Hosszú magánhangzók. ú, ű A szó végén hosszú az ú és az ű: gyűrű, karcsú, sűrű, varjú. Csak a főnevek között vannak kivételek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hosszú magánhangzók. ú, ű A szó végén hosszú az ú és az ű: gyűrű, karcsú, sűrű, varjú. Csak a főnevek között vannak kivételek."

Átírás

1 Hosszú magánhangzók ó, ő Általános szabály, hogy a szó végén hosszú az ó és az ő: olló, erdő. Az ó és az ő (akárcsak általában minden szóvégi hosszú hang) természetesen a toldalékok előtt és az összetételekben sem rövidül meg: ollóz, erdőben, erdőzúgás. Kivétel: no, nono. És néhány idegen eredetű összetett szó előtagja rövid o-ra végződik: afroázsiai, aminosav, kilogramm, kilométer (de: kiló), fotocella, fotomontázs, fotoriport (de: fotó). Ragok előtt az idegen szavak végén lévő rövid o megnyúlik: Victor Hugóról, Torontóba, parlandót, alteregója. Ugyanígy: Heine Heinét, Mamaia Mamaiában. (Mint: fa fában.) Általában hosszú az ó és az ő a honnan kérdésre felelő határozóragokban, határozószókban, névutókban: -ból/ből, -ról/ről, -tól/től, mindenfelől, mellől, alól, elől stb. ú, ű A szó végén hosszú az ú és az ű: gyűrű, karcsú, sűrű, varjú. Csak a főnevek között vannak kivételek. í Hosszú í-vel mondjuk és írjuk az -ít igeképzőt: készít, szépít, tanít, tanító, tanítás. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden t előtti í hosszú. Vigyázni kell az ilyen szavak kimondására és írására: aktivitás, bauxit, kapitalizmus, nyit. 1

2 í, ú, ű Külön kell szólanunk az egytagú szavak í, ú és ű hangjáról. Sok egytagú szóban hosszú az í, ú, ű, ezeket általában mindenki ismeri, a kiejtésük is többnyire helyes szokott lenni. Csakhogy a toldalékos alakokban ezek a hangok különféleképpen viselkednek. E szavak egy részében az í, ú, ű hosszú marad a toldalékok előtt is: cím, címe, címet, címről, címek, címez, címer, címke stb. Ilyen névszók: bú, bű(v), bűn, bűz, cím, csík, csíny, csíz, csúcs, csúf, csúz, csűr, díj, dísz, dúc, dús gúzs, gyík, híg, hím, húr, hús, hű, hűs, íny, ív, kín, kúp, lúg, mű, nyír, nyűg, púp, rím, rút, sí, sín, síp, sír, súly, szíj, szín, szív, szűcs, szűr, túsz, tű, tyúk, új, zűr, zsír, zsúp, zsúr. Ilyen igék: búg, csűr(-csavar), fűt, gyújt, gyűjt, hűt, kúsz(ik), nyújt, nyúl(ik), nyúz, nyű, tűz, zúg, zúz. 2

3 Egy másik csoportba sorolhatók azok a szavak, amelyekben az í, ú, ű olykor megrövidül. Hogy ez az olykor mikor van, azt nehéz volna szabályba foglalni. Ezért leírom az ide sorolható fontosabb szavakat, a gyakoribb hosszú és rövid magánhangzós alakjaikkal együtt: akit érdekel, nézegetheti; talán sikerül bennük valami szabályosságot is felfedezni. Ilyen névszók: csín csinos gúny, gúnyol gunyoros hír, hírlik, híradó hirdet, hirtelen húsz, húszan, húszon huszad, huszonegy, huszonkettő pír pirít, piros sík, síkos, síkság siklik szú, szúk szuvas szűk, szűkül szükség tíz, tízek, tízet, tízen, tízes tizenegy, tized űr, űrök üres, üreg, ürít víg, vígság vigad, vigalom, vigasság, vigasz Ilyen igék: bír birtok, birodalom bíz(ik) bizony, bizalom, biztat búj(ik), bújtat bujdosik, bujkál, bujtvány csíp, csíptet csipdes, csipeget, csipkelődik csúsz(ik), csúsztat csusszan dív(ik) divat 3

4 dúl dulakodik dűl düledezik, dülledt fúj, fújtat, fújdogál fuvall, fuvalom fúr furat (főnév!), furdal fű(lik) fülledt fűz füzér, füzet (főnév!) gyúl, gyúlékony gyullad gyúr, gyúrogat gyurkál gyűl gyülekezik gyűr gyüremlik hív, hívogat, hívatlan hivatás híz(ik), hízékony hizlal húz, húzgál, húzogat huzakodik, huzal, huzat (főnév), huzavona, huzigál hűl hüledezik ír, íratlan irat (főnév!), irka, irkál, irodalom, iromány ív(ik) ivadék múl(ik), múlékony mulaszt, mulat (ige!), mulandó nyí nyivog, nyivákol nyí(lik) nyilatkozik, nyilván, nyit nyír, nyíratlan nyiratkozik, nyirbál rí rivall rúg, rúgkapál, rúgtat rugékony, rugdal, rugdos, rugaszkodik sír sirat (ige!), siralom, siránkozik súg sugall, dugdos, sugdolózik 4

5 sújt sujtol szív szivacs, szivar, szivattyú szúr szurkál szűn(ik) szüntelen, szünet, szüntet szűr szüret, szüremlik túr turkál tűn(ik) tünemény, tünet, tüntet tűr türtőztet úsz(ik) uszoda, uszony, uszály űz üzelmek vív, vívmány viadal Az igékkel, amint látjuk, nehéz a dolgunk. Pedig ezt a felsorolást nagyon leegyszerűsítettem, nem írtam bele a ragos és a jeles alakokat (írok, írsz, írták, írj stb.), ezekben mindig megmarad a hosszú magánhangzó. Kihagytam néhány képzőt is, amelyek előtt szintén megmarad a hosszú magánhangzó, szabályszerűen, ezért nincs értelme különkülön mindent kiírni: -ás/és: írás, fűzés stb.; -ó/ő: író, fűző stb.; -t és -tt: írt vagy írott, fűzött, múlt, nyílt; -at/et (igeképző!): írat, fűzet stb. (kivétel: mulat, sirat); -hat/het: írhat, fűzhet, tűrhető stb.; -va/ve: írva, fűzve, sírva, múlva stb. Az -at/et főnévképző előtt megrövidül a tőbeli í, ú, ű. Levelet írat (ige!) a titkárnővel. Van egy irat (főnév!) az asztalon. 5

6 Vagy: A lányával cérnát fűzet (ige!) a tűbe. Van egy füzet (főnév!) a táskában. Tehát: a magánhangzó időtartama jelöli, hogy igéről vagy főnévről van-e szó. Igék: fúrat, fűzet, húzat, szűret stb. Kivételek: a mulat és a sirat ige Főnevek: csipet, furat, füzet, irat, szünet, szüret stb. Végül pedig ezt már könnyebb megjegyezni vannak olyan névszók, amelyekben az í, ú, ű szabályosan rövidül meg. Ezek: fű, fűz, híd, kút, lúd, nyíl, nyúl, nyű, rúd, szűz, úr, út, víz. A rövidülés a -k, az -s és a -t toldalék előtt történik meg, például: vizek, vizes, vizet, utak, utas, utat, hidak stb. ezen kívül a birtokos személyragok előtt, például: vizem, vized, vizünk stb.). Eltérés csak akkor van, ha a toldalék j-vel kezdődik: hídja, útja stb. Más toldalék előtt általában nincs rövidülés: hídon, kútra, rúddal stb. Egyébként mintául választhatjuk a kéz szó é hangjának váltakozását az e hanggal: kézből, kézre, de: keze, kezek. Ugyanígy: vízből, vízre, de: vize, vizek stb. A hosszú magánhangzókról általában Néhány más szóban is bizonytalankodni szoktunk a hosszú mássalhangzókat illetően. Tehát: hosszú magánhangzóval írjuk és mondjuk a következőket: 6

7 alkímia alkóv alumínium Artúr bíbelődik bíbic bölcsőde bőrönd bűnhődik csípő csíra dívány gúnár hiúz hízeleg húg(a) hűdés hűvös ígér ím íme ínség ínyenc ítél ízlel ízület kandúr kímél kínál kísér kísért kíván kíváncsi kívül kontúr kór (= betegség) Kőrös (helységnév: Nagykőrös) kultúra kúra lagúna líceum linóleum mártír medúza mínium mínusz óvóhely őrs Őrség pandúr pianínó pionír púder rakódik (= lerakódik, leülepedik) rézsút rítus rítus stílus stúdió szelíd szúnyog típus túra vajúdik vanília zúzmara 7

8 Talán túlságosan is részleteztem a hosszú és rövid magánhangzókat. Csak azért, mert sokszor bizonytalankodunk. Ennek az is oka, hogy a beszédben olykor nehezen érzékelhető az időtartambeli különbség, különösen a felső nyelvállású hangoké: í, ú, ű, u, ü. Ez az oka a sok ingadozásnak is. A helyesírás igyekszik a kiejtést követni, a kiejtés pedig gyorsan változik. Ha egy múlt századi könyvet kézbe veszünk, ott sokszor hosszú betűket találunk a mai rövidek helyén: derűl, árúl stb. A hangok megrövidülése most is tart, de csak a gondatlanabb városi beszédben egy-egy nyelvjárásban (a Mezőségen például). A köznyelvi kiejtés megkülönbözteti pontosan a rövid és a hosszú hangokat. A kettőshangzók A magyarban (a köznyelvben) tulajdonképpen nincsenek úgynevezett kettőshangzók (diftongusok). Egyedül az u alkothat kettőshangzót az a hanggal néhány idegen szóban: augusztus, autó. Ezekben a szavakban az au hangkapcsolatot egy szájnyitással ejtjük, szótagoláskor nem választjuk el: au-gusz-tus, au-tó. De az Európa szóban nincs kettőshangzó: E-u-ró-pa. A magyar nyelvjárások diftongusállománya viszont igen gazdag. 8

A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI

A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI TIZENEGYEDIK KIADÁS MÁSODIK (VÁLTOZATLAN) LENYOMAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1985 TARTALOM ELŐSZÓ SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Írás és helyesírás

Részletesebben

Forró Orsolya Hangtan II. jegyzet

Forró Orsolya Hangtan II. jegyzet Forró Orsolya Hangtan II. jegyzet a Fonetika előadáshoz és szemináriumhoz 2012/2013. őszi szemeszter 1. Bevezetés 1.1. MÉG EGYSZER A FONOLÓGIÁRÓL A fonológia a nyelvészetnek az a területe, amely a nyelv

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

A helyesírási mérés és fejlesztés gyakorlattípusai egy helyesírási verseny tükrében. A helyesírási gyakorlatok megoldása

A helyesírási mérés és fejlesztés gyakorlattípusai egy helyesírási verseny tükrében. A helyesírási gyakorlatok megoldása Antalné Szabó Ágnes A helyesírási mérés és fejlesztés gyakorlattípusai egy helyesírási verseny tükrében A helyesírási gyakorlatok megoldása A javítás fontos pedagógiai elve, hogy a javítók minden lehetséges

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

Szófajtan és morfológia

Szófajtan és morfológia Csernicskó István Karmacsi Zoltán Szófajtan és morfológia Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Lerchné dr. Egri Zsuzsa Anyanyelv. felsõsöknek. Tankönyv 5. osztályosoknak. Tizenharmadik, átdolgozott kiadás

Lerchné dr. Egri Zsuzsa Anyanyelv. felsõsöknek. Tankönyv 5. osztályosoknak. Tizenharmadik, átdolgozott kiadás Lerchné dr. Egri Zsuzsa Anyanyelv felsõsöknek Tankönyv 5. osztályosoknak Tizenharmadik, átdolgozott kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az elektronikus szöveg Új kérdés Hogyan kell értelmezni egy elektronikus

Részletesebben

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA Fejezetek a magyar nyelv történetéből egyetemi jegyzet ISBN 978 963. Piliscsaba, 2013. 1 Fejezetek a magyar nyelv történetéből Egyetemi jegyzet magyar szakos

Részletesebben

Papp István Magyar nyelvtörténet

Papp István Magyar nyelvtörténet Papp István Magyar nyelvtörténet PAPP ISTVÁN MAGYAR NYELVTÖRTÉNET Kézirat Debrecen, 2014 A magyar nyelvű változat az Unkarin kielen historia (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Tietolipas 54. Helsinki,

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 9. rész Mitől lesz határozott valami,

Részletesebben

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001.

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Mikes International Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Internet: www.federatio.org/mikes_int.html Email: mikes_int@federatio.org P.O.

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL!

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! Anyanyelvünk 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Ágoston Mihály: Helyreállítani a megingott anyanyelvtudatot

Részletesebben

ÍGY TANULOK NYELVEKET

ÍGY TANULOK NYELVEKET Lomb kató ÍGY TANULOK NYELVEKET Lomb Kató Így tanulok nyelveket Egy tizenhat nyelvű tolmács feljegyzései Aranytoll kötetek Szeged, 2008 3 ELŐSZÓ Körülbelül négyévesforma lehettem, amikor azzal a kijelentéssel

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére

Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola

Részletesebben

europa_vamos_majdnemossz_cimn:ek 9/30/13 4:17 PM Page 3 Majdnem összes

europa_vamos_majdnemossz_cimn:ek 9/30/13 4:17 PM Page 3 Majdnem összes Majdnem összes Negyvennyolc korty élet (bevezetés) Majdnem az összes novellám olvasható ebben a könyvben. Pontosabban: majdnem mind azok közül, amelyeket most 2013 esôs júniusában, a nagy árvíz idején

Részletesebben

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Jelmagyarázat Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Esztergályosné Földesi Katalin Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok. osztály MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK,

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Szende Virág. A f e l s z ó l í t ó mó d é s h a s z n á l a t a G r a m ma t i ka, f e l s z ó l í t ó mó d. I. A felszólító módú igealakok

Szende Virág. A f e l s z ó l í t ó mó d é s h a s z n á l a t a G r a m ma t i ka, f e l s z ó l í t ó mó d. I. A felszólító módú igealakok Szende Virág A f e l s z ó l í t ó mó d é s h a s z n á l a t a G r a m ma t i ka, f e l s z ó l í t ó mó d Az igemódok a beszélınek az igében kifejezett fogalomhoz való viszonyát fejezik ki, azaz azt,

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

Vörösmarty-breviárium

Vörösmarty-breviárium Vörösmarty-breviárium Fülszöveg ( ) Vörösmartyt nem ismerik jóformán senki sem ismeri, még az írók sem. (...)Vörösmarty nagy ember és izgató talány számunkra, töredékekből, amelyek összetartozandóságát

Részletesebben