Stratégiai tervezés alapjai. Sziklai István (Debrecen, január 30) fóliáinak felhasználásával ásával.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stratégiai tervezés alapjai. Sziklai István (Debrecen, 2006. január 30) fóliáinak felhasználásával ásával."

Átírás

1 Stratégiai tervezés alapjai Sziklai István (Debrecen, január 30) fóliáinak felhasználásával ásával.

2 Lássuk a módszereket

3 A stratégia értelmezése Stratégiai terv: a célállapothoz vezető út Forrás: KPMG

4 Stratégiai megközelítések Evolutív stratégia Jövőkép-vezérelt vezérelt stratégia

5 Evolutív vs.. jövőkép-vezérelt vezérelt stratégia Evolutív stratégia Jövőkép-vezérelt vezérelt stratégia - bázisalapú tervezés - kockázatkerülés - hagyományos tervezési szemlélet - kiterjedt helyzetelemzés - visszafogott változtatások - relatíve kisebb eredmények - nem használja az - jövőképalapú tervezés - innovatív jövőképet igényel - jól kidolgozott jövőkép - jövőkép célokra bontása - nem konvencionális, kreatív - ambíciózus - látványosabb eredmények

6 Stratégiai menedzsment A stratégiai menedzsment egy eszköz a környezet változásaihoz való alkalmazkodásra. A stratégia a célállapot elérésének az átfogó terve A stratégia célokat alkot és ehhez eszközöket rendel, és rendelkezik a megvalósítás fő intézményeiről, folyamatairól. A koncepció a stratégia átfogó, magas szintű megalapozása

7 A stratégiai menedzsment folyamata

8 A stratégiai tervezés folyamata Stratégiaalkotás, tervezés PROGRAMOK/PRIO RÍTÁSOK KORREKCIÓJA SZAKPOLITIKA KORREKCIÓJA Korábbi beavatkozások értékelése Problémák felismerése PROJEKT VÉGREHAJTÁS ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS Átfogó helyzetelemzés Problémák szétválasztása Problémák mély elemzése Problémák kontextusának vizsgálata oksági kapcsolatok

9 Azt átfogó és analitikus /mélyreható/ helyzetelemzés eszközei ÁTFOGÓ makró helyzet, folyamatok (időbeliség) statisztikái (pl:: munkanélküliség alakulása) Statisztikailag megragadható oksági összefüggések vizsgálatai ( pl: : iskolai végzettség vagy területi elhelyezkedés vagy térségi gazdaság teljesítménye és munkanélkülivé válás esélyei) A köztudat vizsgálata: SWOT elemzéssel Kontextus elemzés : a vizsgált probléma környezetének elemzése : jogi szabályozás, az érintettek általánosítható viselkedése/cselekvő stratégiái, Átfogó problémaelemzés- oksági kapcsolatok átfogó elemzése

10 Mélyreható elemzés / az átfogó probléma analitikus szétválasztására építve : egyenként és a kapcsolatok felállításával HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS OKKERESŐ ITÉLETALKOTÁS Fókuszált SWOT Fókuszcsoportok szervezése Egyéni interjú Megfigyelés Esettanulmány Kérdőíves felmérés Leíró adatelemzés, faktor analizis Szakértői panelek szervezése

11 HOGY INDULJUNK NEKI? Ha Ha nincs ötletünk Ha van ötletünk Probléma Cél Probléma Cél meghatározása (CÉDULÁZÁS) PROBLÉMA OKOZAT CÉL CÉLOK OK ESZKÖZÖK

12 A stratégiai szinten történő elemzés eszközei A problémafa és célfa használata

13 A legmegfelelőbb opció kiválasztása A projekt készítés szakaszai LM módszertan m szerint ELEMZŐ SZAKASZ TERVEZŐ SZAKASZ Illesztés/ elemzés Következtetések Problémaelemzés a potenciális érdekeltek beazonosítása. Főbb problémáik, korlátaik és lehetőségeik elemzése, ok okozati összefüggések feltárása. A célok elemzése célok megfogalmazása a feltárt problémák alapján; eszköz végcél összefüggések feltárása Stratégiaelemzés a célok eléréséhez szükséges stratégiák számbavétele, a fő célok meghatározása (átfogó célok és projekt cél) A projekt logika meghatározása Részletes működési terv Logikai keret a projekt szerkezetének meghatározása, belső logikájának tesztelése, a célok kialakítása mérhető feltételek alapján, az eszközök és költségek megállapítása Tevékenységütemezés az egyes tevékenységek sorrendjének és függőségének megállapítása, az átfutási idő becslése, a mérföldkövek meghatározása, felelősségi körök kijelölése Erőforrás ütemezés: a tevékenység ütemezés alapján az erőforrás inputok ütemezése és a költségvetés elkészítése

14 Az elemzés és stratégia közti kapcsolat A problémafa és célfa megalapozza a stratégiát Problémafa Célfa Stratégia

15 A problémafa és célfa alkalmazásának célja Segít meghatározni: Okokat és hatásokat (ne a tüneteket kezeljük, hanem a problémát oldjuk meg!) Eszközök és eredmények Az okok közötti kölcsönhatásokat és az eszközök közötti kölcsönhatásokat Egy kiválasztott stratégiát alapozhat meg Hogy mi része és mi nem része a projektnek

16 Milyen kérdésekre kell választ kapnunk? Mik a valódi problémák? Milyen kapcsolat van/lehet projektek között? Melyek a leghatékonyabb projektek a probléma megoldásához? Mi esik kívül/belül a terven? Hogyan érhetünk el szinergiát a projektek között?

17 Problémafa A létező helyzet negatív tényezőiről ad áttekintő képet Lépései 1. Fő probléma meghatározása az adott helyzetben 2. Kiindulópont keresése 3. Rokon problémák keresése 4. Okok és következmények hierarchiájának meghatározása 5. Alulra a direkt okok, felülre a direkt következmények 6. Oksági láncolatok végigvezetése 7. Érvényesség és teljesség ellenőrzése

18 PROJEKTTERVEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT LOGIKAI KERETMÓDSZER PROBLÉMAFA Ok-okozati összefüggések Legáltalánosabb probléma Idevezető problémák Konkrét okok a problémák előidézésére

19 Problémafa példa Negyven feletti nők a munkaerőpiacon A negyven év feletti nők nem tudnak elhelyezkedni A negyven év feletti nőket diszkrimináció éri a munkaadók részéről Okozati láncolat Nem tudnak messzire járni dolgozni Nincs piacképes szakismeretük Nem értenek a számítógéphez Tradicionális családi munkamegosztás

20 Problémafa példa Magas térségi munkanélküliség Erőtlen belső vállalkozások Külső vállalkozók nincsenek Rossz közlekedés Képzetlen munkaerő Nincs Megfelelő terület Belső Konkurencia harc Tőkehiány Hiányos állalkozási ismeretek Repülőtér 3 óránál több idő alatt érhető el Kátyúsak Az utak Képzettek elvándorolnak Nincsenek Átképző tanfolyamok Hiányzik a csatornázás Területet Kell kisajátítani Sokan vannak Egyazon területen Túl kicsik Nincs hitel intézet Nincs képző intézmény Nincs pénz képzésre

21 A problémák komplexitása Problémafa Hatások Negatív helyzet Okok

22 Negatív helyzet: Átfogó probléma Leírja a gazdasági / társadalmi környezeti problémákat A konkrét helyzet fölötti szint Gyakran a társadalmi /környezeti/ gazdasági problémák kombinációja

23 Gyakorlat 1. Gyakorlat 1. Felhasználás: Probléma- és célfa használható arra, hogy csoportosan elemezzünk egy bizonyos területet vagy szektort 1. LÉPÉS: Határozzuk meg a központi problémát; Beszéljük meg, hogy mi lesz a témája az elemzésnek. Figyelem! A központi probléma egy negatív helyzetet ad, aminek vannak okai és hatásai. A stratégiai programozásnál a negatív helyzet általában okozat, tehát a konkrét projektek szintje felett n lépéssel helyezkedik el Rendelkezésre álló idő: 20 perc

24 2. lépés Vessük fel ötleteinket az ide tartozó okok(1) problémák(2) és hatások (3) tekintetében. Dolgozzatok kisebb (5 fős) csoportokban és írjatok minden felvetést (okot, hatást, problémát) egy öntapadós kártyára (egy kártyára csak egyet) Rendelkezésre álló idő: 30 perc

25 3. lépés Ellenőrizzük, hogy a negatív helyzettel kapcsolatos magyarázatok érthetőek-e Beszéljük meg a kártyákat és vizsgáljuk meg, hogy mindenki ugyanazt érti-e az adott felvetésen; vannak-e azonos jelentésű, csak éppen másként megfogalmazott leírások; a felvetések valós problémákat tükröznek-e; a felvetések nem tartalmaznak-e átfogó megoldásokat, feltételezések. Rendelkezésre álló idő 30 perc!

26 4. lépés Határozzuk meg az ok-okozat(hatás) viszonyokat Próbáljunk meg logikus elrendezést találni az okok és hatások viszonylatában (okok alul) Rendezzük el a kártyákat (egy nagy papíron/padon/táblán) és a viszonyoknak megfelelően húzzunk nyilakat közöttük. Állítsuk fel a problémafát. (Kezdjük a központi problémával / negatív helyzettel)

27 5. lépés Ellenőrizzék, hogy az eredmény teljeskörűe Tárgyaljuk meg az okok és hatások elrendezésének logikáját. Gondoljuk át alaposan, hogy minden témát érintettünk-e. Ha szükséges, egészítsük ki a problémafát, vagy rendezzük át a viszonylatokat.

28

29 Célfa Hatások Pozitív helyzet Okok

30 A célfa a negatív helyzet ellentéteként Leírja a jövőbeli helyzetet Meghatározza a jövőbeli helyzet eléréséhez szükséges tevékenységeket A logika ellenőrzése lehetséges!

31 Célfa példa A negyven év feletti nők munkaerőpiaci helyzete javul A női esélyegyenlőség erősödik Eredmény Az atipikus munkavégzési formák (önfoglalkozatás, távmunka) ismertebbek lesznek Képzésekkel nő a célcsoport tudása Informatikai képzéssel erősödik a munkaerőpiaci helyzetük Az önismereti, motivációs, kommunikációs képzés segít

32 CÉLFA - Példa Munkanélküliség csökkentése Belső vállalkozások erősítése Külső vállalkozók vonzása Közlekedés javítása Munkaerő képzése Megfelelő Terület kialakítása Konkurencia Harc csökkentése Tőkeellátás javítása állalkozási Ismeretek növelése Repülőtér összeköttetés Kátyúk javítása Képzettek megtartása Átképző Tanfolyamok szervezése Csatornázás Területek kisajátítása Diverzifikáció Integráció szervezése Hitelintézet alapítása Képző intézmény indítása Ingyenes tanfolyam

33 Célfa > stratégia

34 MUNKAMÓDSZEREK A PROBLÉMÁK ÉS CÉLOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ VALAMILYEN FANTÁZIASERKENTŐ CSOPORTMÓDSZER ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES MI A BRAIN-STORMING? ötlettársítás, ötletroham, ötletgerjesztés, szabad ötlettársítás A A csoportban végzett ötletfeltáró munka, célja, hogy az egyének együttlétéből származó előnyöket hasznosítsák Alkalmazási terület: Várható eredmény: gondolattársítás korlátlan Az intézmény minden szintjén, ötletfelvetés A résztvevők széleskörű bevonása elsősorban probléma feltárásra miatt az eredményt mindenki magáénak tudja

35 SWOT elemzés: az eredmény Erősségek Stabil makrogazdasági környezet Szociális partnerségi megállapodások a társadalmigazdasági kulcskérdésekről Következetesség a kulcspolitikák és a stratégiai irányvonalak területén A foglalkoztatottság erőteljes növekedése/alacsony munkanélküliség A termelékenység erőteljes növekedése A közvetlen külföldi befektetések vonzásának képessége Átlagon felüli a felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők aránya a éves népességen belül Versenyképes fizetési színvonal Lehetőségek e-kereskedelem, információs és kommunikációs technológiai szolgáltatások A nők megnövekedett munkaerőpiaci részvétele A hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci/társadalmi befogadása Az ír diaszpóra és szakképzett bevándorlók Késleltetett társadalmi elöregedés Gazdasági globalizáció Gyengeségek Nyitottság a nemzetközi kereskedelem változásaira Földrajzi helyzet/korlátozott piaci lehetőségek Függés a tengerentúli cégektől A növekedés túlzott koncentrálódása Dublinra, illetve a keleti térségre Egyenlőtlen régióközi növekedés Belföldi közúti és vasúti infrastruktúra A termelés hozzáadott értéke növelésének szükségessége Városi és vidéki társadalmi kirekesztődéstől sújtott csoportok Az idősebbek alacsony iskolázottsága Veszélyek Korlátozott munkaerő- és készségkínálat Elégtelen befektetés a kis- és középvállalati képzésekbe Euró/brit font árfolyam-ingadozások Inflációs veszélyek Környezeti terhelés Nem megfelelő tempójú alkalmazkodás a piaci változásokhoz BELSŐ! KÜLSŐ!

36 SWOT elemzés: erősségek Az ír r gazdaság g munkaerőpiaci szempontú SWOT elemzése. ERŐSSÉGEK Stabil makrogazdasági gi környezetk Szociális partnerségi megállapod llapodások a társadalmit rsadalmi-gazdasági gi kulcskérd rdésekről Következetesség g a kulcspolitikák és s a stratégiai irányvonalak terület letén A foglalkoztatottság g erőteljes növekedn vekedése/alacsony munkanélk lküliség A termelékenys kenység g erőteljes növekedn vekedése A közvetlen k külfk lföldi ldi befektetések vonzásának nak képessk pessége Átlagon felüli li a felsőfok fokú szakképes pesítéssel ssel rendelkezők k aránya a éves népessn pességen belül Versenyképes fizetési színvonal

37 SWOT elemzés: gyengeségek Az ír r gazdaság g munkaerőpiaci szempontú SWOT elemzése. GYENGESÉGEK Nyitottság g a nemzetközi zi kereskedelem változv ltozásaira Földrajzi helyzet/korlátozott tozott piaci lehetőségek Függés s a tengerentúli cégektc gektől A növekedn vekedés s túlzott t koncentrálódása Dublinra,, illetve a keleti térst rségre Egyenlőtlen régir gióközi növekedn vekedés Belföldi ldi közúti k és s vasúti infrastruktúra A termelés s hozzáadott értéke növeln velésének szüks kségessége Városi és s vidéki társadalmi t kirekesztődést stől l sújtott s csoportok Az idősebbek alacsony iskolázotts zottsága

38 SWOT elemzés: lehetőségek Az ír r gazdaság g munkaerőpiaci szempontú SWOT elemzése. e-kereskedelem, informáci ciós és s kommunikáci ciós technológiai szolgáltat ltatások A nők n k megnövekedett munkaerőpiaci részvr szvétele A hátrh trányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci/t piaci/társadalmi befogadása Az ír r diaszpóra és s szakképzett bevándorl ndorlók Késleltetett társadalmi t elöreged regedés Gazdasági globalizáci ció

39 SWOT elemzés: veszélyek Az ír r gazdaság g munkaerőpiaci szempontú SWOT elemzése. Korlátozott munkaerő- és s készsk szségkínálat Elégtelen befektetés s a kis- és s középvk képzésekbe Euró/brit font árfolyam-ingadozások Infláci ciós s veszélyek pvállalati Környezeti terhelés Nem megfelelő tempójú alkalmazkodás s a piaci változv ltozásokhoz

40 SWOT elemzés: lépésről-lépésre lépésre Minden érintett! 1. Szabad ötletelés Meghatározott idő Min. 20 javaslat szempontonként 2. Szerkesztés Tömörebben, szabatosabban! Szempontról szempontra Legfontosabb pont

41 SWOT ANALIZIS KERESZTTÁBLA ERŐSSÉGEK Lehetőségek-Erősség LEHETŐSÉGEK stratégia Használd ki az lehetőségeidet, 1 X 2 3 VESZÉLYEK 1 GYENGESÉGEK hogy bővítsd az előnyöket X X X X Veszélyek-Erősség stratégia Használd ki az erősségeidet, hogy elkerüld a veszélyeket Lehetőségek-Gyengeségek stratégia Építs a lehetőségekre, hogy ellensúlyozd a gyengeségeket X X Veszélyek-Gyengeségek stratégia Csökkensd a gyengeségeket, és kerüld el a veszélyeket X

42 Logikai keretmátrix Tervezési és menedzsment eszköz célorientált Célkitűzés-meghatározás kulcsszerepe van a tervezésben monitorozásban értékelésben

43 Logikai keretmátrix Leírás A sikeresség mutatói A mutatók mérése Előfeltevések és rizikófaktorok Átfogó célkitűzés Az átfogó célkitűzés elérésének mutatói Hatás indikátorok Információforrások és módszerek a teljesítmény igazolásához. Konkrét (projekt) célkitűzés A konkrét célkitűzés elérésének mutatói Cél indikátorok Információforrások és módszerek a teljesítmény igazolásához. Előfeltevések az átfogó célkitűzések megvalósulásához Eredmények Az eredmények elérésének mutatói Eredmény indikátorok Információforrások és módszerek a teljesítmény igazolásához. Előfeltevések a konkrét célkitűzések megvalósulásához Tevékenységek Bemenet (input): szükséges emberi és dologi erőforrások A szükséges emberi és dologi erőforrások költségei Előfeltevések az eredmények megvalósulásához

44 Logikai keretmátrix lépésről-lépésre lépésre ELEMZÉSI FÁZIS 1. lépés: l érintett érdekcsoportok elemzése 2. lépés: l problémaelemz maelemzés 3. lépés: l célkitűzés-elemzés TERVEZÉSI FÁZIS 4. lépés: l a beavatkozási logika meghatároz rozása 5. lépés: l az előfeltev feltevések és s a rizikófaktorok meghatároz rozása 6. lépés: l az indikátorok azonosítása sa 7. lépés: l tevékenys kenységütemezés 8. lépés: l költsk ltségvetés készítése se

45 Problémaelemzés Célkitűzés-meghatározás alapja Érintettek bevonásával Lépések: Azonosítsuk a terület fontosabb problémáit. Problémafa készítése ok-okozati okozati összefüggések alapján.

46 Higher education does Poorly coordinated & inefficient distribution of welfare assistance to vulnerable groups, especially in the earthquake region Problémaelemzés Unclear & inadequate legislation for social security & social justice Poor coordination of Social law given low policy form ulation priority by government & populace not provide professional profiles required by the labour market No system of training in social work at higher education level No higher education No further education courses available in training courses for social law & social work current social workers problémafa = ok-okozati okozati összefüggésekbe helyezett problémák azonosítsuk a kulcsproblémát építsünk fát a kulcsprobléma köré Ha az A a B oka, alá helyezzük Ha az A a B következménye, fölé helyezzük Ha egyik sem, mellétesszük

47 Célkitűzés-elemzés Problémafa: A A jelenlegi helyzet negatívumai kulcsprobléma Ok-okozati kapcsolatok Célkitűzés-fa: A A kívánt jövőbeli helyzet pozitívumai konkrét célkitűzés Eszköz-eredmény összefüggések Poorly coordinated & inefficient distribution of welfare assistance to vulnerable groups, especially in the earthquake region Poorly coordinated & inefficient distribution of welfare assistance to vulnerable groups, especially in the earthquake region Unclear & inadequate legislation for social security & social justice Higher education does not provide professional profiles required by the labour market Unclear & inadequate legislation for social security & social justice Higher education does not provide professional profiles required by the labour market Poor coordination of policy formulation Social law given low priority by government & populace No system of training in social work at higher education level Poor coordination of policy formulation Social law given low priority by government & populace No system of training in social work at higher education level No higher education courses available in social law & social work No further education training courses for current social workers No higher education courses available in social law & social work No further education training courses for current social workers

48 Célkitűzések megfogalmazása Konkrét t S Mérhető M Pontos A Reális R Megfogható ütemezhető) ) T

49 Stratégiaalkotás Legislation for social security & social justice rationalised & improved Improved coordination & efficiency of distribution of welfare assistance to vulnerable groups, especially in the earthquake region To contribute to the reform of the higher education system in the Partner States Improved coordination of policy formulation Social law given higher priority by government & populace To create a system for training in social work at higher education level BA and MA courses in social work at university X recognised by the Ministry of Education Distance learning centre of further education for current social workers Határozzuk meg, mi kerüljön a projektbe (célkitűzéscsoport) stratégia: : szorosan összefüggő célkitűzések csoportja Gondoljuk át, hogy megvalósíthatók-e! e! Véglegesítsük a konkrét és az általános célkitűzést, valamint az eredményeket

50 Problémafa Hiányos felkészültség az Európai Szociális Alap fogadására Magyarország nincs felkészülve az EQUAL program fogadására Nincs EQUAL programozóvégrehajtó struktúra kialakítva A potenciális pályázók felkészületlenek az EQUAL fogadására Nincsenek kijelölve az EQUAL végrehajtásában közreműködő különböző szervezetek Kevés a tervezői kapacitás az EQUAL programozásához A potenciális pályázók nem ismerik az EQUAL-t és előírásait A potenciális pályázóknak kevés gyakorlatuk van a partnerségi együttműködésekben

51 Célkitűzésfa Felkészülés az Európai Szociális Alap fogadására, végrehajtására Felkészülés az EQUAL fogadására, végrehajtására Az EQUAL végrehajtó struktúra kialakítása és felkészítése a program lebonyolítására A potenciális pályázók felkészítése az EQUAL fogadására és előírásoknak megfelelő lebonyolítására Az EQUAL végrehajtásában közreműködő különböző szervezetek kijelölése A tervezői kapacitás megerősítése az EQUAL programozásához A potenciális pályázók megismertetése az EQUAL programmal és előírásaival A potenciális pályázóknak partnerségi együttműködéseinek elősegítése

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II.

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II. Érintettek tt elemzése Kockázatelemzés: Kockázati tényezők Számszerűsítés Erőforrások tervezése: EE szakmai leltár mátrix Feladat / Felelősség mátrix Munkaterv

Részletesebben

A jó projekt ismérvei

A jó projekt ismérvei Projekt tervezése A sikeres projekt legfőbb ismérvei, hogy világosan átlátható, meggyőző és mérhető. Átláthatóbbá, logikusabbá, könnyebben ellenőrizhetővé teszik a tervezést, munkaszervezést, segítenek

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.10.14. 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis. A projekt beavatkozási logikájának meghatározása

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.10.14. 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis. A projekt beavatkozási logikájának meghatározása PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 1.Elemzés. életciklus szakaszai 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 2.Tervezés

Részletesebben

Pályázatkészítési technikák: problémafa, SWOT elemzés, logikai keretmátrix készítése. Kellermann Éva

Pályázatkészítési technikák: problémafa, SWOT elemzés, logikai keretmátrix készítése. Kellermann Éva Pályázatkészítési technikák: problémafa, SWOT elemzés, logikai keretmátrix készítése Kellermann Éva Bevezetés A pályáztatás rendszere cui prodest? A különböző fejlesztési források pályázati úton történő

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK?

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? "Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon. (K.D.) 36302286015, www.egyhazmenedzsment.ewk.hu

Részletesebben

Mintavizsgasor megoldása

Mintavizsgasor megoldása Projektötlet adatlap: 1. A projektötletet kidolgozó neve Manó Óvoda A tervezett projekt bemutatása 1. A projekt megnevezése Játszótér építése az óvoda udvarán 2. A projekt megvalósulási helye (település/kistérség/régió)

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 19-21. Budapest Mi a projekt? Hogyan épül a pályázat Hajózni kell! Behatárolt (tól-ig)

Részletesebben

2012.03.12. MIRE JÓ A LOGFRAME? LOGIKAI KERETMÓDSZER. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 7. ea.: Projekttervezés IV.

2012.03.12. MIRE JÓ A LOGFRAME? LOGIKAI KERETMÓDSZER. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 7. ea.: Projekttervezés IV. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 7. ea.: Projekttervezés IV. Logikai keretmódszer: Elemzési fázis Tervezési fázis Logikai keretmátrix: Horizontális logika Vertikális logika Költségvetési keretszám Logikai keretmátrix

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

Projekt ciklus menedzsment

Projekt ciklus menedzsment Projekt ciklus menedzsment A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország:

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország: KözépEurópa mint egységes ges gazdasági gi kapcsolati tért Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttm ttműködés a szomszédos országokkal Kőrösi Csaba, 2008. 05. 13. Politikai identitás Lengyelország:

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0

TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0 Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11. Iskola TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0 Bevezetés Intézményünk a közművelődés és oktatás területén

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

Innovációs projektmenedzsment I.

Innovációs projektmenedzsment I. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Innovációs projektmenedzsment I. Innováció és ami hozzákapcsolódik XXI. Századi kihívások Globalizáció, kiélezett verseny

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Ocskay Gyula CESCI 2013 1. A CESCI rövid bemutatása 2. Az integrált területi beruházások 2014 után 3. A vállalkozási-logisztikai övezet 1. A CESCI rövid

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia A közösségi tervezés lehetőségei a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben Vázlat Ditzendy Károly Arisztid 1. Közösségi fejlesztés,

Részletesebben

TM Magyarország. Nehezített pálya

TM Magyarország. Nehezített pálya TM Magyarország Nehezített pálya Tematika Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara köszöntője Bemutatkozás Miért vagyunk itt? Működés optimalizálás és kríziskezelés projekt bemutatása SZÜNET Vendég előadó

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban Dr. Zachár László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban A tudás versenyképesség ROP programok zárókonferenciája Budapest 2008. április

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04.

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04. A marketingtől l a vizsgáig ig - a képzés (projekt)menedzsmentje Szöll llősi Zsuzsa 1 A szekció célja - párbeszéd A szekció témában jelzett tevékenység rendszerszerű megközelítése Fogalmak közös értelmezése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

14. Stratégiai tervezés a szociális munkában

14. Stratégiai tervezés a szociális munkában 14. Stratégiai tervezés a szociális munkában A stratégiai tervezés fogalma Meghatározott cél érdekében megvalósítandó folyamat: jelenlegi állapot: hol tartunk most? jövőbeli állapot: hová akarunk eljutni?

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző Sikeres projekt ismérvei Projekttervezési technikák áttekintése Swot elemzés Problémafa mafa-célfa elemzés Érdekcsoportelemzés Logikai keretmátrix trix Világosan átlátható Meggyőző Mérhető ELEMZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Leggyakrabban felmerülő kérdések:

Leggyakrabban felmerülő kérdések: 1. Jobban koordinált tevékenységek 2. Meghatározza a várható fejlődést 3. Növeli a szervezet változásra való felkészültségét 4. Minimalizálja az előre nem látható eseményeket 5. Redukálja a konfliktusokat

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat Folyamat fejlesztési si referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

12. FEJEZET Projekttervezés Ötlettõl a projektig lépésrõl lépésre

12. FEJEZET Projekttervezés Ötlettõl a projektig lépésrõl lépésre 12. FEJEZET Projekttervezés Ötlettõl a projektig lépésrõl lépésre Az elõzõ fejezetben megismerkedtünk a projektgenerálással, amelynek során már gyakran kerültek szóba a projektek kialakításával, tervezésével

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása HUSK/1101/1.2./0171 projekt nyitó rendezvénye Komárno, 2014.10.29. Kopint

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben