AZ ÉPÍTÉSÜGYI DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT, VALAMINT AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉPÍTÉSÜGYI DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT, VALAMINT AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 AZ ÉPÍTÉSÜGYI DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT, VALAMINT AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Javaslom: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár Budapest, szeptember

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ELHELYEZKEDÉSE, FUNKCIÓI, A KEZELT ÉS A SZOLGÁLTATÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ ÁLLOMÁNYOK FUNKCIÓ, ELHELYEZKEDÉS AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ALKALMAZÁSAI A DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTBAN TÁROLT ÉS ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOK ÉS ADATBÁZISOK OÉNY Tervek, szakvélemények, vizsgálatok, műszaki dokumentációk Szakkönyvek, folyóiratok, kutatási dokumentációk, filmek MŰKÖDÉSI REND SZOLGÁLTATÁSOK ÉS IGÉNYBEVÉTELÜK MÓDJA ADAT- ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS BETEKINTÉS INFORMÁCIÓKUTATÁS MÁSOLATSZOLGÁLTATÁS HITELES TÉRKÉPSZELVÉNYMÁSOLAT-SZOLGÁLTATÁS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK (OÉNY ALKALMAZÁSOK) IGÉNYBEVÉTELE DÍJFIZETÉS MÓDJAI DOKUMENTÁCIÓK ÉS TERVEK FOGADÁSÁNAK RENDJE A DOKUMENTUM- ÉS ADATSZOLGÁLTATÓK KÖRE A DOKUMENTÁCIÓK, TERVEK ÉS ADATOK BEKÜLDÉSÉNEK MÓDJA Elektronikus úton, interneten keresztül Postai úton ADATKEZELÉS REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT ALKALMAZÁSOK OÉNY regisztrációs folyamata E-napló használata az ügyfelek részére AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ALKALMAZÁSAINAK TECHNIKAI FELTÉTELEI FELELŐSSÉGI KÖR MELLÉKLETEK FÜGGELÉK

3 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv.(a továbbiakban: Étv) 59. (3) bekezdésében, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében, és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II.5.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (továbbiakban: Dokumentációs Központ) nyilvános működésével kapcsolatos feladatokat az alábbi Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. 1. A Dokumentációs Központ elhelyezkedése, funkciói, a kezelt és a szolgáltatás alapját képező állományok 1.1. Funkció, elhelyezkedés A Dokumentációs Központ melyet április 12-étől a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. működtet január 1-től az Étv. 59. (3) bekezdésében, és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el. E jogszabály alapján működteti az Országos Építésügyi Nyilvántartást ( továbbiakban: OÉNY), mely az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere. Ezek mellett a 16/2010 (II. 5.) Korm. rendelet 1. -a alapján gyűjti a február 5. után kiadott, Magyarország térségeire vonatkozó területrendezési és fejlesztési koncepciókat, programokat, tanulmányterveket, hatásvizsgálatokat, állami pénzeszközökből megvalósuló területi kutatások dokumentációit és a területfejlesztési tanácsok üléseinek jegyzőkönyveit. A Dokumentációs Központ 1999 óta gyűjti, nyilvántartja, rendszerezi, katalogizálja és szolgáltatja a magyarországi települések településrendezési eszközeinek dokumentációit, a terület- és településfejlesztési dokumentációkat, a megszűnt állami tervezővállalatok építési és műszaki tervdokumentációit, valamint azon építmények tervdokumentációit, amelyek állami pénzeszközök felhasználásával készültek, vagy több, mint 12 lakás található bennük, vagy bruttó térfogatuk az 5000 légköbmétert meghaladja. A Dokumentációs Központ a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. alatti telephelyén működik Az Országos Építésügyi Nyilvántartás alkalmazásai Az OÉNY az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységek támogatására szolgáló elektronikus alkalmazások rendszere. Az OÉNY részét képző adattárak és dokumentációk elérését biztosító alkalmazások a következők: Alkalmazás Leírás Használók e-tanúsítás A 2013-tól készülő, hitelesített energiatanúsítványok feltöltésére szolgáló alkalmazás. Az e-tanúsítás lehetőséget nyújt az elkészült energetikai tanúsítványok lekérdezésére, valamint a tanúsító szakemberek számára a tanúsítványok rögzítésére. A közérdekű adatok tekintetében nyilvános alkalmazás. Energia tanúsítók, hatóságok, ellenőrző tevékenységet ellátó kamara 3

4 ÉTDR e-statisztika E-kezelő felület / Keresés e-építési napló e-bírság e-szankció ÉMO Dokumentációs Központ katalógusa Feltöltés Névjegyzék Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban elektronikus úton teszi lehetővé a kérelem és az építészetiműszaki tervdokumentáció beadását, valamint támogatja az elektronikus ügyintézést. Az OÉNY működését elősegítő elektronikus alkalmazásokban keletkezett adatok és dokumentumok összesített adatait, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok személyi, tárgyi feltételeinek, továbbá a döntés-előkészítők és döntéseik évenként, hatóságonként, ügyfajtánként és döntéstípusonként összesített adatait kezelő és azokból jelentéseket készítő elektronikus alkalmazás. Az OÉNY valamennyi adatállományából lekérdezést biztosító, adott helyrajzi számhoz és településhez adatokat, dokumentumokat hozzárendelő elektronikus alkalmazás. Olyan elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést. Elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a OÉNY adatállományaiba kerülését. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok megállapítását, behajtását, kezelését támogató és a végrehajtást követő, az OÉNY-nek adatot szolgáltató elektronikus alkalmazás. Az egyes szabálytalanságok tekintetében az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott szankciók tényének, adatainak kezelését támogató elektronikus alkalmazás. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintézők munkáját támogató térinformatikai alapú alkalmazás, amely segítséget nyújt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések tervezéséhez és lefolytatásához. A tervtári gyűjteményre vonatkozó adatok az internetes katalógusában találhatóak. A katalógusban többek között lehetőség nyílik az alábbi szempontok szerinti keresésekre: az épület címe, helyrajzi szám, tervező, megbízó, tervező szervezet, szakértő szervezet, téma, tervszám, elfogadási határozat száma, tárgyszó, szerző, cím, kiadás. A 16/2010 (II. 5.) Kormányrendeletben, valamint a 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott dokumentumok beküldését segítő alkalmazás. A Magyar Építész Kamara és a kamarai regisztráció, és jogosultságok lekérdezését lehetővé tévő alkalmazás. Érintett hatóságok és a hatósági eljárások ügyfelei, egyéb résztvevői A közérdekű adatok tekintetében nyilvános alkalmazás A közérdekű adatok tekintetében nyilvános alkalmazás Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. (1) és (3) bekezdése szerint Hatóságok Hatóságok, érintett kamarák Hatóságok A közérdekű adatok tekintetében nyilvános alkalmazás Nyilvános alkalmazás Nyilvános alkalmazás 1.2. A Dokumentációs Központban tárolt és elérhető dokumentumok és adatbázisok OÉNY január 1-jétől az OÉNY adatállománya: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben a megvalósítási és kivitelezési dokumentációk, az építmény vagy telek állapotáról készített és az e rendelet hatálybalépését követően az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban benyújtott különösen az Étv. 31. (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését igazoló szakértői vélemények (szakvélemények) és az ezeket megalapozó dokumentációk, 4

5 jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából az építményre előírt és e rendelet hatálybalépését követően keletkezett szakértői vélemények (szakvélemények), az energetikai tanúsítvány, a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. (2) vagy (4) bekezdése alapján kiadott tervtanácsi vélemény, a telek állapotáról jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából készített geodéziai, geotechnikai szakvélemények, a helyi építészeti és természeti értékek védelmére, az azokkal összefüggő tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatok, rendeletek, nyilvántartásba vételi és területi adatok, a településfejlesztési- és rendezési eszközökre, továbbá a tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó, valamint az Étv. 62. (6) (7) bekezdése szerinti önkormányzati rendeletek, és az Étv. 20. (4) bekezdése szerinti önkormányzati határozatok, az önkéntesen átadott dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) és egyéb építésfelügyeleti és építésügyi hatósági eljárásokban keletkezett iratok, dokumentumok és adatok, a honvédelmi és katonai célú, valamint a nemzetbiztonsági célú, rendeltetésű építmények esetében az építésfelügyeleti szankciók megállapítására és adataik, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvek és fotómellékleteik, az építési napló és mellékletei, az épület ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez a vonatkozó jogszabályi előírások szerint szükséges, hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajz (a továbbiakban: épületfeltüntetési vázrajz), a régészeti és a műemléki védelem alatt álló ingatlanok, területek külön jogszabály szerinti nyilvántartási adatai az Étv. 58. (11) bekezdése szerinti jogerős bírósági ítéletről szóló értesítés Tervek, szakvélemények, vizsgálatok, műszaki dokumentációk A Dokumentációs Központ dokumentumállományát a 313/2012. (XI. 8) Korm. rendelet alapján személyes és közérdekű adatokat tartalmazó dokumentációk alkotják től 1999-ig a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. tervtári állománya, az átvett Központi Területrendezési Tervtár állománya és a területi és településtudományi kutatási anyagok, a megszűnt állami építéstervező vállalatok felszámolása során átadott tervállományok, és a jogutód nélkül megszűnő állami építéstervező vállalatok és állami tulajdonban lévő, építéstervezési tevékenységet végző gazdasági társaságok terv- és műszaki dokumentációs táraiban található dokumentumok (megyei tervezővállalatok, ÁÉTV, Mélyépterv, UVATERV, 43 ÁÉV stb.), a megszűnt házgyárak és poligonüzemek terv- és műszaki dokumentációs táraiban található dokumentumok, a gazdasági társasággá alakult állami építéstervező vállalatoktól az Állami Vagyonügynökség által elvont terv- és műszaki dokumentációs táraiban található dokumentumok, a költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósult területi és településtudományi kutatások iratanyagai től településfejlesztési koncepciók; településszerkezeti tervek; szabályozási tervek; helyi építési szabályzatok; különböző területre vonatkozó területfejlesztési koncepciók és; különböző területre vonatkozó területfejlesztési programok; területrendezési tervek; költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósuló településtudományi kutatások iratanyaga; 5

6 azon építészeti-műszaki dokumentációk, amelyek esetében az építmény építése/átalakítása/felújítása költségvetésből származó pénzeszközökből valósult meg, vagy több, mint 12 lakás található bennük, vagy bruttó térfogatuk az 5000 légköbmétert meghaladja, vagy nyilvántartásukat a miniszter az építésügyi hatóság, illetőleg a területi főépítész javaslata alapján elrendeli; a meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások kiviteli tervdokumentációi, környezetvédelmi hatástanulmánnyal és megvalósítási térképpel együtt; a tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) dokumentumai január 1-től: kivitelezési és megvalósítási dokumentációk az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. (5) és (6) bekezdésében meghatározottak szerint tartószerkezeti kiviteli dokumentációk; épületgépészeti kiviteli dokumentációk; épületvillamossági kiviteli dokumentációk energiaszámítási dokumentációk; felelős műszaki vezetői nyilatkozatok és a kivitelezési dokumentációk, a tényleges megvalósulásnak megfelelő megvalósítási dokumentációk (ha készültek); a bauxitbeton és martinsalak felhasználásával készült építményekre vonatkozó nyilvántartások és dokumentációk; az építmény vagy telek állapotáról készített és a január 1-jét követően az építésügyi hatósági eljárásban benyújtott szakértői vélemények (szakvélemények) és az ezeket megalapozó dokumentációk; jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából az építményre előírt szakértői vélemények (szakvélemények); az energiatanúsítványok; a kéményseprő-ipari közszolgáltatás keretében a műszaki felülvizsgálatról készített bizonylatok és szakvélemények; a január 1-jét követően kezdeményezett használatbavételi engedélyezési eljáráshoz benyújtott közműszolgáltatói nyilatkozatok; a január 1-jét követően a telek állapotáról jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából készített geodéziai, geotechnikai szakvélemények; az építmények vagy telkek műemléki (műemlék, műemléki környezet, műemléki jelentőségű terület, történeti táj) és régészeti védettségére, valamint a helyi építészeti és természeti értékek védelmére, az azokkal összefüggő tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatok, rendeletek, nyilvántartásba vételi és területi adatok február 5-től: az ország teljes területére, illetve régióinak, megyéinek, kistérségeinek és kiemelt térségeinek területére vonatkozó területrendezési és -fejlesztési koncepciók, programok, tanulmánytervek az ezekkel kapcsolatos, a hatósági eljárás során kiadott határozatok és az ezt megalapozó hatásvizsgálatok dokumentációi; az állami pénzeszközökből megvalósuló hatásvizsgálatok dokumentációi; a területfejlesztési tanácsok üléseinek jegyzőkönyvei Szakkönyvek, folyóiratok, kutatási dokumentációk, filmek Az Urbanisztikai Szakkönyvtár kiemelt gyűjtőköre: területfejlesztés településfejlesztés területrendezés építésügy építészet urbanisztika közigazgatás Európai Unió 6

7 2. Működési rend Az Országos Építésügyi Nyilvántartás nyilvános alkalmazásai a https://www.e-epites.hu/oeny/ webcímen, a hatósági jogosultsággal rendelkező felhasználók számára elérhető alkalmazásai a https://www.e-epites.hu/epit/ webcímen azonosítás után folyamatosan elérhetők. A Dokumentációs Központ által működtetett Országos Építésügyi Nyilvántartás alkalmazásai az alábbi módon vehetők igénybe: Alkalmazás e-tanúsítás ÉTDR e-statisztika E-kezelő felület / Keresés e-építési napló e-bírság e-szankció ÉMO Dokumentációs Központ katalógusa Feltöltés Névjegyzék Igénybevétel módja nyilvános, használatához Ügyfélkapun történő azonosítás szükséges nyilvános, használatához Ügyfélkapun történő azonosítás és hatósági felhasználók esetében regisztráció szükséges nyilvános nyilvános nyilvános, használatához Ügyfélkapun történő azonosítás és hatósági felhasználók esetében regisztráció szükséges jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el nyilvános nyilvános, használatához Ügyfélkapun történő azonosítás szükséges nyilvános Az Ügyfélkapu használatának feltételei és a regisztráció követelményei a kormányzati portálon olvashatók. A hatósági jogosultság regisztrálásának módját az 5.2 pont ismerteti. Ügyfélszolgálat elérhetősége: Személyesen: Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. E/3. épület Telefonon: Tervtár, Könyvtár: / OÉNY, ÉTDR: / és / Faxon: +36 1/ ben: Tervtár: Könyvtár: ÉTDR: OÉNY: E-napló: Postai úton: 1507 Budapest, Pf 2. Az Ügyfélszolgálat működési ideje: Személyesen: hétfőtől csütörtökig: 9:00 17:00, pénteken: zárva ben, telefonon tervtár, könyvtár: hétfőtől csütörtökig: 9:00 17:00, pénteken: 8:30 14:00 ben, telefonon OÉNY, ÉTDR: hétfőtől csütörtökig 8 16:30, pénteken

8 ben: E-napló: hétfőtől csütörtökig 8 16:30, pénteken A feltett kérdéseket az Ügyfélszolgálat legkésőbb 3 munkanapon belül megválaszolja, vagy tájékoztatást ad a kérdés megoldásával kapcsolatos munkavégzés várható időtartamáról. 8

9 3. Szolgáltatások és igénybevételük módja A Dokumentációs Központ adatbázisait közzétevő weblapok folyamatos rendelkezésre állással működnek Adat- és információszolgáltatás Az adatszolgáltatás közvetlenül internetes szolgáltatások segítségével valósul meg, amelyek elérhetők az e-építés portálon (www.e-epites.hu). Az adatszolgáltatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. Törvény rendelkezései értelmében ingyenes. Az adat- és információszolgáltatás folyamata 9

10 3.2. Betekintés Kérésre a Dokumentációs Központ a dokumentumállományába betekintést biztosít. A betekintés során a kért dokumentációkat a Dokumentációs Központ munkatársai előkészítik, a megrendelő azokat a helyszíni kutatószobában megtekintheti. A betekintést követően a megrendelő a dokumentációkról másolatot rendelhet, illetve információkutatást kezdeményezhet. Az ügyfél a betekintéskor a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot tölt ki. 10

11 3.3. Információkutatás Az információkutatás során a Dokumentációs Központ munkatársai külső adattárakból adatokat és dokumentumokat szereznek be, a belső adattárakból és az internetről, megadott szempontok alapján információkat gyűjtenek, felméréseket készítenek, illetve készíttetnek, továbbá meghatározott fejlesztési, beruházási célokhoz kapcsolódóan lehetőségeket vizsgálnak, tárnak fel. A megszerzett információk alapján tanulmányt készítenek, a megrendelés szerint a dokumentációkról másolatot szolgáltatnak. A megrendelőlapot a 2. számú melléklet tartalmazza. A megrendelés fogadását követően a Dokumentációs Központ az Ajánlati lap kitöltésével legfeljebb három munkanapon belül elkészíti árajánlatát, amely tartalmazza a szükséges határidőt, az igénybe veendő információforrásokat, a szolgáltatás formátumát és a vállalási árat (1. sz. melléklet). Az Ajánlati lapot megküldi a megrendelőnek, aki annak elfogadását aláírásával igazolja. Az aláírt Ajánlati lapot faxon vagy ben kell megküldeni a Dokumentációs Központnak. Az Ajánlati lapot a 3. számú melléklet tartalmazza. A szolgáltatási díjkalkuláció alapját az 1. számú melléklet tartalmazza. 11

12 Az Információkutatás folyamata 12

13 3.4. Másolatszolgáltatás Megrendelésre a Dokumentációs Központ állományának anyagából másolatot ad az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint, illetve a könyvtári állományrész és az építés-műszaki dokumentációk esetében a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján jár el. A megrendelőlapot a 2. számú melléklet tartalmazza. A dokumentumokról kérhető digitális vagy papír másolat A/0 méretig. A másolatszolgáltatás díjait az 1. számú melléklet tartalmazza. A másolatszolgáltatás folyamata 3.5. Hiteles térképszelvénymásolat-szolgáltatás A Dokumentációs Központ Magyarország kiemelt térségeire vonatkozó területrendezési terveinek térképi mellékleteiről megrendelésre hiteles másolatot készít. Ezen kiemelt térségek rendezési tervei a következők: Országos Területrendezési Terv (OTrT) (2003. évi XXVI. törvény) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve Balaton törvény (2000. évi CXII. Törvény) Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (2005. évi LXIV. Törvény) 13

14 Balaton Vízpart Rehabilitációban érintett településekre vonatkozó tanulmánytervek (2004., 2005., évi TNM rendeletek) A térképmellékleteket a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. erre jogosult vezetői kézjegyükkel hitelesítik. A hiteles térképszelvény másolatok díjait és a szelvénykiosztást a Függelék tartalmazza. A megrendelőlapot a 2. sz. melléklet tartalmazza Elektronikus szolgáltatások (OÉNy alkalmazások) igénybevétele A Dokumentációs Központ a jelen Szabályzat 1.1 pontban meghatározott OÉNy alkalmazásokhoz interneten keresztül jogosultságtól függő hozzáférést biztosít. Az OÉNy alkalmazások igénybevételének technikai követelményeit jelen Szabályzat 5.3 pontja tartalmazza Díjfizetés módjai Az információszolgáltatás és a másolatszolgáltatás díjai az alábbi módon fizethetők: Átutalással a megrendelő a szolgáltatásról kapott számlát előre, utalás formájában egyenlíti ki. Készpénzzel a megrendelő a szolgáltatás ellenértékét készpénzfizetési számla ellenében a Dokumentációs Központ munkatársánál egyenlíti ki. 14

15 4. Dokumentációk és tervek fogadásának rendje 4.1. A dokumentum- és adatszolgáltatók köre A beküldendő dokumentumok és adatszolgáltatók körét az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet határozza meg és sorolja fel A dokumentációk, tervek és adatok beküldésének módja Az adatok és dokumentációk átadása során az alábbi adatok megadása kötelező: Beküldő neve A szervezet vagy társaság neve és címe, melynek nevében eljár Tervező szervezet A dokumentum típusa A munka megnevezése A település neve, melyre a dokumentum vonatkozik Az ingatlan(ok) helyrajzi száma (ha releváns) Az ingatlan(ok) címe (ha releváns) Elektronikus úton, interneten keresztül A 16/2010 (II. 5.) Korm. rendeletben megküldeni rendelt dokumentumokat elektronikus úton, az erre rendszeresített feltöltő felületen (https://www.e-epites.hu/terv_felt/prg.main) lehet feltölteni 100 MB terjedelemig. Az OÉNY további alkalmazásaiba feltöltendő dokumentumokat az adott alkalmazás felületén lehet feltölteni. A feltöltendő/beküldendő dokumentumok formátuma kötött: PDF (Portable Document Format) típusú állomány. A térképi alapú dokumentációtípusok esetében kötelező a rajzi munkarészeket GML formátumban is megküldeni Postai úton A dokumentumokat 100 MB terjedelem felett minden esetben csak egyszer írható elektronikus adathordozón, postai úton kell átadni. Az átadott dokumentum formátuma PDF. (A 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése meghatározza az adatszolgáltatáshoz alkalmazható elektronikus adathordozókat.) A szabályozási tervet az az adatszolgáltató, akinél a terv nem áll rendelkezésre, elektronikus úton, valamint akinél az elektronikus úton történő előállításhoz szükséges technikai feltételek is hiányoznak, papíralapon adhatja át. 15

16 5. Adatkezelés A Dokumentációs Központ közérdekű adatkezelésére az Infotv ai, a személyes adatkezelésre az Infotv. 4-6.,8., és ai vonatkoznak. A Dokumentációs Központ személyes adatot kizárólag feladatellátás céljából, a jog gyakorlása és kötelezettsége teljesítése érdekében kezel. A feladat elvégézése céljából történő személyes adatok kezelését és az OÉNY-re vonatkozó külön rendelkezéseket az Étv. 58. és 59. -a, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. -a szabályozza. A Dokumentációs Központ az Étv. 58. (9) bekezdése alapján, és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az OÉNY keretében az építési folyamat alábbi résztvevőinek személyes adatait kezeli: építtető, kötelezett, beruházáslebonyolító december 31-ig, építési műszaki ellenőr, építtetői fedezetkezelő, építészeti-műszaki tervező, településtervező, településrendezési szakértő, építésügyi igazgatási szakértő, építésügyi műszaki szakértő, vállalkozó kivitelező, felelős műszaki vezető, valamint energetikai tanúsító. A Dokumentációs Központ, és az OÉNY a kötelező adatkezelés során - az Étv. 58. (10) bekezdése alapján - az előzőekben felsorolt személyek alábbi személyes adatait kezeli: természetes személyazonosító adatok, lakcím, értesítési cím, székhely, adóazonosító jel, adószám, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén a cég képviseletére jogosultak neve, adóazonosító jele, lakcíme, Az építtető és építtetői fedezetkezelő kivételével a szakképzettség megnevezése, okirati száma, szakmagyakorlási jogosultsági névjegyzéki száma, elektronikus ügyintézés, kapcsolattartás esetén az elektronikus levélcím, telefonszám, bírságok, szankciók, fegyelmi büntetések. A fentieken kívül a 16/2010. kormányrendelet 3. (9) bekezdés d) pontja szerinti személyes adatokat is kezeli: a tervező, illetve a kutatást készítő témafelelős neve. Kérelemre a Dokumentációs Központ és az OÉNY adatállományából - az Infotv. és az Étv (1) bekezdésben foglalt - személyes adatok megismerésére vonatkozó rendelkezései szerint szolgáltatható adat, és biztosítható a nyilvántartott dokumentumba való betekintés. Újrahasznosítás céljából - külön jogszabály előírása esetén - rendelkezésre bocsátható közérdekű adatokból történő adatszolgáltatás a közadatok újrahasznosításáról szóló évi LXIII. törvény alapján történik. A tárolt adatok kizárólag a jogszabályokban meghatározott célból kezelhetők, a Dokumentációs Központ ennek során az Infotv. előírásait betartva jár el, az Infotv pontja szerinti harmadik személynek azokat nem adja át. A Dokumentációs Központ gondoskodik a jogszerű adatkezelés feltételeiről, a személyes adatok elkülönített kezeléséről, továbbá az OÉNY adataihoz való hozzáférés korlátozásával az illetéktelen adatfelhasználás megelőzéséről. Ennek érdekében az OÉNY rendszeradminisztrátorai titoktartási nyilatkozatot írnak alá. 16

17 A személyes adatokat tartalmazó tervdokumentumok kikérése során egy kitakart másolati példány kerül kiadásra az ügyfélnek, melyen ezen adatok nem láthatóak. A Dokumentációs Központ az OÉNY adatállományában rögzített személyes adatokat csak a közérdekű cél érdekében szükséges ideig, de legfeljebb 10 évig kezeli, ez alól kivétel: határidő nélkül nyilvántarthatóak és nem törölhetőek a személyes adatok az archiválandó dokumentumok esetében; ilyenek különösen: o tervdokumentációk esetében a tervező és az építtető adatai, o szakértői vélemények esetében a szakértő és a megbízó adatai, o építési napló és mellékleteiben rögzítetten az adott építési folyamatban részt vevők adatai, o engedélyek esetében a döntésben jogszabály alapján kötelező elemként szereplő adatok, o az energetikai tanúsítvány esetében a tanúsító adatai, Az építésügyi szabályok megsértése miatt a természetes személlyel, jogi személy esetén szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező személyes adatai, az ellenőrzési jegyzőkönyvek és hatósági döntések kezelése: o Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott figyelmezetést, a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezését a rögzítéstől számított 1 évig. A névjegyzéket vezető kamara a névjegyzékben szereplő szakmagyakorlóval szemben alkalmazott figyelmeztetést, a képzési és ismételt vizsgakötelezettség előírást a tevékenység folytatásához a rögzítéstől számított 1 évig. o Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott hatósági kötelezést a szabálytalanság megszüntetésére, a bírság megállapítását a rögzítéstől számított 5 évig. A névjegyzéket vezető kamara a névjegyzékben szereplő szakmagyakorlóval szemben alkalmazott bírság megállapítását, a tevékenység folytatásának megtiltását, a névjegyzékből való törlését a rögzítéstől számított 5 évig. Az OÉNY-ből az adatszolgáltatás teljesítését követően haladéktalanul törölni kell az igénybevevőnek az igénybevétellel összefüggésben kezelt adatait. Az elözőleg írt határidőket követően a nyilvántartásból törölni kell az adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló dokumentummal együtt, függetlenül az adatrögzítő szervtől, személytől. A személyes és nem személyes adatok védelmének technikai feltételeit az Infotv. 24. (1) bek. a) pontja szerinti belső adatvédelmi felelős által készített Adatbiztonsági Szabályzat rögzíti. Az Adatbiztonsági Szabályzatot az informatikai, technikai feltételek, a működtetett informatikai rendszer vagy a vonatkozó jogszabályok változásakor, de legalább évente felül kell vizsgálni. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Adatkezelési Szabályzata szerint kell eljárni. 17

18 5.1. Regisztrációhoz kötött alkalmazások OÉNY regisztrációs folyamata Az OÉNY hatósági (nem nyilvános) kezelő felülete Ügyfélkapus azonosítást követően érhető el. OÉNY alkalmazások használata ÉTDR-t használó hatósági felhasználók részére Az ÉTDR-ben lévő hatósági felhasználók Ügyfélkapus azonosítója, hatósági azonosítója interfészen keresztül átemelésre kerül az OÉNY-be. A helyi hatósági adminisztrátor megállapítja az igénylő beosztásának és feladatkörének megfelelő jogosultsági szinteket,ami alapján a regisztráció jóváhagyásakor megadja, hogy a felhasználó mely OÉNY alkalmazásokat mely jogosultságokkal használhatja. OÉNY alkalmazások használata ÉTDR-t nem használó hatósági felhasználók részére Ebbe a körbe azok a felhasználók tartoznak, akik az ÉTDR-t nem használják, csak az OÉNY egyes alkalmazásait. A hatósági adminisztrátor regisztrációja az OÉNY-ben A hatóság (vagy hivatal) vezetője a regisztrációs űrlap kitöltésével felhatalmazza és megbízza az igénylőt a hatósági felhasználók kezelésének adminisztrációjával, majd ezt a felhatalmazást elküldi az OÉNY központi adminisztrációjának. A felhasználó természetes személyként azonosítja magát az OÉNY online felületén. A regisztrációt a beérkező, papír alapú meghatalmazás és a rendszerben történő online regisztráció alapján az OÉNY központi rendszeradminisztrátora megerősíti és megadja, mely OÉNY alkalmazásokat tudja használni és azokhoz milyen jogosultsággal rendelkezik (olvasási, írási), avagy megfelelő indoklás mellett elutasítja. Hatósági felhasználó regisztrációja az OÉNY-ben A felhasználó természetes személyként azonosítja magát Kezdeményezi a regisztrációját a hatósága (hivatala) személyi állományába. A regisztrációt megerősíti a helyi hatósági adminisztrátor, aki a felhasználó beosztása és feladatköréhez tartozó szerepköröket is hozzá rendeli, megadja mely OÉNY alkalmazásokat tudja használni és azokhoz milyen jogosultsággal rendelkezik (olvasási, írási). OÉNY használat az Ügyfelek részére Az ügyfelek csak az OÉNY publikus felületét használhatják. Az ÉTDR-ben aktív tevékenység (pl. kérelem benyújtása, az eljárás előrehaladásának megtekintése, végzések, határozatok letöltése) kizárólag regisztrált és bejelentkezett ügyfelek által végezhető. Az ÉTDR-be Ügyfélkapun keresztül, vagy tanúsítvány alapon lehet belépni. A rendszer adataihoz regisztráció nélkül, egyedi kóddal is hozzá lehet férni, melyet az eljáró hatóság az adott ügyben érintetteknek ad ki E-napló használata az ügyfelek részére E-napló készenlétbe helyezés folyamata E-napló készenlétbe helyezési kérelem benyújtása Az e-napló készenlétbe helyezést megelőzően az e-építési napló alkalmazásban az ügyfél rögzíti a személyes adatait, szükség esetén módosítja azokat. Az e-napló készenlétbe helyezéshez rögzíteni kell az építtetőnek az e-napló adatokat, az építési helyszínt, engedélyeket, tervezőket, tervnaplót. Az e-napló készenlétbe helyezési 18

19 kérelem benyújtására és az e-naplóban történő építtetői feladatok ellátására építtető meghatalmazhat bármely természetes személyt, a meghatalmazás mintát a 4. számú melléklet tartalmazza. A készenlétbe helyezés adatairól szóló dokumentum mintát az 5. számú melléklet tartalmazza. E-napló készenlétbe helyezési kérelem elfogadása A benyújtott e-napló készenlétbe helyezési kérelmeket az LLTK megvizsgálja, a formai, tartalmai követeleményeknek megfelel-e. Amennyiben a követelményeknek megfelel az e-napló készenlétbe helyezési kérelem, az LLTK az e-naplót készenlétbe helyezi, ellenkező esetben elutasítja. A készenlétbe helyezési kérelem elfogadásáról illetve elutasításáról az e-napló alkalmazáson belül is üzenetet küld az e-napló készenlétbe helyezési kérelem igénylőjének. A készenléti tárhely Az e-napló készenléti tárhelyre kell feltölteni az építtető meghatalmazásokat. Készenlétbe helyezési kérelem elutasításának okai A készenlétbe helyezési kérelem elutasításra kerül ha az e-napló készenlétbe helyezési kérelemben szereplő adatok a formai, tartalmi követelményeknek nem felel meg (a jó ízlésnek nem felelnek meg az adatok illetve megtévesztés feltételezhető). 6. Az Országos Építésügyi Nyilvántartás alkalmazásainak technikai feltételei Az OÉNY használatához a felhasználói végpontokon az alkalmazások futtatására alkalmasak a jelenleg használatos operációs rendszerek, és internetböngészők. Támogatott operációs rendszerek Windows XP (32 bit és 64 bit) Windows 2000 Windows Vista (32 bit és 64 bit) Windows 7 (32 bit és 64 bit) Linux MAC OS Támogatott böngészők Egyéb feltételek Internet Explorer 9.0 verziótól Firefox 14. verziótól Opera 12 verziótól Google Chrome 20-as verziótól SSL titkosításra képes web böngésző Java script kérések futtatásának engedélyezése Internet Explorer esetén javasolt a Közepes biztonsági szintű böngésző védelem beállítása. A magas biztonsági szint letilthatja a futáshoz szükséges scripteket. Javasolt képfelbontás: 1024 * 768 pixel Az excel, word, xml, pdf formátumú dokumentumok megjelenítésére alkalmas szoftverek. 19

20 7. Felelősségi kör A Dokumentációs Központ adatbázisait a szolgáltatott adatok és dokumentációk alapján építi, adatot és információt a beküldött adatok és dokumentációk alapján szolgáltat. Az adat- és dokumentációszolgáltatás elmulasztásából fakadó bármilyen kárért, információ- vagy adatvesztésért a Dokumentációs Központot felelősség nem terheli. A Budapesti Agglomerációs Törvény hiteles térképszelvény szolgáltatása a területrendezésért felelős minisztérium által a Dokumentációs Központ számára átadott, a Minisztérium által jóváhagyott térképi mellékletek alapján történik. A Dokumentációs Központ állományából, adatbázisából, valamint a Dokumentációs Központ munkatársai által összeállított információcsomagokból származó adatokkal, illetve azok felhasználásával történő esetleges visszaélés esetén a felelősség a felhasználót terheli. 20

21 7. Mellékletek 1. sz. melléklet Szolgáltatási díjtételek Szolgáltatás Ár (bruttó) Adat rendelkezésre állásának lekérdezése ingyenes Betekintés közérdekből nyilvános adatokba ingyenes Adott szempont szerinti kigyűjtés költsége 2000 Ft/szempont Anonimizálás (laponként, mérettől függetlenül) 100 Ft Fénymásolás fekete-fehér A/4 25 Ft Fénymásolás fekete-fehér A/3 50 Ft Fénymásolás színes A/4 200 Ft Fénymásolás színes A/3 400 Ft Nyomtatás fekete-fehér A/0* 1600 Ft Nyomtatás színes A/0* 2000 Ft Digitalizálás, digitális másolatszolgáltatás A/0* 1300 Ft CD-másolat 400 Ft Információszolgáltatás, -kutatás 6500 Ft/óra Hiteles térképek másolásának egységárai ** Anyagköltség A/0-s nyomtatás 1600 Ft A/3 nyomtatás 250 Ft A/3-as karton 100 Ft tervtok 1000 Ft spirálozás 1000 Ft vágás 100 Ft *A fentiektől eltérő méretű másolatokat az A/0 dokumentum árából képezzük. 1 darab A/0 méretű lap o 2 darab A/1 méretű lapból vagy o 4 darab A/2 méretű lapból vagy o 8 darab A/3 méretű lapból vagy o 16 darab A/4 méretű lapból áll. ** A hiteles térképek másolataihoz kapcsolódó részletes díjak és szelvénykiosztások a Függelékben találhatóak. A másolatszolgáltatáshoz csomagolási és postázási költség is járulhat, a mindenkor érvényes postai díjszabás szerint. Budapest területén a küldeményeket igény alapján futárral is eljuttatjuk a megrendelőnek. A futárszolgálat díja a megrendelőt terheli. A 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdése alapján az építésüggyel kapcsolatos hatósági tevékenységhez fűződő megrendelés esetén a másolatszolgáltatás ingyenes. 21

22 2. sz. melléklet Nyilatkozat a Dokumentációs Központ használatához betekintés, információszolgáltatás, másolatszolgáltatás megrendelésére Alulírott kijelentem, hogy a. Dokumentációs Központ működési szabályairól teljes körű tájékoztatást kaptam, azokat magamra nézve kötelezőnek tekintem. Kötelezem továbbá magam arra, hogy a Dokumentációs Központtól másolatban átvett könyvtári, illetve építés-műszaki dokumentációk felhasználása során a szerzői jogról szóló LXXVI. törvény rendelkezéseit betartom. Nem szabad felhasználás alá eső tevékenységem során a fentieken kívül tudomásul veszem, hogy a szerzői jogról szóló LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alá tartozó tervek sokszorozásához (beleértve a másolást, utánépítést), valamint a terv átdolgozásához és így történő felhasználásához a tervező engedélye (munkaviszonyban készített dokumentumok esetén a munkáltató, illetve annak jogutódja engedélye is) szükséges, a tervezők (a dokumentum felett rendelkezők) vagyoni és személyhez fűződő jogait biztosítani kell. Amennyiben szükséges, a tervező engedélyét a másolat megrendeléséhez mellékelem 1. Kötelezettséget vállalok arra is, hogy a Dokumentációs Központtól a dokumentáció rendelkezésre bocsátásával (betekintés, másolás stb.) kapcsolatos díjakat megfizetem. Kijelentem, hogy a fenti kötelezettségeim megszegése kapcsán beálló polgári és büntetőjogi felelősségemmel tisztában vagyok. Azonosító adatok Vonalkód 2 Név: Cím: [ ] [ ] [ ] [ ] Személyi igazolvány szám: Telefonszám: Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben megadott adataimat a Dokumentációs Központ nyilvántartsa. Megrendelés dátuma: PH. aláírás 1 Ha a Dokumentációs Központban levő dokumentumhoz a tervező engedélyező nyilatkozata nincs csatolva. 2 A Dokumentációs Központ tölti ki! 22

23 3. sz. melléklet Ajánlati lap Információkutatás megrendelésére Számlázási adatok Számlázási név: Számlázási cím: [ ] [ ] [ ] [ ] Megrendelő adatai Megrendelő neve: Megrendelő címe: Telefonszám: -cím: Fax: Ajánlat adatai Téma rövid leírása: Tárgyszavak: Külső adatár igénybevétele (munkaóra): Külső adattár szolgáltatási díja: Saját állomány igénybevétele (munkaóra): Internetes keresés (munkaóra): Másolatszolgáltatás: Vállalási határidő: Megjegyzés: Teljes ár: [ ] Ingyenes Fizetés módja: [ ] átutalás [ ]készpénz [ ] utánvét Formátum: [ ] Papír másolat [ ] CD [ ] Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben megadott adataimat a Dokumentációs Központ nyilvántartsa. Dátuma: PH. Megrendelő cégszerű aláírása 23

24 4. sz. melléklet Alulírott Meghatalmazás név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakcíme:... Személyigazolvány száma:... Elérhetőség (egyik megadása kötelező): telefonszám: meghatalmazom... -t, Anyja neve:... Lakcíme:... Személyigazolvány száma:... hogy az e-építés napló alkalmazásban építtetői feladatkörben helyettem eljárjon. Az E-naplóra vonatkozó adatok: E-napló neve:... E-napló típusa:... Számított érték:... Építési helyszín(ek): elsődleges:... további helyszín:... további helyszín:... további helyszín:... Engedély adatok:... A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag az adott ügyletre vonatkozik. Kelt: meghatalmazó meghatalmazott tanú neve 2. tanú neve Lakcíme Lakcíme 24

25 5. sz. melléklet Készenlétbe helyezés adatai E-napló alapadatok Sorszám... E-Napló neve... Építtető NÜJ Kapcsolattartás... E-Napló típus... Illetékes hatóság... Megjegyzés... Állapot... Létrehozva... Építési helyszínek HRSZ... Építési-szerelési... munka neve Cím... Engedélyek Kiadó hatóság... Iratazonosító... Egyéb engedély... Tervezők Tervező név... Telefonszám... Lakcím... Tervezési típus... Cégnév... Jogosultsági szám... Megjegyés... Tervnapló Megnevezés... Típus... Rövid leírás... Megjegyzés... Dátum... 25

26 Készenléti tárhely Megnevezés... Típus... Rövid leírás... Megjegyzés... Dátum... 26

27 8. FÜGGELÉK 1. számú Függelék Díjszabás megrendeléshez (2000. évi CXII. törvény (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv) tervlapjaihoz) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről szóló évi CXII. törvény 2. számú (térségi szerkezeti terv) és 3. számú (övezeti tervlapok) mellékletét képező tervlapok eredeti méretarányú (M=1: ) példányairól készült színes másolatok A/3-as méretű SZELVÉNYKIOSZTÁSA 27

28 Sorszám Település Szelvényszám, ahová M=1: alapján tartozik 1 Ábrahámhegy 5 2 Ádánd 6 3 Alsóörs 3 4 Alsópáhok 4 5 Andocs Aszófő 2 7 Bábonymegyer 6 8 Badacsonytomaj 5 9 Badacsonytördemic 5 10 Balatonakali Balatonalmádi 3 12 Balatonberény 4 13 Balatonboglár 5 14 Balatoncsicsó 2 15 Balatonederics 4 16 Balatonendréd Balatonfenyves Balatonfőkajár 3 19 Balatonföldvár 5 20 Balatonfüred Balatonfűzfő 3 22 Balatongyörök 4 23 Balatonhenye 2 24 Balatonkenese 3 25 Balatonkeresztúr Balatonlelle 5 27 Balatonmagyaród 7 28 Balatonmáriafürdő Balatonőszöd 5 30 Balatonrendes 5 31 Balatonszabadi Balatonszárszó 5 33 Balatonszemes 5 34 Balatonszentgyörgy Balatonszepezd 5 36 Balatonszőlős 2 37 Balatonudvari Balatonújlak Balatonvilágos 3 40 Bálványos Barnag 2 42 Bókháza 4 43 Buzsák Csajág 3 Sorszám Település Szelvényszám, ahová M=1: alapján tartozik 45 Csapi 7 46 Cserszegtomaj 4 47 Csopak Csömend 8 49 Dióskál Dörgicse 2 51 Egeraracsa Esztergályhorváti Felsőörs Felsőpáhok 4 55 Fonyód 5 56 Főnyed 7 57 Galambok 7 58 Gamás 8 59 Garabonc 7 60 Gétye 4 61 Gyenesdiás 4 62 Gyugy Gyulakeszi 5 64 Hács Hegyesd 2 66 Hegymagas Hévíz 4 68 Hidegkút 2 69 Hollád Kapolcs 2 71 Kapoly Karád Karmacs 4 74 Káptalantói 5 75 Kékkút 5 76 Kereki 5 77 Keszthely 4 78 Kéthely Kisapáti 5 80 Kisberény 8 81 Kőröshegy Kötcse 5 83 Kővágóörs 5 84 Köveskál Küngös 3 86 Látrány 5 87 Lengyeltóti Lesencefalu 4 28

29 Sorszám Település Szelvényszám, ahová M=1: alapján tartozik 89 Lesenceistvánd Lesencetomaj Litér 3 92 Lovas Lulla 6 94 Marcali Mencshely 2 96 Mindszentkálla Monostorapáti 2 98 Monoszló Nagyberény Nagycsepely Nagyrada Nagyvázsony Nemesbük Nemesgulács Nemesvita Nikla Nyim Óbudavár Ordacsehi Öcs Öreglak Örvényes Paloznak Pécsely Pula Pusztaszemes Raposka Révfülöp Rezi Ságvár Salföld Sármellék Sávoly Sérsekszőlős Siófok Siójut Som Somogybabod Somogymeggyes Somogysámson Somogyszentpál Somogytúr Somogyvár Szántód 5 Sorszám Település Szelvényszám, ahová M=1: alapján tartozik 135 Szegerdő Szentantalfa Szentbékkálla Szentgyörgyvár Szentjakabfa Szentkirályszabadja Szigliget Szólád Szőlősgyörök Tab Tagyon Taliándörögd Tapolca Táska Teleki Tihany Tikos Torvaj Tótvázsony Uzsa Vállus Várvölgy Vászoly Veszprémfajsz Vigántpetend Vindornyafok Vindornyalak Vindornyaszőlős Visz Vonyarcvashegy Vöröstó Vörs Zala Zalaapáti Zalacsány Zalakaros Zalakomár Zalamerenye Zalaszabar Zalaszántó Zalaszentmárton Zalaújlak Zalavár Zamárdi Zánka

30 2000. évi CXII. törvény (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv) tervlapjainak megrendelése: A/0-ás szelvényen M=1: méretarányban A/0-ás szelvényen M=1: méretarányban A/3-as szelvényen M=1: méretarányban egy térképsorozat (11 övezeti lap + térségi szerkezeti terv) Ft ( Ft + áfa) térségi szerkezeti terv + 1 db övezeti tervlap Ft ( Ft + áfa) egy szelvénysorozat (átnézeti térkép + térségi szerkezeti terv + 11 övezeti lap + jelkulcskészlet) Ft ( Ft + áfa) 30

31 2. számú Függelék - Díjszabás megrendeléshez (2003. évi XXVI. törvény [Országos Területrendezési Terv] tervlapjaihoz) Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 2. számú (az ország szerkezeti terve) és 3. számú (övezeti tervlapok) mellékletét képező tervlapok eredeti méretarányú (M=1: ) példányairól készült színes másolatok A/3-as szelvénykiosztása 31

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Elektronikus építési napló vezetés lépésenként segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Mi az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben