A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István"

Átírás

1 A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István

2 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm. rendelet => 397 Jogszabályok szaporodási törvénye: Bármely jogszabály születése pillanatában több utód lehetőségét hordozza magában, mint a legbuzgóbb üregi nyúl.

3 Ht. és vhr-ek A hulladékról szóló CLXXXV. törvény: hatályos szövege január 1-től, az alábbi módosításokkal: évi XXII. tv évi LIV. tv évi CXIV. tv évi CXXV. tv. (alapvető módosítás) évi CLXVII. tv évi CLXXXVIII. tv évi CCL. tv. ( agrár-saláta ) évi CCLII. tv. (új Ptk. összefüggései) évi XXXIX. tv. egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról ( költségvetési-saláta I. ) évi XLI. tv. egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról ( rezsi-saláta ) évi LXXXVII. tv. az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról ( OKIR-saláta ) évi XCIX. tv. Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról (költségvetési-saláta II. ) Ez gyakorlatilag a hatálybalépés óta 2 havonta módosuló törvényi szabályozást jelent. Folyamatosan változnak a felhatalmazások is, illetve a jogintézmények alkalmazásának keretfeltételei (pl. melléktermék) Van ami csak július 1. napján lép hatályba! 3

4 Ht. alapján megjelent vhr-ek 1. A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet (módosult 2013-ban 2x) 2. A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet (módosult 2013-ban) 3. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (módosult 2015-től!) => Ekr. 5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (módosult 2012-ben 1x, 2013-ban 2x, 2014-ben 2x) 8. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet ( módosult 2013-ban 1x, 2014-ben 3x) 4

5 Ht. alapján megjelent vhr-ek 11. A hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól szóló 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 12. A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 13. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet (módosult 2013-ban 1x, 2014-ben 1x) 14. a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (módosult 2014-ben 2x!) 16. A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 17. A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet (NEM változott!!!) 18. A titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról szóló 120/2013. (XII. 16.) VM rendelet 5

6 Ht. alapján megjelent vhr-ek 19. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 20. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 22. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 23. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 24. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 25. Egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról szóló 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. Az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

7 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról Módosított jogszabályok: 1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 9. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló 533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 12. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

8 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról Módosított jogszabályok: - Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet - A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

9 A Hgt. alapján kiadott, még hatályos vhr-ek 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről 9

10 2014. évi XXXIX. törvény, Ht. fogalmak elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg adott esetben típus szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek [elkülönítve gyűjtenek, ide nem értve a vegyes hulladékot];!!!! MÁS az EGY és az EGYH fogalmának tartalma! gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi; (előzetes válogatás előzetes tárolás kikerült!) gyűjtőhely: az átvételi hely, a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely; tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a 2. melléklet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet; (újra van fogalom, de hatályon kívül helyezve a Ht. 32. (3) bekezdés!). => Lásd még: Ekr. módosítás!!! Előkezelés: a pszeudotaxáció kikerül => Lásd: Ekr. módosítás (2. melléklet) E kód Feltöltés: csak hasznosítási művelet! Visszavétel: fogalma hatályon kívül helyezve

11 2014. évi XXXIX. törvény iskolai papírgyűjtés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. (1) bekezdés a) h) pontja szerinti 1. nevelési-oktatási intézmény => csak az intézmény alapítványa nem! 2. papírhulladék gyűjtése céljából => milyen papír? HH 3. évente legfeljebb 2 alkalommal, és alkalmanként legfeljebb 5 nap időtartamban papírhulladék-gyűjtési kampányt szervezhet, amelynek során a papírhulladékot a 4. vele jogviszonyban álló gyermektől, tanulótól => szűk értelmezés!!! 5.gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nélkül, a területén kialakított átvételi helyen 6. átveheti. => ki veszi át? 7. Az átvett papírhulladék kezeléséről a nevelési-oktatási intézmény a 31. (2) bekezdése szerint gondoskodik. Következmények: pl. Ht. 12. (2) engedélynélküliség!

12 A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül végezheti. (12. (1) bek.) Néhány szövegcsere A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti. (Mire vonatkozik az engedély nélküliség?) A kereskedő és a közvetítő a csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át, illetve közvetítheti. (13. (3) bek.) Hasznosítási művelet a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető. (15. (2) bek.) A hulladék behozatalára, kivitelére, illetve átszállítására irányuló bejelentési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg a bejelentő és a címzett hatósági bizonyítvánnyal igazolja a környezetvédelmi hatóság részére azt a tényt,. (20. (3) bek. eleje) A kereskedő és a közvetítő a hulladékot ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át, illetve közvetítheti. Hasznosítási művelet ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető. A hulladék behozatalára, illetve kivitelére irányuló bejelentési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg a magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező bejelentő, illetve címzett hatósági bizonyítvánnyal igazolja a környezetvédelmi hatóság részére azt a tényt,

13 2014. évi XXXIX. törvény melléktermék Ha valamely gazdálkodó szervezet mellékterméket állít elő, vagy tevékenysége során melléktermék képződik, és azt melléktermékként tárolja, használja fel vagy forgalmazza, a melléktermék 8. szerinti feltételeknek való megfeleléséről a környezetvédelmi hatóságot kormányrendeletben meghatározott módon tájékoztatja. A teljes korábbi 64. -t kiváltja a fenti rendelkezés! Átmeneti szabály nincs! Korm. rendelet nincs! Teendő Szövegpontosítás a Ht. 65. (6) bekezdésében is. De maradt (!?) a 90. (3) bekezdés: Melléktermék => a törvény hatálybalépésekor működő gazdálkodó szervezet aki mellékterméket állít elő, ilyen képződik és így használja, tárolja, forgalmazza, a keletkezéstől számított 6 hó a tájékoztatás (Felügyelőség), hogy megfelel-e a 8. -nak!

14 2014. évi XXXIX. törvény A legfontosabb: A begyűjtési és tárolási engedélyek időbeli hatályuk lejártáig hatályosak, azt követően hatályukat vesztik. A december 31-i (2 éves) határidő hatályon kívül helyezve! A felhatalmazás kormányrendeleti szintre csúszott: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályait, valamint az üzemnapló vezetésével kapcsolatos részletes szabályokat => Lásd: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet A Ht. 88. (1) bek. 27. pontban a melléktermékes felhatalmazás bővült (azzal, ami kikerült a Ht-ból, Lásd: melléktermék státusznak való megfelelés igazolására, valamint a melléktermék tárolására és nyilvántartására kiegészítő szöveget) A Ht. 88. (1) bek. 28. pontjában a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos felhatalmazás köre is bővült, lásd: a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályait szöveggel. Hulladéklerakási járulék mértéke

15 Lerakási járulék január 1-től 1. Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék fajtája, jellege, típusa Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék egységára évenként (Ft/tonna) 2. települési hulladék, ideértve az előkezelt települési hulladékot is 6000 Ft 3. építési-bontási hulladék 6000 Ft 4. veszélyes hulladék 6000 Ft 5. települési szennyvíziszap 6000 Ft 6. a hulladékból előállított termék gyártása során képződött és tovább hasznosítható maradék hulladék 7. a hulladékból előállított termék gyártása során képződött és tovább nem hasznosítható maradék hulladék 4000 Ft 3000 Ft

16 évi XCIX. tv. A hulladéklerakási járulék adók módjára behajtandó köztartozás. v.ö.: Ht. 69. (4) Ha a járulékfizetésre kötelezett a bejelentési, a nyilvántartási, az adatszolgáltatási, valamint a hulladéklerakási járulék- és pótlékbefizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon környezetvédelmi hatóságot kell érteni. (4a) A környezetvédelmi hatóság megkeresésére a hulladéklerakási járulék adók módjára való behajtása érdekében az adóhatóság jár el.

17 2014. évi XLI. törvény Csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érinti - általában negyedéves számlázás, de lehet kivétel (+ átvállalhatóság ) - a társasházakra, lakásszövetkezetekre kiterjeszti a fogyasztóvédelmi hatóság természetes személyekre vonatkozó hatáskörét - közszolgáltató váltás esetén biztosítani kell az új közszolgáltató számára azt az adatot, amivel göngyölítetten bemutatja a rezsicsökkentést (a Ht-ben korábban is benne volt, 37. ) - a Ht. 91. (11) A (2) és (10) bekezdés szerinti, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértékére vonatkozó rendelkezéseket közszolgáltatónak akkor is érvényesítenie kell, ha június 30-át követően a műszaki tartalom megváltozott, az azonban nem a természetes személy ingatlanhasználó kifejezett kérésére történt (fordítva olvasva ) - általános, fogyasztóvédelmi szabályok, pl. honlap ( kötelező adattartalom), fogyasztóvédelmi referens szakképzettsége

18 2014. évi LXXXVII. törvény Saláta törvény: Kvt., Ht. Hkmt. Indok: vegyes (OKIR, szakmai konzultáció, kormányzati munkamegosztás, technikai módosítások) Hatályba lépés: december 15., kiv: Ht. elkülönített gyűjtésre vonatkozó szabálya (2015. január 1.) Kvt.: - adatszolgáltatás elektronikusan (Ket. elektonikus kapcsolattartási szabályai=> van rá Korm. rendelet is 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól) - elektronikus űrlap a publikus felületen - publikus felület: A környezeti információk nyilvánosság részére való széles körű rendelkezésre bocsátása céljából az Információs Rendszer interneten elérhető, nyilvános információs felülettel. A publikus felület, illetve az itt tárolt adat bárki számára korlátozás- és térítésmentesen hozzáférhető, megismerhető. - tartalmi korlátok: Kvt., ágazati szabályok (alapvetően Kr.) - OHÜ jogutódjának adathozzáférési joga ( jogosult az Információs Rendszer adataihoz való közvetlen hozzáférésre és azok kezelésére )

19 Kötelező elem: évi LXXXVII. törvény A publikus felületen törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott, a) a környezet és annak elemei állapotával, b) a környezet igénybevettségével, használatával, terhelésével, szennyezettségével, károsodásával, c) a környezetre hatást gyakorló tevékenységekkel és létesítményekkel, és d) a környezet- és természetvédelmi szempontból jelentős objektumokkal kapcsolatos, az Információs Rendszerbe tartozó vagy azokból származtatott környezeti információkat kell közzétenni. Diszkrecionális elem: A publikus felületen egyéb, az Információs Rendszer részét képező vagy azon kívül eső, a nyilvánosság tájékoztatása szempontjából releváns környezeti információk vagy más közérdekű adatok is közzé-, illetve elérhetővé tehetők.

20 2014. évi LXXXVII. törvény Ht.: Hulladékgazdálkodási információk publikus felületen történő közzététele 83/A. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén a személyes adatok kivételével közzé kell tenni a) a 80. (1) és (2) bekezdésében foglalt, a hulladékgazdálkodási engedélyben vagy a nyilvántartásban szereplő adatokat a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó adatokat tevékenységfajtánként és hulladéktípusonként, b) a képződő és a kezelt hulladékok mennyiségére vonatkozó, a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatásból származó összesített adatokat területi bontásban és térképi megjelenítéssel, külön feltüntetve a települési hulladék képződésére és kezelésére vonatkozó összesített adatokat. A házhoz menő elkülönített gyűjtés új szabálya (lásd még a Korm. rendeletet is): Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy a) legalább a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladék elkülönített gyűjtése biztosított legyen; b) a házhoz menő gyűjtés minél több fajtájú és jellegű települési hulladék esetében biztosított legyen; c) a lomhulladék átvételének, összegyűjtésének és elszállításának megszervezése biztosított legyen; d) a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezése csak kiegészítő megoldásként, elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem biztosítható; e) a hulladékgyűjtő udvarban a lehető legtöbb típusú, fajtájú és jellegű települési hulladék átvételéről tudjon gondoskodni. + egy érdekes módosítás: A kereskedő és a közvetítő ha a hulladék a birtokába kerül az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.

21 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól átvételi hely => GY, F, & képv. telephelyi gyűjtőhelye + iskolai papír gyűjtőhely hulladékgyűjtő pont => hulladékgyűjtő sziget + speciális gyűjtőhely hulladékgyűjtő udvar munkahelyi gyűjtőhely (term. személynek nem minősülő ) üzemi gyűjtőhely (gazdálkodó szervezet) hulladéktároló hely terület vagy építmény=> gyűjtő, kereskedő, kezelő által átvett, összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására, ideértve a Ht. 2. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is? komposztáló telep =>hulladékhasznosító létesítmény átrakóállomás ahol a hulladékot a gyűjtőjárműből konténerbe ürítik, adott esetben tömörítik, és a konténert további ürítés nélkül a továbbszállításig tárolják Válogatómű => előkezelésére szolgáló hulladékkezelő létesítmény hulladékkezelő létesítmény: az átrakóállomás, a válogatómű, a hulladék előkezelését biztosító telephely, berendezés, valamint a hulladékhasznosító és a hulladékártalmatlanító létesítmény;

22 Név engedély üzemnapló egyéb Hulladékgyűjtő sziget (Hulladékgyűjtő pont) Speciális gyűjtőhely (Hulladékgyűjtő pont) gyűjtési hg. engedély (+ 385/2014. Kr.) Hulladékgyűjtő udvar Gyűjtési, előkezelési hulladékgazdálkodási engedély Nincs, de lakossági tájékoztatás igen ("működési rendjéről", stb., Honlap, helyben szokásos mód) Kizárólag közszolgáltató üzemeltetheti;hulladékbirtokos települési hulladéka; Legalább 3 hulladékfajta; Illegális hulladék Nem kell Nem kell Term. személy nem létesítheti, üzemeltetheti; spec. gyűjtőedény, konténer; vesz. hull., HVH (Pl. e+e, elem) Kell, tartalom 10. (2) bek. + üzemeltetési szabályzat (KTF jóváhagyás), tartalom (min. 10. (4) bek.) + tájékoztatás Csak meghatározott hulladék vehető át (1. mell.); Közszolgáltató üzemeltetheti; Gazd. szervezet esetében térítés kérhető; vegyes hulladék nem tárolható; hasznosítani, ártalmatlanítani nem lehet; csak kezelőnek adható át

23 Gyöngyszemek Ha a hulladékgyűjtő szigeten vagy közvetlenül a hulladékgyűjtő sziget mellett hulladékot helyeznek el, a közszolgáltató a hulladék elszállításáról vagy elszállíttatásáról legkésőbb a gyűjtőedény ürítését követő 5 munkanapon belül gondoskodik. = > ha a köztisztaság nem a hg. Közszolgáltató feladata? megoldás: közszolgáltatási szerződés, önkormányzati rendelet, tájékoztatási/együttműködési rend Hulladékgyűjtő udvarban vegyes hulladék nem tárolható. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő udvar részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. A közszolgáltató az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladékgyűjtő udvar csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

24 Átvételi hely Munkahelyi gyűjtőhely Gyűjtési hg. engedély (üzemeltetés), kiv. ha a Ht. 28. (5) bek. GY,F üzemelteti Korm. rend., min. rend szerinti esetben kell + ha üzemi gyűjtőhelyre szállítják; Tartalom 12. (4) + tájékoztató Átvételi elismervény (kiv. iskolai gyűjtés); tárolás feltételei; max. 6 hónapig tárolható (kiv. Ht. 12. (2a) bek); Nem kell Nem kell Ha környezetvédelmi szempontból indokolt és műszakilag megvalósítható önálló helyiség, vagy vonal felfestése, kerítés ; 6 hó, kiv. Üzemi gyűjtőhely Nem kell Kell (tartalom 17. (2) bek.); + üzemeltetési szabályzat (EKHE vagy ig. szolg. díjas eljárás) eü. hull. Kialakítás: 14. (1) bek., körül keríteni; elkülönített gyűjtés; 1 évig gyűjthető

25 Hulladéktároló hely Hg. engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint Komposztáló telep Hasznosítási hg. engedély Átrakó állomás Válogatómű A végzett tevékenységnek megfelelő hg. engedély A végzett tevékenységnek megfelelő hg. engedély Kell, tartalom 21. (3) bek. + üzemeltetési szabályzat (kérelemhez csatolni) Kell, tartalom 23. (3) bek.; + üzemeltetési szabályzat (kérelemhez csatolni) + lakossági tájékoztatás Kell, tartalom 26. (3) bek. + üzemeltetési szabályzat (kérelemhez csatolni) Kell, tartalom 28. (6) bek. + üzemeltetési szabályzat (kérelemhez csatolni) Tárolótéren más hg. tevékenység csak engedéllyel végezhető ; Biológiailag lebomló hulladék csak komposztálás céljából tárolható; átvétel megtagadhatósága (itt a kezelés feltételeit kell vizsgálnia) Lehet más hg. létesítménnyel egy telephelyen; Tárolás csak az engedélyben meghatározott ideig Másodlagos hulladék ártalmatlanítása; Tárolás csak az engedélyben meghatározott ideig; Közös telephely

26 Átmeneti szabályok E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybelépésekor működő munkahelyi gyűjtőhely, hulladékgyűjtő udvar, hulladéktároló hely ideértve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti tárolótelepet is, valamint üzemi gyűjtőhely e rendeletben meghatározott módon történő műszaki kialakításáról, e rendelet hatálybalépését követő 2 éven belül gondoskodni kell, ha kialakítása nem felel meg a 2. melléklet szerinti követelményeknek. + ami a jogszabály szövegéből még kiolvasható.. (egyenértékűség), de a hatóság mérlegelési joga is.

27 Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, hulladékgyűjtő udvar, hulladéktároló hely szigetelési rendszere Nyílt téren történő kialakítás

28 98/2001. (VI. 15.) Korm. rend. 3. melléklet 1. Az üzemi gyűjtőhely szigetelési rendszere 1.1. Nyílt téren történő kialakítás A gyűjtendő veszélyes hulladékok a térburkolat anyagával való esetleges kémiai kölcsönhatásait a térburkolat anyagának (felületi kezelésével) megtervezésekor figyelembe kell venni.

29 Fedett helyen

30 98/2001. (VI. 15.) Korm. rend. 3. melléklet 1.2. Fedett helyen történő kialakítás 2. A tároló-előkezelő telep szigetelési rendszere 2.1. Nyílt téri kialakítás Térburkolat: kialakításának szempontjai azonosak az 1.1. pontban ismertetettekkel. Szivárgórendszer: szivárgópaplan min. 10-es átmérőjű perforált dréncsővel. A gyűjtőcsöveket zárt, vízzáró minőségű betonaknába kell bekötni. Az aknák belső felületét szükség szerint vegyszerálló felületi bevonattal kell elkészíteni. A szivárgórendszer a térburkolat teljes felülete alatt készítendő el.

31 A hulladékgazdálkodási nyilvántartásba vétel, engedélyezés változásai Kérelem benyújtása (minden esetben): - 1 elektronikus, 1 papíralapú - egyezőségről nyilatkozni (a papíralapún) Közvetítő, kereskedő nyilvántartásba vétele (többlet): - megbízási szerződés csak akkor, ha van - saját nevében eljáró kereskedő Mo-i telephely KTJ azonosítója - környezetvédelmi biztosítás megkötésének a ténye, ha a Ht. 71. hatálya alá tartozik 71. A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, a) amelynek tevékenysége során kormányrendeletben meghatározott mennyiségű hulladék képződik, b)amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez, valamint az, c) amely az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célból Magyarország területére hulladékot behoz, kivisz vagy átszállít.

32 A hulladékgazdálkodási nyilvántartásba vétel, engedélyezés változásai Gyűjtés, szállítás, közvetítés, kereskedés engedélyezése (többlet/eltérés): - gyűjtésre ha az Ekr. másként nem rendelkezik a szállítás, közvetítés, kereskedés engedélyezési szabályai az irányadóak - egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványának a száma - tárolás esetén a hulladéktároló hely műszaki, kv. jellemzői - szállítójármű szállítási kapacitása - üzemi gyűjtőhely gyűjtési kapacitása - telephely hatósági engedélye, ha nem rendelkezik jogerős építésügyi hatósági engedéllyel vagy telepengedéllyel, akkor az ennek bejelentéséről szóló igazolást - környezetvédelmi biztosítás megkötésének a ténye, ha a Ht. 71. hatálya alá tartozik - megbízóval kötött szerződés (ha van) - gyűjtő, kereskedő telephelyi tárolásra vonatkozó adatai (mód, körülmény)

33 A hulladékgazdálkodási nyilvántartásba vétel, engedélyezés változásai Több KÖTEFE illetékességi területét érintő kérelem többlete: - az adott telephelyen végzett kezelési tevékenységet engedélyező környezetvédelmi hatóság megnevezését, az engedély számát (ha van), valamennyi telephelyének címét és KTJ-azonosítóját, a kérelmező KÜJ-azonosítóját, és a telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység pontos megnevezését, vagy b) az adott telephelyen végezni kívánt kezelési tevékenység engedélyezése ügyében a benyújtott kérelem alapján eljáró felügyelőség megnevezését és az engedélykérelem iktatószámát, valamint a telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység pontos megnevezését, ha a hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó kérelem elbírálása folyamatban van.

34 A hulladékgazdálkodási nyilvántartásba vétel, engedélyezés változásai A gyűjtési, szállítási, kereskedelmi, közvetítői engedély tartalma (a Ht-ben/Ket-ben foglaltakon túl): - a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését, - a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat, - az adott hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett éves maximális hulladékmennyiséget (tonnában kifejezve), szilárd és folyékony hulladék szállítása esetén a hulladékmennyiséget különkülön is megadva.

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Országgyűlés Hivatal a komanyyzar5-x-1 33, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2011 J'J A 01. Képvisel ői önálló indítván y 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben