magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 6. szám 127. évfolyam március 9. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság utasítások tartalom oldal Egyéb közlemények: oldal 7/2012. (III. 09. MÁV Ért. 6.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a pénzgazdálkodási és befektetési követelményrendszerről és a követendő pénzügyi diverzifikációs gyakorlatról szóló 49/2011. (MÁV Ért. 26.) EVIG sz. utasítás módosításáról. 8/2012. (III. 09. MÁV Ért. 6.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a veszélyes áruk közúti szállításáról. 2/2012. (III. 09. MÁV Ért. 6.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 10/2006 (IV. 26. MÁV Ért. 17.) PVH számú utasítás a Leonardo Da Vinci számviteli program elszámolásáról c. utasítás hatálytalanításáról Helyesbítés: A 4/2012. MÁV Értesítőben megjelent F. 10. utasítás címének helyesbítése. A kis értékű adásvételi és szállítási szerződésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek alkalmazása utasítások 7/2012. (III. 09. MÁV Ért. 6.) EVIG számú Elnök-VEzÉrIGazGatóI utasítás a pénzgazdálkodási És befektetési követelményrendszerről És a követendő pénzügyi diverzifikációs Gyakorlatról szóló 49/2011. (MÁV Ért. 26.) EVIG sz. utasítás MódosítÁsÁról. Ezen utasítás közzététele napjával A pénzgazdálkodási és befektetési követelményrendszerről és a követendő pénzügyi diverzifikációs gyakorlatról szóló, 49/2011. (MÁV Ért. 26.) EVIG utasítás alábbi módosítását rendelem el: 4.0 az utasítás leírása Szabad pénzeszköz csak bankbetét és értékpapír formában helyezhető el az alábbi feltételeknek megfelelő hitelintézeteknél: a) A PSZÁF által szabad pénzeszköz elhelyezését megelőzően legutoljára nyilvánosságra hozott adatok (pl.: Aranykönyv) szerinti mérlegfőösszegük alapján öt legnagyobb piaci részaránnyal rendelkező hazai bank b) A Moody s Investors Service, a Standard-&Poor s Financial Services vagy a FitchRatings nemzetközi hitelminősítő intézetek legalább egyike által befektetési szintre minősített hitelintézet c) vagy a b) pontba sorolt hitelintézet közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló többségi tulajdonú leányvállalata d) a fenti pontok egyikébe sem tartozó, alacsony kockázatú, MÁV-ot finanszírozó hitelintézet. Az utasítás 4. pontja törlésre kerül, helyére az alábbiak kerülnek:

2 206 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám Alacsony kockázatú és MÁV-ot finanszírozó egy hitelintézet, ha a) a PSZÁF vagy más illetékes hatóság nem írt elő számára, illetett közvetett vagy közvetlen tulajdonosa számára tőkefeltöltési kötelezettséget; b) a piacon tapasztalható aktivitása nem utal likviditási gondokra; c) a piacon tapasztalható események nem utalnak arra, hogy más piaci szereplők nem tekintik üzletkötésre alkalmas partnernek d) a piacon történt események nem utalnak arra, hogy eszközállománya a piacon szokásosnál magasabb kockázatú e) a MÁV számára hitelt, kötvényfinanszírozást nyújt. A hitelintézetek fentiek szerinti besorolását legalább negyedévente kell elvégezni a mellékletben található táblázat szerint. A d) pont szerinti alacsony kockázatúnak való minősítés negyedéven belül is megtörténhet. Ez esetben a következő negyedévi minősítésnél rögzíteni kell az egyedi minősítés időpontját. Csak olyan hitelintézetnél helyezhető el szabad pénzeszköz, ahol a kettős aláírás biztosított. Egy hitelintézetnél sem lehet 5 mrd Ft-nál nagyobb öszszegű bankbetét. A rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbi esetek: a) Amikor a hitelintézet folyósítási feltételei miatt a beruházási hitel felvétele 5 mrd Ft-ot meghaladó összegben kell, hogy történjen, ugyanakkor a felhasználás folyamatos. Ebben az esetben a hitelösszeget a felhasználás alatt elkülönített betétszámlán kell elhelyezni, és az Alapítót ben erről tájékoztatni kell. b) Ha a cash-pool rendszer keretében elhelyezett eszközök összege több mint 5 mrd Ft, feltéve, hogy a cashpoolban részt vevő társaságok hozzájárulása egyenként nem haladja meg az 5 mrd forintot. c) Ha az Alapító Okirat szerinti döntési jogosult másként dönt d) Ha az adott hitelintézetnél lévő számlára a más számlára történő átutalási lehetőség lezárulta után (VIBER idő lejártával) beérkezett összeg miatt emelkedett az hitelintézetnél lévő kintlévőség 5 mrd Ft fölé A 2 mrd Ft-nál nagyobb összegű egyedi betétekről a MÁV Zrt. Alapító Okiratának 6.4. pontja alapján köteles az Alapítót 10 munkanapon belül tájékoztatni. Alacsony kockázatú és MÁV-ot finanszírozó hitelintézetnél az általa finanszírozott összeg 25%-nak megfelelő összegig, de legfeljebb 1 mrd Ft összegben helyezhető el betét. Értékpapír befektetés csak a Magyar Állam vagy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott értékpapírba történhet. Az értékpapírokat kivéve a saját tulajdonban lévő leányvállalatok részvényeit, illetve a tőzsdén nem forgalmazott részvényeket a KELER Zrt.-nél kell tárolni. Az értékpapírszámlának zároltnak kell lennie és felette az értékpapírszámla felett felhatalmazott személyek közül két személy együttesen rendelkezhet. Derivatív ügyleteket csak fedezeti céllal köthet a MÁV Zrt.. Ilyen fedezeti ügylet a MÁV Zrt.-nél a kamatkockázatok, az árfolyamkockázatok valamint az árukockázatok (amely elsősorban energia- és energiahordozó kockázat lehet) csökkentésére, illetve fedezésére történhet. A számlaforgalomról (bankszámla és ügyfélszámla) minden forgalmi tranzakciót részletesen bemutató számlakivonat szükséges. A számlavezető bankoknál vezetett számlák forgalmáról számlaforgalom esetén napi számlakivonat kell, hogy rendelkezésre álljon a számlaforgalmat követő lehető legrövidebb időn belül. Derivatív ügyletekkel kapcsolatos tranzakciót követően számlakivonat a lehető legrövidebb időn belül, forgalommal nem járó ügyletek esetén kötelezettségvállalásról szóló kimutatás az üzletkötés napján valamit legalább havi rendszerességgel álljon rendelkezésre. A bankszámlák felett felhatalmazott személyek közül kettő együttesen rendelkezhet. Pénzügyi befektetési portfolió kezelésére vagyonkezelői szerződés kötése tilos. Befektetési tanácsadói szerződés a MÁV Zrt. mindenkor hatályos DHL-e szerinti döntésre jogosult döntése alapján, a MÁV Zrt. Felügyelő Bizottsága előzetes jóváhagyásával köthető. Az egyedi üzletkötések alapját képező Treasury keretszerződések nem tartoznak a befektetési tanácsadói szerződések közé. A MÁV Zrt. pénzgazdálkodásáról és befektetéséről szóló, annak eredményességét, szabályszerűségét és célszerűségét bemutató monitoring jelentést (a kontrolling beszámoló részeként) legalább negyedévente kell készíteni az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság részére. A negyedéves monitoring jelentést meg kell küldeni az Alapítónak. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg, lezárva február az utasítás célja Az utasítás célja, hogy a pénzgazdálkodás és a pénzforgalom biztonságos lebonyolítása érdekében szabályozza a MÁV Zrt. forráskihelyezései és derivatív üzletkötései során követendő gyakorlatot HatÁly És felelősség MEGHatÁrozÁsa Az utasítás kiterjed a MÁV Zrt. szervezeti egységeinek vezetőire és munkavállalóira. Az utasítás kiadásáért és karbantartásáért felelős szervezet: Pénzügyi Igazgatóság

