Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára, (2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára, (2008)"

Átírás

1 1. yak.: Gravimetria Leveő nedvessétartalmának mehatározása. Vízminta oldott sótartalmának mehatározása Porminta nedvessétartalmának és izzítási maradékának mehatározása. A ravimetria olyan analitikai módszer, amely adott komponens mennyiséének mehatározását tömemérésre vezeti vissza. Mivel a tömemérés nayobb pontossáal véezhető, mint a térfoatmérés a ravimetria időiényessée ellenére yakran alkalmazott analitikai módszer. A ravimetriás mérések eyik csoportját azok a mérések jelentik, amikor ey mintaalkotó mennyiséét a felfoó rendszer tömenövekedéséből vay mint ez a nedvessé, vay illó, esetle szerves anya tartalom mehatározásnál történik, a hevítéskor bekövetkezett tömecsökkenésből határozzuk me. Az oldott sótartalmat az oldószer elpárolotatása után visszamaradt anya tömee jelenti. A ravimetriás mérések másik típusánál a mehatározandó anyaot jól mérhető csapadék formájában leválasztjuk, és a keletkezett csapadék tömeét memérve következtetünk a csapadék formájában leválasztott komponensre. Az átszámítást az ismert sztöchiometriai képlet teszi lehetővé. A ázanalitikában eyszerű ravimetriás mérés a ázok por és nedvessétartalmának mehatározása. A portartalom mérésénél a ázt adott térfoatát lemért szűrőn szívatják át, a szűrő a port visszatartja, tömenövekedése a portartalmat adja. A nedvessé tartalom mehatározásnál a áz víztartalmát me kell kötni. Jó vízmekötő anya a foszfor-pentoxid (P 2 O 5 ) vay a szilikaél. Előbbi kémiaila, utóbbi szorpciós folyamatban köti me a vizet. Oldatok (vizek) esetében ilyen feladat az oldott anya mennyiséét jellemző bepárlási maradék mérése, amikor is adott térfoatú oldatot kimérve az oldószert elpárolotatják és a száraz maradék tömeét mérik. Az ásványvizes palackokon ezt az adatot metaláljuk az ionok koncentrációi mellett. Ez a mennyisé mint az 1. ábra mutatja a víz típusára is következtetni ened. Esővíz, Oldott szilárd anya: 7.1 m dm -3 Folyóvíz, Oldott szilárd anya: m dm -3 Tenervíz, Oldott szilárd anya: 34.4 dm ábra Vízminták oldott sótartalma és a fontosabb alkotók. 1

2 Porok vizsálatánál a leyakrabban előforduló ravimetriás feladat azok nedvessé tartalmának és izzítási maradékának mehatározása. A nedvessétartalom, oldott sótartalom (más néven bepárlási maradék) mehatározása 105 C-on súlyállandósái történő szárítást jelent. A szilárd anyaokat leveő jelenlétében 700 C-i hevítve a szerves komponensek elének. A szervetlenek vay változatlanul vay bomlást szenvedve visszamaradnak. Ha a szervetlen anya nem bomlik el akkor az izzítási maradékból a minta szervetlen, az izzítási veszteséből szerves anya tartalmára következtethetünk. Ha a szervetlen anya átalakul (általában oxidokká bomlik) akkor a hevítés utáni maradék nem lesz azonos a szervetlen anya tartalommal, a maradékot ezért nevezik inkább izzítási maradéknak (szeneknél hamunak). Ezek a ravimetriás módszerek, kivéve a víztartalom mehatározás nem specifikusak. Ez azt jelenti, hoy nem ey elemről, hanem a veyületek ey csoportjáról (lásd szervetlen vay szerves) adnak információt. A nedvessétartalom mehatározás nem csak azért fontos mert meadható a minta nedvessé tartalma, hanem lehetővé teszi az elemzési adatoknak ey jól definiált állapotra a száraz minta állapotra történő meadását, akkor is ha az elemzés a nedves állapotú mintán történt. A csapadékképzést alkalmazó ravimetriás módszerek már elem, ill. veyület specifikusak, a csapadék formában történő leválasztás uyanis többnyire a vizsált komponensre specifikus reakciót jelent. A csapadéknak jól definiált összetételű, szárításra, tömemérésre alkalmas veyületnek kell lenni. Ahhoz, hoy ey oldatban lévő komponens ravimetriásan mérhető leyen az oldatból el kell különíteni. Ez általában szűréssel történik. A csapadék oldhatósáának olyan kicsinek kell lenni, hoy az oldatban maradt vizsálandó komponens miatt keletkező hiba kisebb leyen, mint az analitikai mérle érzékenysée 0,1 m. Léteznek olyan ravimetriás módszerek is amelyek az elkülönítés másfajta módjait alkalmazzák, pl. elektrolízist, ekkor elektroravimetriáról beszélünk. Ez esetben az oldott kationokat elektronátadással járó reakcióban a katódon leválasztják. Miután a vizsált iont íy kielektrolizálták az oldatból a katód tömenövekedését mehatározzák. Speciális ravimetriás módszer a termoravimetria. A termoravimetria esetében az anyaot ey kemencében folyamatosan növelve a hőmérsékletet hevítjük miközben folyamatosan mérjük a tömeét. Ha a termoravimetriát a fentebb táryalt nedvessétartalom és izzítási maradék mehatározására használjuk, annyiban kapunk több információt, hoy mekapjuk azokat a hőmérsékleteket ahol a vízvesztés ill. a bomlások, oxidáció bekövetkeznek. A különböző anyaok vízvesztése és a bomlás lépései sokszor elkülönülten jelentkeznek, ezért ebből az anya összetettséére, sokszor alkotói minőséére, mennyiséére is következtethetünk. A ravimetria az abszolút analitikai módszerek sorába tartozik. Ez azt jelenti, hoy nem kell a vizsálathoz ismert összetételű mintákkal az analitikai füvényt (I = f(c) ahol I az analitikai jel, ez esetben csapadéktöme, c a koncentráció) mehatározni, uyanis a csapadék összetétel ezt mehatározza, ez alapján számolható, hoy a csapadék hány százaléka a leválasztott komponens. Nem minden csapadékképzési reakció használható fel ravimetriás mérésre. Ha mevizsáljuk az alábbi két reakciót, az L oldhatósái szorzatok alapján meállapíthatjuk, hoy mindkettő rosszul oldódó csapadék. Az ACl-ot mésem használhatjuk a klorid ion ravimetriás mehatározására, mert fény, meleítés hatására bomlik. Szemben a BaSO 4 -al amelyik alkalmas veyületformát jelent a szulfát ravimetriás mehatározására. A + + Cl - ACl L = [ A + ][ Cl - ] L= 10-9,76 (278K) (1) Ba SO 4 BaSO 4 L = [ Ba ][ SO 4 ] L= 10-9,72 (278K) (2) Csapadék képzésére nem csak szervetlen veyületek (lásd a fenti példákat), hanem szerves veyületek is alkalmasak. Ezeknél sokszor nem a klasszikus veyületképződés hanem az un. komplexképződés mey vébe a leválasztandó kationnal. Ha ez a komplex apoláros akkor az 2

3 oldhatósáa kicsi lesz és, mint csapadék az oldatból elválasztható. A Ni mehatározása dimetillioximmal ey ilyen szerves komplexképzőt használ fel a nikkel- ion leválasztásához. OH OH H 3 C C N N C CH 3 Ni 2+ H 3 C C N N C CH 3 OH OH 2.ábra Ni- lioxim komplex szerkezete 1. Leveő nedvessétartalmának mehatározása ravimetriás módszerrel (adszorpciós ázelemzés, áz-ravimetria) A leveő, de más ázok, ázeleyek is kisebb nayobb mennyisében tartalmazhatnak vízőzt. A vízőz parciális nyomása az adott ázban attól fü, hoy kialakult-e az eyensúlyi telítettsé az adott hőmérsékleten és, hoy mennyi ez a hőmérséklet.. A őznyomás a hőmérséklettel exponenciálisan növekszik, íy a áz víztartalma maasabb hőmérsékleten nayobb. A víztartalom általában nem kívánatos sem a technolóiai műveletekben, sem az elemzéseknél ezért a ázt felhasználás, vay elemzés előtt szárítani szokták. A szárítás során olyan töltött oszlopokon vezetik át amelyikben a szorbens a vizet meköti. Szárításra jól használható anyaok a szorbensként működő szilikaél, vay akémiai reakcióval vizet mekötő foszfor- pentoxid (P 2 O 5, ez az eyik leerélyesebb szárítószaer). A szilikaélt kobalt kloriddal mefestve szokták használni, a kobalt kloriddal mivel a kristályvizeinek száma szerint változtatja a színét láthatóvá thető a szárítóanya elhasználódásának foka, kimerülése.. (A kék szín rózsaszínűvé válása jelzi a szárító anya telítődését vízzel (kimerülését)).gravimetriás módszereknél a mekötött ázkomponens által előidézett tömeváltozást mérjük. Előnye ennek a módszernek, hoy lévén a tömemérés abszolút módszer, a vizsálathoz nem szükséest külön elemző örbét mehatározni ábra. Vizsálati elrendezés.(1, 2 :szilikaéllel töltött oszlopok., 3: rotaméter (az áramlási sebesséet méri l/h-ban), 4: vákuum szivattyú). A yakorlat során két oszlopba frissen kiszárított szilikaélt töltünk. Tömeeiket analitikai mérleen mehatározzuk. A két oszlopot sorba kapcsoljuk. Ezt követően ey szivattyú seítséével átszívatjuk a vizsálandó ázt (labor leveő) adott idei adott sebesséel. (Az 3

4 átszívatás sebessée és ideje eyénile lesz mehatározva). A szorbenst tartalmazó oszlopok tömeét ezután újra mehatározzuk. A kapott tömeváltozásból számítsa ki a leveő nedvessétartalmát / m 3 -ben az adott T és P állapotokra és normál állapotra. A két oszlop tömeváltozását a számításnál összeezni kell. A két oszlop tömeváltozása alapján értékelje a felfoás hatékonysáát. Gondolkozzon el azon mi van akkor ha a második töltetnél is nay tömeváltozás adódik? Milyen analitikai következménnyel járhat az ha a második oszlop tömeváltozása azonos az elsővel? ( Gondolja me mikor tudja mekötni az eyik oszlop az összes nedvesséet, milyen szerepe van az átszívás sebesséének és az átszívott leveő térfoatának?) A mérés menetét a 3. ábra szemlélteti. Zh. kérdések: 1 Milyen jelenséen alapszik a ravimetria és mit ért azon, hoy ez a módszer ey abszolút analitikai módszer? 2 Hoyan határozza me a leveő nedvessétartalmát ravimetriás módszerrel? 3 Mennyi a leveő nedvessétartalma /m 3 eysében, ha a szilikaéllel töltött oszlopokon 12 perci 300 l/h sebesséel szívta át a leveőt. Az oszlopok tömenövekedése 0,8 ill 0,2 volt.? 2. Vízminta oldott sótartalmának mehatározása Különböző természetes vízfajták oldott sótartalmáról az 1. ábra ad tájékoztatást. A technolóiai vizek, oldatok oldott sótartalma ettől eltérő lehet. A yakorlat során kapott vízmintából mérjen be ml-t az előzetesen 105 C-on kiszárított és lemért 200 ml-es főzőpohárba. Ezt követően főzőlapon, kerülve az intenzív forrást, párolja el a vizet és a maradékot szárítószekrénybe téve 105 C-on szárítsa súlyállandósái. A főzőpohár tömenövekedéséből számítsa ki a két minta oldott szilárd anya tartalmát. Zh kérdések: 4. Mennyi a víz oldott sótartalma /l-ben, ha 50 ml bepárlásakor a tömenövekedés 0,01 volt? Az 1. táblázat adatait felhasználva állapítsa me milyen víz lehet ez a minta. 3. Szilárd minta nedvessé és izzítási maradékának mehatározás A yakorlat során talajminta nedvessétartalmát és izzítási maradékának mennyiséét (tüzelőanyaoknál ezt hamunak nevezik) kell mehatározni. A minta nedvessé tartalmának mehatározása: a 105 C-on kiszárított és analitikai mérleen lemért főzőpoharakba mérjen be kb. 5 -ot a kiadott mintából néy tizedes pontossáal. A mintákat teye be a 105 C szárítószekrénybe és szárítsa súlyállandósái 105 C-on. A kapott tömeváltozásból számítsa ki a minta nedvessétartalmát m/m% ban. A minta hamutartalmának mehatározása: a kiadott mintából mintákból mérjen be kb. 1 -ot néy tizedes pontossáal az előre lemért porcelán téelybe. Teye be izzító kemencébe és hevítse 700 C-ra, 1 órai izzítás után exszikkátorban hayja kihűlni a mintát. Az exszikkátor szárító anyaot tartalmaz és meakadályozza azt, hoy a száraz minta a leveőből nedvesséet veyen fel. Mérje me a téely tömeét. A kapott tömeváltozás alapján határozza me a minta hamutartalmát m/m %-ban a száraz és a nedves minta állapotra számolva. 4

5 (Mejeyzés: helyesen eljárva 105 C-on szárított mintát szoktuk használni a méréshez, ehhez me kellene várnunk a nedvessé tartalom mehatározás véét, idő hiányában a yakorlaton a nedves mintát használjuk) Zh kérdések: 5. Hoyan határozza me ey anya nedvessétartalmát? 6. Hoyan határozza me az izzítási maradékot és mikor azonos ez a minta szervetlen anya tartalmával? 7. Mennyi a minta nedvessétartalma m/m %-ban ha 5,000 bemérésnél a 105 C-os szárítás következtében 0,250 tömecsökkenés történt? 8. Mennyi ey minta szerves anya tartalma száraz állapotra számolva m/m %-ban ha bemérésnél 0,250 volt az izzítási maradék, a minta nedvessétartalma 10 m/m %? 4. Szilárd minta termoravimetriás örbéjének értékelése Gravimetriás mérést véezhetünk műszeresen is, amikor a mintát meleítve folyamatosan reisztráljuk a minta tömeváltozását. A módszer az előbbi kemencében vézett méréstől csak annyiban különbözik, hoy ey miniatürizált téelybe kb m mintát mérünk és ezt a téelyt ey kemencébe benyúló mérlekarra tesszük. A kemencét proramozottan adott sebesséel fűtjük folyamatosan reisztrálva a hőmérsékletet, a minta tömeét és ha differenciál termoanalitikai (DTA) mérés is lehetsées a minta átalakulásakor bekövetkező hőváltozást. (Ezt hőmérséklet különbséként mérjük ey referencia téelyhez viszonyítva, az átalakuláshoz tartozó hőeffektus miatt uyanis a referencia és a minta téely hőmérséklete eltér eymástól, exoterm átalakulásnál a minta hőmérséklete előresiet a kemencéhez képest, endoterm esetben pedi késik). Az alábbi 4. ábra ey szervetlen anya a cink-hidroxid-karbonát tömeének változását mutatja be a hőmérséklet füvényében termoanalitikai berendezésben mérve. Cink-hidroxid-karbonát tömeváltozása hevítés hatására 0 Zn(OH)2=ZnO +H2O ZnCO3 = ZnO +CO2 Tömecsökkenés, m ZnO párolása Hőmérséklet, C 4. ábra Szilárd minta termoanalitikai örbéje Látható, hoy a Zn(OH) 2 már C között elbomlik a ZnCO 3 bomlása C között mey vébe. A keletkezett ZnO C között stabíl, nem változik, 750 C fölött őzzé alakul. A fentiek alapján állíthatjuk azt, hoy a minta meleítésekor bekövetkezett tömeváltozás nemcsak a nedvessé vay a hamutartalom mehatározására használható fel 5

6 hanem a minta összetételének mehatározására is. A fenti példából metudhatjuk, mennyi cink van Zn(OH) 2 és mennyi ZnCO 3 formában. A yakorlaton bemutatjuk a termoanalitikai berendezést és ey termoanalitikai örbét adunk. A örbe annak a mintának a vizsálatát mutatja, amit mintaként mekapott nedvessé és hamutartalom mehatározásra. Ki kell értékelnie a örbét és a kapott nedvessé és hamutartalom adatot össze kell vetnie a saját mérésével. A T örbe kiértékelésében a tömeválozás kezdete és vée kijelölésében a differenciál örbe (DTG) seítséünkre van, lásd. 5. ábra. 5. ábra Ismeretlen anya TG és DTG örbéi. Zh kérdések: 9. Ismertesse a termoravimetriás mérés elvét. 6

7 1. yakorlat (Gravimetria I.) 1. Nedvessé tartalom mehatározása : Mérje le az exszikkátorban lévő alacsony három főzőpoharat analitikai mérleen sorszámozza és írja rá nevének kezdőbetűjét. Mérjen mindeyikbe néy tizedes pontossáal kb. 5 -ot a kiadott mintákból. Teye a téelyeket a szárítószekrénybe és szárítsa ey órán át 150 C-on. Szedje ki exikkátorba és lehűlés után mérje vissza. Az adatokat rözítse táblázatban. Edény száma Edény tömee, Bemért anya, Edény+száraz anya, 1. pohár: 2. pohár: 3. pohár Átla Szórás Nedvessé tartalom, m/m % 2. Izzítási maradék mehatározása: Mérje le a három kerámia téelyt analitikai mérleen és mérjen mindeyikbe néy tizedes pontossáal kb. 1 -ot a kiadott mintákból. Teye a téelyeket tokos kemencébe és 700 C-on izzítsa a mintákat ey órán át. Hayja a mintát a kemencében lehűlni. A következő nap vay a következő alkalommal tudja csak visszamérni. Mintáit exikkátorban találja me. Edény száma Edény tömee, Bemért anya, Edény+izzítási maradék, 1.téely: 2.téely 3. téely Átla Szórás Izzítási maradék, (beméési állapotban) m/m % Izzítási maradék (száraz állapotban) m/m % 3. Vízminta oldott sótartalmának mehatározása: Mérje le a maas főzőpoharakat analitikai mérleen és a kiadott vízmintákból mérjen be 50 ml-t a poharakra. Teye a fülke alatt lévő homokfürdőre és párolja be. A bepárlás vée felé amikor már csak 1-2 ml víz van a pohárban veye le a homok fürdőről és teye be a 105 C-os szárítószekrénybe kb. 30 perces szárítás után exszikkátorban a három kerámia téelyt analitikai mérleen és mérjen mindeyikbe néy tizedes pontossáal kb. 1 -ot a kiadott mintákból. Teye a téelyeket tokos kemencébe és 700 C-on izzítsa a mintákat ey órán át. Hayja a mintát a kemencében lehűlni. Másnap vay a következő alkalommal tudja visszamérni. Edény száma Edény tömee, Bemért anya, Edény+száraz anya, 1. pohár: 2. pohár: 3. pohár Átla Szórás Bepárlási maradék /dm Leveő nedvessétartalmának mehatározása: Mérjen le két száraz szilikaéllel metöltött szorpciós csövet. Kösse be a mintavevő rendszerbe. Szívasson át labor leveőt 7

8 a kiadott időtartami adott áramlási sebesséel, majd mérje me ismét a csöveket. Számítsa ki az átszívott leveő térfoatát, a csövek tömenövekedéséből számítsa ki a leveő nedvessétartalmát m -3 és térfoat % ban. Edény száma Cső+szo rbens tömee, Cső + szorbens + nedvessé, Nedvess é, Leveő áramlási sebesé, dm 3 /h Mintavét eli idő, h 1. cső: 2. cső: 1+2 cső Átszívott leveő térfoata, m 3 Nedvess é tartalom, m -3 Nedvess é tartalom, v/v % T labor: K 5. Szilárd minta termoravimetriás örbéjének értékelése: A yakorlatvezető meismerteti a termoanalitikai berendezéssel, ezt követően mekapja az 1, 2 pontban használt mintája termoravimetriás örbéjét, amit ki kell értékelni és a kapott adatokat össze kell vetni az 1, 2 pontban kapott adatokkal. Első lépcső: víz vesztés T 1: 750 C-i mért tömeváltozás Minta száma : - - Minta tömee: - - Tömeváltozás, m Nedvessétartalom, m/m % - Izzítási maradék (bemérési állapot), m/m % - 8

Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára, (2007)

Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára, (2007) Gravimetria II.:Acél nikkel tartalmának meghatározása A gravimetria olyan analitikai módszer, amely adott komponens mennyiségének meghatározását tömegmérésre vezeti vissza. Mivel a tömegmérés nagyobb pontossággal

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal k t a t á si Hivatal 01/01. tanévi rszáos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia I. kateória. orduló I. FELADATR Meoldások 1. A helyes válasz(ok) betűjele: B, D, E. A lenayobb elektromotoros erejű alvánelem

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis

Részletesebben

Vegyjel Mg O Vegyértékelektronok száma 55. 2 56. 6 Párosítatlan elektronok száma alapállapotban 57. 0 58. 2

Vegyjel Mg O Vegyértékelektronok száma 55. 2 56. 6 Párosítatlan elektronok száma alapállapotban 57. 0 58. 2 IV. ANYAGI HALMAZOK IV. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B B D C B A B D A 1 C C C E C A B C C D 2 C E C D D E(D*) D C A A B D C A B A B D B C 4 B C A D A B A D D C 5 A D B A C *A D

Részletesebben

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan 7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése

Részletesebben

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa.. Suárszivattyú suárszivattyúk működési elve ey nay eneriájú rimer folyadéksuár és ey kis eneriájú szekunder folyadéksuár imulzusseréje az ún. keverőtérben. rimer és szekunderköze lehet azonos vay eltérő

Részletesebben

g g g g mol mol mol mol g g g g mol mol mol mol g H 0 mol CH + 2O = CO + 2H O Kémia ZH Nappali Dátum: Név: Neptun-kód Aa Csoport

g g g g mol mol mol mol g g g g mol mol mol mol g H 0 mol CH + 2O = CO + 2H O Kémia ZH Nappali Dátum: Név: Neptun-kód Aa Csoport émia 2. 1. Z ppali Dátum: év: eptun-kód Aa soport 1. Ismertesse a víz kloridion tartalmának mérési elvét, a mérés menetét röviden! 2.1. Adott az alábbi reakcióeyenlet: l + A = Al+ l = 35, 5 A = 17, 9 =

Részletesebben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben 1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben t/ 0 C 0 20 30 60 O 2 0,006945 0,004339 0,003588 0,002274 H 2S 0,7066 0,3846 0,2983 0,148 HCl 82,3 72 67,3 56,1 CO 2 0,3346 0,1688 0,1257

Részletesebben

Solow modell levezetések

Solow modell levezetések Solow modell levezetések Szabó-Bakos Eszter 25. 7. hét, Makroökonómia. Aranyszabály A azdasá működését az alábbi eyenletek határozzák me: = ak α t L α t C t = MP C S t = C t = ( MP C) = MP S I t = + (

Részletesebben

Analitikai kémiai gyakorlatok Anyagmérnök BSc hallgatók számára

Analitikai kémiai gyakorlatok Anyagmérnök BSc hallgatók számára Analitikai kémiai gyakorlatok Anyagmérnök BSc hallgatók számára Készítette: Dr. Lakatos János egyetemi docens Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Tanszék 2014 TARTALOMJEGYZÉK LABORATÓRIUMI

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás 4. ciklus: 2012. március 08. Optikai mérések elmélet. A ciklus mérései: 1. nitrit, 2. ammónium, 3. refraktometriax2, mérőbőrönd. Forgatási terv: Csoport

Részletesebben

Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések

Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések Feladatok ázokhoz Elméleti kérdések 1. Ismertesd az ideális ázok modelljét! 2. Írd le az ideális ázok tulajdonsáait! 3. Mit nevezünk normálállapotnak? 4. Milyen tapasztalati tényeket használhatunk a hımérséklet

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével

Részletesebben

KS-502-VS ELŐNYPONTOK

KS-502-VS ELŐNYPONTOK KS-502-VS MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ LEVEGŐ, GÁZMINTAVEVŐ GÁZMOSÓEDÉNYEKEN ÉS / VAGY SZORPCIÓS, VOC ÉS / VAGY PUF CSÖVEKEN TÖRTÉNŐ MINTAGÁZ ÁTSZÍVÁSRA Kalibrált mikró venturi térfogatáram-mérő.

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az

Részletesebben

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján A mérés elmélete Egy fémes vezetőn átfolyó áram I erőssége egyenesen arányos a vezető végpontjai közt mérhető U feszültséggel: ahol a G arányossági tényező az elektromos

Részletesebben

800-5000 Hz U. oldat. R κ=l/ra. 1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése

800-5000 Hz U. oldat. R κ=l/ra. 1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése 8 gyak. Konduktometria A gyakorlat célja: Az oldat ionos alkotóinak összegző, nem specifikus mérése (a víz tisztasága), a konduktometria felhasználása titrálás végpontjelzésére. A módszer elve Elektrolitok

Részletesebben

Műszeres analitika. Bevezetés az analitikai kémiába. Az analitikai mérés célja. Dr. Abrankó László. (Mintaelőkészítés)

Műszeres analitika. Bevezetés az analitikai kémiába. Az analitikai mérés célja. Dr. Abrankó László. (Mintaelőkészítés) Dr. Abrankó László Műszeres analitika (Mintaelőkészítés) Bevezetés az analitikai kémiába Mi az analitikai kémia? Tudomány és gyakorlat, melynek módszereivel azonosítani lehet egy anyagi minta kémiai alkotórészeit,

Részletesebben

1. Koncentrációszámítás, oldatkészítés

1. Koncentrációszámítás, oldatkészítés 1. onentráiószámítás, oldatkészítés 1.1. példa onyhasó oldat készítése során 5,5 g Na Cl-t oldottunk fel 5 liter vízben. Mennyi az oldat tömegkonentráiója (g/ dm ), normalitása (ekv/dm ), molaritása (mol/

Részletesebben

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak. Egy homokot tartalmazó tál tetejére teszünk a pépből egy kanállal majd meggyújtjuk az alkoholt. Az alkohol égésekor keletkező hőtől mind a cukor, mind a szódabikarbóna bomlani kezd. Az előbbiből szén az

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés FŐMTERV ENVECON Konzorcium Tsz: 12.12.125 Intermodális közösséi közlekedési csomópont kialakítása Győrött (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005) Melléklet Környezeti helyzetértékelés Mebízó: Győr Meyei Joú Város

Részletesebben

V. ANYAGSZERKEZET (Középszint)

V. ANYAGSZERKEZET (Középszint) V. ANYAGSZERKEZET (Középszint) V. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D D A C B B A B 1 C C A C C D C A C A 2 B B A D B D A V.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Veyületek összehasonlítása A ekula

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

2012/2013 tavaszi félév 8. óra

2012/2013 tavaszi félév 8. óra 2012/2013 tavasz félév 8. óra Híg oldatok törvénye Fagyáspontcsökkenés és forráspont-emelkedés, Ozmózsnyomás Molárs tömeg meghatározása kollgatív tulajdonságok segítségével Erős elektroltok kollgatív tulajdonsága

Részletesebben

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8 Relay feladatok 1. 24,5 dm 3 25 C-os, standardállapotú metán butadién gázelegyet oxigénfeleslegben elégettünk (a keletkező vízgőz lecsapódott). A folyamat során 1716 kj hő szabadult fel. Mennyi volt a

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 973. 77 IV. rész VIZELEMZES A vizminták elemzése a Földtani Intézet vízkémiai laboratóriumában általában az ivóvizvizsgálati szabvány /MSz. 448./ szerint történik. Egyes

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva - AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva A hőszivattyúk a kifordított hűtőép elvén a környezetből a hőeneriát hasznosítják épületek fűtésére a felhasználó által kifizetett eneriaárra vonatkoztatva

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Termokémia Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A reakcióhő fogalma A reakcióhő tehát a kémiai változásokat kísérő energiaváltozást jelenti.

Részletesebben

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta KÖRNYEZETI MINTÁK 90 Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

Szennyvíziszap termikus ártalmatlanításának eredményei, kérdései

Szennyvíziszap termikus ártalmatlanításának eredményei, kérdései Szennyvíziszap termikus ártalmatlanításának eredményei, kérdései Dr. Prof. Dr. Szűcs István Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Dr. Lezsovits Ferenc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Sók oldékonysági szorzatának és oldáshőjének meghatározása vezetés méréssel

Sók oldékonysági szorzatának és oldáshőjének meghatározása vezetés méréssel Sók oldékonysági szorzatának és oldáshőjének meghatározása vezetés méréssel 1. Bevezetés Az elektromos ellenállás anyagi tulajdonság, melyen -definíció szerint- az anyagon áthaladó 1 amper intenzitású

Részletesebben

Eredeti Veszprémi T. (digitálisan Csonka G) jegyzet: X. és XI. fejezet

Eredeti Veszprémi T. (digitálisan Csonka G) jegyzet: X. és XI. fejezet 2012/2013 tavasz félév 11. óra Oldatok vezetőképessége Vezetőképesség, elektromos ellenállás, fajlagos mennységek, cellaállandó Erős elektroltok fajlagos ellenállása és vezetőképessége Komplexképződés

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Díszítőpanel BYCQ140CW1 BYCQ140CW1W

Szerelési kézikönyv. Díszítőpanel BYCQ140CW1 BYCQ140CW1W Díszítőpanel BYCQ0CW BYCQ0CWW 9 8 7 6 6 6 7 7 +6 a a c e f d h 6 mm 6 8 7 9 6 BYCQ0CW Díszítőpanel BYCQ0CWW Előkészületek üzeme helyezés előtt Az üzeme helyezés helyén veye csak ki az eyséet a csomaolásól.

Részletesebben

0. mérés A MÉRNÖK MÉR

0. mérés A MÉRNÖK MÉR 0. mérés A MÉRNÖK MÉR 1. Bevezetés A mérnöki ismeretszerzés eyik klasszikus formája a mérés, és a mérési eredményekből levonható következtetések feldolozása (a mérnök és a mérés szó közötti kapcsolat nyilvánvaló).

Részletesebben

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK A HIDROFILT Analitikai Laboratórium a mintavételt, helyszíni- és laboratórium vizsgálatokat szabványok és validált egyedi módszer szerint végzi. mintavétele laboratóriumi

Részletesebben

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt Fizika X, pótzh (00/ őszi félév) Teszt A sebessé abszolút értékének időszerinti interálja meadja az elmozdulást. H Az átlayorsulás a sebesséváltozás és az eltelt idő hányadosa. I 3 A harmonikus rező mozást

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET MŐSZAKI KÉMIA Anyagmérnök MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2009 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tantárgyjegyzı, óraszám,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

V É R Z K A S A Y E N P

V É R Z K A S A Y E N P Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 7. évfolyam 1. feladat (1) Írd be a felsorolt anyagok sorszámát a táblázat megfelelő helyére! fémek anyagok kémiailag tiszta anyagok

Részletesebben

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % !" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!*

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % ! #!$ #%& $!#!'(!!$!%#)!!!* ! "#$% &'(&&)&&) % *'&"#%+#&) *, && #+& %-& %)%% & * &% + "#$%%(%((&,)' %(%(&%, & &% +$%,$. / $ %)%*)* "& 0 0&)(%& $ %!" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!* 1234 5151671345128 51 516 5 " + $, #-!)$. /$#$ #'0$"!

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis

Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis Témakörök 1. Termikus analízis (alapfogalmak) 2. Termogravimetria 3. Differenciál scanning

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont 1. feladat Összesen 15 pont Egy lombikba 60 g jégecetet és 46 g abszolút etanolt öntöttünk. A) Számítsa ki a kiindulási anyagmennyiségeket! B) Határozza meg az egyensúlyi elegy összetételét móltörtben

Részletesebben

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A víz keménysége VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A természetes vizek alkotóelemei között számos kation ( pl.: Na +, Ca ++, Mg ++, H +, K +, NH 4 +, Fe ++, stb) és anion (Cl

Részletesebben

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1 2008. október 10. A1 Rendezze az alábbi egyenleteket! (5 2p) 3 H 3 PO 3 + 2 HNO 3 = 3 H 3 PO 4 + 2 NO + 1 H 2 O 2 MnO 4 + 5 H 2 O 2 + 6 H + = 2 Mn 2+ + 5 O 2 + 8 H 2 O 1 Hg + 4 HNO 3 = 1 Hg(NO 3 ) 2 +

Részletesebben

A jelen szakmai irányelv kiadására az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratában foglaltak alapján került sor, figyelembe véve

A jelen szakmai irányelv kiadására az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratában foglaltak alapján került sor, figyelembe véve Az Orszáos Gyóyszerészeti Intézet irányelve OGYI-P-25-2010 Emberyóyászati maisztrális yóyszerkészítmények minőséellenőrzésére és minősítésére Érvényes: 2010. február 25 -től Az irányelv az OGYI - P - 25-1988

Részletesebben

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző Méréstartomány: 0 10% H 2 O 2 0 10 % NaOCl Áttekintés 1.Alkalmazás 2.Elemzés áttekintése 3.Reagensek

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1. gy. SÓ OLDÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA. Kalorimetriás mérések

1. gy. SÓ OLDÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA. Kalorimetriás mérések 1. gy. SÓ OLDÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA Kalorimetriás mérések A fizikai és kémiai folyamatokat energiaváltozások kísérik, melynek egyik megnyilvánulása a hőeffektus. A rendszerben ilyen esetekben észlelhető

Részletesebben

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 1. Mekkora tömegű konyhasóra van szükség, hogy annak tömény kénsavas reakciójával egy 500 cm 3 térfogatú lombikot 30 o C-os 0.105 MPa nyomású HCl gázzal töltsünk meg, ha a reakció

Részletesebben

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás ELEKTROKÉMIA 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján

Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján Készítette: Zsélyné Ujvári Mária, Szalma József; 2012 Előadó: Zsély István Gyula, Javított valtozat 2016 Laborelőkészítő előadás,

Részletesebben

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető . Laboratóriumi gyakorlat A EMISZO. A gyakorlat célja A termisztorok működésének bemutatása, valamint főbb paramétereik meghatározása. Az ellenállás-hőmérséklet = f és feszültség-áram U = f ( I ) jelleggörbék

Részletesebben

feladatmegoldok rovata

feladatmegoldok rovata feladatmegoldok rovata Kémia K. 588. Az 1,2,3 al megszámozott kémcsövekben külön-külön ismeretlen sorrendben a következő anyagok találhatók: nátrium-karbonát, nátrium-szulfát, kalciumkarbonát. Döntsd el,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag: 2011/2012 tavaszi félév 2. óra Tananyag: 2. Gázelegyek, gőztenzió Gázelegyek összetétele, térfogattört és móltört egyezősége Gázelegyek sűrűsége Relatív sűrűség Parciális nyomás és térfogat, Dalton-törvény,

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 Speciálkollégium Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 A beton öregedése A öregedés egy olyan természetes folyamat

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM Talkum 01/2009:0438 javított 6.6 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás

Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás 1 Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Vincze Lászlóné dr. Levegőtisztaságvédelem Példatár II. évfolyamos nappali tagozatos környezetmérnök, III. évfolyamos levelező tagozatos környezetmérnök hallgatók

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ 01/2011:0438 TALCUM Talkum [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete [Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 ; M r 379,3]. Változó

Részletesebben

QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat

QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat 2011 Általános ismertető Jelen programajánlat a VITUKI Nonprofit Kft. által IVÓVÍZ, FELSZÍNI VÍZ, SZENNYVÍZ valamint ISZAP témakörben 2011. évre meghirdetett

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz Adeps lanae Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.4-1 04/2012:0134 ADEPS LANAE Gyapjúviasz DEFINÍCIÓ Juhok (Ovis aries) gyapjából nyert, tisztított, vízmentes, viasszerű anyag. Megfelelő antioxidánst tartalmazhat. SAJÁTSÁGOK

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából Készült az FVM Vidékfejlesztési, Kézési és Szaktanácsadási Intézet mebízásából Kélettár Készült az Élelmiszer-iari mőeletek és folyamatok tankönyöz Összeállította: Pa ászló ektorálta: Koács Gáborné Budaest,

Részletesebben

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai Az összekapcsol áz-őz körfolyamaok ermodinamikai alapjai A manapsá használaos ázurbinák kipufoóázai nay hőpoenciállal rendelkeznek (kb. 400-600 C). Kézenfekvő ez az eneriá kiaknázni. Ez mevalósíhajuk,

Részletesebben