EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: AUGUSZTUS-TÓL TÓL KIADTA: FAIR A VERSENYBIZOTTSÁG PLAY MINDENEK ELİTT!!! NE VIDD EL!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: AUGUSZTUS-TÓL TÓL KIADTA: FAIR A VERSENYBIZOTTSÁG PLAY MINDENEK ELİTT!!! NE VIDD EL!"

Átírás

1 EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: AUGUSZTUS-TÓL TÓL KIADTA: FAIR A VERSENYBIZOTTSÁG PLAY MINDENEK ELİTT!!! NE VIDD EL!

2 1. Általános rendelkezések A városi kispályás mőfüves labdarúgó bajnokság mindenkor érvényben lévı versenykiírását, egységes verseny-fegyelmi és játékszabályzatát minden résztvevınek vınek meg kell ismernie és be kell tartania minden területen! A szabályzat célja, c feladata adata: a.) Védje a játékban, a labdarúgás irányításában, szervezésében, lebonyolításában résztvevık személyét és jogait, továbbá a sportág tisztaságát. b.) Segítsen betartani, illetve tiszteletben tartani a labdarúgás verseny- és játékszabályait, a labdarúgással összefüggı egyéb szabályokat, illetve a Versenybizottság szervezeti egységének határozatait. c.) Ösztönözze a labdarúgókat a játékfegyelem megtartására, a csapatával, labdarúgótársaival, az ellenfél labdarúgóival, a játékvezetıkkel, sportvezetıkkel, valamint a közönséggel szembeni sportszerő magatartásra, a FAIR PLAY elvének betartása. d.) A fegyelemsértık ne kerüljék el a felelısségre vonást és a megfelelı súlyú fegyelmi büntetést. e.) Megismertesse a csapatokat a versenyfeltételekkel, a bajnoksággal kapcsolatos szabályokkal. f.) A játékszabályokat pontosan megismertesse, egyértelmősítse. g.) A fegyelmi vétségeket, szankcióit meghatározza. 2. Általános szabályok - A Városi Kispályás Mőfüves Labdarúgó Bajnokság mérkızései a Tiszaliget, mőfüves pályáin zajlanak. - Csapatonként 15 fı játékos nevezhetı egységesen valamennyi osztályban. - A mérkızéseken: 1+5 fı játszhat, oda-vissza cserékkel (cserelehetıség: 9 fı) - A CSAPATNÉVSOR LEADÁSA: a15 fı játékos nevét születési dátumát, anyja nevét, állandó lakcímét, személyi igazolványa számát, és telefon- számát olvashatóan fel kell tüntetni az egységes csapatnévsoron, melyet a csapatvezetınek legkésıbb az elsı bajnoki mérkızés kezdetéig le kell adnia a versenybizottságnak. A csapatnévsoron fel kell tüntetni, ha valamelyik játékos senior s osztályban o is játszik! - Ha egy csapat kevesebbet nevez 15 fınél, a létszámhiányt már nem le- l het kiegészíteni k az ıszi-tavaszi fordulók közben! - Amelyik csapat nem adja le az elsı mérkızés elıtt a csapat névsorát a követelményeknek megfelelıen, az nem kezdheti el e l a bajnokságot! - A mérkızések játékideje: 2x30 perc közte: 5 perc szünettel. - A játékidı alatt félidınként 1 perces idıkérésre van lehetıség. Senior osztályban 2 perces idıkérés biztosított. Egy csapat egy félidıben egy idıkérésre jogosult. A mérkızésen labdarúgó (gumistoplis, mőanyagstoplis) cipıben tilos játszani! - A mérkızéseken a játékvezetıknek alkalmazniuk kell a 2-5 -es, valamint a végleges kiállítást! Végleges kiállítás esetén az 5 letelte után egy má- sik játékos bemehet játszani. 2

3 - A bajnokságban a helyezési sorrendet az eredmények alapján járó pontok, rúgott és kapott gólok összegzése határozza meg. A gyızelemért 3 pont, a döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. - Azonos pontszám esetén a helyezések eldöntésének sorrendje: A bajnokság közbeni tabella készítésénél: - a bajnokságban szerzett pontok száma - a gólkülönbség - a több rúgott gól A bajnokság végeredményénél a sorrend: - a bajnokságban szerzett pontok száma - az egymás ellen játszott mérkızések pontkülönbsége - az egymás ellen játszott mérkızések gólkülönbsége - az összes mérkızés gólkülönbség - több rúgott gól - A bajnokságban mindenki saját felelısségére játszik! Ja- vasoljuk az elızetes és idıközönkénti orvosi vizsgálatot, ellenırzést zést! 3. Játékjogosultság Játékjogosulatlanság Nagypályás (labdarúgóként igazolt játékos), vagy futsall bajnokságban el-e tiltás alatt álló, illetve felfüggesztett játékos a Szolnoki Kispályás Mőfüves Labdarúgó Bajnokságba nem nevezhetı! n a)játékjogosultság: Az a játékos, aki az ıszi idényre július 31-vel vel, valamint a tavaszi idényre december 31-vel befejezte az aktív labdarúgó pályafutását (nem szerepel az MLSZ által szervezett nagypályás, valamint Futsal bajnokságok bármelyikében) az játszhat a évi városi kispályás labdarúgó bajnokságban. Szereplésnek azaz aktív labdarúgónak- számít az MLSZ által szervezett nagypályás, valamint Futsal bajnokság hivatalos játékvezetı által hitelesített- jegyzıkönyvében való szereplés, függetlee- nül attól, hogy a játékos j pályára lépett e, vagy sem. - Amennyiben egy játékos, aki befejezte aktív labdarúgó pályafutását, de a bajnokság közben, azaz az aktuális bajnoki szezon saját osztálya utol- só mérkızésének lejátszása elıtt (kivéve: átigazolási idıszak) vissza- megy a nagypályára, vagy a FUTSAL bajnokságba játszani, akkor a volt kispályás csapatának éves összteljesítményébıl a versenybizottság 6 pontot levon a bajnokság végén! Egy csapattól annyiszor 6 pont kerül le- 3

4 vonásra, amennyi játékosa a bajnokság közben visszament ismételten a nagypályára, illetve a Futsal bajnokságba játszani! A játékos pedig, aki csapatát hátrányos helyzetbe hozta, 2 évig nem játszhat a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság egyetlen osztályában sem! - Az átigazolási idıszak az ıszi szezon utolsó mérkızésétıl a tavaszi szezon elsı mérkızéséig tart. Az átigazolásról az átigazoló játékosnak átigazolási lapon- bejelentési kötelezettségük van a versenybizottság felé írásban, legkésıbb az elsı játéknapon való pályára lépéséig. - Ha egy játékos párhuzamosan a Szolnok Városi Kispályás Labdarúgó Bajnoksággal szerepel bárhol, ahol a játékjogosulatlanság (b. pont) tiltja, akkor 2 éves eltiltást kap a kispályás bajnokságban való szerepléstıl, valamint a kispályás csapatának minden olyan mérkızését, melyen pályára lépett 0-3-as eredménnyel az ellenfél javára írja a versenybizottság. - A SENIOR osztályban a évi bajnokságban az 1969-ben vagy az elıtt született játékosok j játszhatnak! - A senior osztályban játszó játékosoknak engedélyezett az, hogy egy másik osztály csapatában is szerepelhessenek a Bajnokságban-, azon- ban az osztályok mérkızés-idıpont idıpontjainak a kiírásainál ez nem vehetı fi-f gyelembe! b)játékjogosulatlanság - A bárhol labdarúgóként igazolt, és szereplı s játékosok a Szolnoki Kispá- lyás Labdarúgó Bajnokságban nem játszhatnak, továbbá aki külföldi baj- nokság bármely osztályába szerepel, a városi kispályás labdarúgó bajnokságunkban nem játszhat! (NB I., NB II., NB III., MEGYEI I.-I/B-II-III. osztály, valamint a FUTSAL (NB I., NB II.). Ugyanezen osztályok serdülıifjúsági igazolt játékosai, akik szervezett bajnokságokban vesznek részt, a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokságban nem játszhatnak! Szerep- lésnek számít az a MLSZ által szervezett nagypályás, valamint v Futsal baj- nokság hivatalos játékvezetı által hitelesített- jegyzıkönyvében való szereplés, függetlenül attól, hogy a játékos pályára lépett e, vagy sem. Nagypályás (labdarúgóként igazolt játékos), vagy futsall bajnokságban el- e tiltás alatt álló, illetve felfüggesztett játékos a Szolnoki Kispályás Mőfüves Labdarúgó Bajnokságba nem nevezhetı! n 4

5 Az elızı évhez hasonlóan a versenyjegyzıkönyvek számítógéppel elıre lesz- nek kitöltve, melyet a csapatvezetıknek aláírásukkal kell igazolniuk. A jegyzı- könyvekbe beírt b játékosok neve az elsı bajnoki fordulóban a csapat által kéz- zel beírt csapatnévsor szerint történik. A csapatvezetık a mérkızés megkezdése elıtt aláírásukkal elismerik a jegy- zıkönyvben szereplı adatok,, és információk tudomásul vételét. Ha valaki nem szerepel a jegyzıkönyvben, és pályára lép, akkor az jogosulatlan játéknak mi- nısül, és a mérkızést a vétlen fél javára kell jóváírni 3:0-s gólkülönbséggel, valamint a vétkes csapattól 3 büntetıpontot tot le kell vonni. Azon játékosok, akik neve szerepel a jegyzıkönyvben, és a mérkızés kezdete elıtt a csapatvezetı a játékvezetıvel egyeztetve nem húzza ki, úgy minısül- nek, mintha pályára léptek volna az adott mérkızésen attól függetlenül, hogy ott voltak-e! A Szolnok Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban szereplı személyek (nevezett játékosok) játékjoga -játékvezetıi jelentés hiányában isfelfüggeszthetı súlyos szabályszegés, vagy fegyelmi vétség elkövetésekor. Fegyelmi bizottsági vizsgálat idejére játékjoga alól felfüggesztett személy / játékos felfüggesztésének a ténye-, valamint, Fegyelmi bizottsági határozat-, vagy versenyszabályzat alapján történı játékos eltiltás ténye felvezetésre kerül a versenyjegyzıkönyvben a mérkızés elıtt. A FENTIEK KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEN OSZTÁLY CSAPATAIRA VONAT- KOZNAK! 4. Az átigazolás rendje - Az ıszi fordulók mérkızéseinek befejezése után az elsı tavaszi bajnoki mérkızésig, az átigazoló játékos által leadott átigazolási lappal történik az átigazolás! A csapat új játékosának nak, minden esetben átigazolási lap leadásával- regisztráltatni kell a versenybizottságnál ttságnál, csak ennek megtörténte után szerepelhet a játékos új csapatában! Az átigazolt játékosnak írásban az átigazolási lapon- nyilatkoznia kell, hogy melyik csapatból igazolt melyikbe. Ezt kell leadnia a csapatvezetınek, vagy a játékosnak. - A bajnokság kezdete elıtt, valamint a tavaszi elsı mérkızés kezdetekor a jegyzıkönyvben feltüntetett (vagy külön leadott-, és a szerezı által átvett) csapatnévsor alapján REGISZTRÁLJA a versenybizottság a játékosok adatait! 5

6 - Felhívjuk a bajnokságban szereplı játékosok figyelmét arra, hogy a bajnokság folyamán, folyamatosan legyen náluk fényképes személyi okmányuk és a TB kártyájuk az esetleges személyi azonosság igazolása vé- v gett! - A személyi azonosság igazolása, az arra jogosultak kizárólagos joga! Arra a jogosultak nem kötelezhetıek! k - A Verseny Bizottság, és a Fegyelmi Bizottság tagjainak joga van mérkı- zés elıtt, közben, és után bármely játékostól személyi azonosságának igazolását kérnie. Amennyiben a játékos ezt nem tudja, vagy megtagadja, a mérkızés végeredményét a versenybizottság nem írja jóvá. A mérkızést követı egy héten belül nem igazolja magát a felszólított játékos, akkor a versenybizottság 3 büntetıpontot levon a vétkes csapattól, és a mérkızést 3:0-s végeredménnyel jóváírja a vétlen csapat számára. Amennyiben a mérkızés eredeti végeredménye kedvezıbb volt a vétlen csapat számára, akkor a versenybizottság azt veszi figyelembe f a tabella számolásánál. 5. Egyéb rendelkezések - A Városi Kispályás Mőfüves Labdarúgó Bajnokság MŐFÜVES BAJ- NOKSÁG. Valamennyi labdarúgó mérkızése a Tiszaliget mőfüves pályáin ke- k rülnek lejátszásra.. Az eddigi gyakorlattól eltérıen külsı helyszín, hazai pálya- ként történı megjelölése nem engedélyezett. Egyazon osztály valamennyi mérkızését egy helyszínen kell lebonyolítani. Amennyiben a mérkızés idıjárási, vagy egyéb okok miatt félbeszakad, és nem folytatható (a két csapat együttes megállapodásától függetlenül) ) teljes egészéé- ben újra kell játszani. Ha azonban a mérkızés játékideje elérte 45. percet et és nem folytatható, a pályán elért eredményt (a két csapat együttes tes megállapodáá- sától függetlenül) végeredményként kell bekönyvel velni. A csapatokra a várakozási idı egységesen 10 perc. A várakozási idı leteltét a játékvezetı állapítja meg. A játékvezetıre a várakozási idı 5 perc! Amennyiben a kiküldött játékvezetı nem érkezik meg, úgy a mérkızést az ille- tékes szervezı utasításai szerint szükség-játékvezetıvel kell lejátszani. A kiállításokat a játékvezetınek a mérkızés jegyzıkönyvébe be kell jegyezni ni-, a kiállítás okának megjelölésével. Kiállítás esetén a vétkes játékos nevét, és csapatát fel kell tüntetni a jegyzıkönyv hátoldalán, valamint a kiállítás okát! Végleges kiállítás esetén az események részletes jegyzıkönyvezése szükséges! SOROZATOS SZABÁLYTALANKODÁS NYILVÁNTARTÁSA, BÜNTETÉSE: TÉSE: Az öt perces kiállítás személyre szól. s Az a játékos aki egy szezon (pl.: ıszi szezon) folyamán, három ötperces kiállítást kap, -automatikusan automatikusan- a sorsoláss- ban soron következı 2 mérkızésen nem szerepelhet! Az ilyen formán eltiltott játékos az eltiltását átviszi az ıszirıl a tavaszi szezonra. Szezonok végeztével az ötperces kiállítások eltiltást kivéve- törlésre kerülnek, azaz a játékosok ok nem viszik át a következı szezonra. Az öt perces kiállítás osztályokra elkülönítve (Senior osztály külön) kerül rögzítésre, azaz egy adott osztályban összegy győjtött 5 perces kiállítások után járó eltiltás, csak abban az osztályban tölthetı tı le. İszi szezonról - Tavaszi szezonra átviszik a játékosok j az eltiltást. 6

7 Ha egy játékos egy mérkızésen öt perces kiállítást kap, majd ugyanazon a mérkızésen végleg kiállítják, EZT AZ ÖT PERCES KIÁLLÍTÁST a nyilvántar- tásba nem kell bejegyezni. A végleges kiállítás nem törli azonban az elızı mérkızéseken nyilvántartásba vett öt perces kiállít ításokat sokat. Cserejátékos kiállítása: (Nem aktív,, azaz szabályosan be nem cserélt játékos kiállítása állítása): Végleges kiállítás esete változatlan, azonban CSEREJÁTÉKOS 5 percre is kiállítható! Az öt percre kiállított cserejátékos az aktuális mérkızésen nem lép- het pályára a kiállítását lítását követıen. Amennyiben egy cserejátékos olyan vétséget követ el, amelyért a szabály sze- rint 5 perces kiállítás jár, a cserejátékossal közölje a játékvezetı az öt perces kiállítás lítás tényét és küldje el a játéktér környékérıl, mert az öt percre kiállított cserejátékos, azon a mérkızésen már nem léphet pályára a kiállítását követı- en. A kiállítás tényét a játékvezetınek fel kell tüntetnie a jegyzıkönyvben. A játékosok a mérkızéseken labdarúgócipıben (gumistoplis, ( mőanyagstoplis) nem játszhatnak! BECSÚSZÓ SZERELÉS: Becsúszó szerelés nincs! A labdáért csúszni önmagában nem tilos. Ha nincs a közelben játékos (ven- dég, vagy hazai) akit a mozdulat veszélyeztetne akkor szabad. A BECSÚSZÓ SZERELÉS azonban feltételezi, hogy egy játékost szerelési szándékkal a lab- da megjátszása érdekében támadnak. Ha egy játékos a LABDÁÉRT, vagy a LABDÁRA CSÚSZIK úgy, hogy van a közelben olyan játékos (akár saját játé- kostárs is),, akit t a játékvezetı megítélése szerint ez a mozdulat veszélyeztett- het, akkor a becsúszás veszélyes és szabálytalan! A versenybizottság a becsúszás tiltásával a sportszerőség szerőség megtartását, és a sérülések elkerülését kívánja biztosítani. CSEREZÓNA (A cserezóna, a félpályától jobb-,, és bal irányban méter): : A repülı cseréket a cserezónában kell végrehajtani. A csere akkor szabályos, ha a lecser cserélendı és a becserélendı játékos a cserezónán belül hajtja végre a cserét úgy, hogy közben két kezükkel pacsiznak (testi i érintkezés kötelezı). E szabály kijátszása sportszerőtlenség, amit a játékvezetı közvetett szabadrú- gással büntet. Mérkızés idıjárási okok miatti félbeszakadása: Amennyiben a kispályás mérkızés 50. perce elıtt a mérkızés idıjárási okok miatt félbeszakad,, és azon a napon már nem játszható le,, a mérkızést teljes egészében újra kell játszani! Amennyiben egy mérkızés idıjárási-,, vagy egyéb okok miatt szünetel (a játék j idı nem érte el a 45.percet),, majd a mérkızés folytatásához az egyik csapat nem jelenik meg (nem áll ki),, és emiatt a mérkızés nem folytatható, a vétkes csapattól az ügyeletes szervezı jelentése alapján- 3 büntetıpontot tot levon a versenybizottság. A mérkızés eredményét törölni kell, és 3:0-al a vétlen csa- patnak bejegyezni. (A büntetés feltétele, hogy a mérkızés félbeszakadása elıtt a vétkesnek minısülı csapat ne mutassa semmi jelét a mérkızés további foly- tatásának meghiúsulásának: sának: sérülés stb.) 7

8 A versenybizottság felhívja a csapatok figyelmét az alábbiak SZIGORÚ MEGTAR- TÁSÁRA: A mőfüves pályára utcai cipıben rámenni TILOS! A mőfüves pályán csak a csapat játékosai, és a csapatvezetık tartózkodhatnak! A mőfüves pályán-, és közvetlen környékén (kerítésnél) DOHÁNYOZNI TILOS! A pályára, bármilyen szennyezı dolgot (szotyolát, italt) bevinni szigorúan TILOS! Az öltözı-fürdı helységek berendezéseinek megrongálásáért a vétkes csapat(ok) a felelıs(ek) és kártérítéssel tartoznak a Szolnoki Sportcentrum Kft-nek! Addig nem játszhat a csapat, amíg a keletkezett kárt ki nem fizeti! 6. A pályaválasztó csapatok kötelezettségei - A mérkızés elıtt a jegyzıkönyvet a pályaválasztó csapat képviselıjének a mérkızés vezetıi díj kifizetése mellett el kell kérnie a szervezıtıl, melyet aláírása után az ellenfelének átad! A csapatvezetı a mérkızés megkezdése elıtt aláírásával elismeri a jegyzıkönyvben szereplı adaa- tok tudomásul vételét. - A mérkızéslabdát a mindenkori pályaválasztó csapatnak kell biztosítania. 7. A vendég csapatok kötelezettségei - A jegyzıkönyvet átveszi a pályaválasztó csapat képviselıjétıl, majd annak aláírása után átadja a mérkızés játékvezetıjének. A csapatvezetı a mérkızés megkezdése elıtt aláírásával elismeri a jegyzıkönyvben sze- replı adatok tudomásul vételét. v - Azonos színő mezfelsı esetén a vendégcsapatnak kell a megkülönböztetı színő mezfelsırıl gondoskodnia. FELHÍVJUK A CSAPATOK FIGYELMÉT AZ ÖLTÖZİK, VALAMINT A PÁ- LYÁK KÖRNYÉKÉN A REND ÉS A TISZTASÁG BETARTÁSÁRA! ÖLTÖZİBEN HAGYOTT ÉRTÉKTÁRGYAKÉRT A SZOLNOKI SPORTCENT- T- RUM KFT FT.. NEM VÁLLAL FELELİSSÉGET! 8. A versenybizottság döntései 1. A BAJNOKSÁGBÓL TÖRTÉNİ KIZÁRÁS: - Azt a csapatot, amelyik a bajnokságban második alkalommal sem tu- t dott kiállni a fegyelmi bizottság határozata után a versenybizottság kizárhatja a bajnokságból. - Valamely csapat megbotránkoztató viselkedése(i), vagy levonulása a játéktérrıl térrıl mérkızés közben: A fegyelmi bizottság tényfeltárását, határozatát követıen a versenybizottság hozhat olyan döntést is, mely a sportszerőtlen csapat bajnokságból történı kizárását is eredményezheti! 2. A VÉTLEN CSAPAT KAPJA A 3 PONTOT! (3-0-s) gólaránnyal az aláb- biakban: - Jogosulatlan játék megállapítása esetén. 8

9 - Ha egy csapat nem jelenik meg, illetve nem játssza le a kisorsolt mérkızését és ezért elmarad a mérkızés, a vétlen csapat kapja a 3 pontot, 3-0-s gólaránnyal! A vétkes csapattól a versenybizottság 3 büntetı pon- tot levon és kötelezi a mérkızésvezetıi díj utólagos kifizetésére. 3. A csapatokra a várakozási idı egységesen 10 perc. A várakozási idı leteltét a játékvezetı állapítja meg. A 10 perces várakozási idı letelte után a játékvezetı a mérkızés megkezdésére szólítja fel a csapatokat. Ha ezen idı alatt egy csapat nem jelenik meg a játéktéren, vagy nem lesz játékra alkalmas állapotban (nem kezdhetı meg a mérkızés), úgy a játékvezetı elmaradt mérkızés tényeként írja be a jegyzıkönyvbe a történteket! Ekkor a vétlen csapat kapja a 3 pontot, 3-0-s 3 gólaránnyal! A vétkes csapattól a versenybizottság 3 büntetı pontot levon és kötelezi a mérkızésvezetıi díj utólagos kifizetésére. 4. Bármely csapat a mérkızést 4 fıvel elkezdheti, lejátszhatja, de ha a csapatlétszám 3 fıre csökken, akkor a játékvezetınek a mérkızést be kell szüntetnie! nie! Kitételek: - Ha a létszám 3 fıre csökkenése a mérkızés elsı félidejének 20. percéig következik be, akkor a vétlen csapat megkapja a 3 pontot 3-0-s 3 gólaránnyal,, és a vétkes csapattól a versenybizottság 3 büntetı pontot levon. - Ha a létszámcsökkenés az elsı félidı 20. perce és a mérkızés 45. perce között következik be, úgy a vétlen csapat megkapja a 3 pontot s gólaránnyal. - Ha a létszámcsökkenés a mérkızés 45.. perce után következik be úgy a pályán elért eredmény kerül lekönyvelésre. Amennyiben egy teljes bajnoki évad folyamán (ıszi-tava tavaszi szezon) egy csapat miatt három alkalommal létszámhiány miatt szakad féle mérkı- zés úgy a bajnokság végén az adott csapattól 6 büntetıpontot levon a versenybizottság. 5. A kisorsolt mérkızés idıpontjától csak kivételes esetben engedélyezi az eltérést a versenybizottság! - Indokolt esetben a két csapat közötti megállapodás, valamint legalább 3 munkanappal elıbb történı írásos kérelmezés a versenybizottsághoz, valamint az új idıpont hivatalos kiírása a halasztás feltétele! A halasztás azzal válik a versenybizottság által engedélyezetté, hogy az elhalasztott mérkızés új idıpontját a versenybizottság kiírja. 6. Az elhalasztott mérkızések új idıpontját a versenybizottság a - fentiekben említett- három munkanapon belül kijelöli! Ha a megállapodott idıpontban a mérkızés nem kerül lejátszásra, akkor a nem halasztást kérı csapat kapja a 3 pontot 3-0-s 3 gólaránnyal! A vétkes csapattól a versenybizottság 3 büntetı pontot levon és kötelezi a mérkızésvezetıi díj utólagos kifizetésére. 7. Óvás: - Az óvást kizárólag írásban lehet benyújtani a mérkızést követı 3 mun- kanapon belül a Szolnoki Sportcentrum KHT címén (5001 Szolnok, Pf a mindenkori versenybizottság elnökének címezve) - Óvást csak az érintett két csapat részérıl fogadunk el, külsı (harmadik) személytıl nem! - A versenybizottság hivatalból is rendelhet el Fegyelmi eljárást egy mérkızés kapcsán! 9

10 - Óvási díj: Ft, melyet az óvást követı elsı munkanapon a Sportcentrum KFT. Pénztárába be kell fizetni, az óvás csak így lesz érvényes! - A jogos óvás estén a befizetett óvási díjat visszatérítjük! 9. Fegyelmi szabályzat A fegyelmi ügyekben a Szolnoki Sportcentrum Kft ft.. által kijelölt és megbízott fegyelmi bizottság b hivatott mindenkor dönteni! A fegyelmi bizottság összetétele: Tagok: - Dr. Burka Tibor - Dajka József - Paróczai Dezsı - Ferenczi József - Mészáros Géza A Fegyelmi Bizottság szabályrendszere: A Fegyelmi Bizottság tagjainak kiválasztása a Versenybizottság elnökének felkérése alapján történik. A Bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt az elsı ülésükön. A Fegyelmi Bizottság minimum 3 fıvel határozatképes. Amennyiben a megjelent bizottsági tagok létszáma páros, kétes esetben a Bizottság elnöke dönt. A Fegyelmi Bizottsági ülést, kötelezıen, a fegyelmi vétséget követı héten szerdán, vagy csütörtökön és óra közötti kezdési idıpontban tartja a Fegyelmi Bizottság. Ennek tényét a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság saját honlapján (a n, a hivatalos tájékoztatás ban) közzé teszi a versenybizottság, valamint a Fegyelmi Bizottság titkára értesíteni fogja az érintett felek csapatvezetıit. A vétkeseket távollétükben is eltilthatja a Fegyelmi Bizottság a jegyzıkönyvben foglaltak szerint, valamint ha szükséges, a tárgyaláson megjelenı ellenfél, illetve játékvezetı meghallgatása után. A fegyelmi Bizottságnak joga van -gyanú felmerülése esetén- bármely Szolnok Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban nevezett/ résztvevı játékos, vagy csapatvezetı játék/részvételi jogát felfüggeszteni a fegyelmi vizsgálat idejére. A Fegyelmi Bizottság ülésérıl jegyzıkönyv készül, melyet a Fegyelmi Bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Az érintett felek, -amennyiben kérvényezikhivatalos másolatot kaphatnak a hivatalos döntésrıl. A fegyelmi határozatot a versenybizottság, a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság saját honlapján ( -n a hivatalos tájékoztatás ban) a határozatot követı napon közzé teszi. A Fegyelmi Bizottság határozata ellen, a döntést követı naptól számított nyolc napon belül van fellebbezési lehetıség a versenybizottság elnökéhez, aki saját hatáskörében dönt és a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs!. 10

11 Fegyelmi Büntetések kiterjedése: - Labdarúgóra vonatkozó: - Csapatra vonatkozó : - Sportvezetıre vonatkozó: - írásbeli fegyelmi büntetés - eltiltásos büntetés - kizárás - írásbeli fegyelmi büntetés - eredmény megsemmisítése - pontlevonás - kizárás - írásbeli fegyelmi büntetés - eltiltás - Sportcentrum területérıl való kitiltás - Nézıkre, szurkolókra vonatozó: - Sportcentrum területérıl való kitiltás A Fegyelmi Bizottság hatásköre: A Fegyelmi Bizottság hatásköre kiterjed a Szolnok Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság egész területére, ill. valamennyi nevezési lapon/ jegyzıkönyvben lejelentett személyre. A Sportcentrum KFT. területére való beérkezéstıl a távozásig tartó idıszakban elkövetett fegyelmi vétségeket hivatott elbírálni. És ezen kívül eljár minden olyan egyéb más területen elkövetett vétséggel kapcsolatban, amely rendıri eljárást von maga után, és jogerıs bírósági végzés születik utána, amennyiben egyértelmően bizonyítható az összefüggés a cselekedet, és a Szolnok Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság között. A Fegyelmi Bizottság szankciói: A végleg kiállított játékos automatikusan a sorsolásban soron következı 2 mérkızésen nem szerepelhet! A jegyzıkönyvben a játékvezetı által leírtak súlyosságától függıen a játékos vétsége fegyelmi tárgyalást vonhat maga után! Errıl a csapatvezetıt a versenybizottság elnöke tájékoztatni fogja! A fegyelmi tárgyalásig a játékos nem szerepelhet bajnoki mérkızésen! A fegyelmi bizottság saját hatáskörében- eltérhet a fegyelmi szankciók mértéé- kétıl és indokolt esetben azt súlyosbíthatja, vagy enyhítheti. Labdarúgó Fegyelmi Büntetései: - 2 mérkızéses eltiltás: Kétszer 5 perces kiállítás után, mérkızéses eltiltás: Játékvezetı sértegetése, mőködésének sportszerőtlen kritizálása Ellenfél sértegetése Ellenfelét megrúgja (sérülést nem okoz) 11

12 Ellenfelét ellöki (sérülést nem okoz) Sportszerőtlen viselkedés mérkızéses eltiltás: Játékvezetı sorozatos inzultálása,zaklatása Az ellenfél játékosát inzultálása, fenyegetése Ellenfelét megrúgja (sérülést okoz) Ellenfelét ellöki (sérülést okoz) Durva játék a labda megszerzése érdekében elkövetett szabálytalanság mérkızéses eltiltás: A játékvezetı, vagy más hivatalos személy fenyegetése Ellenfelét megrúgja (a labda játékon kívül van, de sérülést nem okoz) Ellenfelét ellöki (a labda játékon kívül van, de sérülést nem okoz) Ellenfelét megkísérli leköpni, megütni - 8 mérkızéstıl fél éves eltiltás: Játékvezetıt megkísérli leköpni, vagy megütni. Hivatalos személy bántalmazása Ellenfelét megrúgja (súlyos sérülést okoz) Ellenfelét ellöki (súlyos sérülést okoz) - Fél évtıl egy éves eltiltás: A játékvezetı tettleges bántalmazása Az ellenfelét megüti, leköpi Hivatalos személy bántalmazása - Egy éves eltiltástól a végleges kizárásig: A játékvezetı súlyos bántalmazása Hivatalos személy súlyos bántalmazása Ellenfelét megüti, leköpi (súlyos sérülést okozva) Ellenfelét megrúgja (játékon kívül van a labda, és súlyos sérülést okoz) Ellenfelét meglöki (játékon kívül van a labda, és súlyos sérülést okoz) Az ellenfél ellen elkövetett csoportos tettlegesség Sorozatos visszaesés, és eltiltás utáni komoly vétség. A Játékvezetık Fegyelmi büntetései: A Fegyelmi Bizottság tényfeltáró fegyelmi ülése után közli a Játékvezetı testülettel az esetleges játékvezetıi hibákat, melynek szankcióiról a Városi Játékvezetıi Testület hivatott dönteni. A fegyelmi Bizottságnak joga van bármely Szolnok Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban szereplı személy bajnokságban történı részvételi jogát felfüg- geszteni a fegyelmi vizsgálat idejére. A felfüggesztet személy nem jogosult részt venni a bajnokságban. - A fegyelmi bizottság döntése ellen a döntést követı naptól számított nyolc napon belül lehet fellebbezni a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetıjéhez, aki saját hatáskörében dönt és a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs! Amennyiben valamely mérkızés kapcsán óvás érkezik, fegyelmi bizottság az 12

13 óvás benyújtása után 5 munkanapon belül értesíti a feleket (a két csapat vezetıit, játékost és játékvezetıt) a fegyelmi tárgyalás idıpontjáról és helyérıl. Bármely esetben,, amelyet a szabályzat nem tartalmaz a fegyelmi bizottság tag- jai a FAIR PLAY szem elıtt tartásával járnak el. A bajnokságban fair-play versenyt rendezünk valamennyi csapat részvételéé- vel. A verseny- és a fegyelmi bizottság objektív, valamint szubjektív értékelések alapján dönt a gyıztesrıl. A verseny értékelésében segítséget fog adni a csapatok mérkızésein a játékvezetı fegyelmezési döntésein alapult pontozási rendszerünk is. Az a csapat nyeri meg mindig az éves sportszerőségi versenyt a Szolnok Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban, mely a legkevesebb büntetı pontot győjti be, valamint sportszerő cselekedeteivel is kiérdemli az elismerést! Pontozási táblázatunk: 2 perces kiállításért 1 büntetıpont 5 perces kiállításért 3 büntetıpont végleges kiállításért 5 büntetıpont fegyelmi tárgyalás esetén 15 büntetıpont ki nem állás a mérkızésre 20 büntetıpont 10. Játékszabályzat I. A JÁTÉKTÉR: - A játéktér téglalap alakú, hossza minimum 40 m, szélessége minimum 20 m. - A játéktér közepét egy kezdıponttal kell jelölni. - Büntetıterület: a kapuval szemben a kapu közepétıl az alapvonallal párhuzamosan 6 méterre egy 3 méteres egyenes vonalat kell húzni, amelyet két oldalt a kapufák belsı, hátsó élétıl mért 6 méter sugarú negyed körrel kell kiegészíteni. - Büntetıvonal: a gólvonal középsı pontjától 7 méterre az alapvonallal párhuzamosan 80 cm hosszú vonalat kell felfesteni, ez a büntetıvonal. - Cserezóna: azon az oldalvonalon, ahol a kispadok (cserepadok) találhatók. - A kapuk mérete: 3 x 2 m-es kézilabdakapu. - A játéktér felületének simának kell lennie. II. LABDA: 5-ös mérető, melyet a játékvezetınek a mérkızés elıtt meg kell vizsgálnia, hogy megfelel-e az elıírásnak. A labdát a mérkızés alatt csak a játékvezetı engedélyével lehet cserélni. III. A JÁTÉKOSOK: - A mérkızést két csapat játssza, melyekben egyenként nem lehet több, mint 6 játékos, ebbıl az egyik a kapus. - A cserejátékosok száma 9 fı, tehát mérkızésenként max. 15 fı játékos szerepelhet. İket az egész mérkızés alatt folyamatosan lehet cserélni oda-vissza. A csere a cserezónában történik. A kapust csak 13

14 akkor lehet cserélni, ha áll a játék, és a cserét bejelentették a játék- vezetınek. Bármely játékos cserélhet a kapussal, feltéve, ha a játékvezetıt értesíti a cserérıl és a csere egy játékmegszakítás alkalmával történik. - A játékosok függetlenül attól, hogy pályára lépnek vagy sem, a mérkızés egész ideje alatt a játékvezetı fegyelmezési és ítélkezési jogköre alá tartoznak. - Ha egy játékos csere alkalmával pályára lép mielıtt a lecserélt játékos teljesen elhagyja a játékteret, a játékvezetınek meg kell állítani a mérkızést, és a cserejátékost figyelmeztetésben kell részesítenie. Ezután a mérkızés az ellenfél csapatának megadott közvetett szabadrúgással folytatódik arról a pontról, ahol a labda a mérkızés megszakításakor volt. Ha a labda ebben az idıben a büntetı területen belül volt, akkor a közvetett szabadrúgást a 6 méteres vonalról kell végezni, a legközelebb esı ponthoz, ahol a labda a megszakításkor volt. A CSEREZÓNA -azon az oldalvonalon van, ahol a kispadok (csapatok) találhatók-, a félpályától jobb-,, és bal irányban méte te): A repü- lı cseréket et a cserezónában kell végrehajtani. A csere akkor szabá- lyos, ha a lecserélendı játékos a cserezónában hagyhatja el a pá- p lyát. A becserélendı játékosnak is itt kell a játéktérre lépnie. A két já-j tékosnak pacsizniuk kell! E szabály be nem tartása szabályellenes nes, amit a játékvezetı közvetett szabadrúgással büntet. E szabály tuda- tos kijátszása (elınyszerzés miatt) pedig sportszerőtlenség amit 2 perces kiállítással büntet a játkvezetı. - Ha a cserét a csapatok a szabályok kijátszásával sportszerőtlenül (elınyszerzés miatt) hajtják végre, akkor a játékvezetı megszakítja a játékot, a cserejátékost pedig két perces kiállítással kell büntetni. A játékot az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással folytassa onnan, ahol a labda a megszakítás pillanatában volt. - A mérkızés megkezdéséhez minimálisan 4 játékos (ebbıl 1 kapus) szükséges. Amennyiben a kezdı létszámnál kevesebb játékossal kiálló csapat játékosai a mérkızés folyamán megérkeznek, úgy a csapat a kezdı létszám kiegészítése után cserejátékosokat is szerepeltethet. Amennyiben kiállítás, sérülés miatt az egyik csapatban 4-nél kevesebb játékos maradna, a mérkızést be kell fejezni. - Azt a játékos, akit a mérkızés kezdete elıtt ill. a mérkızés szünetében a játékvezetı kiállít, cserejátékossal helyettesíthetı. - Öt percre kiállított cserejátékos azon a mérkızésen már nem szerepelhet. - A kapusra - amennyiben elhagyja a büntetıterületet ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többi játékosra. IV. A JÁTÉKOS KÖTELEZİ FELSZERELÉSE: - A játékos nem viselhet olyan egyéni felszerelést, vagy tárgyat, amely egy másik játékosra veszélyes lehetne. - A játékosok a mérkızéseken labdarúgócipıben (gumistoplis, mőanyagstoplis, mőfüves) nem játszhatnak! - A csapat játékosai lehetıleg egységes öltözetet viseljenek. A két csapat öltözetének színben eltérınek kell lenni egymástól. A kapusnak olyan színő öltözéket kell viselnie, amely különbözik a többi játékos és a játékvezetı öltözetének a színétıl! 14

15 - A fenti szabályok bármelyikének megsértése esetén a vétkes játékost le kell küldeni a pályáról, hogy a felszerelését rendbe hozza. A játékos csak akkor léphet ismét a pályára, ha a játékvezetı a felszerelését ismét rendben lévınek találta, és a labda nincs játékban. - A játékosnak ajánlatos a sípcsontvédı használata. V. A JÁTÉKVEZETİ: - Minden bajnoki mérkızésre levezetésére egy játékvezetıt kell kijelölni. A jogkörének gyakorlása abban a pillanatban kezdıdik, amikor a sportlétesítmény területére lép, és akkor fejezıdik be, amikor azt elhagyja. - A játékvezetı jogai: Döntési jog: dönt a játéktér alkalmasságáról, dönt a játékosok játékjogosultságáról, dönt, hogy a labda alkalmas-e a mérkızés lejátszására. Fegyelmezési jogkör: fegyelmezési jogköre akkor kezdıdik, amikor a csapatok a mérkızés pályáján, és annak közelében tartózkodnak, és tart addig, ameddig a csapatok a mérkızés lefújása után elhagyják a mérkızés pályáját. Döntései a játékkal kapcsolatos tényekre véglegesek. Ítélkezési jogkör: akkor van a játékvezetınek, ha a labda játékban van. - A játékvezetı kötelességei: - A Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság versenyszabályzatban rögzített játékszabályoknak érvényt szerezni. - A sérülések elkerülésének maximális biztosítása! - A játékvezetı kiemelt kötelessége, hogy a szabályok betartásával biztosítsa a játékosok testi épségét! Semmilyen durva, meggon- dolatlan, veszélyes megmozdulás az elınyszabály esetleges al- a kalmazása után- nem maradhat büntetlenül. - Mérni az idıt. - A kiállítás tényét egyértelmően jeleznie kell! - Kiállítás esetén csak síppal indítjatja újra a játékot! - Valamennyi kiállítást a jegyzıkönyvben tételesen ismertetni a kiállítás okának megjelölésével. - A testi épség biztosításának elsıdleges figyelembevételével elınyszabályt alkalmazni, ha meggyızıdött arról, hogy döntésével a vétlen csapatot segítené, de a vétség ellen a szankciókat alkalmazza utólag (azonnal, amint a labda játékon kívülre került). - Minden rendzavaró esetet jelenteni kell, ami a mérkızés alatt, elıtt vagy után történik. - A mérkızés alatt történı események (kiállítás, sérülés stb.) miatt kárba veszett idıt a mérkızés végén be kell pótolni, tehát hoszszabbítani kell annyival a mérkızést. - A mérkızést bármikor rendkívüli esemény, rendzavarás, vihar ill. egyéb okok miatt megszakítja, vagy végleg lefújja, ha ezt feltétlenül szükségesnek tartja. - A játékost figyelmeztetni sportszerőtlen magatartásért és, ha a játékos továbbra is sportszerőtlenül viselkedik a mérkızés további részébıl kizárni. A végleg kiállított játékos a pálya környékérıl is elküldhetı. Ilyen esetekben jelentést kell írni a jegyzıkönyvre vezetve az illetı megnevezésével. - A mérkızést megszakítani, ha szerinte egy játékos súlyosan sérült. 15

16 VI. VII. A játékvezetı mőködése: - Ha a játékot szabálysértés, vagy egyéb ok miatt szándékozik megállítani, akkor sípjelzéssel tegye azt. - Kiállítás esetén csak síppal indíthatja újra a játékot! - A játékvezetınek akár az elınyszabály rovására is biztosítania kell a játékosok testi épségét a súlyos szabálytalanság azonnali büntetésével. - A játékvezetı ellenırzi a létszámot, számon tartja az eredményt, ügyel a cserére, feljegyzi a kiállított játékosokat, méri a játékidıt, vezeti a jegyzıkönyvet. - A játékvezetı ne engedje meg, hogy engedélye nélkül bárki is a játéktérre lépjen kivéve, ha áll a játék és jelt ad a belépésre. A JÁTÉK IDİTARTAMA: - A mérkızés két 30 perces félidıbıl áll 5 perc szünettel. A VÁRAKOZÁSI IDİ BÁRMELYIK FÉLRE SZIGORÚAN 10 PERC!!!! A várakozási idı leteltét a játékvezetı állapítja meg. - Amennyiben a mérkızés idıjárási, vagy egyéb okok miatt félbesza- kad, és nem folytatható (a ( két csapat együttes megállapodásától függetlenül) ) teljes egészében újra kell játszani. Ha azonban a mér- kızés játékideje elérte 45. percet et és nem folytatható, a pályán elért eredményt (a két csapat együttes megállapodásától függetlenül) végeredményként kell bekönyvel velni. - Ha a játékvezetı észreveszi, hogy elıbb fújta le a mérkızést, akkor tovább kell folytatni a játékot, ha a játékosok még nem hagyták el a játékteret. A labda akár játéktéren kívül, akár játéktéren belül van azzal a mozzanattal folytatódik a játék, amelyet a szabályok megszakítás pillanatában történt elıfordulásokra elıírnak. - Ha az elsı félidıt fújja le korábban a játékvezetı és a játékosok a játékteret már elhagyták, akkor a szünet letelte után kell folytatni a játékot. A játékosok ilyenkor azon a térfélen helyezkednek el, mint a játék kezdetekor. A játék játékvezetıi labdával kezdıdik a pálya közepén, és az elsı félidıben elmaradt ideig tart. Utána a játékvezetı lefújja a játékot, a csapatok térfelet cserélnek és a játék szünet nélkül, rendes kezdırúgással folytatódik. A MÉRKİZÉS KEZDETE: - A mérkızés kezdete elıtt a térfélválasztás és a kezdırúgás jogát pénzfeldobással kell kisorsolni. Amelyik csapat nyer, az választhat térfelet, és a másik csapat kezdi a játékot. - A kezdırúgás elvégzése elıtt minden játékosnak a saját térfelén kell tartózkodnia. - A kezdırúgást sípjelre kell elvégezni. A labda akkor kerül játékba, ha kezdırúgás helyérıl a rúgó játékos a labdát elıre az ellenfél térfele felé rúgja, és közben szabálytalanság nem történt! - A félidı után az újrakezdés elıtt a csapatok térfelet cserélnek és a kezdırúgás joga is felcserélıdik. - Az elért gól után a gólt kapott csapat kezdırúgással azonos módon folytatja a játékot. - Ha a kezdés nem szabályos, minden esetben újra kell kezdeni a játékot. - Ha kétszeri érintés történik, akkor az esetben közvetett szabadrúgást kell ítélni a vétkes csapat ellen. A kezdırúgásból közvetlenül gól érhetı el. 16

17 VIII. IX. A LABDA JÁTÉKBAN ÉS JÁTÉKON KÍVÜL: - A labda játékon kívül van: - Ha a labda a talajon, vagy a levegıben áthalad az alap- vagy oldalvonalon teljes terjedelmével. - Ha a mérkızést a játékvezetı megszakítja. - Kiállítás esetén mindaddig, ameddig a játékveztı sípjelzéssel en- e gedélyt nem adott a játék folytatására! A labda minden más esetben a játék kezdetétıl a végéig játékban van akkor is, ha: - A kapufáról, vagy a keresztlécrıl pattan vissza a pályára, - Ha a játékvezetırıl pattan vissza, amennyiben a pálya területén tartózkodik. - Ha szabálytalanság gyanúja áll fenn, de döntést még nem született. - A vonalak ahhoz a területhez tartoznak, amelyeket behatárolnak. Ezért az oldalvonalak és az alapvonalak a pálya területéhez tartoznak. A GÓL: - A gól az, ha labda a gólvonalon a két kapufa között és a keresztléc alatt teljes terjedelmével áthaladt anélkül, hogy a támadó csapat valamely játékosa karjával, vagy kezével szándékosan vitte, dobta volna a kapuba (kivéve a saját büntetıterületén tartózkodó kapust), és egyéb szabálytalanság nem történt. - Az a csapat, amelyik a mérkızés alatt több gólt ért el, az gyızött. - Amennyiben nem történt góllövés, vagy a két csapat azonos számú gólt ért el, a mérkızés döntetlen. - Nem ítélhetı gól, ha valamilyen külsı tényezı a labdát megállította mielıtt az a kapuvonalon áthaladt volna. Ha ez a rendes játékidıben történik büntetırúgás végrehajtását kivéve a játékot meg kell szakítani, és játékvezetıi labdával kell folytatni ott, ahol a külsı beavatkozás történt. - Amikor a labda a kapu felé tart és mielıtt teljes terjedelmével áthaladt volna a kapuvonalon egy nézı belép a játéktérre és megkísérli a gólt megakadályozni, a labda azonban mégis a kapuba jut, a gólt meg kell ítélni. X. A SZABADRÚGÁSOK: 1. A szabadrúgásokat két csoportra kell osztani, közvetlen szabadrúgás (amelybıl közvetlenül lehet gólt elérni), és közvetett (amelybıl csak akkor lehet gólt elérni, ha a szabadrúgást elvégzı játékoson kívül még egy játékos hozzáér a labdához). A játékvezetınek a közvetett szabadrúgást kézfeltartással kell jeleznie. 2. Ha egy játékos szabadrúgást végez, akkor az ellenfél minden játékosának 5 méterre kell tartózkodnia a labdától addig, míg a labda ismételten játékba nem kerül. Ha egy játékos szabadrúgást hajt végre a saját büntetıterületén belülrıl, akkor az ellenfél valamennyi játékosának a büntetıterületen kívül kell elhelyezkednie a labdától legalább 5 méterre. 3. Szabadrúgásnál 5 méter kikérését bármely pályán lévı támadó játékos kérheti, s mindaddig nem lehet elvégezni, míg a játékvezetı erre engedélyt nem ad. 4. Azt a játékost, aki szándékosan az alábbi pontok közül valamelyiket elköveti, közvetlen szabadrúgással kell büntetni, amelyet az ellenfél csapata végez el onnan, ahol a szabálysértés történt: 17

18 XI. Ellenfelét megrúgja, vagy megpróbálja megrúgni. Ellenfelét elgáncsolja, vagy megpróbálkozik ezzel. Ellenfelére ráugrik. Ellenfelét durván, vagy veszélyesen támadja. Ellenfelét megüti, vagy megpróbálja megütni ill. leköpi. Ellenfelét visszahúzza. Ellenfelét ellöki. A labdát szándékosan kézzel lehúzza, elüti, érinti. Becsúszó szerelés. Az ellen a játékos ellen, aki a felsorolt szabálysértéseket a saját büntetıterületén belül követi el, büntetırúgást kell ítélni. 5. Közvetett szabadrúgással büntetendı az a játékos, aki az alább felsorolt szabálysértések bármelyikét elköveti: Veszélyesen játszik. Megpróbál a labdába rúgni, miközben azt már a kapus birtokolja. Anélkül, hogy a labdát akarná megjátszani, szándékosan lezárja ellenfele útját (feltartás). A kapust löki kivéve, ha ezt a büntetıterületen kívül teszi. Ellenfelét meglöki, amikor a labda nincs megjátszható közelségben. Szándékosan húzza az idıt. Bírálja a játékvezetıt. Következetesen vét a szabályok ellen. Sportszerőtlenül viselkedik. Engedély nélkül lép a játéktérre. Büntetırúgásnál idı elıtt belép a büntetıterületre és a kapufáról, kapusról visszapattanó labdát megjátssza. Partdobás esetén kikéri az öt métert, majd mégis kézbıl végzi el a labda játékba hozatalát! A szabadrúgást arról a pontról kell elvégezni, ahol a szabálysértés történt. A BÜNTETİRÚGÁS: 1. A büntetırúgást a büntetıvonalról kell elvégezni. A büntetırúgáskor csak a kapus tartózkodhat a büntetıterületen belül. Valamennyi játékosnak kivéve a rúgó játékost legalább 5 méter távolságra kell elhelyezkedni a labdától. 2. A büntetırúgást végzı játékosnak a labdát elıre kell rúgnia és ı már csak akkor rúghat ismét labdába, ha közben egy másik játékos is hozzáért. A labda akkor van játékban, ha elırefelé elrúgták, és megmozdult. A büntetırúgásból közvetlenül lehet gól elérni. 3. Idıntúli büntetırúgásnál, ha a labda a kapufáról, vagy a kapusról, vagy a kettı érintésével közvetlen gólba kerül, a gólt meg kell ítélni és utána a mérkızést be kell fejezni. 4. A büntetırúgásnál a kapusnak a gólvonalon kell elhelyezkedni, addig a pillanatig, míg a labda játékba nem kerül. Ha a kapus nem a kijelölt helyen áll, a játékvezetı ne engedje elvégezni a büntetırúgást. Ha a rúgást mégis elvégezték és nem esett gól, a rúgást meg kell ismételni. 18

19 5. A büntetırúgást csak akkor szabad elvégezni, ha minden játékos a kijelölt helyen tartózkodik. A büntetıt csak a játékvezetı sípjelére szabad végrehajtani. 6. Ha az elrúgás után a labdát külsı személy megállítja, a rúgást meg kell ismételni. Ha az elrúgás után a labda a kapusról, vagy a kapufáról visszapattan a játéktérre, és egy külsı személy megállítja, a játékvezetınek meg kell állítani a játékot és játékvezetıi labdával folytatni azon helyen, ahol a beavatkozás történt. 7. Ha a büntetırúgás végrehajtására adott jelzés után a védıcsapat egyik játékosa belép a büntetıterületre, a játékvezetı engedje a rúgás elvégzését. Ha nem esett gól, a büntetırúgást meg kell ismételni. A vétkes játékost figyelmeztetni kell. 8. Ha a büntetırúgás végrehajtására adott jelzés után a támadó csapat egyik játékosa belép a büntetıterületre mielıtt a labda játékba kerülne, a játékvezetı engedje a rúgást elvégezni. Ha gól esett, a büntetıt meg kell ismételni. A vétkes játékost figyelmeztetni kell. Ha nem esett gól a játékvezetınek a játékot meg kell állítani, a vétkes játékost figyelmeztetni kell és ellene közvetett szabadrúgást kell ítélni arról a pontról, ahol a vétséget elkövette. 9. Ha a büntetırúgás végrehajtására adott jelzés után mielıtt a labda játékba került a kapus elmozdul a kapuvonalon lévı helyérıl, vagy elmozdítja a lábát és a büntetırúgást végzı játékos egyik játékostársa belép a 6 méter sugarú körívbe, a büntetırúgást, ha elvégezték meg kell ismételni. A büntetırúgást végzı játékos társát figyelmeztetni kell. 10. Ha a büntetırúgás végrehajtására adott jelzés után mielıtt a labda játékba került mindkét csapat játékosa belép a büntetıterületre, a büntetırúgást, ha elvégezték meg kell ismételni. A vétkes játékosokat figyelmeztetni kell. XII. A LABDA JÁTÉKBA HOZATALA AZ OLDALVONALRÓL: 1. Ha a labda teljes terjedelmével áthaladt az oldalvonalon, akár földön, akár levegıben újra játékba kell hozni. Ez történhet bedobással, vagy rúgással. A játékba hozatalt annak a csapatnak kell elvégeznie, amelynek az ellenfelét utoljára érintette a labda. 2. Rúgás esetén az ellenfél játékosának 5 méter távolságra kell állni a labdától, melyet a vonalra kell rátenni. Ha a rúgáshoz készülı játékos kikéri a játékvezetıtıl az öt métert, majd mégsem rúgja, hanem kézbıl bedobja a játéktér- re a labdát,, akkor sportszerőtlenség miatt közvetett szabadrú- gást kell ellene ítélni a vonalról. 3. A játékba hozatal bármely irányba elvégezhetı, de a labdának a játéktérre kell kerülnie. A dobó, vagy rúgó játékos a vonalra is ráléphet. Amennyiben a labdát teljes terjedelmével vonalon belülrıl hozzák játékba j (szabálytalanul ul) ) az ellenfél játékosára szál át a labda játékbahozatalának joga. A játéktéren kívülrıl elvégzett bedobás, vagy rúgás maximum 1 méter távolságból engedélyezett. Az ennél távolabbi bedo- 19

20 bás, vagy rúgás r szabálytalan, ezért az ellenfél játékosára szál át a labda játékbahozatalának joga. 4. A rúgásból, vagy dobásból gólt közvetlenül elérni nem lehet, amennyiben mégis a hálóba kerül a labda, a játékot kapukirúgással kell folytatni. XIII. XIV. XV. A LABDA JÁTÉKBA HOZATALA KIRÚGÁSSAL: 1. Ha a labda földön, vagy levegıben egész terjedelmével áthalad az alapvonalon úgy, hogy utoljára a támadó csapat játékosa ért hozzá, akkor a labdát kirúgással kell játékba hozni. 2. A kirúgást bárki elvégezheti a csapatból. A kirúgást bárhonnan a büntetıterületen belülrıl lehet elvégezni. 3. Kirúgásnál az ellenfél játékosainak a büntetıterületen kívül kell tartózkodni, de nem szükséges az öt méter távolság megtartá- sa. 4. A labda akkor kerül játékba, ha érintés nélkül elhagyta a büntetıterületet. Amennyiben valamelyik játékos azelıtt ér a labdához, mielıtt az elhagyta volna a büntetıterületet, a kirúgást meg kell ismételni. Ha kirúgáskor k irúgáskor, az ellenfél játékosa a vonalon kívül állva lábáá- val benyúl,, vagy beugrik a büntetı területre,, és a labda róla megpattan, vagy vissza pattan, a kirúgást t meg kell ismételni. 5. A labda játékba hozatalánál kirúgásból közvetlenül gólt lehet elérni. 6. A kapu kirúgásból közvetlenül átrúgható a labda az ellenfél térfelére is. 7. Ha a labda játékban van és a saját büntetı területén belül a kapushoz jut, kézzel gólt dobhat az ellenfél és a saját kapujába. HAZAADÁS: 1. Ha a játékos szándékosan hazaadja a labdát és azt a kapus kézzel birtokba veszi, vagy kézzel érinti, közvetett szabadrúgás jár az ellenfél javára, melyet a hatos vonalról a szabálytalansághoz legközelebbi pontról kell elvégezni. 2. Hazaadás esetén a kapus fejjel, mellel, lábbal ér a labdához ill. ezzel a testrészeivel továbbítja a mezınybe a labdát, nem számít szabálytalanságnak. 3. Minden esetben a játékvezetı minısíti, hogy a hazaadás szándékos volt-e vagy sem. A SZÖGLETRÚGÁS: 1. Ha a labda a levegıben, vagy a földön teljes terjedelmével áthaladt az alapvonalon úgy, hogy utoljára a védıcsapat játékosa érintette beleértve a büntetıterületen belül tartózkodó kapust is akkor a támadó csapat szögletrúgással hozza játékba a labdát. A kapusról is van szöglet! A szögletrúgásból közvetlenül gól érhetı el. 2. A védekezı csapat játékosai nem lehetnek 5 méternél közelebb a labdához mindaddig, míg a labda játékba nem kerül. 20

21 3. A szögletrúgást pontosan az alapvonal és az oldalvonal met- széspontjából (sarokpontról) kell elvégezni. A pályán belülrıl elvégzett szöglet érvénytelen, és meg kell ismételni! XVI. A KIÁLLÍTÁS: A játékvezetı a sportszerőtlenül viselkedı játékost kiállítja. A játékvezetınek a kiállítás tényét jól láthatóan kell jelezni. A kiállítás lehet: 2 perces, 5 perces vagy végleges. A kiállításokat a játékvezee- tınek a mérkızés jegyzıkönyvébe be kell jegyezni a kiállítás okának megjelö- lésével. A véglegesen kiállított játékost a játékvezetı utasíthatja a játéktér környékének elhagyására is! A 2009/ 2010-es bajnokságban bevezetésre kerül az ötperces kiállítások nyil- vántartásba tásba vétele: SOROZATOS SZABÁLYTALANKODÁS NYILVÁNTARTÁSA, BÜNTETÉSE: Az öt perces kiállítás személyre szól. Az a játékos aki egy szezon (pl.: ıszi szezon) folyamán, három ötperces kiállítást kap, -automatikusan automatikusan- a sorsoláss- ban soron következı 2 mérkızésen nem szerepelhet! Szezonok között az öt-ö perces killítások törlésre kerülnek, azaz a játékos nem viszi át a következı szezonra. Az öt perces kiállítás osztályokra elkülönítve (Senior osztály külön) kerül rögzítésre, azaz egy adott osztályban összegyőjtött 5 perces kiállítások után járó eltiltás, csak abban az osztályban tölthetı le. İszi szezonról - Tavaszi szezonra átviszik a játékosok az eltiltást. Ha egy játékos egy mérkızésen öt perces kiállítást kap, majd ugyanazon a mérkızésen végleg kiállítják, EZT AZ ÖT PERCES KIÁLLÍTÁST a nyilvántar- tásba nem kell bejegyezni. A végleges kiállítás nem törli azonban az elızı mérkızéseken nyilvántartásba vett öt perces kiállít ításokat sokat. A véglegesen kiállított játékos helyére 5 perc elteltével egy cserejátékos a pályára léphet. 2 perces kiállítás (a mérkızés jegyzıkönyvébe be kell jegyezni a kiállítás okának megjelölésével) : - Szabadrúgás esetén a védı játékosnak hátráló moz- gást kell végeznie a labdától 5 méteren belül, b azaz nem szabad közeledniük a labdához dához. Ha a pontrúgást elvégzı csapat játékosai nem kérték az 5 méter kimérését a játékvezetıtıl, akkor is hátrálnia kell a labdától a védı játékosnak, ha 5 méteren belül áll. Ha a védı játékos a játékvezetı egy- szeri figyelmeztetése után sem kezdi meg a hátráá- lást, akkor 2 perces kiállítást kap. Ha megkezdi a hátrálást a pontrúgást elvégzı játékos bármikor elrúghatja a labdát. Ha a hátráló védıbe rúgja úgy, hogy az nem tesz kísérletet a labda útjának eltérítésére (nem lendíti felé a lábát, nem ugrik elé), akkor folytatódik a játék. Ha a védı játékos szándékosan eltéríti a labdát úgy, hogy a hátráláson kívül más mozgást is végez (lendíti felé a lábát, elé ugrik), 2 perces kiállítást kap. Ha a pontrúgást végzı játékos sportszerőtlenül szándékosan a hátráló ellenfélbe rúgja a labdát, hogy 2 perces kiállítást ítéljen a játékvezetı a védı- 21

EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT

EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2012. AUGUSZTUS-TÓL KIADTA: FAIR A VERSENYBIZOTTSÁG PLAY MINDENEK ELŐTT!!! 1. Általános rendelkezések A városi kispályás műfüves labdarúgó bajnokság

Részletesebben

Nyári labdarúgó bajnokság Versenyszabályzata

Nyári labdarúgó bajnokság Versenyszabályzata 06-56-513-561 06-56-513-562 Nyári labdarúgó bajnokság Versenyszabályzata Nyári bajnokság versenyszabályzat I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK: (2013. júl. 9. aug. 23.) 1. A bajnokságban mindenki saját felelősségére

Részletesebben

14. SZABÁLY A BÜNTETİRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::

14. SZABÁLY A BÜNTETİRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: 14. SZABÁLY PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Büntetırúgás jár az ellen a csapat ellen, amely elköveti a közvetlen szabadrúgást maga után vonó tíz szabálytalanság valamelyikét

Részletesebben

EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT

EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2009. AUGUSZTUS-TÓL TÓL KIADTA: FAIR A VERSENYBIZOTTSÁG PLAY MINDENEK ELİTT!!! 1. Általános rendelkezések A városi kispályás mőfüves labdarúgó

Részletesebben

Pollack Mihály Mőszaki Kar Labdarúgó Házibajnokságának Szabálykönyve

Pollack Mihály Mőszaki Kar Labdarúgó Házibajnokságának Szabálykönyve Labdarúgó Házibajnokságának Szabálykönyve I. JÁTÉKTÉR 1. Méretek: A játéktér téglalap alakú. A játéktér hosszának minden esetben meg kell haladnia a szélességet. 2. Vonalak: A játékteret jól látható, 8

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: AUGUSZTUS-TÓL KIADTA: A VERSENYBIZOTTSÁG

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: AUGUSZTUS-TÓL KIADTA: A VERSENYBIZOTTSÁG JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2014. AUGUSZTUS-TÓL KIADTA: A VERSENYBIZOTTSÁG I. A JÁTÉKTÉR: - A játéktér téglalap alakú, hossza minimum 40 m, szélessége minimum 20 m. - A játéktér közepét egy kezdőponttal

Részletesebben

EGYSÉGES VERSENY- ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT

EGYSÉGES VERSENY- ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT EGYSÉGES VERSENY- ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2014. AUGUSZTUS-TÓL FAIR PLAY MINDENEK KIADT TA: A VERSENYBIZOTTSÁG ELŐTT!!! 1.Általános rendelkezések A városi kispályás műfüves labdarúgó bajnokság

Részletesebben

EGYSÉGES VERSENY- ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT

EGYSÉGES VERSENY- ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT EGYSÉGES VERSENY- ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. AUGUSZTUS-TÓL FAIR PLAY MINDENEK KIADT TA: A VERSENYBIZOTTSÁG ELŐTT!!! 1.Általános rendelkezések A szolnoki kispályás műfüves labdarúgó bajnokság

Részletesebben

Football Factor Dalnoki Bajnokság

Football Factor Dalnoki Bajnokság Football Factor Dalnoki Bajnokság VERSENYKIÍRÁS Helyszín : 1157 Bp. Bánkút u.71 ( Dalnoki pálya) Nevezési Feltételek: 39.000 Ft/Csapat ( minimum 9 meccs garantált) 15 fős Csapatok. (Egyszerre 5+1 játékos

Részletesebben

Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság évi versenykiírása

Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság évi versenykiírása Nevezni április 10-ig lehet!!! Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság 2012. évi versenykiírása A bajnokság célja: A bajnoki rendszer keretében a lakóhelyi, egyesületi, baráti stb. öregfiú csapatok

Részletesebben

17. SZABÁLY A SZÖGLETRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::

17. SZABÁLY A SZÖGLETRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: 17. SZABÁLY PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com A szögletrúgás a játék újrakezdésének egyik módja. Szögletrúgást akkor kell ítélni, amikor a labda utoljára védıjátékost

Részletesebben

IV. VOYAGE KUPA NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TEREMLABDARÚGÓ TORNA VERSENYSZABÁLYZATA március

IV. VOYAGE KUPA NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TEREMLABDARÚGÓ TORNA VERSENYSZABÁLYZATA március IV. VOYAGE KUPA NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TEREMLABDARÚGÓ TORNA VERSENYSZABÁLYZATA 2014. március A torna aktualitásai, eredményei megtalálhatók a www.voyage-sport.com oldalon. VERSENYSZABÁLYZAT 1. Csapatok

Részletesebben

III. Magyar Turizmus Labdarúgó Kupa

III. Magyar Turizmus Labdarúgó Kupa III. Magyar Turizmus Labdarúgó Kupa A turisztikai szakma labdarúgó bajnoksága Versenykiírás 2012. Tartalom 1. A bajnokság rendezője... 2 2. A bajnokság célja... 2 3. A bajnokság helyszíne és időpontjai...

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. A mérkőzés félidei szünetében egy játékos helyet cserél a kapussal a játékvezető tájékoztatása nélkül. Az új kapus kezével megakadályoz egy gólt és a labda szögletre

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI SPORTALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI SPORTALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI SPORTALAPÍTVÁNY 3718 Megyaszó, Nagy út 21. Levélcím: 3718 Megyaszó, Nagy út 21. Tel/Fax: 70/626-3030. E-mail: zemplenfc@gmail.com, Honlap: www.zemplenfcbekecs.fw.hu A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Részletesebben

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV. A JÁTÉKSZABÁLYOKAT FIGYELEMBEVEVŐ 5+1-es LABDARÚGÓ TORNÁKHOZ

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV. A JÁTÉKSZABÁLYOKAT FIGYELEMBEVEVŐ 5+1-es LABDARÚGÓ TORNÁKHOZ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV A JÁTÉKSZABÁLYOKAT FIGYELEMBEVEVŐ 5+1-es LABDARÚGÓ TORNÁKHOZ 1 1. Szabály - A játékosok száma (1) A mérkőzést két csapat játssza 6-6 fővel, ezek közül az egyik a kapus.

Részletesebben

I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/

I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/ I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/ Szakmai együttműködő partnereink: Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Budapesti - Egyetemi

Részletesebben

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás FEKOSZ Sportkupa Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen Versenykiírás 1. A verseny bemutatása A Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége által 2013. április 26 28. között Debrecenben

Részletesebben

F Ü G G E L É K MISKOLCI EGYETEMI 2015/2016 TANÉV I. FÉLÉVI SZABADTÉRI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSÁHOZ

F Ü G G E L É K MISKOLCI EGYETEMI 2015/2016 TANÉV I. FÉLÉVI SZABADTÉRI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSÁHOZ F Ü G G E L É K MISKOLCI EGYETEMI 2015/2016 TANÉV I. FÉLÉVI SZABADTÉRI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSÁHOZ 1. / Játékvezetők. A kisorsolt bajnoki mérkőzésre a játékvezetőket a ME Sportiroda

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-4)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-4) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. Az International F. A. Board véleménye az, hogy egy mérkőzést nem szabad folytatni, ha bármely csapatban A) ötnél kevesebb játékos van. B) hatnál kevesebb játékos

Részletesebben

A VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2014. év ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2014. év ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2014. év ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság célja: Els sorban a labdarúgást nem aktívan végz k részére rendszeres és

Részletesebben

Labdarúgás. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg.

Labdarúgás. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. Labdarúgás A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. 1. A verseny célja: a. A labdarúgás sportág népszerűsítése és megszerettetése az iskoláskorú tanulók

Részletesebben

CSAPATVEZETİI ÉRTEKEZLET 2009. szeptember 17.-én 18.00 óra! (tiszaligeti Városi Sportcsarnok Konferenciaterme)

CSAPATVEZETİI ÉRTEKEZLET 2009. szeptember 17.-én 18.00 óra! (tiszaligeti Városi Sportcsarnok Konferenciaterme) I. osztály elsı fordulója II. osztály elsı fordulója CSAPATVEZETİI ÉRTEKEZLET 2009. szeptember 17.-én 18.00 óra! (tiszaligeti Városi Sportcsarnok Konferenciaterme) 1. 2009. szeptember 25. (péntek) 17.00;

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG 2011. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA

A MAGYAR HONVÉDSÉG 2011. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG 2011. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA A bajnokságról: Célja: A Honvédelmi Minisztérium és háttér intézményei, valamint a Magyar Honvédség alakulatai közt eldönteni

Részletesebben

III. ENERGOTT TEREMLIGA

III. ENERGOTT TEREMLIGA III. ENERGOTT TEREMLIGA DUNAÚJVÁROS VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 FŐTÁMOGATÓ: ENERGOTT KFT. DUNAÚJVÁROS TÁMOGATÓ: DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA III. ENERGOTT TEREMLIGA DUNAÚJVÁROS VERSENYKIÍRÁSA

Részletesebben

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása 1. A torna rendezője: A PAKSI SE Labdarúgó Szakosztálya Levelezési cím: 7030 Paks, Fehérvári u. 29. 2. A torna helye: Paksi SE Sporttelepe Paks, Fehérvári u. 29.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Tartalomjegyzék 1. Bajnokság célja 2. Bajnokság rendezıje 3. Társadalmi versenybizottság 4. A Bajnokság rendszere, ideje, helyszíne 5.

Részletesebben

Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. Tel.:/44/510-105. A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása

Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. Tel.:/44/510-105. A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása Fehérgyarmati Városi Diák- és Magyar Labdarúgó Szövetség Szabadidősport Szervező Bizottság Sz.-Sz.-B. Megyei Igazgatóság Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. Fehérgyarmati Csoportja Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat,

Részletesebben

A kispályás labdarúgás játékszabályai 2012

A kispályás labdarúgás játékszabályai 2012 A kispályás labdarúgás játékszabályai 2012 2012/2013 bajnoki idény VLSZ Székesfehérvár Székesfehérvár Megyei Jogú Város Labdarúgó Szövetség 8000. Székesfehérvár Géza-nagyfejedelem tér 4. Telefon/Fax: (22)

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015

JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015 JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015 A Torna mérkőzéseit az MKOSZ által meghatározott 3 3 kosárlabda mérkőzések az alábbi szabályai szerint kell játszani. A Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok előírásai érvényesek

Részletesebben

A mérkőzés megkezdése előtt a játékvezető a két csapatkapitány jelenlétében sorsol. A nyerő csapat térfelet, vagy kezdést választ!

A mérkőzés megkezdése előtt a játékvezető a két csapatkapitány jelenlétében sorsol. A nyerő csapat térfelet, vagy kezdést választ! Kispályás labdarúgó bajnokság 5+1-es játékszabálya I. szabály: A labda A labda gömb alakú, külső bevonata bőrből, vagy más engedélyezett anyagból készül. Semmiféle olyan anyagot nem tartalmazhat, amely

Részletesebben

Versenykiírás és program

Versenykiírás és program Versenykiírás és program A torna helyszíne: Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola József Attila u. 107 Rendező: Dabas-Gyón FC A torna időpontjai: 2015. február 8. és március 1. Korosztályok: U-7 /2008/

Részletesebben

BORSODI TEREMFOCI KUPA HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. (Kivonat) 2008. május 03-04. Budapest. 2008. május 10-11. Miskolc

BORSODI TEREMFOCI KUPA HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. (Kivonat) 2008. május 03-04. Budapest. 2008. május 10-11. Miskolc BORSODI TEREMFOCI KUPA HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT (Kivonat) A torna díjazása: I. Helyezett: 3 Millió Ft készpénz, kupa, oklevél. II. Helyezett: 2-2.5 Millió Ft értékő utazás 14 fıre, kupa, okl. III. Helyezett:

Részletesebben

Fürge Nyuszi Foci Világ-KUPA

Fürge Nyuszi Foci Világ-KUPA PÉCS VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG Fürge Nyuszi Foci Világ-KUPA Pécs Városi Terembajnokság I., II., osztály és Szenior csoport + Rájátszás Versenykiírása 2016-2017 év Pécsi Városi Teremlabdarúgó Bajnokság

Részletesebben

GRASSROOTS JÁTÉKSZABÁLYOK

GRASSROOTS JÁTÉKSZABÁLYOK GRASSROOTS JÁTÉKSZABÁLYOK U6/7 korosztály A labdarúgás versenyszabályai érvényesek! A különbségeket a következőkben ismertetjük: Pályaméret: 15x20m Kapuméret: 2x1m Büntető terület: nincs jelölve Labdaméret:

Részletesebben

Futsal. A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg.

Futsal. A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg. IV. KORCSOPORT IV. KORCSOPORT Futsal A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg. Résztvevők: Megyei/budapesti döntőkig bezárólag: A megyei/budapesti

Részletesebben

II. MŰFÜVES KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA Kazincbarcika

II. MŰFÜVES KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA Kazincbarcika II. MŰFÜVES KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA Kazincbarcika A torna célja: 2011-ben Kazincbarcikán első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre az I. Műfüves Kispályás Labdarúgó Torna. Az

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

Teremlabdarúgás Futsal

Teremlabdarúgás Futsal IV. KORCSOPORT IV. KORCSOPORT Teremlabdarúgás Futsal A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg. Résztvevők: Megyei/budapesti döntőkig bezárólag:

Részletesebben

ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G

ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G Helyszín: Karcag, József Attila u. 1. (Városi Sportcsarnok) Várható kezdés: 2012. november 4. vasárnap Kiíró: Karcagi

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS 2015. A bajnokság helyszíne: Új Palotai úti Sporttelep (1138 Budapest, Új Palotai út 13.)

VERSENYKIÍRÁS 2015. A bajnokság helyszíne: Új Palotai úti Sporttelep (1138 Budapest, Új Palotai út 13.) VERSENYKIÍRÁS 2015. A verseny célja: Sportolási lehetőség biztosítása szervezett labdarúgó bajnokság keretein belül, valamint a kispályás labdarúgás népszerűsítése felnőtt férfi csapatok részére. A bajnokság

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG 2015. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ- BAJNOKSÁG

MAGYAR HONVÉDSÉG 2015. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ- BAJNOKSÁG MAGYAR HONVÉDSÉG 2015. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ- BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Célja: A Magyar Honvédség kiképzési kereteken kívül az állományának fizikai képességének fejlesztése, szabadidős sportprogram biztosítása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség)

Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség) Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei meghívásos Téli teremlabdarúgó torna versenykiírása 2017.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MARKÓ LAJOS VÁROSI MARKÓ LAJOS VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2011/2012 ÉVI VERSENYKIÍRÁSA. Támogatóink: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Campus Étterem,

Részletesebben

FUTSAL JÁTÉKSZABÁLYOK

FUTSAL JÁTÉKSZABÁLYOK FUTSAL JÁTÉKSZABÁLYOK A FIFA hivatalos játékszabály kiadványa alapján engedélyezett fordítás. 1. Szabály - A Játéktér (1) Méretek: A játéktér minden esetben téglalap alakú. A hosszának meg kell haladnia

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROSI FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG évi V E R S E N Y K I Í R Á S A

SZEKSZÁRD VÁROSI FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG évi V E R S E N Y K I Í R Á S A SZEKSZÁRD VÁROSI FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2015-2016. évi V E R S E N Y K I Í R Á S A 1./ A bajnokság szervezője és rendezője: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. megbízásából a Szekszárd

Részletesebben

Teremlabdarúgó Bajnokság Versenykiírása

Teremlabdarúgó Bajnokság Versenykiírása Teremlabdarúgó Bajnokság Versenykiírása 1) A bajnokság neve: Kiskunmajsai téli teremlabdarúgó bajnokság 2) A bajnokság célja: Az elsősorban Kiskunmajsán élő, futballozni szerető lakosság rendszeres, versenyszerű

Részletesebben

TÉTELEK (2015. július 11.)

TÉTELEK (2015. július 11.) TÉTELEK (2015. július 11.) 1. Miként büntesse a játékvezető, az ellenfelét túlzott erőbevetéssel megrúgó vagy azt megkísérlő játékost, ha a labda nincs játékban? 2. Egy játékos a közvetett szabadrúgást

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Bajnokság mérkőzéssorozat

Részletesebben

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna VERSENYKIÍRÁS I. JFC Kupa utánpótlás labdarúgótorna A TORNA CÉLJA A bajnokságok megkezdése előtt felkészülési lehetőséget biztosítani a meghívott csapatok számára. Célunk az, hogy ezt a tornát évről-évre

Részletesebben

NEYMAR JR S FIVE A JÁTÉK SZABÁLYAI*

NEYMAR JR S FIVE A JÁTÉK SZABÁLYAI* NEYMAR JR S FIVE 2017 - A JÁTÉK SZABÁLYAI* NEYMAR JR S FIVE - A JÁTÉK SZABÁLYAI1 1 GYŐZZ LE MINDENKIT... 3 2 A JÁTÉKTÉR... 3 3 KAPU... 4 4 A JÁTÉKOSOK SZÁMA... 4 5 A JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSE... 5 6 A LABDA...

Részletesebben

Strandkézilabda alapjai játékvezetés szempontjából

Strandkézilabda alapjai játékvezetés szempontjából Strandkézilabda alapjai játékvezetés szempontjából Szabályismertetés röviden (miben más ) Bonifert Ferenc 2014. május Miben más? Játéktér Játékosok száma Speciális körülmények Sorsolás Játékidő Kezdés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság JOMA Kupa Heves Megyei Téli Nagypályás Műfüves Labdarúgó Torna Versenykiírása 2016. 1. A torna szervezője és rendezője, a torna típusa és hivatalos neve:

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-8)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-8) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. A mérkőzés folyamán egy játékos megtagadja egy fülbevaló, vagy egyéb veszélyes tárgy eltávolítását. A) Ne engedje, hogy a mérkőzést folytassa. B) Utasítsa őt a játéktér

Részletesebben

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV A FUTSAL JÁTÉKSZABÁLYOKAT FIGYELEMBEVEVŐ 5+1-es LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGOKHOZ Készült a FIFA és az International Football Association Board 2008. évi szabálykönyve, valamint

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl..

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. A fegyelmi ügyek sokrétőségérıl, az évad kiemelkedı eseteirıl: - 1 fı sportvezetı,

Részletesebben

A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától határolódj el!

A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától határolódj el! UEFA Etikai kódex A labdarúgás etikájának kialakításában az edző személye kulcsfontosságú. Az etikával kapcsolatos felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül hat ki játékosaik magatartására. Viselkedésüknek

Részletesebben

Módosítások és javítások a Futsal játékszabályaihoz 2012/2013

Módosítások és javítások a Futsal játékszabályaihoz 2012/2013 Módosítások és javítások a Futsal játékszabályaihoz 2012/2013 Tisztelt Hölgyem/Uram! A FIFA Futsal Bizottsága együttműködésben az IFAB albizottságával és a FIFA játékvezetői osztályával jóváhagyta a Futsal

Részletesebben

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség SERDÜLŐ KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG Fiú ifjúsági nagypályás U 17 korosztályú bajnokság versenykiírása A SLASZ elnökségének 21/2010. számú határozata alapján. A Somogy Megyei

Részletesebben

Kiegészítı Unihoki Szabálykönyv

Kiegészítı Unihoki Szabálykönyv Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: 06-1-460-6828 Fax. 06-1-460-6829 E-mail: vb@hunfloorball.hu Kiegészítı Unihoki Szabálykönyv Érvényes: a Magyarországon Unihoki

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYOK. DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB)

JÁTÉKSZABÁLYOK. DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) JÁTÉKSZABÁLYOK DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2016 A Torna mérkőzéseit az MKOSZ által meghatározott 3 3 kosárlabda mérkőzések az alábbi szabályai szerint kell

Részletesebben

A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása

A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége 1097 Budapest, Könyves K. krt. 28. E-mail: mhlsz.vb@gmail.com A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása Az MHLSZ

Részletesebben

E g r i K i s p á l y á s L a b d a r ú g ó B a j n o k s á g 3 3 0 0 E g e r, T ö v i s k e s T é r 1 / A Tel.:30/9600-183

E g r i K i s p á l y á s L a b d a r ú g ó B a j n o k s á g 3 3 0 0 E g e r, T ö v i s k e s T é r 1 / A Tel.:30/9600-183 E g r i K i s p á l y á s L a b d a r ú g ó B a j n o k s á g 3 3 0 0 E g e r, T ö v i s k e s T é r 1 / A Tel.:30/9600-183 V E R S E N Y K I Í R Á S A 2015-2016. ÉVI VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGRA

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség MLSZ-Somogy Sportja kupa öregfiúk teremlabdarúgó torna Kaposvár, 2016.01.02-03. Tartalom 1. A verseny szervezője és rendezője, a verseny típusa... 3 2. A verseny célja... 3 3.

Részletesebben

Általános információk és Szabályzat

Általános információk és Szabályzat Általános információk és Szabályzat I. Szabályzat 1. A kupa mérkőzései a kispályás 5+1-es foci megszokott szabályai szerint zajlanak egy-két (később részletezett) eltéréssel. 2. A mérkőzések kezdési időpontjait

Részletesebben

6/2015-2016 sz. Közlöny

6/2015-2016 sz. Közlöny 700 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 6/205-206 sz. Közlöny Szekszárdi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 205-206. év 5. JÁTÉKNAP EREDMÉNYEI I. PÁLYA ford dátum idő hazai csapat - vendég csapat ered Pont 5

Részletesebben

V. DECATHLON NYÁRI BAJNOKSÁG FELKÉSZÜLÉSI FOCI DUNAÚJVÁROS, JÚLIUS 18. AUGUSZTUS 12.

V. DECATHLON NYÁRI BAJNOKSÁG FELKÉSZÜLÉSI FOCI DUNAÚJVÁROS, JÚLIUS 18. AUGUSZTUS 12. V. DECATHLON NYÁRI BAJNOKSÁG FELKÉSZÜLÉSI FOCI DUNAÚJVÁROS, 2016. JÚLIUS 18. AUGUSZTUS 12. VERSENYKIÍRÁS 2016. VERSENYKIÍRÁS 1./ A V. Decathlon Nyári Bajnokság rendezője: Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

Részletesebben

Versenykiírás/ Szabályok

Versenykiírás/ Szabályok Veszprémi Kispályás Liga 2016 Versenykiírás/ Szabályok Helyszín: Veszprém, Vasas pálya 2 db 20x40 méteres szabvány műfüves pálya Időpont: 2016.04.04. 2016.11.28. (tavaszi-őszi forduló), Szezonzáró: KISPÁLYA

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYE Veszprém Megyei férfi Téli Kupa versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A Kupa szervezője és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-i Igazgatóság (Borsod-Abaúj-i Labdarúgó Szövetség ) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TÉLI MŰFÜVES TORNA Borsod-Abaúj-i Téli Műfüves Torna férfi felnőtt nagypályás labdarúgó

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Igazgatóság ÖREGFIÚK BARANYA MEGYEI TÉLI TEREM BAJNOKSÁGA Öregfiúk Baranya Megyei Terem labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

- Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

- Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények - Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A torna előkészítése 1. Általános követelmények A kiemelt régiós U11 és U13 tornákon a régió kiemelt sportszervezeteinek

Részletesebben

Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Versenyszabályzat

Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Versenyszabályzat Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenyszabályzat 2011 Nevezés: Nevezhető minden olyan csapat, amely a hozzájárulási díjat és a versenyszervező által kiadott nevezési lapot határidőre beadta (határidő: első

Részletesebben

F I E S Z T A F O C I A S T A D I O N B A N DUNAÚJVÁROS, 2013. JÚLIUS 13.

F I E S Z T A F O C I A S T A D I O N B A N DUNAÚJVÁROS, 2013. JÚLIUS 13. V. Z E U S N Y Á R I F O C I F I E S Z T A F O C I A S T A D I O N B A N DUNAÚJVÁROS, 2013. JÚLIUS 13. A RENDEZVÉNY FŐTÁMOGATÓJA DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA V. Z E U S N Y Á R I F O C I

Részletesebben

A ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA

A ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Kupa mérkőzéssorozat célja:

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS X. SPARTACUS Liga

VERSENYKIÍRÁS X. SPARTACUS Liga http://www.facebook.com/futsal.karpatmedencei VERSENYKIÍRÁS X. SPARTACUS Liga I, Helyszín: SPARTACUS Sportcsarnok: 1103 Budapest, Kőér u. 1/A. II., Nevezés és nevezési díj: a) Nevezhető minden olyan csapat,

Részletesebben

- Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

- Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények - Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A torna előkészítése 1. Általános követelmények A kiemelt labdarúgó régiós U11 és U13 tornákon a régió kiemelt Utánpótlás

Részletesebben

A szabályváltozások összefoglalója. Játékosok, edzők és a média számára. Hatályos június 1-től. Bevezetés

A szabályváltozások összefoglalója. Játékosok, edzők és a média számára. Hatályos június 1-től. Bevezetés A labdarúgás játékszabályai 2016/17 A szabályváltozások összefoglalója Játékosok, edzők és a média számára Hatályos 2016. június 1-től Bevezetés Az IFAB 130-dik, 2016. március 5-ei cardiffi Éves Közgyűlésén

Részletesebben

Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz

Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz A torna előkészítése 1. Általános követelmények Körzeti tornát ott lehet rendezni, ahol minimálisan 4-5 sportszervezet

Részletesebben

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna 2017. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI NŐI KISPÁLYÁS BAJNOKSÁG

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI NŐI KISPÁLYÁS BAJNOKSÁG Magyar Labdarúgó Szövetség Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság /Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség/ GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI NŐI KISPÁLYÁS BAJNOKSÁG Győr-Moson-Sopron Megyei női felnőtt kispályás

Részletesebben

Bozsik. - Gyermek Egyesületi Program - Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

Bozsik. - Gyermek Egyesületi Program - Eljárási Rend, Szakmai Követelmények Bozsik - Gyermek Egyesületi Program - Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A torna előkészítése 1. Általános követelmények Körzeti tornát ott lehet rendezni, ahol minimálisan 4 önálló sportszervezet szerepel.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MARKÓ LAJOS VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Főtámogatónk: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Támogatóink: Campus Étterem, Zeusport Áruház,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóság / Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség / FEJÉR MEGYEI TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG Fejér Megyei Téli Műfüves férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó találkozók versenyszabályzata

Villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó találkozók versenyszabályzata Villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó találkozók versenyszabályzata A Villamosenergia-ipari Kispályás Labdarúgó Sportági Bizottság (Sportági Bizottság) a Villamosenergia-ipari sporttalálkozók általános

Részletesebben

- Gyermek Egyesületi Program. U6/7 fesztivál, U8/9 és U10/11 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

- Gyermek Egyesületi Program. U6/7 fesztivál, U8/9 és U10/11 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények - Gyermek Egyesületi Program U6/7 fesztivál, U8/9 és U10/11 tornák Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A fesztivál, torna előkészítése 1. Általános követelmények Körzeti fesztivált, tornát ott lehet rendezni,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság SOMOGY MEGYEI NŐI U-15 KISPÁLYÁS BAJNOKSÁG Somogy Megyei női U-15 kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2016. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

-KUPA PÉCS VÁROS KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGA. Szuperliga, I., II., III. osztály, szenior és szenior 50+ bajnokságok versenykiírása 2016.

-KUPA PÉCS VÁROS KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGA. Szuperliga, I., II., III. osztály, szenior és szenior 50+ bajnokságok versenykiírása 2016. -KUPA PÉCS VÁROS KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGA Szuperliga, I., II., III. osztály, szenior és szenior 50+ bajnokságok versenykiírása 2016. Pécsi Városi Kispályás Bajnokság 1 2016. év 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

- Egyesületi Program. U6/7, U8/9 fesztivál. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

- Egyesületi Program. U6/7, U8/9 fesztivál. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények - Egyesületi Program U6/7, U8/9 fesztivál Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A fesztivál előkészítése 1. Általános követelmények Gyermeklabdarúgó fesztivált, ott lehet rendezni, ahol a csoportban minimálisan

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Zala Megyei Igazgatóság / Zala Megyei Labdarúgó Szövetség / ZALA MEGYEI NŐI BAJNOKSÁG Zala Megyei Női csökkentett pályaméretű labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Igazgatóság BARANYA MEGYEI KUPA Férfi felnőtt nagypályás Baranya Megyei Kupa versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa

Részletesebben

2016/2017 Gyermeklabdarúgó ligabajnokság

2016/2017 Gyermeklabdarúgó ligabajnokság MMS 2016/2017 Gyermeklabdarúgó ligabajnokság MMS Ligabajnokságot azzal a céllal hoztuk létre,hogy a Keleti régió csapatait magas színvonalon versenyeztessük! Tavalyi évben 8 csapat vesz részt a versenyeken.

Részletesebben

Hivatalos tájékoztatás:

Hivatalos tájékoztatás: A Szolnoki Sportcentrum idén is megrendezi hagyományos NYÁRI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNÁJÁT! Nevezési díj: 32.000 Ft / csapat (jv-i díjjal együtt). Nevezni a 06-20-389-2065-ös telefonszámon vagy a v.bajnoksag@gmail.com

Részletesebben

Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza, Sóstói út 24. 4400 l./ A bajnokság célja: Nyíregyháza Város 2013-2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

Részletesebben

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2015. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség

Magyar Floorball Szakszövetség Liga Kupa Férfi, felnőtt, nagypályás floorball bajnokság versenykiírása 2016 2017 Budapest, 2016. augusztus 6. 1. A bajnokság rendezője és neve a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség (továbbiakban

Részletesebben

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283)

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283) A torna szervezője: A torna helyszíne: Tápiószecső Football Club Berki Krisztián Sportcsarnok 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Kapcsolattartó személy: Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Fiú U11 korosztályú futsal versenykiírás 2015 2016 Tartalom 1. A verseny szervezője és rendezője, a verseny típusa... 3 2. A verseny célja... 3 3. A verseny nevezési

Részletesebben

IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA

IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA Halásztelek Futball Club IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA 2016.szeptember 03. (szombat) 2007-es korosztály Versenykiírás 2007-es korosztály Torna ideje: 2016. Szeptember 03. (szombat) Torna helyszíne: 2314

Részletesebben