3 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője fogalom MEGHatÁrozÁsok PSZÁF Aranykönyv: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elkészített összesítés, mely évenként, egyenként mutatja be a felügyelt intézmények, a részvénytársasági hitelintézetek, a szövetkezeti hitelintézetek, a hitelintézeti fióktelepek, a pénzügyi vállalkozások, a befektetési vállalkozások, a befektetési alapkezelők, a biztosítók és a pénztárak legfontosabb egyedi, publikus adatait. Befektetési szintű minősítés: A hitelminősítő intézetek által befektetésre ajánlott kategória, amelyet a három fő intézetnél legalább az alábbi minősítést jelenti: Moody s S&P FITCH Baa3 BBB- BBB- Cash-pool: A cash-pool egy vállalat(csoport) bankszámláinak összevont kezelése annak érdekében, hogy jobb betétesi pozíciót érjenek el vagy belső finanszírozással csökkentsék a külső hitelállományt, optimalizálják a cégek pénzügyi pozícióját. Derivatív (származtatott) ügyletek: Derivatív ügyleteknek nevezzük azokat a befektetési ügyleteket, amelyek értékét más termék árfolyama határozza meg. Másképp fogalmazva, egy származtatott ügylet értéke egy mögöttes termék értékéből származik. Fedezeti ügylet: a tranzakciós vagy portfólió szintű nyitott pozícióval ellentétes irányú olyan üzletkötés, amely a nyitott pozícióból eredő kockázatot megszünteti, illetve csökkenti. KELER Zrt.: A Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. a Tpt., a Hpt., valamint a Bszt. alapján működő elszámolóház és központi értéktár. Az értékpapír elszámolási rendszer működtetése, valamint jogszabály által engedélyezett egyéb szolgáltatások nyújtása során hatékony háttérintézménye a magyar tőkepiacnak. OECD tagállam: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Csehország, Chile, Dánia, Dél- Korea, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Izrael, Japán, Kanada, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Mexikó, Norvégia, Olaszország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország, Új-Zéland Portfoliókezelés: Az a tevékenység, amelynek során az ügyfél eszközei előre meghatározott feltételek mellett, az ügyfél által adott megbízás alapján, az ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. Befektetési tanácsadás: Pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlás nyújtása, ide nem értve a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzétételét, továbbá a befektetési vállalkozás által az ügyfél részére adott, Bszt. szerinti előzetes és utólagos tájékoztatást. Pénzügyi eszköz: A Bszt.-ben meghatározott fogalom. Bszt.: évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól Tpt.: évi CXX. törvény a tőkepiacról Hpt.: évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 4.0. az utasítás leírása Szabad pénzeszköz csak bankbetét és értékpapír formában helyezhető el az alábbi feltételeknek megfelelő hitelintézeteknél: a) A PSZÁF által szabad pénzeszköz elhelyezését megelőzően legutoljára nyilvánosságra hozott adatok (pl.: Aranykönyv) szerinti mérlegfőösszegük alapján öt legnagyobb piaci részaránnyal rendelkező hazai bank b) A Moody s Investors Service, a Standard-&Poor s Financial Services vagy a FitchRatings nemzetközi hitelminősítő intézetek legalább egyike által befektetési szintre minősített hitelintézet c) vagy a b) pontba sorolt hitelintézet közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló többségi tulajdonú leányvállalata h) a fenti pontok egyikébe sem tartozó, alacsony kockázatú, MÁV-ot finanszírozó hitelintézet. Alacsony kockázatú és MÁV-ot finanszírozó egy hitelintézet, ha a) a PSZÁF vagy más illetékes hatóság nem írt elő számára, illetett közvetett vagy közvetlen tulajdonosa számára tőkefeltöltési kötelezettséget; b) a piacon tapasztalható aktivitása nem utal likviditási gondokra; c) a piacon tapasztalható események nem utalnak arra, hogy más piaci szereplők nem tekintik üzletkötésre alkalmas partnernek d) a piacon történt események nem utalnak arra, hogy eszközállománya a piacon szokásosnál magasabb kockázatú e) a MÁV számára hitelt, kötvényfinanszírozást nyújt. A hitelintézetek fentiek szerinti besorolását legalább negyedévente kell elvégezni a mellékletben található táblázat szerint. A d) pont szerinti alacsony kockázatúnak való minősítés negyedéven belül is megtörténhet. Ez

4 208 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám esetben a következő negyedévi minősítésnél rögzíteni kell az egyedi minősítés időpontját. Csak olyan hitelintézetnél helyezhető el szabad pénzeszköz, ahol a kettős aláírás biztosított. Egy hitelintézetnél sem lehet 5 mrd Ft-nál nagyobb öszszegű bankbetét. A rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbi esetek: a) Amikor a hitelintézet folyósítási feltételei miatt a beruházási hitel felvétele 5 mrd Ft-ot meghaladó összegben kell, hogy történjen, ugyanakkor a felhasználás folyamatos. Ebben az esetben a hitelösszeget a felhasználás alatt elkülönített betétszámlán kell elhelyezni, és az Alapítót ben erről tájékoztatni kell. b) Ha a cash-pool rendszer keretében elhelyezett eszközök összege több mint 5 mrd Ft, feltéve, hogy a cashpoolban részt vevő társaságok hozzájárulása egyenként nem haladja meg az 5 mrd forintot. c) Ha az Alapító Okirat szerinti döntési jogosult másként dönt d) Ha az adott hitelintézetnél lévő számlára a más számlára történő átutalási lehetőség lezárulta után (VIBER idő lejártával) beérkezett összeg miatt emelkedett az hitelintézetnél lévő kintlévőség 5 mrd Ft fölé A 2 mrd Ft-nál nagyobb összegű egyedi betétekről a MÁV Zrt. Alapító Okiratának 6.4. pontja alapján köteles az Alapítót 10 munkanapon belül tájékoztatni. Alacsony kockázatú és MÁV-ot finanszírozó hitelintézetnél az általa finanszírozott összeg 25%-nak megfelelő összegig, de legfeljebb 1 mrd Ft összegben helyezhető el betét. Értékpapír befektetés csak a Magyar Állam vagy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott értékpapírba történhet. Az értékpapírokat kivéve a saját tulajdonban lévő leányvállalatok részvényeit, illetve a tőzsdén nem forgalmazott részvényeket a KELER Zrt.-nél kell tárolni. Az értékpapírszámlának zároltnak kell lennie és felette az értékpapírszámla felett felhatalmazott személyek közül két személy együttesen rendelkezhet. Derivatív ügyleteket csak fedezeti céllal köthet a MÁV Zrt.. Ilyen fedezeti ügylet a MÁV Zrt.-nél a kamatkockázatok, az árfolyamkockázatok valamint az árukockázatok (amely elsősorban energia- és energiahordozó kockázat lehet) csökkentésére, illetve fedezésére történhet. A számlaforgalomról (bankszámla és ügyfélszámla) minden forgalmi tranzakciót részletesen bemutató számlakivonat szükséges. A számlavezető bankoknál vezetett számlák forgalmáról számlaforgalom esetén napi számlakivonat kell, hogy rendelkezésre álljon a számlaforgalmat követő lehető legrövidebb időn belül. Derivatív ügyletekkel kapcsolatos tranzakciót követően számlakivonat a lehető legrövidebb időn belül, forgalommal nem járó ügyletek esetén kötelezettségvállalásról szóló kimutatás az üzletkötés napján valamit legalább havi rendszerességgel álljon rendelkezésre. A bankszámlák felett felhatalmazott személyek közül kettő együttesen rendelkezhet. Pénzügyi befektetési portfolió kezelésére vagyonkezelői szerződés kötése tilos. Befektetési tanácsadói szerződés a MÁV Zrt. mindenkor hatályos DHL-e szerinti döntésre jogosult döntése alapján, a MÁV Zrt. Felügyelő Bizottsága előzetes jóváhagyásával köthető. Az egyedi üzletkötések alapját képező Treasury keretszerződések nem tartoznak a befektetési tanácsadói szerződések közé. A MÁV Zrt. pénzgazdálkodásáról és befektetéséről szóló, annak eredményességét, szabályszerűségét és célszerűségét bemutató monitoring jelentést (a kontrolling beszámoló részeként) legalább negyedévente kell készíteni az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság részére. A negyedéves monitoring jelentést meg kell küldeni az Alapítónak HIVatkozÁsok, MódosítÁsok, HatÁlyon kívül HElyEzÉsEk A jelen utasításban foglaltak alkalmazása során a jogszabályi előírásokon és az Alapító mindenkori határozatain túlmenően a MÁV Zrt. mindenkor hatályos Alapító Okiratát, Működési és Szervezeti Szabályzatát kell figyelembe venni. A jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a pénzgazdálkodási és befektetési követelményrendszer és a követendő pénzügyi diverzifikációs gyakorlatról szóló 28/2003. (MÁV. Ért. 52.) VIG utasítás hatályát veszti. A 186/2011. (08.30.) számú Igazgatósági határozat az abban megnevezett határidőig (2011. november 30.) hatályban marad HatÁlyba léptető rendelkezés Ez az utasítás az aláírás napján lép hatályba MEllÉklEtEk jegyzéke Betételhelyezésre alkalmas bankok meghatározásának kritériumrendszere Szarvas Ferenc s.k. elnök-vezérigazgató

5 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője 209 Betételhelyezésre alkalmas bankok meghatározásának kritériumrendszere 1. sz. melléklet

6 210 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám 8/2012. (III. 09. MÁV Ért. 6.) EVIG számú Elnök-VEzÉrIGazGatóI utasítás a VEszÉlyEs Áruk közúti szállításáról. 1.0 az utasítás célja Az Utasítás fő célja a MÁV Zrt. Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (röviden: ADR) hatálya alá tartozó veszélyes anyagainak, hulladékainak közúti szállítási feladatai szabályozása a közúti szállítás valamennyi szintjére és résztvevőjére. 2.0 HatÁly És alkalmazási terület 2.1. a szabályozás hatálya kiterjed: Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi veszélyes áruszállításban részt vevő szervezeti egységére és munkavállalójára területi hatály: Az utasítás területi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. telephelyeinek veszélyes áruszállítási tevékenységeire, az ezekkel összefüggő szakmai és jogi kérdésekre Időbeli hatály. Az utasítás hatálybalépésének időpontjától visszavonásig érvényes 2.4. Felelősségi hatály: Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. veszélyes áru biztonsági tanácsadói a felelősek. 3.0 MEGHatÁrozÁsok 3.1. Fogalmak Az Utasításban előforduló fogalmak és kifejezések A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás, illetve a tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2/2002.(I.11.) Kormány rendelet szerint.(adr 1.2.1) veszélyes áru: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) hatálya alá tartozó anyag és tárgy; a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállításával kapcsolatos tevékenység: a veszélyes áru telephelyen kívüli továbbítása, ideértve a szállításhoz kapcsolódó feladást, az árunak a szállítás során történő ideiglenes tárolását, az áru becsomagolását, a be- és kirakodást (beleértve a töltést és ürítést is). A feladás magába foglalja a szállítmányozást is; veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó (a továbbiakban:biztonsági tanácsadó): a vállalkozás által alkalmazott vagy megbízott személy, aki a 2/2002.(I.11.) Kormány rendelet 4. -ában meghatározott feladatot és munkakört ellátja, és a rendelet 5. - ában előírt szakképesítéssel rendelkezik feladó: Az a vállalkozás, amely a veszélyes árut a saját nevében vagy harmadik fél megbízásából feladja. Ha a szállítási műveletet fuvarozási szerződés alapján végzik, a feladó a fuvarozási szerződés szerinti feladót jelenti. 4.0 a szabályozás leírása a szabályozás leírása a január 1-től hatályos Veszélyes Áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Megállapodás (adr) és a és b Mellékletében szereplő számozást utalás formájában tartalmazza. jelen szabályozás nem helyettesíti a Veszélyes Áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai megállapodásban leírtakat, azzal együtt érvényes a veszélyes áru szállításában részt vevők feladatai: biztonsági tanácsadó figyelemmel kíséri, hogy a MÁV Zrt.-nél betartják-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat; éves jelentést készít a MÁV Zrt. vezetői, szükség esetén az illetékes hatóság számára a Társaság veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és az ellenőrzésre jogosult hatóság kérésére be kell mutatni, (1. sz. melléklet: Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó éves jelentésének tartalma) figyelemmel kíséri a Társaság érintett tevékenységére vonatkozóan a következő feladatok végrehajtását és a jelen utasítás betartását: a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását, a veszélyes áruk szállítására, ki- és berakására használt felszerelések ellenőrzését (2.sz. melléklet: A veszélyes áruk szállításával, illetve ki-és berakással kapcsolatos ellenőrzési eljárások). a MÁV ZRt. alkalmazottainak megfelelő képzését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását: (4.sz.melléklet ADR Oktatás, képzés),

7 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője 211 a szállítás vagy a ki- és berakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, illetőleg amennyiben szükséges, jelentés készítését, (3. sz. melléklet: Jegyzőkönyv balesetekről, rendkívüli eseményekről formátuma), Részt vesz az alvállalkozók vagy harmadik felek (pl. hulladékszállító, ártalmatlanító, veszélyes anyag beszállító) kiválasztásában, hogy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogszabályok és az azokban foglalt különleges követelmények figyelembe vegyék Ellenőrzi, hogy a veszélyes áruk szállításában, ki- és berakásában részt vevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak Olyan ellenőrzési eljárásokat foganatosít, melyek biztosítják, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók Felelős: Biztonsági tanácsadók szállítási ügyintéző Adott szállítmánynál a szállítandó áru ADR szerinti besorolása. Besorolás alapján a szükséges bárcák, jelölések, csomagolóeszköz meghatározása, Intézkedés a szükséges eszközök (címke, bárca csomagolóeszköz, rakományrögzítő eszközök) beszerzésére. Írásbeli utasítás készítése, fuvarokmány adattartalmának meghatározása gépjárművet vezető munkavállaló részére. Gépjárművön tartandó felszerelés meghatározása. Ellenőrzési jegyzék alapján szállítmány ADR szerinti ellenőrzése szállításban résztvevők biztonsággal kapcsolatos kötelezettségei és feladatai: A MÁV Zrt. területén a következő résztvevők látják el a veszélyes áruk szállításakor a biztonsággal kapcsolatos teendőeket: Feladó (adr ): Veszélyes áru feladója csak olyan küldeményt adhat át szállításra, amely megfelel az ADR előírásainak. A feladóra az ADR megállapodás szakaszának figyelembevételével különösen a következő kötelezettségek hárulnak: meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes áru az ADR-rel összhangban van besorolva és az ADR szerint szállítható; el kell látnia a szállítót információval és adatokkal, ill. szükség esetén az előírt fuvarokmányokkal és kísérő okmányokkal (jóváhagyások, engedélyek, bejelentések, bizonyítványok stb.), különös tekintettel az ADR 5.4 fejezet Írásbeli Utasításában és a 3. részben levő táblázatok előírásaira; csak olyan csomagolóeszközöket, nagycsomagolásokat, IBC-ket és tartányokat (tartányjárműveket, leszerelhető tartányokat, battériás járműveket, MEG-konténereket, mobil tartányokat és tankkonténereket) szabad használnia, amelyek jóvá vannak hagyva és az adott anyag szállítására alkalmasak, ill. el vannak látva az ADR által előírt jelölésekkel; be kell tartania a feladás módjára és a szállítási korlátozásokra vonatkozó előírásokat; biztosítania kell, hogy még az üres, tisztítatlan és nem gáztalanított tartányok (tartányjárművek, leszerelhető tartányok, battériás járművek, MEG-konténerek, mobil tartányok és tankkonténerek) ill. az üres, tisztítatlan járművek, valamint az ömlesztett áruhoz használt nagy- és kiskonténerek is el legyenek látva a megfelelő jelölésekkel és veszélyességi bárcákkal, továbbá az üres, tisztítatlan tartányok ugyanolyan tömören le legyenek zárva, mint megtöltött állapotban. szállító (adr ): A szállítóra (fuvarozóra) az ADR megállapodás szakaszának figyelembevételével különösen a következő kötelezettségek hárulnak: meg kell győződnie arról, hogy a szállítandó veszélyes áru az ADR szerint szállítható; meg kell győződnie arról, hogy az előírt okmányok a szállítóegységen vannak; szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak stb.; ellenőriznie kell, hogy a járművek ne legyenek túlterhelve; meg kell győződnie arról, hogy a járműre előírt nagybárcák és jelölések el vannak helyezve; meg kell győződnie arról, hogy a járművezető számára az írásbeli utasításban előírt eszközök a járművön vannak. Az előzőeket értelemszerűen a fuvarokmány, ill. a kísérő okmányok alapján, a jármű vagy a konténer, vagy adott esetben a rakomány szemrevételezésével kell végrehajtani. Az a), b), e) és f) pont esetében azonban a szállító (fuvarozó) megbízhat a többi résztvevőtől kapott információkban és adatokban. Ha a szállító (fuvarozó) az ADR előírásainak megsértését tapasztalja, akkor a küldeményt mindaddig nem továbbíthatja, amíg az előírások nem teljesülnek. Ha a szállítás során olyan szabálytalanságot észlel, amely a szállítás biztonságát veszélyezteti, a küldemény továbbítását a közlekedés és a küldemény biztonsága, ill. a közbiztonság figyelembevételével a lehető leg-

8 212 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám hamarabb meg kell szakítania. A szállítás csak akkor folytatható, ha a küldemény megfelel az előírásoknak. Az útvonal hátralevő része szerint illetékes hatóság(ok) azonban engedélyt adhat(nak) a szállítás folytatására. Amennyiben a szabálytalanság nem szüntethető meg, ill. a szállítás folyatására engedélyt nem adtak, az illetékes hatóságoknak a szükséges hatósági eszközökkel támogatniuk kell a szállítót (fuvarozót). Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a fuvarozó tájékoztatja hatóságot, hogy a feladó nem közölte vele az áru veszélyességét, és a fuvarozási szerződésekre vonatkozó jogszabályok alapján az árut lerakni, megsemmisíteni vagy ártalmatlanná tenni kívánja. címzett(adr ): A címzett kötelezettsége az áru átvétele kivéve, ha az átvétel megtagadására kellő indokkal rendelkezik, ill. kirakás után ellenőrizni, hogy az őt érintő ADR előírásokat betartották. A címzettre az ADR megállapodás szakaszának figyelembevételével a következő kötelezettségek hárulnak: el kell végeznie az ADR által megkövetelt esetekben a járművek és konténerek előírt tisztítását és fertőtlenítését;biztosítania kell, hogy ha már a konténereket teljesen kiürítették, kitisztították, ill. fertőtlenítették, ne legyenek rajtuk az 5.3 fejezet szerinti jelölések. Ha a címzett más résztvevők (kirakó, tisztító, fertőtlenítő helyek stb.) szolgáltatásait is igénybe veszi, akkor megfelelő intézkedéseket kell foganatosítania annak biztosítására, hogy az ADR előírásainak megfeleljenek. Ha az ellenőrzés során az ADR előírásainak megsértését tapasztalják, a címzett csak azután adhatja vissza a konténert/nagykonténert a szállítónak (fuvarozónak), miután a szabálytalanságot megszüntették. Felelős: Szállításban résztvevők feladatainak elvégzéséért a TÁSZ-BKSZE logisztikai divízióvezető Pályavasúti Üzletág: szakaszmérnökség vezető Ellenőrzi: Biztonsági Tanácsadó 4.2. a szállítás általános szabályai: Mentességek (adr1.1.3) Az ADR előírásait nem kell alkalmazni amennyiben: a kárelhárító szolgálatok által vagy felügyeletük mellett végzett szállításról van szó, különösen a veszélyes árut tartalmazó, balesetet szenvedett vagy sérült járművek által végzett szállításoknál emberi életek mentését vagy környezet védelmét szolgáló, vészhelyzetekben történő szállításoknál, amennyiben teljesen biztonságos végrehajtásukhoz minden intézkedést megtettek. Az ADR előírásai alóli mentesség lehet még a fentieken kívül: - un. alanyi mentesség, amely esetben az ADR semmilyen előírását nem kell figyelembe venni az adott veszélyes áru szállításakor. - Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességek, amely esetben a csomagolási és néhány felszerelésre vonatkozó előírás betartása mellett lehet szállítani veszélyes árut A szállítás jellegéből adódó mentességek (ADR ) Az ADR előírásait nem kell alkalmazni: ADR A mellékletben nem szereplő gépek és készülékek szállítására, amelyek szerkezetükben vagy működtető elemeikben veszélyes árut tartalmaznak, feltéve, hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették; a vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fő tevékenységükkel kapcsolatos, mint például a mélyés magasépítési munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások küldeménydarabonként legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén és az ADR pontjában található táblázatban meghatározott mennyiségi határokon belül. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására. Ez a fajta mentesség nem alkalmazható a vállalatok (vállalkozások) által anyagbeszerzés, külső vagy belső anyagelosztás céljából végzett szállításokra; üres, tisztítatlan, telepített tárolótartályok, amelyekben a 2 osztály A, O vagy F csoportjába tartozó gázok, a 3 vagy a 9 osztály II vagy III csomagolási csoportjába tartozó anyagok vagy a 6.1 osztály II vagy III csomagolási csoportjába tartozó peszticidek voltak, azzal a feltétellel, hogy: minden rajtuk lévő nyílás az esetleges nyomáscsökkentő szerkezetek nyílásainak kivételével légmentesen le van zárva; megtették a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy szokásos szállítási körülmények között a tartalom ne szivárogjon ki; és a rakomány úgy van rögzítve rekeszben, kalodában vagy egyéb kezelőeszközben, ill. magán a járművön vagy a konténerben, hogy szokásos szállítási körülmények között ne lazuljon ki, ill. ne mozduljon el. Ez a mentesség nem vonatkozik az olyan telepített tárolótartályokra, amelyekben érzéketlenített robbanóanyag vagy az ADR által a szállításból kizárt anyag volt.

9 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője A gázok szállítására vonatkozó mentességek (ADR ) Az ADR előírásait nem kell alkalmazni, ha a szállított anyagok (tárgyak) a következők: a szállított járművek tüzelőanyag tartályában levő gázok. A zárószelepnek a tartály és a motor között zárva kell lennie és az elektromos érintkezőket meg kell szakítani; A 2.osztály A: fojtó, és O: gyújtó hatású gázok, ha a gáz nyomása a tartályban vagy tartányban 20 C-on nem haladja meg a 200 kpa-t (2 bar-t) és a gáz nem cseppfolyósított, ill. nem mélyhűtött cseppfolyósított gáz. Ide tartozik mindenfajta tartály és tartány, pl. a gépek és berendezések részeit képezők is; a jármű üzemelése során használt felszerelésekben (pl. tűzoltó készülékben) lévő gázok, beleértve a tartalék alkatrészekben (pl. felfújt gumiabroncsban) lévő gázokat is. Ez a mentesség arra az esetre is vonatkozik, ha felfújt gumiabroncsokat rakományként szállítanak; a járművek különleges készülékeiben (hűtőkészülék, halszállító tartályok, fűtőkészülék stb.) levő gázok, amelyek a szállítás során ezek működtetéséhez szükségesek, valamint az ilyen készülékek tartalék tartályai és üres, tisztítatlan cseretartályai, amelyeket ugyanazon szállítóegységben szállítanak; az italokban és élelmiszerekben levő gázok Folyékony tüzelőanyagok szállítására vonatkozó mentességek (ADR ) Az ADR előírásait nem kell alkalmazni, ha a szállított anyagok a következők: a szállítási tevékenységet végző jármű tüzelőanyag tartályaiban lévő és a jármű meghajtására vagy bármely berendezésének működtetésére szolgáló tüzelőanyag. Ez esetben a tüzelőanyag vagy olyan, a jármű motorjához és/vagy a segédberendezéshez közvetlenül csatlakoztatott, rögzített tüzelőanyag tartályban szállítható, amely megfelel a hatósági előírásoknak, vagy hordozható tüzelőanyag tartályban (pl. kannában) szállítható. A rögzített tartályok együttes térfogata nem haladhatja meg szállítóegységenként az 1500 litert és a pótkocsira szerelt tartály térfogata nem haladhatja meg az 500 litert. Szállítóegységenként legfeljebb 60 liter szállítható hordozható tüzelőanyag tartályokban. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak a segélyszolgálatok által üzemeltetett járművekre; a rakományként szállított járművek, szállítóeszközök (pl. csónakok) tartályaiban levő tüzelőanyagok, amelyek meghajtásukra vagy bármely berendezésük működtetésére szolgál. A motor vagy a berendezés és a tüzelőanyag tartály között található csapot a szállítás közben zárva kell tartani, kivéve, ha a berendezésnek működőképesnek kell maradnia. Szükség esetén ezeket a járműveket, szállítóeszközöket állítva kell berakni és feldőlés ellen biztosítani kell A különleges előírások szerinti és a korlátozott, ill. engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállítására vonatkozó mentességek (ADR ) Az ADR 3.3 fejezet bizonyos különleges előírásai egyes veszélyes anyagok szállítását részben vagy teljesen felmentik az ADR előírásai alól. Ez a mentesség akkor alkalmazható, ha a különleges előírásra hivatkozás található a 3.2 fejezet A táblázat 6 oszlopában a szóban forgó veszélyes árura vonatkozóan. Bizonyos veszélyes áruk ugyancsak mentességet élvezhetnek, amennyiben az ADR megállapodás 3.4. Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk c. fejezetének feltételeit kielégítik. Bizonyos veszélyes áruk ugyancsak mentességet élvezhetnek, amennyiben az ADR megállapodás 3.5. Engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk c. fejezetének feltételeit kielégítik Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközökre vonatkozó mentességek Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök (beleértve az üres IBC-ket és nagycsomagolásokat), amelyekben a 2, a 3, a 4.1, az 5.1, a 6.1, a 8 és a 9 osztály anyagai voltak, nem esnek az ADR előírásainak hatálya alá, ha a lehetséges veszély elhárítására megfelelő intézkedéseket tettek. A veszély akkor tekinthető elhárítottnak, ha megtették a megfelelő intézkedéseket az 1 9 osztály bármelyikére jellemző veszély elhárítására Lítium akkumulátorok szállítására vonatkozó menteségek (ADR ) Az ADR előírásait nem kell alkalmazni: a) a szállítást végző járműben alkalmazott lítium akkumulátorokra, amelyek a jármű meghajtására vagy bármely berendezésének működtetésére szolgálnak; b) a szállítás során használt (vagy használni szándékozott) eszközökben (pl. laptopban) lévő lítium akkumulátorokra, amelyek ezen eszközök működtetésére szolgálnak az egy szállítóegységben szállított mennyiségekből adódó mentességek (ADR ) Ezen bekezdés alkalmazása céljából a veszélyes áruk szállítási kategóriákhoz vannak rendelve. Az ADR pontjában lévő táblázatba foglaltak szerint un könnyített ADR -rel szállíthatók az anyagok bizonyos mennyiségig. Felelős: Az 5.1 ponban adódó mentesség eldöntéséért a Biztonsági tanácsadók, illetve a Technológiai Utasításokban előírtak betartásáért a feladók TÁSZ-BKSZE: raktározási irányító, Pályvasút: Szakaszmérnökség vezető.

10 214 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám 4.3. Fuvarokmányok: járművön tartandó okmányok: Veszélyes áruk, vagy hulladékok ADR szerinti közúti szállítása esetén a gépjármű vezetőjénél a következő okmányoknak kell lennie: - Fuvarokmány, (ADR szállítmány jelölésére alkalmas) - gépjármű vezető jogosítványa, - a gépjármű vezető ADR bizonyítványa, - gépjármű forgalmi engedélye, - Írásbeli Utasítás, Veszélyes hulladék esetén SZ kísérőjegyet is kell magával vinnie a gépjárművet vezető munkavállalónak. Felelős: Gépjárművet vezető munkavállaló Ellenőrzi: TÁSZ BKSZE (raktározási irányító) Pályavasúti Üzletág: szakaszmérnökség vezető Biztonsági Tanácsadó a fuvarokmányban feltüntetendő adatok (adr 5.4.) az UN szám, amely elé az UN betűket kell írni; a helyes szállítási megnevezés, amint azt az ADR szakasza meghatározza, az ADR megállapodás 3.2 fejezet A táblázatának 2. oszlopa kiegészítve a szakasz előírásaival. az ADR megállapodás 3.2 fejezet A táblázat 5. oszlopában, ill. 6. oszlopában feltüntetett különleges előírás alapján szükséges bárca száma. Ha egynél több bárca van megadva, akkor az elsőt követő többi bárca számát zárójelbe kell tenni. Olyan anyagok és tárgyak esetén, melyeknél a 3.2 fejezet A táblázat 5. oszlopában nincs bárca szám feltüntetve, e helyett a 3a oszlopban feltüntetett osztály számát; ahol van, az anyagra vonatkozó csomagolási csoport, ami elé a PG betűk (pl. PG II ) írhatók; küldeménydarabok szállítása esetén a küldeménydarabok száma és fajtája. A csomagolóeszköz UN kódjelét csak a küldeménydarab-fajta leírásának kiegészítéseként lehet használni [pl. egy láda (4G)]; a veszélyes árunkénti összes mennyiség (térfogatban, bruttó vagy nettó tömegben) az azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez és ha van csomagolási csoporthoz tartozó árunként; Megjegyzés: 1. Amennyiben a Társaság jelen utasítás Mentességek c. fejezetet kívánja alkalmazni, a szállított veszélyes áru összmennyiségét szállítási kategóriánként kell megadni a fuvarokmányban. a feladó neve és címe; a címzett(ek) neve és címe; az esetleges külön megállapodás rendelkezéseinek megfelelő nyilatkozatot. a 3.2 fejezet A táblázat 15 oszlopában feltüntetett alagútkorlátozási kód ha van nagybetűkkel, zárójelben feltüntetve. Az alagútkorlátozási kódot nem kell a fuvarokmányban feltüntetni, ha előzetesen ismert, hogy a szállítás nem halad át olyan alagúton, amelyben a veszélyes áru szállítására korlátozás van. Példa fuvarokmányban feltüntetendő adatokra: hulladék szárazelem esetén: UN 3077 Hulladék környezetre veszélyes szilárd anyag M.N.N. (szárazelem), 9, PG III, (E ); Felelős: Fuvarokmány kitöltéséért és az abban feltüntetett adatok helyességéért: TÁSZ BKSZE (raktározási irányító) Pályavasúti Üzletág: szakaszmérnökség vezető Ellenőrzi: Biztonsági Tanácsadó írásbeli utasítás (adr ) Az Írásbeli Utasítás négyoldalas tartalmilag és formailag kötelezően használatos mintáját (4. sz. melléklet) az ADR rögzíti. A veszélyes áru, vagy hulladék szállításakor a gépjárművet vezető munkavállalót el kell látni Írásbeli Utasítással. Felelős: Fuvarokmány kitöltéséért és az abban feltüntetett adatok helyességéért TÁSZ BKSZE (raktározási irányító) Pályavasúti Üzletág: szakaszmérnökség vezető Ellenőrzi: Biztonsági Tanácsadó 4.4. járművek járművek, nagybárcával és narancssárga táblával való jelölése (adr 5.3) Konténerek, járművek nagybárcával való megjelölése Ha a szállító járművön levő konténerekre erősített nagybárcák kívülről nem láthatók, akkor ugyanolyan nagybárcákat kell elhelyezni a járművek mindkét oldalára és hátuljára. Egyébként a járműveket nem kell nagybárcával megjelölni (ADR 5.3.1) Narancssárga tábla A veszélyes árukat szállító szállítóegységekre két, függőleges síkban elhelyezett, narancssárga, téglalap alakú táblát kell elhelyezni (ADR 5.3.2). Az egyik táblát a szállítóegység elejére, a másikat a hátuljára, a jármű hossztengelyére merőlegesen kell rögzíteni. A tábláknak jól láthatóknak kell lenniük.

11 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője Általános követelmények a járművön tartandó felszerelésekre Tűzoltóeszközök Minden veszélyes anyagot szállító szállítóegységet (akkor is, ha az ADR pontja szerint szállít) fel kell szerelni: Legalább 1 db a szállítóegység motorjában vagy a vezetőfülkében keletkezett tűz oltására alkalmas 2 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) A, B, C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülékkel. További készülékek szükségesek az 1.sz. táblázat szerint. Az oltóanyagnak alkalmasnak kell lennie a járművön való alkalmazásra, és meg kell felelnie az EN 3 Hordozható tűzoltó készülékek c. szabvány (MSZ EN 3), vonatkozó előírásainak. Ha a jármű a motorban keletkező tűz leküzdésére önműködő vagy könnyen működésbe hozható, rögzített tűzoltó készülékkel van felszerelve, nincs szükség arra, hogy a hordozható tűzoltó készülék alkalmas legyen a motorban keletkezett tűz oltására. Az oltóanyagnak olyannak kell lennie, hogy sem a vezetőfülkében, sem a tűz okozta hő hatására ne fejleszthessen mérgező gázokat. A hordozható tűzoltó készülékeket olyan zárral (plombával) kell ellátni, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy még nem használták. Ezen kívül el kell látni olyan jelöléssel, amely tanúsítja, hogy az illetékes hatóság által elismert szabványnak megfelel, ill. az érvényesség lejáratának időpontját (év, hónap) vagy a legnagyobb megengedett használati időtartamot is fel kell tüntetni. Az üzemképesség biztosítása céljából a tűzoltó készülékeket az érvényes nemzeti szabványok előírásai szerint időszakosan ellenőrizni kell. A tűzoltó készülékeket a jármű személyzete által könynyen elérhető helyre kell elhelyezni oly módon, hogy az időjárás viszontagságaitól védve legyenek, és üzemképességük ne csökkenjen Egyéb felszerelések Az ADR szakasza szerint a szállítóegységen kell tartani veszélyes áruk és hulladékok szállítása esetén: A következő felszerelést mindig a szállítóegységen kell tartani, bármelyik veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén: - minden járműre egy, a jármű legnagyobb megengedett össztömegének és a kerekek átmérőjének megfelelő méretű kerék kitámasztó éket; - két, önmagában megálló elakadásjelzőt; - szemöblítő folyadékot; valamint a járműszemélyzet minden tagja részére: - fényvisszaverő mellényt (ruházatot) (pl. az EN 471 szabványnak megfelelőt vagy azzal egyenértékűt); - hordozható világítókészüléket; - egy pár védőkesztyűt; valamint - a szem védelmére alkalmas eszközt (pl. védőszemüveget). Bizonyos osztályokhoz a következő kiegészítő felszerelések szükségesek: - A 2.3 vagy a 6.1 bárca, illetve nagybárca használata estén a járműszemélyzet minden tagja részére légzésvédő maszk (menekülőkámzsa) szükséges. - A 3, 4.1, 4.3, 8 és 9 veszélyességi bárca vagy nagybárca esetén szükségesek a következő kiegészítő felszerelések: lapát; csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz; műanyag gyűjtőedény. Felelős: , pontokban foglaltakért gépjárművet vezető munkavállaló Ellenőrzi: TÁSZ BKSZE (raktározási irányító) Pályavasúti Üzletág: szakaszmérnökség vezető Biztonsági Tanácsadó

12 216 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám a veszélyes áruk rakodási szempontjai A veszélyes áru járműveken történő előírásszerű elhelyezését, a hozzá kapcsolódó műszaki és gyakorlati intézkedéseket együttesen rakodási szempontoknak nevezzük. A veszélyes árura vonatkozó szállítási előírások már az üzem területén jelentkeznek, hiszen a szállítási jog értelmében a szállítás magában foglalja a helyváltoztatáson túl az áru átvételét. Kiadását, az ideiglenes tartózkodási helyeket a szállítás folyamán, az előkészítési és befejezési műveleteket (csomagolás, rakodás) akkor is, ha ezeket nem a fuvarozó végzi. - A rakfelületnek sérülésmentesnek, tisztának és száraznak kell lennie. Gondoskodni kell arról, hogy a járműben visszamaradó anyag ne legyen. - Veszélyes árut a jármű személyzete soha nem bonthat fel, vagy csomagolhat át szigorúan tilos, vonatkozik ez a mentességek alapján történő szállításokra is. 2. sz. táblázat - Sérült csomagolású veszélyes árut a szállító járműre tilos felrakni. - Minősített csomagoló eszközökben, szabályosan megjelölt küldeménydarabokat lehet csak szállítani. - A jármű motorjának járatása, működtetése a rakodás alatt általában tilos, kivéve, ha a motor használata a szivattyú, kompresszor vagy más rakodáshoz szükséges berendezés működtetését végzi. - Elkülönítés az alábbiak szerint: A 6.1., 6.2. és 9.sz. veszélyességi osztályú UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veszélyességi bárcával ellátott küldemény darabokat élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikktől elkülönítve kell tartani a jármű rakfelületén. - Elkülönítés élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől és takarmánytól legalább egy szabványos raklap szélességi méretének (80 cm) megfelelően, vagy - Egy válaszfallal legalább a küldeménydarabok halmazolási magasságát elérően. - Együvé rakási tilalom annak elkerülését szolgálja, hogy a különféle veszélyes anyagok baleset, rendkívüli esemény bekövetkeztekor egymással érintkezve hevesen (veszélyesen) reagáljanak. (Lásd 2. sz. táblázat)

13 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője Küldemény darab rögzítése: - árukezelés: A rakomány kielégítően védettnek tekinthető, ha a raktér teljesen ki van töltve küldeménydarabokkal. Minden egyéb esetben megfelelő rögzítő eszközökkel alkalmas módon rögzíteni szükséges a rakományt, ami megakadályozza, hogy a küldeménydarab helyzete megváltozásával sérülést szenvedjen - halmazolás: Küldemény darabokat csak akkor szabad egymásra halmazolni, ha arra ki vannak alakítva. Folyékony veszélyes árukat a szárazak alá kell helyezni. Az alul levő küldemény darabokat teherelosztó segítségével kell védeni a rájuk halmazolt küldemény darabok okozta sérülésektől. Ahol álló helyzetű nyilak elő vannak írva, azokat a küldemény darabokat a jelölésnek megfelelően kell elhelyezni. - Fából készült rakodólapok és rögzítő eszközök Az áruk rakfelületen történő rögzítésére használt fából készült rakodólapok- paletták (párnafák, ládák) alkalmazására előírt szabványok szerinti kezelése és jelölése az EU-n belüli szállításoknál nem kötelező. - Megfelelő járműtípus alkalmazása Veszélyes árut megfelelő műszaki állapotú gépjárműbe szabad csak berakni, amely el van látva az előírt felszerelésekkel, eszközökkel azok tiszták és működőképesek A berakó felelőssége miatt a felrakó helyeken ellenőrzik a járművek műszaki állapotát. ADR 9. fejezete tartalmazza a járművek műszaki állapotára vonatkozó előírásokat. A szállított veszélyes áru anyagi tulajdonságai befolyásolják a szállító jármű típusát és műszaki paramétereit. Az ADR 3.2.A táblázat 16.oszlopában található kód alapján lehet meghatározni, hogy az adott árut milyen járműbe lehet berakni. Felelős Az pontban előírtakért: gépjárművet vezető munkavállaló TÁSZ BKSZE (raktározási irányító) Pályavasúti Üzletág: munkairányítással megbízott munkavállaló (rakodásirányító) Ellenőrzi: TÁSZ BKSZE RLK vezető Pályavasúti Üzletág: szakaszmérnökség vezető Biztonsági Tanácsadó a járművek személyzetére vonatkozó követelmények (adr 8.3) Utasok szállítása Veszélyes árut szállító jármű a jármű személyzetén kívül más utast nem szállíthat Tűzoltó eszközök használata A jármű személyzetének ismernie kell a tűzoltó eszközök használatát. A jármű személyzetének alapvető tűzoltási ismeretekkel kell rendelkeznie Hordozható világító készülék Tilos a járműbe nyílt lánggal égő világító készülékkel bemenni, a világító készüléknek szikramentesnek kell lennie Dohányzási tilalom A kezelési műveletek alatt tilos a dohányzás a járművek környezetében és a járművek belsejében A motor működtetése be- és kirakás alatt A motort ki- és berakási műveletek alatt le kell állítani, kivéve, ha a motor használata szivattyú vagy más a töltést vagy ürítést biztosító gépezet működtetéséhez szükséges Rögzítő fék használata Veszélyes anyagot szállító szállítóegység csak úgy várakozhat, ha rögzítő fékje be van húzva Felelős: gépjárművet vezető munkavállaló Ellenőrzi: TÁSZ BKSZE (raktározási irányító) Pályavasúti Üzletág: szakaszmérnökség vezető Biztonsági Tanácsadó 4.5. Csomagolás, raktározás általános szabályai Általános előírások raktározásra, tárolásra vonatkozó általános előírások A raktározási illetve tárolásra vonatkozó szabályokat a G6 os illetve a tárgyban mindenkor hatályos MÁV Zrt. utasítások tartalmazzák csomagolásra vonatkozó általános előírások A veszélyes áru szállításában résztvevőknek az előrelátható veszély természetének és mértékének megfelelő intézkedéseket kell tenniük, hogy elkerüljék a sérüléseket és károkat, ill. a lehető legkisebbre csökkentsék a következményeket. Az ADR előírásait azonban mindenképpen be kell tartani. Amennyiben olyan közvetlen veszély áll fenn, ami a közbiztonságot veszélyezteti, a résztvevőknek azonnal értesíteniük kell a vészelhárító szolgálatokat, és rendelkezésükre kell bocsátaniuk azokat az információkat, amelyeket beavatkozásukhoz igényelnek. Felelős: TÁSZ BKSZE (raktározási irányító) Ellenőrzi: Biztonsági Tanácsadó

14 218 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám a veszélyes áruk, anyagok csomagolásban, raktározásban résztvevők feladatai A veszélyes áruk, anyagok csomagolásban, raktározásában résztvevők: - csomagoló - töltő - berakó csomagoló kötelezettsége: A csomagolóra az ADR szakasz figyelembevételével különösen a következő kötelezettségek hárulnak: be kell tartania a csomagolási és az egybecsomagolási feltételekre vonatkozó előírásokat; amikor egy küldeménydarabot szállításra előkészít, be kell tartania a küldeménydarabok jelölésére és bárcázására vonatkozó előírásokat. Felelős: TÁSZ BKSZE (raktározási irányító) Ellenőrzi: TÁSZ BKSZE RLK vezető Biztonsági Tanácsadó berakó kötelezettségei csak akkor adhatja át az árut a szállítónak (fuvarozónak), ha az, az ADR szerint szállítható; amikor becsomagolt veszélyes árut vagy üres, tisztítatlan csomagolóeszközt ad át szállításra, ellenőriznie kell a csomagolóeszközök sértetlenségét. Nem adhat át olyan küldeménydarabot, amelynek csomagolóeszköze sérült különösen, ha az nem tömített, szivárog vagy fennáll a veszélyes áru kifolyásának veszélye, amíg a sérülést ki nem javították; ugyanez vonatkozik az üres, tisztítatlan csomagolóeszközökre is; amikor veszélyes árut rak járműre, nagykonténerbe vagy kiskonténerbe, be kell tartania a rakodásra és árukezelésre vonatkozó különleges előírásokat; miután a veszélyes árut konténerbe rakta, be kell tartania a veszély jelölésére vonatkozó, ADR 5.3 fejezet szerinti követelményeket; amikor a küldeménydarabokat berakja, be kell tartania az együvé rakásra vonatkozó tiltásokat, figyelembe véve a járművön vagy nagykonténerben levő, korábban berakott veszélyes árukat, valamint az élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől és takarmánytól való elkülönítésre vonatkozó előírásokat. Felelős: TÁSZ BKSZE (raktározási irányító) Ellenőrzi: TÁSZ BKSZE RLK vezető Biztonsági Tanácsadó jelölések, bárcák küldeménydarab jelölése Hacsak az ADR-ben nincs másként előírva, minden küldeménydarabon jól látható módon és tartósan fel kell tüntetni a benne levő veszélyes áru UN számát, amely elé az UN rövidítést kell írni. Csomagolatlan tárgyak esetén a feliratot magán a tárgyon, vagy a kereten, a kezelő, tárolóeszközön vagy indítóállványon kell feltüntetni. Minden e fejezetben előírt jelölésnek: a) jól láthatónak és olvashatónak kell lennie; és b) jól láthatósága az időjárás hatására lényegesen nem csökkenhet a környezetre veszélyes anyagok különleges jelölése a) Azokon a küldeménydarabokon, amelyek környezetre veszélyes anyagot tartalmaznak, tartósan fel kell tüntetni a 5.sz. melléklet szerinti, környezetre veszélyes anyag jelölést, kivéve azokat, amelyeknek tartalma egy önálló csomagolóeszközben, vagy kombinált csomagolás esetén belső csomagolóeszközönként legfeljebb 5 liter folyékony anyag; vagy legfeljebb 5 kg szilárd anyag. a környezetre veszélyes anyag: adr 9.osztály A 9 osztály címének fogalomkörébe azok az anyagok és tárgyak tartoznak, amelyek a szállítás során olyan veszélyt képviselnek, ami nem esik a többi osztály fogalomkörébe. A 9 osztály anyagai és tárgyai a következők szerint vannak csoportosítva: M1 Anyagok, amelyek finom poruk belélegzése esetén az egészséget veszélyeztethetik M2 Anyagok és készülékek, amelyekből tűz esetén dioxinok képződhetnek M3 Gyúlékony gőzöket fejlesztő anyagok M4 Lítium akkumulátorok M5 Biztonsági felszerelések M6 M8 Környezetre veszélyes anyagok: M6 Vízi környezetre veszélyes, folyékony anyagok M7 Vízi környezetre veszélyes, szilárd anyagok M8 Géntechnológiával módosított mikroorganizmusok és élő szervezetek M9 M10 Magas hőmérsékletű anyagok: M9 Folyékony anyagok M10 Szilárd anyagok M11 Egyéb anyagok, amelyek a szállítás alatt veszélyt jelentenek, de egyetlen más osztály meghatározásának sem felelnek meg. b) A környezetre veszélyes anyag jelölést jelen utasítás pontjában előírt jelölés közelében kell elhelyezni. A jelölésnek jól láthatónak és olvashatónak

15 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője 219 kell lennie és jól láthatósága az időjárás hatására lényegesen nem csökkenhet a küldeménydarabok bárcázása Az ADR 3.2 fejezet A táblázatában felsorolt minden anyagnál vagy tárgynál az ADR 2A táblázat5. oszlopban megadott bárcá(ka)t kell elhelyezni, kivéve, ha a 6. oszlopban valamely különleges előírás másként rendelkezik. Az előírt mintáknak pontosan megfelelő, letörölhetetlen veszélyességi jelölések is alkalmazhatók a veszélyességi bárcák helyett. Minden bárcát o a küldeménydarab egyazon felületére kell elhelyezni, ha ezt a küldeménydarab méretei lehetővé teszik; o úgy kell a küldeménydarabra elhelyezni, hogy sem a csomagolás valamely része, vagy tartozéka, sem másik bárca vagy jelölés ne takarja, vagy ne fedje el; o egymás mellé kell elhelyezni, ha egynél több bárca van előírva. Ha a küldeménydarab alakja szabálytalan vagy a küldeménydarab túl kicsi ahhoz, hogy a bárca megfelelően elhelyezhető legyen, a bárca egy biztonságosan rögzített függőcímkére is ragasztható, vagy más alkalmas módon a küldeménydarabhoz erősíthető Előírások a bárcákra Az ADR 3.2 fejezet A táblázatában felsorolt minden anyagnál vagy tárgynál az 5 oszlopban megadott bárcá(ka)t kell elhelyezni, kivéve, ha a 6 oszlopban valamely különleges előírás másként rendelkezik. Az előírt mintáknak pontosan megfelelő, letörölhetetlen veszélyességi jelölések is alkalmazhatók a veszélyességi bárcák helyett. Minden bárcát a küldeménydarab egyazon felületére kell elhelyezni, ha ezt a küldeménydarab méretei lehetővé teszik; úgy kell a küldeménydarabra elhelyezni, hogy sem a csomagolás valamely része, vagy tartozéka, sem másik bárca vagy jelölés ne takarja, vagy ne fedje el; egymás mellé kell elhelyezni, ha egynél több bárca van előírva. Ha a küldeménydarab alakja szabálytalan vagy a küldeménydarab túl kicsi ahhoz, hogy a bárca megfelelően elhelyezhető legyen, a bárca egy biztonságosan rögzített függőcímkére is ragasztható, vagy más alkalmas módon a küldeménydarabhoz erősíthető. A bárcáknak a szín, a jelkép és a forma tekintetében a 5.sz. mellékletben leírt előírásoknak kell megfelelniük és az ott található bárcákkal kell megegyezniük. Elfogadhatók azonban a többi közlekedési alágazatra előírt hasonló bárcák is, amelyeken csak olyan, apró eltérések vannak, amelyek a bárca nyilvánvaló jelentését nem befolyásolják. Felelős: Gépjárművet vezető munkavállaló TÁSZ BKSZE (raktározási irányító) Pályavasúti Üzletág: szakaszmérnökség vezető Ellenőrzi: TÁSZ BKSZE RLK vezető Pályavasúti Üzletág: pályalétesítményi alosztályvezető Biztonsági Tanácsadó csomagolás az adr Megállapodás csomagolásra vonatkozó általános utasításai: A veszélyes árukat olyan, jó minőségű csomagolóeszközbe (IBC-be, nagycsomagolásba),kell csomagolni, amely elég erős ahhoz, hogy ellenálljon azoknak az igénybevételeknek,ütődéseknek, amelyeknek rendes körülmények között a szállítás során, a szállítóeszközök közötti átrakás, a szállítóeszközből a raktárba való berakodás során ki van téve, illetve amelyek akkor léphetnek fel, amikor további kézi vagy gépi árukezelés céljából a rakodólapról vagy az egyesítő csomagolásból eltávolítják. A csomagolóeszközöket (IBC-ket, nagycsomagolásokat), úgy kell gyártani és lezárni, hogy a szállításra kész küldeménydaraboknál elkerülhető legyen a tartalom bármilyen szivárgása vagy kiszóródása. Ez a szokásos szállítási körülmények között különösen a rezgésekből, illetve a hőmérséklet, a páratartalom vagy a nyomás változásából adódhat (pl. a tengerszint feletti magasság változásának eredményeként). A csomagolóeszközöket (az IBC-ket és a nagycsomagolásokat) a gyártó előírásai szerint kell lezárni. Veszélyes anyagnak nem szabad a csomagolóeszköz (IBC, nagycsomagolás) külsejére tapadnia. Ezek az előírások egyaránt érvényesek az új, az ismételten felhasznált, az átalakított, ill. a felújított csomagolóeszközökre, az új, az ismételten felhasznált, a javított, ill. az átalakított IBC-kre, valamint az új vagy ismételten használt nagycsomagolásokra. A csomagolóeszközök (IBC-k, nagycsomagolások) veszélyes áruval közvetlenül érintkező részeit a veszélyes áru nem támadhatja meg, sem lényegesen nem gyengítheti, és ezek a részek nem okozhatnak veszélyes hatást, pl. reakció katalizálását vagy a veszélyes áruval való reakciót. Szükség esetén a csomagolóeszközt (IBC-t, nagycsomagolást) belső bevonattal vagy felületkezeléssel kell ellátni. A belső csomagolásokat a külső csomagolásban úgy kell elhelyezni, hogy a szokásos szállítási feltételek között ne törhessenek el, ne lyukadhassanak ki, és tartalmuk ne szóródhasson vagy folyhasson szét a külső csomagolásban. A folyékony anyagot tartalmazó belső csomagolásokat a zárószerkezetükkel fölfelé, a külső csomagoláson lévő, az álló helyzetet jelző nyilaknak megfelelően kell a külső csomagolásban elhelyezni.

16 220 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám A törékeny vagy könnyen átlyukasztható belső csomagolásokat, mint az üveg, porcelán, kőagyag vagy bizonyos műanyag csomagolásokat a külső csomagolásban megfelelő tömítőanyag közé kell beágyazni. A tartalom elfolyásának nem szabad a tömítőanyag és a külső csomagolás védő tulajdonságait lényegesen gyengíteni Védőfelszerelés Az ADR szállításban érintett munkavállalókat a MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kockázatértékeléssel - kell az egyéni védőeszköz-ellátást meghatározni. A kockázatértékeléssel meghatározott egyéni védőeszköz-ellátást ki kell egészíteni az ADR pontja alapján előírt eszközökkel Felelős: TÁSZ BKSZE RLK vezető Pályavasúti Üzletág: szakaszmérnökség vezető Biztonsági Tanácsadó Ellenőrzés: TÁSZ-BKSZE logisztikai divízióvezető Pályavasúti Üzletág: pályalétesítményi alosztályvezető Éves jelentés nyilvántartás, adatszolgáltatás Nyilvántartatás tartalma éves jelentés készítéséhez: Szállított áru mennyiségére, vonatkozó adatok. Szállításban résztvevőkre vonatkozó adatok. Gépjárművekre vonatkozó adatok, Oktatásra vonatkozó iratok. Rendkívüli eseményekre vonatkozó adatok. Az adatszolgáltatások adattartalma és formátuma a 2., 6., 7. sz. mellékletekben találhatók. Felelős: Adatszolgáltatás: TÁSZ BKSZE Raktározási irányító Pályavasúti Üzletág: pályalétesítményi alosztályvezető Éves jelentés készítése: Biztonsági Tanácsadó Határidő: tárgyévet követő III. hó 15. Ellenőrzés: TÁSZ BKSZE RLK vezető Pályavasúti Üzletág: pályalétesítményi osztályvezető Biztonsági Tanácsadó 4.8. oktatás, képzés oktatás, képzés A veszélyes áruk fuvarozásával, szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeket feladatukhoz és felelősségükhöz igazodóan ki kell oktatni a veszélyes árukra vonatkozó előírásokra. A veszélyes áruszállításban résztvevő megfelelő számú személyzet kiválasztása és oktatása, képzése alapvető feltétel a szállítások biztonságos elvégzéséhez. A feltételek megteremtése az éves Oktatási és Képzési Tervnek megfelelően történhet. A munkáltatói jogkört gyakorló vezető köteles gondoskodni a feltételek biztosítása mellett arról, hogy a munkavállaló a tervezett foglalkoztatásának megfelelő a munkakörhöz előírt veszélyes áruszállítás szakmai ismereteket megszerezze Időszakos oktatás Az időszakos oktatás célja a megszerzett szakismeretek szinten tartása és bővítése, jogszabályi változások miatt bekövetkezett új ismeretek elsajátítása, balesetek, valamint ellenőrzések során feltárt hiányosságok elemzése, a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek folyamatos bővítése, oktatása. Az időszakos oktatásra kötelezett munkavállalók a munkaviszonyuk tartama alatt a szolgálatuk ellátásához szükséges szakismereteket kötelesek szinten tartani, az új ismereteket pedig az oktatás ideje alatt elsajátítani. A rendszeres szakmai oktatásra kötelezett dolgozók körét, az oktatás gyakoriságát, időtartamát. Az érintett dolgozók körét elsősorban nem a beosztás ill. munkakör alapján, hanem a végzett tevékenység alapján kell meghatározni Oktatásra javasolt munkakörök Lásd a táblázatot a következő oldal élén rendkívüli esemény, kárelhárítás A rendkívüli események bekövetkezése esetében a MÁV Zrt. illetékességi területén a következőkben felsorolt mindenkor hatályos szabályozásokat kell alkalmazni: Válságkezelési és Válságkommunikációs Utasítás, Balesetvizsgálati Utasítás, Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás.

17 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője HIVatkozÁsok, MóDosítÁsok HatÁlyon kívül HElyEzÉsEk 5.1.Hivatkozott dokumentumok Jogszabályok, Utasítások évi lxxix. törvény a Veszélyes áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás ADR a és b melléklete évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről 1/2002. (I. 11.) korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 2/2002. (I. 11.) korm. rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről 156/2009. (VII. 29.) korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 31/2006 VIGH. sz. UTASÍTÁS a MÁV ZRt. Közbiztonsági terve 37/2010. EVIG.sz. UTASÍTÁS a MÁV ZRt. területén bekövetkezett biztonsági események során teljesítendő ügyeleti szolgálati és vezetői feladatokról 28/2006. (MÁV Ért. 29.) VIGH. Sz. általános vezérigazgató-helyettesi utasítás Tűzvédelmi Szabályzat 56/2010 (MÁV ért. 26.) sz. EVIG utasítás a hulladékgazdálkodás rendjéről 5.2. Hatályon kívül helyezések Jelen utasítás kiadásával hatályát veszti az 56/2010 (MÁV ért. 26.) sz. EVIG utasítás a hulladékgazdálkodás rendjéről 11. sz. melléklete. 6.0 HatÁlyba léptető rendelkezés Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba. 8/2002. (I. 30.) kövim rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól 6/1990. (IV. 12.) köhém rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

18 222 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám 7.0 Mellékletek jegyzéke 1.sz. melléklet:veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó éves jelentésének tartalma 2.sz. melléklet: Ellenőrzési jegyzékek gépjármű és raktárak ellenőrzéséhez 3.sz. melléklet: Baleset, rendkívüli esemény jelentés formátuma 4. sz. melléklet: ADR szerinti Írásbeli Utasítás 5.sz. melléklet: Jelölések, bárcázás 6.sz. melléklet:adatszolgáltatás veszélyes anyagokról, hulladékokról a Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók éves jelentésének elkészítéséhez 7.sz. melléklet: Nyilvántartás a szállított veszélyes anyagokról, hulladékokról Szarvas Ferenc s.k. elnök-vezérigazgató

19 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője 223 Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó éves jelentésének tartalma: (ADR ) alapadatok 1. A vállalkozás és vezetőjének adatai: 2. Veszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadók adatai VEszÉlyEs Áru szállítással kapcsolatos adatok 1. A tevékenységi kör 2. A tevékenységét érintő közlekedési ágazat: 3. A tevékenységet érintő szállítási mód: 4. A tevékenységet érintő veszélyes áruk mennyisége szállítási módonként 5. Az alkalmazott járművek veszélyes áruk szállításához 6. A veszélyes áru szállításban résztvevők becsült száma: VEszÉlyEs Áru szállítást ÉrIntő oktatások Oktatások felsorolása Melléklet oktatási napló másolata biztonsági tanácsadó Által VÉGzEtt EllEnőrzÉsEk, MEGÁllapítÁsok Ellenőrzések felsorolása Melléklet ellenőrzési jegyzőkönyvek másolata 1.sz. melléklet VEszÉlyEs Áru balesetek Balesetek paraméterei: Melléklet: baleseti jegyzőkönyvek, jelentések másolatai Megjegyzés: Valamennyi bekövetkezett balesetet fel kell sorolni, hatóság felé történt kötelező jelentés esetén, a jelentés mellékletben csatolni kell. Észrevételek: Javaslatok: kijelentem, hogy az éves jelentést a vonatkozó jogszabályok értelmében felelősségem tudatában és ismereteim teljes birtokában állítottam össze. Kelt:. Veszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadó Veszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadó

20 224 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám 2. sz. melléklet

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK és VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ADR Profess Tel.: +36 (20) 9830-388

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához Munkautasítás Veszélyes anyagok közúti Dátum: 2016.07.01 Érvényes: visszavonásig 1/9 oldal T a r t a l o m j e g y z é k 1. Munkautasítás célja... 3 2. Területi érvényesség... 3 3. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST 2013. Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról Lechs Tamás tő. zls. Katasztrófavédelmi ırsparancsnok Gara, 2015.

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról A 2011.01.01. óta hatályos

Részletesebben

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény Hudák Árpádné Szabályozási szakértő Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó A veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak, amelyek veszélyes

Részletesebben

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ADR 2017 Veszélyes Áruk Nemzetközi

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó aláírása:

Részletesebben

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A jármű személyzetének a szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013.

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. 2 Veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez Készült a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG és a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Ügyiratszám: 35840/311-11/2015.ált Tárgy: Bohemia Cargo s.r.o. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt Ü. i.: - Tel.: - E-Mail: - H A T Á R O

Részletesebben

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex.

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex. Egy üzletfelének kérésére röviden adjon felvilágosítást arról, hogy mi tekinthető veszélyes árunak! A veszélyes áruk milyen tipikus tulajdonságokkal rendelkezhetnek? Milyen nemzetközi előírások szabályozzák

Részletesebben

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b)

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b) A Tanács 96/35/EK irányelve (1996. június 3.) a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz háromszázezer forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz háromszázezer forint Ügyiratszám: 35840/64-9/2015.ált Tárgy:Haemmerling Group Logistic Kft. (9092 Tarjánpuszta, Baross Gábor Tér 8. 068/7 hrsz.) terhére bírság kiszabása a veszélyes árú közúti szállítására vonatkozó szabályok

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu

H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu Szám: /2014/BAJAHAT

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÉPZÉS cseppfolyósított NITROGÉN szállítását végzı munkatársak részére az ADR 1.3 fejezete szerint Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Szám:477-5/2014/IB. Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Az Animal Hygiene Kft. (székhely: 2370

Részletesebben

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A fordítás csupán tájékoztató jellegű jogi értelemben kizárólag az angol és a francia nyelvű verziók kötelező érvényűek Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A jelen Szabályzat

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 164-2/2014/HAT. Tárgy: Ügyintéző: Telefon: A Palotási Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt

Részletesebben

Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT

Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT A MOBILSPED Szállitási, Szállitmányozó és Jármüjavitó Korlátolt Felelősségü

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H A T Á R O Z A T

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H A T Á R O Z A T Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4. Tel: (36-76) 502-810 Fax: (36-76) 502-820 e-mail: kecskemet.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a közúti jármővel végzett

Részletesebben

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19.

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. 1 Új UN tételek 2 osztály 9 adszorbeált gázok (m.n.n., egyedi tételek) UN 3510 3518 adszorbeált gáz, m.n.n UN 3512 adszorbeált

Részletesebben

Gefahrgutfahrer-Handbuch. Ungarn. Land 107/ /112. Polizei Feuerwehr Rettung. Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h

Gefahrgutfahrer-Handbuch. Ungarn. Land 107/ /112. Polizei Feuerwehr Rettung. Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h Gefahrgutfahrer-Handbuch H Ungarn Land Polizei Feuerwehr Rettung 107/112 112 104/112 Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h 50 70 80 ADR ÍRÁSBELI UTASÍTÁS Teendõk baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100. 1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát m e g v á l t o z t a t o m akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.000,-Ft-ra, azaz egyszázezer forintra módosítom. Az ellen rzés megállapította,

Részletesebben

(7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT

(7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT Ügyiratszám: 594-6/2014/H Tárgy: Palotabozsoki Mezőgazdasági Zrt. (7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24.

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

2014/44. SZÁM TARTALOM. 82/2014. (X. 30. MÁV-START Ért. 44.) sz. vezérigazgatói utasítás

2014/44. SZÁM TARTALOM. 82/2014. (X. 30. MÁV-START Ért. 44.) sz. vezérigazgatói utasítás 2014/44. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 81/2014. (X. 30. MÁV-START Ért. 44.) sz. vezérigazgatói utasítás az XX-55 fősorozatú személykocsik karbantartására és közlekedtetésére vonatkozó előírások átmeneti

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása Nádasi Iván 2040 Budaörs, Kassai u. 25. Az utóbbi időben a veszélyes áruk közúti szállítása terén egyre

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 2 3 Módszertani Útmutató Veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 4 Készült az A BTE szakértőinek bevonásával 5 ELŐSZÓ

Részletesebben

Tárgy: Ü. i.: Tel.: H A T Á R O Z A T

Tárgy: Ü. i.: Tel.:   H A T Á R O Z A T Szám: 36610/2124-1/2015.ált. Tárgy: Ü. i.: Tel.: E-mail: A Vargáné Munkácsi Linda egyéni vállalkozó terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

8. RÉSZ A JÁRMŰ SZEMÉLYZETÉRE, FELSZERELÉSÉRE, ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS AZ OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

8. RÉSZ A JÁRMŰ SZEMÉLYZETÉRE, FELSZERELÉSÉRE, ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS AZ OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 8. RÉSZ A JÁRMŰ SZEMÉLYZETÉRE, FELSZERELÉSÉRE, ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS AZ OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 1287 8.1 FEJEZET ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A SZÁLLÍTÓEGYSÉGEKRE ÉS A JÁRMŰVÖN TARTANDÓ FELSZERELÉSEKRE

Részletesebben

SEVESO III. EU Irányelv és az ADR 2015-ös bevezetésének változásai

SEVESO III. EU Irányelv és az ADR 2015-ös bevezetésének változásai SEVESO III. EU Irányelv és az ADR 2015-ös bevezetésének változásai 2015. május 19. Farkas János Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelő Seveso III. Irányelv (2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv)

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő VESZÉLYES ÁRUK Vasúton-Közúton -Vízen SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Budapest, 2010.05.06. 1 Tartalom Nemzetközi szabályozás-eu szabályozás változása GHS /CLP-ADR-RID

Részletesebben

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29.

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. június 26.) a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától.

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától. 141 7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE Érvényes: 2016. december 09. napjától. A jelen Díjjegyzék a által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 41 Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 18. Az áru szállítása engedélyezett megvizsgálva szabálytalan tárgytalan Az ADR 2.2.X.2 bekezdéseiben felsorolt veszélyes áruk közúton nem szállíthatók. Az X helyére a

Részletesebben

h e l y b e n h a g y o m.

h e l y b e n h a g y o m. Szám: 140-3/2014/ADR Tárgy: Pécsi Agroker Kft. terhére a veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben eljáró

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség H A T Á R O Z A T

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség H A T Á R O Z A T Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6000 Kecskemét, Deák F. tér 4. Tel: (36-76) 502-810 Fax: (36-76) 502-820 e-mail: kecskemet.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 35310/322-3/2015. ált. Tárgy: Biola Biokozmetikai Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Biola Biokozmetikai Kft.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai. Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22.

Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai. Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22. Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai 2013 Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22. cél: veszélyes áruk szállításának biztonsága nemzetközi szabályrendszer kétévente korszerűsödő multimodális

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. visszatartom

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. visszatartom Szám: 21-2/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt a S.C. PAUL LOGISTIC S.R.L., Románia, SATU-MARE, OITUZ 4. ügyfél terhére. HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZAT. 100.000 forint, azaz egyszázezer forint összegű. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. 100.000 forint, azaz egyszázezer forint összegű. bírságot szabok ki. Ügyiratszám: 371-7/2014/H Tárgy: A Prímagáz Hungária Zrt. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) terhére bírság kiszabása, a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT A Prímagáz

Részletesebben

ADR tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai

ADR tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai ADR 2015- tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének Konferenciája 2015. Varsó- 2015.10.19-22. WP15 Közúti Közlekedési

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék 26. pont

Ellenőrzési jegyzék 26. pont Ellenőrzési jegyzék 26. pont 26. Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön megvizsgálva szabálytalan tárgytalan Általános előírások a nagybárcákra: A veszélyes árut szállító járműveket (ha szükséges)

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

m ó d o s í t o m. A kiszabott bírság összegét ,- Ft-ra, azaz kettőszáznyolcvanháromezerháromszázharmincöt

m ó d o s í t o m. A kiszabott bírság összegét ,- Ft-ra, azaz kettőszáznyolcvanháromezerháromszázharmincöt Szám: 16-39/2013/ADR-RID Tárgy: Bírság határozat módosítása. HATÁROZAT A Biorex Majorság Kft. (3354 Tófalu, Külterület 054/4 hrsz;, adószám: 24125396-2-10; cégjegyzékszám: 10-09-033472) ellen 16/2013/ADR-RID

Részletesebben

Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye I N D O K O L Á S

Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye I N D O K O L Á S Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró hatóság

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 100.000.-Ft,- azaz egyszázezer forint összegű bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. 100.000.-Ft,- azaz egyszázezer forint összegű bírságot szabok ki. Szám: 29-9 /2014/ADR Tárgy: bírság kiszabása a veszélyes áru vasúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. H A T Á R O Z A T A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., adószám: 10600601-4-05)

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság HATÁROZAT A Jánosik

Részletesebben

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Megjelent a 70/ 2005. (IV. 21.) Kormány rendelet, valamint a többször módosított és kiegészített 20/ 1979. (IX. 18.) KPM rendelet alapján. Összeállították: Nagy Zsolt Nádasi

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Veszélyes áru csomagolási előírások

Veszélyes áru csomagolási előírások Veszélyes áru csomagolási előírások ADR 6. RÉSZ 1 Csomagoló eszközök gyártása, vizsgálata /6. rész Csomagolás 2.oszt. 6.2.oszt. 7.oszt. 2 Minősített csomagoló eszközök 6.1 6.5 6.6 HAGYOMÁNYOS CSOMAGOLÁSOK

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Ügyiratszám: 94-7/2014/HAT.

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

ADR 2013

ADR 2013 A veszélyes áru szállítás aktuális ADR szabályozási 2013 kérdései aktuális szabályozási feladataink: törvényi kihirdetés (2013-ban 3 törvény) belföldi forgalom 2008/68/EK jogharmonizáció egyéb szabályozás,

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék 10. pont

Ellenőrzési jegyzék 10. pont Ellenőrzési jegyzék 10. pont 10. A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen: A veszélyes árunkénti összes mennyiség (azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez, és ha van csomagolási csoporthoz:

Részletesebben

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagy Zsolt a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete elnöke

Nagy Zsolt a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete elnöke NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JOGI FŐOSZTÁLY E/2013/0712 dr. Kis Norbert Főosztályvezető úr címére dr Koncz Pál helyettes államtitkár úr részére Tárgy: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról

Részletesebben