Aczél Városépítész Bt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aczél Városépítész Bt."

Átírás

1

2 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra MEGBÍZÓ: Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányzaa 118 Budapes, Üllői ú 00. képviseli: Ughy Aila polgármeser GENERÁLTERVEZŐ: Aczél Városépíész B Budapes, Badacsony uca. képviseli: Aczél Gábor TERVEZŐI LISTA VÁROSÉPÍTÉSZET Aczél Gábor (TT/ ) elepüléservezési vezeő ervező Verebély-Papp Tibor okleveles elepülésmérnök Máron Melinda okleveles elepülésmérnök Schild Doroya okleveles elepülésmérnök ÖZLEEDÉS dr. Macsinka lára (1d/ ) okleveles épíőmérnök ÖZMŰVE Dima András (TE/TH/TV ) okl. épíőmérnök, vízépíésivízelláási- csaornázásikörnyezeegészségügyi szakmérnök TÁJRENDEZÉS, ZÖLDFELÜLETE ÉS ÖRNYEZETVÉDELEM Cs. Tárai Judi (/ ) okleveles kerészmérnök Pap Renáa okleveles ájépíészmérnök január 2

3 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra TARTALOMJEGYZÉ BEVEZETÉS - A TERVÉSZÍTÉS CÉLJA, ELŐZMÉNYE PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, A ERÜLET FUNCIONÁLIS ÉS TERÜLETI APCSOLATAI A ervezési erüle helye a kerüleben A TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSI SZINTŰ FEJLESZTÉSI- ÉS RENDEZÉSI DOUMENTUMO ÖSSZEFÜGGÉSE A ERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYE A TERVRENDSZERBEN HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSE BEMUTATÁSA A haályos Településfejleszési oncepció vonakozó megállapíásai A haályos Inegrál Településfejleszési Sraégia vonakozó megállapíásai Haályos elepülésfejleszési és elepülésrendezési szerződések a erüleen A TERVEZÉSI TERÜLET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINE VIZSGÁLATA Budapes Főváros Településszerkezei Terve (TSZT 201) Fővárosi Rendezési Szabályza (FRSZ) Pesszenlőrinc-Pesszenimre Városrendezési Szabályzaa (PPVSZ) A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSE HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZEREZETI TERVEINE VONATOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI Vecsés és ál elepülésrendezési eszközei A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGO VIZSGÁLATA Természei adoságok Tájhasznála, ájszerkeze Terülefelhasználás és a ájhasznála érékelése Véde, védendő áji-, ermészei érékek, erüleek Tájképvédelmi szemponból kiemelen kezelendő erüleek Nemzei és nemzeközi ermészevédelmi olalom ala álló vagy védelemre erveze erüle, érék, emlék Ökológiai hálóza Tájhasználai konflikusok és problémák érékelése ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA A elepülési zöldfelülei rendszer elemei Szerkezei-, kondicionáló szemponból lényeges, valamin a zöldfelülei karaker meghaározó elemek Zöldfelülei elláoság érékelése A zöldfelülei rendszer konflikusai és problémái AZ ÉPÍTETT ÖRNYEZET VIZSGÁLATA...

4 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A eleksrukúra, elekméreek vizsgálaa Tulajdoni viszonyok vizsgálaa Az épímények és a beépíés vizsgálaai Az épíe környeze érékei ÖZLEEDÉS VIZSGÁLATA Hálózaok és hálózai kapcsolaok özúi közlekedés özösségi közlekedés (közúi és kööpályás kapcsolaok) erékpáros és gyalogos közlekedés Parkolás ÖZMŰVESÍTÉS VIZSGÁLATA Ivóvíz-elláás Szennyvíz-elvezeés Csapadékvíz elvezeés Villamosenergia-elláás és közvilágíás Gázelláás Távközlés A meglévő állapo ismereése ucánkén ÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) Talajállapo érékelése Vízminőségvédelem Levegőminőségvédelem Zaj- és rezgéserhelés Hulladékgazdálkodás Fennálló környezevédelmi konflikusok, problémák ATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY ORLÁTOZÓ TÉNYEZŐ) Épíésföldani korláok Tevékenységből adódó korláozások VÁROSI LÍMA A TERÜLETRENDEZÉS TERVEZÉSI GYAORLATÁNA MEGVÁLTOZÁSA, A ÉSZ készíésének MÓDSZERTANA Az országos jogszabályi környeze megválozása Fővárosi elepülésrendezési eszközök válozása... 7

5 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Az új kerülei épíési szabályza készíésének meodikája OTÉ előírások és fogalom-meghaározások válozása, azok alkalmazása az új ÉSZ-ben TSZT zöldfelülei álagérék figyelembe véele HATÁLYOS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZEREZETI TERVVEL ÉS FŐVÁROSI RENDEZÉSI SZABÁLYZATTAL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA Az övezei jelek válozása A erülefelhasználási egységek szinerülei sűrűsége VÁROSRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI JAVASLAT Telekalakíási javasla A javasol elekoszás és az önkormányzai elekulajdonok Beépíési javasla TÁJRENDEZÉSI JAVASLATO Tájhasznála, ájszerkeze javaslaa Természevédelmi javaslaok ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE A elepülési zöldfelülei rendszer fejleszési javaslaai A zöldfelülei elláoság alakulása Zöldfelüleek ökológiai szerepének erősíésére vonakozó javaslaok ÖZLEEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLATO özúi közlekedés özösségi közlekedés (közúi és kööpályás kapcsolaok) erékpáros és gyalogos közlekedés Parkolás ÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLATO Víziközművek Energiaelláás Hírközlés Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezeudaos energiagazdálkodás, egyedi közműpólók ÖRNYEZETI HATÁSO ÉS FELTÉTELE Talajvédelem Felszíni és a felszín alai vizek Levegőminőségvédelem Zaj- és rezgéserhelés... 89

6 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 2.9. SZABÁLYOZÁSI ONCEPCIÓ A szabályozás alapelvei Terveze épíési övezeek, övezeek jele Épíési övezeek előírásai Övezeek előírásai A szabályozás ovábbi elemei a szabályozási ervlap aralmi elemei ÉSZ RENDELETTERVEZET ELŐZETES TÁJÉOZTATÁSI SZAASZBAN BEÉREZETT VÉLEMÉNYE ÖSSZEFOGLALÁSA

7 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra ÉPÍTETT- ÉS TÁJI ÖRNYZET VIZSGÁLATA: VRV-1 VIZSGÁLATI ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MELLÉLETE MEGLÉVŐ TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA VRV-2 VRV- VRV- VRV- VRV- TELESTRUTÚRA VIZSGÁLATA TELEMÉRETE VIZSGÁLATA TELESTRUTÚRA VIZSGÁLATA TULAJDONI VISZONYO VIZSGÁLATA ÉPÍTMÉNYE VIZSGÁLATA ÉPÜLETE FUNCIÓVIZSGÁLATA ÉPÍTMÉNYE VIZSGÁLATA BEÉPÍTÉSI MÉRTÉ VIZSGÁLAT ÉPÍTMÉNYE VIZSGÁLATA SZINTTERÜLET ÉS SZINTSZÁM VIZSGÁLAT ÖZLEEDÉS VIZSGÁLATA V1 ÖZLEEDÉSI HÁLÓZAT ITEINTŐ TÉRÉP V2 V MEGLÉVŐ ÚTHÁLÓZAT JELLEMZŐ ERESZTSZELVÉNYE ÖZMŰVESÍTÉS VIZSGÁLATA: M-1 ÖZMŰGENPLAN TÖMB-1 M-2 ÖZMŰGENPLAN TÖMB-2 VÁROSRENDEZÉSI JAVASLATA: VRJ-1 TELEALAÍTÁSI JAVASLAT TERVI ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MELLÉLETE VRJ-2 ÖRNYEZETALAÍTÁSI JAVASLAT ÖZLEEDÉS JAVASLAT J-1 TERVEZETT ÚTHÁLÓZAT J-2.1 MINTAERESZTSZELVÉNYE I. J-2.2 MINTAERESZTSZELVÉNYE II. ÖZMŰVESÍTÉS JAVASLAT: MJ-1.1 ÖZMŰFEJLESZTÉSI HELYSZÍNRAJZ VÍZI ÖZMŰVE I. MJ-1.2 ÖZMŰFEJLESZTÉSI HELYSZÍNRAJZ VÍZI ÖZMŰVE II. MJ-2.1 ÖZMŰFEJLESZTÉSI HELYSZÍNRAJZ ENERGIAÖZMŰVE I. MJ-2.2 ÖZMŰFEJLESZTÉSI HELYSZÍNRAJZ ENERGIAÖZMŰVE II. 7

8 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra BEVEZETÉS - A TERVÉSZÍTÉS CÉLJA, ELŐZMÉNYE A ervkészíés közvelen előzményei, és a ervkészíés céljai Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányzaának épviselő-esülee a 201. november 12-i ülésén az 1/201. (XI.12.) számú haározaal dönö az Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle (72. számú szabályozási erv) új erülei Épíési Szabályzaának (ovábbiakban: ÉSZ) elkészíéséről. A ervezési erüle ké ömbből áll és megközelíőleg ha. A ervezési erüle lehaárolása (forrás: sajá készíésű árba) A ervezési erülere vonakozó szabályozási erv készíésével az Önkormányza már a 2000-es évek elején foglalkozo, s már ekkor is a lakóerülei áalakulás vol az elsődleges cél. Végül a épviselőesüle 19/200. (III.2.) Önkormányzai rendeleel fogado el szabályozási erve, melye a 72. számú szabályozási ervkén aroak nyilván. A szabályozási erve azonban ulajdonosi egyeérés hiányába nem lehee végrehajani. A kerüle egészére vonakozó Pesszenlőrinc-Pesszenimre Városrendezési és Épíési Szabályzaáról szóló 0/200. (IX.12.) önkormányzai rendelebe (a ovábbiakban:ppvsz) a korábbi szabályozási erv és 8

9 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra a 72-es erülere vonakozó szabályok is beilleszésre kerülek, s a korábbi 19/200. (III.2.) Önk. rendele ezálal önálló rendelekén haályon kívül helyezék ban a szabályozási erv megvalósulásá vizsgáló anulmány készül, azonban elekinve egy ké eleme a szabályozás végrehajása ovábbra is sagnál. A PPVSZ módosíásáról szóló 9/2012. (VII.12.) önk. rendele végül auguszus 11. napjával haályon kívül helyeze a 72. szabályozási ervlapo. A erüle a haályos övezei besorolás alapján egységesen lakóerülei épíési övezebe arozik. A kialakul, és a korábbi használao ükröző, mezőgazdasági művelési eleksrukúra (hosszú keskeny elkek és egybefüggő, a ömbön végighúzódó nagyelkek) a lakóerülei funkciók beölésére városrendezési szemponból nem alkalmas, ezér a erüle jövőbeni rendeze fejlődése érdekében új erülei Épíési Szabályza és annak mellékleekén szabályozási erv készíése szükséges. A ervkészíés célja ennek megfelelően: szabályozo kervárosi áalakulás bizosíása, a erüle jobb felárása és a kervárosias elekszerkeze kialakíása Az új ÉSZ megfelelő elkészíése érdekében a épviselő-esüle 201. május 12.-ei ülésén válozaási ilalma rendel el a ervezési erülere vonakozóan (1/201. (V. 2.) önk. rend.). Emelle a ilalom elrendelése az összes ulajdonos érdekében is örénik, hogy használhaó elekalakzaok és úhálóza alakuljon ki. A válozaási ilalom ha az az Önkormányza külön nem haározza meg rövidebb időre három év elelével külön rendelkezés nélkül megszűnik. A elepülésrendezés- és elepülésfejleszés ervezési gyakorlaának megválozása 2012-ben jelenős jogszabályi válozás örén a elepülésrendezés, elepülésfejleszés és az épíési köveelmények ekineében. A ormány egyes elemeke kiemel a korábbi szabályokból, s megalkoa a 1/2012. (XI.8.) ormányrendelee A elepülésfejleszési koncepcióról, az inegrál elepülésfejleszési sraégiáról és a elepülésrendezési eszközökről, valamin egyes elepülésrendezési sajáos joginézményekről (ovábbiakban ormányrendele). A ormányrendele megalkoásával nem csak a szabályozási rendszer módosul, de a ervek egyezeésének és elfogadásának rendje is: orábban az évi LXXVIII. örvény az épíe környeze alakíásáról és védelméről (ovábbiakban Év.) haároza meg mind a elepülésfejleszési dokumenumok, mind a elepülésrendezési eszközök (elepülésszerkezei erv, helyi épíési szabályza és szabályozási erv) egyezeésének és elfogadásának eljárási szabályai. E szabályok ákerülek a ormányrendelebe (VI. fejeze). orábban a 2/1997. (XII. 20.) orm. rendele az országos elepülésrendezési és épíési köveelményekről (OTÉ) aralmaza a elepülésrendezési eszközök jelmagyarázaá, amely a ormányrendele. mellékleébe kerül. A ormányrendele jelen dokumenáció készíésének időponjában haályos ámenei rendelkezései alapján a december 1-én haályban lévő, valamin a 201. december 1-ig elfogado elepülésrendezési eszközök melyek az OTÉ auguszus -án haályos (ovábbiakban: régi OTÉ) elepülésrendezési köveelményeinek és jelmagyarázaának figyelembevéelével készülek december 1-ig alkalmazhaók. Azonban a december 1-én haályban lévő elepülésrendezési 9

10 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra eszközök a régi OTÉ aralmi köveelményei szerin csak 201. december 1-ig módosíhaóak, azonban már a ormányrendele VI. fejezeének eljárási szabályai szerin. Ennek megfelelően a január 1-ől a régi OTÉ szerin készül ervek módosíása már csak a ormányrendele aralmi előírásainak és a. mellékle szerini jelmagyarázaának alkalmazásával örénhe. Az Év. a főváros vonakozásában sajáos rendelkezéseke aralmaz, s a készinű önkormányzaiságnak megfelelően az egyes ervműfajoka ké szinen haározza meg. A elepülésrendezési ervek eseében ez az jeleni, hogy a főváros elepülésrendezési eszközei a kövekezőek (Év.: 1/A alapján): fővárosi elepülésszerkezei erv (TSZT), fővárosi rendezési szabályza (FRSZ), a fővárosi kerülei önkormányza álal a fővárosi elepülésszerkezei ervvel, a fővárosi rendezési szabályzaal összhangban a kerüle erüleére megállapío kerülei épíési szabályza, a fővárosi önkormányza álal a fővárosi elepülésszerkezei ervvel, a fővárosi rendezési szabályzaal összhangban a Duna főmedrével közvelenül haáros elkek és a Margiszige erüleére megállapío Duna-pari épíési szabályza, valamin a Városlige megújíásáról és fejleszéséről szóló örvény haálya alá arozó erülere megállapío Városligei épíési szabályza. A közelmúlban megválozo jogszabályi háér érelmében ehá szükségessé vál Budapes új elepülésrendezési eszközeinek az elkészíése is. Az új erveke és szabályoka a Főváros 201 áprilisában (77/201. (IV.2.) Főv. gy. ha.) elfogado új Hosszú ávú Városfejleszési oncepciójában (Budapes 200) lefekee céloknak és irányoknak megfelelően kelle kidolgozni. Ezen felül a elepülésrendezési eszközök ervezésénél - az összhang megeremése érdekében - a erülerendezési ervek, vagyis: szepember 1-jén haályba lépek a Budapesi Agglomeráció Terülerendezési Tervéről szóló 200. évi LXIV. örvény (ovábbiakban BATrT) módosío rendelkezései, Az Országos Terülerendezési Tervről szóló 200. évi XXVI. örvény (ovábbiakban OTrT), 201. január 1. óa haályban lévő, módosío OTrT vonakozó előírásai és szabályai is figyelembe kelle venni. A Fővárosi özgyűles az új TSZT- (0/201. (I.28) Főv. gy haároza) és az FRSZ- (/201. (II. 1.) Főv. gy. rendele) 201 elején elfogada. A korábbi Fővárosi Szabályozási ereerv (FSZT) és a Budapesi Városrendezési és Épíési Szabályza (BVSZ) a jogszabály érelmében ehá megszűn, azonban a gyakorlaban ámenei jelleggel bizonyos eseekben december 1.-ig még alkalmazni kell. Pesszenlőrinc-Pesszenimre Városrendezési Szabályzaa (ovábbiakban: PPVSZ) a Fővárosi Szabályozási ereerv és a Budapesi Városrendezési ereszabályza (FSZT és BVSZ) alapján készül 200-ban. A kerüle még nem rendelkezik a ormányrendele alapján megalkoo új egységes szabályzaal. A ervezés alá von erülere vonakozóan az új ÉSZ és a mellékleé képező szabályozási erv már a fen hivakozo új fővárosi erveknek (TSZT és FRSZ) és jogszabályoknak megfelelően készül. 10

11 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1. VIZSGÁLATI ALÁTÁMASZTÓ MUNARÉSZE HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉELÉS 11

12 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1.1. PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, A ERÜLET FUNCIONÁLIS ÉS TERÜLETI APCSOLATAI A XVIII. kerüle Budapes külső kerüleei közé arozik. Szomszédos kerüleei a XVII., X., XIX., XX. és XXIII. kerüle, valamin ké Budapesen kívüli elepüléssel is haáros: állal és Vecséssel. A kerüle elővárosi elhelyezkedése alapveően befolyásolja a fővároson belül beölö szerepé. A kerüle közigazgaási erüleé öbb országos közúi és vasúi közlekedési elem is érini (Budapes-Ceglédi és Budapes- Lajosmizsei vonal). Fővárosi jelenőségű közúi eleme az Üllői ú és a Ferihegyi repülőérre vezeő ú. Nemzeközi jelenőségű légi közlekedési elem a Lisz Ferenc Nemzeközi Repülőér. A fővárosi és érségi közlekedési elemek jelenős ámenő forgalma generálnak a kerüleben, ezálal súlyos környezei problémáka okozva. A XVIII. kerüleen és a Fővároson belül (forrás: sajá készíésű árba) A kerüle meghaározó fonosságú elemei a közlekedési csomóponok környezeében kialakul lokális közponok, kerüleközponok is. A XVIII. kerüleben számos kulurális, okaási és sporléesímény alálhaó, közük van olyan is, ami országos jelenőséggel bír (pl.:, Országos Meeorológiai Szolgála Marczell örgy Főobszervaóriuma). A szabadidő elöléséhez, a lakó jellegből adódó pihenéshez, rekreációhoz a kerüle kedvező adoságokkal rendelkezik. Összességében Pesszenlőrinc-Pesszenimre fővárosi szerepköre csekély, szerepe a környező elepülések éleében sokkal meghaározóbb. Ez egyrész a földrajzi adoságokkal (pl. Péerhalmi-erdő elválaszó haása) másrész a örénelmi múlal magyarázhaó. A kerüle fővároshoz csaolása elő a környező elepülések lakossága számára gazdag szolgálaási és inézményi háér jelene, és jelen a mai napig is. 12

13 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A ervezési erüle helye a kerüleben A ervezési erüle a kerüle Almásker városrészében alálhaó. A kerüle egyik külső városrészekén közvelenül haáros Vecséssel és az Alacskai ú menén állal is. Az alacsony inenziású jellemzően még kialakulalan városrész jelenleg beépíe erüleei gyakorlailag a ervezési erülere esnek. A ervezési erüle pozíciója a kerüleen belül (forrás: sajá készíésű árba) Almásker városrész jelenleg beépíelen erüleeinek egy része jelenős válozás elő álló erüle, mely a ervek alapján kervárosias lakóerülekén alakul á az elkövekező időszakban. A erveze beépíések melle a főváros haárához közelebb eső erülerészek ovábbra is beépíésre nem szán erüleek, erveze közjóléi erdő, jelenlegi használaában pedig gyümölcsermesző vagy használaon kívüli erüleek. 1

14 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1.2 A TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSI SZINTŰ FEJLESZTÉSI- ÉS RENDEZÉSI DOUMENTUMO ÖSSZEFÜGGÉSE A ERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYE A TERVRENDSZERBEN Az országos és érségi erülefejleszési és erülerendezési feladaok elláásának szabályai a erülerendezésről és erülefejleszésről szóló 199. évi XXI. örvény (ovábbiakban: Tfv.) haározza meg. A elepülésfejleszési és elepülésrendezési feladaokról pedig az évi LXXVIII. örvény (ovábbiakban: Év.) szól. Tervhierarchia (forrás: sajá készíésű árba) A elepülésrendezési és elepülésfejleszési ípusú ervek különböző szinjei és hierarchiájá, egymással való kapcsolaai a.1. ábra muaja be. Minden alacsonyabb szinű erv legyen az fejleszési vagy rendezési ípusú a felee álló magasabb szinű erv megállapíásai és elhaározásai figyelembe véve, azokhoz igazíva készül, így az alacsonyabb szinű ervek egyre részleesebben dolgozzák ki a 1

15 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra kiűzö célokhoz vezeő konkré megoldásoka, javaslaoka, és egyre részleesebb előírásoka aralmaznak. A rendezési és fejleszési ípusú ervek különböző szinjei és hierarchiájá, egymással való kapcsolaai, (illeve a kerülei épíési szabályza helyé ebben a ervrendszerben) a 2.1. ábra muaja be. Minden alacsonyabb szinű erv a célrendszeré a felee álló magasabb szinű erv célrendszeré figyelembe véve, azokhoz igazíva alakíja, így az alacsonyabb szinű ervek egyre részleesebben dolgozzák ki a kiűzö célokhoz vezeő konkré megoldásoka, javaslaoka. Az elmúl időszakban mind a Főváros egész erüleére készül TSZT és FRSZ, mind pedig a kerülere készülő TF és ITS a 1/2012. (XI.8.) ormányrendelenek megfelelő megalapozó vizsgálaal készül, a felsőbb (erülei és fővárosi szinű) ervekhez és koncepciókhoz igazodva. A jelen munka kereében ezér csak a közvelenül a kerülei szin fele álló fővárosi rendezési-, s a kerülei fejleszési dokumenumoka ismerejük a későbbi fejezeekben, s kizárólag a ervezés alá von erüle vonakozásában. 1

16 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1.. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSE BEMUTATÁSA A 1/2012. (XI.8.). orm. rendele alapján 201 szepemberére egységes szerkezeben elkészülek a kerüle új fejleszési dokumenumai: Megalapozó vizsgálaa a fejleszési dokumenumokhoz Településfejleszési oncepció Inegrál Településfejleszési Sraégia Budapes Főváros XVIII. kerüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányza épviselő-esülee a 2/201. (IX.29.) haározaával a elepülésfejleszési dokumenumoka Dávid ároly Terv -nek neveze el A haályos Településfejleszési oncepció vonakozó megállapíásai Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányzaa a 0/201. (IX.29.) képviselő-esülei haározaal elfogada a kerüle elepülésfejleszési koncepciójá (ovábbiakban TF). A elepülésfejleszési koncepció hosszú ávra (1-20 évre) haározza meg egy város, illeve kerüle fejleszésének főbb irányai, a gazdasági, ársadalmi és környezei célkiűzések rögzíésével és összehangolásával. A TF a erülefejleszési ervekkel összhangban, az országos elepülésfejleszési és elepülésrendezési szakmai előírások figyelembevéelével, ovábbá azok elkészíéséről szóló, az Év. végrehajására kiado jogszabályban meghaározoak szerin készül. A ormányrendele kimondja, hogy A kerülei elepülésfejleszési koncepció a fővárosi elepülésfejleszési koncepcióval összhangban készül. A kerüle koncepciója ennek megfelelően a főváros hosszú ávú fejleszési koncepciójában (Budapes 200) meghaározo célkiűzések figyelembevéelével készül, vagyis a kerüle jövőképe és célkiűzései a budapesi fejleszési rendszerbe illeszkednek. önálló, ideniásá megaró kerüle, A kerüle jövőképe mely a Főváros és a régió szerves része is egyben: erős kerüleközpon, új mellékközpon, kiváló, a kerüle igényei is kiszolgáló közlekedési kapcsolaok, együműködve megerősödő összvárosi és regionális szerepkörök jellemzik, a repülőér környezee Budapes városérségében is jelenős gazdasági vonzerővel bír, minőségi, bizonságos, zöld (ker)városi lakókörnyeze kiváló éleminősége bizosí, komforosságá a helyben megalálhaó színvonalas szolgálaások és munkahelyek, valamin a jó minőségű, bizonságos és differenciál belső közlekedési kapcsolaok erősíik, népességé környezeudaos, a közösség és az öngondoskodás erüleén is akív lakók alkoják. 1

17 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A jövőkép megvalósíásá áfogó és horizonális célok szolgálják. A kerüle hosszú ávon három áfogó cél fogalmazo meg: A koncepció hosszú ávú, áfogó céljai Akív, sporos, képze, összearó helyi ársadalom omforos és bizonságos, minőségi, zöld (ker)városi lakókörnyeze A helyi, a kreaív-innovaív és a szolgálaó szekor gazdasági szereplői számára egyarán vonzó vállalkozási környeze A fejleszési irányok és célok meghaározásakor szükséges olyan elepülésfejleszés elveke rögzíeni, amelyek minden fejleszés alapjául szolgálnak, és ászövik a célrendszer minden egyeselemé, és garanálják a elepülés fejlődésének megfelelő irányá. A horizonális célok ehá olyan alapelveke jelenenek, melyek az Önkormányza fejleszési filozófiájá haározzák meg. Pesszenlőrinc- Pesszenimre fejleszési céljainak megvalósíásában érdekében kiemel jelenőségű horizonális célok: Horizonális célok az együműködés, a - érségi, fővárosi, kerüleközi, kerülei parnerség a kezdeményező elepülésfejleszés, valamin a klímaudaosság, fennarhaóság szemlélee. Az áfogó célok együes figyelembevéelével emaikus és erülei (rész)célok kerülek meghaározásra, amelyek megvalósíása eredményekén a kerüle a jövőben alkalmassá válik a kiűzö jövőkép elérésére. A emaikus célok (T1-T10.) emaikus jelleggel megfogalmazo, de nem szükségszerűen egy egy ágazara korláozódó érvényességű célok, a város egészére vonakoznak. A erülei célok (TR1-TR.) a elepülés egy vagy öbb konkré erülee érinő célok (pl. barnamezős erüleek, kerüleközpon). A emaikus és erülei célok elepülésrészi vonakozásban az alábbi ábláza muaja: Temaikus és erülei (rész)célok: T1. Összearó, lokálparióa közösség xx T2. Színvonalas közszolgálaások, fennarhaóan működő inézményrendszer T. Akív, egészséges és sporos lakosság xx T. Minőségi, energiahaékony, válozaos ársadalmi-szociális igényeke kielégíő lakásállomány x T. Rekreációs igényeke is kielégíő zöldfelülei rendszer x T. Új, megújuló, jól működő közösségi erek x T7. A kerüle igényei figyelembe vevő fejle érségi elérheőség x T8. A helyi mobiliás előérbe helyező, a külső hálózahoz jól kapcsolódó, fennarhaó, környezebará közlekedési rendszer x T9. Harmonikus épíe környeze és minőségi közerüleek x T10. Fennarhaó és korszerű önkormányzai vagyongazdálkodás x TR-1. Sokoldalú kerüleközpon helyben elérheő minőségi szolgálaásokkal TR-2. Tudás-, készség- és zöldalapú innovaív gazdaságfejleszés megújuló barnamezős erüleek felhasználásával TR-. A repülőér környezee Budapes városérségének dinamikusan fejlődő gazdasági és egészségügyi szolgálaási övezee ERTVÁROSIAS TELEPÜLÉSRÉSZE ALMÁSERT 17

18 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1..2 A haályos Inegrál Településfejleszési Sraégia vonakozó megállapíásai Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányzaa a 1/201. (IX.29.) képviselő-esülei haározaal fogada el a kerüle Inegrál Településfejleszési Sraégiájá (ovábbiakban ITS). Az ITS középávra (a közöi időszakra) haározza meg a kerüle fejleszésének főbb irányai és konkré lépései az önkormányza álal jóváhagyo hosszú ávú elepülésfejleszési koncepció alapján. Eszerin az ITS-ben rögzíe városfejleszési elképzelések egyes elemei illeszkednek a elepülésfejleszési koncepcióban rögzíe hosszú ávú célokhoz, és a kijelöl fejleszési irányokhoz. Az ITS középávon ( közö) jelöli ki az elérendő fejleszési céloka, valamin az azok inegrál megvalósíásá szolgáló beavakozások köré és a megvalósíás eszközei. Az ITS célja, hogy a sraégiai ervezés eszközeivel, és inegrál szemlélemódjával elősegíse az elkövekező 8 év városfejleszési evékenységeinek eredményességé. A városfejleszés sikeressége a legnagyobb mérékben az inegrál szemlélemód megfelelő érvényesíéséől függ. Vagyis aól, hogy a dönéshozók, beruházók és ervezők képesek-e sajá céljaikon, érdekeiken úllépve megeremeni a projek sikerességéhez szükséges inegrál fizikai, gazdasági és ársadalmi környezee, vagyis az inegrál városfejleszés opimális feléelei. A ervezés során rendkívüli jelenőséggel bír a helyi ársadalom és a gazdaság szereplőinek folyamaos ájékozaása, az Önkormányza és a parnerek közöi inenzív kommunikáció, és a részvevők akív, ámogaó közreműködése. A megfelelő kommunikáció (parnerség) hozzájárul ahhoz, hogy a kerüleben folyó egyes fejleszési evékenységek függelenül azok finanszírozóiól, illeve ulajdonosaiól egymással érben és időben összehangolan valósuljanak meg, erősíve ezzel az egyes fejleszési célú beavakozások haásá. A ervezési erüle a kerüle Almásker elepülésrészében alálhaó, amely a kevésbé sűrű beépíésű kervárosias elepülésrészek közé arozik, ahol a öbbi lakóerülehez hasonlóan szinén cél a közerüleek rendezése, fejleszése. A kervárosias erüleeken a közösségi közlekedési fejleszések célja, hogy a ávolabbi kervárosias erüleekről is kényelmesen és bizonságosan elérheő legyen a kerüle közponja és alközponjai (Újpéerielepen Pesszenimre közponja, vagy a Béke ér), illeve Budapes belső részei, így eremve versenyképes alernaívá a jelenleg az egyéni gépjármű-közlekedés igénybe vevők számára. A ervezési erüle ennek megfelelően az alábbi hálózaos projek érini: HAL-2. A közösségi közlekedés szerepének növelése, a kerüle elérheőségének javíása A projek célja a közösségi közlekedés szerepének a növelése, a lakossági auóhasznála mérséklése érdekében. A projek aralmi elemei közö szerepel a buszjára rávezeése az Alacskai úra a Termény ucáig. 1.. Haályos elepülésfejleszési és elepülésrendezési szerződések a erüleen A elepülésrendezési szerződéseke az Év. rendelkezései alapján a szabályozási ervek készíéséhez kapcsolódóan a jogok és köelezeségek meghaározása céljából köi az önkormányza a kölségviselővel. A ervezési erüleen jelenleg nincs érvényben lévő elepülésrendezési szerződés. 18

19 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1.. A TERVEZÉSI TERÜLET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINE VIZSGÁLATA A közelmúlban megválozo jogszabályi háér szükségessé ee Budapes új elepülésszerkezei ervének (TSZT) és a Főváros Rendezési Szabályzaának (FRSZ) elkészíésé a főváros eljes közigazgaási erüleére. Budapes eseében az új TSZT (a rendezési szabályzaal együ) nem csak a korábban haályos TSZT- váloa fel, hanem az egységes fővárosi szabályozás bizosíó FSZT- és a BVSZ- is. AZ 0/201. (I.28) Főv. gy. haározaal elfogado TSZT és az /201. (II. 1.) Főv. gy. rendeleel jóváhagyo FRSZ az Év.-ben rögzíe köveelmények és a főváros 201 áprilisában elfogado új hosszú ávú városfejleszési koncepciójában (Budapes 200) lefekee célok eljesíése érdekében haároz meg egyes jellemzőke és paraméereke, amelyeke a kerülei szabályozás során figyelembe kell venni. A TSZT számos, a kerülei erveszközben rugalmasan kezelheő eleme is aralmaz a Szerkezei erv ervlapjain és leírásában ilyen például az ámenei erülefelhasználás leheősége, amelyek részben a erülefelhasználás leírásának figyelembevéele során érvényesülnek, részben maga az FRSZ aralmaz ezekre vonakozó rendelkezéseke, paraméereke Budapes Főváros Településszerkezei Terve (TSZT 201) A TSZT az Év. 2. és 10. alapján a a elepülésfejleszési koncepcióban foglal célok figyelembe véelével meghaározza a elepülés alakíásának, védelmének leheőségei és fejleszési irányai. Ennek megfelelően rögzíi: az egyes elepülésrészek felhasználási módjá (erveze erülefelhasználási egységei), a elepülés működéséhez szükséges műszaki infrasrukúra elemeinek a elepülés szerkezeé meghaározó érbeli kialakíásá és elrendezésé. Budapes zónarendszere Budapes érbeli szerkezee ö jól elkülöníheő zónából áll, ami a morfológiai adoságok, a városörénei sajáosságok és a kialakul beépíési jellemzők és használaok haároznak meg. A eljes kerüle, így a ervezési erüle Budapes zónarendszerének elővárosi zónájában helyezkedik el. A kerüle pozíciója a Főváros zónarendszerében (forrás: sajá készíésű árba) 19

20 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Az elővárosi zóna közvelenül az agglomerációhoz kapcsolódik. A érség egyik fonos elepülésszerkezei szerepe, hogy megakadályozzák - ahol még nem valósul meg - a városes összenövésé az agglomerációs elepülésekkel. Fonos cél e zónában a beépíelen erüleeken a zölderüleek megőrzése, a hiányzó közművek és úhálózai elemek kiépíése a kervárosi karaker megőrzése melle. A város haárain lévő mezőgazdasági-, erdő- és alacsony inenziású lakóerüleek a főváros zöldfelülei rendszerének erüleileg legkierjedebb elemei, városökológiai szerepük összvárosi szinen is jelenős. Ezér kerül lehaárolásra az ún. zöld gyűrű fővárosi érsége. A erv javaslaa szerin a zöld gyűrű érségében erveze munkahelyi erüleek csak magas zöldfelülei aránnyal alakíhaók ki. Emelle a város szélein - és részben a zöld gyűrű erüleén - az erdők megarása és újabb erdők kialakíása a cél. (Forrás: TSZT leírás) 20

21 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1.mellékle - Terülefelhasználás A TERVEZÉSI TERÜLETET ÉRINTŐ TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGE FŐBB JELLEMZŐI (TSZT kivona) BP-TSZT Szerkezei Tervlap - Terülefelhasználás A ervezési erüle az alábbi erülefelhasználási egységekre agolódik: Lke-1 A erülefelhasználási egységbe a pesi oldal valamennyi kervárosias lakóerülee arozik, de ide sorolak a budai oldal hasonló adoságokkal rendelkező sík erüleei is. A beépíés karakere szereágazó: szabadonálló, ikres és oldalhaáron álló beépíés melle előfordul zársorú, sorházas beépíés is. Igen elérő a elekmorfológia is, ami mia a erüleek ovábbi differenciálása a kerülei elepülésrendezési eszköz feladaa. A beépíési sűrűség a parkolás épüleen belüli megoldása érdekében 0,8 érékben kerül meghaározásra. A ervezési erüle közvelen környezeében a ovábbi erülefelhasználási egységek alálhaóak: Lk-2 Ek A erülefelhasználási egységbe jellemzően a - szines épüleekkel beépül lakóerüleek aroznak. Ezek egyrész a II. világháború elő épül villa jellegű épüleek, valamin az ez köveően épül ársasházak erüleei. De idearoznak azon lakóelepek is, amelyek nem úszóelkes kialakíásúak, hanem álalában öbb épüle alálhaó egy nagyobb elken, valamin az ez a korszako köveő lakóparkok egy része. Ezeknek a erüleeknek a beépíési sűrűségé a erv 0,7 2,2 közöi érékben haározza meg. A szabadonálló kisvárosias beépíésnél jellemző magas zöldfelülei inenziás (álagban 7%) megőrzése érdekében a erülefelhasználási kaegóriára vonakozóan % a legkisebb zöldfelülei álagérék. A erülefelhasználási egységbe kerülek a rekreációs, uriszikai funkciójú erdőerüleek. Mivel a lakosság a 21

22 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra budapesi erdők nagy részé közjóléi funkciója mia láogaja (pl. Budai Tájvédelmi örze), így a körzei erdőervben az elsődleges rendeleés szerini védelmi erdők célszerűen a használanak megfelelően közjóléi erdőerülekén leek meghaározva a szerkezei ervben. Ugyanakkor ez nem érini az erdők elsődleges rendeleésé. A ervezési erüle közvelen környezeében a ovábbi szerkezei elemek, jelölések alálhaóak: Jelenős válozással érine erüleek. Terveze erdőerüleek és zölderüleek. erülei erveszközben figyelembe veendő erülefelhasználási egységek aránya Összhangban a Főváros Városfejleszési oncepciójával, a város belső aralékerüleein meghaározásra kerülek a fejleszésre kijelöl, jelenős mennyiségi fejleszési poenciállal rendelkező erüleek. A erüleek jelenleg részben használaon kívüliek, részben alulhasznosíoak. A erüleek belső agolásá, differenciál használaá a kerülei épíési szabályzaban kell meghaározni, a erveze erülehasználaal összhangban a közlekedési célú erüleekkel és zölderüleekkel együ. Nagyobb összefüggő erüleek eseében a TSZT meghaározza a ovábbiakban alkalmazandó, illeve alkalmazhaó erülefelhasználás arányai. Ezzel a TSZT pl. a szükséges zölderüleek méreé meghaározza, de a érbeli kijelölés a kerülei erveszközben örénhe. A TSZT Terülefelhasználás c. ervlapján jelölésre kerülek a erveze erdő- és zölderüleek. A erveze erdőerüleek eseében azon erüleek szerepelnek, amelyeken jelenleg még nem örén meg az erdőelepíés, a körzei erdőerv még nem érini a erülee (az Országos Erdőállomány Adaárban még nem szerepel). A erveze erdőerüleeken a kerülei erveszközben a mezőgazdasági használa ámeneileg megengede, de a ávlai állapoo elleheeleníő épüle elhelyezése nélkül. A erveze zölderüleek eseében azon erüleek leek lehaárolva, amelyek rekreációs használara jelenleg még nem vagy csak korláozoan alkalmasak (pl. alábányászo erüleek), és/vagy az érine elkek ulajdonjogi rendezése nem örén meg (magánulajdon van). A megfelelő zöldfelülei elláoság és a rekreációs kínála mia célszerű ezeke a zölderüleeke is üemezeen kialakíani, de a ávlai funkció megvalósíásáig leheővé kell enni a erüleek ámenei hasznosíásá (pl. közösségi kerek léesíésére). A válozással érine erüleeken a kerülei erveszköz rugalmassága érdekében, a szükséges zölderüleekre a lakóerüleek eseében nagyobb, összefüggő erüleekre vonakozóan az alapelláás bizosíó erüleekre is a konúrral jelöl erülere vonakozava a erülei arány kerül meghaározásra. Ezzel elkerülheő, hogy a TSZT- feleslegesen kelljen módosíani, és a szerkezei szemponok is érvényesíheők. A erülei mérlegben a erülei arányok figyelembe véelre kerülek. A ervezési erüle közvelen környezeében a erékköő uca északi oldala Lk-2, kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóerülebe sorol, ahol a erv min. %-ban Zkp közker, közpark, valamin min. %-ban Vi-, inézményi, helyi lakosság alapelláásá bizosíó erülefelhasználási egység kialakíásá írja elő. Az alapelláási inézmények és a közösségi zöldfelüleek kialakíásának erve a ervezési erüle elláásá is bizosíhaja. 22

23 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 2.mellékle - özlekedési infrasrukúra A ervezési erülee közvelenül nem érini erveze, illeve meglévő szerkezei, hálózai elem. örnyezeében a ké legközelebbi meglévő elepülésszerkezei jelenőségű gyűjőuak sugár irányba a isfaludy uca, valamin gyűrű irányba a Nemes uca. BP-TSZT Szerkezei Tervlap özlekedési infrasrukúra.a.mellékle - Az épíe környeze érékeinek védelme A ervezési erülee a TSZT vonakozó ervlapjának kaegóriái NEM ÉRINTI..b.mellékle - Épíe környeze védelmével kapcsolaos magassági korláozások erülei lehaárolása A ervezési erülee a TSZT vonakozó ervlapjának kaegóriái NEM ÉRINTI..mellékle - Zöldfelüle-, áj- és ermészevédelem A ervlap ájékozaó elemkén aralmazza a ermésze védelméről szóló 199. évi LIII. örvény vagy más jogszabály álal védeé nyilvánío kiemel ermészevédelmi olalomban részesülő földerüleeke vagy érékeke. A ervezési erülee egyik kaegória sem érini. A ervezési erüle környezeében a erékvágás úól északra eső erüle egy jelenős része álagosnál jobb minőségű ermőföld besorolású (a Pes Megyei ormányhivaal Földhivaalának adaszolgálaása alapján). BP-TSZT Szerkezei Tervlap Zöldfelüle-, áj- és ermészevédelem 2

24 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra.mellékle - örnyezevédelem, veszélyezee és veszélyezeő ényezőjű erüleek A TSZT. örnyezevédelem, veszélyezee és veszélyezeő ényezőjű erüleek című ervlapja aralmilag az alábbiaka foglalja magában: a veszélyezee, illeve veszélyezeő ényezőjű erüleek (különös ekineel a veszélyezeő környezei és ermészei ényezőkre), a védelemre vagy korláozásra javasol erüleek, objekumok, a elepülés veszélyezeő haások alapján készíe kockázaérékelése, a kaaszrófavédelmi oszályba sorolás alapján meghaározo elégséges védelmi szin köveelményei. A ervlapon megkülönbözeésre kerülek a más jogszabállyal érvényesülő külön adaszolgálaás alapján lehaárol elemek, valamin a TSZT álal korláozásra kerülő erüleek (ervi elemek). A ervezési erüle déli ömbje ervi, korláozással érine, ivóvízhálózaal elláo, csaornázalan erüle. (A erüleek lehaárolása a évi Fővárosi Vízművek Zr. adaszolgálaása és az Fővárosi Csaornázási Művek Zr évi Álalános Csaornázási ervének akualizálása alapján örén.) A TSZT leíró része alapján ezeken a erüleeken a alajszennyezés méréke jóval nagyobb lehe, ekineel arra, hogy a már évizedek óa üzemelő szennyvízárolók állapoa, vízzáróssága nincs rendszeresen ellenőrizve. A beépíésre szán erüleek eseén ezér új beépíés csak eljes közművesíeség eseén valósíhaó meg. BP-TSZT Szerkezei Tervlap örnyezevédelem, veszélyezee és veszélyezeő ényezőjű erüleek.mellékle - Védelmi, korláozási erüleek A ervezési erülee a TSZT vonakozó ervlapjának kaegóriái NEM ÉRINTI. 2

25 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Fővárosi Rendezési Szabályza (FRSZ). Az FRSZ a elepülésrendezés és az épíés összehangol rendjének bizosíása érdekében az OTÉ, valamin a TSZT előírásainak megfelelően: a erülefelhasználási egységek beépíési sűrűségé, a TSZT-ben meghaározo egyes erüleek beépíési magasságának korláozásaival kapcsolaos előírásoka, valamin főváros egészének működésé bizosíó műszaki infrasrukúra megvalósíásához szükséges erüleeke és az azokra vonakozó különleges rendelkezéseke haároz meg. Az FRSZ a ervek hierarchiájának megfelelően egyes a TSZT-ben meghaározo szabályozandó eleme rendele szinen is rögzí. A TERVEZÉSI TERÜLETRE VONATOZÓ FRSZ IVONAT A ervezési erüleen érvényes sűrűségi érékek: Terülefelhasználási egység FRSZ TSZT bs bsá bsp Terülefelhasználási egység zöldfelülei álagéréke Lke-1 0,8 0, 0,2 - Megjegyzés: A árgyi ervmódosíás ervezési erüleének lehaárolása az Lke-1: 0,8 (0,+0,2) jelű lakóerülei erülefelhasználási egysége megoszja. Az épíési övezeek beépíési paraméereinek meghaározásánál a erülefelhasználási egységek ervezési erüleen kívüli részé is a 2

26 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra haályos paraméerekkel figyelembe kell venni úgy, hogy a erülefelhasználási egységen belül meghaározo összes épíési öveze megengede szinerülee nem haladhaja meg a beépíési sűrűség alapján számío szinerülee. Ebben a ekineben a ervezésnél és a paraméerek kialakíásánál a PPVSZ-ben rögzíe érékeken felül az alábbi számon nyilvánaro haályos szabályozási ervek érvényes paraméerei is figyelembe kell venni: 72/A, 7, 91, 97, 98, 100, 107. Az FRSZ elsődleges feladaa ehá a TSZT álal meghaározo erülefelhasználási egységek beépíési sűrűségének megállapíása. Beépíési sűrűség: a erülefelhasználási egységek erüleén elhelyezheő épüleek valamennyi épíményszinjének összesíe bruó alaperülee és a erülefelhasználási egységeknek a közük lévő, elepülésszerkezee nem meghaározó közerüleek erüleével növel erüleének viszonyszáma. (OTÉ) Az OTÉ alapján ehá a beépíési sűrűsége minden épíményszine számíásba véve kell meghaározni, vagyis a BVSZ szabályaiól elérően a lakossági árolók és a garázsszinek is figyelembe veendők. Az FRSZ ezér a beépíési sűrűségi érékeke ennek megfelelően állapíja meg, ovábbá a parkolás célzó, kizárólag az épüleen belül elhelyezheő parkoló-erülere a erülefelhasználási kaegóriának megfelelő öbbleéréke számol. Annak érdekében, hogy ez a öbbleérék kizárólag parkolásra (vagyis garázsok léesíésére) legyen felhasználhaó, a beépíési sűrűsége ké ényezővel (érékkel) haározza meg: a erülefelhasználási kaegória szerin álalánosan elhelyezheő funkciók (bsá) érék és, a kizárólag épüleen belül elhelyeze parkoló férőhelyek számára igénybe veheő (bsp) erüle érék. A kerülei szabályozás a parkolási öbble éréke ovább szigoríhaja, mind nagyságrendben, mind pedig érben. Az FRSZ-ben megengede sűrűségi érékek a erveze (maximum) állapoo szabályozzák. A jelenleg kialakul beépíés szinerüle sűrűsége ehhez képes elér, hiszen az FRSZ szine minden erüle ekineében valamennyi öbbleel számol. A erüleek fejleszési poenciáljá az haározza meg, hogy mekkora öbbleel rendelkeznek. Ebből kövekezően a kialakul erüleek aralékai alacsonyabbak, míg az áalakuló és/vagy beépíelen erüleek érékei magasabbak. A meglévő beépíés és az FRSZ álal megengede beépíési sűrűsége figyelembe véve a ervezési erüle jelenős fejleszési leheőségekkel bír Pesszenlőrinc-Pesszenimre Városrendezési Szabályzaa (PPVSZ) Budapes XVIII. kerüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányza épviselő-esülee a 0/200. (IX. 12.) önkormányzai rendeleével fogada el a kerüle Városrendezési és Épíési Szabályzaá (PPVSZ). A öbbszörösen módosío szabályza jelenleg haályos válozaá a 2/201. (XII.18). sz. rendeleel hagya jóvá a kerüle képviselő-esülee. A PPVSZ 1. melléklee az Övezei ervlap, amely erüleileg rögzíi a PPVSZ álal kialakío épíési övezeeke és övezeeke (a mellékle aralmazza az övezei erve módosíó ervlap részleeke is). A PPVSZ haálya kierjed a eljes közigazgaási erülere, azonban az egységes szabályzaon kívül a kerüleben db egyedi (részlees) szabályozási erv van haályban (ovábbiakban: SZT-k), amelyek egyegy konkré erülere vonakoznak, de összességében fedik le a kerüle egészé. A részlees SZT-k szöveges részei a PPVSZ IV. fejezeébe (az egyes szabályozási ervek erüleére vonakozó kiegészíő 2

27 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra rendelkezések) kerülek beépíésre. (A PPVSZ 8. számú függeléke aralmazza az önálló SZT-k lisájá, a 201-ös módosíó rendele. függeléke pedig aralmazza a haályos szabályozási ervek erüleének érképi lehaárolásá.) A PPVSZ 2. melléklee a Védelem és korláozás ala álló elemek érképe ervlap, amelyen a védelmi és korláozási inézkedésekkel érine erüleek lehaárolása alálhaó. A védelmi és korláozási előírásoka az övezeekre, épíési övezeekre vonakozó álalános és részlees előírásokkal együ kell alkalmazni. A ervezési erülere a PPVSZ elfogadása elő már készül szabályozási erv (19/200. (III.2.) Önkormányzai rendeleel elfogado 72. számú szabályozási erv), azonban ez ulajdonosi egyeérés hiányában nem udák végrehajani. A korábbi erv azonban a PPVSZ-be beépül, s ezálal önálló rendelei számon haályá veszee, de aralmában így a kerülei erv része le. Végül a PPVSZ módosíásáról szóló 9/2012. (VII.12.) Önk. rendele auguszus 11. napjával haályon kívül helyeze a 72. szabályozási ervlapo, így a erülere a PPVSZ övezei ervlapja és a szabályza előírásai a haályosak. A ervezési erüleől délre eső, Szánás uca erékvágás uca Boronás uca Alacskai ú álal haárol erülere (72/A szabályozási erv) a PPVSZ módosíásával (2/201. (XII.18.) sz. rendele) és 201. január 2.-ai haállyal fogado el a épviselő-esüle SZT-. A szabályozási erv részleesen foglalkozik az Alacskai ú szabályozásával, mely befolyásoló elem a ervezési erüle vonakozásában is. 27

28 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A ervezési erülere vonakozó övezei előírások: ÖVEZETI TERV IVÁGAT Inenzív kervárosias lakóerüle vonakozó épíési övezeei 8. L-XVIII/NT-E épíési öveze (1) Teljes közművesíeség eseén az épíési elken lakóépüle, valamin szálláshely-szolgálaó épüle, közinézmény épüle, irodaház, a lakosság elláásá bizosíó vendégláás, szolgálaás és legfeljebb 1000 m2 bruó szinerüleű kereskedelem célú épüle helyezheő el. (2) Az újonnan kialakíhaó épíési elek legkisebb szélessége 18 m, sarokelek eseében 20 m lehe. () Az épíési hely meghaározása: a) az előker méree,0 m b) az oldalker méree,7 m c) a hásóker méree 7,0 méer, kivéve a 20 méernél kisebb mélységű elkeke, ovábbá a 1 17/7, a 1 17/8, 1 17/9 és a 1 17/70 hrsz-ú elkeke, melyek eseében a hásóker méree,00 méer. () Új beépíés eseén az előkeri épíési haárvonal a szomszédos elkek beépíésének előkeri épíési haárvonalához kell, hogy igazodjon. ülönböző méreű előkerek eseében a nagyobbhoz kell illeszkedni, kivéve, ha az domborzai, geológiai adoságok vagy egyéb ok (pl. gépkocsi lehajó helyigénye) nem eszi leheővé, illeve sarokelek eseén. 28

29 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra () Az épíési övezeben az alábbi haárérékeke kell alapul venni: Épíési öveze ialakíhaó legkisebb elek Beépíési mód Terepszin alai beépíés Legnagyobb beépíeség Legkisebb épímény magasság Legnagyobb épímény magasság Legkisebb zöldfelüle Legnagyobb szinerülei muaó L-XVIII/NT-E 800 m 2 Szabadonálló % 2%,0 m 7, m 0% 0,7 m 2 /m 2 2. L-XVIII/A épíési öveze (1) Az épíési övezeben okaási, művelődési és kulurális, egészségügyi, igazgaási és spor célú léesímények, valamin maximum 2000 m2 bruó szinerüleű kiskereskedelmi épüleek helyezheők el. (2) Az épíési övezeben az alábbi haárérékeke kell alapul venni: Épíési öveze ialakíhaó legkisebb elek Beépíési mód Terepszin alai beépíés Legnagyobb beépíeség Legkisebb épímény magasság Legnagyobb épímény magasság Legkisebb zöldfelüle Legnagyobb szinerülei muaó L-XVIII/A 2000 m 2 Sz, I,Z, 0 %* 0 %*,0 m 7, m 2 %* 1,0 m 2 /m 2 * ialakul *az inézményi cél figyelembe véelével - a PPVSZ véleményezése során a miniszer álal ado OTÉ-elérés alapján ()Az övezeben elhelyezheő inézményekhez legfeljebb egy szolgálai lakás arozha ()Az öveze elkein lakó funkciójú főépüle is épíheő, mely eseben a elke aralmazó ömb lakóövezei besorolású elkeinek haárérékei kell figyelembe venni. ()Az alapinézményi épüleek beépíési módjá eseenkén a környező beépíéshez való illeszkedés alapján kell meghaározni. ()Az övezeben épülő közinézményi léesímények épíménymagassága legfeljebb 10,00 méer, az épüleel egybeépíe, vagy önálló orony legmagasabb ponja legfeljebb 2,00 méer lehe. 72/A szabályozási erv (Szánás uca erékvágás uca Boronás uca Alacskai ú álal haárol erüle) 72/A SZABÁLYOZÁSI TERV 29

30 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A szabályozási erv egyik fő feladaa az Alacskai ú újraszabályozása vol. A erv az ú szabályozási szélességé a korábbi 0 méerről 22 méerre javasola csökkeneni, amely a magasabb szinű ervekkel, a szomszédos elepülések erveivel, valamin az OTÉ helyi gyűjőuakra vonakozó minimálisan előír szélességével (22 m) is összhangban van. Az ú erveze kereszszelvényébe elfér a 2x1 forgalmi sáv, a parkolósáv, kéoldali kerékpársáv és járda, valamin az ua kísérő zöldfelüleek. Az Alacskai ú erveze minakereszszelvénye a 72/A szabályozási erüle menén (forrás: a 72/A szabályozási erv - Aláámaszó javasla) 0

31 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1.. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSE HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZEREZETI TERVEINE VONATOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI Vecsés és ál elepülésrendezési eszközei Vecsés város Településszerkezei Tervé a 1/200. (IX.19.) sz. önkormányzai haározaal fogada el, melye 201-ban felülvizsgál és módosío (12/201. (V.28.) sz. önk. ha.). Az M0 auópálya vecsési csomóponjáól a Vecsési úig már ma is kiépíe ú veze, melynek meghosszabbíásában a szerkezei erv erveze elepülési jelenőségű ua jelöl a közigazgaási haárig. A XVIII. kerülee elérve az ú az Alacskai ú Araás uca erékvágás ú Boronás uca álal haárol ömb déli sarkán kereszül álósan csalakozik az Alacskai úhoz a erv alapján. A elepülésszerkezei ervben rögzíe nyomvonala a jelenleg haályos szabályozási erv is aralmazza, 2 méeres szabályozási szélességgel, s körforgalmi csomóponal csalakozva az Araás ucához. ervezési erüle Vecsés 201. május 2.-ig haályos Településszerkezei Terve 1

32 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Az ú nyomvonalának korábbi ervezése folyamán a XVIII. kerüle az új ú csalakozási ponjá közömbösnek íéle, viszon az úvonal összeköő szerepe ellen kifogás emel. Ezér a erüleén való íves ovábbvezeéssel sem ére egye. Vecsés város épviselő-esülee az elmúl év folyamán a elepülésrendezési eszközei felülvizsgála, az új jogszabályi köveelményeknek megfelelő Településszerkezei Terve a 9/201. (IV.2.) haározaal, míg Vecsés Város Helyi Épíési Szabályzaá (s annak mellékleekén a Szabályozási Terve) a /201. (IV.28.) rendeleel elfogada. A elepülésrendezési eszközök 201. május 2.-án lépnek haályba. TSZT 1. mellékle: Településszerkezei Tervlap - kivága HÉSZ 2A mellékle: 2A0 szelvény - kivága Vecsés 201. május 2.-ól haályos elepülésrendezési eszközei (Forrás: hp://www.vecses.hu/onkormanyza/elepulesrendezesi) Az új rendezési eszközökben a erveze elepülési jelenőségű ú ovábbra is szerepel, a korábbi paraméerekkel és csomóponal, azonban a szakasz ovábbvezeése nem a XVIII. kerüle korábban emlíe erüleén van kijelölve, hanem a közigazgaási haár menén. Az ú 0 méer széles szabályozási szélességű, amely egy része a Vecsési, egy része pedig a XVIII. kerüle közigazgaási erüleéből adódik össze. A erveze nyomvonal vezeéséből adódik, hogy az Alacskai úhoz való csalakozás az Alacskai ú - Haárú és a Máyás király uca - Araás uca csomóponjában lesz, ami egyben a Főváros, Vecsés és ál közigazgaási erüleeinek alálkozási ponja is. 2

33 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A XVIII. kerüle, ál és Vecsés alálkozási ponjánál a erveze elképzeléseke, a vecsési és gyáli rendezési eszközöke, valamin a fővárosi oldal alapérképé az alábbi ábra muaja egyben: Budapes XVIII. kerüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre 1. Az állami ingalan-nyilvánarási érkép részlee Vecsés város szabályozási erve 18/200. (IX.28.) egységes szerkezeben 201. március 1-ól (201. május 2.-ig haályos) 2. SZT-T1/M - szelvény. T-17 szabályozási erv ál város szabályozási erve 17/201. (XII.01.) számú önkormányzai rendele. SZT-1 és SZT-2 szelvény A érképen az is jól lászik, hogy az Alacskai ú Haár ú menén a gyáli oldal lakóerüleei irányába az uak ovábbi szélesíése már nem leheséges.

34 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1.. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGO VIZSGÁLATA Természei adoságok A XVIII. kerüle Magyarország kisájai közül a Pesi-hordalékkúpsíkság kisájon helyezkedik el, amely m engerszin felei magasságú. A felszín dönő öbbsége eróziós és deráziós völgyekkel agol síkság, az álagos relief 8 m/km 2. A erüle alapja a pleiszocén kor elejéől képződő dunai hordalékkúp, amely fuóhomokkal, löszszerű üledékkel, helyenkén pedig mészkővel akar. A alajok löszös agyagon képződö homokos vályogalajok, amely alkalmasak mezőgazdasági hasznosíásra (erdő, szánó, szőlő). A Dunához köődő múlról árulkodik a felszín közelében megalálhaó folyóvízi (homok-kavics) üledék. Az éghajla mérsékelen meleg és száraz, az évi napsüéses órák száma közöi, nyáron óra, élen 180 óra körüli. Az évi középhőmérsékle 10,2-10, C, a nyári félév középhőmérséklee 17,0-17, C, a fagymenes napok száma 18 és 19 közöi (jellemzően április és okóber közö). Az évi legmagasabb hőmérsékle,0-, C közö várhaó, a legalacsonyabb pedig -11, és - 1, C közö (sokévi álagok alapján). Az évi csapadék mennyisége 20-0 mm közö alakul, ebből jellemzően a enyészidőszakban hullik mm. Évene 0 hóakarós nap valószínű, amikor maximum 1 cm vasagságú a hóakaró. Az aridiási index 1,2-1, közö alakul. Az uralkodó szélirány D-D-i, sebessége álagosan 2,- m/s. Ez a ípusú éghajla kedvez a szárazságűrő, nem úl hőigények mezőgazdasági kulúráknak. A erüle a száraz éghajla mia jellemzően vízhiányos. Vízfolyás nem érini a vizsgál erülee. A alajvíz szinje jellemzően -8 m közöi, kémia jellegé ekinve kálcium-magnézium-hidrogénkarbonáos, keménysége meghaladja a 2 nk -o. Az árézi kuak mélysége 0 m körüli. A erüle poenciális vegeációjának (nyíl homokpuszagyepek, homoki szyepréek, homoki ölgyesek, nyáras borókások) helyén zömmel akác és fenyőülevények alálhaók. Jellemző az özönnövények érhódíása: zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Ailanhus alissima), gyalogakác (Amorpha fruicosa), selyemkóró (Asclepias syriaca), ájidegen őszirózsa-fajok (Aser spp.), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), kései meggy (Prunus seroina), akác (Robinia pseudoacacia), aranyvessző-fajok (Solidago spp.) Tájhasznála, ájszerkeze. Tájörénei vizsgála Alacskai ú A második kaonai felmérésen ( ) már szerepel az Alacskai ú ma az Almásker melle vezeő szakasza, illeve a mai Araás ú, min nem karbanaro kocsiú, ovábbá a mai erékköő ú az Alacskai ú északi ponjáól induló országúkén szerepel. Mindezek melle az lászik, hogy a mai irályhágó és Halomi uak volak a környék jelenős, ké oldalán is fasorral szegélyeze kocsiújai.

35 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra II. kaonai felmérés (Forrás: Láhaó a harmadik kaonai felmérésen (1882), hogy a ké felmérés közö fásíoák a mai Alacskai, erékköő, erékvágás, Araás és Termény ua is, valamin a mai Termény és erékköő uak alálkozásánál jelenős facsopor vol megalálhaó. Ebben az időben maga az Alacskai ú nem szerepel úkén, csak a fasor jelzi vonalá. III. kaonai felmérés (Forrás: A későbbi kaaszeri érképen már láhaó a parcellázás és a kialakío új funkciók: közemeő isfaludy uca nyugai végében a mai idősek ohonának helyén (ma Alacskai ú és Ganz Ábrahám uca D-i sarkán), a emeővel szemben a isfaludy uca úlsó oldalán sporér (ma Alacskai ú és Ganz Ábrahám uca É-i sarkán). Ezen a érképen a mai erékköő, erékvágás, Araás és Termény uak meni fasorok még jelölve vannak, illeve a Termény és erékköő ú alálkozásánál lévő facsopor is láhaó.

36 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra aaszeri felmérés (Forrás: A kerüle fejlődésével párhuzamosan új lakóelepek alakulak ki és a korábbi mezőgazdasági erüleeken is egyre inkább a lakófunkció kezde el dominálni. Az Alacskai úi lakóelep megépülése uán egyre öbben vásárolak maguknak üdülőerülee a korábbi gyümölcsösök helyén, majd az üdülők lassacskán lakókerekké válak. Ez az áalakulási folyama figyelheő meg napjainkban is a vizsgál erüleen Terülefelhasználás és a ájhasznála érékelése VRV-1 Meglévő erülefelhasználás vizsgálaa c. ervlap Napjainkban a vizsgál erüle nagyrész lakóerülekén funkcionál (kivéel ez aló az Öregek ohona inézményi elke), ugyanakkor jellemzően öbb különböző és ellenées erülehasznála alálkozási ponja. A korábbi erülehasznála folyamán néhány még gondozo, de öbbségében felhagyo gyümölcsös és szőlő erüle is alálhaó. A kiváló ermőhelyi adoságoka kihasználva öbb lakókerben is alálkozhaunk fóliasárakkal, veeményes kerekkel. A ágabb környezeben még sok helyen megalálhaóak a korábbi gyümölcsösök, de nagy részük elhanyagol, nem gondozo. A mezőgazdasági múlal szemben a erüle jövőképé veíi elő a szomszédos lakópark épíkezése. Jellemző ehá a erüle fragmenálsága, egymás melle, egymás válogava vannak jelen beépíelen és beépíe elkek, az 1 számú ömbben pedig nagyobb összefüggő, jellemzően használaon kívüli és beépíelen erüle van. A ervezési erülehez északi irányból ( a Főváros irányából ) kervárosi lakóerüleek csalakoznak, már kialakul elekszerkezeel. Az 1. számú ömb melle, az Alacskai ú másik oldalán áalakuló kervárosi erüleek vannak, melyek jelen állapoukban még beépíelenek (ugyan az épíkezési beruházások megindulak), de az épíési elkeke és az ucahálóza elkei már kioszoák. A ervezési erüleől kelere, illeve a 2. számú ömb melle nyugara is jellemzően mezőgazdasági művelésű erüleek, legelők és gyümölcsermő erüleek (ülevények) alálhaóak, melyeken belül jól elkülönülve, épülecsoporonkén jelennek meg a erüleek birokközponjai. A Szánás ucáól a közigazgaási haárig aró ovábbi ké ömb elkei is jól kialakulak a kervárosi áalakuláshoz, egy pár elken lakóházak is épülek, azonban i is még sok a hobbykeres használa, illeve a beépíelen (és öbb eseben eladó) elek. A vecsési oldalon a csalakozó erüleek szinén jellemzően beépíelenek, illeve mezőgazdasági

37 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra használaúak. Az Alacskai ú még a XVIII kerüle közigazgaási erüleére eső szakaszára csalakoznak ál már beépíe kervárosias (de még egyes eseekben jellemzően hobbykeres használaú) lakóerüleeinek elkei Véde, védendő áji-, ermészei érékek, erüleek A erüle véde áji-, ermészei érék nem alálhaó, ugyanakkor az egyedi ájérékek kaaszerében megalálhaó az idősek ohona melle alálhaó kőkeresz. (TÉA) TÉA kivága (Forrás: Tájképvédelmi szemponból kiemelen kezelendő erüleek Jogszabállyal véde ájképvédelmi erüle nem érini a vizsgál erülee. A erüle sík fekvésű, nincsenek kiemelkedő láványelemek Nemzei és nemzeközi ermészevédelmi olalom ala álló vagy védelemre erveze erüle, érék, emlék Országos és helyi véde ermészei érék nem alálhaó erüleén. A erülee nem érini nemzei és nemzeközi ermészevédelmi olalom sem Ökológiai hálóza A erülee nem érini az Országos ökológiai hálóza övezee. 7

38 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Tájhasználai konflikusok és problémák érékelése Az elérő, egymás zavaró erülehasználaok okoza konflikus jellemzi a erülee (lakó, elephely, legelő, beépíelen erüle, konyhaker). Terülehasznála szemponjából az uak vonakozásában is alálkozhaunk konflikus forrással. A hosszú parcelláka a ulajdonosok ovább oszoák, a kialakul új elekrészekhez uaka alakíoak ki. Az uak burkolalanok, a vízelvezeés nem megoldo, így sok kis zsákuca szabdalja fel a erülee. További, leginkább környezevédelmi problémá jelen, hogy a erüle déli fele ivóvízhálózaal elláo, csaornázalan erüle. 8

39 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1.7. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA A elepülési zöldfelülei rendszer elemei Budapesi viszonylaban nézve kedvező a kerüle zöldfelüle aránya, hiszen erüleének 17,%-a arozik zölderüle, vagy erdőerüle övezebe. Alapveően a vizsgál erüle zöldfelüle aránya kedvező, ugyanakkor az elérő erülehasználaokból adódóan a zöldfelüleek minősége vegyes képe mua (fasorok, díszkerek, konyhakerek, legelő sb.). A ágabb környezee ekinve beépíelen erüleekkel alálkozhaunk (felhagyo gyümölcsösök), illeve friss beépíésekkel, ahol szinén magas a zöldfelüle aránya, de a növényállomány még fiaal, nem kellően beáll Szerkezei-, kondicionáló szemponból lényeges, valamin a zöldfelülei karaker meghaározó elemek A TSZT és FRSZ a ervezési erüleel dél-keleen haáros jelenleg beépíelen erülee- közjóléi erdőkén jelöli ki (Ek), mely a lakóerülei fejleszés szemponjából jelenős rekreációs, kondicionáló éréke képvisel a ávlai fejleszés során. Az Alacskai ú menén kijelöl Zkp öveze jelenleg kiépíelen parkerüle, a lakóelephez szervesen kapcsolódó zölderüle. Az Alacskai ú egyérelműen elhaárolja a erveze lakóerüleől. A ervezési erüleől 00m ávolságban kezdődik a Péerhalmi-erdő, a főváros pesi részének legnagyobb egybefüggő erdőerülee, mely a TSZT és FRSZ szerin jelenleg és a jövőben is közjóléi erdőkén szerepel. Az erdő eljes egészében belerüle, kierjedése 200 hekár. A Péerhalmi-erdő válaszja el Pesszenlőrince Pesszenimréől. Az erdő északkele-délnyuga irányban a Nagy-Burma vasú ma már használaon kívüli (és műszakilag is leépül) nyomvonala, északnyuga-délkele irányban egy Lőrince Imrével összeköő közlekedési ú (Péerhalmi ú eős-őrös uca) kereszezi. A erüle iszásokkal arkío vegyes faállományú erdő, amelyben séauak, sporolási leheőségek állnak rendelkezésre: ornapálya, szalonnasüők, fuballpálya, anösvény. A Péerhalmi-erdő ulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Pilisi Parkerdő Zr Zöldfelülei elláoság érékelése (TF és ITS Megalapozó vizsgála 11. oldal) A zöldfelülei elláoságo meghaározza egyrész a közkerek, közparkok és erdőerüleek nagysága és érbeli elhelyezkedése, másrész a elepülésen alálhaó zöldfelüleek inenziás-éréke. A vizsgál erüle nagyrész lakóerülekén funkcionál, közösségi jelenőségű zöldfelüleel nem rendelkezik, ebből adódóan láhaó Budapes zöldfelüle elláoságo muaó érképén, hogy elláalan lakóerülekén szerepel. 9

40 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Budapes zöldfelülei elláosága Ezzel szemben viszon láhaó, hogy a zöldfelüle inenziása magas a vizsgál erülenek, 0-7%, ám ezek a zöldfelüleek jellemzően felhagyo gyümölcsösök, beépíelen elkek és lakókerek. Budapes zöldfelülei boríoság 0

41 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A zöldfelülei rendszer konflikusai és problémái A erüle jellegéből adódóan kedvez a rendezelen, elhanyagol környezei állapo kialakulásának, hiszen a kerüle és a lakóerüle szélén alálhaó. örnyezevédelmi konflikus az illegális hulladéklerakás, valamin a elephelykén használ, rendezelen, lomokkal és hulladékkal eli udvarok is. Műhelykén használ udvar (Forrás: sajá készíésű foó) További problémá jelen a járdák hiánya, különösen a jelenős forgalmú Alacskai ú menén, melynek forgalma a lakóerüleek kiépülésével ovább nő. Az Alacskai ú meni szakaszon a zöldsáv hiánya is probléma. A közösségi zöldfelüleek hiánya is élő probléma, nincs a közelben olyan erüle, amely a erüle lakosainak kikapcsolódásá, rekreációjá bizosíaná. A növényállomány érékelése A vizsgál erüleen a korábbi gyümölcsösök és zöldséges kerek helyé mára nagyrész áveék a lakó és üdülőkerek. A megmarad gyümölcsös erüleek elhanyagol, elgazosodo állapoban vannak, egyes részeken pedig a gyümölcsös felszámolása megörén, de épíkezésre még nem kerül sor. Az üres erüleeke gyomnövények uralják. Az egyik, a lakók álal kialakío földú (Forrás: sajá készíésű foó) 1

42 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A fokozaosan kiépülő lakókerek öbbsége gondozo dísznövényállománnyal rendelkezik, míg az üdülőkerek kissé elhanyagolabbak. A erüleen öbb idős akác (Robinia pseudoacacia), diófa (Juglans regia) és nyárfa (Populus sp.) alálhaó. A díszkerben jellemzőek a űlevelű fák (Pinus sp., Picea sp.) és a uják (Thuja sp.). onyhaker (Forrás: sajá készíésű foó) Idős fenyő (Forrás: sajá készíésű foó) A Ganz Ábrahám ucában rendezeek a közerülei zöldsávok, valamin fásíoak, jellemzően hárs (Tilia sp.), cseresznye (Prunus sp.), akác (Robinia pseudoacacia) és vadgeszenye (Aesculus hippocasanum) fajokkal. A erékköő ucában a mozaikosan van jelen az ú meni zöldsáv, bizonyos helyeken - m széles, gondozo, fásío, más helyeken viszon egyálalán nincsen. A Termény és erékvágás ucákban egyálalán nincs zöldsáv, ezzel szemben a Szánás uca mindké oldalán alálunk zöldsávo (2 és m szélességben). Az Alacskai ú menén zöldsáv nincs, néhány ház elő alálhaó fasor az ú menén. Az Alacskai ú menén szükséges járda és zöldsáv kiépíése. 2

43 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1.8. AZ ÉPÍTETT ÖRNYEZET VIZSGÁLATA A eleksrukúra, elekméreek vizsgálaa VRV-2 Telekméreek vizsgálaa c. ervlap A ervezési erüle elekszerkezee jellemzően még a korábbi erülehasználanak megfelelően a mezőgazdasági keres eleksrukúrá kövei. Az arányaiban hosszú és keskeny, a ömbökön végighúzódó nagyméreű elkek melle azonban a kervárosias, kisebb méreű elkekből álló eleksorok is kialakulak már. Ilyenek a Ganz Ábrahám uca és a Szánás uca meni erüleek. Az kisebb, 00 m 2 alai elkek a erüleen nem jellemzőek, a kialakulabb kervárosias elkek nagy öbbsége m 2 közöi méreű. Az e fölöi méreel rendelkező elkek az arányaiban keskeny és hosszú elkek, melyek öbbnyire m 2 -esek. Az m 2 -es arományba esnek a szinén hosszúkás, de szélesebb elkek, valamin az Alacskai ú és a Ganz Ábrahám uca sarkán lévő idősek ohonának elke. A erüleen csupán a 101 hrsz. elek méree haladja meg a 2 ha-. A beépíésre szán lakóelkek melle a kiszolgáló uak szélességé is aralmazza a Telekméreek vizsgálaa c. ervlap. A korábbi szabályozási erv az Alacskai ú szélességé 0 méerben haároza meg, melye az 1-es számú ömb melle egy rövidebb szakasz kivéelével - végre is hajoak. A 2-es számú ömb menén azonban a közú elke gyakran a 7 méer is alig éri el. A Ganz Ábrahám uca szélessége megközelíi a 18 méer. A erékköő uca első szakasza kb. 1 méer, amely ervezeen a ovábbi szakaszon is hasonló méreű lenne, azonban egy-ké elekmegoszás kivéelével az uca szélesíése nem örén meg, így a keskenyebb szakaszokon ez csak alig 9 méer. A Termény uca elke 7-8 méer, míg a erékvágás ú egyes szakaszokon a méer sem éri el. A Szánás uca jól szabályozo és 1 méer széles. A környező erüleek használaából adódóan a közerülei uak menén (Termény uca, erékvágás ú, Alacskai ú délebbi szakasza) gyakran szinén úelkek (sajá használaú-, magánuak) húzódnak végig, melyeke a szabályozás során érdemes figyelembe venni Tulajdoni viszonyok vizsgálaa VRV- Tulajdoni viszonyok vizsgálaa c. ervlap A ervezési erüle beépíésre szán elkeinek dönő hányada magánulajdonban van, a XVIII. kerülei Önkormányza egy elekulajdonnal és ké részulajdonnal rendelkezik. Az idősek ohonának elke a Magyar Állam ulajdonában van. A közerülei földrészleek kerülei önkormányzai ulajdonok, azonban az uak szélesíéséhez szükséges elkeke magánszemély vagy ársaság, illeve egy eseben a Fővárosi Önkormányza birokolja Az épímények és a beépíés vizsgálaai Épüleek funkció vizsgálaa VRV- Épüleek funkcióvizsgálaa c. ervlap A ervezési erüleen a erülefelhasználásnak megfelelően elsősorban lakó rendeleésű épüleek vannak. A lakóépüleek melle azonban sok kisebb-nagyobb melléképüle is alálhaó, melyek egy része a keres mezőgazdasági használahoz kapcsolódó gazdasági épüle (ermény- és eszközárolók, kisebb műhelyek, keri épímények). A erüleen a helyszíni bejárás alapján viszonylag kevés a elephelykén funkcionáló elekrész, s ennek megfelelően a nagyobb csarnok - műhely rendeleésű épüleek sem

44 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra jellemzőek. Az Alacskai ú és a Ganz Ábrahám sarkán álló nem rég épül inézményi rendeleésű épüle a Fővárosi Önkormányza ulajdonában lévő Idősek ohona. Beépíési mérék (beépíési százalék), beépíési mód vizsgálaa VRV- Beépíési mérék vizsgálaa c. ervlap A beépíés magassága melle a beépíés méréke haározza meg, hogy mennyire érzékeljük sűrűnek vagy éppen lazábbnak a beépíés. A ervezési erüle eseében ez igen alacsony, a elkek kb. 70%-ának beépíesége még a 1%-o sem éri el. Ez ermészeesen elsősorban az arányaiban nagyobb méreű elkek mia leheséges, hiszen egyes részeken (egyes közerülei szakaszokról nézve) a beépíés sűrűsége nagyobbnak űnhe. Álalánosan ehá megállapíhaó, hogy a erüle beépíesége igen alacsony, s sok a beépíelen és használaon kívüli erüle. A erüleen a keskeny elkekből álló elekszerkezenek köszönheően az oldalhaáron álló beépíés a jellemző kisebb előkerel, s nagyobb hásókerel. Az Idősek ohona épülee (beépíése) a elkén belül zár, kereszerű, kis elő- és oldalkereke hagyva a elekhaár menén. A viszonylag keskeny elkek ellenére a erüleen az elmúl időszakban kialakulak csoporházas beépíések is, nagyobb elkeken ahol a erüle felárása megoldhaó vol. A közuakra csalakozó, a ömb belseje irányába kialakío (zsákucás) magánuak menén sorakozó azonos küllemű épüleekből álló lakóegységek azonban önmagukban, zár rendszerben működnek. Szinerülei muaó és szinszámok vizsgálaa VRV- Szinszám és szinerüle vizsgálaa c. ervlap A ervezési erüleen a beépíés jellemzően alacsony, földszin és eőér, vagy földszin és eőszin (eőéri kialakíás nélküli) kialakíásúak, a melléképüleek öbbnyire földszinesek. Egyes épüleek eseében pinceszine is épíeek. Az Idősek ohona F+1 (földszin és emele) kialakíású, azonban az épüleömeg egyes szakaszai földszinesek. A magasabb beépíések a csoporházas beépíéseknél van, ahol F+1+TT (földszin, emele és eőér) kialakíású épüleek is vannak. A erüleen az épüleek dönően magaseős kialakíásúak, ahol sok eseben a felsőbb szineke eőérkén alakíoák ki (érképen TT jelöléssel). A lapos eős épüleek nem jellemzőek, kivéel ez alól az Idősek ohona. A elkek jelenlegi méree és az alacsony beépíésekből kövekezően a erüleen a szinerülei muaók is igen alacsonyak, a elkek 0%-án még a 0,1 m 2 /m 2 éréke sem érik el. A erüleen még a nagyobb beépíési sűrűséggel rendelkező elkek eseében is ez az érék maximum 0,2-0,8 m 2 /m 2 közö van Az épíe környeze érékei A Forser ula Nemzei Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási özpon adaszolgálaása alapján a erüleen műemléki védelem ala álló épüle épímény nem alálhaó. A ervezési erülee a régészei adaszolgálaás alapján régészei erüle sem érini.

45 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1.9. ÖZLEEDÉS VIZSGÁLATA A ervezési erüle Budapes XVIII. kerüleének Almásker elepülésrészében alálhaó, haároló ucái: Alacskai ú - Ganz Ábrahám uca erékköő ú - Termény uca erékvágás ú Szánás uca. A ervezési erüleen és közvelen környezeében lakóerüleek és mezőgazdasági erüleek helyezkednek el. Úhálózaának jelenős része külerülei jelleggel kialakío, burkolalan kiszolgáló ú. A ervezési erülee úszakaszainak közúkezelője a Budapes, XVIII. kerüle Pesszenlőrinc- Pesszenimre Önkormányzaa Hálózaok és hálózai kapcsolaok Nagyérségi kapcsolaok A ervezési erüle Délpes egy sűrűn lako, a szomszédos elepülésekkel eljes mérékben összeépül városrészében helyezkedik el, közvelen közúi megközelíheőségé a XVIII. kerüle főúvonal-hálózaa bizosíja. A kerüle gyorsforgalmi kapcsolaai adó M0 auóú a ervezési erüleől kb. km ávolságban, az M auópálya 2, km ávolságban alálhaó. A fonos érségi kapcsolaoka adó Üllői ú (I. rendű főú), valamin a Nagykőrösi ú (II. rendű főú) 1 km ávolságon belül elérheő. Ezek az úszakaszok nemcsak a érség szomszédos elepüléseihez bizosíanak közvelen közúi kapcsolao, de kelei országrész nagyobb városainak irányába is (Szolnok, ecskemé, Szeged, sb.). A gyorsforgalmi uak ovábbi közvelen országos és nemzeközi úhálózai kapcsolao jelenenek. Pesszenlőrinc-Pesszenimre vasúi kapcsolaá ké vasúi fővonal a 100. és a 12. sz. vonal bizosíja. A 100. sz. (Budapes Szolnok Debrecen - Nyíregyháza) vasúvonal Budapes erüleén a Ferihegyi gyorsforgalmi úal párhuzamosan halad, a ervezési erüleől kb. km ávolságban. Ebből a vonalból ágazik ki őbánya-ispes vasúállomásnál a 12. sz. (Budapes Lajosmizse - ecskemé) vasúvonal, amely a vizsgál erüle legközelebbi vasúi kapcsolaá jeleni a ispes, Pesszenimre-felső és Pesszenimre megállóhelyekkel. (A 100. sz. vonalból Szemereelepnél kiágazó vágányon, amely a Vág ucával és a őrös ucával párhuzamosan halad, személyszállíás nem örénik.) isérségi kapcsolaok A ervezési erüle kisérségi (és kerüle-közi) kapcsolaai a fővárosi főúhálóza fen felsorol elemein kereszül elérheő újai és a helyi gyűjőuak bizosíják (Méa uca, Margó Tivadar uca, Cziffra örgy uca, Péerhalmi ú), amelyek igénybe véelével a város minden erüleéről és a szomszédos elepülésekről is jól megközelíheő a ervezési erüle. özösségi közlekedési kapcsolaok: Fonos kerüle-közi kapcsolaoka bizosíanak a XVIII. kerüleben haladó villamos és buszjáraok, amelyek a Haár úi merómegállóhoz, illeve a ÖI végállomáshoz közlekednek. Nagy uasforgalmú villamosvonal az Üllői ú menén haladó 0-es villamos (Haár ú Béke ér) és az arra ráhordó, (valamin a ÖI-hez közlekedő), 9, 182, 19, 198, 2, 900, 980 jelű auóbuszjáraok.

46 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra özúi közlekedés Úhálóza A ervezési erülee délről az Alacskai ú, nyugaról a Ganz Ábrahám uca, északról a erékköő ú és a erékgyáró ú, keleről a Termény uca és a Szánás uca haárolja. A erüleen belül még néhány rövid, az ingalanok közúi kapcsolaá bizosíó földú alálhaó, amelyek álalában magánuak. Alacskai ú Úkaegória:.VI.A. (külerülei kiszolgáló ú) A erüle fő feláró úja közvelen kapcsolao bizosí a XVIII. kerüle gyűjőú-hálózaa és a vele összeépül ál elepülésközponja közö. A 2x1 forgalmi sávval, m széles (helyenkén leromlo) aszfalburkolaal elláo úszakasz külerülei jellegű. é oldalán zöldsáv alálhaó, kiépíe járda nincs. A burkola vízeleníése nem megoldo, bár szakaszonkén fellelheők a nyíl árok maradványai. Az úpályá egyes szakaszain süllyesze szegély haárolja. A Ganz Ábrahám ucai kereszeződése közelében a közelmúlban épül Idősek Ohonához kapcsolódva az úpálya egy rövid szakaszá felújíoák, mellee 11 merőleges parkolóállás alakíoak ki. Az Alacskai ú szabályozási szélessége válozó, a Ganz Ábrahám uca és a Termény uca közö 0 m széles a közerülei szélesség (egy rövid szakasz kivéelével, ahol csak 11 m szélesség ado), ovábbi szakaszain 7 és 1 m közö válozik. Ganz Ábrahám uca Úkaegória: B.VI.d.D. (belerülei kiszolgáló ú) A 2x1 forgalmi sávval,, m széles aszfalburkolaal, széles kéoldali zöldsávval és járdákkal kiépíe lakóuca, amelyben a burkola vízeleníése régebben nyíl árkokkal vol megoldva, amelyekből jelenleg csak nyomok láhaók. Az úburkola menén, süllyesze szegély alálhaó. Az uca szabályozási szélessége: 18 m. erékköő ú Úkaegória: B.VI.d.D. és.vi.a. (bel-, illeve külerülei kiszolgáló ú) A keskeny aszfalburkolaal kiépíe kiszolgáló ú szabályozási szélessége: 1 m. A Ganz Ábrahám uca és a Csőszkunyhó uca közöi szakasza belerülei jelleggel kiépíe, innen a Termény uca irányába inkább külerülei jellegű. Burkol szakasza a Termény ucáig ar, kifelé földúkén halad ovább. Járda csak egyelen ingalan elő alálhaó, a burkola vízeleníése nem bizosío. Termény uca Úkaegória:.VI.A. (külerülei kiszolgáló ú) Egyoldalon beépíe, közvilágíással elláo sabilizál földú, árkokkal kiépíve. Szabályozási szélessége: 7-12 m

47 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra erékvágás ú Úkaegória: B.VI.d.D. (belerülei kiszolgáló ú) Inkább belerülei jelleggel kiépíe, keskeny sabilizál földú, amely melle egyoldali beépíés alálhaó, Egyoldali járda és közvilágíás kiépíe. Szabályozási szélessége: 11, m. Szánás uca Úkaegória: B.VI.d.D. (belerülei kiszolgáló ú) Belerülei jelleggel, m széles sabilizál földúal kiépíe úszakasz, széles zöldsávokkal. Szabályozási szélessége: 1 m. Forgalmi rend A erüleen a jelzőáblás forgalomirányíás a jellemző. Az Alacskai ú Termény uca erékvágás ú csomóponja nagyméreű, rendezelen kereszeződés, amelye kiépíése eseén geomeriailag is szükséges módosíani, mer jelenlegi állapoában rosszul érelmezheő. A ervezési erüle ánézei kiekinő úhálózai érképe a V-1., közvelen úhálózaá a V-2., a haároló uak jellemző kereszszelvényei a V-. sz. ervlapok szemléleik özösségi közlekedés (közúi és kööpályás kapcsolaok) A ervezési erüleen, illeve annak közelében egyálalán nem közlekedik buszjára, így megközelíheősége a közösségi közlekedés járaaival nem megfelelő. A legközelebbi buszjáraok a Nemes uca irályhágó uca nyomvonalon közlekedő (a Ferihegy vasúállomás, a őbánya-ispes Merómegálló, a Pesszenimre vasúállomás és a Gubacsi ú irányába közvelen kapcsolao bizosíó) buszjáraok, amelyek legközelebbi megállója a Nemes ucán alálhaó Alacskai ú, illeve Tölgy uca megállóhely. Ezek megállók a ervezési erüle legközelebbi ponjáól is legalább 00 m ávolságban alálhaók. A ervezési erülehez legközelebb haladó közösségi közlekedési járaok: Auóbusz-vonalak 1: Ferihegy vasúállomás Gubacsi ú / Haár ú 182: Alacskai úi lakóelep őbánya-ispes Merómegálló 2: Ganz elep, Mednyánszky uca Pesszenimre vasúállomás 282E: Alacskai úi lakóelep őbánya-ispes Merómegálló 90: Rákospaloa, Székely Elek ú - Pesszenimre vasúállomás 90A: Rákospaloa, ossuh uca - Pesszenimre vasúállomás erékpáros és gyalogos közlekedés A ervezési erüleen kerékpáros közlekedésre alkalmas kiépíe felüleek nem alálhaók. A gyalogosok számára kiépíe járdaburkola (a Ganz Ábrahám ucán kívül) csak egyes szakaszokon áll rendelkezésre, de alapveően nem jellemző a erülere. Az úszakaszok öbbsége inkább külerülei jelleggel kiépíe, elekinve az egyes szakaszokon megjelenő közvilágíásól. 7

48 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Parkolás A ervezési erüleen a lakóucákban leheőség van a közerülei parkolásra (párhuzamos parkolás). A lakóerüle parkolási igényei elken belül kezelheők. Az Alacskai ú és a Ganz Ábrahám uca kereszeződésénél megvalósío új inézményhez 11 merőleges parkolóállás épíeek ki (ezek közül keő a mozgás korláozoak számára fennaro). A érkőburkolaal elláo parkolóállások közvelenül az Alacskai úról közelíheők meg. 8

49 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra ÖZMŰVESÍTÉS VIZSGÁLATA A kövekezőkben szakágankén ismerejük a közművek - a vízelláás a csaornázás, a gázelláás, a villamosenergia-elláás, a ávközlés hálózaai álalánosságban a kerülere jellemző adaokkal, majd ucánkén bemuajuk a jelenlegi kiépíesége. (A ervezés alapjá a Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányzaa álal 201 márciusában megküldö földhivaali alapérkép jelenee.) Ivóvíz-elláás Az ivóvízhálóza kiépíesége eljes, elláási gondok nincsenek. A kerüleben öbb, 00 mm-nél nagyobb ámérőjű Senab, azbesz cemen és önövas anyagú vezeék alálhaó, amelyekről kisebb -a kervárosi részeken DN mm, illeve a lakóelepi erüleen DN mm ac vezeékek - bizosíják a fogyaszók elláásá Szennyvíz-elvezeés A kerüle nagy részének szennyvizé a Dél-pesi Szennyvíziszíó Telep fogadja, ahonnan iszíás uán a víz a Ráckevei-Soroksári Duna-ágba kerül bevezeésre. Bélaelep szennyvizé a Budapesi özponi Szennyvíziszíó Telepre vezeik ben, millió m szennyvíz érkeze a Dél-pesi Szennyvíziszíó Telepre a XVIII. kerüleből. A kerüleben dönően elválaszo rendszerű szennyvízelvezeő rendszer üzemel. A szennyvízcsaornával elláo ingalanok méréke kb. 80%, azonban a Budapes omplex Inegrál Szennyvízelvezeési és Szennyvíziszíási Program (BISZ) kereében közel 90 km új csaorna épül a ös időszakban, amellyel a kerüle csaornázosága a beépíe erüleeken 98%-os lesz. 201 februárjában még ingalan nincs ráköve a csaornahálózara különböző indokok mia. A ervezési erüleünkön nem valósul meg a program. A Fővárosi Településiszasági és örnyezevédelmi f. 8 leüríő helyen végzi a nem közművel összegyűjö házarási szennyvíz leereszésé. A kerüleben a domborzai adoságok mia öbb szennyvízáemelő is alálhaó, és a BISZ projek kereében ovábbiak léesíése válik szükségessé Csapadékvíz elvezeés A kerüle csapadékvíz elvezeő hálózaa nem eljes körűen kiépíe. A mélyfekvésű erüleek csapadékvíz-elvezeése különös gondo okoz. Az Önkormányza öbb üemben - összesen 11,2 ha- érinve - 20 db, mélyfekvésű és alajvízre érzékeny erüle csapadékvíz elvezeésé ervezi megvalósíani Villamosenergia-elláás és közvilágíás A vizsgál erüleen a jelenlegi beépíésnek megfelelő villamosenergia-elláó hálóza üzemel. Az elláás 100%-osnak ekinheő. 9

50 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A kerüle északi részének energiaelláásá a 120/10 kv-os Pesszenlőrinc alállomás, míg déli részének elláásá a Soroksári 120/20 kv-os alállomás bizosíja. Ennek megfelelően a kerüleben a középfeszülségű hálóza feszülségszinje kéféle. A kerüleben a légvezeékkén léesül nagyfeszülségű hálóza beépíés korláozó ényezőkén van jelen. Az alállomásokból kiinduló középfeszülségű hálózaok áplálják meg a ranszformáoroka, amelyekből a közcélú öf/1 kv-os elláó hálózaok kiindulnak. A kerüle energiaelláásá bizosíó alállomások évi álagos kierhelsége, valamin a kiépül hálózaok alapján a kerüle villamosenergia-hálózaa jelenős aralékkapaciásokkal bír, a erülei lefedeség a jelenlegi igényeknek megfelelő. A kisfeszülségű hálóza a kerüleben jellemzően légvezeékes kialakíású Gázelláás A kerüleben üzemel a ispesi Erőmű, amelynek gázelláásáról a FŐGÁZ nagynyomású gázvezeéke nyomásszabályozókon kereszül gondoskodik. A nyomásszabályozókból kiinduló növel kisnyomású gázvezeékek bizosíják a fogyaszók elláásá. A kerüleben 17 db nyomásszabályzó állomás üzemel, Nm/ó névleges összeljesíménnyel Távközlés A érség a Magyar Telekom Nyr. elláási erüleéhez arozik. A kerülei felhasználóka számos kihelyeze fokoza szolgálja ki küléri eloszós rendszerű, rézkábellel kiépíe hálózaon kereszül. A közponról csalakozó kihelyeze fokozaok a kerüle nagy kierjedéséből adódó ávolságok mia kerülek elepíésre, a koncenrál nagyobb igények megfelelő minőségű bizosíása céljából. A kiépül hálóza jellemzően földalai kivielű, alépíményben, helyenkén közvelenül földbe fekee kábeles rendszerű, és valamennyi ingalan önálló csalakozással rendelkezik. A hagyományos rézkábellel kiépül hálóza melle számos opikai kábeles fejleszés és kiépíés is örén. A Telekom a kerüleben TV (kábelv) hálózao is üzemele. Mind a vezeékes, mind a vezeék nélküli elekronikus hírközlési szolgálaások ekineében a szolgálaók hálózaaik fejleszésé új igények megfejelésével és új szolgálaások nyújásának céljából sajá beruházásban végzik A meglévő állapo ismereése ucánkén Alacskai ú A gázvezeék és a DN10 mm vízvezeék a eljes vizsgál szakaszon kiépül, föld felei űzcsapokkal. A közvilágíás és a ávközlés légkábele egymás melle fu beon oszlopsoron. A középfeszülségű szabadvezeék beon és acél oszlopokon húzódik az ucában, a vizsgál erüle majdnem eljes hosszában. 0

51 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A DN00 mm ámérőjű szennyvízcsaorna nem épül ki a eljes szakaszon, a 2. számnál lévő házi beköés az uolsó akna. A csapadékvíz-elvezeés nem megoldo. Ganz Ábrahám uca A közvilágíás és az elekromos szabadvezeék az uca baloldalán, közös oszlopon halad. Az uca másik oldalán a ávközlési légvezeék fu, beongyámos faoszlopokon. Az ucában víz és gázvezeék is alálhaó, egymásól 1 méeres ávolságban. A DN100 mm ámérőjű vízvezeékre felszín felei űzcsapoka elepíeek. A szennyvízcsaorna az ú baloldali sávjában halad. erékköő uca A ávközlési légvezeék beongyámos faoszlopokon, az uca baloldalán húzódik. A közvilágíás és az elekromos légvezeék a úlsó oldalon közös beon oszlopokon halad. Az ucában DN100 mm ámérőjű vízvezeék alálhaó. Termény uca Az uca jelenleg burkolalan, sabilizál földú, egyoldali oszlopsorral, amelyeken ávközlési, elekromos és közvilágíási kábel halad. Az ucában más közmű nem épül ki. erékvágás uca Az uca jelenleg burkolalan, sabilizál földú. A ávközlési légkábel egyoldali beongyámos faoszlopon halad. Az elekromos és közvilágíási légkábel a beépíe elkekől kezdődően beon oszlopon húzódik. A DN100 mm ámérőjű vízvezeék Az ucában szennyvízcsaorna nem épül ki. A csapadékvíz-elvezeés nem megoldo. Szánás uca Az ucában kiépül a víz- és a gázvezeék is. Az uca mindké oldalán oszlopsor fu, ezeken közvilágíási és ávközlési, valamin elekromos légvezeék alálhaó. Az ucában szennyvízcsaorna nem épül ki. A csapadékvíz-elvezeés nem megoldo. 1

52 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra ÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) Talajállapo érékelése A alaj helyhez köö elem, így a alaj ér szennyeződések hosszú ávon felhalmozódhanak, haásuk arós lehe. A alaj és a felszín alai vizeke ér szennyezések a környezere és az emberekre közvelen veszély jelenenek. A erüle földani alapja a pleiszocén kor elejéől képződő dunai hordalékkúp, amely eraszoka alakío ki, a vizsgál erüle a folyóvízi üledék III. eraszán és a pleiszocén korban szél és víz álal ide halmozo homokos üledéken helyezkedik el (fluvioeloikus homok). A MEPAR (Mezőgazdasági Parcellaazonosíó Adabázis) érképén láhaó, hogy erózió nem veszélyezei a erülee, ugyanakkor a niráérzékeny erüleek közé arozik, valamin a vizsgálai erüle középső részén nem érzékeny, állandó gyepek alálhaók. MEPAR (Mezőgazdasági Parcellaazonosíó Adabázis) érképkivága (Forrás: hps://www.mepar.hu/mepar/) 1992 óa működik a Talajvédelmi Információs és Monioring Rendszer (TIM), amelynek célja a alajkészleek jellemzése és a alajállapo időbeni válozásainak nyomon köveése. Budapes jellemzően beépíe, urbánus erüle, mérőpon alálhaó erüleén. A budapesi alajok nagymérékben áalakulak, köszönheően a sűrű beépíésnek, a meserséges felöléseknek és a burkol felüleek egyre növekvő arányának. Mindezen evékenységek végső soron alajpuszuláshoz vezeek a város egész erüleén, így a vizsgál erüleen is. A Termény ucában, a 107/11 helyrajzi számú erüleen alálhaó jármű elephely szerepel az OIR FAVI adabázisában, nem veszélyes hulladék elszállíásával foglalkozik. 2

53 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Vízminőségvédelem Felszíni és a felszín alai vizek Felszíni vizek nem érinik a vizsgál erülee és annak közvelen környezeé. A felszín alai vízípusok közé arozik a réegvíz, a alajvíz, a pari szűrésű víz és a hasadékvíz. A felszín alai vizek mennyiségi és minőségi állapoáról és válozásáról a monioring rendszereken kereszül juhaunk információhoz. Ez a monioring evékenysége állami szervezeek köveik nyomon. Az emberi evékenységek és erülehasználaokon negaív irányban befolyásolhaják a felszín alai vizek minőségé. Felszín alai víz szemponjából fokozoan érzékeny és érzékeny, valamin kiemelen érzékeny felszín alai vízminőség védelmi erüleek a főváros kerüleeire lebonva, a 27/200. vvm rendele szerin (Forrás: TSZT 201 BÁÉ 201) A felszín alai vizek szennyeződésekre való érzékenységének szemponjából a vonakozó kormányrendele szerin három kaegóriá különbözeünk meg, amelyek az uánpólódási viszonyok, a földani közeg vízvezeő képessége és a kapcsolódó, védelem ala álló erüleek alapján a kövekezők: fokozoan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny. A kerüle az érzékeny kaegóriába arozik a módosío 27/200. (XII. 2.) vvm rendele érelmében, a vizsgál erüleen a alajvíz szinje 8 m-nél mélyebben alálhaó. Magyarország alajvíz érképe - kivága (Forrás: hp://map.mfgi.hu/vz_128/)

54 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Az OIR FAVI adabázis alapján megállapíhaó, mely evékenységek érinik a felszín alai vizeke. Ezek közül a leggyakoribb az üzemanyagölő állomások érszín alai üzemanyag árolása, álalában duplafalú üzemanyagarályokban. ÜGYFÉL TELEPHELY TELEPHELY MEGNEVEZÉS OMV Hungária Ásványolaj f. ALACSAI ÚTI TÖLTŐÁLOMÁS Alacskai ú 1. üzemanyagároló Levegőminőségvédelem A levegő védelméről a 0/2010. (XII. 2.) orm. rendele rendelkezik. A légszennyezeségi agglomerációk és zónák kijelölésé a /2002. (X. 7.) vvm rendele aralmazza, melynek érelmében a szabályozási erüle az 1. Budapes és környéke légszennyezési agglomerációba arozik. A levegőerhelségi szin haárérékeiről és a helyhez köö légszennyező ponforrások kibocsáási haárérékeire a /2011. (I. 1.) VM rendele vonakozik. A XVIII. kerüle, így a vizsgál erüle eseében is a közlekedési eredeű légszennyezés befolyásolja leginkább a levegő minőségé. A kerüleben alálhaó az Országos Légszennyezeségi Mérőhálóza egyik auomaa mérőállomása a Gilice éren. Ezen mérőállomás adaai alapján a közlekedésből származó légszennyező anyagok (szállópor PM10 és kisméreű szálló por PM2,, nirogén-dioxid és nirogén oxidok, ózon) fokozo erhelése jellemzi a kerüle levegőjé. A közlekedés vonalas léesíményeinek környezeében jelenős levegőminőség romlás apaszalhaó még a kiegyenlíő haású zöldfelüleek ellenére is. Összességében azonban folyamaosan javuló endencia muakozik a gépjárművek kibocsáási érékeinek ekineében, hiszen egyre öbb korszerű szűrőberendezés alkalmaznak, illeve évről évre növekszik a hybrid hajású és elekromos auók száma is. A kerüleben - Budapeshez viszonyío külső elhelyezkedéséből adódóan - az ámenő forgalom nagysága igen magas. A vizsgál erüle kialakulalanságából adódóan jelenleg még nem kiemelkedően jelenős a közúi levegőszennyezés méréke. A jövőben várhaó az Alacskai ú, már napjainkban is élénk forgalmának ovábbi erősödése, ami valószínűsíi a levegő szennyezeségének növekedésé is. Jelenleg az Alacskai ú e külső szakasza keskeny, rossz minőségű úszakasz, s a erüle fejlődésével együ jár az uak megfelelő szinű kiépíése is, ami magával vonzza a forgalom növekedésé. Ezér kifejezeen fonos e erüleen a kondicionáló haású zöld növényze megőrzése és gyarapíása, legfőképpen védősávkén az Alacskai ú menén.

55 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A Gilice éri mérőállomás adaaiból kiderül, hogy kén-dioxid ekineében alacsony érékek apaszalhaók a kerüleben, hiszen a kén-dioxid jellemzően ipari evékenységek folyamán kelekezik, ilyen jellegű evékenység azonban nem folyik a kerüleben.

56 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra (Forrás: 201. évi összesíő érékelés hazánk levegőminőségéről az auomaa mérőhálóza adaai alapján - hp://levegominoseg.hu/media/defaul/erekeles/docs/201_auomaa_erekeles_v2.pdf) (Forrás: 201. évi összesíő érékelés hazánk levegőminőségéről az auomaa mérőhálóza adaai alapján - hp://levegominoseg.hu/media/defaul/erekeles/docs/201_auomaa_erekeles_v2.pdf) A közúi közlekedésből származik a nirogén-oxidok jelenős része, az OLM a mér adaok alapján jónak minősíee a nirogén-oxid szennyezesége. Összességében is folyamaos csökkenés apaszalhaó, köszönheően a fejlődő echnikának és a szigorodó szabályozásnak.

57 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A szén-monoxid szennyezés ekineében az OLM kíváló kaegóriába sorola a Gilice éri mérőállomás álal mér adaoka. 7

58 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Az ózon és a szálló por (PM10) jó, míg a kisméreű szálló por (PM2,) megfelelő minősíés kapo az OML szerin. A alaj közeli ózon éréke más Budapesi mérőállomások érékeihez képes is magasnak mondhaó, jellemző a napi haárérék úllépés, ez a 201-es éveben 7-szer fordul elő. A alaj közeli ózon másodlagos szennyező forrás, hiszen ké fonos ényező szükséges a lérejöéhez: egy elsődleges szennyező forrás (közlekedés, üzelés), és napsüés. (Forrás: 201. évi összesíő érékelés hazánk levegőminőségéről az auomaa mérőhálóza adaai alapján - hp://levegominoseg.hu/media/defaul/erekeles/docs/201_auomaa_erekeles_v2.pdf) A szálló por ezzel szemben elsődleges szennyező forrás, hiszen közvelenül a közlekedésből származó szennyező anyag. A 201-es évben a Gilice éri mérőállomás adaai 7-szer érék el a ájékozaási küszöbö (>7 μg/m ) és egyszer álépék a riaszási küszöbö (>100 μg/m ). Összességében azonban hosszúávon minden légszennyező anyag ekineében csökkenés apaszalhaó a korábbi években mér adaokhoz képes. 8

59 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra (Forrás: 201. évi összesíő érékelés hazánk levegőminőségéről az auomaa mérőhálóza adaai alapján - hp://levegominoseg.hu/media/defaul/erekeles/docs/201_auomaa_erekeles_v2.pdf) Zaj- és rezgéserhelés A vizsgál erüle eseében a zajerhelés nem okoz jelenős problémá. Budapes zajérképének kivágaai alapján elmondhaó, hogy a közúi közlekedésből származó zajerhelés érini ugyan a vizsgál erülee, de nem olyan mérékben, amely konflikus okozna. özúi zajerhelés nappal özúi zajerhelés éjjel 9

60 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra özúi zajkonflikus nappal özúi zajkonflikus éjjel Vasúvonal nem halad a erüle közelében, vasúi közlekedésből származó zajerheléssel nem kell számolni. A kerüle üzemi zajerhelés okozó elephelyeiől ávol alálhaó a vizsgál erüle, így üzemi zajerhelés nem éri a ervezési erülee. Budapes zajérképén a Lisz Ferenc repülőér zajerhelése nem láhaó, azonban a Budapes airpor honlapján a zajérképek folyamaosan frissülnek. Repülésből származó zaj erheli a vizsgál erülee, de a méréke nem okoz zajkonflikus. Repülési zajerhelés nappal Repülési zajerhelés éjjel (Forrás: hp://www.bud.hu/budapes_airpor/fennarhaosag/kornyezevedelem/zajerkep) A erülee érő jelenlegi zajszin melle nincs szükség zajvédelmi sraégiára és zajcsökkenő beavakozásokra, ugyanakkor a erüle folyamaos fejlődése mia fel kell készülni a közúi közlekedésből származó zajszin növekedésére és ennek megfelelően megelőző inézkedések alkalmazására lehe szükség. A környezei zaj okozó evékenységek és léesímények működése során a zaj-és rezgéserhelésre a 28/2007. (X.29) ormány rendele vonakozik. A 91/201. (XII. 2.) FM rendeleben foglalak haályosak a zajkibocsáási haárérékek megállapíására, a zaj- és rezgéskibocsáás ellenőrzésének módjáról szóló 0

61 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 9/2007. (XII. 18.) vvm rendele, valamin a környezei zaj- és rezgéserhelési haárérékek megállapíásáról szóló 27/2008. (XII..) vvm-eüm együes rendele módosíására. A kerüle önálló rendeleel szabályozza a magánszemélyek házarási igényei kielégíő, illeve közerülei rendezvények kereén belüli evékenységek okoza zaj- és rezgéserheléssel járó evékenységeke (9/ (XI. 2.) Budapes XVIII. kerüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányzai rendele A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról) Hulladékgazdálkodás A fővárosban a hulladékgyűjés és hulladékkezelés alapveően a Fővárosi Önkormányza feladaa. Az FF Zr. bizosíja a hulladékkezelési közszolgálaás elláásá, vagyis a elepülési szilárd hulladék rendszeres gyűjésé, elszállíásá, valamin kezelésé. A kelekező hulladék erede szerin megoszlik kommunális hulladékra, ermelési hulladékra, csomagolási hulladékra, szerves (keri) hulladékra, valamin iner (bonási-épíési) hulladékra. Másik csoporosíás a veszélyes és nem veszélyes hulladékok megkülönbözeése. A hazai hulladékgazdálkodás a hulladékról szóló örvényen alapul, ovábbá a környezevédelemér felelős miniszer haáskörében a hulladékgazdálkodásér, a nemzei fejleszési miniszer a hulladékgazdálkodási közszolgálaó közszolgálaási evékenységéér és a díjmegállapíásér felel. Budapesen a hulladékgazdálkodási közszolgálaás a Fővárosi Önkormányza bizosíja, a közszolgálaóval, azaz FF-vel köö hulladékgazdálkodási közszolgálaási szerződés úján. A Fővárosi Önkormányza az FF Zr-vel 201-re Budapes egész erüleén kiépíee a házhoz menő szelekív hulladékgyűjő rendszer a papír, fém és műanyaghulladékokra. A fejleszés álal öbb helyen visszavonhaóvá válak a problémásan üzemelő szelekív hulladékgyűjő szigeek, csökkenve ezzel a közerüleek szennyezeségé, gazdaságosabbá éve az üzemeleés. Budapesen napjainkban közel 00 szelekív hulladékgyűjő szige üzemel, melyek közül 1 alálhaó a XVIII. kerüleben, melyek közül a vizsgál erüle közelében keő helyezkedik el, egy a apocs uca isfaludi uca sarkán, egy pedig az Alacskai lakóelepen, a Nyárfa soron. Ezeken a szigeeken öféle újrahasznosíhaó csomagolási hulladék bedobására van leheőség (papír, műanyag, fém, színes üveg, fehér üveg) 1

62 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A hulladékudvarokban ávéelre kerülő anyagok (Forrás: hp://www.fkf.hu/poral/page/poral/fkfzr/hulladekkez/szelekiv_gyujes/hulladekudvar) Jelenleg Budapesen 1 hulladékgyűjő udvar működik, ezek közül egy a XVIII. kerüleben alálhaó. I díjmenesen le lehe adni a szelekíven gyűjö hulladéko, leadhaók ovábbá a veszélyes hulladékok és a veszélyes összeevőke aralmazó hulladékok (elhasználódo házarási gépek, elekronikai hulladékok, fénycsövek és világíó esek, szárazelem, használ süőzsiradék és göngyölege, fárad olaj és göngyölege, használ akkumuláor). Mindezek melle a XVIII. kerülei gyűjőudvarban elhelyezheő a keri zöldhulladék és az épíési örmelék is. A kerüle vonakozásában fonos megemlíeni a Cséry-elepe, amely 1890 és 191 közö működö Pesszenlőrinc és Pesszenimre haárában. A erüleen nagy mennyiségű hulladék halmozódo fel, amelynek kezelése a vállalkozás anyagi helyzee mia nehézségekbe üközö. A vállalkozás felszámolása uán a főváros folyaa a erüleen a hulladékgyűjés. A lerako hulladék szennyező haása a mai napig is kimuahaó, ezér a lerakó kármenesíése kiemel felada. A Cséry-elepen a ényfelárás megörén, a erveze beavakozás célja a korábbi gazdasági evékenységből visszamarad problémák megoldása, a erüle kármenesíése, helyreállíása és a későbbi használa előkészíése. A kármenesíés nem érini a ervezési erülee. A XVIII. kerüle rendeleben haározza meg (Budapes XVIII. kerüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányzaa épviselő-esüleének 28/2012. (VI. 07.) önkormányzai rendelee a helyi környeze védelméről, a közerüleek, ingalanok, elepülés iszaságáról és a fák védelméről) a köziszasággal kapcsolaos szabályoka, a fák védelmének szabályai. Az önkormányza rendelkezik örnyezevédelmi Alappal és Faüleési Alappal is Fennálló környezevédelmi konflikusok, problémák A vizsgál erüleen a közlekedésből adódó légszennyezés és zajerhelés érzékelheő, ám egyik probléma sem okoz jelenleg nagymérékű konflikus. A jó állapo megőrzése a cél, ehhez megelőző inézkedések szükségesek, hiszen a jelenlegi jó állapo összefüggésben áll a erüle kialakulalanságával. Az irányío fejlődés menén célszerű a jó környezei állapo megőrzésére vonakozó inézkedések, köelezések 2

63 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra megállapíása (pl.: ú meni zöldsávok fásíása, azok rendben arása), így hosszú ávon megőrizheő a jelenlegi állapo.

64 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra ATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY ORLÁTOZÓ TÉNYEZŐ) Épíésföldani korláok A kerülee alábányászo, illeve jelenősebb alápincéze erüleek nem érinik, kedvezőlen morfológiai adoságú, csúszásveszélyes erüle nem alálhaó. Budapes Mérnökgeológiai érképén láhaó, hogy a vizsgál erüleen alálhaó kavicsos homok, alkalmas - szin felei beépíésére is. Budapes Épíési alkalmassági Térképe (Forrás: hp://map.mfgi.hu/mernokgeologia/) Tevékenységből adódó korláozások Az Országos aaszrófa-védelmi Főigazgaóság adaai alapján a kerüleben négy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik. Ebből három alsó (Agroforrás f., Budapesi Erőmű Zr. ispesi Erőmű, Repülőéri Üzemanyag iszolgáló f.), egy pedig küszöbérék alai (Budapes Airpor Budapes Lisz Ferenc Nemzeközi Repülőér Üzemeleő Zr.). A ervezési erülee evékenységből adódó korláozás nem érini.

65 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1.1. VÁROSI LÍMA A XVIII. kerüle a főváros mezoklimaikus körzerendszerében a kerüleközpon érségében meserséges alapú, vegyes beépíésű ámenei, illeve a külső, kervárosias kerülerészeken városi haás álal kissé módosío síksági, érségileg enyhén szennyeze klímaípusba arozik. A kerüleben, elhelyezkedéséből fakadóan, nem érvényesül a belvárosi erüleekre jellemző hőszige-haás, így a magas zöldfelülei arányú lakóerüleeknek és a jelenősebb zöldfelüleekkel rendelkező külső erüleeknek köszönheően az álaghőmérsékle avasszal - C-kal, míg nyáron - C-kal alacsonyabb, min a belső erüleeken. A felszínhőmérsékle és a városkörnyéki álaghőmérsékle különbsége (Celsius) Budapes felszínhőmérséklei anomáliájának álagos júniusi szerkezee déluáni időszakban 201- ban (műholdfelvéelek alapján) (Forrás TF-ITS Megalapozó vizsgála)

66 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 2. TERVI ALÁTÁMASZTÓ MUNARÉSZE ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

67 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 2.1. A TERÜLETRENDEZÉS TERVEZÉSI GYAORLATÁNA MEGVÁLTOZÁSA, A ÉSZ ÉSZÍTÉSÉNE MÓDSZERTANA Az országos jogszabályi környeze megválozása A ormány 2012-ben megalkoa a 1/2012. (XI.8.) ormányrendelee A elepülésfejleszési koncepcióról, az inegrál elepülésfejleszési sraégiáról és a elepülésrendezési eszközökről, valamin egyes elepülésrendezési sajáos joginézményekről (ovábbiakban: Trk.). A ormányrendele megalkoásával a elepüléservezésre vonakozó előírások helye és aralma megválozo: orábban az évi LXXVIII. örvény az épíe környeze alakíásáról és védelméről (ovábbiakban Év.) haároza meg mind a elepülésfejleszési dokumenumok, mind a elepülésrendezési eszközök (elepülésszerkezei erv, helyi épíési szabályza és szabályozási erv) egyezeésének és elfogadásának eljárási szabályai. E szabályok ákerülek a ormányrendelebe (VI. fejeze). orábban a 2/1997. (XII. 20.) orm. rendele az országos elepülésrendezési és épíési köveelményekről (OTÉ) aralmaza a elepülésrendezési eszközök jelmagyarázaá, amely a ormányrendele. mellékleébe kerül. Az OTÉ 1. számú melléklee, a fogalom-meghaározások öbb ponban is módosulak (bővebben lásd később.) A Trk. jelen dokumenáció készíésének időponjában haályos ámenei rendelkezései alapján a december 1-én haályban lévő, valamin a 201. december 1-ig elfogado elepülésrendezési eszközök melyek az OTÉ auguszus -án haályos (ovábbiakban: régi OTÉ) elepülésrendezési köveelményeinek és jelmagyarázaának figyelembevéelével készülek december 1-ig alkalmazhaók. Azonban a december 1-én haályban lévő elepülésrendezési eszközök a régi OTÉ szerin csak 201. december 1-ig módosíhaóak a Trk. VI. fejezeének eljárási szabályai szerin január 1-ől a régi OTÉ szerin készül ervek módosíása már csak a Trk. aralmi előírásainak és a. mellékle szerini jelmagyarázaának alkalmazásával örénhe Fővárosi elepülésrendezési eszközök válozása A közelmúlban megválozo országos jogszabályi háér szükségessé ee Budapes új elepülésszerkezei ervének (TSZT) és a Főváros Rendezési Szabályzaának (FRSZ) elkészíésé is a főváros eljes közigazgaási erüleére. Az épíe környeze alakíásáról és védelméről szóló évi LXXVIII. örvény (ovábbiakban Év.) 0. (7) bekezdése szerin A főváros elepülésszerkezei ervé és a főváros rendezési szabályzaá 201. június 0-ig el kell fogadni, másrész bizosíandó az összhang a fővárosi elepülésrendezési erveszközök és a vonakozó erülerendezési ervek közö: szepember 1-jén haályba lépek a Budapesi Agglomeráció Terülerendezési Tervéről szóló 200. évi LXIV. örvény (ovábbiakban BATrT) módosío rendelkezései. Az Országos Terülerendezési Tervről szóló 200. évi XXVI. örvény (ovábbiakban OTrT) vonakozó előírásai és szabályai is alkalmazni kelle. Az új fővárosi ervek ennek 7

68 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra megfelelően a 201. január 1. óa haályban lévő, módosío OTrT-vel összhangban készülek. A TSZT és az FRSZ az Év.-ben rögzíe köveelmények és a főváros 201 áprilisában elfogado új hosszú ávú városfejleszési koncepciójában (Budapes 200) lefekee célok eljesíése érdekében haároz meg egyes jellemzőke és paraméereke, amelyeke a kerülei szabályozás során figyelembe kell venni. Az 0/201. (I.28) Főv. gy. haározaal elfogado új TSZT ennek megfelelően a elepülés szerkezeé, a erülefelhasználás és a műszaki infrasrukúra-hálózaok elrendezésé haározza meg. Az FRSZ a fővárosban a elepülésrendezés és az épíés összehangol rendjének bizosíása érdekében az OTÉ, valamin a TSZT-nek megfelelően a erülefelhasználási egységek beépíési sűrűségé, meghaározo erüleek beépíési magasságá, a fővárosi infrasrukúra erülebizosíásá megállapíó fővárosi önkormányzai rendele, amely elekalakíási és épíésjogi szabályozási elemeke nem aralmaz. A TSZT álal megfogalmazoaka álalános, jellemzően szerkezei ípusú és a erülefelhasználással összefüggő émakörökben a TSZT leírása, az Év. szerin meghaározandó paraméereke az FRSZ közveíi a kerülei szabályozás felé a kerülei szinű előírások kidolgozásához. A három fővárosi rendezési eszköz (TSZT FRSZ ÉSZ) közöi összhang megeremésé az Év. előírásaink figyelembevéelével az FRSZ rendelei szinen bizosíja (/201. (II. 1.) Főv. gy. rendele). A TSZT számos, a kerülei erveszközben rugalmasan kezelheő eleme is aralmaz a Szerkezei erv ervlapjain és leírásában, amelyek részben a erülefelhasználás leírásának figyelembevéele során érvényesülnek, részben maga az FRSZ aralmaz ezekre vonakozó rendelkezéseke, paraméereke Az új kerülei épíési szabályza készíésének meodikája Fővárosi ervi megfelelés Az új TSZT és az FRSZ elfogadásával haályá veszee a Fővárosi Szabályozási ereervről szóló /1998. (X. 1.) Főv. gy. rendele, a Budapes Városrendezési és Épíési ereszabályzaról szóló 7/1998. (X.1.) Főv. gy. rendele, és Budapes Településszerkezei erve, a Budapes Városrendezési és Épíési ereszabályza (BVSZ), valamin a Fővárosi Szabályozási ereerv (FSZT), illeve a kerülei elepülésrendezési eszközök összhangjá a korábbi rendszerben bizosíó 18/1998. (X.1.) Főv. gy. rendele, amelyek a haályos kerülei erveknek mind az egységes PPVSZ-nek, mind pedig a részlees erülei Szabályozási Terveknek (ovábbiakban: SZT) az alapjá képezék. Szükséges vol ovábbá a BVSZ jelenleg is érvényesnek ekinheő rendelkezései áüleni a kerülei szabályzaba. A ervezés alá von erülere vonakozóan az új ÉSZ és a mellékleé képező szabályozási erv a fen hivakozo új fővárosi erveknek (TSZT és FRSZ) és jogszabályoknak megfelelően készül. A Trk. a kerülei elepülésrendezési erv aralmára vonakozó előírásainak figyelembe véele A helyi épíési szabályza fogalmá és aralmi elvárásai a Trk a, a főváros erüleére vonakozó elérő rendelkezéseke a 20. aralmazza. A kerülei épíési szabályza (ovábbiakban: ÉSZ) részlees aralmi köveelményei a Trk.. melléklee aralmazza. 8

69 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A jogszabályszerkeszés szabályainak figyelembe véele A korábbi gyakorlaól elérően a jogszabályszerkeszésről szóló 1/2009. (XII.1.) IRM rendele alapján a rendele szövege nem aralmazha sem áblázaoka, sem pedig ábráka. Az egyes épíési övezeek és övezeek szabályozási haárérékei ehá a részlees övezei előírások helye a rendele mellékleekén kell szerepeleni. Függeléke a rendele nem aralmazha OTÉ előírások és fogalom-meghaározások válozása, azok alkalmazása az új ÉSZ-ben Szinerülei-sűrűség helye beépíési sűrűség A ké fogalom közöi alapveő különbség a közerüleek beszámíásából adódik: Régi OTÉ szerini meghaározás: 91. Szinerüle-sűrűség: a beépíésre szán erüle egyes erülefelhasználási egységein elhelyezheő épüleek összes szinerüleének és a erülefelhasználási egysége erüleének viszonyszáma. Új OTÉ szerini meghaározás: 1. Beépíési sűrűség: a erülefelhasználási egységek erüleén elhelyezheő épüleek valamennyi épíményszinjének összesíe bruó alaperülee és a erülefelhasználási egységeknek a közük lévő, elepülésszerkezee nem meghaározó közerüleek erüleével növel erüleének viszonyszáma. Az FRSZ egyik feladaa a erülefelhasználási egységek beépíési sűrűségének meghaározása. Az FRSZ a beépíési sűrűsége kéféle érékben haározza meg annak érdekében, hogy erülehasznála kiszolgálásához szükséges parkolási infrasrukúra épüleen belüli bizosíásá ámogassa. Ennek megfelelően az FRSZ (.. (2) bekezdés) rögzíi, hogy a beépíési sűrűség éréke a erülefelhasználási egység szerin elhelyezheő funkciókra vonakozó álalános sűrűségi érékből (ovábbiakban: bsá), és a parkolás épüleen belüli ámogaása céljából kizárólag az épüleen belül elhelyezheő parkolók számára a kiszolgáló közlekedési erüleeikkel együ igénybe veheő parkolási sűrűségi érékből (bsp) evődik össze. A kerülei ervnek az FRSZ haárérékeinek úgy kell megfelelnie, hogy az ado erüleen belüli épíési elkekre (övezeekre) juó (beépíe ényleges és épíheő sűrűség) bruó szinerüleeinek összege nem haladhaja meg a erülefelhasználási egységre meghaározo éréke. A kerülei szabályozás a parkolási öbble éréke ovább szigoríhaja, mind nagyságrendben, mind pedig érben. A ÉSZ haálya alá arozó erüleen a parkolásra fordíhaó öbble-szinerülee kizárólag az épüleen belül, erepszin ala lehe igénybe venni A szinerüle meghaározása, a szinerülei muaó ovábbi alkalmazása Régi OTÉ szerini meghaározás: 90. Szinerüle: az épíményszin (vakol, burkol) épüleszerkezeei álal elfoglal erüleel növel alaperülee (bruó épíményszin erüle), amelybe nem kell beszámíani a földszini fedelen erasz alaperüleé. 9

70 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Új OTÉ szerini meghaározás: 110. Szinerüle: az összes épíményszin bruó alaperülee. A ké fogalom közöi alapveő különbség az összes épíményszin bruó alaperüleének érelmezésében rejlik. orábban a BVSZ felhaalmazása alapján az épüle bruó szinerüleébe nem kelle beszámíani az épüle 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú erüleei; az első pinceszinnek minősülő épíményszin erülenek a lakáshoz arozó ároló-helyiségei; a személygépjármű-ároló erüleé az OTÉ, illeőleg a fővárosi vagy helyi parkolási rendeleben megállapío férőhely mérékéig; ovábbá az előbbi méréke meghaladó, épüleben elhelyeze személygépjármű-árolók erüleének felé. A BVSZ megszűnésével, azonban az eddigi gyakorlaal ellenében a szinerüle számíása az OTÉ mindenkori előírásainak figyelembe véelével kell, hogy örénjen, így a korábban figyelmen kívül hagyo/hagyhaó erüleek az új rendszerben az összes szinerüle éréké növelik. erülei szinen az övezei paraméerek meghaározásánál a beépíési sűrűség nem alkalmazhaó, mivel annak számíásánál a közerüleek erüleé is figyelembe kellene venni. A sűrűség igazolására éppen ezér a ÉSZ szinjén ovábbra is megfelelő muaószám a BVSZ álal alkalmazo szinerülei muaó. A BVSZ megszűnésé köveően ehá javasol ovábbra is alkalmazni a beépíési paraméerek közö a jogbizonság, az épíéshaósági munka megkönnyíése érdekében (is). Mivel a szinerülei muaó fogalmá sem az OTÉ, sem pedig a Trk. nem használja, így a ÉSZben kerül újradefiniálásra, figyelembe véve az FRSZ szerini sűrűségi oszás is, melynek megfelelően a szinerülei muaó szinén ké részből: álalános szinerülei muaó (szmá) és parkolási szinerülei muaó éréből (szmp) evődik össze Beépíési magasság, min gyűjőfogalom A korábbi OTÉ szerini épíménymagasság ( H ) fogalmá a beépíési magasság gyűjőfogalom váloa fel: 12a. Beépíési magasság: az épülemagasság, a homlokzamagasság és a párkánymagasság gyűjőfogalma. A korábbi épíménymagasság névválozással (épülemagasság) beinegrálódo a gyűjőfogalom alá, ehá ovábbra is használhaó (a korábbi számíásnak megfelelően), de mellé bevezeésre kerül még a homlokzamagasság és a párkánymagasság fogalma is:. Épülemagasság ( Ém ): az épüle valamennyi, külső és belső, sík vagy kieríe íves homlokzai felülee összegének (F) valamennyi, e felüleek vízszinesen mér hosszának összegével (L) való oszásából (F/L) eredő érék. 2. Homlokzamagasság (Hm): az épüle homlokzaának magasságá a hozzá arozó F/L érék alapján kell megállapíani, melynek számíása során figyelmen kívül kell hagyni a) a kémények, szellőzőkürők, eőszerelvények magasságá, b) a vizsgál homlokzafelüleől 12,00 m-nél ávolabbi (hárább álló) épíményrészeke, c) a vizsgál homlokzafelüle vízszines összhosszának egyharmadá meg nem haladó összhosszúságú és legfeljebb,00 m magasságú ca) eőfelépímény, épíményrész, aika, álló eőablak, cb) a erepbevágás mögöi homlokzarész magasságá, ovábbá 70

71 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra d) a magaseő és oromfalainak,00 m- meg nem haladó magasságú részé. A gömb, félgömb, donga vagy sáoreő alakú épímények ( eőépímények ) homlokzamagasságá, ha az a 12,00 m magasságo nem haladja meg, a veülemagasság felében, ha a 12,00 m magasságo meghaladja, a veülemagasság,00 m-rel csökkene érékében kell meghaározni. 98. Párkánymagasság: az épüle homlokzai síkja és a rendeze erepszin meszésvonala, valamin magaseős épüle eseében az épüle homlokzai síkja és a eősík meszésvonala, laposeős épüle eseében a homlokzai falsík és a legfelső zárófödém felső síkjának meszésvonala közöi függőlegesen mér ávolság. Az OTÉ a beépíésre szán erüleek épíési használaának megengede felső haáréréké a megengede legnagyobb beépíési magassággal haározza meg. Az OTÉ 7. (a) bekezdése az is kimondja, hogy A helyi épíési szabályzaban egységesen kell meghaározni a megengede épíménymagasságo: az épülemagasság, a homlokzamagasság, vagy a párkánymagasság alkalmazásával. Ennek alapján az egyes épíési szabályzaok kizárólag egy magassági fogalma alkalmazhanak. A fen leírakól elérően az FRSZ. (2) bekezdése kimondja, hogy: A ÉSZ-ben a beépíési jellemzőknek legjobban megfelelő, a beépíési magasság gyűjőfogalma alá arozó épülemagasság, homlokzamagasság és párkánymagasság vegyesen is alkalmazhaó az ÉHAT/112/1/201. számú OTÉ-ól való elérési engedély alapján. Ennek megfelelően a módosíással érine erüleen a beépíési jellemzőknek legjobban megfelelő párkánymagasság kerül alkalmazásra. A beépíés magasságának jobb konrollálhaósága érdekében az OTÉ felhaalmazás ad, hogy a helyi épíési szabályza a helyi sajáosságok megőrzése vagy kialakíása érdekében ovábbi előírásoka, különösen az épüle legmagasabb ponjának magasságá, az épíészei karaker jellemzői meghaározó rendelkezés írjon elő. 2. Épüle legmagasabb ponja: az épülenek a erepcsalakozáshoz, lejős erepen a lejőoldali alacsonyabb erepcsalakozáshoz, valamely magas ponhoz, vagy valamely síkhoz viszonyío, helyi épíési szabályza álal megállapío legfelső ponja. Ennek meghaározásánál a eő azon díszíő elemei, amelyek huzamos arózkodásra szolgáló helyisége nem aralmaznak - kupola, sarokorony - valamin a eőfelépímények és az épüle eőzeén elhelyeze anenna, kémény és szellőző, valamin arozékaik figyelmen kívül hagyandók. Az épüle legmagasabb ponja nem kerül alkalmazásra jelen szabályozási ervben Zölderüleek és új különleges beépíésre nem szán erüleek A zölderüleek ekineében az egyik jelenős válozás, hogy az új OTÉ a zölderüleekre meghaározo megengede legnagyobb beépíesége %-ra emele (korábban 2% vol). Meghaározásra kerül ovábbá a zölderüleek legkisebb zöldfelülei aránya, mely közker eseében 0% (BVSZ: 0%), közpark eseében pedig 70% (BVSZ: 7%). 71

72 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Az új OTÉ ovábbá leheősége bizosí olyan új különleges beépíésre nem szán erülefelhasználási kaegóriák definiálására, amelyeken az elhelyezheő épímények rendeleésük mia jelenős haás gyakorolnak a környezeükre vagy a környezeük megengede külső haásaiól is védelme igényelnek (bővebben: OTÉ 0/B..). (A TSZT e felhaalmazás alapján a szabályozással érine erüleen nem hozo lére új erülefelhasználási egysége.) A különleges beépíésre nem szán erüleek fajái közö azonban új elemkén jelenik meg a burkol közér, és a korábban a BVSZ-ben alkalmazo fásío közér, séány. Mindkeő beépíheősége %-ban maximál; a fásío közér eseében a legkisebb zöldfelüle méréke elérően a korábban a BVSZ-ben rögzíe 1%-ól 20%-ban le megállapíva. A TSZT nem használja a feni kaegóriáka, azonban a ÉSZ-ben a beépíésre nem szán közerüleek közö leheőség van az alkalmazásukra. Használauk azér is indokol, mivel a TSZT a 2 hekárnál kisebb zölderüleeke beleérve a korábban fásío közérkén kijelöl erüleeke is özker, közpark (Zkp) erülefelhasználási egységbe sorola. Így a ÉSZ feladaa a Zkp erülefelhasználási egységen belül a differenciál zölderüleek megállapíása. A zölderüleek ilyen faja megkülönbözeésére azér is vol szükség, mivel öbb olyan ese is előfordul, hogy a TSZT egy a kerülei ervben zölderülekén jelöl erülee nem jelöl Zkp övezekén, ehá a biológiai akiviásérék számíásánál nem kerülek zölderülekén beszámíásra. (Ez ermészeesen nem az jeleni, hogy ami korábban zölderülekén vol szabályozva, az innenől kezdve figyelmen kívül lehe hagyni. A TSZT ugyanis kimondja, hogy a ervben nem jelöl zölderüleek helye, geomeriai formája válozha, de összességében erüleük a kerüle közigazgaási erüleé ekinve csak indokol eseben csökkenhe (lásd: TSZT leírás. oldal).) Válozak az OTÉ eőkerek és vízfelüleek beszámíhaóságára vonakozó előírásai (OTÉ. mellékle): a zöldfelülebe az egyéb zöldfelüleek közül a jövőben csak a eőker (kikerül a öbbszines beüleés és a zöldhomlokza uán járó kedvezmény) és a vízfelüle (csak az állandó vízboríoságú, állandó vízi élővilággal rendelkező ermészees és meserségesés vízfelüleek) számíhaók be. A eőkerek beszámíhaóságának az aránya (%) emelle azonban növekede özlekedési erüleek szabályozása A TSZT kijelöle a fővárosi jelenőségű közúi közlekedési erüleeke (Öu), amelyeke az FRSZ jelenőségük szemponjából ovább differenciál: orsforgalmi ú számára szolgáló közúi közlekedési erüle; I. rendű főú számára szolgáló közúi közlekedési erüle II. rendű főú számára szolgáló közúi közlekedési erüle Településszerkezei jelenőségű gyűjőú számára szolgáló közúi közlekedési erüle. A ervezési erüleen nem alálhaó fővárosi jelenőségű közúi közlekedési erüle. A fővárosi szinen övezebe nem sorol egyéb uak, ucák erüleére új különleges beépíésre nem szán erüle övezee hozunk lére (-Öu) TSZT zöldfelülei álagérék figyelembe véele A TSZT a zöldfelülei inenziás növelése érdekében azokra a erülefelhasználási kaegóriákra vonakozóan, ahol az OTÉ Budapes viszonylaában az épíési elekre jelenősen alacsonyabb legkisebb 72

73 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra zöldfelüle éréke haároz meg, a közerüleekkel csökkene erülere vonakozóan legkisebb zöldfelülei álagéréke haároz meg (ez alól kivéel képeznek a lakóelepek, ahol az álagérék a eljes erülei egységre vonakozik). Egy-egy erülefelhasználási egységen belül meghaározásra kerülő épíési övezeek, övezeek OTÉ szerini legkisebb zöldfelülei éréke a kerülei elepülésrendezési erveszközben ermészeesen differenciálan állapíhaó meg. A ervezési erüleen nem alálhaó olyan erülefelhasználási egység, melyre a TSZT legkisebb zöldfelülei álagéréke haároz meg HATÁLYOS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZEREZETI TERVVEL ÉS FŐVÁROSI RENDEZÉSI SZABÁLYZATTAL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA A ÉSZ az új fővárosi ervekkel összhangban készül a Trk. 20. (1) bekezdésének megfelelően. Az új fővárosi szerkezei erv öbb olyan módosíás is aralmaz a korábbi ervhez képes, ami az új kerülei ervben szükséges vol köveni Az övezei jelek válozása A ÉSZ épíési övezeei és övezeei a TSZT-ben meghaározo, az OTÉ rendszerében előír erülefelhasználási egységeknek megfelelően kerülek kijelölésre az alábbiak szerin: PPVSZ (korábbi kereöveze szerini öveze) ÉSZ (TSZT-szerini erülefelhasználási egység jele) L Lke-1 Övezebe nem sorol közlekedési -Öu erüleek A erülefelhasználási egységek szinerülei sűrűsége A ÉSZ övezei haárérékeinek megállapíásának alapjául a ma még haályos kerülei erveszközökben szereplő haárérékek és a kialakul állapo szolgál. A erülefelhasználási egységek erüleén a beépíési paraméerek úgy leek kialakíva, hogy mindenhol az FRSZ-ben meghaározo haárérékek ala maradjanak. A árgyi ervmódosíás egy öbb min m 2 erüleű Lke-1: 0,8 (0,+0,2) jelű erülefelhasználási egységből egy kb m 2 -es erülee érin, ehá a ervezési erüle haára megoszja az egység erüleé. Ebben az eseben az épíési övezeek beépíési paraméereinek meghaározásánál a erülefelhasználási egységek ervezési erüleen kívüli részé is a haályos paraméerekkel figyelembe kelle venni úgy, hogy a erülefelhasználási egységen belül meghaározo összes épíési öveze megengede szinerülee nem haladhaja meg a beépíési sűrűség alapján számío szinerülee. Az Lke-1 jelű erülefelhasználási egység fővárosi ervi megfelelőségé a 1. számú A beépíési sűrűség igazolása erülefelhasználási egységenkén című mellékle aralmazza. 7

74 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 2.. VÁROSRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI JAVASLAT Telekalakíási javasla A ervezési erüleen az egyik elsődleges elérendő cél a eleksrukúra áalakíása és kervárosias elekszerkeze kialakíásának elősegíése. A jelenleg kialakul, és a korábbi használao ükröző, mezőgazdasági művelésű ömbök jellemzően hosszú keskeny, egybefüggő, és a ömbön végighúzódó nagyelkekből állnak, melyek a lakóerülei funkciók beölésére városrendezési szemponból nem alkalmasak. A elekújraoszásoka ovább bonyolíják a ulajdonviszonyok, s álalánosan megállapíhaó, hogy az új srukúra kialakíásához gyakran öbb szomszéd megegyezése is szükséges. Mindazonálal fonos hangsúlyozni, hogy az új ucahálóza kialakíása a elkek érékének és számának növekedésével jár, ezér annak kialakíása a ulajdonosok érdeke is. A ervezés alá von ké ömb eseében az elsődleges felada ehá a belső feláró ucahálóza kialakíása, amelyről beépíheő elkek alakíhaóak ki. A beépíheőség szemponjából meghaározó a elkek szélessége, melynél ervezési alapelv, hogy 1 méernél keskenyebb elkek önmagukban ne alakuljanak ki, s ne váljanak önmagukban beépíheővé. A szerkeze kialakíásánál figyelembe veük a már kialakul ömbrészeke, elsősorban a még beépülelen erüleekre koncenrálva. Az új ucahálóza kialakíásánál ovábbi alapelv vol, hogy az egyes részek egymásól függelenül és/vagy szakaszosan is ki udjanak alakulni. Szabályozással és új elekoszással érine (sárga), s nem érine (kék) erüleek A elekoszási javasla a hosszú és keskeny elkek újraoszásának alapeseeinek vizsgálaa alapján alakul ki. A elkek jelenős része arányaikban ugyan szalagszerűek, de rövidebb oldaluk 1-1 méernél szélesebb, vagyis oldalhaáron álló beépíésre alkalmas. Ezér a hosszabbik oldalukra merőleges ucanyiással egy-egy hosszú elekulajdon öbb részre ud oszódni elekösszevonás és újraoszás nélkül (01. elekoszási alapséma). A elkekre merőleges uca-nyiás ugyan kedvező, mer arányaiban minden elekből azonos rész válik úá, azonban ha szakaszosan is, de öbb ulajdonos egyeérésével valósíhaó csak meg. A gyakorlaban gyakran egyszerűbb megoldás, ha az uca elkének kialakíásában csak egy ulajdonossal kell megállapodnia az Önkormányzanak, s egy keskeny elekre esik az ú (02. elekoszási alapséma). Ez abban az eseben leheséges, ha a ulajdonos az úra eső rész (vagy ado eseben az egész elke) 7

75 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra eladja. A elekalakíás során ez az alapesee azonban próbáluk kerülni, hogy minél öbb beépíheő elekrész maradjon, illeve egy elekre se essen arányalanul magas úelek-hányad. 01. elekoszási alapséma 02. elekoszási alapséma 0. elekoszási alapséma A elekszerkezeben alálhaóak 1 méernél jelenősen keskenyebb elkek is, melyek beépíése önmagukban nem kedvező. Ezér ezek újraszabályozása csak a szomszédos elekkel vagy elkekkel együ oldhaó meg. é vagy öbb keskenyebb de hosszú elek összevonása eseén megfelelő szélességű elek ud kialakulni, mely a ulajdoni hányadok alapján a hosszabbik oldal menén megfelelő számú elekre újraoszhaó (0. elekoszási alapséma). 0. elekoszási alapséma 0. elekoszási alapséma 0. elekoszási alapséma 7

76 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A elek közö alálhaóak ugyanakkor jelenősen szélesebb elkek is (pl.: 101), vagy olyan szomszédos elkek, melyek azonos ulajdonban vannak és összevonhaóak. Ezek önmagukban is feloszhaóak öbb beépíheő elekre egy hosszirányú feláró ú segíségével (0.-0. elekoszási alapséma). Ebben az eseben ráadásul az ú és az úra sorakozó épíési elkek kialakíása nem függ a szomszédos elkekől. Amennyiben az ú valamelyik hosszani elekhaáron kerül kijelölésre, akkor a szomszédos elkek is jobban oszhaóvá válnak. A erüleek jobb kihasználásának, és a hosszirányú úelek kialakíások (lásd. 02. elekoszási alapséma) elkerülésének egyik eszköze a zsákucák alkalmazása (0. elekoszási alapséma). A javasol oszhaó és beépíheő legkisebb elekmére 70 m 2, mivel egyes eseekben az úszabályozások uán visszamaradó elekrészek összevonása és újraoszása így válik leheővé A javasol elekoszás és az önkormányzai elekulajdonok A ervezés alá von ömbökben és a haároló közerüleek eseében a már mos is önkormányzai ulajdonban lévő elkeknek nagy szerepe van. A közerüleek eseében ezeke érelemszerűen már nem kell kisajáíani, azonban az uak szélesíéséhez szükséges elekrészeke igen. 01-ömb 02-ömb (1022, 102 hrsz) (108/1 hrsz) Javasol elekoszás és Önkormányzai ulajdonok (VRJ-1 ervlap részle) A ömbökön belüli elkek eseében a szabályozás végrehajása során az Önkormányza, min ulajdonos járha el, vagyis a elekoszásoka könnyebben el udja végezni. Az úelekkén szabályozo részeke elekoszással kialakíhaja, s min közerüleek önkormányzai ulajdonban kell, hogy maradjanak. A elekszerkeze áalakulásával az épíési elekké váló részekkel az Önkormányza rendelkezik. Ezeke a 7

77 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra elkeke a belső úhálóza kialakíásánál csereelkekkén javasol felhasználni olyan eseekben, ahol egyegy elekből arányaiban nagyobb rész szükséges kisajáíani. 01-ömb A 01-ömbben önkormányzai részulajdon a 1022 és a 102 hrsz. elkek eseében van. Mivel az Önkormányzaon kívül i öbb ulajdonos is van, ezér ebben az eseben a ulajdoni hányadok iszázása is szükséges, mely alapján a kialakuló elekrészek is oszhaóak. A erveze szabályozás alapján a ké úszakasz leválaszása uán 8 db épíési elek alakíhaó ki. A ömbben a 1019 hrsz. elek erüleén egy áköő úszakasz erveze. A javasol elekoszás során alapveően kerülendő vol olyan úszakaszok szabályozása, amely egy elekre esik és jelenős beépíheő erülee vesz el belőle (02. elekoszási alapséma), azonban a hálóza és az egyes szakaszok üemezheő kiépíése mia szükséges. Ezér a 1022 és a 102 hrsz. elkekből kialakuló önkormányzai ulajdonú épíési elkeke javasol az úszakaszér cserébe felajánlani. 02-ömb A 02-ömbben 108/1 hrsz. elek önkormányzai ulajdon, s a javasol szabályozás alapján 2 db épíési elek alakíhaó ki belőle. A ömbben a 10/ hrsz. elekből erveze nagyobb arányú úkiszabályozás, oly módon, hogy arról öbb épíési elek nem alakíhaó ki kedvezőbben. A korábbi szabályozás alapján ezen a szakaszon szinén ú vol kiszabályozva, s a elekalakíás részben ennek megfelelően végre is hajoák. Azonban a kisajáíás és a ulajdonosválás nem örén meg. A javasol szabályozás a elek egy részé nem érini, s épíési elekkén kialakíhaó. Az úra eső részér cserébe az önkormányzai ulajdonú épíési elkek javasolhaóak. A részlees elekoszási javaslao lásd. a VRJ - 1 ervlap 2... Beépíési javasla A beépíési javasla a elekoszási javasla alapján ad képe a erüle ávlai kialakíására. A erüle egy része már ma is beépíe, így ezek újraoszása és beépíése nem várhaó. Ezek a erüleek kb. egybe esnek a ömbök szabályozással és új javasol elekoszással nem érine részeivel, valamin ide arozik a 01-ömb erékköő uca Termény uca felőli ömbrésze is. A beépíelen és újonnan kialakuló épíési elkek eseében a javasla alapján a 1 méer elekszélessége elérő elkek oldalhaáron álló beépíési móddal épíheőek be, míg a 20-2 méeresek akár szabadonálló módon is. A szabályozásban javasol 2%-os beépíés alapján a javasol legkisebb elek eseében is kb. 190m 2 alaperüle épíheő be. A párkánymagasság alapján (7, m) pedig földszin, emele és eőér (magaseő eseén) alakíhaó ki. A szabályozás egyik fonos eleme a erüle úlerhelésének elkerülése, vagyis a kialakíhaó rendeleési egységes (lakások) számának meghaározása. A legkisebb kialakíhaó elek eseében (70m 2 ) elkenkén maximum 2 db lakás épíése javasol, míg ennél nagyobb elken is minden ovábbi 00 m 2 uán 1 db lakás. A kialakíhaó lakások száma ehá függ a elkek jövőbeni oszásáól, de a várhaó rendeleési egységek száma becsülheő. A 01 ömb már beépül elkeinek egy része családiházas beépíés, de a elekmére alapján akár 2 lakás is elhelyezheő rajuk ez alapján i kb lakással lehe számolni. Az elmúl időszakban lakópark szerűen kialakío egy-egy elek (becslés alapján) nagy mennyiségű lakás koncenrál viszonylag kis 77

78 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra erülere összesen kb db lakás. A elekalakíási javaslao alapul véve az újonnan kialakuló kb elken összesen 29 db lakás épíése válik leheővé. A 01 ömb eseében ehá kb db lakással lehe számolni. A 02 ömbben a már a már kialakul erüleeken, beleszámolva az egy-egy még beépíelen elke kb db lakás lehe. Az újonnan kialakuló db elken kb. 1 lakás épíheő (figyelembe véve, hogy kb. 8 db elken lakás is léesíheő). A 02 ömbö nézve ez összesen 2-2 lakás jelen. A ké ömbö nézve a szabályozással újonnan kialakuló erülerészeken nagyságrendileg 70-7 db új lakás ud kialakulni. Amennyiben ehhez az érékhez hozzászámoljuk a ömbök ovábbi részei is előzees becslés alapján a ervezési erüleen belül kb. -0 db lakás kialakulása várhaó. A beépíési javaslao lásd. a VRJ - 2 ervlap 2.. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATO Tájhasznála, ájszerkeze javaslaa A ervezési erüleen a ájszerkeze áalakíása a meglévő ájhasználai konflikusok feloldásá szolgálják. A jelenleg is meglévő lakó funkció és az ennek megfelelő ájhasznála lesz a meghaározó a erveze lakóerüle fejleszéssel. Az elérő ájhasználaokból (művelési erüleek - legelő, gyümölcsös, felhagyo művelés, lakóker) származó ellenmondások egységes elekoszással, elláó uak szabályozásával, lakókerek kialakíásával, jó állapoban arásával megszűnnek. A elekalakíással együesen az úhálóza szabályozása egyben egységes közerüleeke - burkolao, növényelepíés, vízelvezeés bizosí - az eddig övezebe nem sorol közlekedési célú erüleek helye Természevédelmi javaslaok Jogszabállyal véde ájképvédelmi erüle, országos és helyi véde ermészei érék nem alálhaó erüleén, nem érini nemzei és nemzeközi ermészevédelmi olalom sem. A Tájérékárban (TÉA) láhaó, hogy az Idősek ohona melle alálhaó egy egyedi ájérék, egy kőkeresz, amely megőrzendő áji éréke képvisel. 2.. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE A elepülési zöldfelülei rendszer fejleszési javaslaai A elepülési zöldfelülei rendszer nagy kierjedésű, ökológiailag is jelenős eleme a ervezési erülehez közveve kapcsolódó erdőerüle - a Halmi-erdő. 78

79 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A Péerhalmi-erdő c. program Budapes Főváros XVIII. kerüle Pesszenlőrinc Pesszenimre Önkormányzaa megbízásából, a Pesszenimre városközpon megújíása című, MOP-.2.2/B- 09-2f kódszámú pályáza kereében készül. A program érelmében az erdő Pesszenlőrinc Pesszenimre Inegrál Városfejleszési Sraégiája célkén nevesíi a rekreációs zölderüleek kihasználságának növelésé, illeve az, hogy a lakosság minél szélesebb réegei élhessenek az egészséges és olcsó szabadidő elölési leheőségekkel. A erveze rekreációs fejleszés a közvelen környezeen úl az Alacskai ú meni lakóerüle fejleszés is szolgálja. A ömbök zöldfelüleei a elekoszásokól függően alakíhaók ki. A elekhaárok menén javasol ligees fásíás a elkek elhaárolásá bizosíja, s egyben összefüggő zöld hálózakén növeli a erüle biológiai akiviásá, javíja a mikroklímá A zöldfelülei elláoság alakulása Az alapveően kervárosias erüle magas zöldfelülei boríosággal rendelkezik, de egyben alacsony zölderülei elláoságú erüle. A zöldfelülei boríoságának megőrzése, az inenziás javíása a lakóerüleé alakíás része. A erüleről, elsősorban az 1-es számú ömbből elérheő ávolságban alálhaó a Halmi-erdő, amelynek fejleszési elképzelései közö szerepel a közjóléi funkció erősíése, amely a ervezési erülee is érinő fejleszés lenne. Az Alacskai úi jászóér és a andó ér a ervezési erüle déli részéől (2-es számú ömb) ávol alálhaóak, így hosszúávon a lakó funkció erősödésével párhuzamosan célszerű a közösségi funkciókhoz szükséges erüleek fejleszése a haáros erüleeken Zöldfelüleek ökológiai szerepének erősíésére vonakozó javaslaok A erüle jelenlegi kerjei vegyesek, a lakókerek melle korábbi művelési erüleek, rendezelen épíőanyag árolás, egyéb árolók, konénerek láhaók. A erveze lakóövezeben megengede funkciók alapján (lakó, inézményi, szállás jellegű, valamin az alapelláás bizosíó kiskereskedelmi és szolgálaó épüleek) a kervárosias jelleg, a szabad erek egységes kerhasználaa is bizosíhaó. A beépíésre szán erüleeken 100m2 kén szükséges egy nagy vagy közepes lombkoronájú fa elepíése, amely megfelelő kondicionálás bizosí a erüleen. Az ucák kiépíése során fonos a növényelepíés, a jó városűrésű fajokból ülee fasorok, gondozo zöldsávok kialakíása. Az ucák szabályozási szélességéből adódóan egyoldali fasor elepíése reális. A kervárosias inenzív beépíésű lakóerüle Lke-1/XVIII-A/01 zöldfelülei minimuma 0%, az Lke-1/XVIII-A/1 öveze zöldfelülei minimuma 2%. A m2-es erüleen haékonyan 79

80 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra kondicionáló zöldfelüle (minimum 18 00m2) jön lére. Az elő-és oldalkerek sávjaival együ a hásókerek összefüggő zöldfelüleei összefüggő hálózao alkonak. A ervezési erüle fejleszése során a zöldfelülei előírások énylegesen a lakosság alapfokú elláásá (az egészséges környezehez való jog megvalósíásá) és a szabadidős evékenységek színvonalas feléeleinek megeremésé szolgálják. 80

81 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 2.. ÖZLEEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLATO Terveze fejleszések: Az Alacskai ú - Ganz Ábrahám uca erékköő ú - Termény uca erékvágás ú Szánás uca álal közbezár erüleen összesen 2 lakóingalan beépülése erveze. Az új lakóerüle ingalanainak megközelíheőségé, kiszolgálhaóságá és elláásá bizosíandó a erüleen új úszakaszok és közműnyomvonalak kiépíése erveze özúi közlekedés Úhálóza A bővíendő lakóerüle fő feláró úja ovábbra is az Alacskai ú marad, de belerülei kialakíás kap és a öbbleforgalom lebonyolíásához szükséges szabályozási szélessége. Alacskai ú: erveze úkaegória: B.V.c.C. (gyűjőú) A 2x1 forgalmi sáv szélességű úpálya, egyoldali járda (lakóerülei oldal), kerékpárú, zöldsáv és parkolósáv melle nyíl árkos vízelvezeés (ávlaban zár csapadékvíz-csaorna kiépíés) ervezünk. A lakóerülee a jövőben közösségi közlekedéssel is el kell láni, ez legalább egy buszjára közlekedeésé jeleni a erüle fő megközelíési úszakaszán, az Alacskai úon. A erüle északi végén (az Idősek Ohona közelében) ké buszmegálló elhelyezésé irányozuk elő, buszöbölben. Az Alacskai ú szabályozási szélességé a Ganz Ábrahám uca és a Termény uca közö 29-1 m-ben, a Termény uca és a Szánás uca közöi szakaszán 20 m-ben haározuk meg. A ervezési erüle ovábbi feláró újai: Úkaegória: B.VI.d.D. Úszakasz Ganz Ábrahám uca Termény uca Szánás uca erékköő ú erékvágás ú Terveze szabályozási szélesség 18 m (meglévő, megmaradó) 1 m 1 m (meglévő, megmaradó) 1 m m A szabályozási szélességek alkalmasak egy kéirányú forgalma viselő úpálya, egyoldali járda, közműsáv (és a 10 m közerülei szélesség kivéelével) zöldsáv befogadására. Ezekben a lakóucákban A lakóerüleen belül öbb (12 1 m szabályozási szélességű) kiszolgáló ua is ervezünk a elkek megközelíheősége érdekében. A zsákucák végén 20 m széles közerüle bizosíja a személyauók és a kiszolgáló ehergépjárművek megfordulási leheőségé. m széles közerülei szélességgel egy rövid, a már meglévő ingalanok kiszolgálásá megengedő, vegyes használaú úszakasz is kialakíounk, amelyre a gyalogosforgalom melle csak célforgalom engedheő. A vegyes használaú úszakasz a erékköő úról nyílik. 81

82 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Forgalomechnikai kialakíás: A lakóerüle feláró újainak hálózaán jelzőáblás forgalomirányíás javasolunk kiépíeni, a haároló uak elsőbbségének bizosíásával. Csomóponi kialakíás: A ervezési erüleen hagyományos, egyszerű csomóponok megvalósulásával, illeve fennmaradásával számolunk. Az Alacskai úra összesen ha kapcsolódó úszakasz nyílik, ebből négy meglévő csomóponban (az egyik jelenleg magánúkén). Az Alacskai ú Termény uca csomóponban várhaó jelenősebb forgalom a beépülő lakóerüle irányából, ráadásul a kereszeződés geomeriája nem egyérelmű a gépjárművezeők számára (egyelen, szabályozalan úfelülebe fuó úszakaszok), ezér i öbb kialakíási leheősége vizsgálunk: ekineel a csomóponba érkező úszakaszok geomeriájára, körforgalmi kialakíás csak akkor ervezheő, ha nagyméreű (külső sugár > 20 m) körforgalom elhelyezésére van leheőség. Ez magas beruházási kölséggel jár, amelye nem indokol a fejleszések uán megjelenő forgalomnagyság (kb Ejm/csúcsóra öbbleforgalom ebben a csomóponban, a erüle eljes beépülése uán). Hagyományos csomóponi kialakíás, négy ággal, balra kanyarodósáv bizosíásával az Alacskai úon, a ervezési erüle (és a szemben lévő fejleszési erüle) irányába. A öbblesávok kiépíésére a erveze szabályozási szélesség leheősége ad, megfelel a várhaó forgalomnagyságnak, így ez a csomópon-ípus javasoljuk megépíeni. A ervezési erüleen erveze úhálózao a -1., a javasol minakereszszelvényeke a -2. sz. ervlap szemlélei. Alacskai ú Termény uca csomópon javasol kialakíás II. üem 82

83 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Alacskai ú Termény uca csomópon javasol kialakíás erveze buszforduló eseén - I. üem özösségi közlekedés (közúi és kööpályás kapcsolaok) A ervezési erüleen jelenleg egyálalán nincs közösségi közlekedési elláoság. Ennek bizosíása elkerülheelen (legalább a fejleszendő erüle egy részén), így egy auóbuszjára kéüemű kiépíésé javasoljuk: A Nemes ucán közlekedő egyik buszjára (leheőség szerin egy merómegálló, vagy vasúi megálló irányába közlekedő buszjára) ovábbvielé javasoljuk az Alacskai úra, ahol (a Termény ucai csomóponban) kiépíheő egy végforduló az auóbuszok számára, így legalább a ervezési erüle Ganz Ábrahám és a Termény ucák közöi részének kb. 0%-a közösségi közlekedéssel elláo erülenek lesz ekinheő (00 m gyaloglási ávolságo feléelezve a megállóig). A megállóka javasoljuk a Ganz Ábrahám ucai kereszeződés közelében elhelyezni. A erüle ovábbi kiépülése és a környező úszakaszok burkolása uán egy körjára is elindíhaó az Nemes uca Alacskai ú Termény uca erékköő ú Új úszakasz Halomi ú irályhágó uca nyomvonalon. 8

84 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra özösségi közlekedés fejleszése I. üem özösségi közlekedés fejleszése II. üem 8

85 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 2... erékpáros és gyalogos közlekedés A erveze lakóucák, kiszolgáló uak mindegyikén legalább egyoldali gyalogjárda kialakíása szükséges, min. 1,0 m szélességben. Az Alacskai úon kiépíendő buszmegállók gyalogos megközelíésé a kivieli ervek készíése során közlekedésbizonsági szemponból megfelelően kell megervezni. Javasoljuk, hogy az Alacskai úon való ákelés kijelöl gyalogákelőhelyen örénjen. Önálló kerékpárú kiépíésé ervezük a XVIII. kerüle és a szomszédos elepülése kerékpáros kapcsolaának bizosíására az Alacskai ú menén, annak nyugai oldalán, 2,0 m szélességben Parkolás A erveze lakóerülei fejleszések gépjármű-elhelyezési igényé elken belül kell bizosíani, a feláró és kiszolgáló uak szélessége parkolósávok kijelöléséhez nem elegendő. Egyelen kivéel az Alacskai ú, amely eseében a 20 m és annál nagyobb közerülei szélesség megengedi legalább egyoldali párhuzamos parkolósáv kiépíésé. A erveze erülehasznála jellegére ekineel javasoljuk, hogy az épímények rendeleésszerű használaához elhelyezendő gépjárműárolók száma (amelye az OTÉ előír), a erüle funkciója, közösségi közlekedési elláalansága és külső zónában való elhelyezkedése mia 2 gépkocsiárolóhely/lakás mérékben legyen meghaározva ÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLATO A ervezési erüle Budapes XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú - Ganz Ábrahám uca - erékköő uca - Termény uca - erékvágás uca - Szánás uca álal meghaározhaó érsége jeleni Víziközművek Vízelláás A vizsgálai erüleen kiépül vízvezeék hálóza alálhaó, föld felei űzcsapokkal, így a fejleszés során az új vezeékszakaszokkal erre a meglévő hálózara udunk csalakozni. A erékköő ucában DN100 ac vezeék, az Alacskai úon DN10 ac, illeve DN10 PE vezeék, a erékvágás úon pedig DN100 PE vezeék alálhaó. A vízvezeék részben elágazó rendszerű, öbb helyen végűzcsapokkal. A vízvezeéke a fejleszés során kiszabályozo ucák É-i oldalára helyezük el, az úszegélyől 1,00 méerre. Ahol leheőség vol rá összekapcsoluk a meglévő hálózaoka körvezeék jelleggel, a zsákucás kiszabályozások eseében elágazó rendszerű kialakíás alkalmazunk. A javasol nyomvonala a fejleszési helyszínrajz aralmazza. A beépíés-fejleszés és a kommunális-, és űzi-vízigények alapján a DN100 mm PE körvezeékes vízelláó hálóza kialakíásá javasoljuk. A javasol fekeési mélység 1,20-1,0 m közö válozha. Föld felei űzcsapoka az ucákban méerenkén szükséges elhelyezni. ommunális vízigény számíása: 8

86 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Lakósűrűség: fő/lakás Lakosszám: N = 2 lakás * fő/lakás = 108 fő Fajlagos vízigény: q = 100 l/fő*nap Napi álagos vízigény: Qd = N*q = 108 fő * 100 l/fő*nap = l/nap = 108, m/nap Napi maximális vízigény: Q dmax = ᵝ * Qd = 1, * 108, m/nap = 1 m/nap Olóvíz-igény: Q = 900 l/perc = 1 l/s Szennyvízelvezeés iépül szennyvízcsaorna hálóza az Alacskai úon alálhaó. A Plaánlige ucáig megépül szakasza a Fővárosi Csaornázási Művek kezelésében van, míg a Termény uca irányába ovábbépíe szakasz egyelőre magáncsaornakén üzemel. A felső szakasz É-i irányba, míg az újonnan épül, még á nem ve szakasz D-felé, majd a Szigei álmán ucán befordulva DNy-i irányba lej. A erepesésből, illeve a meglévő aknák folyásfenék szinjéből adódóan a fejleszés során kiépül csaornaszakaszok az Alacskai ú Termény uca Szigei álmán uca sarkán lévő szerkezei aknába magassági érelemben beköheőek. A szennyvízcsaorná az úengelybe, a gázvezeékől minimum 1,00 méerre helyezük el. A javasol nyomvonal a fejleszési helyszínrajzról leolvashaó. A javasol csőámérő DN00. A csaorna minimális hossz-esése. Az É-i fejleszési erüle irányából a mérékadó csaornahossz 800 méer, de ebből az irányból a csaorna esése a ereplejéssel megegyezik, így a magassági beköés nem okoz gondo. A D-i erüle irányából a mérékadó csaornahossz 900 méer. I a erepesés a csaorna lejésével ellenées irányú, mivel az úburkola ovábbra is D-i irányba lej, míg a csaorná É felé, a befogadó akna irányába vezejük. A geodéziai magasságkülönbségből és a csaorna minimális lejéséből adódó leásási mélység az aknánál 7,00 méer körül van. A befogadó akna relaív folyási fenékszinje 7,2 méer. Amennyiben a ényleges ervezés és épíés során a magassági beköés nem oldhaó meg graviációsan, úgy vagy nyomo csaornaszakasz beépíése szükséges az Alacskai úon, vagy közbenső áemelő műárgyaka kell az új nyomvonalon elhelyezni, amelyek segíségével csökkenheő a leásási mélység és befogadó aknába magasságilag elérheő. A ervezési erüle várhaó szennyvízmennyisége a vízigény alapján a kövekező: Napi álagos szennyvíz mennyiség: Qsz = 0,8* Qd = 0,8* 108, m/nap = 9 m/nap Óracsúcs szennyvíz mennyiség: Qszh = z* Qsz = 1/10 * 9 m/nap = 9, m/óra = 10 m/óra; 2,8 l/s Csapadékvíz-elvezeés A csapadékvíz-elvezeő hálóza a vizsgál ucákban nincs kiépíve. Szilárd burkolaú ú csak a csapadékvíz-elvezeés kiépíése melle épíheő. Az úépíéssel egy időben nyíl árkos csapadékvíz elvezeő rendszer kiépíéséről kell gondoskodni. (Az Alacskai úon ávlaban csapadékvíz-elvezeő csaorna épíésé irányozuk elő, a csaol minakereszszelvények szerin.) Az árkok szikkaszóárokkén üzemelnek. 8

87 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra A ervezési erüle új beépíésénél az ingalanok csapadékvizé elken belül javasoljuk elhelyezni, áralmalaníani. Például, az épülek, házak eőfelüleén összegyülekező csapadék-vizeke csapadékvízározókban javasoljuk felfogni, és annak vízé locsolásra felhasználni Energiaelláás A közvilágíás az Alacskai ú, Termény uca, erékköő uca, erékvágás uca, Szánás uca vizsgál szakaszain kiépül. Az újonnan kiszabályozo ucákban, az úépíéssel egyidőben a közvilágíási oszlopok elhelyezése szükséges. Villamos energia A vizsgál erüle körül kisfeszülségű légvezeék húzódik. Az Alacskai ú menén 20 V légvezeékes hálóza üzemel, ovábbá kiépíésre kerül a meglévő a közerüleeken a kis és közvilágíási légvezeékes hálóza. Villamosenergia-igény számíása: Lakásszám: 2 lakás Fajlagos villamosenergia-igény:, kw/lakás Villamosenergia-igény: 2 lakás *, kw/lakás = 1991 kw = 2000 kw A ervezési erüleen a villamos-energia igény alapján db 0/20 kv-os ranszformáor beépíése javasolhaó, ovábbá a középfeszülségű hálózafejleszése szükséges a bizonságos villamosenergiaelláás bizosíására. Az új közerüleeken ki kell épíeni a kis és közvilágíási hálózao légvezeékes vagy földkábeles formában. Gázenergia A ervezési erüleen kiépül gázvezeék hálóza alálhaó, így a fejleszés során az új vezeékszakaszokkal erre a meglévő hálózara udunk csalakozni. A erékköő ucában a és a erékvágás úon NA10 PE vezeék, az Alacskai úon pedig NA200 PE vezeék alálhaó. A gázvezeék hálóza ágas rendszerben le kiépíve. A gázvezeéke a fejleszés során kiszabályozo ucák D-i oldalára helyezük el, az úszegélyől 1,00 méerre. Ahol leheőség vol rá összekapcsoluk a meglévő hálózaoka körvezeék jelleggel, a zsákucás kiszabályozások eseében ágas rendszerű kialakíás alkalmazunk. A javasol nyomvonala a fejleszési helyszínrajz aralmazza. A számíások alapján a javasol csőámérő a D110 PE. A javasol fekeési mélység 1,00-1,20 m közö. Gázigény számíása: Lakásszám: 2 lakás Fajlagos gázigény: 1,0 m/óra*ingalan Csúcsóra gázigény: 2 m/óra 87

88 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Távhő A erüleen a fűés nem ávhővezeékről örénik Hírközlés (ávközlés, műsorszórás, adaáviel) A vizsgál erüle közerüleein ávközlési légvezeékes hálóza húzódik, beon gyámos faoszlopokon. Az elláás megfelelő, az újonnan kiszabályozo ucákban a szolgálaók fejleszik a sajá hálózauka. Mobil ávközlés A ervezési erüle mobil ávközlési elláás szemponjából lefedenek ekinheő. Valamennyi üzemeleő a T-Mobile kivéelével, a Telenor, VODAFONE megfelelő véeli leheősége bizosí a kerüleben Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezeudaos energiagazdálkodás, egyedi közműpólók Megújuló energiaforrások alkalmazása Energiagazdálkodási szinen reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája hasznosíhaó. A napsüéses órák száma évi 200 óra, ennek akív hasznosíásával jelenős hagyományos energiahordozó megakaríás érheő el. Az akív hasznosíás a napkollekorok és a napelemek alkalmazásával érheő el. Ezek elhelyezése eszéikai kérdéseke is felve, a ker új arculaába beilleszheő kialakíás kell ervezni. A napkollekorokkal a használai melegvíz ermelésre és elő-uófűési szezonban emperáló fűésre fordíandó közüzemi energiafelhasználás csökkenheő. A napelemekkel a villamos-energia felhasználás csökkenheő. A ma már elfogado ad-vesz rendszer alkalmazásával a öbble ermel villamos-energia egyszerűen a közhálózara erhelheő, hiány eseén ugyanazzal a hálózai rendszerrel a közhálózai véelezés megoldhaó. A napenergia akív hasznosíásának alkalmazásával kapcsolaban azonban meg kell emlíeni az időjárásól való függősége. Így az igények kielégíheőségé a hagyományos energiahordozókkal is ki kell udni elégíeni. A napenergia hasznosíása csak az éves energiafelhasználás csökkenésében jászik jelenős szerepe, amely a fennarási kölségek csökkenésé eredményezi. Egyedi közműpólók Nem javasoljuk a erüleen egyedi közműpólók alkalmazásá. A erveze közműnyomvonalaka a M és a M ervlapok muaják. 88

89 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 2.8. ÖRNYEZETI HATÁSO ÉS FELTÉTELE Talajvédelem A ervezési erüleen erózió veszélyes erüle nem alálhaó, a erveze beépíéssel erózióveszély nem kelekezik. Az ucák kiépíésével, a kerek növényelepíésével, a fennarás inenziásának növelésével a szabad alajfelüleek megszűnnek. A erüle felárására épülő új uak forgalmából másodlagos alajszennyezés származik, mely megköésére a szabad alajfelüleek növényelepíésé kell bizosíani. A erüle beépíésével az akív alajfelüleek csökkennek, a csökkenés a növényze inenziásával lehe ellensúlyozni Felszíni és a felszín alai vizek Felszíni vizek nem érinik a vizsgál erülee és annak közvelen környezeé. A erüle közelében alálhaó az OMV f Alacskai úi ölőállomása (Alacskai ú 1.) földalai üzemanyag árolással, a ölőállomás működése nem okoz alaj-, alajvíz szennyezés Levegőminőségvédelem A levegő védelméről a 0/2010. (XII. 2.) orm. rendele rendelkezik. A légszennyezeségi agglomerációk és zónák kijelölésé a /2002. (X. 7.) vvm rendele aralmazza, melynek érelmében a szabályozási erüle az 1. Budapes és környéke légszennyezési agglomerációba arozik. A levegőerhelségi szin haárérékeiről és a helyhez köö légszennyező ponforrások kibocsáási haárérékeire a /2011. (I. 1.) VM rendele vonakozik. A ervezési erüle eseében is a közlekedési eredeű légszennyezés haározza meg a ávlaban is a levegő minőségé. Az új feláró uak épíésével új légszennyező vonalforrások alakulnak ki, azonban az uak csak a lakóerüle elláásá szolgálják. A levegőminőség romlásának megelőzése érdekében az ucáka fásíani kell, s zöldsávokkal együesen kiépíeni. A erveze fásíás és növényelepíés a erüle kondicionálásá javíja Zaj- és rezgéserhelés A ervezési erüleen a zajhelyzee ávlaban is a közúi közlekedésből származó zaj haározza meg. A kiépíendő ucák zajerhelése nem lesz számoevő, a forgalom a lakóerüle kiszolgálására korláozódik. 89

90 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 2.9. SZABÁLYOZÁSI ONCEPCIÓ A szabályozás alapelvei A erüle szerkezeé és viszonyai figyelembe véve a szabályozási erv készíésének fő céljai: a szabályozo kervárosi áalakulás bizosíása, és a erüle jobb felárása és a kervárosias elekszerkeze kialakíása. A korábbi szabályozási erv végrehajásának egyik gája a ulajdonosi egyeérés hiánya vol, annak ellenére, hogy a rendeze lakóerüle kialakulásával a elkek egy része érékesíheővé váljon, vagyis ulajdonosi érdek is. Bár ez a ényező ovábbra sem kizárhaó, a szabályozási erv készíése során örekedünk olyan úhálóza szabályozására, amely egyes részei önmagukban is, illeve szakaszosan is ki udjanak alakulni, ezzel is csökkenve az egyes ulajdonosok és ulajdonosi csoporok érdekellenéei. Ezen felül ahol leheőség van rá a közerüle-szabályozások a belső elekoszásoka is próbálja segíeni azzal, hogy egy-egy beépíheő elek kialakíásánál minél kevesebb ulajdonosnak kelljen egymással megállapodnia Terveze épíési övezeek, övezeek jele A korábbi, fővárosban megszoko gyakorlao figyelembe véve célszerűnek arouk az övezei jelben a kerüleazonosíó alkalmazásá. Ennek megfelelően az épíési övezeek, övezeek jele az alábbiak szerin alakul: a Budapes Főváros Településszerkezei Tervében (TSZT) meghaározo erülefelhasználási egység jele, (pl. Lke-1/ / ), különleges beépíésre nem szán öveze eseén a erülefelhasználási egység helyén - beűjel áll kerülei azonosíó kód és városrész azonosíó ( /XVIII-A/ ), épíési övezei, övezei azonosíó sorszám vagy beűjel (pl. / /01) Épíési övezeek előírásai Az épíési övezeek beépíésének szabályain és paraméerein az új ÉSZ nem szerene nagyságrendileg válozani. A korábbi ervhez képes ezér csak olyan korrekcióka kíván enni, amely a jogszabályok és az azóa megválozo ervi háér mia szükséges. A ervezési erüle ömbjei a fővárosi rendezési ervek (köveve a korábbi FSZT meodikájá) egységesen Lke-1 inenzív kervárosias beépíésű lakóerülebe sorolja. A PPVSZ azonban a kereövezeen belül korábban is megoszoa a 01 ömb erüleé, s az Alacskai ú Ganz Ábrahám uca sarkán a 1202 és 120 hrsz.-ú elkekre a lakóövezeen belüli alapinézményi erülee jelöl. A 1202 hrsz. elken a paraméereke kihasználva épül az idősek ohona, míg a szomszédos elek beépíelen. Fennarva a szabályozás ezen elemének folyonosságá az Lke-1 övezeen belül ovábbra is ké különböző öveze kialakíása erveze. A 02 ömb a fővárosi TSZT. melléklee alapján a erüle ivóvízhálózaal elláo, de csaornázalan erüle. A TSZT leíró része alapján ezeken a erüleeken a alajszennyezés méréke jóval nagyobb lehe, 90

91 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra ekineel arra, hogy a már évizedek óa üzemelő szennyvízárolók állapoa, vízzárósága nincs rendszeresen ellenőrizve. Ezér új beépíés csak eljes közművesíeség eseén valósíhaó meg. Lke-1/XVIII-A/I A kervárosi erüleen belüli alapinézmény elhelyezésére szolgáló épíési öveze paraméereinek meghaározásánál a korábbi L-XVIII/A öveze érékei veük alapul: Épíési öveze ialakíhaó legkisebb elek Beépíési mód Terepszin alai beépíés Legnagyobb beépíeség Legkisebb épímény magasság Legnagyobb épímény magasság Legkisebb zöldfelüle Legnagyobb szinerülei muaó L-XVIII/A 2000 m 2 *OTÉ-ól való elérés alapján Sz, I,Z, ialakul 0 %* 0 %*,0 m 7, m 2 %* 1,0 m 2 /m 2 Az inézményi funkció kialakíása érdekében azonban a beépíés- és a zöldfelüle méréke ekineében az o szabályozo érékek is csak OTÉ-ól való elérés alapján lehee alkalmazni. Az érékek ovábbi alkalmazása érdekében erre a ovábbiakban is szükség van. A korábbi szabályozás alapján az övezeben a lakó rendeleés elhelyezése bizonyos feléelekkel vol csak leheséges, mivel elsősorban alapinézmények elhelyezésére szolgáló öveze kialakíása vol a cél. Ennek megfelelően: inézményi rendeleés elhelyezése eseén legfeljebb szolgálai lakás lehe épíeni, amennyiben azonban lakó funkciójú főépüle elhelyezése erveze a elken, úgy a elke aralmazó ömb lakóövezei besorolású elkeinek haárérékei kell figyelembe venni. A ÉSZ új épíési övezeben ezen szabályok megarása ovábbra is erveze, mely lakó rendeleés kialakulása eseén bizosíja, hogy az OTÉ elérés álal nyújo kedvezmény valóban csak inézményi rendeleés kialakulása eseén lehessen érvényesíeni. A beépíési mód vonakozásában a korábbi szabályza az alapinézményi épüleek beépíési módjá eseenkén a környező beépíéshez való illeszkedés alapján haároza meg. Az idősek ohona azóa szabadon álló módon épül fel, ezér a ÉSZ-ben ez a beépíési módo erveze a ovábbiakban alkalmazni. A beépíési magasság meghaározásánál az övezeben a párkánymagasság kerül meghaározásra. Az álalános szinerülei muaó legnagyobb éréke 1,1 ekineel a legnagyobb beépíési százalék, és a legnagyobb párkánymagasság érékére. Épüleen belül kialakío gépkocsiárolóra 0, szinerüle öbble fordíhaó. 91

92 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Ez alapján az Lke-1/XVIII-A/I öveze erveze szabályozási paraméerei: ialakíhaó legkisebb elek Beépíési mód Beépíés legnagyobb méréke Legnagyobb beépíeség (%) Terepszin alai beépíés Beépíési magasság megengede méréke Legkisebb párkánymagasság (m) Legnagyobb párkánymagasság Legkisebb zöldfelüle méréke (%) Legnagyobb szinerülei muaó álalános (m 2 /m 2 ) parkolásra fordíhaó öbble 2000 m 2 SZ %* 0%*,0 m 7, m 2%* 1,1 0, *OTÉ-ól való elérés alapján Lke-1/XVIII-A/01 Az elsősorban kervárosi lakóerülekén funkcionáló épíési öveze paraméereinek meghaározásánál a korábbi L-XVIII/NT-E öveze érékei veük alapul: Épíési öveze ialakíhaó legkisebb elek Beépíési mód Terepszin alai beépíés Legnagyobb beépíeség Legkisebb épímény magasság Legnagyobb épímény magasság Legkisebb zöldfelüle Legnagyobb szinerülei muaó L-XVIII/NT-E 800 m 2 Szabadonálló % 2%,0 m 7, m 0% 0,7 m 2 /m 2 A elekoszási javasla alapján azonban a kedvezőbb elekújraoszások ámogaása érdekében a 800m 2 - hez képes javasol 70m 2 -ben meghaározni a kialakíhaó legkisebb elek méreé. A elekméreen felül a beépíheő elkek minimális elekszélességé is erveze meghaározni, az épüleek elhelyezésének sávjában. A erüle sajáosságai, a ömbök kialakul elekszerkezeű részei, az épíménymagasságo és az oldalkerek minimális méreé figyelembe véve ez az éréke 1 méerben lehe meghaározni, mivel a Ganz Ábrahám uca meni elkek éppen nem érik el a 1 méer. A beépíési módo a korábbi szabályól elérően alapeseben oldalhaáron állóan erveze megadni. iegészíő szabálykén javasol meghaározni, hogy a 20 méer elekszélessége elérő elkeke akár szabadonálló módon lehe beépíeni. Ezzel a nagyobb szélességű elkek kedvezőbb módon épülhenek be. A beépíés méréké erepfelszín fele 2%-ban, erepszin ala 0%-ban erveze megadni, s ezzel összefüggésben a zöldfelüle minimális méréké 0%-ban. A beépíési magasság meghaározásánál a párkánymagasság kerül alkalmazásra, ennek éréke minimálisan,0 méer és maximálisan 7, méer. Az álalános szinerülei muaó legnagyobb éréke 0,7 ekineel a legnagyobb beépíési százalék, és a legnagyobb párkánymagasság érékére. Épüleen belül kialakío gépkocsiárolóra 0,2 szinerüle öbble fordíhaó. 92

93 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Lke-1/XVIII-A/01 öveze erveze szabályozási paraméerei: ialakíhaó legkisebb elek Beépíési mód Beépíés legnagyobb méréke Legnagyobb beépíeség (%) Terepszin alai beépíés Beépíési magasság megengede méréke Legkisebb párkánymagasság (m) Legnagyobb párkánymagasság Legkisebb zöldfelüle méréke (%) Legnagyobb szinerülei muaó álalános (m 2 /m 2 ) parkolásra fordíhaó öbble 70 m 2 O 2% 0%,0 m 7, m 0% 0,7 0, Övezeek előírásai ülönleges beépíésre nem szán erüleek (-Öu/XVIII/1) A -Öu/XVIII/1 jelű öveze a fővárosi rendezési ervekben (TSZT, FRSZ) közlekedési erülefelhasználási egységbe nem sorol közuak erülee, amely az uak csomóponjainak, műárgyainak, csapadékvíz elvezeő rendszerének, valamin parkolók, kerékpáros és gyalogos infrasrukúra elemek, közmű és hírközlési épímények, zöldfelülei elemek elhelyezésére szolgál A szabályozás ovábbi elemei a szabályozási ervlap aralmi elemei ALAPELEME Szabályozási vonal és szabályozási szélesség közerüleek szabályozása Alacskai ú Az Alacskai ú szabályozási szélességé a korábbi erv 0 méerben állapíoa meg, melye az akkori fővárosi ervek (FSZT infrasrukúra helybizosíása) haározak meg. A 01 ömb elején (az idősek ohona melle) az ú elke már ma is 0 méer, s a ovábbi szakaszon is önkormányzai ulajdonú elkekből áll össze, egy rövid szakasz kivéve. A 1111/ hrsz. elekből ezér szükséges ovábbi szélesíés végrehajani. Az új fővárosi rendezési ervek az úvonal korábbi hálózai szerepé nem aroák fenn. A erüle szomszédságában lévő, Alacskai ú Boronás uca erékvágás ú Szánás uca álal haárol ömb szabályozása az Alacskai ú szélességé 22 méerben haároza meg, mely összhangban van a magasabb rendű ervekkel, a szomszédos elepülések erveivel és az OTÉ-kal is. (A erv egyezeése során a csökkenés a B divíziói, s a Főváros Városfejleszési, özlekedési és örnyezevédelmi Bizosága sem kifogásolák.) A 02 ömb menén az ú elké ovábbra is szükséges szélesíeni. A őle nyugara eső erüleek közjóléi erdő, beépíésre nem szán erülefelhasználásba aroznak, ezér az úról csak a 02 ömb irányából lehe számolni a lakóelkek kiszolgálásával. Ezér a szabályozási erv az ú elekszélességé 22 helye 20 méerben javasolja meghaározni. Egy rövid szakaszon a közigazgaási haárnál a kialakul állapoo figyelembe véve az ú szélesíése csak a gyáli erüleek igénybevéelével oldhaó meg. A javasol 22 méeres szabályozási szélesség (ezen a szakaszon már kéoldali elek-kiszolgálás szükséges) a gyáli 2,, hrsz.-ú elkeke érini. Megjegyzendő azonban, hogy ez a rövid szakasz leszámíva az Alacskai ú elke ovábbra is a XVIII. kerüle erüleén fu, de a gyáli lakóerüleek kiszolgálásá is bizosíja. Az érine 9

94 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra elken az ú szélesíése épülee, vagy új beépíés nem érin, a elkek használaa elsősorban kiskeres, állapouk közepes vagy rossz, helyszínelés alapján egy részük eladó. Ganz Ábrahám uca A Ganz Ábrahám uca elke 18 méer szélességben ado, ovábbi szélesíése nem szükséges. erékköő uca A erékköő uca első szakasza (a Ganz Ábrahám ucáól nézve) 1 méer szélességben szinén kialakul. A ovábbi szakaszon a 1 méeres szélessége a szomszédos erüle szabályozási erve bizosíja. Az ú szélesíése a 01 ömb irányába nem szükséges, ezér ahol korábbi szabályozás mia úelekrészek kerülek kialakíásra a elkek elejéből, o javasol a elkekhez való visszacsaolás (1021/1; 102/). Termény uca A Termény uca erveze szabályozási szélessége 1 méer, mely a szomszédos erülee körülvevő és az ú elkével párhuzamosan fuó úelek (10/) egy részével bizosíhaó. Az ú 01 ömb felőli oldalán a meglévő közerülei haár arása erveze, a Termény uca és az Alacskai ú sarkán lévő elek eseében azonban a kialakul állaponak (és a korábbi szabályozási vonalnak) megfelelően a közerülei elek (102) egy szeleé a 107/1 elekhez szabályozza a erv. erékvágás uca A erékvágás uca szélesíése szinén a jelenlegi úelek melle lévő 10/ elekkel leheséges, melyek összességében méer széles ua képeznek, mely azonban csak egy oldalról szolgál ki lakóelkeke, az ú másik oldala közjóléi erdő erülefelhasználásban van. Szánás uca A Szánás uca elke 1 méer szélességben szinén ado, ovábbi szélesíése nem szükséges. Belső feláró uak A ervezési ömbök belső feláró úhálózaának elekszélessége 12 méer, a korábbi szabályozási erv szerin már leválaszo úelek szakaszokon 1 méer. A 02 ömbben erveze zsákucák végeinek szabályozási szélessége 20x21 méer. (Az uak javasol kereszmeszei kialakíásá részleesen lásd. özlekedésfejleszési javasla fejeze.) Az uak szabályozásban javasol szélesíésé és az önkormányzai ulajdonok összefüggései lásd. a VRJ 1: Telekalakíási javasla ervlapon. Épíési öveze, öveze haára Az épíési öveze, övezehaárok menén köelezően elke kell alakíani (nem lehe egy elken öbb öveze). A erüle eseében az ado ömbön belül az övezei haár meglévő elekhaárra esik, ezér a szabály alkalmazva az övezehaáron elke összevonni nem lehe. 9

95 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra MÁSODLAGOS (TELERE VONATOZÓ) ELEME Megszüneő jel A közerülei szabályozással érine elkek eseében a szabályozási erv a Trk.. mellékleének megfelelően köelező megszüneő jele alkalmaz. Telek be nem épíheő része A 101 hrsz. elek és a közvelen szomszédos elkek eseében a ulajdoni viszonyok iszázalanok, a elken öbb lakóház is van, melyeke elsősorban a 101 hrsz. elken lévő kijár úvonalról lehe megközelíeni. özvelen közerüle szabályozással a probléma nem kezelheő, viszon magánú kialakíására van leheőség. Annak érdekében, hogy a leheséges nyomvonalak ne épüljenek el ezér a ömb ezen részén a szabályozási erv a elek be nem épíheő részé jelöli ki méeres sávban. Ez a későbbi eseleges áalakulás sem leheeleníi el, a elekszerkeze eseleges áalakulása eseén a magánú erülee, vagyis a be nem épíheő rész a elkek részévé válha azok oldal- és hásó kerjekén. EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEME Javasol elekhaár (ill. annak hiánya) A szabályozási erven a ömbök belső részeinek újraoszásá nem erveze ábrázolni, a javasol elekhaárok ezér nem kerülnek fel a ervlapra, mivel a lakossági egyezeések során ez öbb eseben megévesző vol. Mivel a javasol elekhaár irányadó, vagyis nem köelezően arandó elem, ezér a ömbök belsejének újraoszása a ervlapon való ábrázolásól függelenül is elérhene aól. A javasol elekoszás ezér részleesen csak az aláámaszó ervi munkarész és azon belül külön ervlap (VRJ-1) aralmazza. TÁJÉOZTATÓ ELEME özerülei elekhaár (meglévő szabályozási vonal) A szabályozási erv a jobb olvashaóság érdekében külön ábrázolja a köz és a magánerüleek meglévő haárvonalai, a ömbök haárvonalain. Érvényben lévő és javasol szabályozási vonalak A szabályozási erv a ervezési erüleen belül udja csak köelező érvényűen rögzíeni a szabályozási vonalaka. Azonban a ervezési ömbök és a közerüleek másik oldalán lévő erüleek szabályozása összefügg egymással. Ezek egy részé korábbi rendeleel elfogado szabályozási ervek már rögzíik. Másik részüke pedig a jelen erv javasolja a környező ömbök irányába, a megfelelő szabályozási szélességek kialakíásához. 9

96 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra. JÓVÁHAGYANDÓ MUNARÉSZE ÉSZ RENDELETTERVEZET 9

97 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra.1. ÉSZ RENDELETTERVEZET Budapes XVIII. kerüle Pesszenlőrinc- Pesszenimre Önkormányza épviselőesüleének./..(..) önkormányzai rendelee a Budapes Főváros XVIII. kerüle Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaáról és Szabályozási Tervéről Budapes Főváros XVIII. kerüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányzaának épviselő-esülee az épíe környeze alakíásáról és védelméről szóló évi LXXVIII. örvény 2. () bekezdés. ponjában kapo felhaalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzaairól szóló évi CLXXXIX. örvény 2. () bekezdés. ponjában, és az épíe környeze alakíásáról és védelméről szóló évi LXXVIII. örvény 1. (1) bekezdésében meghaározo feladakörében eljárva a kövekezőke rendeli el: 97

98 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSO 1. A rendele alkalmazása és haálya 1. (1) A rendele haálya alá arozó erüleen erülee felhasználni, ovábbá elke alakíani, épímény, épíményrész, épüleegyües épíeni, áalakíani, bővíeni, felújíani, helyreállíani, korszerűsíeni és lebonani, elmozdíani, a rendeleésé megválozani (a ovábbiakban együ: épíési munka) és ezekre haósági engedély adni csak a jelen rendele és a hozzá arozó mellékleek, valamin a vonakozó jogszabályok alapján lehe. (2) A rendele haálya alá arozó erüleen a) a elepülésfejleszési koncepcióról, az inegrál elepülésfejleszési sraégiáról és a elepülésrendezési eszközökről, valamin egyes elepülésrendezési sajáos joginézményekről szóló 1/2012. (XI. 8.) orm. rendele előírásai az e rendeleben foglal kiegészíésekkel, b) az Országos Településrendezési és Épíési öveelményekről szóló 2/1997. (XII. 20.) orm. rendele (ovábbiakban: OTÉ) előírásai az e rendeleben foglal kiegészíésekkel és elérésekkel, együ kell alkalmazni. () Jelen rendeleben nem szabályozo kérdésekben a haályos OTÉ-nak és az országos érvényű jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. () Jelen rendele mellékleei: a) 1. mellékle: Épíési övezeek és övezeek szabályozási haárérékei, b) 2. mellékle: Szabályozási ervlap (ÉSZ-M2), c). mellékle: Úvonalak hálózai szerepe és ervezési oszályba sorolása, d). mellékle: Az épímények, önálló rendeleési egységek, erüleek rendeleésszerű használaához szükséges, elhelyezendő személygépkocsi árolók száma. E rendele alkalmazásában: 2. Érelmező rendelkezések Mélygarázs: a megközelíési helyek kivéelével eljes erjedelemben a erepszin ala kialakío, parkolás céljára kialakío önálló épímény, vagy épülerész, amely épüle ala is léesíheő. 2. Pavilon: özerüleen lévő, szilárd érelemekkel körülhaárol, alapozás nélküli, alajhoz rögzíe, illeve azon álló, legfeljebb 20 m 2 alaperüleű épímény. 98

99 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra. Szinerülei muaó: Az összes épíheő szinerüle és a elekerüle hányadosa. Az összes épíheő szinerüle éréke álalános szinerülei muaó érékből (szmá) és kizárólag az épüleen belül elhelyezheő parkolók és azok kiszolgáló közlekedési erüleei számára igénybe veheő parkolási szinerülei muaó érékből (szmp) adódik össze (szm=szmá+szmp).. Tömör keríés: A keríés akkor minősül ömörnek, ha egységes szerkezeű vagy azonos rimusú kialakíás melle felüleének öbb min 0%-á á nem lászó szerkezeek, illeve anyagok haárolják.. Úsorfa: 220 cm örzsmagasságo és 8 cm örzskörméree meghaladó méreű, legalább készer iskolázo fa. II. FEJEZET ÖZTERÜLET ALAÍTÁSÁRA VONATOZÓ ELŐÍRÁSO. özerüleen lévő épímény elhelyezésére vonakozó előírások. (1) özerüleen kizárólag az alábbi épímények helyezheők el: a) ávbeszélő fülke, b) épüleben elhelyeze illemhely, c) uasváró, d) jegyárusíó auomaa, e) pavilon, f) árusíófülke. (2) Lakókocsi, mobil árusíóhely, uánfuó közerüleen, illeve nem közerüleen közerüleről láhaó helyen nem elepíheő. () A közerüleen elhelyeze épímények és közárgyak nem akadályozhaják a jármű- és gyalogosközlekedés. () özerüleen épímény kizárólag akkor helyezheő el, ha a környező épüleek földszini és földszin felei helyiségeinek, illeve rendeleési egységeinek rendeleésszerű használaá nem korláozza. () özerülei járdákon a közárgyak kivéelével állandó jellegű épímény csak akkor helyezheő el, ha az épímény elhelyezésével visszamaradó gyalogos járdafelüle szélessége legalább,0 m. Amennyiben a eljes járda szélessége,0 m-nél nagyobb, akkor a visszamaradó összefüggő gyalogos járdafelüle szélessége legalább 70%-a kell legyen a eljes járda szélességének. () özerüleen vagy közhasználara áado magánerüleen pavilon jellegű épímény ideiglenes jelleggel (külön önkormányzai rendel alapján kiado közerüle használai engedély alapján, maximum 180 napig) helyezheő el, kizárólag,0 m-nél szélesebb gyalogos járdafelüleel rendelkező uca eseén, akkor 99

100 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra a) ha az épímény körülvevő járófelüle legkisebb szélességi méree legalább 1, m, ovábbá c) a pavilon szélessége nem haladja meg a gyalogos uca szélességének 1/-á. III. FEJEZET AZ ÉPÍTETT ÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSÉP ALAÍTÁSÁRA VONATOZÓ ELŐÍRÁSO. A városkép alakíásának álalános szabályai. (1) A porálok, reklámhordozók kialakíásánál, posaláda, bankauomaa elhelyezésénél az épüle archiekúrájához kell alkalmazkodni, azoka az épülehomlokza arányaihoz rimusához, anyaghasználaához és színezéséhez illeszkedő módon kell megvalósíani. (2) Tömör keríés csak környezevédelmi szemponból indokol eseben, illeve ömegközlekedéssel erhel uak menén helyezheő el, magassága nem lehe nagyobb 2,0 méernél. () Új épüle ucai homlokzaán ablakklíma berendezés és klímaberendezések küléri egysége (a ovábbiakban együ: küléri klímaberendezés) csak az épüle részekén, az épüle megjelenéséhez illeszkedve helyezheő el és a kondenzvíz elvezeéséről megfelelően gondoskodni kell, az közerülere vagy szomszéd elekre nem folyha á. () Épüle részekén megvalósuló árnyékoló, illeve esővédő szerkeze az épüle archiekúrájához, színezéséhez illeszkedően léesíheő. () A lakófunkcióól elérő rendeleési egységekben folyao evékenység gyakorlása során kelekező hulladékok, göngyölegek árolása ámeneileg sem eredményezhe kedvezőlen városképi megjelenés. IV. FEJEZET EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEEL APCSOLATOS ELŐÍRÁSO. Telekalakíásra vonakozó álalános rendelkezések. (1) A jelen rendele haálya alá arozó erüleen új nyúlványos elek nem alakíhaó ki. (2) A jelen rendele haálya alá arozó erüleen új úszóelek nem alakíhaó ki. () A közműelláás szolgáló mérnöki épímények, műárgyak, illeve magánuak számára, az épíési övezere, övezere meghaározo "a kialakíhaó legkisebb elek erülee, legkisebb elekszélesség, és mélység előírásokól elérő - műszakilag szükséges - méreű elek kialakíhaó, de kizárólag abban az eseben, ha a) a közműberendezés részére kialakío önálló elek közúhoz vagy magánúhoz közvelen kapcsolaal rendelkezik, b) a elekalakíás köveően valamennyi érine elek megfelel a jelen rendele 1. mellékleében az ado épíési övezere, illeve övezere előír paraméereknek, 100

101 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra c) a közüzemi berendezés előír védőávolsága nem korláozza a elekalakíással érine ovábbi el(k)ek meglévő épüleeinek rendeleésszerű használaá és az övezei előírásoknak megfelelő fejleszésé. () A szabályozási erven jelöl és a erüleek felárásá szolgáló közlekedési erüleek elekalakíása az előír nyomvonal egy részére is örénhe. () özerüle szabályozással érine elek eseén elke oszani abban az eseben is lehe, ha a visszamaradó elek méree a vonakozó épíési övezeben előír elekmérenél kisebb, de kizárólag abban az eseben, ha a elek az egyéb övezei és más álalános érvényű haósági előírások figyelembevéelével beépíheő. () A meglévő és erveze közerüleeknek, valamin közhasznála céljára áado magánuaknak összefüggő hálózao kell alkoniuk. (1) Jelen rendele alá arozó erüleen a) közműpóló b) házi szennyvíziszíó kisberendezés nem alkalmazhaó, még ámeneileg sem. V. FEJEZET ÖZMŰVE ELŐÍRÁSAI. (2) Jelen rendele haálya alá arozó épíési elken kelekező csapadékvíz közerülere nem vezeheő ki, a csapadékvizeke épíési elken belül kell helyben arani, elszikkaszani. () Új villamos energia eloszóvezeék, elekronikus hírközlési és egyéb gyengeáramú hálózaépíés föld fele nem kivielezheő. () Megújuló energiaermelő berendezések közül: a) házarási méreű napenergiá hasznosíó berendezés (napkollekor, napelem) aa) magaseős épülenél a eősíkba, vagy aól maximum 20 o -al elérően elepíheő, ab) laposeős épülenél a eősíkól max o -kal elérően elepíheő; b) házarási méreű kiserőmű (szélgeneráor) berendezés elepíheő, úgy, hogy a berendezés ba) magassága a elepíés elkére vonakozó előírásokban rögzíe beépíési magasságo maximum m-el haladhaja meg, és bb) a dőlési ávolsága minden irányban sajá elken belülre kell, hogy essen. 101

102 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra VI. FEJEZET ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A beépíésre vonakozó előírások 7. (1) Az épíési hely meghaározásakor az OTÉ elő-, oldal- és hásókerekre vonakozó előírásai kell bearani az övezei előírások elérő, illeve szabályozási erv kiegészíő rendelkezésének hiányában. (2) A meglévő épüleek rendeleése kizárólag az épíési övezeben megengede rendeleeésekre válozahaó meg. () Az egyes épíési övezeekhez meghaározo beépíési módól csak az ado épíési övezeben meghaározoak alapján leheséges elérni. () özerüle szabályozással érine ingalan eseén a elekalakíás végrehajásáig a meglévő épüleeken engedélyhez köö evékenység nem folyahaó. () A rendele haálya alá arozó épíési övezeek és övezeek erüleén a melléképímények közül a) hulladékarály-ároló, b) siló, ömlesze anyag-, folyadék- és gázároló, nem helyezheő el. () Az épíési öveze, öveze elérő rendelkezései hiányában melléképímény kizárólag az épíési helyen belül vagy a hásókerben az épíési övezere, övezere vonakozó egyéb előírások kereei közö helyezheő el. (7) A erepszin alai beépíés helye megegyezik a beépíési módnak megfelelő épíési hellyel. 7. Önálló parkoló épímények elhelyezése 8. (1) özerülei elekhaáron sorgarázs sem önállóan, sem épüleben nem helyezheő el. (2) A jelen rendele haálya alá arozó erüleen önálló parkolóház nem léesíheő. VII. FEJEZET A GÉPJÁRMŰVE ÉS ERÉPÁRO ELHELYEZÉSÉNE HELYI SZABÁLYAI 8. A szükséges parkolóhelyek és kerékpárárolók bizosíásának elérő szabályai 9. (1) A rendele haálya alá arozó erüle az egyes épíési övezeeknek megfeleleve a gépjármű elhelyezés szemponjából lakóerülei parkolási zónába arozik, melybe az Lke-1 jelű épíési övezeek és haároló közerüleeik sorolódnak. (2) A parkolóhely-léesíési köelezesége az. sz. mellékleben meghaározoak szerin, a jelen rendeleben meghaározo eseek kivéelével az ingalanon belül kell eljesíeni. 102

103 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra () A számíással kapo parkolóhely érékek egész számra felfelé kerekíendők. () özerüleen léesíendő gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni parkoló csak fásío parkolókén kerülhe kialakíásra, kivéve a járdavonal melle, az úszegély menén léesíendő parkolóka. A parkoló felüleek árnyékoló fásíásához minden megkezde db parkoló hely uán 1 db nagy lombkoroná növelő, környezeűrő fa elepíendő. A elepíésre erveze fa a lomb-koronájának, vagy a földlabdájának nagyságáól függő, de legalább m 2 erüleű ermőföldbe elepíendő. () Lakóerülehez kapcsolódó közlekedési célú közerüleen a közerülei zöldfelüleek védelme érdekében elkenkén legfeljebb 2 db, amennyiben a bizonságos kanyarodás ennél nagyobb szélessége nem esz szükségessé, legfeljebb m szélességű burkol kapubehajó, elekbehajó alakíhaó ki. 10. (1) A parkolóhely-léesíési köelezeség a rendele. számú mellékleében felsorol eseekben részben, vagy eljes egészében pénzben megválhaó. (2) A parkolóhely-léesíési köelezeség pénzbeli megválására, közerülei parkolással való kiválására, valamin pakolóhely léesíési engedmény igénybevéelére a rendeleben meghaározoak szerin, a () bekezdésben foglalak figyelembevéelével van mód. () A parkolóhely-léesíési köelezeség elken belüli eljes körű eljesíéséől el lehe ekineni a kövekező eseekben, ha: a) meglévő, lakáscélú rendeleési egysége, vagy az is magába foglaló épülee lakáscélú rendeleési egységgel bővíenek, amelynek önálló, személygépjármű behajásra alkalmas közerülei kapcsolaa nincsen, és az az áalakíással, bővíéssel összefüggésben ésszerűen nem alakíhaó ki, illeve az Épíeőől a kialakíás nem várhaó el. b) a elekre való be- és kihajás forgalomechnikai okból nem engedélyezheő. c) a elek kizárólag meglévő, vagy a kerülei szabályozási ervben erveze gyalogos ucáról közelíheő meg gépjárművel. d) a elken érékvédelem ala lévő épüle áll és az nem eszi leheővé a parkolóhelyléesíési köelezeség elken belüli eljes körű eljesíésé. e) a elken meglévő érékes vagy védelem ala lévő növényze nem eszi leheővé a parkolóhely-léesíési köelezeség elken belüli eljes körű eljesíésé. f) a elken meglévő érékes vagy védelem ala lévő növényze csak mélygarázs kialakíásával enné leheővé a parkolóhely-léesíési köelezeség elken belüli eljes körű eljesíésé, de az az érékes vagy védelem ala lévő növényze károsodásával vagy annak veszélyével járna. () A () bekezdésben meghaározo eseekben az új épüle (léesímény) léesíésének, meglévő épüle (léesímény) rendeleése megválozaásának vagy bővíésnek megfelelően számío parkolóhelyek számának egésze, vagy annak egy része az épíés helye szerini elken kívül is bizosíhaó. Az ilyen módon engedménnyel érine épüle (léesímény) épíeőjé elken kívüli parkolóhely-épíési köelezeség erheli. 10

104 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra () A () bekezdésben felsorol eseek fennállásáról - ezen belül az ésszerűség és elvárhaóság ekineében különösen - az Épíeő álal benyújo szakmai mellékleek figyelembevéelével a főépíész álal vezee ervzsűri dön. () Az egyes övezeekben elhelyezendő kerékpárárolók száma az OTÉ vonakozó rendelkezései (7. sz. mellékle) alapján haározandók meg. (7) Inézmény léesíés és fejleszés eseén a rövid idejű parkolás megoldására a parkoló helyek kihasználságá igazoló forgalomechnikai vizsgála alapján új parkolóhely léesíése alól felmenés adhaó. 10

105 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra MÁSODI RÉSZ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETE RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI VIII. FEJEZET AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSO ALALMAZÁSA 11. (1) Az övezei kód álal meghaározo épíési övezeek és övezeek szabályozási jellemzői az 1. mellékle aralmazza. (2) Az övezei előírásokban előír szabályozási jellemzőke együ kell alkalmazni és azoknak különkülön és együesen is meg kell felelni. 12. (1) Az egyes épíési övezeekben meghaározo legkisebb zöldfelülei mérék szerini zöldfelülee az alábbiak szerin kell kialakíani: a) Lakóerüle eseén a elekre előír legkisebb zöldfelüle minden megkezde 100 m 2 -e uán b) Inézményi rendeleésű erüle elkein az előír legkisebb zöldfelüle minden 10 m 2 -e uán elken belül legalább egy nagy vagy közepes lombkoroná növelő, környezeűrő, a helyi sajáosságoknak megfelelően megválaszo fajú lombos fá kell üleni. IX. FEJEZET ERTVÁROSIAS, INTENZÍV BEÉPÍTÉSŰ LAÓTERÜLET 9. ervárosias, inenzív beépíésű lakóerüleek álalános szabályai (Lke-1/XVIII) 1. (1) Az Lke-1/XVIII jelű épíési öveze(ek) erüleén az épíési elken szálláshely-szolgálaó épüle, valamin legfeljebb 20 m 2 bruó szinerüleel a lakosság elláásá bizosíó vendégláás, kereskedelem célú épüle is elhelyezheő. (2) Az Lke-1/XVIII jelű épíési öveze(ek) erüleén az épíési elkek a közművesíeség szemponjából csak eljesen közművesíeek lehenek. () A lakóövezeben jelenős zaj-, rezgés- vagy levegőszennyezés okozó, illeve veszélyes anyag kelekezésével együ járó evékenység céljára szolgáló rendeleési egység nem helyezheő el. Ilyen evékenység céljára szolgáló meglévő épímény felújíhaó, korszerűsíheő és áalakíhaó, de nem bővíheő. Rendeleése az övezeben előírakkal összhangban válozahaó. () A kervárosias lakóerüleen kisipari és szolgálaó evékenység céljára szolgáló rendeleési egység csak akkor alakíhaó ki, ha a) a evékenység folyaása - ide érve a szállíás, rakodás és üzemelés - a lakóerüle rendeleésszerű használaá nem zavarja, a környezeben élők egészségé és a környezee nem veszélyezei, és 10

106 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra b) az előír gépjármű-elhelyezés elken belül bizosíhaó. () Az övezeekben a melléképímények közül: a) közmű-becsalakozási műárgy, b) csapadékvíz arály, c) hulladékarály-ároló, d) keri épímény, e) zászlóaró oszlop a rendeze erepszinől számío legfeljebb,0 m magassággal helyezheő el. () Az épíési övezeekben a fő rendeleés kiegészíő vagy kiszolgáló funkciójú épímények, épüleek közül a) járműároló, b) házarással kapcsolaos ároló épüle, c) legfeljebb 20 m2-es vízszines veüleel kialakío lábakon álló keri eő, d) pergola, e) gépjármű árnyékoló eő, f) keri épíe űzrakóhely (a elekhaáról legalább 0,7 m ávolságra), g) keri víz- és fürdőmedence helyezheő el. (7) Hásókerben újonnan elhelyeze melléképímény(ek) és kiszolgáló funkciójú épímények összevon szélessége nem lehe nagyobb, min a hásó elekhaár szélességének 0%-a Az Lke-1/XVIII-A/01 jelű épíési öveze részlees előírásai (1) Az Lke-1/XVIII-A/01 jelű épíési övezere vonakozó szabályozási haárérékeke az 1. mellékle 1. ponja aralmazza. (2) Az Lke-1/XVIII-A/01 jelű épíési öveze erüleén elhelyeze épüleekben az alábbi rendeleéseke lehe elhelyezni: a) lakó rendeleés, b) hiélei, nevelési, okaási, egészségügyi, szociális rendeleés, c) az egyéb előír szabályok bearása melle alapelláás bizosíó kiskereskedelmi, szolgálaó rendeleés, d) szállás jellegű rendeleés. () Az épíési öveze erüleén a 70 m 2 -nél kisebb elkeken legfeljebb egy lakás vagy egyéb rendeleési egység helyezheő el. () Az épíési öveze erüleén a 70 m 2 elérő elkeken legfeljebb keő lakás vagy egyéb rendeleési egység alakíhaó ki, ennél nagyobb elkek eseében minden ovábbi 00 m 2 elekerüle uán ovábbi egy lakás vagy egyéb rendeleési egység helyezheő el. 10

107 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra () Az épíési övezeben a beépíheő elkek minimális szélessége minimum 1 méer lehe, amelye legalább a erveze épíési helynél kell bizosíani. () Az épíési övezeben a minimális elekszélessége elérő elkeken az épüleek oldalhaáros és ikres beépíési mód szerin is elhelyezheők. A 20 méer elekszélessége elérő elkek eseében a beépíési mód szabadonálló is lehe. (7) Új beépíés eseén az előker minimális méree,0 méer. (8) Az épíési övezeben előír kialakíhaó legkisebb elekmére háromszorosá meghaladó épíési elek beépíésé öbb épüle elhelyezésével, illeve épíészeileg agolan kell megvalósíani. (9) Az épíési öveze előírásainak nem megfelelő kialakul állapoú meglévő épüle jókarbanarhaó, felújíhaó, helyreállíhaó, korszerűsíheő, áalakíhaó, bővíheő az épíészei és elepülésképi illeszkedés egyarán bizosíó módon. A meglévő épüle bővíése során a szomszédos elkeken meglévő épüleekől az épíési evékenységgel érine épüle ávolsága nem lehe kisebb az OTÉ-ban meghaározo köveelményeknél Az Lke-1/XVIII-A/I jelű épíési öveze részlees előírásai (1) Az Lke-1/XVIII-A/I jelű épíési övezere vonakozó szabályozási haárérékeke az 1. mellékle 1. ponja aralmazza. (2) Az Lke-1/XVIII-A/I jelű épíési öveze erüleén elhelyeze épüleekben az alábbi rendeleéseke lehe elhelyezni: a) hiélei, nevelési, okaási, egészségügyi, szociális rendeleés, b) az egyéb előír szabályok bearása melle alapelláás bizosíó kiskereskedelmi, szolgálaó rendeleés, c) szállás jellegű rendeleés. () Az épíési övezeben lakó rendeleés nem helyezheő el, kivéel a vagyonvédelme, működeés szolgáló, épüleenkén legfeljebb 1 db lakás. () Abban az eseben ha az épíési elken csak lakó rendeleésű épüleek elhelyezése erveze, akkor a elke aralmazó ömb lakóövezei besorolású elkeinek övezei haárérékei és szabályai kell figyelembe venni. () Az épíési övezeben a beépíheő elkek minimális szélessége minimum 20 méer lehe, amelye legalább a erveze épíési helynél kell bizosíani. () Új beépíés eseén az előker minimális méree,0 méer. (7) Az épíési öveze előírásainak nem megfelelő kialakul állapoú meglévő épüle jókarbanarhaó, felújíhaó, helyreállíhaó, korszerűsíheő, áalakíhaó, bővíheő az épíészei és elepülésképi illeszkedés egyarán bizosíó módon. A meglévő épüle bővíése során a szomszédos elkeken meglévő épüleekől az épíési evékenységgel érine épüle ávolsága nem lehe kisebb az OTÉ-ban meghaározo köveelményeknél. 107

108 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra HARMADI RÉSZ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETE RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI X. FEJEZET ÖZLEEDÉSI TERÜLETE erülei jelenőségű közuak erülee (-Öu/XVIII) 1. (1) A -Öu/XVIII jelű öveze a más közlekedési övezebe nem sorol közuak erülee, amely az uak csomóponjainak, műárgyainak, csapadékvíz elvezeő rendszerének, valamin parkolók, kerékpáros és gyalogos infrasrukúra elemek, közmű és hírközlési épímények, zöldfelülei elemek elhelyezésére szolgál. (2) Az öveze erüleén megengede épímények elhelyezésére a jelen rendele közerüleen lévő épímények elhelyezésére vonakozó előírásai kell alkalmazni. 108

109 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra NEGYEDI RÉSZ ZÁRÓ RENDELEZÉSE Haályba lépés 17. (1) Jelen rendele én lép haályba. (2) Jelen rendele előírásai a haálybalépés köveően indío ügyekben kell alkalmazni. Haályon kívül helyező rendelkezések 18. (1) A jelen rendele haálya alá arozó erüleen haályá veszi a) Budapes XVIII. kerüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányza épviselőesüleének Pesszenlőrinc-Pesszenimre Városrendezési és Épíési Szabályzaáról szóló 0/200.(IX.12.) önkormányzai rendelee, b) Budapes XVIII. kerüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Önkormányza épviselőesüleének /2007. (XII. 21.) önkormányzai rendelee Budapes XVIII. kerüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre parkolási rendjéről és a parkolóhelyek megválásáról. 109

110 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1. MELLÉLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETE ÉS ÖVEZETE SZABÁLYOZÁSI HATÁRÉRTÉEI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETE 1. ervárosias, inenzív beépíésű lakóerüle Lke-1 Épíési öveze jele A B C D E F ialakíhaó legkisebb elek Beépíési mód Beépíés legnagyobb méréke (%) Legnagyobb beépíeség Terepszin alai beépíés Beépíési magasság megengede méréke Legkisebb párkánymagasság (m) Legnagyobb párkánymagasság Legkisebb zöldfelüle méréke (%) Legnagyobb szinerülei muaó álalános (m 2 /m 2 ) parkolásra fordíhaó öbble 1 Lke-1/XVIII-A/I 2000 m 2 SZ %* 0%*,0 m 7, m 2%* 1,1 0, 1 Lke-1/XVIII- A/01 70 m 2 O 2% 0%,0 m 7, m 0% 0,7 0,2 * számú OTÉ-ól való elérési engedély alapján BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETE Öveze jele 19. ülönleges beépíésre nem szán erüleek A B C D E F G ialakíhaó legkisebb elek Beépíési mód Legnagyobb beépíeség Terepszin alai beépíés Legnagyobb épülemagasság Legkisebb zöldfelüle Legnagyobb szinerülei muaó (m 2 /m 2 ) 1 -Öu SZ % 20%, m 0,0 110

111 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 2. MELLÉLET SZABÁLYOZÁSI TERVLAP (ÉSZ-M2) M=1:

112 20 121/2 Ganz Ábrahám uca Üzle (110) /2 Halomegyházi uca (100) /1 120/ Péeri ú /2 1222/1 (128) erékköő uca ) 118 (1201/0) 122/ / /1 Ganz Ábrahám uca 1 111/ (1221) / 1/ 1220/ / 1218 (1007/) 1008/ Öu/XVIII 1/ / / /1 1/2 1/ 1/ 1111/17 111/1 11/ / Alacskai ú 1210 Ganz Ábrahám uca erékköö uca 1011/1 1011/ /1 1007/2 1008/ / Öu/XVIII /12 111/ (1201/1) 1/10 12 Lke-1/XVIII-A/01 Idősek ohona Lke-1/XVIII-A/I /19 (100) (1021/1) 1111/ (102/) 1021/ / / 1111/ erékköö uca Lke-1/XVIII-A/ / / /1 1111/ Öu/XVIII Termény uca / Lke-1/XVIII-A/ Lke-1/XVIII-A/ / / /1 1 1 Termény uca (10) 10/2 10/ -Öu/XVIII 10/2 107/ 102/1 Alacskai ú 10/ Lke-1/XVIII-A/01 107/ 107/ 10/201 Alacskai ú 1/8 (102) /8 10/ 107/9 10/ 107/10 107/11 10/ 10/ /1 10/20 10/20 10/20 Termény uca 107/1 10/20 107/1 10/207 10/208 10/209 10/210 10/211 10/212 10/21 10/21 10/21 10/21 107/1 1 10/2 10/22 10/21 10/20 10/ /28 10/27 10/2 Lke-1/XVIII-A/01 10/21 (1080) 10/2 10/21 10/20 10/212 10/21 10/21 10/217 10/ 10/2 10/2 10/22 10/227 10/229 10/228 10/228 10/210 10/211 10/21 10/ 10/2 erékvágás ú 1079/8 10/227 10/229 10/111 10/112 10/112 10/11 10/11 10/ 10/22 10/21 10/22 10/22 10/22 10/ / /1 10/11 10/11 10/11 Alacskai ú 10/117 10/20 10/118 10/119 10/222 10/221 10/10 10/11 10/220 10/ 10/219 10/8 10/9 10/ 10/120 10/218 10/7 10/1 10/ 10/12 10/11 10/10 10/19 10/18 10/ 10/17 10/121 10/122 10/12 10/12 10/12 10/12 10/ 1079/1 1079/ /1 (101/1) 101/7 1079/2 1079/ 10/1 10/19 10/ 10/170 10/1 10/1 10/127 10/1 10/128 10/129 (10) 100/ 10/18 10/19 10/170 10/1 10/1 10/1 10/12 10/11 10/10 erékvágás ú 101/ 101/9 100/ (10) (101/) 20 10/ / 109/ 109/ 108/2 101/8 10/188 10/187 10/187 10/171 10/171 10/172 10/172 10/18 10/17 10/18 10/21 10/20 10/2 10/17 10/ /1 10/17 -Öu/XVIII 10/ 10/18 10/17 10/18 10/177 Lke-1/XVIII-A/01 107/1 109/ 109/2 10/21 10/ 10/22 10/2 10/181 10/180 10/182 10/178 10/ 10/1 20 -Öu/XVIII 108/1 10/ /2 9/ /1 10/ 10/ / /2 10/2 10/ / 10 10/ 10/2 10/2 M=1: /2 10/27 102/1 101/ 10/1 Lke-1/XVIII-A/ /2 1079/ 1079/ 1079/ MEGBÍZÓ: 10/0 101/ 10/7 109/ 109/2 10/29 10/29 10/28 101/2 101/1 Alacskai ú 10/7 GENERÁLTERVEZŐ: 100/2 10/7 Aczél Városépíész B Bp. Badacsony uca. Aczél Gábor TT Verebély-Papp Tibor Dr. Macsinka lára PhD , 1d-1 Dima András 0M1-210 TE-T, TH-T, TV-T Cs. Tárai Judi Szánás uca 10/7 10/2 10/2 10/77 10/77 10/ /1 10/78 erékvágás ú 107/ 1079/1 10/8 10/8 10/79 107/ 10/80 107/ 107/2 10/ (10/1) 10/82 Szánás uca Boronás uca 10/9 10/28 10/29 10/0 10/2 10/1 10/ erékvágás ú 10/2 10/22 (10) (10) (10) 10/7 10/7 109/1 10/77 10/7 10/ /8 10/8 10/72 10/71 10/70 10/78 10/79 10/80 10/81 10/82 10/8 -Öu/XVIII Lke-1/XVIII-A/01 20 BUDAPEST XVIII. ERÜLET ALACSAI ÚT - GANZ ÁBRAHÁM UTCA - ERÉÖTŐ UTCA - TERMÉNY UTCA - ERÉVÁGÁS (10/97) 10/8 UTCA - SZÁNTÁS UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET RAJZSZÁM ERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉSZ-M2 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 10/8 10/8 10/8 LÉPTÉ 107/8 10/ 10/2 10/7 10/7 107/7 M=1: /27 10/81 ÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATO FELHASZNÁLÁSÁVAL. A MÉRETE A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ! 10/ 10/ 10/ DÁTUM 10/1 10/0 10/ 10/89 10/ 10/2 10/2 (10/1) 10/2 10/ 10/91 10/92 10/ január 10/8 10/7 10/9 10/9 10/9 10/9 10/ 10/ 22 10/ 10/21 10/20 10/ 10/8 10/9 10/ (10)

113 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra. MELLÉLET ÚTVONALA HÁLÓZATI SZEREPE ÉS TERVEZÉSI OSZTÁLYBA SOROLÁSA Úvonal Hálózai szerep Tervezési oszály Alacskai ú gyűjőú B.V.c.C. Ganz Ábrahám uca belerülei kiszolgáló ú B.VI.d.D. Termény uca belerülei kiszolgáló ú B.VI.d.D. Szánás uca belerülei kiszolgáló ú B.VI.d.D. erékköő ú belerülei kiszolgáló ú B.VI.d.D.. erékvágás ú belerülei kiszolgáló ú B.VI.d.D. 112

114 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra. MELLÉLET AZ ÉPÍTMÉNYE, ÖNÁLLÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGE, TERÜLETE RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ SZÜSÉGES, ELHELYEZENDŐ SZEMÉLYGÉPOCSITÁROLÓ SZÁMA Rendeleés, funkcó Lke-1 öveze 1. Minden lakás és üdülő önálló rendeleési egysége uán 2 ph A erülehasználai egységben elhelyezheő minden egyéb funkció eseében az OTÉ. sz. mellékleében leírak az irányadók. Ugyanez vonakozik az elhelyezendő kerékpárárolók számára is. 11

115 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1. MELLÉLET A BEÉPÍTÉSI SŰRŰSÉG IGAZOLÁSA TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGENÉNT 11

116 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 1. mellékle A BEÉPÍTÉSI SŰRŰSÉG IGAZOLÁSA TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGENÉNT 1. Lke-1: 0.8 (0.+0.2) FRSZ ÉSZ Lke-1/XVIII-A/I Lke-1/XVIII-A/01 Lke-1/XVIII-A/01 FRSZ SZINTTERÜLETI SŰRŰSÉG FRSZ Terülefelhasználási egység Terüle Beépíési sűrűség Épíheő szinerüle m m 2 Bsá Bsp álalános parkoló Lke ,7 0, 0,2 1887, , 2 11

117 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra Épíési öveze, öveze jele Terüle m 2 Szinerülei muaó megengede legnagyobb éréke Épíheő szinerüle m 2 Szmá Szmp álalános parkoló I-XVIII/ER 171,1 1,0-29,7 - I-XVIII/I 8207,12 1,0-1210,7 - L2/A-XVIII/Ü- 82,0 2,0-2090,10 - L-XVIII/A 2201,07 1,0-2201,07 - L-XVIII/AT-E 97,2 0,7-12,88 - ÉSZ L-XVIII/AT-V 101,21 0,7-7219,9 - L-XVIII/NT-E 7922,27 0,7-72, - L-XVIII/NT-E ,79 0, , - L-XVIII/NT-E2 721,7 0, - 1,8 - L-XVIII/NT- E2/A L-XVIII/NT- E2/B 8712,1 0, -,1-90,10 0,7-98,2 - L-XVIII/NT-V 1199,0 0, ,7 - Lke-1/XVIII-A/I 702,0 1,1 0, 872,7 20,717 Lke-1/XVIII- A/ ,77 0,7 0,2 1909,0 8201, , ,7 FRSZ megfeleleés: ÉPÍTHETŐ SZINTTERÜLET M 2 FRSZ ÉSZ Álalános ,02 > ,7 Parkolás 9 282, > 8 201,2 MEGFELEL 11

118 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra 2. MELLÉLET VIZSGÁLATI ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MELLÉLETE 117

119 Üdülő, hobby Beépíelen és/vagy használaon kívüli erüleek Rendezelen, romos épüleel erhel erüle Lakó / új épíésű lakóerüle ümölcsös Telken belüli lombos fa Telken kívüli lombos fa Tervezési erüle haára Telken belüli örökzöld fa Műhely-elephely Inézményerüle Legelő / gyümölcsös Telken belüli haszonkeri használa (fóliasáras erüle) Zöldfelüle ereskedelem, szolgálaás Beépíelen parcellázo erüle Mezőgazdasági használaú erüle (jellemzően gyümölcsös) Fás, erdősül erüle Mezőgazdasági birokközpon c b a a b b a a b b b a b a a b b a a a a b b b a Sz L L L L Sz Sz Sz E erékköő uca erékköö uca erékköö uca Ganz Ábrahám uca erékköő uca Halomegyházi köz erékköő uca erékvágás ú erékvágás ú Alacskai ú erékvágás ú Alacskai ú Ganz Ábrahám uca Alacskai ú Alacskai ú Halomegyházi uca Péeri ú Somlóker uca Tölgy uca Alacskai ú Haár uca apocs uca Ganz Ábrahám uca Halomegyházi uca Alacskai ú erékköő uca Szánás uca Alacskai ú Termény uca Termény uca Termény uca Szánás uca Alacskai ú Alacskai ú erékvágás ú Haár uca Boronás uca Boronás uca Égerfa uca Égerfa uca Plaánlige uca b 9 1a b a b a b b 0 8 1b a 2 7 1a /b a b /E 129/b 129/a / 1/ 1/ 1111/ 1111/ 1111/ (128) 1222/1 122 (1007/) 1008/ / (100) (102/) (1021/1) /1 10/1 10/10 10/10 10/10 10/10 10/27 10/27 10/10 10/12 10/1 10/17 10/11 10/19 10/107 10/107 10/109 10/108 10/108 10/17 10/17 10/12 10/1 10/1 10/192 10/1 10/189 10/191 10/190 10/17 10/18 10/19 10/19 10/171 10/171 10/170 10/170 10/187 10/187 10/188 10/18 10/18 10/2 10/20 10/22 10/21 10/2 10/2 10/1 10/2 10/ 10/2 10/2 10/29 10/29 10/0 10/7 10/78 10/77 10/77 10/7 10/28 10/28 10/80 10/28 10/29 10/1 10/0 10/2 10/ 10/2 10/2 10/22 10/20 10/21 10/18 10/19 (10/1) (10/1) 10/17 10/1 10/2 10/2 10/2 10/2 10/110 10/2 10/10 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/112 10/112 10/111 10/17 10/1 10/1 10/1 10/1 10/18 10/19 10/172 10/172 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/18 10/17 10/2 10/22 10/21 10/20 10/18 10/17 10/2 10/27 10/ /12 10/199 10/198 10/197 10/29 10/19 10/19 10/19 10/19 10/18 10/18 10/11 10/28 10/28 10/19 10/19 10/1 10/1 10/1 17/1 17/ /7 1201/1 (1201/) 1201/ (1201/) 107/ 10/2 10/1 10/ 10/ 1011/1 (1201/7) 1201/7 1111/ / /192 (1201/) (1201/9) / 100/ 1021/ / 10/ 10/7 10/8 10/12 10/1 10/1 10/9 10/0 10/11 10/10 10/1 10/9 10/22 10/1 10/20 10/29 10/28 10/21 10/27 10/2 10/11 10/1 10/1 10/1 10/120 10/117 10/119 10/118 10/17 10/17 10/177 10/180 10/181 10/182 (10/1) (10/1) 10/2 10/1 10/ 10/ 10/ 10/ 10/7 10/8 10/ 10/ 10/ 10/7 10/121 10/2 10/21 10/21 10/22 10/22 10/2 10/2 10/20 10/20 10/229 10/229 10/12 10/1 10/12 10/122 10/178 10/12 10/1 10/ /2 100/1 100/2 107/ 107/ 10/0 10/8 10/ 10/9 10/22 10/227 10/227 10/228 10/228 10/201 10/22 10/22 10/128 10/12 10/12 10/127 10/11 10/10 (10) (10) (10) 1079/1 1079/2 1079/ 1079/0 1079/1 1079/1 1079/ /11 (1071) / 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ 1079/2 1079/2 1079/2 1079/1 1079/1 102/ / 1079/ 1079/ 1079/ (1072) (1072) (1072) 1079/ / / /1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 (10) / 107/ 107/8 101/ 101/1 101/2 109/ 109/ 107/1 10/1 10/20 10/20 10/202 10/20 10/20 10/210 10/210 10/211 10/211 10/212 10/212 10/207 10/208 10/209 10/129 10/221 10/220 10/222 10/22 10/218 10/219 (101/1) 100/ 100/ 108/2 107/2 102/ / (102) 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 101/ 100/ 101/7 1079/2 1079/ 109/2 109/ 10/217 10/21 10/ /8 101/9 (10) (10) (10) (10) (101/) 1079/ /7 1079/9 1079/ 1079/ 1079/ 1079/ /2 1079/ / /2 1079/ / / /27 (1221) 1222/2 1220/2 1007/1 1008/ / / /2 10/9 10/1 10/17 10/18 10/19 10/7 10/8 10/2 10/2 10/2 10/ 10/ 10/ 10/70 10/9 10/71 10/72 10/88 10/7 10/7 10/87 10/8 10/8 10/8 10/8 10/12 10/1 10/1 10/1 10/18 10/27 10/79 10/81 10/82 10/8 10/8 10/2 (10/1) (10/1) (10/1) / (1) (1) (110) (111) / / 10/8 10/10 10/ 10/11 10/7 10/9 10/ / / 1/ 1/ 1/ 1/ /9 1079/0 1079/1 1079/2 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ / / / 1079/ 1079/ 1079/ 1111/ / /2 1111/1 1111/ 1111/0 (1080) (1080) (1080) (1080) 1079/ 1079/ 1079/ 1079/2 1079/1 1079/0 1079/8 1079/9 1079/ /2 1111/ /1 1111/9 1111/ /8 1111/7 (17) 10/ 10/1 10/1 10/ 109/ 109/2 109/1 107/9 107/10 107/11 107/ 107/ 1111/ /29 10/ 10/1 10/2 10/ 1111/12 (1201/0) 1111/ / /127 10/1 10/ / 10/ (1111/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / / / / / / / /1 1111/ / / /1 1111/ /1 1111/1 (1201/1) (1201/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / /1 (1111/1) 107/1 10/ 10/2 1111/19 107/1 1111/1 1011/2 107/1 107/1 1111/ / /0 1111/0 1111/0 1111/1 1111/ / /1 1111/ / /2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/ / / /0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/ /8 1111/9 1111/ / / /7 1111/7 1111/7 1111/7 1111/ / / /8 1111/ / /8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/ / / / / / / / / / / / 1111/ /279 17/1 10/1 122/1 122/2 10/7 10/7 10/7 10/7 10/77 10/79 10/78 10/71 10/72 10/70 10/9 10/8 10/7 10/80 10/81 10/82 10/8 10/8 10/0 10/9 10/ 10/2 10/ 10/8 (10/97) 10/92 10/87 10/8 10/7 10/ 10/ 10/2 10/ 10/9 10/9 10/9 10/9 10/ 1111/18 107/2 10/91 10/ / /8 1079/2 10/ Üzle 108/1 Idősek ohona 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ medence MEGLÉVŐ TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA É M=1:.000 JELMAGYARÁZAT VRV V e c s é s V e c s é s V e c s é s G y á l

120 Tervezési erüle haára (m) 0. Ú-elek szélességek c b a a b b a a b b b a b a a b b a a a a b b b a Sz L L L L Sz Sz Sz E erékköő uca erékköö uca erékköö uca Ganz Ábrahám uca erékköő uca Halomegyházi köz erékköő uca erékvágás ú erékvágás ú Alacskai ú erékvágás ú Alacskai ú Ganz Ábrahám uca Alacskai ú Alacskai ú Halomegyházi uca Péeri ú Somlóker uca Tölgy uca Alacskai ú Haár uca apocs uca Ganz Ábrahám uca Halomegyházi uca Alacskai ú erékköő uca Szánás uca Alacskai ú Termény uca Termény uca Termény uca Szánás uca Alacskai ú Alacskai ú erékvágás ú Haár uca Boronás uca Boronás uca Égerfa uca Égerfa uca Plaánlige uca / 1/ 1/ 1111/ 1111/ 1111/ (128) 1222/1 122 (1007/) 1008/ / (100) (102/) (1021/1) /1 10/1 10/10 10/10 10/10 10/10 10/27 10/27 10/10 10/12 10/1 10/17 10/11 10/19 10/107 10/107 10/109 10/108 10/108 10/17 10/17 10/12 10/1 10/1 10/192 10/1 10/189 10/191 10/190 10/17 10/18 10/19 10/19 10/171 10/171 10/170 10/170 10/187 10/187 10/188 10/18 10/18 10/2 10/20 10/22 10/21 10/2 10/2 10/1 10/2 10/ 10/2 10/2 10/29 10/29 10/0 10/7 10/78 10/77 10/77 10/7 10/28 10/28 10/80 10/28 10/29 10/1 10/0 10/2 10/ 10/2 10/2 10/22 10/20 10/21 10/18 10/19 (10/1) (10/1) 10/17 10/1 10/2 10/2 10/2 10/2 10/110 10/2 10/10 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/112 10/112 10/111 10/17 10/1 10/1 10/1 10/1 10/18 10/19 10/172 10/172 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/18 10/17 10/2 10/22 10/21 10/20 10/18 10/17 10/2 10/27 10/ /12 10/199 10/198 10/197 10/29 10/19 10/19 10/19 10/19 10/18 10/18 10/11 10/28 10/28 10/19 10/19 10/1 10/1 10/1 17/1 17/ /7 1201/1 (1201/) 1201/ (1201/) 107/ 10/2 10/1 10/ 10/ 1011/1 (1201/7) 1201/7 1111/ / /192 (1201/) (1201/9) / 100/ 1021/ / 10/ 10/7 10/8 10/12 10/1 10/1 10/9 10/0 10/11 10/10 10/1 10/9 10/22 10/1 10/20 10/29 10/28 10/21 10/27 10/2 10/11 10/1 10/1 10/1 10/120 10/117 10/119 10/118 10/17 10/17 10/177 10/180 10/181 10/182 (10/1) (10/1) 10/2 10/1 10/ 10/ 10/ 10/ 10/7 10/8 10/ 10/ 10/ 10/7 10/121 10/2 10/21 10/21 10/22 10/22 10/2 10/2 10/20 10/20 10/229 10/229 10/12 10/1 10/12 10/122 10/178 10/12 10/1 10/ /2 100/1 100/2 107/ 107/ 10/0 10/8 10/ 10/9 10/22 10/227 10/227 10/228 10/228 10/201 10/22 10/22 10/128 10/12 10/12 10/127 10/11 10/10 (10) (10) (10) 1079/1 1079/2 1079/ 1079/0 1079/1 1079/1 1079/ /11 (1071) / 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ 1079/2 1079/2 1079/2 1079/1 1079/1 102/ / 1079/ 1079/ 1079/ (1072) (1072) (1072) 1079/ / / /1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 (10) / 107/ 107/8 101/ 101/1 101/2 109/ 109/ 107/1 10/1 10/20 10/20 10/202 10/20 10/20 10/210 10/210 10/211 10/211 10/212 10/212 10/207 10/208 10/209 10/129 10/221 10/220 10/222 10/22 10/218 10/219 (101/1) 100/ 100/ 108/2 107/2 102/ / (102) 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 101/ 100/ 101/7 1079/2 1079/ 109/2 109/ 10/217 10/21 10/ /8 101/9 (10) (10) (10) (10) (101/) 1079/ /7 1079/9 1079/ 1079/ 1079/ 1079/ /2 1079/ / /2 1079/ / / /27 (1221) 1222/2 1220/2 1007/1 1008/ / / /2 10/9 10/1 10/17 10/18 10/19 10/7 10/8 10/2 10/2 10/2 10/ 10/ 10/ 10/70 10/9 10/71 10/72 10/88 10/7 10/7 10/87 10/8 10/8 10/8 10/8 10/12 10/1 10/1 10/1 10/18 10/27 10/79 10/81 10/82 10/8 10/8 10/2 (10/1) (10/1) (10/1) / (1) (1) (110) (111) / / 10/8 10/10 10/ 10/11 10/7 10/9 10/ / / 1/ 1/ 1/ 1/ /9 1079/0 1079/1 1079/2 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ / / / 1079/ 1079/ 1079/ 1111/ / /2 1111/1 1111/ 1111/0 (1080) (1080) (1080) (1080) 1079/ 1079/ 1079/ 1079/2 1079/1 1079/0 1079/8 1079/9 1079/ /2 1111/ /1 1111/9 1111/ /8 1111/7 (17) 10/ 10/1 10/1 10/ 109/ 109/2 109/1 107/9 107/10 107/11 107/ 107/ 1111/ /29 10/ 10/1 10/2 10/ 1111/12 (1201/0) 1111/ / /127 10/1 10/ / 10/ (1111/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / / / / / / / /1 1111/ / / /1 1111/ /1 1111/1 (1201/1) (1201/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / /1 (1111/1) 107/1 10/ 10/2 1111/19 107/1 1111/1 1011/2 107/1 107/1 1111/ / /0 1111/0 1111/0 1111/1 1111/ / /1 1111/ / /2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/ / / /0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/ /8 1111/9 1111/ / / /7 1111/7 1111/7 1111/7 1111/ / / /8 1111/ / /8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/ / / / / / / / / / / / 1111/ /279 17/1 10/1 122/1 122/2 10/7 10/7 10/7 10/7 10/77 10/79 10/78 10/71 10/72 10/70 10/9 10/8 10/7 10/80 10/81 10/82 10/8 10/8 10/0 10/9 10/ 10/2 10/ 10/8 (10/97) 10/92 10/87 10/8 10/7 10/ 10/ 10/2 10/ 10/9 10/9 10/9 10/9 10/ 1111/18 107/2 10/91 10/ / /8 1079/2 10/ 108/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ VRV-2 TELEMÉRETE VIZSGÁLATA É M=1:.000 JELMAGYARÁZAT TELESTRUTÚRA VIZSGÁLATA

121 c b a a b b a a b b b a b a a b b a a a a b b b a Sz L L L L Sz Sz Sz E erékköő uca erékköö uca erékköö uca Ganz Ábrahám uca erékköő uca Halomegyházi köz erékköő uca erékvágás ú erékvágás ú Alacskai ú erékvágás ú Alacskai ú Ganz Ábrahám uca Alacskai ú Alacskai ú Halomegyházi uca Péeri ú Somlóker uca Tölgy uca Alacskai ú Haár uca apocs uca Ganz Ábrahám uca Halomegyházi uca Alacskai ú erékköő uca Szánás uca Alacskai ú Termény uca Termény uca Termény uca Szánás uca Alacskai ú Alacskai ú erékvágás ú Haár uca Boronás uca Boronás uca Égerfa uca Égerfa uca Plaánlige uca b 9 1a b a b a b b 0 8 1b a 2 7 1a /b a b /E 129/b 129/a / 1/ 1/ 1111/ 1111/ 1111/ (128) 1222/1 122 (1007/) 1008/ / (100) (102/) (1021/1) /1 10/1 10/10 10/10 10/10 10/10 10/27 10/27 10/10 10/12 10/1 10/17 10/11 10/19 10/107 10/107 10/109 10/108 10/108 10/17 10/17 10/12 10/1 10/1 10/192 10/1 10/189 10/191 10/190 10/17 10/18 10/19 10/19 10/171 10/171 10/170 10/170 10/187 10/187 10/188 10/18 10/18 10/2 10/20 10/22 10/21 10/2 10/2 10/1 10/2 10/ 10/2 10/2 10/29 10/29 10/0 10/7 10/78 10/77 10/77 10/7 10/28 10/28 10/80 10/28 10/29 10/1 10/0 10/2 10/ 10/2 10/2 10/22 10/20 10/21 10/18 10/19 (10/1) (10/1) 10/17 10/1 10/2 10/2 10/2 10/2 10/110 10/2 10/10 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/112 10/112 10/111 10/17 10/1 10/1 10/1 10/1 10/18 10/19 10/172 10/172 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/18 10/17 10/2 10/22 10/21 10/20 10/18 10/17 10/2 10/27 10/ /12 10/199 10/198 10/197 10/29 10/19 10/19 10/19 10/19 10/18 10/18 10/11 10/28 10/28 10/19 10/19 10/1 10/1 10/1 17/1 17/ /7 1201/1 (1201/) 1201/ (1201/) 107/ 10/2 10/1 10/ 10/ 1011/1 (1201/7) 1201/7 1111/ / /192 (1201/) (1201/9) / 100/ 1021/ / 10/ 10/7 10/8 10/12 10/1 10/1 10/9 10/0 10/11 10/10 10/1 10/9 10/22 10/1 10/20 10/29 10/28 10/21 10/27 10/2 10/11 10/1 10/1 10/1 10/120 10/117 10/119 10/118 10/17 10/17 10/177 10/180 10/181 10/182 (10/1) (10/1) 10/2 10/1 10/ 10/ 10/ 10/ 10/7 10/8 10/ 10/ 10/ 10/7 10/121 10/2 10/21 10/21 10/22 10/22 10/2 10/2 10/20 10/20 10/229 10/229 10/12 10/1 10/12 10/122 10/178 10/12 10/1 10/ /2 100/1 100/2 107/ 107/ 10/0 10/8 10/ 10/9 10/22 10/227 10/227 10/228 10/228 10/201 10/22 10/22 10/128 10/12 10/12 10/127 10/11 10/10 (10) (10) (10) 1079/1 1079/2 1079/ 1079/0 1079/1 1079/1 1079/ /11 (1071) / 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ 1079/2 1079/2 1079/2 1079/1 1079/1 102/ / 1079/ 1079/ 1079/ (1072) (1072) (1072) 1079/ / / /1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 (10) / 107/ 107/8 101/ 101/1 101/2 109/ 109/ 107/1 10/1 10/20 10/20 10/202 10/20 10/20 10/210 10/210 10/211 10/211 10/212 10/212 10/207 10/208 10/209 10/129 10/221 10/220 10/222 10/22 10/218 10/219 (101/1) 100/ 100/ 108/2 107/2 102/ / (102) 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 101/ 100/ 101/7 1079/2 1079/ 109/2 109/ 10/217 10/21 10/ /8 101/9 (10) (10) (10) (10) (101/) 1079/ /7 1079/9 1079/ 1079/ 1079/ 1079/ /2 1079/ / /2 1079/ / / /27 (1221) 1222/2 1220/2 1007/1 1008/ / / /2 10/9 10/1 10/17 10/18 10/19 10/7 10/8 10/2 10/2 10/2 10/ 10/ 10/ 10/70 10/9 10/71 10/72 10/88 10/7 10/7 10/87 10/8 10/8 10/8 10/8 10/12 10/1 10/1 10/1 10/18 10/27 10/79 10/81 10/82 10/8 10/8 10/2 (10/1) (10/1) (10/1) / (1) (1) (110) (111) / / 10/8 10/10 10/ 10/11 10/7 10/9 10/ / / 1/ 1/ 1/ 1/ /9 1079/0 1079/1 1079/2 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ / / / 1079/ 1079/ 1079/ 1111/ / /2 1111/1 1111/ 1111/0 (1080) (1080) (1080) (1080) 1079/ 1079/ 1079/ 1079/2 1079/1 1079/0 1079/8 1079/9 1079/ /2 1111/ /1 1111/9 1111/ /8 1111/7 (17) 10/ 10/1 10/1 10/ 109/ 109/2 109/1 107/9 107/10 107/11 107/ 107/ 1111/ /29 10/ 10/1 10/2 10/ 1111/12 (1201/0) 1111/ / /127 10/1 10/ / 10/ (1111/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / / / / / / / /1 1111/ / / /1 1111/ /1 1111/1 (1201/1) (1201/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / /1 (1111/1) 107/1 10/ 10/2 1111/19 107/1 1111/1 1011/2 107/1 107/1 1111/ / /0 1111/0 1111/0 1111/1 1111/ / /1 1111/ / /2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/ / / /0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/ /8 1111/9 1111/ / / /7 1111/7 1111/7 1111/7 1111/ / / /8 1111/ / /8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/ / / / / / / / / / / / 1111/ /279 17/1 10/1 122/1 122/2 10/7 10/7 10/7 10/7 10/77 10/79 10/78 10/71 10/72 10/70 10/9 10/8 10/7 10/80 10/81 10/82 10/8 10/8 10/0 10/9 10/ 10/2 10/ 10/8 (10/97) 10/92 10/87 10/8 10/7 10/ 10/ 10/2 10/ 10/9 10/9 10/9 10/9 10/ 1111/18 107/2 10/91 10/ / /8 1079/2 10/ Üzle 108/1 Idősek ohona 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ medence Tervezési erüle haára Magyar Állam XVIII. er. Önkormányza Magán / XVIII. er. Önkormányza Magán Fővárosi Önkormányza VRV- É M=1:.000 JELMAGYARÁZAT TULAJDONI VISZONYO VIZSGÁLATA TELESTRUTÚRA VIZSGÁLATA

122 Tervezési erüle haára Lakóépüle Gazdasági / mellék épüle Inézményépüle Műhely épüle c b a a b b a a b b b a b a a b b a a a a b b b a Sz L L L L Sz Sz Sz E erékköő uca erékköö uca erékköö uca Ganz Ábrahám uca erékköő uca Halomegyházi köz erékköő uca erékvágás ú erékvágás ú Alacskai ú erékvágás ú Alacskai ú Ganz Ábrahám uca Alacskai ú Alacskai ú Halomegyházi uca Péeri ú Somlóker uca Tölgy uca Alacskai ú Haár uca apocs uca Ganz Ábrahám uca Halomegyházi uca Alacskai ú erékköő uca Szánás uca Alacskai ú Termény uca Termény uca Termény uca Szánás uca Alacskai ú Alacskai ú erékvágás ú Haár uca Boronás uca Boronás uca Égerfa uca Égerfa uca Plaánlige uca b 9 1a b a b a b b 0 8 1b a 2 7 1a /b a b /E 129/b 129/a / 1/ 1/ 1111/ 1111/ 1111/ (128) 1222/1 122 (1007/) 1008/ / (100) (102/) (1021/1) /1 10/1 10/10 10/10 10/10 10/10 10/27 10/27 10/10 10/12 10/1 10/17 10/11 10/19 10/107 10/107 10/109 10/108 10/108 10/17 10/17 10/12 10/1 10/1 10/192 10/1 10/189 10/191 10/190 10/17 10/18 10/19 10/19 10/171 10/171 10/170 10/170 10/187 10/187 10/188 10/18 10/18 10/2 10/20 10/22 10/21 10/2 10/2 10/1 10/2 10/ 10/2 10/2 10/29 10/29 10/0 10/7 10/78 10/77 10/77 10/7 10/28 10/28 10/80 10/28 10/29 10/1 10/0 10/2 10/ 10/2 10/2 10/22 10/20 10/21 10/18 10/19 (10/1) (10/1) 10/17 10/1 10/2 10/2 10/2 10/2 10/110 10/2 10/10 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/112 10/112 10/111 10/17 10/1 10/1 10/1 10/1 10/18 10/19 10/172 10/172 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/18 10/17 10/2 10/22 10/21 10/20 10/18 10/17 10/2 10/27 10/ /12 10/199 10/198 10/197 10/29 10/19 10/19 10/19 10/19 10/18 10/18 10/11 10/28 10/28 10/19 10/19 10/1 10/1 10/1 17/1 17/ /7 1201/1 (1201/) 1201/ (1201/) 107/ 10/2 10/1 10/ 10/ 1011/1 (1201/7) 1201/7 1111/ / /192 (1201/) (1201/9) / 100/ 1021/ / 10/ 10/7 10/8 10/12 10/1 10/1 10/9 10/0 10/11 10/10 10/1 10/9 10/22 10/1 10/20 10/29 10/28 10/21 10/27 10/2 10/11 10/1 10/1 10/1 10/120 10/117 10/119 10/118 10/17 10/17 10/177 10/180 10/181 10/182 (10/1) (10/1) 10/2 10/1 10/ 10/ 10/ 10/ 10/7 10/8 10/ 10/ 10/ 10/7 10/121 10/2 10/21 10/21 10/22 10/22 10/2 10/2 10/20 10/20 10/229 10/229 10/12 10/1 10/12 10/122 10/178 10/12 10/1 10/ /2 100/1 100/2 107/ 107/ 10/0 10/8 10/ 10/9 10/22 10/227 10/227 10/228 10/228 10/201 10/22 10/22 10/128 10/12 10/12 10/127 10/11 10/10 (10) (10) (10) 1079/1 1079/2 1079/ 1079/0 1079/1 1079/1 1079/ /11 (1071) / 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ 1079/2 1079/2 1079/2 1079/1 1079/1 102/ / 1079/ 1079/ 1079/ (1072) (1072) (1072) 1079/ / / /1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 (10) / 107/ 107/8 101/ 101/1 101/2 109/ 109/ 107/1 10/1 10/20 10/20 10/202 10/20 10/20 10/210 10/210 10/211 10/211 10/212 10/212 10/207 10/208 10/209 10/129 10/221 10/220 10/222 10/22 10/218 10/219 (101/1) 100/ 100/ 108/2 107/2 102/ / (102) 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 101/ 100/ 101/7 1079/2 1079/ 109/2 109/ 10/217 10/21 10/ /8 101/9 (10) (10) (10) (10) (101/) 1079/ /7 1079/9 1079/ 1079/ 1079/ 1079/ /2 1079/ / /2 1079/ / / /27 (1221) 1222/2 1220/2 1007/1 1008/ / / /2 10/9 10/1 10/17 10/18 10/19 10/7 10/8 10/2 10/2 10/2 10/ 10/ 10/ 10/70 10/9 10/71 10/72 10/88 10/7 10/7 10/87 10/8 10/8 10/8 10/8 10/12 10/1 10/1 10/1 10/18 10/27 10/79 10/81 10/82 10/8 10/8 10/2 (10/1) (10/1) (10/1) / (1) (1) (110) (111) / / 10/8 10/10 10/ 10/11 10/7 10/9 10/ / / 1/ 1/ 1/ 1/ /9 1079/0 1079/1 1079/2 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ / / / 1079/ 1079/ 1079/ 1111/ / /2 1111/1 1111/ 1111/0 (1080) (1080) (1080) (1080) 1079/ 1079/ 1079/ 1079/2 1079/1 1079/0 1079/8 1079/9 1079/ /2 1111/ /1 1111/9 1111/ /8 1111/7 (17) 10/ 10/1 10/1 10/ 109/ 109/2 109/1 107/9 107/10 107/11 107/ 107/ 1111/ /29 10/ 10/1 10/2 10/ 1111/12 (1201/0) 1111/ / /127 10/1 10/ / 10/ (1111/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / / / / / / / /1 1111/ / / /1 1111/ /1 1111/1 (1201/1) (1201/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / /1 (1111/1) 107/1 10/ 10/2 1111/19 107/1 1111/1 1011/2 107/1 107/1 1111/ / /0 1111/0 1111/0 1111/1 1111/ / /1 1111/ / /2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/ / / /0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/ /8 1111/9 1111/ / / /7 1111/7 1111/7 1111/7 1111/ / / /8 1111/ / /8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/ / / / / / / / / / / / 1111/ /279 17/1 10/1 122/1 122/2 10/7 10/7 10/7 10/7 10/77 10/79 10/78 10/71 10/72 10/70 10/9 10/8 10/7 10/80 10/81 10/82 10/8 10/8 10/0 10/9 10/ 10/2 10/ 10/8 (10/97) 10/92 10/87 10/8 10/7 10/ 10/ 10/2 10/ 10/9 10/9 10/9 10/9 10/ 1111/18 107/2 10/91 10/ / /8 1079/2 10/ Üzle 108/1 Idősek ohona 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ medence VRV- É M=1:.000 JELMAGYARÁZAT ÉPÜLETE FUNCIÓVIZSGÁLATA ÉPÍTMÉNYE VIZSGÁLATA

123 Tervezési erüle haára 0,0-0,0 2,0-0,0 1,0-2,0,0-1,0 0,01 -,0 Beépíelen elek (%) c b a a b b a a b b b a b a a b b a a a a b b b a Sz L L L L Sz Sz Sz E erékköő uca erékköö uca erékköö uca Ganz Ábrahám uca erékköő uca Halomegyházi köz erékköő uca erékvágás ú erékvágás ú Alacskai ú erékvágás ú Alacskai ú Ganz Ábrahám uca Alacskai ú Alacskai ú Halomegyházi uca Péeri ú Somlóker uca Tölgy uca Alacskai ú Haár uca apocs uca Ganz Ábrahám uca Halomegyházi uca Alacskai ú erékköő uca Szánás uca Alacskai ú Termény uca Termény uca Termény uca Szánás uca Alacskai ú Alacskai ú erékvágás ú Haár uca Boronás uca Boronás uca Égerfa uca Égerfa uca Plaánlige uca b 9 1a b a b a b b 0 8 1b a 2 7 1a /b a b /E 129/b 129/a / 1/ 1/ 1111/ 1111/ 1111/ (128) 1222/1 122 (1007/) 1008/ / (100) (102/) (1021/1) /1 10/1 10/10 10/10 10/10 10/10 10/27 10/27 10/10 10/12 10/1 10/17 10/11 10/19 10/107 10/107 10/109 10/108 10/108 10/17 10/17 10/12 10/1 10/1 10/192 10/1 10/189 10/191 10/190 10/17 10/18 10/19 10/19 10/171 10/171 10/170 10/170 10/187 10/187 10/188 10/18 10/18 10/2 10/20 10/22 10/21 10/2 10/2 10/1 10/2 10/ 10/2 10/2 10/29 10/29 10/0 10/7 10/78 10/77 10/77 10/7 10/28 10/28 10/80 10/28 10/29 10/1 10/0 10/2 10/ 10/2 10/2 10/22 10/20 10/21 10/18 10/19 (10/1) (10/1) 10/17 10/1 10/2 10/2 10/2 10/2 10/110 10/2 10/10 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/112 10/112 10/111 10/17 10/1 10/1 10/1 10/1 10/18 10/19 10/172 10/172 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/18 10/17 10/2 10/22 10/21 10/20 10/18 10/17 10/2 10/27 10/ /12 10/199 10/198 10/197 10/29 10/19 10/19 10/19 10/19 10/18 10/18 10/11 10/28 10/28 10/19 10/19 10/1 10/1 10/1 17/1 17/ /7 1201/1 (1201/) 1201/ (1201/) 107/ 10/2 10/1 10/ 10/ 1011/1 (1201/7) 1201/7 1111/ / /192 (1201/) (1201/9) / 100/ 1021/ / 10/ 10/7 10/8 10/12 10/1 10/1 10/9 10/0 10/11 10/10 10/1 10/9 10/22 10/1 10/20 10/29 10/28 10/21 10/27 10/2 10/11 10/1 10/1 10/1 10/120 10/117 10/119 10/118 10/17 10/17 10/177 10/180 10/181 10/182 (10/1) (10/1) 10/2 10/1 10/ 10/ 10/ 10/ 10/7 10/8 10/ 10/ 10/ 10/7 10/121 10/2 10/21 10/21 10/22 10/22 10/2 10/2 10/20 10/20 10/229 10/229 10/12 10/1 10/12 10/122 10/178 10/12 10/1 10/ /2 100/1 100/2 107/ 107/ 10/0 10/8 10/ 10/9 10/22 10/227 10/227 10/228 10/228 10/201 10/22 10/22 10/128 10/12 10/12 10/127 10/11 10/10 (10) (10) (10) 1079/1 1079/2 1079/ 1079/0 1079/1 1079/1 1079/ /11 (1071) / 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ 1079/2 1079/2 1079/2 1079/1 1079/1 102/ / 1079/ 1079/ 1079/ (1072) (1072) (1072) 1079/ / / /1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 (10) / 107/ 107/8 101/ 101/1 101/2 109/ 109/ 107/1 10/1 10/20 10/20 10/202 10/20 10/20 10/210 10/210 10/211 10/211 10/212 10/212 10/207 10/208 10/209 10/129 10/221 10/220 10/222 10/22 10/218 10/219 (101/1) 100/ 100/ 108/2 107/2 102/ / (102) 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 101/ 100/ 101/7 1079/2 1079/ 109/2 109/ 10/217 10/21 10/ /8 101/9 (10) (10) (10) (10) (101/) 1079/ /7 1079/9 1079/ 1079/ 1079/ 1079/ /2 1079/ / /2 1079/ / / /27 (1221) 1222/2 1220/2 1007/1 1008/ / / /2 10/9 10/1 10/17 10/18 10/19 10/7 10/8 10/2 10/2 10/2 10/ 10/ 10/ 10/70 10/9 10/71 10/72 10/88 10/7 10/7 10/87 10/8 10/8 10/8 10/8 10/12 10/1 10/1 10/1 10/18 10/27 10/79 10/81 10/82 10/8 10/8 10/2 (10/1) (10/1) (10/1) / (1) (1) (110) (111) / / 10/8 10/10 10/ 10/11 10/7 10/9 10/ / / 1/ 1/ 1/ 1/ /9 1079/0 1079/1 1079/2 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ / / / 1079/ 1079/ 1079/ 1111/ / /2 1111/1 1111/ 1111/0 (1080) (1080) (1080) (1080) 1079/ 1079/ 1079/ 1079/2 1079/1 1079/0 1079/8 1079/9 1079/ /2 1111/ /1 1111/9 1111/ /8 1111/7 (17) 10/ 10/1 10/1 10/ 109/ 109/2 109/1 107/9 107/10 107/11 107/ 107/ 1111/ /29 10/ 10/1 10/2 10/ 1111/12 (1201/0) 1111/ / /127 10/1 10/ / 10/ (1111/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / / / / / / / /1 1111/ / / /1 1111/ /1 1111/1 (1201/1) (1201/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / /1 (1111/1) 107/1 10/ 10/2 1111/19 107/1 1111/1 1011/2 107/1 107/1 1111/ / /0 1111/0 1111/0 1111/1 1111/ / /1 1111/ / /2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/ / / /0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/ /8 1111/9 1111/ / / /7 1111/7 1111/7 1111/7 1111/ / / /8 1111/ / /8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/ / / / / / / / / / / / 1111/ /279 17/1 10/1 122/1 122/2 10/7 10/7 10/7 10/7 10/77 10/79 10/78 10/71 10/72 10/70 10/9 10/8 10/7 10/80 10/81 10/82 10/8 10/8 10/0 10/9 10/ 10/2 10/ 10/8 (10/97) 10/92 10/87 10/8 10/7 10/ 10/ 10/2 10/ 10/9 10/9 10/9 10/9 10/ 1111/18 107/2 10/91 10/ / /8 1079/2 10/ Üzle 108/1 Idősek ohona 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ medence VRV- É M=1:.000 JELMAGYARÁZAT BEÉPÍTÉSI MÉRTÉ VIZSGÁLAT ÉPÍTMÉNYE VIZSGÁLATA

124 Tervezési erüle haára 0,2-0,80 0,1-0,2 0,0-0,1 0,01-0,0 0,00 (m²/m²) c b a a b b a a b b b a b a a b b a a a a b b b a Sz L L L L Sz Sz Sz E erékköő uca erékköö uca erékköö uca Ganz Ábrahám uca erékköő uca Halomegyházi köz erékköő uca erékvágás ú erékvágás ú Alacskai ú erékvágás ú Alacskai ú Ganz Ábrahám uca Alacskai ú Alacskai ú Halomegyházi uca Péeri ú Somlóker uca Tölgy uca Alacskai ú Haár uca apocs uca Ganz Ábrahám uca Halomegyházi uca Alacskai ú erékköő uca Szánás uca Alacskai ú Termény uca Termény uca Termény uca Szánás uca Alacskai ú Alacskai ú erékvágás ú Haár uca Boronás uca Boronás uca Égerfa uca Égerfa uca Plaánlige uca b 9 1a b a b a b b 0 8 1b a 2 7 1a /b a b /E 129/b 129/a / 1/ 1/ 1111/ 1111/ 1111/ (128) 1222/1 122 (1007/) 1008/ / (100) (102/) (1021/1) /1 10/1 10/10 10/10 10/10 10/10 10/27 10/27 10/10 10/12 10/1 10/17 10/11 10/19 10/107 10/107 10/109 10/108 10/108 10/17 10/17 10/12 10/1 10/1 10/192 10/1 10/189 10/191 10/190 10/17 10/18 10/19 10/19 10/171 10/171 10/170 10/170 10/187 10/187 10/188 10/18 10/18 10/2 10/20 10/22 10/21 10/2 10/2 10/1 10/2 10/ 10/2 10/2 10/29 10/29 10/0 10/7 10/78 10/77 10/77 10/7 10/28 10/28 10/80 10/28 10/29 10/1 10/0 10/2 10/ 10/2 10/2 10/22 10/20 10/21 10/18 10/19 (10/1) (10/1) 10/17 10/1 10/2 10/2 10/2 10/2 10/110 10/2 10/10 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/112 10/112 10/111 10/17 10/1 10/1 10/1 10/1 10/18 10/19 10/172 10/172 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/18 10/17 10/2 10/22 10/21 10/20 10/18 10/17 10/2 10/27 10/ /12 10/199 10/198 10/197 10/29 10/19 10/19 10/19 10/19 10/18 10/18 10/11 10/28 10/28 10/19 10/19 10/1 10/1 10/1 17/1 17/ /7 1201/1 (1201/) 1201/ (1201/) 107/ 10/2 10/1 10/ 10/ 1011/1 (1201/7) 1201/7 1111/ / /192 (1201/) (1201/9) / 100/ 1021/ / 10/ 10/7 10/8 10/12 10/1 10/1 10/9 10/0 10/11 10/10 10/1 10/9 10/22 10/1 10/20 10/29 10/28 10/21 10/27 10/2 10/11 10/1 10/1 10/1 10/120 10/117 10/119 10/118 10/17 10/17 10/177 10/180 10/181 10/182 (10/1) (10/1) 10/2 10/1 10/ 10/ 10/ 10/ 10/7 10/8 10/ 10/ 10/ 10/7 10/121 10/2 10/21 10/21 10/22 10/22 10/2 10/2 10/20 10/20 10/229 10/229 10/12 10/1 10/12 10/122 10/178 10/12 10/1 10/ /2 100/1 100/2 107/ 107/ 10/0 10/8 10/ 10/9 10/22 10/227 10/227 10/228 10/228 10/201 10/22 10/22 10/128 10/12 10/12 10/127 10/11 10/10 (10) (10) (10) 1079/1 1079/2 1079/ 1079/0 1079/1 1079/1 1079/ /11 (1071) / 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ 1079/2 1079/2 1079/2 1079/1 1079/1 102/ / 1079/ 1079/ 1079/ (1072) (1072) (1072) 1079/ / / /1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 1079/1 (10) / 107/ 107/8 101/ 101/1 101/2 109/ 109/ 107/1 10/1 10/20 10/20 10/202 10/20 10/20 10/210 10/210 10/211 10/211 10/212 10/212 10/207 10/208 10/209 10/129 10/221 10/220 10/222 10/22 10/218 10/219 (101/1) 100/ 100/ 108/2 107/2 102/ / (102) 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 10/21 101/ 100/ 101/7 1079/2 1079/ 109/2 109/ 10/217 10/21 10/ /8 101/9 (10) (10) (10) (10) (101/) 1079/ /7 1079/9 1079/ 1079/ 1079/ 1079/ /2 1079/ / /2 1079/ / / /27 (1221) 1222/2 1220/2 1007/1 1008/ / / /2 10/9 10/1 10/17 10/18 10/19 10/7 10/8 10/2 10/2 10/2 10/ 10/ 10/ 10/70 10/9 10/71 10/72 10/88 10/7 10/7 10/87 10/8 10/8 10/8 10/8 10/12 10/1 10/1 10/1 10/18 10/27 10/79 10/81 10/82 10/8 10/8 10/2 (10/1) (10/1) (10/1) / (1) (1) (110) (111) / / 10/8 10/10 10/ 10/11 10/7 10/9 10/ / / 1/ 1/ 1/ 1/ /9 1079/0 1079/1 1079/2 1079/8 1079/ 1079/7 1079/ / / / 1079/ 1079/ 1079/ 1111/ / /2 1111/1 1111/ 1111/0 (1080) (1080) (1080) (1080) 1079/ 1079/ 1079/ 1079/2 1079/1 1079/0 1079/8 1079/9 1079/ /2 1111/ /1 1111/9 1111/ /8 1111/7 (17) 10/ 10/1 10/1 10/ 109/ 109/2 109/1 107/9 107/10 107/11 107/ 107/ 1111/ /29 10/ 10/1 10/2 10/ 1111/12 (1201/0) 1111/ / /127 10/1 10/ / 10/ (1111/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / / / / / / / /1 1111/ / / /1 1111/ /1 1111/1 (1201/1) (1201/1) 1111/1 1111/1 1111/ / / / / /1 (1111/1) 107/1 10/ 10/2 1111/19 107/1 1111/1 1011/2 107/1 107/1 1111/ / /0 1111/0 1111/0 1111/1 1111/ / /1 1111/ / /2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/2 1111/ / / /0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/8 1111/9 1111/0 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/0 1111/1 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ 1111/7 1111/ /8 1111/9 1111/ / / /7 1111/7 1111/7 1111/7 1111/ / / /8 1111/ / /8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/8 1111/ / / / / / / / / / / / 1111/ /279 17/1 10/1 122/1 122/2 10/7 10/7 10/7 10/7 10/77 10/79 10/78 10/71 10/72 10/70 10/9 10/8 10/7 10/80 10/81 10/82 10/8 10/8 10/0 10/9 10/ 10/2 10/ 10/8 (10/97) 10/92 10/87 10/8 10/7 10/ 10/ 10/2 10/ 10/9 10/9 10/9 10/9 10/ 1111/18 107/2 10/91 10/ / /8 1079/2 10/ Üzle 108/1 Idősek ohona 1111/2 1111/ 1111/ 1111/ F F+1 F+1 F+1 T F F+1+T P+T F T F F T F F T T P+T T F F F P+F+1+T T T T T T T F+1+TT F+1+TT F+1+TT F+1+TT F+1+TT F+1+TT F+1+TT F+1+TT T T F+1+T F+1+T F+1+T F+1+T T F F F F F F F F F F F P+T F+1+TT P+T F P+ T F P+T F F F T F F F F F F T F+1 F T T F F F F+1+T F F F T T P F+1 T T T T T T F F F F F P P+T P+T P+T P+T T F F+1+T F F T T F+1+T F F P+T P+ F+1+T F F F F F F P+T F F F T T T T F F F F+1+TT P+ P+T T T F F VRV- É M=1:.000 JELMAGYARÁZAT SZINTTERÜLET ÉS SZINTSZÁM VIZSGÁLAT ÉPÍTMÉNYE VIZSGÁLATA

125

126

127

128 JELMAGYARÁZAT: erékköö uca Tervezési erüle haára Meglévő vízvezeék Meglévő gázvezeék Ganz Ábrahám uca erékköö uca erékköö uca Meglévő szennyvízcsaorna Meglévő ávközlési légvezeék Meglévő közvilágíási légkábel Meglévő elekromos szabadvezeék Meglévő föld felei űzcsap Ganz Ábrahám uca Termény uca Termény uca Budapes XVIII. kerüle Alacskai ú - Ganz Ábrahám uca - erékköő uca - Termény uca - erékvágás uca - Szánás uca álal haárol erüle vizsgálaa Halomeg éeri ú Alacskai ú Alacskai ú ánlige uca Alacskai ú M-1 ÖZMŰGENPLAN M = 1:2000

129 erékvág Boronás uca Szánás uca erékvágás ú ny uca erékvágás ú Szánás uca Alacskai ú Alacskai ú JELMAGYARÁZAT: Tervezési erüle haára Meglévő vízvezeék Meglévő gázvezeék Meglévő szennyvízcsaorna Meglévő ávközlési légvezeék Meglévő közvilágíási légkábel Meglévő elekromos szabadvezeék Meglévő föld felei űzcsap Budapes XVIII. kerüle Alacskai ú - Ganz Ábrahám uca - erékköő uca - Termény uca - erékvágás uca - Szánás uca álal haárol erüle vizsgálaa M-2 ÖZMŰGENPLAN M = 1:2000

130 Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.) ormány rendele 8. szerini szakaszra. MELLÉLET TERVI ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MELLÉLETE 118

131 / Üzle (110) ( /2 1229/2 122/ /2 (128) 1222/ /1 1220/ (1221) 18 1/ / 1/ 1220/ / 1218 (1007/) 1008/ /1 1/ 121 1/2 1007/ / 1/ / /2 1008/ / / Idősek ohona (100) (1021/1)(102/) /2 100/ / / / / / /2 10/ /2 102/1 107/ 107/ 107/ 10/ 1 10/201 (102) 10/ 107/ /9 10/ 10/ 107/10 107/11 10/ /1 10/20 10/20 10/20 107/1 107/1 10/20 10/207 10/208 10/209 10/210 10/211 10/212 10/21 10/21 10/2 10/22 10/21 10/20 10/29 10/28 10/27 10/2 10/2 10/2 10/21 10/21 10/21 10/ /1 10/21 10/ 10/2 10/22 10/21 10/20 10/227 10/229 10/229 10/227 10/228 10/228 10/210 10/211 10/212 10/21 10/ / 10/2 10/111 10/11 10/112 10/112 10/11 10/11 10/ 10/22 10/21 10/20 10/22 10/22 10/1 10/11 10/11 10/22 10/22 10/222 10/221 10/10 10/11 10/117 10/118 10/119 10/120 10/121 10/122 10/ 10/220 10/9 10/219 10/8 10/218 10/ 10/7 10/1 10/ 10/12 10/11 10/18 10/ / 10/ 10/1 10/19 10/19 10/19 10/170 10/18 10/12 10/12 10/ 10/17 (101/1) 101/7 10/12 10/ / / 10/ 10/1 10/1 10/1 10/1 (10) 10/128 10/129 10/ / 10/170 10/171 10/172 10/17 10/1 10/ /172 10/17 10/188 Szabályozási vonal meglévő elekhaáron Javasol elekhaár meglévő elekhaáron 10/187 10/187 Szabályozási vonal új elekoszással Javasol elekhaár új elekoszással 10/18 Terveze szabályozási szélesség Önkormányzai elekulajdon 10/18 10/17 10/17 10/178 10/177 10/12 109/ 109/ 100/ 100/ 101/9 101/8 10/11 10/10 109/ 108/2 10/ 10/21 10/22 Önkormányzai elekulajdon (részulajdon) 107/1 109/2 10/1 107/2 10/2 JELMAGYARÁZAT 10/ /1 10/22 10/21 10/179 10/ /18 10/ 10/18 10/ / 10/181 10/2 10/180 10/ 10/2 10/ 10/2 10/2 10/ 102/2 102/1 101/ /2 10/2 10/2 10/27 10/1 10/0 109/ 20 MEGBÍZÓ: GENERÁLTERVEZŐ: 101/ 101/2 10/29 10/29 10/28 101/1 10/7 10/7 10/8 100/2 10/7 Aczél Városépíész B Bp. Badacsony uca. Aczél Gábor TT Verebély-Papp Tibor 10/7 10/2 10/2 Dr. Macsinka lára PhD , 1d-1 Dima András 0M1-210 TE-T, TH-T, TV-T Cs. Tárai Judi /2 10/77 10/78 10/77 10/28 10/80 109/1 107/ 100/1 10/8 10/8 10/79 10/7 107/ 107/ 10/7 10/72 10/8 10/8 10/ (10/1) 10/82 10/27 10/22 10/9 10/28 10/29 10/0 10/1 (10) (10) (10) 10/7 10/ /78 10/79 10/77 BUDAPEST XVIII. ERÜLET ALACSAI ÚT - GANZ ÁBRAHÁM UTCA - ERÉÖTŐ UTCA - TERMÉNY UTCA - ERÉVÁGÁS UTCA - SZÁNTÁS UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET RAJZSZÁM 10/80 10/81 10/70 10/8 (10/97) 10/82 10/71 10/8 10/8 107/8 10/ ERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT VRJ-1 ÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATO FELHASZNÁLÁSÁVAL. TELEALAÍTÁSI JAVASLAT 1 107/2 LÉPTÉ 10/7 10/7 107/7 M=1: /81 10/ 10/ 10/89 10/1 10/8 10/ 10/ 10/87 10/91 10/9 10/ /2 DÁTUM 10/2 (10/1) 10/2 10/0 10/92 10/9 10/ január 10/2 10/2 10/ 10/2 10/ 10/ 10/21 10/8 10/ 10/9 10/ 10/ 10/7 10/ 10/20 10/8 10/9 (10) 1/9) (1201/0) 1111/18 111/ /17 111/1 111/1 111/1 1111/1 1111/12 111/11 (1201/1) 11/ / / / 1111/ 1111/1 1111/2 1/8 1111/8 (10) 0 11/8 (1080) 1079/8 21 (10) (101/) 1079/ /1 1079/0 1079/1 1079/2 1079/ 1079/1 79/ /1 1079/2 1079/ 1079/ 1079/ 1079/

132 1029 Bp. Badacsony uca. TT , 1d-1 0M1-210 TE-T, TH-T, TV-T VRJ-2 M=1: január

133

134 BUDAPEST, XVIII. ALACSAI ÚTI TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA özerülei haár 1-1 2% 2,% özerülei haár zöldsáv 1,80 k.sáv 1,00 1,0 DN110 PE 1,00 árok padka 1,20 0,0 víz 1,80 DN00 G-PVC 1,00 DN90 PE szennyvíz gáz 1,00 aszfalburkola zöldsáv járda,0 2,00 2,00 1,00 özerülei haár 2,% 2-2 2% özerülei haár zöldsáv 1,80 k.sáv 1,00 1,0 DN110 PE 1,00 árok padka 1,20 0,0 víz 1,80 DN00 G-PVC 1,00 DN90 PE szennyvíz gáz 1,00 aszfalburkola járda,0 2,00 12,00 özerülei haár 2,% - 2% özerülei haár 1,0 DN110 PE 1,00 víz 1,80 DN00 G-PVC 1,00 DN90 PE szennyvíz 10,00 gáz 1,00 árok padka aszfalburkola közműsáv járda 1,00 0,0,0 1,00 2,00 MINTAERESZTSZELVÉNYE I. ISZOLGÁLÓ UTA / B.VI.d.D jan.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Törzsszám: FI-5/2016.

Törzsszám: FI-5/2016. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK VALAMINT A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TEVÉNEK TEÜLETÉSZT ÉINTŐ MÓDOSÍTÁSA 1.. vrk. Böszörményi ú Barók Béla uca Honvédemeő uca Csörsz

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához Újfehéró Város Településrendezési Tervének Módosíásához "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció 0. E U D E l ő z e e s v Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás KÜLZETLAP Újfehéró Településrendezési

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Szombathel. zombathely MJV

Szombathel. zombathely MJV Szombahel zombahely MJV Településrendezési eszközök módosíása Sporlige és Kalandváros ömberüle Egyszerűsíe eljárás Záró véleményezésiv ervdokumenáció Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete BAK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete BAK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 6/2006. (II. 28.) ÖR Bak Épíési Szabályzaáról Bak Község Önkorányza Képvisel -esülee 6/2006. (II. 28.) i rendelee BK HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL ódosíásokkal: 13/2006. (IX. 18.) ÖR, 12/2007. (XI. 29.) ÖR,

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ AZ IPARK PÉCS - PÉCS DÉLI IPARI PARK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ IPARK

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 8. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 8. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 ÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 8. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 10/2014 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV-ÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYVA A 143/2015.(V.27.) KT. HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV-ÓDOSÍTÁSOK ELFOGADVA A 14/2015.(V.

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz.

Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz. I Projek adalap Inegrál elepülésfejleszés Pes megyében és Budapesi kerülei közponok fejleszése c pályázai felhívásokhoz Kódszám: KMOP-2007-521/B és KMOP-2007-522/B 1 A projekek az Európai Unió ámogaásával,

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. SZE-MKK nézmény elérheősége: 2100 Gödöllő, Páer Károly u.1. Telefon: (28) 522-059, (28) 522-000/1036 Fax: (28) 410-804 E-mail: anulmanyi@mkk.szie.hu Honlap: hp://www.mkk.szie.hu AZ ELEKTONKUS JELENTKEZÉS

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrasrukúra Operaív Program kereében meghirdee A közszolgálaásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megeremése I. A munkaerőpiaci és szociális szolgálaások akadálymenesíése

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG. Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének eseti módosítása

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG. Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének eseti módosítása MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Csömör Nagyközség Önkormányzata 2141 Csömör, Szabadság út 5. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1934 / 2015. CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG Településszerkezeti Tervének,

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben