformációs rezgés Def. r. Def. r. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH Hullámszám, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

56 Infrared Spectrum of 1-Hexene C=C H H C C=C H 2 C=C H 2 C=CHCH 2 CH 2 CH 2 CH Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

57 Infrared Spectrum of 2-Hexanol H C O H CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CHCH 3 OH Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

58 Infrared Spectrum of 2-Hexanone CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CCH 3 H C O C=O Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

59 Infrared Spectrum of tert-butylbenzene Ar H C 6 H 5 C(CH 3 ) 3 H C Monoszubsztituált benzol Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

60 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

61 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

62 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

63 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

64 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

65 Calculated IR bands for CH 2 in formaldehyde Formaldehyde spectrum from: d.htm#ir2 Results gene rate d using B3LYP//6-31G(d) in Gaussian 03W.

66 Infravörös spektrószkópia a gyakorlatban Szerveskémiaszerkezetfelderítés funkcióscsoport meghatározás tautoméria vizsgálata szerves reakciók követése szilárdfázison lejátszódó reakciók követése kombinatorikus kémia konformációs egyensúlyok vizsgálata

67 Lehetöségek és korlátok IR spektrum egyedül nem határozza meg a szerkezetet Néhány szignál bizonytalan lehet A funkciós csoportok általában kimutathatók A szignálok jelenléte határozott bizonyiték a funkciós csoport jelenlétére Ismert minta IR spektrumával való megegyezés a vegyület azonosságát igazolja

68 IR a gyakorlatban: Példák Redox átalakulások C=O COOR CONHR CN C=NR C=NOH NO 2 CH 2 -OH CH 2 NHR Spektrumváltozás 1725cm cm cm cm cm cm cm -1

69 Keto-enol tautomer egyensúly (acetilciklohexanon)

70

71 Infravörös spektrószkópia a gyakorlatban Gyógyszerkémia- Azonosítás gyógyszerkönyvi leírások Stabilitási vizsgálatok (hömérs. nedvesség..) Hatóanyag segédanyagok kölcsönhatása Kristályformák, hidrátok, szolvátok Micronizáció (kristály-amorf arány) Gyógyszerkioldódás Polimerhordozók (Folding, ionizáció..) Felszínen kötött szubsztrátok vizsgálata Metabolikus folyamatok vizsgálata Szerkezet-hatás kapcsolatok elötesztelése

72 Azonositás 72

73 Azonositás 73

74 Azonositás 74

75 Azonositás 75

76 IR azonosítás tablettában atorvastatin calcium (Lipitor) FT-IR FT-Raman 76

77 Lorazepam tabletta IR jellemzése lorazepam standard (vörös spektrum) 0.5mg lorazepam tabletta (kék spektrum) 77

78 Azonositás kapszula 78

79 L-efedrin IR-spectruma D-pszeudoefedrin IR-spectruma 79

80 1.8mg GC-FTIR Azonositás Biológiai közegből 0.032mg 80

81 Penicillin bomlástermékek IR jellemzése 3401 and 3196 (br and s), 2935(m) CH3 stretch; 1715(m) C O stretch (carboxyl); 1652(s) C O stretch (amide); 1602, 1510(s) C C and C N stretch; 780(m) C Cl stretch, 732(m) C H out of plane bend. FT-IR absorption frequencies (cm 1): 3269 (br) NH stretch; 3072 Aryl CH stretch; 2982, 2936 CH3 and CH2 stretch; 1732 C O stretch of COOH; 1669 C O stretch (amide); 1607; 1532 C C and C N; 784(m) C Cl stretch FT-IR absorption frequencies (cm 1): 3397(m) NH stretch; 3086 Aryl CH stretch; 2972, 2933 CH3 stretch; 1735 C O stretch of COOH; 1659 CONH; 1603; 1518, 1432 C C and C N; 780(m) C l stretch Európai Gyógyszerkönyv Fő bomlástermékek : impurity-i 530, impurity-ii 329 impurity-iii

82 Azonosítás és szennyezés IR jellemzése.. 82

83 Azonosítás és szennyezés IR jellemzése Xemilofiban stabilitása és bomlástermékei Bomlástermékek elválasztása HPLC Chiracel OD oszlopon 83

84 Kinolonok IR jellemzése O O OH H 3 C N N Nalidixsav CH 3 O O O OH O N Oxolinsav CH 3 84

85 Fluorokinolonok IR jellemzése IR Raman 85

86 86

87 87

88 IR a gyakorlatban: Példák Fizikai-kémia Molekula állandók kiszámítása (Atomtávolság, kötés eröállandók, vegyértékszögek, H-hidak, dipól-kölcsönhatások) Termodinamikai mennyiségek meghatározása (dh, ds, dg ) Izotóparányok meghatározása Izomer arányok vizsgálata Reakciókinetikai vizsgálatok Tautomer és konformációs viszonyok tanulmányozása Ipari termékek azonosságának és tisztaságának elemzése Szilárd és oldat egyensúlyok analizise

89 Polimorfia Klasszikus példák a polimorfiára -- Konformációs and konfigurciós polimorfia -- Szulfonamidok -- Steroidok -- Barbituratok -- Egyebek -- Szénhidrátok -- Polimorf antibiotikumok -- Polimorfia és kémiai stabilitás -- Polimorfia és biohozzáférhetöség -- Polimorfia és gyógyszerészeti alkalmazásai Hidrátok és Szolvátok Hidrátok - Képzödési körülmények- Hidrát levegőn: hidrátok stabilitása különbözö relativ nedvességtartalom mellett-- Deliquescence and efflorescence -- Szolvátképzödést befolyásolótényezök oldószerelegyekben -- Szerves szolvátumok stabilitása levegön -- Amorf szilárd anyagok tuladonságai

90 Carbamazepine polimorf módosulatai Carbamazepine (CBZ) 90

91 Polimorf analizis Dehydration of caffeine monohydrate NO 2 O CH 3 H 3 C N N O N N CH 3 91

92 Hidrátok IR jellemzése Diclofenac COOH NH Cl Cl 92

93 Polimorf analizis 93

94 Formulálási és drug delivery laborok Szerkezet tisztázása NMR spektroszkópia IR spektroszkópiák Egy kristály szerkezet meghatározás tömegspektroszkópia Fizikai jellemzés Röntgen por diffrakió (XRPD) optikai mikroszkópia differential scanning calorimetry (DSC) termogravimetria (TG) olvadáspont meghatározás nedvesség szorpciós/deszorpciós isotermák infravörös (IR) spektroszkópia Raman spektroszkópia szilárd-állapotú mag mágneses resonancia (NMR) spektroszkópia ultraibolya (UV)spektrum részecske méret eloszlás felületi felszín scanning elektron mikroszkópia Preformulálási Adatok Oldódási egyensúlyok ph oldhatóság pka meghatározás Log P Log D gyorsított fizikai and kémiai szilárd és oldat stabilitás 94

95 Amfetamin származékok IR jellemzése 95

96 Amfetamin származékok IR jellemzése O O R-NH 2 NaBH 4 O HN 96

97 Természetes eredetű extraktumok IR jellemzése 97

98 Infravörös spektroszkópia Elönyök Hátrányok 1.Gyors, olcsó, egyszerü technika 2. Minden halmazállapotban használható (gáz, folyadék, szilárd) 3. Kis anyagmennyiség 4. Sokrétű Információ 5. Kvalitativ és kvantitativ célokra 6. Biológai kölcsönhatásokra 1. Frekvencia függő Érzékenység 2. Pontosság 3. Reprodukálhatóság 4. Információ szeparálás 5. Mintaelökészítés 6. Felvételi körülmények

99 IR Kvantitativ analizis Lambert-Beer törvény E = lg I o / I = e.c.l e= abszorpciós koefficiens (cm 2 /g) c= koncentráció (g/cm 3 ) l= rétegvastagság (cm) Az abszorpciós koefficiens értéke hullámszámtól függ!

100 Kvantitativ analizis szempontjai Érzékenység hullámszámfüggö A legintenzivebb ill. legszelektívebb, átfedéstöl mentes sáv abszorpciós maximumán végezzük a méréseket. Igen hasonló szerkezetek Eltérö infravörös spektrumok Elegyek komponenseinek IR spektrumai összegezödnek. Egymás melletti mérés roncsolásmentes, gyors, egyszerű Kombinált IR spektroszkópia IR-kromatográfia (GC,TLC, HPLC, CE) IR- spektrális módszerek (MS, NMR, UV, Röntgen) Dinamikus IR-módszerek (Ipari folyamatok követése, komponensarányok egyidejű vizsgálata)

101 Kvantitativ analizis korlátai Túlságosan sávdús spektrumok A legfeljebb 3-4 komponensű elegy vizsgálható. Abszorpciós sávok intenzitása jelentősen eltér Nincs általánosan megadható érzékenység. Főkomponens pontossága 1-2 % Komponensek közötti kölcsönhatás Felvételi körülmények azonosságának biztositása Kombinált módszerek hibái összeadódnak. Referencia és standard anyagok biztosítása Módszervalidálás független módszerrel is!

102 IR spektroszkópia hibaforrásai Sugárzási veszteség (reflexió, szóródás ) Minta nem megfelelő szemcseméretei Minta inhomogenitás Készülék szórt fényének zavaró hatása Pontatlan rétegvastagság meghatározás Készülék instabil müködése Sávok átfedése Lambert-Beer törvénytöl való eltérés

103 Mérési eljárások az IR-spektroszkópiában Kompenzációs módszer Referencia sugárútba helyezett referencia anyaggal kompenzálunk Alapvonal módszer Spektrum kompezálatlan részét megfelelő kiértékeléssel küszöböljük ki Extinkciókülönbség módszere Két különböző hullámszámnál mért extinkció különbségét határozzuk meg Differenciál módszer Átfedő abszorpciós maximumok esetén a csúcsok jól elkülöníthetőek.

104 Standardok és belső standardok Standard (tiszta anyag, alkotó komponens) Kvalitativ azonositás, tisztaság Kvantitativ kalibrációs sorozat készítése Belső standard- (inert, független anyag) abszorpciós koefficiensek nem határozhatók meg. Intenziv abszorpciós sávú, de nem sávdús anyagok. Koncentráció % között legyen.

105 Megbízhatóság és pontosság

106 Térbeli feloldóképesség

107

108 Borok szerves savtartalmának analizise Fourier-transform infravörös spektroszkópiával Totál savtartalom : cm -1 Egyedi deformációs rezgések pl. citromsav : cm -1

109 Motorolajok zsiralkohol és zsirsavészter tartalmának meghatározása 3604 és 1743cm -1 értékeknél

110 110

111 111

112 Izomrostok collagén szerkezetének FT-IR vizsgálata 1,690 cm-1 (parallel β-sheets), ca. 1,680 cm-1 (anti-parallel β-sheets), ca. 1,668 cm-1 (β-turns), ca. 1,658 cm-1 (α-helix), ca. 1,647 cm-1 (unordered), 1,638 cm-1 (triple helix), ca cm-1 (parallel β-sheets), and ca. 1,612 cm-1 (β-turns).

113 Ancient biodeterioration: an FT Raman spectroscopic study of mammoth and elephant ivory

114 Fourier transform infrared imaging of osteoarthritis

115 Biohatárfelületek FTIR jellemzése Biomolekulát csatoló linker (pl.. antitest) immobilizálása Szilikon szubsztráton MPS models a tiny antibody!

116 Karbamid csatolás követése

117 Szukcinimid képzödés (evidencia tioéter kötés kialakulására)

118 Attenuated Total Reflection (ATR) Multiple internal reflection: IR in IR out In-situ wet chemistry/electrochemistry contact IR in liquid out electrodes IR out liquid in Multiple internal transmission: (Handbook of Vibrational Spectroscopy, Wiley, Vol.1, p. 1117, 2002) IR in IR out Buried interface

119 Klinikai kémia reagensek nélkül? IR technika klinikailag relevans testfolyadék komponensek meghatározására

120 Nem invázív glukózmérés

121 Infravörös diagnosztika Testfolyadékok analizise Karbamid, kreatinin, protein, aceton, tejsav Termográfia Pl. Gyulladásos folyamatok 121

122 122

123 Infravörös diagnosztika 123

124 Infravörös alkalmazások 124

125 Infravörös alkalmazások 125

126 Infravörös alkalmazások 126

127 Infravörös alkalmazások 127

128 Infravörös alkalmazások 128

129 Infravörös alkalmazások 129

130 Köszönöm a figyelmet! 130

131 Köszönöm a figyelmet! 131

Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet Infravörös spektroszkópia Kökösi József Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet Infravörös Spektroszkópia A molekula funkciós csoportjaiban zajló rezgési és rotációs változások információinak elemzése

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Az infravörös (IR) sugárzás. (Wikipédia)

Az infravörös (IR) sugárzás. (Wikipédia) FT-IR spektroszkópia Az infravörös (IR) sugárzás (Wikipédia) Termografikus kamera (Wikipédia) Termografikus fényképek (Wikipédia) Termografikus fényképek (Wikipédia) IR spektroszkópia Tartomány: 10-12800

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

Az elektromágneses hullámok

Az elektromágneses hullámok 203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció A fény Abszorpciós fotometria Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2013. január Elektromágneses hullám Transzverzális hullám elektromos térerősségvektor hullámhossz E B x mágneses térerősségvektor

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény;  Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Fény és anyag kölcsönhatása! Optikai módszerek Fényelnyelés mérése (Abszorpción alapul) Fénykibocsátás mérése (Emisszión alapul) Atomspektroszkópiai módszerek

Részletesebben

Infravörös, spektroszkópia

Infravörös, spektroszkópia Infravörös, Raman és CD spektroszkópia Spektroszkópia Az EM sugárzás abszorbcióján alapszik: látható (leggyakrabban kvantitatív) UV IR (inkább kvalitatív) RAMAN ESR (mikrohullám) NMR (rádióhullám) Fény

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés: Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól Kele Péter egyetemi adjunktus Lumineszcencia jelenségek Biolumineszcencia (biológiai folyamat, pl. luciferin-luciferáz) Kemilumineszcencia

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

Spektroszkópiai módszerek 2.

Spektroszkópiai módszerek 2. Spektroszkópiai módszerek 2. NMR spektroszkópia magspinek rendeződése külső mágneses tér hatására az eredő magspin nem nulla, ha a magot alkotó nukleonok közül legalább az egyik páratlan a szerves kémiában

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

Optikai spektroszkópiai módszerek

Optikai spektroszkópiai módszerek Mi történhet, ha egy mintát fénnyel világítunk meg? Optikai spektroszkópiai módszerek megvilágító fény (elnyelt fény) minta átjutott fény Abszorpció UV-VIS, IR Smeller László kibocsátott fény Lumineszcencia

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Atom- és molekula-spektroszkópiás módszerek Módszer Elv Vizsgált anyag típusa Atom abszorpciós spektrofotometria (AAS) A szervetlen Lángfotometria

Részletesebben

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (a) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2015. november 15. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 1 2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 01/2005:20224 Az infravörös spektrofotométereket a 4000 650 cm -1 (2,5 15,4 µm) közti, illetve néhány esetben egészen a 200 cm

Részletesebben

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével Bartalné Berceli Mónika BME VBK ABÉT NIR Klub, Budapesti Corvinus Egyetem, 2015. október 6. 2. Búza összetétele (sz.a.)

Részletesebben

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte: Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.10.26. A mérés száma és címe: 12. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2005.11.09. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence 1 A mérés során egy

Részletesebben

1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata

1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata 1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata A vegyi anyagok (atomok és molekulák) és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatásának vizsgálata jelentős szerepet játszik ezen anyagok mind

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei: Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. Smeller László A molekuláris szerkezet és dinamika vizsgáló módszereinek áttekintése

Részletesebben

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb. Szervetlen komponensek analízise A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.) A fény λ i( k r ωt + φ0 ) Elektromágneses sugárzás E( r,

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÉMIA. vetített anyag és egyéb infók helye!!!!!!!

ÁLTALÁNOS KÉMIA. vetített anyag és egyéb infók helye!!!!!!! ÁLTALÁNOS KÉMIA Előadó: Dr. Pasinszki Tibor kémiai épület 647-es szoba tel.: 16-11 e-mail: pasinszki@chem.elte.hu Tantárgy honlapja: http://tpasinszki.web.elte.hu/magyar/altkem.htm vetített anyag és egyéb

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Budapest, 2011. október 27. www.meetthescientist.hu

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

Detektorok tulajdonságai

Detektorok tulajdonságai DETEKTOROK A detektor feladata a kiáramló eluensben mérni az összetevő pillanatnyi koncentrációját. A közvetlenül mért detektorjel általában nem maga a koncentráció, hanem annak valamilyen függvénye. Detektor

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Biomolekuláris szerkezeti dinamika Kísérletek, mérések célja Biomolekuláris szerkezeti dinamika Kellermayer Miklós Biomolekuláris szerkezet és működés pontosabb megismerése (folyamatok, állapotok, átmenetek, kölcsönhatások, stb.) Rádióspektroszkópiák

Részletesebben

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós Alapjai, tulajdonságai, mérése Kellermayer Miklós Fotolumineszcencia Radiolumineszcencia Fotolumineszcencia Radiolumineszcencia Aurora borrealis (sarki fény) Biolumineszcencia GFP-egér Biolumineszcencia

Részletesebben

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATK 2003. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia Bevezetés Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia Kamarás Katalin MTA Szilárdtestfizikai Kutató Intézet Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Részletesebben

Feladatok haladóknak

Feladatok haladóknak Feladatok haladóknak Szerkesztő: Magyarfalvi Gábor és Varga Szilárd (gmagyarf@chem.elte.hu, szilard.varga@bolyai.elte.hu) Feladatok A formai követelményeknek megfelelő dolgozatokat a nevezési lappal együtt

Részletesebben

CD-spektroszkópia. Az ORD spektroskópia alapja

CD-spektroszkópia. Az ORD spektroskópia alapja CD-spektroszkópia Az ORD spektroskópia alapja - A XIX. század elején Biot megfigyelte, hogy bizonyos, a természetben előforduló szerves anyagok a lineárisan polarizált fény síkját elforgatják. - 1817-ben

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

dinamikai tulajdonságai

dinamikai tulajdonságai Szilárdtest rácsok statikus és dinamikai tulajdonságai Szilárdtestek osztályozása kötéstípusok szerint Kötések eredete: elektronszerkezet k t ionok (atomtörzsek) tö Coulomb- elektronok kölcsönhatás lokalizáltak

Részletesebben

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI web.inc.bme.hu/csonka/csg/oktat/tomegsp.doc alapján tömeg-töltés arány szerinti szétválasztás a legérzékenyebb módszerek közé tartozik (Nagyon kis anyagmennyiség kimutatására

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma Fotoszintézis fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella Sötétszakasz - sztróma A növényeket érı hatások a pigmentösszetétel változását okozhatják I. Mintavétel (inhomogén minta) II.

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Lézerek Lézerek A lézerműködés feltételei Lézerek osztályozása Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Extrém energiák Alkalmazások A lézerműködés feltételei

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés A spektroszkópia, spektrofotometria az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Az igen sokféle mérési technika közös alapja az, hogy az anyagok molekuláris,-

Részletesebben

9. Fotoelektron-spektroszkópia

9. Fotoelektron-spektroszkópia 9/1 9. Fotoelektron-spektroszkópia 9.1. ábra. Fotoelektron-spektroszkópiai módszerek 9.2. ábra. UP-spektrométer vázlata 9/2 9.3. ábra. N 2 -fotoelektron-spektrum 9.4. ábra. 2:1 mólarányú CO-CO 2 gázelegy

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Mágneses módszerek a műszeres analitikában Mágneses módszerek a műszeres analitikában NMR, ESR: mágneses momentummal rendelkező anyagok minőségi és mennyiségi meghatározására alkalmas Atommag spin állapotok közötti energiaátmenetek: NMR (magmágneses

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS

SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyzı,

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

A lézer alapjairól (az iskolában)

A lézer alapjairól (az iskolában) A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia

Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia 1. Az infravörös spektroszkópia spektrális tartományai és a vizsgálható molekuláris

Részletesebben

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter egyetemi tanár ELTE, Kémiai Intézet Elméleti Kémiai Laboratórium Van közös bennük? Egy kis történelem

Részletesebben

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Modern Fizika Labor Fizika BSC Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. május 4. A mérés száma és címe: 9. Röntgen-fluoreszencia analízis Értékelés: A beadás dátuma: 2009. május 13. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond

Részletesebben

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest, FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium Alkímia Ma, Budapest, 2013.02.28. I. FEHÉRJÉK: L-α aminosavakból felépülő lineáris polimerek α H 2 N CH COOH amino

Részletesebben

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) Lengyel Krisztián MTA SZFKI Kristályfizikai osztály 2011. november 14. OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 Tartalom A LiNbO 3 kristály és

Részletesebben

Infravörös spektroszkópiai analitikai módszerek

Infravörös spektroszkópiai analitikai módszerek Infravörös spektroszkópiai analitikai módszerek Kémiai elemzések (min. és menny.) általános módszere: Jelképző folyamat keresése M(inta) + R(eagens) (kölcsönhatás, reakció) M(inta) + R(eagens) változás(ok)

Részletesebben

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes

Részletesebben

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010-2011. 1 A vegyületekben az atomokat kémiai kötésnek nevezett erők tartják össze. Az elektronok

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kötések kialakítása - oktett elmélet Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek elsődleges kémiai kötések Kötések

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

1. Atomspektroszkópia 1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az

Részletesebben

Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval

Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval Stirling András stirling@chemres.hu Elméleti Kémiai Osztály Budapest Stirling A. (MTA Kémiai Kutatóközpont) Reakciómechanizmus szimulációból 2007.

Részletesebben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÉMIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. Esettanulmány (14 pont) 1. a) m(au) : m(ag) = 197 : 108 = 15,5 : 8,5 (24 egységre vonatkoztatva) Az elkészített zöld arany 15,5

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra!

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra! Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) 16. 05. 17., 00-12 00, K/2 Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra! TESZT KÉRDÉSEK Kérdésenként 60 s áll rendelkezésre a válaszadásra. Csak

Részletesebben

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése

Részletesebben

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév A kollokviumon egy-egy tételt kell húzni az 1-10. és a 11-20. kérdések közül. 1. Atomi kölcsönhatások, kötéstípusok.

Részletesebben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben Jankovics Péter Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 2010. január 14. A QQQ analizátor felépítése Forrás: Introducing the

Részletesebben

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: 8.30. Általános radiológia - előadás

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: 8.30. Általános radiológia - előadás 1 2 Röntgen Osztály 9-15 8.00 10.00 2. illetve 5. csoport 11.00 13.00 1. illetve 4. csoport 13.00 15.00 3. illetve 6. csoport 3 4 Sebészeti röntgenvizit: 8.30 5 6 Honlapok www. univet.hu egységek sebészet

Részletesebben

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK Légköri nyomanyagok forrásai: bioszféra hiroszféra litoszféra világűr emberi tevékenység AMI BELÉP, ANNAK TÁVOZNIA IS KELL! Légköri nyomanyagok nyelői: száraz

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra):

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra): Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): Szerves Vegyületek Szerkezete. Kötéselmélet Lewis kötéselmélet; atompálya, molekulapálya; molekulapálya elmélet; átlapolódás, orbitálok hibridizációja; molekulák

Részletesebben

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1 Sav-bázis egyensúlyok 8-1 A közös ion effektus 8-1 A közös ion effektus 8-2 ek 8-3 Indikátorok 8- Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások,

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Készítette: NÁDOR JUDIT Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Bevezetés, célkitűzés Mössbauer-spektroszkópia Kísérleti előzmények Mérések és eredmények Összefoglalás EDTA

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben