A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2015) 306 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program évi végrehajtásáról {SWD(2015) 122 final} HU HU

2 BEVEZETÉS Ez a jelentés az egészségügyi program 2013-as végrehajtásával foglalkozik, amely év a október 23-i 1350/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott második egészségügyi program végrehajtásának utolsó éve volt. A program január 1-jén kezdődött és december 31-én fejeződött be. Az említett határozat 13. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság évente jelentést tesz az egészségügyi program bizottsága számára a program által finanszírozott valamennyi fellépésről és projektről, valamint folyamatosan tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Ez a jelentés ennek a követelménynek tesz eleget, részletes tájékoztatást nyújtva a 2013-as költségvetésről és annak végrehajtásáról. Az 1. mellékletben található szolgálati munkadokumentum a program által főként a as időszakban finanszírozott és jelentős eredményekkel zárult fontosabb tevékenységeket mutatja be. A mellékletekben a társfinanszírozásban megvalósuló fellépések és a végrehajtott szerződések részletes táblázatos leírása található. A EUR összköltségvetésű program a meghatározott célkitűzéseket széles körű finanszírozási eszközök alkalmazása révén kívánta elérni. A különféle finanszírozási eszközök sorában voltak tagállami hatóságok által társfinanszírozott fellépések ( együttes fellépések ), projektek, nem kormányzati szervezetek és hálózatok támogatása céljából társfinanszírozott konferenciák és működési támogatások, közvetlen támogatások nemzetközi szervezetekkel, közbeszerzések és egyéb fellépések. A második egészségügyi program az európai egészségügyi stratégia 1 végrehajtásának sarokköve volt és hozzájárult az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020stratégia megvalósításához. A program fő célja az volt, hogy kiegészítse, támogassa és hozzáadott értékkel gazdagítsa a tagállamok szakpolitikáit, továbbá előmozdítsa és védelmezze az emberi egészséget és biztonságot, valamint az egészségfejlesztés révén hozzájáruljon a szolidaritás és jólét fokozásához az Európai Unióban. A fenti elképzelés három célkitűzésre tagolódott: a polgárok egészségügyi biztonságának javítása, egészségfejlesztés, beleértve az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését, az egészséggel kapcsolatos információk és ismeretek összegyűjtése és terjesztése. A három fő célkitűzés elérése érdekében tett erőfeszítések Minden célkitűzésen belül különböző fellépések finanszírozására került sor. Az egészségügyi biztonság terén megkerülhetetlen tény, hogy a betegségek nem veszik figyelembe az országhatárokat. Ezért elengedhetetlen annak biztosítása, hogy az uniós országok és közösségek megfelelően felkészüljenek a fertőző és nem fertőző betegségek kezelésére, amelyhez a program is hozzájárult. A második célkitűzés szempontjából az európai társadalmakon belüli demográfiai változások, különösen a népességelöregedés jelentik a legfőbb kihívást. A tagállamok és az EU a program jóvoltából hozzájárultak az 1 2

3 egészség előmozdításához és az egészségi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, beleértve az egészségben való megöregedés és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbításának elősegítését. A program többek között hozzájárult: a fiatalok és főként a nők dohányzásra való rászokásából származó problémák jobb megértéséhez, a szív- és érrendszeri betegségekre és a cukorbetegségre való fokozott odafigyeléshez, a méhnyak- és végbélrák szűrésének bevezetéséhez, valamint a ritka betegségekkel kapcsolatos információk online közzétételéhez. A harmadik célkitűzés megvalósítása érdekében a program segített szinergiákat kialakítani, továbbá az egészséggel kapcsolatos tájékoztatás és ismeretek javítása és az egész Unióban való terjesztése révén hozzájárult a megalapozottabb szakpolitikai döntéshozatalhoz. A projektek kiemelten támogatták az egészségügyi innovációkat; ezek közé tartozott például az elektronikus egészségügyi nyilvántartás alkalmazásának mélyebb ismerete és a személyre szabott orvoslás bevezetése. A program ezenkívül hozzájárult az uniós egészségügyi politikához tartozó fellépések előkészítéséhez, kidolgozásához és végrehajtásához is. A program által társfinanszírozott intézkedések közé tartozott például az alábbiakra vonatkozó jogszabályok végrehajtása: a dohányzás visszaszorítása, az emberi eredetű anyagok, az egészségi egyenlőtlenségek, a Szolidaritás az egészségügyben: Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az EU-ban bizottsági stratégiával összefüggésben, valamint a határokon átnyúló egészségügyi veszélyek és a betegjogok a határokon átnyúló egészségügyi ellátás keretében. Végül pedig az egészségügyi szolgáltatások terén a kiváló minőségű és biztonságos ellátáshoz való hozzáférés és a megalapozott tudományos szakvéleményen nyugvó szaktanács és kockázatelemzés hozzájárul a betegbiztonsághoz az Unióban. A program számos, a fenti témákban végrehajtott fellépést is támogatott és segítette a tudományos bizottságok munkáját. Együttműködés a közegészségügyi szereplők széles körével, és támogatásuk A program annak 2008 és 2013 közötti hatéves működése folyamán uniós és tagállami szinten is jelentős támogatást nyújtott az egészségügyi politikához tartozó fellépések megvalósításához és segítette a tagállamokat, az érdekelt feleket és az Uniót is az uniós polgárok érdekeit szolgáló hatékony politikák kialakításában. Számos tudós, szakértő, tudományos szakember, betegjogi és civil társadalmi szervezet sorakozott fel egy-egy téma kapcsán és osztotta meg egymással forrásait és tudását az innováció és az uniós polgárok javát szolgáló hozzáadott értékek szolgálatában. Az együttes fellépés révén könnyebben ki lehetett aknázni az új finanszírozási eszközöket és közelebb lehetett kerülni a Bizottság és a tagállamok főbb közegészségügyi prioritásainak megvalósításához. A program több mint 60 millió EUR értékben összesen 30, a ritka 3

4 betegségektől az egészségügyi technológiaértékelésen át az egészségügyi dolgozókig a témák széles spektrumát felölelő fellépést társfinanszírozott. A működési támogatási eszköz révén a civil társadalom jelentős képviselői közül számos érdekelt fél részesült támogatásban. Munkájuk révén sikerült a programot közelebb hozni a polgárokhoz. A program a páneurópai konferenciák társfinanszírozása révén hozzájárult az európai tapasztalatcseréhez és a kommunikáció, valamint az ismeretek terjesztése terén újabb lehetőségeket biztosított. A több mint 100 millió EUR-val támogatott közel 150 páneurópai projekt lehetővé tette az európai közegészségügyi szakemberek közössége számára olyan különféle eszközök, mint például kézikönyvek, iránymutatások és módszertani leírások kidolgozását, tesztelését, illetve végrehajtását, ezzel járulva hozzá a program célkitűzéseinek megvalósításához. Távlatok Miközben a második egészségügyi program részletes értékelésére 2015-ben kerül sor, ez a jelentés a program 2013-as végrehajtásáról nyújt átfogó tájékoztatást, nagyobb figyelmet szentelve több, az adott évben lezáruló fellépésnek. 4

5 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A költségvetés végrehajtása Költségvetés A 2013-ra kijelölt prioritások és finanszírozási mechanizmusok A működési költségvetés pénzügyi mechanizmus általi végrehajtása Pályázati felhívások Nemzetközi szervezetekkel kötött közvetlen támogatási megállapodások Közbeszerzések (szolgáltatási szerződések) Egyéb fellépések A működési költségvetésnek a program célkitűzései általi végrehajtása Az összköltségvetés felhasználása 2013-ban Egészségügyi biztonság Egészségfejlesztés Egészségügyi információk

6 A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 1.1 Költségvetés 2008 és 2013 között 321,5 millió EUR állt rendelkezésre a második egészségügyi program céljaira. A 2013-as munkatervben 2 található, EUR összegű költségvetés a következő elemekre bontható: Működési kiadások: A költségvetési sorhoz (Uniós fellépés az egészségügy terén) kapcsolódó EUR; Igazgatási kiadások: A költségvetési sorhoz (Igazgatási kiadások) kapcsolódó EUR. A költségvetésből a működési kiadásokra fordított teljes összeg EUR, az igazgatási kiadásokra fordított teljes összeg pedig EUR volt. Ez már magában foglalta az EGT/EEA-országok és Horvátország számára biztosított előirányzatokat és az előző költségvetési évekből származó visszatérítéséket. Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) 2005-től fogva technikai, tudományos és adminisztratív segítséget nyújt a Bizottságnak az egészségügyi program végrehajtásához 3. Az EAHC minden évben pályázati felhívásokat szervez, koordinálja a pályázatok értékelését, tárgyal a vonatkozó támogatási megállapodásokról, továbbá aláírja és kezeli őket. Emellett még számos közbeszerzési eljárásért is felelős ban az EAHC ,64 EUR-t kezelt, míg a Bizottság a közbeszerzések és egyéb fellépések tekintetében a fennmaradó ,99 EUR felett rendelkezett. 1.2 A 2013-ra kijelölt prioritások és finanszírozási mechanizmusok A évi munkaterv elfogadásáról és kapcsolódó kritériumokról szóló, november 28- i 2012/C 378/7 bizottsági végrehajtási határozat 4 jelölte ki a 2013-ra vonatkozó prioritásokat. A 2013-as munkaterv végrehajtásához a következő pénzügyi mechanizmusokat alkalmazták: A több partner általában közegészségügyi szervezetek és nem kormányzati szervezetek közreműködésével megvalósuló projektek projekttámogatásban részesültek. Az uniós támogatás a támogatható költségek legfeljebb 60%-át teszi ki. Ez azonban elérheti a 80 %-ot, amennyiben a javaslat megfelel a kivételesen hasznos jelleg kritériumainak 5. 2 HL C 378/07, , 6. o. 3 A június 20-i 2008/544/EK határozattal (HL L 173., , 27. o.) módosított december 15-i 2004/858/EK határozat (HL L 369., , 73. o.). 4 HL C 378/07., A kivételesen hasznos jelleg meghatározását a finanszírozási határozatként az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program ( ) keretében a évi munkaterv elfogadásáról, a 6

7 Működési támogatást kaptak a program három (a három célkitűzés szerint kialakított) alrészének megfelelő területen, vagyis az egészségfejlesztés, az egészségügyi veszélyek és az egészségügyi információk területén működő nonprofit szervezetek és szakosodott hálózatok. Ezek a szervezetek kizárólag nem kormányzati, nonprofit, az ipari vagy más ütköző érdekektől mentes szervezetek lehetnek, amelyek fő célkitűzései egybecsengenek a program egy vagy több célkitűzésével. Az uniós támogatás az éves működési költségek legfeljebb 60%-át teszi ki. Ez azonban elérheti a 80 %-ot, amennyiben a javaslat megfelel a kivételesen hasznos jelleg kritériumainak 6. Együttes fellépésekre biztosított támogatásban tagállami hatóságok vagy az általuk megjelölt szervek részesültek. Ez esetben az uniós hozzájárulás felső határa 50% volt. Ez azonban elérheti a 70 %-ot, amennyiben a javaslat megfelel a kivételesen hasznos jelleg kritériumainak 7. Az uniós farmakovigilancia-rendszer hatékony működésére irányuló tagállamok közötti együttműködés elősegítése együttes fellépés esetében a kivételesen hasznos jelleg kritériumának megfelelően 70 %-os társfinanszírozást biztosítottak, mert a fellépés hozzájárul az e területre vonatkozó uniós jogszabályok hatékony végrehajtásához. Konferenciatámogatásban közintézmények, nonprofit szervezett vagy az EU soros elnökségei által közegészségügyi kérdések témájában szervezett konferenciák részesültek. Az uniós hozzájárulás az elszámolható költségek 50%-át és legfeljebb EUR-t tesz ki. A nemzetközi szervezetekkel kötött közvetlen támogatási megállapodások kedvezményezettei a közegészségügy terén működő nemzetközi szervezetek. Ez esetben az uniós hozzájárulás felső határa 60 %. Közbeszerzéseket (szolgáltatási szerződéseket) olyan szolgáltatások beszerzésére írtak ki, mint például a tudományos tanulmányok, értékelések, tanulmányok, adatok és informatikai alkalmazások beszerzése. A program teljes mértékben fedezi a közbeszerzés költségeit. A támogatott fellépéseket versenyeztetéses kiválasztási és odaítélési eljárás során választották ki. Ezeket az eljárásokat nem alkalmazták a közvetlen támogatási megállapodások és a soros elnökség által rendezett konferenciák tekintetében, mivel az ezekre az esetekre vonatkozó egyedi szabályok értelmében a versenyeztetéses eljárás nem megengedett vagy a gyakorlatban nem alkalmazott. Az igazgatási előirányzatok például olyan kiadásokat fedeztek, mint tanulmányok, szakértői találkozók költségei, tájékoztatási és publikációs költségek vagy informatikai rendszerek technikai és adminisztratív támogatása. program fellépéseivel kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó kiválasztási, odaítélési és egyéb kritériumokról, valamint a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményéhez való európai uniós hozzájárulásról szóló bizottsági végrehajtási határozat (HL L 378., ) VII. melléklete tartalmazza. 6 7 A fent említett melléklet a kivételesen hasznos működési támogatások fogalmát is meghatározza. A fent említett melléklet a kivételesen hasznos jellegű együttes fellépések fogalmát is meghatározza. 7

8 1.3 A működési költségvetés pénzügyi mechanizmus általi végrehajtása A pénzügyi mechanizmus típusa Végrehajtás (EURban) A mechanizmusnak a végrehajtott összköltségvetéshez viszonyított aránya Pályázati felhívások ,60 68 % Projekttámogatások ,00 28 % Konferenciatámogatások ,60 2 % Az EAHC által kezelt pályázatok ,60 - Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság által kezelt pályázatok ,00 - Működési támogatások ,00 11 % Együttes fellépések támogatása ,00 26 % Közvetlen támogatási megállapodások ,00 2 % Közbeszerzések (szolgáltatási szerződések) ,46 22 % Az EAHC által kezelt közbeszerzések ,04 12 % Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság által kezelt közbeszerzések ,42 10 % Egyéb fellépések ,57 8 % évi végrehajtott költségvetés , % Rendelkezésre álló összköltségvetés ,33 Fel nem használt előirányzatok ,70 A költségvetés végrehajtásának szintje 99,33 % 8 Fel nem használt előcsatlakozási előirányzatok, a támogatás odaítéléséről szóló határozatban foglalt összegek és a szerződésekben ténylegesen lekötött összegek közötti különbség. 8

9 Az összehasonlítás érdekében: 2012-ben a projekttámogatások összege 15,7 millió EUR-t tett ki, az együttes fellépések összege pedig 8,9 millió EUR volt. Az egyéb finanszírozási mechanizmusokra 2013-ban előirányzott költségvetés a 2012-es költségvetéshez hasonló képet mutat: konferenciatámogatásokra 0,75 millió EUR, működési támogatásokra 4,3 millió EUR, közvetlen támogatásokra 2,6 millió EUR, közbeszerzésekre pedig 14,2 millió EUR jutott. 1.4 Pályázati felhívások december 22-én négy pályázati felhívást (projektekre, konferenciákra, működési támogatásokra és együttes fellépésekre ) tettek közzé az EUROPA portál közegészségügyi weboldalán 9 és az EAHC weboldalán 10. A felhívások közzétételre kerültek az Európai Unió Hivatalos Lapjában is 11. A pályázati felhívás március 22-én zárult le. A legtöbb pályázatot a régi tagállamok (EU-15) főbb partnerei nyújtották be, a projektpályázatok 82%-a, a konferenciatámogatási pályázatok 80%-a, a működési támogatásra irányuló összes pályázat, valamint az együttes fellépésekre irányuló pályázatok négyötöde ezekből az országokból érkezett. Az EAHC 2012 decemberében az együttes fellépések keretében cselekvési műhelyt, 2013 februárjában pedig minőségbiztosítási műhelyt szervezett. Sor került továbbá egy, a tevékeny és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerségről rendezett információs napot Brüsszelben, valamint Olaszországban és Görögországban egy-egy általános információs napra. Az EAHC a honlapján a pályázókat segítő iránymutatásokat is közzétett, és a pályázók támogatásért vagy gyakorlati segítségért az ügyfélszolgálatukhoz is fordulhattak. Összesen 165 pályázatot nyújtottak be, millió EUR támogatási összegre. A pályázatok átvizsgálása során 7 pályázatot kizártak. A fennmaradó 158 pályázatból 53 (32,9%) nyert el támogatást. A pályázatokat a Bizottság 2012/C 378/6 végrehajtási határozatában és a pályázati felhívásban foglalt szabályok és kritériumok alapján bírálták el 12, az értékelési eljárásban 18 ország 32 szakértője vett részt. A szakértőket az alábbi részvételi szándék kifejezésére való felhívást követően összeállított listáról hívták meg az értékelésre: Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program céljaira különféle értékelési tevékenységben jártas szakértők 13. Az értékelési eljárást két szakaszban bonyolították le HL C 394/36., HL C 378/07., HL S , és 9

10 Az első szakasz folyamán három külső értékelő átnézte az összes pályázatot, majd minden pályázatról egy konszolidált értékelő jelentés készült egy, az EAHC által szervezett találkozó során. Az eljárás második szakaszában az értékelő bizottság ellenőrizte, hogy az értékelők figyelembe vették-e a vonatkozó szabályokat és kritériumokat. Ezt követően összeállították a támogatásra ajánlott pályázatok listáját és a tartaléklistát. Az értékelő bizottság tagjai az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság, a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság és az EAHC képviselőiből álltak. Az egészségügyi program bizottsága június 29-i ülésén kedvező véleményt nyilvánított a támogatásra ajánlott fellépésekről. A támogatások odaítélésére vonatkozó bizottsági határozat október 29-én került elfogadásra Projekttámogatások Projektekre kiírt ajánlattételi felhívásra összesen 67 pályázat érkezett be. 9 pályázatot ajánlottak támogatásra, 3 pedig tartaléklistára került. Végül 11 projekt nyert el támogatást (az összes pályázat 16%-a) összesen ,00 EUR értékben. A támogatott pályázatok a következőképpen oszlottak meg a program három alrésze között: Egészségügyi biztonság: Egészségfejlesztés: ,00 EUR (2 projekt) ,00 EUR (9 projekt) A támogatott projektekről a 2. mellékletben található összesítő táblázat. Az EAHC adatbázisa 15 tartalmazza a projektek összefoglalását. A kiválasztott projektek 91 %-át a régi tagállamok (EU-15) főbb partnerei nyújtották be. Az új tagállamokból (EU-12) származó társult partnerek csak a pályázatok 14%-át jegyezték Konferenciatámogatások Konferenciatámogatásokra kiírt ajánlattételi felhívásra összesen 47 pályázat érkezett be. 11 pályázatot ajánlottak támogatásra,3 pedig tartaléklistára került. Végül összesen 14 konferenciát választottak ki versenyeztetési eljárás során (a pályázatok 30%-a) és társfinanszíroztak a programból, továbbá két, az Európai Unió Tanácsa soros elnöksége által szervezett konferencia részesült még támogatásban. A költségvetésből a konferenciákra nyújtott teljes támogatás összege ,60 EUR volt. A támogatott pályázatok a következőképpen oszlottak meg a program három alrésze között: Egészségfejlesztés: ,60 EUR (4 konferencia + a görög és a litván soros elnökség által rendezett 2 konferencia) Egészségügyi információ: ,00 EUR (10 konferencia)

11 A konferenciák témái a következők voltak: Alzheimer-kór, ritka betegségek, szervátültetés, alkohol, mentális egészség, idősödés, a migráns és etnikai kisebbségek egészsége, HIV/AIDS, élő donorok általi szervadományozás és krónikus betegségek. Több, nagyközönség számára rendezett konferenciát is társfinanszíroztak a programból, ezek közé tartozott az Európai Népegészségügyi Szövetség (EUPHA) éves konferenciája, a Nemzetközi Egészségügyi Csúcstalálkozó, a Gasteinben megrendezett Európai Egészségügyi Fórum és a 6. Globális Betegfórum. A litván soros elnökség által szervezett konferencia témája a mentális egészség volt, a görög soros elnökség által tartott pedig a táplálkozás és a fizikai aktivitás témája köré szerveződött. A támogatott konferenciák felsorolását tartalmazó táblázatok a 3. és 4. mellékletben találhatók. Az EAHC adatbázisában fellelhető a konferenciák összefoglalása és menete is Működési támogatások Működési támogatásra kiírt ajánlattételi felhívásra összesen 45 pályázat érkezett be. Közülük 20 pályázatot ajánlottak támogatásra, 4 pedig tartaléklistára került. Végül 22 pályázat (8 új és 14 megújított pályázat) részesült támogatásban (az összes pályázat 49%-a) összesen ,00 EUR értékben. Új működési támogatások kedvezményezettjei Az alkalmazott tudományos kutatás hollandiai szervezete (TNO) az idősödéssel és a testmozgással kapcsolatos intézkedések európai hálózatának (EUNAAPA) fogadása céljára Népegészségügyi Iskolák Európai Szövetsége (ASPHER) Európai-Eurázsiai Speciális Olimpia Szövetség (SOEEF) Allergiás és Légúti Megbetegedések Betegképviseleti Szerveinek Európai Szövetsége (EFA) Országos Közegészségügyi és Orvosi Kutatóintézet (INSERM) az ORPHANET-hálózat fogadása céljára A St Andrews Egyetem Irányítótestülete az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartására vonatkozó felmérés (HBSC) hálózat fogadása céljára Az Ulsteri Egyetem, a veleszületett rendellenességekkel foglalkozó EUROCAT-hálózat támogatása céljára Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Universitario 12 de Octubre, a cerebrális parézis európai megfigyelési (SCPE) hálózatának fogadása céljára Működési támogatások megújításának kedvezményezettjei Alzheimer Europe 11

12 EUROPA DONNA (Európai Emlőrákszövetség) Európai Alkoholpolitikai Szövetség (EUROCARE) Európai Hálózat a Dohányzás Megelőzéséért (ENSP) Ritka Betegségek Európai Szervezete (EURORDIS) Európai Közegészségügyi Szövetség (EPHA) Európai Betegfórum (EPF) PREVENT (A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózat céljaira) Stichting AIDS Fonds Soa AIDS Nederland (az AIDS Action Europe hálózat céljaira) Stichting Health Action International (HAI) Az egészségügyi innovációt és kutatást támogató Vasca alapítvány (az újszülött intenzív osztály hálózat céljaira) Ambuláns Sebészeti Nemzetközi Szervezet (IAAS) Statens Serum intézet (az EURO-MoMo hálózat céljaira: a halandóság valós idejű nyomon követése Európában) CBO BV (az Európai Iskolák az Egészségért (SHE) hálózat céljaira) A finanszírozott működési támogatásokat felsoroló táblázat az 5. mellékletben található. Az EAHC adatbázisa tartalmazza a támogatások összefoglalását Együttes fellépések 5 együttes fellépésre nyújtottak be pályázatot, amelyeket mind támogattak, összesen ,00 EUR értékben. A támogatott pályázatok a következőképpen oszlottak meg a program 3 alrésze között: Egészségügyi biztonság: Egészségfejlesztés: ,00 EUR (2 együttes fellépés) ,00 EUR (3 együttes fellépés) A számos tagállam és a programban részt vevő más országok bevonásával megvalósuló együttes fellépések a következő területeket ölelték fel: farmakovigilancia, a rák elleni küzdelem, az alkohollal kapcsolatos ártalmak csökkentése, krónikus betegségek, asszisztált reprodukciós technológiák, átültetésre szánt vérképző őssejtek. A finanszírozott együttes fellépéseket felsoroló táblázat a 6. mellékletben található. Az EAHC adatbázisa tartalmazza a támogatások összefoglalását. 12

13 1.5 Nemzetközi szervezetekkel kötött közvetlen támogatási megállapodások 5 támogatási megállapodás aláírására került sor, összesen millió EUR értékben: 1. Egészségügyi Világszervezet (WHO): 1.1. Az elhízás megfigyelésére irányuló európai kezdeményezés 1.2. a betegek biztonságát érintő eseményekkel kapcsolatos jelentéstételhez és tanuláshoz szükséges minimuminformációs modell európai validációja 1.3. A nem fertőző betegségek integrált megfigyelése 2. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2.1. Egészségügyi szakemberek képzése évi egészségügyi pillanatkép A finanszírozott működési támogatásokat összegző táblázat a 7. mellékletben található. 1.6 Közbeszerzések (szolgáltatási szerződések) Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság a program egészségügyi biztonság, egészségfejlesztés és egészségügyi információk alrészeire, valamint a jelenlegi keretmegállapodások alá tartozó informatikai szolgáltatások iránti igényre vonatkozó szolgáltatási szerződéseket írt alá. A főigazgatóság által kezelt, a közbeszerzések finanszírozására elkülönített összegek ,42 EUR-t tettek ki. Az EAHC 26 szolgáltatási szerződést kezelt (7 az egészségügyi biztonság, 12 az egészségfejlesztés és 9 az egészségügyi információk alrész alá tartozott) összesen ,04 EUR értékben. A teljes összeg alrészek és engedélyező szervezetek szerinti lebontása az alábbiakban látható: A program célja Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság által kezelt ajánlatok/szerződése k Az EAHC által kezelt ajánlatok/szerződése k Összes ajánlat/szerződé s Egészségügyi biztonság , , ,92 Egészségfejlesztés , , ,14 Egészségügyi információ , , ,85 Horizontális (informatikai szolgáltatások) , ,55 Összesen , , ,46 Ezeket a szolgáltatási szerződéseket a 2013-as munkatervben meghatározott alábbi igények kielégítése érdekében kötötték meg: a fellépések és politikák értékelése és nyomon követése; egészséggel kapcsolatos tanulmányok, tanácsok, adatok és tájékoztatás biztosítása, 13

14 tudományos és műszaki segítségnyújtás, kommunikációs és figyelemfelkeltő tevékenységek és az eredmények terjesztése, valamint a politikákat támogató informatikai alkalmazások. A szolgáltatási szerződések részletes ismertetését a 8. és 9. melléklet tartalmazza. 1.7 Egyéb fellépések 2013-ban EUR-t különítettek el egyéb fellépésekre, amelyek a következő tevékenységekre terjedtek ki: Egyéb fellépések A 2008/721/EK bizottsági határozat 16 értelmében a szakértőknek az Unió tudományos bizottságaiban való részvételéért járó különleges térítések. Rendszerellenőrzések az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek hatóanyagait az Unióba exportáló országokban Az egészségügyi eseményekről történő jelentéstétel vizsgálata érdekében a Közös Kutatóközponttal (JRC) kötött igazgatási megállapodás Egyéb fellépések - folyamatos A több ágazatot képviselő, független szakértői testületek tagjainak az egészségügyi beruházások hatékonyságát segítő tanácsaiért fizetett térítések A ritka betegségek nyilvántartásainak és hálózatainak koordinálására és megőrzésére szolgáló fenntartható platform létrehozása érdekében a Közös Kutatóközponttal (JRC) kötött igazgatási megállapodás Hatáskör átruházása az Eurostat részére az egészségügyi adatok időszerűségének és összehasonlíthatóságának javítására érdekében Az Egészségügyi Politikák és Rendszerek Európai Megfigyelőközpontjának fizetett tagdíj Az egyéb fellépések finanszírozására vonatkozóan a 10. melléklet tartalmaz részletes tájékoztatást 16 HL L 241., , 21. o. 14

15 A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSNEK A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI ÁLTALI VÉGREHAJTÁSA 1.8 Az összköltségvetés felhasználása 2013-ban A következő diagramról leolvasható, hogy hogyan oszlott meg 2013-ban a költségvetés a program alrészei között. A költségvetésből ,92 EUR-t fordítottak egészségügyi biztonságra, ,74 EUR-t egészségfejlesztésre és ,12 EUR-t egészségügyi információkra. Végül pedig ,55 EUR-t folyósítottak a három alrész támogatását szolgáló informatikai szolgáltatásokra. 1.9 Egészségügyi biztonság ,92 EUR A 2013-as működési költségvetés 22 %-a Egészségügyi biztonság egyéb ajánlat projekt közvetlen tám. konf. működési tám. együttes fellépés 15

16 1.10 Egészségfejlesztés ,74 EUR A 2013-as működési költségvetés 58 %-a Egészségfejlesztés közvetlen tám. konf. ajánlat egyéb működési támogatás projekt együttes fellépés 1.11 Egészségügyi információk ,42 EUR A 2013-as működési költségvetés 20 %-a Egészségügyi információ egyéb működési tám. konf. ajánlat közvetlen támogatás 17 Ezen alrész keretében nem voltak támogatott projektek vagy együttes fellépések. Következésképp ez a finanszírozási mechanizmus nem szerepel a diagramon. 16

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2016. évi munkaprogramja és az Alap végrehajtására vonatkozó finanszírozási

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról.

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 17. (22.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények A jogosult programterület A program EU támogatása 1. prioritás - Fenntartható környezet és turizmus 2. prioritás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00)

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 30.8.2012 2011/0399(COD) MÓDOSÍTÁS 2-23 Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja Az Equity Action projekt bemutatása A rendezvény célja Taller Ágnes dr. Koós Tamás 2013. február 14. This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European Union, in the framework

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés II. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 464.204 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2011/0276(COD) 2.4.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) 2014-2020 Támogatást biztosít: Kulturális és kreatív szakemberek/művészek képzése Műfordítások Határokon átnyúló együttműködések Európai filmek, TV műsorok, videojátékok

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (2014/287/EU)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2014/287/EU) 2014.5.17. L 147/79 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. március 10.) az európai referenciahálózatok és azok tagjai létrehozására és értékelésére, valamint az e hálózatok létrehozásával és értékelésével

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) Véleménytervezet Giovanni La Via (PE560.

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) Véleménytervezet Giovanni La Via (PE560. Európai Parlament 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 20.7.2015 2015/2132(BUD) MÓDOSÍTÁS: 1-17 Giovanni La Via (PE560.881v01-00) Az Európai Unió 2016-os pénzügyi

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) 2014-2020 Támogatást biztosít: Művészek, kulturális szervezetek, szakemberek Előadó-művészet, képzőművészet, könyvkiadás Filmművészet, televíziózás, zene Kulturális

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Enterprise Europe Network. Best Practice Meeting Nyíregyháza, 2013.06.27.

Enterprise Europe Network. Best Practice Meeting Nyíregyháza, 2013.06.27. Enterprise Europe Network Best Practice Meeting Nyíregyháza, 2013.06.27. Enterprise Europe Network Best Practice Meeting Nyíregyháza, 2013.06.27. 2 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fqjmbzhweoa

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014. Felhívás pályázati együttműködésre a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú, Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása című kiemelt projekt Egészségfejlesztő Kórházak alprojektjének megvalósítása

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Title. Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés. Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés. Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés Title Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry The Enterprise Europe

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

Magyar Nemzeti Szívalapítvány Hungarian National Heart Foundation

Magyar Nemzeti Szívalapítvány Hungarian National Heart Foundation Magyar Nemzeti Szívalapítvány Hungarian National Heart Foundation Alapította a Magyar Kardiológusok Társasága Adószám: Számlaszám/Bank account: Internet 18049471-2-42 11732002-20346146 www.mnsza.hu; nagya@kmk.hu

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

integrált területi beruházás tervezéséhez

integrált területi beruházás tervezéséhez HÁTTÉRANYAG integrált területi beruházás tervezéséhez Az alábbi ismertető segítséget kíván nyújtani az új kohéziós politika egyik innovatív eszközének, az integrált területi beruházásnak (ITB) (angolul

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

NEM támogatható! Film és audiovizuális!

NEM támogatható! Film és audiovizuális! Kultúra Program információs nap 2011 Együttműködési projektek - 1.1 terület - 1.2.1 terület Kultúra Program: célok Kulturális szereplők transznacionális mobilitása Kulturális javak mobilitása Kultúrák

Részletesebben

Külügyi Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Külügyi Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 19.9.2012 2011/0399(COD) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS 2011.6.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 162/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS A Tanács és a tagállamok

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 11.09.2013 C (2013) 5831 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA. 37043

Részletesebben

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra Dibáczi Zita Osztályvezető Helyi Fórum Nyíregyháza, 2012. december 10. 1 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben