Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára, (2008)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára, (2008)"

Átírás

1 1. yak.: Gravimetria Leveő nedvessétartalmának mehatározása. Vízminta oldott sótartalmának mehatározása Porminta nedvessétartalmának és izzítási maradékának mehatározása. A ravimetria olyan analitikai módszer, amely adott komponens mennyiséének mehatározását tömemérésre vezeti vissza. Mivel a tömemérés nayobb pontossáal véezhető, mint a térfoatmérés a ravimetria időiényessée ellenére yakran alkalmazott analitikai módszer. A ravimetriás mérések eyik csoportját azok a mérések jelentik, amikor ey mintaalkotó mennyiséét a felfoó rendszer tömenövekedéséből vay mint ez a nedvessé, vay illó, esetle szerves anya tartalom mehatározásnál történik, a hevítéskor bekövetkezett tömecsökkenésből határozzuk me. Az oldott sótartalmat az oldószer elpárolotatása után visszamaradt anya tömee jelenti. A ravimetriás mérések másik típusánál a mehatározandó anyaot jól mérhető csapadék formájában leválasztjuk, és a keletkezett csapadék tömeét memérve következtetünk a csapadék formájában leválasztott komponensre. Az átszámítást az ismert sztöchiometriai képlet teszi lehetővé. A ázanalitikában eyszerű ravimetriás mérés a ázok por és nedvessétartalmának mehatározása. A portartalom mérésénél a ázt adott térfoatát lemért szűrőn szívatják át, a szűrő a port visszatartja, tömenövekedése a portartalmat adja. A nedvessé tartalom mehatározásnál a áz víztartalmát me kell kötni. Jó vízmekötő anya a foszfor-pentoxid (P 2 O 5 ) vay a szilikaél. Előbbi kémiaila, utóbbi szorpciós folyamatban köti me a vizet. Oldatok (vizek) esetében ilyen feladat az oldott anya mennyiséét jellemző bepárlási maradék mérése, amikor is adott térfoatú oldatot kimérve az oldószert elpárolotatják és a száraz maradék tömeét mérik. Az ásványvizes palackokon ezt az adatot metaláljuk az ionok koncentrációi mellett. Ez a mennyisé mint az 1. ábra mutatja a víz típusára is következtetni ened. Esővíz, Oldott szilárd anya: 7.1 m dm -3 Folyóvíz, Oldott szilárd anya: m dm -3 Tenervíz, Oldott szilárd anya: 34.4 dm ábra Vízminták oldott sótartalma és a fontosabb alkotók. 1

2 Porok vizsálatánál a leyakrabban előforduló ravimetriás feladat azok nedvessé tartalmának és izzítási maradékának mehatározása. A nedvessétartalom, oldott sótartalom (más néven bepárlási maradék) mehatározása 105 C-on súlyállandósái történő szárítást jelent. A szilárd anyaokat leveő jelenlétében 700 C-i hevítve a szerves komponensek elének. A szervetlenek vay változatlanul vay bomlást szenvedve visszamaradnak. Ha a szervetlen anya nem bomlik el akkor az izzítási maradékból a minta szervetlen, az izzítási veszteséből szerves anya tartalmára következtethetünk. Ha a szervetlen anya átalakul (általában oxidokká bomlik) akkor a hevítés utáni maradék nem lesz azonos a szervetlen anya tartalommal, a maradékot ezért nevezik inkább izzítási maradéknak (szeneknél hamunak). Ezek a ravimetriás módszerek, kivéve a víztartalom mehatározás nem specifikusak. Ez azt jelenti, hoy nem ey elemről, hanem a veyületek ey csoportjáról (lásd szervetlen vay szerves) adnak információt. A nedvessétartalom mehatározás nem csak azért fontos mert meadható a minta nedvessé tartalma, hanem lehetővé teszi az elemzési adatoknak ey jól definiált állapotra a száraz minta állapotra történő meadását, akkor is ha az elemzés a nedves állapotú mintán történt. A csapadékképzést alkalmazó ravimetriás módszerek már elem, ill. veyület specifikusak, a csapadék formában történő leválasztás uyanis többnyire a vizsált komponensre specifikus reakciót jelent. A csapadéknak jól definiált összetételű, szárításra, tömemérésre alkalmas veyületnek kell lenni. Ahhoz, hoy ey oldatban lévő komponens ravimetriásan mérhető leyen az oldatból el kell különíteni. Ez általában szűréssel történik. A csapadék oldhatósáának olyan kicsinek kell lenni, hoy az oldatban maradt vizsálandó komponens miatt keletkező hiba kisebb leyen, mint az analitikai mérle érzékenysée 0,1 m. Léteznek olyan ravimetriás módszerek is amelyek az elkülönítés másfajta módjait alkalmazzák, pl. elektrolízist, ekkor elektroravimetriáról beszélünk. Ez esetben az oldott kationokat elektronátadással járó reakcióban a katódon leválasztják. Miután a vizsált iont íy kielektrolizálták az oldatból a katód tömenövekedését mehatározzák. Speciális ravimetriás módszer a termoravimetria. A termoravimetria esetében az anyaot ey kemencében folyamatosan növelve a hőmérsékletet hevítjük miközben folyamatosan mérjük a tömeét. Ha a termoravimetriát a fentebb táryalt nedvessétartalom és izzítási maradék mehatározására használjuk, annyiban kapunk több információt, hoy mekapjuk azokat a hőmérsékleteket ahol a vízvesztés ill. a bomlások, oxidáció bekövetkeznek. A különböző anyaok vízvesztése és a bomlás lépései sokszor elkülönülten jelentkeznek, ezért ebből az anya összetettséére, sokszor alkotói minőséére, mennyiséére is következtethetünk. A ravimetria az abszolút analitikai módszerek sorába tartozik. Ez azt jelenti, hoy nem kell a vizsálathoz ismert összetételű mintákkal az analitikai füvényt (I = f(c) ahol I az analitikai jel, ez esetben csapadéktöme, c a koncentráció) mehatározni, uyanis a csapadék összetétel ezt mehatározza, ez alapján számolható, hoy a csapadék hány százaléka a leválasztott komponens. Nem minden csapadékképzési reakció használható fel ravimetriás mérésre. Ha mevizsáljuk az alábbi két reakciót, az L oldhatósái szorzatok alapján meállapíthatjuk, hoy mindkettő rosszul oldódó csapadék. Az ACl-ot mésem használhatjuk a klorid ion ravimetriás mehatározására, mert fény, meleítés hatására bomlik. Szemben a BaSO 4 -al amelyik alkalmas veyületformát jelent a szulfát ravimetriás mehatározására. A + + Cl - ACl L = [ A + ][ Cl - ] L= 10-9,76 (278K) (1) Ba SO 4 BaSO 4 L = [ Ba ][ SO 4 ] L= 10-9,72 (278K) (2) Csapadék képzésére nem csak szervetlen veyületek (lásd a fenti példákat), hanem szerves veyületek is alkalmasak. Ezeknél sokszor nem a klasszikus veyületképződés hanem az un. komplexképződés mey vébe a leválasztandó kationnal. Ha ez a komplex apoláros akkor az 2

3 oldhatósáa kicsi lesz és, mint csapadék az oldatból elválasztható. A Ni mehatározása dimetillioximmal ey ilyen szerves komplexképzőt használ fel a nikkel- ion leválasztásához. OH OH H 3 C C N N C CH 3 Ni 2+ H 3 C C N N C CH 3 OH OH 2.ábra Ni- lioxim komplex szerkezete 1. Leveő nedvessétartalmának mehatározása ravimetriás módszerrel (adszorpciós ázelemzés, áz-ravimetria) A leveő, de más ázok, ázeleyek is kisebb nayobb mennyisében tartalmazhatnak vízőzt. A vízőz parciális nyomása az adott ázban attól fü, hoy kialakult-e az eyensúlyi telítettsé az adott hőmérsékleten és, hoy mennyi ez a hőmérséklet.. A őznyomás a hőmérséklettel exponenciálisan növekszik, íy a áz víztartalma maasabb hőmérsékleten nayobb. A víztartalom általában nem kívánatos sem a technolóiai műveletekben, sem az elemzéseknél ezért a ázt felhasználás, vay elemzés előtt szárítani szokták. A szárítás során olyan töltött oszlopokon vezetik át amelyikben a szorbens a vizet meköti. Szárításra jól használható anyaok a szorbensként működő szilikaél, vay akémiai reakcióval vizet mekötő foszfor- pentoxid (P 2 O 5, ez az eyik leerélyesebb szárítószaer). A szilikaélt kobalt kloriddal mefestve szokták használni, a kobalt kloriddal mivel a kristályvizeinek száma szerint változtatja a színét láthatóvá thető a szárítóanya elhasználódásának foka, kimerülése.. (A kék szín rózsaszínűvé válása jelzi a szárító anya telítődését vízzel (kimerülését)).gravimetriás módszereknél a mekötött ázkomponens által előidézett tömeváltozást mérjük. Előnye ennek a módszernek, hoy lévén a tömemérés abszolút módszer, a vizsálathoz nem szükséest külön elemző örbét mehatározni ábra. Vizsálati elrendezés.(1, 2 :szilikaéllel töltött oszlopok., 3: rotaméter (az áramlási sebesséet méri l/h-ban), 4: vákuum szivattyú). A yakorlat során két oszlopba frissen kiszárított szilikaélt töltünk. Tömeeiket analitikai mérleen mehatározzuk. A két oszlopot sorba kapcsoljuk. Ezt követően ey szivattyú seítséével átszívatjuk a vizsálandó ázt (labor leveő) adott idei adott sebesséel. (Az 3

4 átszívatás sebessée és ideje eyénile lesz mehatározva). A szorbenst tartalmazó oszlopok tömeét ezután újra mehatározzuk. A kapott tömeváltozásból számítsa ki a leveő nedvessétartalmát / m 3 -ben az adott T és P állapotokra és normál állapotra. A két oszlop tömeváltozását a számításnál összeezni kell. A két oszlop tömeváltozása alapján értékelje a felfoás hatékonysáát. Gondolkozzon el azon mi van akkor ha a második töltetnél is nay tömeváltozás adódik? Milyen analitikai következménnyel járhat az ha a második oszlop tömeváltozása azonos az elsővel? ( Gondolja me mikor tudja mekötni az eyik oszlop az összes nedvesséet, milyen szerepe van az átszívás sebesséének és az átszívott leveő térfoatának?) A mérés menetét a 3. ábra szemlélteti. Zh. kérdések: 1 Milyen jelenséen alapszik a ravimetria és mit ért azon, hoy ez a módszer ey abszolút analitikai módszer? 2 Hoyan határozza me a leveő nedvessétartalmát ravimetriás módszerrel? 3 Mennyi a leveő nedvessétartalma /m 3 eysében, ha a szilikaéllel töltött oszlopokon 12 perci 300 l/h sebesséel szívta át a leveőt. Az oszlopok tömenövekedése 0,8 ill 0,2 volt.? 2. Vízminta oldott sótartalmának mehatározása Különböző természetes vízfajták oldott sótartalmáról az 1. ábra ad tájékoztatást. A technolóiai vizek, oldatok oldott sótartalma ettől eltérő lehet. A yakorlat során kapott vízmintából mérjen be ml-t az előzetesen 105 C-on kiszárított és lemért 200 ml-es főzőpohárba. Ezt követően főzőlapon, kerülve az intenzív forrást, párolja el a vizet és a maradékot szárítószekrénybe téve 105 C-on szárítsa súlyállandósái. A főzőpohár tömenövekedéséből számítsa ki a két minta oldott szilárd anya tartalmát. Zh kérdések: 4. Mennyi a víz oldott sótartalma /l-ben, ha 50 ml bepárlásakor a tömenövekedés 0,01 volt? Az 1. táblázat adatait felhasználva állapítsa me milyen víz lehet ez a minta. 3. Szilárd minta nedvessé és izzítási maradékának mehatározás A yakorlat során talajminta nedvessétartalmát és izzítási maradékának mennyiséét (tüzelőanyaoknál ezt hamunak nevezik) kell mehatározni. A minta nedvessé tartalmának mehatározása: a 105 C-on kiszárított és analitikai mérleen lemért főzőpoharakba mérjen be kb. 5 -ot a kiadott mintából néy tizedes pontossáal. A mintákat teye be a 105 C szárítószekrénybe és szárítsa súlyállandósái 105 C-on. A kapott tömeváltozásból számítsa ki a minta nedvessétartalmát m/m% ban. A minta hamutartalmának mehatározása: a kiadott mintából mintákból mérjen be kb. 1 -ot néy tizedes pontossáal az előre lemért porcelán téelybe. Teye be izzító kemencébe és hevítse 700 C-ra, 1 órai izzítás után exszikkátorban hayja kihűlni a mintát. Az exszikkátor szárító anyaot tartalmaz és meakadályozza azt, hoy a száraz minta a leveőből nedvesséet veyen fel. Mérje me a téely tömeét. A kapott tömeváltozás alapján határozza me a minta hamutartalmát m/m %-ban a száraz és a nedves minta állapotra számolva. 4

5 (Mejeyzés: helyesen eljárva 105 C-on szárított mintát szoktuk használni a méréshez, ehhez me kellene várnunk a nedvessé tartalom mehatározás véét, idő hiányában a yakorlaton a nedves mintát használjuk) Zh kérdések: 5. Hoyan határozza me ey anya nedvessétartalmát? 6. Hoyan határozza me az izzítási maradékot és mikor azonos ez a minta szervetlen anya tartalmával? 7. Mennyi a minta nedvessétartalma m/m %-ban ha 5,000 bemérésnél a 105 C-os szárítás következtében 0,250 tömecsökkenés történt? 8. Mennyi ey minta szerves anya tartalma száraz állapotra számolva m/m %-ban ha bemérésnél 0,250 volt az izzítási maradék, a minta nedvessétartalma 10 m/m %? 4. Szilárd minta termoravimetriás örbéjének értékelése Gravimetriás mérést véezhetünk műszeresen is, amikor a mintát meleítve folyamatosan reisztráljuk a minta tömeváltozását. A módszer az előbbi kemencében vézett méréstől csak annyiban különbözik, hoy ey miniatürizált téelybe kb m mintát mérünk és ezt a téelyt ey kemencébe benyúló mérlekarra tesszük. A kemencét proramozottan adott sebesséel fűtjük folyamatosan reisztrálva a hőmérsékletet, a minta tömeét és ha differenciál termoanalitikai (DTA) mérés is lehetsées a minta átalakulásakor bekövetkező hőváltozást. (Ezt hőmérséklet különbséként mérjük ey referencia téelyhez viszonyítva, az átalakuláshoz tartozó hőeffektus miatt uyanis a referencia és a minta téely hőmérséklete eltér eymástól, exoterm átalakulásnál a minta hőmérséklete előresiet a kemencéhez képest, endoterm esetben pedi késik). Az alábbi 4. ábra ey szervetlen anya a cink-hidroxid-karbonát tömeének változását mutatja be a hőmérséklet füvényében termoanalitikai berendezésben mérve. Cink-hidroxid-karbonát tömeváltozása hevítés hatására 0 Zn(OH)2=ZnO +H2O ZnCO3 = ZnO +CO2 Tömecsökkenés, m ZnO párolása Hőmérséklet, C 4. ábra Szilárd minta termoanalitikai örbéje Látható, hoy a Zn(OH) 2 már C között elbomlik a ZnCO 3 bomlása C között mey vébe. A keletkezett ZnO C között stabíl, nem változik, 750 C fölött őzzé alakul. A fentiek alapján állíthatjuk azt, hoy a minta meleítésekor bekövetkezett tömeváltozás nemcsak a nedvessé vay a hamutartalom mehatározására használható fel 5

6 hanem a minta összetételének mehatározására is. A fenti példából metudhatjuk, mennyi cink van Zn(OH) 2 és mennyi ZnCO 3 formában. A yakorlaton bemutatjuk a termoanalitikai berendezést és ey termoanalitikai örbét adunk. A örbe annak a mintának a vizsálatát mutatja, amit mintaként mekapott nedvessé és hamutartalom mehatározásra. Ki kell értékelnie a örbét és a kapott nedvessé és hamutartalom adatot össze kell vetnie a saját mérésével. A T örbe kiértékelésében a tömeválozás kezdete és vée kijelölésében a differenciál örbe (DTG) seítséünkre van, lásd. 5. ábra. 5. ábra Ismeretlen anya TG és DTG örbéi. Zh kérdések: 9. Ismertesse a termoravimetriás mérés elvét. 6

7 1. yakorlat (Gravimetria I.) 1. Nedvessé tartalom mehatározása : Mérje le az exszikkátorban lévő alacsony három főzőpoharat analitikai mérleen sorszámozza és írja rá nevének kezdőbetűjét. Mérjen mindeyikbe néy tizedes pontossáal kb. 5 -ot a kiadott mintákból. Teye a téelyeket a szárítószekrénybe és szárítsa ey órán át 150 C-on. Szedje ki exikkátorba és lehűlés után mérje vissza. Az adatokat rözítse táblázatban. Edény száma Edény tömee, Bemért anya, Edény+száraz anya, 1. pohár: 2. pohár: 3. pohár Átla Szórás Nedvessé tartalom, m/m % 2. Izzítási maradék mehatározása: Mérje le a három kerámia téelyt analitikai mérleen és mérjen mindeyikbe néy tizedes pontossáal kb. 1 -ot a kiadott mintákból. Teye a téelyeket tokos kemencébe és 700 C-on izzítsa a mintákat ey órán át. Hayja a mintát a kemencében lehűlni. A következő nap vay a következő alkalommal tudja csak visszamérni. Mintáit exikkátorban találja me. Edény száma Edény tömee, Bemért anya, Edény+izzítási maradék, 1.téely: 2.téely 3. téely Átla Szórás Izzítási maradék, (beméési állapotban) m/m % Izzítási maradék (száraz állapotban) m/m % 3. Vízminta oldott sótartalmának mehatározása: Mérje le a maas főzőpoharakat analitikai mérleen és a kiadott vízmintákból mérjen be 50 ml-t a poharakra. Teye a fülke alatt lévő homokfürdőre és párolja be. A bepárlás vée felé amikor már csak 1-2 ml víz van a pohárban veye le a homok fürdőről és teye be a 105 C-os szárítószekrénybe kb. 30 perces szárítás után exszikkátorban a három kerámia téelyt analitikai mérleen és mérjen mindeyikbe néy tizedes pontossáal kb. 1 -ot a kiadott mintákból. Teye a téelyeket tokos kemencébe és 700 C-on izzítsa a mintákat ey órán át. Hayja a mintát a kemencében lehűlni. Másnap vay a következő alkalommal tudja visszamérni. Edény száma Edény tömee, Bemért anya, Edény+száraz anya, 1. pohár: 2. pohár: 3. pohár Átla Szórás Bepárlási maradék /dm Leveő nedvessétartalmának mehatározása: Mérjen le két száraz szilikaéllel metöltött szorpciós csövet. Kösse be a mintavevő rendszerbe. Szívasson át labor leveőt 7

8 a kiadott időtartami adott áramlási sebesséel, majd mérje me ismét a csöveket. Számítsa ki az átszívott leveő térfoatát, a csövek tömenövekedéséből számítsa ki a leveő nedvessétartalmát m -3 és térfoat % ban. Edény száma Cső+szo rbens tömee, Cső + szorbens + nedvessé, Nedvess é, Leveő áramlási sebesé, dm 3 /h Mintavét eli idő, h 1. cső: 2. cső: 1+2 cső Átszívott leveő térfoata, m 3 Nedvess é tartalom, m -3 Nedvess é tartalom, v/v % T labor: K 5. Szilárd minta termoravimetriás örbéjének értékelése: A yakorlatvezető meismerteti a termoanalitikai berendezéssel, ezt követően mekapja az 1, 2 pontban használt mintája termoravimetriás örbéjét, amit ki kell értékelni és a kapott adatokat össze kell vetni az 1, 2 pontban kapott adatokkal. Első lépcső: víz vesztés T 1: 750 C-i mért tömeváltozás Minta száma : - - Minta tömee: - - Tömeváltozás, m Nedvessétartalom, m/m % - Izzítási maradék (bemérési állapot), m/m % - 8

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet Projektazonosító: TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0013 KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Ember és természet Összeállította: Pintér Bertalan Lektorálta: Kónya Noémi 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Lukácsi Katinka V. évf. Vegyész MSc szakos hallgató diplomamunka Témavezető: Borbélyné dr. Varga Mária egyetemi

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

Elválasztási módszerek validálása

Elválasztási módszerek validálása Elválasztási módszerek validálása Oktatási segédanyag műszeres analitika gyakorlathoz Összeállította: Gáspár Attila Szükséges előismeret:! kapilláris elektroforézis (pl. Műszeres analitika gyakorlat részeként),

Részletesebben

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B Terner rendszer vizsgálata gyakorlat célja a fázisszabály gyakorlati alkalmazása, valamint a háromszögdiagram használata olyan háromkomponensű (terner) rendszer vizsgálatával, amelyben egymással nem tetszőleges

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (I. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 5. Készítette a Köztisztasági

Részletesebben

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KATINIZÁIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Szilágyi László Témavezető: Dr. Zsuga Miklós egyetemi tanár a kémia tudomány doktora Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK

VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémia Tanszék VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK KONCENTRÁCIÓJA MAGYARORSZÁG KÜLÖNBÖZŐ TELEPÜLÉSEIN Tudományos Diákköri Dolgozat Témavezető: Konzulensek:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Tudományos Diákköri Dolgozat RÁCZ GERGELY Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Dr. Csay Tamás a Dr. Takács Erzsébet a Dr. Homonnay

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások Oktatási segédanyag Petőcz György Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások A KÉMIAI KÉPLETEK A képletek (a tapasztalati, a molekula- és a szerkezeti képletek) egyszerű és egyértelmű

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Doktori (PhD) értekezés Írta: Solymosné Majzik Etelka Témavezető:

Részletesebben

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Kémia Doktori Iskola Készítette: Kádár László Péter okleveles vegyészmérnök Témavezető:

Részletesebben

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 63 Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására ÁLLÓ Anita, 1 GADÁR László, 2 FÖLDÉNYI Rita 1

Részletesebben

Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből

Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből 1. Bevezetés A gabonafélék és származékaik ősidőktől fogva jelentős részét képzik az emberiség táplálékforrásának. A coeliákiás betegség már az ókorban

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben