3. tájékoztató HOVA KERÜL A PÉNZ?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. tájékoztató HOVA KERÜL A PÉNZ?"

Átírás

1 3. tájékoztató HOVA KERÜL A PÉNZ? Az európai beruházási terv olyan intézkedéscsomag, amelynek célja legalább 315 milliárd EUR állami- és magánberuházás mozgósítása a reálgazdaság számára az elkövetkező három évben ( ). A beruházási terv az alábbi három részből áll: (1) a beruházásfinanszírozás mozgósítása anélkül, hogy államadósság keletkezne; (2) a legfontosabb területekre például az infrastruktúrára, az oktatásra, a kutatásra és az innovációra irányuló projektek és beruházások támogatása, valamint (3) a beruházások előtt álló ágazatspecifikus és egyéb pénzügyi és nem pénzügyi akadályok megszüntetése. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank egy partnerséget kezdeményez azzal a céllal, hogy mozgósítsa a beruházásokat elsősorban stratégiai infrastrukturális beruházásokba, kkv-kbe és a közepes piaci tőkeértékű vállalatokba, az EU versenyképességének fokozására. A partnerség ezt a célt a magánberuházások katalizálásával fogja elérni. Annak érdekében, hogy megfeleljen a legmagasabb szintű elszámoltathatóságnak a partnerség jól körvonalazott profillal fog rendelkezni és magasabb szintű átláthatóságot biztosít az uniós polgárok, intézmények és civil társadalom számára az ellenőrzés és jelentéstétel révén. A BERUHÁZÁSFINANSZÍROZÁS MOZGÓSÍTÁSA A FINANSZÍROZÁS REÁLGAZDASÁGBA IRÁNYÍTÁSA A BERUHÁZÁSI KÖRNYEZET JAVÍTÁSA A pénz eljuttatása oda, ahol szükség van rá Nem elég további beruházásfinanszírozást előteremteni. A finanszírozásnak az európai gazdaság számára valódi hozzáadott értéket képviselő életképes projektekhez kell eljutnia. A befektetők, különösen a nagy infrastrukturális projektek kapcsán, igénylik a megalapozott projektekből álló portfólió bizonyosságát. A további beruházások ösztönzése érdekében nagyobb átláthatóságra és a kockázatok jobb megértésére van szükség. A tapasztalt munkatársakkal és ágazati ismeretekkel rendelkező EBB szaktudását kihasználva a partnerség jó helyzetben van ahhoz, hogy figyelmét gyorsan az alábbiakra irányítsa: A nagyobb kockázatviselő képességet igénylő piaci résekre való reagálásra; Új ügyfelekkel való együttműködésre és nagyobb szektorlefedettség biztosítására; Új termékek kínálatára; Új megvalósítási módok meghatározására együttműködésben a nemzeti fejlesztési bankokkal és a magán pénzügyi intézményekkel. 1

2 A megfelelő projektek felkutatása A Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EBB) a tagállamokkal együtt egy munkacsoportot hozott létre a beruházások útjában álló lehetséges akadályok tanulmányozására, valamint a szóba jöhető projektek átvilágítására. A munkacsoport hamarosan közzétételre kerülő első jelentése szerint uniós szinten fokozni kell az erőfeszítéseket a jelentős beruházási projektek beazonosítása és beindítása érdekében, valamint rendszeresen tájékoztatni kell a befektetőket a projektek előrehaladásáról. Az EBB-csoport biztosítani fogja, hogy az ESBA portfóliója áttekinthető és rendszeresen aktualizált legyen. A tagállamok mellett a regionális hatóságok és a nemzeti fejlesztési bankok, az európai intézmények és a magánbefektetők hozzá tudnak járulni a portfólióhoz, azzal, hogy projekteket mutatnak be vagy támogatnak. Ez nem azt jelenti, hogy az európai portfólióban lévő minden egyes projektet a Beruházási Terv keretében kell vagy fognak finanszírozni, hanem azt, hogy a lista az állami és magánbefektetők részére szembeötlővé teszi a befektetési potenciált és átláthatóvá teszi a kiválasztási kritériumokat. A beruházások fellendítése kockázatviselés, gyorsaság, valamint a különböző piacokhoz és ágazatokhoz való igazodás révén A Terv jelentős kockázati támogatást fog felvállalni azért, hogy a projektgazdákat beruházások kezdeményezésére a magánfinanszírozókat pedig bekapcsolódásra ösztönözze. A Bizottság és az EBB közötti partnerség legalább 315 milliárd EUR összegű további beruházást szabadít fel az EU területén. Ez ösztönzőleg fog hatni a növekedésre és a munkahelyek teremtésére a regionális szükségletekhez igazított termékek révén. A partnerségre támaszkodva a magánszektor kockázatsemlegesítő pénzügyi termékeket fog kapni, hogy elősegítse új projektek megvalósítását. A tagállamoknak, a nemzeti fejlesztési bankoknak és/vagy magánberuházóknak alkalmuk lesz egyedi projektekben részt venni, valamint a partnerség kockázatenyhítő garanciájából is részesedni. Az EBB-csoporton belüli létrehozásának köszönhetően a partnerség gyorsan létre fog jönni és működését 2015-től megkezdi. A projektek kivitelezése A projektek kidolgozásához és megvalósításához nyújtott támogatás a Terv fontos részét képezi. Az új megközelítés részeként, a Bizottság, az Európai Beruházási Bank, a nemzeti fejlesztési bankok és az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságainak szakértelme integrált módon lesz hozzáférhető. A támogatás az alábbiakat foglalja magában: technikai segítségnyújtás a projektek strukturálásához innovatív pénzügyi eszközök használata 2

3 a köz-magántársulások közötti partnerségek megoldásainak felhasználása Egy beruházási tanácsadó platform fog integrálni minden beruházási tanácsadó szolgáltatást, és a technikai segítségnyújtással kapcsolatos valamennyi kérdést egy egységes, felhasználóbarát portálra fog irányítani három célközönséget tartva szem előtt: projektgazdákat, befektetőket és állami irányító hatóságokat. A cél a beruházások megerősítése és felgyorsítása átfogó és gyors tanácsadással az alábbiak érdekében: minőségi projektek és beruházások készítése és fejlesztése, az európai strukturális és beruházási alapok (ESIF), az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, a Horizont 2020 és az egyéb uniós alapok hatékonyabb felhasználása, különösen a pénzügyi eszközök fokozottabb és rugalmas, a piaci igényeknek megfelelő felhasználása révén, egyéb állami és magán pénzügyi forrásokhoz való jutás megkönnyítése. A beruházási tanácsadó platform segíteni fogja a tagállami közigazgatási szerveket és projektgazdákat az európai hozzáadott értéket tartalmazó stratégiai projektek azonosításában, rangsorolásában, előkészítésében, strukturálásában és végrehajtásában, valamint az uniós források hatékonyabb felhasználásában. Az összes tanácsadó szolgálat egy közös szerkezetbe, formába történő összevonása a szakértelem egyedi forrását képezi és kulcsfontosságú belépési pont lesz az EU-ban működő közigazgatási szervek és a projektgazdák számára. A platform építeni fog a sikeres, már rendelkezésre álló eszközökre például a JASPERS 1 programra, amelyet korszerűsítenek és kibővítenek, valamint az innovatív pénzügyi eszközök használatát segítő új tanácsadó platformra a Fi-compassra. Az új platform hozzájárul a nemzeti fejlesztési bankok és hasonló intézmények hálózatának erősítéséhez Európa-szerte. Nemzeti szintű nyomonkövetési tevékenységek A konkrét kihívások kezelésére szemináriumok és egyéb tájékoztatási tevékenységek szervezésére kerül sor nemzeti, nemzetközi és regionális szinten. A hangsúly a magánbefektetők vonzásán, valamint a nemzeti és uniós rendszerek közötti kölcsönhatás maximalizálásán lesz. 1 JASPERS (európai régiók beruházásait támogató közös program) tanácsadást nyújt az Európai Unióhoz 2004-ben, ben és 2013-ban csatlakozott 13 ország (Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország,, Málta,, Románia, Szlovákia és Szlovénia), valamint Görögország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia számára a projektelőkészítéshez annak érdekében, hogy javuljon a strukturális alapok és a Kohéziós Alap által nyújtott támogatási finanszírozása benyújtandó nagy projektek minősége. 3

4 A projektek típusai Juncker elnök politikai iránymutatásainak megfelelően a kiegészítő beruházások az infrastruktúrát fogják megcélozni, nevezetesen a szélessávú rendszereket és energiahálózatokat, valamint a közlekedési infrastruktúrát az ipari központokban; az oktatást, a kutatást és az innovációt; valamint a megújuló energiákat és az energiahatékonyságot. A finanszírozást életképes projektekre fordítják majd, amelyek valódi hozzáadott értéket teremtenek az európai szociális piacgazdaság számára. Ez elsősorban de nem kizárólag a következőket foglalja magában: Stratégiai infrastruktúra (digitális és energetikai beruházások, összhangban az uniós szakpolitikákkal) Közlekedési infrastruktúra az ipari központokban, oktatás, kutatás, valamint innováció A foglalkoztatás ösztönzését célzó beruházások, különösen kkv-finanszírozás és a fiatalok foglalkoztatására irányuló intézkedések formájában. Környezetvédelmi szempontból fenntartható projektek Innováció és Kutatás+Fejlesztés A tagállamok a Bizottság és az EBB munkacsoportjának továbbítják az alábbi három fő kritérium alapján kiválasztott projektek listáját: Uniós hozzáadott érték (az uniós célkitűzéseket támogató projektek) Gazdasági életképesség és érték előnyben részesítve a magas társadalmi-gazdasági megtérülésű projekteket Legkésőbb a következő három éven belül elindítható projektek, amelyek tekintetében tehát ésszerűen elvárható, hogy a beruházási kiadások a időszakban valósuljanak meg. A felsorolt projekteknek ezen túlmenően képesnek kell lenniük egyéb finanszírozási források mozgósítására is. Továbbá ésszerű méretűnek és méretezhetőnek kell lenniük (szektorok, illetve alszektorok szerint megkülönböztetve) még akkor is, ha ez a kisebb befektetések összekapcsolásával jár. A konkrét projektek 2 egyedi jellemzőitől függően például a következő típusú projektek kaphatnak finanszírozást és szerepelhetnek a Bizottság EBB közös munkacsoport által meghatározott listán: Középületek építése és energiahatékonyság-javítását célzó rehabilitációja, amelyre jelenleg forráshiány miatt nem kerül sor. 2 Felelősségkizáró nyilatkozat: Nincs finanszírozási kötelezettségvállalás az Európai Bizottság vagy az EBB részéről a fent említett projektek egyikére sem, és ezek nem jogosultak arra, hogy előnyben részesüljenek a nemzeti vagy európai forrásokhoz való hozzájutásban. Ezeket a projekteket a Bizottság, az EBB vagy a munkacsoport tagjai nem vetették alá semmilyen konkrét vizsgálatnak, tehát nem ezen szervezetek konkrét beruházási javaslatra irányuló támogatásáról van szó. 4

5 A magas kezdeti projektköltségek miatt késlekedő, uniós országok közötti közlekedési összeköttetések. Nyílt hozzáférésű, lézeralapú kutatási infrastruktúra a megvalósítás késedelmének elkerülése érdekében a finanszírozásra szoruló országokban. Iskolai létesítmények korszerűsítésére irányuló program megvalósítási nehézségekkel és forráshiányokkal küzdő országokban. Finanszírozás hiánya miatt akadozó vízügyi infrastrukturális, ezen belül szennyvíztisztító üzemekbe és vízellátó létesítményekbe történő beruházás. Egyéb, például az alábbiakat támogató projektek: kikötők és repülőterek teher- és utasszállító kapacitásának bővítése és korszerűsítése; külön vasúti összeköttetés a jelentős repülőterek és városközpontok között; zöldítő projektek a tengeri közlekedés területén; alternatív üzemanyag-infrastruktúra a fontosabb közutak mentén, harmadik generációs bioüzemanyag-finomítók; stb. 5

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA

TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA Ez a dokumentum azokat a főbb konkrét intézkedéseket ismerteti, amelyeket a Bizottság rövid- és középtávon az ukrán gazdasági és pénzügyi

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV?

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? 1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az Unióban visszaesett a beruházások szintje. Együttes és koordinált, európai szintű fellépésre

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET Európai Tanács Brüsszel, 2014. október 23. (OR. en) SN 79/14 FELJEGYZÉS Tárgy: Európai Tanács (2014. október 23 24.) Következtetések a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A 2014 ÉS 2020 KÖZÖTTI KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája HU Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája Az európai biztonsági modell felé 2010. MÁRCIUS Figyelmeztetés A Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. február 25 26-i ülésén elfogadott szöveget a 2010. március

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben