Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió"

Átírás

1 Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról Bővítési politika Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra Az EU bővítési politikája biztonságosabbá és stabilabbá teszi Európát; lehetővé teszi, hogy erősebbé váljunk és elősegítsük az általunk vallott értékek térnyerését, és képessé tesz arra, hogy globális szinten szerepet játsszunk a nemzetközi színtéren. Štefan Füle, bővítésért felelős európai biztos

2 TARTALOM KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Ez a tájékoztató füzet a Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról című sorozat része. A sorozat azt hivatott elmagyarázni, mit tesz az EU azokon a területeken, ahol hatáskörrel rendelkezik, miért van szükség arra, hogy intézkedjen, és munkája milyen eredménnyel jár. Miért vesz fel az EU további országokat a tagjai közé? Hogyan megy végbe a bővítés a gyakorlatban?... 5 Milyen előnyök származnak az EU bővítéséből? Kitekintés...12 További információk A rendelkezésre álló ismertetőket a következő internetcímen lehet elolvasni és letölteni: Hogyan működik az Európai Unió? Európa 2020 stratégia: Európa növekedési stratégiája Az EU alapító atyái Adópolitika Belső piac Bővítési politika Csalás elleni küzdelem Digitális menetrend és információs társadalom Egészségpolitika Éghajlat politika Élelmiszer biztonsági politika Energiapolitika Fejlesztési és együttműködési politika Foglalkoztatási és szociális politika Fogyasztói ügyek Gazdasági és monetáris unió és az euró Halászati és tengerpolitika Határok és biztonság Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem Jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság Kereskedelempolitika Költségvetés Környezetvédelmi politika Közlekedéspolitika Kulturális és audiovizuális politika Kutatási és innovációs politika Kül- és biztonságpolitika Mezőgazdasági politika Migrációs és menekültügyi politika Oktatási, képzési, ifjúsági és sportpolitika Regionális politika Vállalkozáspolitika Vámpolitika Versenypolitika Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról: Bővítési politika Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatóság Kiadványok 1049 Brüsszel BELGIUM A kézirat lezárva: augusztus Fedőlap és fénykép a 2. oldalon: Digital Vision/Getty Images 12 oldal 21 29,7 cm ISBN doi: /54245 Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2014 Európai Unió, 2014 Sokszorosítás engedélyezve. A fényképeket a szerzői jog tulajdonosának előzetes engedélyével lehet csak felhasználni vagy sokszorosítani. Engedélyért közvetlenül a jogtulajdonosokhoz kell fordulni.

3 B ő v í t é s i p o l i t i k a 3 Miért vesz fel az EU további országokat a tagjai közé? Az Európai Unió kezdetei az 1950-es évekre nyúlnak vissza, amikor hat ország összefogott, hogy elősegítse a béke és a jólét megszilárdulását, valamint az európai értékek érvényre juttatását a kontinensen. Ezek a célok mára semmit sem veszítettek jelentőségükből. Az EU tárt kapuval várja mindazokat a demokratikus európai országokat, amelyek csatlakozni kívánnak hozzá. Az új tagok felvételének kereteit és módját az EU bővítési politikája határozza meg. Az Európai Unió tagországainak száma az évtizedek során hatról 28-ra nőtt, területe ma már az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig terjed, lakosainak száma pedig meghaladja az 500 milliót. A bővítésnek csak nyertesei vannak A bővítés egyaránt érdekében áll a tagállamoknak és a csatlakozó országoknak, hiszen elősegíti, hogy Európában nagyobb biztonság és jólét uralkodjon. Ezt elsősorban azáltal valósítja meg, hogy előmozdítja a demokratikus értékek, az alapvető szabadságok és a jogállamiság érvényesülését, valamint az egységes piac kiépülését. Az egységes piacban számtalan előny rejlik. Ezek közé tartoznak, hogy csak néhányat említsünk, a következők: gazdasági növekedés és az ennek köszönhető életszínvonalemelkedés, a termékbiztonság javulása, illetve az árak csökkenése és a választék bővülése számos ágazatban, így például a távközlési, a légiközlekedési és a bankszektorban. Az EU bővülésével ezek az előnyök mind több ember számára váltak és válnak elérhetővé. Az EU elsősorban értékközösséget jelent. Az Unió azoknak a demokratikus európai országoknak a családja, amelyek elkötelezték magukat amellett, hogy közösen munkálkodnak a béke és a szabadság, a jólét, valamint a társadalmi igazságosság érdekében. És az EU megvédi ezeket az értékeket. Arra törekszik, hogy elmélyítse az európai népek közötti szolidaritást, ezzel egyidejűleg pedig tiszteletben tartsa és megóvja az általuk képviselt sokszínűséget. A bővítés lendületet ad a gazdasági növekedésnek A régi uniós tagállamok (15 ország) és az új uniós tagállamok (a 2004-ben és a 2007-ben felvételt nyert 12 ország) közötti kereskedelem forgalma a következőképpen alakult: milliárd EUR milliárd EUR Az új uniós tagállamok egymással folytatott kereskedelme is bővült: milliárd EUR milliárd EUR EU Horvátország 2013-ban lett az EU tagja. Az ország híres ősi tengerparti városairól. Példaként említhető Split városa

4 K ö z é r t h e t ő e n a z E u r ó p a i U n i ó s z a k p o l i t i k á i r ó l 4 Az egymást követő bővítések Tagjelölt országok és potenciális tagjelöltek Az Európai Unió kezdetei az 1950-es évekbe nyúlnak vissza, amikor hat ország Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország létrehozta az EU elődjét, az Európai Gazdasági Közösséget ban Dánia, az Egyesült Királyság és Írország is felvételt nyert a tagok közé. Görögország 1981-ben, Spanyolország és Portugália pedig 1986-ban csatlakozott az Unióhoz. Ausztria, Finnország és Svédország 1995-ben lépett be az EU-ba ben zajlott le az EU eddigi legnagyobb bővítése, melynek során Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia vált európai uniós tagállammá. Három évvel később, 2007-ben Bulgária és Románia is csatlakozott az Unióhoz. Horvátország július 1-jén nyert felvételt, s ezzel az EU tagállamainak száma 28-ra emelkedett.

5 B ő v í t é s i p o l i t i k a 5 Hogyan megy végbe a bővítés a gyakorlatban? 1950-ben, amikor Európa még nem heverte ki a háború pusztításait, hat ország vezetői útnak indították azt a folyamatot, amely a ma Európai Unióként ismert közösség létrejöttét eredményezte. Példa nélküli kezdeményezés volt ez, melyhez rengeteg bátorság mellett igazi távlati elképzelésekre volt szükség: olyan országok, amelyek évszázadokon keresztül hadakoztak egymással, úgy döntöttek, hogy több fontos, a jövőjüket meghatározó területen összefognak egymással. Arról is megállapodtak, hogy az őket megillető hatáskörök egy részét átruházzák egy új politikai képződményre, melyet ma egyszerűen Európai Uniónak hívunk. Az EU létrejötte történelmi sikertörténet. Soha korábban nem honolt béke Európában olyan hosszú ideje, mint az EU létrejötte óta eltelt időszakban, és az európaiak soha korábban nem éltek ekkora jólétben. Ami hat tag összefogásaként indult, az ma már 28 ország közössége, melynek területén több mint 500 millió ember él. A kezdet kezdetétől részét képezte a terveknek további tagok felvétele. Az alapító atyák Európával kapcsolatos jövőképe a befogadásra épült, ezért más demokratikus európai országok számára is nyitva hagyták a belépés lehetőségét. Az elmúlt öt évtized folyamán állandó feladatot jelentett az EU számára, hogy a gazdasági növekedés és a szolidaritás ösztönzése, valamint a diktatúrák elnyomásából kiemelkedő országokban a demokratikus erők támogatása révén segítse azokat az országokat, amelyek be szeretnének lépni tagjai közé. Kik csatlakozhatnak? Az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikke értelmében bármelyik európai ország felvételt kérhet az Európai Unióba, ha tiszteletben tartja az EU demokratikus értékeit, és elkötelezi magát amellett, hogy ezeknek az értékeknek érvényt szerez. Az Unióba belépni kívánó ország csak akkor nyerhet felvételt, ha teljesíti az uniós vezetők 1993-as koppenhágai csúcstalálkozóján elfogadott, illetve több, a találkozót követően hozott EU-határozatban rögzített kritériumokat és feltételeket. Az ún. koppenhágai kritériumok a következők: 2. Gazdasági kritérium: piacgazdaság működtetése, valamint az EU-ban érvényesülő versennyel és piaci erőkkel való megbirkózás képességének megléte. 3. A tagsággal járó kötelezettségek vállalása, ideértve a politikai, gazdasági és monetáris unió célkitűzéseivel való azonosulást. A fentieken túlmenően az Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy az új tagok integrációjáról gondoskodjon, ezért fenntartja a jogot, hogy eldöntse, mikor áll készen a felvételükre. A Nyugat-Balkán esetében a csatlakozni kívánó országoknak járulékos feltételeket is teljesíteniük kell (lásd: a stabilizációs és társulási folyamattal kapcsolatban meghatározott feltételek), melyek túlnyomórészt a regionális együttműködésre és a környező országokkal kialakított jószomszédi kapcsolatokra vonatkoznak. Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban Az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikke Bármely olyan európai állam kérheti felvételét az Unióba, amely tiszteletben tartja a 2. cikkben említett értékeket, és elkötelezett azok érvényesítése mellett. 1. Politikai kritérium: a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülését, valamint a kisebbségek jogainak tiszteletben tartását és védelmét biztosító stabil intézményrendszer megléte.

6 K ö z é r t h e t ő e n a z E u r ó p a i U n i ó s z a k p o l i t i k á i r ó l 6 Ki dönt az új tagok felvételéről? Az új tagországok felvételéhez az EU-tagállamoknak egyhangúlag hozzá kell járulniuk. Amikor egy adott ország csatlakozási kérelmet nyújt be az Unióhoz, a tagállami kormányoknak melyek képviseletéről a Tanács gondoskodik először is el kell dönteniük, hogy befogadják-e a kérelmet, vagy sem. Ezt követően a tagállamok az Európai Bíróság által kiadott vélemény alapján döntést hoznak arról, hogy megadják-e a tagjelölt státuszt a csatlakozni kívánó országnak, és hogy megindítsák-e vele a csatlakozási tárgyalásokat. Hasonlóképpen a tagállamok határoznak arról is, hogy a Bizottság ajánlásait figyelembe véve mikor és milyen feltételek mellett nyissák meg, illetve zárják le a tárgyalási fejezeteket az egyes szakpolitikai területek vonatkozásában. Amikor a csatlakozási tárgyalások kielégítően lezárulnak, sor kerül a csatlakozási szerződés megszövegezésére, melyet a csatlakozó ország és az EU-tagállamok is aláírnak. Az új tag felvételéhez az uniós polgárok által közvetlenül megválasztott képviselőknek is hozzá kell járulniuk az Európai Parlamentben. A csatlakozási szerződést ezt követően mindegyik tagállamnak és a csatlakozó országnak is ratifikálnia kell a saját alkotmányában rögzített eljárásnak megfelelően. A jelenlegi helyzet Az Európai Unió bővítési menetrendjében jelenleg Törökország, Izland és a Nyugat- Balkán országai szerepelnek. Mindegyik ország a csatlakozási folyamat más-más szakaszában jár. Izland, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország tagjelölt ország. Montenegróval, Szerbiával és Törökországgal jelenleg is folynak a csatlakozási tárgyalások. A Bizottság 1 a csatlakozási tárgyalások megkezdése mellett foglalt állást Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság esetében is ban az EU az ország kérésére felfüggesztette az Izlanddal folytatott csatlakozási tárgyalásokat. Bosznia-Hercegovina, Albánia és Koszovó potenciális tagjelölt ország. Albánia esetében a Bizottság azt javasolja a Tanácsnak, hogy az ország kapjon tagjelölt státuszt, ehhez azonban Albániának több feltételt is teljesítenie kell. 1. Izland 2. Bosznia-Hercegovina 3. Szerbia 4. Koszovó 5. Montenegró 6. Albánia 7. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 8. Törökország

7 B ő v í t é s i p o l i t i k a 7 Annak érdekében, hogy a bővítés mind az Európai Unió, mind a csatlakozási folyamat valamelyik szakaszában járó országok számára a lehető legtöbb haszonnal járjon, a folyamatot körültekintően kell lebonyolítani. A tagjelölteknek bizonyítaniuk kell, hogy teljes mértékben képesek lesznek betölteni az EU-tagállamként rájuk háruló szerepet. Ehhez meg kell nyerniük saját állampolgáraik támogatását, egyúttal pedig gondoskodniuk kell arról, hogy politikai és szakpolitikai téren egyaránt megfeleljenek az uniós előírásoknak és követelményeknek. A folyamat során a csatlakozni kívánó országoknak mindvégig teljesíteniük kell azokat a kritériumokat, melyeket az Európai Unió feltételül szab számukra a csatlakozási folyamat következő szakaszába történő továbblépéshez. A balkáni háborúban 1993-ban megsemmisült Bosznia- Hercegovina híres műemléke, a mostari híd, melyet azóta újjáépítettek ország elfogadni és ténylegesen végrehajtani az európai uniós szabályokat és eljárásokat. istockphoto.com/santirf Csatlakozási tárgyalások A csatlakozási tárgyalások azt járják körül, képes-e a tagjelölt ország vállalni a tagsággal járó kötelezettségeket. Középpontjukban az a kérdés áll, milyen feltételek mellett és milyen ütemterv szerint fogja a tagjelölt ország elfogadni, végrehajtani és alkalmazni a hatályos uniós joganyagot, melyet mintegy oldalnyi uniós dokumentum rögzít. Az uniós joganyag (az ún. uniós vívmányok) elfogadása kötelező, ez nem képezi a megbeszélések tárgyát. A tárgyalások célja lényegében az, hogy a felek megállapodjanak arról, hogyan és mikor fogja a tagjelölt Az egyes országok számokban Tagjelölt és potenciális tagjelölt országok Terület (ezer km) Népesség (millió fő) Egy főre jutó bruttó hazai termék (PPS ( 1 )) Albánia 27 3, ( 2 ) Bosznia-Hercegovina 51 3, ( 2 ) Izland 25 2, Koszovó (*) 100 0, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 11 2,2 Montenegró 13 0, ( 2 ) Szerbia 77 7, ( 2 ) Törökország , A 28 EU-tagország együttesen Az adatok 2012-re vonatkoznak. Forrás: Eurostat (*) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az ENSZ BT határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével. ( 1 ) A bruttó hazai termék (GDP) azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak az összértéke, melyeket egy adott ország egy év alatt előállít. A GDP-t gyakran használják a jólét számszerűsítésére. A vásárlóerő-egység (PPS) az egyes országokban az áruk és szolgáltatások azonos mennyiségét jelző, árszínvonaltól független mérőszám. ( 2 ) A csatlakozási tárgyalások az EU tagállamai és a tagjelölt ország között folynak. Sebességüket elsősorban az szabja meg, milyen előrelépést tud felmutatni a tagjelölt ország a követelmények teljesítése terén. Ez arra ösztönzi a tagjelölt országokat, hogy a szükséges reformokat gyorsan és hatékonyan hajtsák végre. A reformok egy részének megvalósításához a tagjelölt országnak számottevően át kell alakítania politikai és gazdasági berendezkedését, ami igen nehéz feladat. Ezért az érintett ország kormányának közérthetően és meggyőzően ismertetnie kell állampolgáraival, miért van szükség a kérdéses reformokra. Elengedhetetlenül fontos, hogy a civil társadalom támogassa a folyamat végrehajtását. A csatlakozási tárgyalások megindításáról az Európai Tanács határoz az Európai Bizottság ajánlása alapján, amikor megállapítást nyer, hogy a tagjelölt ország kielégítő mértékben teljesíti a koppenhágai kritériumokat és az esetleges egyéb feltételeket. Átvilágítás A tárgyalások megkönnyítése érdekében az uniós joganyag fejezetekre van osztva. Az egyes fejezetek más-más szakpolitikai területekkel foglalkoznak. A tárgyalások első szakaszát az ún. átvilágítás képezi. Az átvilágítás rendeltetése az, hogy az EU ismertesse a tagjelölt országgal az uniós vívmányokat, és hogy a felek azonosítsák, mely területeken kell a tagjelölt országnak nemzeti jogszabályait, intézményeit és eljárásait összhangba hozni az uniós rendelkezésekkel. A csatlakozási folyamat megindításának alapját az átvilágítási jelentések képezik, melyeket az Európai Bizottság állít össze minden egyes tárgyalási fejezet vonatkozásában. A jelentéseket a Bizottság benyújtja a Tanácsnak. A Bizottság ajánlásban fogalmazza meg, hogy az adott fejezet esetében a tárgyalások megkezdését javasolja-e, vagy azt, hogy a tagjelölt ország először teljesítsen bizonyos feltételeket (az ún. tárgyalási nyitókritériumokat). Amikor az uniós tagállamok arra a megállapításra jutnak a Bizottság által készített elemzés alapján, hogy

8 K ö z é r t h e t ő e n a z E u r ó p a i U n i ó s z a k p o l i t i k á i r ó l 8 teljesülnek a tárgyalási nyitókritériumok, a tagjelölt ország benyújtja tárgyalási álláspontját. Ekkor a Tanács közös uniós álláspontot alakít ki és fogad el, mely lehetővé teszi a tárgyalások megindítását az adott fejezetről. Ennek az álláspontnak az alapjául is olyan dokumentum (javaslat) szolgál, melyet a Bizottság készít. Az EU közös álláspontja azokat a feltételeket is rögzíti, melyeket a kérdéses fejezet lezárásához kell a tagjelölt országnak teljesítenie (ezek az ún. tárgyalási zárókritériumok). Amikor megállapítást nyer, hogy teljesülnek a tárgyalási zárókritériumok, az uniós tagállamok új közös álláspontot fogadnak el (minden esetben a Bizottság által készített tervezet alapján), mely kimondja, hogy a fejezetet le lehet zárni de csak ideiglenes jelleggel. Az európai uniós csatlakozási tárgyalások tekintetében az az irányadó elv, hogy semmiről sincs megállapodás, amíg nincs mindenről megállapodás, ezért a fejezetek végleges lezárására csakis a teljes tárgyalási folyamat végén kerül sor. Jelentéstétel és nyomon követés Az Európai Bizottság éves stratégiai dokumentumok és az egyes országok által elért haladásról szóló jelentések formájában tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az Unióhoz csatlakozni kívánó országok által tett előrehaladásról. Ezen túlmenően nyomon követi, hogy a tagjelölt ország eleget tesz-e azoknak a kötelezettségeknek, melyek teljesítését a tárgyalások során vállalta. A nyomon követés egészen a csatlakozásig folytatódik. Ez lehetővé teszi, hogy az EU további iránymutatásokkal segítse a csatlakozni kívánó országot abban, hogy teljesítse a tagsággal járó kötelezettségeket, egyúttal pedig biztosítékul szolgál az uniós tagállamok számára arra vonatkozóan, hogy az újonnan belépő tagok megfelelnek a csatlakozás feltételeinek. Csatlakozási szerződés Amikor az összes fejezet vonatkozásában és mindkét fél számára kielégítő módon lezárulnak a tárgyalások, a felek a tárgyalás eredményét tervezet formájában megszövegezett csatlakozási szerződésben rögzítik. Ezt istockphoto.com/valery Shanin Montenegró neve fekete hegyet jelent követően a Bizottság véleményt mond a tervezetről, melyet az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Végezetül a felek aláírják a szerződést, majd a tagjelölt ország és az összes EU-tagállam ratifikálja a dokumentumot. A csatlakozási szerződés aláírásától a csatlakozásig A csatlakozási szerződés aláírása után az érintett országot, melynek státusza ekkor már csatlakozó ország, ideiglenes jelleggel bizonyos jogosultságok illetik meg. Az ország aktív megfigyelői státuszra tesz szert a legtöbb európai uniós szervben és ügynökségben, ami lehetővé teszi számára, hogy felszólaljon, szavazni azonban nem áll jogában. Ezen túlmenően észrevételezheti az EU javaslattervezeteit, közleményeit, ajánlásait és kezdeményezéseit. A ratifikációs folyamat lezárultával a csatlakozási szerződés hatályba lép a kitűzött időpontban, a csatlakozó ország pedig az EU tagjává válik. Előcsatlakozási stratégia a bővítési országok felkészülésének megsegítéséért Az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országok által a tagság elérése érdekében tett előrehaladás attól függ, milyen jól hajtja végre a kérdéses ország a csatlakozási kritériumok és feltételek teljesítéséhez szükséges reformokat. Az EU támogatja az országok felkészülését az uniós csatlakozásra. Ezt a célt szolgálja az EU előcsatlakozási stratégiája. A stratégia fontos elemét jelenti a társulási megállapodások (a Nyugat-Balkán országai esetében pedig a stabilizációs és társulási megállapodások) mellett az EU által nyújtott pénzügyi segítség és az uniós programokban való részvétel lehetősége. A bővítési országok Európai Unióhoz fűződő kapcsolatainak szerződéses kereteit a társulási megállapodások hozzák létre. Például Törökország esetében az Európai Unióval kialakított hivatalos kapcsolatokat az 1963-ban aláírt társulási megállapodás (az ún. Ankarai Megállapodás) rögzíti. Ezt a viszonyrendszert az 1995-ben létrejött vámunió kiterjesztette. A nyugat-balkáni országok vonatkozásában az EU 1999-ben külön folyamatot hívott életre, ez az ún. stabilizációs és társulási folyamat. A stabilizációs és társulási folyamat és az ennek kapcsán kialakított stabilizációs és társulási megállapodások arra irányulnak, hogy az elmúlt, konfliktusokkal terhelt évtizedet követően elősegítsék a régió stabilizációját, támogassák a demokratikus berendezkedésre és a piacgazdaságra történő átállást, a csatlakozásra mint távlati célra való felkészülés jegyében fokozatosan integrálják az országokat az Európai Unióba, és előmozdítsák a regionális együttműködést és a jószomszédi viszonyokat.

9 B ő v í t é s i p o l i t i k a 9 Az EU segítséget nyújt a Balkán államainak a bűnüldözéshez A bővítési országoknak nagyszabású reformokat végrehajtva kell gondoskodniuk az uniós szabályok elfogadásáról és megfelelő végrehajtásáról. Ez esetenként azzal járhat, hogy új testületeket, például független versenyhivatalt vagy élelmiszer-biztonsági ügynökséget kell létrehozniuk. Az is előfordulhat, hogy már létező intézményeket kell átalakítaniuk: demilitarizálniuk kell a rendőrséget, magasabb szintre kell emelniük a környezetvédelmi ellenőrző szervek működését, illetve nagyobb autonómiát kell biztosítaniuk az ügyészségeknek a korrupció elleni harcban. Ezek a reformok nagyszabású beruházásokat tesznek szükségessé mind a szaktudás, mind a pénzeszközök terén. Az EU programok és mechanizmusok széles skáláját biztosítja annak érdekében, hogy pénzügyi és szakmai segítséget nyújtson az említett reformok végrehajtásához. Mivel tudatában van annak, hogy a reformok következtében az érintett országok polgárainak olykor kihívásokkal kell szembenézniük, az EU azért is tesz, hogy a lakosság minél jobban megértse a csatlakozási folyamatot. Ennek érdekében egyebek mellett párbeszédet folytat a civil társadalom szereplőivel, így például a szakszervezetekkel, valamint a fogyasztóvédelmi és más nem kormányzati szervezetekkel. Az Unió által nyújtott segítségnek fontos elemét képezi az ún. intézményi kapacitás megerősítése. Ez alapjában véve azt a célt szolgálja, hogy a csatlakozni kívánó országban a közszféra szereplői gyakorlati tudásra tegyenek szert az európai uniós vonatkozású kérdések kezelésében, és hogy általánosságban véve eredményesen és demokratikusan végezzék a munkájukat. Az EU segíti az uniós szabályok alkalmazásáért felelős intézmények fejlesztését és az ott dolgozó alkalmazottak képzését. Ami a közösségi vívmányok végrehajtásának megkönnyítését célzó tanácsadást illeti, ez vagy ikerintézményi együttműködés keretében valósul meg, melynek során az uniós tagállamok szakértőket küldenek ki az érintett országba, vagy pedig rövid ideig tartó műhelytalálkozók révén. Az uniós tagságra való felkészítés azt is magában foglalja, hogy a csatlakozni kívánó országok uniós támogatások és nemzetközi pénzügyi intézetek által nyújtott hitelek formájában segítséget kapnak infrastruktúrájuk korszerűsítéséhez, így például szilárdhulladék-feldolgozó üzemek építéséhez és a közlekedési hálózatok fejlesztéséhez. EU A bővítési országok számos területen, többek között a közegészségügy, a kutatás és az oktatás terén is részt vehetnek uniós programokban. Ennek során gyakorlati ismereteket szerezhetnek arról, hogyan kezeljék majd azokat a finanszírozási forrásokat, melyekre jogosultak lesznek a csatlakozásukat követően, és alaposabban megismerkedhetnek az uniós szakpolitikákkal és eszközökkel. Uniós támogatás Az EU által biztosított pénzügyi támogatás segíti a régió országait abban, hogy kiépítsék az európai előírások és normák átvételét és alkalmazását szolgáló kapacitásokat től 2011-ig az Unió több mint 16 milliárd euró értékben nyújtott segítséget a Nyugat-Balkán országainak, ami az egy főre jutó támogatásokat tekintve egyike a legmagasabb összegű támogatásoknak a világon. A tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok 2007 óta részesülnek uniós finanszírozásban és támogatásban az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) révén. Az IPA révén támogatott projektek a demokratikus intézmények és a jogállamiság megszilárdítását, a közigazgatás megreformálását, a gazdasági reformok támogatását, az emberi és a kisebbségi jogok védelmét és a nemek közötti egyenlőség előmozdítását, a civil társadalom kiépítését, a regionális együttműködés elmélyítését, valamint a fenntartható fejlődés és a szegénység elleni küzdelem elősegítését célozzák. Ezáltal az IPA-finanszírozás hozzásegíti az érintett országokat ahhoz, hogy bevezessék és teljesítsék a tagsággal járó követelményeket. Az előcsatlakozási támogatás teljes összege a közötti időszakban várhatóan mintegy 12 milliárd eurót tesz majd ki. A források pontos elosztásáról évente születik majd döntés ban nyújtott uniós előcsatlakozási támogatás, millió euróban kifejezve Albánia 95,3 Bosznia-Hercegovina 108,8 Horvátország 93,5 Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 113,2 Izland 5,8 Koszovó 71,4 Montenegró 34,5 Szerbia 208,3 Törökország 902,9 Több kedvezményezettet támogató program 177,2

10 K ö z é r t h e t ő e n a z E u r ó p a i U n i ó s z a k p o l i t i k á i r ó l 10 Milyen előnyök származnak az EU bővítéséből? Az EU számottevő gazdasági és társadalmi előnyöket biztosít a jelenlegi és a jövőbeli tagállamoknak egyaránt ben az Európai Uniót akkoriban alkotó 15 tagállam és a 12 tagjelölt ország közötti kereskedelem forgalma 175 milliárd eurót tett ki ben három évvel az EU legnagyobb bővítését követően ez az összeg már 500 milliárd euróra emelkedett. Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott új tagállamok gazdasági növekedése felgyorsult, aminek köszönhetően ezekben az országokban az egy főre jutó bruttó nemzeti termék, mely 1999-ben 40%-a volt a 15 EU-tagállam átlagos GDP-jének, 2008-ra 52%-ra emelkedett. Ugyanezen időszakban a becslések szerint a csatlakozás mintegy 1,75 százalékpontos gazdasági növekedést generált az új tagállamokban, így az as időszakban mért 3,5%-os átlagos növekedés a as időszakra 5,5%-ra bővült. A jólét növekedésén túlmenően a bővítési folyamat stabilitást, biztonságot és jogállamiságot biztosít az Európai Unióhoz csatlakozó országok számára. A bővítési politika nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy az Unióhoz 2004 óta csatlakozott volt kommunista országok működő piacgazdasággal és demokratikus politikai intézményrendszerrel rendelkező országokká alakultak át. Ez a folyamat váltotta valóra azt az ígéretet, melyet az EU a hidegháború végén tett a Közép-Kelet Európában fekvő volt kommunista országoknak, miszerint segíteni fogja őket politikai és gazdasági berendezkedésük megreformálásában, és azoknak a feltételeknek a megteremtésében, melyek uniós csatlakozásukhoz szükségesek. Az Európai Bizottság és más uniós intézmények által nyújtott iránymutatás, valamint az Unióba korábban felvett tagállamok által biztosított intézményi és jogi szakismeretek segítségével ezekben az országokban olyan gyors modernizációs folyamatok mentek végbe, melyekre nem sok példa akad a történelemben. A külföldi tanulmányok meghatározó élményt jelentenek Beke Piroska 24 éves magyar állampolgár. Németet tanít egy magyarországi általános iskolában. Egy éven át Azoknak az országoknak, amelyek csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz, szabad és független médiával kell rendelkezniük EU Ausztriában folytatott tanulmányokat az EU által indított és finanszírozott EdTWIN program keretében, melyet négy ország, Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia működtet. A program lehetővé tette, hogy Piroska más szemszögből nyerjen rálátást az általa választott tanítói pályára. Mindezt nagyban elősegítette Magyarország uniós tagsága. Az ausztriai tanfolyam tanítási gyakorlatot is magában foglalt. Ennek köszönhetően Piroska elméleti tudása gyakorlati tapasztalatokkal bővült, tanári képessége fejlődött. Ő így vall erről: Az, hogy idegen környezetben tanultam és tanítottam, sok szempontból nagyon hasznosnak bizonyult a számomra, szakmailag is, természetesen, de személyes téren is. Sok új ismeretet szereztem Ausztriáról és az osztrák kultúráról, és ami ennél is fontosabb, nagyszerű barátokat szereztem, akikben megbízom, és akik ugyanazok iránt a dolgok iránt érdeklődnek, mint én. Piroska szakmai fejlődésében fontos szerepet játszott az a tény, hogy Magyarország az EU tagja, az ország uniós tagsága ugyanis a továbbképzési lehetőségek és programok szélesebb köréhez biztosított a fiatal tanító számára hozzáférést. Ha Magyarország nem lépett volna be az Európai Unióba, kétlem, hogy tanulmányokat folytathattam volna Ausztriában, és évekig is eltarthatott volna, míg elsajátítom azokat az ismereteket, amelyekre ott szert tettem. Ha mindez nem történt volna meg velem, egész más ember lennék ma mondja Piroska. A szakmai mobilitás lendületet ad a szakmai előmenetelnek és törekvéseknek Petar 37 éves bolgár állampolgár, aki Cipruson él ban költözött oda abból a célból, hogy a szigetország egyik vezető reklámcégénél helyezkedjen el és szakmailag előrelépjen ban, a gazdasági válság kirobbanása következtében egyre nehezebb feladatot jelentett Petar számára, hogy gondoskodni tudjon a családjáról, és tisztességes megélhetést biztosítson a számukra szülővárosában, a bulgáriai Szliven városában. Ezért Petar igénybe vette az EURES-t, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálját, mely az Európa-szerte működő foglalkoztatási szolgálatok által közzétett összes álláshirdetéshez hozzáférést biztosít az álláskeresők számára. Arra a kérdésre, milyen volt az élet Bulgáriában az uniós csatlakozás előtt, Petar a homlokát ráncolva így válaszol: Viszonylag könnyen utazhattunk külföldre Európán belül, de az elhelyezkedés tekintetében borzalmasan nehéz volt a helyzet. Azok a bolgárok, akik külföldön szerettek volna munkát vállalni, csak idénymunkát tudtak végezni, vagy feketén dolgozni, ez pedig nálam szóba sem jött. Néhány hónappal azután, hogy regisztrálta magát az EURES portálon, Petart állásinterjúra hívta Nicosiába egy

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

Belső piac. Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé

Belső piac. Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé Belső piac Európa gazdasági növekedéséhez

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Mezőgazdasági politika

Mezőgazdasági politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Mezőgazdasági politika Partnerség Európa és a gazdálkodók között Az EU közös agrárpolitikája élelmiszer-ellátásunkért, vidéki térségeinkért, környezetünkért

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

Az első EURES-állásod

Az első EURES-állásod Az első EURES-állásod 2014-2015 Útmutató munkakeresőknek és munkáltatóknak eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Szociális Európa Az első EURES-állásod Megkönnyítjük a szabad mozgást és

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A személyek szabad mozgása az Európai Unióban munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetôségek a magyar állampolgárok számára az uniós csatlakozás elôtt és után Budapest 2002 SZERZÔK:

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A CIRIEC (A Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztatóközpontja) által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája HU Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája Az európai biztonsági modell felé 2010. MÁRCIUS Figyelmeztetés A Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. február 25 26-i ülésén elfogadott szöveget a 2010. március

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben