Stratégiai tervezés alapjai. Sziklai István (Debrecen, január 30) fóliáinak felhasználásával ásával.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stratégiai tervezés alapjai. Sziklai István (Debrecen, 2006. január 30) fóliáinak felhasználásával ásával."

Átírás

1 Stratégiai tervezés alapjai Sziklai István (Debrecen, január 30) fóliáinak felhasználásával ásával.

2 Lássuk a módszereket

3 A stratégia értelmezése Stratégiai terv: a célállapothoz vezető út Forrás: KPMG

4 Stratégiai megközelítések Evolutív stratégia Jövőkép-vezérelt vezérelt stratégia

5 Evolutív vs.. jövőkép-vezérelt vezérelt stratégia Evolutív stratégia Jövőkép-vezérelt vezérelt stratégia - bázisalapú tervezés - kockázatkerülés - hagyományos tervezési szemlélet - kiterjedt helyzetelemzés - visszafogott változtatások - relatíve kisebb eredmények - nem használja az - jövőképalapú tervezés - innovatív jövőképet igényel - jól kidolgozott jövőkép - jövőkép célokra bontása - nem konvencionális, kreatív - ambíciózus - látványosabb eredmények

6 Stratégiai menedzsment A stratégiai menedzsment egy eszköz a környezet változásaihoz való alkalmazkodásra. A stratégia a célállapot elérésének az átfogó terve A stratégia célokat alkot és ehhez eszközöket rendel, és rendelkezik a megvalósítás fő intézményeiről, folyamatairól. A koncepció a stratégia átfogó, magas szintű megalapozása

7 A stratégiai menedzsment folyamata

8 A stratégiai tervezés folyamata Stratégiaalkotás, tervezés PROGRAMOK/PRIO RÍTÁSOK KORREKCIÓJA SZAKPOLITIKA KORREKCIÓJA Korábbi beavatkozások értékelése Problémák felismerése PROJEKT VÉGREHAJTÁS ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS Átfogó helyzetelemzés Problémák szétválasztása Problémák mély elemzése Problémák kontextusának vizsgálata oksági kapcsolatok

9 Azt átfogó és analitikus /mélyreható/ helyzetelemzés eszközei ÁTFOGÓ makró helyzet, folyamatok (időbeliség) statisztikái (pl:: munkanélküliség alakulása) Statisztikailag megragadható oksági összefüggések vizsgálatai ( pl: : iskolai végzettség vagy területi elhelyezkedés vagy térségi gazdaság teljesítménye és munkanélkülivé válás esélyei) A köztudat vizsgálata: SWOT elemzéssel Kontextus elemzés : a vizsgált probléma környezetének elemzése : jogi szabályozás, az érintettek általánosítható viselkedése/cselekvő stratégiái, Átfogó problémaelemzés- oksági kapcsolatok átfogó elemzése

10 Mélyreható elemzés / az átfogó probléma analitikus szétválasztására építve : egyenként és a kapcsolatok felállításával HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS OKKERESŐ ITÉLETALKOTÁS Fókuszált SWOT Fókuszcsoportok szervezése Egyéni interjú Megfigyelés Esettanulmány Kérdőíves felmérés Leíró adatelemzés, faktor analizis Szakértői panelek szervezése

11 HOGY INDULJUNK NEKI? Ha Ha nincs ötletünk Ha van ötletünk Probléma Cél Probléma Cél meghatározása (CÉDULÁZÁS) PROBLÉMA OKOZAT CÉL CÉLOK OK ESZKÖZÖK

12 A stratégiai szinten történő elemzés eszközei A problémafa és célfa használata

13 A legmegfelelőbb opció kiválasztása A projekt készítés szakaszai LM módszertan m szerint ELEMZŐ SZAKASZ TERVEZŐ SZAKASZ Illesztés/ elemzés Következtetések Problémaelemzés a potenciális érdekeltek beazonosítása. Főbb problémáik, korlátaik és lehetőségeik elemzése, ok okozati összefüggések feltárása. A célok elemzése célok megfogalmazása a feltárt problémák alapján; eszköz végcél összefüggések feltárása Stratégiaelemzés a célok eléréséhez szükséges stratégiák számbavétele, a fő célok meghatározása (átfogó célok és projekt cél) A projekt logika meghatározása Részletes működési terv Logikai keret a projekt szerkezetének meghatározása, belső logikájának tesztelése, a célok kialakítása mérhető feltételek alapján, az eszközök és költségek megállapítása Tevékenységütemezés az egyes tevékenységek sorrendjének és függőségének megállapítása, az átfutási idő becslése, a mérföldkövek meghatározása, felelősségi körök kijelölése Erőforrás ütemezés: a tevékenység ütemezés alapján az erőforrás inputok ütemezése és a költségvetés elkészítése

14 Az elemzés és stratégia közti kapcsolat A problémafa és célfa megalapozza a stratégiát Problémafa Célfa Stratégia

15 A problémafa és célfa alkalmazásának célja Segít meghatározni: Okokat és hatásokat (ne a tüneteket kezeljük, hanem a problémát oldjuk meg!) Eszközök és eredmények Az okok közötti kölcsönhatásokat és az eszközök közötti kölcsönhatásokat Egy kiválasztott stratégiát alapozhat meg Hogy mi része és mi nem része a projektnek

16 Milyen kérdésekre kell választ kapnunk? Mik a valódi problémák? Milyen kapcsolat van/lehet projektek között? Melyek a leghatékonyabb projektek a probléma megoldásához? Mi esik kívül/belül a terven? Hogyan érhetünk el szinergiát a projektek között?

17 Problémafa A létező helyzet negatív tényezőiről ad áttekintő képet Lépései 1. Fő probléma meghatározása az adott helyzetben 2. Kiindulópont keresése 3. Rokon problémák keresése 4. Okok és következmények hierarchiájának meghatározása 5. Alulra a direkt okok, felülre a direkt következmények 6. Oksági láncolatok végigvezetése 7. Érvényesség és teljesség ellenőrzése

18 PROJEKTTERVEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT LOGIKAI KERETMÓDSZER PROBLÉMAFA Ok-okozati összefüggések Legáltalánosabb probléma Idevezető problémák Konkrét okok a problémák előidézésére

19 Problémafa példa Negyven feletti nők a munkaerőpiacon A negyven év feletti nők nem tudnak elhelyezkedni A negyven év feletti nőket diszkrimináció éri a munkaadók részéről Okozati láncolat Nem tudnak messzire járni dolgozni Nincs piacképes szakismeretük Nem értenek a számítógéphez Tradicionális családi munkamegosztás

20 Problémafa példa Magas térségi munkanélküliség Erőtlen belső vállalkozások Külső vállalkozók nincsenek Rossz közlekedés Képzetlen munkaerő Nincs Megfelelő terület Belső Konkurencia harc Tőkehiány Hiányos állalkozási ismeretek Repülőtér 3 óránál több idő alatt érhető el Kátyúsak Az utak Képzettek elvándorolnak Nincsenek Átképző tanfolyamok Hiányzik a csatornázás Területet Kell kisajátítani Sokan vannak Egyazon területen Túl kicsik Nincs hitel intézet Nincs képző intézmény Nincs pénz képzésre

21 A problémák komplexitása Problémafa Hatások Negatív helyzet Okok

22 Negatív helyzet: Átfogó probléma Leírja a gazdasági / társadalmi környezeti problémákat A konkrét helyzet fölötti szint Gyakran a társadalmi /környezeti/ gazdasági problémák kombinációja

23 Gyakorlat 1. Gyakorlat 1. Felhasználás: Probléma- és célfa használható arra, hogy csoportosan elemezzünk egy bizonyos területet vagy szektort 1. LÉPÉS: Határozzuk meg a központi problémát; Beszéljük meg, hogy mi lesz a témája az elemzésnek. Figyelem! A központi probléma egy negatív helyzetet ad, aminek vannak okai és hatásai. A stratégiai programozásnál a negatív helyzet általában okozat, tehát a konkrét projektek szintje felett n lépéssel helyezkedik el Rendelkezésre álló idő: 20 perc

24 2. lépés Vessük fel ötleteinket az ide tartozó okok(1) problémák(2) és hatások (3) tekintetében. Dolgozzatok kisebb (5 fős) csoportokban és írjatok minden felvetést (okot, hatást, problémát) egy öntapadós kártyára (egy kártyára csak egyet) Rendelkezésre álló idő: 30 perc

25 3. lépés Ellenőrizzük, hogy a negatív helyzettel kapcsolatos magyarázatok érthetőek-e Beszéljük meg a kártyákat és vizsgáljuk meg, hogy mindenki ugyanazt érti-e az adott felvetésen; vannak-e azonos jelentésű, csak éppen másként megfogalmazott leírások; a felvetések valós problémákat tükröznek-e; a felvetések nem tartalmaznak-e átfogó megoldásokat, feltételezések. Rendelkezésre álló idő 30 perc!

26 4. lépés Határozzuk meg az ok-okozat(hatás) viszonyokat Próbáljunk meg logikus elrendezést találni az okok és hatások viszonylatában (okok alul) Rendezzük el a kártyákat (egy nagy papíron/padon/táblán) és a viszonyoknak megfelelően húzzunk nyilakat közöttük. Állítsuk fel a problémafát. (Kezdjük a központi problémával / negatív helyzettel)

27 5. lépés Ellenőrizzék, hogy az eredmény teljeskörűe Tárgyaljuk meg az okok és hatások elrendezésének logikáját. Gondoljuk át alaposan, hogy minden témát érintettünk-e. Ha szükséges, egészítsük ki a problémafát, vagy rendezzük át a viszonylatokat.

28

29 Célfa Hatások Pozitív helyzet Okok

30 A célfa a negatív helyzet ellentéteként Leírja a jövőbeli helyzetet Meghatározza a jövőbeli helyzet eléréséhez szükséges tevékenységeket A logika ellenőrzése lehetséges!

31 Célfa példa A negyven év feletti nők munkaerőpiaci helyzete javul A női esélyegyenlőség erősödik Eredmény Az atipikus munkavégzési formák (önfoglalkozatás, távmunka) ismertebbek lesznek Képzésekkel nő a célcsoport tudása Informatikai képzéssel erősödik a munkaerőpiaci helyzetük Az önismereti, motivációs, kommunikációs képzés segít

32 CÉLFA - Példa Munkanélküliség csökkentése Belső vállalkozások erősítése Külső vállalkozók vonzása Közlekedés javítása Munkaerő képzése Megfelelő Terület kialakítása Konkurencia Harc csökkentése Tőkeellátás javítása állalkozási Ismeretek növelése Repülőtér összeköttetés Kátyúk javítása Képzettek megtartása Átképző Tanfolyamok szervezése Csatornázás Területek kisajátítása Diverzifikáció Integráció szervezése Hitelintézet alapítása Képző intézmény indítása Ingyenes tanfolyam

33 Célfa > stratégia

34 MUNKAMÓDSZEREK A PROBLÉMÁK ÉS CÉLOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ VALAMILYEN FANTÁZIASERKENTŐ CSOPORTMÓDSZER ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES MI A BRAIN-STORMING? ötlettársítás, ötletroham, ötletgerjesztés, szabad ötlettársítás A A csoportban végzett ötletfeltáró munka, célja, hogy az egyének együttlétéből származó előnyöket hasznosítsák Alkalmazási terület: Várható eredmény: gondolattársítás korlátlan Az intézmény minden szintjén, ötletfelvetés A résztvevők széleskörű bevonása elsősorban probléma feltárásra miatt az eredményt mindenki magáénak tudja

35 SWOT elemzés: az eredmény Erősségek Stabil makrogazdasági környezet Szociális partnerségi megállapodások a társadalmigazdasági kulcskérdésekről Következetesség a kulcspolitikák és a stratégiai irányvonalak területén A foglalkoztatottság erőteljes növekedése/alacsony munkanélküliség A termelékenység erőteljes növekedése A közvetlen külföldi befektetések vonzásának képessége Átlagon felüli a felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők aránya a éves népességen belül Versenyképes fizetési színvonal Lehetőségek e-kereskedelem, információs és kommunikációs technológiai szolgáltatások A nők megnövekedett munkaerőpiaci részvétele A hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci/társadalmi befogadása Az ír diaszpóra és szakképzett bevándorlók Késleltetett társadalmi elöregedés Gazdasági globalizáció Gyengeségek Nyitottság a nemzetközi kereskedelem változásaira Földrajzi helyzet/korlátozott piaci lehetőségek Függés a tengerentúli cégektől A növekedés túlzott koncentrálódása Dublinra, illetve a keleti térségre Egyenlőtlen régióközi növekedés Belföldi közúti és vasúti infrastruktúra A termelés hozzáadott értéke növelésének szükségessége Városi és vidéki társadalmi kirekesztődéstől sújtott csoportok Az idősebbek alacsony iskolázottsága Veszélyek Korlátozott munkaerő- és készségkínálat Elégtelen befektetés a kis- és középvállalati képzésekbe Euró/brit font árfolyam-ingadozások Inflációs veszélyek Környezeti terhelés Nem megfelelő tempójú alkalmazkodás a piaci változásokhoz BELSŐ! KÜLSŐ!

36 SWOT elemzés: erősségek Az ír r gazdaság g munkaerőpiaci szempontú SWOT elemzése. ERŐSSÉGEK Stabil makrogazdasági gi környezetk Szociális partnerségi megállapod llapodások a társadalmit rsadalmi-gazdasági gi kulcskérd rdésekről Következetesség g a kulcspolitikák és s a stratégiai irányvonalak terület letén A foglalkoztatottság g erőteljes növekedn vekedése/alacsony munkanélk lküliség A termelékenys kenység g erőteljes növekedn vekedése A közvetlen k külfk lföldi ldi befektetések vonzásának nak képessk pessége Átlagon felüli li a felsőfok fokú szakképes pesítéssel ssel rendelkezők k aránya a éves népessn pességen belül Versenyképes fizetési színvonal

37 SWOT elemzés: gyengeségek Az ír r gazdaság g munkaerőpiaci szempontú SWOT elemzése. GYENGESÉGEK Nyitottság g a nemzetközi zi kereskedelem változv ltozásaira Földrajzi helyzet/korlátozott tozott piaci lehetőségek Függés s a tengerentúli cégektc gektől A növekedn vekedés s túlzott t koncentrálódása Dublinra,, illetve a keleti térst rségre Egyenlőtlen régir gióközi növekedn vekedés Belföldi ldi közúti k és s vasúti infrastruktúra A termelés s hozzáadott értéke növeln velésének szüks kségessége Városi és s vidéki társadalmi t kirekesztődést stől l sújtott s csoportok Az idősebbek alacsony iskolázotts zottsága

38 SWOT elemzés: lehetőségek Az ír r gazdaság g munkaerőpiaci szempontú SWOT elemzése. e-kereskedelem, informáci ciós és s kommunikáci ciós technológiai szolgáltat ltatások A nők n k megnövekedett munkaerőpiaci részvr szvétele A hátrh trányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci/t piaci/társadalmi befogadása Az ír r diaszpóra és s szakképzett bevándorl ndorlók Késleltetett társadalmi t elöreged regedés Gazdasági globalizáci ció

39 SWOT elemzés: veszélyek Az ír r gazdaság g munkaerőpiaci szempontú SWOT elemzése. Korlátozott munkaerő- és s készsk szségkínálat Elégtelen befektetés s a kis- és s középvk képzésekbe Euró/brit font árfolyam-ingadozások Infláci ciós s veszélyek pvállalati Környezeti terhelés Nem megfelelő tempójú alkalmazkodás s a piaci változv ltozásokhoz

40 SWOT elemzés: lépésről-lépésre lépésre Minden érintett! 1. Szabad ötletelés Meghatározott idő Min. 20 javaslat szempontonként 2. Szerkesztés Tömörebben, szabatosabban! Szempontról szempontra Legfontosabb pont

41 SWOT ANALIZIS KERESZTTÁBLA ERŐSSÉGEK Lehetőségek-Erősség LEHETŐSÉGEK stratégia Használd ki az lehetőségeidet, 1 X 2 3 VESZÉLYEK 1 GYENGESÉGEK hogy bővítsd az előnyöket X X X X Veszélyek-Erősség stratégia Használd ki az erősségeidet, hogy elkerüld a veszélyeket Lehetőségek-Gyengeségek stratégia Építs a lehetőségekre, hogy ellensúlyozd a gyengeségeket X X Veszélyek-Gyengeségek stratégia Csökkensd a gyengeségeket, és kerüld el a veszélyeket X

42 Logikai keretmátrix Tervezési és menedzsment eszköz célorientált Célkitűzés-meghatározás kulcsszerepe van a tervezésben monitorozásban értékelésben

43 Logikai keretmátrix Leírás A sikeresség mutatói A mutatók mérése Előfeltevések és rizikófaktorok Átfogó célkitűzés Az átfogó célkitűzés elérésének mutatói Hatás indikátorok Információforrások és módszerek a teljesítmény igazolásához. Konkrét (projekt) célkitűzés A konkrét célkitűzés elérésének mutatói Cél indikátorok Információforrások és módszerek a teljesítmény igazolásához. Előfeltevések az átfogó célkitűzések megvalósulásához Eredmények Az eredmények elérésének mutatói Eredmény indikátorok Információforrások és módszerek a teljesítmény igazolásához. Előfeltevések a konkrét célkitűzések megvalósulásához Tevékenységek Bemenet (input): szükséges emberi és dologi erőforrások A szükséges emberi és dologi erőforrások költségei Előfeltevések az eredmények megvalósulásához

44 Logikai keretmátrix lépésről-lépésre lépésre ELEMZÉSI FÁZIS 1. lépés: l érintett érdekcsoportok elemzése 2. lépés: l problémaelemz maelemzés 3. lépés: l célkitűzés-elemzés TERVEZÉSI FÁZIS 4. lépés: l a beavatkozási logika meghatároz rozása 5. lépés: l az előfeltev feltevések és s a rizikófaktorok meghatároz rozása 6. lépés: l az indikátorok azonosítása sa 7. lépés: l tevékenys kenységütemezés 8. lépés: l költsk ltségvetés készítése se

45 Problémaelemzés Célkitűzés-meghatározás alapja Érintettek bevonásával Lépések: Azonosítsuk a terület fontosabb problémáit. Problémafa készítése ok-okozati okozati összefüggések alapján.

46 Higher education does Poorly coordinated & inefficient distribution of welfare assistance to vulnerable groups, especially in the earthquake region Problémaelemzés Unclear & inadequate legislation for social security & social justice Poor coordination of Social law given low policy form ulation priority by government & populace not provide professional profiles required by the labour market No system of training in social work at higher education level No higher education No further education courses available in training courses for social law & social work current social workers problémafa = ok-okozati okozati összefüggésekbe helyezett problémák azonosítsuk a kulcsproblémát építsünk fát a kulcsprobléma köré Ha az A a B oka, alá helyezzük Ha az A a B következménye, fölé helyezzük Ha egyik sem, mellétesszük

47 Célkitűzés-elemzés Problémafa: A A jelenlegi helyzet negatívumai kulcsprobléma Ok-okozati kapcsolatok Célkitűzés-fa: A A kívánt jövőbeli helyzet pozitívumai konkrét célkitűzés Eszköz-eredmény összefüggések Poorly coordinated & inefficient distribution of welfare assistance to vulnerable groups, especially in the earthquake region Poorly coordinated & inefficient distribution of welfare assistance to vulnerable groups, especially in the earthquake region Unclear & inadequate legislation for social security & social justice Higher education does not provide professional profiles required by the labour market Unclear & inadequate legislation for social security & social justice Higher education does not provide professional profiles required by the labour market Poor coordination of policy formulation Social law given low priority by government & populace No system of training in social work at higher education level Poor coordination of policy formulation Social law given low priority by government & populace No system of training in social work at higher education level No higher education courses available in social law & social work No further education training courses for current social workers No higher education courses available in social law & social work No further education training courses for current social workers

48 Célkitűzések megfogalmazása Konkrét t S Mérhető M Pontos A Reális R Megfogható ütemezhető) ) T

49 Stratégiaalkotás Legislation for social security & social justice rationalised & improved Improved coordination & efficiency of distribution of welfare assistance to vulnerable groups, especially in the earthquake region To contribute to the reform of the higher education system in the Partner States Improved coordination of policy formulation Social law given higher priority by government & populace To create a system for training in social work at higher education level BA and MA courses in social work at university X recognised by the Ministry of Education Distance learning centre of further education for current social workers Határozzuk meg, mi kerüljön a projektbe (célkitűzéscsoport) stratégia: : szorosan összefüggő célkitűzések csoportja Gondoljuk át, hogy megvalósíthatók-e! e! Véglegesítsük a konkrét és az általános célkitűzést, valamint az eredményeket

50 Problémafa Hiányos felkészültség az Európai Szociális Alap fogadására Magyarország nincs felkészülve az EQUAL program fogadására Nincs EQUAL programozóvégrehajtó struktúra kialakítva A potenciális pályázók felkészületlenek az EQUAL fogadására Nincsenek kijelölve az EQUAL végrehajtásában közreműködő különböző szervezetek Kevés a tervezői kapacitás az EQUAL programozásához A potenciális pályázók nem ismerik az EQUAL-t és előírásait A potenciális pályázóknak kevés gyakorlatuk van a partnerségi együttműködésekben

51 Célkitűzésfa Felkészülés az Európai Szociális Alap fogadására, végrehajtására Felkészülés az EQUAL fogadására, végrehajtására Az EQUAL végrehajtó struktúra kialakítása és felkészítése a program lebonyolítására A potenciális pályázók felkészítése az EQUAL fogadására és előírásoknak megfelelő lebonyolítására Az EQUAL végrehajtásában közreműködő különböző szervezetek kijelölése A tervezői kapacitás megerősítése az EQUAL programozásához A potenciális pályázók megismertetése az EQUAL programmal és előírásaival A potenciális pályázóknak partnerségi együttműködéseinek elősegítése

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008.

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008. Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle Magyarország Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick 2008. December GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD (Gazdasági

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben