Ábrajegyzék Táblázatjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ábrajegyzék Táblázatjegyzék"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Előszó Bevezető Projekt során keletkezett szakmai tapasztalatok összefoglalása A projekt előzményei A projekt célkitűzései Projekttevékenységek K+F összegzés Külföldre irányuló mobilitás ösztöndíjak hallgatóknak, munkatársaknak Magyarországra irányuló mobilitás megvalósító szervezetek összehangolt tevékenység és kommunikáció Pécsi Programiroda Campus Hungary koordinátori rendszer Projekteredmények Campus Hungary K+F tevékenységei A kutatási területek, módszerek Mobilitási Tudástár A kutatási eredmények összegzése Az ösztöndíjazás eredményeinek bemutatása Ösztöndíjak bemutatása Hallgatói ösztöndíjak Felsőoktatási munkatársi ösztöndíjak Ösztöndíjasokat támogató tevékenységek Tréningek Rendezvények Kiadványok Online eszközök Egyéb megjelenések Az ösztöndíjazást támogató pályázatok és tevékenységek Az ösztöndíjazási eredmények számokban Statisztikák Hallgatói és munkatársi vélemények Sikeres mobilitási programok bemutatása Sikeres kiírások részletes bemutatása Sikeres hallgatói mobilitási programok bemutatása Felsőoktatási munkatársak mobilitási programjainak bemutatása Campus Hungary alumni rendszer A nemzetköziesítés kereteinek meghatározása Mobilitási Platform Együttműködés kapcsolódási pontok Mobilitási Platform főbb feladatai A Mobilitási Platform felhasználói köre Folyamatmenedzsment Campus Hungary a nagyvilágban Intézmények támogatása Tempus Közalapítvány felsőoktatási munkatársaknak, oktatóknak és doktoranduszoknak szóló négynapos képzései Felsőoktatási munkatársaknak szóló egynapos szakmai képzések Szakmai műhelyek (PLA) szakértőknek, felsőoktatási munkatársaknak

3 Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj Nemzetközi tanúsítási eljárás Események Felsőoktatási munkatársak számára rendezett nemzetköziesítést szolgáló hazai események Campus Hungary nemzetközi megjelenések Kiadványok Idegen nyelvű, a bejövő hallgatói és kutatói mobilitást ösztönző kiadványok Ágazati intézmények, szakmai szervezetek döntéshozók, felsőoktatással foglalkozó szakértők Honlapok a nemzetköziesítés tükrében Campus Hungary Program angol nyelvű honlapja és a StudyFinder nemzetközi képzéskereső A Balassi Intézet honlapja és a nemzetköziesítés A Tempus Közalapítvány honlapja és a nemzetköziesítés Angol nyelvű közösségi oldal Az eredményesség néhány aspektusa Intézményi jó gyakorlatok A Debreceni Egyetem gyakorlata Az Eötvös József Főiskola gyakorlata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlata A Szent István Egyetem gyakorlata Programkommunikáció A kommunikációs tevékenységek leírása A fejlesztések célcsoportjai, a kommunikációs üzenet Arculati elemek egységes arculat és megjelenés Kommunikációs kampányok, eszközök Események Kiadványok Honlapok Egyéb kommunikációs aktivitások Médiavásárlás és sajtómegjelenés A Campus Hungary Program fenntarthatósága A projekt céljai és kapcsolódási pontjai egyéb programokhoz, tervekhez Fenntarthatóság Mellékletek 1. számú melléklet: Balassi Intézet és Tempus Közalapítvány tevékenységének leírása számú melléklet: Hazai mobilitási szakirodalom számú melléklet: A Campus Hungary Program keretében létrejött kiadványok és tanulmányok jegyzéke számú melléklet: Meghívók számú melléklet: Campus Hungary statisztikák számú melléklet: A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2014-es díjazottjai számú melléklet: Nemzetköziesítést támogató kiemelt események részletes bemutatása számú melléklet: A kiemelt projektek leírása Ábrajegyzék Táblázatjegyzék

4 ELŐSZÓ Vonzódunk és vágyódunk. Mindig valami új, merész kaland után, hogy aztán a tapasztalatunkat, új szemléleteket magunkba építve hazataláljunk. 1 Lehoczky Annamária ösztöndíjasunk fogalmazott így, jól érzékeltetve, hogy a Campus Hungary Program nemcsak a szaktudás mélyítéséhez, hanem tapasztalatok, élmények, kalandok, ismeretségek szerzéséhez is lehetőséget kínált, ajtót nyitott más kultúrák felé. A kihívást az ösztöndíjasok számára sokszor nem is maga a tudományos feladat jelentette, hanem az a magyartól annyira eltérő közeg, kulturális tér, melyben a munka folyt. A tapasztalatok szerint a döntés helyesnek bizonyult, miszerint a konzorciumban megvalósuló Campus Hungary Program vezetője az a Balassi Intézet lett, mely kiterjedt intézményi és kulturális hálózattal rendelkezik szerte a világon, így erősítve a magyar kultúra pozícióit. A kormányzati törekvésekkel összhangban és együttműködésben, a Balassi Intézet szerepvállalása a felsőoktatás terén is jelentős. Ennek jegyében valósította meg a Campus Hungary Programot, melynek kiemelt törekvése a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének növelése, a felsőoktatásban végzettek foglalkoztathatóságának elősegítése, valamint a nemzetközileg tájékozott, hazájuk és saját értékeiknek tudatában lévő, magyar értelmiség képzése. A projekt 2012 óta a magyarországi egyetemi és főiskolai hallgatók, felsőoktatási munkatársak nemzetközi tapasztalatszerzését elősegítő pályázati rendszert működtetett, melynek köszönhetően több mint tízezer fő részére nyújtott támogatást tanulmányutak, részképzések, valamint szakmai gyakorlatok megvalósítására egyedülálló módon a világ bármely országába. A Program másik kiemelt célja a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének, valamint a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi hallgatók számának növelése, a hazai és külföldi intézmények közötti kapcsolatok kiterjesztése volt. A befelé irányuló mobilitás ösztönzése érdekében közös megjelenési lehetőségeket biztosított a magyar felső-oktatási intézmények és szakmai partnereink számára külföldi oktatási vásárokon, rendezvényeken. Számos országban nyílt lehetőség a magyar felsőoktatás egységes, nemzeti szintű képviseletére, népszerűsítésére, az idegen nyelvű képzéskínálat bemutatására. A rendezvények mellett egyéb eszközök is segítették a projekt törekvéseinek sikereit: kétnyelvű weboldala, angol nyelven is elérhető közösségi oldala, a több mint ötszáz idegen nyelvű képzést tartalmazó kereső programja, a StudyFinder és a tizenhárom nyelven készült tájékoztató kiadványai egyaránt népszerűek voltak az érdeklődők körében. 1 Lehoczky Annamária Viking-perspektíva (A Campus Hungary újságcikkíró-verseny győztes írása) 3

5 Ez a kötet bemutatja egyrészt a Campus Hungary Programot magát, az alapvető célokat és az elért eredményeket, ugyanakkor válogatást is nyújt az ösztöndíjasok rendkívül színes és személyes hangvételű beszámolóiból. Meggyőződésem, hogy a Campus Hungary eredményei a projekt lezárását követően is hozzájárulnak majd a magyar felsőoktatás nemzetközibbé tételéhez, az országimázs építéshez, a mobilitási programoknak köszönhetően pedig a tudástőke megszerzéséhez, bővítéséhez. Kötetünk épp ezért szeretne kézikönyvként is szolgálni mindazok számára, akik a jövőben megvalósuló mobilitási programokon és a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének további növelésén munkálkodnak majd. Hammerstein Judit a Balassi Intézet főigazgatója 4

6 1. Bevezető A Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány konzorciumában megvalósult Campus Hungary (CH) Program kiemelt törekvése Magyarország nemzetközi versenyképességének növelése, a felsőoktatásban végzettek foglalkoztathatóságának elősegítése, valamint a nemzetközileg tájékozott, a hazájuk és a saját értékeiknek tudatában lévő magyar értelmiség képzése volt. További cél a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi hallgatók számának növelése, a magyar és a külföldi felsőoktatási intézmények közötti kapcsolat elmélyítése, kiterjesztése és a magyar felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési folyamatainak támogatása volt. A fentiekkel összhangban a zárókötet célja a Campus Hungary projekt során keletkezett szakmai tapasztalatok összegzése. Az eredményeket összefoglaló, személyes élményeket is tartalmazó kiadvány a projekt lezárásához és egyben fenntartásához is hozzá kíván járulni. Az országos szinten koordinált Campus Hungary Program az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében valósult meg. A Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program az Új Széchenyi Terv TÁMOP B/1-11/ azonosítószámú projektjének keretében forint értékű, a TÁMOP B/2-11/ azonosítószámú konvergencia projekt keretében pedig forint értékű európai uniós támogatással valósult meg. A TÁMOP B/1 projekt országos kiterjesztésű volt (időtáv: június január 29.), míg a TÁMOP B/2 projekt hatásköre kizárólag a konvergencia régiókra vonatkozott, így Észak-Magyarország, Észak- Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl területére (időtáv: augusztus augusztus 31.). A TÁMOP B/2 projekt keretében a hallgatók mellett a felsőoktatási intézmények munkatársai is pályázhattak. A cél a felsőoktatás minőségének javítása a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatásával, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nem- zetközi elismertségének növelése, az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térséghez való kapcsolódás és felzárkózás előkészítése volt. A kötet felépítése a fenti gondolatmenetet követi, ezért a bevezetőt követő fejezetben először a projekt során keletkezett szakmai tapasztalatok bemutatása történik meg, összefoglalva a projekt célkitűzéseit, a főbb tevékenységeket és az elért eredményeket, ezzel átfogó, komplex és egyben előremutató összegzést adva. A következő fejezet a Campus Hungary K+F tevékenységeit mutatja be, hiszen a program keretében mind a TÁMOP B/1, mind a TÁMOP B/2 projekt kapcsán több hiánypótló kutatás is zajlott 2012 őszétől, amelyek megalapozták, támogatták az ösztöndíjazási és a nemzetköziesítési tevékenységet, valamint a megvalósítással foglalkozó kollégák munkáját. A negyedik fejezet a Campus Hungary felsőoktatási mobilitási program egyik kiemelt céljáról, a magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését 5

7 elősegítő pályázati rendszer működtetéséről szól. A mobilitási program feladata volt, hogy a felsőoktatási munkatársak is lehetőséget kapjanak külföldi tanulmányutak megvalósítására és nemzetközi kapcsolat építésre a mobilitási rendszerek fejlesztése és a nemzetköziesítési folyamatok támogatása érdekében. A következő fejezet bemutatja a projekt keretében egyik legnagyobb sikert elérő 7. ösztöndíj kiírást, mely kiemelkedően tudta mozgósítani a pályázni vágyó hallgatókat és felsőoktatási munkatársakat. A kiírás sikere mögött nagyon sok ösztöndíjas élménye, tapasztalata áll, amelyekből ízelítőt adunk ebben a fejezetben. Összhangban azzal a törekvéssel, hogy jelentős mértékben növekedjen a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók száma, különlegesen nagy hangsúlyt kaptak a Campus Hungary Programnak a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését segítő tevékenységei. A hatodik és hetedik fejezet ennek megfelelően bemutatja a Mobilitási Platform működését, a támogató eszközöket és a kommunikációs területeket. A következő, Intézményi jó gyakorlatok című fejezet célja, hogy olyan intézményeket mutasson be, melyek nagyobb hatással tudtak diákokat mozgósítani a kiutazó és a bejövő mobilitás terén is. A kilencedik fejezet a projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenységeket mutatja be. A cél, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók, a célcsoportok és a közvélemény számára a megvalósuló fejlesztésekről, illetve az uniós támogatás felhasználásáról. Az utolsó, tizedik fejezet a Campus Hungary projekt fenntarthatóságával és hosszú távú lehetőségeivel foglalkozik. A cél egyúttal az együttműködő partnerek, a program során megvalósult kooperáció, további TÁMOP pályázatokhoz való illeszkedés, szinergia és mindezek fenntarthatóságának bemutatása is. A fentiekkel összhangban a kiadvány elsődleges célcsoportja a magyarországi felsőoktatási és kormányzati szakmai közösség, a hazai felsőoktatási intézmények felsővezetői, kari és intézeti vezetői, továbbá a nemzetközi kapcsolatok területén dolgozó munkatársak, szakértők. A kötethez szükséges háttéranyagokat a Campus Hungary Program szakmai munkatársai szolgáltatták. A szerkesztés során a témához kapcsolódó honlapokon és közösségi médiában megtalálható információk, kiadványok, valamint tanulmánykötetek mellett további szakmai háttéranyagok, tanulmányok voltak a kötet alapforrásai, szükség esetén ezeket bővítettük, illetve rövidítettük vagy alakítottuk a megadott kereteknek megfelelően. Minden fejezet végén jelezzük a felhasznált irodalmat. Itt jegyezzük meg, hogy bizonyos háttéranyagok felhasználása szöveghűen történt, hogy ne sérüljenek a szakmai szempontok. A projekt pénzügyi zárása miatt az anyaggyűjtést május 4-én lezártuk, az azt követően megvalósult tevékenységekre csak utalunk, hiszen ebben a fázisban még nem rendelkezünk pontos információval a végrehajtás módjára vonatkozóan. Az adatszolgáltatásért külön köszönet a Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány kollégáinak. Elérhetőség: 6

8 2. Projekt során keletkezett szakmai tapasztalatok összefoglalása A fejezet a projekt célkitűzéseit foglalja össze, a főbb tevékenységekről és az elért eredményekről átfogó és komplex összegzést ad. A TÁMOP B/1 és a TÁMOP B/2 programok keretében keletkezett összes kutatás, eredmény, valamint K+F tevékenység mellett a külföldre irányuló mobilitás, ösztöndíjazás és a Magyarországra irányuló mobilitás, nemzetköziesítési elemek is bemutatásra kerülnek A projekt előzményei A szakmai tapasztalatok külföldi felsőoktatási intézményben történő elmélyítése egyidős a felsőoktatással. Magyarország versenyképessége szempontjából kiemelten fontos, hogy a magyar felsőoktatási intézményekből kikerülő diplomás munkaerő felkészültsége megfeleljen a globális verseny kihívásainak. Ennek hatékony eszköze a hazai felsőoktatás minél intenzívebb bekapcsolódása a nemzetközi hallgatói mobilitási folyamatokba. A globalizáció, a politikai rendszerek harmonizációja, az információs társadalom kibontakozása, az életszínvonal növekedése, és még számos tényező járul ahhoz hozzá, hogy a következő évtizedekben a határokon átnyúló hallgatói mobilitás fejlődési üteme várhatóan meghaladja a felsőoktatás fejlődési ütemét. A 20. század végén a felsőoktatási intézményekkel szemben új típusú társadalmi elvárások fogalmazódtak meg: a bolognai folyamathoz illeszkedve az egységessé váló európai felsőoktatási térben felértékelődött a nemzetközi versenyképesség, a mobilitási folyamatba történő bekapcsolódás jelentősége, ehhez azonban elengedhetetlen a hatékony működés, az intézményi menedzsment kompetenciák fejlesztése. Bár jelentős lépések történtek az elmúlt években a felsőoktatás nemzetköziesítése és a mobilitás előtt álló akadályok lebontása terén, a mobilitás még mindig nem éri el a kívánt mértéket. Magyarországon az alacsony hallgatói, munkatársi, oktatói, kutatói mobilitás mellett problémaként jelentkezik a mobilitási hajlandóság területenkénti eltérése. A szakterületi elemzések kimutatták, hogy a konvergencia régiókban sokkal alacsonyabb a hallgatói, oktatói mobilitási kedv, mint Közép-Magyarországon, ezért szükséges ezen régiók támogatásával kiemelten foglalkozni. A konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek ösztönzésére, szakmai támogatására van szükség ahhoz, hogy a hallgatói, munkatársi, oktatói és kutatói mobilitási hajlandóságot emelni tudják. Jelentős probléma, hogy a felsőoktatási intézmények által kibocsátott munkaerő nem tud minden tekintetben megfelelni a rohamosan változó piaci igényeknek. Hiányosságok tapasztalhatók a nyelvtudás és a nemzetközi tapasztalatok terén, ezáltal a konvergencia régiók vonzereje alacsonyabb a külföldi fejlesztők, befektetők számára, mint a Közép-magyarországi régióban. Ennek következtében ezek a régiók nem tudnak jelentős előrelépést produkálni a globális gazdasági versenyképességük növelésére. 7

9 A program támogatása révén a személyi támogatások ösztönzőbbé tehetik a külföldi mobilitási hajlandóságot, így növelhető a nyelvtudás, a külföldi tapasztalatszerzés, mely elősegítheti a foglalkoztatási és a gazdasági helyzet javulását. A felsőoktatási intézmények hallgatói, munkatársi, oktatói, kutatói körében támogatott nemzetközi ösztöndíj pályázatok közvetve erősítik az adott régió versenyképességét is. A munkatársi, oktatói, kutatói bázis, illetve a hallgatók külföldi tapasztalatszerzése hasznosul a régió gazdaságában, K+F tevékenységében, ezzel fokozva a terület versenyképességének javulását. Összegezve elmondható, hogy az alábbi főbb problémák jelennek meg: alacsony a felsőoktatásban a hallgatói mobilitás a konvergencia régiók hallgatói, munkatársi, oktatói, kutatói mobilitása jelentősen elmarad a Közép-Magyarországon tapasztaltaktól, nehéz, bonyolult folyamat a külföldön szerzett felsőoktatási végzettség elismertetése, az ösztöndíjak és diákhitelek hordozhatósága korlátozott, a hazánkba irányuló hallgatói mobilitással kapcsolatban a konvergencia régiók egyetemeinek, főiskoláinak nemzetközi vonzerejét növelni kell a külföldi fiatalok, kutatók, oktatók számára. A konvergencia régióhoz tartozó egyetemek, főiskolák intézményfejlesztési terveiben a külföldi hallgatók nagyobb létszámú fogadása lehetséges kitörési pontként jelenik meg. Azonban ehhez néhány kivételtől eltekintve hiányoznak az erőforrás-feltételek, kompetenciák és a szükséges idegen nyelvű szolgáltatások. A felsőoktatási szabályozási rendszer ugyan keretet biztosít a nemzetköziesítést szolgáló tevékenységeknek, de a felsőoktatási intézményeknek szükségük van szakmai-módszertani segítségre, hogy élni tudjanak a lehetőségekkel. A projekt egyik fő törekvése arra irányult, hogy egy átfogó stratégia keretében összehangolja a szükséges intézkedéseket, továbbá központi szakmai szolgáltatásokat dolgozzon ki, és nyújtson a magyar felsőoktatási intézmények számára, kiemelten kezelve a konvergencia régiók egyetemeit, főiskoláit. A projekt másik fő célja pedig a befelé és kifelé irányuló hallgatói mobilitás ösztönzése volt a nemzetközi tapasztalatszerzés céljából a konvergencia régiókban, főként a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos területeken. A nemzetközi tendenciák alapján az ország a térség azon kevés államainak egyike, amely hallgatói mobilitás szempontjából befogadó ország, azaz jóval több, közel háromszor annyi hallgatót tud idevonzani, mint ahány magyarországi hallgató tanul külföldön. 8

10 A felsőoktatási intézmények és szervezetek között az intézményi együttműködési hálózat hiánya a konvergencia régiókban. Hiányosak a rendelkezésünkre álló mobilitási ösztöndíj adatok a konvergencia régiókból a mobilitásra ösztönző politika kialakításához. Alacsony hallgatói, oktatói, kutatói mobilitás a konvergencia régiókban A nemzetközi hallgatói mobilitás ösztöndíj rendszere, központi koordinációja nem elég fejlett és kiterjedt a konvergencia régiókra. Nem megfelelően biztosított a központi szakmai, módszertani támogatás a mobilitási ösztöndíj rendszerhez a konvergencia régiókban. A konvergencia régiókban nem megfelelően működik a K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó ösztöndíj rendszer. 1. ábra: A projekt problémafája Forrás: Megvalósíthatósági Tanulmány. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program c. Kiemelt Projekt Felhívásához. TÁMOP B/2-11/ A projekt célkitűzései Stratégiák, célok A kiemelt projekt célja volt az Új Széchenyi Terv Tudomány-Innováció kitörési pontjához kapcsolódva és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. prioritástengelyének figyelembevételével a felsőoktatás minőségének javítása, szerepének bővítése a foglalkoztathatóság növelésében. További célként fogalmazódott meg a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatásával hozzájárulni a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi elismertségéhez, illetőleg kapcsolódásukhoz és felzárkózásukhoz az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térséghez. A Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary Programja egy átfogó pályázati rendszer segítségével a kifelé történő mobilitási eszközök segítségével a felsőoktatási hallgatók számára nyújtott támogatást a felsőoktatásban folyó külföldi részképzéshez, a szakmai gyakorlatokhoz, a tu- 9

11 dományos tevékenységek folytatásához, a kutatásokhoz, elősegítve ezzel a hallgatói életpálya tervezhetőségét, a hallgatók tehetséggondozását. A projekt hozzájárult az EU 2020 stratégiában lefektetett célok teljesüléséhez, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez, mert egy olyan, hazai vonatkozásban hiánypótló irányítási és finanszírozási mechanizmust hozott létre, amely a kiválóságokat támogatta. Európai Duna Régió Stratégia (EDRS) társadalmi-gazdasági és emberi erőforrások fejlesztéséről szóló témakörének tudás és innovációról szóló alrésze a közös kutatási, oktatási együttműködéseket, a dunai térség emberi erőforrásainak teljes körű kiaknázásáról szóló alrésze pedig többek között a hallgatók kölcsönös cseréjének növelését, valamint az alap-, közép- és felsőfokú oktatási szervezetek közötti együttműködések erősítését tűzte ki célul. A projekt mindhárom cél megvalósulását egyaránt szolgálta. Általános célok A konvergencia régióban a felsőoktatás minőségének javítása, a felsőoktatás szerepének bővítése a foglalkoztathatóság növelésében. A konvergencia régiókban a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatásával hozzájárulni a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi elismertségéhez, illetőleg kapcsolódásukhoz és felzárkózásukhoz az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térséghez. A kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A kifelé történő mobilitási eszközök segítségével a felsőoktatási hallgatók számára támogatás nyújtása a felsőoktatásban folyó külföldi részképzéshez, szakmai gyakorlatokhoz, a tudományos tevékenységek folytatásához, a kutatásokhoz elősegítve ezzel a hallgató életpálya tervezhetőségét, a hallgatók tehetséggondozását. Nemzetközi kutatási, oktatási együttműködések erősítése a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben. A nemzetközi intézményi együttműködési hálózat kialakítása és a K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás támogatása, illetve a teljes és részidejű képzés másik országban történő előmozdítása a konvergencia régiókban. Részcélok A hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatása a konvergencia régiókban. A konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek nemzetközi szolgáltatásfejlesztéséhez központi módszertani támogatás nyújtása. A projekt operatív céljai A K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás ösztöndíj rendszerének fejlesztése és működtetése a konvergencia régiókban. 10

12 A konvergencia régiókba tartozó felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatása a felsőoktatásban folyó külföldi részképzésekben, szakmai gyakorlatokon, tudományos tevékenységben, kutatás-fejlesztésekben való részvételre. A konvergencia régiókhoz tartozó felsőoktatási intézmények munkatársai nemzetközi mobilitásának elősegítése tudományos tevékenységek és kutatások folytatásához. A felsőoktatás nemzetközi folyamatokba történő intenzívebb bekapcsolódását támogató ágazati szintű stratégia alakításához, aktualizálásához a konvergencia régiók nemzetközi hallgatói kapcsolatokra vonatkozó adatgyűjtések, adatszolgáltatás, kutatások, statisztikai elemzések rendszeres végzése. A központi koordinációs szervezet működtetése és fejlesztése. Intézményi együttműködés koordinációjának biztosítása a konvergencia régiókban. Szakmai támogatás nyújtása a programban résztvevő intézmények és hallgatók részére. Átfogó, speciális célok, melyek megvalósulásához hozzájárul a projekt A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása A program keretében a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói, oktatói, kutatói körében a nemzetközi mobilitás népszerűsítése, támogatása. A hallgatók a külföldi tanulmányaik révén jelentős mértékben fejlesztik idegennyelvtudásukat, illetve külföldi tapasztalatra tesznek szert. Ezzel közelednek a munkaerőpiac igényeihez, hiszen a munkáltatók, vállalatok pályakezdő diplomások iránti legfőbb elvárásai közé tartozik az aktív nyelvtudás és a külföldi tapasztalatok. A munkatársak, oktatók, kutatók külföldi munkájuk során szerzett kutatói tapasztalataik, tudásanyaguk hazai K+F tevékenységekbe való beépítésével, pedig jelentősen hozzájárulhatnak a K+F területünk fejlesztéséhez. Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A projekt közvetlenül hozzájárul a konvergencia régiók felsőoktatási hallgatóinak kompetencia fejlesztéséhez, a munkaerőpiacon kulcskompetenciának tartott nyelvtudásuk bővítéséhez, mellyel a felsőoktatásból kilépve megnő a fiatalok munkaerő-piaci értéke, javulnak az elhelyezkedési esélyeik. A változásokhoz való alkalmazkodás segítése A Magyarországon egyre nagyobb számban megjelenő külföldi, multinacionális cég megjelenésével a munkáltatók körében megnőtt az igény a munkavállalók minél szélesebb körű, és minél magasabb szintű nyelvtudása iránt. A projekt ezekhez a változásokhoz való alkalmazkodást is segítette a konvergencia régiók hallgatóinak, munkatársainak, oktatóinak, kutatóinak nemzetközi tanulmányi, kutatói programokban való részvételének támogatásával. 11

13 Az egész életen át tartó tanulás elősegítése A Program a konvergencia régiók felsőoktatásában résztvevő oktatók számára kínált a külföldi ösztöndíj programok révén tanulási lehetőséget Projekttevékenységek A projekt célrendszerének megvalósításához szükséges stratégiai tevékenységek az alábbi fő csoportokra bonthatók: 1. az ösztöndíj pályázati rendszer továbbfejlesztése és működtetése, a magyar hallgatók, munkatársak külföldi képzésének, kutatásának, szakmai gyakorlatának támogatására; 2. a hosszú távú ágazati elemzési és finanszírozási stratégia kidolgozása az országos rendszer fenntartásához és a különböző támogatási rendszerek összehangolásához; 3. központi koordinációs szervezet működtetése, amely biztosítja a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatás fejlesztésének központi módszertani támogatását, valamint a magyarországi felsőoktatási hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését szolgáló rendszerek összehangolását; 4. intézményi együttműködési hálózat kialakítása, és szakmai támogatás a programban részt vevő intézmények és hallgatók részére; 5. szakmai szolgáltatások kiépítése a felsőoktatási intézmények számára, a nemzetközi képzési- és szolgáltatásfejlesztési feladatok, valamint külföldi cserekapcsolatok bővítése. A projekt közvetlenül hozzájárult a felsőoktatás nyitottságának erősítéséhez, a nemzetközi folyamatokba való intenzívebb bekapcsolódásához, elősegítve a hallgatói-, munkatársi-, oktatói- és kutatói mobilitást és tapasztalatszerzést K+F összegzés A K+F tevékenység az alapja a Campus Hungary Programnak, melynek két fő eleme a kifelé irányuló és a Magyarországra irányuló mobilitás ösztönzése volt. A Campus Hungary Program keretében mind a TÁMOP B/1, mind a TÁMOP B/2 projekt kapcsán több hiánypótló kutatás is zajlott 2012 őszétől, amelyek megalapozták, támogatták az ösztöndíjazási és a nemzetköziesítési tevékenységet és a megvalósítással foglalkozó kollégák munkáját. A mobilitásban résztvevők elégedettségvizsgálata az egész Program alatt zajlott, amely lehetőséget adott arra, hogy az eredményeket felhasználhassák a Program eszköztárának fejlesztésére és a hatékonyság növelésére, továbbá a visszajelzések segítették a megvalósítókat abban, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a tevékenységek sikerességét és eredményeit. A projekt folyamán Mobilitási adattár és elemző központ került létrehozásra, amely működtetése az alábbi feladatokra fókuszált: nemzetközi 12

14 kutatások, az eredményekre vonatkozó adatgyűjtés, elemzések lebonyolítása. A nemzetközi mobilitás trendjeiről, a kutatások eredményeiről egy rendszerező, elemző adatbázis kialakítása is megtörtént. A Balassi Intézet által koordinált kutatások 1. A felsőoktatási hallgatói mobilitás és a felsőoktatási nemzetköziesítéshez kapcsolódó hazai felmérések tárgyában végzett kutatás. 2. A felsőoktatási hallgatói mobilitás és a felsőoktatás nemzetköziesítéséhez kapcsolódó nemzetközi trendeket vizsgáló kutatások. 3. Statisztikai adatelemzések és helyzetfeltáró tanulmányok elkészítése elnevezésű kutatás. 4. Mobilitási adattár és elemző központhoz kapcsolódó kutatás. 5. A konvergencia régióban tanulmányaikat folytató hallgatók mobilitási stratégiájának összeállítása. A mobilitási ösztöndíjakhoz kapcsolódó aktivitás elősegítését megalapozó helyzetfeltárás. 6. A kétirányú mobilitást ösztönző Campus Hungary Program támogatása: a kiutazott magyar hallgatók pályakövetése, valamint elégedettségének és kompetencia-fejlődésének mérése. A Campus Hungary Ösztöndíjprogram keretében kiutazott ösztöndíjasok elégedettségmérése és annak eredményei. A Tempus Közalapítvány által koordinált kutatások 7. Összegző tanulmány és piackutatás a magyar felsőoktatás versenyképességéről, pozíciójáról a felsőoktatási mezőnyben, amely a nemzetközi tendenciákkal, a hazai helyzetképpel, a lehetőségekkel, valamint a fejlesztési területekkel foglalkozott. 8. A mobilitást ösztönző és akadályozó tényezők Magyarországon című kutatás. 9. Összevont kutatás-fejlesztési projektek: Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek együttműködésének elősegítése, hazai kutatóintézetek nemzetközi népszerűsítése. A Program keretében lezajlott kutatások eredményeit, összegyűjtött dokumentumait a Mobilitási Tudástár összegzi, amelyben a felsőoktatási nemzetközi mobilitással kapcsolatos szakmai tartalmak, strukturált és kereshető információk csoportokba rendezve találhatók meg. A Tudástár része egy Mobilitási adattár is, amely a releváns hazai és nemzetközi mobilitási adatbázisokat, adattáblákat gyűjti egybe, egy részüket kereshető formában. Továbbá a Program keretében létrejött egy Statisztikai adattár, melynek célja a nemzetközi mobilitással kapcsolatos adatok folyamatosan frissülő bemutatása. Campus Hungary Program keretében lefolytatott kutatások, elemzések anyagait tanulmánykötetek foglalják össze, amelyek a honlapról letölthetők. A Tudástár folyamatosan bővül, a tartalmak rendszeresen frissülnek, aktualizálódnak, így biztosítható a fenntarthatóság és a továbbfejlesztés lehetősége. 13

15 2.5. Külföldre irányuló mobilitás ösztöndíjak hallgatóknak, munkatársaknak Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Campus Hungary felsőoktatási mobilitási program egyik kiemelt célja volt a magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését elősegítő pályázati rendszer működtetése, melynek köszönhetően egyre növekvő számú magyarországi felsőoktatási hallgató tanulhatott ösztöndíjjal külföldön, fejleszthette nyelvtudását és a hazaérkezését követően kamatoztathatta a külföldön szerzett ismereteket. A Campus Hungary volt az egyedüli ösztöndíjprogram Magyarországon, mellyel a világ bármely országába lehetett pályázni, a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségek kivételével. A Balassi Intézet 2012 októberében hirdette meg először a Campus Hungary ösztöndíjakat azzal a céllal, hogy növelje a hallgatói mobilitást. Az összesen nyolc pályázati szakaszban több mint hallgató és felsőoktatási munkatárs nyert el ösztöndíjat a világ több mint 90 országába. A Campus Hungary Program keretében bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) lehetett pályázni, melyet a pályázó küldő és fogadó intézménye jóváhagyott. A hallgatók féléves részképzésre, szakmai gyakorlatra, rövid és csoportos tanulmányútra pályázhattak, míg a konvergencia régiókban található felsőoktatási intézmények munkatársai rövid és hosszú tanulmányútra nyújthattak be pályázatot. A pályázatokról a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság hozta meg a döntést a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítva meg a támogatottak névsorát. Az ösztöndíjazást az Online Pályázati Rendszer segítette. Ide lehetett elektronikus úton benyújtani a pályázatokat, mely egyúttal a kifelé irányuló mobilitás, a Campus Hungary ösztöndíjazással kapcsolatos információk forrása is volt. A nyolc pályázati felhívás időzítése: október november január március április június szeptember október január március április május október október december január 30. Nyertesek összesen: fő (8.899 hallgató és felsőoktatási munkatárs) 14

16 2.6. Magyarországra irányuló mobilitás A Campus Hungary kiemelt célja volt továbbá, hogy növelje a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességét és a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi hallgatók számát, elmélyítse, illetve kiterjessze a magyar és a külföldi felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatokat, segítse a nemzetköziesítési folyamatokat. Ennek érdekében külföldi rendezvényeken is megjelent a Program, és lehetőséget biztosított arra, hogy a magyar felsőoktatási intézmények külföldön népszerűsítsék idegen nyelvű képzéseiket. A Campus Hungary a TÁMOP B/2 számú projekt részeként életre hívta a Mobilitási Platformot, melynek egyik fő feladata volt a magyarországi felsőoktatás iránt érdeklődő külföldi hallgatók tájékoztatása, támogatása abban, hogy megfelelő képzést találjanak, valamint segítségnyújtás tanulmányaik megkezdéséig. A hallgatók számára a Mobilitási Platform tájékoztatást nyújtott a felsőoktatási intézményekről, azok képzéseiről, az elérhető ösztöndíjakról az ösztöndíjakat biztosító szervezetek információi alapján A megvalósító szervezetek összehangolt tevékenység és kommunikáció A Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány együttműködése a projekt teljes ideje alatt folyamatos volt a feladatok és az indikátorok közös megvalósítása, elérése érdekében. A projekt céljainak teljesítését a partnerek közösen vállalták. Bár minden egyes feladat vagy az egyik, vagy a másik konzorciumi partner felelősségi körébe tartozott, amely azt jelentette, hogy az adott partner felelt az adott részfeladat megvalósításáért. A Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza Pécsi Programiroda Magyarország gazdaságpolitikájának célja, hogy az ország felzárkózzon Európa fejlettebb országaihoz, melynek alapját a regionális különbségek csökkentése, illetve felszámolása jelenti. A projekt fókuszában tehát a felsőoktatás minőségének javítása, szerepének bővítése a foglalkoztathatóság növelésében, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének elősegítése, ezzel a foglalkoztathatóság növelése állt. A fenti célnak alárendelve alakították ki a felek a Programirodát a Déldunántúli konvergencia régióban. A TÁMOP B/2 programban a Pécsett kialakított Campus Hungary Programiroda biztosította a konvergencia régióbeli felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatás fejlesztésének központi módszertani támogatását, valamint a magyarországi felsőoktatási hallgatók és munkatársak nemzetközi tapasztalatszerzését szolgáló rendszerek összehangolását és az ösztöndíj rendszer működtetését. Feladata a magyar felsőoktatás nemzetköziesítése és is- 15

17 mertségének növelése volt, kiemelten a konvergencia régióhoz tartozó intézmények nemzetközi vonzerejének szakmai támogatása Campus Hungary koordinátori rendszer Az intézményi kapcsolódás kiemelt területe volt a Campus Hungary koordinátori rendszer kialakítása és működtetése, melyben az érintett intézmények képviseltették magukat. Campus Hungary intézményi lista: Adventista Teológiai Főiskola Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Apor Vilmos Katolikus Főiskola Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Budapest Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Egyetem Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Edutus Főiskola Egri Hittudományi Főiskola Eötvös József Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Gábor Dénes Főiskola Gál Ferenc Főiskola International Business School Károli Gáspár Református Egyetem Károly Róbert Főiskola Kecskeméti Főiskola Kodolányi János Főiskola Közép-európai Egyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Magyar Táncművészeti Főiskola Miskolci Egyetem Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyíregyházi Főiskola Nyugat-magyarországi Egyetem 16

18 Óbudai Egyetem Pannon Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Semmelweis Egyetem Széchenyi István Egyetem Szegedi Tudományegyetem Szent István Egyetem Színház- és Filmművészeti Egyetem Szolnoki Főiskola Tan Kapuja Buddhista Főiskola Tomori Pál Főiskola Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 2.8. Projekteredmények A fontosabb eredmények összegzése (1. táblázat): 1. A TÁMOP B/1 és B/2 projektek tevékenységei során megtörtént a K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése a központi és a konvergencia régiókban, a mobilitási ösztöndíj program lebonyolítása a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai részére. 2. Helyzetfeltárás és stratégiai tervezés, módszertani alapozó tevékenységek ellátása; a Campus Hungary Program hosszú távú ágazati fejlesztését megalapozó szakértői tanulmányok. 3. A Központi koordinációs szervezet felállítása és működtetése TÁMOP B/1 és TÁMOP B/2 Program szakmai és menedzsment feladatainak irányítása, ágazati együttműködés, a Campus Hungary Programiroda kialakítása Pécsett. 4. Nemzetközi hallgatói Mobilitási Platform működésére vonatkozó kutatás, nemzetközi jó gyakorlatok elemzése. Nemzetközi hallgatói Mobilitási Platform rendszerterve. 5. Idegen nyelvű képzési portfólió szakmai bizottság biztosítása és külkapcsolati ügyintézéssel kapcsolatos további szakmai feladatok ellátása. 6. A Campus Hungary Program szakmai hazai és nemzetközi legitimációja és működtetése érdekében szakmai tanácsadó testület felállítása felsőoktatási szakemberek részvételével. 7. Mobilitási adattár és elemző központ kialakítása, a nemzetközi kutatásokra, eredményekre vonatkozó adatgyűjtés, elemzések lebonyolítása. A nemzetközi mobilitás trendjeiről, a kutatások eredményeiről egy rendszerező, elemző adatbázis létrehozása. 17

19 18. Intézményi együttműködési hálózat kialakítása. A Campus Hungary koordinátorok együttműködésének elősegítése, jó gyakorlatok átadása, tapasztalatcsere. 19. Szakmai szolgáltatások kiépítése felsőoktatási intézmények számára, nemzetköziesítést támogató intézményi szolgáltatások fejlesztése: konvergencia régióhoz tartozó intézményi specifikumok kidolgozása. 10. A Programban részt vevő intézmények nemzetközi kapcsolatainak szélesítése. 11. A projekt céljaihoz szükséges nemzetközi képzési- és szolgáltatásfejlesztési feladatok támogatása, külföldi kapcsolatok, hallgatói cserekapcsolatok bővítése érdekében tett lépések szakmai támogatása. 12. A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése és ismertségének növelése, kiemelten a konvergencia régióhoz tartozó intézmények nemzetközi vonzerejének szakmai támogatása. Forrás Felhasználási terület 1. táblázat: TÁMOP B/1 és TÁMOP B/2 Programok összegzése Forrás: Simon Ágnes (2015): Campus Hungary Programtájékoztató. ALUMNI rendszerek a nemzetköziesítés szolgálatában. ALUMNI Találkozó és Ösztöndíjas Fórum. Szeged, április 15. Prezentáció. Forrás Balassi Intézet (2015): Balassi Intézet bemutatkozás: április 4. Csekő Krisztina (2013): TÁMOP B/1 és B/2 kutatások összesítő. Campus Hungary Programigazgatóság. Háttéranyag március. Emberi Erőforrások Minisztériuma (2015): Áttekintés az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a felügyelt háttérintézmények szervezeti és felelősségi rendszeréről. Budapest, felel%c5%91ss%c3%a9gi%20rendszer_vegl%20(2).pdf, április 18. Eu-Synergon Társadalomkutató Kft. (2013.): A kétirányú mobilitást ösztönző Campus Hungary Program támogatása: a kiutazott magyar hallgatók pályakövetése, valamint elégedettségének és kompetencia-fejlődésének mérése. A Campus Hungary Ösztöndíjprogram első pályázati fordulójában kiutazott ösztöndíjasok elégedettségmérése és annak eredményei. Összefoglaló jelentés. KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzési programok- 18 TÁMOP B/1 TÁMOP B/2 1,3 Mrd Ft 3,6 Mrd Ft Országos (KMR és konvergencia) Csak konvergencia régiók Futamidő 32 hónap 37 hónap Megvalósítás kezdő dátuma június augusztus 1. Megvalósítás befejező dátuma január augusztus 31.

20 hoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program című Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP B/2-11/ Megvalósíthatósági Tanulmány. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program című Kiemelt Projekt Felhívásához. TÁMOP B/2-11/ Simon Ágnes (2015): Campus Hungary Programtájékoztató. ALUMNI rendszerek a nemzetköziesítés szolgálatában. ALUMNI Találkozó és Ösztöndíjas Fórum. Prezentáció. Szeged, április 15. Tempus Közalapítvány (2015): A Tempus Közalapítvány tevékenységei a Campus Hungary projektben prezi, április 27. Tempus Közalapítvány (2015): Tempus Közalapítvány bemutatkozás: április 4. 19

21 3. Campus Hungary K+F tevékenységei A Campus Hungary Program keretében több hiánypótló kutatás is zajlott 2012 őszétől, amelyek megalapozták, támogatták az ösztöndíjazási és a nemzetköziesítési tevékenységet, a megvalósítással foglalkozó kollégák munkáját. Az egész program alatt zajlott a mobilitásban résztvevők elégedettségvizsgálata, amely lehetőséget adott arra, hogy az eredményeket felhasználhassák a Program eszköztárának fejlesztésére és a hatékonyság növelésére. A visszajelzések segítették a megvalósítókat abban, folyamatosan figyelemmel kísérjék a Program haladását. A Program gazdái létrehozták a Mobilitási adattárat és elemző központot, amely az alábbi feladatokra fókuszált: nemzetközi kutatások, eredményekre vonatkozó adatgyűjtés, elemzések lebonyolítása. A nemzetközi mobilitás trendjeiről, a kutatások eredményeiről egy rendszerező, elemző adatbázis kialakítása is megtörtént A kutatási területek, módszerek A Balassi Intézet által koordinált kutatások 1 A felsőoktatási hallgatói mobilitás és a felsőoktatási nemzetköziesítéshez kapcsolódó hazai felmérések témában végzett kutatás négy alprojektből állt (Petabyte Nonprofit Kft., 2012): Online kérdőíves felmérés hallgatók (6501 válaszoló) és oktatók (1393 válaszoló) körében. Fókuszcsoportos interjúk a hallgatók, oktatók körében, mely során összesen 50 fő került bevonásra, 7 csoportos beszélgetés alkalmával (Budapesten és Szegeden). Szükségletfelmérés: 15 strukturált interjú a felsőoktatási intézményi és ágazati szereplők körében a hazai felsőoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatairól. Szakértői háttértanulmány: Mobilitás jogszabályi környezet vizsgálata. A kutatási projekt főbb kérdéscsoportjai: Mobilitási jogszabályi környezet vizsgálata. A mobilitás előnyei, lehetséges céljai, motivációk. A mobilitást gátló akadályok. Ösztöndíj pályázati rendszerrel kapcsolatos elvárások. A Campus Hungary Program erősségei, kockázatai. Konvergencia vs. Közép-magyarországi régió. 2 A felsőoktatási hallgatói mobilitás és a felsőoktatás nemzetköziesítéséhez kapcsolódó nemzetközi trendeket vizsgáló kutatás négy alprojektből állt (Metaforum Központ Kft., 2012): Helyzetfeltárások a nemzetközi és hazai ösztöndíj-pályázati gyakorlatok feldolgozása, adaptálható elemek gyűjtése. 20

22 Külföldi nemzeti mobilitási programok jó nemzetközi gyakorlatok összegyűjtése. Mobilitási tudástár létrehozása: szakértői kataszter, felsőoktatási adatbázis, szervezetek, szakirodalom. Előzetes igényfelmérés a nemzetközi mobilitási ösztöndíj programok webes megjelenésének nemzetközi és hazai jó gyakorlatainak elemzése. Vizsgálati szempontok A külföldi mobilitási rendszerekről szóló kutatás eredményeit bemutató dokumentumban négy ország hat, a kimenő mobilitás növelésére irányuló programja szerepel. A kiválasztási szempontok a következők voltak: explicit mobilitási program, államilag finanszírozott, országos, de legalább autonóm közigazgatási egység szintű politika, tömeges, nem teljesítményalapú mobilitást céloz, a programoknak adaptálható elemei vannak. E szempontok alapján az alábbi ösztöndíjprogramok kerültek bele a vizsgálatba: USA I. Benjamin A. Gilman International Scholarship Program II. David L. Boren Scholarships and Fellowships (Boren Awards) Németország III. DAAD Jahresstipendien für Studierende Aller Fächer (éves ösztöndíj alapképzésben) PROMOS Mobilitási Program Ausztria IV. STUDIENBEIHILFEBEHÖRDE külföldi részképzéses hozzájárulás Szlovákia V. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Ösztöndíjprogramja (Národny Stipendijny Program) Az elemzési szempontok az alábbiak voltak: Országos szinten: az adott ország oktatáspolitikai céljai a nemzetköziesítés vonatkozásában, e célok kapcsolata az adott ország oktatáspolitikájával, 21

23 a mobilitási programok közvetlen célja, milyen eszközöket használnak országos- és programszinten a célok eléréséhez (jogszabályok, pénzügyi feltételek), futó programok kiértékelése, a jó minták bemutatása, illetve a nem célravezető eljárások kiemelése. Program- és pályázati szinten: a pályázat kiírója, a pályázati rendszer céljai, pályázati prioritások és preferenciák (preferált képzési területek, tudományágak a pályázati rendszer céljaival összefüggésben, preferált képzési helyek a pályázati rendszer céljaival összefüggésben), a pályázati támogatások forrása, a támogatási összeg mértékének meghatározása és a támogatás felhasználásával összefüggő szabályok (utazási támogatás, tandíj stb.), a pályázók köre (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés), kiválasztási szempontrendszer (szociális szempontok, teljesítményalapú, vegyes szempontrendszer), a pályázati ciklus (a pályázati felhívás tartalmi és formai elemei, a formai hibák meghatározása, a pályázat benyújtásának határideje, a pályázatok alaki kellékei, online-offline pályázati formanyomtatványok, az információszolgáltatás módszerei), a pályázati eljárásrend kulcselemei: a pályázatok feldolgozása, a pályázati bírálati elvek, az elbírálás rendje, a pályázat lebonyolításának időrendje, formai hibák, publikus információk az elbírálással kapcsolatban, beszámolók, statisztikák, a pályázati rendszer működésének értékelése, alumni rendszer. 3 Statisztikai adatelemzések és helyzetfeltáró tanulmányok elkészítése (WBS ) elnevezésű kutatás a nemzetközi statisztikai adatbázisok alapján, öt alprojektből állt (NOWART Szolgáltató Bt., 2013): Nemzetközi felsőoktatási mobilitás: helyzetkép és tendenciák a nemzetközi statisztikai adatbázisok alapján: Statisztikai adatelemzés a nemzetközi és hazai mobilitási folyamatokról, a ki- és bejövő magyarországi felsőoktatási mobilitásról, külön kitérve a magyar-magyar mobilitásra. Nemzetközi hallgatói mobilitás, a hazai adatbázisok elemzése, statisztikai adatelemzések készítése. A hazai felsőoktatási intézmények részletes (karokra, szakokra lebontott) nemzetközi hallgatói mobilitási tendenciáinak összeállítása. A hazai felsőoktatási intézmények részletes (karokra, szakokra lebontott) nemzetközi hallgatói mobilitási tendenciái alapján lehetséges főbb mobilitási csatornákra, irányokra javaslatok kidolgozása. Szakértői anyag készítése a felsőoktatási intézményközi kapcsolatok fejlesztéséről. 22

24 Helyzetelemzés a környező országok hallgatói mobilitásáról. 4 Mobilitási adattár és elemző központ (WBS ) kutatás két alprojektből állt (Eu-Synergon Társadalomkutató Kft., 2013): Nemzetközi kutatások eredményeire vonatkozó adatgyűjtés, ezek adattárba (szakirodalom, kiadványok, linkek, konferencia naptár, tanulmányok) rendezése és elemzések lebonyolítása. Az adatgyűjtésre építve a felsőoktatás nemzetköziesítési, mobilitási tudás- és adattár, valamint kereshető elemzői adatbázis kialakításához szükséges szakmai követelmények részletes kidolgozása és a nemzetközi mobilitás trendjeiről, a kutatások eredményeiről egy rendszerező, elemző adatbázis létrehozása. 5 A konvergencia régióban tanulmányaikat folytató hallgatók mobilitási stratégiájának összeállítása. A mobilitási ösztöndíjakhoz kapcsolódó aktivitás elősegítését megalapozó helyzetfeltárás hat alprojektből állt (Soreco Research Kft., 2013): Konvergencia régiós intézményekre vonatkozó statisztikai adatelemzés kialakítása, mobilitási ösztöndíjak megalapozását szolgáló adatbázisok kialakítása, elemzése (I. alprojekt). A projekt célja volt a konvergencia régió felsőoktatási intézményeiben tapasztalható mobilitási folyamatok elemzése meglévő és hozzáférhető adatbázisok alapján. Az elemzésben két adatbázisra támaszkodtak, az ún. EMMI adatbázisra, mely évente gyűjt adatokat a felsőoktatási intézményekről, illetve a Tempus Közalapítvány Erasmus programjához kapcsolódó adatbázisára. Az EMMI adatbázis alapján a befelé irányuló diplomamobilitást vizsgálták, míg a Tempus Közalapítvány adatbázisa alapján a befelé és kifelé irányuló kreditmobilitást vették górcső alá. Szakértői interjúk a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek munkatársaival a mobilitási trendek és stratégiák megismeréséhez kapcsolódóan (II. alprojekt). A kvalitatív kutatás során félig strukturált interjúk készültek az egyes intézmények nemzetközi felsőoktatásért felelős, döntési és operatív irányítási helyzetben lévő munkatársaival, oktatóival tavaszán összesen 18 interjú készült, az ország hat régiójában, illetve hét intézményében. Kutatási projekt a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek korábban mobilitási programban részt vett hallgatói körében a külföldi tapasztalatokról, illetve a mobilitási ösztönzés kialakításáról, növeléséről (III. alprojekt). A kutatás célja volt a mobilitásban már részt vett, konvergencia régiókban tanulók nemzetközi mobilitással kapcsolatos véleményeinek megismerése. A felmérés során azonosították a főbb problémákat, illetve feltárták a nemzetközi mobilitás intézményi és hallgatói környezetét. A kutatási eredmények támpontot adtak a nemzetközi mobilitás minél hatékonyabb ösztönzéséhez, illetve növeléséhez. A kutatássorozatban kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt felhasználtak. Az online kérdőívet összesen 340 válaszadó töltötte ki, a kapott adatok kielégítő módon tükrözik a konvergencia régiókban 23

25 24 tanuló volt ösztöndíjas hallgatók tipikus véleményeit. A kérdőíves felmérés adatfelvétele 2013 márciusában zajlott. A kvalitatív kutatás keretében félig strukturált interjúk készültek. Összesen 15 interjú készült, az ország hat régiójában, illetve hét intézményében. Az egyes intézményeket a regionális szerepkörük és elhelyezkedésük, típusuk és fenntartójuk alapján válogatták ki, az adott intézményeken belül a volt ösztöndíjas hallgatók véletlenszerűen lettek kiválasztva. Az interjúk 2013 februárjában és márciusában készültek. Az oktatói és felsőoktatási munkatársi attitűd vizsgálata a nemzetközi mobilitás vonatkozásában a konvergencia régiókban (IV. alprojekt). A kutatás témája a konvergencia régiókban található felsőoktatási intézmények munkatársai, különösen oktatói nemzetközi mobilitáshoz való viszonyának, illetve szakmai és személyes elvárásainak vizsgálata, továbbá a mobilitást befolyásoló körülmények és motivációs tényezők feltérképezése. A felmérés kiindulópontja, hogy a Campus Hungary Program sikeres megvalósításához nincs elegendő és megfelelő információ arról, hogy a felsőoktatási munkatársak, különösen az oktatók hogyan viszonyulnak a felsőoktatási mobilitáshoz, milyen elvárásokat fogalmaznak meg a kifelé irányuló mobilitással szemben. Az oktatói véleményeket kvalitatív kutatás keretében vizsgálták. Összesen 30 konvergencia régióbeli oktatóval és felsőoktatási munkatárssal készültek félig strukturált szakmai interjúk. Az egyes felsőoktatási intézményeket a regionális szerepkörük és elhelyezkedésük, típusuk és fenntartójuk alapján válogatták ki, az adott intézményeken belül az oktatókat és munkatársakat véletlenszerűen választották ki. Az interjúk 2013 februárjában és márciusában készültek. A konvergencia régiókban tanuló hallgatók mobilitási programba történő bevonásának, lehetőségeinek modellezése az érintettek körében végzett kutatási tevékenységek alapján (V. alprojekt). A kutatás célja a hosszabb mobilitási programokban részt nem vett, konvergencia régiókban tanuló hallgatók véleményének feltárása a kifelé irányuló nemzetközi mobilitás, a támogatási formákat, valamint a mobilitást támogató különböző eszközöket illetően. További cél a Campus Hungary Programban tervezett és részben már elindított ösztöndíjtípusok hallgatói értékelése, illetve az elvárások azonosítása annak érdekében, hogy a program eszközrendszere minél hatékonyabb módon igazodjon a hallgatói igényekhez. A kutatássorozatban kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt felhasználtak. Az online kérdőívet összesen 746 válaszadó töltötte ki. A kérdőív önkitöltős volt, a kapott adatok kielégítő módon tükrözik a konvergencia régiókban tanuló hallgatók témával kapcsolatos tipikus véleményeit. A kérdőíves felmérés adatfelvétele március volt. A kvalitatív kutatás keretében félig strukturált interjúkat készítettek. Összesen 13 interjú készült, az ország öt régiójában, illetve hat intézményében. Az egyes intézményeket a regionális szerepkörük és elhelyezkedésük, típusuk és fenntartójuk alapján válogatták ki, az adott intézményeken belül a volt ösztöndíjas hallgatókat véletlenszerűen választották ki. Az interjúk 2013 februárjában és márciusában készül-

26 tek. A kvalitatív vizsgálat eredményeit összevetették, illetve kiegészítették a VI. alprojekt keretében elvégzett fókuszcsoportos kutatás során levont következtetéseikkel. A konvergencia régiókban tanuló hallgatók körében a rendezvényekre vonatkozó és a médiafogyasztáshoz kapcsolódó preferenciák feltárása és ezek alapján (regionális) kommunikációs és média stratégia kialakítása a mobilitási tevékenységek népszerűsítése céljából (VI. alprojekt). A kutatásban kvalitatív és kvantitatív eszközöket egyaránt felhasználtak. Szegeden és Pécsett összesen négy fókuszcsoportot szerveztek, továbbá online kérdőíves kutatást folytattak az összes konvergencia régióban található képzési hely hallgatóinak bevonásával. A kutatás célja volt, hogy feltárja a konvergencia régiókban felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók médiafogyasztási szokásait, tájékozódási gyakorlatait, azonosítsa az ezzel kapcsolatos legnagyobb problémákat. A kvalitatív és kvantitatív adatfelvétel 2013 tavaszán zajlott. A kérdőíves felmérés adatfelvétele 2013 márciusában tartott. Összesen 756 válaszadó töltötte ki a kérdőívet. Az eddigi kutatások alapján kijelenthető, hogy az ilyen jellegű, speciális témakörben folytatott felmérésekben általában azok vesznek részt, akik az adott téma iránt amúgy is érdeklődnek. Ezt a torzítást jelen adatok értelmezésekor is figyelembe vették. 6 A kétirányú mobilitást ösztönző Campus Hungary Program támogatása: a kiutazott magyar hallgatók pályakövetése, valamint elégedettségének és kompetencia-fejlődésének mérése. A Campus Hungary Ösztöndíjprogram keretében kiutazott ösztöndíjasok elégedettségmérése és annak eredményei. Összefoglaló jelentés. (Eu-Synergon Társadalomkutató Kft. 2013): A kimenő hallgatók mobilitás hatására kialakult kompetencia-fejlődésének önértékelésen alapuló felméréséhez szempontrendszer kialakítása: nemzetközi jó gyakorlatok feltárását és bemutatását tartalmazó szakértői tanulmány összeállítása. Az ösztöndíjat elnyert és kiutazott hallgatók körében pályakövetés, valamint elégedettség és kompetencia-fejlődés mérése. A Tempus Közalapítvány által koordinált kutatások 7 Összegző tanulmány és piackutatás (Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja) Tanulmány a magyar felsőoktatás versenyképességéről, pozíciójáról a felsőoktatási mezőnyben, amely a nemzetközi tendenciákkal, a hazai helyzetképpel, a lehetőségekkel, valamint a fejlesztési területekkel foglalkozik. 8 Mobilitást ösztönző és akadályozó tényezők Magyarországon (ISC Alapítvány) A TÁMOP B/1 projekt keretében: ECTS és más kreditrendszerek: A projekt keretében helyzetfeltáró tanul- 25

27 mány készült a meglevő és a szükséges kredit-elismerési egyezményekről, az ECTS és más hasonló kreditrendszerek működéséről, a szükséges fejlesztésekről. Idegenrendészeti és mobilitásszervezési ügyek: Szakmai és adminisztratív támogatás nyújtása idegenrendészeti és mobilitásszervezési ügyekben felsőoktatási intézmények munkatársai számára. A TÁMOP B/2 projekt keretében: Mobilitást ösztönző és akadályozó tényezői Magyarországon elnevezésű kutatás: A kutatás célja volt, hogy feltárja a nemzetközi mobilitás ösztönző és akadályozó tényezőit a magyar regionális sajátosságok figyelembevételével, komplex vizsgálati szempontrendszer alapján, amely egyaránt tartalmazza az intézményi szintű, valamint a hallgatók körében végzett felméréseket. A kutatás a mobilitási programokról, valamint az e tevékenységeket érintő intézményi jó gyakorlatokról, lehetséges megoldásokról, illetve mind a külföldi, mind a belföldi hallgatók ezzel kapcsolatos igényeiről, véleményéről nyújtott részletes elemzést. Hallgatói attitűdök, interkulturális készségeik, felkészültségük a külföldi tanulmányokra (belföldi hallgatók): A személyes és interkulturális kompetenciák, a külföldi mobilitással kapcsolatos motivációk, felkészültség és tapasztalatok a belföldi hallgatók körében: országos vizsgálat belföldi hallgatók körében, amelynek célja a hallgatók interkulturális készségeinek feltérképezése, a külföldi tanulmányokra való felkészültségük mérése. Továbbá intézményük nemzetköziesítésével kapcsolatos, valamint a hallgatók nemzetköziesítését célzó kurzusokról alkotott véleményük felmérése. A hazánkban tanuló külföldi cserehallgatók véleménye Magyarországról és a magyarországi tanulmányaikról: országos vizsgálat külföldi hallgatók körében, amely a külföldi hallgatók közötti igény és vélemény felmérésére irányult a magyarországi idegen nyelvű képzésekkel és a hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatban. A kutatás fókuszált még Magyarország imázsára, a külföldi hallgatók hazánkban szerzett tapasztalatai alapján, az oktatási intézmény kiválasztására, a döntés vizsgálatára, a magyarországi és intézményi szolgáltatások színvonalának megítélésére, valamint az ehhez kapcsolódó tapasztalatokra, a felsőoktatási intézmény oktatásának színvonalának megítélésére. 9 Összevont kutatás-fejlesztési projektek: Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek együttműködésének elősegítése, hazai kutatóintézetek nemzetközi népszerűsítése (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.): A kutatás célja volt olyan szakmai szolgáltatások biztosítása a kutatók és a kutatóintézetek számára, amelyek elősegítik mind a hazai, mind a külföldi kutatók magyarországi partnerintézmény keresését, a magyar kutatási élet szereplőinek nemzetközi népszerűsítését. A kutatás keretében ismét elkészült a Hungarian Research Directory kiadvány, amely a hazai doktori iskolák, kutatóintézetek bemutatását tartalmazza. A kutatás keretében a kutatói szakmai gyakorlati helyek összegyűjtése is megtörtént. A program keretében zajló kutatások eredményeit, összegyűjtött dokumentumait a Mobilitási Tudástár összegzi. 26

28 3.2. Mobilitási Tudástár A Mobilitási Tudás- és Adattár célja volt a felsőoktatás nemzetköziesítésével, azon belül elsősorban a felsőoktatási nemzetközi mobilitással kapcsolatos különböző típusú információk egy helyen, strukturált formában történő elrendezése, különböző keresési lehetőségek megadásával. A Tudástár révén a mobilitás iránt érdeklődő célcsoportok egy helyen könynyen elérhetik a Campus Hungary Programban elkészült szakmai anyagokat, kutatási jelentéseket, összegyűjtött adatokat, tanulmányköteteket. A Tudástár célcsoportjai: a mobilitással, a felsőoktatás nemzetköziesítésével foglalkozó ágazati (minisztériumi, háttérszervezeti, hivatali) szakemberek, a felsőoktatási intézmények mobilitással, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársai (vezetők, mobilitási koordinátorok), a Campus Hungary Program iránt komolyan érdeklődő oktatók, hallgatók. A Tudástár része egy Mobilitási Adattár is, amely a releváns hazai és nemzetközi mobilitási adatbázisokat, adattáblákat gyűjti egybe, egy részüket kereshető formában. Az Intézmények, szervezetek menüpontban a nemzetközi ügyekkel, mobilitással foglalkozó, külföldi tanulmányokat szervező hazai, külföldi és nemzetközi szervezetek, intézmények, ügynökségek, szervezeti egységek neve, elérhetőségei szerepelnek tematikus bontásban. A honlap tartalmazza a felsőoktatási mobilitással, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó külföldi és hazai szakértők, intézményi szakemberek, kutatók listáját is, amely folyamatosan bővül. A Statisztikai adattár célja a nemzetközi mobilitással kapcsolatos adatok folyamatosan frissülő bemutatása. A hazai és nemzetközi adatforrások szerkezete, elérhetősége és az adatok mélysége eltérő, az adatforrások egy része alapadatok szintjén is rendelkezésre áll, valamely hazai vagy nemzetközi adatgyűjtő szervezettől beszerezhető, ezáltal viszonylag könnyen karbantartható, illetve a megfelelő adatlekérések segítségével frissíthető, míg más adatforrások esetében csak másodlagos adatgyűjtés lehetséges, amely sokkal korlátozottabb adathozzáférést jelent, akár évről-évre is változó adatfelületeken, eltérő adatstruktúrákban. A kialakított adattár lehetőséget nyújt a legfontosabb alapadatok megjelenítésére, így a Campus Hungary pályázók adataira, a külföldi hallgatók országok szerinti csoportosítására. Találunk összesítő statisztikai adatokat tanévenként a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók, végzettek számáról, a külföldi hallgatók összesített adatait állampolgárság és képzési szintek szerint, a külföldi hallgatók számát intézményenként, intézményen belül szakonként és tagozat szerint, az oklevelet szerzettek között a külföldiek számát intézmény, tagozat, végzettség szerinti bontásban, továbbá ERASMUS, EUROSTAT adatokat. Külön menüpontban találhatók az országtanulmányok, amelyek az egyes országok mobilitási szakpolitikáit tartalmazó összegző tanulmányok. A Jó gyakorlat gyűjtemény néhány nemzetközi és hazai jó gyakorlat, 27

29 Kategória (rovat) Tartalmi leírás 11. Mobilitási szakirodalom mobilitással foglalkozó nemzetközi és hazai tanulmányok, kötetek, jelentések 12. Intézmények, szervezetek mobilitással kapcsolatos hazai és nem-zetközi szervezetek 13. Mobilitási ösztöndíjak nemzetközi és hazai mobilitási ösztöndíj programok 14. Szakértők mobilitással foglalkozó szakértői névjegyzékek 15. Dokumentumok mobilitással foglalkozó hazai és nemzetközi dokumentumok, nyilatkozatok 16. Jogszabályok mobilitásra, kreditelismerésre vonatkozó hazai jogszabályok, szerződések és EU joganyag 17. Országtanulmányok külföldi mobilitási programok, platformok bemutatása 18. Jó gyakorlat gyűjtemény egy-egy nemzetközi és hazai jó gyakorlat, esettanulmány formájában feldolgozva a mobilitás témaköréből 19. Campus Hungary kutatások a Campus Hungary Programban elkészülő kutatási beszámolók 10. Fogalomtár a mobilitással kapcsolatos magyar nyelvű fogalmak, fogalom magyarázatok (angol megfelelő megadásával) 11. Statisztikai elemzői adattár mobilitással kapcsolatos adatbázis, adattábla gyűjtemény, kutatást, elemzést támogató keresési, szűrési opciókkal 12. Linkgyűjtemény mobilitási adatokra, dokumentumokra, tájékoztatókra, honlapokra mutató linkek országok, szervezetek szerinti tagolásban 2. táblázat: Tudástár kategóriák Forrás: eset ismertetését mutatja be a mobilitás témaköréből. Ezek mellett a mobilitási szakirodalom feltérképezése is megtörtént, amely a hallgatói, oktatói mobilitással kapcsolatos legfontosabb hazai és nemzetközi szakirodalmat tartalmazza. A válogatásba döntően a 2000 után megjelent írások kerültek be. (2-3. számú melléklet) Az alábbi Tudástár kategóriák jöttek létre, és ebben a szerkezetben kerültek feldolgozásra a rendelkezésre álló anyagok, illetve került sor további gyűjtő munkára (2. táblázat). 28

30 3.3. A kutatási eredmények összegzése A Campus Hungary Program keretében lefolytatott kutatások, vizsgálatok, elemzések anyagait tanulmánykötetek foglalják össze, amelyek a Campus Hungary honlapjáról is letölthetőek (2-3. ábra). Tudásexport. A felsőoktatás nemzetköziesítésének eszközei. Campus Hungary esettanulmányok 2014 (Balassi Intézet kiadványa) Célcsoport: felsőoktatási vezetők és munkatársak, kormányzati vezetők. Cél: esettanulmányok, jó gyakorlatok bemutatása révén hozzájárulni a magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséhez. A magyar nyelvű felsőoktatás nemzetköziesedésével foglalkozó, esettanulmányokat bemutató kötet célja, hogy a nemzetköziesedés-nemzetköziesítés leginkább jellemző folyamatain és a hozzájuk rendelt eszközökön keresztül olyan élenjáró példákat mutasson be, melyek képesek az adott részterületek, intézményi alkalmazások és megvalósulások lényegi érzékeltetésére és azok mibenlétének kifejezésére. A kötet olyan esettanulmányokat közöl, melyek sok esetben a területen megnyilvánuló jó gyakorlatként, követendő példaként vannak jelen. írja Őrsi Gábor szerkesztői előszavában. A kötet hat kulcsterületet fed le a nemzetköziesedés területén. Ismertetésre kerül az Erasmus Mundus Master Course (EMMC) intézménye, lehetséges jó gyakorlataival. A több felsőoktatási intézmény által szervezett, integrált mesterképzés egy magyarországi esettanulmány, az ELTE master programja alapján kerül részletes elemzésre. A továbbiakban olyan intézményi példák, gyakorlatok következnek, amelyek célja a befelé irányuló mobilitás támogatása és ösztönzése. Három 2. ábra: A Tudásexport. A felsőoktatás nemzetköziesítésének eszközei. Campus Hungary esettanulmányok 2014, A mozgás tere. A magyar felsőoktatás és a nemzetközi mobilitási folyamatok. Campus Hungary tanulmánykötet 2014 és a Kreativitás és mobilitás. A felsőoktatás mint országmárka című kiadványok Forrás: Campus Hungary kiadványok, kutatások: 29

31 ország, az Egyesült Királyság, valamint Csehország és Lengyelország néhány egyetemének gyakorlatait mutatja be az elemzés. A nemzetköziesítéshez kapcsolódó marketingtevékenységek tárgyalása a marketing-szemléletmódot két magyar (International Business School, Debreceni Egyetem) és két külföldi (Bolognai Egyetem, University of Nottingham) egyetem alapján tárja elénk. A kiutazó hallgatói mobilitás ösztönzésének jó gyakorlata a Budapesti Corvinus Egyetem példáján keresztül kerül elemzésre. A nemzetköziesítést szolgáló komplex szervezet- és szolgáltatásfejlesztés szintén a kötet központi témái közé került. A nemzetköziesedés nemzetköziesítés sikert hozó oktatási kezdeményezései a joint programok és a kihelyezett képzések (offshore képzések) esettanulmányok által való megvilágítása a magyar felsőoktatás számára számos további fejlesztési lehetőséget sorakoztat fel. A kötetet részletes szakirodalom- és forrásjegyzék zárja. A mozgás tere. A magyar felsőoktatás és a nemzetközi mobilitási folyamatok. Campus Hungary tanulmánykötet 2014 (Balassi Intézet kiadványa) Célcsoport: felsőoktatási vezetők, munkatársak, oktatási-tudományos kormányzati vezetők. Cél: a magyar felsőoktatáshoz kapcsolódóan a nemzetközi mobilitási folyamatok elemzése. Globális, statisztikai, társadalomkutatói, felsőoktatáspolitikai, történelmi és intézményi szempontok szerinti vizsgálata a felsőoktatási mobilitásnak. Veroszta Zsuzsanna főszerkesztésében jelent meg 2014-ben A mozgás tere című magyar nyelvű kiadvány. A kötet áttekinti a nemzetköziesítés globális folyamatát intézményi és nemzeti szinten, globális és regionális színtéren, valamint a hallgatói és oktatói mobilitás elemzésével. A nemzetköziesítés célját a bevételszerzés, a tehetségek vonzása és megtartása, az interkulturális fejlesztés, a kompetenciafejlesztés, a nemzeti kultúra és a specifikus tudás terjesztése, valamint a hálózatok, szövetségek építése mentén értelmezi. A tanulási környezet nemzetköziesítése, a képzések kihelyezése, oktatási csomópontok létrehozása és az online kurzusok indítása kerülnek vizsgálat alá a nemzetköziesítés lehetőségei közül. A nemzetközi hallgatói mobilitás statisztikai megragadása kitér az egyes adatbázisok bemutatására, a statisztikai kutatások problémáira és ezzel összefüggésben a lehetséges ajánlásokra. A statisztikai alapú mobilitási helyzetkép számos tanulsággal szolgálhat a kutatók számára. A kiadvány körüljárja a mobilitás mérése során felmerülő fontosabb módszertani kérdéseket és a mobilitási kutatások fő jellemzőit, tematikájának, valamint módszertani erősségeinek és gyengeségeinek bemutatásával. Négy európai ország (Svájc, Ausztria, Németország, Hollandia) alapján vizsgálja a hallgatói mobilitás gátjait, valamint a szakpolitikai megfontolásokat. Kifejtésre kerülnek a felsőoktatási rendszer hiányosságaiból és a strukturális problémákból adódó mobilitási gátak, melyek fontos részét 30

32 kell, hogy képezzék az ágazati és intézményi szintű stratégiai tervezésnek. A hallgatókat mobilizáló tényezőket, a mobilitási tapasztalatokat, az ehhez kapcsolódó véleményeket értékeli a könyv. A kötet megpróbálja felrajzolni a felsőoktatás nemzetközi mobilitási folyamatainak intézményi támogatási lehetőségeit és főbb gyakorlati irányait. Ezt kiegészítve a kiadvány külön figyelmet szentel az oktatói és személyzeti mobilitásnak, mely a hallgatói mobilitás mellett szintén alapköve a nemzetköziesítésnek. Kreativitás és mobilitás A magyar felsőoktatás mint országmárka (Balassi Intézet kiadványa) Célcsoport: nemzetközi hallgatók és felsőoktatásba lépők, valamint őket befolyásoló környezet, intézmények számára. Cél: a magyar felsőoktatás és kutatás-fejlesztés jellegzetességeinek, eredményeinek bemutatása révén az országba irányuló mobilitás ösztönzése, a magyar felsőoktatás iránti érdeklődés felkeltése. Megalapozni a magyar felsőoktatást mint országmárka megjelölést. A magyar nyelvű kiadvány újszerű megközelítésben jeleníti meg a felsőoktatás jellegzetességeit az elért eredmények és a magyar sajátosságok prezentálásával. A felsőoktatást mint országmárkát mutatja be a kreativitás és mobilitás témáira fókuszálva. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzeti felsőoktatás fogalma ma már az egész világon többet jelent, egyszerre szimbolizálja a nemzet fejlődését, innovatív képességét és kreativitását, valamint hagyományait is. A cél a figyelemfelkeltés volt, illetve a sajátosságok és érdekességek bemutatása azzal a céllal, hogy bizonyossá váljon, Magyarország és a magyar felsőoktatás érdemes a figyelemre. Azért érdemes, mert eredményes, általános képzéseiben és a tehetségek kiemelésében egyaránt. írta Szentkirályi-Szász Krisztina főszerkesztői előszavában. A kiadványt Magyarország és a felsőoktatás számára fontos témák köré építették fel, melyekben a felsőoktatás is kiemelkedően teljesít, egyedülállót alkot: a termőföld, a víz, a design, az ember és természet, az ember és társadalom, az információ-technológia, a műszaki fejlődés és a kultúra. A magyar felsőoktatás bemutatása fejezet a kutatói kiválóságra és mobilitási potenciálra koncentrál. Az egyes témáknál a magyar sajátosságok, tradíciók, hungarikumok kerülnek hangsúlyozásra. Mindezt a jelen és múlt elismert kutatóinak bemutatásával, az elért eredmények illusztrálásával, rengeteg érdekesség és figyelemfelkeltő információ megadása mellett. Fókuszba kerülnek a sikertörténetek, a személyes életutak. A nemzetközi mobilitás eredményeként számos nálunk élő külföldit szólaltatnak meg. Az egyes témákhoz kapcsolódóan szerepelnek az egyedülálló fesztiválok, események, intézmények is alátámasztva az országmárka komplex jellegét. A mellékletben megtalálható a magyar felsőoktatás idegen nyelvű képzéseinek listája, ezzel teljes képet nyújtva a felsőoktatási kínálatról. A kötet ahhoz kíván hozzájárulni, hogy bizonyítsa, a magyar felsőoktatás érdemes arra, hogy a világ érdeklődését felkeltse, és hozzájáruljon az országmárka alakításához. A könyvben a magyar felsőoktatási intézmények különböző tudományterületekhez kapcsolódóan mutatkoznak be és ezek mentén a múlt és jelen híres magyar innovációi is szerepelnek. 31

33 Excellence in Research and Development in Hungary. Higher education and academic institutions (Balassi Intézet kiadványa) Célcsoport: külföldi (oktatási-tudományos) kormányzati vezetők, külföldi felsőoktatási vezetők, nemzetközi szakmai közösség. Cél: hozzájárulni a magyar felsőoktatás külföldi vonzerejének növeléséhez a magyarországi kutatás-fejlesztés kiemelkedő eredményeiről, területeiről készített összefoglalóval. A 160 oldalas angol nyelvű kiadvány egy hiánypótló kötet a magyar kutatás-fejlesztésről és a kiemelkedő tudományos eredményekről. Célja mind a felsőoktatási, mind az akadémiai mind pedig az alkalmazott kutatás-fejlesztés bemutatása, ezzel hozzájárulni a magyar felsőoktatás vonzerejének növekedéséhez. A kötet fókuszba helyezi a kiemelkedő eredmények és műhelyek bemutatását, hangsúlyt fektetve a nemzetközileg eredményes projektekre. Kutatók, fiatal tudósok életútja, személyes történetei is szerepelnek a könyvben. A kiadvány részletez nemzetközi-magyar kutatásokat, ehhez kapcsolódóan interjúk olvashatóak Magyarországon kutatást végző külföldi kutatókkal. A kiadvány bevezeti az olvasót az alkalmazott kutatások világába, valamint a felsőoktatási intézmények és a vállalati világ K+F együttműködésének néhány példájába. Hungarian Research Directory (Tempus Közalapítvány kiadványa) Célcsoport: külföldi kutatók, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, K+F orientált vállalatok. Cél: angol nyelven egy helyen elérhetővé tenni a magyar kutatóintézetek bemutatását, elérhetőségeit, ezzel hozzájárulni a nemzetközi együttműködések számának növekedéséhez. A Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek együttműködésének elősegítése, a hazai kutatóintézetek nemzetközi népszerűsítése elnevezésű kutatás célja, olyan szakmai szolgáltatások biztosítása kutatók, kutatóintézetek számára, amelyek elősegítik mind a hazai, mind a külföldi kutatók magyarországi partnerintézmény keresését, a magyar kutatási élet szereplőinek nemzetközi népszerűsítését. A kutatás keretében a Tempus Közalapítvány 2015 márciusában jelentette meg újra a Hungarian Research Directory kiadványt, mely 132 magyarországi kutatással foglalkozó egyetemi egység, kutatóközpont, kutatócsoport és K+F orientált vállalat bemutatását és elérhetőségét tartalmazza angol nyelven. Az intézetek, szervezetek többsége felsőoktatási intézményeken belül vagy a Magyar Tudományos Akadémia keretei közt működik. Az intézetek portfoliójának rövid bemutatása után a kapcsolatfelvételhez szükséges információk találhatóak. A gyűjtemény célja az együttműködések, új partnerségek kialakításának elősegítése a kutatóintézetek közt, valamint hogy segítsen a magyarországi kutatási projektek, szakmai gyakorlat vagy munkalehetőség iránt érdeklődők számára tájékozódni és befogadó intézményt találni. Az áttekinthetőség érdekében a kiadványban zetek és tudományterületek szerint is lehet keresni. 32

34 3. ábra: Hungarian Research Directory és A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 1-2. című kiadványok Forrás: Tempus Közalapítvány kiadványai: és A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 1 2. (Tempus Közalapítvány kiadványai) Célcsoport: felsőoktatási intézmények vezetői és nemzetköziesítéssel foglalkozó munkatársai számára. Cél: feltárni a nemzetközi mobilitás ösztönző és akadályozó tényezőit a magyar regionális sajátosságokra fókuszálva. A magyar nyelvű tanulmánykötetek a nemzetközi mobilitás ösztönző és akadályozó tényezőit a magyar regionális sajátosságok figyelembe vételével tárják fel. A komplex vizsgálati szempontrendszer alapján készült kutatási tanulmányok egyaránt tartalmazzák a globális és regionális perspektívát, valamint az intézményi szintű és a hallgatók körében végzett felméréseket. A kutatási tanulmányok a mobilitási programokról, az intézményi jó gyakorlatokról és a lehetséges megoldásokról részletes tájékoztatást adnak. Az első kötet vizsgálja a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességét globális és regionális szinten. Elemzi a kreditrendszer alkalmazását Európában és a külföldi felsőoktatás globális terében. A második kötetben a hazánkban tanuló külföldi cserehallgatók és belföldi hallgatók véleményét ismerhetjük meg. A mobilitás alatt tapasztalható kompetenciafejlődés, motiváció és elégedettség mérése, valamint a mobilitással kapcsolatos intézményi tevékenységek és támogatások alkotják a kutatások vezérfonalát. A projekt keretében a mobilitást akadályozó és ösztönző intézményi tényezők: országos hatókörű, intézményi szintű vizsgálat, amelynek célja a mobilitást akadályozó és ösztönző intézményi tényezők, valamint jó gyakorlatok általános összegyűjtése mintaszerűen, amely révén javaslatok tehetők a felsőoktatási intézmények nemzetközi működésére, mobilitási programokban való részvételükre, a mobilitásra felkészítő programok fejlesztésére, valamint a mobilitás ösztönzésére vonatkozóan. 33

35 A kutatási kötetek jól illeszkednek a 2008-ban megkezdett Bologna füzetek sorozathoz. Az első kötet rendszerszinten vizsgálja a magyar felsőoktatás versenyképességét, illetve elemzi az egyik legjelentősebb mobilitást támogató rendszert, az ECTS-t. A második kötet pedig az intézményi tényezőket veszi vizsgálat alá, és egyéni ösztöndíjas szinten is kísérletet tesz a mobilitás alatt tapasztalható kompetenciafejlődésnek, valamint a mobilitással kapcsolatos elégedettségnek leírására. A Tudástár folyamatosan bővül, a tartalmak rendszeresen frissülnek, aktualizálódnak, így biztosítható a fenntarthatóság és a továbbfejlesztés lehetősége. Forrás Balassi Intézet (2015): Campus Hungary elégedettségmérés: április 1. Balassi Intézet (2015): Campus Hungary honlapja: április 7. Balassi Intézet (2015): Campus Hungary kiadványok, kutatások: április 1. Balassi Intézet (2015): Campus Hungary Tudástár: április 1. Bokodi Szabolcs (szerk.) (2014): A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 1. Budapest, Tempus Közalapítvány. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, NFKK (2013): Összegző tanulmány és piackutatás a magyar felsőoktatás versenyképességéről, pozíciójáról a felsőoktatási mezőnyben. Csekő Krisztina (2013): TÁMOP-4.2.4B/1 és B/2 kutatások összesítő. Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag március. Dobos Gábor (szerk.) (2014): A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 2. Budapest, Tempus Közalapítvány. Eu-Synergon Társadalomkutató Kft. (2013): A kétirányú mobilitást ösztönző Campus Hungary Program támogatása, azaz a kiutazott magyar hallgatók pályakövetése, valamint elégedettségének és kompetencia-fejlődésének mérése. A Campus Hungary Ösztöndíjprogram első pályázati fordulójában kiutazott ösztöndíjasok elégedettségmérése és annak eredményei. Összefoglaló jelentés. Eu Synergon Társadalomkutató Kft. (2013.): Mobilitási adattár és elemző központ. Háttértanulmányok a Campus Hungary Program számára. Fábri György (szerk.) (2015): Excellence in Research and Development in Hungary. Higher education and academic institutions. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. ISC Alapítvány (2013): Mobilitást ösztönző és akadályozó tényezők Magyarországon. Háttértanulmányok a Campus Hungary Program számára. KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP B/2-11/

36 Kovács Laura Mester-Takács Tímea Nagy Viktória (szerk.) (2015): Hungarian Research Directory. Budapest, Tempus Közalapítvány. Megvalósíthatósági Tanulmány. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program c. Kiemelt Projekt Felhívásához. TÁMOP B/2-11/ Metaforum Központ Kft.: Nemzetközi kutatások Külföldi nemzeti mobilitási rendszerek vizsgálata. Háttértanulmányok a Campus Hungary Program számára. NOWART Szolgáltató Bt. (2013): Statisztikai adatelemzések és helyzetfeltáró tanulmányok. Háttértanulmányok a Campus Hungary Program számára. Őrsi Gábor (szerk.) (2014): Tudásexport: A felsőoktatás nemzetköziesíté-sének eszközei: Campus Hungary Esettanulmányok Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Petabyte Nonprofit Kft. (2012): Hazai kutatások: A hallgatói mobilitás és a felsőoktatás nemzetköziesítéséhez kapcsolódó kutatások. Háttértanulmányok a Campus Hungary Program számára. Soreco Research Kft. (2013): TÁMOP B/2 kutatások: A konvergencia régiókban tanulmányaikat folytató hallgatók mobilitási stratégiájának összeállítása. A mobilitási ösztöndíjakhoz kapcsolódó aktivitás elősegítését megalapozó helyzetfeltárások elnevezésű kutatás (I.-VI. alprojekt). Háttértanulmány a Campus Hungary Program számára. Szentkirályi-Szász Krisztina (szerk.) (2014): Kreativitás és mobilitás. A felsőoktatás mint országmárka. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Tempus Közalapítvány kiadványai: és április 1. Veroszta Zsuzsanna (szerk.) (2014): A mozgás tere. A magyar felsőoktatás és a nemzetközi mobilitási folyamatok. Campus Hungary Tanulmánykötet Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. 35

37 4. Az ösztöndíjazás eredményeinek bemutatása Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Campus Hungary felsőoktatási mobilitási program egyik kiemelt célja a magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését elősegítő pályázati rendszer működtetése volt, melynek köszönhetően egyre több magyarországi felsőoktatási hallgató tanulhatott ösztöndíjjal külföldön, fejleszthette nyelvtudását és hazaérkezését követően kamatoztathatta a külföldön szerzett ismereteket. A mobilitási program feladata volt emellett, hogy a felsőoktatási munkatársak is lehetőséget kapjanak külföldi tanulmányutak megvalósítására és nemzetközi kapcsolatépítésre, a mobilitási rendszerek fejlesztése és a nemzetköziesítési folyamatok támogatása érdekében. A Balassi Intézet 2012 októberében hirdette meg először a Campus Hungary ösztöndíjakat, azzal a céllal, hogy növelje a felsőoktatási mobilitást. Ezt a törekvést sikerült teljesíteni: két év alatt több mint hallgató és felsőoktatási munkatárs nyert el ösztöndíjat a világ több mint 90 országába. A Campus Hungary volt mindeddig az egyedüli ösztöndíjprogram Magyarországon, mellyel a világ összes országába lehetett pályázni, a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségek kivételével. A Campus Hungary Program szakmai tanácsadó testületet is működtetett. A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság (CHÖB) felsőoktatási szakemberek részvételével a TÁMOP B/1 Program és a TÁMOP B/2 Program sikeres hazai és nemzetközi szakmai legitimációja és működtetése érdekében, valamint a pályáztatási és ösztöndíjazási rendszer hatékony működtetése céljából tevékenykedett. A Bizottság fő feladatai közé tartozott a rendelkezésre álló források figyelembevételével a programokon belül meghirdetett ösztöndíjak odaítélése, az ösztöndíjak szakmai megvalósításának támogatása, a felhasználók minőségi igényeinek és elvárásainak való mind teljesebb megfelelés erősítése. A Bizottság ezen felül döntött a Campus Hungary ösztöndíjjal kapcsolatosan hatáskörébe utalt kérdésekben, véleményezhetett, javaslatot tehetett a szakmai fejlesztő tevékenységek megvalósításának vonatkozásában, a projektmenedzsment javaslattételre hozzá utalt kérdésekben, valamint a projekt céljainak megfelelő eredmények biztosításával kapcsolatban. A Bizottság felépítését, működési rendjét a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság ügyrendje szabályozta. Bizottsági ülésre igény szerint került sor, többnyire minden meghirdetést követően. Az ösztöndíjazást az Online Pályázati Rendszer segítette. Ide lehetett elektronikus úton benyújtani a pályázatokat, egyúttal a kifelé irányuló mobilitás, a Campus Hungary ösztöndíjazással kapcsolatos információk forrása is volt. Az Online Pályázati Rendszer elsődleges feladata volt a pályázatok kezelése. A rendszeren belül történt a pályázó regisztrációja, a pályázat benyújtása, majd az ösztöndíj elnyerése esetén az ösztöndíjasok kiértesítése, a szerződéskötés utánkövetése, illetve a beszámoló elektronikus benyújtása az ösztöndíjas részéről. Az alapvető kommunikáció a pályázóval a rendszeren belül történt, hiszen a pályázati anyag elektronikus feltöltésén kívül a szerződéses adatok 36

38 megadására, ezt követően az ösztöndíj-szerződés letöltésére is az Online Pályázati Rendszeren belül, a pályázat felületén volt mód. Az ösztöndíjtól való visszalépésre, ösztöndíj megvalósításának módosítására szintén a felületen nyílt lehetőség. Az Online Pályázati Rendszer ezáltal az elektronikus dokumentáció színterévé vált. A programok egyéb adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése is az Online Pályázati Rendszer segítségével történt Ösztöndíjak bemutatása Az alábbi fejezetben az ösztöndíjak bemutatása a TÁMOP B/2-es projekt 7. felhívása alapján történik. A Campus Hungary Program keretében bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) lehetett pályázni, melyet a pályázó küldő és fogadó intézménye jóváhagyott. A pályázatok során érdemes volt kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is adott volt a lehetőség. A hallgatók féléves részképzésre, szakmai gyakorlatra, rövid- és csoportos tanulmányútra pályázhattak, míg a konvergencia régiókban található felsőoktatási intézmények munkatársai rövid- és hosszú tanulmányútra nyújthattak be pályázatot. Ebben az esetben az volt a cél, hogy a munkatársak tevékenységükkel támogassák a mobilitási és a nemzetköziesítési tevékenységek fejlesztését Hallgatói ösztöndíjak A hallgatók által pályázható mind a négy ösztöndíjtípusnál (féléves részképzés, szakmai gyakorlat, rövid- és csoportos tanulmányút) megegyezett a célországokra, célintézményekre és a pályázókra vonatkozó tájékoztatás és feltételrendszer. Féléves részképzés A féléves részképzés célja az volt, hogy a hallgató egy trimesztert, vagy szemesztert valamely külföldi intézményben töltsön tanulmányok folytatása céljából. Az ösztöndíj ideje alatt, amennyiben a hallgató az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) intézményében tanult, kötelező volt teljesítenie 15 ECTS kreditet. Nem EFT országok esetében minimum 4 tanegység volt a kötelezően teljesítendő kvóta. A tanulmányút időtartama hét ( nap az utazás napjai nélkül) lehetett. Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkuláltak. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészült ki. Szakmai gyakorlat A szakmai gyakorlat célja az volt, hogy a hallgató a külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak alatt olyan tapasztalatokat, készségeket szerezzen, melyek a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt jelenthetnek számára. 37

39 Az ösztöndíjas időszak 4-21 hét ( nap az utazás napjai nélkül) hoszszúságú lehetett. Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkuláltak. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészült ki. A szakmai gyakorlat ideje alatt minimum heti 12 munkaórát volt szükséges ledolgozni. Rövid tanulmányút A rövid tanulmányút, melynek időtartama 1 nap 4 hét lehetett (1-28 nap az utazás napjai nélkül), lehetőséget adott a hallgatóknak arra, hogy tapasztalatokat szerezzenek, illetve megjelenjenek a nemzetközi hallgatói tudományos életben: tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétellel. Emellett lehetőségük nyílt kifejezetten a szakdolgozat, vagy doktoranduszok esetén, a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására. Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkuláltak. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészült ki. Csoportos tanulmányút A csoportos tanulmányút célja az volt, hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik a hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget adott a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. A konvergencia régió intézményei esetében kísérő munkatársaknak is lehetőségük volt pályázni hallgatói csoportos tanulmányút kíséretére felsőoktatási munkatársi rövid tanulmányút keretében. A tanulmányút időtartama 1 nap 4 hét (1-28 nap az utazás napjai nélkül) lehetett, és akár csak a többi ösztöndíjtípus esetében, az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül, európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkuláltak, az ösztöndíj összege pedig ennek megfelelően egészült ki Felsőoktatási munkatársi ösztöndíjak A konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar teljes vagy részmunkaidős munkatársai rövid- és hosszú tanulmányútra nyújthattak be pályázatot. A célországokról, a pályázható intézményekről, a pályázó személyekről, a pályázati anyag összeállításáról és az ösztöndíjasok kiválasztásáról szóló tájékoztatás mindkettő ösztöndíjtípusnál megegyezett. Rövid tanulmányút A rövid tanulmányút során a munkatársak lehetőséget kaptak tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenység megvalósítására. 38

40 Az ösztöndíjtípus a következő tevékenységek támogatására nyújtott lehetőséget: a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését és a mobilitási rendszerek fejlesztését, a nemzetközi tudományos életben való megjelenést szolgáló tevékenységek úgy, mint nemzetközi konferencián való részvétel/ előadás, külföldi felsőoktatási intézményekkel közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétel, a nemzetközi megjelenést elősegítő publikáció készítése, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti kurzusharmonizáció, rövid vendégoktatói látogatás, hallgatói csoportos tanulmányút kísérete, nemzetközi oktatási vásáron kiállítóként való részvétel, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közti új együttműködés kialakítása, staff week-en történő részvétel. A felsoroltakon túl támogatott minden egyéb, a pályázati célt szolgáló tevékenységet is. Időtartama 1 naptól 28 napig terjedhetett (az utazás napjai nélkül). Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkuláltak. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészült ki. Hosszú tanulmányút Ezzel az ösztöndíjtípussal, melynek időtartama nap lehetett (az utazás napjai nélkül), a munkatársak tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenység megvalósítására kaptak lehetőséget. A hosszú tanulmányút során támogathatóak voltak a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését és a mobilitási rendszerek fejlesztését, a nemzetközi tudományos életben való megjelenést szolgáló tevékenységek (hosszabb vendégoktatói látogatások, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti új együttműködés kialakítása, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti kurzusharmonizáció, a nemzetközi megjelenést elősegítő publikáció készítése, kutatási projektekben való részvétel, illetve egyéb, a pályázati célt szolgáló tevékenység). A rövid tanulmányúthoz hasonlóan az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1 1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2 2 napot kalkuláltak, az ösztöndíj összege pedig ennek megfelelően egészült ki Ösztöndíjasokat támogató tevékenységek Az ösztöndíjas tevékenységet számos terület segítette, tréningek, rendezvények voltak hivatottak bemutatni a lehetőségeket, ösztönözni a hallgatókat és a munkatársakat Tréningek A felsőoktatási intézmények hallgatói és doktoranduszai számára országszerte elérhetőek voltak a külföldi tanulmányútra felkészítő, ingyenes tréningek, melyek a Campus Hungary konvergencia régiós projektje keretében a Tempus Közalapítvány szervezésében valósultak meg. A tréningek egymástól függetlenül is elvégezhetőek voltak, de ha mindegyiken részt vett a jelentkező, akkor valóban felvértezhette magát a külföldi nehézségekkel szemben. 39

41 Nyelvi készségek felmérése A tréning a vidéki felsőoktatási intézmények hallgatóinak adott lehetőséget arra, hogy következmény és vizsgadrukk nélkül mérjék fel angol nyelvi tudásukat, idegen nyelvi kompetenciáikat és beszédkészségüket. A tréning elsősorban azoknak a hallgatóknak szólt, akik konvergencia régiós felsőoktatási intézményben tanultak, és szerették volna elmélyíteni angol nyelvtudásukat, valamint átfogó képet akartak kapni arról, hogy milyen kompetenciák és készségek fejlesztése szükséges ahhoz. A felmérés azon hallgatók számára volt kiemelten ajánlott, akik később külföldön szerettek volna tanulni, mivel a tréning rávilágított azokra a mérföldkövekre, amelyek segítenek a külföldi eligazodásban, tanulásban, túlélésben. Motivációs túlélő tréning A tréning a vidéki felsőoktatási intézmények hallgatói számára nyújtott lehetőséget arra, hogy felkészüljenek külföldi tanulmányaik kihívásaira. A kint tartózkodás előkészítésétől, annak túlélésén át, a szakmai és személyes tapasztalatok integrációjáig bezárólag készítette fel a hallgatókat a külföldi ösztöndíjas időszakra. A tréning célja volt továbbá azoknak a hallgatóknak a támogatása és motiválása, akik még nem rendelkeztek külföldi tapasztalatokkal. A Motivációs túlélő tréning elsősorban azoknak a hallgatóknak szólt, akik konvergencia régiós felsőoktatási intézményben tanultak, és tervezték, hogy tanulmányaik során ösztöndíjas külföldi képzésben, szakmai gyakorlaton vesznek majd részt. Kiemelten ajánlott volt azoknak a hallgatóknak, akik már elnyerték az ösztöndíjat, vagyis már a kiutazás előtt álltak. A tréning ugyanis rávilágított azokra a fontos pontokra, amelyek segítenek a külföldi eligazodásban, tanulásban, túlélésben. Interkulturális tréning A tréning a vidéki felsőoktatási intézmények hallgatóinak adott lehetőséget interkulturális kompetenciáik fejlesztésére. A tréningekre 2013 őszén, 2014 tavaszán és 2014 őszén került sor a konvergencia régiók egy-egy felsőoktatási intézményében. A háromórás tréningen tapasztalt trénerek készítették fel a jelentkezőket a kezdeti kulturális sokk kezelésére. Ráirányították a figyelmet arra, hogy mindnyájan úgynevezett kulturális szemüvegen keresztül tekintünk a minket körülvevő világra. Téma volt a kulturális különbségekből adódó lehetséges konfliktusok kezelése, a különböző népek kultúrája és az önismeret. Emellett az egyéni képességfejlesztésre is hangsúlyt fektettek a megértést, a szolidaritást, az interkulturális közegben való tanulás képességét, az egyéni és csoportérdekek összeegyeztetésének képességét és a konfliktuskezelési képességet helyezve a fókuszba. Az Interkulturális hallgatói tréning elsősorban azoknak a hallgatóknak, doktoranduszoknak szólt, akik konvergencia régiós felsőoktatási intézményben tanultak, és a közeljövőben ösztöndíj keretén belül egy vagy két félévet külföldön kívántak tanulni, vagy külföldi szakmai gyakorlaton elvégezni. 40

42 Személyes kompetenciafejlesztő tréning A tréning a konvergencia régióbeli felsőoktatási intézmények hallgatóinak, doktoranduszainak adott lehetőséget arra, hogy felkészüljenek a külföldi tanulmányút, illetve a szakmai gyakorlat során előforduló nehézségekre a személyes kompetenciáik fejlesztése által. A tréning egyebek mellett fejlesztette a helyzetfelismerési és önkifejező képességet, az érdekérvényesítő képességet, az empátiát, a konfliktusmegoldó képességet és a kooperációs képességet is. Erősödtek továbbá az önbizalom és egyéb életpálya-építési kompetenciák, valamint fejlődtek a kommunikatív és együttélési képességek is. A tréning elsősorban azoknak a konvergencia régióbeli felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak, doktoranduszoknak szólt, akik ösztöndíj keretein belül külföldi képzésben szerettek volna részt venni, vagy külföldi szakmai gyakorlatot teljesíteni. A tréningekre 2013 őszén, 2014 tavaszán és 2014 őszén került sor a konvergencia régiók egy-egy felsőoktatási intézményében Rendezvények Ösztöndíjas tájékoztatás A Campus Hungary projekt keretén belül számos helyszínen zajlottak információs napok és tájékoztató előadások a tavaszi, a őszi, a tavaszi és a őszi szemeszterben. Ezek a néhány órás rendezvények a mobilitásról, az ösztöndíj lehetőségekről szóltak. A börzék célja volt, hogy minél több diák, oktató és a felsőoktatásban dolgozó munkatárs tájékozódhasson az elérhető ösztöndíjprogramok részleteiről, másrészt, hogy a fiatalok megtapasztalhassák, milyen élményekkel, lehetőségekkel és előnyökkel járhat egy külföldi ösztöndíj. Ennek érdekében a börzék programjait úgy állították össze, hogy azok a hasznos tudnivalók, gyakorlati tanácsok mellett a külföldi tartózkodás hangulatát, élményeit is közvetíteni tudják. A börzéken az ösztöndíjas konzultációk, szakmai műhelyek, volt Erasmus hallgatók és frissen hazaérkezett Campus Hungary ösztöndíjasok élménybeszámolói mellett angol nyelvi készségfelmérő foglalkozások és tréningek is helyet kaptak. Az ösztöndíjas börze 2014 tavaszától oktatói szekciót is tartalmazott, ahol a résztvevők hasznos tippeket kaptak a jó pályázatok írásához, de szó esett az elérhető pályázati lehetőségekről és arról is, hogy milyen szempontokra érdemes figyelni a felsőoktatási együttműködések, a közös képzések kialakítása során. A rendezvényeken való részvétel ingyenes volt. A tájékoztatást segítő események között a Campus Hungary Road Show-k szintén számos hallgatót értek el. A Road Show keretén belül arculati elemek segítségével a projekt imázsépítése és a hallgatók tájékoztatása egyaránt megvalósult, mindez szolgáltatásorientált módon, a célcsoport igényeit szem előtt tartva. Ösztöndíjas börzék: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Természettudományi Kar, február

43 Szeged, Szegedi Tudományegyetem, február 19. Debrecen, Debreceni Egyetem, február 21. Győr, Széchenyi István Egyetem, február 26. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, szeptember 24. Pécs, Zsolnay Negyed, Kutatók éjszakája, szeptember 27. Győr, Széchenyi István Egyetem, február 11. Pécs, Tudásközpont, február 12. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, február 13. Veszprém, Pannon Egyetem, február 19. Szolnok, Szolnoki Főiskola, február 26. Miskolc, Miskolci Egyetem, március 13. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, szeptember 24. Pécs, Zsolnay Negyed, Kutatók Éjszakája, szeptember 26. Külügyi és nemzetközi börzék: Nemzetközi Délután, Veszprém, Pannon Egyetem, február 27. Miskolci Egyetem, március 19. Nemzetközi Nap, Veszprémi Egyetemi Napok, május 2. XV. Külügyi Börze, Debreceni Egyetem, október 15. Nemzetközi Tájékoztató Nap, Győr, Széchenyi István Egyetem, november 13. International Week, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, október 7. Campus Hungary Road show-k 42 Campus Hungary Road Show, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Természettudományi Kar, szeptember 16. Campus Hungary Road Show, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, szeptember 17. Campus Hungary Road Show, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, szeptember 18. Campus Hungary Road Show, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, szeptember 19. Campus Hungary Road Show, Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem, február 5. Campus Hungary Road Show, Szombathely, Nyugat-magyarországi Egyetem, február 6. Campus Hungary Road Show, Tatabánya, Edutus Főiskola, február 10. Campus Hungary Road Show, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, február 18. Campus Hungary Road Show, Debrecen, Debreceni Egyetem, február 19.

44 Campus Hungary Road Show, Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, február 27. Campus Hungary Road Show, Debrecen, Debreceni Egyetem, május 8. Campus Hungary Road Show, Szombathely, Nyugat-magyarországi Egyetem, május 13. Campus Hungary Road Show, Kaposvár, Kaposvári Egyetem, május 13. Campus Hungary Road Show, Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, május 14. Campus Hungary Road Show, Győr, szeptember. 16. Campus Hungary Road Show, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, szeptember 23. Campus Hungary Road Show, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, szeptember 23. Campus Hungary Road Show, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, szeptember 24. Campus Hungary Road Show, Debrecen, Debreceni Egyetem, szeptember 25. Campus Hungary Road Show, Miskolc, Miskolci Egyetem, szeptember 25. Campus Hungary Road Show, Baja, Eötvös József Főiskola, október 14. Tájékoztató előadások Kaposvári Egyetem, február 27. Dunaújvárosi Főiskola, február 19. Debreceni Egyetem, május 16. Széchenyi István Egyetem, szeptember 17. Dunaújvárosi Főiskola, szeptember 18. A Campus Hungary egyéb rendezvényi részvételei A Campus Hungary programot népszerűsítő munkatársak számos olyan rendezvényen állítottak ki, vagy adtak elő, melyek nagy számban vonzottak hallgatókat, akiket így szélesebb rétegekben tudtak megszólítani, számukra információkat átadni. Az egyetemi nyílt napok során a felsőfokú tanulmányok iránt érdeklődők számára vagy már diplomával rendelkezőknek nyújtottak tájékoztatást a mobilitási lehetőségekről. Az állásbörzéken a hallgatók saját intézményükben kaphattak tájékoztatást, kötetlen formában tehették fel kérdéseiket a projekt munkatársainak. Az oktatási szakkiállítások (4. ábra) számos lehetőséget nyújtottak az aktív és végzett hallgatók elérésére. A kiállítások az ország minden részéről vonzották a látogatókat, hiszen a magyar oktatási intézmények és a szakma seregszemléjén minden jelentkezés előtt álló diák érdeklődhetett még az intézményekről, szakokról, így 43

45 a mobilitási lehetőségekről is. A tehetségnapok, szakkollégiumi találkozók és OTDK szekciók a tudományos életben aktív és elkötelezett hallgatók elérését segítette. Nyílt napok: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, január 23. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, február 1. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, november 20. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, január 23. Állásbörzék Debreceni Egyetem Állás és Szakmai Gyakorlati Helyek Börzéje, Debrecen, április 24. BME Állás és Külügyi Börze, október 16. XX. Győri Állásbörze, Győr, Széchenyi István Egyetem, április 8. EJF Állásbörze 2014, Baja, Eötvös József Főiskola, április 29. X. PTE Állásbörze, Pécs, Tudásközpont, május 6. Kiállítások Pollack Expo, Pécs, február 28. Pécs EXPO, Pécs, június 6-9. Job Day 2013, Pécs, ÁRKÁD, október EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Kiállítás, Budapest, január ÍRka kiállítás, Budapest, június 21. Tehetségnapok/szakkollégiumi találkozók/otdk 44 Hallgatói kiválóság-tehetséggondozás-tdk, Győr, október A tehetség ünnepe Gálaest, Budapest, március 25. OTDK Műszaki Tudományos Szekció, Kecskemét, április 24. III. Tehetségnap és Szakkollégiumok Találkozója, Dunaújvárosi Főiskola, május 23. NYATA 2013, Felsőtárkány, augusztus 2. Doktorandusz Nyári Tábor, Gödöllő, szeptember 30. Tavaszi Tehetségnap, Szombathely, Nyugat-magyarországi Egyetem, április 11. Tudományos és Tehetséggondozási Fórum, Kaposvár, április 17. Tehetség Piactér, Budapest, május 17. Tudományos és Tehetséggondozási Fórum, Budapest, június 19.

46 4. ábra: Campus Hungary részvétel a 14. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Kiállításon, Budapest, január Forrás: Fókuszban a tudományos műhelymunka III. Országos TDK Fórum, október 18. A Program képviselői nem közvetlenül az oktatáshoz kapcsolódó, kötetlenebb, sportot előtérbe helyező rendezvényeken is megjelentek. Ezeken az eseményeken alkalmuk nyílt a Campus Hungary bemutatására és népszerűsítésére színes programok segítségével. A fesztiválok, egyetemi napok és sportesemények is jó lehetőséget nyújtottak a Program megismertetésére. Az élménysátrak és információs pontok felállítása illeszkedett a rendezvények jellegéhez és helyszínéhez. Az alumni találkozók szintén fontos szerepet játszottak a Campus Hungary népszerűsítésében, mely alkalmak során nemcsak a volt ösztöndíjasok találkozására nyílt lehetőség, hanem az érdeklődők tájékoztatására, a pályázatok, információk bemutatására is. A kommunikációban fontos szerepet tölt be az ösztöndíjas élmények, tapasztalatok megosztása, így ezek a rendezvények nagyban építenek az ösztöndíjasok beszámolóira, személyes tanácsaira. Fesztiválok Pannónia Fesztivál, Szántódpuszta, május 17. HungaRIO 2013, Pécs, július I. Medikus és Orvos Fesztivál, Balatonkenese, június 27. VOLT Fesztivál, Sopron, július 2-6. EFOTT 2014, Miskolc, július Sziget Fesztivál, Budapest, augusztus

47 Egyetemi napok/diáknapok Pécsi Egyetemi Napok, Pécs, április NYME SEK Diáknapok, Szombathely, május 7. Kaposvári Egyetemi Napok, Kaposvár, május 10. Felsőoktatási sportesemény Sárkányhajó Regatta, Orfű, szeptember 20. Interregionális Kupa, Debrecen, október 9. Sportok Éjszakája, Pécs, november 19. Alumni Találkozók Campus Hungary ALUMNI Találkozó, Budapest, január 30. ALUMNI Találkozó Nemzeti Kiválóság Program, Budapest, május 22. II. ALUMNI Találkozó Nemzeti Kiválóság Program, Budapest, október 9. ALUMNI rendszerek a nemzetköziesítés szolgálatában. ALUMNI Találkozó és Ösztöndíjas Fórum, Szegedi Tudományegyetem, április 15. Eseménymeghívók a 4. számú mellékletben találhatók Kiadványok A Campus Hungary Program keretében megjelent magyar nyelvű tájékoztató kiadványok célja a hallgatók és felsőoktatási munkatársak tájékoztatása, a már ösztöndíjat nyert pályázók segítése (5. ábra). Ösztöndíjak a világ összes országába tájékoztató kiadvány 1-2 (Balassi Intézet kiadványai) Célcsoport: szakmai és laikus nagyközönség, hallgatók és felsőoktatási munkatársak. Tájékoztató 1. Cél: információt nyújtani a Campus Hungary eddigi tevékenységéről, elért eredményeiről, a Campus Hungary által kínált ösztöndíjakról. Tájékoztatás mind a külföldre mind a Magyarországra irányuló mobilitás tekintetében adatok és beszámolók segítségével. A 10 oldalas magyar nyelvű brosúra infografika segítségével is bemutatja a Campus Hungary Program eredményeit számokban. A külföldre irányuló mobilitásra vonatkozóan megtalálhatóak a kiadványban az ösztöndíjakkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és eredmények. A hallgatóknak és felsőoktatási munkatársaknak szóló ösztöndíjtípusok felsorolása mellett már megvalósult pályázatok sikertörténeteit is olvashatjuk. Az egyes ösztöndíjtípusokhoz kapcsolódóan egy-egy rövid ösztöndíj-beszámolót találunk, melyben bemutatja a pályázó tevékenységének célját, sikerei kulcsát. Campus Hungaryval a világ bármely országába pályázhattak a jelentkezők, ezt támasztja alá a Campus Hungary a nagyvilágban rovat, ahol beszámolót olvashatunk Nepálból, Indiából és Skóciából is. A Magyarországra irányuló mobilitásról a Campus Hungary honlapja és a 46

48 megjelent kiadványok tájékoztatnak. A hazai felsőoktatási intézményekbe irányuló mobilitás elősegítése érdekében számos nemzetközi oktatási vásáron, workshopon jelent meg a Campus Hungary világszerte, melyeket tételesen is megtalálhatunk a kiadványban. Tájékoztató 2. Cél: a Campus Hungary Program bemutatása, eddigi eredményeinek összefoglalása. A Campus Hungary Program egyedülálló mobilitási programként való bemutatása leírja a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését és a mobilitási rendszerek fejlesztését célzó tevékenységeket. A Program sikerességének elemzéséről, a magyarországi felsőoktatási intézményeket támogató tevékenységek leírásáról, a nemzetközi stratégia kialakításáról, illetve külföldi kommunikációról szintén tájékoztatást ad a kiadvány. Kiemelten szerepelnek a magyar felsőoktatás külföldön történő népszerűsítését szolgáló tevékenységek, eszközök leírásai. A Program a magyar felsőoktatás nemzeti szintű bemutatásával, a felsőoktatás nemzetközi országmárkává emelésével segítette elő, hogy minél több külföldi hallgató érkezzen Magyarországra. A kiadvány tartalmazza a mobilitási eredményeket, melyek 2012 óta valósultak meg a Program működésének köszönhetően. A nyolc lezárult pályázati szakasz eredményeit számokban is láthatjuk, valamint sikertörténeteket is olvashatunk a megvalósult ösztöndíjas utazásokon elért eredményekről, szakmai és személyes fejlődésekről, együttműködések kialakításáról. Részletes adatokat kapunk az ösztöndíjtípusok megoszlásáról, a népszerű célországokról. Útravaló Campus Hungary ösztöndíjasok számára (Balassi Intézet kiadványa) Célcsoport: ösztöndíjat nyert magyar hallgatók, felsőoktatási munkatársak. Cél: az ösztöndíjat nyert magyar hallgatók számára tájékoztatást nyújtani az utazás előtti és utáni adminisztratív teendőkről, a kiutazáshoz és a pályázat megvalósulásához tapasztalatokon alapuló információk nyújtása. Az 52 oldalas magyar nyelvű Útravaló kiadvány tartalmazza az ösztöndíjat nyert hallgatók legfontosabb teendőit, kiemelten a beszámolási kötelezettséget. A hazaérkezést követő adminisztrációs teendőket, részletesen taglalja a megküldendő és feltöltendő dokumentumokat, valamint számos fontos beszámolást és feldolgozást segítő információt is. Az Így készülj a külföldi utazásra! című fejezet tartalmazza a kiutazás és a külföldön való tartózkodás zökkenőmentességéhez nélkülözhetetlen elintéznivalókat, tanácsokat az útlevéllel, vízummal, személyazonosító és úti okmányokkal kapcsolatban. Kitér a biztosításra, felhívja a figyelmet, hogy az út megtervezéséhez nélkülözhetetlen a tájékozódás a célországról, a képviselet elérhetőségeiről, melyeket a kiadvány is tartalmaz. A kiutazás előtt szükséges egészségüggyel, gyógyszerekkel és pénzzel kapcsolatos felkészüléshez is kapnak a pályázók hasznos tanácsokat. A leírt közlekedési információk kiterjednek a gépjárműhasználatra, a repülővel való utazásra. Majd a diákigazolványokról szóló tájékoztató olvasható. További 47

49 ösztöndíj lehetőségeket biztosító szervezetek is megtalálhatóak a kiadványban olyan hasznos linkek mellett, melyek a kiutazók számára hasznos információforrást jelentenek a külföldi tanulási lehetőségekről, pályázatokról, szervezetekről, adatbázisokról. A Jó tanácsok fejezetben az Európába, Amerikába, Ázsiába, Ausztráliába és Afrikába történő utazást külön taglalva kapnak az ösztöndíjasok helyszínspecifikus tájékoztatást. Az egyes országok olyan jellemzőit sorolták fel, melyek ismerete feltétlenül szükséges útravaló már a felkészülés során: beutazási szabályok, időeltolódás, hivatalos nyelv, hivatalos pénznem, vízum, telefonáláshoz hívószámok, diplomáciai képviselet elérhetősége. A célországok és a további beszámolók a legnépszerűbb Campus Hungary desztinációk alapján kerültek kiválasztásra. Az Ösztöndíjasaink mondták című szövegblokkban a Campus Hungary ösztöndíjasok által megküldött beszámolók szerepelnek. Az ösztöndíjasok megosztották szakmai tapasztalataik mellett alapvető költségeiket, a közlekedés milyenségét és még jó tanácsokkal is ellátták a kiutazás előtt állókat. A kiadvány példányban készült és az intézményi koordinátorok közreműködésével jutott el az ösztöndíjasokhoz. A Campus Hungary csapata ezzel a kiadvánnyal kívánt jó utazást, sikeres szakmai eredményeket és felejthetetlen élményeket a pályázóknak Online eszközök Campus Hungary portál A Campus Hungary portál ( az ösztöndíjazás kiemelt online kommunikációs eszköze. Folyamatos frissítése fontos az ösztöndíjasok és a program iránt érdeklődők számára is. A portál fő feladata a projekt bemutatása, tevékenységek dokumentálása, ábra: Ösztöndíjak a világ összes országába és Útravaló Campus Hungary ösztöndíjasok számára című tájékoztató kiadványok Forrás: Campus Hungary kiadványok,

50 az ösztöndíjasok tájékoztatása, adminisztrációs feladataik összegyűjtése. A főoldalról navigálva minden információ elérhető három menüpont mélységben, így biztosított a könnyű és gyors hozzáférés. Campus Hungary a közösségi médiában A Campus Hungary Program Facebook oldalán mintegy 7000-en követik a projekt tevékenységét, eseményeit, ösztöndíjasainak élményeit (6. ábra). Az oldal nyilvános, így mindenki rátalálhat, ebben segít a Campus Hungary oldalon elhelyezett social plugin is. A platform segítségével könnyen elérhető a célcsoport, a látogatók 47%-a 18 és 24 év közötti. A közösségi oldal valódi interaktív térként szolgál, számos esetben ügyfélszolgálati kérdések is ezen a színtéren merültek fel, és kerültek megválaszolásra. A honlapon megjelentetett informáló és népszerűsítő anyagok megosztása mellett a felhívások és a határidőkre való emlékeztetők is helyet kaptak. Az ösztöndíjasok élményeinek, sikereinek megosztása motiváló tényező az érdeklődők számára, melyben nagy szerepe van a galéria funkció használatának is. Számos úti élményről összegyűjtött képet tettek közzé a hivatalos események képes beszámolói mellett. A folyamatos posztmegjelenítés és az interaktivitás fenntartása biztosítja a hallgatók aktív jelenlétét, a visszacsatolás igényét. A Campus Hungary portál és a közösségi médiahasználat egymást kiegészítve és erősítve jelentették az online kommunikációs eszközök fókuszát. A projekt keretében elkészített Youtube csatornán megosztott videók is megtalálhatóak a közösségi oldalon. A magyar imázsfilm bemutatja a Campus Hungary programot és volt ösztöndíjasok segítségével, a személyes vélemények és élmények előtérbe helyezésével motiválja az érdeklődőket. Olyan hívószavak mentén szerveződik a kisfilm, mint utazás, karrier, élmény, barátságok, mobilitás, tudás, tapasztalat, felejthetetlen, inspiráció, kreativitás, ösztöndíjak a világ összes országába. A Campus Hungary Program számos eseményen képviseltette magát, ezek 6. ábra: A Campus Hungary facebook oldala Forrás: 49

51 közül a 2014-es EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításról, a Sziget fesztiválról és a Campus Hungary Alumni Találkozóról tekinthetünk meg beszámoló kisfilmet. Mobilitást ösztönző ösztöndíjas hallgatói kisfilmek is készültek, melyekben a hallgatók számolnak be élményeikről és ajánlják a pályázást az érdeklők számára Egyéb megjelenések A felhívások és az ösztöndíjas számok megjelenése után sajtóközlemények mutatták be a Campus Hungary ösztöndíjazás tevékenyégét. A kiírók ezek mellett számos TV spot, rádió és TV riport keretében hirdették az ösztöndíj-lehetőségeket a hallgatók és a felsőoktatási munkatársak számára is, továbbá kihasználva a digitális médiafelületek adottságait, kijelzőkön való hirdetéssel is eljuttatták az érintettekhez a felhívásokat. 7. ábra: Campus Hungary hallgatóknak szóló pályázati tájékoztató szórólapja Forrás: Campus Hungary korábbi pályázati felhívások: Az online felületeken banner formájában való megjelenés növelte az online elérések számát, jellemzően az oktatási szféra weboldalain, fiataloknak, hallgatóknak utakat szervező utazási irodák online felületein. Az online elérést a közösségi médiamegjelenések is nagyban segítették. A saját közösségi oldalon közzétett rendszeres Facebook-posztok mellett oldal posztmegjelenítései irányították az érdeklődőket a Campus Hungary online felületeire. Hallgatói egyesületekkel való kapcsolatépítés szintén hozzájárult a sikeres kommunikációhoz. A szóróanyagok kihelyezésében és a hallgatói egyesületek online felületein való megjelenéssel is bővíthetővé vált az elérhető hallgatók köre. Plakátok, szórólapok kerültek kiosztásra és elhelyezésre minden meg- 50

52 hirdetés alkalmával, ezzel biztosítva az aktuális információk több szintű kommunikálását. A plakátkihelyezés és a szórólapok elhelyezése főként a felsőoktatási intézmények vonzáskörzetében, utazási irodák, könyvtárak közelében történt, kiemelten az ösztöndíjak meghirdetési időszakaiban. A szóróanyagokon az ösztöndíjtípusokról, a pályázati időszakról, a pályázati lehetőségekről lehet olvasni. A plakátokon lehetőség nyílt a pályázókra vonatkozó kritériumok részletes leírására is. (7. ábra) Az ösztöndíjazást támogató pályázatok és tevékenységek Campus Hungary fotópályázat A fotópályázatra Campus Hungary ösztöndíjasok jelentkezhettek tanulmányútjuk során készült fényképükkel, melyhez egy rövid élménybeszámolót is írtak. A legtöbb like-ot elérő fényképekből január 30-án kiállítás nyílt a Balassi Intézetben (8. ábra). A fényképek témája lehetett: a külföldi tanulmányok, tudományos tevékenység, kutatás, prezentáció, a város nevezetességei, egy meghatározó élmény, helyi tradíciók. 8. ábra: A nyertes kép Németh Alexandra: Amit én látok Forrás: Campus Hungary facebook oldala: A fényképeket a Campus Hungary Program során számos kiadványban, sajtóanyagban, kommunikációs felületen felhasználták, ezzel is hozzájárulva az ösztöndíjasok valódi élményeinek közvetítéséhez. 51

53 Mentem. Láttam. Hazajöttem. Campus Hungary újságcikkíróverseny Campus Hungary Program újságcikkíró-versenyt hirdetett a Campus Hungary ösztöndíjjal külföldre utazók számára. A pályázatban megadott témák: Élménybeszámoló a Campus Hungary tanulmányutadról, Miért érdemes külföldön tanulni. Az első három helyezett pályázati anyagát a Campus Hungary Magazin számában közölték, valamint megjelenésre kerültek a Program honlapján és facebook oldalán is. A pályázatokat szakmai zsűri bírálta el. A nyertes pályázók: III. helyezett: Lehoczky Annamária Viking-perspektíva című cikke III. helyezett: Szikszai Anna Mentem. Láttam. Hazajöttem című cikke III. helyezett: Ő. Kovács Anna Mentem. Láttam. Hazajöttem avagy A nemzetközi helyzet egyre fokozódik című cikke Mobilitási óra Középiskolás hallgatók mobilitásának ösztönzése A Tempus Közalapítvány által szervezett tevékenység legfőbb célja, hogy felhívja a középiskolások figyelmét a külföldi tanulmányutak, szakmai gyakorlatok lehetőségére, és ezek tudatos megtervezésére. Volt ösztöndíjasok tartottak beszámoló előadásokat középiskolák osztályfőnöki és/vagy nyelvórái keretében több vidéki középiskolában. A jelentkezők először részt vettek a Tempus Közalapítvány által szervezett felkészítő napon, ahol egy jól használható módszertani és szakmai alapot és hasznos tippeket kaptak a saját előadásuk megtartásához. Ezután kettő vagy több népszerűsítő előadást tartottak az előre megbeszélt vidéki, illetve Pest megyén kívüli középiskolá(k)ban és időpont(ok)ban. A beszámolók alapján a középiskolai osztályokban több diák érdeklődését sikerült felkelteni a külföldi hallgatói mobilitás iránt, ezt jól mutatja, hogy a diákok rengeteg gyakorlati kérdést tettek fel Az ösztöndíjazási eredmények számokban A program keretében folyamatosan mérték az ösztöndíjazás eredményességét, a statisztikák és az elégedettségmérés adatai a honlapon folyamatosan frissülő tartalommal jelentek meg Statisztikák A következő ábrák néhány alapadatot mutatnak be (9-10. ábra), a részletes statisztikákat az 5. számú melléklet tartalmazza. 52

54 9. ábra: Ösztöndíjak a világ összes országába Forrás: ábra: Campus Hungary eredmények számokban Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag 53

55 Hallgatói és munkatársi vélemények A Campus Hungary Program teljes keretében elégedettségmérésekre került sor a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók és dolgozó felsőoktatási munkatársak körében. A cél a kiutazott magyar ösztöndíjasok pályakövetése, valamint elégedettségének és kompetencia-fejlődésének mérése volt. Az elégedettségmérések eredményei részletesen, folyamatosan frissülő tartalommal megtalálhatóak a honlapon. Néhány alapinformációt a következő ábrák segítségével mutatunk be ( ábra). Nagyon segítette (60,6%) Érzékelhetően segítette (30,9%) Nem, vagy alig segítette (0,6%) Valamennyire segítette (7,9%) 11. ábra: Megítélése szerint, mennyire segítette az ösztöndíjas időszak az Ön szakmai fejlődését? Forrás: A kétirányú mobilitást ösztönző Campus Hungary Program támogatása: a kiutazott magyar hallgatók pályakövetése, valamint elégedettségének és kompetencia-fejlődésének mérése. A Campus Hungary Ösztöndíjprogram első pályázati fordulójában kiutazott ösztöndíjasok elégedettségmérése és annak eredményei. Összefoglaló jelentés. Eu-Synergon Társadalomkutató Kft., 2013 A felmérés szerint az ösztöndíjas időszak az ösztöndíjasok szakmai fejlődését legalább 90%-ban nagyban vagy érzékelhetően segítette. Míg a hallgatói visszajelzések alapján mindegyik képzési szinten eredményesnek bizonyult a Program, a doktori ösztöndíjasok önértékelésük alapján különösen sokat profitáltak a Campus Hungary Ösztöndíjprogram adta lehetőségekből. A különböző képzési szintek eltérő eredményeit nézve érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a külföldi tanulmányi tapasztalat során olyan, a jelen felmérés keretei (önértékelés) között nehezen mérhető készségek is fejlődtek, amelyek az egész személyiséget formálják, érlelik (pl. önállóság, nyitottság, kezdeményezőkészség, kooperativitás, tolerancia) és amelyek az egyén jövőbeni életére, annak minden területére különösképpen a munka világában való helytállásra kihatnak. Arányaiban 70% fölött van azok száma, akik úgy ítélik meg, hogy az ösztöndíjas időszak nagyon vagy érzékelhetően segítette idegen nyelvi tudásuk fejlődését. Ez az arány még magasabb a szakmai gyakorlatra kiutazott ösztöndíjasok esetében, mintegy 88%. 54

56 Nagyon segítette (41,3%) Az esetemben nem releváns a kérdés (7,7%) Valamennyire segítette (16,2%) Érzékelhetően segítette (29,7%) Nem, vagy alig segítette (5,1%) 12. ábra: Megítélése szerint, mennyire segítette az ösztöndíjas időszak az Ön idegen nyelvi tudásának fejlődését? Forrás: A kétirányú mobilitást ösztönző Campus Hungary Program támogatása: a kiutazott magyar hallgatók pályakövetése, valamint elégedettségének és kompetencia-fejlődésének mérése. A Campus Hungary Ösztöndíjprogram első pályázati fordulójában kiutazott ösztöndíjasok elégedettségmérése és annak eredményei. Összefoglaló jelentés. Eu-Synergon Társadalomkutató Kft Az idegennyelv-tudás nagymértékű vagy érezhető fejlődéséről a részképzésre, a szakmai gyakorlatra és az adminisztratív személyzetnek szóló tanulmányútra kiutazottak számoltak be a legnagyobb arányban. A szakmai kapcsolatok elmélyítését az ösztöndíjas tapasztalat legnagyobb arányban a rövid és hosszú oktatói tanulmányútra kiutazottak körében segítette. Jövőbeni további együttműködések biztosan vagy valószínűleg legnagyobb arányban a hosszú oktatói tanulmányutasok és az kiutazott adminisztratív munkatársak körében várhatók. Nagyon segítette (42,9%) Valamennyire segítette (20,6%) Érzékelhetően segítette (33,6%) Nem, vagy alig segítette (2,9%) 13. ábra: Megítélése szerint, mennyire segítette a kiutazás a szakmai kapcsolatok elmélyítését és bővítését? Forrás: A kétirányú mobilitást ösztönző Campus Hungary Program támogatása: a kiutazott magyar hallgatók pályakövetése, valamint elégedettségének és kompetencia-fejlődésének mérése. A Campus Hungary Ösztöndíjprogram első pályázati fordulójában kiutazott ösztöndíjasok elégedettségmérése és annak eredményei. Összefoglaló jelentés. Eu-Synergon Társadalomkutató Kft A válaszadók több mint háromnegyede szerint az ösztöndíjas időszak nagyon vagy érzékelhetően segítette a szakmai kapcsolatok elmélyítését és bővítését. Mindössze néhány százalékuk vélte úgy, hogy a külföldön töltött idő nem vagy alig használt a szakmai kapcsolatok szempontjából. 55

57 Részletes információ: Az elégedettségmérések mellett az ösztöndíjasok szakmai beszámolóinak elemzése is megtörtént. A beszámolók alapján a Campus Hungary Program alkalmas arra, hogy a hazai tudományos utánpótlás-biztosítás és a felsőfokú szakemberképzés nemzetközi tapasztalatszerzéssel kapcsolatos igényeit minden szinten kielégítse. A vélemények alapján minden elnyert ösztöndíj egyéni szinten is jelentős hozadékkal bírt, a szakmai gyakorlati programokat és a rövid kutatási programokat külön is ki kell emelni. Forrás Balassi Intézet ( ): Ösztöndíjak a világ összes országába ( ). Tájékoztató kiadvány 1-2., Budapest, Balassi Intézet. Balassi Intézet (2015): Campus Hungary elégedettségmérés: április 1. Balassi Intézet (2015): Campus Hungary facebook oldala: április 14. Balassi Intézet (2015): Campus Hungary honlapja: április 1. Balassi Intézet (2015): Campus Hungary kiadványok, április 1. Campus Hungary korábbi pályázati felhívások: április 1. Campus Hungary Program Tájékoztató. TÁMOP B/2., Prezentáció. Budapest, február 18. Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag, április 18. Campus Hungary Tudástár: április 1. Eu-Synergon Társadalomkutató Kft. (2013): A kétirányú mobilitást ösztönző Campus Hungary Program támogatása: a kiutazott magyar hallgatók pályakövetése, valamint elégedettségének és kompetencia-fejlődésének mérése. A Campus Hungary Ösztöndíjprogram első pályázati fordulójában kiutazott ösztöndíjasok elégedettségmérése és annak eredményei. Összefoglaló jelentés. Hatos Pál (2014): Campus Hungary Szakmai Konferencia Prezentáció. Megvalósíthatósági Tanulmány. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program c. Kiemelt Projekt Felhívásához. TÁMOP B/2-11/ Mydlo Teodóra (szerk.) (2014): Útravaló Campus Hungary ösztöndíjasok számára. Budapest, Balassi Intézet. Tempus Közalapítvány honlapja: április 1. 56

58 5. Sikeres mobilitási programok bemutatása A fejezet bemutatja a Campus Hungary projekt keretében az egyik legnagyobb sikert elérő 7. ösztöndíj kiírást, mely kiemelkedően tudta mozgósítani a pályázni vágyó hallgatókat és felsőoktatási munkatársakat. A kiírás sikere mögött azonban nagyon sok ösztöndíjas élménye, tapasztalata áll, amiből szintén megpróbálunk ízelítőt adni. Ezek az igazi sikertörténetek, amikor a pályázók tudnak élni a lehetőségekkel és megannyi tapasztalattal térnek haza, hogy itthon hasznosítsák a nemzetközi együttműködés eredményeit Sikeres kiírások részletes bemutatása A projekt eddigi 8 ösztöndíjkiírása között kiemelkedően sikeres volt a hallgatókat és felsőoktatási munkatársakat is legnagyobb arányban mozgósító 7. kiírás (2014. október). (3-4. táblázat) A Balassi Intézet a Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program című projektek keretében hirdette meg 7. ösztöndíj pályázatát. A pályázat a konvergencia régiókban került meghirdetésre, a megvalósítási időszak: január június 30. A pályázókra vonatkozó feltételek, a pályázás módja, az ösztöndíjasok kiválasztása, a megpályázható helyszínek, az ösztöndíj típusok lényegében megegyeznek a projekt által meghirdetett többi pályázatéval. Pályázati időszak: október Pályázók TÁMOP B/2 száma Nyertesek száma Elnyert összegek Rövid tanulmányút Ft Szakmai gyakorlat Ft Csoportos tanulmányút Ft Féléves részképzés Ft Felsőoktatási munkatársi rövid tanulmányút Ft Felsőoktatási munkatársi hosszú tanulmányút Ft Összesen Ft 3. táblázat: Campus Hungary ösztöndíjasok száma a 7. fordulóban TÁMOP B/2 Forrás: Campus Hungary Program Tájékoztató. TÁMOP B/2 Prezentáció, február

59 Pótpályázati időszak: október TÁMOP B/1 Pályázók száma Nyertesek száma Elnyert összeg Rövid tanulmányút Ft 4. táblázat: Campus Hungary ösztöndíjasok száma a 6. fordulóban TÁMOP B/1 Forrás: Campus Hungary Program Tájékoztató. TÁMOP B/2. Prezentáció, február 18. A kiírás számokkal mérhető ösztönző hatását számos tényező befolyásolta: A hetedik pályázati időszak tehát október 1. és 28. közt zajlott le. Campus Hungary ösztöndíjra legelőször október 15-től nyílt lehetőség pályázni, a köztes időszak elegendő lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy az ösztöndíjasok jó tapasztalatai, kiépített együttműködési lehetőségei eljussanak a pályázni vágyókhoz. A Campus Hungary Program ismertsége, népszerűsítő kampányai és jól működő koordinátori hálózata folytán a pályázási kedv folyamatos emelkedésére lehetett számítani. A projekt során elvégzett elégedettségmérésekből származó adatok és visszajelzések alapján tett intézkedések szintén beépültek a gyakorlatba. Az ösztöndíjasok értékeléséből is kitűnt, hogy az elnyert anyagi támogatás nélkülözhetetlen volt a pályázatok megvalósításában, melyhez további segítséget nyújtott a pályázati keretösszegek emelkedése. További anyagi hozzájárulásként a tandíjas részképzés esetén lehetőség volt az ösztöndíj összegén felül tandíjra is pályázni. Amennyiben a pályázónak nem tandíj, hanem regisztrációs/adminisztrációs díj befizetési kötelezettsége volt, akkor ennek összege is megigényelhető volt mind a négy ösztöndíjtípusnál, amennyiben az összeg a fogadólevélen is igazolva volt. A tandíj, illetve regisztrációs/adminisztrációs díj összegének elfogadásáról egyéni elbírálás alapján a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság döntött. A Campus Hungary keretében új ösztöndíj típusként megjelenő csoportos hallgatói tanulmányút lehetőségét is nagyszámú pályázó használta ki (2014. október 1. és 28. között 1377 pályázó és 687 nyertes). Ezek eredményességét segítette, hogy a konvergencia régió intézményei esetében a felsőoktatási munkatársaknak lehetősége volt pályázni a hallgatói csoportos tanulmányút kíséretére rövid tanulmányút keretében. Fontos megállapítás, hogy az oktatói motiváció és közreműködés jelentős motorja a külföldre irányuló hallgatói mobilitás növelésének Sikeres hallgatói mobilitási programok bemutatása A 2012 óta működő Campus Hungary projekt keretében több mint hallgató és felsőoktatási munkatárs tapasztalatait megismertetni a nagyközönséggel szinte lehetetlen feladat, ezért arra törekszünk, hogy legalább ízelítőt nyújtsunk abból a felbecsülhetetlen élményhalmazból, melyet a kiutazók gyűjtöttek össze és osztottak meg az általuk írt beszámolókban és 58

60 a velük készült interjúkban, melyek a projekt online és nyomtatott felületein is olvashatóak. A sok különböző kutatási téma és úti cél ellenére két dolog összeköti az ösztöndíjas hallgatókat: az élmény és a tudományos fejlődés. A Campus Hungary Programban való részvétel olyan tapasztalatok megszerzésére adott lehetőséget az ösztöndíjasoknak, mely karrierjükben és szakmai fejlődésükben egyaránt mérföldkövet jelent, s az nagymértékben befolyásolta tanulmányaik és munkájuk további alakulását. 14. ábra: Tanulmányúton a Spitzbergákon Forrás: Lehoczky Annamária félúton Norvégia és az Északi-sark között a Spitzbergákon járt rövid tanulmányúton, így a Campus Hungary ösztöndíj révén ott tanulhatott, ahol a jövő klímakutatóit képzik. (14. ábra) Amint kutatásaim a glacio-klimatológiai irányba bővítettem azaz a gleccserek és az éghajlat kapcsolatát kezdtem el vizsgálni megszületett az elhatározás, hogy szeretnék a témában nemcsak elméleti tudást, hanem terepgyakorlatot is szerezni. A szakirodalom és tájékozódásom alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a University Centre in Svalbard az egyik legkiválóbb nemzetközi kutatóintézet, ahova a földtudós, glaciológus, klimatológus szaktekintélyek szerte a világból időről időre visszatérnek kutatni és oktatni. És persze több szempontból is életre szóló kalandnak ígérkezett a világ legészakibb kutatóintézetében tanulni: földrajzosként a Spitzbergák egyedülálló természeti környezete és története, meteorológusként a norvég szakmai mentalitás (lévén Norvégia a modern meteorológia szülőhazája), lelkes fotósként pedig a sziget természeti csodái és elszigetelt világa vonzottak. tudtuk meg Lehoczky Annamáriától. Úgy véli, hogy az éghajlatváltozás hatásainak dokumentálása, az összefüggések feltárása, megértése elengedhetetlen feltétele a megfelelő alkalmazkodási stratégiák kidolgozásának és a környezettudatos szemlélet erősítésének. Ugyanakkor felelősségének érzi a klímakutatás eredményeinek közérthető formában való publikálását is. Annamária kiemelte a környezet inspiráló voltát: 59

61 Maga az egyetemi multikulturális környezet, a rendkívül közvetlen társasági hangulat, s az angolszász egyetemekre jellemző mentalitás és munkamorál abszolút lenyűgözött. A gyakorlatorientált egyéni és csoportos feladatokkal együttgondolkodásra, ugyanakkor egyéni kérdésfeltevésre és kritikai gondolkodásra sarkalltak, amelyekre véleményem szerint nagy szükség volna a hazai oktatásban is már az általános iskolától kezdve. Sokuk számára igazi sikertörténet a projektben való részvétel, mely hazai és nemzetközi elismerést is hozott. Ahogyan a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói csapatának Odooprojektje is, melynek keretében egyedülálló napenergiával működő házat építettek, munkájukkal pedig több rangos díjat is magukénak tudhatnak már. (15. ábra) Mi voltunk az egyik első közép-európai csapat, amely részt vett a Solar Decathlonon, azaz már az is nagy eredmény, hogy kijutottunk, ott pedig sikerült elérnünk a 6. helyezést. Ez azért volt kiemelkedő, mert alapvetően sokkal jobb anyagi forrású csapatokkal versenyeztünk, amelyek közül már sokan szerepeltek a korábbi versenyeken, így jóval tapasztaltabbak voltak. A 10-ből három próbán dobogósak lettünk, és különdíjakat is kaptunk a belsőépítészetre és a világításra. Itthon pedig Prima Primissima díjjal tüntettek ki minket magyar építészet és építőművészet kategóriában. nyilatkozta Szelecsényi Balázs. A csapat fontos érdeme, hogy a nagyközönség számára is elérhetővé tették a projektet: Az is nagy öröm, hogy rengeteg embernek mutathattuk be a házat, egyrészt Madridban, másrészt Magyarországon. Az elmúlt két évben pedig folyamatosan látogatták az érdeklődők a Műegyetem kampuszán felépített házat. Ez abszolút sikertörténet. mesélte Szelecsényi Balázs, aki már többször is élt a Campus Hungary nyújtotta pályázati lehetőségekkel. Példaértékűen tudatosan használta fel az ösztöndíjakat szakmai fejlődése érdekében. Nagyon sokat köszönhetek az ösztöndíjaknak, ugyanis most nyertem el a harmadik Campus Hungary-pályázatot, amelyekkel rengeteg tapasztalatot, emléket szereztem. Először csoportos tanulmányúton voltam Kaliforniában a Solar ábra: BME Odooproject Forrás:

62 Decathlon versenyen, amely konkrét szakmába vágó tapasztalatokkal járt. Majd szintén a Campus Hungary ösztöndíjjal voltam öt hónapot Spanyolországban szakmai gyakorlaton. Madridban bepillanthattam egy nemzetközi munkamódszerekkel dolgozó iroda életébe, ahol a kivitelezésben is részt vettem, és új megoldásokat ismertem meg. Most pedig Kínába nyertem egy, az Odooprojecthez is kapcsolódó konferencialátogatást, hiszen Kína a szolár iparág központja. magyarázta Balázs a pályázatokról. A hallgatók munkájukat szintén példaértékűen szervezték, a projektet mindvégig az általuk szervezett multidiszciplináris hallgatói csapat irányította a projektmenedzseri feladatoktól a tervezésig. Egyrészt annak [köszönhető a siker], hogy láttak benne perspektívát a szponzorok, és támogatható programnak tartották, másrészt, hogy hallgatói kezdeményezés volt, és meg is tudott maradni annak, ahol a döntések nagy részét mi, hallgatók hoztuk meg. nyilatkozta Szelecsényi Balázs az Odooprojectről. Kovács Andrásnak ösztöndíjasaként a Univesity of Hawaii, Institute for Astronomy-n nyílt lehetősége csillagászati kutatásokat folytatni, melyekből több szakmai publikációja is született. (16. ábra) Munkáját bemutatva elmagyarázta, hogy ma az általánosan elfogadott kozmológiai modell szerint léteznek hétköznapi anyagok, melyekből úgy tűnik, igen kevés van, illetve létezik az úgynevezett sötét anyag és a sötét energia. Ez utóbbi kettő közül mi a sötét energiát vizsgáljuk, amely a legnagyobb és legkevésbé ismert rész a modellben. Amit megpróbálunk egybevetni az a kozmikus háttérsugárzás mely az ősrobbanás után keletkezett, és a csillagok, illetve a galaxisok alkotta szálas buborékos szerkezet. Kovács András szerint igazán nagy előrelépést jelentett, hogy betekintést nyerhetett a Hawaiion székelő Pan-STARRS1 csillagászati megfigyelési projekt adatbázisába is. Nagymértékben segítette kutatásait és előmozdította doktori disszertációjának megírását is. Ehhez járult még hozzá az intézmények inspiráló légköre és a közvetlenségre sarkalló különböző klubok, találkozók, közös reggelik és kávézások. A Campus Hungary pályázatai révén 16. ábra: Kovács András a Univesity of Hawaii-n Forrás: 61

63 olyan kutatások indulhattak el, melyek jelentős mérföldkövei lehetnek a nemzetközi tudományos életnek, a világról való tudásunknak. Kovács András kifejtette, hogy alapkutatásról lévén szó természetesen az, hogy a kutatás a gyakorlatban is hasznot hozzon, nagyon távoli jövő, ennek ellenére hangsúlyozza, hogy beláthatatlan pozitív következménye lehet a felfedezésnek: Az Univerzum körülbelül négy százalékát ismerjük, ha a kutatásunk sikerrel jár, ez még akár plusz hetven százalékot jelenthet. A nemzetközi kutatásokhoz való kapcsolódás keretében a pályázók olyan környezetben tanulhattak és dolgozhattak, ahol az egyedülálló szakmai tapasztalat és a multikulturális együttműködés egymást kiegészítve adta a fejlesztő, inspiráló környezetet. Gáspár Marcell a finnországi University of Oulun szerezhetett nemzetközi tapasztalatokat, melyekről így fogalmazott: Az ösztöndíjnak köszönhetően kiemelkedő szakmai tapasztalatra tehettem szert az általam kutatott szakterületen, mivel olyan intézmény kutatómunkájába kapcsolódhattam be, amelyben több mint húsz éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a fizikai szimuláció terén, amely köré a PhD-értekezésem is épül. mondta Gáspár Marcell a szakmai fejlődési lehetőségről. A külföldi tapasztalat a legtöbb esetben olyan pluszt adott a látogatók számára, melyre hazai viszonyok között nem lett volna lehetőségük. A tudomány azon ágával, ami engem érdekel nem foglalkozhatok itthon, mert egyszerűen nincsen ilyen képzés (System and Synthetic Biology). mondta Bádony Mihály, aki a skóciai Aberdeen egyetem egyik csúcstechnológiával felszerelt orvosi kutatóközpontjában töltötte két hónapos szakmai gyakorlatát. Földi Lea, a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatójaként a szentpétervári Vaganova Intézetben, a klasszikus balett bölcsőjében képezhette magát, ahol mesterei közül is sokan vettek már részt továbbképzésen, hiszen a magyar főiskolán is az ottani módszer szerint oktatnak. Itt olyan tudás ábra: Csoportos tanulmányúton a Campus Hungaryval Forrás:

64 birtokába jutott, mely nagyban hozzájárult művészetének fejlődéséhez, további sikereihez. Mindenki életében csoda, ha eljut Oroszországba, és a nagy múltú balett közegében létezhet, ha csak egy rövid időre is... De nagyon sokat tanultam Oroszországban, olyan mozdulatokkal találkoztam ott, amelyekkel életem során máshol még soha, amelyeket a nyugati balett már nem használ. vallotta Földi Lea. A külföldi kutatói munka gyakorlatorientáltságát sok esetben emelték ki a pályázók, mint a kint tartózkodás egyik legfontosabb momentumát. A kurzus talán legnagyobb előnye és rendkívülisége a terepi tevékenység volt. Hetente egy teljes napot és további délutánokat/estéket/éjszakákat töltöttünk mikrometeorológiai mérőállomások telepítésével, eszközök karbantartásával, terepi mérésekkel, adatgyűjtéssel, észleléssel. Véleményem szerint ez a tapasztalat az, amely képessé tesz arra, hogy igazán megérthessük a körülöttünk zajló folyamatokat, a különböző felszín közeli kölcsönhatásokat, és megfelelően tudjuk kezelni, értelmezni és értékelni a környezetünkről gyűjtött információkat. mesélt Lehoczky Annamária klimatológus. A kozmológiai kutatásokhoz alapvetően szükséges információkhoz és együttműködésekhez is nehezebb a hozzáférés hazai viszonyok közt, tudtuk meg Kovács Andrástól: Itthonról ez jóval bonyolultabb, napokig tart elérni az illetékest skype-on a 12 órás eltolódás miatt. Ezért gondolom azt, hogy felbecsülhetetlen a személyes jelenlét, melyet a tanulmányút biztosított. Major Zoltán, a Széchenyi István Egyetemről vett részt csoportos tanulmányúton, mely révén pótolhatatlan szakmai és gyakorlati tapasztalatokra tehetett szert (17. ábra). A szakmai álomutazás létrejöttét a Campus Hungary Programnak köszönhetjük. A csoportunk a két nap során olyan előadásokon vett részt, ahol bemutatták a projekt mérföldköveit, emellett szakmai idegenvezetés keretében megtekintettük a vasúti alagutat, a biztonsági útjárók egyikét, és a projektet bemutató állandó kiállítást. Fontos, hogy a diákok az egyetemen megszerzett tudásukat a gyakorlatban is lássák megvalósulni, mi ezt a páratlan mérnöki csodánál tehettük meg. A program nagy előnye, hogy az elnyert összeget szabadon használhattuk fel. Ezáltal az útiköltséget, a szállást, a belépőket és az étkezést is az ösztöndíj összegéből finanszíroztuk. Szűcs Lea, a bajai Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Karának németnemzetiségi óvodapedagógus hallgatója német nyelvtudását szerette volna tökéletesíteni, ezért két hónapos ösztöndíját egy német óvodában töltötte, ahol fontos gyakorlati tapasztalatokra tett szert. A szakmai nyelvtudásom elmélyítése mellett egy olyan német óvodában kívántam hospitálni, ami nyáron is működik. A gyakorlati helyemen minden nap reggel fél héttől egészen este kilencig fogadják a gyermekeket. Ide mindenféle nemzetiségű, korosztályú, sajátos nevelési igényű óvodás jár egészen a kicsiktől, azaz az egyévesektől a hatévesekig. Az óvónők megfigyelik a gyermekeket, portfóliót készítenek róluk, majd közösen megbeszélik, hogy milyen területen kell őket fejleszteni. Külön szobák vannak arra, hogy a gyerekekkel eltérő képességeik szerint foglalkozzanak. Nagy élmény volt, hogy sokféle korosztály volt együtt, ezért kipróbálhattam magam a pelenkázásban épp úgy, mint az altatásban. Sokan kiemelték a kutatások gyakorlati, tehát a hétköznapi életben történő hasznosíthatóságát is. Forró Barbara a Pécsi Tudományegyetemen 63

65 végzett biológia szakon és a Campus Hungary ösztöndíjnak köszönhetően három hónapot töltött Virginiában, ahol leukémiával kapcsolatos kutatásokat folytatott. A Virginia Egyetemhez tartozó rákkutató központban végeztem a kutatásomat, egészen pontosan a kemoterápiához használt antitestek vizsgálatával foglalkoztam. Két antitestet tanulmányoztunk, melynek során rájöttünk, hogy melyiket lehet hatékonyabban használni a kezelés során. meséli Barbara. A konkrét kutatás betekintést nyújthat a motivációs vizsgálatokba hiszen az én kérdésem egyik része is erről szól: miként lehet a matematikatanulás iránt a kedvet felkelteni. Emellett mind a kutatóintézet más munkatársai, mind a hollandiai iskolák esetleges meglátogatása segíthet újabb tapasztalatokat szerezni. Például szeptemberben nyílt Amszterdamban is egy Steve Jobs-iskola, ahol táblagépekkel támogatott oktatási kísérleteket folytatnak. fejtette ki Mécs Anna, a Szegedi Tudományegyetem PhD-hallgatója. Merem azt mondani, hogy számos, leginkább nőgyógyászati esetben, majdani orvosként a Nepálban tanultakat automatikusan alkalmazni fogom. Megelégedettséggel töltött el, hogy az itthon szerzett lexikális és némi gyakorlati tudásomat nagymértékben kiegészíthettem, mélyíthettem a nepáli Tribhuvan Egyetem Oktatókórházában. mondta Podonyi Anna nepáli szakmai gyakorlatáról. Számos publikáció jött létre a Campus Hungary projekt révén, melyek elérhetővé és érthetővé tették a kutatási eredményeket a szakmai és a laikus közönség számára is. Nem egy pályázó kifejezetten célként fogalmazta meg tudományágának népszerűsítését, eredményeinek kommunikációját. felelősségemnek érzem a klímakutatás eredményeinek közérthető formában való publikálását is, ezért a kutatói tevékenység mellett klímakommunikációval is foglalkozom. mondta Lehoczky Annamária klímakutató. A svédországi kutatást Magyarországon (is) szeretném folytatni, amelyből egy összehasonlító értekezést készítek majd, természetesen a megfelelő történelmi, gazdasági, társadalmi háttér és aktuális migrációs, integrációs folyamatok bemutatása mellett. A projekt megvalósításához rengeteg segítséget kaptam személyes megbeszélések, háttéranyagok, adatbázisok, nemzetközi szakirodalom formájában. tudtuk meg Vadász Violától, a Pécsi Tudományegyetem PhD-hallgatójától a publikációs terveivel kapcsolatban. A projektben való részvétellel nemcsak jelenlegi tanulmányaikhoz kaptak segítséget, hanem jövőjüket is megalapozta a sokszor nemcsak egyszeri alkalom, amikor a Campus Hungary révén megvalósíthatták álmaikat. A nemzetközi térben számos lehetőség nyílt a pályázók számára a kapcsolatépítésre. Sokan az utazás hozományaként jutottak hozzá későbbi munkájukhoz, további fejlődést biztosító kutatási lehetőségekhez. A mobilitás révén valójában egy tervezhető hallgatói és kutatói életpálya lehetősége nyílt meg a pályázók számára. Több emberrel is baráti és szakmai kapcsolatban maradtam, s ezáltal már érkezett is megkeresés további kutatást illetően. számolt be Lehoczky Annamária az északi-sarkköri utazása kapcsán. Mécs Anna, aki a Campus Hungary ösztöndíjnak köszönhetően Hollandiában, az Utrechti Egyetem Nyári kurzusán vett részt, melyen a matematika és a természettudomány tanítását vizsgálta, februárban már Amszterdamban folytatja a kutatásait. Egy por- 64

66 tugál származású, Hollandiában élő kutató munkájába fogok becsatlakozni őt az utrechti nyári egyetemen ismerhettem meg, melyre szintén Campus Hungary ösztöndíjjal jutottam el. Vizsgálatában arra keresi a választ, hogy a tanulási környezet miként befolyásolja a tehetséges diákok motivációját és teljesítményét a matematika és a történelem tanulása során. A külföldi tapasztalatszerzést azonban hazai viszonyok közt szeretnék kamatoztatni, itthon szeretnének hozzájárulni tudományáguk fejlődéséhez, melyhez számos segítséget kaptak útjaik során. A külföldön megszerzett kapcsolatok és tapasztalatok révén szeretnének további magyar eredményeket elérni nemzetközi együttműködéssel. Kovács András kozmológus például annak örülne, ha hírnevét kihasználva külföldi kutatókat tudna Magyarországra vonzani. Szeretem Budapestet, jó itt lenni, de arra vágyom leginkább, hogy a saját dolgomat végezhessem ha sikerül, akkor itthon. Annak örülnék leginkább, ha hírnevet tudnék szerezni ezeken a tanulmányutakon, és ide tudnék hozni külföldi kutatókat, akik valamiféle bázist tudnának kialakítani a magyar fővárosban. De persze ettől még nagyon messze vagyok. Egy biztos: Barcelona legalább közel van, könnyű hazajutni. mondja Kovács András, aki óriási lehetőséget kapott egy 2+2 évre szóló barcelonai állás formájában, mely egy posztdoktori ösztöndíj. A külföldi tanulmányutak egyik fontos hozadéka a fogadó ország nyelvének és kultúrájának mélyebb megismerése. Rengeteg tapasztalatot és élményt nyertem, a nyerés szó összes pozitív értelmében. Nemcsak emberileg, hanem szakmailag is érzem ennek a fél évnek az előnyeit: most már nem rettegek (csak csendben félek) attól, hogy franciául kell megírnom a szakdolgozatomat, meg merek szólalni idegen nyelven, és többé nem feszélyez, hogy francia szakosként alig beszéltem igazi franciával. Azt hiszem, hogy a kinti út jó hatásai a későbbiekben is érezhetőek lesznek majd. olvashatjuk Ö. Kovács Anna, az újságcikkíró-verseny harmadik helyezettjének Mentem. Láttam. Hazajöttem. A nemzetközi helyzet egyre fokozódik című írásában. A külföldi tanulmányi és munkatapasztalat során olyan személyiséget formáló tulajdonságok is fejlődnek, mint az önállóság, a nyitottság, a kezdeményezőkészség és a kooperativitás, amelyek a személyiség fejlődése révén az egyén egész életére, így a munkával kapcsolatos sikereire is kihatnak. Ezt erősítette meg Szelecsényi Balázs, az Odooproject csapat tagja is: Nagy önállóságra és bátorságra tanít. Minél távolabb megy az ember annál több különböző gondolkodásmódot ismerhet meg. Szélesíti a perspektívánkat, és olyan rálátást ad a világra, mellyel könnyebb megérteni az eltérő kultúrákat. Például az ilyen tapasztalatok után sokkal jobban meg tudom ítélni, mit jelentenek a valóságban a határról túlról érkező hírek, és a konkrét álláskeresésnél is előnyt jelenthet a külföldön szerzett tudás. A kulturális sokszínűség számos esetben jelentett különleges, maradandó emlékeket. Összességében az első döbbeneten átesve nagyon a szívemhez nőtt a maga különlegességeit megmutató város, a sok-sok jó élmény és a gyönyörű középkori templomok látványa még szebbé tette számomra. mondta Podonyi Anna nepáli útja kapcsán. Sokan emlékezetes élményeket őriznek az utazásról, mely megéléséhez és elfogadásához azonban számos 65

67 helyzetben tolerancia is szükséges volt. Mátyás Botond Hunor a Pécsi Tudományegyetem hallgatójaként keresztény missziók kutatására érkezett Indiába. Az általa leírt sokszínűség híven példázza, hogyan élhet át életre szóló élményt egy kutató, ha kellő alázattal és toleranciával rendelkezik. A közlekedést minden esetben ad hoc módon oldottuk meg, mely jellemzően a legalacsonyabb kategóriájú vonatosztályt jelentette, ahol a legszegényebbek szoktak utazni. Rendkívül sok élményünk kötődik ezekhez a vonatutakhoz annak ellenére, hogy a kényelemnek még csak a nyomával sem találkoztunk. Esetenként húsz órát utaztunk egy-egy szerelvény padlóján ülve vagy összenyomódva a helyiek tömegével, de ha újra belevágnánk, akkor egészen biztos vagyok abban, hogy a közlekedésnek ismét ezt a módját választanánk. Meg vagyok győződve arról, hogy csak így lehet közel kerülni Indiához és az emberekhez. Előfordult például olyan eset, hogy amíg jómagam katolikus esti zsolozsmámat végeztem, jobbra tőlem egy muszlim házaspár imádkozott Allahhoz, balra pedig egy saiva mantrázott Sivát dicsőítve. A pályázók arról számoltak be, hogy eddig nem tapasztalt önállóságra volt szükségük. Sokszor mélyvízként élték meg az önállóságra irányuló elvárásokat, emellett viszont a csapatban való munka és gondolkodás is fontos szerephez jutott. Erről számol be Bádony Mihály, aki a Szegedi Tudományegyetem hallgatójaként Skóciában töltötte szakmai gyakorlatát: Skóciába érkezésem után egyből a mélyvízbe kerültem, egyedül kellett kidolgozni a kísérletemhez szükséges protokollok lefolyását és a kísérleti tervet. Ehhez meg kellett találni a laborban azokat az embereket, akik ebben segíteni tudnak, minden igazi beleadást igényelt. Az intézményben brit, skót, egyiptomi, pakisztáni, török, német és litván akcentusokat kellett egyszerre megérteni. Végül levetkőztem minden félénkséget és szorongást, feltaláltam magam, és élveztem megoldani a problémákat. Az Odooproject szintén a csapatmunkának köszönheti a sikert: Ketten a hallgatótársammal találtuk ki, hogy jelentkezhetnénk a versenyre, majd meghirdettük az egyetem karain a pozíciókat, amelyekre bárki pályázhatott, és aki fel tudta venni a ritmust, megtalálta a maga helyét és feladatát a csapatban, az részese lett. Így jött létre egy tanárral együttműködő, 60 hallgatót tömörítő csapat, amely végig meg tudott maradni hallgatói projektként. Megtaláltuk ugyanis azokat a szerepeket, amelyek jól működtek, és azt, hol van a hallgató felelőssége és hol a tanáré. Egy igazi multidiszciplináris csoport született az egyetem öt karáról. számolt be Szelecsényi Balázs a csapat sikeréről. Az ösztöndíjasok valódi nemzetközi csapatmunkában vehettek részt, mely során az interaktivitás, az együttgondolkodás, az önálló véleményformálás képessége a környezet elvárásaként és a siker feltételeként jelent meg. A kurzus teljesítéséhez szükséges tanulmányt részben egyénileg, részben csoportmunkával készítettük el, a közösen megtervezett expedíciós mérések eredményeit feldolgozva. Ez magában foglalta a (nemzetközi) csapatmunka minden előnyét és kihívását, ami számomra mindenképp értékes tapasztalat volt. osztotta meg Lehoczky Annamária az északisarki csapatmunkáról. A pályázók maradandó tapasztalatokat szereztek az érdekérvényesítés és a kutatói pályafutás építése terén is, mely szintén elengedhetetlen az érvényesüléshez. Az egyetemen személyzeti státuszt kaptam, mint a többi svéd doktorhallgató és tanár, saját munkaállomást is biztosítot- 66

68 tak. A Campus Hungary által támogatott tanulmányúton itthoni munkámat szerettem volna nemzetközi eredményekkel kiegészíteni és motiváló környezetben tenni mindezt. mondta Vadász Viola a Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója, aki a jövőre nézve kiemelten hasznosítható tudásként értékelte, hogy kutatása mellett betekintést nyerhetett a svéd doktorandusz hallgatók világába is. Rálátott miként védik saját érdekeiket, miként építik fel saját kutatói pályafutásukat, amelyek jó példaként szolgáltak számára is. Ez a két hónap nagy hatással volt rám abban a tekintetben is, hogy mennyit számít az egyén szempontjából az az együttműködés, világszemlélet és lehetőségteremtés, amelyet Svédország nyújt a bevándorlók számára. Úgy érzem az ott eltöltött idő rendkívüli mértékben hozzájárult személyiségem fejlődéséhez és szakmai továbblépésemhez. Számos pályázó érezte úgy, hogy a külföldön megtapasztalt mentalitás volt az egyik leginspirálóbb. Podonyi Anna a Debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrum hallgatója azt emelte ki, hogy a rosszabb körülmények között dolgozó kollégák alázatossággal és globális rálátással látják el betegeiket. Értékelte az emberek, a kollégák, a fogadócsalád kedvességét, segítőkészségét, mellyel hazánkban is szívesen találkozna gyakrabban. Számomra az volt a különlegesség, hogy mindezek ellenére emelt fővel, kellő alázatossággal, valamint globális rálátással látják el betegeiket nap mint nap erőforrásaikat maximálisan kihasználva. Én azért vagyok hálás, hogy ennek a különlegességnek részese lehettem. A kiutazások kapcsán számos adminisztratív feladat állt a pályázók előtt, azonban a többségük segítőkészségről és pozitívumokról számolt be a felmerülő problémák megoldása kapcsán: Fogadóintézetünk, a Balassi Intézet Új-Delhiben működő Magyar Információs és Kulturális Központja rendkívül sokat segített, hogy kutatóutunk létrejöhessen, szinte azonnal segítségünkre siettek, amint felmerült egy probléma. tudtuk meg Mátyás Botond Hunortól, akinek számos kihívást jelentő feladattal kellett szembesülnie Indiában a szervezés terén is. Mivel a Campus Hungary révén a világ bármely országába lehetett pályázni számos ösztöndíjas egzotikus országokban járt a Program segítségével. Az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok sem jelentettek akadályt a pályázás során: A magyar félnek benyújtott pályázatom, amely egyúttal a nepáli helyigénylés is volt, nem okozott különösebb gondot. Az egyedüli kellemetlenséget a hivatalos visszaigazolásra történő várakozás jelentette, mivel a dokumentumot mind az egyetemi Tanulmányi Osztály, mind pedig a Campus Hungary részére határidővel kellett benyújtani. A hivatalos ügyek intézésekor különösebben nem számított, hogy távoli országról van szó, egyedül magamat kellett bebiztosítani megfelelő oltásokkal és vízumokkal, ami nem kis költséggel, kellemetlenségekkel és szervezéssel járt. Úgy gondolom, az ilyen utazásokkal ez jár, vállalni kell. nyilatkozott a nepáli utazás előtti felkészülésről Podonyi Anna. Az ösztöndíjasok beszámolóiban leírt tapasztalatok minden jövőbeli pályázó számára sok pozitívumot mutatnak, ajánlásként is szolgálnak: Minden olyan egyetemi hallgatónak [ajánlom], aki azt tervezi, hogy egyetemi évei után kutatói pályára lép. Rengeteget segít az a tapasztalat, kapcsolatrendszer, világnézet, amelyhez ennek révén hozzájuthat. ajánlja Mátyás Botond Hunor a pályázást, akinek indiai utazása révén valóban multikulturális élményben lehetett része. 67

69 5.3. Felsőoktatási munkatársak mobilitási programjainak bemutatása Számos felsőoktatási munkatárs is igénybe vette a Campus Hungary által kínált ösztöndíjakat. A vizsgálatok és elért eredmények azt bizonyítják, hogy olyan szakmai tapasztalatokra tettek szert, melyek nagyban hozzájárultak itthon végzett munkájukhoz, tudományos előmenetelükhöz és a további nemzetközi együttműködések megalapozásához. Dr. Gallé Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi adjunktusa a németországi Helmholtz Zentrumban töltötte kutatási idejét: A kint töltött négy munkahétre konkrét tervekkel érkeztem, hogy az általunk vizsgált enzimcsoport aktivitásának detektálására új módszereket tanulhassak a szubsztrátok tervezettebb megválasztásával. A célt sikerült megvalósítani, mind az enzim kivonására, mind aktivitásának meghatározására új módszereket sajátítottam el. Ezekkel a módszerekkel pontosabb képet kaphatunk majd a növények stresszvédekezésének a hatékonyságáról és a méregtelenítési folyamataik könnyebben tesztelhetőek lesznek. Emellett értékes tapasztalatokat szerzett a szervezés, a gyakorlat és a hallgatóktól megkövetelt önállóság terén is. Kiemelte, hogy a tanult módszereket beépíti majd a biológushallgatók mesterképzésébe is, hiszen a kint töltött idő alatt a kutatási területek nagyfokú átfedése miatt nagyon hasznos tapasztalatokat szerzett. Az élethosszig tartó tanulás jegyében olyan külföldön használt módszereket ismert meg, melyeket a gyakorlati oktatásba is fel tud használni. A módszereket, amelyeket kint használtam, az itthoni laborjainkban is alkalmazhatom, és a gyakorlati oktatásba is be tudtam építeni. A nemzetközi oktatási együttműködések erősítésében nagy szerepük van a pályázó felsőoktatási munkatársaknak. Tevékenységeik révén számos olyan együttműködési hálózat alakult ki, melyek csatlakozva a K+F projektekhez és képzési programokhoz támogatják a nemzetközi hallgatói mobilitást, illetve a teljes és részidejű képzés másik országban történő előmozdítását. Dr. habil Gábos Judit, az Eszterházy Károly Főiskola zongoraművész tanára, az Ének-zene Tanszék vezetője Indonéziában, a Yogyakartai Művészeti Egyetemen járt oktatói rövid tanulmányúton. Kabdebó Sándor karnagy-karmester kollégájával céljuk nem csupán szakmai látogatás volt, hanem az indonéz-magyar együttműködés elősegítése is. Az Indonéziában töltött héten a szakmai programok mellett nagy hangsúlyt fektettek a Memorandum of Mutual Agreement zenei együttműködési szerződés kereteinek megbeszélésére, melynek keretében remélhetőleg sikerül majd diákokat és oktatókat is hozzánk vonzani a kölcsönös szakmai gazdagodás jegyében. A számos mentalitásbeli, kulturális és módszertani különbség ellenére a zene mint közös nyelv megfelelő alapot nyújtott a határok nélküli együttműködéshez. A zene legnagyobb ellensége a regionalizálódás, a bezáródás és a belterjesség; a zenének szárnyalnia kell határok nélkül. Magyarország zenei nagyhatalom, a magyar zenei és előadói, zenepedagógiai hagyományoknak egyre nagyobb az elismerésük világszerte. Ezt a tradíciót, a hungarikumok legszellemibbjét visszük el, képviseljük, terjesztjük legjobb tudásunk szerint. fejtette ki Dr. habil Gábos Judit. 68

70 Dr. Maczelka Noémi zongoraművész a Szegedi Tudományegyetemről, aki hangszeres előadóként már számos díjban részesült, tanulmányútja során a zürichi Művészeti Egyetem Zeneművészeti Tanszékén az iskolai zenetanárképzés tanterveivel és módszereinek kutatásával foglalkozott, különös tekintettel azokra a tárgyakra, amelyek a hazai tanárképzés tantárgyai közül jelenleg hiányoznak pl. improvizáció, zene és mozgás. Lehetőségem volt BA diplomakoncerteket meghallgatni, melyek egyben BAprojektek is voltak, ahol a kiváló hangszerjáték mellé a program megtervezése, a zenei előadás mellé pedig valamilyen egyéni ötlet is szükséges. A bizottság a zenei előadás minőségén kívül értékeli a benyújtott írásbeli munkát, a meghívót, az ötletességet, a megvalósítást, a megjelenést, a színpadi viselkedést, sőt a beszédkészséget is. A projekt-koncepció egyes elemei (vagy akár az egész) nálunk is bevezethetőek volnának, így a hallgatóktól elvárt nagyobb önállóság segítené a jelöltek felkészítését a gyakorlatban őket megtaláló későbbi feladatokra. nyilatkozta Dr. Maczelka Noémi. A tanulmányút másik célja egy majdani LLP Erasmus bilaterális szerződés létrehozásának előkészítése volt a zürichi egyetemmel, melynek magvalósulása nagyban szolgálná a magyar oktatás érdekeit. Látogatásom szakmailag igen értékes volt, ezért remélem, hogy a későbbiekben más kollégák, de főként hallgatók is élvezhetik majd ennek a megerősödött szakmai kapcsolatnak az előnyeit kölcsönös látogatások, közös koncertek formájában. mondta Dr. Maczelka Noémi zongoraművész a jövőbeli együttműködésről Campus Hungary alumni rendszer A Campus Hungary Program vállalása alapján alumni rendszert működtet (5 évig) az ösztöndíjban részesítettek bevonásával, legalább egy kapcsolattartásra szolgáló fórum biztosításával és a személyek utánkövetésével. Ezt segítik az alábbiak: Ösztöndíjban részesítettek számára információs rendszer kidolgozása. Alumni rendszer terve a konvergencia régiókra vonatkozóan. Ösztöndíjban részesítettek számára rendszeres találkozók szervezése. Ösztöndíjban részesítettek számára rendszeres tájékoztatás nyújtása. Nyilvántartó és statisztikai rendszer működtetése, a közösségi portálon keresztül történő kommunikációhoz kapcsolódó szakmai tanácsadás és a rendszer működtetése. E-pályázati rendszer üzemeltetése a konvergencia régiókban. A jövőbeni nemzetközi alumni tevékenység alapja, az élménymegosztás és a karrierépítés, a cégek és a hallgatók összehozása, így kiemelendő területek: a kapcsolatépítési lehetőség, a virtuális szolgáltatások, az önkéntesek bevonása, valamint az együttműködés más egyetemekkel. 69

71 Forrás Balassi Intézet (2014): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet (2014): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet (2015): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet ( ): Ösztöndíjak a világ összes országába ( ). Tájékoztató kiadvány 1-2. Campus Hungary facebook oldal: április 2. Campus Hungary Program Tájékoztató. TÁMOP B/2. Prezentáció, február 18. Campus Hungary Programigazgatóság Háttéranyag, április 2. Campus Hungary szakmai beszámolók: április 2. Kardos Anita (2015): Erasmus alumni. Alumni rendszerek a nemzetköziesítés szolgálatában. Alumni Találkozó és Ösztöndíjas Fórum. Prezentáció. Szeged, április 15. Pályázati kiírások Archívum: április 2. 70

72 6. A nemzetköziesítés kereteinek meghatározása Mobilitási Platform Összhangban azzal a törekvéssel, hogy jelentős mértékben növekedjen a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók száma, különlegesen nagy hangsúlyt kaptak a Campus Hungary Programban a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését segítő tevékenységek. A külföldre irányuló mobilitás ösztönzése mellett kiemelt jelentőségű volt a magyar felsőoktatás idegen nyelvű képzéseinek egységes, nemzeti szintű külföldi képviselete, a Magyarországra irányuló mobilitás ösztönzése. A projekt célja volt, hogy növelje a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességét, valamint a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi hallgatók számát, és kiterjessze a magyar és a külföldi felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatokat. A Mobilitási Platform létrehozása is támogatta ezen elképzelések megvalósítását Együttműködés kapcsolódási pontok A nemzetköziesítési tevékenységek eredményeit, tapasztalatait a projekt keretében folyamatosan felmérték, értékelték, azokat a szakterület szereplőivel megosztották. Külkapcsolati tevékenység vonatkozásában folyamatos volt az egyeztetés a szaktárcával, a magyar felsőoktatási intézményekkel és a szakmai szervezetekkel, kiemelten az Oktatási Hivatallal és a Magyar Rektori Konferenciával. A koordinációs szervezet a projekt indítását követően megkezdte működését, és folyamatos támogató tevékenységet biztosított: a nemzetköziesítési tevékenységekhez és a magyar felsőoktatás egységes külföldi képviseletének, marketingjének megvalósításához, a befelé irányuló mobilitás elősegítéséhez, továbbá a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatás fejlesztésének központi módszertani támogatásához. A projekt megvalósítói mobilitási adattárat és elemző központot hoztak létre, melynek eredményeképp a nemzetközi mobilitás trendjeiről, a kutatások eredményeiről egy rendszerező, elemző adatbázis került kialakítása Mobilitási Platform főbb feladatai A Mobilitási Platform a Campus Hungary projekt TÁMOP B/2 részeként működött az alábbi főbb feladatokkal: A magyar felsőoktatás egységes külföldi képviselete és marketingje, a magyar felsőoktatás idegen nyelvű képzési portfóliójának magas minőségű, egységes megjelenítése. Fontos alapelv volt, hogy az egységes külföldi megjelenés és képviselet ne az intézmények önkéntes együttműködésén múljon hanem nemzeti szinten koordináltan, szervezetten, szabályozott keretek között valósuljon meg. Ezt a feladatot látta el a Campus Hungary és a részeként létrejött 71

73 Mobilitási Platform. Az iroda munkatársainak feladata volt a megjelenésekhez szükséges ügyintézés ellátása is. A Mobilitási Platform másik fő feladata a magyarországi felsőoktatási képzések iránt érdeklődő külföldi hallgatók tájékoztatása volt, valamint támogatásuk abban, hogy érdeklődésüknek megfelelő képzést találjanak. A hallgatók számára a Mobilitási Platform tájékoztatást adott a felsőoktatási intézményekről, azok képzéseiről, az esetlegesen elérhető ösztöndíjakról az azokat biztosító szervezetek információi alapján. Ezen felül még olyan általános információkat is közvetített, amelyek egyébként nyilvános forrásokból elérhetőek (pl. vízumügyintézés módja, menetrend, szálláslehetőségek stb.). A szolgáltatás személyre szabott és célzott volt, azaz az érdeklődő mindenkori igényeinek megfelelő tájékoztatást kaphatott. A Mobilitási Platform feladata volt ezen túlmenően a statisztikai és szakmai jellegű adatszolgáltatás. Mivel a Campus Hungary projekt elsősorban a Campus Hungary ösztöndíjjal külföldre utazó magyar hallgatókról, oktatókról és felsőoktatásban dolgozókról rendelkezett adatokkal, valamint az ösztöndíjas tevékenységük utánkövetése tartozott a feladatai közé, ezért erről a körről saját adataira támaszkodva tudott tájékoztatást nyújtani. Az adatszolgáltatás során szükség volt előre definiált riportok rendszeres készítésére, de ad hoc kérdések megválaszolására is. A Mobilitási Platform emellett szakmai támogatást is tudott nyújtani szakmai partnereinek tekintettel arra, hogy a Campus Hungary Program kiemelt feladata a magyar felsőoktatás nemzetköziesítésében való aktív részvételének támogatása. A Magyarországra látogató külföldi hallgatók vonatkozásában is felmerült a statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó igény. Ebben a tekintetben a Campus Hungary Mobilitási Platform a felsőoktatási intézményeknél a projekt végéig tevékenykedő Campus Hungary koordinátorokra tudott támaszkodni, akik segítségével a Mobilitási Platform adatokat kapott az intézményektől. A statisztikai adatok az aktuálisan tanulmányaikat folytatókra, valamint a végzett hallgatókra, az alumnikra is vonatkoztak A Mobilitási Platform felhasználói köre A Mobilitási Platform feladataiból következően a projekt két, jól elkülöníthető felhasználói körrel tervezett. Érdeklődő külföldi hallgatók A magyarországi felsőoktatási képzési lehetőségek iránt érdeklődő külföldi hallgatók célzott kereséseket hajthattak végre, illetve konkrét kérdésekkel fordulhattak a Mobilitási Platform Irodához. Az információszolgáltatásban kiemelt jelentősége volt az internetes felületnek, azon belül is az idegen nyelvű képzéskínálatot tartalmazó StudyFinder-nek, de a telefonos elérés lehetősége is biztosított volt magyar, illetve angol nyelven is. A szolgáltatandó információk leginkább a képzésekre vonatkozó adatok, valamint az ehhez kapcsolódó általános tájékoztatás (vízumügyintézés, ösztöndíj lehetőségek, menetrend, szálláslehetőségek stb.) voltak. 72

74 Felsőoktatás hazai irányításában résztvevő szervezetek A Campus Hungary a felsőoktatás hazai irányításában résztvevő szakmai partnerek pl. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Magyar Rektori Konferencia, Oktatási Hivatal számára időszakosan és periodikusan, feldolgozott formában tette elérhetővé a statisztikai adatokat. Magyar és angol nyelvű internetes felülete, az Online Pályázati Rendszer és a telefonos elérés lehetősége is segítette az adatszolgáltatást Folyamatmenedzsment A Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a projekt külkapcsolati támogató folyamatmenedzsmentet alakított ki, mely a nemzetközi hallgatói Mobilitási Platform működésére vonatkozó kutatást, nemzetközi jó gyakorlatok elemzését, nemzetközi hallgatói Mobilitási Platform rendszertervének kidolgozását és a kapcsolódó szakterületek integrált előkészítését, a külkapcsolati ügyintézéshez kapcsolódó feladatok szakértői támogatását jelenti. 1. Információszerzés A Mobilitási Platform alapfeladata a tájékoztatás volt. Annak okán, hogy ezt a feladatot részben saját, részben külső információforrásokra támaszkodva hajtotta végre, az első folyamat az információszerzés volt. Saját információforrások: Az Online Pályázati Rendszer (OPR), amely a kifelé irányuló mobilitás, a Campus Hungary ösztöndíjak pályázataival kapcsolatos információk forrása. A Képzéskereső a Campus Hungary projekt (TÁMOP B/2) működése során került kifejlesztésre, amely a befelé irányuló mobilitást segítette. A projekt időszaka alatt megvalósult kutatások, szakértői tanulmányok, illetve ezek továbbvitelének, fejlesztésének kidolgozása, az intézmények támogatását célzó tevékenység módszertana. Külső információforrások: A kifelé irányuló mobilitás esetében, különösen a statisztikai adatszolgáltatás teljességének érdekében feltérképezték mindazon adatbázisokat és egyéb információforrásokat, amelyek jelenleg más szervezeteknél elérhetőek. A teljesség igénye nélkül ide tartozik az Erasmus, a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB), a Magyarországon is működő alapítványok (DAAD, ÖAD, KAS, Fullbright stb.) adatbázisai. Ezen információforrások számbavétele, az ott fellelhető információk elérésének módja, az adatoknak a Mobilitási Platform szolgáltatási portfóliójába illesztésének lehetősége a teljes körű folyamatmenedzsment részét képezte. A befelé irányuló mobilitás esetében az elsődleges információforrások a felsőoktatási intézmények voltak, amelyek különböző adatszolgáltatási kötelezettségüknek megfelelően jelentik a náluk tanuló külföldiek számát 73

75 és a képzésükre vonatkozó egyéb adatokat a felsőoktatási irányító szervei felé. A teljes körű folyamatmenedzsment során feltérképezték, hogy ezek az információk hol, milyen teljességben és aktualitással érhetők el, és milyen módon lehet ezeket illeszteni a Mobilitási Platform szolgáltatási portfóliójába. 2. Idegen nyelvű képzési portfólió A Mobilitási Platform tevékenységének sarkalatos pontja volt a magyar felsőoktatás egységes képviselete külföldön, annak magas minőségű idegen nyelvű képzési portfóliójának bemutatásával. A Campus Hungary Program életre hívta az Idegen nyelvű képzési portfólió szakmai bizottságot és biztosította annak működtetését a nemzetközi területet ismerő és a felsőoktatási képzésekben egyaránt jártas szakemberek részvételével. A Bizottság létrehozásának alapvető céljai voltak: a magyar felsőoktatási intézmények idegen nyelvű képzéskínálatának áttekintése, minőségi képzéskínálatának kialakítása, a képzéskínálattal kapcsolatos szakmai vélemények, iránymutatások megfogalmazása. A Bizottság tagjainak kiválasztása során fontos szempont volt a felsőoktatás szereplőinek (kormányzati, szakmai, intézményi) megfelelő képviselete. A Bizottság tagjainak száma nyolc fő volt, mindemellett az üléseken állandó meghívottak is részt vettek. Az Elnököt a Bizottság tagjai maguk választották meg. A Bizottság feladatai alapvetően a szakmai tanácsadás, háttéranyagok előkészítése, javaslatok, ajánlások megfogalmazása volt, valamint operatív feladatok ellátása az alábbiak szerint: A magyar felsőoktatási intézmények idegen nyelvű képzéskínálatának áttekintése, a képzéskínálattal kapcsolatos szakmai vélemények, javaslatok megfogalmazása. Az önköltséges külföldi diákok számára, főképp az egységes külföldi megjelenések alkalmával bemutatni kívánt minőségi idegen nyelvű képzési portfólió összeállításával kapcsolatos szakmai tanácsadás. A képzéskínálat minőségi és szakmai fejlesztésével kapcsolatos kérdések megvitatása, javaslatok megfogalmazása. A képzéskínálat (Study Finder) hatékonyabb népszerűsítésével, információszolgáltatással kapcsolatos szakmai kérdések megvitatása. Egyéb szakmai támogató tevékenység annak érdekében, hogy a hazánkba érkező önköltséges külföldi diákok számára minőségi idegen nyelvű képzéseket és minőségi szolgáltatásokat tudjon kínálni a magyar felsőoktatás. A magyar felsőoktatás nemzetköziesítési kérdéseit érintő egyéb szakmai témák megvitatása. Mivel a Campus Hungary Program kiemelt feladata volt a magyar felsőoktatás idegen nyelvű képzéseinek egységes, nemzeti szintű külföldi képvise- 74

76 lete magas minőségű képzési portfólióval, növelve a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességét és a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi hallgatók számát, a Program a Mobilitási Platform keretében a szakmai partnerekkel és a felsőoktatási intézményekkel összehangoltan koordinálta az egységes külföldi megjelenéseket. Az elmúlt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy megindult a közös gondolkodás a felsőoktatás szereplői között, az egységes megjelenésekkel nem csak a képzéskínálat népszerűsítése vált hatékonyabbá, de egymás idegen nyelvű képzéskínálatának, együttműködési lehetőségeinek jobb megismerése is homloktérbe került. Ez elengedhetetlen eleme annak a fejlesztési folyamatnak, mely a külföldiek számára elérhető képzéskínálat bővítését, nemzeti szintű harmonizációját célozza meg. A hangsúly a harmonizáció mellett a minőség javításán volt, ezért elengedhetetlenné vált, hogy megfelelő szakmai támogató tevékenység segítse a fenti célok megvalósítását. Egyre fokozottabb az idegen nyelvű képzések iránti érdeklődés is, melyben nagy szerepe van az egyre több országban elérhető Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Programnak és egyéb külföldi diákok számára elérhető ösztöndíj lehetőségeknek. 3. Kommunikáció A teljes körű folyamatmenedzsment részeként egycsatornás kommunikációs rendszer lett kialakítva, melyen keresztül a külföldi hallgatók egyszerűen és gyorsan kaphattak tájékoztatást, segítséget befelé irányuló mobilitásuk szervezéséhez. A Mobilitási Platform tevékenysége egyúttal a szaktárcának, a felsőoktatási intézményeknek és partnereknek is koordinációs, tájékoztatási segítséget nyújtott tevékenységeik még hatékonyabb megvalósításához, a külföldi hallgatók fogadásával és magyarországi képzésével kapcsolatos feladatokhoz. 4. Működés A Program egyik kiemelt feladata volt a Mobilitási Platform működési kereteinek véglegesítése, melynek részeként teljes körű folyamatmenedzsmentet alakítottak ki. A kidolgozás kapcsán pontosításra került: a felhasználói kör, a működés folyamatai, a működés infrastrukturális feltételei, az erőforrásigény, ide értve az emberi és technikai erőforrásokat egyaránt, a működés irányítási feladatai, az integráció lehetőségei. A augusztus 31-ig terjedő időszakban a projekt keretén belül biztosított volt mind az infrastruktúra, mind a működtetéshez szükséges emberi erőforrás is, ugyanakkor erre az időszakra hárultak a tervezési, folyamatszabályozási, irányítási feladatok, ide értve az informatikai rendszer esetle- 75

77 ges fejlesztési feladatait is. A Mobilitási Platform működési rendje és infrastruktúrája úgy került kialakításra, hogy a lehető legkisebb létszámmal, az informatikai rendszer további módosítása nélkül lehessen működtetni, gond nélkül integrálva bármely, egyébként a felsőoktatás nemzetköziesítésével foglalkozó hordozó szervezetbe. A fentiekből következik, hogy a Campus Hungary koordinátorok a jövőben is fontos szerepet töltenek majd be a projektben az információszolgáltatás és kommunikáció területén is. Forrás Simon Ágnes (2015): Képzési portfólió bizottság szakmai háttéranyag. Simon Ágnes Vas Beatrix (2015): A Campus Hungary TÁMOP B/2-11/ Mobilitási Platform. Összegzés Szakmai háttéranyag. 76

78 7. Campus Hungary a nagyvilágban A magyar felsőoktatási intézményeknek a nemzetközi piacon való elismertségükhöz tudatosan, stratégiai szinten szükséges foglalkozniuk a nemzetköziesítés kérdésével. A nemzetköziesítés az egyik kulcseleme az eredmények egymásra épülésének, fenntarthatóságának. A nemzetköziségnek az intézményi identitás részévé kell válnia. Ezt felismerve a Campus Hungary Program minden korábbinál átgondoltabban és hatékonyabban támogatta a hazai egyetemek és főiskolák nemzetközi tevékenységeit Intézmények támogatása A fentiek érdekében számos újdonság jelent meg a munkatársak számára kínált nemzetköziesítést támogató szolgáltatásokban. A Tempus Közalapítvány képzésein a nemzetköziesítés aktuális témáit dolgozták fel, mindezt újszerű oktatási módszerekkel, gyakorlatorientáltan a kiemelt témákat fókuszba állítva. Olyan elismerést hoztak létre a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjjal, amely a gyakorlatban is megvalósított tudásanyag fontosságát állítja a középpontba. A hazai felsőoktatás versenyképesebbé válásához járul hozzá a felsőoktatási intézmények nemzetközi tanúsítási eljárásának (auditjának) elvégzése. Az auditok célja a hazai felsőoktatási intézmények számára szakértői támogatás nyújtása a nemzetköziesítési folyamatok továbbfejlesztéséhez, az intézmények nemzetközi láthatóságának növeléséhez. A nemzetközi auditnak köszönhetően a felsőoktatási intézmények versenyelőnyre tehetnek szert, a nemzetközi fejlesztések tudatosabbá, az intézményre szabott fejlődési állomások és eredmények pedig átláthatóbbá válhatnak Tempus Közalapítvány felsőoktatási munkatársaknak, oktatóknak és doktoranduszoknak szóló négynapos képzései A Campus Hungary országos és konvergencia régiós projektek keretében felsőoktatási intézmények munkatársai számára bonyolított le összesen 48 képzést 2012, 2013 és 2014 folyamán, melyen 849 munkatárs és oktató vett részt 39 felsőoktatási intézményből. A képzések minőségét és hiánypótló jellegét jelzi, hogy a visszajelzések szerint a képzések átlagosan 90%-os elégedettségi szintet értek el, és a résztvevők 100%-a ajánlaná azt másoknak is. A Tempus Közalapítvány öt témában indította el képzéseit azzal a céllal, hogy ingyenes, rövid időtartamú, de intenzív alkalmakat nyújtson a felsőoktatási intézmények különböző területein dolgozó munkatársai, valamint oktatói és doktoranduszai számára. A 30 órás továbbképzések nemcsak az egyéni fejlődésre, hanem a magyar felsőoktatás nemzetközi szolgáltatásainak fejlesztésére irányultak. Az egy szakterületet képviselő vagy egy intézményben dolgozó munkatársak találkozása, valamint a közös tanulás élménye fontos tapasztalatként fogalmazódott meg a részvevők részéről. A Közalapítvány nem titkolt célja volt, hogy olyan alkalmakat teremtsen, ahol a tanulás mellett lehetőség van a szakmai kapcsolatok bővítésére, építésére, valamint a hasonló területen 77

79 dolgozók tapasztalatainak megosztására. A régiós alkalmakat megelőző és előkészítő trénerképzések párbeszédre adtak alkalmat a különböző régióból érkező szakértők között, hozzájárulva egy országos képzőhálózat kialakításához. Ennek köszönhetően vált lehetővé a felhalmozott tudás és tapasztalat megosztása a hat konvergencia régióban. A régiós képzéseken kiemelt hangsúlyt kaptak az újszerű oktatási módszerek. EU angol szaknyelvi képzés felsőoktatási intézmények tanulmányi vagy nemzetközi osztályán dolgozó munkatársak és oktatók, doktoranduszok számára A Tempus Közalapítvány a Campus Hungary Program keretében angol nyelvi kompetenciafejlesztő képzést szervezett, mely a résztvevőket elsősorban az uniós és felsőoktatási szaknyelv tudatos használatára készítette fel mind írásban, mind szóban. Cél volt, hogy a résztvevők a képzést követően a külföldi hallgatókkal, vendégekkel magabiztosan kommunikáljanak angol nyelven hivatalos és kötetlen szituációkban egyaránt. Az országos képzések a felsőoktatási intézmények munkatársai számára november és február között zajlottak. A hat konvergencia régióban régiónként egy alkalommal a tanulmányi, nemzetközi osztályokon dolgozó munkatársak és egy alkalommal az oktatók és doktoranduszok számára. A régiós képzések szeptember és december között valósultak meg. Interkulturális felkészítő kurzus és szenzitivitás tréning külföldi hallgatók fogadására felsőoktatási intézetek munkatársai számára A Tempus Közalapítvány a Campus Hungary Program keretében interaktív képzést szervezett, amely olyan készségek és képességek kialakítását, elmélyítését tette lehetővé, melyek segítik a felsőoktatásban dolgozó munkatársakat a külföldi hallgatók magyarországi integrációjában, valamint elméleti ismereteken és gyakorlati, úgynevezett sajátélményen keresztül szenzitivitást alakítanak ki a kulturális, szocializációs és egyéb különbözőségekkel, sajátosságokkal kapcsolatban. Célcsoport: Azoknak a felsőoktatásban dolgozó oktatóknak, doktoranduszoknak és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársaknak szólt a képzés, akik munkájuk során rendszeres kapcsolatban állnak külföldi hallgatókkal. Az országos projekt keretében megvalósuló képzéseket a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói tartották. Az országos projekt keretében négy képzés valósult meg március és augusztus között. Konvergencia régiónként 1-1, összesen hat képzés valósult meg, melyek január és június között zajlottak. Nemzetközi felsőoktatási marketingképzés A Tempus Közalapítvány a Campus Hungary Program keretében hatékony elméleti és gyakorlati tudást nyújtó, jó gyakorlatokat bemutató képzést szervezett felsőoktatási nemzetközi marketing témában. A kurzus során a résztvevők megismerkedhettek a felsőoktatást érintő nemzetközi trendekkel, képessé váltak intézményük nemzetközi marketing stratégiájának kidolgozá- 78

80 sában való közreműködésre, illetve annak gyakorlati alkalmazására az intézmény nemzetköziesítése és a külföldi hallgatók számának növelése céljából. Célcsoport: A felsőoktatási intézmények nemzetközi marketing tevékenységében érintett munkatársai. Az országos képzéseket a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatói tartották. Az országos projekt keretében négy képzés valósult meg több mint 80 fő részvételével 2013 júniusában, októberében és novemberében, valamint 2014 januárjában. A konvergencia régiós képzések keretében régiónként 1-1, 2014-ben összesen hat képzés valósult meg. Honlapkezelési és honlapfejlesztési ismeretek felsőoktatási intézmények munkatársai számára A Tempus Közalapítvány a Campus Hungary Program keretében képzést szervezett, melyen a résztvevők olyan web-ergonómiai készségeket sajátíthattak el, melyek segítségével a hazai felsőoktatási intézmények nemzetközi honlapjait naprakésszé, könnyen kezelhetővé és kereshetővé tudják alakítani. Cél volt, hogy a hazai oktatásban érdekelt külföldi hallgatók releváns információkhoz jussanak, ezzel is szolgálva a külföldi hallgatók toborzását az egyetem által kínált idegen nyelvű programokra és kurzusokra, elősegítve a felsőoktatási intézmény nemzetköziesedését. Célcsoport: A képzés azoknak a felsőoktatásban dolgozó munkatársaknak szólt, akik az intézmény, kar vagy tanszék nemzetközi honlapjának tartalmáért feleltek. Mind az országos képzéseket, mind a regionális képzéseket az ELTE-SOFT Nonprofit Kft. munkatársai tartották. Az országos projekt keretében összesen négy képzés valósult meg szeptember és január között. A konvergencia régiókban 1-1 képzés, tehát összesen hat képzés valósult meg, melyek november és július között zajlottak. Felsőoktatási-mobilitási-esélyegyenlőségi angol szaknyelvi képzések A Tempus Közalapítvány a Campus Hungary Program keretében, a fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatási programokban való részvételének, kimenő és bejövő mobilitásának elősegítése érdekében a magyar felsőoktatási intézmények esélyegyenlőségi/fogyatékosügyi, illetve nemzetközi mobilitásért felelős koordinátorai, valamint oktatói számára angol szaknyelvi, szakmai képzéseket szervezett december és január folyamán. A kurzusok két nyelvi szinten, azonos tematikával valósultak meg. A kurzusok során a felsőoktatási, mobilitási, esélyegyenlőségi angol szaknyelv és szakmai tartalom mellett, sor került a fogyatékossággal élők helyzetének szimulálására, egyes segédeszközeinek kipróbálására, valamint alkalom nyílt életszerű helyzetek átélésére, külföldi mobilitásban már részt vett fogyatékossággal élő hallgatókkal való beszélgetésre is. A képzés tananyagának kidolgozását és az oktatási tevékenységet az EU angol és felsőoktatási szaknyelvi képzéseket sikerrel lefolytató Kolumbusz 92 Oktatásszervező és Kulturális Bt., valamint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatói, illetve esélyegyenlőségi koordinátora végezték. 79

81 A kurzus látens igényt próbált kielégíteni a felsőoktatásban. Az első kurzusok sikerességét a résztvevők pozitív visszajelzései is tükrözik Felsőoktatási munkatársaknak szóló egynapos szakmai képzések További felsőoktatási intézmények számára kulcsfontosságú témát dolgozott fel a Tempus Közalapítvány a 2014 tavaszán kezdődött egynapos szakmai műhelysorozatának segítségével Nemzetközileg versenyképes oktatási módszerek a felsőoktatásban címmel. A Campus Hungary Program keretében megvalósuló, korszerű, IKT (Infokommunikációs Technológia) támogatott oktatás és tanulásszervezési módszereket bemutató rendezvények célja a felsőoktatási intézmények oktatási színvonalának növelése, versenyképességének fejlesztése, nemzetközi jelenlétének és a globális felsőoktatási piacon való aktív részvételének elősegítése volt. A Tempus Közalapítvány a Campus Hungary Program keretében egynapos szakmai műhelyeket szervezett, amelyek elsődleges célja az volt, hogy felkészítse az oktatókat a nemzetközi hallgatók által látogatott képzések kidolgozására és megtartására (kimenet alapján történő oktatásszervezés, módszerek, értékelés stb.). Ezen felül a képzés támpontot nyújtott a digitális nemzedék hatékony tanulási környezetének kialakításához, segítette az eligazodást a modern tanítási-tanulási folyamatok pedagógiaipszichológiai dimenzióiban, valamint bemutatta a legújabb elektronikus tanulásszervezési módszereket. Célcsoport: A képzés azoknak az oktatóknak szólt, akik a felsőoktatásban dolgoznak, és érdekeltek az oktatási módszerek modernizálásában, hatékonyságának növelésében. Az országos projekt keretében hét egynapos műhely valósult meg. Korszerű tanulásszervezési módszerek március 25-én sikeresen lezajlott a felsőoktatás nemzetköziesedése, nemzetközi láthatóság növelése, a versenyképesség, az oktatási minőségés szolgáltatásfejlesztésének elősegítése érdekében, a Campus Hungary és a TANDEM program keretében szervezett Nemzetközileg versenyképes tanulásszervezés a felsőoktatásban című szakmai műhelysorozat 1. műhelye Korszerű tanulásszervezési módszerek címmel. A műhelyen a résztvevők előadást hallhattak arról, hogy miért szükséges és hasznos az IKT eszközök alkalmazása a felsőoktatási gyakorlatban, azaz hogyan könnyíthetik meg és tehetik hatékonyabbá a tanulást ezen eszközök használatával. A szekciókban az érdeklődők megismerhették többek között a mikrotartalmak készítésének módszertanát, vagy a Critical movie módszer alkalmazásának tapasztalatit, de láthattak jó példát a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projektmódszer vagy a kooperatív technikák sikeres alkalmazására is. A műhely ideje alatt à la carte, személyre szabott konzultáción is részt vehettek az érdeklődők a témában. IKT eszközök innovatív alkalmazása a felsőoktatásban április 8-án sikeresen lezajlott a felsőoktatás nemzetköziesedése, nemzetközi láthatóság növelése, a versenyképesség, az oktatási minő- 80

82 ség- és szolgáltatásfejlesztésének elősegítése érdekében, a Campus Hungary és a TANDEM program keretében szervezett Nemzetközileg versenyképes tanulásszervezés a felsőoktatásban című szakmai műhelysorozat 2. szakmai műhelye IKT eszközök innovatív alkalmazása a felsőoktatásban címmel. A műhelyen a résztvevők megismerhettek néhány hozzáférhető és mindenki által könnyen elsajátítható programot és alkalmazást, amelyek használatával a felsőoktatási intézmények oktatói interaktív, közösségi és motiváló oktatási-tanulási környezetet tudnak kialakítani. Arról is szó esett, hogy milyen programok és módszerek alkalmazhatók a speciális igényű hallgatók esetében. A gyakorlati műhelyek során a résztvevők a feleltetést, értékelést támogató IKT alkalmazásokról és a webináriumok szervezéséhez szükséges programokról hallhattak. A műhely ideje alatt à la carte, személyre szabott konzultáción is részt vehettek az érdeklődők. Intézményi és oktatói digitális portfólió, tudománymenedzsment május 13-án került sor a felsőoktatás nemzetköziesedése, nemzetközi láthatóság növelése, a versenyképesség, az oktatási minőség- és szolgáltatásfejlesztésének elősegítése érdekében, a Campus Hungary Program keretében Nemzetközileg versenyképes tanulásszervezés a felsőoktatásban című szakmai műhelysorozat 3. szakmai műhelyére E-portfólió a felsőoktatásban címmel. A műhelyen plenáris előadások keretében a résztvevők képet kaphattak az intézményi, oktatói és hallgatói digitális portfólió alkalmazásának előnyeiről, lehetőségeiről, találkozhattak intézményi jó gyakorlatokkal az intézmény és az oktatók szemszögéből. Sor került egy kerekasztal megbeszélésre is a meghívott szakértők részvételével. A délutáni szekciókban alkalom nyílt a különböző programok, alkalmazások kipróbálására és saját e-portfólió létrehozására. E-learning, MOOCs jó gyakorlatok a felsőoktatásban június 3-án került sor a felsőoktatás nemzetköziesedése, nemzetközi láthatóság növelése, a versenyképesség, az oktatási minőség- és szolgáltatásfejlesztésének elősegítése érdekében, a Campus Hungary Program keretében szervezett Nemzetközileg versenyképes tanulásszervezés a felsőoktatásban című szakmai műhelysorozat 4. szakmai műhelyére E-learning, MOOCs szakmai műhely címmel. A műhely első részében az E-learning és MOOC (Massive Open Online Course) aktuális kérdéseit feltáró előadásra és az azokat megvitató szakmai vitafórumra került sor. A második szakaszban egy magyar részvétellel megvalósuló nemzetközi MOOC jó gyakorlat bemutatót és egy MOOC szakértői kerekasztal-beszélgetést hallgathattak meg a résztvevők. A délutáni szekciókban az e-learning tananyagfejlesztés módszertani tapasztalatairól, kurzusfelület-szerkesztésről, oktatási adatbányászatról, valamint az open badge-ről hallhattak az érdeklődők. 81

83 Felsőoktatás-módszertani online nyílt kurzus és offline szakmai műhelyek a Tempus Közalapítvány és az Eszterházy Károly Főiskola közös szervezésében Nemzetközileg versenyképes oktatásszervezés a felsőoktatásban címmel folytatódott a TKA-EKF Felsőoktatás-módszertani online nyílt kurzus és szakmai műhelysorozat 2014 novemberében-decemberében. Az online nyílt kurzus keretében három innovatív oktatási módszer tükrözött osztályterem, gamification/játékosítás, digitális történetmesélés elméletét és gyakorlatát ismerhették meg a résztvevők online előadások, online konzultációk és három offline szakmai műhely során. A kurzus szakmai tanácsadói és szakmai főszervezői Ollé János az Eszterházy Károly Főiskola és Lévai Dóra az ELTE PPK oktatói voltak Szakmai műhelyek (PLA) szakértőknek, felsőoktatási munkatársaknak A Tempus Közalapítvány a Campus Hungary Program keretében az alábbi témákban szakmai műhelyeket, Peer Learning Activity-t (PLA) szervezett szakértők és felsőoktatási munkatársak számára. Az interaktív műhelyek a közös gondolkodást és tudásmegosztást helyezték fókuszba. Nemzetköziesítési PLA A közös gondolkodáson és tudásmegosztáson alapuló interaktív szeminárium elsődleges célja a hazai felsőoktatási intézetek nemzetköziesítési dimenzióinak meghatározása volt, az egyes intézmények motivációinak megértése, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése. A PLA-t követően valósult meg a Campus Hungary projekt keretében 10 hazai felsőoktatási intézmény nemzetköziesítési auditja, ezzel segítve az intézményeket a nemzetköziesítés továbbfejlesztésében. A műhely olyan szakértőknek szólt, akik a felsőoktatás minőségbiztosításával, nemzetköziesítésével kapcsolatos tapasztalattal rendelkeztek, valamint jártasak a felsőoktatás modernizációjával kapcsolatos pályázatok területén. Közös képzések PLA A kétnapos szakértői műhely témája közös képzések indítása, fenntartása, és azok minőségének biztosítása volt. A műhelyen a témában járatos és érdekelt hazai és nemzetközi szakértők osztották meg egymással tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, a nehézségeket és a megoldási lehetőségeket. A műhely célja a kölcsönös tudásmegosztáson alapuló közös gondolkodás volt, melynek eredményeképpen a résztvevők minőségében és mennyiségében is elegendő információval és tudással rendelkeztek a közös képzési programok elindításához és működtetéséhez, amivel hozzájárulnak intézményük nemzetközi pozíciójának megerősítéséhez. A műhely olyan szakértőknek szólt, akik közös képzésekkel kapcsolatos nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. ECTS PLA A felsőoktatás nemzetköziesítésének egyik kulcsfontosságú dimenziója az ECTS kreditrendszer. Az ECTS kreditrendszer felsőoktatásban történő hasz- 82

84 nálatáról, az ECTS tanulást és tanítást, valamint a képzési programok menedzsmentjének minőségét befolyásoló szerepéről folyt szakértői tapasztalatcsere nemzetközi szakemberek bevonásával. A műhely olyan szakértőknek szólt, akik az ECTS kreditrendszer alkalmazásával valamint a felsőoktatás minőségfejlesztésével kapcsolatos tapasztalattal rendelkeztek. A Tempus Közalapítvány a szakmai műhelyt követően egynapos ECTS gyakorlati tréningeket szervezett a hat konvergencia régióban az eredmények gyakorlatba való átültetése érdekében. A konvergencia régiós képzések célcsoportját a felsőoktatási intézmények dolgozói jelentették. Minőségmenedzsment PLA A hazai felsőoktatás külső és belső minőségének biztosításával foglalkozó szakértői műhelyen a témában járatos és érdekelt hazai és nemzetközi szakértők tematikus és facilitált csoportmunkák keretében osztották meg egymással tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, a nehézségeket és megoldási lehetőségeket. A rendezvény célja a képzési programokat, a hallgatókat, az oktatókat és az adminisztratív munkatársakat érintő belső és külső minőségbiztosítási kérdések áttekintése, továbbá a Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) hazai relevanciájának és adaptálási lehetőségeinek meghatározása. A műhelyen hazai felsőoktatási intézmények, az Oktatási Hivatal, a Magyar Akkreditációs Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatási Államtitkársága és a Magyar Rektori Konferencia minőségbiztosítással foglalkozó szakértői mellett az Európai Bizottság és a European Quality Assurance Register for Higher Education képviselői vettek részt. Újszerű oktatási módszerek PLA Több mint 50 résztvevővel sikeresen lezajlott az Innovatív oktatási módszerek című szakmai műhelysorozat, melynek kiinduló állomásán szakértői közreműködéssel megtörtént a további műhelyek koncepciójának felvázolása is. Cél a felsőoktatás nemzetköziesítése, a nemzetközi láthatóság növelése, a versenyképesség, az oktatás minőség- és szolgáltatásfejlesztésének elősegítése. A műhelyek fókusztémái: Korszerű oktatásszervezési módszerek, intézményi és oktatói digitális portfólió, tudománymenedzsment, IKT eszközök innovatív alkalmazásának módszertana a felsőoktatásban, E-learning, MOOCs jó gyakorlatok módszertana a felsőoktatásban. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban Idegen nyelvű képzések PLA A PLA célja az volt, hogy hazai és külföldi szakértők bevonásával, kölcsönös tudásmegosztáson alapuló közös gondolkodás során feltárják, hogy az idegen nyelven folyó képzések minőségének fejlesztése milyen szempontok figyelembe vételét és alkalmazását teszi szükségessé a képzőintézményekben. A PLA során az alábbi négy témát dolgozták fel a megjelent szakemberek: Nemzetközi oktatási környezet és a képzés, oktatás, tanulás nemzetközi világa. 83

85 Az idegen nyelven folyó képzések adminisztrációja, valamint a hallgatói támogatás speciális formái. Idegen nyelvű képzések fejlesztése, beágyazása és működtetése, kihívásai és buktatói. Az idegen nyelven folyó képzések minőségbiztosítása Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj A Tempus Közalapítvány 2014-ben hirdette meg első ízben a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjat. A díjjal a nemzetköziesítés terén munkatársi kezdeményezéssel, intézményi szinten elért eredmények elismerését, a kifejlesztett jó gyakorlatok megismerését kívánta elősegíteni. A díjfelhívás a Tempus Közalapítvány által szervezett, a Campus Hungary Program keretében megvalósult képzések résztvevőit kívánta ösztönözni arra, hogy a képzés tananyaga és a szakmai műhelymunkán elhangzott ismeretek, módszerek, esettanulmányok alapján hasznosítsák a tananyagban szereplő ötleteket, javaslatokat az intézményük számára; és egyben a résztvevők által megvalósított jó példákat szélesebb körben megismerhetővé és alkalmazhatóvá tegyék, így hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és szolgáltatásfejlesztéséhez. A 2014-es év díjazottjainak listáját a 6. számú melléklet tartalmazza Nemzetközi tanúsítási eljárás A Tempus Közalapítvány a Campus Hungary Program keretében hazai és nemzetközi szakértőkből álló csapat közreműködésével magyarországi felsőoktatási intézmények auditját végezte el. A nemzetközi aktivitás értékelésének célja, hogy a hazai felsőoktatási intézmények számára szakértői támogatást nyújtson a nemzetköziesítési folyamatok továbbfejlesztéséhez. Az önértékelésen alapuló auditok hosszú távon és közvetetten a hazai felsőoktatási intézmények nemzetközi láthatóságát növelik, mellyel közvetlenül is hozzájárulnak a hazai felsőoktatás versenyképesebbé válásához. Az eljárás célja volt, hogy olyan eszközt adjon az intézményvezetők kezébe, ami alapján el tudják helyezni a saját egyetemüket vagy főiskolájukat a nemzetközi színtéren. Hiszen egy intézmény akkor tudja sikeresen magára vonni a nemzetközi figyelmet, ha az önképe hiteles, minőségi tanulási-tanítási és K+F környezetet tud teremteni, és ezt magabiztosan be is tudja mutatni. A kezdeményezés Magyarországon egyedülálló, ilyen részletekbe menő és összetett módszertanon alapuló értékelés korábban nem létezett a hazai egyetemek és főiskolák nemzetközi tevékenységeinek támogatására. Az auditokon részt vevő intézmények: Budapesti Gazdasági Főiskola, Debreceni Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Miskolci Egyetem, Moholy- Nagy Művészeti Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem Események A Campus Hungary Program keretében számos olyan konferencia, fórum, szakmai kiállítás és műhely került megrendezésre, melynek célja a felső- 84

86 oktatási dolgozók tájékoztatása, illetve bevonása a nemzetköziesítés feladataiba, a célok megvalósításába, továbbá a bejövő hallgatók tájékoztatása, az idegen nyelvű képzések népszerűsítése, a mobilitás növelése Felsőoktatási munkatársak számára rendezett nemzetköziesítést szolgáló hazai események A felsőoktatási munkatársak számos hazai rendezvényen vehettek részt, amely a nemzetköziesítés témaköréről szólt. Ideértve a felsőoktatási intézmények, illetve a megvalósító szervezetek által szervezett rendezvényeket, konferenciákat is. A Campus Hungary intézményi koordinátorok számára a Tempus Közalapítvány zártkörű információs napokat szervezett, ahol az ösztöndíjakról, a Campus Hungary projektek előrehaladásáról első kézből értesülhettek a felsőoktatási intézmények képviselői. Konferenciák, fórumok: PHD konferencia, Debreceni Egyetem, február 8. Mandulavirágzási Tudományos Napok, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, február XIII. Országos Diplomataképző Konferencia és Külügyes Találkozó, Győr, március 4. PTE Kutatói Fórum, Pécs, október 4. VII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl című konferencia, Kaposvár, október 11. Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Siófok, november 08. Horizont 2020 Információs Nap, Pécs, január 14. Tavaszi Szél 2014 Konferencia, Debrecen, március 21. A tehetség a jövőnk! Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, április 3. XIII. Felsőoktatási Média Konferencia, Budapest, április 28. Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Konferencia, Pécs, május 6. (Campus Hungary Program keretében, szervező: Tempus Közalapítvány) Egy Európai Tehetségsegítő Hálózat felé nemzetközi konferencia és Európai Tehetségnap, Budapest, május 8. Dialógus konferencia együttélés-konfliktus-kulturális párbeszéd-fejlesztés, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, május 16. MPPC Workshop, Gödöllő, Szent István Egyetem, május 21. Balassi Intézet külföldi magyar intézetek igazgatóinak találkozója, Budapest, július 8. Nemzeti Kiválóság Országos Program zárórendezvény, Budapest, szeptember 18. Európai Együttműködés napja a FEEK-en, Pécs, szeptember 18. Kreativitás és mobilitás, TÁMOP B/1 zárórendezvény, Budapest, október 8. 85

87 Horizont 2020, Pécs, október 28. A Magyar felsőoktatás nemzetköziesítése szakmai konferencia a Campus Hungary TÁMOP B/1-11/ projekt intézményfejlesztést célzó eredményeiről, TKA, Budapest, január 15. Nemzetköziesítést szolgáló rendezvények: Nazareth College tanulmányútja, Pécs, március 14. Erasmus Intensive Programme, Pécs, április 15. Aix Marseille Egyetem diákjainak tanulmányútja, Pécs, május 15. Shanghaj Felsőoktatási Fórum, Budapest, június 13. ICWIP Pécs, július 5. Nemzetköziesítés 2014 Nemzetközi képzés- és marketingfejlesztési workshop, Szeged, január 13. Magyar Felsőoktatás Nemzetköziesítés, Budapest, január 29. Chines Higher Education Fair 2014, Budapest, szeptember 24. Workshop a közös képzések promóciójáról, Budapest, október 10. Campus Hungary Koordinátori Találkozó (szervező: Tempus Közalapítvány): Campus Hungary Koordinátori Találkozó, Eger, október 17. Campus Hungary Koordinátori Találkozó, Budapest, TKA, június 27. Campus Hungary Koordinátori Találkozó, Kecskemét, november 20. Campus Hungary Koordinátori Találkozó, Pécs, május 7. Campus Hungary Koordinátori Találkozó, Budapest, október 9. Felsőoktatási intézmények és cégek együttműködését célzó tevékenységek (szervező: Tempus Közalapítvány): A kooperatív/duális képzés, mint a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének lehetséges eszköze, szakmai műhely, Budapest, június 19. Üzlet és felsőoktatás a 21. században versenyelőny a nemzetközi felsőoktatási együttműködések révén, konferencia, Budapest, november 12. Tempus Üzleti Kávéház, téma a külföldi szakmai gyakorlatos hallgatók fogadása, Budapest, május 14. HEInnovate szakmai műhely a felsőoktatási intézmények vállalkozókészségéről, Budapest, június Campus Hungary nemzetközi megjelenések A Campus Hungary Program kiemelt törekvése volt, hogy jelentősen növelje a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók számát, és a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességét. Ennek érdekében számos külföldi oktatási vásáron, a keleti nyitás jegyében főként ázsiai országokban népszerűsítette a hazai intézmények idegen nyelvű képzéseit. További célul 86

88 18. ábra: Campus Hungary a világ körül Forrás: Simon Ágnes (2015): Campus Hungary Programtájékoztató. ALUMNI rendszerek a nemzetköziesítés szolgálatában. ALUMNI Találkozó és Ösztöndíjas Fórum. Prezentáció. Szeged, április 15. tűzte ki, hogy elmélyítse, illetve kiterjessze a magyar és a külföldi felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatokat, segítse azok nemzetköziesítési folyamatait. A Campus Hungary a magyar felsőoktatási intézményekkel együttműködésben számos nemzetközi oktatási vásáron és roadshow-on vett részt 2012 óta, olyan országokban, mint Vietnam, India, Indonézia, Kína, Japán, Törökország, Oroszország, Kazahsztán, Lengyelország, Csehország, Amerikai Egyesült Államok, Kolumbia, Azerbajdzsán, Dél-Korea, Hong Kong, Jordánia. (18. ábra) A rendezvények célja az volt, hogy a diákok széles körben értesüljenek a magyar felsőoktatás által kínált lehetőségekről, megismerjék a felsőoktatási intézményeket, valamint azok képzéseit. A projekt emellett elősegítette az intézmények partnerkeresését, emellett ösztönözte a felsőoktatási és kutatási együttműködések beindítását. A bemutatkozási lehetőségek segítséget nyújtottak abban, hogy a magyar felsőoktatás egyre növekvő számban csábítsa a külföldi diákokat hazánk- 87

89 ba, ahol angolul és egyéb idegen nyelveken folytathatnak tanulmányokat, versenyképes, világszerte elismert diplomát szerezhetnek kedvező tandíjak és megélhetési költségek mellett rendkívül befogadó és barátságos környezetben. A keleti országokban jellemzően nagyon magas a fiatalok aránya, a tizenévesek a lakosság nagy százalékát jelentik az EU-átlaghoz képest. Ezért várhatóan évről évre nagyszámú diák felvételizik majd felsőoktatási intézményekbe, ám a helyi egyetemek a felvételizők csupán bizonyos százalékának biztosítanak férőhelyeket. A diákok körében ezért is nagy az érdeklődés a külföldi képzések iránt. A dinamikusan fejlődő gazdaságok nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra, így a diákok külföldön folytatott tanulmányaira is. A vásárokon résztvevők, érdeklődők nagy száma is azt jelzi, hogy Ázsiában igen nagy a mobilitási kedv Európa, azon belül Magyarország irányába is, illetve hogy a magyarországi felsőoktatás színvonala és minősége továbbra is vonzó a külföldi diákok számára. További hosszú távú kapcsolatok megalapozását célozta meg az első nagyobb létszámú dél-amerikai megjelenés is a Campus Hungary Program keretében. A felsőoktatási piac és a hallgatói, valamint intézményi igények megismerése jelentette az első lépést, mely hazai utánkövetési munkával folytatódott. A tapasztalatok és nagyszámú érdeklődő egyértelműen a folytatás szükségessége és lehetősége felé mutattak. Eredményes, előremutató szakmai együttműködések, komoly tárgyalások indultak el a látogatások során. Hallgatói vásárok, szakmai konferenciák, intézménylátogatások, kapcsolatépítő találkozók számos program keretében kaptak lehetőséget a magyar felsőoktatási intézmények a kapcsolatépítésre és a hallgatótoborzásra. A megjelenés célja volt egyrészt a felsőoktatási kapcsolatok feltérképezése és elindítása a latin-amerikai térséggel együttműködésben, másrészt a spanyol és portugál ajkú, Európában angolul tanulni szándékozó hallgatók megnyerése, kutatási együttműködések, doktori iskolák számára közös képzési programok kidolgozása. A BMI (Business Marketing International Limited) nemzetközi szervezet Dél-Amerikában szervez nemzetközi hallgatói vásárokat és szakmai találkozókat évtizedek óta. A DAAD és a Campus France kezdeményezésére vált szervezőjévé Dél-Amerika két legnagyobb felsőoktatási piacán, Kolumbiában és Brazíliában, olyan hallgatóknak szóló nemzetközi vásároknak, amelyek kimondottan európai intézményeknek kínálnak lehetőséget a helyi hallgatókkal való találkozásra. Az alábbi nemzetközi megjelenések a Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány szervezésében zajlottak. Nemzetközi megjelenések: Pop Up Hungary felsőoktatási roadshow (Xi an és Yinchuan, Kína), május 5-8. (Balassi Intézet) EHEF oktatási vásár (Tokió, Japán), május (Balassi Intézet) EAIE Konferencia és Vásár (Isztambul, Törökország), szeptember (Balassi Intézet és Tempus Közalapítvány) 88

90 Nemzetközi Oktatási és Karrier Expó (Baku, Azerbajdzsán), október 4-6. (Balassi Intézet) Európai Felsőoktatási Vásár (Jakarta, Indonézia), október (Tempus Közalapítvány) Study in Europe, Oroszország (Jekatyerinburg, Perm) október , 20. (Balassi Intézet) a2 Nemzetközi Oktatási Vásár, Törökország (Ankara és Izmir, Isztambul), február 27. március 6. (Balassi Intézet) 21. Nemzetközi Oktatási Vásár (Varsó, Lengyelország), március 6-8. (Balassi Intézet) Közép-ázsiai és közép-európai felsőoktatási vásár (Almati, Kazahsztán), március (Tempus Közalapítvány) a2 Nemzetközi Oktatási Vásár, Kazahsztán (Almaty), március 16. (Tempus Közalapítvány) APAIE (Asia-Pacific Association for International Education) konferencia (Szöul, Dél-Korea), március (Tempus Közalapítvány) 2. Pop Up Hungary roadshow (Sanghaj, Hangzou Suzhou és Yazhou, Kína), április (Balassi Intézet) EHEF oktatási vásár (Tokió, Japán), május (Balassi Intézet) NAFSA (Association of International Educators) konferencia és oktatási vásár (San Diego, USA), május (Tempus Közalapítvány) Hidak létesítése a kontinensek között nemzetközi konferencia és oktatási vásár (Jekatyerinburg, Oroszország), június 2-6. (Balassi Intézet) Korea Study Abroad Fair 2014 (Busan és Szöul, Koreai Köztársaság), szeptember (Balassi Intézet) EAIE (European Association for International Education) Konferencia és Vásár (Prága, Csehország), szeptember (Balassi Intézet) II. Indonéz-Magyar Felsőoktatási Fórum (IHEF) (Jakarta, Indonézia), november 7. (Tempus Közalapítvány) EHEF Indonesia 2014 (Jakarta-Surabaya-Makassar, Indonézia), november (Tempus Közalapítvány) EHEF (European Higher Education Fair) Vietnam 2014 (Hanoi, Vietnam), november (Balassi Intézet) I. Vietnami-magyar Rektori Konferencia (Hanoi, Vietnam), november (Balassi Intézet és Tempus Közalapítvány) Europosgrados Colombia 2014 Kiállítás (Bogotá, Kolumbia), november (Tempus Közalapítvány) Szakmai workshop a kolumbiai akkreditációs ügynökséggel (Bogotá, Kolumbia), november 24. (Tempus Közalapítvány) Latin-American and Caribbean Higher Education Conference (LACHEC) (Bucaramanga, Kolumbia), november (Tempus Közalapítvány) 89

91 EuroPós Brazil 2014 (Sao Paulo, Brazília), november (Tempus Közalapítvány) EHEF (European Higher Education Fair) India 2014 (Újdelhi, Bangalore és Kalkutta, India), november 30. -december 5. (Balassi Intézet) HKTDC Education & Careers Expo 2015 (Hongkong) február 5-8. (Balassi Intézet) Második Nemzetközi Felsőoktatási Konferencia és Kiállítás 2015 (Amman, Jordánia), március 4-5. (Balassi Intézet) a2 Nemzetközi Oktatási Vásár (Isztambul és Ankara, Törökország), március (Balassi Intézet) A pekingi Magyar Intézet által szervezett magyar felsőoktatást népszerűsítő kiállítás (Peking, Kína), március (Tempus Közalapítvány) APAIE (Asia-Pacific Association for International Education) konferencia (Peking, Kína), március (Tempus Közalapítvány) a2 Azerbaijan Educational Fair (Baku, Azerbajdzsán) április között (Tempus Közalapítvány) Intézménylátogatás (Belo Horizonte, Brazília), FAUBAI Nemzetközi Oktatási Konferencia (Cuiabà, Brazília), április (Balassi Intézet) Oktatási és Karrier Napok (Macedónia, Szkopje), május 7 9. (Balassi Intézet) Pop Up Hungary 3, Felsőoktatási Roadshow (Chongqing és Chengdu, Kína), május (Balassi Intézet) European Higher Education Fair in Japan (Tokió, Japán), május (Balassi Intézet) NAFSA (Association of International Educators) konferencia és oktatási vásár (Boston, USA), május (Tempus Közalapítvány) Magyar Felsőoktatási Roadshow (Szarajevó, Bosznia-Hercegovina és Belgrád, Szerbia), június 1 4. (Balassi Intézet) A nemzetköziesítés tekintetében kiemelt eseményekről további részletes tájékoztatás a 7. számú mellékletben található Kiadványok A Campus Hungary Program népszerűsítő, tájékoztató kiadványai a világ számos nyelvén mutatják be a magyar felsőoktatást, továbbá segítik a hazai felsőoktatási intézmények kollégáinak munkáját Idegen nyelvű, a bejövő hallgatói és kutatói mobilitást ösztönző kiadványok Az idegen nyelvű kiadványok a bejövő hallgatói és kutatói mobilitás ösztönzését, az érdeklődök megszólítását és széleskörű tájékoztatását célozták meg. Magyarországot és a felsőoktatás tudományos eredményeit állították 90

92 a középpontba, átlátható formában közvetítették a kínált szolgáltatásokat és a felsőoktatási képzéskínálatot az érdeklődők részére (19. ábra). 19. ábra: Campus Compass for Hungarian Higher Education, Study in Hungary és a Users Guide to Hungary 2015/2016. című kiadványok Forrás: Tempus Közalapítvány kiadványai: Forrás: Campus Hungary Programme publications: Campus Compass for Hungarian Higher Education (Balassi Intézet kiadványa) Célcsoport: nemzetközi hallgatók és a magyar felsőoktatásba belépők, valamint az őket befolyásoló környezet, intézmények számára. Cél: a bejövő hallgatói mobilitás ösztönzése, a felsőoktatási intézmények régiós lebontásban való átláthatóvá tétele, a felsőoktatási intézmények bemutatása, további kontaktinformációk elérésének biztosítása. A hat nyelven megjelent (angol, kínai, orosz, arab, viet, török) 28 oldalas brosúra a magyar felsőoktatási intézményeket régiós struktúrában lebontva mutatja be. Rövid általános és tájékoztató bemutatkozás után 39 felsőoktatási intézmény következik a hét régió alá sorolva, majd a kiadvány végén egy áttekintő táblázat segít eligazodni, hogy mely intézmény milyen nyelven, milyen képzési szinten és tudományágban kínál képzéseket. A kiadványban magyar felsőoktatás általános bemutatása visszanyúlik egészen az első magyar egyetemig, majd az elmúlt két évtized felsőoktatási expanziójával folytatva tér át a jelenre, ahol is a folyamatos fejlesztések és a még több nemzetközi hallgató oktatásba való bevonása jelenik meg célként. A külföldi hallgatók számára is átláthatóvá teszi a képzési struktúrát. Kiemeli, hogy a magyar képzési rendszer megfelel az európai struktúrának (BA/BSc, MA/MSc, PhD/DLA), valamint speciális esetekben a hagyományos 10 és 12 szemeszteres képzés is megtalálható (például jog és orvosi diploma esetében). A képzések struktúrája mellett felhívják a figyelmet arra 91

93 is, hogy a BA és MA képzés egyaránt versenyképes a munkaerőpiacon, a magyar diplomák világszerte magas presztízzsel rendelkeznek. A Campus Hungary Program rövid bemutatása után a Képzéskereső ismertetése következik, mely egyedülálló módon több mint 500 Magyarországon folyó idegen nyelvű képzés között nyújt keresési lehetőséget. Magyarország régiós tagoltságát, a földrajzi elhelyezkedés átláthatóságát térképpel segítik a tájékozódók számára. Az egyes régiók rövid jellemzésénél kiemelik a látogatók számára különleges, érdeklődést keltő sajátosságokat. Mind a kultúra, vendéglátás, szórakozás, természeti kincs, történelmi emlékek, mind a fesztiválok említésre kerülnek. A felsőoktatási intézmények neve mellett minden esetben logó segíti a könnyebb beazonosítást és tájékozódást. Ehhez járulnak hozzá a további információkat adó linkek, QR-kódok, kontaktinformációk és közösségi elérhetőségek. A rövid bemutatkozás tartalmazza az intézmény szlogenjét, legfontosabb jellemzőit és hívószavait. Majd táblázatos formában az idegen nyelvű képzések felsorolásai következnek. Study in Hungary (Balassi Intézet kiadványa) Célcsoport: nemzetközi hallgatók és a felsőoktatásba belépők, valamint őket befolyásoló környezet, intézmények számára. Cél: a bejövő hallgatói mobilitás ösztönzése, az érdeklődök megszólítása, széleskörű és érdeklődésre számot tartó információkkal való segítése, Magyarország és a felsőoktatás tudományos potenciáljára való figyelemfelhívás, segítség a külföldön való tanulás megtervezéséhez. A 13 nyelven megjelent (angol, kínai, orosz, arab, viet, török, román, ukrán, német, francia, spanyol, szlovák, olasz) 24 oldalas brosúra az érdeklődő hallgatók megszólításával kezdődik, majd röviden összefoglalja a kiadvány és a honlap célkitűzéseit, legfontosabb információit. A Campus Hungary csapata bemutatja tevékenységét és invitálja a hallgatókat, hogy Magyarországon is átéljék a külföldi tanulmányok által nyújtott felejthetetlen élményeket. Az ország rövid történeti leírása után naprakész tények és adatok következnek a népességről, területről, urbanizációról, nyelvhasználatról, klímáról, kormányzatról, gazdaságról és kultúráról. A továbbiakban olyan világhírnévre számot tartó magyar sajátosságok következnek, mint az országban található UNESCO által a világörökség részének nyilvánított természeti területek és magyar hagyományok, híres magyar feltalálók és művészetek, sport és szórakoztatás terén jeleskedő magyarok. A felsőoktatás általános bemutatása után a képzési struktúra áttekintése nyújt segítséget, melyet táblázatos formában is feldolgoztak, így képzési szintek szerint válik átláthatóvá a kreditek és a szemeszterek száma. A magyar tanév leírása után a minőség és versenyképesség kerül a fókuszba. Konkrét példákon keresztül részletezik az egyetemek gazdasági szereplőkkel való szoros kapcsolatát és együttműködését. A doktori képzés és kutatás című fejezet szintén példákkal illusztrálja a kiemelkedő magyar tudományos életet. Nobel-díjasaink mellett számos kimagasló nemzetközi kutatási projekt és kutatóközpont várja az ide lá- 92

94 togatókat, ezt az elmúlt évtizedek felsorolt tudományos eredményei is bizonyítják. A következő fejezet a nemzetközi hallgatók számára nyújtott számos lehetőséget részletezi és felhívja a figyelmet a Campus Hungary Képzéskeresőjére (StudyFinder), melyben a magyar felsőoktatási intézmények által meghirdetett több mint 500 idegen nyelvű képzés között lehet keresni. A brosúra részletezi a kreditelismerés rendszerét, a minőségbiztosítást és akkreditációt. Az érdeklődők praktikus információkat kapnak a felvételi követelményekről és a tandíjakról, a magyar nyelvről, a nyelvtanulási lehetőségekről, VISA szabályozásokról, tartózkodási engedélyről, megélhetésről, szálláshelyekről, egészségbiztosításról. 10 pontban rövid összefoglalót olvashatunk a szükséges előkészületekről, ezzel is átlátható áttekintést és segítséget adva a nemzetközi tanulmányok vállalásához. Az oktatás és a kutatás fő területeinek felsorolása után a magyar felsőoktatási intézmények olvashatóak állami és nem állami fenntartás szerint elkülönítve. A brosúra példányban jelent meg és azt a Campus Hungary munkatársai terjesztették a nemzetközi oktatási vásárokon, roadshowkon, és szakkiállításokon. Users Guide to Hungary 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 kiadványok (Tempus Közalapítvány kiadványai) Célcsoport: Magyarországra érkező nemzetközi hallgatók, oktatók és kutatók. Cél: a Magyarországra érkező nemzetközi hallgatók, oktatók és kutatók tájékoztatása praktikus információk és érdekességek révén, ezzel segítve őket tanulmányaik, a kutatás és a mindennapi élet terén. Az évente frissített angol nyelvű kiadvány a Magyarországról szóló általános tájékoztatás mellett célul tűzte ki a külföldiek számára érdekes magyar sajátosságok összegyűjtését is. Az ország alapadatainak, elhelyezkedésének bemutatása után a hangsúly a történelmi és kulturális értékekre helyeződik. A rövid történelmi bevezetés és nemzeti szimbólumaink mellett az olvasó megismerkedhet a világörökség részévé nyilvánított értékeinkkel, híres magyar származású emberek tevékenységével, hungarikumokkal. Olyan külföldiek számára hasznos információkat is találunk, mint például a nemzeti ünnepek vagy a magyar betűk kiejtése. Magyarországon tanuló nemzetközi diákok véleményét is megtalálhatjuk, mely még személyesebbé teszi az ország bemutatását. A kötet a hivatalos ügyintézés tekintetében is segítséget kíván nyújtani. Hasznos információkat kapnak az ide látogatók a tartózkodásról, biztosításról, diákigazolványról, nagykövetségekről is. A gyűjtemény áttekintést ad a magyar oktatási rendszerről, a további információgyűjtést minden esetben linkek, adatbázisok megadásával segíti. A mobilitási programok és a magyar nyelvtanulási tájékoztató szintén hasznos információkkal látja el az érdeklődő külföldi hallgatókat. Az Európai Felsőoktatási Térségről szóló tájékoztató anyag a minőség, átjárhatóság, nemzetközi mobilitás témáira fókuszál. 93

95 A továbbiakban olyan mindennapi életet megkönnyítő gyűjtemény található, mely tartalmazza a tömegközlekedés, a pénznem, a szálláshelyek, a megélhetési költségek, a vásárlás, a kommunikáció, a magyar konyha, az egészségügyi ellátás, a kultúra, a nemzetközi kulturális intézetek és a média témakörét. A mákos guba receptjétől a metrójegy lyukasztásáig minden hasznos információt megtalálhatnak az érdeklődők. További hasznos linkek és a legfontosabb kifejezéseket tartalmazó szótár is helyet kaptak a kiadványban Ágazati intézmények, szakmai szervezetek döntéshozók, felsőoktatással foglalkozó szakértők Az intézmények kollégáinak nemcsak képzéseket, fórumokat, eseményeket szerveztek a Campus Hungary Program munkatársai, hanem egy, a nemzetköziesítés legfontosabb tudnivalóit összefoglaló kézikönyvet is megjelentettek (20. ábra). 20. ábra: A felsőoktatás nemzetköziesítése kézikönyv a felsőoktatási intézmények nemzetközi vezetői és koordinátorai számára című kiadvány Forrás: A Tempus Közalapítvány kiadványai: tanulmanyok-kutatasok A felsőoktatás nemzetköziesítése kézikönyv a felsőoktatási intézmények nemzetközi vezetői és koordinátorai számára (Tempus Közalapítvány kiadványa) Célcsoport: felsőoktatási intézmények vezetői és nemzetköziesítéssel foglalkozó munkatársai. Cél: elősegíteni a magyar felsőoktatás nemzetköziesedését a támogató szakmai háttér erősítésével, fejlesztve a kapcsolódó intézményközi tudásmegosztást. A 146 oldalas magyar nyelvű kézikönyv az intézményi nemzetköziesítési stratégiát, annak koordinációját vizsgálja, kiemelten a nemzetköziesedés kulcsszereplőivel. Ismerteti a nemzetköziesedés fontosabb trendjeit, a nemzetköziesítés területén kiemelkedő eredményeket elért felsőoktatási rendszerek és intézmények tapasztalatait, mindvégig az érintett szereplők számára releváns globális kontextusra koncentrálva. Áttekinti azokat a területeket, amelyek a nemzetközi elismertség felé történő elmozdulást lehetővé tevő tanszéki, kari vagy 94

96 összegyetemi változásokhoz vezetnek. Ismerteti a nemzetközi munka irányait a hálózatépítésre helyezve a hangsúlyt. A projektszemléletet mint felsőoktatási fejlesztési módszert mutatja be. A nemzetköziesítés sikere részben a mobilitások eredményességén múlik, így a mobilitási pályázatok és együttműködések szintén hangsúlyos formában kerülnek a kézikönyv fókuszába. Rámutat az öszszehangolás feltételrendszerére, jó gyakorlatok és tippek segítségével a befelé és kifelé irányuló mobilitást is feldolgozza hallgatói és oktatói szinten egyaránt. A nemzetközi szervezetek, hálózatok, rangsorok szintén fontos szerepet töltenek be a nemzetköziesítés folyamatában. Az európai és régiós nemzetközi intézményi hálózatok számos olyan lehetőségeket kínálnak, amelyek támogathatják az intézmény nemzetköziesítési folyamatát. A nemzetközi munka értékelése és a visszacsatolás bemutatja a minőségszemlélet és a nemzetköziesedés kapcsolatát. A mellékletek további témába vágó útmutatókat, ötleteket és gyűjteményeket tartalmaznak Honlapok a nemzetköziesítés tükrében A Campus Hungary Program kiemelt feladata volt a magyar felsőoktatás idegen nyelvű képzéseinek egységes, nemzeti szintű külföldi megjelenítése, ezzel is növelve a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességét és a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi hallgatók számát. A képzésekről és szolgáltatásokról a külföldiek online felületeken is tájékozódhattak, melyek egységes módon, naprakészen jelenítik meg az egyes információkat Campus Hungary Program angol nyelvű honlapja és a StudyFinder nemzetközi képzéskereső A Campus Hungary Program angol nyelvű honlapja ( (21. ábra) komplex módon mutat be minden olyan információt, mely a 21. ábra: Campus Hungary angol nyelvű honlapja Forrás: 95

97 külföldi érdeklődő hallgatók számára szükséges lehet. A program magyar nyelvű oldaláról átvezető link (I want to study in Hungary) szintén biztosítja a jobb elérhetőséget. A főoldalon nyolc fő menüpont különül el, így az egyes információk két kattintás mélységben könnyen elérhetőek a főoldalról, ahol a Campus Hungary tevékenységét bemutató hírek is olvashatóak. Az oldalon kereső felület és Facebook social plugin is található. A Destination Hungary menüpontban hazánk általános bemutatása olvasható a kulturális örökségeket, turisztikai értékeket és a kiemelkedő kutatási eredményeket állítva a középpontba. A Study in Hungary menüpontban a magyar felsőoktatásról és továbbtanulási lehetőségekről olvashatóak információk, melyek kitérnek az ösztöndíjakra és a tandíjakra is. A How to apply? menüpont részletesen tartalmazza a külföldi hallgatók számára a magyar felsőoktatásba történő jelentkezéshez szükséges tudnivalókat. Practical menüpont tartalmaz minden további hasznos információt a felkészüléstől, az utazáson át a Magyarországon való tartózkodásig. The Campus Hungary Programme Mobility in higher education menüpontban a Campus Hungary Program mutatkozik be. A Study in Hungary központi menüben szintén tájékozódhat az érdeklődő a magyar felsőoktatásba történő jelentkezéshez szükséges információkról, ezen felül pedig a kreditelismerési lehetőségekről és a minőségbiztosításról. A Contact us! if you are intrested pontban a Campus Hungary közvetlen elérhetőségei szerepelnek, felhívva a figyelmet arra, hogy a Program a közösségi médiában is elérhető. StudyFinder Find your programme! A képzésekről szóló információkat és a képzési portfólióban való keresést a StudyFinder tartalmazza (22. ábra), mely a Campus Hungary Program angol nyelvű ( honlapjáról érhető el. A Képzéskereső egyedülálló módon több mint 500 Magyarországon elérhető angol és további idegen nyelven folyó képzés között nyújt keresési lehetőséget. A naprakészség, az információk frissítése kiemelt területe a Képzéskereső működtetésének, melyet a Campus Hungary Program és a felsőoktatási intézmények végeznek. Az általános információkat a keresőprogram tartalmazza, azonban a részletes információkért a megadott elérhetőségeken további érdeklődés szükséges. Böngéssz a programok között és találd meg, ami legjobban illik hozzád! Különböző kategóriák szerint lehet rákeresni a magyar felsőoktatási intézmények idegen nyelvű képzéseire: kulcsszavak, képzési szint, tudományterület, oktatás nyelve, szemeszterek száma, intézmény, város, időszak és tandíj szerint. A képzés-, program- és tandíj-információk mellett a komplex tájékoztatás érdekében a képzésnek otthont adó intézmény is bemutatásra kerül. A kapcsolatfelvételhez szükséges kontaktok, a felvételi információk, a további költségek és díjak mellett egyéb szolgáltatásokról szóló tájékoztatást is biztosít a kereső az egyes képzéseknél. 96

98 22. ábra: StudyFinder Forrás: A Balassi Intézet honlapja és a nemzetköziesítés A Balassi Intézet honlapjának ( az Intézet küldetésének megfelelően a határon túli magyar kultúra magyarországi és az egyetemes magyar kultúra külföldi bemutatása a célja. Számos nemzetköziesítéssel kapcsolatos anyag érhető el a honlapon, melyek a külföldi diákok és a Magyarország iránt érdeklődők számára is hasznos információkat közvetítenek. Ezzel is segítve a magyar hagyományok és kultúra megismertetését az egész világon. A honlap az események fókuszba állítása, hangsúlyos kiemelése mellett állandó menüpontjaival tájékoztat. A Pályázatok és Képzések az aktuális lehetőségeket tartalmazzák az érdeklődők számára. Kiemelt főmenüpont 23. ábra: Balssi Intézet honlapja. Forrás: 97

99 a Balassi Intézet, a Nemzetközi kapcsolatok, Hungarológia, Magyarnyelvoktatás, Campus Hungary (mely linkként vezet át a Program oldalára), MÁSZ (Márton Áron Szakkollégium), Vendégoktatói Hálózat és a Hungarian Language Courses (mely a Balassi Intézetben folyó magyarnyelv-oktatás anyagait tartalmazza). Az angol nyelvű honlap ( szintén megjeleníti ezen menüpontok és anyagok közül a külföldiek számára fontos információkat más releváns menüpontokkal kiegészítve, kiemelt figyelmet szentelve az eseményeknek és a nyelvoktatásnak A Tempus Közalapítvány honlapja és a nemzetköziesítés A Tempus Közalapítvány honlapján számos nemzetköziesítéssel kapcsolatos információt és tájékoztató anyagot találunk (24. ábra). 24. ábra: Tempus Közalapítvány magyar nyelvű honlapjának nemzetköziesítés menüpontja. Forrás: A főoldalon Nemzetköziesítés menüpont alatt többek között a felsőoktatás nemzetköziesítését támogató szolgáltatások jelennek meg, amely kiterjed a nemzetköziesítési tanúsítási folyamat bemutatására, különböző rendezvényekre, eseményekre, együttműködésekre, kutatásokra, kiadványokra. Emellett módszertani segítséget is találunk a Tippek és gyakor ábra: Tempus Közalapítvány angol nyelvű honlapja Forrás:

100 lati tanácsok a nemzetközi érvényesüléshez menüpontban. A tájékoztató anyagok kiterjednek arra, hogyan érdemes felkészülni egy nemzetközi vásárra vagy partnerkereső rendezvényre, a nemzetközi felsőoktatási marketingre, a vonzó és felhasználóbarát honlapra a külföldi hallgatók tájékoztatására, valamint az egyetemi munkatársak interkulturális készségeinek fejlesztésére. Információk találhatóak a számos témához kapcsolódó képzésről, tréningről és a 2014-ben először odaítélt Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjról. A hírek és kiemelt témák között folyamatosan jelennek meg a nemzetköziesítéssel kapcsolatos aktuális információk (25. ábra). A Tempus Közalapítvány angol nyelvű mutációja számos olyan információt tartalmaz, melyekre a külföldi érdeklődőknek szüksége lehet. A Study in Hungary főmenüből kiindulva a Magyarországon való tanuláshoz fontos és hasznos tájékoztató anyagok találhatóak meg a magyar mindennapi élettől az információs publikációkig. Az International programmes bemutatja a különböző nemzetköziesítést szolgáló programokat, ösztöndíjakat és együttműködési partnerek keresésére is lehetőség nyílik. Az Internationalization issues főmenü angol nyelven is tartalmazza a Közalapítvány egyes kutatási projektjeit. A News és az In the Spotlight menüpontok kiemelik az aktuális és fontos eseményeket, témákat júniusától megújult formában és tartalommal érhető el a studyinhungary.hu weboldal Angol nyelvű közösségi oldal A nyomtatott nemzetköziesítést elősegítő kiadványok mellett az online megjelenések folyamatos frissítése és aktualizálása dominál a médiamegjelenések terén. A honlapokon és a közösségi oldalakon keresztül folyamatos a hírek és az információk frissítése angol nyelven is. A Campus Hungary angol nyelvű közösségi Facebook oldala (26. ábra) már több mint 500 követővel rendelkezik, a látogatók 52%-a éves kö- 26. ábra: Campus Hungary angol nyelvű Facebook oldal ( ) Forrás: 99

101 zötti, tehát nagy arányban érhető el a megszólítandó célcsoport. A magyar közösségi oldalhoz hasonlóan az angol is interaktív térként működik. Az azonnali jelzés és visszajelzés, a posztelhelyezések gyakorisága, illetve tetszésnyilvánítás lehetősége biztosítja az interaktivitást, az online közösség aktivitását. Maga az oldal országimázs építő csatornaként is működik, olyan magyar tradíciók, hungaricumok kerülnek bemutatásra, melyek érdekesek és akár hasznosak is lehetnek a Magyarország iránt érdeklődő hallgatók számára. Az egyes magyar szokások, ünnepek, érdekességek bemutatása mellett a nemzetközi programokra is felhívják a figyelmet az egyes posztok. Külföldiek számára érdekes eseményekre is invitálják a követőket, emellett pedig a Campus Hungary eseményei is megjelennek, az aktuális nemzetközi vásárokra is invitálják a hallgatókat. A képek és videók itt is fontos szerephez jutnak, alkalmazkodva ezzel a közösségi oldal sajátosságaihoz és a célcsoport médiahasználati szokásaihoz. A Campus Hungary Program videói saját Youtube csatornája révén bárki számára megtekinthetőek és megoszthatóak, a Facebookon történő megosztás szintén növeli az elérést és a népszerűséget. Az angol nyelvű imázsvideó célja a nemzetközi térben is láthatóvá, érdekessé tenni hazánkat és a magyar felsőoktatást. A kisfilmben olyan külföldi hallgató is megszólal, aki Magyarországon végzi tanulmányait, ugyanakkor olyan ösztöndíjas magyar hallgatók is szerepelnek benne, akik a Campus Hungary Program révén nemcsak kiemelkedő szakmai fejlődést érhettek el, hanem életre szóló élményekkel gazdagodtak a megtapasztalt kulturális sokszínűség révén. Ennek a mobilitásnak az élményét, hasznos tapasztalatait ígérik a hozzánk látogató külföldi hallgatóknak is. Személyes élményekkel és ajánlásokkal mutatják be országunkat, tanulmányaik helyszínét. Fiatalosan, lendületesen részletezik, hogy miért érdemes hazánkba látogatni, miért az egyik legjobb döntés Magyarországon tanulni. Olyan kulcsszavak mentén épül fel a kisfilm, mint Európa szívében, nagyszerű hely a tanuláshoz, gyönyörű, multikulturális, felejthetetlen, kultúra, kreativitás, az egyetemek magas presztízse, inspiráció, innováció, kulináris élmények, barátságok Az eredményesség néhány aspektusa A Campus Hungary projekt eredményessége, az intézmények nemzetköziesítésére gyakorolt hatások feltárása számos tényezőből áll. Számokban mérhető eredményességi faktor a külföldi hallgatói létszám növekedése az elmúlt két év alatt. A munkatársak nemzetköziesítéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudásának növekedése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények szervezetileg képesek legyenek megfelelni a nemzetköziesítéssel járó kihívásoknak. A nemzetköziesítés szintén fontos mérőszáma az intézményi együttműködések száma, mely kiugróan emelkedett a Campus Hungary tevékenységének és közreműködésének köszönhetően. A Campus Hungary Program a felsőoktatási intézmények számára külföldön biztosított megjelenési lehetőségek mellett a magyar felsőoktatást egységesen képviselte. A Program részeként az idegen nyelvű képzések egységes adatbázisa, 100

102 az egységes nemzeti szintű külföldi képviselet, a mobilitást ösztönző kiadványok, a portál, mint elsődleges csatorna, valamint az intézményi módszertani támogatás jelentős mértékben támogatta az intézmények nemzetköziesítési tevékenységét, továbbá alkalmas volt az egyéni szintű fejlesztésre is. Forrás Balassi Intézet (2013): Campus Compass for Hungarian Higher Education. Budapest, Balassi Intézet. Balassi Intézet (2013): Study in Hungary. Budapest, Balassi Intézet. Balassi Intézet (2014): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet (2014): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet (2015): Campus Hungary honlapjai: április 2. Balassi Intézet (2015): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet (2015): Campus Hungary magyar nyelvű facebook oldal: Balassi Intézet (2015): Campus Hungary StudyFinder: április 2. Bokodi Szabolcs (szerk.) (2015): A felsőoktatás nemzetköziesítése kézikönyv a felsőoktatási intézmények nemzetközi vezetői és koordinátorai számára. Budapest, Tempus Közalapítvány. Budapest, Tempus Közalapítvány. Campus Hungary angol nyelvű facebook oldal: Dobos Gábor (szerk.) (2013): Users Guide to Hungary 2013/2014. Budapest, Tempus Közalapítvány. Dobos Gábor (szerk.) (2014): Users Guide to Hungary 2014/2015. Budapest, Tempus Közalapítvány. Dobos Gábor (szerk.) (2015): Users Guide to Hungary 2015/2016. Budapest, Tempus Közalapítvány. Simon Ágnes (2015): Campus Hungary Programtájékoztató. ALUMNI rendszerek a nemzetköziesítés szolgálatában. ALUMNI Találkozó és Ösztöndíjas Fórum. Prezentáció. Szeged, április 15. Tempus Közalapítvány (2015): Tempus Közalapítvány angol nyelvű honlapja: április 2. Tempus Közalapítvány (2015): Tempus Közalapítvány honlap: április 2. Tempus Közalapítvány (2015): Tempus Közalapítvány Szakmai műhelyek, PLA-k: április

103 8. Intézményi jó gyakorlatok A fejezet célja, hogy olyan intézményeket mutasson be, melyek nagyobb hatással tudtak diákokat mozgósítani a kiutazó és a bejövő mobilitás terén. A kiutazó hallgatói létszám fenntartásának, illetve növelésének érdekében tett lépések sok tanulsággal szolgálnak a további projektfejlesztések terén is. A mobilitás koordinációja és szervezése kiemelt figyelmet kap, azon belül is az online fejlesztések könnyítik meg a szervezést és a kapcsolattartást. A tanulmányi struktúra és adminisztráció rugalmassága szintén a siker kulcsát jelentik. Ennek továbbgondolása, a kreditelismerés folyamatának gördülékennyé tétele és a megfelelő tanácsadási rendszer kiépítése fontos feladata a mobilitást ösztönözni kívánó intézményeknek. A bejövő hallgatói mobilitás ösztönzése részben más fejlesztési hangsúlyokat kíván meg. A kutatói és oktatói kiválóság mellett az egyéb szolgáltatások fejlesztése is előtérbe kerül. A professzionális toborzási technikák mellett a hallgatók pozitív visszajelzései is biztosítják a nemzetközi hallgatói létszám növekedését. A mobilitás ösztönzésére irányuló tevékenységek csak úgy valósulhatnak meg, ha kiemelt központi stratégiai célként jelenik meg a nemzetköziesítés. A jó gyakorlatként szolgáló intézmények kiválasztásakor figyelembe vettük, hogy a Közép-magyarországi, illetve a konvergencia régiókban mely intézményből pályáztak Campus Hungary ösztöndíjra a legtöbben, illetve melyik intézmény hány nemzetközi megjelenésen vett részt. A konvergencia régiós intézmények közül a legtöbb ösztöndíjpályázat a Debreceni Egyetemről érkezett, míg a legdinamikusabb fejlődést a pályázók számát tekintve a bajai Eötvös József Főiskola mutatta. A Közép-magyarországi régióból a legtöbben az Eötvös Loránd Tudományegyetemről pályáztak, a legdinamikusabb fejlődés pedig a gödöllői Szent István Egyetemnél volt tapasztalható. Mind az Eötvös József Főiskola, mind a Szent István Egyetem tekintetében fontosnak tartottuk, hogy bár ezek az intézmények kisebbek, mégis nagyon aktívak voltak, erejükön felül teljesítettek az egész projekt időtartama alatt mind az ösztöndíjasok számát illetően, mind a nemzetközi színtereken való megjelenésekben. A nemzetközi megjelenések elsődleges céljai a hallgatók toborzása, illetve a kapcsolat/kapcsolatrendszer építése a külföldi kollégákkal, szervezetekkel. A nemzetközi vásárok, kiállítások, pop up megjelenések és roadshow-k során az intézmények egy közös Campus Hungary standon tájékoztatták az érdeklődőket a náluk elérhető idegen nyelvű képzésekről, valamint áttekintést adtak a magyar felsőoktatási rendszerről, ezzel ösztönözve a külföldi diákokat, hogy tanulmányaik céljaként Magyarországot válasszák. Emellett a nemzetközi vásárokon a Balassi Intézet, illetve a Campus Hungary munkatársa tájékoztató előadást is tartottak a külföldi diákok részére a magyar felsőoktatási tanulmányi és ösztöndíj lehetőségekről A Debreceni Egyetem gyakorlata A Debreceni Egyetem (DE) csaknem harmincezres hallgatói létszámával Magyarország legnagyobb egyeteme. 14 karával, az itt működő 24 doktori iskolával az országban a legszélesebb képzési kínálatot nyújtja. A ki- 102

104 magasló és egyedi idegen nyelvű képzési programjainak köszönhetően az egyetem büszkélkedhet a magyar felsőoktatási intézmények között a legtöbb külföldi hallgatóval. Képzési kínálatában jelenleg 41 angol nyelvű szak található az orvos- és fogorvostudomány, gyógyszerészet, természettudományok, informatika, műszaki-, bölcsészet-, közgazdaság-, üzleti-, valamint agrártudományok területén. Emellett hangsúlyt fektetnek a további szakok nemzetköziesítésére is. Az angol nyelvű térítéses orvosképzés jelentős múlttal rendelkezik, így a már kialakított nemzetközi ügynökhálózat, a debreceni képzés nemzetközi láthatósága nagyban hozzájárult a 2007-ben más tudományterületeken induló programok sikeréhez. Ennek eredményeként a 2014/15-ös tanévben 3801 külföldi hallgató folytatja tanulmányait a Debreceni Egyetemen, tehát a hallgatók összlétszámának több mint 12%-a külföldről érkezik. A nemzetközi diákok a világ valamennyi főbb régióját, úgymint Európát, Közel- és Távol-Keletet, Afrikát, Észak-, és Dél-Amerikát képviselik. A külföldi hallgatók többsége (kb fő) az angol nyelvű programok valamelyikében folytat tanulmányokat, míg a Romániából, Ukrajnából és Szlovákiából érkező hallgatók jelentős része (kb. 500 fő) a magyar nyelvű képzéseken tanul. A nemzetközi színtéren való sikereket több tényező együttesen támogatja: Ez a Magyarországon legmagasabb külföldi hallgatói létszám tudatos egyetemi stratégia eredménye, amely összefügg a debreceni intézmény nyitottságával, kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerével nyilatkozta Bartha Elek, az egyetem rektorhelyettese. Egyfajta szellemi export ez részünkről, amellyel már másfél évtizede sikerrel jelenünk meg az oktatási piacon. Az egyetem nemzetközi tevékenységének dimenzióit jól érzékelteti, hogy több mint 80 külföldi egyetemmel írt alá kétoldalú megállapodást, és az ERASMUS+ program keretében 300 európai egyetemmel kötött együttműködési szerződést. Emellett az utóbbi években a Távol-Kelet és az USA is kitüntetett figyelmet élvez a kapcsolatépítés szempontjából. A DE a nemzetközi rangsorokban számos előkelő helyet tudhat a magáénak, a külföldi hallgatók pedig követik ezen független nemzetközi rangsorokat. Hatékonyan működő saját nemzetközi ügynökhálózatot tartanak fenn, amely több mint 40 országban van jelen, és folyamatosan bővül. Az idegen nyelvű képzések népszerűsítése érdekében rendszeresen jelen vannak nemzetközi oktatási vásárokon, szakmai workshopokon. A Campus Hungary Program indulása óta az intézmény számos oktatási vásáron, kiállításon vett részt, így az egységes képviseletnek köszönhetően nem elszigetelten, hanem a magyar felsőoktatás integráns részét képező, az országon belül jelentős súllyal bíró egyetemként jelenhetett meg. Az egyetem hallgatói szolgáltatásait, infrastrukturális hátterét is a nemzetköziesítés szolgálatába állítja, a hallgatói tájékoztatásban kiemelt szerepe van az angolul is elérhető informatív honlapnak. A beilleszkedést segíti az önkéntes alapon működő mentorprogram is. Emellett hangsúlyt fektetnek a visszajelzésekre, fejlesztik alumni rendszerüket. Debrecen városa, számos szórakozásra, sportolásra alkalmas létesítménye, jó közbiztonsága is hozzájárul a népszerűséghez. Kialakították a külföldi hallgatók vonzásáért felelős munkaköröket, a nemzetközi ügyekkel foglalkozó önálló egységeket. A nagy egyetemekre jellemző decentralizált működést január 1-jével felváltotta 103

105 a centrumok megszűnésével a nemzetközi irodák és nemzetközi oktatási központok integrációja. Nemzetközi ügyekkel operatív szinten két szervezeti egység, a Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ (NOKK) és a Rektori-Kancellári Kabineten belül működő Nemzetközi Iroda (NI) foglalkozik. A legjelentősebb számban mozgósító Erasmus program mellett több mobilitási program is lehetőséget nyújt oktatóiknak, hallgatóiknak a nemzetközi tapasztalatszerzésre. A közép-európai országok közti cserét lehetővé tevő CEEPUS program, a Campus Hungary Program, az International Student Exchange Program, a Magyar Ösztöndíj Bizottság, a VELUX Alapítvány ösztöndíja és számos más bilaterális szerződés keretében működő ösztöndíjprogram. A Debreceni Egyetem hallgatói között a tanulmányi célú mobilitások a legnépszerűbbek, valamint a szakmai gyakorlati célú mobilitás is növekedési tendenciát mutat. Az elmúlt három évben 461 hallgató utazott az Erasmus program keretében tanulmányi célú féléves vagy éves részképzésre, minden évben elérve a 150 főt. Bár magyarországi viszonylatban a Debreceni Egyetem mobilitási aktivitása magasnak mondható, a külföldi részképzésben részt vevő hallgatók aránya az összlétszámhoz képest alacsony, elenyésző mértékű. A hallgatói mobilitási hajlandóság elsősorban anyagi, másodsorban nyelvi, harmadsorban a tanulmányi feltételrendszer miatt csekély. A személyzet oktatási célú mobilitása esetében is növekvő aktivitásról beszélhetünk. Az elmúlt három évben a 262 oktatásra vonatkozó támogatási szerződést kötött az egyetem. A száznál több partnerintézménybe irányuló támogatott oktatási napok száma 490 és 600 között mozgott évente és összességében meghaladja az 1500-at, valamint a képzési célú mobilitás terén is igénynövekedés figyelhető meg. A Campus Hungary Program által kínált ösztöndíjtípusok közül az 1-28 napos rövid egyéni és csoportos tanulmányutak voltak a legnépszerűbbek, amelyek hiánypótló módon lehetővé tették a hallgatóknak a néhány napos konferenciákon vagy néhány hetes nyári egyetemeken, intenzív kurzusokon való részvételt. A Campus Hungary Program által kínált szakmai gyakorlat legrövidebb lehetséges időtartama 29 nap volt, amely sok hallgató képzésébe, terveibe jobban beilleszthetőnek bizonyult, mint a minimum 3 hónapos (a 2014/15-ös tanévtől 2 hónapos) Erasmus szakmai gyakorlat. Akárcsak az Erasmus-program keretében, a Campus Hungary Program segítségével kiutazó hallgatók között is legnépszerűbb célpont volt Németország, melyet Ausztria, az Egyesült Királyság, Románia és az USA követett. A Debreceni Egyetemre csak az Erasmus program keretében az elmúlt 3 évben 470 külföldi cserehallgató érkezett, jelentős részben tanulmányi célú mobilitás keretében, de növekvő számban jöttek szakmai gyakorlatra is. Az egyéb mobilitási programokban érkezőkkel együtt a részképzéses vendéghallgatók száma jóval meghaladja az 500-at az említett időszakban. Erasmus hallgatók 18 partnerországból választották a Debreceni Egyetemet. A legjelentősebb létszámban török hallgatók érkeztek, ők az összes bejövő hallgató 28%-át teszik ki, de nagy számban fogadott az egyetem hallgatókat Romániából, Olaszországból, Lengyelországból, Spanyolországból, Portugáliából és Franciaországból. A bejövő hallgatói mobilitást egészítik ki a határon túli magyar hallgatók is. 104

106 A Campus Hungary Programban való kiemelten sikeres részvételhez az egyetem példaértékű módon járult hozzá a felmerült igények felismerésével, a problémák rugalmas kezelésével. A DE a Campus Hungary Program indulása óta nagy hangsúlyt fektetett a program népszerűsítésére, illetve arra, hogy az érdeklődő hallgatók, kollégák minden csatornán feltehessék kérdéseiket és segítséget kapjanak a pályázás lebonyolításában. A korábbi tapasztalatok azt mutatták, és a Campus Hungary Program indulása után is hamar bebizonyosodott, hogy a hallgatók igénylik a személyes kapcsolattartást, azt, hogy a kérdéseiket helyben, az egyetemi campuson feltehessék egy személytelen és távoli információs telefonvonal, vagy egy általános információs cím helyett. Mindehhez hozzájárult az is, hogy a pályázók sokszor nagyon egyetemspecifikus kérdésekkel, problémákkal jelentkeztek, amelyeket csak a DE-t és nemzetközi kapcsolatait jól ismerő munkatársak tudtak megválaszolni. A pályázók az egyetemen belül a Külső Kapcsolatok Igazgatóságához (átszervezés után Nemzetközi Irodához) fordulhattak kérdéseikkel, problémáikkal, akár személyesen, telefonon, akár a program indulásakor létrehozott címen keresztül. A pályázás során minden felmerülő kérdésben igyekeztek segíteni a hallgatókat és munkatársakat. A hallgatók részéről az egyik leggyakrabban visszatérő probléma a megfelelő fogadóintézmény megtalálása, a fogadólevél beszerzése volt. Tekintve, hogy a program 1 napostól 6 hónaposig kínál ösztöndíjakat a legkülönfélébb tevékenységekre, erre a problémára nem volt onesizefitsall megoldás. Legkönnyebb helyzetben a konferenciára, nyári egyetemre, intenzív kurzusra pályázó hallgatók voltak, hiszen az ő esetükben adva volt egy konkrét program és egy szervezőbizottság, akik kiállíthatták a fogadólevelet. A szakmai gyakorlatra jelentkező pályázók sokkal inkább magukra voltak utalva, ám tekintve, hogy a külföldi szakmai gyakorlat elterjedt és ismert fogalom szerte Európában és a világon, a pályázók többnyire megbirkóztak a feladattal. Az egyetem annyiban tudott segíteni a szakmai gyakorlati helyet kereső hallgatóknak, hogy közvetítő cégekhez irányították őket, vagy felvették a kapcsolatot a célvárosban működő egyetem Nemzetközi Irodájával, segítségüket kérve a megfelelő fogadócég beazonosításában. Legnehezebb helyzetben azok a pályázók voltak, akik kutatni vagy tanulni szerettek volna külföldi intézményekben. A Campus Hungary Program külföldön nem ismert, a fogadóegyetemek sokszor értetlenül álltak a hallgatói megkeresések előtt, sőt egy ízben negatív visszajelzés is érkezett egy külföldi egyetemtől a számtalan, nem feltétlenül professzionális hallgatói megkeresés miatt. Ezt orvosolandó, azoknak a hallgatóknak, akik önállóan vágtak bele a fogadóintézmény keresésébe ( hallgatoknak/hogyan_kezdjek_hozza), illetve amennyiben a folyamat elakadt, a Nemzetközi Iroda munkatársai -en vagy telefonon felvették a kapcsolatot a potenciális fogadóegyetem munkatársaival. Számos hallgató élt az Erasmus zéró grant lehetőségével, illetve használta ki a DE bilaterális kapcsolatait oly módon, hogy azon partneregyetemekre pályázott, amelyek kétoldalú szerződés alapján fogadnak hallgatót a Debreceni Egyetemről, azonban ehhez anyagi támogatást nem biztosítanak. Ezek az eddig alvó kapcsolatok kapóra jöttek a Campus Hungary Program kapcsán, így jutott ki debreceni hallgató pl. a University of Missouri-St Louis-ra (USA), az Inha University-re (Korea), a Hirosaki 105

107 University-re (Japán), a Nanjing University of Information Science and Technology-ra (Kína). Fontosnak tartották, hogy a Debreceni Egyetemen tanuló mintegy 3800 külföldi hallgató is részesülhessen a program biztosította lehetőségekből, ezért számukra lefordították a pályázati felhívást és angol nyelven is meghirdették az ösztöndíjfelhívásokat az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerén keresztül. Mivel a Campus Hungary Online Pályázati Rendszer és a szükséges formanyomtatványok csak magyarul álltak rendelkezésre, illetve a külföldi hallgatók legtöbb esetben adószámmal sem rendelkeztek, amely pedig szükséges előfeltétel volt az Online Pályázati Rendszerben történő regisztrációhoz, ezeknek a hallgatóknak több segítségre volt szükségük magyar diáktársaiknál. Kezdettől fogva nem elszigetelten, hanem a nemzetközi ösztöndíjak rendszerébe beágyazva közvetítették a Campus Hungary Programot. Minden pályázati ciklus elején szerveztek tájékoztató előadást a programról, amelyen egyszer s mind a többi aktuális pályázati, ösztöndíjas, szakmai gyakorlati lehetőségre is felhívták a figyelmet, hangsúlyozva az átjárhatóságot a programok között. Fontos volt, hogy a hallgatók felismerjék a kapcsolódási pontokat a különböző programok között, hiszen így tudták maximálisan kihasználni a lehetőségeiket (pl. zéró grant). A tájékoztató alkalmakon kívül a Vitorlabontás előtt címet viselő, a Nemzetközi Iroda, a HÖK és a DE Esélyegyenlőségi és Mentálhigiénés Központ által szervezett tréningen sem különítették el egymástól a Campus Hungary és más külföldi ösztöndíjprogram keretében kiutazó hallgatókat, a tréningen valamennyi külföldre készülő, ösztöndíjat elnyert és indulás előtt álló hallgatónak hangzottak el hasznos információk. A Campus Hungary Programban nemcsak a mobilitás terén szerepelt aktívan, az egyetem, a Tempus Közalapítvány szervezésében számos képzésen vehettek részt a munkatársak és hallgatók. A Campus Hungary Program keretében szervezett nemzetköziesítési auditnak köszönhetően szintén számos színtéren indulhat el és fejlődhet tovább a nemzetköziesítés eszközrendszere Az Eötvös József Főiskola gyakorlata Az Eötvös József Főiskola (EJF) megalakulása, azaz az 1870-es évek óta gondozott képzési szerkezete támaszkodik a nemzetközi kapcsolatokban rejlő lehetőségekre. Az intézmény hagyományosan a nemzetiségi (német, szerb-horvát és roma) tanító- és óvodapedagógus képzések mellett, mérnöki (építő és környezet), valamint gazdálkodási és menedzsment alapképzésekkel jelenik meg a felsőoktatás palettáján. Valamennyi képzés nemzetközi és országos viszonylatban is egyedi, unikális jelleget ölt, így egészen a 90-es évek végéig jellemző volt a nemzeti kisebbségi és külföldi hallgatók intenzív érdeklődése és képzésben való részvétele. Míg a pedagógiai képzések jellemzően a környező, addig a mérnöki képzések a távol-keleti országok Vietnám, Mongólia hallgatóinak körében voltak népszerűek. A 90-es évek végén a társadalmi, gazdasági folyamatokban bekövetkezett átrendeződések hatására a külföldi hallgatók száma jelentősen csökkent. A megváltozott környezet rákényszerítette az intézményt, hogy a külkapcsolati erőfeszítéseit átgondolja, újrafogalmazza. A Campus Hungary Program által nyújtott pályázatok több szálon keresztül támogatták az EJF nemzetközi stratégiájának megvalósítását. 106

108 a) Intézményi szinten az alapvető stratégiai cél elérését leginkább a nemzetközi megjelenés adta lehetőségek szolgálták. Az intézmény számára a felsőoktatási vásárokon való jelenlét lehetővé tette, hogy népszerűsítse és megismertesse a világ számos pontján a képzési szerkezetben gondozott szakterületeket és kutatási irányokat. Az EJF a Campus Hungary Program szervezésében az alábbi felsőoktatási vásárokon vett részt: 2013 márciusában a Pop Up Hungary (Xi an és Yinchuan, Kína); októberben az EHEF (Jakarta, Indonézia); 2014 novemberében az EHEF (Ha Noi, Vietnam). A nemzetközi megjelenések megfelelő alapot képeztek az EJF újrafogalmazott nemzetközi hálózati rendszerének kiépítéséhez. Ennek eredménye, hogy a partnereikkel már több nemzetközi mobilitási és kutatási pályázatban is együttműködnek (Knowledge Alliances, International Credit Mobility, Strategic Partnership, Horizon 2020). A felsőoktatási vásárokról szerzett pozitív tapasztalatok ösztönzőleg hatottak a programban való további részvételre, így sikerült eredményes pályázatot leadni a 2015-ös évben megvalósuló alábbi programokra: a FAUBAI (Brazília); Szkopje, Macedónia; Pop Up Hungary (Kína); EHEF (Japán), illetve (NAFSA) Boston, USA. A pályázatok a nemzetközi kapcsolati hálózatban lévő lehetőségek mélyítését szolgálták, valamint a magyar vízügyi cégekkel együttműködve terveznek a későbbiekben, jellemzően a kínai és vietnámi hallgatóknak képzéseket nyújtani, illetve vízipari beruházásokban megjelenni Kínában és Vietnámban. b) A munkatársi pályázatok (rövid és hosszú időtávú oktatói és személyzeti) két cél megvalósulását is szolgálták. Egyrészt segítségükkel tovább mélyült az intézmény nemzetközi hálózati partnereivel az együttműködés, elsősorban kihasználva a déli országhatáron túli (Horvátország és Szerbia) partnerintézmények térbeli közelségét a balkáni régió országaiban lévő felsőoktatási intézményekkel (jellemzően a horvátországi Eszéki Josip J. Strossmayer Egyetem, illetve a szerbiai Újvidéki Műszaki Egyetem és a kihelyezett Szabadkai Tanítóképző Intézete) megvalósuló szorosabb együttműködés révén. Az együttműködés átfogóan az alábbi folyamatokat és területeket érinti: az együttműködés területeinek, kapcsolódási pontjainak, a vertikális és horizontális kooperációs folyamatok feltérképezése, melyek révén új dimenziók nyíltak meg a különböző nemzetközi kutatási és fejlesztési pályázatokhoz, a közös képzések (harmonizációs törekvések), közös oklevelet adó szakmai továbbképzések indításának irányában. Másrészt a kiutazó munkatársi pályázatok révén a szakmai ismeretek mélyítésére, a helyenként elavult szakmai párbeszéd élénkítésére is sor kerülhetett. A munkatársi pályázatok a hazai oktatás színvonalának, minőségének fejlesztését is elősegíthetik, hiszen a munkatársak elmondásai alapján a kint töltött idő alatt megtapasztalt vagy a kölcsönös párbeszéd során megismert módszertani elemekre, szakmai területekre, azok kölcsönkapcsolatára irányította figyelmüket, melyek segítségével új megvilágításba helyezhető egyes munkafolyamatok része vagy egésze. c) A hallgatók számára elérhető pályázatok (rövid és hosszú tanulmányút/ gyakorlat, részképzés, csoportos tanulmányút) a hallgatóink látókörének szélesítésére, más jellegű gondolkodásmód elsajátítására, új szakmai ismeretek megszerzésére, kultúrkörök megismerésére, a nyelvi készségek fejlesztésére, nyelvvizsga megszerzésére adott lehetőséget, illetve segítséget. 107

109 A Campus Hungary Program valamennyi felsorolt eleme az EJF nemzetközi stratégiai céljaival összeegyeztethető, így a területek eltérő jellegéből fakadóan a nemzetközi kapcsolatok egységétől differenciált munkafolyamatok ellátását követelte meg. Fontos kiemelni, hogy a pályázatokban való eredményes részvétel a megfelelő idejű és tartalmú tájékoztatóknak és a pályázat elkészítése kapcsán nyújtott segítségadásnak volt köszönhető. A felsőoktatási vásárokon való megjelenés esetében a pályázatok egyeztetése és koordinálása a felsővezetői körrel került átbeszélésre, ezt támogatta, hogy a külügyi egység megfelelő helyen került kialakításra a szervezeti struktúrában. A munkatársak és a hallgatói pályázatok esetében a szélesebb réteg megszólítása és elérése érdekében eltérő tájékoztató és információs csatornák alkalmazására került sor. 108 A Campus Hungary Program pályázati felhívásainak mind a munkatársak, mind a hallgatók számára en, valamint Hírlevélben történő terjesztése rendszeres volt, valamint a különböző internetes közösségi oldalakra és az EJF hivatalos weboldalára is feltöltésre kerültek (erasmus.ejf.hu és az international.ejf.hu), a felhívás a különböző belső hirdető felületeken is (elektronikus TV hirdető, vitrin, hirdető fal) megtalálható volt. A kiutazók által készített beszámolók és ajándéktárgyak köréből a külkapcsolati egység egy nemzetközi vitrint alakított ki, ahol az érdeklődők a különböző országok, kultúrkörök sajátosságairól informálódhattak, megtekinthették azokat. A nemzetközi egység munkatársai minden szemeszter elején, intézményi szinten Nemzetközi estet, Erasmus estet szerveznek az EJF-en résztanulmányokat folytató külföldi hallgatók bemutatkozása érdekében, mely rendezvény a részt vevő magyar hallgatók számára is ösztönzőleg hathat a külföldi tapasztalatszerzéshez, így a program keretében a kiutazási lehetőségekről is tájékoztatót tartottak. A pályázati felhívás megjelenését követően a Campus Hungary Program munkatársait felkérték, hogy helyben egy előadás keretében személyesen tájékoztassák a hallgatókat és munkatársakat. A megfelelő időben történő értesítésnek köszönhetően a potenciális pályázók köre már egy előzetes pályázati anyaggal rendelkezett, amelynek elkészítéséhez a külügyi egység és a Karrier Központ munkatársainak a segítségét vehették igénybe. A Campus Hungary Program munkatársainak részletes tájékoztatója tükrében még módosíthatták, finomíthatták a pályázati anyagot a végleges beadás előtt. Az EJF Karrier Központjának szervezésében minden tanév tavaszán kerül megszervezésre az EJF Állásbörze. A rendezvény minden évben lehetőséget biztosított a Campus Hungary Program munkatársainak, hogy a számukra fenntartott standon első kézből népszerűsítsék és megismertessék a program adta lehetőségeket, feltételeket, valamint a nagyközönség előtt előadás keretében bemutassák a pályázati programok sajátosságait. Az EJF állásbörzéhez hasonló jellegű rendezvény a középiskolások beiskolázást támogató EJF Nyílt Napok rendezvénysorozat, melynek

110 keretében a potenciális hallgatói bázis körében kerültek ismertetésre a Campus Hungary Program adta lehetőségek. A fent említett folyamatok, akciók a Hallgatói Önkormányzat hathatós támogatásával és együttműködésével valósultak meg, ami a hallgatók részéről tanúsított képviselet és érdeklődés zálogául szolgált. A külügyi egység a pályázók anyagainak tartalmi irányításánál, koordinálásánál szisztematikusan az EJF nemzetközi stratégiájával való összhang megteremtését tartotta kiemelt szempontrendszerként, annak érdekében, hogy az Intézményi törekvéssel összhangban, egységes, letisztult programtervek mentén valósuljon meg a nemzetközi stratégia. A Campus Hungary Program adta lehetőségek messzemenően támogatták az EJF nemzetközi stratégiai céljainak elérését Az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező és ma is legnépszerűbb felsőoktatási intézménye, a nemzetközi rangsorokban a legjobb eredményeket elérő magyar egyetem. Nagyságrendileg hallgatójával és több mint ezer minősített oktatójával az ELTE az ország egyik legjelentősebb felsőoktatási intézménye, amely rangjához és hagyományaihoz méltó módon igyekszik támogatni hallgatóit abban, hogy korszerű, az európai munkaerőpiacon jól hasznosítható tudás és innovatív gondolkodás birtokába jussanak, versenyképes diplomát szerezzenek. A Campus Hungary Program ideje alatt elsősorban az ELTE Rektori Hivatal Képzési és Mobilitási Osztály (ELTE RH NKMO) érintett munkatársai és a kari nemzetközi munkatársak vettek részt a Campus Hungary Programok lebonyolításában. Az intézmény hallgatói számos ösztöndíjprogramból választhatnak. Az ELTE több mint 200 kétoldalú egyetemközi kapcsolattal, közel 800 Erasmus szerződéssel, 344 Erasmus partneregyetemmel, 8 CEEPUS hálózati tagsággal rendelkezik, így egyedülálló lehetőségeket biztosítanak a nemzetközi tapasztalatszerzéshez. A világ mintegy 70 különböző országából érkeznek hallgatók és vesznek részt alap- és mesterképzésben, PhDképzésben, illetve tanfolyami jellegű képzésekben cserehallgatóként vagy teljes képzésben. A kétoldalú, illetve Erasmus/CEEPUS cserekapcsolatok keretében kiutazó oktatók száma 150 felett van, az adminisztratív beosztásban dolgozók közül mintegy fő utazik évente tapasztalatcserére. Az ELTE tagja a UNAI, azaz UN Academic Impact globális egyetemi hálózatnak, a legfontosabb európai egyetemi hálózatoknak (UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe), Coimbra Group, Utrecht Network, EUA (European University Association), AUF (L Agence universitaire de la Francophonie), OECD IMHE (OECD Programme on Institutional Management in Higher Education), CENTRAL (Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison), valamint regionális együttműködési fórumoknak (DRC (Duna menti Rektori Konferencia), CEI UniNet (Közép-európai Kezdeményezés Egyetemi Hálózata)). Az egyetem fontos szerepet tölt be a határon túli magyar oktatási intézményekkel való együttműködésben is. Az intézmény a Campus Hungary Programban is aktívan vett részt és kiemelkedő számban mozgósította hallgatóit és munkatársait. Ehhez nagyban 109

111 hozzájárult a szervezett tájékoztató és pályázást segítő munka is. Az információs tevékenység, pályázatírás segítése és a szakmai kapcsolatrendszer biztosítása az ELTE RH NKMO és a kari (Erasmus) adminisztratív és szakmai koordinátoroknak (oktatóknak) volt a feladata. Az ELTE RH NKMO az Erasmus-koordinátorok részére tájékoztató napokat tartott, valamint a szükséges információk az ELTE honlapján ( és Facebook-oldalán ( is megjelentek. Külügyes hallgatói tájékoztató rendezvényeken bemutatták a Campus Hungary programot is további külföldi részképzési lehetőségekkel együtt. Számos tájékoztató hír jelent meg az ELTE honlapján, melyek nemcsak a pályázati felhívásokról, rendezvényekről, eredményekről számoltak be, hanem az élménybeszámolók segítségével még vonzóbbá tették az ösztöndíjakra való jelentkezést. Részképzésre pályázó, Európába utazó hallgatóknak Erasmus partneregyetemeiket, az Európán kívüli országokba pályázó hallgatók számára az intézményi bilaterális partnereiket javasolták. Bilaterális kapcsolataik abból a szempontból is előnyösek a hallgatók számára, hogy ezekben a világszínvonalú felsőoktatási intézményekben kölcsönösségi megállapodás alapján tandíjmentesen tanulhatnak. A hallgatók és munkatársak is aktívan pályáztak; több mint 800 ELTE-s pályázatot támogatott a Campus Hungary program. Az alapképzésben részt vevő hallgatók közti 101 nyertes pályázat is jelzi a nagyszámú hallgatói érdeklődést. Azonban a mesterképzésben (244 sikeres pályázattal) és a doktori képzésben (415 sikeres pályázattal) részt vevő hallgatók bizonyultak a legsikeresebb és legaktívabb pályázóknak. A pályázati fordulók összesített eredményei alapján a rövid (280 nyertes fő) és a csoportos tanulmányút (338 nyertes fő) mozgósította leginkább a hallgatókat az ösztöndíjtípusok közül. A 104 szakmai gyakorlatra pályázó nyertes és a 67 féléves ösztöndíjat elnyert hallgató is jelzi az intézmény aktivitását. Mindezen pályázatok keretében összesen ösztöndíjas nap valósult meg a Campus Hungary Program segítségével. Az intézmény nemzetközi színtéren láthatóvá válását segítették a szakmai rendezvényeken való munkatársi részvételek is. Az ELTE rendszeresen vett részt Campus Hungary koordinátori és egyéb tájékoztató napokon, valamint szakmai konferenciákon. A felsőoktatási intézmények számára szervezett tanfolyamokon való részvételben is aktívan szerepeltek az ELTE-s munkatársak. Oktatási fórumokon és szakmai vásárokon való részvételével is kiemelkedően teljesített az intézmény. A rendezvényeken az ELTE képviseletében más-más személy volt jelen, a vásár típusától és a kapcsolódó rendezvényektől függően. Az európai EAIE (European Association of International Education) és az ázsiai APAIE (Asia-Pacific Association for International Education) szervezet éves konferenciáin való megjelenések (EAIE: Törökország, Isztambul, 2013; APAIE: Dél-Korea, Szöul, 2014.; EAIE: Csehország, Prága, 2014.) is segítették az intézményt, emellett hallgatótoborzó vásárokon is megjelentek, melyek esetenként szakmai programokat is kínáltak: 7. Azerbajdzsáni Nemzetközi Oktatási és Karrierexpó, European Higher Education Fair Jakarta 2013, a2 szervezet törökországi oktatási vásárán, a2 szervezet kazahsztáni oktatási vásár, Perspektywy2014, International Exhibition & Conference on Higher Education 2014-en, 2. Pop Up kínai roadshow, European Higher Education Fair Japan 2014 vásár, Magyar- 110

112 Vietnami Rektori Találkozó, EuroPosgrados, Latin-American and Caribbean Higher Education Conference (LACHEC), EuroPós A Szent István Egyetem gyakorlata Magyarország nagy múltú egyetemeinek egyikén, a közel hallgatóval rendelkező Szent István Egyetemen (SZIE) hét karon folyik oktatási, illetve kutatási tevékenység. Az intézmény 2000-ben alakult meg az Állatorvos-tudományi Egyetem, az Ybl Miklós Műszaki Főiskola, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola, valamint a Gödöllői Agrártudományi Egyetem öszszeolvadása nyomán ben a szarvasi Tessedik Sámuel Főiskola egy újabb integrációt követően szintén a SZIE részévé vált. Az egyetem képzési portfóliója rendkívül sokszínű, a hét karon szak-, alapés mesterképzések mellett posztgraduális tanulmányokat is folytathatnak a hallgatók olyan tudományterületeken, mint például a természettudományok, mezőgazdaság- és környezettudomány, az állatorvos-tudomány, a gazdaság- és társadalomtudomány, az egészségtudomány, valamint építész- és gépészmérnöki, illetve tanítóképzésen is részt vehetnek. A magyar nyelvű képzések mellett az egyetem több, angol nyelvű BSc, MSc és PhD programot is indított. A Szent István Egyetem felismerve a nemzetköziesítés kiemelt szerepét, számos határokon átívelő tevékenységet folytat. A kapcsolatok Európán kívüli kiterjesztésére, a külföldi egyetemekkel folytatott együttműködések megerősítésére, illetve a különböző állami támogatással létrejövő ösztöndíjprogramokhoz történő csatlakozásra mindig nagy figyelmet fordítottak. Külföldi partnerintézményeik szinte valamennyi kontinensen megtalálhatóak ban a kiemelkedő hallgatócsere programokat bonyolító 72 felsőoktatási intézmény közül a SZIE nyerte el a Nemzetközi együttműködési kultúráért járó nívódíjat. A legújabb statisztikák alapján a külföldi hallgatók aránya megközelítőleg 9,6 %, amellyel a SZIE bekerült Magyarország négy legnagyobb nemzetközi hallgatóarányú egyeteme közé. Az intézményi nemzetköziesítési stratégia részeként az egyetemen megvalósult a külkapcsolatok menedzselésének központi koordinációja. A stratégiai partnerkapcsolatok, a külügyek, a PR marketing kommunikáció és az alumni egy keretrendszerben történő kezelése olyan szinergiákat képes felszínre hozni, amely nagyban segíti az egyetem nemzetköziesítési stratégiájának megvalósulását. A Szent István Egyetem intézményi fejlesztési terve is kiemelten kezeli a nemzetköziesítést, hiszen az egyetem és az egyes karok külön-külön is kiterjedt oktatási és kutatási kapcsolatrendszere révén fontos szerepet töltenek be az Európában működő nemzetközi felsőoktatási hálózatokban, szervezetekben. Egyetemi szinten több mint 200 együttműködési szerződés, illetve szándéknyilatkozat került aláírásra, melynek több mint kétharmadát az Erasmus+ szerződések adják. A bolognai folyamatra való átállásnak köszönhetően prioritásként megjelent a bilaterális vagy multilaterális együttműködési megállapodások esetében a közös képzések kidolgozása 111

113 és működtetése, illetve ún. virtuális egyetemek létrehozása is. Az egyetem oktatói és kutatói számos pályázatban is részt vesznek. A SZIE időszakra szóló külkapcsolati stratégiája célul tűzte ki nemzetközi agrároktatási centrummá válását. Méretükhöz viszonyítva mind a csereprogramokon belül, mind a diplomát adó képzésben tekintélyes nemzetközi hallgatói létszámmal dolgoznak. Az Állatorvos-tudományi Kar több mint 700 fős nemzetközi hallgatói bázisával elérte kapacitásának felső határát. A gödöllői karok befogadási és küldési potenciálja még fokozható, a három gödöllői kar az elmúlt időszakban évente átlagosan fő küldést és több mint fő fogadást realizált. Az éveken át folytatott Erasmus részképzés sikereinek is köszönhető, hogy mostanra 12 (4 BSc, illetve 8 MSc) akkreditált és/vagy regisztrált, angol nyelvű, diplomát adó képzésen fogadnak külföldi hallgatókat a gödöllői karok. Emellett a CEEPUS programban az ország legaktívabb egyetemeként tartják az számon az intézményt. A Szent István Egyetem a nemzetközi ügyek központi kezelését a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg. Az Egyetem megállapodhat külföldi egyetemekkel és más kutató, fejlesztő intézményekkel, illetve szerződés alapján nemzetközi programok kezdeményezője, közreműködője lehet. A nemzetközi kapcsolatokat érintő döntéshozatalt legmagasabb szinten a rektor irányítja. Az egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatok szervezésével és koordinálásával a kancellár teljes körű vezetői és a rektor alaptevékenységekkel kapcsolatos utasítási hatáskörében működő Stratégiai és Koordinációs Főigazgatóság alá tartózó Nemzetközi és Külkapcsolati Iroda foglalkozik. A Szent István Egyetem számos nemzetközi megjelenési lehetőséggel élt a Campus Hungary Program keretében. Kari képviseletben 11 alkalommal, központi képviseletben 12 alkalommal jelent meg az intézmény, mely a felsőoktatási intézmények közt kiemelkedő aktivitást jelent. A SZIE Nemzetközi és Külkapcsolati Irodájának munkatársai szakmai munkájuk elismeréseként Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjban részesültek. A felsőoktatási marketing kategória megosztott első díját kapták egy nemzetközi felsőoktatási marketinggel foglalkozó 3 órás angol nyelvű műhely kidolgozásáért. Az egyetemen hagyományosan kétévenként megrendezett nemzetközi hét fókusztémájaként a nemzetközi felsőoktatási marketinget választották. A képzés anyagát egy műhely keretében ismertették meg a 11 ország 16 partnerintézményének képviseletében megjelent résztvevőkkel. A képzésen elhangzottak gyakorlati alkalmazására egy San Diegó-i oktatási vásáron került sor, ahol sikeresen kerestek partnereket az egyetem számára eddig alulreprezentált országokból. A képzés célja volt a nemzetközi felsőoktatási marketing műhelyen szerzett ismeretek sikeres adaptálása az intézmény gyakorlatába annak érdekében, hogy a korábbinál hatékonyabb módszerekkel nyerjék meg partnereiket az iroda által szervezett nemzetközi héten való aktív részvételre. Emellett célként jelent meg, hogy a Campus Hungary Program keretében megvalósuló nemzetközi megjelenések alkalmával az intézmény bemutatkozása a potenciális partnerek számára még inspirálóbb és vonzóbb legyen. Ezt szolgálta a program megvalósításának menete, a munkatársak bevonása. A nemzetkö- 112

114 zi felsőoktatási marketingképzésen szerzett ismereteket az intézmény három képzésre delegált munkatársa angol nyelven mutatta be a nemzetközi hétre érkezett partnereknek. A workshop jellegű programra egy délutánt fordítottak, melyen prezentálták és tisztázták az alapfogalmakat, majd bemutatták intézményük jó gyakorlatait és a továbbfejlesztési elképzeléseiket. A prezentáció interaktív módon zajlott, egy-egy témát a partnereikkel folytatott diskurzussal, kölcsönös tapasztalatcserével zártak. A fenntartást és a továbbfejlesztést alapozta meg, hogy a nemzetközi hét workshopjaira és az oktatási vásárra az egyetem karainak képviselői is meghívást kaptak, így a képzésen szerzett ismeretek gyakorlati megvalósítása intézményen belül is megfelelő publicitást kapott. Továbbfejlesztési lehetőséget látnak az elhangzott vélemények alapján az arculatot illetően, valamint egyértelműen fejlesztendő terület a beiskolázási marketing és a vonzerőfejlesztés. A workshopon elhangzott tapasztalatok és vélemények útmutatást adtak a hatékony marketingeszközök kiválasztásában és a sikeres kommunikációs tervek kidolgozásában. A SZIE a Campus Hungary Program keretében nemzetköziesedési auditon vett részt, részletes önértékelést készített, melyek szintén irányt mutatnak a jövőbeli fejlesztésekhez. Forrás Acsai Enikő (2015): Eötvös Loránd Tudományegyetem háttéranyag, április 30. Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag, április 18. Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjat nyert a Szent István Egyetem: április 30. Jánosy Orsolya (2015): Debreceni Egyetem háttéranyag, Debrecen, április 24. Kuráth Gabriella (2014): Felsőoktatási marketingkampányok, projektek. In: Őrsi G. (szerk.) (2014): Tudásexport: A felsőoktatás nemzetköziesítésének eszközei: Campus Hungary Esettanulmányok Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Nemzetközi marketing tevékenység a Szent István Egyetemen: április 30. Németh Orsolya (2014): Debreceni Egyetem: A külföldi hallgatók fellegvára. In Campus Hungary Magazin 2. szám Pajrok Andor (2015): Eötvös József Főiskola tapasztalatai a Campus Hungary Program kapcsán. Eötvös József Főiskola háttéranyag. Baja, április 23. Tarr Zsuzsanna (2015): Szent István Egyetem háttéranyag, április

115 9. Programkommunikáció A projekt céljaihoz kapcsolódva a kommunikációs tevékenység kiemelt célja volt, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók, a célcsoportok és a közvélemény számára a megvalósuló fejlesztésekről, illetve az uniós támogatás felhasználásáról. Ehhez kapcsolódóan fontos elvárás volt az ösztöndíjasok irányába, hogy a tanulmányút időszaka alatt minden támogatott kutatási tevékenységükkel kapcsolatos médiaszereplésükben jelenjen meg, hogy a Campus Hungary projekt keretében uniós forrásból gazdálkodtak A kommunikációs tevékenységek leírása A kommunikáció célja az volt, hogy a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatóit, oktatóit, kutatóit bevonja a Programba, ezzel növelve annak elfogadtatását, eredményeinek elismertetését. További cél volt a folyamatos, naprakész információ szolgáltatása az eredmények felhasználhatóságáról, a nyilvánosság tájékoztatása és az eredményekhez való hozzáférés biztosítása minden érdeklődő számára, valamint a projekten keresztül megismertetni az Új Széchenyi Terv célkitűzéseit. A kommunikáció révén elérhetővé vált a magyarországi konvergencia régiók hallgatóinál, oktatóinál, kutatóinál a nemzetközi mobilitási hajlandóság növelése és a projekt keretében működtetni kívánt ösztöndíj pályázati rendszer népszerűsítése. A Campus Hungary program kommunikációjának három fő pillére 1. A projekt kommunikációja: A Campus Hungary Program az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program európai uniós támogatással valósult meg. A projekt konzorciumvezetője a Balassi Intézet, konzorciumi partnere a Tempus Közalapítvány. A program kommunikációja során az Új Széchenyi Terv Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumában szereplő előírásokat kötelező volt betartani, amelyek alappillérét képezik a kommunikációs tervnek. A projekt kommunikációja tehát azt jelentette, hogy folyamatosan tájékoztatást kellett nyújtani a Campus Hungary Program hátteréről, arról, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként európai uniós támogatással valósult meg. 2. Kifelé irányuló mobilitást támogató kommunikáció: A Campus Hungary Program egyik fő célja az volt, hogy minél több magyar felsőoktatási hallgatónak nyújtson lehetőséget arra, hogy külföldi felsőoktatási intézményben vehessen részt tanulmányúton, részképzésen vagy külföldön végezhessen szakmai gyakorlatot. A Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary Programja egy átfogó pályázati rendszer segítségével a kifelé történő mobilitási eszközökkel a felsőoktatási hallgatók számára nyújtott támogatást a felsőoktatásban folyó nemzetközi tapasztalatcseréhez, a tudományos tevékenységek folytatásához, a kutatásokhoz elősegítve ezzel az oktatói-hallgatói 114

116 életpálya tervezhetőségét, a hallgatók tehetséggondozását és a legkiválóbbak esélyegyenlőségét. A kifelé irányuló mobilitást támogató kommunikáció magyar nyelven folyt és azt a célt szolgálta, hogy minél több magyar hallgató körében népszerűsítse a Campus Hungary Program keretében pályázható ösztöndíjakat. 3. Befelé irányuló mobilitást támogató kommunikáció: A Campus Hungary Program másik fő célja az volt, hogy a magyar felsőoktatási rendszert népszerűsítse, ezáltal minél több külföldi hallgatót vonzzon Magyarországra. A befelé irányuló mobilitást támogató kommunikáció angol nyelven folyt, és a magyar felsőoktatás népszerűsítése mellett Magyarországot, a magyar kultúra sokszínűségét is közvetítette a külföldiek felé. A kommunikáció révén a projekt törekedett arra, hogy elmélyítse a kapcsolatot a magyar és a külföldi felsőoktatási intézmények között, a meglévő kapcsolatok mellett újakat hozzon létre, és olyan támogató környezetet alakítson ki ágazati és intézményi szinten egyaránt, amely lehetővé teszi a külföldi hallgatók bevonását a hazai felsőoktatási intézmények képzési és kutatási-fejlesztési tevékenységébe. Célok A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenységek kiemelt célja volt, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtsanak a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók, a célcsoportok és a közvélemény számára a megvalósuló fejlesztésekről, illetve az uniós támogatás felhasználásáról. Ehhez kapcsolódóan fontos elvárásként fogalmazták meg a támogatottakkal szemben, hogy a támogatási időszak alatt minden támogatott kutatásukkal kapcsolatos médiaszereplésükben jelenjen meg, hogy tevékenységüket a jelen projekt keretében végzik uniós forrásból. A Campus Hungary a felsőoktatási intézmények hallgatóit és munkatársait is igyekezett bevonni a Programba, növelve a program elfogadtatását, eredményeinek elismertetését. További célként fogalmazódott meg, a folyamatos, naprakész információ szolgáltatása az eredmények közzététele, a nyilvánosság tájékoztatása, valamint az, hogy a projekten keresztül megismerhesse a szélesebb közönség is az Új Széchenyi Terv célkitűzéseit. A sikeres kommunikáció hatására úgy a hallgatóknál, mint a felsőoktatási munkatársaknál nőtt a nemzetközi mobilitási hajlandóság. A projekt keretében működtetett ösztöndíj pályázati rendszer népszerűsítése nagyfokú érdeklődést váltott ki országos szinten a média és a közvélemény, illetve a célcsoportok körében is. A projekt törekedett a magyar felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének és versenyképességének támogatására, a külföldi diákok számának növelésére a hazai intézményekben (5. táblázat). 115

117 Kommunikációs célkitűzések meghatározása Stratégiai célkitűzések A projektről és annak eredményeiről, továbbá az uniós támogatás felhasználásáról a közvélemény széleskörű tájékoztatása. A projekt keretében működő támogatási rendszerről és a kapcsolódó szolgáltatásokról széleskörű tájékoztatás biztosítása a célcsoportok körében, különösen a médián keresztül. A konvergencia régióhoz tartozó felsőoktatási intézmények hallgatóinak, munkatársainak külföldi K+F, tanulmányi, operatív intézményi, valamint szakmai gyakorlati programokba történő bekapcsolódásának elősegítése. Kommunikációs célok Az ösztöndíjprogramok, lehetőségek bemutatása, a célcsoportok ösztönzése a jelentkezésre, mobilitási hajlandóság növelésére. A projekt tevékenységeivel, a támogatottak kutatási eredményeinek hasznosításával elérhető társadalmi, gazdasági és egyéb előnyök kiemelése. Külföldi részképzések népszerűsítése a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói felé. A szakmai kézikönyv elkészítésével a felsőoktatási intézmények módszertani támogatása további ösztöndíjpályázatok lebonyolításához. A támogatottak kutatási eredményeinek, sikereinek bemutatása, ezen keresztül a nemzetközi mobilitás és tapasztalatszerzés népszerűsítése a célcsoportok és a szélesebb közvélemény, kiemelten a továbbtanulás előtt álló fiatalok körében. A magyar felsőoktatási intézmények népszerűsítése külföldön, valamint az intézmények nemzetköziesítésének támogatása. 5. táblázat: Kommunikációs célkitűzések meghatározása Forrás: Megvalósíthatósági Tanulmány. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program c. Kiemelt Projekt Felhívásához. TÁMOP B/2-11/

118 Közvetlen célcsoportok Célcsoport a konvergencia régiók felsőoktatási hallgatói: fő a konvergencia régióhoz tartozó felsőoktatási intézmények nemzetközi koordinációs feladataiban, illetve ösztöndíjazási rendszereiben részt vevő munkatársai: 25 fő ágazati intézmények, szakmai szervezetek (Emberi Erőforrások Minisztériuma, KIM, KÜM, FTT, MAB, HÖOK, MKIK, FOI rektorok, kutatóintézetek) munkatársai: 40 fő Szükséglet/elvárás nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségek nemzetközi kapcsolatok elősegítéséhez szükséges intézményi fejlesztések szakmai támogatása, egységes felsőoktatási marketing, külföldi hallgatók vonzása felsőoktatáságazati tervezés, adatszolgáltatás, ágazati stratégia Közvetett célcsoportok a konvergencia régióhoz tartozó felsőoktatási intézményekbe jelentkező fiatalok: fő a konvergencia régiókban diplomásokat foglalkoztató munkaerő-piaci vállalatok, különösen a K+F+I szférában: db a konvergencia régiók felsőoktatási intézményei: 28 db ágazati intézmények, szakmai szervezetek: 8 db pályaorientáció, a nemzetközi tanulmányok hasznosságát bemutató disszemináció versenyképesebb diplomás munkaerő-kibocsátás felsőoktatás nemzetközi marketingje, felsőoktatás felkészítése külföldi hallgatók fogadására felsőoktatás-ágazati tervezés, adatszolgáltatás, ágazati stratégia Érintettek a külföldi képzésben, kutatásfejlesztésben részt vevő hallgatók, oktatók, kutatók hozzátartozói: fő Család és karrier kiegyensúlyozottsága, összeegyeztethetősége, hozzátartozóik sikeres boldogulása a munkaerőpiacon 6. táblázat: Célcsoportok meghatározása és szükségletük, elvárásaik összegzése Forrás: Megvalósíthatósági Tanulmány. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program c. Kiemelt Projekt Felhívásához. TÁMOP B/2-11/

119 9.2. A fejlesztések célcsoportjai, a kommunikációs üzenet A projekt célcsoportjai a felsőoktatás által érintett társadalmi szereplők, csoportok, amelyekkel a pályázó konzorciumi tagok közvetlen kapcsolatban álltak, hiszen szolgáltatásaikat vették igénybe. Ennek révén pontos képpel rendelkeztek a célcsoportok igényeiről, illetve szükségleteiről, amelyekről folyamatos szükségletfelméréseket és statisztikai adatgyűjtést végeztek. A projekt előkészítésébe a célcsoportokat is bevonták, több felsőoktatási intézmény, valamint szakmai háttérintézmény vezetőivel történtek konzultációk, egyeztetések, továbbá workshopok szervezésére is sor került. A koncepció eredménye szélesebb körben bemutatásra került a felsőoktatási intézmények számára, melynek vezetői közül többen is éltek a véleményezés lehetőségével. A célcsoportok meghatározását és a szükségletük, elvárásaik összegzését a következő táblázat tartalmazza (6. táblázat). A kommunikációs üzenetek megfogalmazása Az üzenetek megfogalmazása célcsoportonként történt a kommunikációs cél meghatározásával (7. táblázat). A közvetett célcsoportok esetében (felsőoktatásba felvételizők, közvélemény: szélesebb hazai és nemzetközi szakmai közvélemény, diplomásokat foglalkoztató munkaerő-piaci szereplők, különösen a K+F+I szférában, szülők, pályaválasztási tanácsadók, média képviselők, szélesebb nem szakmai közvélemény) az elsődleges kommunikációs cél az volt, hogy értesüljenek arról, illetve a köztudatba is átmenjen a program által támogatott hallgatói, oktatói, kutatói nemzetközi mobilitás jelentősége, a fiatalok képességeinek fejlesztése, a felsőoktatás minőségfejlesztése, a magyarországi K+F szektor fejlődése érdekében Arculati elemek egységes arculat és megjelenés 27. ábra: Campus Hungary logó Forrás: Arculati elemek: sajtoszoba/arculati-elemek A Campus Hungary Program hatékonysága érdekében egy fiatalos és könnyen felismerhető arculat kialakítása volt a feladat. A színvilág és a forma meghatározásánál figyelembe kellett venni a projekt célját és célcsoportját, annak érdekében, hogy a legideálisabb megjelenés jöhessen létre, amely lehetővé teszi a Program online és offline felületeken való egységes megjelenését. Stílusa a Balassi Intézet logójából indult ki, amely ötvözi a hagyományokat a mai digitális központú világgal. A stabilitást sugárzó logót a színek teszik mozgalmassá, ezzel utalva a döntések és a lehetőségek szabadságára, a kétirányú mobilitásra. (27. ábra). 118

120 Közvetlen célcsoportok A konvergencia régiók felsőoktatási hallgatói: nemzetközi mobilitási programok iránt érdeklődő hallgatók A konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek, munkatársai: intézményvezetők, kutatók, intézményi, hallgatói szolgáltatók, oktatásszervezési szakemberek Ágazati intézmények, szakmai szervezetek, munkatársai: Döntéshozók, felsőoktatással foglalkozó szakértők Kommunikációs cél az ösztöndíjprogram bemutatása; a hallgatók programba történő bevonása; a nemzetközi mobilitási programokban történő részvétel előnyeinek bemutatása a célcsoport bevonása, aktív partnerségen alapuló részvételük ösztönzése; program szükségességének elfogadtatása, eredményeinek megismertetése, elismertetése; intézményi szakmai együttműködés megteremtése; naprakész információk rendelkezésre bocsátása; az elért eredmények felhasználási lehetőségeinek a célcsoportokkal való megismertetése; az információk szabad áramlásának biztosítása; folyamatos visszacsatolás a döntéshozók folyamatos tájékoztatása; hatékony használatból fakadó eredmények kommunikálása; a projekt tevékenységeinek átláthatóvá tétele Üzenet ösztöndíjlehetőségek, pályázati információk, ügyfélszolgálat, promóció; nemzetközi tapasztalatszerzés, mobilitás népszerűsítése: munkaerő-piaci előnyök, életforma, multikulturális kapcsolatok, kultúrák megismerése szakmai támogatás, módszertani modell, képzés, disszemináció, tanácsadás; közös célok, az egyes intézmények keretein túlmutató érdekek jó gyakorlatok, tapasztalatok; tudatos, fenntartható fejlesztés, alkalmazkodás a 21. századi elvárásokhoz; versenyképesség növelése, hatékony döntéstámogatás versenyképes felsőoktatás; átlátható döntéstámogatás; ágazati szintű tervezhetőség, képzési kínálat kialakítása 7. táblázat: Célcsoportonként a kommunikációs célok és üzenetek meghatározása Forrás: Megvalósíthatósági Tanulmány. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program c. Kiemelt Projekt Felhívásához. TÁMOP B/2-11/

121 A tervezés során a Széchenyi 2020 arculat elvárásainak megfelelően került kialakításra egy komplex megjelenés, melynek használatát a Campus Hungary Arculati Kézikönyvben rögzítették, ezzel is biztosítva a konzorciumvezető Balassi Intézet, valamint kötelező jelleggel a Széchenyi 2020 logójának egységes megjelenítését.a Campus Hungary Program eddigi kommunikációja alapján látható, hogy mindvégig egységes, kreatív, fiatalos megjelenést képviselt, megfelelően kihasználva a technikák és technológiák által nyújtott lehetőségeket. Az eredményeket tekintve igen hatékonyan szólították meg a célközönséget Kommunikációs kampányok, eszközök A nyilvánosság biztosítása A Program indulásakor a kommunikációs irányelvek meghatározásánál a projekthez kapcsolódó kötelező tájékoztatási feladatok az I. számú Kommunikációs csomag elvárásainak megfelelően több mint 500 millió forint támogatásban részesült a Campus Hungary Program kerültek kialakításra. A Program előkészítő szakaszában készített kommunikációs terv tartalmazza a feladatok ütemezését, üzeneteket, célcsoportokat, eszközöket, illetve ezek összehangolását. Nélkülözhetetlen volt a Program előrehaladásáról, fontosabb mérföldköveiről és az eredményekről való tájékoztatás, melynek alapját képezték egyrészt a sajtóesemények, a sajtótájékoztatók, másrészt az eredményesség mérése érdekében a teljes időszak alatt folyamatos sajtó-monitoring szolgáltatás működött. A kommunikációs terv a kampányok keretein belül kreatív tervezéssel, promóciók szervezésével, reklámkampányokkal, illetve hírlevelekkel erősítette a Program működését. A megjelenésekhez szükséges stratégiai és taktikai médiatervezést, felületfoglalást, optimalizálást külsős kommunikációs cég végezte, mely nagy tapasztalattal rendelkezik az intézményi kommunikáció terén. Már meglévő ismereteik mellett a közvetlen célcsoport felé irányuló kommunikációs eszközök kiválasztásánál jelentős mértékben támaszkodtak a Program keretében lezajlott kutatásokra. A kommunikációs csomagnak megfelelően kialakításra került egy olyan munkafolyamat, mellyel hatékonyan, az arculati elvárásoknak megfelelően lehetett levezényelni az ösztöndíjak meghirdetéseit, a sajtóeseményeket, a rendezvényeket és a rendezvényeken való megjelenéseket. A rendszeres és célzott tájékoztatás nélkülözhetetlen volt a projekt eredményessége szempontjából, ezért nagy hangsúlyt fektetettek a magyar és angol nyelvű web- és facebook oldal frissítésére, minőségi kiadványok készítésére és a Campus Hungary Magazinokra. Ezen online felületek lehetővé tették a Program rendszeres és nyilvános fotódokumentációjának egységes megjelenítését és az események nyomon követhetőségét. A Campus Hungary Magazinnak nemcsak az általános tájékoztatás volt a feladata, hanem az ösztöndíjasok eredményeinek, élményeinek bemutatása is. A magazin jó minőségben, közvetlenül jutott el az oktatási intézmények hallgatóihoz, munkatársaihoz és koordinátoraihoz. A közvetett kommunikációs kampányok mellett a Campus Hungary mun- 120

122 katársai lényegesnek tartották, hogy az intézmények hallgatóit és munkatársait közvetlenül is felkeressék, ezért több rendezvényen mint például a Sziget Fesztiválon, fórumon is részt vettek, illetve roadshow-kat szerveztek. Az ország nagyobb intézményeiben tartott roadshow-k célja az volt, hogy növelje a mobilitási kedvet a konvergencia és a Közép-magyarországi régiókban. A projekt zárása két fázisban történt, a Campus Hungary B1-es programja a Design hét keretében, október 8-án Kreativitás és mobilitás címmel tartott sajtónyilvános zárórendezvényt a Balassi Intézetben. Az eseményen mutatták be a Kreativitás és mobilitás A magyar felsőoktatás mint országmárka című könyvet is. 28. ábra: Kreativitás és mobilitás, TÁMOP B/1 zárórendezvény, Budapest, október 8. Forrás: KKM / Burger Zsolt A tervek szerint a TÁMOP B/2 program Sajtónyilvános projektzáró rendezvénye 2015 nyarán kerül megrendezésre. A projekt folyamán a konzorciumi partnerek összhangban működtek együtt a kommunikációs tervben részletezett tevékenységek megvalósításában. A disszemináció a TÁMOP /A projektgazdáival, valamint a TÁMOP C projekttel együttesen történt, amelyek keretében közös kommunikációs tevékenységek valósultak meg Események A projekt feladata a kétirányú mobilitás növelése, ezért az online és offline kommunikációs eszközök mellett a Program eseményeken való részvételekkel, rendezvények szervezésével is bővült. Az elmúlt három évben több mint 100 hazai és további számos nemzetközi eseményen vett részt 121

123 a Campus Hungary Program, illetve az általa képviselt intézmények, szervezetek, projektek. Kiemelt disszeminációs események, konferenciák Az események szervezésével a program célja az volt, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését, a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi elismertségét támogassa. A rendszeresen szervezett rendezvények során folytatott kommunikáció révén a magyarországi hallgatóknál, oktatóknál, kutatóknál növelhető a nemzetközi mobilitási hajlandóság, illetve a projekt keretében működtetett ösztöndíj pályázati rendszer, valamint a külföldi diákok számára készült Study Finder népszerűsítése is emelhető. A Program során a rendszeres eredménykommunikáció megvalósításához a Campus Hungary munkatársai sajtónyilvános eseményeket szerveztek, ahol a sajtó képviselői számára közvetlen kommunikációs csatornát biztosítottak. Kérdéseikre, észrevételeikre az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője és a Program szakmai vezetője, a Balassi Intézet reflektált. Az érdeklődők számára az ország több felsőoktatási intézményében zajlott Campus Hungary Roadshow, ahol a résztvevők megismerhették az aktuális pályázati lehetőségeket. Ezen kívül a Program több nagyobb fesztiválon, rendezvényen is részt vett, mint például a Sziget Fesztiválon, a VOLT Fesztiválon, az Educatio kiállításon és az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT-on) is. A Campus Hungary Program működése során számos alkalommal biztosított magyar felsőoktatási intézmények számára megjelenést külföldi oktatási vásárokon, szakkiállításokon. A Tempus Közalapítvány és a Magyar Rektori Konferencia által szervezett Nemzeti felsőoktatási kiválóság című konferencián május 6-án Pécsett bejelentették, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében többek között infrastrukturális fejlesztésekre és a felsőoktatás szerkezetátalakítását célzó intézkedésekre Magyarország összesen milliárd forintot fordíthat 2020-ig. A 2014-ben induló uniós költségvetési ciklusban több mint 100 milliárd forint jut a hazai felsőoktatás versenyképességének növelésére mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának EU-fejlesztési és stratégiai helyettes államtitkára június 19-én szervezett a Campus Hungary szakmai konferenciát a Balassi Intézetben Nemzetközi és hazai mobilitási tendenciák a felsőoktatásban címmel. A rendezvényen a felsőoktatásban zajló mobilitási trendeket, a mobilitást segítő és gátló tényezőket összefoglaló kutatások eredményeit, valamint az ezekről készült Tudásexport és A mozgás tere című Campus Hungary tanulmányköteteteket mutatták be. A főigazgatói megnyitó előadás után a kötetek kiemelt témáira épültek az egyes előadások, melyek bemutatták a nemzetköziesedés új színtereit, valamint kitértek a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokra a hallgatói mobilitás terén, majd az ezzel kapcsolatos összefüggésekre a diplomások elhelyezkedésében. További kiemelt témaként szerepelt a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképessége. A mobilitás témaköre az intézményi akadályok és ösztönzők, a statisztika és a hallgatói-oktatói vélemények tükrében került elemzésre. A plenáris vita után kerekasztal-beszélgetés 122

124 zajlott le Campus Hungary ösztöndíjasok részvételével a Tudományos és Tehetséggondozási Fórum TÁMOP B/2 projekt szervezésében. A Tempus Közalapítvány január 14-én tartotta A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése című szakmai konferenciáját, ahol a Campus Hungary Program keretében megvalósult tevékenységek eredményeinek ismertetésére vállalkoztak, melyek a felsőoktatási intézmények humánerőforrás fejlesztésének támogatását, valamint nemzetközi versenyképességük elősegítését célozták. Jó gyakorlatokat ismertek el az átadott Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjakkal, amelyekkel a hazai felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársainak tevékenységét ismerték el a nemzetközi felsőoktatási marketing, a nemzetközi honlapfejlesztés, valamint az interkulturális érzékenyítés területén. A Campus Hungary Program Alumni Találkozójára és Ösztöndíjas Fórumára ALUMNI rendszerek a nemzetköziesítés szolgálatában címmel április 15-én Szegeden került sor a Szegedi Tudományegyetem (TÁMOP C-12/KONV ), valamint a Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program (TÁMOP A/2) európai uniós projektekkel együttműködésben. A három projektet több közös szakmai cél is összeköti, mint a magyar felsőoktatás népszerűsítése, vonzóbbá tétele a nemzetközi színtereken; a hazai tehetségek, kutatók anyagi és szakmai támogatása, nyomon követése; valamint az Alumni rendszerek kiépítése és fenntartása. A Campus Hungary Program május 11-én tartotta a következő Szakmai konferenciáját a Balassi Intézetben, amelynek témája A nemzetközi tapasztalatcsere eredményeinek bemutatása, K+F innováció volt Kiadványok A Campus Hungary kiadványok célja a kétirányú mobilitást támogató kommunikáció, ezért fontos feladat volt, hogy még a tervezés szakaszában kutatások alapján meghatározásra kerüljenek a célcsoportok, azok igényei, elvárásai, hogy a kiadványok ezeknek megfelelően kerüljenek kialakításra és kivitelezésre. A hatékonyság növelése érdekében, a célcsoportok kommunikációs szokásait megismerve vált egyértelművé, hogy az online eszközöket célszerű offline megjelenésekkel kiegészíteni, hiszen ezek együttes alkalmazása és generálása tudja a leghatékonyabb eredményt felmutatni. Közel 20 kiadvány készült a program során: tájékoztató brosúrák, plakátok, szórólapok, magazinok, tanulmányköteteket, a kimenő mobilitást és a nemzetköziesítést támogató kiadványok (29. ábra). Campus Hungary Magazin A Campus Hungary Magazin kommunikációs célja a Campus Hungary Program eddigi tevékenységeinek, elért eredményeinek publikálása, valamint a mobilitási programok népszerűsítése a hallgatók és a felsőoktatási dolgozók beszámolóinak segítségével. A kiadványok feladata volt továbbá a programot népszerűsítő és tájékoztató rendezvények kommunikálása, 123

125 29. ábra: Campus Hungary Magazinok 1, 2, 3, 4 Forrás: pályázatok, képzések és ezek felhívásainak megjelentetése, jó gyakorlatok közzététele. A nyomtatott és az online terjesztés révén a példányszámban kiadott magazin rengeteg régi és lehetséges ösztöndíjashoz jutott el Honlapok A Campus Hungary portál fő feladata a projekt bemutatása, aktuális felhívások, események közzététele, az ösztöndíjasok tájékoztatása. A kétirányú mobilitás ösztönzése érdekében angol és magyar nyelvű weboldallal, illetve kétnyelvű facebook oldallal is rendelkezik a projekt, melyek folyamatos frissítéssel, átlátható menürendszerrel segítik az ösztöndíjasokat, a külföldi diákokat és a program iránt érdeklődőket. (30. ábra) A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapott az akadálymentesítés, hogy a felület a vakok és gyengén látók számára is jól használható legyen. A magyar Campus Hungary portál ( különlegessé ábra: A Campus Hungary portál Forrás:

126 ge az Online Pályázati rendszer, mely lehetővé tette az ösztöndíjra pályázók egyszerű, gyors elektronikus jelentkezését és a dokumentumkezelését. A nemzetköziesítésnél kiemelt figyelmet kapott az angol nyelvű weboldal ( amely egy egyedi igényekre szabott modullal bővült, a Képzéskeresővel/Study Finderrel ( Az egyedi rendszer célja, hogy a külföldi hallgatók a világ bármely pontjáról informálódhassanak a magyar felsőoktatási intézmények által kínált idegen nyelven elérhető képzésekről. A rendszerben az intézmények pontos leírást, elérhetőséget, és költségeket adhatnak meg. Az információk aktualitását és az adatok pontosságát garantálja, hogy az intézmények saját maguk tölthetik, frissíthetik és aktualizálhatják adataikat Egyéb kommunikációs aktivitások A Balassi Intézet mint a konzorcium vezetője, kiemelkedő támogatást nyújtott a projekt számára a kulturális diplomácia segítségével a nemzetköziesítés folyamatában. A Tempus Közalapítvány mint konzorciumi partner Ösztöndíjas útikalauz hallgatóknak címmel leporellót készített a hallgatóknak a mobilitás ösztönzése céljából. Szintén a mobilitási kedv ösztönzése érdekében több ezer darab freecard is napvilágott látott, melyeket az ösztöndíjas börzéken, fesztiválokon és egyéb hallgatókat célzó rendezvényeken osztogattak az érdeklődők számára. Emellett a nyomtatott formában történő tájékoztatást az elektronikus kommunikáció is támogatta online hírközlés és adatbázis formájában. A Tempus Közalapítvány havonta több mint címre kiküldött hírlevelében rendszeresen jelentek meg a Campus Hungary Programot érintő hírek a projekt időtartama alatt. Az ösztöndíjas helyek adatbázisa, ösztöndíjas térképek közösségi felület, mely 2014-ben készült a diákoknak jelenleg a mymobility.tpf.hu címen érhető el. Mindezek mellett fontos eleme volt a kommunikációnak a hallgatói egyesületekkel való kapcsolatépítés, melyek a rendezvényeken, kommunikációs felületeiken számos módon tudtak közreműködni a programról való tájékoztatásban, népszerűsítésben Médiavásárlás és sajtómegjelenés A médiakampányoknak köszönhetően sikerült a Campus Hungary Program célcsoportjainak nagy részét elérni. A tevékenység kiterjedt rádió és TV spotok megjelentetésére, riportok szervezésére. A digitális médiafelületeken történt megjelenések szintén hozzájárultak a célcsoport számára releváns médiahasználathoz. A kommunikációs kampányok megvalósítása nagyban épített a felületvásárlások nyújtotta lehetőségekre is. Megjelentek oktatási kiadványok hirdetési felületein, valamint felvételi tájékoztatókban is. A releváns online felületek biztosították a hallgatók szélesebb rétegeinek elérését. Felületvásárlás történt az oktatási szféra weboldalain, fiataloknak, hallgatóknak utakat szervező utazási irodák online felületein banner és layer formában is. A projekt sajtótájékoztatók, sajtóközlemények, interjúk segítségével tájékoztatta a legszélesebb közvéleményt a Campus Hungary Program eredményeiről. Minden egyes felhívást sajtóközlemény is megerősített. Ezek hatására az országos és a regionális sajtó is széles körben tudta tájékoz- 125

127 tatni a közvéleményt az elérhető Campus Hungary pályázatokról. A sajtóanyagokat a projekt a médiumok széles köréhez jutatta el (hírügynökség, televíziók, rádiók, nyomtatott és online médiumok), ezáltal biztosítva a teljes körű nyilvánosságot. Forrás Arculati elemek: április 2. Balassi Intézet (2015): Campus Hungary honlapjai: április 2. Balassi Intézet (2014): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet (2014): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet (2015): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet (2015): Campus Hungary Magazinok 1,2,3 címlapképei: Balassi Intézet (2015): Campus Hungary Programigazgatóság kommunikációs háttéranyag, április 18. Campus Hungary angol nyelvű facebook oldal: Campus Hungary magyar nyelvű facebook oldal: Nemzeti Kiválóság Program. Együtt a tudományért. Campus Hungary Magazin szám Nemzeti Kiválóság Program, április 2. Megvalósíthatósági Tanulmány. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program c. Kiemelt Projekt Felhívásához. TÁMOP B/2-11/ Tempus Közalapítvány (2015): Tempus Közalapítvány honlapja: április

128 10. A Campus Hungary Program fenntarthatósága Fontos arra is kitérni, hogy miképp hasznosíthatóak a Program megvalósítása során szerzett tapasztalatok, eredmények, ezért ebben a fejezetben igyekeztünk a Campus Hungary fenntarthatóságával és hosszú távú lehetőségeivel kapcsolatos információkat megosztani az olvasókkal. Célunk továbbá, hogy bemutassuk a Program során kialakult együttműködéseket és partneri hálózatokat, egyéb kiemelt projektekhez való illeszkedési pontokat, szinergiákat, melyek a fenntarthatóság szempontjából ugyancsak meghatározó tényezők A projekt céljai és kapcsolódási pontjai egyéb programokhoz, tervekhez A Campus Hungary kiemelt projekt célja az Új Széchenyi Terv Tudomány- Innováció kitörési pontjához kapcsolódva és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. prioritástengelyének figyelembevételével a felsőoktatás minőségének javítása, a felsőoktatás szerepének bővítése a foglalkoztathatóság növelésében. További cél a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatásával hozzájárulni a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi elismertségéhez, illetőleg kapcsolódásukhoz és felzárkózásukhoz az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térséghez. A Társadalmi Megújulás Operatív Program része a Nemzeti Kiválóság Program, mely a kimagasló oktatási, kutatási tevékenységet ösztönzi a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a matematika, a műszaki- és a természettudományok területére összpontosít anyagi erőforrásokat. A Campus Hungary Program egy átfogó pályázati rendszer működtetésével, a kifelé történő mobilitási eszközök segítségével nyújtott támogatást a felsőoktatási hallgatók, oktatók, kutatók és nem oktató munkatársak számára nemzetközi tapasztalatszerzéshez, tudományos tevékenységek, kutatások megvalósításához, elősegítve ezzel az oktatói és a hallgatói életpálya tervezhetőségét, a hallgatók tehetséggondozását, a legkiválóbbak esélyegyenlőségét, valamint a mobilitási rendszerek és a nemzetközi intézményi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését. A projekt hozzájárul az EU 2020 stratégiában lefektetett célok teljesüléséhez, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez, mert egy olyan, hazai vonatkozásban hiánypótló irányítási és finanszírozási mechanizmust hozott létre, mely a kiválóságokat támogatta. Hozzáférési és előrehaladási lehetőségek megteremtését tette lehetővé a kiemelkedő hallgatók számára. A kiemelt projekt szorosan kapcsolódik ahhoz a gondolathoz, melyet ugyancsak az EU 2020 stratégia fogalmaz meg, mely szerint az intelligens növekedés elérése érdekében a tagállamok feladata a nemzeti (és regionális) K+F és innovációs rendszerek reformja annak érdekében, hogy e rendszerek támogassák a kiválóságot. 127

129 A program szorosan illeszkedik a TÁMOP C-12/1/KONV, valamint a TÁMOP A/1-11/ és a TÁMOP A/2-11/ programokhoz, melyekkel a megvalósítási időszakban folyamatos együttműködést valósított meg. A leírást lásd részletesen a 8. számú mellékletben Fenntarthatóság A mobilitás ösztönzése kezdetektől fogva a bolognai folyamat központi eleme. A Campus Hungary projekt keretében számos intézkedés történt az elmúlt évek folyamán, melyek a mobilitás útjában álló akadályokat voltak hivatottak azonosítani, illetve eltávolítani. Az elmúlt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy megindult a közös gondolkodás a felsőoktatás szereplői között, az egységes megjelenésekkel nem csak a képzéskínálat népszerűsítése vált hatékonyabbá, de egymás idegen nyelvű képzéskínálatának, együttműködési lehetőségeinek jobb megismerése is homloktérbe került. Ez elengedhetetlen eleme annak a fejlesztési folyamatnak, mely a külföldiek számára elérhető képzéskínálat bővítését, nemzeti szintű harmonizációját célozza. A Mobilitási Platform működési keretei, fenntartása A Mobilitási Platform a Campus Hungary Program keretén belül került felállításra, de működését fenn kell tartani a teljes fenntartási időszakban. A projektben biztosított mind az infrastruktúra, mind a működtetéshez szükséges emberi erőforrás is, a projekt zárását követően a projektszervezet megszűnik, így a Mobilitási Platform működtetését más hordozó szervezet veszi át. A Platform Iroda működési rendjét és infrastruktúráját ezért úgy alakították ki, hogy szeptember 1. után a lehető legkisebb létszámmal, az informatikai rendszer további módosítása nélkül lehessen működtetni, gond nélkül integrálva bármely, egyébként a felsőoktatás nemzetköziesítésével foglalkozó hordozó szervezetbe. A fentiekkel összhangban működő Campus Hungary koordinátorok mandátuma szintén lejár augusztus 31-én, mely csatorna kiválóan alkalmas volt arra, hogy Campus Hungary Projektirodát, valamint az ösztöndíjasokat és az érdeklődőket is információval lássa el, ezért megoldást kell találni a Campus Hungary koordinátorok jövőbeni szerepére. A Képzéskereső jelenleg is a befelé irányuló mobilitást támogatja, ez lesz a feladata a fenntartási időszakban is, az adatok aktualitásért a felsőoktatási intézmények felelnek. Ezt a szolgáltatást is biztosítani kell a Mobilitási Platformon keresztül a fenntartási időszakban. Hosszú távon az intézményi kultúra megváltoztatása a cél, ezért a további feladatok ezen a téren a teljesség igénye nélkül: Központi szinten A piackutatások és elégedettségmérések folytatása a fókuszok kijelölésével. Marketing-orientált szemléletmód és tevékenységrendszer. A külföldre irányuló mobilitást népszerűsítő szakemberek mellett a felsőoktatási munkatársak további bevonása és ösztönzése. 128

130 A felsőoktatási intézmények különböző területein dolgozó munkatársainak további képzése. A magánszektorral, vállalkozásokkal való partnerség kiépítésének elősegítése. A pozitív példával járó jó gyakorlatok hatékony kommunikációja. Intézményi szinten A külföldi tanulmányok szisztematikus tantervbe történő beépítése, a külföldön szerzett kreditek hatékony elismerése. A képzési programok fejlesztése, az európai dimenzió megjelenítése a tantárgyi programokban. A hallgatóbarát intézményi szolgáltató rendszer, a hallgatók beilleszkedését segítő intézkedések. A hallgatói hitelek, illetve ösztöndíjak nyújtása. Az ágazati szintű stratégia nagyban elősegítené a magyar felsőoktatás nemzetközi folyamatokba történő intenzívebb bekapcsolódását, illetve számos mobilitást akadályozó tényező megszüntethető az intézmények megfelelő nemzetköziesítést szolgáló stratégiája révén. A fentiekkel összhangban a Fokozatváltás a felsőoktatásban című felsőoktatási stratégia egyik célkitűzése a hallgatói és oktatói-kutatói nemzetközi mobilitás növelése. Az idegen nyelvű tartalmak növelése és a mobilitási programok fokozása révén a nemzetközi munkaerő-piaci elvárásokhoz jobban alkalmazkodó diplomások képzése válik lehetővé, másrészt a felsőoktatási intézmények versenyképességének feltétele, a nemzetközi hallgatói, oktatói, szakmai és kutatási hálózatokba való bekapcsolódás lehetősége is növekszik. Összességében elmondható, hogy a Campus Hungary Program sikeres, láthatóak az eredmények, ezért folytatódni fog, a jövőbeni működés kereteit most alakítják ki a szakértők. Az ösztöndíjazás eredményei egyéni, intézményi és országos szinten is értelmezhetők, mert azt tapasztaljuk, hogy más ember jön haza külföldről. Akármennyi időre is tudott kijutni, más szemlélettel látja a világot, más szemlélettel dolgozik és ezt egész biztos, hogy kamatoztatni tudja a munkaerőpiacon fogalmazott Szabó Zsolt, a Balassi Intézet koordinációs főigazgató-helyettese. A mai diákoknak, oktatóknak szinte már természetes a külföldi ösztöndíj lehetőség, mely az országimázs szempontjából is nagyon fontos, hiszen a kiutazók hírét viszik a világban hazánknak. Forrás Alumni rendszerek a nemzetköziesítés szolgálatában. Alumni Találkozó és Ösztöndíjas Fórum. Szeged, április arentfolderid=19396, április 27. Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag, április 18. Fokozatváltás a felsőoktatásban. A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai. 129

131 koncepci%c3%b3.pdf, április 15. KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP B/2-11/ Megvalósíthatósági Tanulmány. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program c. Kiemelt Projekt Felhívásához. TÁMOP B/2-11/ Nemzetköziesítés a gyakorlatban. Tippek a felsőoktatási intézmények nemzetközi érvényesüléséhez: április 4. Simon Ágnes (2015): Képzési portfólió Bizottság szakmai háttéranyag. Simon Ágnes Vas Beatrix (2015): A Campus Hungary TÁMOP B/2-11/ Mobilitási Platform Iroda. Összegzés Szakmai háttéranyag. 130

132 1. számú melléklet: Balassi Intézet és Tempus Közalapítvány tevékenységének leírása Balassi Intézet A Balassi Intézet a határon túli magyar kultúra magyarországi és az egyetemes magyar kultúra külföldi bemutatásáért felel. Az egységes és egyetemes magyar kultúrát terjeszti és népszerűsíti a nagyvilágban úgy, hogy ezzel párhuzamosan segíti a külföldön vagy határon kívül létező magyar hagyományok és kultúra megismertetését Magyarországon. Az intézet célja megerősíteni a magyar kultúra pozícióit az egész világon, ahogy Balassi Bálint humanista műveltséggel, magyar költészettel és dallamokkal terjesztette jó hírünket és nevünket a korabeli világban. Az intézet központi költségvetési szerv, a magyar művelődés nemzetközi kapcsolatrendszerének nemzeti háttérintézménye, amely március 1-től sajátos jellegű szakmai irányító központként működik (31. ábra). 31. ábra: Balassi Intézet bejárat Forrás: Diplomáciai háttér biztosítása magyar kulturális intézeti háttér a Balassi Intézet részéről A kulturális diplomácia a 21. századra felértékelődött a világban, és a nemzetközi kapcsolatrendszer harmadik pilléreként jelenik meg. A Balassi Intézet kiemelt szerepet játszik Magyarország kulturális diplomáciájának alakításában és céljainak megvalósításában, az ország presztízsének erősítésében. A Balassi Intézet a magyar kulturális politikával összhangban a modernizációt és a versenyképesség fejlesztését állította a fókuszba a magyar kulturális diplomácia hagyományosan jól működő pilléreire, a magyar kulturális intézetekre és a vendégoktatói és lektori hálózatra támaszkodva. Ez a hálózat lehetőséget nyújt arra, hogy olyan szervezeti és kultúraközvetítő erőt képviseljen, mely az egyetemes magyar kultúra értékeinek minél hatékonyabb képviseletét vállalhatja föl. 131

133 Az Intézet központi szerepet tölt be a magyar nyelv tanulása, tanítása a képzés módszertani központjának kialakítása vonatkozásában. Oktatási programja igen széleskörű: a hagyományos értelemben vett nyelviskolai tevékenységtől a hungarológus részképzésen át az egyetemi előkészítő kurzusokig szervez oktatást a külföldiek számára. A magyar származásúak körében külön foglalkozik a Kárpát-medencei magyarság, különösen a Csángó földről, Vajdaságból és Kárpátaljáról érkező hallgatók, illetve a nyugati szórványban élők nyelvi felkészítésével. Pályáztatja és irányítja a külföldön működő magyar lektorokat és vendégtanárokat. Kiadói feladatokat lát el, amelynek keretében időszaki és egyedi kiadványokat, kiadvány-sorozatokat jelentet meg magyar és idegen nyelven. Internetes módszertani és oktatási központot hoz létre és működtet a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára. A Balassi Intézet jelentős szerepet kap a művelődési terület ösztöndíjas programjainak a megvalósításában. Átveszi a korábban Magyar Ösztöndíj Bizottság tevékenységi körébe tartozó feladatokat és kiterjedt pályáztatási tevékenységet folytat. Szakkollégiuma Kárpát-medencei hallgatói központként részt vállal az európai integrációs folyamat nemzetközi mobilitási programjainak megvalósításában. Ösztöndíjak adományozásával és szakkollégiumi képzéssel segíti a határon túli magyar és más nemzetiségű fiatalok magyarországi tanulmányait. Nyilvános szakkönyvtárat alakít ki és működtet, dokumentumtárat és adatbázisokat tart fenn. A magyar kultúra és nemzeti hagyományok értékeinek közzététele, széleskörű hazai és külföldi megismertetése érdekében gondoskodik a nemzeti évfordulók méltó megünnepléséről, szervezi a hozzá kapcsolódó szakmai előkészítő munkát és részt vesz a lebonyolításában. A Balassi Intézet jelentős szerepet kap a művelődési terület ösztöndíjas programjainak megvalósításában, a felsőoktatás területén is jelentős kultúrdiplomáciai kapcsolatokat épít a kormányzati törekvésekkel összhangban és együttműködésben. Ezen szerepvállalás jegyében valósította meg a Campus Hungary Programot, mely a felsőoktatásban megvalósuló mobilitást és nemzetköziesedést, ezáltal többek között a nemzetközi tapasztalatszerzést, kompetenciafejlődést, kultúrák közötti párbeszédet, versenyképesség növelését kívánta elősegíteni. Fontos az az egyre növekvő hálózati együttműködés is, amit a Program a magyar kulturális intézetekkel hoz létre annak érdekében, hogy a nemzetközi felsőoktatási mobilitásban részt vevő magyar és külföldi ösztöndíjasok, felsőoktatási partnerek szakmai programjai, a lehető legsikeresebbek legyenek. Meghatározó az intézetek kultúrdiplomáciai szerepe, de talán még jelentősebb a mobilitási programok keretében külföldre utazó ösztöndíjasok és intézményi képviselők szerepe, hiszen az oktatási projekteken keresztül a művelődés és a kultúrák közötti párbeszéd kerül az előtérbe, a magyar kultúra értékeinek megismertetése. Elérhetőség: Campus Hungary Programigazgatóság, háttéranyag Tempus Közalapítvány Az 1996-ban alapított Tempus Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt működik, kiemelten közhasznú szervezetnek számít, melynek célja a közös európai értékek és célok képviselete 132

134 és közvetítése az oktatás és a kutatás-fejlesztés területén valamint, Magyarország megismertetése és képviselete nemzetközi környezetben az említett területeken. A Közalapítvány közel két évtizedes szakmai múlttal rendelkező, dinamikus és munkavégzésében igényes, közhasznú szervezet, amelynek célja a közös európai értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés területén, valamint a magyar oktatás-képzési rendszer megismertetése és érdekeinek képviselete nemzetközi környezetben. Kiemelt feladata, hogy a magyar oktatási és képzési szektort és az emberi erőforrásokat hozzásegítse az európai integráció által kínált lehetőségek hatékony és eredményes kiaknázásához, hazai és nemzetközi pályázati programok koordinálásával, képzések kidolgozásával és megvalósításával, valamint szakértői segítségnyújtással. Kiemelt cél a helyzetükből adódó speciális tudás és szemléletmód széleskörű és egyben strukturált terjesztése. A Közalapítvány elkötelezett mindazon hazai és külföldi szervezetekkel, szakértőkkel való együttműködés iránt, akik a célok megvalósításában partnereik lehetnek. A munkatársak szakmai felkészültsége, nemzetközi tapasztalatai biztosítják a feladatok magas színvonalú ellátását. A szervezeti kultúra alapértékei a megbízhatóság, objektivitás, átláthatóság, az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosítása. Főbb tevékenységek (32. ábra) A Tempus Közalapítvány pályázati programokat kezel, különböző képzéseket nyújt, illetve tudásközpont szerepet tölt be. 32. ábra: A Tempus Közalapítvány tevékenységi köre Forrás: 133

135 Pályázati programok A Tempus Közalapítvány végzi az Európai Bizottság Erasmus+ programjának és a közép-európai CEEPUS programnak a magyarországi koordinációját, pályáztatja a Pestalozzi és az ACES programot, valamint információt nyújt az Európa a polgárokért programról és működteti a magyar Nemzeti Europass Központot. Study in Hungary címen információs honlapot tart fenn a Magyarországra érkező külföldi hallgatók és oktatók számára, és Alumni hálózatot működtet a volt ösztöndíjasoknak. Képzések A Tempus Közalapítvány az EU-támogatások felhasználására felkészítő, illetve tanárok, pedagógusok számára kifejlesztett speciális képzéseket kínál. A képzési kínálatban elméleti és gyakorlati, alapozó és haladó kurzusok is találhatók, több egymást kiegészítő kurzus modulrendszerben is elvégezhető. A képzéseket szigorú akkreditációs eljárásoknak vetik alá, így folyamatosan magas színvonalat biztosítanak résztvevőik számára. Tudásközpont A Tempus Közalapítvány komoly szakmai múltra tekinthet vissza. Az eltelt idő alatt felhalmozódott, a pályáztatói és képző tevékenységen túlmutató szakmai tudást és tapasztalatot szeretnék visszaforgatni, megosztani az érintettekkel és ezáltal hozzájárulni a magyar oktatás és képzés minőségének fejlesztéséhez, nemzetközi pozíciójának erősítéséhez, az európai értékek közvetítéséhez. A Közalapítvány céljai közé tartozik, hogy mindig naprakész, az igényeknek megfelelő képzésekkel álljanak rendelkezésre, széles körben terjeszszék az oktatási és képzési információkat, valamint a hátrányos helyzetű célcsoportokat nagyobb mértékben vonják be a programokba. Elérhetőség:

136 2. számú melléklet: Hazai mobilitási szakirodalom A gyűjtemény a hazai mobilitási szakirodalmak listáját tartalmazza főként 2000 utánról. A Campus Hungary munkatársai kutatómunkájuk során nemcsak a magyar, hanem a külföldi szakirodalmak listáját is összeállították és közzétették a mobilitas-gyakorlata/bibliografia elérhetőségen. A legjobb lengyel mobilitási projektek (2011): Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 10. szám 28. A mobilitás keleti dimenziói (2011): Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 8. szám 22. Albert Fruzsina Dávid Bea (1994): Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemzői. Szociológiai Szemle szám Antal Krisztina Bokodi Szabolcs Klekner Bíbor Kurucz Katalin (2006): GenERAtion project Final report. Dissemination of results and best practices for raising the profile of Erasmus Mobility, Tempus Public Foundation. Bába Karola (2008): Földrajzi mobilitás, migráció. Új ifjúsági szemle: ifjúságelméleti folyóirat szám Balla Ágnes Jánosik Orsolya Kardos Anita (2010): EGT/Norvég alapból finanszírozott mobilitási projektek Mobility Projects Funded by EEA/ Norwegian Grants. Hoppá Disszeminációs füzetek. Budapest, Tempus. 53. Balla Ágnes Nagy Zsófia (2011): A szakiskolai mobilitási program: Értékelő tanulmány és projektbemutatók. Hoppá Disszeminációs füzetek. Budapest, Tempus. 25. Balla Viktória Mokos Béla (2007): Ifjúsági munka és mobilitás. Új Ifjúsági Szemle évfolyam 2. szám Bara Zoltán (1999): Hallgatói mobilitás és kreditrendszer: az egységes kreditrendszer bevezetésének intézményi feltételeiről. Magyar Felsőoktatás szám 4. Barakonyi Károly (2002): Sorbonne-tól Prágáig: A Bologna Folyamat : 1. Magyar Felsőoktatás évfolyam. 7. szám 3. Barakonyi Károly (2002): Sorbonne-tól Prágáig: A Bologna Folyamat : 2.: Bolognai Nyilatkozat. Magyar Felsőoktatás évfolyam 8. szám 3. Barakonyi Károly (2002): Sorbonne-tól Prágáig: A Bolognai folyamat : 3.: a Prágai Nyilatkozat. Magyar Felsőoktatás évfolyam 9. szám. 3. Barakonyi Károly (2004): Bologna: kiért szól a harang? Pedagógusképzés szám 9. Barakonyi Károly (2004): Rendszerváltás a felsőoktatásban: Bologna-folyamat, modernizáció. Budapest, Akadémiai Kiadó. Barna Judit (2007): NICSP Nemzetközi Ifjúsági Csereprogram: Prága, október Hallássérültek évfolyam 12. szám Berács József (2003): A magyar felsőoktatás exportképessége: stratégiai 135

137 gondolatok a bolognai folyamat kapcsán. Magyar Felsőoktatás évfolyam szám 4. Berács József (2008): Magyar Felsőoktatás 2008 : Konferencia előadások, NFKK Füzetek 1. Budapest, BCE-NFKK. Berács József (2009): A felsőoktatás nemzetközivé válása. Felsőoktatási műhely szám 9. Berács József (2011): Diák mobilitás és Magyarország vonzereje. In: Berács J. Hrubos I. Temesi J.: Magyar Felsőoktatás Konferencia előadások Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Berács József (2011): A felsőoktatás nemzetközivé válása. In: Berács J. Hrubos I. Temesi J.: Magyar Felsőoktatás Konferencia előadások Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Berács József (2011): Nemzetközi (export) piacorientáció a felsőoktatásban: nemzetköziesedés és intézményi megfelelés. In: Hrubos I.: Műhelytanulmányok. A felsőoktatási intézmények főbb típusai tevékenységük és vállalt missziójuk szerint. Nemzetközi piacorientáció, korszerű intézményi menedzsment. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Berács József (2012): Nemzetköziesedés: egy lehetséges kitörési pont a felsőoktatásban. In: Berács J. Hrubos I. Temesi J.: Magyar Felsőoktatás Hazai vitakérdések nemzetközi trendek. Konferencia dokumentumok. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Berács József Hrubos Ildikó Temesi József (szerk.) (2011): Magyar Felsőoktatás 2010, BCE-NFKK január 26-i konferencia előadásai, NFKK Füzetek 6. Budapest, BCE-NFKK. Berács József Hubert József Nagy Gábor (2009): A nemzetköziesedés folyamata a magyar felsőoktatásban. Bologna füzetek. Budapest, Tempus. 70. Berács József Malota Erzsébet (2007): Nemzetközi diákturizmus a Budapesten tanuló külföldi egyetemisták véleményének tükrében. Turizmus Bulletin évfolyam 3. szám Berács József Malota Erzsébet (2011): Megéri hozzánk jönni tanulni? Educatio évfolyam 2. szám Berács József Malota Erzsébet Zsótér Boglárka (2010): A nemzetköziesedés folyamata a magyar felsőoktatásban 2. Bologna füzetek. Budapest, Tempus Berács József Temesi József (2008): Új hullám az ázsiai csendes-óceáni felsőoktatási régióban. Felsőoktatási műhely évfolyam 2. szám Berács József Temesi József (2008): Új hullám az ázsiai csendes-óceáni felsőoktatási régióban. Felsőoktatási műhely szám 4. Berényi Eszter (2005): Nemzetközi, nemzetek feletti vagy nemzeti tudományok? Educatio évfolyam 2. szám

138 Brükner Huba (1995): A kölcsönös megértés szellemében. A Fulbright Csereprogram. Magyar tudomány évfolyam 7. szám Czakó Andrea Koltói Lilla (2012): Hallgatói mobilitás. Milyen háttérrel tervezik és valósítják meg az ELTE hallgatói és végzettjei külföldi tanulmányaikat? Felsőoktatási műhely szám Csehó Julianna (2009): Doktori képzések, fiatal kutatók helyzete Európai dimenzió. Felsőoktatási műhely szám Csernovitz Adél Tóth Krisztina (szerk.) (2003). The CEEPUS program at the turn of the Millenium Networks, Tempus Public Foundation Danka Balázs (2010). Migráció a felsőoktatásban. Kutatási tanulmány a magyarországi felsőoktatásban tanuló harmadik országbeli állampolgárokról. 35. Dányi Andrea (2011): Jó eredménnyel zárult a szakiskolákra szabott mobilitási program. Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 8. szám 34. Derényi András Halász Gábor Horváth Tamás (2008): A felsőoktatás nemzetközivé válása: szakértői beszélgetés. Felsőoktatási műhely évfolyam 3. szám 89. Derényi András (szerk.) (2010). The Bologna Process in Hungary. Bologna füzetek. Budapest, Tempus. Egész életen át tartó tanulás program/leonardo mobilitás (2009): Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam. 10. szám Erasmus-program a nemzetközi mobilitásért (2007): Szakoktatás évfolyam 9. szám 2. Erdei Itala (2003): Hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében I. A határon túli magyar hallgatók magyarországi részképzése. Magyar Felsőoktatás szám Erdei Itala (2003): Határon túli hallgatók magyarországi részképzése: trendek és motivációk. Educatio évfolyam 4. szám 16. Erdei Itala (2004): Hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében II. Teljes képzés határon túli magyar hallgatók magyarországi intézményekben. Magyar Felsőoktatás szám Erdei Itala (2005): Hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében. Educatio évfolyam 2. szám Erdélyi, Árpád (2006): A tudományos együttműködés elősegítése az Eötvös József Főiskola oktatói és hallgatói mobilitása révén. Kutatások az Eötvös József Főiskolán 6. szám Erőss Ágnes Filep Béla Tátrai Patrik Rácz Katalin Váradi Monika Mária Wastl-Walter, Doris (2011): Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok Magyarországon. Tér és Társadalom évfolyam 4. szám Expanzió (2005). A Tempus Közalapítvány, Leonardo Nemzeti Iroda által 2004-ben lebonyolított szakiskolai mobilitási pályázati program programszintű értékelése. Budapest. 137

139 Fekete Szabolcs (2007): Akadozó akadémiai mobilitás Európában. Educatio évfolyam 3. szám Fényes Hajnalka (2011): A felsőoktatásban tanuló férfiak és nők tényleges mobilitása, státuszinkonzisztencia a nők oktatásbeli és munkaerő-piaci helyzete között. Felsőoktatási műhely szám Fónyad Gábor (2000): HOPE 2000 csereprogram. Kórház évfolyam 10. szám Füzi Virág (2012): Az Erasmus tréning bemutatása A külföldi ösztöndíjas időszakra való felkészülés és a visszatérés utáni reintegráció jelentősége. Felsőoktatási műhely. Györgyi Zoltán Mártonfi György (2004): A Leonardo Mobilitási Program hatása a résztvevőkre. Budapest, FKI. Hatos Pál (2012): Nemzetközi mobilitási stratégiák és megközelítések, a magyar Campus Hungary Program alapjai. In: Berács J. Hrubos I. Temesi J.: Magyar Felsőoktatás Hazai vitakérdések nemzetközi trendek. Konferencia dokumentumok. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Hermándy-Berencz Judit (2003): A mobilitás szerepe az Európai Unióban. Új pedagógiai szemle évfolyam 1. szám 7. Hermándy-Berencz Judit Balla Ágnes Ungváriné Levenda Judit (szerk.) (2010): 15 éves a Leonardo da Vinci program: sikertörténetek az elmúlt másfél évtizedből. Budapest, Tempus Közalapítvány. 43. Hlavaty Ildikó (2011): Erasmus intenzív programok. Hoppá Disszeminációs füzetek. Budapest, Tempus. 24. Horváth István (2004): Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási migrációja. Hrubos Ildikó (2005): A peregrinációtól az európai felsõoktatási térségig. Educatio évfolyam 2. szám Hrubos Ildikó (2010): Bologna folytatódik. Educatio évfolyam 1. szám Hrubos Ildikó (2011): Örök felsőoktatási érték változó hangsúlyokkal. Educatio évfolyam 2. szám Hrubos Ildikó (2012): A társadalmi egyenlőtlenségek új színterei a felsőoktatásban. Iskolakultúra évfolyam 1-2. szám 16. Innováció és készségek a 21. században Erasmus-program a nemzetközi mobilitásért (2007): Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 9. szám Ivana Barković Bojanić Katarina Marošević Szabó Brigitta (2012): A Cross-Cultural Comparison of Student Mobility: Croatian and Hungarian Experience A hallgatói mobilitás interkulturális összehasonlítása: horvát és magyar tapasztalatok Međukulturalna usporedba mobilnosti studenata: hrvatsko i mađarsko iskustvo. In: Župan, M. Vinković, M.: Suvremeni pravni izazovi: EU Mađarska Hrvatska. Pečuh Osijek: Gradska tiskara Osijek d.d.:

140 Kállai Gabriella (2005): Ösztöndíjas tanárok a Civic Education Projectben. Educatio évfolyam 2. szám Káposztás Nikoletta (2006): Kulcskompetenciákkal a társadalmi kohézióért Kulcskompetenciák európai keretrendszere A munkavállalók mobilitásának európai éve Olvastuk: Joh Seymour. Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 2. szám Keller Magdolna (2008): Lokális kötődés és tanulmányi célú migráció. Educatio évfolyam 3. szám Kemény Gabriella (2005): A mobilitás menedzselése. Educatio évfolyam 2. szám Kiss Paszkál (2007): Pillanatfelvételek a nemzetközi mobilitásról. Felsőoktatási műhely szám 6. Kiugró siker az európai mobilitási nívódíj átadóján Magyar sikerek az Európai Mobilitási Nívódíjért folyó versenyben A Microsoft és a Jövő Háza Jövő Iskolája, ingyenes pedagógusoktatást indított útjára Átláthatóan az átláthatóságról Gyógypedagógiai alapismeretek szakoktatóknak (2006): Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 6. szám Kópházi Eszter (2001): A Bolognai Nyilatkozat az európai felsőoktatási térségről. Magyar Felsőoktatás évfolyam 8. szám 2. Kurucz Katalin Beregi Bettina Hlavaty Ildikó (2010). Erasmus Sikertörténetek: Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. Hoppá Disszeminációs füzetek. Budapest, Tempus. 31. Lajos Tamás (2005): A mobilitás mint a felsőoktatás erőforrása. Educatio évfolyam 2. szám Langerné Rédei Mária (2008): A tanulmányi célú mozgás. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal Langerné Rédei Mária (2009): A tanulói migráció és a munkaerőpiac. In: Illés, S.: Magyarország vonzásában. Központi Statisztikai Hivatal. Leonardo Mobilitási Nívódíj (2004): Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 10. szám Malota Erzsébet (2010): Az országimázs alakítása a külföldi cserediákok célcsoportja számára. In: Deli-Gray Z. Árva L.: Turizmusmarketing esettanulmányok. Budapest, Akadémia Kiadó Manherz Károly Csirik János Bókay Antal Berács József Kurucz Katalin Loboda Zoltán Mészáros Gábor Rádli Katalin (2010): Mobilitás Magyarországon Lehetőségek és teendők (A január 19-i konferencia előadásainak összefoglalói). Bologna füzetek. Budapest, Tempus, 46. Manherz Károly et al. (2010): Mobilitás Magyarországon: Lehetőségek és teendők (A január 19-i konferencia előadásainak összefoglalói). Budapest, Tempus Közalapítvány, 47. Marginson Simon (2008): A nemzeti és globális felsőoktatási verseny dinamikája. Felsőoktatási műhely évfolyam 2. szám

141 Marton Melinda Paku Áron (2009): Bologna-folyamat, hallgatói mobilitás, tandíj. Képzés és gyakorlat évfolyam 1-2. szám Mártonfi György (2009): Belföldi mobilitási program az SZFP-ben. Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 3. szám 17. Mártonfi György Tót Éva (2007). A Socrates és a Leonardo program közötti működése Magyarországon. Értékelő tanulmány. Budapest, Tempus. 50. Mártonfi György Tordai Péter (szerk.) (2003). The first phase of the Leonardo da Vinci programme in Hungary. Budapest, Tempus. 86. Mészáros Antónia (2006): Az unió nomádjai. Budapest, Kossuth. Migráció mobilitás együttműködés. (2011): Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 10. szám Molnár István (1999): A FEFA és a TEMPUS pályázatok szerepe Kecskemét felsőoktatásában. Magyar Felsőoktatás szám 4. Morse, Donald E. (2002): In the beginning was the crown: a brief history of the early years of the Hungarian-American Fulbright Commission. Hungarian journal of English and American studies évfolyam 2. szám Nagy Zsuzsanna Pásztor Attila Hódi Ágnes Tóth Edit Hülber László (2012): Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása itthon: helyzetképelemzés és jó gyakorlatok feltérképezése. Bologna füzetek. Budapest, Tempus Közalapítvány. 35. Nagy Zsolt László (2003): A Közép-európai Felsőoktatási Csereprogramról. Magyar Felsőoktatás szám Neszt Judit (2005): A felsőoktatás nemzetközi dimenziói. Educatio évfolyam 2. szám Náray-Szabó Gábor (2001): Tovább kell növelni a hallgatói-oktatói mobilitást. Magyar Felsőoktatás évfolyam 5-6. szám 3. Osgyán Lajos (2000): Az európai oktatásügy információs hálózata 8.: az oktatás kulcsszámai az Európai Unióban: 2. Magyar Felsőoktatás szám 2. Őrsi Gábor (2011): Nemzetközi hallgatói mobilitás a magyar felsőoktatásban. Felsőoktatási műhely évfolyam 2. szám Párbeszéd a mobilitásról. (2009): Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 23. szám Pásztor Adél (2005): Mobilitás diákszemmel. Educatio évfolyam 2. szám Petri Margit (2000): HOPE 2000 csereprogram. Németországi tapasztalatok. Kórház évfolyam szám Polónyi István (2005): Hallgatói mobilitás. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Polónyi István (2010): Felmentő seregek? Külföldi hallgatók a hazai felsőoktatásban. Társadalomkutatás évfolyam 3. szám

142 Polónyi István (2010): Hallgatók külföldön. Debreceni szemle évfolyam 2. szám [75]-90. Polónyi István (2011): Keresztúton a hazai felsőoktatás. Felsőoktatási műhely évfolyam 1. szám Polyacskó Orsolya (2011): Szakképzés, mobilitás és migráció II. Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 8. szám 1-8. Pongrácz Kornélia (2011): És mégis mobil a Föld nemzetközi hallgatói mobilitás a 21. század elején. Educatio évfolyam 2. szám Pusztai Gabriella Nagy Éva (2005): Tanulmányi célú mobilitás Magyarország keleti határvidékein. Educatio évfolyam 2. szám Radácsi Imre (2002): Eurogenerális tudományos együttműködések és a mobilitás. Magyar Felsőoktatás Rédei Mária (2007): A hallgatói mobilitás földrajza. Földrajzi közlemények évfolyam 4. szám Rédei Mária (2011): A térbeli mobilitás a szellemi tőke növelésének alapja. In: Berács J. Hrubos I. Temesi J.: Magyar Felsőoktatás Konferencia előadások. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Rédei Mária Telbisz. Erzsébet Nemes-Nagy Anna (2008): Erasmus oktatói mobilitás. Hoppá Disszeminációs füzetek. Budapest, Tempus. 30, 35. Sallai Éva (1996): Fulbright csereprogrammal a kölcsönös megértésért. Magyar napló évfolyam 9. szám 32. Sebestyén Tamás (2005): Migráció és mobilitás Európában felzárkózás vagy agyelszívás? Humánpolitikai szemle évfolyam 10. szám Setényi János Várady Eszter (1998): Szakképzés és oktatás: Zöld könyv a nemzetközi mobilitás akadályairól / Setényi János, [ford. Várady Eszter]. Educatio évfolyam 4. szám Szabó Adrienn (2009): Északi összefogás. Felnőttképzés Szabó László, Tamás (1993): Migráció és oktatás Migráció és oktatás / Migráció és oktatás. Budapest, Oktatáskutató Intézet. Szakképzés, mobilitás és migráció I., [kutatási jelentés]. (2011): Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 6. szám 1-6. Szakmai gyakorlat a mobilitás jegyében Zöld utat kapott a nemzetközi együttműködés a felsőoktatásban Előrelépés a lisszaboni célkitűzések megvalósításában Konzultáció az Európai Technológia Intézetéről Napirenden a kulturális diverzitás Előkészületben a szakképesítések európai keretrendszere Erasmus Mundus-ösztöndíjak Csereprogramok Ausztráliával új vezető CEDEFOP élén (2005): Szakoktatás: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata évfolyam 10. szám Szemerszki Marianna (2005): Külföldi hallgatók Magyarországon. Educatio évfolyam 2. szám Szentannai Ágota (2001): A Magyarországon tanult fiatalok karrierköve- 141

143 tése. Regio: kisebbség, politika, társadalom évfolyam 4. szám Szögi László (2005): A külföldi magyar egyetemjárás a kezdetektől a kiegyezésig. Educatio évfolyam 2. szám Szövényi Zsolt (2004): Felsőoktatásunk európai dimenziói. Magyar Felsőoktatás évfolyam 1-2. szám 3. Takács Tamara (2006): Határon túli magyarok a debreceni és a nyíregyházi felsőoktatásban. Educatio évfolyam 1. szám 7. Tarnay István (2005): Külföldön tanuló magyar diákok jellemzői. Educatio évfolyam 2. szám Teichler, Ulrich (2011): A hallgatói mobilitás esete a Bologna-folyamattal. Educatio szám Tordai Péter (szerk.) (2006). Műszaki területen működő intézmények Leonardo mobilitási projektjei. Hoppá Disszeminációs füzetek. Budapest, Tempus. 36. Tornyi Zsuzsa Zsófia (2009): A hallgatói mobilitás egy speciális metszete: határon túli doktorandák a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Doktori Iskoláiban. In: Jancsák, C.: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. Szeged, Belvedere Meridionale, Tót Éva (2004): Magyar hallgatók Európa-szerte: Felmérés az Erasmus ösztöndíjasok körében. Magyar Felsőoktatás szám 2. Tót Éva (2004): Mérőszámok és trendek. Educatio évfolyam 3. szám 4. Tót Éva (2005): Magyar hallgatók külföldön. Educatio évfolyam 2. szám Tully, Claus J. (2005): Fiatalság: szükségszerűen kommunikatív és mobil? Új Ifjúsági Szemle évfolyam 4. szám 6. Új ösztöndíjrendszer (2007): Szakoktatás évfolyam 3. szám 2. Vágó Péter Károly (2012): Hallgatói mobilitás Európában: Az Európai Unió szerepvállalása, BCE Társadalomtudományi Kar, MSc. Veroszta Zsuzsanna (2013): Frissdiplomások Kutatási zárótanulmány (Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás). Budapest, Educatio Nonprofit Kft. Zámbó Katalin (2012): Tanulmány a külföldi diákok bevándorlásáról az európai unióba: Magyarország nemzeti jelentése az EMH részére

144 3. számú melléklet: A Campus Hungary Program keretében létrejött kiadványok és tanulmányok jegyzéke Balassi Intézet (2013): Campus Compass for Higher Education. Balassi Intézet, Budapest. Balassi Intézet (2013): Study in Hungary. Balassi Intézet, Budapest. Balassi Intézet (2014): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet (2014): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet (2015): Campus Hungary Magazin szám Balassi Intézet ( ): Ösztöndíjak a világ összes országába ( ). Tájékoztató kiadvány 1-2. Bokodi Szabolcs (szerk.) (2014): A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 1. Budapest, Tempus Közalapítvány. Bokodi Szabolcs (szerk.)(2015): A felsőoktatás nemzetköziesítése kézikönyv a felsőoktatási intézmények nemzetközi vezetői és koordinátorai számára. Budapest, Tempus Közalapítvány. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, NFKK (2013.): Összegző tanulmány és piackutatás a magyar felsőoktatás versenyképességéről, pozíciójáról a felsőoktatási mezőnyben. Dobos Gábor (szerk.) (2013): Users Guide to Hungary 2013/2014. Budapest, Tempus Közalapítvány. Dobos Gábor (szerk.) (2014): A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 2. Budapest, Tempus Közalapítvány. Dobos Gábor (szerk.) (2014): Users Guide to Hungary 2014/2015. Budapest, Tempus Közalapítvány. Dobos Gábor (szerk.) (2015): Users Guide to Hungary 2015/2016. Budapest, Tempus Közalapítvány. Eu Synergon Társadalomkutató Kft. (2013): A kétirányú mobilitást ösztönző Campus Hungary Program támogatása: a kiutazott magyar hallgatók pályakövetése, valamint elégedettségének és kompetencia-fejlődésének mérése. A Campus Hungary Ösztöndíjprogram első pályázati fordulójában kiutazott ösztöndíjasok elégedettségmérése és annak eredményei. Összefoglaló jelentés. Fábri György (szerk.) (2015): Excellence in Research and Development in Hungary. Higher education and academic institutions. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Kovács Laura Mester-Takács Tímea Nagy Viktória (szerk.) (2015): Hungarian Research Directory. Budapest, Tempus Közalapítvány. ISC Alapítvány (2013): Mobilitást ösztönző és akadályozó tényezők Magyarországon Háttértanulmányok a Campus Hungary Program számára. Metaforum Központ Kft.: Nemzetközi kutatások Külföldi nemzeti mobilitási rendszerek vizsgálata. Háttértanulmányok a Campus Hungary Program számára. 143

145 Mydlo Teodóra, Herr Kinga, Kiss Martina (szerk.) (2015): Útravaló Campus Hungary ösztöndíjasok számára. Budapest, Balassi Intézet. Herr Kinga, Kiss Martina (szerk.) (2015): Campus Compass for Hungarian Higher Education. Budapest, Balassi Intézet. NOWART Szolgáltató Bt. (2013.): Statisztikai adatelemzések és helyzetfeltáró tanulmányok. Háttértanulmányok a Campus Hungary Program számára. Őrsi Gábor (szerk.) (2014): Tudásexport: A felsőoktatás nemzetköziesítésének eszközei: Campus Hungary Esettanulmányok Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Petabyte Nonprofit Kft. (2012): Hazai kutatások: A hallgatói mobilitás és a felsőoktatás nemzetköziesítéséhez kapcsolódó kutatások. Háttértanulmányok a Campus Hungary Program számára. Simon Ágnes (2015): Képzési portfólió Bizottság szakmai háttéranyag. Simon Ágnes Vas Beatrix (2015): A Campus Hungary TÁMOP B/2-11/ Mobilitási Platform Iroda. Összegzés Szakmai háttéranyag. Soreco Research Kft. (2013): B2 kutatások: A konvergencia régiókban tanulmányaikat folytató hallgatók mobilitási stratégiájának összeállítása. A mobilitási ösztöndíjakhoz kapcsolódó aktivitás elősegítését megalapozó helyzetfeltárások. elnevezésű kutatás (I.-VI. alprojekt) Háttértanulmány a Campus Hungary Program számára. Szentkirályi-Szász Krisztina (szerk.) (2014): Kreativitás és mobilitás. A felsőoktatás mint országmárka. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Veroszta Zsuzsanna (szerk.) (2014): A mozgás tere. A magyar felsőoktatás és a nemzetközi mobilitási folyamatok. Campus Hungary Tanulmánykötet Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Forrás Campus Hungary Mobilitási Szakirodalom: április 1. alapján a szerkesztő 144

146 4. számú melléklet: Meghívók Az alábbiakban tekinthető meg egy válogatás a Campus Hungary képzéseire és rendezvényeire szóló online meghívók közül. 33. ábra: Indulnak a Campus Hungary hallgatói tréningek plakát Forrás: Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar honlapja: szeged.hu/hirek/szte-fok marcius/indulnak-campus-hungary 34. ábra: Ösztöndíjas börze és oktatói információs nap Pécsett február 12-én Forrás: ek/osztondijas-borze-es-oktatoiinformacios-nap április

147 35. ábra: Campus Hungary tájékoztató előadás a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán február 12-én Forrás: április ábra: Alumni rendszerek a nemzetköziesítés szolgálatában. Alumni Találkozó és Ösztöndíjas Fórum április 15-én Forrás: hu/hirek/440-alumni-rendszerek-anemzetkoziesites-szolgalataban, április

148 5. számú melléklet: Campus Hungary statisztikák Összes pályázat B/1 országos projekt Ösztöndíj típus Pályázók száma (fő) Nyertesek száma (fő) Nyert összegek (Ft) Rövid tanulmányút Szakmai gyakorlat Csoportos tanulmányút Féléves részképzés Összesen táblázat: TÁMOP B/1 projekt pályázati összesítő Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag Összes pályázat B/2 konvergencia projekt Ösztöndíj típus Pályázók száma (fő) Nyertesek száma (fő) Nyert összegek (Ft) Rövid tanulmányút Szakmai gyakorlat Csoportos tanulmányút Féléves részképzés Oktatói rövid tanulmányút Oktatói hosszú tanulmányút Oktatói kísérők Admin. rövid tanulmányút Admin. csoportos tanulmányút Felsőoktatási munkatársi rövid tanulmányút Felsőoktatási munkatársi hosszú tanulmányút Összesen táblázat: TÁMOP B/2 projekt pályázati összesítő Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag 147

149 Csoportos tanulmányút Szakmai gyakorlat Rövid tanulmányút Féléves részképzés Okt. rövid tanulmányút Okt. hosszú tanulmányút Oktatói kísérők Admin. rövid tanulmányút Admin. csop. tanulmányút Felsőoktatási munkatársi rövid tanulmányút Felsőoktatási munkatársi hosszú tanulmányút 37. ábra: A TÁMOP B/2 projektben eddig beadott pályázatok kategóriánkénti növekedése Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag Nyertesek száma Pályázók száma 0 Csoportos tanulmányút Szakmai gyakorlat Rövid tanulmányút Féléves részképzés Okt. rövid tanulmányút Okt. hosszú tanulmányút Oktatói kísérők Admin. rövid tanulmányút Admin. csop. tanulmányút Felsőoktatási munkatársi rövid tanulmányút Felsőoktatási munkatársi hosszú tanulmányút ábra: A TÁMOP B/2 projektben eddig beadott pályázatok és nyertes pályázatok aránya (61%) Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag

150 Csoportos tanulmányút (24%) Rövid tanulmányút (18%) Szakmai gyakorlat (16%) Féléves részképzés (16%) Felsőoktatási munkatársi rövid tanulmányút (8%) Oktatói rövid tanulmányút (7%) Felsőoktatási munkatársi hosszú tanulmányút (5%) Oktatói hosszú tanulmányút (4%) Admin. rövid tanulmányút (1%) Oktatói kísérők (1%) 39. ábra: A TÁMOP B/2 projektben eddig nyertes pályázatok összegeinek megoszlása, aránya (7730 fő) Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag Csoportos tanulmányút (41%) Rövid tanulmányút (24%) Szakmai gyakorlat (8%) Féléves részképzés (5%) Felsőoktatási munkatársi rövid tanulmányút (7%) Oktatói rövid tanulmányút (9%) Felsőoktatási munkatársi hosszú tanulmányút (1%) Oktatói hosszú tanulmányút (2%) Admin. rövid tanulmányút (2%) Oktatói kísérők (1%) 40. ábra: A TÁMOP B/2 projektben eddig nyertes pályázatok számának (fő) megoszlása, aránya Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag 149

151 A nyolc pályázati kiírás eredményei számokban én meghirdetett pályázat B/2 projekt (1. ciklus) Pályázók száma (fő) Nyertesek száma (fő) 10. táblázat: én meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (1. ciklus) Nyert összegek (Ft) Rövid tanulmányút Szakmai gyakorlat Csoportos tanulmányút Féléves részképzés Oktatói rövid tanulmányút Oktatói hosszú tanulmányút Oktatói kísérők Admin. rövid tanulmányút Admin. csoportos t Felsőoktatási m. rövid t Felsőoktatási m. hosszú t Összesen én meghirdetett pályázat B/2 projekt (2. ciklus) Pályázók száma (fő) Nyertesek száma (fő) Nyert összegek (Ft) Rövid tanulmányút Szakmai gyakorlat Csoportos tanulmányút Féléves részképzés Oktatói rövid tanulmányút Oktatói hosszú tanulmányút Oktatói kísérők Admin. rövid tanulmányút Admin. csoportos t Felsőoktatási m. rövid t Felsőoktatási m. hosszú t Összesen táblázat: én meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (2. ciklus) Mindkét táblázat forrása: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag

152 én meghirdetett pályázat B/2 projekt (3. ciklus) Pályázók száma (fő) Nyertesek száma (fő) 12. táblázat: én meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (3. ciklus) Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag 13. táblázat: án meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (4. ciklus) Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag Nyert összegek (Ft) Rövid tanulmányút Szakmai gyakorlat Csoportos tanulmányút Féléves részképzés Oktatói rövid tanulmányút Oktatói hosszú tanulmányút Oktatói kísérők Admin. rövid tanulmányút Admin. csoportos t Felsőoktatási m. rövid t Felsőoktatási m. hosszú t Összesen án meghirdetett pályázat B/2 projekt (4. ciklus) Pályázók száma (fő) Nyertesek száma (fő) Nyert összegek (Ft), Rövid tanulmányút Szakmai gyakorlat Csoportos tanulmányút Féléves részképzés Oktatói rövid tanulmányút Oktatói hosszú tanulmányút Oktatói kísérők Admin. rövid tanulmányút Admin. csoportos t Felsőoktatási m. rövid t Felsőoktatási m. hosszú t Összesen

153 án meghirdetett pályázat B/2 projekt (5. ciklus) Pályázók száma (fő) Nyertesek száma (fő) 14. táblázat: án meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (5. ciklus) Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag 15. táblázat: án meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (6. ciklus) Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag Nyert összegek (Ft) Rövid tanulmányút Szakmai gyakorlat Csoportos tanulmányút Féléves részképzés Oktatói rövid tanulmányút Oktatói hosszú tanulmányút Oktatói kísérők Admin. rövid tanulmányút Admin. csoportos t Felsőoktatási m. rövid t Felsőoktatási m. hosszú t Összesen án meghirdetett pályázat B/2 projekt (6. ciklus) Pályázók száma (fő) Nyertesek száma (fő) Nyert összegek (Ft) Rövid tanulmányút Szakmai gyakorlat Csoportos tanulmányút Féléves részképzés Oktatói rövid tanulmányút Oktatói hosszú tanulmányút Oktatói kísérők Admin. rövid tanulmányút Admin. csoportos t Felsőoktatási m. rövid t Felsőoktatási m. hosszú t Összesen

154 jén meghirdetett pályázat B/2 projekt (7. ciklus) Pályázók száma (fő) Nyertesek száma (fő) Nyert összegek (Ft) Rövid tanulmányút Szakmai gyakorlat Csoportos tanulmányút Féléves részképzés Oktatói rövid tanulmányút Oktatói hosszú tanulmányút Oktatói kísérők Admin. rövid tanulmányút Admin. csoportos t Felsőoktatási m. rövid t Felsőoktatási m. hosszú t Összesen táblázat: jén meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (7. ciklus) Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag én meghirdetett pályázat B/2 projekt (8. ciklus) Pályázók száma (fő) Nyertesek száma (fő) Nyert összegek (Ft) Rövid tanulmányút Szakmai gyakorlat Csoportos tanulmányút Féléves részképzés Oktatói rövid tanulmányút Oktatói hosszú tanulmányút Oktatói kísérők Admin. rövid tanulmányút Admin. csoportos t Felsőoktatási m. rövid t Felsőoktatási m. hosszú t Összesen táblázat: én meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (8. ciklus) Forrás: Campus Hungary Programigazgatóság háttéranyag 153

155 6. számú melléklet: A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2014-es díjazottjai Geszti Zsófia, nemzetközi koordinátor, Gábor Dénes Főiskola Interkulturális érzékenyítés kategória I. díj Egy hagyományteremtő nemzetközi nap szervezéséért Prof. Dr. Nagy Katalin dékán, Zádori-Nagy Ágnes és Bozsó Réka Helga ügyvivő szakértők, Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Interkulturális érzékenyítés kategória II. díj Egy, a külföldi diákokat segítő iroda létrehozásáért Dr. Malota Erzsébet, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Interkulturális érzékenyítés kategória Különdíj Az interkulturális kommunikáció tananyagának tréningmódszerrel való feldolgozásáért Makkai Bonifác Ábel, nemzetközi kapcsolatok igazgatóságának ügyvivő szakértője, Semmelweis Egyetem Nemzetközi honlap fejlesztés kategória I. díj A megújított, három nyelven elérhető honlapjukért 154

156 Dr. Tarr Zsuzsanna, Jacsóné Kánai Csilla, Dedon-Mezei Dorottya, Szent István Egyetem Nemzetközi felsőoktatási marketing kategória megosztott I. díj Egy nemzetközi felsőoktatási marketinggel foglalkozó 3 órás angol nyelvű műhely kidolgozásáért Fábián Sára, a Budapesti Corvinus Egyetem tájépítész karának nemzetközi koordinátora Nemzetközi felsőoktatási marketing kategória megosztott I. díj Egy komplex marketing terv kidolgozásáért és megvalósításáért Csengődi Erika, Sümeginé Lehotai Edit és Szabó Gilinger Eszter, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárának munkatársai Nemzetközi felsőoktatási marketing kategória II. díj A marketing és pr tevékenységek összehangolásáért A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2014-es díjazottjai Forrás: május

157 7. számú melléklet: Nemzetköziesítést támogató kiemelt események részletes bemutatása Pop Up Hungary felsőoktatási roadshow Xi an és Yinchuan, Kína (41. ábra) május 5 8. Tizennégy magyar felsőoktatási intézmény vett részt a Pop Up Hungary A magyar kultúrát és felsőoktatást népszerűsítő rendezvénysorozaton Xi anban és Yinchuanban, mely városok már aktív magyar kapcsolatokkal rendelkeznek. A roadshow célja az volt, hogy interaktív módon, sokrétű programmal keltse fel a kínai diákok érdeklődését a magyar felsőoktatás iránt. A rendezvénysorozat, a megszokott oktatási vásároktól eltérően, egyedülálló módon kizárólag a magyar felsőoktatásról szólt, valamint szintén egyedi módon a felsőoktatás diáktoborzó céljait hazánk népszerűsítésével egybekötve valósítja meg. 41. ábra: Campus Hungary részvétel a Pop Up Hungary felsőoktatási roadshown május 5-8. Forrás: EAIE (European Association for International Education) Konferencia és Vásár Isztambul, Törökország szeptember Az Európai Egyesület a Nemzetközi Oktatásért (EAIE) 25. alkalommal rendezett oktatási vásárt, melynek célja, hogy elősegítse a külföldi felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok kiépítését, a felsőoktatás nemzetközivé válását. Európa legnagyobb nemzetközi oktatási vásárán és konferenciáján 11 magyar felsőoktatási intézmény vett részt, hogy a 85 országból érkező 4500 résztvevő számára nyújtson tájékoztatást. A ren- 156

158 42. ábra: a2 Nemzetközi Oktatási Vásár Törökországban február 27. március 6. Forrás: dezvény szintén egyedülálló lehetőséget kínált arra, hogy a külföldi felsőoktatási intézmények között együttműködések jöjjenek létre. 7. Nemzetközi Oktatási és Karrier Expó Baku, Azerbajdzsán október 4 6. A kaukázusi régió legnagyobb oktatási vásárán húsz országból több mint száz oktatási intézmény vett részt. A rendezvényen kilenc magyar felsőoktatási intézmény képviseltette magát, ahol több mint ezer hallgató érdeklődött a magyar felsőoktatás iránt. Azerbajdzsán több mint kilencmilliós lakosságának jelentős része, 20 százaléka év közötti. A dinamikusan fejlődő gazdaságnak köszönhetően az országban nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra, évente több mint 15 ezer diák folytat külföldön tanulmányokat. Study in Europe Oktatási Vásár Jekatyerinburg és Perm, Oroszország október Az oroszországi rendezvényt az Európai Unió moszkvai képviselete szervezte, melynek első napján Jekatyerinburgban szakmai programokat tartottak. Előbb az uráli régióban működő egyetemek rektorhelyettesei, nemzetközi irodáinak vezetői, illetve helyettes vezetői közreműködésével rendeztek workshopot, melyen az EU-tagállamok és Oroszország felsőoktatási intézményeinek együttműködésében megvalósuló, kettős diplomát biztosító közös képzési programokról esett szó. Ezt követően az uniós országok felsőoktatási képviselői és a helyi egyetemek vezetői kapcsolatteremtő találkozón vettek részt. Jekatyerinburgban, majd Permben a Campus Hungary delegációja diáktoborzó oktatási vásáron népszerűsítet- 157

159 te a magyar felsőoktatást, melyen a Balassi Intézet szervezésében kilenc felsőoktatási intézmény vett részt. a2 Nemzetközi Oktatási Vásár (42. ábra) Izmir, Isztambul, Ankara, Kütahya és Antalya, Törökország február 27. március 6. Az A2 Nemzetközi Oktatási vásár-sorozaton Izmirben, Isztambulban és Ankarában rendezték meg, melyre több mint diák látogatott el. A magyar felsőoktatást egységes stand képviselte, a vásáron nyolc felsőoktatási intézmény személyre szabott tájékoztatást is nyújtott az érdeklődők részére. Emellett Isztambul egyik legrégebbi felsőoktatási intézményében, a közel hallgatót képző Marmara Egyetemen, valamint Magyarország ankarai nagykövetségén mutatkozhatott be a magyar felsőoktatás a török hallgatók számára. 21. Nemzetközi Oktatási Vásár Varsó, Lengyelország) március 6 8. Az oktatási vásáron a lengyel hallgatók szinte mindegyik tudományterületen érdeklődtek a Magyarországon elérhető alap-, mester- és doktori képzések iránt. A vásáron nagyon népszerű volt a oldalon található képzéskereső, melynek köszönhetően az érdeklődők a megfelelő kulcsszavakra keresve megtalálhatták az igényeiknek leginkább megfelelő képzést. A magyar standnál több mint 600 diák fordult meg EHEF Vietnam (43. ábra) Vietnam (Hanoi) november ábra: Campus Hungary részvétel EHEF Vietnam felsőoktatási vásáron november Forrás:

160 A november 15. és 16. között Hanoiban megrendezett EHEF Vietnám 2014 volt az első európai szervezésű vietnámi felsőoktatási vásár. A magyar felsőoktatás nemzetközi sikerét jelenti, hogy a rendezvényen kilenc magyar standon nyolc magyar felsőoktatási intézmény kapott megjelenési lehetőséget a nemzeti képviseletként jelen lévő Campus Hungary mellett. A magyar standokat nagyon sok egyetemista és a középiskolás látogatta meg. A legtöbben az angol nyelvű mérnöki, egészségtudományi, közgazdaságtudományi és üzleti képzések iránt érdeklődtek. A vásárnak két nap alatt nagyjából 2200 látogatója volt. EHEF India Újdelhi, Bangalore, Calcutta november 30. december 5. Indiában is nagy érdeklődés övezte a Campus Hungary Program nyújtotta lehetőségeket, valamint a magyar felsőoktatási intézmények képzési kínálatát. A vásárnak az Európai Unió támogatásával és koordinációjával három indiai nagyváros (Újdelhi, Bangalore, Kalkutta) adott otthont, melyek az ország különböző részein fekszenek, így a rendezvénysorozat a nagy lefedettségnek köszönhetően nagy számban tudta elérni az ország egyetemeinek képviselőit, diákjait. A rendezvényen a magyarországi felsőoktatás képviseletében 10 felsőoktatási intézmény képviselője volt jelen. Újdelhiben a magyarországi felsőoktatás, illetve az elérhető ösztöndíjprogramok az indiai felsőoktatási intézmények képviselőinek, leendő és jelenlegi diákjainak külön előadásban is bemutatásra kerültek. HKTDC Education & Careers Expo 2015 (44. ábra) Hongkong február 5 8. A Campus Hungary Program képviselte a magyarországi felsőoktatást a február 5. és 8. között megrendezett 25. Hongkongi Oktatási és Karrier Expón, amely az egyik legjelentősebb oktatási vásár Ázsiában. A híres Hongkongi Konferencia és Kiállító Központban megrendezett négynapos 25. Hongkongi Oktatási és Karrier Expo központi témája az európai felsőoktatás volt. Az ingyenesen látogatható neves rendezvényen, melyen 770 kiállító vett részt, a magyar felsőoktatás idén első alkalommal képviseltette magát. A vásár Európa Zónájában a Campus Hungary Program standját több száz olyan fiatal, diák és szülő kereste fel, akik az európai felsőoktatási rendszerről és lehetőségeiről, valamint a képzési díjakról és a megszerezhető diplomákról kértek tájékoztatást. Második Nemzetközi Felsőoktatási Konferencia és Kiállítás Amman, Jordánia március 4 5. A közel-keleti régió egyik legjelentősebb nemzetközi oktatási vásárának Jordánia egyik legnagyobb egyeteme, a University of Jordan adott helyet Ammanban. A Campus Hungary Program hét magyar felsőoktatási intézmény aktív részvételével képviselte a magyar felsőoktatást. Az érdeklődők a vásár mindkét napján részt vehettek egy Campus Hungary szemináriumon is, ahol tájékozódhattak a magyar felsőoktatás által kínált lehetőségekről, illetve feltehették kérdéseiket. 159

161 44. ábra: Campus Hungary részvétel a HKTDC Education & Careers Expo 2015-ön Honkongban február 5-8. Forrás: a2 International Education Fair Törökország, Isztambul, Ankara március 7-8., március 10. A Campus Hungary Program 9 magyar felsőoktatási intézménnyel közösen képviseltette magát a számos érdeklődőt vonzó rendezvényen. Ankarában közel 4000, míg Isztambulban több mint 6000 volt a látogatók száma. Az érdeklődők részt vehettek a Campus Hungary előadásán is, melyen pontosabb képet kaphattak az országról, illetve a Magyarországon elérhető képzésekről, a Magyar Ösztöndíj Bizottság munkatársa pedig tájékoztatást nyújtott az ösztöndíj lehetőségekről. A vásárra látogató középiskolás diákok és szüleik igyekeztek tájékozódni, illetve felkészülni a jövőbeli tanulmányokra, emellett rengeteg egyetemi hallgató keresett tudatosan továbbtanulási lehetőséget, külföldi tanulmányutat, vagy éppen angol nyelvű doktori képzést Magyarországon. 160

162 8. számú melléklet: A kiemelt projektek leírása A projekt illeszkedik a kiemelt projektekhez: TÁMOP A/1-11/ Nemzeti Kiválóság Program hazai hallgatói és illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program és TÁMOP A/2-11/ Nemzeti Kiválóság Program hazai hallgatói és illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program Ahhoz, hogy Magyarország sikeresen integrálódjon és versenyképessé váljon az európai kutatási térségben, elengedhetetlen, hogy jól képzett kutatókat alkalmazzunk, megfelelő javadalmazást kapjanak kutatóink, bővüljön a fiatal tehetségek rendelkezésére álló lehetőségek köre és egyre többen kapcsolódhassanak be nemzetközileg elismert témába, alakíthassák a tudományos irányvonalakat. Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljaihoz igazodóan a Nemzeti Kiválóság Programot a kutatói szféra munkaerő-piaci esélyeinek növelésére és a versenyképességi hátrányok felszámolására dolgozták ki. Alapvető célkitűzése, hogy az ország versenyképességének, innovációs teljesítményének és a társadalom megújulásának alapját képező emberi erőforrás minőségét fejlesszék. A tudományos tevékenység a társadalmi és gazdasági fejlődést elősegítő folyamat, ezért a szakpolitika alakítóinak és a tudomány művelőinek közös felelőssége a változó társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelő tudással, kompetenciákkal és alkotóképességgel rendelkező oktatók, kutatók új nemzedékének támogatása, felkészítése a kutatói életpálya kihívásaira. Általános célja a magyar tudás itthon tartása és a kutatók hazacsábítása külföldről. Az ösztöndíj szerves része a kutatói életformának, és egyben a kutatóvá válás, a kutatói pályán való megmaradás biztosítéka is. A 61 lezárult pályázati kiírás keretében eddig 4846 érvényes pályázat érkezett be, s ezekből 1915 pályázat nyert támogatást, melyekből 452 fő mester szakos hallgató, 485 fő doktorandusz, 348 fő doktorjelölt, 494 fő fiatal oktató-kutató, valamint 136 fő tapasztalt oktató-kutató. A támogatott pályázatok tudományterületi megoszlásáról általánosan elmondható, hogy a pályázatok többsége a természettudományi területről érkezett. A program keretében elért kutatási eredmények közérthető továbbítása kiemelt célkitűzés. Ezért a program egyik lényeges vállalása az ösztöndíjasok publikációinak, konferencia-részvételeinek támogatása, az eredmények hasznosításában való közreműködés. Kiemelt helyen áll a diákköri, tutori és szakkollégiumi tevékenység, oktatási segédanyagok, kutatói blogok készítésének támogatása. TÁMOP C-12/1/KONV Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése A TÁMOP konstrukció általános célja a felsőoktatási intézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, valamint olyan felsőok- 161

163 tatási együttműködések támogatása, amelyekkel versenyképes, modern szolgáltató intézményekké válnak az együttműködésben résztvevők. A kiírás konkrét célja, hogy olyan konkrét szolgáltató intézménycsoportok jöjjenek létre, amelyek a regionális, ágazati kapacitásfejlesztésekhez igazodva a regionális-térségi munkaerő-piaci igényeket elégítik ki egységes szolgáltatási portfolió kialakításával. Mindezek mellett cél az Új Széchenyi Terv által kiemelt iparágakhoz magas hozzáadott értékű képzési-szolgáltatási együttműködések kialakítása, a továbbá a Darányi Ignác Terv vidékfejlesztési célkitűzéseihez szükséges felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése. Kiemelt cél a CCIV. Törvény alapján kidolgozandó Intézményfejlesztési Tervekben rögzített célok végrehajtásának támogatása. Ennek keretében a párhuzamosságok megszüntetése, a szinergiák feltárása és hatékony közös képzések indításának elősegítése, kiemelten a műszaki-informatikai képzések fejlesztése, bővítése. Mindez összhangban áll a felsőoktatási ágazati törekvésekkel és a Széll Kálmán tervvel, hogy elősegítse a felsőoktatási intézmények regionális, illetve ágazati együttműködését, profiltisztítását valamint esetleges integrációját. A pályázat mind puha regionális-térségi illetve ágazati együttműködéseket, mind erős integrációs fejlesztéseket, átalakításokat támogat. A tervezett tevékenységek elősegítik az intézmények irányítási- és menedzsmentrendszereinek hatékonyságát, rugalmasságát eredményező informatikai eszközökkel is támogatott korszerűsítését valamint a modern, egységes szolgáltatások bevezetését célzó fejlesztéseket. Olyan szervezeti, irányítási módszerek, nyilvántartási és folyamatkövetési rendszerek fejlesztését támogatják, amelyek lehetővé teszik a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák szisztematikus megismerését, az intézmények és az egyének számára tájékoztatást nyújtanak a gyorsan változó munkaerő-piaci igényekről és követelményekről. A felsőoktatás szakember kibocsátásának munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása érdekében kiemelkedően fontos a gyakorlati oktatás erősítése, az alapképzés és osztatlan mesterképzés kötelező gyakorlat feltételrendszerének támogatása. Egy-egy régió vagy tágabb értelemben vett térség gazdasági növekedése nem valósítható meg a különböző szintű képzési tevékenység, a munkaerő-piaci igényekhez igazított élethosszig tartó tanulás, valamint a kutatási, innovációs tevékenységek összehangolása nélkül. Az intézmények vonzáskörzete viszont tipikusan nem esik egybe a régiók határaival, és egy-egy oktató egyetemnek funkciójából adódóan szélesebb kisugárzással kell rendelkeznie. Továbbá egyes területeken nem megfelelő a vonzáskörzetek lefedettsége, illetve az intézmény képzési-kutatási kapacitásainak kínálati oldala. A támogatás további célja a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű valamint fogyatékossággal élő hallgatók, illetve egyéb, speciális hallgatói csoportok beilleszkedésének elősegítése, felsőoktatási tanulmányaik elvégzésének támogatása az egyéni szükségletekre alapozott mentor-, koordinátori és tanácsadói valamint tréningszolgáltatások fejlesztése révén. További cél a vidéki, konvergencia régióbeli felsőoktatási intézmények külföldi hallgatókat vonzó képességének növelése és nemzetközi kapcsolataiknak 162

164 bővítése. A magyar felsőoktatási intézmények nemzetközibbé válása közvetett hatást gyakorol az egész magyar felsőoktatás minőségére azáltal, hogy az egyetemeknek és főiskoláknak már egy nemzetközi térben kell versenyképes képzést és szolgáltatásokat kínálniuk. A csökkenő demográfiai trendek miatt közép- és hosszú távon a magyar felsőoktatás keresleti válsággal kell, hogy szembenézzen. A jelenlegi képzési kínálat csak kivételes esetekben (orvosképzés, MBA programok) alkalmas arra, hogy az intézmények jó eséllyel legyenek képesek külföldi, fizetőképes keresletet magukhoz vonzani. Mindezt felismerve indult el a TÁMOP konstrukcióban egy olyan központi fejlesztésként a Campus Hungary Program, amelynek elsődleges célja a magyar felsőoktatás külföldi népszerűsítése mellett a felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatás-fejlesztésének központi támogatása. A konstrukció ennek a fejlesztésnek az intézményi pillérjéül is szolgál. Forrás TÁMOP C-12/1/KONV Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése: palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/980d3643cd71d638c12579ea0 02db838?OpenDocument, 2015.április 4. TÁMOP A/1-11/ Nemzeti Kiválóság Program hazai hallgatói és illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program és TÁMOP A/2-11/ Nemzeti Kiválóság Program hazai hallgatói és illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program: április 4. Nemzeti Kiválóság program Együtt a tudományért. Campus Hungary Magazin szám

165 Ábrajegyzék 11. ábra: A projekt problémafája ábra: A Tudásexport. A felsőoktatás nemzetköziesítésének eszközei. Campus Hungary esettanulmányok 2014., A mozgás tere. A magyar felsőoktatás és a nemzetközi mobilitási folyamatok. Campus Hungary tanulmánykötet és a Kreativitás és mobilitás. A felsőoktatás mint országmárka című kiadványok ábra: Hungarian Research Directory és A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 1-2. című kiadványok ábra: Campus Hungary részvétel a 14. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Kiállításon, Budapest, január ábra: Ösztöndíjak a világ összes országába és Útravaló Campus Hungary ösztöndíjasok számára című tájékoztató kiadványok ábra: A Campus Hungary facebook oldala ábra: Campus Hungary hallgatóknak szóló pályázati tájékoztató szórólapja ábra: A nyertes kép Németh Alexandra: Amit én látok ábra: Ösztöndíjak a világ összes országába ábra: Campus Hungary eredmények számokban ábra: Megítélése szerint, mennyire segítette az ösztöndíjas időszak az Ön szakmai fejlődését? ábra: Megítélése szerint, mennyire segítette az ösztöndíjas időszak az Ön idegen nyelvi tudásának fejlődését? ábra: Megítélése szerint, mennyire segítette a kiutazás a szakmai kapcsolatok elmélyítését és bővítését? ábra: Tanulmányúton a Spitzbergákon ábra: BME Odooproject ábra: Kovács András a Univesity of Hawaii-n ábra: Csoportos tanulmányúton a Campus Hungaryval ábra: Campus Hungary a világ körül ábra: Campus Compass for Hungarian Higher Education, Study in Hungary és a Users Guide to Hungary 2015/2016. című kiadványok ábra: A felsőoktatás nemzetköziesítése kézikönyv a felsőoktatási intézmények nemzetközi vezetői és koordinátorai számára című kiadvány ábra: Campus Hungary angol nyelvű honlapja ábra: StudyFinder ábra: Balassi Intézet honlapja ábra: Tempus Közalapítvány magyar nyelvű honlapjának nemzetköziesítés menüpontja ábra: Tempus Közalapítvány angol nyelvű honlapja ábra: Campus Hungary angol nyelvű Facebook oldal ( ) ábra: Campus Hungary logó ábra: Kreativitás és mobilitás, TÁMOP B/1 zárórendezvény, Budapest, október ábra: Campus Hungary Magazinok 1,2,3, ábra: A Campus Hungary portál ábra: Balassi Intézet bejárat ábra: A Tempus Közalapítvány tevékenységi köre ábra: Indulnak a Campus Hungary hallgatói tréningek plakát ábra: Ösztöndíjas börze és oktatói információs nap Pécsett február 12-én

166 35. ábra: Campus Hungary tájékoztató előadás a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán február 12-én ábra: Alumni rendszerek a nemzetköziesítés szolgálatában. Alumni Találkozó és Ösztöndíjas Fórum április 15-én ábra: A TÁMOP B/2 projektben eddig beadott pályázatok kategóriánkénti növekedése ábra: A TÁMOP B/2 projektben eddig beadott pályázatok és nyertes pályázatok aránya (61%) ábra: A TÁMOP B/2 projektben eddig nyertes pályázatok összegeinek megoszlása, aránya (7730 fő) ábra: A TÁMOP B/2 projektben eddig nyertes pályázatok számának (fő) megoszlása, aránya ábra: Campus Hungary részvétel a Pop Up Hungary felsőoktatási roadshown május ábra: a2 Nemzetközi Oktatási Vásár Törökországban február 27. március ábra: Campus Hungary részvétel EHEF Vietnam felsőoktatási vásáron november ábra: Campus Hungary részvétel a HKTDC Education & Careers Expo 2015-ön Honkongban február Táblázatjegyzék 11. táblázat: TÁMOP B/1 és TÁMOP B/2 Programok összegzése táblázat: Tudástár kategóriák táblázat: Campus Hungary ösztöndíjasok száma a 7. fordulóban TÁMOP B/ táblázat: Campus Hungary ösztöndíjasok száma a 6. fordulóban TÁMOP B/ táblázat: Kommunikációs célkitűzések meghatározása táblázat: Célcsoportok meghatározása és szükségletük, elvárásaik összegzése táblázat: Célcsoportonként a kommunikációs célok és üzenetek meghatározása táblázat: TÁMOP B/1 projekt pályázati összesítő táblázat: TÁMOP B/2 projekt pályázati összesítő táblázat: én meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (1. ciklus) táblázat: én meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (2. ciklus) táblázat: én meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (3. ciklus) táblázat: án meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (4. ciklus) táblázat: án meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (5. ciklus) táblázat: án meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (6. ciklus) táblázat: jén meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (7. ciklus) táblázat: én meghirdetett pályázat TÁMOP B/2 projekt (8. ciklus)

167 Campus Hungary Program Zárókötet A könyv a TÁMOP B/2-11/ azonosítószámú projekt keretében készült. Szerzők, szerkesztők, 2015 Balassi Intézet, 2015 Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2015 Minden jog fenntartva. ISBN: Alkotó szerkesztő: Kuráth Gabriella A kiadvány elkészítésében közreműködött: Bodnár Zita, Herr Kinga, Kiss Martina, Pálfi Melinda, Szalai Beatrix, Váradi Zsolt Szakmai lektor: Csekő Krisztina Borítóterv, tördelés, tipográfia: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomdai kivitelezés: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felelős vezető: Dr. Bozsonyi Károly ügyvezető 166

168

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN

NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN CAMPUS MUNDI PROGRAM TPF SZEREPE A NEMZETKÖZIESEDÉS TÁMOGATÁSÁBAN I. II. Kapcsolódó módszertani fejlesztések III. PLA jellegű szakmai

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára Campus Hungary Programigazgatóság Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1 és TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Campus Hungary Program a magyar felsoktatás nemzetköziesítésére

Campus Hungary Program a magyar felsoktatás nemzetköziesítésére Campus Hungary Program a magyar felsoktatás nemzetköziesítésére Balassi Intézet Csek Krisztina Campus Hungary programvezet 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. Április 26.

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

Felsőoktatási programok helyzete a Tempus Közalapítványnál. Bokodi Szabolcs felsőoktatási vezető Tempus Közalapítvány

Felsőoktatási programok helyzete a Tempus Közalapítványnál. Bokodi Szabolcs felsőoktatási vezető Tempus Közalapítvány Felsőoktatási programok helyzete a Tempus Közalapítványnál Bokodi Szabolcs felsőoktatási vezető Tempus Közalapítvány ERASMUS Mobilitási eredmények 2015/16 Költségvetési folyamatok Ráták 2017 Szociális

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Megújulás és fenntarthatóság a versenyképes és tudásalapú Magyarországért. VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia. Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében

A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében TéT Konferencia, Felsőoktatás nemzetköziesedése: mobilitás és akadémiai együttműködések Budapest, 2016. július

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás konvergencia régióban tanuló hallgatók számára. Ki pályázhat?

Campus Hungary Pályázati Felhívás konvergencia régióban tanuló hallgatók számára. Ki pályázhat? Campus Hungary Programigazgatóság Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/2-11/1-2012-0001 Campus Hungary Pályázati Felhívás konvergencia régióban tanuló hallgatók számára A Balassi Intézet a Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Országpromóció, magyar felsőoktatás népszerűsítése, versenyképességének javítása;

Országpromóció, magyar felsőoktatás népszerűsítése, versenyképességének javítása; Országpromóció, magyar felsőoktatás népszerűsítése, versenyképességének javítása; FOI-k nemzetköziesítési folyamatainak támogatása: nemzetközi mobilitás ösztönzése, partnerkapcsolatok erősítése, nemzetközi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1, TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Bozóky Tamás, AVIR szakmai vezető Fejérvári Bence, informatikai folyamatmenedzser 2013. szeptember 18. AVIR I. fejlesztése 2008-2011: AVIR fejlesztése

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum Stipendium Hungaricum Pályázatíró szeminárium 2015. április 13. Dobos Gábor, csoportvezető Témák Jogszabályváltozás A program tervezett menetrendje Pályázati feltételek Pályázati űrlap Bírálati szempontrendszer

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió DEPURE PROJEKT Regionális közigazgatási klaszter létrehozásának lehetőségei MISKOLCI EGYETEM Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Miskolc, 2006. október

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Network Együttműködés - Tudástár - szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- Dunántúli Régióban TÁMOP /2-B

Network Együttműködés - Tudástár - szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- Dunántúli Régióban TÁMOP /2-B Network Együttműködés Tudástár szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- projekt eddigi tapasztalatai és további lehetőségei Gyurokné dr. Bódi Csilla (DDRFK) Szénássy Gábor projektmenedzser (BMGYK) A projekt

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

EFOP Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt

EFOP Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt EFOP 3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt Alapadatok Keretösszeg: 6,5 Mrd Ft A pályázat benyújtása: 2016. február 8. Megvalósítás: 2016. január 4. 2020. december 31. Célcsoport I.: gyermek,

Részletesebben