HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI."

Átírás

1 Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: mm Helyszükséglet nyitott ajtónál: 116 cm Befogadó képesség: 12 teríték Névleges feszültség: V/ 50 Hz A fûtõellenállás teljesítménye: 2100 W Felvett összteljesítmény: 2,25 kw Biztosíték: 10 A Érintésvédelmi osztály: I. (csak védõföldeléssel ellátott hálózathoz csatlakoztatható) Vízcsatlakozás: 3/4 A szükséges víznyomás: 0,05-0,9 MPa Energiahatékonysági osztály: A Szabvány ciklus: EN (5-ös program) Energia felhasználás: 1,24 kwh A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától. Tisztítási hatékonyság: A Szárítási hatékonyság: B Szabványos teríték: 12 Vízfelhasználás: 15 l Program idõ: 120 perc Átlagos becsült évi energia fogyasztás: 272,8 kwh/év Átlagos becsült évi vízfogyasztás: 3300 l Zajszint: 49 db/a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA DW-6 60 FI TÍPUSÚ MOSOGATÓGÉPHEZ A forgalomba hozó a 79/1997 (XII.31) IKIM és a 7/2002 (II.15) GM rendeletek alapján tanúsítja, hogy a fenti típusú mosogatógép megfelel az elõírásoknak. 73/23/CEE 1973,02,19 (alacsonyfeszültség) és vonatkozó módosításai 89/336/CEE 1989,05,03 (elektromágneses kompatibilitás) és vonatkozó módosításai TEKA Küchentechnik GmbH TEKA Hungary Kft. Sechsheldener Strasse Budapest D Haiger GERMANY Bajcsy-Zsilinszky út 53 Jótállási feltételek a mellékelt jegy szerintiek..kérjük, hogy a vásárlási okmányokat õrizze meg. DW-6 60FI 36

2 Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét. Kérjük, mielõtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a használati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetõséget megismerjen és elkerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerû használatból erednek! Megismerheti azt is, hogy hogyan lehet kisebb zavarokat elhárítani. Kérjük, õrizze meg a használati utasítást és a készülék eladása vagy elajándékozása esetén adja tovább az új tulajdonosnak! A használati utasításban leírtak be nem tartásából eredõ károkért a gyártó nem vállal felelõsséget. Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú mosogatógépre vonatkozik, ezért olyan funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók. Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését a garanciajegyen feltüntetett szakszervizzel végeztesse. A szakszerûtlen üzembe helyezésbõl keletkezõ kár nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik. A csomagoló anyagot hiánytalanul õrizze meg néhány napig, és az esetleges csere esetén ebben szállítsa vissza a készüléket. Tartalomjegyzék 1. Biztonsági és használati utasítások Beszerelés és üzembe helyezés A készülék üzemeltetetõ elemeinek leírása Használati utasítások Tisztítás és karbantartás Üzemzavarok elhárítása Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A használati útmutató fejezetei úgy vannak felépítve, hogy lépésrõl lépésre ismerheti meg a készülék egyes funkcióit. A magyarázatok könnyen érthetõek és részletes ábrákkal vannak ellátva. A használati útmutató fontos tanácsokat tartalmaz a mosogató kosarak, szóró karok, tartók, szûrõk és mosogató programok illetve az üzemeltetõ elemek helyes használatáról. A tisztítási tanácsok segítik Önt abban, hogy a mosogatógépet sokáig megõrizze optimális állapotban. Ez az átláthatóan felépített használati útmutató minden kérdést megválaszol, amelyek az új mosogatógép használatával kapcsolatban felmerülhetnek. SZERELÕNEK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK: ezek az utasítások szakszerelõnek szólnak, aki a készülék beszerelését, üzembe helyezését és tesztelését végzi. A beszerelés elõtt kérjük, ellenõrizze a csatlakozó méreteket! Amennyiben szükséges az ajtót ki kell egyensúlyozni a felhasznált dekorlemez vastagságának, súlyának függvényében. FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK: a használati utasításokat, az üzemeltetõ elemek leírását és a készülék helyes tisztítását és karbantartását foglalja magában. DW-6 60FI 2 35 DW-6 60FI

3 Utasítások 1. Biztonsági és használati utasítások EZ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK RÉSZE: MINDIG A KÉ- SZÜLÉK KÖZELÉBEN TARTSA SÉRTETLEN ÁLLAPOTBAN! A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÉRJÜK, OLVASSA VÉGIG FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ ÖSSZES UTASÍTÁST! A KÉ- SZÜLÉK BESZERELÉSÉT CSAK SZAKEMBER VÉGEZHETI AZ ÉRVÉNY- BEN LÉVÕ ELÕÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL! EZ A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁ- SI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT ÉS MEGFELEL A JELENLEG ÉRVÉNYBEN LÉVÕ IRÁNYELVEKNEK 72/23/EGK, (BELEÉRTVE 92/31), BE- LEÉRTVE A RÁDIÓZAVAROK MEGELÕZÉSÉT ÉS MEGSZÜNTETÉSÉT. A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZÕ FUNKCIÓKRA TERVEZTÉK: EDÉNYEK MOSOGATÁSA ÉS SZÁRÍTÁSA. MINDEN MÁS HASZNÁLAT NEM REN- DELTETÉSSZERÛ. A GYÁRTÓ NEM RENDELTETÉSSZERÛ HASZNÁ- LAT ESETÉN SEMMILYEN FELELÕSSÉGET NEM VÁLLAL. A TÍPUSCÍMKE JÓL LÁTHATÓAN A KÉSZÜLÉK AJTAJÁNAK BELSÕ SZEGÉLYÉN TALÁLHATÓ, AMELY TARTALMAZZA A MÛSZAKI ADA- TOKAT, A TÍPUSSZÁMOT ÉS A VIZSGÁLATI JELZÉSEKET. A KÉSZÜLÉK AJTAJÁNAK BELSÕ SZEGÉLYÉN TALÁLHATÓ TÍPUSCÍMKÉT NEM SZABAD ELTÁVOLÍTANI! ÜGYELJEN ARRA, HOGY A CSOMAGOLÁS RÉSZEI NE KERÜLJENEK GYERMEKEK KEZÉBE! VÁLASSZA SZÉT A KÜLÖNBÖZÕ CSOMAGOLÁ- SI HULLADÉKOT ÉS VIGYE A LEGKÖZELEBBI GYÛJTÕHELYRE! A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ BIZ- TONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERINT FÖLDELNI KELL. HIÁNYZÓ VAGY HIBÁS FÖLDELÉS ESETÉN A GYÁRTÓ SEMMILYEN FELELÕSSÉGET NEM VÁLLAL SZEMÉLYEKBEN VAGY TÁRGYAKBAN BEKÖVETKE- ZÕ SÉRÜLÉSEKÉRT ÉS KÁROKÉRT. AMENNYIBEN A KÉSZÜLÉKET NEM A HÁLÓZATI DUGÓVAL CSATLAKOZ- TATJA AZ ÁRAM ELLÁTÁSHOZ, IKTASSON KÖZBE EGY TÖBBPÓLUSÚ, LEGALÁBB 3 MM KONTAKTNYÍLÁSÚ LEVÁLASZTÓ BERENDEZÉST! A HÁLÓZATI KÁBELRE SZERELT CSATLAKOZÓ DUGÓNAK AZ ALJ- ZATTAL MEGEGYEZÕ TÍPUSÚNAK KELL LENNIE ÉS MEG KELL FELEL- NIE AZ ÉRVÉNYBEN LÉVÕ ELÕÍRÁSOKNAK. GYÕZÕDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG ÉS FREKVENCIA MEGEGYEZIK-E A TÍPUSCÍMKÉN MEGADOTT ADATOKKAL! NE HASZNÁLJON ADAPTERT VAGY ELOSZTÓKAT! NE A KÁBELNÉL FOGVA HÚZZA KI A CSATLA- KOZÓDUGÓT AZ ALJZATBÓL! A CSATLAKOZÓDUGÓNAK A BESZERELÉS UTÁN HOZZÁFÉRHE- TÕNEK KELL LENNIE. A HÁLÓZATI KÁBEL SÉRÜLÉSE ESETÉN CSERÉLTESSE KI AZT SZAKEMBERREL! DW-6 60FI 34 3 DW-6 60FI

4 HA A MOSOGATÓGÉPET SZÕNYEGRE VAGY SZÕNYEGPADLÓRA ÁL- LÍTJA, FIGYELJEN ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉK ALSÓ RÉSZÉN TALÁL- HATÓ SZELLÕZÕNYÍLÁSOKAT NE TAKARJA LE! HASZNÁLAT UTÁN KAPCSOLJA KI A MOSOGATÓGÉPET, HOGY ELKE- RÜLJE A FELESLEGES ENERGIA FOGYASZTÁST! A RÉGI KÉSZÜLÉKET TEGYE HASZNÁLHATATLANNÁ; HÚZZA KI A HÁLÓZATI KÁBELT AZ ALJZATBÓL MAJD VÁGJA EL! TEGYE HASZ- NÁLHATATLANNÁ AZOKAT A RÉSZEKET, AMELYEK POTENCIÁLIS VESZÉLYFORRÁST JELENTENEK JÁTSZADOZÓ GYERMEKEK SZÁMÁ- RA (AJTÓZÁR, A KÉSZÜLÉK AJTAJA STB.)! A HASZNÁLATON KÍVÜL HELYEZETT KÉSZÜLÉKET AZ ANYAGOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, VIGYE GYÛJTÕHELYEKRE! MÛKÖDÉSI ZAVAROK ESETÉN ZÁRJA EL A VÍZCSAPOT ÉS VÁLASSZA LE A KÉSZÜLÉKET A HÁLÓZATRÓL! VÉGEZETÜL ÉTESÍTSEN EGY SZAKSZERVIZT! HA SZÁLLÍTÁSI SÉRÜLÉSEKET ÉSZLEL A KÉSZÜLÉKEN, NE HELYEZZE ÜZEMBE A MOSOGATÓGÉPET! KÉRDÉSES ESETBEN KÉRJÜK, FORDUL- JON A KERESKEDÕHÖZ! A KÉSZÜLÉKET A GYÁRTÓ UTASÍTÁSI SZE- RINT SZAKEMBERNEK KELL BESZERELNI ÉS CSATLAKOZTATNI. HIBA E7/E9 E8 LEÍRÁS A készülék nem képes mérni a befolyó víz mennyiségét (csak azoknál a típusoknál, amelyek fel vannak szerelve ezzel a rendszerrel). Mivel lehetséges, hogy a hiba csak idõleges, próbálja meg újraprogramozni a mosogatógépet. Ha a probléma továbbra is fennáll hívja az illetékes szervizt! A váltakozó mosogató berendezés eltömõdött (csak azoknál a típusoknál, amelyek fel vannak szerelve ezzel az eszközzel). Nyissa ki az ajtót, majd csukja be újra! Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja az illetékes szervizt! Az olyan hibajelzések esetén, amiket nem tartalmaz táblázat, hívja az illetékes szervizt. Beszerelési utasítások A MOSOGATÓGÉPET CSAK FELNÕTTEK HASZNÁLHATJÁK. TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKET, ÉS NE ENGEDJE MEG, HOGY A KÉSZÜLÉK- KEL JÁTSZANAK! ÚGY TÁROLJA A TISZTÍTÓSZEREKET, HOGY AZT GYERMEKEK NE ÉRHESSÉK EL! TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKET A NYITOTT KÉSZÜLÉK AJTÓTÓL! A CSOMAGOLÁS EGYES RÉSZEI (MÛ- ANYAGZACSKÓK, POLYSTIROL, FÉMDARABOK, STB.) POTENCIÁLIS VESZÉLYFORRÁST JELENTENEK, EZÉRT ÜGYELJEN ARRA, HOGY GYERMEKEK NE ÉRHESSÉK EL! TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKET A NYITOTT MOSOGATÓGÉPTÕL; A KÉSZÜLÉKBEN MARADHAT TISZTÍ- TÓSZER MARADVÁNY, AMELY A SZEM, SZÁJ ÉS TOROK SÚLYOS SÉ- RÜLÉSÉT OKOZHATJA ÉS FULLADÁS MIATTI HALÁLT IS ELÕIDÉHET. NE TEGYEN OLDÓSZERT (ALKOHOL VAGY TERPENTIN) A MOSOGA- TÓGÉPBE - ROBBANÁSVESZÉLY! NE TEGYEN OLYAN EDÉNYT A MOSOGATÓGÉPBE, AMELY HAMUVAL, VIASSZAL VAGY LAKKAL SZENNYEZETT! DW-6 60FI 4 33 DW-6 60FI

5 6. Üzemzavarok elhárítása A mosogatógépet felszerelték egy öndiagnosztizáló rendszerrel, amely képes felismerni és kijelezni bizonyos hibákat. Hiba vagy hibás mûködés esetén, mielõtt a szervizt hívná, kérjük, elõször tanulmányozza az alábbi hibaelhárítási listát! Ha a hiba az ajánlott megoldások végrehajtása után is fennáll, kérjük, hívja a szerviz szolgálatot a következõk elvégzése után: Jegyezze fel a hibaüzenetet, amit az öndiagnosztizáló rendszer kijelzett! Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból! Zárja el a vízcsapot! AZ ÖNDIAGNOSZTIZÁLÓ RENDSZER ÁLTAL JELZETT HIBÁK TÁBLÁZATA HIBA LEÍRÁS E2 A mosogatógép belsejében lévõ vízmennyiség szabályozó rendszer (vízszint biztonsági rendszer) hibásodott meg. Mivel lehetséges, hogy a hiba csak átmeneti, próbálja meg újraprogramozni a mosogatógépet. Ha a probléma továbbra is fennáll hívja az illetékes szervizt! E3 E4 E5 E6 A mosogatógép nem melegíti fel a vizet. A mosogatógép visszaállításához nyissa ki és ismét zárja be az ajtaját! A hiba okának közelebbi meghatározásához hívja az illetékes szervizt! A hõmérséklet ellenõrzõ nem mûködik. Kapcsolja ki a mosogatógépet, majd kapcsolja vissza és indítsa újra a mosogató programot! Ha a figyelmeztetés újra megjelenik, hívja a szerviz szolgálatot! A mosogatógép nem tölt be vizet. Ellenõrizze a következõket: Nyitva van-e a vízcsap. A vízbevezetõ csõben lévõ szûrõ nem tömõdött-e el. A vízbevezetõ csõ nincs-e összenyomódva vagy megtörve. Kapcsolja ki a mosogatógépet, majd kapcsolja vissza! Ha a probléma megoldódott a mosogatóprogram folytatódni fog onnan, ahol megszakadt. Ha a probléma továbbra is fennáll hívja az illetékes szervizt! A mosogató nem szivattyúzza a vizet Ellenõrizze az alábbiakat: A vízelvezetõ csõ nem nyomódott-e össze vagy nincs-e eltömõdve. A vízelvezetõ csõ nincs-e eltömõdve. A mosogatógép szûrõje nincs-e eltömõdve. Kapcsolja ki a mosogatógépet, majd kapcsolja vissza! Ha a probléma megoldódott a mosogatóprogram folytatódni fog onnan, ahol megszakadt. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll hívja az illetékes szervizt! NE TÁMASZKODJON VAGY ÜLJÖN A MOSOGATÓGÉP NYITOTT AJ- TAJÁRA: A KÉSZÜLÉK MEGBILLENHET ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZHAT! SOHA NE ÉRINTSE MEG A FÛTÕELEMET KÖZVETLENÜL EGY MOSO- GATÁSI PROGRAM BEFEJEZÉSE UTÁN! A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA KÖZBEN AZ ELLENÁLLÁS NÉHÁNY HELYEN ENYHÉN MEGBARNULHAT. EZ NORMÁLIS JELENSÉG, AMELY AZ ÜZEMELÉS MÓDJÁVAL FÜGG ÖSSZE, ÉS NEM KÁROSÍTJA A KÉ- SZÜLÉK ÜZEMELÉSÉT. A MOSOGATÁSI PROGRAM BEFEJEZÉSE UTÁN ÉS A SZÁRÍTÁS ELÕTT AZ ESETLEGESEN AZ EDÉNYEKBEN VAGY A MOSOGATÓGÉPBEN MA- RADÓ VIZET NE FOGYASSZA EL! AQUASTOPPAL FELSZERELT TÍPUSOK AZ AQUASTOP EGY OLYAN BERENDEZÉS, AMELY A KÉSZÜLÉK ESETLEGES TÖMÍTETLENSÉGE ESETÉN. KIZÁRJA, HOGY A VÍZ ELÖNTSE A HELYISÉGET. HA BEKAPCSOL EZ A BERENDEZÉS, KÉRJÜK, HÍVJON SZAKEMBERT A HIBA MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS ELHÁRÍTÁSÁRA! AQUASTOP RENDSZERREL FELSZERELT KÉSZÜLÉKEKNÉL AZ ODA- VEZETÕ CSÕ EGY MÁGNES SZELEPET TARTALMAZ. EZT A CSÖVET SEMMI ESETRE NE VÁGJA ÁT ÉS NE EJTSE A MÁGNES SZELEPET VÍZBE! HA AZ ODAVEZETÕ CSÕ MEGSÉRÜLNE, VÁLASSZA LE A KÉ- SZÜLÉKET A HÁLÓZATRÓL! KÖZVETLENÜL A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE UTÁN VÉGEZZE EL A KÉ- SZÜLÉK RÖVID ELLENÕRZÉSÉT A TOVÁBBIAKBAN MEGADOTT UTA- SÍTÁSOK SZERINT! AMENNYIBEN A KÉSZÜLÉK NEM MÛKÖDIK, VÁ- LASSZA LE AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRÓL ÉS ÉRTESÍTSE A LEGKÖ- ZELEBBI SZERVIZSZOLGÁLATOT! NE PRÓBÁLJA MEG SAJÁT KEZÛ- LEG MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET! AZ ÖN MOSOGATÓGÉPE MEGFELEL MINDEN ÉRVÉNYBEN LÉVÕ BIZ- TONSÁGI ELÕÍRÁSNAK ÉS AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEKRE VONAT- KOZÓ ELÕÍRÁSOKNAK IS. MÛSZAKI ELLENÕRZÉSEKET KIZÁRÓLAG ENGEDÉLYEZETT SZAKEMBER VÉGEZHETI. ILLETÉKTELEN SZEMÉ- LYEK ÁLTAL VÉGZETT SZERELÉS NEMCSAK A GARANCIÁLIS JO- GOK ELVESZTÉSÉT VONJA MAGA UTÁN, DE VESZÉLYT JELENT A FELHASZNÁLÓRA IS. A gyártó nem vonható felelõsségre olyan személyi sérülésekért vagy károkért, amelyek a fenti utasítások be nem tartására vezethetõk vissza, vagy a készüléken, akár egyetlen alkatrészen is változtatást végzett, vagy nem eredeti alkatrészek használata esetén. DW-6 60FI 32 5 DW-6 60FI

6 Szerelõnek szóló utasítások 2. Beszerelés és üzembe helyezés Távolítsa el a polisztirolból készült kosár rögzítõ elemeket! Helyezze a készüléket a kívánt beszerelési helyre! A mosogató hátulsó fala és oldalai a fal vagy más bútorrészek mellé állítható. Ha a mosogatógépet valamilyen hõforrás közelébe szereli, illesszen be egy speciális hõszigetelõ lemezt a mosogatógép és a hõforrás közé, a készülék túlmelegedésének és hibás mûködésének megelõzése érdekében. A stabilitás biztosítása érdekében a beépíthetõ vagy aláépíthetõ mosogatót csak olyan összefüggõ munkalap alá szerelje be, amelyek a szomszédos bútorrészekhez vannak csavarozva! A beszerelés megkönnyítése érdekében a vízbevezetõ és a vízelvezetõ csõ bármely irányba fordítható; gyõzõdjön meg arról, hogy a csövek nincsenek összecsavarodva, összenyomódva vagy nincsenek túl szorosan meghúzva. Egyensúlyozza ki a készüléket vízszintesre az állítható magasságú lábacskák segítségével! Ez a mûvelet elengedhetetlen a mosogatógép helyes mûködéséhez. Néhány típusú beépíthetõ mosogatógép csak egy állítható lábacskával van ellátva a hátoldalánál, amelyet a készülék elülsõ oldalának alsó részén található csavarral lehet beállítani. 2.1 Csatlakoztatás a vízhálózathoz Az esetleges eltömõdés és a készülék megrongálódásának megelõzése: új vagy régóta nem használt vízvezeték esetén a csatlakoztatás elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a víz tiszta és nem tartalmaz-e szennyezõdéseket, mert különben fennáll a veszélye annak, hogy a készülék megrongálódik. A készüléket mindig új tömlõkkel kell a vízhálózatra kötni, régi vagy használt tömlõket sosem szabad használni. CSATLAKOZTATÁS A VÍZELLÁTÁSHOZ Csatlakoztassa a víz bevezetõ csövet egy 3/4-es menetû hidegvíz csatlakozóra, a mosogatógép tartozékai közül helyezze be az A szûrõt! Szorosan csavarja a helyére a csövet kézzel, majd húzza meg egy fogóval körülbelül egy negyed fordulatot elfordítva! Az AQUASTOP rendszerrel felszerelt típusoknál a szûrõ már a menetes gyûrûbe van helyezve. Ha az edények nem száradnak meg és fénytelenek maradnak, ellenõrizze a következõket: Van-e öblítõ az öblítõtartályban. Az öblítõ adagoló beállítása megfelelõ-e. A használt mosogatószer jó minõségû-e és nem vesztette-e el hatékonyságát (például: helytelen vagy sokáig nyitott dobozban való tárolás következtében) Ha az edények csíkosak vagy foltosak maradnak, ellenõrizze a következõt: Nem állított-e be túl magas öblítõszer adagolást Ha rozsdásodás nyomai láthatóak a mosogatógép belsejében: A mosogatógép kádja nemesacélból készült, ezért bármiféle rozsda csak külsõ részeknek köszönhetõen fordulhat elõ (rozsda részecskék a vízcsövekbõl, edényekrõl, evõeszközökrõl stb.). Ezeknek a rozsdafoltoknak az eltávolításához használjon a kereskedelemben kapható speciális tisztítószert! Ellenõrizze, hogy a használt mosogatószer mennyiség megfelelõ-e. Ellenõrizze, hogy a só tartály fedele megfelelõen van-e bezárva, és hogy a vízlágyító berendezés beállítása megfelelõ-e. Amennyiben az esetleges zavarokat a "Kisebb zavarok elhárítása" címû fejezetben leírt intézkedésekkel nem tudja megszüntetni, kérjük lépjen kapcsolatba a szerviz szolgálatunkkal! FIGYELMEZTETÉS: bármely mûvelet, amelyet a mosogatógépen arra nem jogosult személy végez nem része a garanciának és a költsége a felhasználót terhelik. DW-6 60FI 6 31 DW-6 60FI

7 KISEBB ZAVAROK ELHÁRÍTÁSA Néhány esetben megoldást találhat apróbb zavarok esetén a következõ utasítások alapján: Ha a program nem indul el ellenõrizze a következõket: A mosogatógép csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz. Nincs-e áramszünet. Nyitva van-e a vízcsap. Rendesen becsukta-e a mosogatógép ajtaját. Ha víz marad a mosogatógép belsejében, ellenõrizze a következõket: A vízelvezetõ csõ nincs-e összenyomódva. A vízelvezetõ szifon nincs-e eltömõdve. A mosogatógép szûrõi nincsenek-e eltömõdve. Ha az edény a program befejezése után nem tökéletesen tiszta, ellenõrizze a következõket: A megfelelõ mennyiségû mosogatószert adagolta-e. Van-e só a vízlágyító berendezésben. Helyesen pakolta-e be az edényeket. A választott program megfelel-e az edény típusának és a szennyezettségének. Minden szûrõ tiszta-e és helyesen vannak-e behelyezve. Nem tömõdtek-e el a szóró karok fúvókái. Nem akadályozza-e valamilyen tárgy a szóró karok forgását! A készülék mûködtethetõ vezetékes melegvízzel is, ha ennek hõmérséklete nem haladja meg a 60 C-ot. Ebben az esetben a mosogatás idõtartama kb. 20 perccel lerövidül, és a tisztítás hatékonysága enyhén csökken. A vezetékes melegvízre való csatlakoztatást ugyanúgy végezze el, mint a fentebb leírt hidegvízre történõ csatlakoztatást. A VÍZELVEZETÕCSÕ CSATLAKOZTATÁSA A vízelvezetõ csövet vezesse egy legalább 4 cm átmérõjû lefolyócsõbe vagy akassza a mosogatóba a készülékhez tartozó mûanyag támaszték segítségével, ügyelve rá, hogy kerülje a megtöréseket és a túlzott görbületeket! Fontos, hogy a csõ ne lazulhasson ki és ne eshessen le. Ennek érdekében a mûanyag támasztékon egy lyuk található, és ezen keresztül egy zsineg segítségével azt a falhoz, vagy a vízcsaphoz tudja erõsíteni. A csõ szabad végének 30 és 100 cm közötti magaságban kell lennie és sosem szabad vízbe merülnie. Abban az esetben, ha vízszintes helyzetben fekvõ hosszabbító tömlõket használ (amelynek hossza maximum 3 m), a vízelvezetõcsõ a földtõl maximum 85 cm magasan helyezkedhet el. 2.2 Elektromos csatlakoztatás Dugja a hálózati csatlakozót egy az 1. fejezetben (Biztonsági és használati utasítások) megadottak szerint megfelelõ dugaszolóaljzatba. DW-6 60FI 30 7 DW-6 60FI

8 Aquastop Ez a vízvédelmi rendszer megbízhatóan védi a lakását a vízkároktól. Tömítetlen vízodavezetõ csõnél vagy tömítetlen készülékrendszernél a víz odavezetés megszakad. A szelepdoboz a vízstop csövön elektromos elemeket tartalmaz. Ezért nem szabad ezt vízbe meríteni. Ha megsérülne a szelepdoboz burkolata feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozót! Aquastop meghosszabbítása A kereskedelemben vásárolhat hosszabb aquastop csöveket is, amit csak szakember cserélhet ki. A víz odavezetõ csõ önkényes meghosszabbítása esetén a gyártó nem vállal további felelõsséget. A SZÛRÕEGYSÉG TISZTÍTÁSA Rendszeresen ellenõrizze a középsõ szûrõt C, és amennyiben szükséges tisztítsa meg! A szûrõ kivételéhez tartsa szorosan a füleket, fordítsa el azokat az óramutató járásával ellentétes irányba és emelje ki felfelé! Nyomja meg a D szûrõt alulról, hogy ki tudja venni a mikro filterbõl! Válassza szét a két részt, amelyekbõl a mûanyag szûrõ összeáll, ehhez nyomja meg az ábrán nyíllal jelölt helyeken a szûrõtestet! Távolítsa el a középsõ szûrõt felfelé kiemelve! UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK A HELYES ÁPOLÁSHOZ A szûrõket folyó víz alatt egy erõs kefével tisztítsa meg! A szûrõk a fent leírt utasításoknak megfelelõ tisztítása elengedhetetlen, mert a mosogatógép eltömõdött szûrõkkel nem mûködik. A megtisztított szûrõt gondosan helyezze vissza, hogy elkerülje a szivattyú sérülését! HA A MOSOGATÓGÉPET HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLJA Egymás után végezzen el két beáztató mosogatási folyamatot! Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból! Hagyja résnyire nyitva a készülék ajtaját, hogy elkerülje a kellemtelen szagok képzõdését a mosogató belsejében! Töltse fel az öblítõ szer adagolót! Zárja el a vízcsapot! MIELÕTT A MOSOGATÓGÉPET HOSSZABB SZÜNET UTÁN ÚJRA ÜZEMBE HELYEZNÉ Ellenõrizze, hogy nem rakódott-e le a vízvezetékben szennyezõdés vagy rozsda; ha igen, folyassa a vizet néhány percig! Ismét dugja a csatlakozódugót az aljzatba! Csatlakoztassa ismét a víz odavezetõ csövet és nyissa ki a vízcsapot! DW-6 60FI 8 29 DW-6 60FI

9 5. Tisztítás és karbantartás Minden beavatkozás elõtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról! 5.1 Biztonsági utasítások és tanácsok Kerülje a savas tisztítószerek vagy súrolószerek használatát! A mosogatógép külsõ felületét és az ajtó burkolatát rendszeresen tisztítsa egy vízzel és lakkozott felületekhez való tisztítószerrel megnedvesített puha rongy segítségével! Az ajtó tömítését egy nedves szivaccsal tisztítsa! Rendszeres idõközönként (évente egyszer vagy kétszer) tanácsos a mosogatógép kádját és a tömítéseket is megtisztítani nedves rongy és víz használatával, a lerakódások eltávolítása érdekében. A VÍZBEVEZETÕCSÕ SZÛRÕJÉNEK TISZTÍTÁSA Rendszeresen tisztítsa a víz bevezetõ csõ szûrõjét A, amely a vízellátó csap kivezetésnél található! Mindenekelõtt zárja el a csapot, aztán csavarja le a vízbevezetõ csõ végét, vegye ki az A szûrõt és óvatosan tisztítsa meg folyó víz alatt! Ezután helyezze vissza az A szûrõt és gondosan csatlakoztassa ismét a víz bevezetõ csövet! A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA A szóró karok könnyedén levehetõk, hogy rendszeresen megtisztíthassa a fúvókákat és így elkerülje azok eltömõdését. Alaposan tisztítsa meg a szóró karokat folyó víz alatt, majd óvatosan tegye vissza a helyükre, gyõzõdjön meg arról, hogy akadálytalanul körbe tudnak forogni! A felsõ szóró kar kivételéhez csavarja ki az R záró anyát Az alsó szóró kart emelje egyszerûen ki a közepénél meghúzva! Felhasználónak szóló utasítások 3. A készülék üzemeltetetõ elemeinek leírása 3.1 A kapcsolótábla A mosogatógép minden üzemeltetõ gombja a felsõ kapcsolótáblán található 1 BE/KI KAPCSOLÓ GOMB 2 PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB 3 KÉSLELTETETT START GOMB 4 TAKARÉKOS PROGRAM VÁLASZTÓ GOMB 5 SZÁRÍTÁS NÉLKÜLI FUNKCIÓ GOMBJA(Csak néhány készüléken!) 6 FÉLTÖLTET FUNKCIÓ VÁLASZTÓ GOMB 7 INFO-KIJELZÕ 3.2. Az info-kijelzõ A mosogatógépet praktikus kijelzõvel látták el, amely információkat nyújt a készülék beprogramozott funkcióiról. A VÁLASZTOTT PROGRAM KIJELZÉSE (a hátralévõ idõ kijelzése és a leggyakoribb hibák figyelmeztetés) KÉSLELTETETT START ELLENÕRZÕ LÁMPA ÖBLÍTÕSZER ELLENÕRZÕLÁMPA SÓ HIÁNYT JELZÕ ELLENÕRZÕ LÁMPA TAKARÉKOS PROGRAM ELLENÕRZÕ LÁMPA SZÁRÍTÁS NÉLKÜLI PROGRAM ELLENÕRZÕ LÁMPA FÉLTÖLTET PROGRAM ELLENÕRZÕ LÁMPA DW-6 60FI 28 9 DW-6 60FI

10 A HANGJELZÕ ÜZEMENKÍVÜL HELYEZÉSE ÉS A VÍZBETÖLTÕRENDSZER BEÁLLÍTÁSA A mosogatógép elektronikus vezérlõrendszere lehetõvé teszi az Ön számára az alábbiakat: hangjelzés kikapcsolása, amely a mosogatógép minden programozási és funkciólépéseknél hallható a mosogatógép vízbetöltõ rendszerének hozzáigazítása a vízhálózat nyomásához Példa a bepakolásra Programozási eljárás: nyomja meg a PROGRAMVÁLASZTÓ (2), 3 másodpercig, amíg a KIJELZÕN (7) meg nem jelenik a megváltoztatni kívánt paraméter szimbóluma (lásd a táblázatot); nyomja meg a KÉSLELTETETT START gombot (3), a beállítás megváltoztatásához nyomja meg a PROGRAMVÁLASZTÓ (2) gombot a változtatni kívánt paraméter cseréjéhez és/vagy a programozó eljárásból való kilépéshez SZIMBÓLUM A KIJELZÕN AKUSZTIKAI SZIGNÁL VÍZNYOMÁS (CSAK EGYES KÉSZÜLÉKEKNÉL) A FELSÕ KOSÁR BEÁLLÍTÁSA A felsõ kosár a használó igényeinek és az alsó kosárban lévõ edények magasságának megfelelõen két különbözõ pozícióban használható. Az alábbiak szerint járjon el a kosár pozíciójának beállításához: Húzza ki a jobb oldali kosárvezetõ sínt! Távolítsa el az ütközõt! Ehhez elõször akassza ki az ábrán látható módon! Tolja meg a sínt, hogy kiszabadítsa a kerekeket! Illessze az alsó vagy a felsõ pár kereket a vezetõsínbe a kívánt beállításnak megfelelõen! Helyezze ismét vissza az ütközõt az eredeti pozícióba! 3.3 Mosogató programok A készüléket ellátták egy kapcsolótáblával és egy INFO-KIJELZÕVEL (ld. a Készülék üzemeltetõ elemeinek leírása címû 3. fejezetet). Ezekkel az üzemeltetõ elemekkel lehetséges a ki- és bekapcsolás és minden programozási mûveletet irányítása. A mosogatási program megkezdése elõtt gyõzõdjön meg az alábbiakról: a vízcsap nyitva van a vízlágyító tartó fel van töltve speciális sóval, és a fedele jól vissza van-e csavarva a megfelelõ mennyiségû mosogatószer lett behelyezve az adagolóba a kosarakba helyes módon pakolt be a szóró karok szabadon el tudnak forogni anélkül, hogy megakadnának a mosogató ajtaja rendesen be van zárva DW-6 60FI DW-6 60FI

11 EVÕESZKÖZTARTÓ KOSÁR Az evõeszközöket egyenletesen elosztva, fogantyújúkkal lefelé pakolja be az evõeszköztartó kosárba! A késeket óvatosan pakolja be, nehogy megsérüljön az élétõl! MOSOGATÁS FÉLTÖLTETTEL Ez a funkció különösen 6 teríték bepakolásánál alkalmazható, vizet és energiát is megtakaríthat a használatával. Az evõeszköztartó kosár minden fajta evõeszközhöz használható, kivéve azokat, amelyek olyan hosszúak, hogy akadályozzák a felsõ szóró kar szabad mozgását. A merõkanalakat, fakanalakat és vágókéseket a felsõ kosárba helyezze, és gyõzõdjön meg arról, hogy a kések élei nem nyúlnak ki a kosárból! FELSÕ KOSÁR A felsõ kosárba kizárólag kicsi vagy közepes méretû tárgyakat pakoljon, mint például poharak, kistányérok, teás- vagy kávéscsészék, lapostányérok, illetve hõálló mûanyagból készült könnyû tárgyakat. Ha a felsõ kosarat a legalacsonyabb helyzetben használja, kevésbé szennyezett, nagyobb tányérokat is bepakolhat. A lehetõ legjobb helykihasználás érdekében a felsõ kosárban két mûanyag rács található, amelyek felhajthatók, és így több helyet nyer a magas poharak számára, mint például a talpas poharak BEPAKOLÁS A FELSÕ KOSÁRBA Az edényeket a felsõ felükkel elõrefelé; a csészéket és üreges edényeket mindig a nyílásukkal lefelé nézõen pakolja be! A kosár bal oldalán két szinten pakolhatók be poharak és csészék. A középsõ részre pakolja be függõlegesen a tányérokat és csészealjakat a tartók közé! Ezt a funkciót FÉLTÖLTET FUNKCIÓ gombbal (6) lehet bekapcsolni (ld. A készülék üzemeltetõ elemeinek leírása címû 3. fejezetet) és használata esetén a mosogatógép csak a felsõ kosárba bepakolt edényeket mosogatja el. TAKARÉKOS SZÁRÍTÁSI funkcióval ellátott típusoknál, (ECO) A féltöltetû mosogatást választása szerint a felsõ vagy az alsó kosárban is végezheti a következõképpen: 1.) program választás 2.) nyomja meg egyszer a FÉLTÖLTET FUNKCIÓ gombot (6) (ld. a A készülék üzemeltetõ elemeinek leírása címû 3. fejezetet) a felsõ kosár kiválasztásához! 3.) nyomja meg kétszer a FÉLTÖLTET FUNKCIÓ gombot (6) az alsó kosár kiválasztásához! A gomb harmadszori megnyomásával visszatérhet az 1 -es állapotba. 4.) 5 másodperc elteltével a kijelzõ visszatér ehhez az állapothoz (hogy lássa, hogy melyik kosár lett kiválasztva egyszerûen csak nyomja meg a újra Fél töltet gombot! FONTOS: a program végén ne felejtse el kikapcsolni ezt a funkciót, hogy elkerülje, hogy a következõ mosogatást véletlenül fél töltettel végezze! PROGRAMTÁBLÁZAT A MOSOGATÓ PROGRAM BEÁLLÍTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA A mosogatandó edényhez legmegfelelõbb program kiválasztásához kérjük, figyelje a követezõ táblázatot, ahol az edények szennyezettségének, és fajtájának alapján választhat. Miután a táblázat alapján kiválasztotta a megfelelõ programot: nyomja meg az (1) BE/KI gombot, és várjon a (7) INFO-KIJELZÕ kigyulladására! nyomja meg többször a (2) PROGRAMVÁLASZTÓ GOMBOT, amíg a (7) INFO-KIJELZÕN a választott program számjelzése jelenik meg! Csukja be az ajtót! A program automatikusan elindul a szignáljelzés felhangzása után. A P0 jelzés a KIJELZÕN azt jelenti, hogy nem választott mosogatási programot. Ez a jelzés addig látható, amíg a (2) PROGRAMVÁLASZTÓ GOMBOT megnyomja. Ezután a legutóbb elvégzett mosogató program számjelzése látható. A gomb minden további megnyomásával a programok számjelzései közül választhat. Minden programszakaszt egy rövid akusztikai hangjelzés erõsít meg. Ha egy gomb megnyomásakor nem hall ilyen akusztikai megerõsítést, akkor ez azt jelenti, hogy a választott programhoz nem elérhetõ ez a funkció. DW-6 60FI DW-6 60FI

12 PROGRAM SZÁM- JEL- ZÉS ÖKO GOMB SZÁRÍTÉS NÉL- KÜL (VÁLASZT- HATÓ) (CSAK NÉHÁNY KÉ- SZÜLÉKNÉL) BEÁZTATÁS 1 AZ EDÉNYEK SZENNYEZETTSÉGI FOKA LÁBASOKHOZ ÉS EDÉ- NYEKHEZ, HA A KÉSZÜ- LÉK MÉG NEM TELT MEG MOSOGA- TÓSZER MENNYI- SÉG GRAMM Néhány típust 2 vagy 4 kihajtható részbõl álló tányér tartóval szereltek fel a lehetõ legjobb helykihasználás érdekében nagy méretû edények bepakolása esetén. KÍMÉLÕ PROGRAM KRISTÁLY ÜVEG 2 KEVÉSBÉ SZENNYEZETT EDÉNYEKHEZ ÉRZÉKENY ÉS KEVÉSBÉ SZENNYEZETT EDÉ- 2 NYEKHEZ GYORS PROGRAM 3 KEVÉSBÉ SZENNYEZETT EDÉNYEKHEZ 25 Kihajtható tartók NORMÁL MINDENNAPI 4 4 ÁTLAGOSAN SZENNYE- ZETT EDÉNYEKHEZ ÉS LÁBASOKHOZ ÁTLAGOSAN SZENNYE- ZETT EDÉNYEKHEZ BEPAKOLÁS AZ ALSÓ KOSÁRBA Óvatosan pakolja be a lapos-, mély-, desszertes- és tálalótányérokat függõlegesen elhelyezve azokat! A fazekakat, serpenyõket és azok fedelét fejjel lefelé helyezze el! A levesestányérokat és desszertes tányérokat úgy pakolja be, hogy rés maradjon köztük! Példa a bepakolásra BIO ÖKO BIO (*) EN ÁTLAGOSAN SZENNYEZETT LÁBASOKHOZ ÉS EDÉ- NYEKHEZ RÁSZÁRADT ÉTELMARADÉKKAL IS KEVÉSBÉ SZENNYEZETT EDÉNYEKHEZ, RÁSZÁRADT ÉTELMARADÉKKAL IS ERÕS ERÕS (ELÕ- MOSOGATÁS NÉLKÜL) SZUPER ÖBLÍTÉS (***( ERÕSEN SZENNYEZETT LÁ- BASOKHOZ ÉS EDÉNYEK- HEZ RÁSZÁRADT ÉTELMA- RADÉKKAL LÁBASOKHOZ ÉS ÁTLAGO- SAN SZENNYEZETT EDÉ- NYEKHEZ, RÁSZÁRADT ÉTELMARADÉKKAL LÁBASOKHOZ ÉS ERÕSEN SZENNYEZETT EDÉNYEK- HEZ, RÁSZÁRADT ÉTELMA- RADÉKKAL EDÉNYEK FELFRISSÍTÉ- SÉHEZ DW-6 60FI DW-6 60FI

13 Mosogatógépben nem tisztítható edények: Fából készült evõeszközök, edények, tálak, csészék: ezeknek árthat a magas vízhõmérséklet. Kézi készítésû tárgyak: a kézi készítésû tárgyak csak ritkán tisztíthatók mosogatógépben. A magas vízhõmérséklet és a használt mosogatószer károsíthatja azokat. Mûanyag edények: A mûanyag edények nem hõállóak és eldeformálódhatnak. A hõálló mûanyag edényeket csak a felsõ kosárban mosogassa! Rézbõl, ónból, cinkbõl, sárgarézbõl készített edények és tárgyak: ezek hajlamosak az elszínezõdésre. Alumínium edények: Eloxált alumíniumból készült edények elveszíthetik a színûket. Ezüst evõeszközök és edények: az ezüst edények elszínezõdhetnek Üveg és kristály: Az üveg és a kristály általában problémamentesen mosogatható a mosogatógépben. Van azonban néhány üvegés kristályfajta, amelyek a sok mosogatástól fénytelenné válhatnak, és elveszthetik áttetszõségüket.. Ezért ezekhez az anyagokhoz a legkíméletesebb mosogatási programot válassza!. Díszített tárgyak: a forgalomban lévõ díszített tárgyak általában problémamentesen tisztíthatóak mosogatógépben, mégis nagy számú mosogatás után a színük kifakulhat. Ha kétségei vannak az edény színtartósságával kapcsolatban, tanácsos körülbelül egy hónapig a készletbõl csak egy darabot a mosogatógépben tisztítani. 4.4 A kosarak használata: A mosogatógép befogadóképessége 12 teríték, beleértve a tálaló edényeket is. ALSÓ KOSÁR Az alsó kosarat éri az alsó szóró kar teljes ereje, ezért azt a legellenállóbb és legszenynyezettebb edényekhez ajánlatos használni. Minden bepakolási mód és kombináció lehetséges, feltéve, hogy az edények, lábosok és serpenyõk, úgy vannak elhelyezve, hogy az alulról jövõ vízsugár eléri azok minden szennyezett felületét. ELÕMO- SOGATÁS MOSO- GATÁS PROGRAMLEFUTÁS HIDEG ÖBLÍTÉS MELEG ÖBLÍTÉS IDÕ- HOSSZ SZÁRÍTÁS PERC (2) VÍZ LITER(1) FOGYASZTÁS ENERGIA kwh (2) HIDEG C 1 1 IGEN ,05 45C 1 1 IGEN ,00 45C ,5 HIDEG 65C 1 1 IGEN ,4 65C 1 1 IGEN ,38 HIDEG 55C 1 1 IGEN ,2 55C 1 1 IGEN ,24 HIDEG 66C 2 1 IGEN ,5 68C 2 1 IGEN ,45 MELEG 70C 2 1 IGEN ,65 Rögzített tartók 1 1 IGEN ,8 DW-6 60FI DW-6 60FI

14 Azoknál a programoknál, ahol a szimbólum látható (csak néhány készüléknél), választhatja a szárítás nélküli funkciót. Ily módon csökkentheti a program hosszát és energiát spórolhat meg, a száradás hatékonysága azonban kicsit csökken. A beáztató programot csak fél töltettel végezze! A FÉL TÖLTET (6) funkció minden programnál választhatóan áll rendelkezésre, kivéve a beáztatásnál. A SZÁRATÁS NÉLKÜLI (5) és a FÉL TÖLTET (6) funkciók típustól függõen állnak rendelkezésre. A táblázatban lévõ jelölések magyarázata: (*) Összehasonlító program az EN norma szerint (ajánlott program az új generációjú enzimes mosogatószerek használata esetén) (**) A 8 öblítõ program elindítása elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a mosogatószer tartó fedele nyitva van! (-) Nincs (1) Közepes fogyasztás a vízlágyító 2 fokozatra történõ állításánál. (2) A program hossza és az energiafogyasztás a víz- és szobahõmérséklettõl és az edények fajtájától és mennyiségétõl függõen változhatnak. Ha nem vagy nem megfelelõen csukja be a mosogatógép ajtaját a (7) INFO-KIJELZÕN egy üzenet jelenik meg, ami azt jelzi, hogy a készüléket nem lehet elindítani. PROGRAM VÉGE A program végét egy rövid, ismétlõdõ szignáljelzés és az INFO-KIJELZÕN a P0 szimbólum jelzi. EGY MÁR FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE Egy már futó program törléséhez az ajtó nyitása után válassza a P0 programot! Az ajtó becsukása után a készülék rövidesen befejezi a programot. A PROGRAM MEGVÁLTOZTATÁSA Egy már futó program megváltoztatásához az ajtó nyitása után válassza ki az új programot! Az ajtó becsukása után a mosogatógép automatikusan az új programot kezdi el. 4.3 Biztonsági utasítások és javaslatok A mosogatógép elsõ használata elõtt olvassa el az alábbi javaslatokat a mosogatógépben tisztítható edények típusára és a mosogatógépbe történõ bepakolásukra vonatkozólag! Általában véve nincsenek korlátozások a mosogatógépben mosogatható edényekre, de bizonyos esetekben figyelembe kell venni az edények jellemzõit. Az edények kosarakba való bepakolása elõtt végezze el az alábbiakat: Távolítsa el a durva ételmaradékokat (például: csontok, halszálka stb.), amelyek eltömíthetik a szûrõt és károsíthatják a szivattyút! Áztassa be az olyan edényeket és serpenyõket, amelyeken ráégett ételmaradék van, hogy az ételmaradék könnyebben feloldódhasson, és ezután az ALSÓ KOSÁRBA pakolja be azokat! Ha csak kevés edényt szeretne elmosogatni, használja a Fél töltet funkciót ; ezzel energiát és vizet takarít meg. Ne felejtse el, hogy csak a felsõ kosarat töltse meg az alsó kosárnak üresen kell maradnia! Nem szükséges elõmosogatni az edényeket folyóvízben mielõtt bepakolja a mosogatógépbe azokat, ez felesleges vízpazarlás lenne. Az edények helyes bepakolása biztosítja az optimális mosogatási eredményt. FIGYELEM! Gyõzõdjön meg arról, hogy az edények stabilan a helyükön vannak és nem tudnak felborulni, vagy nem tudják akadályozni a szóró kar mozgását a mosogatási folyamat során! Ne helyezzen nagyon kis méretû tárgyakat a kosarakba, mivel ezek leeshetnek és akadályozhatják a szóró kar mozgását, vagy eltömíthetik a vízszivattyút! A csészéket, tálkákat, poharakat és bögréket mindig a nyílásukkal lefelé, és az üreges edényeket rézsútosan helyezze el a kosarakban, hogy a víz ki tudjon folyni! Ne halmozza egymásra az edényeket vagy tányérokat, úgy hogy azok eltakarják egymást! Ne helyezze a poharakat túl közel egymáshoz, mert esetleg összekoccanhatnak és eltörhetnek, vagy esetleg foltok maradhatnak rajtuk ott ahol érintkeznek. GYÕZÕDJÖN MEG ARRÓL, hogy az edény, amit el szeretne mosogatni mosogatógépben tisztítható! DW-6 60FI DW-6 60FI

15 Kizárólag mosogatógépbe való speciális mosogatószert használjon! A jó mosogatószer használata elõfeltétele az optimális mosogatási eredménynek A mosogatószert jól bezárva, száraz helyen kell tárolni, hogy megakadályozza a mosogatószer csomósodását, ami negatívan befolyásolja a mosogatás hatékonyságát. Miután a mosogatószer csomagolását kinyitotta nem szabad azt túl hosszú ideig eltartani, különben a mosogatószer elveszti hatékonyságát. Soha ne használjon kézi mosogatószert, mert ez túl erõs habképzõdéshez vezethet és a készüléket is károsíthatja. Ügyeljen a mosogatószer helyes adagolására! Ha túl kevés mosogatószert tölt be, az edényeken szennyezõdés maradhat. A túladagolás azonban nem jelent jobb mosogatási eredményt és így ez csak pazarlás. Különbözõ típusú mosogatószerek vannak forgalomban folyékony, por alakú, tabletta alakú eltérõ kémiai összetételben: néhány ezek közül foszfort tartalmaz, mások foszformentesek és természetes enzimek a fõ összetevõik. a foszfáttartalmú mosogatószerek sokkal hatékonyabbak a zsír és a keményítõ ellen 60C felett. az enzimalapú mosogatószerek viszont alacsony hõmérsékleten (40 55C) is hatékonyak és sokkal könnyebben lebomlanak. Az enzimalapú mosogatószerekkel alacsony hõmérsékleten is ahhoz hasonló eredményt lehet elérni, amely a hagyományos mosogatószerek esetében 65C on érhetõ el. A környezet megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy foszfor- és klór mentes mosogatószereket használjon! PROGRAMSTART KÉSLELTETÉS Lehetõség van arra, hogy a program startját minimum 1 - maximum 9 órával késleltesse. Ezáltal a mosogatógép az Ön által kívánt idõpontban kezd el mûködni. A START KÉSLELTETÉS GOMB (3) megnyomásakor a kijelzõn elõször a beállított program hossza jelenik meg és aztán az órák száma (9,8, 1), amennyivel a start idõpontját késleltetni szeretné. A szimbólum a program kezdetéig látható, az órák száma azonban automatikusan eltûnik, ha 5 másodpercig nem történik gombnyomás, vagy ha a (3) START KÉSLEL- TETÉS gombtól eltérõ gombot mûködtet. Az ajtó becsukásakor a mosogatógép egy öblítést végez, ezután elkezdõdik a beállított program start késleltetés. Ha ellenõrizni szeretné, hogy mennyi idõ maradt még a program kezdetéig, egyszerûen nyomja meg még egyszer a gombot! Ha mosogatás közben kinyitja a készülék ajtaját, várjon 1 percet a program újra indítása elõtt! Az ajtó helyes becsukása után a program azon a ponton folytatódik, ahol félbe maradt. Ez a mûvelet a programlefutását negatívan befolyásolhatja. Ellenõrzõ norma EN Összehasonlító program (*) ÖKO BIO PROGRAM (5) Bepakolás 12 teríték Mosogatószer típusa B Mosogatószer adagolás 30 g Öblítõ szer adagoló beállítás Típustól függõen 3/4 vagy 4/6 NORMÁL BEPAKOLÁS AZ EN SZERINT Soha ne töltsön mosogatószert még folyékony állagút se az öblítõ szer tartóba, mert ez károsítja a mosogatógépet! ALSÓ KOSÁR FELSÕ KOSÁR DW-6 60FI DW-6 60FI

16 Típustól függõen az evõeszköztartó kosár kivehetõ rácsokkal van felszerelve, amelynek az a funkciója, hogy az evõeszközöket olyan távol tartsa egymástól, hogy a víz optimálisan elmosogassa azokat. Az evõeszköztartó kosarat abba a kosárba helyezze el, amelyet kiválasztott a fél töltettel végzendõ mosogatáshoz! A másik edénykosár maradjon üresen! FIGYELEM: A nem választott edénykosárba ne pakoljon edényeket és evõeszközöket, mert a vízsugár csak a kiválasztott edénykosarat éri.. ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Lehetõség szerint csak akkor használja a mosogatógépet, ha az teljesen megtelt! Ne mosogasson edényeket folyó víz alatt! Mindig a bepakolt edényeknek legmegfelelõbb mosogatási programot válassza! Ne végezzen elõmosogatást! Ha lehetséges a készüléket melegvíz berendezéshez csatlakoztassa max. 60 C-ig! Amikor lehetséges, ne használja a szárítás funkciót és nyissa ki az ajtót a mosogatási program befejeztével; a levegõ és a maradék hõ tökéletesen meg fogja szárítani az edényeket Az adagolt öblítõ mennyiségét növelni kell, ha az edények fénytelenek vagy kör alakú foltok láthatók rajtuk. Az öblítõ adagolás beállításához forgassa el az adagoló kupakját egy negyed fordulattal és távolítsa el! Majd egy csavarhúzó segítségével forgassa el az öblítõ szer adagoló választókapcsolóját a kívánt állásba! Helyezze vissza a kupakot az óramutató járásával megegyezõ irányba forgatással! Az adagolt öblítõ mennyiségét növelni kell, ha az edények fénytelenek vagy kör alakú foltok találhatóak rajtuk. Ha viszont az edények ragadósak vagy fehér csíkok láthatóak rajtuk, csökkenteni kell az adagolt öblítõ szer mennyiséget. A MOSÓGATÓSZER BETÖLTÉSE A mosogatószer adagoló kinyitásához nyomja meg enyhén a P gombot. Töltse be a mosogatószert és zárja vissza gondosan a fedelet! A mosogató program folyamán a mosogatószer tartó automatikusan kinyílik. A MOSOGATÓSZER CSÖKKENTÉSE ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A mosogatógépbe való tisztítószerekben található foszfát ártalmas a környezetre. A túlzott mennyiségû mosogatószer használatának elkerülése és az energia megtakarítás érdekében, figyeljen a következõkre: A kényesebb edényeket különítse el azoktól, amelyek ellenállóbbak az agresszív mosogatószerek és a magas hõmérséklettel szemben! Ne öntse a mosogatószert közvetlenül az edényekre! Amennyiben a "SZUPER" programot választja az elõzõleg betöltött normális mosogatószer mennyiségen túl, töltsön be egy plusz mennyiséget a "G" vagy a "H" mélyedésbe! DW-6 60FI DW-6 60FI

17 4.2 A mosogatószer és az öblítõ szer adagoló használata A mosogatószer és az öblítõ szer adagoló az ajtó belsõ oldalán találhatóak. A mosogatószer adagoló a baloldalon, az öblítõ szer adagoló a jobboldalon. A BEÁZTATÓ program kivételével, minden mosogatási program elõtt töltse be a megfelelõ mennyiségû mosogatószert a mosogatószer adagolóba! Öblít szert ezzel szemben csak szükség szerint kell betölteni. AZ ÖBLÍTÕSZER BETÖLTÉSE Az öblítõszer elõsegíti az edények száradását és megelõzi a vízkõlerakódást és a foltok képzõdését. Az utolsó öblítési szakaszban az öblítõ szer a tartályból automatikusan adagolódik a vízhez, amely az ajtó belsõ oldalán található. Nyissa ki az ajtót! Forgassa el a tartály kupakját az óramutató járásával ellentétes irányba és távolítsa el a kupakot! Töltse meg teljesen a tartályt öblítõ szerrel (körülbelül 140 ml) A fedõ mellett található optikai kijelzõnek teljesen el kell sötétedni. Töltse újra fel az öblítõ szer tartályt, ha az optikai kijelzõ ismét kivilágosodik vagy az Öblítõ szer hiányt jelzõ ellenõrzõ lámpa kigyullad! Helyezze vissza a kupakot és forgassa az óramutató járásával megegyezõ irányba! Egy ronggyal törölje le a kifolyt öblítõ szert, mert ez túlzott habképzõdést okozhat. AZ ÖBLÍTÕ SZER ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁSA A mosogatógépet gyárilag közepes értékre állították. Ezt az adagolási mennyiséget azonban szabályozni lehet az öblítõ szer tartón található választókapcsoló kívánt irányba történõ elforgatásával: az adagolt öblítõ szer mennyisége arányosan változik a választókapcsoló állásának megfelelõen. AZ EDÉNYEK KIPAKOLÁSA A mosogatóprogram befejezése után hagyja még egy ideig a készülékben az edényeket, hogy le tudjanak hûlni! Annak érdekében, hogy megelõzze, hogy az alsó kosárban lévõ edényekre rácsöpögjön a víz a felsõ kosárban lévõkrõl, ajánlatos elõször az alsó kosarat kiüríteni és azután a felsõt. 4. Használati utasítások A mosogatógép megfelelõ beszerelése után, készítse elõ a használatra az alábbiak szerint: Állítsa be a vízlágyító berendezést! Töltse be a regeneráló sót! Töltse be az öblítõt és a mosogatószert! 4.1 A vízlágyító berendezés használata A vízben található vízkõ (vízkeménység) fehér foltokat idézhet elõ a száraz edényen, ami ahhoz vezet, hogy idõvel az edény fénytelenné válik. A mosogatógép rendelkezik egy automatikus vízlágyítóval, amely csökkenti a vízkeménységet egy a mosogatógépbe való speciális só alkalmazásával. A mosogatógép gyárilag közepes, 3-as szintû vízkeménységhez van beállítva (közepes vízkeménység 41-60dF 24-31dH) Közepes keménységû víz használata esetén a sótartót körülbelül minden 20. mosogatás után kell feltölteni. A sótartóba körülbelül 1,7 kg durva szemcséjû só fér. A sótartó a mosogató alján található. Az alsó kosár eltávolítása után, csavarja le a sótartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva és öntse be a sót a készülékhez mellékelt tölcsér segítségével! A fedél visszahelyezése elõtt, távolítsa el a sótartó nyílásáról a só maradványokat! Túlságosan nagy vízkeménység esetén tanácsos külön vízlágyítót használni a mosogatógép elé.(nem víz kezelõt) Kérje szakember tanácsát! DW-6 60FI DW-6 60FI

18 A készülék elsõ üzembe helyezésénél töltsön egy liter vizet, majd a vízlágyító sót, a sótartóba! A só betöltése után mindig gondosan zárja be a fedõt! A mosogató víznek sosem szabad a sótartóba kerülnie, mivel ez veszélyezteti a vízlágyító rendszer mûködését. Ebben az esetben a garancia elveszti érvényességét. Kizárólag háztartási mosogatógépbe való speciális sót használjon! Abban az esetben, ha tabletta alakú sót használ, ne töltse meg teljesen a sótartót! Ne használjon konyhai sót, mivel az nem oldható anyagokat tartalmaz, amely idõvel károsíthatja a vízlágyító rendszert. A sótartót mindig a mosogatóprogram elindítása elõtt töltse fel! Így az esetleg kiömlött sóoldatot a víz azonnal lemossa. Ha a sós víz hosszabb ideig a készülék kádjában marad, korróziót idézhet elõ. Javasoljuk, CALGONIT vízlágyító só használatát. Ügyeljen arra, hogy ne keverje össze a sót és a mosogatószert; ha mosogatószer kerül a sótartóba az károsítja a vízlágyító rendszert. A VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS BEÁLLÍTÁSA A mosogatógép elektronikus szabályozóval van ellátva, amely lehetõvé teszi a vízlágyító rendszer beállításának hozzáigazítását a vízkeménységhez. Típustól függõen a beálltás elektronikusan vagy egy választókapcsoló segítségével végezhetõ el. ELEKTROMOS BEÁLLÍTÁS A beállított érték határozza meg, hogy a mosogatási program végén történik-e regeneráció vagy nem, az alábbi táblázat alapján: BEÁLLÍTÁS VÍZKEMÉNYSÉG REGENERÁCIÓ 0 > 9dH (15dF) Nincs 1 > 15dH (25dF) Minden 5. programciklus után 2 > 23dH (40dF) Minden 4. programciklus után 3 > 34dH (60dF) Minden 3. programciklus után 4 > 46dH (805dF) Minden 2. programciklus után 5 > 58dH (100dF) Minden programciklusban Kérjük figyeljen rá: egy programciklus mindig egy mosogatási programot jelent. Programozási folyamat: Nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a PROGRAMVÁLASZTÓ GOMBOT (2), a KIJELZÕN (7) megjelenik egy H szimbólum! Nyomja meg a KÉSLELTETETT START GOMBOT (3) a beállítás megváltoztatásához! Nyomja meg a PROGRAMVÁLASZTÓ (2) gombot, hogy kilépjen a programozási funkcióból! A VÁLASZTÓKAPCSOLÓ BEÁL- LÍTÁSA A mosogatógépet felszerelték egy berendezéssel, amellyel a vízlágyító berendezést hozzá lehet igazítani a vezetékes víz keménységéhez. Ez a berendezés a mosogatógép belsejének jobb oldalán a mûanyag elemen belül található, és a minimumtól maximumig lehet beállítani. VÍZKEMÉNYSÉG TÁBLÁZAT VÍZKEMÉNYSÉG Német (dh) Francia (df) BEÁLLÍTÁS pozíció SÓ NÉLKÜL pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció A lakókörnyezetében lévõ vízkeménység értékérõl érdeklõdjön a helyi vízmûveknél! Nagy vízkeménység esetén célszerû a mosogatógép elé vízlágyítót (nem vízkezelõt!) beépíteni. DW-6 60FI DW-6 60FI

19

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek FIGYELEM! HU Használati utasítás A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA HA-850 ÉS A HA-890 TÍPUSÚ SÜTŐKHÖZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA HA-850 ÉS A HA-890 TÍPUSÚ SÜTŐKHÖZ Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: HA-850 HA-890 A készülék kivitele: beépíthető Energiahatékonysági osztály: A hatékonyabb, G kevésbé hatékony

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT HU A mosógép rendeltetésszerû használata érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást. A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket

Részletesebben

Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80

Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80 Felsõ betöltésû mosógép Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80 Rövid útmutató Ismerd meg az alábbi 12 témakört, melyek a jelen kézikönyv oldalain magyarázatot kapnak. Olvasd el, sajátítsd el, szórakozz:

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS CBE 1025 T Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a GELKA Thököly úti Kft.-vel. Telefon/telefax: 06-1 322-8975 Importôr: Candy Hoover Hungary

Részletesebben

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat.

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat. H A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT 1. A szállításhoz szükséges rögzítõk leszerelése A mosógép gépcsoportja szállítás alatt a palásttal együtt rögzítve van. Az elsõ bekapcsolás elõtt a mosógépet teljesen

Részletesebben

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 132999610 INSTRUCTION BOOKLET INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GB PL CZ

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk a választásához mellyel egy csúcsminőségű

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176

Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176 Használati utasítás Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ennek a Candy háztartási készüléknek

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT *pénzfelismerővel működtethető* TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

KEZELÉSI UTASÍTÁS. DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT *pénzfelismerővel működtethető* TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Royal Office Superautomatica kávéfőző automata SUP 015V DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT *pénzfelismerővel működtethető* TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk a választásához

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben