ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/4. szám Budapest, május 06.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/4. szám Budapest, 2011. május 06."

Átírás

1 2011/4. szám Budapest, május 06. Szám: 13626/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyar Bankszövetség között kötött együttműködési megállapodás (2011. április 01.) 2. Országos Rendőr-főkapitányság és a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete között kötött együttműködési megállapodás (2011. április 20.) 2011/4. szám Budapest, május 06.

2 2 Szám: /2011.ált. II. rész EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről: a továbbiakban: Bankszövetség a MAGYAR BANKSZÖVETSÉG (cím: Budapest, V. ker. József Nádor tér 5-6.) képviselő: Dr. Nyers Rezső főtitkár másrészről: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.) képviselő: Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány a továbbiakban: rendőrség között, a működési területükre vonatkozóan. A Bankszövetség és a rendőrség (a továbbiakban együtt: Felek) áttekintették a november 15-én aláírt Együttműködési Megállapodás létrejötte óta eltelt időszakot és megállapították, hogy az abban foglalt célkitűzések és szándékok teljesültek, mindkét szerződő fél számára hasznos eredményeket hoztak, elősegítették a bűnmegelőzést, a pénzintézetek elleni cselekmények gyors felismerését, és végül a bűnüldözés hatékonyságának javítását. Attól a közös céltól vezérelve, hogy az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása hatékonyabban szolgálja a fenti közös célokat, a jogszabályok betartását, az egységes gyakorlat kialakítását, e szándékuk megvalósítása érdekében az alábbiakban megújítják korábbi együttműködési megállapodásukat és annak kereteit, területeit, valamint meghatározzák azokat a súlyponti feladatokat, amelyek biztosítják érdekeik harmonikus érvényesülését.

3 3 I. Az együttműködés célja 1. A hitelintézetek működéséhez, feladatellátásához, ügyfélfogadásához kapcsolódó személyvédelem, információbiztonság és vagyonvédelem színvonalának további emelése. A Megállapodás a Felek érdekeit, céljait egyaránt szolgálja oly módon, hogy elősegíti az ügyfelek, a pénzintézeti dolgozók és objektumok, a pénz- és értékek, a hitelintézeti informatikai rendszerek, valamint a banki üzleti folyamatok biztonságának védelmét, támogatja továbbá a hitelintézetek ellen irányuló erőszakos és intellektuális bűncselekmények megelőzését, megszakítását, felderítését, illetve a személyi sérülések bekövetkeztének megakadályozását, az elkövetők elfogását. 2. Az együttműködés kiterjed arra az esetkörre is, amikor a hitelintézetek nem sértettjei a bűncselekményeknek, ám olyan információk jellemzően bank- és értékpapírtitok birtokában vannak, amelyeket kötelesek a nyomozó hatóságok megkeresésére átadni. A Felek együttműködnek abban, hogy ezen információkérés és információadás a lehető legjobban szolgálja a bűnüldözés hatékonyságát. II. A Bankszövetség vállalásai 3. Együttműködik a rendőrséggel a hitelintézeti tevékenységet folytatók és igénybevevők fenyegetettségeinek és kockázatainak értékelésében, biztonságuk fokozása érdekében létrehozandó védelmi rendszerek kialakításában, felülvizsgálatában, korszerűsítésében. 4. A hitelintézeteket érintő rendkívüli jogsértő események elemzésével és a rendőrség informálásával ajánlásokat tesz a bűncselekmények megelőzésére, a károkozásokat és jogsértő cselekményeket lehetővé tevő tényezők csökkentésére. 5. Soron kívül tájékoztatja a rendőrséget a hitelintézetek elleni erőszakos és intellektuális támadások elkövetését elősegítő körülményekről, új módszerek alkalmazására utaló információkról. 6. A hitelintézetek biztonsági helyzetét értékelő bankszövetségi rendezvényekre meghívja a rendőrség képviselőit. 7. Tagbankjai, illetve a Bankszövetség Bankbiztonsági Bizottsága és munkacsoportjai révén szakmai támogatást nyújt a rendőrség pénzintézeti bűnüldözői tevékenységet folytató munkatársai számára. Ezek preferált de nem kizárólagos formái lehetnek: a) A rendőrség által szervezett belső rendőrségi és bűnmegelőzési konferenciák, oktatások, előadások, konzultációk tartása a pénzintézetek fizikai, informatikai és humán biztonságáról, valamint a gazdasági bűncselekmények legújabb módszereiről, a bűnüldözés pénzintézeti szakmai támogatásának lehetőségeiről, az együttműködés aktuális módjairól. b) A rendőrség illetékes szakemberei részvételének biztosítása hitelintézeti szakmai képzéseken.

4 4 c) Szakmai koordináció és információáramlás támogatása a bűnüldözésben érdekelt társszervezetek irányában (pl. CERT Hungary/Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete). 8. A Bankszövetség Bankbiztonsági Munkabizottságán keresztül - indokolt esetben és a lehetőségek figyelembevételével soron kívül is - szaktanácsadói tevékenységével segíti a bűnüldözői munka eredményes végrehajtását. 9. Gondoskodik arról, hogy a Felek közös tevékenységéről, a személyes és minősített adatokról illetéktelenek ne szerezhessenek tudomást. 10. A jelen Együttműködési Megállapodást megküldi a Bankszövetség tagbankjai vezetőinek azzal, hogy az egyes tagbankok az abban foglaltak végrehajtását aktívan, kezdeményezőleg, a Bankszövetség illetékes munkabizottságain keresztül is támogassák, továbbá azért, hogy a helyi szintek bevonásával az abban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezzék konkrét megállapodások megkötését, illetve a jelenleg meglévő megállapodások felülvizsgálat után történő megújítását végezzék el az illetékes rendőri szervezetekkel. III. A rendőrség vállalásai 11. Együttműködik a Bankszövetséggel, szakmailag - gyakorlati tapasztalatok átadásával - támogatja a hitelintézeti tevékenységet folytatók és igénybevevők védelmének fokozása érdekében kialakítandó védelmi rendszerek kialakítását, felülvizsgálatát, korszerűsítését. 12. Az ország területén lévő pénzintézetek ellen elkövetett erőszakos és intellektuális támadások megelőzése, megakadályozása, valamint felderítése érdekében biztosítja az objektumok fokozott figyelemmel történő, visszatérő ellenőrzését, amely kiterjed a járőrök útirányába eső bankjegykiadó automatákra is. 13. A hitelintézeteket érintő rendkívüli események elemzésével - a szolgálati érdekek és feladatok figyelembe vételével - ajánlásokat tesz a bűncselekmények megelőzésére, a károkozásokat és jogsértő cselekményeket lehetővé tevő tényezők csökkentésére. 14. Rendszeresen de évente legalább 2 alkalommal, illetőleg szükség esetén soron kívül tájékoztatja a Bankszövetséget a pénzintézetek elleni támadások elkövetését elősegítő körülményekről, új módszerek alkalmazására utaló információkról. 15. A hitelintézetek biztonságát befolyásoló, annak bűnügyi helyzetét értékelő rendezvényekre meghívja a Bankszövetség képviselőit. 16. Gondoskodik arról, hogy a Felek közös tevékenységéről, a személyes és minősített adatokról illetéktelenek ne szerezhessenek tudomást. Biztosítja, hogy amennyiben az elkerülhetetlen az adott pénzintézetet érintő konkrét bűncselekményekkel kapcsolatos információkat szem előtt tartva a bűnüldözési érdekeket csak az érintett bankkal történt egyeztetést követően és olyan formában hozza nyilvánosságra, hogy az a lehető legkevesebb reputációs kockázatot hordozza az érintett hitelintézet vonatkozásában.

5 5 17. Indokolt esetben és a lehetőségek figyelembevételével soron kívül is szaktanácsadói tevékenységével támogatja a hitelintézetek bűnmegelőzési, és bűnelkövetésekhez köthető incidenskezelési tevékenységét. 18. Az Együttműködési Megállapodást közzéteszi, így a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok az abban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezhetik konkrét megállapodások megkötését, illetve a jelenleg meglévő megállapodások felülvizsgálat után történő megújítását a Bankszövetség által képviselt hitelintézetekkel. IV. A Felek közös vállalásai 19. A hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos, a hitelintézeteket érintő bűncselekmények elemzése és speciális megelőzési módok kidolgozása érdekében a Bankszövetség Bankbiztonsági Bizottságával illetve munkacsoportjaival közösen: a) kutatásokat, esettanulmány-analizálásokat végeznek, ezek eredményeit értékelik, b) folyamatosan értékelik a hitelintézetek kriminológiai veszélyeztetettségére utaló adatokat, c) eredményüktől függően megfelelő jogi és szervezeti megoldásokat, ajánlásokat, képzéseket, továbbképzéseket, oktatási és segédanyagokat stb. dolgoznak ki munkatársaik részére, illetve d) szükség szerint javaslatot, észrevételt, együttes előterjesztést készítenek a jogszabályok módosításához. 20. Szakirányú szerveik együttműködnek a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése, eredményes felderítése és bizonyítása érdekében. 21. A bűnügyi helyzet függvényében évente legalább 2 alkalommal a Felek, az érintett tevékenységi körök, szolgáltatások (pl. e-banking, m-banking, készpénz-helyettesítő eszközök, készpénz alapú szolgáltatások, stb.) végzését, valamint a területre jellemző rizikó- faktorokat értékelik, és szükség esetén javaslatokat, ajánlásokat tesznek a feltárt kockázati tényezők csökkentése érdekében. 22. Szervezeteiken belül intézkednek az általuk kidolgozott ajánlások, taktikák, metodikák érvényesítéséről. 23. A II. és III. fejezetekben a Felek által vállalt szakmai feladatok végrehajtásáért a Bankszövetség részéről a Bankbiztonsági Munkabizottsága Elnöke, a rendőrség részéről az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatója és Rendészeti Főigazgatója a felelős. 24. Az Együttműködési Megállapodás végrehajtása céljából szükséges közvetlen kapcsolattartásra a Magyar Bankszövetség részéről a Bankbiztonsági Munkabizottsága Elnökét, a rendőrség részéről az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály vezetőjét, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője által megnevezett személyt jelölik ki.

6 6 25. A Felek az együttműködés céljának megvalósulása érdekében eseti jelleggel közös munkacsoportot hozhatnak létre, melynek tagjait a 24. pontban megjelölt kapcsolattartók nevezik meg. 26. Az Együttműködési Megállapodás során végrehajtott konkrét feladatokkal kapcsolatos költségek viseléséről a Felek esetileg állapodnak meg. V. Záró rendelkezés 27. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodásban foglaltak teljesítése csak és kizárólag a kölcsönös előnyök elvén alapulhat, amely sem a rendőrség alaptevékenységének hátrányát, sem a banki szolgáltatások minőségének romlását nem eredményezheti. 28. A Felek jelen Megállapodás tartalmának érvényesülését évenként felülvizsgálják, szükség esetén intézkednek annak kiegészítésére, módosítására, vagy új Megállapodás megkötésére. 29. A Felek gondoskodnak arról, hogy a Megállapodást személyi állományuk megismerje. 30. A Megállapodást bármelyik fél egyoldalúan - indokolás nélkül, a másik félhez címzett előzetes írásbeli nyilatkozat alapján - 30 napos határidővel felmondhatja. A Felek az esetleges felmerülő vitás kérdéseket a probléma jelentkezése után közvetlenül és haladéktalanul megtárgyalják és kivizsgálják. 31. Az Együttműködési Megállapodást a Felek határozatlan időtartamra kötik, amely az aláírást követő 30. napon 1 lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az Országos Rendőrfőkapitányság, és a Bankszövetség között november 15-én megkötött együttműködési megállapodás. Budapest, április 01. Erdei Tamás Magyar Bankszövetség elnök sk. dr. Nyers Rezső Magyar Bankszövetség Főtitkár sk. dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány sk. 1 Hatályba lépés napja: május 01.

7 7 Szám: /2011. ált. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t

8 8 A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvényben, valamint a rendőrség közlekedésrendészeti feladatainak hatékony ellátása érdekében az alábbiakban foglaltak szerint együttműködési megállapodást köt az ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG (továbbiakban ORFK) és a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE (továbbiakban BTE). 1. Együttműködés alapelvei 1.1. A BTE a közlekedésbiztonság, ezen belül a veszélyes áruk szállítása területén meglévő magas szintű szellemi és szakmai bázist képvisel. A veszélyes áruk közúti-, vízi- és vasúti szállításával kapcsolatos elméleti és gyakorlati tapasztalata, jártassága alapján lehetőséget biztosít a rendőrségi ellenőrzési feladatok hatékonyabb ellátására, és ez által a szállítás biztonságának növelésére Az együttműködési megállapodás célja, hogy az ORFK jogszabályokban meghatározott feladatainak elősegítése érdekében a veszélyes áruk szállításával összefüggő ellenőrzési feladatok hatékonyabb ellátásához szervezeti keretet biztosítson. A közös érdekeken alapuló feladatok kölcsönös segítse a közlekedéssel, az áruszállítással, a közterületi és telephelyi ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályokban meghatározottakon túl Az együttműködés során a feladatok teljesítéséhez az állami és szolgálati titok, valamint az adatvédelmi szempontok megtartása mellett mindkét szervezet alapfunkciójával összeegyeztethető esetekben és módon nyújt egymásnak segítséget Az együttműködés területei: a) jogszabályi keretek között az információk és adatok cseréje, b) feladat-végrehajtás elősegítése, c) oktatás továbbképzés, d) kutatás tudományos tevékenység, e) pályázatok. 2. A megállapodó felek közösen vállalják 2.1. Az élet- és vagyonmentéshez, a közlekedés biztonságának növeléséhez, valamint a veszélyes árukhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges, vagy az azzal összefüggő információkat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény előírásainak figyelembe vételével adnak át egymásnak Az egymás számára felhasználható tapasztalataikat, a tárgyra vonatkozó információikat a szükséges mértékig kicserélik, illetve kölcsönösen hozzáférhetővé teszik Segítséget nyújtanak egymásnak szakmai kompetenciájuk határáig a veszélyes áru szállítások közterületi (közúti, vasúti és vízi) és telephelyi ellenőrzésével, az esetlegesen bekövetkező, veszélyes áruval kapcsolatos rendkívüli események, balesetek helyszínelésével, kezelésével, kivizsgálásával összefüggő feladatok hatékony és biztonságos végrehajtásához.

9 A kölcsönös érdeklődésre számot tartó szakterületeken közös kutatómunkát végeznek, tanulmányutakat szerveznek. ( 2.5. Pályázatokat készítenek, együttesen lépnek fel külföldi vagy hazai pénzalapok elnyerése érdekében, a közlekedés, illetve a veszélyes áru szállítás biztonságának növelése érdekében, illetve a balesetek felszámolását segítő fejlesztésekben Külön megállapodásokban meghatározott témákban végzendő kutatómunkához felméréseket készítenek, felkérés esetén e munkálatok előkészítéséhez a lehetséges segítséget megadják egymásnak.( 2.7. Együttműködnek a veszélyes anyagokkal ezen belül is főleg a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos legújabb kutatási eredmények, műszaki megoldások felkutatásában, azokat egymás tudomására hozzák, közösen lépnek fel annak érdekében, hogy azok minél szélesebb körben ismertté váljanak Segítséget nyújtanak egymásnak a közlekedési, valamint az ADR 1.10 fejezetében rögzített közbiztonsági kockázatok elemzésében.( 3. Együttműködés keretén belül a BTE vállalja, hogy: a) bemutatkozási, informálódási és tájékoztatási lehetőséget biztosít az ORFK illetékes munkatársai részére a különböző szakmai és egyéb rendezvényein, illetve információs csatornáin keresztül; b) a rendvédelmi feladatok támogatására honlapjának felületén adatbázist hoz létre és üzemeltet az igénybe vehető erőforrások, a veszélyes árukkal kapcsolatos balesetek, a fuvarozók, stb. kimutatására; c) a rendelkezésére álló információt az ORFK rendelkezésére bocsátja annak érdekében, hogy azt saját feladataihoz felhasználhassa; d) felméri a veszélyes anyagokkal kapcsolatos közlekedési balesetek kárelhárítása során felhasználható eszközök körét, megvizsgálja azok igénybevételének lehetőségét; e) a BTE Országos Koordinációs Bizottságán (továbbiakban: OKB) keresztül, igény szerint szakmai segítséget nyújt a veszélyes áru szállítások ellenőrzéséhez, illetve a bekövetkezett balesetek kezeléséhez, hatásainak csökkentéséhez, telefonon, illetve lehetőség szerint a helyszínen személyes részvétellel; f) tájékoztatást ad az ORFK részére a hazai és nemzetközi együttműködéséből, kapcsolatrendszeréből adódó minden olyan tapasztalatról, amely elősegíti az ORFK munkáját; g) támogatást nyújt az ORFK részére ahhoz, hogy a veszélyes áru szállítás szakmai közéletéhez csatlakozhasson; h) lehetővé teszi az ORFK számára, hogy saját érdekkörében felhasználja az általa biztosított kapcsolatrendszert; i) igény szerint előadót biztosít az ORFK állományába tartozó személyeknek a veszélyes árukkal kapcsolatos eseti oktatásához, továbbképzésekhez; j) segítséget nyújt a veszélyes árukkal kapcsolatos jogszabályok értelmezéséhez, továbbá a szakmai anyagok és oktatási tematikák kidolgozásához; k) a rendelkezésére álló veszélyes anyagokkal, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szakirodalmakat igény szerint az ORFK rendelkezésére bocsátja; l) segítséget nyújt ezen a területen a szakmai anyagok készítésében, fordításában, lektorálásában.

10 10 4. Együttműködés keretén belül az ORFK vállalja, hogy: a) rendszeresen informál a veszélyes áruk szállításának ellenőrzése és a veszélyes anyagok jelenlétében történt beavatkozások területén végzett munkájának tapasztalatairól; b) tájékoztatja a BTE-t az európai országok rendvédelmi szerveivel való együttműködésből adódó minden olyan tapasztalatáról, amely elősegíti a BTE veszélyes áru szállításhoz kapcsolódó tevékenységét; c) kérés esetén az ORFK, lehetőségeinek figyelembe vételével segítséget nyújt a BTE tevékenységének ellátásához a nemzetközi kapcsolatfelvétel és együttműködés szervezésének végrehajtása terén; d) közreműködik a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók tevékenységének megismertetésében; e) az ORFK érdekkörébe, kapcsolati rendszeréhez tartozó szervek és szervezetek intézmények figyelmébe ajánlja a BTE tevékenységét; f) igény szerint részt vesz a BTE rendezvényein; g) a rendelkezési körébe tartozó helyszíneket, helyiségeket a lehetőségekhez mérten térítés ellenében felajánlja a BTE rendezvényeinek (konferencia, közgyűlés, munkaműhely, szakmai nap stb.) megtartására; h) igény szerint előadót, oktatási (bemutató) anyagokat biztosít a szaktárgyi foglalkozások megtartásához; j) segítséget nyújt, hogy az ORFK által szervezett speciális tanfolyamokon ha a BTE tagjai igénylik önköltségen tájékoztatást kapjanak a rendvédelmi feladatok ellátásának rendjéről. k) igény szerint a kiemelt /országos vagy regionális/ ellenőrzésekbe közreműködőként a biztonsági tanácsadókat bevonja. 5. Egyéb feltételek 5.1. A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésben foglalt témával kapcsolatosan kölcsönösen tájékoztatják egymást harmadik féllel történő megbeszéléseikről, illetve megállapodásaikról Egymás birtokába került stratégiai elképzelések, információk tekintetében a felek a titoktartás kötelezettségét vállalják A felek szorgalmazzák a rendszeres kapcsolattartást az OKB és az ORFK kijelölt és területi szervei között. 6. Kapcsolattartás A felek úgy állapodnak meg, hogy; a) az ORFK részéről: az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője b) BTE részéről: a BTE Főtitkára felelős a szervezetek közötti kapcsolattartásért, és a megállapodásban foglaltak betartásáért A napi operatív munkában a kapcsolat tartásért: a) az ORFK részéről: az Közlekedésrendészeti Főosztály ügyrendjében kijelölt kiemelt főreferens

11 11 b) a BTE részéről: a BTE alelnöke a felelős. 7. Záró rendelkezések 7.1. A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltakat évente március 16-ig kiértékelik és az esetleges módosításra amennyiben szükséges javaslatot tesznek Jelen megállapodás az aláírás napjával 2 lép hatályba és határozatlan időre szól, felmondását illetve módosítását egy hónapos előzetes bejelentéssel bármelyik fél kezdeményezheti. Budapest, április 20. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány sk. Nagy Zsolt Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete Elnök sk. 2 Hatályba lépés napja: április 20.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2011. (05.26.) sz. határozata

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/9. szám Budapest, 2011. augusztus 03. Szám: 22127/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 11/2011. (VII. 21.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT Együttműködési Megállapodás megkötésére Készítette: Előterjesztő: koordinációs tanácsnok koordinációs tanácsnok Egyeztetésre megküldve:

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2010/28. szám Budapest, 2010. december 11. Szám: 33086/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 48/2010. (OT 28.) ORFK utasítás a határforgalom

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: T. ~tr'j I,toÁ~ Előadó: Opauszki Zoltán Mell.: 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI

KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI A FINANSZÍROZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI Kapcsolat a pénz- és tőkepiaccal Egyes büntetőeljárások során (pl.: tanúkihallgatások, megkeresések) Oktatások, képzések Együttműködés

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/5. szám Budapest, 2011. május 26. Szám: 15389/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 6/2011. (V. 23.) ORFK utasítás a cigány származású

Részletesebben

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás Szám: 5-1/59/2007. TÜK a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. -a (3) bekezdésének a) pontja alapján, a Rendőrség gazdaságvédelmi

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Szám:./2016. Emü. amely létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Vilonya Község Önkormányzata (cím: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., képviseli: Fésüs Sándor, polgármester),

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

b) Rtv. a) üzemeltetés és kezelés , a képfelvevővel készített felvételekkel kapcsolatos tevékenység üzemeltetés b)

b) Rtv. a) üzemeltetés és kezelés , a képfelvevővel készített felvételekkel kapcsolatos tevékenység üzemeltetés b) 1078-3/2015. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött - egyrészről Nyírmeggyes Község Önkormányzat (képviseli: Szőkéné Vadon Edit polgármester; a továbbiakban: Önkormányzat), - másrészről Mátészalka

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február havi ülésére 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013-02-27.. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Magyar Autóklub 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. (képviseli: Dr. Kovács Zoltán főtitkár, adószám: 19621140-2-41, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11702036-20100308)

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/19. szám Budapest, 2012. október 30. Szám: 35941/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2012. (OT 19.) ORFK intézkedés a Személy-,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Az ANCS 10 Éves születésnap - Párizs Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete - BTE 2014.01.24

Az ANCS 10 Éves születésnap - Párizs Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete - BTE 2014.01.24 Az ANCS 10 Éves születésnap - Párizs Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete - BTE 2014.01.24 Nagy Zsolt Elnök Tartalom 1. BTE megalakulása, célok 2. Veszélyes áru konferenciák szakmai napok

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Valkó Nagyközségi Önkormányzat (2114 Valkó, Rákóczi u. 3. törzsszáma: 730567, adószáma: 15730569-2-13, statisztikai számjele: 15730569-8411-321 13)

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE 8. IKTATÓSZÁM: 35-6/2016. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Fejér Megyei Önkormányzat, az ALBENSIS

Részletesebben

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok JAVASLAT Megállapodás a térfigyelő rendszer 2009. évi működési feltételeinek biztosításához Készítette: Oláh Istvánné közrend-és közbiztonsági főmunkatárs

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Komarom-Esztergom Megyei Polgaror Szovetseg

Komarom-Esztergom Megyei Polgaror Szovetseg Komarom-Esztergom Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag Komarom-Esztergom Megyei Polgaror Szovetseg Szam: 40-1/2012/PVF EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS amely letrejott a Komarom-Esztergom Megyei Katasztrofavedelmi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29

NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29 NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29 Nagy Zsolt Elnök Tartalom 1. BTE megalakulása, célok 2. BTE a weben 3. Veszélyes áru konferenciák 4.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 898/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 28-ai testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12714. számú törvényjavaslat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ Alapító Okirat és Működési Szabályzat 1. A Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ adatai 1.1. Az Inkubátorház alapítása A Csomádi

Részletesebben

megkötéséről A Gktv. módosításai és az elmúlt ll év tapasztalata alapján a Kamara kezdeményezte az

megkötéséről A Gktv. módosításai és az elmúlt ll év tapasztalata alapján a Kamara kezdeményezte az Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere 1 2l.. _,_..;:..v_ ~1.. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködési

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben