Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet"

Átírás

1 Infravörös spektroszkópia Kökösi József Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

2 Infravörös Spektroszkópia A molekula funkciós csoportjaiban zajló rezgési és rotációs változások információinak elemzése A molekulákban funkciós csoportok jelenlétét, jellegét, kölcsönhatásait jellemezhetjük az IR spektrumok alapján.

3 IR spektroszkópia rövid történeti áttekintése 1800 Herschel (napfény prizma hőmérők) 1845 ifj. Herschel (alkoholos koromréteg) Infravörös emulziók, bolométer 1908 Coblentz Első spektrumkatalógus 1927 Czerny Rotációs szinképek felfedezése 1950 Regisztráló spektrofotométerek Szerkezetkutatási módszer 1980 után FT-IR, Laser-FT-IR

4 Optikai Spektroszkópia Fotonok belépése Fotonok kilépése Kis energiájú fotonok Nem destruktiv Lineáris kölcsönhatás (absorption) vagy nem-linearis (Raman, harmonic generation) Fotonok kilépése

5 IR spektroszkópia abszorpciós és experimentális spektrális optikai analitikai módszer Anyag és fény kölcsönhatása szerkezeti információk Jelhozzárendelés statisztikailag valószínüsített értékhatárok alapján

6

7 Az elektromágneses spektrum jellemzői

8 Spektrális technikák és információs tartalmak Moleculáris szabad mozgás (gátolt rotációk) Molekuláris vibrációk Elektron Abszorpció Külső vegyértékelektronszintek (atomok) Belső elektronhéj szintek (atomok) Microhullám, THz Infravörös, Raman, EELS UV abszorpció UV photoemisszió Electron vesztés Látható Fluoreszcencia Luminescencia Röntgensugár fotoemisszió (XPS, ESCA) Auger Electron (AES)

9 Elektromágneses sugárzás közös egységei Infravörös tartomány: hullámhossz :1 mm- 700 nm Frekvencia : Hz

10

11

12 Elektronspinek gerjesztett elektron állapotokban Alapállapot két elektron egy orbitálon ellenkező spinnel Singlet állapot Egy elektron magasabb energiájú orbitálon egy elektron alacsonyabb energiájú orbitálon ellenkező spinekkel Triplet állapot Az elektronok mindkét orbitálon azonos spinekkel

13 Nem-radiativ folyamatok tulajdonságai S 2 -S 1 belsö konverzió gyors és spin megengedett S 1 -T 1 belső rendszerek közötti kereszt átlépés spin tiltott S 1 -S 0, T 1 -S 0 Vibrációs relaxáció gyors, az energia hö formában eloszlik.

14 Infravörös spektroszkópia: Vibrációs átmenetek Alapállapot Minden rezgési módra jellemzö V=0 V=1 alap hullámsáv V=0 - V=2,3 felhang sávok

15 Felhangsávok Erös, intenzív sávok mutatnak felhangsávokat A bázis csúcs általában háromszor intenzivebb Felhang Bázis csúcs

16 Kvantummechanika: A frekvencia ( ) függ a vibrációs szintek közti energiakülönbségtől E = h = hc/ (cm -1 ) Csak a naturalis frekvencia abszorbeálódik (9 x s -1 ) frekvenciájú foton abszorbeálódik szelectíven

17 Analitikai Infravörös Spektroszkópia A leghasználhatóbb infravörös régió mm ( cm-1) (~10 kcal/mol=~40 kj/mol). Vibrációs energiaállapotok közötti átmenetek Vegyérték (stretching) rezgések Deformációs (bending) rezgések

18 CH 2 csoport vegyérték rezgései Szimmetrikus Antiszimmetrikus

19 CH 2 csoport deformációs rezgései síkban síkon kívül

20

21 Standard IR spektrumok Két fontos parametere :A jel frekvenciája, A jel intenzitása, I Milyen molekulaszerkezeti sajátságoktól függ a and I értéke?

22 IR: Korpuszkulum modell A kétatomos molecula atomjait mint pont tömegeket hajlékony rugók kötik össze. Mint elsö megközelités használható a Hooke Törvény F = -kx F = erö,az egyensúlyi pozíció eléréséhez szükséges k = karakterisztikus vegyérték konstans x = elmozdulás az egyensúlyi pozícióból

23 Rezgések, potenciális energia és elmozdulás

24 IR kötési frekvencia két atom között Milyen tényezők befolyásolják,, értékét? Hooke Törvény 1 2 k m r m r m 1 m 2 m 1 m 2 = frekvencia k = kötéserösség (kötés merevsége) m r = redukált tömeg

25 A kötésrend korreláció a vegyérték rezgési frekvenciákkal és a kötési energiákkal Kötéserő* Kötésrend C-C cm -1 C=C cm -1 C C cm -1 * kj/mol Azonos redukált tömeg

26 Szubsztituált cianidok IR sávjai _ X C C=N = (cm -1 ) _

27 Az abszorpciós jelek intenzitása Az abszorpció intensitása attól függ, hogy milyen hatásfokkal képes frekvenciájú electromágneses hullám energiáját transferálni rezgésben lévő atomra. Nagyobb változás a dipólmomentumban a vibráció során, a foton abszorpciójának nagyobb intenzitását indukálja.

28 Molekuláris rezgések száma N szabad atom: 3N független mozgás = 3N szabadsági fok Molekula: N kötött atom 3 transláció 3 rotáció 3N = 3N - 6 a vibrációs szabadságfok szám

29 Acetonitril 3 x 6-6 = 12 a vibrációs szabadságfokok száma Maximum 12 vibrációs abszopció az IR spektrumban 5 kötés = 5 vegyértékrezgés 12-5 = 7 deformációs rezgés

30 Folyamatos hullámú Infravörös Spektrofotométer -A spectrofotométer átfogja az egész frekvencia tartományt -A mintát egyidejüleg egy frekvencián vizsgálja -A teljes frekvenciatartomány átvizsgálása után generálja a frekvencia-intenzitás jelgörbét.

31

32 FourierTranszformációs Spektrofotométerek -A minta egyidejüleg kölcsönhat az egész frekvenciatartománnyal -- -A szignál csillapodását követi idöben, FID (Free Induction Decay) szignálként veszi fel, és Fourier tranform eljárással alakitja a szignál-idő görbét a hagyományos szignál-frekvencia görbévé.

33 Keskeny éles sávok Jel / zaj arány nő Nagyszámú scan Rövid felvételi idő: CW-IR 5-7 perc FT-IR 1-3 sec

34 Interferogram IR Spektrum

35

36 IR Gas Sample Cell

37 IR folyadékfilm minta készítése

38

39 IR Folyadékminta Cellák

40 KBr pasztilla sajtolása

41 KBr pasztilla készítő felszerelés

42 Infravörös tartományban használatos anyagok mérési tartománya NaCl 625 KBr 385 CsBr 250 CsCl 200 ZnS 357 TiCl 250 AgBr 286 BaF2 759 CaF SiO2 2500

43 IR készülék kalibrálása

44

45 Infravörös spektroszkópia Elönyök Hátrányok 1.Gyors, olcsó, egyszerü technika 2. Minden halmazállapotban használható (gáz, folyadék, szilárd) 3. Kis anyagmennyiség 4. Sokrétű Információ 5. Kvalitativ és kvantitativ célokra 6. Biológai kölcsönhatásokra 1. Frekvencia függő Érzékenység 2. Pontosság 3. Reprodukálhatóság 4. Információ szeparálás 5. Mintaelökészítés 6. Felvételi körülmények

46 Funkciós csoport koncepció a szerves kémiában Karakterisztikus kötési és csoportfrekvenciák IR spektroszkópia a funkciós csoportokat azonosítja!

47 Infravörös spektrumok kiértékelési stratégiája Kvalitativ analizis, szerkezetfelderítés 1. Hagyományosan az intenziv és közepes abszorpciós jelek asszignációja korrelációs táblázatok rezgési intervallumainak alkalmazásával Csatolt adatbázisok alapján számitógépes értékelés %-os valószinüségi sorrend 2. Spektrumok kiértékelése balról jobbra halad (vegyértékrezgéseket azonositunk és ezekhez keressük meg a megfelelő deformációs rezgéseket.) cm -1 tartományban az O-H, N-H, C-H vegyértékrezgések asszignálása (1 széles jel OH, kettös maximum NH2, 3000cm -1 felett telitetlen CH, alatt alifás CH) cm -1 H-C=O aldehid jel elkülönül cm -1 COOH diffuz sáv, HCl-sók, S-H, Hármas és kumulált C=C=X cm-1 C=X kettös kötések azonositása (-650)cm-1 ujjlenyomat tartomány (vegyérték, deformációs és csoport sáv) 8. Kis intenzitású sávok vizsgálata (kombinációs és felhangsávok) 9. Azonositott funkciós csoportok közötti kapcsolatok vizsgálata (konjugált, asszociált) 10. Molekuláris kölcsönhatások elemzése

48 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések (X-H) O H (alkoholok) O H (karbonsavak) N H

49 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések(egyes kötések) sp C H sp 2 C H sp 3 C H sp 2 C O 1200 sp 3 C O

50 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések(töbszörös kötések) C C C C C N

51 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések (Karbonilcsoportok) Aldehidek and ketonok Karbonsavak C O Savanhidridek and Észterek Amidok

52 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Deformációs rezgések : alkenek RCH R 2 C CH 2 CH cis-rch trans-rch CHR' CHR' R 2 C CHR'

53 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Deformációs rezgések : benzol származékok Monosubsztituált and Orto-disubsztituált Meta-disubsztituált and Para-disubsztituált

54 Néhány fontos és karakteristikus Infravörös Absorpciós Frekvencia and hullámhossz közös vegyértékrezgési mozgásokra Atom Csoport Funkció Frekvencia (cm -1 ) Hullámhossz (m) O-H (szabad) Alcohols (dilute) cm m O-H (H kötés) Alcoholok cm m (koncentralt) Karbonsavak C C H Acetylen (CH) 3300 cm m C C H Benzol (CH), cm m Etilén (CH) C C H Etán (CH) cm m C C Acetilén cm m C N Nitrilek cm m C O Karbonil cm m C C Alken cm m C C Alkan cm m C O Alcoholok, Éterek cm m Általában csak azokat az IR spektrum vegyértékrezgési adatokat használjuk,amelyek energiája magasabb mint 1620 cm -1. Az 1620 cm -1 alatti régióban az egyes kötésű vegyértékrezgéseket (ld. C-C and C-O táblázat.) és a C-H deformációs rezgéseket szoktuk asszignálni.

55 Hexan Infravörös Spectruma C H vegyértékrezgés Deformációs rezgés Def. r. Def. r. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH Hullámszám, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

56 Infrared Spectrum of 1-Hexene C=C H H C C=C H 2 C=C H 2 C=CHCH 2 CH 2 CH 2 CH Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

57 Infrared Spectrum of 2-Hexanol H C O H CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CHCH 3 OH Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

58 Infrared Spectrum of 2-Hexanone CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CCH 3 H C O C=O Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

59 Infrared Spectrum of tert-butylbenzene Ar H C 6 H 5 C(CH 3 ) 3 H C Monoszubsztituált benzol Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

60 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

61 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

62 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

63 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

64 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

65 Calculated IR bands for CH 2 in formaldehyde Formaldehyde spectrum from: d.htm#ir2 Results gene rate d using B3LYP//6-31G(d) in Gaussian 03W.

66 Infravörös spektrószkópia a gyakorlatban Szerveskémiaszerkezetfelderítés funkcióscsoport meghatározás tautoméria vizsgálata szerves reakciók követése szilárdfázison lejátszódó reakciók követése kombinatorikus kémia konformációs egyensúlyok vizsgálata

67 Lehetöségek és korlátok IR spektrum egyedül nem határozza meg a szerkezetet Néhány szignál bizonytalan lehet A funkciós csoportok általában kimutathatók A szignálok jelenléte határozott bizonyiték a funkciós csoport jelenlétére Ismert minta IR spektrumával való megegyezés a vegyület azonosságát igazolja

68 IR a gyakorlatban: Példák Redox átalakulások C=O COOR CONHR CN C=NR C=NOH NO 2 CH 2 -OH CH 2 NHR Spektrumváltozás 1725cm cm cm cm cm cm cm -1

69 Keto-enol tautomer egyensúly (acetilciklohexanon)

70

71 Infravörös spektrószkópia a gyakorlatban Gyógyszerkémia- Azonosítás gyógyszerkönyvi leírások Stabilitási vizsgálatok (hömérs. nedvesség..) Hatóanyag segédanyagok kölcsönhatása Kristályformák, hidrátok, szolvátok Micronizáció (kristály-amorf arány) Gyógyszerkioldódás Polimerhordozók (Folding, ionizáció..) Felszínen kötött szubsztrátok vizsgálata Metabolikus folyamatok vizsgálata Szerkezet-hatás kapcsolatok elötesztelése

72 Azonositás 72

73 Azonositás 73

74 Azonositás 74

75 Azonositás 75

76 IR azonosítás tablettában atorvastatin calcium (Lipitor) FT-IR FT-Raman 76

77 Lorazepam tabletta IR jellemzése lorazepam standard (vörös spektrum) 0.5mg lorazepam tabletta (kék spektrum) 77

78 Azonositás kapszula 78

79 L-efedrin IR-spectruma D-pszeudoefedrin IR-spectruma 79

80 1.8mg GC-FTIR Azonositás Biológiai közegből 0.032mg 80

81 Penicillin bomlástermékek IR jellemzése 3401 and 3196 (br and s), 2935(m) CH3 stretch; 1715(m) C O stretch (carboxyl); 1652(s) C O stretch (amide); 1602, 1510(s) C C and C N stretch; 780(m) C Cl stretch, 732(m) C H out of plane bend. FT-IR absorption frequencies (cm 1): 3269 (br) NH stretch; 3072 Aryl CH stretch; 2982, 2936 CH3 and CH2 stretch; 1732 C O stretch of COOH; 1669 C O stretch (amide); 1607; 1532 C C and C N; 784(m) C Cl stretch FT-IR absorption frequencies (cm 1): 3397(m) NH stretch; 3086 Aryl CH stretch; 2972, 2933 CH3 stretch; 1735 C O stretch of COOH; 1659 CONH; 1603; 1518, 1432 C C and C N; 780(m) C l stretch Európai Gyógyszerkönyv Fő bomlástermékek : impurity-i 530, impurity-ii 329 impurity-iii

82 Azonosítás és szennyezés IR jellemzése.. 82

83 Azonosítás és szennyezés IR jellemzése Xemilofiban stabilitása és bomlástermékei Bomlástermékek elválasztása HPLC Chiracel OD oszlopon 83

84 Kinolonok IR jellemzése O O OH H 3 C N N Nalidixsav CH 3 O O O OH O N Oxolinsav CH 3 84

85 Fluorokinolonok IR jellemzése IR Raman 85

86 86

87 87

88 IR a gyakorlatban: Példák Fizikai-kémia Molekula állandók kiszámítása (Atomtávolság, kötés eröállandók, vegyértékszögek, H-hidak, dipól-kölcsönhatások) Termodinamikai mennyiségek meghatározása (dh, ds, dg ) Izotóparányok meghatározása Izomer arányok vizsgálata Reakciókinetikai vizsgálatok Tautomer és konformációs viszonyok tanulmányozása Ipari termékek azonosságának és tisztaságának elemzése Szilárd és oldat egyensúlyok analizise

89 Polimorfia Klasszikus példák a polimorfiára -- Konformációs and konfigurciós polimorfia -- Szulfonamidok -- Steroidok -- Barbituratok -- Egyebek -- Szénhidrátok -- Polimorf antibiotikumok -- Polimorfia és kémiai stabilitás -- Polimorfia és biohozzáférhetöség -- Polimorfia és gyógyszerészeti alkalmazásai Hidrátok és Szolvátok Hidrátok - Képzödési körülmények- Hidrát levegőn: hidrátok stabilitása különbözö relativ nedvességtartalom mellett-- Deliquescence and efflorescence -- Szolvátképzödést befolyásolótényezök oldószerelegyekben -- Szerves szolvátumok stabilitása levegön -- Amorf szilárd anyagok tuladonságai

90 Carbamazepine polimorf módosulatai Carbamazepine (CBZ) 90

91 Polimorf analizis Dehydration of caffeine monohydrate NO 2 O CH 3 H 3 C N N O N N CH 3 91

92 Hidrátok IR jellemzése Diclofenac COOH NH Cl Cl 92

93 Polimorf analizis 93

94 Formulálási és drug delivery laborok Szerkezet tisztázása NMR spektroszkópia IR spektroszkópiák Egy kristály szerkezet meghatározás tömegspektroszkópia Fizikai jellemzés Röntgen por diffrakió (XRPD) optikai mikroszkópia differential scanning calorimetry (DSC) termogravimetria (TG) olvadáspont meghatározás nedvesség szorpciós/deszorpciós isotermák infravörös (IR) spektroszkópia Raman spektroszkópia szilárd-állapotú mag mágneses resonancia (NMR) spektroszkópia ultraibolya (UV)spektrum részecske méret eloszlás felületi felszín scanning elektron mikroszkópia Preformulálási Adatok Oldódási egyensúlyok ph oldhatóság pka meghatározás Log P Log D gyorsított fizikai and kémiai szilárd és oldat stabilitás 94

95 Amfetamin származékok IR jellemzése 95

96 Amfetamin származékok IR jellemzése O O R-NH 2 NaBH 4 O HN 96

97 Természetes eredetű extraktumok IR jellemzése 97

98 Infravörös spektroszkópia Elönyök Hátrányok 1.Gyors, olcsó, egyszerü technika 2. Minden halmazállapotban használható (gáz, folyadék, szilárd) 3. Kis anyagmennyiség 4. Sokrétű Információ 5. Kvalitativ és kvantitativ célokra 6. Biológai kölcsönhatásokra 1. Frekvencia függő Érzékenység 2. Pontosság 3. Reprodukálhatóság 4. Információ szeparálás 5. Mintaelökészítés 6. Felvételi körülmények

99 IR Kvantitativ analizis Lambert-Beer törvény E = lg I o / I = e.c.l e= abszorpciós koefficiens (cm 2 /g) c= koncentráció (g/cm 3 ) l= rétegvastagság (cm) Az abszorpciós koefficiens értéke hullámszámtól függ!

100 Kvantitativ analizis szempontjai Érzékenység hullámszámfüggö A legintenzivebb ill. legszelektívebb, átfedéstöl mentes sáv abszorpciós maximumán végezzük a méréseket. Igen hasonló szerkezetek Eltérö infravörös spektrumok Elegyek komponenseinek IR spektrumai összegezödnek. Egymás melletti mérés roncsolásmentes, gyors, egyszerű Kombinált IR spektroszkópia IR-kromatográfia (GC,TLC, HPLC, CE) IR- spektrális módszerek (MS, NMR, UV, Röntgen) Dinamikus IR-módszerek (Ipari folyamatok követése, komponensarányok egyidejű vizsgálata)

101 Kvantitativ analizis korlátai Túlságosan sávdús spektrumok A legfeljebb 3-4 komponensű elegy vizsgálható. Abszorpciós sávok intenzitása jelentősen eltér Nincs általánosan megadható érzékenység. Főkomponens pontossága 1-2 % Komponensek közötti kölcsönhatás Felvételi körülmények azonosságának biztositása Kombinált módszerek hibái összeadódnak. Referencia és standard anyagok biztosítása Módszervalidálás független módszerrel is!

102 IR spektroszkópia hibaforrásai Sugárzási veszteség (reflexió, szóródás ) Minta nem megfelelő szemcseméretei Minta inhomogenitás Készülék szórt fényének zavaró hatása Pontatlan rétegvastagság meghatározás Készülék instabil müködése Sávok átfedése Lambert-Beer törvénytöl való eltérés

103 Mérési eljárások az IR-spektroszkópiában Kompenzációs módszer Referencia sugárútba helyezett referencia anyaggal kompenzálunk Alapvonal módszer Spektrum kompezálatlan részét megfelelő kiértékeléssel küszöböljük ki Extinkciókülönbség módszere Két különböző hullámszámnál mért extinkció különbségét határozzuk meg Differenciál módszer Átfedő abszorpciós maximumok esetén a csúcsok jól elkülöníthetőek.

104 Standardok és belső standardok Standard (tiszta anyag, alkotó komponens) Kvalitativ azonositás, tisztaság Kvantitativ kalibrációs sorozat készítése Belső standard- (inert, független anyag) abszorpciós koefficiensek nem határozhatók meg. Intenziv abszorpciós sávú, de nem sávdús anyagok. Koncentráció % között legyen.

105 Megbízhatóság és pontosság

106 Térbeli feloldóképesség

107

108 Borok szerves savtartalmának analizise Fourier-transform infravörös spektroszkópiával Totál savtartalom : cm -1 Egyedi deformációs rezgések pl. citromsav : cm -1

109 Motorolajok zsiralkohol és zsirsavészter tartalmának meghatározása 3604 és 1743cm -1 értékeknél

110 110

111 111

112 Izomrostok collagén szerkezetének FT-IR vizsgálata 1,690 cm-1 (parallel β-sheets), ca. 1,680 cm-1 (anti-parallel β-sheets), ca. 1,668 cm-1 (β-turns), ca. 1,658 cm-1 (α-helix), ca. 1,647 cm-1 (unordered), 1,638 cm-1 (triple helix), ca cm-1 (parallel β-sheets), and ca. 1,612 cm-1 (β-turns).

113 Ancient biodeterioration: an FT Raman spectroscopic study of mammoth and elephant ivory

114 Fourier transform infrared imaging of osteoarthritis

115 Biohatárfelületek FTIR jellemzése Biomolekulát csatoló linker (pl.. antitest) immobilizálása Szilikon szubsztráton MPS models a tiny antibody!

116 Karbamid csatolás követése

117 Szukcinimid képzödés (evidencia tioéter kötés kialakulására)

118 Attenuated Total Reflection (ATR) Multiple internal reflection: IR in IR out In-situ wet chemistry/electrochemistry contact IR in liquid out electrodes IR out liquid in Multiple internal transmission: (Handbook of Vibrational Spectroscopy, Wiley, Vol.1, p. 1117, 2002) IR in IR out Buried interface

119 Klinikai kémia reagensek nélkül? IR technika klinikailag relevans testfolyadék komponensek meghatározására

120 Nem invázív glukózmérés

121 Infravörös diagnosztika Testfolyadékok analizise Karbamid, kreatinin, protein, aceton, tejsav Termográfia Pl. Gyulladásos folyamatok 121

122 122

123 Infravörös diagnosztika 123

124 Infravörös alkalmazások 124

125 Infravörös alkalmazások 125

126 Infravörös alkalmazások 126

127 Infravörös alkalmazások 127

128 Infravörös alkalmazások 128

129 Infravörös alkalmazások 129

130 Köszönöm a figyelmet! 130

131 Köszönöm a figyelmet! 131

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére unokád DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A cink(ii)- és a réz(ii)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai

Részletesebben

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék NMR Laboratórium Verziószám: 1.2 CD, 2002. január NMR vizsgálatok

Részletesebben

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Tudományos Diákköri Dolgozat RÁCZ GERGELY Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Dr. Csay Tamás a Dr. Takács Erzsébet a Dr. Homonnay

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KATINIZÁIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Szilágyi László Témavezető: Dr. Zsuga Miklós egyetemi tanár a kémia tudomány doktora Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

Elválasztási módszerek validálása

Elválasztási módszerek validálása Elválasztási módszerek validálása Oktatási segédanyag műszeres analitika gyakorlathoz Összeállította: Gáspár Attila Szükséges előismeret:! kapilláris elektroforézis (pl. Műszeres analitika gyakorlat részeként),

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS)

2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS) 2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei 25 2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS) Ebben a feezetben a 2.1.1. alfeezetben ismertetett alapelenségekre

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN KALIBRÁCIÓ A kalibráció folyamata során a műszer válaszjele és a mérendő koncentrációja közötti összefüggést határozzuk meg. A kísérletileg meghatározott

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Lukácsi Katinka V. évf. Vegyész MSc szakos hallgató diplomamunka Témavezető: Borbélyné dr. Varga Mária egyetemi

Részletesebben

Mag- és részecskefizika 2003 20

Mag- és részecskefizika 2003 20 Mag- és részecskefizika 003 0 11. A β-bomlás FORMÁI (β, β -, elektronbefogás, az univerzális gyenge kölcsönhatás, a bomlás mechanizmusa, a folytonos elektromos spektrum értelmezése, a neutrínó kimutatása,

Részletesebben

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS SZAKDOLGOZAT FÖLDES TAMÁS NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 3 NA MAS ÉS MQMAS MÓDSZEREKKEL TÉMAVEZETŐ: DR. ROHONCZY JÁNOS SZERVETLEN KÉMIAI TANSZÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban

A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban Kvantumelektronika Tavaszi Iskola, Balatonfüred 25 1 A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban Domokos Péter MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete, Nemlineáris és Kvantumoptika Osztály domokos@szfki.hu

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA

KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA SOHÁR PÁL KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA A mágneses magrezonancia-spektroszkópia fiatal tudományág, alig három emberöltő telt el annak a közleménynek a megjelenése

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Magsugárzások Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Az Orvosbiologia Mérnökképzés "Radiológiai Technikák" cimű tantárgyának egy részlete. A további részeket : Dr. Makó Ernő (SOTE), Dr. Sükösd Csaba,

Részletesebben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben Európai Bizottság Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben TERVEZET A 2006.NOVEMBER 22-24-I CWG KONZULTÁCIÓRA REACH megvalósítási projekt, 3.10 I JOGI NYILATKOZAT

Részletesebben

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei 7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei Kutatásainkat az Al(III)-on kívül kiterjesztettük olyan fémionokra is, amelyek lúgos közegben számottevő oldhatóságot mutatnak és/vagy amelyek viselkedéséből az Al(III)-

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei

Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei MTA Doktori értekezés Hórvölgyi Zoltán There is Plenty of Room at the Bottom (Richard P. Feynman, 1959) *

Részletesebben