Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet"

Átírás

1 Infravörös spektroszkópia Kökösi József Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

2 Infravörös Spektroszkópia A molekula funkciós csoportjaiban zajló rezgési és rotációs változások információinak elemzése A molekulákban funkciós csoportok jelenlétét, jellegét, kölcsönhatásait jellemezhetjük az IR spektrumok alapján.

3 IR spektroszkópia rövid történeti áttekintése 1800 Herschel (napfény prizma hőmérők) 1845 ifj. Herschel (alkoholos koromréteg) Infravörös emulziók, bolométer 1908 Coblentz Első spektrumkatalógus 1927 Czerny Rotációs szinképek felfedezése 1950 Regisztráló spektrofotométerek Szerkezetkutatási módszer 1980 után FT-IR, Laser-FT-IR

4 Optikai Spektroszkópia Fotonok belépése Fotonok kilépése Kis energiájú fotonok Nem destruktiv Lineáris kölcsönhatás (absorption) vagy nem-linearis (Raman, harmonic generation) Fotonok kilépése

5 IR spektroszkópia abszorpciós és experimentális spektrális optikai analitikai módszer Anyag és fény kölcsönhatása szerkezeti információk Jelhozzárendelés statisztikailag valószínüsített értékhatárok alapján

6

7 Az elektromágneses spektrum jellemzői

8 Spektrális technikák és információs tartalmak Moleculáris szabad mozgás (gátolt rotációk) Molekuláris vibrációk Elektron Abszorpció Külső vegyértékelektronszintek (atomok) Belső elektronhéj szintek (atomok) Microhullám, THz Infravörös, Raman, EELS UV abszorpció UV photoemisszió Electron vesztés Látható Fluoreszcencia Luminescencia Röntgensugár fotoemisszió (XPS, ESCA) Auger Electron (AES)

9 Elektromágneses sugárzás közös egységei Infravörös tartomány: hullámhossz :1 mm- 700 nm Frekvencia : Hz

10

11

12 Elektronspinek gerjesztett elektron állapotokban Alapállapot két elektron egy orbitálon ellenkező spinnel Singlet állapot Egy elektron magasabb energiájú orbitálon egy elektron alacsonyabb energiájú orbitálon ellenkező spinekkel Triplet állapot Az elektronok mindkét orbitálon azonos spinekkel

13 Nem-radiativ folyamatok tulajdonságai S 2 -S 1 belsö konverzió gyors és spin megengedett S 1 -T 1 belső rendszerek közötti kereszt átlépés spin tiltott S 1 -S 0, T 1 -S 0 Vibrációs relaxáció gyors, az energia hö formában eloszlik.

14 Infravörös spektroszkópia: Vibrációs átmenetek Alapállapot Minden rezgési módra jellemzö V=0 V=1 alap hullámsáv V=0 - V=2,3 felhang sávok

15 Felhangsávok Erös, intenzív sávok mutatnak felhangsávokat A bázis csúcs általában háromszor intenzivebb Felhang Bázis csúcs

16 Kvantummechanika: A frekvencia ( ) függ a vibrációs szintek közti energiakülönbségtől E = h = hc/ (cm -1 ) Csak a naturalis frekvencia abszorbeálódik (9 x s -1 ) frekvenciájú foton abszorbeálódik szelectíven

17 Analitikai Infravörös Spektroszkópia A leghasználhatóbb infravörös régió mm ( cm-1) (~10 kcal/mol=~40 kj/mol). Vibrációs energiaállapotok közötti átmenetek Vegyérték (stretching) rezgések Deformációs (bending) rezgések

18 CH 2 csoport vegyérték rezgései Szimmetrikus Antiszimmetrikus

19 CH 2 csoport deformációs rezgései síkban síkon kívül

20

21 Standard IR spektrumok Két fontos parametere :A jel frekvenciája, A jel intenzitása, I Milyen molekulaszerkezeti sajátságoktól függ a and I értéke?

22 IR: Korpuszkulum modell A kétatomos molecula atomjait mint pont tömegeket hajlékony rugók kötik össze. Mint elsö megközelités használható a Hooke Törvény F = -kx F = erö,az egyensúlyi pozíció eléréséhez szükséges k = karakterisztikus vegyérték konstans x = elmozdulás az egyensúlyi pozícióból

23 Rezgések, potenciális energia és elmozdulás

24 IR kötési frekvencia két atom között Milyen tényezők befolyásolják,, értékét? Hooke Törvény 1 2 k m r m r m 1 m 2 m 1 m 2 = frekvencia k = kötéserösség (kötés merevsége) m r = redukált tömeg

25 A kötésrend korreláció a vegyérték rezgési frekvenciákkal és a kötési energiákkal Kötéserő* Kötésrend C-C cm -1 C=C cm -1 C C cm -1 * kj/mol Azonos redukált tömeg

26 Szubsztituált cianidok IR sávjai _ X C C=N = (cm -1 ) _

27 Az abszorpciós jelek intenzitása Az abszorpció intensitása attól függ, hogy milyen hatásfokkal képes frekvenciájú electromágneses hullám energiáját transferálni rezgésben lévő atomra. Nagyobb változás a dipólmomentumban a vibráció során, a foton abszorpciójának nagyobb intenzitását indukálja.

28 Molekuláris rezgések száma N szabad atom: 3N független mozgás = 3N szabadsági fok Molekula: N kötött atom 3 transláció 3 rotáció 3N = 3N - 6 a vibrációs szabadságfok szám

29 Acetonitril 3 x 6-6 = 12 a vibrációs szabadságfokok száma Maximum 12 vibrációs abszopció az IR spektrumban 5 kötés = 5 vegyértékrezgés 12-5 = 7 deformációs rezgés

30 Folyamatos hullámú Infravörös Spektrofotométer -A spectrofotométer átfogja az egész frekvencia tartományt -A mintát egyidejüleg egy frekvencián vizsgálja -A teljes frekvenciatartomány átvizsgálása után generálja a frekvencia-intenzitás jelgörbét.

31

32 FourierTranszformációs Spektrofotométerek -A minta egyidejüleg kölcsönhat az egész frekvenciatartománnyal -- -A szignál csillapodását követi idöben, FID (Free Induction Decay) szignálként veszi fel, és Fourier tranform eljárással alakitja a szignál-idő görbét a hagyományos szignál-frekvencia görbévé.

33 Keskeny éles sávok Jel / zaj arány nő Nagyszámú scan Rövid felvételi idő: CW-IR 5-7 perc FT-IR 1-3 sec

34 Interferogram IR Spektrum

35

36 IR Gas Sample Cell

37 IR folyadékfilm minta készítése

38

39 IR Folyadékminta Cellák

40 KBr pasztilla sajtolása

41 KBr pasztilla készítő felszerelés

42 Infravörös tartományban használatos anyagok mérési tartománya NaCl 625 KBr 385 CsBr 250 CsCl 200 ZnS 357 TiCl 250 AgBr 286 BaF2 759 CaF SiO2 2500

43 IR készülék kalibrálása

44

45 Infravörös spektroszkópia Elönyök Hátrányok 1.Gyors, olcsó, egyszerü technika 2. Minden halmazállapotban használható (gáz, folyadék, szilárd) 3. Kis anyagmennyiség 4. Sokrétű Információ 5. Kvalitativ és kvantitativ célokra 6. Biológai kölcsönhatásokra 1. Frekvencia függő Érzékenység 2. Pontosság 3. Reprodukálhatóság 4. Információ szeparálás 5. Mintaelökészítés 6. Felvételi körülmények

46 Funkciós csoport koncepció a szerves kémiában Karakterisztikus kötési és csoportfrekvenciák IR spektroszkópia a funkciós csoportokat azonosítja!

47 Infravörös spektrumok kiértékelési stratégiája Kvalitativ analizis, szerkezetfelderítés 1. Hagyományosan az intenziv és közepes abszorpciós jelek asszignációja korrelációs táblázatok rezgési intervallumainak alkalmazásával Csatolt adatbázisok alapján számitógépes értékelés %-os valószinüségi sorrend 2. Spektrumok kiértékelése balról jobbra halad (vegyértékrezgéseket azonositunk és ezekhez keressük meg a megfelelő deformációs rezgéseket.) cm -1 tartományban az O-H, N-H, C-H vegyértékrezgések asszignálása (1 széles jel OH, kettös maximum NH2, 3000cm -1 felett telitetlen CH, alatt alifás CH) cm -1 H-C=O aldehid jel elkülönül cm -1 COOH diffuz sáv, HCl-sók, S-H, Hármas és kumulált C=C=X cm-1 C=X kettös kötések azonositása (-650)cm-1 ujjlenyomat tartomány (vegyérték, deformációs és csoport sáv) 8. Kis intenzitású sávok vizsgálata (kombinációs és felhangsávok) 9. Azonositott funkciós csoportok közötti kapcsolatok vizsgálata (konjugált, asszociált) 10. Molekuláris kölcsönhatások elemzése

48 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések (X-H) O H (alkoholok) O H (karbonsavak) N H

49 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések(egyes kötések) sp C H sp 2 C H sp 3 C H sp 2 C O 1200 sp 3 C O

50 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések(töbszörös kötések) C C C C C N

51 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Vegyértékrezgések (Karbonilcsoportok) Aldehidek and ketonok Karbonsavak C O Savanhidridek and Észterek Amidok

52 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Deformációs rezgések : alkenek RCH R 2 C CH 2 CH cis-rch trans-rch CHR' CHR' R 2 C CHR'

53 Infravörös Absorpciós Frekvenciák Szerkezeti egység Frekvencia, cm -1 Deformációs rezgések : benzol származékok Monosubsztituált and Orto-disubsztituált Meta-disubsztituált and Para-disubsztituált

54 Néhány fontos és karakteristikus Infravörös Absorpciós Frekvencia and hullámhossz közös vegyértékrezgési mozgásokra Atom Csoport Funkció Frekvencia (cm -1 ) Hullámhossz (m) O-H (szabad) Alcohols (dilute) cm m O-H (H kötés) Alcoholok cm m (koncentralt) Karbonsavak C C H Acetylen (CH) 3300 cm m C C H Benzol (CH), cm m Etilén (CH) C C H Etán (CH) cm m C C Acetilén cm m C N Nitrilek cm m C O Karbonil cm m C C Alken cm m C C Alkan cm m C O Alcoholok, Éterek cm m Általában csak azokat az IR spektrum vegyértékrezgési adatokat használjuk,amelyek energiája magasabb mint 1620 cm -1. Az 1620 cm -1 alatti régióban az egyes kötésű vegyértékrezgéseket (ld. C-C and C-O táblázat.) és a C-H deformációs rezgéseket szoktuk asszignálni.

55 Hexan Infravörös Spectruma C H vegyértékrezgés Deformációs rezgés Def. r. Def. r. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH Hullámszám, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

56 Infrared Spectrum of 1-Hexene C=C H H C C=C H 2 C=C H 2 C=CHCH 2 CH 2 CH 2 CH Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

57 Infrared Spectrum of 2-Hexanol H C O H CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CHCH 3 OH Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

58 Infrared Spectrum of 2-Hexanone CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CCH 3 H C O C=O Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

59 Infrared Spectrum of tert-butylbenzene Ar H C 6 H 5 C(CH 3 ) 3 H C Monoszubsztituált benzol Wave number, cm -1 Francis A. Carey, Organic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

60 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

61 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

62 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

63 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

64 Vegyérték rezgés Deformációs rezgés

65 Calculated IR bands for CH 2 in formaldehyde Formaldehyde spectrum from: d.htm#ir2 Results gene rate d using B3LYP//6-31G(d) in Gaussian 03W.

66 Infravörös spektrószkópia a gyakorlatban Szerveskémiaszerkezetfelderítés funkcióscsoport meghatározás tautoméria vizsgálata szerves reakciók követése szilárdfázison lejátszódó reakciók követése kombinatorikus kémia konformációs egyensúlyok vizsgálata

67 Lehetöségek és korlátok IR spektrum egyedül nem határozza meg a szerkezetet Néhány szignál bizonytalan lehet A funkciós csoportok általában kimutathatók A szignálok jelenléte határozott bizonyiték a funkciós csoport jelenlétére Ismert minta IR spektrumával való megegyezés a vegyület azonosságát igazolja

68 IR a gyakorlatban: Példák Redox átalakulások C=O COOR CONHR CN C=NR C=NOH NO 2 CH 2 -OH CH 2 NHR Spektrumváltozás 1725cm cm cm cm cm cm cm -1

69 Keto-enol tautomer egyensúly (acetilciklohexanon)

70

71 Infravörös spektrószkópia a gyakorlatban Gyógyszerkémia- Azonosítás gyógyszerkönyvi leírások Stabilitási vizsgálatok (hömérs. nedvesség..) Hatóanyag segédanyagok kölcsönhatása Kristályformák, hidrátok, szolvátok Micronizáció (kristály-amorf arány) Gyógyszerkioldódás Polimerhordozók (Folding, ionizáció..) Felszínen kötött szubsztrátok vizsgálata Metabolikus folyamatok vizsgálata Szerkezet-hatás kapcsolatok elötesztelése

72 Azonositás 72

73 Azonositás 73

74 Azonositás 74

75 Azonositás 75

76 IR azonosítás tablettában atorvastatin calcium (Lipitor) FT-IR FT-Raman 76

77 Lorazepam tabletta IR jellemzése lorazepam standard (vörös spektrum) 0.5mg lorazepam tabletta (kék spektrum) 77

78 Azonositás kapszula 78

79 L-efedrin IR-spectruma D-pszeudoefedrin IR-spectruma 79

80 1.8mg GC-FTIR Azonositás Biológiai közegből 0.032mg 80

81 Penicillin bomlástermékek IR jellemzése 3401 and 3196 (br and s), 2935(m) CH3 stretch; 1715(m) C O stretch (carboxyl); 1652(s) C O stretch (amide); 1602, 1510(s) C C and C N stretch; 780(m) C Cl stretch, 732(m) C H out of plane bend. FT-IR absorption frequencies (cm 1): 3269 (br) NH stretch; 3072 Aryl CH stretch; 2982, 2936 CH3 and CH2 stretch; 1732 C O stretch of COOH; 1669 C O stretch (amide); 1607; 1532 C C and C N; 784(m) C Cl stretch FT-IR absorption frequencies (cm 1): 3397(m) NH stretch; 3086 Aryl CH stretch; 2972, 2933 CH3 stretch; 1735 C O stretch of COOH; 1659 CONH; 1603; 1518, 1432 C C and C N; 780(m) C l stretch Európai Gyógyszerkönyv Fő bomlástermékek : impurity-i 530, impurity-ii 329 impurity-iii

82 Azonosítás és szennyezés IR jellemzése.. 82

83 Azonosítás és szennyezés IR jellemzése Xemilofiban stabilitása és bomlástermékei Bomlástermékek elválasztása HPLC Chiracel OD oszlopon 83

84 Kinolonok IR jellemzése O O OH H 3 C N N Nalidixsav CH 3 O O O OH O N Oxolinsav CH 3 84

85 Fluorokinolonok IR jellemzése IR Raman 85

86 86

87 87

88 IR a gyakorlatban: Példák Fizikai-kémia Molekula állandók kiszámítása (Atomtávolság, kötés eröállandók, vegyértékszögek, H-hidak, dipól-kölcsönhatások) Termodinamikai mennyiségek meghatározása (dh, ds, dg ) Izotóparányok meghatározása Izomer arányok vizsgálata Reakciókinetikai vizsgálatok Tautomer és konformációs viszonyok tanulmányozása Ipari termékek azonosságának és tisztaságának elemzése Szilárd és oldat egyensúlyok analizise

89 Polimorfia Klasszikus példák a polimorfiára -- Konformációs and konfigurciós polimorfia -- Szulfonamidok -- Steroidok -- Barbituratok -- Egyebek -- Szénhidrátok -- Polimorf antibiotikumok -- Polimorfia és kémiai stabilitás -- Polimorfia és biohozzáférhetöség -- Polimorfia és gyógyszerészeti alkalmazásai Hidrátok és Szolvátok Hidrátok - Képzödési körülmények- Hidrát levegőn: hidrátok stabilitása különbözö relativ nedvességtartalom mellett-- Deliquescence and efflorescence -- Szolvátképzödést befolyásolótényezök oldószerelegyekben -- Szerves szolvátumok stabilitása levegön -- Amorf szilárd anyagok tuladonságai

90 Carbamazepine polimorf módosulatai Carbamazepine (CBZ) 90

91 Polimorf analizis Dehydration of caffeine monohydrate NO 2 O CH 3 H 3 C N N O N N CH 3 91

92 Hidrátok IR jellemzése Diclofenac COOH NH Cl Cl 92

93 Polimorf analizis 93

94 Formulálási és drug delivery laborok Szerkezet tisztázása NMR spektroszkópia IR spektroszkópiák Egy kristály szerkezet meghatározás tömegspektroszkópia Fizikai jellemzés Röntgen por diffrakió (XRPD) optikai mikroszkópia differential scanning calorimetry (DSC) termogravimetria (TG) olvadáspont meghatározás nedvesség szorpciós/deszorpciós isotermák infravörös (IR) spektroszkópia Raman spektroszkópia szilárd-állapotú mag mágneses resonancia (NMR) spektroszkópia ultraibolya (UV)spektrum részecske méret eloszlás felületi felszín scanning elektron mikroszkópia Preformulálási Adatok Oldódási egyensúlyok ph oldhatóság pka meghatározás Log P Log D gyorsított fizikai and kémiai szilárd és oldat stabilitás 94

95 Amfetamin származékok IR jellemzése 95

96 Amfetamin származékok IR jellemzése O O R-NH 2 NaBH 4 O HN 96

97 Természetes eredetű extraktumok IR jellemzése 97

98 Infravörös spektroszkópia Elönyök Hátrányok 1.Gyors, olcsó, egyszerü technika 2. Minden halmazállapotban használható (gáz, folyadék, szilárd) 3. Kis anyagmennyiség 4. Sokrétű Információ 5. Kvalitativ és kvantitativ célokra 6. Biológai kölcsönhatásokra 1. Frekvencia függő Érzékenység 2. Pontosság 3. Reprodukálhatóság 4. Információ szeparálás 5. Mintaelökészítés 6. Felvételi körülmények

99 IR Kvantitativ analizis Lambert-Beer törvény E = lg I o / I = e.c.l e= abszorpciós koefficiens (cm 2 /g) c= koncentráció (g/cm 3 ) l= rétegvastagság (cm) Az abszorpciós koefficiens értéke hullámszámtól függ!

100 Kvantitativ analizis szempontjai Érzékenység hullámszámfüggö A legintenzivebb ill. legszelektívebb, átfedéstöl mentes sáv abszorpciós maximumán végezzük a méréseket. Igen hasonló szerkezetek Eltérö infravörös spektrumok Elegyek komponenseinek IR spektrumai összegezödnek. Egymás melletti mérés roncsolásmentes, gyors, egyszerű Kombinált IR spektroszkópia IR-kromatográfia (GC,TLC, HPLC, CE) IR- spektrális módszerek (MS, NMR, UV, Röntgen) Dinamikus IR-módszerek (Ipari folyamatok követése, komponensarányok egyidejű vizsgálata)

101 Kvantitativ analizis korlátai Túlságosan sávdús spektrumok A legfeljebb 3-4 komponensű elegy vizsgálható. Abszorpciós sávok intenzitása jelentősen eltér Nincs általánosan megadható érzékenység. Főkomponens pontossága 1-2 % Komponensek közötti kölcsönhatás Felvételi körülmények azonosságának biztositása Kombinált módszerek hibái összeadódnak. Referencia és standard anyagok biztosítása Módszervalidálás független módszerrel is!

102 IR spektroszkópia hibaforrásai Sugárzási veszteség (reflexió, szóródás ) Minta nem megfelelő szemcseméretei Minta inhomogenitás Készülék szórt fényének zavaró hatása Pontatlan rétegvastagság meghatározás Készülék instabil müködése Sávok átfedése Lambert-Beer törvénytöl való eltérés

103 Mérési eljárások az IR-spektroszkópiában Kompenzációs módszer Referencia sugárútba helyezett referencia anyaggal kompenzálunk Alapvonal módszer Spektrum kompezálatlan részét megfelelő kiértékeléssel küszöböljük ki Extinkciókülönbség módszere Két különböző hullámszámnál mért extinkció különbségét határozzuk meg Differenciál módszer Átfedő abszorpciós maximumok esetén a csúcsok jól elkülöníthetőek.

104 Standardok és belső standardok Standard (tiszta anyag, alkotó komponens) Kvalitativ azonositás, tisztaság Kvantitativ kalibrációs sorozat készítése Belső standard- (inert, független anyag) abszorpciós koefficiensek nem határozhatók meg. Intenziv abszorpciós sávú, de nem sávdús anyagok. Koncentráció % között legyen.

105 Megbízhatóság és pontosság

106 Térbeli feloldóképesség

107

108 Borok szerves savtartalmának analizise Fourier-transform infravörös spektroszkópiával Totál savtartalom : cm -1 Egyedi deformációs rezgések pl. citromsav : cm -1

109 Motorolajok zsiralkohol és zsirsavészter tartalmának meghatározása 3604 és 1743cm -1 értékeknél

110 110

111 111

112 Izomrostok collagén szerkezetének FT-IR vizsgálata 1,690 cm-1 (parallel β-sheets), ca. 1,680 cm-1 (anti-parallel β-sheets), ca. 1,668 cm-1 (β-turns), ca. 1,658 cm-1 (α-helix), ca. 1,647 cm-1 (unordered), 1,638 cm-1 (triple helix), ca cm-1 (parallel β-sheets), and ca. 1,612 cm-1 (β-turns).

113 Ancient biodeterioration: an FT Raman spectroscopic study of mammoth and elephant ivory

114 Fourier transform infrared imaging of osteoarthritis

115 Biohatárfelületek FTIR jellemzése Biomolekulát csatoló linker (pl.. antitest) immobilizálása Szilikon szubsztráton MPS models a tiny antibody!

116 Karbamid csatolás követése

117 Szukcinimid képzödés (evidencia tioéter kötés kialakulására)

118 Attenuated Total Reflection (ATR) Multiple internal reflection: IR in IR out In-situ wet chemistry/electrochemistry contact IR in liquid out electrodes IR out liquid in Multiple internal transmission: (Handbook of Vibrational Spectroscopy, Wiley, Vol.1, p. 1117, 2002) IR in IR out Buried interface

119 Klinikai kémia reagensek nélkül? IR technika klinikailag relevans testfolyadék komponensek meghatározására

120 Nem invázív glukózmérés

121 Infravörös diagnosztika Testfolyadékok analizise Karbamid, kreatinin, protein, aceton, tejsav Termográfia Pl. Gyulladásos folyamatok 121

122 122

123 Infravörös diagnosztika 123

124 Infravörös alkalmazások 124

125 Infravörös alkalmazások 125

126 Infravörös alkalmazások 126

127 Infravörös alkalmazások 127

128 Infravörös alkalmazások 128

129 Infravörös alkalmazások 129

130 Köszönöm a figyelmet! 130

131 Köszönöm a figyelmet! 131

Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet Infravörös spektroszkópia Kökösi József Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet Infravörös Spektroszkópia A molekula funkciós csoportjaiban zajló rezgési és rotációs változások információinak elemzése

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Fény és anyag kölcsönhatása! Optikai módszerek Fényelnyelés mérése (Abszorpción alapul) Fénykibocsátás mérése (Emisszión alapul) Atomspektroszkópiai módszerek

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 1 2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 01/2005:20224 Az infravörös spektrofotométereket a 4000 650 cm -1 (2,5 15,4 µm) közti, illetve néhány esetben egészen a 200 cm

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével Bartalné Berceli Mónika BME VBK ABÉT NIR Klub, Budapesti Corvinus Egyetem, 2015. október 6. 2. Búza összetétele (sz.a.)

Részletesebben

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb. Szervetlen komponensek analízise A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.) A fény λ i( k r ωt + φ0 ) Elektromágneses sugárzás E( r,

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÉMIA. vetített anyag és egyéb infók helye!!!!!!!

ÁLTALÁNOS KÉMIA. vetített anyag és egyéb infók helye!!!!!!! ÁLTALÁNOS KÉMIA Előadó: Dr. Pasinszki Tibor kémiai épület 647-es szoba tel.: 16-11 e-mail: pasinszki@chem.elte.hu Tantárgy honlapja: http://tpasinszki.web.elte.hu/magyar/altkem.htm vetített anyag és egyéb

Részletesebben

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei: Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. Smeller László A molekuláris szerkezet és dinamika vizsgáló módszereinek áttekintése

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Budapest, 2011. október 27. www.meetthescientist.hu

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Detektorok tulajdonságai

Detektorok tulajdonságai DETEKTOROK A detektor feladata a kiáramló eluensben mérni az összetevő pillanatnyi koncentrációját. A közvetlenül mért detektorjel általában nem maga a koncentráció, hanem annak valamilyen függvénye. Detektor

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia Bevezetés Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia Kamarás Katalin MTA Szilárdtestfizikai Kutató Intézet Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Részletesebben

A lézer alapjairól (az iskolában)

A lézer alapjairól (az iskolában) A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Biomolekuláris szerkezeti dinamika Kísérletek, mérések célja Biomolekuláris szerkezeti dinamika Kellermayer Miklós Biomolekuláris szerkezet és működés pontosabb megismerése (folyamatok, állapotok, átmenetek, kölcsönhatások, stb.) Rádióspektroszkópiák

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATK 2003. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

Feladatok haladóknak

Feladatok haladóknak Feladatok haladóknak Szerkesztő: Magyarfalvi Gábor és Varga Szilárd (gmagyarf@chem.elte.hu, szilard.varga@bolyai.elte.hu) Feladatok A formai követelményeknek megfelelő dolgozatokat a nevezési lappal együtt

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia

Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia 1. Az infravörös spektroszkópia spektrális tartományai és a vizsgálható molekuláris

Részletesebben

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés A spektroszkópia, spektrofotometria az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Az igen sokféle mérési technika közös alapja az, hogy az anyagok molekuláris,-

Részletesebben

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Lézerek Lézerek A lézerműködés feltételei Lézerek osztályozása Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Extrém energiák Alkalmazások A lézerműködés feltételei

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) Lengyel Krisztián MTA SZFKI Kristályfizikai osztály 2011. november 14. OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 Tartalom A LiNbO 3 kristály és

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: 8.30. Általános radiológia - előadás

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: 8.30. Általános radiológia - előadás 1 2 Röntgen Osztály 9-15 8.00 10.00 2. illetve 5. csoport 11.00 13.00 1. illetve 4. csoport 13.00 15.00 3. illetve 6. csoport 3 4 Sebészeti röntgenvizit: 8.30 5 6 Honlapok www. univet.hu egységek sebészet

Részletesebben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben Jankovics Péter Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 2010. január 14. A QQQ analizátor felépítése Forrás: Introducing the

Részletesebben

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kötések kialakítása - oktett elmélet Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek elsődleges kémiai kötések Kötések

Részletesebben

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek

Anyagvizsgálati módszerek Anyagvizsgálati módszerek tételsor 1. A TOC (total organic carbon) meghatározás, az egyes méréseknek mi az elve? 2. Mi a Soxhlet extraktor működési elve, mire használják? 3. Kőszenek kénmegoszlása és mi

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

1. Atomspektroszkópia 1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC Az alkalmazott nagy nyomás (100-1000 bar) lehetővé teszi nagyon finom szemcsézetű töltetek (2-10 μm) használatát, ami jelentősen megnöveli

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 6. hét

Kémiai alapismeretek 6. hét Kémiai alapismeretek 6. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék biner 2013. október 7-11. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c Egyensúly:

Részletesebben

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17.

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17. SUGÁRZÁSOK. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK. Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17. MI A SUGÁRZÁS? ENERGIA TERJEDÉSE A TÉRBEN RÉSZECSKÉK VAGY HULLÁMOK HALADÓ MOZGÁSA RÉVÉN Részecske: α-, β-sugárzás

Részletesebben

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra):

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra): Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): Szerves Vegyületek Szerkezete. Kötéselmélet Lewis kötéselmélet; atompálya, molekulapálya; molekulapálya elmélet; átlapolódás, orbitálok hibridizációja; molekulák

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÉMIA. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

KÉMIA. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2015 KÉMIA Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2017. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), elsı kérdésünk valószínőleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen

Részletesebben

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas)

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas) KABNIL-VEGY VEGYÜLETEK (XVEGYÜLETEK) aldehidek ketonok ' muszkon (pézsmaszarvas) oxocsoport: karbonilcsoport: Elnevezés Aldehidek szénhidrogén neve + al funkciós csoport neve: formil + triviális nevek

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer A kémiai kötés Kémiai

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis

Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis Témakörök 1. Termikus analízis (alapfogalmak) 2. Termogravimetria 3. Differenciál scanning

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

& Többkomponens gyógyszerkészítmények vizsgálata UV spektroszkópiával

& Többkomponens gyógyszerkészítmények vizsgálata UV spektroszkópiával & Többkomponens gyógyszerkészítmények vizsgálata UV spektroszkópiával Csábi Júlia Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának hallgatója Bevezetés A gyógyszergyártás egyik, ha nem legfontosabb eleme

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához? Fényemisszió 2.45. Az elektromágneses spektrum látható tartománya a 400 és 800 nm- es hullámhosszak között található. Mely energiatartomány (ev- ban) felel meg ennek a hullámhossztartománynak? 2.56. A

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC)

Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC) Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC) Fekete Jenő, Bobály Balázs Az elválasztástechnika korszerű módszerei Az alapok hasonlítanak a folyadékkromatográfiához - Lineáris, elúciós kromatográfia, mozgófázis,

Részletesebben

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9 1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;

Részletesebben

Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia

Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia Vizsgálati módszerek az anyagtudományban Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia Vizsgálati módszerek az anyagtudományban IR spektroszkópia szeptember 24: előadás szeptember 27:

Részletesebben

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBFÁZISÚ, TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK Kétkomponens szilárd-folyadék egyensúlyok Néhány fogalom: - olvadék - ötvözetek - amorf anyagok Állapotok feltüntetése:

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék 2015 1 I. Elméleti bevezető 1.1. Gyógyszerkönyv A Magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica) első

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Mitől függ a kölcsönhatás? VÁLASZ: Az anyag felépítése A sugárzások típusai, forrásai és főbb tulajdonságai A sugárzások és az anyag

Részletesebben

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás A fény Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. 2010. október 19. Huber Tamás PTE ÁOK Biofizikai Intézet E A fény elektromos térerısségvektor hullámhossz A fény kettıs természete: Hullám (terjedéskor)

Részletesebben

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11.

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11. Színképelemzés Romsics Imre 2014. április 11. 1 Más néven: Spektrofotometria A színképből kinyert információkból megállapítható: az atomok elektronszerkezete az elektronállapotokat jellemző kvantumszámok

Részletesebben

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása ifj. Szántay Csaba MTA Kémiai Tudományok Osztálya 2012. február 21. a magspínek pulzus-gerjesztésének értelmezési paradigmája GLOBÁLISAN ELTERJEDT

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Környezetvédelemben felhasznált elektroanalitikai módszerek csoportosítása Potenciometria (ph, Li +, F - ) Voltametria (oldott oxigén) Coulometria

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Fény kölcsönhatása az anyaggal: Fény kölcsönhatása az Fény kölcsönhatása az : szórás, abszorpció, emisszió Kellermayer Miklós Fényszórás A fényszórás mérése, orvosi alkalmazásai Lord Rayleigh (1842-1919) J 0 Light Fényforrás source Rayleigh

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu BIOFIZIKA 2012 11 26 Metodika- 4 Liliom Károly MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu A biofizika előadások temamkája 1. 09-03 Biofizika: fizikai szemlélet, modellalkotás, biometria 2. 09-10 SZÜNET

Részletesebben

OPTIKA. Vozáry Eszter November

OPTIKA. Vozáry Eszter November OPTIKA Vozáry Eszter 2015. November FÉNY Energia: elektromágneses hullám c = λf részecske foton ε = hf Szubjektív érzet látás fény és színérzékelés ELEKTROMÁGNESES SPEKTRUM c = λf ε = hf FÉNY TRANSZVERZÁLIS

Részletesebben

FT-IR alapú fehérje másodlagos szerkezet meghatározás optimálása. TDK dolgozat. Kalocsai Réka

FT-IR alapú fehérje másodlagos szerkezet meghatározás optimálása. TDK dolgozat. Kalocsai Réka FT-IR alapú fehérje másodlagos szerkezet meghatározás optimálása TDK dolgozat Kalocsai Réka I. éves biomérnök M.Sc. hallgató Témavezető: Dr. Gergely Szilveszter egyetemi docens Konzulens: Prof. Salgó András

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:

Részletesebben

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában AAS ICP-MS ICP-AES ICP-AES-sel mérhető elemek ICP-MS-sel mérhető elemek A zavarások felléphetnek: Mintabevitel közben Lángban/Plazmában

Részletesebben

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak.

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Szerves kémia Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Ecetsav Funkciós csoport: Karboxil- Számos biológiailag aktív vegyület karbonsav jellegű vegyület.

Részletesebben

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8 Relay feladatok 1. 24,5 dm 3 25 C-os, standardállapotú metán butadién gázelegyet oxigénfeleslegben elégettünk (a keletkező vízgőz lecsapódott). A folyamat során 1716 kj hő szabadult fel. Mennyi volt a

Részletesebben

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Abszorbciós spektroszkópia

Abszorbciós spektroszkópia Abszorbciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 január 31.) A fény Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal Az abszorbció definíciója Az abszorpció mérése Speciális problémák, esetek Alkalmazások

Részletesebben