AZ ÉPÍTÉSÜGYI DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT, VALAMINT AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉPÍTÉSÜGYI DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT, VALAMINT AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 AZ ÉPÍTÉSÜGYI DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT, VALAMINT AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Javaslom: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár Budapest, szeptember

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ELHELYEZKEDÉSE, FUNKCIÓI, A KEZELT ÉS A SZOLGÁLTATÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ ÁLLOMÁNYOK FUNKCIÓ, ELHELYEZKEDÉS AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ALKALMAZÁSAI A DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTBAN TÁROLT ÉS ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOK ÉS ADATBÁZISOK OÉNY Tervek, szakvélemények, vizsgálatok, műszaki dokumentációk Szakkönyvek, folyóiratok, kutatási dokumentációk, filmek MŰKÖDÉSI REND SZOLGÁLTATÁSOK ÉS IGÉNYBEVÉTELÜK MÓDJA ADAT- ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS BETEKINTÉS INFORMÁCIÓKUTATÁS MÁSOLATSZOLGÁLTATÁS HITELES TÉRKÉPSZELVÉNYMÁSOLAT-SZOLGÁLTATÁS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK (OÉNY ALKALMAZÁSOK) IGÉNYBEVÉTELE DÍJFIZETÉS MÓDJAI DOKUMENTÁCIÓK ÉS TERVEK FOGADÁSÁNAK RENDJE A DOKUMENTUM- ÉS ADATSZOLGÁLTATÓK KÖRE A DOKUMENTÁCIÓK, TERVEK ÉS ADATOK BEKÜLDÉSÉNEK MÓDJA Elektronikus úton, interneten keresztül Postai úton ADATKEZELÉS REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT ALKALMAZÁSOK OÉNY regisztrációs folyamata E-napló használata az ügyfelek részére AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ALKALMAZÁSAINAK TECHNIKAI FELTÉTELEI FELELŐSSÉGI KÖR MELLÉKLETEK FÜGGELÉK

3 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv.(a továbbiakban: Étv) 59. (3) bekezdésében, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében, és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II.5.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (továbbiakban: Dokumentációs Központ) nyilvános működésével kapcsolatos feladatokat az alábbi Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. 1. A Dokumentációs Központ elhelyezkedése, funkciói, a kezelt és a szolgáltatás alapját képező állományok 1.1. Funkció, elhelyezkedés A Dokumentációs Központ melyet április 12-étől a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. működtet január 1-től az Étv. 59. (3) bekezdésében, és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el. E jogszabály alapján működteti az Országos Építésügyi Nyilvántartást ( továbbiakban: OÉNY), mely az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere. Ezek mellett a 16/2010 (II. 5.) Korm. rendelet 1. -a alapján gyűjti a február 5. után kiadott, Magyarország térségeire vonatkozó területrendezési és fejlesztési koncepciókat, programokat, tanulmányterveket, hatásvizsgálatokat, állami pénzeszközökből megvalósuló területi kutatások dokumentációit és a területfejlesztési tanácsok üléseinek jegyzőkönyveit. A Dokumentációs Központ 1999 óta gyűjti, nyilvántartja, rendszerezi, katalogizálja és szolgáltatja a magyarországi települések településrendezési eszközeinek dokumentációit, a terület- és településfejlesztési dokumentációkat, a megszűnt állami tervezővállalatok építési és műszaki tervdokumentációit, valamint azon építmények tervdokumentációit, amelyek állami pénzeszközök felhasználásával készültek, vagy több, mint 12 lakás található bennük, vagy bruttó térfogatuk az 5000 légköbmétert meghaladja. A Dokumentációs Központ a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. alatti telephelyén működik Az Országos Építésügyi Nyilvántartás alkalmazásai Az OÉNY az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységek támogatására szolgáló elektronikus alkalmazások rendszere. Az OÉNY részét képző adattárak és dokumentációk elérését biztosító alkalmazások a következők: Alkalmazás Leírás Használók e-tanúsítás A 2013-tól készülő, hitelesített energiatanúsítványok feltöltésére szolgáló alkalmazás. Az e-tanúsítás lehetőséget nyújt az elkészült energetikai tanúsítványok lekérdezésére, valamint a tanúsító szakemberek számára a tanúsítványok rögzítésére. A közérdekű adatok tekintetében nyilvános alkalmazás. Energia tanúsítók, hatóságok, ellenőrző tevékenységet ellátó kamara 3

4 ÉTDR e-statisztika E-kezelő felület / Keresés e-építési napló e-bírság e-szankció ÉMO Dokumentációs Központ katalógusa Feltöltés Névjegyzék Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban elektronikus úton teszi lehetővé a kérelem és az építészetiműszaki tervdokumentáció beadását, valamint támogatja az elektronikus ügyintézést. Az OÉNY működését elősegítő elektronikus alkalmazásokban keletkezett adatok és dokumentumok összesített adatait, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok személyi, tárgyi feltételeinek, továbbá a döntés-előkészítők és döntéseik évenként, hatóságonként, ügyfajtánként és döntéstípusonként összesített adatait kezelő és azokból jelentéseket készítő elektronikus alkalmazás. Az OÉNY valamennyi adatállományából lekérdezést biztosító, adott helyrajzi számhoz és településhez adatokat, dokumentumokat hozzárendelő elektronikus alkalmazás. Olyan elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést. Elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a OÉNY adatállományaiba kerülését. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok megállapítását, behajtását, kezelését támogató és a végrehajtást követő, az OÉNY-nek adatot szolgáltató elektronikus alkalmazás. Az egyes szabálytalanságok tekintetében az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott szankciók tényének, adatainak kezelését támogató elektronikus alkalmazás. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintézők munkáját támogató térinformatikai alapú alkalmazás, amely segítséget nyújt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések tervezéséhez és lefolytatásához. A tervtári gyűjteményre vonatkozó adatok az internetes katalógusában találhatóak. A katalógusban többek között lehetőség nyílik az alábbi szempontok szerinti keresésekre: az épület címe, helyrajzi szám, tervező, megbízó, tervező szervezet, szakértő szervezet, téma, tervszám, elfogadási határozat száma, tárgyszó, szerző, cím, kiadás. A 16/2010 (II. 5.) Kormányrendeletben, valamint a 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott dokumentumok beküldését segítő alkalmazás. A Magyar Építész Kamara és a kamarai regisztráció, és jogosultságok lekérdezését lehetővé tévő alkalmazás. Érintett hatóságok és a hatósági eljárások ügyfelei, egyéb résztvevői A közérdekű adatok tekintetében nyilvános alkalmazás A közérdekű adatok tekintetében nyilvános alkalmazás Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. (1) és (3) bekezdése szerint Hatóságok Hatóságok, érintett kamarák Hatóságok A közérdekű adatok tekintetében nyilvános alkalmazás Nyilvános alkalmazás Nyilvános alkalmazás 1.2. A Dokumentációs Központban tárolt és elérhető dokumentumok és adatbázisok OÉNY január 1-jétől az OÉNY adatállománya: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben a megvalósítási és kivitelezési dokumentációk, az építmény vagy telek állapotáról készített és az e rendelet hatálybalépését követően az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban benyújtott különösen az Étv. 31. (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését igazoló szakértői vélemények (szakvélemények) és az ezeket megalapozó dokumentációk, 4

5 jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából az építményre előírt és e rendelet hatálybalépését követően keletkezett szakértői vélemények (szakvélemények), az energetikai tanúsítvány, a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. (2) vagy (4) bekezdése alapján kiadott tervtanácsi vélemény, a telek állapotáról jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából készített geodéziai, geotechnikai szakvélemények, a helyi építészeti és természeti értékek védelmére, az azokkal összefüggő tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatok, rendeletek, nyilvántartásba vételi és területi adatok, a településfejlesztési- és rendezési eszközökre, továbbá a tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó, valamint az Étv. 62. (6) (7) bekezdése szerinti önkormányzati rendeletek, és az Étv. 20. (4) bekezdése szerinti önkormányzati határozatok, az önkéntesen átadott dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) és egyéb építésfelügyeleti és építésügyi hatósági eljárásokban keletkezett iratok, dokumentumok és adatok, a honvédelmi és katonai célú, valamint a nemzetbiztonsági célú, rendeltetésű építmények esetében az építésfelügyeleti szankciók megállapítására és adataik, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvek és fotómellékleteik, az építési napló és mellékletei, az épület ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez a vonatkozó jogszabályi előírások szerint szükséges, hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajz (a továbbiakban: épületfeltüntetési vázrajz), a régészeti és a műemléki védelem alatt álló ingatlanok, területek külön jogszabály szerinti nyilvántartási adatai az Étv. 58. (11) bekezdése szerinti jogerős bírósági ítéletről szóló értesítés Tervek, szakvélemények, vizsgálatok, műszaki dokumentációk A Dokumentációs Központ dokumentumállományát a 313/2012. (XI. 8) Korm. rendelet alapján személyes és közérdekű adatokat tartalmazó dokumentációk alkotják től 1999-ig a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. tervtári állománya, az átvett Központi Területrendezési Tervtár állománya és a területi és településtudományi kutatási anyagok, a megszűnt állami építéstervező vállalatok felszámolása során átadott tervállományok, és a jogutód nélkül megszűnő állami építéstervező vállalatok és állami tulajdonban lévő, építéstervezési tevékenységet végző gazdasági társaságok terv- és műszaki dokumentációs táraiban található dokumentumok (megyei tervezővállalatok, ÁÉTV, Mélyépterv, UVATERV, 43 ÁÉV stb.), a megszűnt házgyárak és poligonüzemek terv- és műszaki dokumentációs táraiban található dokumentumok, a gazdasági társasággá alakult állami építéstervező vállalatoktól az Állami Vagyonügynökség által elvont terv- és műszaki dokumentációs táraiban található dokumentumok, a költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósult területi és településtudományi kutatások iratanyagai től településfejlesztési koncepciók; településszerkezeti tervek; szabályozási tervek; helyi építési szabályzatok; különböző területre vonatkozó területfejlesztési koncepciók és; különböző területre vonatkozó területfejlesztési programok; területrendezési tervek; költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósuló településtudományi kutatások iratanyaga; 5

6 azon építészeti-műszaki dokumentációk, amelyek esetében az építmény építése/átalakítása/felújítása költségvetésből származó pénzeszközökből valósult meg, vagy több, mint 12 lakás található bennük, vagy bruttó térfogatuk az 5000 légköbmétert meghaladja, vagy nyilvántartásukat a miniszter az építésügyi hatóság, illetőleg a területi főépítész javaslata alapján elrendeli; a meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások kiviteli tervdokumentációi, környezetvédelmi hatástanulmánnyal és megvalósítási térképpel együtt; a tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) dokumentumai január 1-től: kivitelezési és megvalósítási dokumentációk az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. (5) és (6) bekezdésében meghatározottak szerint tartószerkezeti kiviteli dokumentációk; épületgépészeti kiviteli dokumentációk; épületvillamossági kiviteli dokumentációk energiaszámítási dokumentációk; felelős műszaki vezetői nyilatkozatok és a kivitelezési dokumentációk, a tényleges megvalósulásnak megfelelő megvalósítási dokumentációk (ha készültek); a bauxitbeton és martinsalak felhasználásával készült építményekre vonatkozó nyilvántartások és dokumentációk; az építmény vagy telek állapotáról készített és a január 1-jét követően az építésügyi hatósági eljárásban benyújtott szakértői vélemények (szakvélemények) és az ezeket megalapozó dokumentációk; jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából az építményre előírt szakértői vélemények (szakvélemények); az energiatanúsítványok; a kéményseprő-ipari közszolgáltatás keretében a műszaki felülvizsgálatról készített bizonylatok és szakvélemények; a január 1-jét követően kezdeményezett használatbavételi engedélyezési eljáráshoz benyújtott közműszolgáltatói nyilatkozatok; a január 1-jét követően a telek állapotáról jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából készített geodéziai, geotechnikai szakvélemények; az építmények vagy telkek műemléki (műemlék, műemléki környezet, műemléki jelentőségű terület, történeti táj) és régészeti védettségére, valamint a helyi építészeti és természeti értékek védelmére, az azokkal összefüggő tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatok, rendeletek, nyilvántartásba vételi és területi adatok február 5-től: az ország teljes területére, illetve régióinak, megyéinek, kistérségeinek és kiemelt térségeinek területére vonatkozó területrendezési és -fejlesztési koncepciók, programok, tanulmánytervek az ezekkel kapcsolatos, a hatósági eljárás során kiadott határozatok és az ezt megalapozó hatásvizsgálatok dokumentációi; az állami pénzeszközökből megvalósuló hatásvizsgálatok dokumentációi; a területfejlesztési tanácsok üléseinek jegyzőkönyvei Szakkönyvek, folyóiratok, kutatási dokumentációk, filmek Az Urbanisztikai Szakkönyvtár kiemelt gyűjtőköre: területfejlesztés településfejlesztés területrendezés építésügy építészet urbanisztika közigazgatás Európai Unió 6

7 2. Működési rend Az Országos Építésügyi Nyilvántartás nyilvános alkalmazásai a https://www.e-epites.hu/oeny/ webcímen, a hatósági jogosultsággal rendelkező felhasználók számára elérhető alkalmazásai a https://www.e-epites.hu/epit/ webcímen azonosítás után folyamatosan elérhetők. A Dokumentációs Központ által működtetett Országos Építésügyi Nyilvántartás alkalmazásai az alábbi módon vehetők igénybe: Alkalmazás e-tanúsítás ÉTDR e-statisztika E-kezelő felület / Keresés e-építési napló e-bírság e-szankció ÉMO Dokumentációs Központ katalógusa Feltöltés Névjegyzék Igénybevétel módja nyilvános, használatához Ügyfélkapun történő azonosítás szükséges nyilvános, használatához Ügyfélkapun történő azonosítás és hatósági felhasználók esetében regisztráció szükséges nyilvános nyilvános nyilvános, használatához Ügyfélkapun történő azonosítás és hatósági felhasználók esetében regisztráció szükséges jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el nyilvános nyilvános, használatához Ügyfélkapun történő azonosítás szükséges nyilvános Az Ügyfélkapu használatának feltételei és a regisztráció követelményei a kormányzati portálon olvashatók. A hatósági jogosultság regisztrálásának módját az 5.2 pont ismerteti. Ügyfélszolgálat elérhetősége: Személyesen: Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. E/3. épület Telefonon: Tervtár, Könyvtár: / OÉNY, ÉTDR: / és / Faxon: +36 1/ ben: Tervtár: Könyvtár: ÉTDR: OÉNY: E-napló: Postai úton: 1507 Budapest, Pf 2. Az Ügyfélszolgálat működési ideje: Személyesen: hétfőtől csütörtökig: 9:00 17:00, pénteken: zárva ben, telefonon tervtár, könyvtár: hétfőtől csütörtökig: 9:00 17:00, pénteken: 8:30 14:00 ben, telefonon OÉNY, ÉTDR: hétfőtől csütörtökig 8 16:30, pénteken

8 ben: E-napló: hétfőtől csütörtökig 8 16:30, pénteken A feltett kérdéseket az Ügyfélszolgálat legkésőbb 3 munkanapon belül megválaszolja, vagy tájékoztatást ad a kérdés megoldásával kapcsolatos munkavégzés várható időtartamáról. 8

9 3. Szolgáltatások és igénybevételük módja A Dokumentációs Központ adatbázisait közzétevő weblapok folyamatos rendelkezésre állással működnek Adat- és információszolgáltatás Az adatszolgáltatás közvetlenül internetes szolgáltatások segítségével valósul meg, amelyek elérhetők az e-építés portálon (www.e-epites.hu). Az adatszolgáltatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. Törvény rendelkezései értelmében ingyenes. Az adat- és információszolgáltatás folyamata 9

10 3.2. Betekintés Kérésre a Dokumentációs Központ a dokumentumállományába betekintést biztosít. A betekintés során a kért dokumentációkat a Dokumentációs Központ munkatársai előkészítik, a megrendelő azokat a helyszíni kutatószobában megtekintheti. A betekintést követően a megrendelő a dokumentációkról másolatot rendelhet, illetve információkutatást kezdeményezhet. Az ügyfél a betekintéskor a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot tölt ki. 10

11 3.3. Információkutatás Az információkutatás során a Dokumentációs Központ munkatársai külső adattárakból adatokat és dokumentumokat szereznek be, a belső adattárakból és az internetről, megadott szempontok alapján információkat gyűjtenek, felméréseket készítenek, illetve készíttetnek, továbbá meghatározott fejlesztési, beruházási célokhoz kapcsolódóan lehetőségeket vizsgálnak, tárnak fel. A megszerzett információk alapján tanulmányt készítenek, a megrendelés szerint a dokumentációkról másolatot szolgáltatnak. A megrendelőlapot a 2. számú melléklet tartalmazza. A megrendelés fogadását követően a Dokumentációs Központ az Ajánlati lap kitöltésével legfeljebb három munkanapon belül elkészíti árajánlatát, amely tartalmazza a szükséges határidőt, az igénybe veendő információforrásokat, a szolgáltatás formátumát és a vállalási árat (1. sz. melléklet). Az Ajánlati lapot megküldi a megrendelőnek, aki annak elfogadását aláírásával igazolja. Az aláírt Ajánlati lapot faxon vagy ben kell megküldeni a Dokumentációs Központnak. Az Ajánlati lapot a 3. számú melléklet tartalmazza. A szolgáltatási díjkalkuláció alapját az 1. számú melléklet tartalmazza. 11

12 Az Információkutatás folyamata 12

13 3.4. Másolatszolgáltatás Megrendelésre a Dokumentációs Központ állományának anyagából másolatot ad az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint, illetve a könyvtári állományrész és az építés-műszaki dokumentációk esetében a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján jár el. A megrendelőlapot a 2. számú melléklet tartalmazza. A dokumentumokról kérhető digitális vagy papír másolat A/0 méretig. A másolatszolgáltatás díjait az 1. számú melléklet tartalmazza. A másolatszolgáltatás folyamata 3.5. Hiteles térképszelvénymásolat-szolgáltatás A Dokumentációs Központ Magyarország kiemelt térségeire vonatkozó területrendezési terveinek térképi mellékleteiről megrendelésre hiteles másolatot készít. Ezen kiemelt térségek rendezési tervei a következők: Országos Területrendezési Terv (OTrT) (2003. évi XXVI. törvény) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve Balaton törvény (2000. évi CXII. Törvény) Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (2005. évi LXIV. Törvény) 13

14 Balaton Vízpart Rehabilitációban érintett településekre vonatkozó tanulmánytervek (2004., 2005., évi TNM rendeletek) A térképmellékleteket a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. erre jogosult vezetői kézjegyükkel hitelesítik. A hiteles térképszelvény másolatok díjait és a szelvénykiosztást a Függelék tartalmazza. A megrendelőlapot a 2. sz. melléklet tartalmazza Elektronikus szolgáltatások (OÉNy alkalmazások) igénybevétele A Dokumentációs Központ a jelen Szabályzat 1.1 pontban meghatározott OÉNy alkalmazásokhoz interneten keresztül jogosultságtól függő hozzáférést biztosít. Az OÉNy alkalmazások igénybevételének technikai követelményeit jelen Szabályzat 5.3 pontja tartalmazza Díjfizetés módjai Az információszolgáltatás és a másolatszolgáltatás díjai az alábbi módon fizethetők: Átutalással a megrendelő a szolgáltatásról kapott számlát előre, utalás formájában egyenlíti ki. Készpénzzel a megrendelő a szolgáltatás ellenértékét készpénzfizetési számla ellenében a Dokumentációs Központ munkatársánál egyenlíti ki. 14

15 4. Dokumentációk és tervek fogadásának rendje 4.1. A dokumentum- és adatszolgáltatók köre A beküldendő dokumentumok és adatszolgáltatók körét az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet határozza meg és sorolja fel A dokumentációk, tervek és adatok beküldésének módja Az adatok és dokumentációk átadása során az alábbi adatok megadása kötelező: Beküldő neve A szervezet vagy társaság neve és címe, melynek nevében eljár Tervező szervezet A dokumentum típusa A munka megnevezése A település neve, melyre a dokumentum vonatkozik Az ingatlan(ok) helyrajzi száma (ha releváns) Az ingatlan(ok) címe (ha releváns) Elektronikus úton, interneten keresztül A 16/2010 (II. 5.) Korm. rendeletben megküldeni rendelt dokumentumokat elektronikus úton, az erre rendszeresített feltöltő felületen (https://www.e-epites.hu/terv_felt/prg.main) lehet feltölteni 100 MB terjedelemig. Az OÉNY további alkalmazásaiba feltöltendő dokumentumokat az adott alkalmazás felületén lehet feltölteni. A feltöltendő/beküldendő dokumentumok formátuma kötött: PDF (Portable Document Format) típusú állomány. A térképi alapú dokumentációtípusok esetében kötelező a rajzi munkarészeket GML formátumban is megküldeni Postai úton A dokumentumokat 100 MB terjedelem felett minden esetben csak egyszer írható elektronikus adathordozón, postai úton kell átadni. Az átadott dokumentum formátuma PDF. (A 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése meghatározza az adatszolgáltatáshoz alkalmazható elektronikus adathordozókat.) A szabályozási tervet az az adatszolgáltató, akinél a terv nem áll rendelkezésre, elektronikus úton, valamint akinél az elektronikus úton történő előállításhoz szükséges technikai feltételek is hiányoznak, papíralapon adhatja át. 15

16 5. Adatkezelés A Dokumentációs Központ közérdekű adatkezelésére az Infotv ai, a személyes adatkezelésre az Infotv. 4-6.,8., és ai vonatkoznak. A Dokumentációs Központ személyes adatot kizárólag feladatellátás céljából, a jog gyakorlása és kötelezettsége teljesítése érdekében kezel. A feladat elvégézése céljából történő személyes adatok kezelését és az OÉNY-re vonatkozó külön rendelkezéseket az Étv. 58. és 59. -a, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. -a szabályozza. A Dokumentációs Központ az Étv. 58. (9) bekezdése alapján, és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az OÉNY keretében az építési folyamat alábbi résztvevőinek személyes adatait kezeli: építtető, kötelezett, beruházáslebonyolító december 31-ig, építési műszaki ellenőr, építtetői fedezetkezelő, építészeti-műszaki tervező, településtervező, településrendezési szakértő, építésügyi igazgatási szakértő, építésügyi műszaki szakértő, vállalkozó kivitelező, felelős műszaki vezető, valamint energetikai tanúsító. A Dokumentációs Központ, és az OÉNY a kötelező adatkezelés során - az Étv. 58. (10) bekezdése alapján - az előzőekben felsorolt személyek alábbi személyes adatait kezeli: természetes személyazonosító adatok, lakcím, értesítési cím, székhely, adóazonosító jel, adószám, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén a cég képviseletére jogosultak neve, adóazonosító jele, lakcíme, Az építtető és építtetői fedezetkezelő kivételével a szakképzettség megnevezése, okirati száma, szakmagyakorlási jogosultsági névjegyzéki száma, elektronikus ügyintézés, kapcsolattartás esetén az elektronikus levélcím, telefonszám, bírságok, szankciók, fegyelmi büntetések. A fentieken kívül a 16/2010. kormányrendelet 3. (9) bekezdés d) pontja szerinti személyes adatokat is kezeli: a tervező, illetve a kutatást készítő témafelelős neve. Kérelemre a Dokumentációs Központ és az OÉNY adatállományából - az Infotv. és az Étv (1) bekezdésben foglalt - személyes adatok megismerésére vonatkozó rendelkezései szerint szolgáltatható adat, és biztosítható a nyilvántartott dokumentumba való betekintés. Újrahasznosítás céljából - külön jogszabály előírása esetén - rendelkezésre bocsátható közérdekű adatokból történő adatszolgáltatás a közadatok újrahasznosításáról szóló évi LXIII. törvény alapján történik. A tárolt adatok kizárólag a jogszabályokban meghatározott célból kezelhetők, a Dokumentációs Központ ennek során az Infotv. előírásait betartva jár el, az Infotv pontja szerinti harmadik személynek azokat nem adja át. A Dokumentációs Központ gondoskodik a jogszerű adatkezelés feltételeiről, a személyes adatok elkülönített kezeléséről, továbbá az OÉNY adataihoz való hozzáférés korlátozásával az illetéktelen adatfelhasználás megelőzéséről. Ennek érdekében az OÉNY rendszeradminisztrátorai titoktartási nyilatkozatot írnak alá. 16

17 A személyes adatokat tartalmazó tervdokumentumok kikérése során egy kitakart másolati példány kerül kiadásra az ügyfélnek, melyen ezen adatok nem láthatóak. A Dokumentációs Központ az OÉNY adatállományában rögzített személyes adatokat csak a közérdekű cél érdekében szükséges ideig, de legfeljebb 10 évig kezeli, ez alól kivétel: határidő nélkül nyilvántarthatóak és nem törölhetőek a személyes adatok az archiválandó dokumentumok esetében; ilyenek különösen: o tervdokumentációk esetében a tervező és az építtető adatai, o szakértői vélemények esetében a szakértő és a megbízó adatai, o építési napló és mellékleteiben rögzítetten az adott építési folyamatban részt vevők adatai, o engedélyek esetében a döntésben jogszabály alapján kötelező elemként szereplő adatok, o az energetikai tanúsítvány esetében a tanúsító adatai, Az építésügyi szabályok megsértése miatt a természetes személlyel, jogi személy esetén szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező személyes adatai, az ellenőrzési jegyzőkönyvek és hatósági döntések kezelése: o Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott figyelmezetést, a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezését a rögzítéstől számított 1 évig. A névjegyzéket vezető kamara a névjegyzékben szereplő szakmagyakorlóval szemben alkalmazott figyelmeztetést, a képzési és ismételt vizsgakötelezettség előírást a tevékenység folytatásához a rögzítéstől számított 1 évig. o Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott hatósági kötelezést a szabálytalanság megszüntetésére, a bírság megállapítását a rögzítéstől számított 5 évig. A névjegyzéket vezető kamara a névjegyzékben szereplő szakmagyakorlóval szemben alkalmazott bírság megállapítását, a tevékenység folytatásának megtiltását, a névjegyzékből való törlését a rögzítéstől számított 5 évig. Az OÉNY-ből az adatszolgáltatás teljesítését követően haladéktalanul törölni kell az igénybevevőnek az igénybevétellel összefüggésben kezelt adatait. Az elözőleg írt határidőket követően a nyilvántartásból törölni kell az adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló dokumentummal együtt, függetlenül az adatrögzítő szervtől, személytől. A személyes és nem személyes adatok védelmének technikai feltételeit az Infotv. 24. (1) bek. a) pontja szerinti belső adatvédelmi felelős által készített Adatbiztonsági Szabályzat rögzíti. Az Adatbiztonsági Szabályzatot az informatikai, technikai feltételek, a működtetett informatikai rendszer vagy a vonatkozó jogszabályok változásakor, de legalább évente felül kell vizsgálni. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Adatkezelési Szabályzata szerint kell eljárni. 17

18 5.1. Regisztrációhoz kötött alkalmazások OÉNY regisztrációs folyamata Az OÉNY hatósági (nem nyilvános) kezelő felülete Ügyfélkapus azonosítást követően érhető el. OÉNY alkalmazások használata ÉTDR-t használó hatósági felhasználók részére Az ÉTDR-ben lévő hatósági felhasználók Ügyfélkapus azonosítója, hatósági azonosítója interfészen keresztül átemelésre kerül az OÉNY-be. A helyi hatósági adminisztrátor megállapítja az igénylő beosztásának és feladatkörének megfelelő jogosultsági szinteket,ami alapján a regisztráció jóváhagyásakor megadja, hogy a felhasználó mely OÉNY alkalmazásokat mely jogosultságokkal használhatja. OÉNY alkalmazások használata ÉTDR-t nem használó hatósági felhasználók részére Ebbe a körbe azok a felhasználók tartoznak, akik az ÉTDR-t nem használják, csak az OÉNY egyes alkalmazásait. A hatósági adminisztrátor regisztrációja az OÉNY-ben A hatóság (vagy hivatal) vezetője a regisztrációs űrlap kitöltésével felhatalmazza és megbízza az igénylőt a hatósági felhasználók kezelésének adminisztrációjával, majd ezt a felhatalmazást elküldi az OÉNY központi adminisztrációjának. A felhasználó természetes személyként azonosítja magát az OÉNY online felületén. A regisztrációt a beérkező, papír alapú meghatalmazás és a rendszerben történő online regisztráció alapján az OÉNY központi rendszeradminisztrátora megerősíti és megadja, mely OÉNY alkalmazásokat tudja használni és azokhoz milyen jogosultsággal rendelkezik (olvasási, írási), avagy megfelelő indoklás mellett elutasítja. Hatósági felhasználó regisztrációja az OÉNY-ben A felhasználó természetes személyként azonosítja magát Kezdeményezi a regisztrációját a hatósága (hivatala) személyi állományába. A regisztrációt megerősíti a helyi hatósági adminisztrátor, aki a felhasználó beosztása és feladatköréhez tartozó szerepköröket is hozzá rendeli, megadja mely OÉNY alkalmazásokat tudja használni és azokhoz milyen jogosultsággal rendelkezik (olvasási, írási). OÉNY használat az Ügyfelek részére Az ügyfelek csak az OÉNY publikus felületét használhatják. Az ÉTDR-ben aktív tevékenység (pl. kérelem benyújtása, az eljárás előrehaladásának megtekintése, végzések, határozatok letöltése) kizárólag regisztrált és bejelentkezett ügyfelek által végezhető. Az ÉTDR-be Ügyfélkapun keresztül, vagy tanúsítvány alapon lehet belépni. A rendszer adataihoz regisztráció nélkül, egyedi kóddal is hozzá lehet férni, melyet az eljáró hatóság az adott ügyben érintetteknek ad ki E-napló használata az ügyfelek részére E-napló készenlétbe helyezés folyamata E-napló készenlétbe helyezési kérelem benyújtása Az e-napló készenlétbe helyezést megelőzően az e-építési napló alkalmazásban az ügyfél rögzíti a személyes adatait, szükség esetén módosítja azokat. Az e-napló készenlétbe helyezéshez rögzíteni kell az építtetőnek az e-napló adatokat, az építési helyszínt, engedélyeket, tervezőket, tervnaplót. Az e-napló készenlétbe helyezési 18

19 kérelem benyújtására és az e-naplóban történő építtetői feladatok ellátására építtető meghatalmazhat bármely természetes személyt, a meghatalmazás mintát a 4. számú melléklet tartalmazza. A készenlétbe helyezés adatairól szóló dokumentum mintát az 5. számú melléklet tartalmazza. E-napló készenlétbe helyezési kérelem elfogadása A benyújtott e-napló készenlétbe helyezési kérelmeket az LLTK megvizsgálja, a formai, tartalmai követeleményeknek megfelel-e. Amennyiben a követelményeknek megfelel az e-napló készenlétbe helyezési kérelem, az LLTK az e-naplót készenlétbe helyezi, ellenkező esetben elutasítja. A készenlétbe helyezési kérelem elfogadásáról illetve elutasításáról az e-napló alkalmazáson belül is üzenetet küld az e-napló készenlétbe helyezési kérelem igénylőjének. A készenléti tárhely Az e-napló készenléti tárhelyre kell feltölteni az építtető meghatalmazásokat. Készenlétbe helyezési kérelem elutasításának okai A készenlétbe helyezési kérelem elutasításra kerül ha az e-napló készenlétbe helyezési kérelemben szereplő adatok a formai, tartalmi követelményeknek nem felel meg (a jó ízlésnek nem felelnek meg az adatok illetve megtévesztés feltételezhető). 6. Az Országos Építésügyi Nyilvántartás alkalmazásainak technikai feltételei Az OÉNY használatához a felhasználói végpontokon az alkalmazások futtatására alkalmasak a jelenleg használatos operációs rendszerek, és internetböngészők. Támogatott operációs rendszerek Windows XP (32 bit és 64 bit) Windows 2000 Windows Vista (32 bit és 64 bit) Windows 7 (32 bit és 64 bit) Linux MAC OS Támogatott böngészők Egyéb feltételek Internet Explorer 9.0 verziótól Firefox 14. verziótól Opera 12 verziótól Google Chrome 20-as verziótól SSL titkosításra képes web böngésző Java script kérések futtatásának engedélyezése Internet Explorer esetén javasolt a Közepes biztonsági szintű böngésző védelem beállítása. A magas biztonsági szint letilthatja a futáshoz szükséges scripteket. Javasolt képfelbontás: 1024 * 768 pixel Az excel, word, xml, pdf formátumú dokumentumok megjelenítésére alkalmas szoftverek. 19

20 7. Felelősségi kör A Dokumentációs Központ adatbázisait a szolgáltatott adatok és dokumentációk alapján építi, adatot és információt a beküldött adatok és dokumentációk alapján szolgáltat. Az adat- és dokumentációszolgáltatás elmulasztásából fakadó bármilyen kárért, információ- vagy adatvesztésért a Dokumentációs Központot felelősség nem terheli. A Budapesti Agglomerációs Törvény hiteles térképszelvény szolgáltatása a területrendezésért felelős minisztérium által a Dokumentációs Központ számára átadott, a Minisztérium által jóváhagyott térképi mellékletek alapján történik. A Dokumentációs Központ állományából, adatbázisából, valamint a Dokumentációs Központ munkatársai által összeállított információcsomagokból származó adatokkal, illetve azok felhasználásával történő esetleges visszaélés esetén a felelősség a felhasználót terheli. 20

21 7. Mellékletek 1. sz. melléklet Szolgáltatási díjtételek Szolgáltatás Ár (bruttó) Adat rendelkezésre állásának lekérdezése ingyenes Betekintés közérdekből nyilvános adatokba ingyenes Adott szempont szerinti kigyűjtés költsége 2000 Ft/szempont Anonimizálás (laponként, mérettől függetlenül) 100 Ft Fénymásolás fekete-fehér A/4 25 Ft Fénymásolás fekete-fehér A/3 50 Ft Fénymásolás színes A/4 200 Ft Fénymásolás színes A/3 400 Ft Nyomtatás fekete-fehér A/0* 1600 Ft Nyomtatás színes A/0* 2000 Ft Digitalizálás, digitális másolatszolgáltatás A/0* 1300 Ft CD-másolat 400 Ft Információszolgáltatás, -kutatás 6500 Ft/óra Hiteles térképek másolásának egységárai ** Anyagköltség A/0-s nyomtatás 1600 Ft A/3 nyomtatás 250 Ft A/3-as karton 100 Ft tervtok 1000 Ft spirálozás 1000 Ft vágás 100 Ft *A fentiektől eltérő méretű másolatokat az A/0 dokumentum árából képezzük. 1 darab A/0 méretű lap o 2 darab A/1 méretű lapból vagy o 4 darab A/2 méretű lapból vagy o 8 darab A/3 méretű lapból vagy o 16 darab A/4 méretű lapból áll. ** A hiteles térképek másolataihoz kapcsolódó részletes díjak és szelvénykiosztások a Függelékben találhatóak. A másolatszolgáltatáshoz csomagolási és postázási költség is járulhat, a mindenkor érvényes postai díjszabás szerint. Budapest területén a küldeményeket igény alapján futárral is eljuttatjuk a megrendelőnek. A futárszolgálat díja a megrendelőt terheli. A 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdése alapján az építésüggyel kapcsolatos hatósági tevékenységhez fűződő megrendelés esetén a másolatszolgáltatás ingyenes. 21

22 2. sz. melléklet Nyilatkozat a Dokumentációs Központ használatához betekintés, információszolgáltatás, másolatszolgáltatás megrendelésére Alulírott kijelentem, hogy a. Dokumentációs Központ működési szabályairól teljes körű tájékoztatást kaptam, azokat magamra nézve kötelezőnek tekintem. Kötelezem továbbá magam arra, hogy a Dokumentációs Központtól másolatban átvett könyvtári, illetve építés-műszaki dokumentációk felhasználása során a szerzői jogról szóló LXXVI. törvény rendelkezéseit betartom. Nem szabad felhasználás alá eső tevékenységem során a fentieken kívül tudomásul veszem, hogy a szerzői jogról szóló LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alá tartozó tervek sokszorozásához (beleértve a másolást, utánépítést), valamint a terv átdolgozásához és így történő felhasználásához a tervező engedélye (munkaviszonyban készített dokumentumok esetén a munkáltató, illetve annak jogutódja engedélye is) szükséges, a tervezők (a dokumentum felett rendelkezők) vagyoni és személyhez fűződő jogait biztosítani kell. Amennyiben szükséges, a tervező engedélyét a másolat megrendeléséhez mellékelem 1. Kötelezettséget vállalok arra is, hogy a Dokumentációs Központtól a dokumentáció rendelkezésre bocsátásával (betekintés, másolás stb.) kapcsolatos díjakat megfizetem. Kijelentem, hogy a fenti kötelezettségeim megszegése kapcsán beálló polgári és büntetőjogi felelősségemmel tisztában vagyok. Azonosító adatok Vonalkód 2 Név: Cím: [ ] [ ] [ ] [ ] Személyi igazolvány szám: Telefonszám: Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben megadott adataimat a Dokumentációs Központ nyilvántartsa. Megrendelés dátuma: PH. aláírás 1 Ha a Dokumentációs Központban levő dokumentumhoz a tervező engedélyező nyilatkozata nincs csatolva. 2 A Dokumentációs Központ tölti ki! 22

23 3. sz. melléklet Ajánlati lap Információkutatás megrendelésére Számlázási adatok Számlázási név: Számlázási cím: [ ] [ ] [ ] [ ] Megrendelő adatai Megrendelő neve: Megrendelő címe: Telefonszám: -cím: Fax: Ajánlat adatai Téma rövid leírása: Tárgyszavak: Külső adatár igénybevétele (munkaóra): Külső adattár szolgáltatási díja: Saját állomány igénybevétele (munkaóra): Internetes keresés (munkaóra): Másolatszolgáltatás: Vállalási határidő: Megjegyzés: Teljes ár: [ ] Ingyenes Fizetés módja: [ ] átutalás [ ]készpénz [ ] utánvét Formátum: [ ] Papír másolat [ ] CD [ ] Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben megadott adataimat a Dokumentációs Központ nyilvántartsa. Dátuma: PH. Megrendelő cégszerű aláírása 23

24 4. sz. melléklet Alulírott Meghatalmazás név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakcíme:... Személyigazolvány száma:... Elérhetőség (egyik megadása kötelező): telefonszám: meghatalmazom... -t, Anyja neve:... Lakcíme:... Személyigazolvány száma:... hogy az e-építés napló alkalmazásban építtetői feladatkörben helyettem eljárjon. Az E-naplóra vonatkozó adatok: E-napló neve:... E-napló típusa:... Számított érték:... Építési helyszín(ek): elsődleges:... további helyszín:... további helyszín:... további helyszín:... Engedély adatok:... A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag az adott ügyletre vonatkozik. Kelt: meghatalmazó meghatalmazott tanú neve 2. tanú neve Lakcíme Lakcíme 24

25 5. sz. melléklet Készenlétbe helyezés adatai E-napló alapadatok Sorszám... E-Napló neve... Építtető NÜJ Kapcsolattartás... E-Napló típus... Illetékes hatóság... Megjegyzés... Állapot... Létrehozva... Építési helyszínek HRSZ... Építési-szerelési... munka neve Cím... Engedélyek Kiadó hatóság... Iratazonosító... Egyéb engedély... Tervezők Tervező név... Telefonszám... Lakcím... Tervezési típus... Cégnév... Jogosultsági szám... Megjegyés... Tervnapló Megnevezés... Típus... Rövid leírás... Megjegyzés... Dátum... 25

26 Készenléti tárhely Megnevezés... Típus... Rövid leírás... Megjegyzés... Dátum... 26

27 8. FÜGGELÉK 1. számú Függelék Díjszabás megrendeléshez (2000. évi CXII. törvény (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv) tervlapjaihoz) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről szóló évi CXII. törvény 2. számú (térségi szerkezeti terv) és 3. számú (övezeti tervlapok) mellékletét képező tervlapok eredeti méretarányú (M=1: ) példányairól készült színes másolatok A/3-as méretű SZELVÉNYKIOSZTÁSA 27

28 Sorszám Település Szelvényszám, ahová M=1: alapján tartozik 1 Ábrahámhegy 5 2 Ádánd 6 3 Alsóörs 3 4 Alsópáhok 4 5 Andocs Aszófő 2 7 Bábonymegyer 6 8 Badacsonytomaj 5 9 Badacsonytördemic 5 10 Balatonakali Balatonalmádi 3 12 Balatonberény 4 13 Balatonboglár 5 14 Balatoncsicsó 2 15 Balatonederics 4 16 Balatonendréd Balatonfenyves Balatonfőkajár 3 19 Balatonföldvár 5 20 Balatonfüred Balatonfűzfő 3 22 Balatongyörök 4 23 Balatonhenye 2 24 Balatonkenese 3 25 Balatonkeresztúr Balatonlelle 5 27 Balatonmagyaród 7 28 Balatonmáriafürdő Balatonőszöd 5 30 Balatonrendes 5 31 Balatonszabadi Balatonszárszó 5 33 Balatonszemes 5 34 Balatonszentgyörgy Balatonszepezd 5 36 Balatonszőlős 2 37 Balatonudvari Balatonújlak Balatonvilágos 3 40 Bálványos Barnag 2 42 Bókháza 4 43 Buzsák Csajág 3 Sorszám Település Szelvényszám, ahová M=1: alapján tartozik 45 Csapi 7 46 Cserszegtomaj 4 47 Csopak Csömend 8 49 Dióskál Dörgicse 2 51 Egeraracsa Esztergályhorváti Felsőörs Felsőpáhok 4 55 Fonyód 5 56 Főnyed 7 57 Galambok 7 58 Gamás 8 59 Garabonc 7 60 Gétye 4 61 Gyenesdiás 4 62 Gyugy Gyulakeszi 5 64 Hács Hegyesd 2 66 Hegymagas Hévíz 4 68 Hidegkút 2 69 Hollád Kapolcs 2 71 Kapoly Karád Karmacs 4 74 Káptalantói 5 75 Kékkút 5 76 Kereki 5 77 Keszthely 4 78 Kéthely Kisapáti 5 80 Kisberény 8 81 Kőröshegy Kötcse 5 83 Kővágóörs 5 84 Köveskál Küngös 3 86 Látrány 5 87 Lengyeltóti Lesencefalu 4 28

29 Sorszám Település Szelvényszám, ahová M=1: alapján tartozik 89 Lesenceistvánd Lesencetomaj Litér 3 92 Lovas Lulla 6 94 Marcali Mencshely 2 96 Mindszentkálla Monostorapáti 2 98 Monoszló Nagyberény Nagycsepely Nagyrada Nagyvázsony Nemesbük Nemesgulács Nemesvita Nikla Nyim Óbudavár Ordacsehi Öcs Öreglak Örvényes Paloznak Pécsely Pula Pusztaszemes Raposka Révfülöp Rezi Ságvár Salföld Sármellék Sávoly Sérsekszőlős Siófok Siójut Som Somogybabod Somogymeggyes Somogysámson Somogyszentpál Somogytúr Somogyvár Szántód 5 Sorszám Település Szelvényszám, ahová M=1: alapján tartozik 135 Szegerdő Szentantalfa Szentbékkálla Szentgyörgyvár Szentjakabfa Szentkirályszabadja Szigliget Szólád Szőlősgyörök Tab Tagyon Taliándörögd Tapolca Táska Teleki Tihany Tikos Torvaj Tótvázsony Uzsa Vállus Várvölgy Vászoly Veszprémfajsz Vigántpetend Vindornyafok Vindornyalak Vindornyaszőlős Visz Vonyarcvashegy Vöröstó Vörs Zala Zalaapáti Zalacsány Zalakaros Zalakomár Zalamerenye Zalaszabar Zalaszántó Zalaszentmárton Zalaújlak Zalavár Zamárdi Zánka

30 2000. évi CXII. törvény (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv) tervlapjainak megrendelése: A/0-ás szelvényen M=1: méretarányban A/0-ás szelvényen M=1: méretarányban A/3-as szelvényen M=1: méretarányban egy térképsorozat (11 övezeti lap + térségi szerkezeti terv) Ft ( Ft + áfa) térségi szerkezeti terv + 1 db övezeti tervlap Ft ( Ft + áfa) egy szelvénysorozat (átnézeti térkép + térségi szerkezeti terv + 11 övezeti lap + jelkulcskészlet) Ft ( Ft + áfa) 30

31 2. számú Függelék - Díjszabás megrendeléshez (2003. évi XXVI. törvény [Országos Területrendezési Terv] tervlapjaihoz) Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 2. számú (az ország szerkezeti terve) és 3. számú (övezeti tervlapok) mellékletét képező tervlapok eredeti méretarányú (M=1: ) példányairól készült színes másolatok A/3-as szelvénykiosztása 31

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Operatív program parti és partközeli települések támogatott pályázat, db elnyert Balaton kiemelt üdülőkörzet további települések

Részletesebben

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 Táblázatok 1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 2. A Balaton kiemelt üdülőkörzet részletező adatai országos összehasonlításban, 2009 3. A Balaton kiemelt

Részletesebben

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSA FOLYAMATBAN Budapest, 2008. december 23. TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentációs Központ

Részletesebben

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról Hatályos: 2014.01.01-313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2008. június 10. Fejlesztési Térkép céljai Mire irányul? A Balaton

Részletesebben

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról Hatályos: 2013.01.02-2013.12.31 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról A Kormány az épített környezet

Részletesebben

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról Hatályos: 2015.04.01-313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Jogszabályokban meghatározott dokumentumok elektronikus beküldése az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ számára

Jogszabályokban meghatározott dokumentumok elektronikus beküldése az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ számára OÉNY FELTÖLTÉS felhasználói útmutató Jogszabályokban meghatározott dokumentumok elektronikus beküldése az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ számára Bevezetés A Feltöltés funkció az Országos

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

A Hanwha Bank Magyarország Zrt által elfogadott települések (lakáscélú kölcsönök és szabad felhasználású jelzálog kölcsönök)

A Hanwha Bank Magyarország Zrt által elfogadott települések (lakáscélú kölcsönök és szabad felhasználású jelzálog kölcsönök) Bács-Kiskun Baja 40 Bács-Kiskun Izsák 40 Bács-Kiskun Kalocsa 40 Bács-Kiskun Kecskemét 50 Bács-Kiskun Kiskırös 40 Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 40 Bács-Kiskun Kiskunmajsa 40 Bács-Kiskun Kunszentmiklós 40

Részletesebben

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök és annak vezetése Nemes András okl. építőmérnök Mit várunk az e-naplótól Rendet Fegyelmet Gazdaság fehéredését Hatékony állami ellenőrzés megnövekedését Építőipar szereplői Építtető beruházó műszaki ellenőr

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELSŐ KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2010. május

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire,

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

KORSZERŰ ÉPÍTÉSÜGY MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET. Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság. XXI. Országos Főépítészi Konferencia

KORSZERŰ ÉPÍTÉSÜGY MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET. Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság. XXI. Országos Főépítészi Konferencia KORSZERŰ ÉPÍTÉSÜGY MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET Nemzeti Építészetpolitika Szakmapolitikai eredmények Az építészet stratégiai fontosságú ügy lett Magyarországon. Az Építész Kamara a Kormány stratégia partnere. A

Részletesebben

E-napló. 2013. október 01. Veszprémi Mérnök Kamara Építési Szakcsoport. Készítette:

E-napló. 2013. október 01. Veszprémi Mérnök Kamara Építési Szakcsoport. Készítette: Készítette: Veszprémi Mérnök Kamara Építési Szakcsoport Mit várunk az e-naplótól Rendet Fegyelmet Gazdaság fehéredését Hatékony állami ellenőrzés megnövekedését Építőipar szereplői Építtető beruházó műszaki

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során

Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során Tartalomjegyzék Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során...2 Területi áttekintés...6 1. Mogyorós-hegy HUBF20022...7 2. Bogaras HUBF20026...7 3. Szentkirályszabadja HUBF20031...7 4. Balatonkenesei

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire, illetve települési önkormányzataira (a továbbiakban együtt: Budapesti

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a 238/2005.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014. (..) önkormányzati rendelete a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

SPIRIT OF BALATON. 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra július 2. szombat, 8:00. Nyomtatványok

SPIRIT OF BALATON. 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra július 2. szombat, 8:00. Nyomtatványok 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra szombat, 8:00 Nyomtatványok Ez a file az alábbi nyomtatványokat tartalmazza: - pecsétkönyv - ellenőrzőlapok - rajttábla (A4 és 2xA5) - plakát - matricák Név:

Részletesebben

Az e-építési napló. 2013. október 1.

Az e-építési napló. 2013. október 1. Az e-építési napló 2013. október 1. e-építési napló alkalmazás központi internetes felületen elérhető, komplex alkalmazás, egy beruházáshoz egy építési napló = e-napló tartozik, segíti az építési napló

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 15.

Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Gyermekvállalás a budapesti agglomerációban 1990 2009 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal GYERMEKVÁLLALÁS A BUDAPESTI BAN 1990 2009 Budapest,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE A bejelentési adatszolgáltatást nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Részletesebben

Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben

Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben Dr. Hegedűs Annamária Az ÉTDR bevezetése nagyban megkönnyíti az építési adminisztrációt. Írásunk a rendszer használatához nyújt gyakorlati útmutatót: Hogyan regisztrálhatunk

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 16.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között a népszámlálási adatok tükrében Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom Településszerkezeti

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Referencia-kamatláb módosulása HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: 06/0-00-800 1091 Budapest, Üllői út www.aegonhitel.hu Érvényes 2010. április 1-jét

Részletesebben

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs,

Részletesebben

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai

Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai DRV Zrt. I-4 2-02 F04 v9 Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai rendelkezésre állási díj (27%- (27%- Lakossági VTD Abaliget 2013.07.01 400,0 457,20 508,00

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság A korszerű új településtörvény A településrendezés bürokráciacsökkentése 1. oldal Tartalomjegyzék 3. - 6. oldal... Alapvető kérdések, felvetések 7. oldal...

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Ellenjegyezte: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B A lph. fszt/2. VARGÁNÉ KAISER KATALIN POLGÁRMESTER ASSZONY RÉSZÉRE NAGYVENYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVENYIMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 28. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /92-17/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

Wolf Viktória sk. jegyző. Vella Ferenc Zsolt sk. polgármester. Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2015. április 30. napján.

Wolf Viktória sk. jegyző. Vella Ferenc Zsolt sk. polgármester. Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2015. április 30. napján. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a alaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről (Egységes szerkezetben a 27/2016.

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építész tervezők és tervezői művezetők részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építész tervezők és tervezői művezetők részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre Építész tervezők és tervezői művezetők részére készítette Lechner Nonprofit Kft. Infokommunikációs Igazgatóság Budapest, 2016. június Tartalom

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1.ELŐADÁS Készült: a Komárom-Esztergom Megyei -ÉpítészKamara, -MérnökiKamara, -Kerekedelmiés Iparkamara és az önkéntes segítőik együttműködésével. Célja:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE Iktatószám: 16 /2010. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Érvényes 2010.

Részletesebben

Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista

Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista Mátészalkai Járási Hivatala Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Részletesebben

Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai. dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály

Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai. dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály Országos Építésügyi Nyilvántartás Egységes, központi elektronikus nyilvántartás a korábbi széttagolt,

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat Komposztáljon és nyerjen! Nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A MonDay Consulting Kft. (továbbiakban Szervező ) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban

Részletesebben

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az előadás témái Az Országos Építésügyi Nyilvántartás

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 76. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 76. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LXXXVIII. törvény A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV. törvény

Részletesebben

Válaszok. Gyakran Ismételt Kérdésekre

Válaszok. Gyakran Ismételt Kérdésekre Válaszok Gyakran Ismételt Kérdésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való felhasználásának megváltozott feltételeiről

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának február 16.- i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának február 16.- i ülésére. TAPOLCA KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Székhely: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u.145 Tel./Fax: 87/436-151 e-mail: tapolcakornyekitarsulas@lesenceistvand.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A Tapolca Környéki

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Szennyvízcsatorna ellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatónkénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén

Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Referencia-kamatláb módosulása HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad

Részletesebben

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából Jelen ügyféltájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati

Részletesebben

Építési napló. e-napló)

Építési napló. e-napló) Építési napló (elektronikusan vezetett és az e-napló) Az elektronikusan vezetett építési napló A hatályos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rögzíti az építési napló formai-tartalmi követelményeit. Nem

Részletesebben