A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR"

Átírás

1 23. ZSOLTÁR ISTEN - A ZSOLTÁR ÍRÓJÁNAK PÁSZTORA Dávid zsoltára 1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 3. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért. 4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. 5. Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. 6. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig (mindörökké). A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR A 23. zsoltárt Dávid király írta élete egyik legsötétebb órájában. Nemcsak sok barátja hűtlenségét élte át, de szeretett fia, Absolon is fellázadt ellene. Absolon kiűzte Dávidot palotájából, Jeruzsálemből, a pusztaságba, arra kényszerítve édesapját, hogy mentse az életét. Dávidnak nem volt serege. Nem volt vele senki, néhány hűséges követőjén kívül. Semmivel sem rendelkeztek, csak a rajtuk levő ruhákkal és némi élelemmel. A szerencsétlenség közepette úgy látszott, hogy Dávid mindent elveszített, a koronáját, a vagyonát, a barátait és mindenkit, akit szeretett. Valaki azonban ekkor is mellette állt... Amikor az üldözött király menekült Jeruzsálemből a Kidron-patakon át, fel az Olajfák hegyére és tovább Júda pusztaságába, visszaemlékezett Isten ígéreteire. Ekkor fogalmazta meg a 23. zsoltárt. Ez az imádság lerögzíti, hogy a halál árnyékának völgyében" - az élet legnehezebb pillanataiban -, hogyan győzhetünk a nehézségek, a

2 szenvedés és a tragédia felett. Bármilyen szerencsétlen helyzetbe kerülsz, Isten áldása ott marad az életeden, ha Te kitartóan ragaszkodsz hozzá! A 23. zsoltár arról szól, hogy Istennek terve van az életeddel, és hogy nem minden veszett el! - Dávid ezt értette meg. A 23. zsoltár megvigasztal. Isten ígéretei ma is érvényesek. Ugyanúgy szólnak hozzánk, a 21. században, mint háromezer évvel ezelőtt Dávidhoz, Absolon lázadásának idején. Az élő Isten kegyelmesebb, mint azt mi fel tudnánk fogni. A 23. zsoltár minden sora üzenet a mennyből. Azt mutatja be, hogyan bánik a szerető Isten azokkal, akik Őhozzá teljes szívükből ragaszkodnak. Az Ő áldása kegyelemből lesz a miénk, ezt mi semmivel sem érdemelhetjük ki. Ha fegyelmez, helyreigazít, az is szeretetéről beszél. Az életünk sohasem attól függ, kik" vagy mik" vagyunk, hanem azon múlik, ki és mi a jó Pásztor, az Úr Jézus Krisztus! A 23. zsoltár bizonyságot tesz arról, hogy az örökkévaló Isten ugyanúgy személyesen gondoskodik a benne bízókról, mint pásztor a juhokról (1. fejezet). A jóságos Isten ellátja az Övéit, bármilyen körülmények között is, mint egy szerető házigazda (2. fejezet). A Mindenható Isten megoltalmaz bármilyen támadások közepette! (3. fejezet).

3 A PÁSZTOR ÉS A JUHAI Zsoltár 23,1-4 A juhok kiszolgáltatott állatok. Nem tudják sem vezetni, sem megtisztítani, sem megvédeni magukat. Könnyen megriadnak, mindenben a pásztortól függnek, akinek vezetnie kell a nyájat sziklás és veszélyes helyeken, hogy jó legelőkre és tiszta vízre találjanak. A juhok kiszolgáltatottsága hasonlít az ember helyzetére. Az embert egy láthatatlan, mégis valóságos gonosz hatalom befolyásolja folyamatosan, hogy ne Isten akarata érvényesüljön az életében. A Sátán erői ellen kell küzdenie (Ef 6,12). Minden embernek meg kell tanulnia, hogy ebben a harcban a mennyei Pásztor útmutatására hallgasson és gondoskodására támaszkodjon. Van, hogy ez az igazság" fegyelmezés útján vésődik be - mint egy lázadó vagy csökönyös juh életében. Az Újszövetségben megismerjük a mennyei Pásztort 1. Ő a szabadító Úr Jézus Krisztus, aki saját élete árán váltotta - vásárolta (!) - meg az emberiséget a bűn és a sátán hatalmából! János 10,10-11: A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért" 2. Az Újszövetségben Ő a "juhok nagy pásztora", aki feltámadt a halálból. Örökkévaló szövetséget kötött velünk, a tulajdon vére által, felbonthatatlan szövetséget! Ő tud átformálni bennünket, hogy készségesek legyünk minden jóra. Zsidókhoz írt levél 13,20-21: A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván tibennetek, ami kedves Őelőtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen." Ezt a munkát benned és bennem csak akkor tudja elvégezni, ha megbízunk Jézusban, mint Szabadítónkban, rábízzuk az életünket (ez a hit

4 a Bibliában), és ekkor elmondhatjuk egyes szám első személyben: Az Úr az én pásztorom..." (Zsolt 23,1). Isten kegyelmi ajándéka a megváltás, az örök élet, hit által lesz a tiéd - ahogy az Újszövetségben olvassuk: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz..." (Csel 16,31). Jézus Krisztusban hinni azt jelenti, hogy igaznak fogadom el azt a valóságot, hogy Ő a Megváltó, aki személyesen értem halt meg. A Bibliában a hit azt is jelenti, hogy rábízod magad, megbízol benne, aki életét odaadta érted. Amikor ezt megteszed, Isten örök élettel ajándékoz meg téged. Abban a pillanatban, amikor átadod neki az életed, örök kapcsolatba kerülsz Istennel. Miért? Erre nincs más válasz, csak az Ő szeretete. Annyira szeret, annyira akarja, hogy vele közösségben élj, hogy mindent megtett ezért. Ez a menny megelőlegező szeretete. A kegyelem. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek (megmentésetek, megmenekülésetek) a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez" (Ef 2,8). A Mindenható Isten gondoskodik rólad! Az Úr az én pásztorom (aki mindig gondoskodik rólam), nem szűkölködöm (nem szenvedek hiányt semmiben sem)" (Zsolt 23,1). Ha ezt a mondatot hangosan felolvasod, és bizalmadat teljesen a te Pásztorodba veted, ugyanolyan kapcsolatban vagy az Úr Jézus Krisztussal, mint Dávid király volt. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek és bőségben éljetek minden jó cselekedetre" (2Kor 9,8). Jézus Krisztus a jó pásztor. Képes arra, hogy mindazt, amire fizikai életedben szükséged van, megadja neked a megfelelő időben. Azt is kirendeli, ami hited erősödéséhez kell. Gondoskodik életed fenntartásáról és védelméről ebben a világban, minden körülmények között. Lehetetlen, hogy olyan szükséget szenvedj, amiről a te Pásztorod nem tud gondoskodni. A Biblia sok ígérete szól erről: Zsoltárok 68,20; Máté 4,4.6, ; Zsidók 1,14; Filippi 4,19. Vegyél elő egy Bibliát, olvasd el ezeket, és mondd ki bátran, egyes szám első személyben, bizalommal, hiszen neked szólnak. Mondd: Áldott legyen az Úr! Napról napra gondoskodik rólam az én szabadításom Istene. Ez az Isten az én Istenem, a szabadításnak Istene!" (A 68. zsoltár igéi alapján.) Vagy: Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségemet az Ő

5 gazdagsága szerint, dicsőségesen." (A Filippi levél 4,19 alapján.) Ha átadtad az életedet az Úr Jézus Krisztusnak, és szívedből szereted őt, hallgatsz vezetésére, és vele jársz, ígéretei neked szólnak, és megerősítenek a jóra. Dávid is ezt tette. Veszélyben volt, mégis tudta, hogy az Úr az ő pásztora, és gondoskodni fog minden szükségéről. Felismerte Isten hűségét és kegyelmét, teljes bizalmát belé vetette, még életének legnehezebb időszakában is. Ezt mondja ki - vallja meg szájával is hangosan - egyes szám első személyben: Az Úr az én Pásztorom (aki mindig gondoskodik rólam), nem szűkölködöm (nem szenvedek hiányt semmiben sem)" (Zsolt 23,1). Az örökkévaló Isten vezet téged Igéje által Füves legelőkön nyugtat engem (ahol megpihenhetek, a legjobb réteken), és csendes vizekhez terelget engem (ahol felüdülhetek)" (Zsolt 23,2). A legelőn nyugodtan pihenő juhok bőségesen el vannak látva ennivalóval, védetten élnek, minden félelemtől mentesek. A mi számunkra az Úr Jézus Krisztus szerezte meg a nyugalmat azáltal, hogy megváltott minket a golgotai kereszten: szabadon, bizalommal és bátran jöhetünk Isten jelenlétébe, közelségébe. Ha hozzá fordulsz és megszólítod Őt, soha nem utasít el. Minden körülmények között befogad, mindig meghallgat téged. Erről Isten Igéje biztosít bennünket! Aki megismeri az Ő ígéreteit, és bízik azokban, belép ebbe a nyugalomba. Isten Igéje tehát táplálék - füves legelő" - a békesség számára. Az Ige mellett nincs félelem, megszűnik a magány, és megismered Isten jó tervét az életedre. Terelget engem"- ez a kifejezés az ószövetségi nyelvben azt is jelenti, hogy gondosan és védelmezve a felüdülés helyére vezetni". Mivel a juhoknak nincs irányérzékük, szükségük van arra, hogy a pásztor vezesse őket. Csendes vizek" - békesség, elrejtettség, biztonság: ha Isten Igéje táplál és vezet döntéseidben, így fogsz élni. A szeretet Istene kész arra, hogy útmutatást adjon életed kérdéseiben. Ő mindig Igéje által fog vezetni téged. Sok különböző szellemi irányzat, vallás és filozófiai áramlat terelgetne Isten Igéjétől eltérő irányba. A mi Urunk tiszta vizekhez vezeti juhait, amelyeket nem szennyeztek be hamis tanítások. Isten Igéje a Jézusban bízó élet egyedüli fenntartója és a béke forrása. Erre tanít: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és

6 Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" (Fil 4,6-7). Mivel a juhok rövidlátók, vezetni kell őket a víz felé, nem pedig hajtani. Az Úr Jézus vezeti azokat, akik bíznak Őbenne. Ha valaki mindenképpen más után akar menni, lelki életében (Istennel való kapcsolatában) beteg lesz. Ezt jelenti, amikor a múló érzelmek, a pillanatnyi hangulatok, a csalódás, a keserűség, vagy a rossz tanácsok veszik át Isten Igéjének helyét. A divatos korszellem is számos ponton eltér Isten útmutatásától - a család, a házasság, vagy az életvezetés más területein. Az Úr Jézus ezt mondja: Az én beszédem... élet." - arra való, hogy utat mutasson, tápláljon, megerősítsen és jó döntésekhez segítsen! (Jn 6,63) Meg akarod ismerni Isten Igéjét? Alkalmazni akarod azt a hétköznapi életedben? Olyan közel kerülsz a Megváltóhoz, és olyan boldoggá lesz az életed, ahogy azt el sem tudnád képzelni. Jézus Krisztus ígéri: Aki ismeri az én beszédeimet, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak" (Jn 14,21). A gondoskodás Istene belülről felüdít és felépít téged! Lelkemet megvidámítja (felüdíti), az igazság ösvényén vezet engem az Ő nevéért" (Zsolt 23,3). Amikor az Úr Jézust befogadjuk az életünkbe - bizalmunkat belé vetjük és segítségül hívjuk Őt - újjászületünk. Egy új élet kezdődik el bensőnkben (szellemünkben/szívünkben), már itt e földön, és ez végleges. Lelkünk - érzelmeink, gondolkodásmódunk, jellemünk - folyamatos változáson megy át. Isten Igéje végzi itt átformáló munkáját. Sok gyógyulásra van még szükségünk, lelkünkben is, és ezt is megadja a jó Pásztor. De ami már elvégződött, az új élet, amit megkaptunk, amikor befogadtuk Őt, valódi új kezdetet jelent: Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az..." (2Kor 5,17). Helyreállítás... Lelkemet megvidámítja" - az eredeti nyelvben azt is jelenti: megújítja, visszahozza". Az Újszövetségben ezt olvassuk a helyreállításról, a kapcsolat megújításáról:

7 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól - gonoszságtól" (1Jn 1,9). Ez az igevers egy folyamatról beszél. Amint örök életet nyersz hit által Jézus Krisztusban, azon nyomban megtelsz az Ő örömével, és közösségbe kerülsz Istennel. Ha hiszel a Megváltóban, sohasem veszítheted el az üdvösségedet, vagyis örök kapcsolatodat Istennel. Ám abban a pillanatban, amikor vétkezel, elveszíted az örömödet és a bűn Isten és közéd áll. De Isten nem akarja, hogy a bűn állapotában maradj, a vele való közösség nélkül. Akkor nyered vissza megint a közösséget vele, amikor személyesen megvallod bűneidet Istennek, az Atyának. Ekkor a bűn eltűnik kettőtök közül. Lehet, hogy sokszor bűnbe esünk, de nincs olyan nagy bűn, amely túl nagy lenne Isten kegyelme számára. Ha lelkiismereted háborog, szólj az Úr Jézushoz. Mondd el neki, mit tettél, és fogadd el ígérete alapján bűneid bocsánatát. Ha szereted Őt, és az Ő Igéjét, és őrzöd azt a szívedben és gondolataidban - győzelemre fog segíteni. Bűneidet nem csak megvallod, de el is hagyod az Ő ereje által! Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a Te beszédednek megtartása által?... Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened" (Zsolt 119,9.11). Felépítés... Lelkemet megvidámítja" - ő a levert" juhok jó pásztora! Csak a pásztorkodásban jártasak értik meg igazán azt, mit jelent, ha egy juh levert". Ősrégi angol juhtenyésztési szakkifejezés ez - levertnek nevezik azt a juhot, amely a hátán fekszik és nem tud felkelni. Megindító látvány: hanyatt hever, lába a levegőben, kétségbeesetten kapálózik, igyekszik felállni, de hiába. Olykor béget segítségért, általában azonban némán, dermedt rémülettel csak vergődik. Ha a pásztor nem jön idejében segítségül, a juh elpusztul. Héják, keselyük, kutyák és pumák mind tudják, hogy a levert juh könnyű zsákmány, és lesnek rá. Levertséggel sok ember küzd. A gonosz pedig lesi, kire tud lecsapni. A depresszió, a csüggedés, a szorongás és a tehetetlenség-érzése kiszolgáltatottá tesz a gonosz erejének. A jó Pásztor az, aki megért, és megerősít ígéreteivel. Nem vet meg, nem vet ki, nem hagy el, amikor levertség támad. Dávid ezt értette meg és ezt mondta ki hangos szóval: Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az Ő nevéért" (Zsolt 23,3). Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az

8 ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben..." ( 1Pt 5,7-9). Isten lényének egyik legmegrendítőbb bemutatása, amikor magát jó pásztorként mutatja be. Ő nem veti meg azokat, akik levertek. Felsegíti őket. Megvidámítja őket. Megeleveníti lelküket. Megerősíti őket az ígéretekben. Ugyanúgy érez, mint egy pásztor érez elveszett, levert juhaival kapcsolatban. Ez magyarázza nagylelkűségének okát, az olyan bukott emberek iránt, akiket még az emberi társadalom is kivetett magából. Győztessé tesz... Az igazság ösvényén vezet engem..." - az ösvény kifejezés az eredeti nyelven egy kitaposott út, amelyen kerekek forognak". Talán keréknyomnak is lehetne fordítani. Az ókorban a kocsik a legkevesebb ellenállással követték a nyomokat. Amint végighaladtak a területen, a kerekek mély nyomokat vájtak. Ahogy ezeket a nyomokat mások is követték, keréknyomok vezettek egyik helytől a másikig. Az igazság útjának keréknyomait" az Úr Jézus élete jelenti a számunkra. Ahogy Ő hit által élte földi életét, minket is erre hívott el. Megajándékozott saját feltámadott életével, amikor újjászülettünk! Ez ugyanaz az élet, amely Isten kegyelmének ereje és az Isten Igéje által az Úr Jézus emberi lelkének belső erőt adott, hogy bűntelen maradjon, elviselje a keresztet, és hordozza a mi bűneink ítéletét. Ha bensődben az Ő életének engedsz, és példáját, nyomait követed, nemcsak erőt kapsz, hanem képessé tesz arra is, hogy áldás legyél itt a Földön és az örökkévalóságban. A szeretet Istene veled van minden megpróbáltatásban! Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, (semmi bajtól - az új fordítás szerint), mert Te velem vagy: a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem" (Zsolt 23,4). Az élet Istene... A mi Istenünk az élet Istene. Ő azért váltott meg bennünket, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen!" (Jn 3,16)

9 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy..." Senki sem akar meghalni. Senki sem akar a halálról gondolkozni. Pásztorunk, az Úr Jézus Krisztus, örök jövőt szerzett nekünk a kereszten. Ha eljön az idő, hogy a földi életből átmenj Őhozzá az örökkévalóságba, nem kell félned. Ő veled van. Minden nap, a világ végezetéig" (Mt 28,20). Ez a halál már nem a hitetlenek félelmetes halála". Már nem a magányosság és a rettenetes számonkérés vár, hanem azzal a Megváltóval találkozol majd színről színre, aki földi életedben mint jó Pásztorod vezetett. A bibliai ígéretekkel felruházott, hitben járó ember nem fél még a halálának módjától sem. Jézus Krisztus elvette a halál fullánkját, és diadalt aratott a sír felett: Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad?...de hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!" (1Kor 15,55.57) Győzelem - kudarc idején... A halál árnyékának völgye" a támadásokat, veszélyeket, a bajt és a gonosz erejét is jelenti. Ameddig ezen a földön élünk, újra és újra elérnek bennünket a támadások: anyagi nehézségek, veszteségek, kudarcok, betegségek. Van, amit saját helytelen döntéseink okoznak, s vannak, amikben vétlenek vagyunk - egyszerűen ránk törnek, vagy elérnek bennünket. De egyetlen egy sem következhet be a mi Urunk tudtán kívül. És egyetlen eggyel szemben sem vagyunk védtelenek, mert Ő velünk van! Mert Te velem vagy!" - ezt mondom az Úrnak. Mint Dávid király. Egyes szám második személyben: Velem vagy! Tudom. A tiéd az életem, és soha nem hagysz el engem, egyetlen percre sem. Megoltalmazol. Védelmed körülvesz engem. És tudom, hogy minden, de minden összedolgozik azoknak a javára, akik szeretnek téged. Köszönöm, Uram. Ámen" ( Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. (Róm.8.28). Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk" (2Kor 2,14). Azok a harcok, amelyeken átmegyek, még a kudarcok is, amelyeket átélek, hit által továbbvezetnek engem. Előrevisznek, fejlődést jelentenek. Minél több megpróbáltatásban tapasztaltam már, hogy Megváltóm mindig velem van, és diadalra vezet engem, annál bátrabban és erősebben fordulok szembe a következő nehézséggel: Mert Te velem vagy."

10 Megvédelmez......a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem" (Zsolt 23,4). A vessző a juhok megvizsgálására szolgált. A vastag gyapjú alatt rejtőző sebek, fertőzések nem maradhattak rejtve, amikor a pásztor vesszejével felemelgette a juhok bundáját. A vessző végén kampó, vagy horog" volt, amit arra használt a pásztor, hogy a juhokat a bozótosból, a szakadékból, és más veszedelmes területekről kiszabadítsa. Az egészen fiatal kis bárányokat is ezzel emelte a pásztor, s tette vissza az anyajuh mellé. A mi Megváltónk szabadító. Meggyógyít, megoltalmaz és kiemel a bajból. Még, ha elérne is valami, ha hozzá fordulok, biztos vagyok benne, hogy segít rajtam. Ha csak Őrá gondolok is, megvigasztalódom,...a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem" (Zsolt 23,4). A bot a vadállatok elleni védelmet szolgálta. A pásztor sohasem tette le keze ügyéből. Egy korábbi juhpásztor ezt írta: Egyszer, amikor elefántokat fényképeztem, egy fiatal, bottal felfegyverkezett masszáj törzsbeli pásztor volt a kísérőm. Felmentünk egy dombra, ahonnan látni lehetett a sűrű bozótban alattunk legelő elefántokat. Hogy kiugrasszuk őket a nyílt térségre, elhatároztuk, hogy meglazítunk és legörgetünk egy sziklatömböt a lejtőn. A sziklatömb feszegetése közben egy mögötte összetekeredett kobra hirtelen felágaskodott és lecsapni készült. A pillanat tört része alatt az éber pásztorfiú megsuhintotta botját, és egyetlen csapással megölte a kígyót. A fegyvert soha nem tette le a kezéből, még akkor sem, amikor a sziklát emeltük." -...a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem" (Zsolt 23,4) abban a pillanatban új fényben tündökölt előttem ez a mondat. A pásztor - megmentésünk érdekében - mindig készen tartja botját." Mózes mint pásztor, ugyanígy hordta kezében a botját. Az Úr ezzel a bottal a kezében, használta fel az ő életét Izráel népének a kiszabadítására. Az Úr Jézus is lesújtott a kígyóra" a kísértés idején - Isten Igéjét használta. Ez a hatalom pálcája", amit Isten kinyújt Sionból: A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között!" (Zsolt 110,2). Isten újszövetségi népének is rendelkezésére áll ez a hatalmi fegyver": És ők legyőzték azt (a Sátánt) a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért (a hitet és Isten Igéjét megvalló szó!), és az ő életüket nem kímélték mindhalálig." Van győzelem a Sátán hatalma felett. Nincs átok, nincs gonosz kívánság, démoni nyomás vagy megkötözöttség, amit a Megváltó Jézus Krisztus hatalmának szava, Isten Igéjének erőteljes fegyvere le ne győzhetne. Ez a jó Pásztor botja. Hát hogyan ne vigasztalna engem?

11 Akármilyen nyomasztó félelem, depresszió törne is rád, mondhatod együtt Isten Igéjével: Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék (emésszék - mint az aggodalom, a szorongás, a depresszió a rákos betegség és más hasonlók): szorongatóim és elleneim - ők botlanak meg és hullanak el. (Tudom - mert az Úr van velem. Ki lehet ellenem?) Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis Őbenne bízom én." Ez a jó Pásztor botja az Isten Igéje. Mondd ki, jelentsd ki, rögzítsd le, s a kígyó gerince eltörik. Az Úr őriz Igéje által! Fegyelmez és formál......a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem" (Zsolt 23,4). A botnak van még egy másik védelmi szerepe is a pásztor kezében és a nyáj érdekében. Ez a fegyelmezés. Az előbbiek tapasztalata szerint - a botot is használja a pásztor erre a célra: El sem tudnám sorolni, hányszor láttam, ahogy az ügyes afrikai pásztor furkósbotjával megcélozta az engedetlenkedő juhot, és bámulatos ügyességgel el is találta. Ha észrevette, hogy valamelyik juha elfelé oldalog a többitől, ártalmas növényekhez közeleg vagy másféle veszély felé tart, süvöltve szállt a bot a levegőben, és az engedetlen állat, amelyet eltalált, rohanva tért vissza a többihez. A Szentírásról is gyakran mondják: Ez a könyv távol tart a bűntől". Mert bizony Isten Igéje gyorsan szívünk közepébe talál, hogy megdorgáljon és helyes útra térítsen, ha eltévelyedtünk. Az élő Isten az élő Ige által meggyőzi lelkiismeretünket arról, hogyan kell viselkednünk. Ily módon megmaradunk Krisztus uralma alatt, aki azt akarja, hogy az igazság ösvényein járjunk." A fegyelmezés néha azt jelenti, hogy találkozunk saját viselkedésünk következményeivel. Ezek fájdalmasak. Máskor Isten Igéje talál el bennünket", nagy hatalommal. A fegyelmezés célja mindenkor az, hogy visszatérjünk a helyes útra. Ezért még a bot" is áldást jelent az életünkben. Megvigasztal a tény, hogy az Úr nem enged elfordulni és elszakadni magától. A fegyelmezés ideje is azt szolgálja, hogy folyamatosan növekedjünk a kegyelemben és a mi Urunk és megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében " (2Pt 3,18).

12 MINT GAZDA, GONDOSKODIK RÓLAD! Zsoltár 23,5 Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal, csordultig van a poharam" (Zsolt 23,5). Asztal - kenet - pohár. Az Úr Jézus a te házigazdád, Ő maga vesz körül gondoskodásával. Mint Dávidot is a történetben. A király tulajodon fia, Absolon elől menekül. A lázadó fiú jól szervezett, fölényes hadsereg élén nyomul apja után, túlerőben, magabiztosan, sikerei teljében. A menekülő király helyzete kilátástalan. Mégis, ebben az elkeserítő helyzetben sem adja fel az üldözött király. Mivel ismeri Istent és az Ő beszédét, megerősödik az ígéretekben és hit által szól: Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal, csordultig van a poharam" (Zsolt 23,5). A Szabadító Isten gondoskodása pontosan a próba idején a leghatalmasabb! Asztalt terítesz (csatarendbe állítani) nekem (az én javamra) ellenségeim (gyűlölködése vagy csapásai) szeme láttára. Megkened fejem olajjal, csordultig van poharam" (Zsolt 23,5). Asztalt terítesz" - az itt előforduló, az ószövetségi Bibliában található teríteni" egy katonai kifejezés is, aminek jelentése, hogy csatarendbe állítani a csapatokat a harcra". A készítesz" találó fordítás, hiszen nem egy szokásos asztalról van szó, hanem egy ünnepi alkalomra terített asztalról, amelyet különleges módon terítettek meg mindennel, ami egy jól sikerült vacsorához szükséges - vagy pedig, mint Dávid esetében is volt: mindennel, ami ellenségei legyőzéséhez szükséges. Az asztal áldásai - amire szükségünk van - Isten beszédéből jutnak el a hit által élő emberhez. Ha őszintén rábíztad életedet az Úr Jézusra, akkor a gondoskodás Istene neked is házigazdád. Te is Isten asztalánál foglalsz helyet. Nem kell félned semmilyen helyzettől, és senkitől sem. Jézus Krisztus gondoskodik mindenről, amire szükséged van, még Isten teljes fegyverzetéről" is, ami védelmet nyújt a küzdelemben a gonosz hatalmával (gonoszság szellemeivel, a sötétség démonjaival, a Sátán minden erejével) szemben

13 (Ef 6,13-17). A Biblia ígéreteit felhasználhatod a személyes megpróbáltatások, de a nemzeti katasztrófák idején egyaránt! Elárasztod (megkened) fejem olajjal..." - sajátos nyelvi kifejezés. Történetileg az olajjal megkenés hatalommal való felruházást, magas hivatalra való kinevezést fejezett ki. Dávid így lett Izráel királya (1Sám 16,1-13). Ez a felemelés a kegyelem áldása, előrehaladásod idején. Az, hogy Isten felemel/felmagasztal, mindig összefügg azzal, hogy alázatos vagy, tanítható, és nagy nyitottsággal, bizalommal és vággyal elfogadod a kegyelmet Istentől. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején (azaz: a megfelelő időben)" (1Pt 5,6). Akit Isten felmagasztal, azt ember le nem fokozhatja. De ehhez hozzátartozik az is, hogy az ember ezt elfogadja, és a hit által megvallja (újra és újra kimondja), s az Úr előtt és emberek előtt is megmaradjon az alázatosságban és az Isten iránti engedelmességben. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr" (Zsolt 34,20). Annak ellenére, hogy Dávid lázadással kerül szembe, a gonosz emberek ereje nem tudja legyőzni Isten erejét, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van" (1Jn 4,4). Amit Isten az Ő kegyelméből nekünk ad, azt csak Ő veheti el. Asztalt terítesz (csatarendbe állítani) nekem (az én javamra) ellenségeim (gyűlölködése vagy csapásai) szeme láttára. Megkened fejem olajjal, csordultig van poharam" (Zsolt 23,5). Dávid az Úr asztalának a vendége - nem fogja elveszíteni Isten gondoskodását, amit a Mindenható Isten ő elé tárt. Ezt tudja és kimondja. Dávid, mint katona, nem fogja elveszíteni a csatát. Dávid, mint király, nem fogja elveszíteni a trónt - az ő dinasztiája örökli azt mindörökre, Istennek a vele kötött, feltétel nélküli szövetsége alapján (2Sám 7,12-16). Végül, Dávid mint Istenben bízó ember, nem fogja elveszíteni az áldások túlcsorduló poharát sem. Dávid ezt tudja - és kimondja hit által. Az áldások növekednek életünkben... Amikor hívő életünkben haladunk az érettség felé, Isten egyre nagyobb áldásokat áraszt ránk most és örökké. A túlcsordulásig töltött pohár erről beszél. A Gazda felelőssége az, hogy tele legyen az asztalánál ülők pohara.

14 Ez a jó vendéglátás jele. A kegyelem alapelve pedig Isten országában az, hogy az áldások túlcsorduló pohara mindig el van készítve. Ezt természetesen Isten embere mindig a hit által veszi át. Szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk (meg)vallást az üdvösségre" (Róm 10,10). Az üdvösség az Újszövetség nyelvében a szódzó", ami megmenekülés, meg/fel/kiszabadulás, meggyógyulás, megoldás elnyerése, szükségletek betöltése - amellett az örök életet is jelenti. A hit elfogad, átvesz, a száj pedig kimond, lerögzít. Ez az útja az áldás poharának Isten embere életében. Mit jelent ez gyakorlatban? Az élet kihívásai, szorongattatások, próbák és nehézségek, szenvedések során, ha megismered Isten ígéreteit, és kitartóan alkalmazod a Biblia tanítását, a mindenható Isten a megfelelő módon meg fog áldani téged, a megfelelő időben. Ő lesz, aki gondoskodik az eszközökről, amelyek segítségével legyőzheted a csapásokat, a szorongattatásokat és próbatételeket az életedben: Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek" (1Kor 10,13). Ez a kegyelem. Ha a bibliai tanítást megragadtad, az alkalmassá tesz az áldás befogadására, és lehetővé teszi Istennek, hogy bővölködővé tegyen téged. Ez a bibliai tanításból származó alkalmasság az az összekötő kapocs, amely által nemcsak lehetőséged van az áldás elvételére, hanem az valósággá is válik az életedben. A csordultig telt pohár" az engedelmes hívő élet jelképe. Ő pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk" (Ef 3,20). Senki nem érdemli ki vagy szolgál rá semmire sem Istentől. Amit ő ad, és amit mi elfogadunk, megragadunk, megvallunk és átveszünk a hit által, az egyszerűen csak kegyelem, kegyelem és megint csak kegyelem! A gondoskodás és áldás a házigazda lényéből fakad. Ő pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz" (Zsid 13,8).

15 Előtted jár és követ téged - Isten örökkévaló kegyelme Zsoltár 23,6 Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig (mindörökké)" (Zsolt 23,6). Itt már nem Absolon erői a fontosak, hiába gyülekeznek Dávid király körül. Az üldözők helyett a mennyet látja Isten embere. A minden kegyelem Istenét", aki ajándékával és kegyelmével kíséri őt. Hit által látja a láthatatlant. Nem csak a földi élet hátra levő idejére a menny boldogságát, hanem az áldás és a jutalom nagyszerű életét is, az örökkévalóság idején! Dáviddal együtt Isten mai emberei is bátran mondhatják Isten Igéje alapján: Tudom, hogy jóságos vagy, Uram. Tudom, hogy szereteted soha nem fogy el. Tudom, hogy körülvettél engem és soha nem fogsz elhagyni. Közelségedben élhetek. Köszönöm neked. Ámen." Az Úr házában..." - ez nem csak a mennyet jelenti. Ahol az Úr jelenléte ott van, otthon vagyok. Az Úr házában - Isten közelségében. Ma és itt, ezen a földön, az Úr Jézus Krisztus közelségében. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a Te hűséged!" (JSir 3,21-23) Hű az, aki elhív erre titeket; és Ő meg is cselekszi azt." (1Tesz 5,24) Isten hűséges a jelenben, és Ő az marad az örökkévalóságban is. Ezért kezdte Dávid így ezt a csodálatos zsoltárt: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm."

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben