A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2015) 306 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program évi végrehajtásáról {SWD(2015) 122 final} HU HU

2 BEVEZETÉS Ez a jelentés az egészségügyi program 2013-as végrehajtásával foglalkozik, amely év a október 23-i 1350/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott második egészségügyi program végrehajtásának utolsó éve volt. A program január 1-jén kezdődött és december 31-én fejeződött be. Az említett határozat 13. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság évente jelentést tesz az egészségügyi program bizottsága számára a program által finanszírozott valamennyi fellépésről és projektről, valamint folyamatosan tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Ez a jelentés ennek a követelménynek tesz eleget, részletes tájékoztatást nyújtva a 2013-as költségvetésről és annak végrehajtásáról. Az 1. mellékletben található szolgálati munkadokumentum a program által főként a as időszakban finanszírozott és jelentős eredményekkel zárult fontosabb tevékenységeket mutatja be. A mellékletekben a társfinanszírozásban megvalósuló fellépések és a végrehajtott szerződések részletes táblázatos leírása található. A EUR összköltségvetésű program a meghatározott célkitűzéseket széles körű finanszírozási eszközök alkalmazása révén kívánta elérni. A különféle finanszírozási eszközök sorában voltak tagállami hatóságok által társfinanszírozott fellépések ( együttes fellépések ), projektek, nem kormányzati szervezetek és hálózatok támogatása céljából társfinanszírozott konferenciák és működési támogatások, közvetlen támogatások nemzetközi szervezetekkel, közbeszerzések és egyéb fellépések. A második egészségügyi program az európai egészségügyi stratégia 1 végrehajtásának sarokköve volt és hozzájárult az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020stratégia megvalósításához. A program fő célja az volt, hogy kiegészítse, támogassa és hozzáadott értékkel gazdagítsa a tagállamok szakpolitikáit, továbbá előmozdítsa és védelmezze az emberi egészséget és biztonságot, valamint az egészségfejlesztés révén hozzájáruljon a szolidaritás és jólét fokozásához az Európai Unióban. A fenti elképzelés három célkitűzésre tagolódott: a polgárok egészségügyi biztonságának javítása, egészségfejlesztés, beleértve az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését, az egészséggel kapcsolatos információk és ismeretek összegyűjtése és terjesztése. A három fő célkitűzés elérése érdekében tett erőfeszítések Minden célkitűzésen belül különböző fellépések finanszírozására került sor. Az egészségügyi biztonság terén megkerülhetetlen tény, hogy a betegségek nem veszik figyelembe az országhatárokat. Ezért elengedhetetlen annak biztosítása, hogy az uniós országok és közösségek megfelelően felkészüljenek a fertőző és nem fertőző betegségek kezelésére, amelyhez a program is hozzájárult. A második célkitűzés szempontjából az európai társadalmakon belüli demográfiai változások, különösen a népességelöregedés jelentik a legfőbb kihívást. A tagállamok és az EU a program jóvoltából hozzájárultak az 1 2

3 egészség előmozdításához és az egészségi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, beleértve az egészségben való megöregedés és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbításának elősegítését. A program többek között hozzájárult: a fiatalok és főként a nők dohányzásra való rászokásából származó problémák jobb megértéséhez, a szív- és érrendszeri betegségekre és a cukorbetegségre való fokozott odafigyeléshez, a méhnyak- és végbélrák szűrésének bevezetéséhez, valamint a ritka betegségekkel kapcsolatos információk online közzétételéhez. A harmadik célkitűzés megvalósítása érdekében a program segített szinergiákat kialakítani, továbbá az egészséggel kapcsolatos tájékoztatás és ismeretek javítása és az egész Unióban való terjesztése révén hozzájárult a megalapozottabb szakpolitikai döntéshozatalhoz. A projektek kiemelten támogatták az egészségügyi innovációkat; ezek közé tartozott például az elektronikus egészségügyi nyilvántartás alkalmazásának mélyebb ismerete és a személyre szabott orvoslás bevezetése. A program ezenkívül hozzájárult az uniós egészségügyi politikához tartozó fellépések előkészítéséhez, kidolgozásához és végrehajtásához is. A program által társfinanszírozott intézkedések közé tartozott például az alábbiakra vonatkozó jogszabályok végrehajtása: a dohányzás visszaszorítása, az emberi eredetű anyagok, az egészségi egyenlőtlenségek, a Szolidaritás az egészségügyben: Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az EU-ban bizottsági stratégiával összefüggésben, valamint a határokon átnyúló egészségügyi veszélyek és a betegjogok a határokon átnyúló egészségügyi ellátás keretében. Végül pedig az egészségügyi szolgáltatások terén a kiváló minőségű és biztonságos ellátáshoz való hozzáférés és a megalapozott tudományos szakvéleményen nyugvó szaktanács és kockázatelemzés hozzájárul a betegbiztonsághoz az Unióban. A program számos, a fenti témákban végrehajtott fellépést is támogatott és segítette a tudományos bizottságok munkáját. Együttműködés a közegészségügyi szereplők széles körével, és támogatásuk A program annak 2008 és 2013 közötti hatéves működése folyamán uniós és tagállami szinten is jelentős támogatást nyújtott az egészségügyi politikához tartozó fellépések megvalósításához és segítette a tagállamokat, az érdekelt feleket és az Uniót is az uniós polgárok érdekeit szolgáló hatékony politikák kialakításában. Számos tudós, szakértő, tudományos szakember, betegjogi és civil társadalmi szervezet sorakozott fel egy-egy téma kapcsán és osztotta meg egymással forrásait és tudását az innováció és az uniós polgárok javát szolgáló hozzáadott értékek szolgálatában. Az együttes fellépés révén könnyebben ki lehetett aknázni az új finanszírozási eszközöket és közelebb lehetett kerülni a Bizottság és a tagállamok főbb közegészségügyi prioritásainak megvalósításához. A program több mint 60 millió EUR értékben összesen 30, a ritka 3

4 betegségektől az egészségügyi technológiaértékelésen át az egészségügyi dolgozókig a témák széles spektrumát felölelő fellépést társfinanszírozott. A működési támogatási eszköz révén a civil társadalom jelentős képviselői közül számos érdekelt fél részesült támogatásban. Munkájuk révén sikerült a programot közelebb hozni a polgárokhoz. A program a páneurópai konferenciák társfinanszírozása révén hozzájárult az európai tapasztalatcseréhez és a kommunikáció, valamint az ismeretek terjesztése terén újabb lehetőségeket biztosított. A több mint 100 millió EUR-val támogatott közel 150 páneurópai projekt lehetővé tette az európai közegészségügyi szakemberek közössége számára olyan különféle eszközök, mint például kézikönyvek, iránymutatások és módszertani leírások kidolgozását, tesztelését, illetve végrehajtását, ezzel járulva hozzá a program célkitűzéseinek megvalósításához. Távlatok Miközben a második egészségügyi program részletes értékelésére 2015-ben kerül sor, ez a jelentés a program 2013-as végrehajtásáról nyújt átfogó tájékoztatást, nagyobb figyelmet szentelve több, az adott évben lezáruló fellépésnek. 4

5 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A költségvetés végrehajtása Költségvetés A 2013-ra kijelölt prioritások és finanszírozási mechanizmusok A működési költségvetés pénzügyi mechanizmus általi végrehajtása Pályázati felhívások Nemzetközi szervezetekkel kötött közvetlen támogatási megállapodások Közbeszerzések (szolgáltatási szerződések) Egyéb fellépések A működési költségvetésnek a program célkitűzései általi végrehajtása Az összköltségvetés felhasználása 2013-ban Egészségügyi biztonság Egészségfejlesztés Egészségügyi információk

6 A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 1.1 Költségvetés 2008 és 2013 között 321,5 millió EUR állt rendelkezésre a második egészségügyi program céljaira. A 2013-as munkatervben 2 található, EUR összegű költségvetés a következő elemekre bontható: Működési kiadások: A költségvetési sorhoz (Uniós fellépés az egészségügy terén) kapcsolódó EUR; Igazgatási kiadások: A költségvetési sorhoz (Igazgatási kiadások) kapcsolódó EUR. A költségvetésből a működési kiadásokra fordított teljes összeg EUR, az igazgatási kiadásokra fordított teljes összeg pedig EUR volt. Ez már magában foglalta az EGT/EEA-országok és Horvátország számára biztosított előirányzatokat és az előző költségvetési évekből származó visszatérítéséket. Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) 2005-től fogva technikai, tudományos és adminisztratív segítséget nyújt a Bizottságnak az egészségügyi program végrehajtásához 3. Az EAHC minden évben pályázati felhívásokat szervez, koordinálja a pályázatok értékelését, tárgyal a vonatkozó támogatási megállapodásokról, továbbá aláírja és kezeli őket. Emellett még számos közbeszerzési eljárásért is felelős ban az EAHC ,64 EUR-t kezelt, míg a Bizottság a közbeszerzések és egyéb fellépések tekintetében a fennmaradó ,99 EUR felett rendelkezett. 1.2 A 2013-ra kijelölt prioritások és finanszírozási mechanizmusok A évi munkaterv elfogadásáról és kapcsolódó kritériumokról szóló, november 28- i 2012/C 378/7 bizottsági végrehajtási határozat 4 jelölte ki a 2013-ra vonatkozó prioritásokat. A 2013-as munkaterv végrehajtásához a következő pénzügyi mechanizmusokat alkalmazták: A több partner általában közegészségügyi szervezetek és nem kormányzati szervezetek közreműködésével megvalósuló projektek projekttámogatásban részesültek. Az uniós támogatás a támogatható költségek legfeljebb 60%-át teszi ki. Ez azonban elérheti a 80 %-ot, amennyiben a javaslat megfelel a kivételesen hasznos jelleg kritériumainak 5. 2 HL C 378/07, , 6. o. 3 A június 20-i 2008/544/EK határozattal (HL L 173., , 27. o.) módosított december 15-i 2004/858/EK határozat (HL L 369., , 73. o.). 4 HL C 378/07., A kivételesen hasznos jelleg meghatározását a finanszírozási határozatként az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program ( ) keretében a évi munkaterv elfogadásáról, a 6

7 Működési támogatást kaptak a program három (a három célkitűzés szerint kialakított) alrészének megfelelő területen, vagyis az egészségfejlesztés, az egészségügyi veszélyek és az egészségügyi információk területén működő nonprofit szervezetek és szakosodott hálózatok. Ezek a szervezetek kizárólag nem kormányzati, nonprofit, az ipari vagy más ütköző érdekektől mentes szervezetek lehetnek, amelyek fő célkitűzései egybecsengenek a program egy vagy több célkitűzésével. Az uniós támogatás az éves működési költségek legfeljebb 60%-át teszi ki. Ez azonban elérheti a 80 %-ot, amennyiben a javaslat megfelel a kivételesen hasznos jelleg kritériumainak 6. Együttes fellépésekre biztosított támogatásban tagállami hatóságok vagy az általuk megjelölt szervek részesültek. Ez esetben az uniós hozzájárulás felső határa 50% volt. Ez azonban elérheti a 70 %-ot, amennyiben a javaslat megfelel a kivételesen hasznos jelleg kritériumainak 7. Az uniós farmakovigilancia-rendszer hatékony működésére irányuló tagállamok közötti együttműködés elősegítése együttes fellépés esetében a kivételesen hasznos jelleg kritériumának megfelelően 70 %-os társfinanszírozást biztosítottak, mert a fellépés hozzájárul az e területre vonatkozó uniós jogszabályok hatékony végrehajtásához. Konferenciatámogatásban közintézmények, nonprofit szervezett vagy az EU soros elnökségei által közegészségügyi kérdések témájában szervezett konferenciák részesültek. Az uniós hozzájárulás az elszámolható költségek 50%-át és legfeljebb EUR-t tesz ki. A nemzetközi szervezetekkel kötött közvetlen támogatási megállapodások kedvezményezettei a közegészségügy terén működő nemzetközi szervezetek. Ez esetben az uniós hozzájárulás felső határa 60 %. Közbeszerzéseket (szolgáltatási szerződéseket) olyan szolgáltatások beszerzésére írtak ki, mint például a tudományos tanulmányok, értékelések, tanulmányok, adatok és informatikai alkalmazások beszerzése. A program teljes mértékben fedezi a közbeszerzés költségeit. A támogatott fellépéseket versenyeztetéses kiválasztási és odaítélési eljárás során választották ki. Ezeket az eljárásokat nem alkalmazták a közvetlen támogatási megállapodások és a soros elnökség által rendezett konferenciák tekintetében, mivel az ezekre az esetekre vonatkozó egyedi szabályok értelmében a versenyeztetéses eljárás nem megengedett vagy a gyakorlatban nem alkalmazott. Az igazgatási előirányzatok például olyan kiadásokat fedeztek, mint tanulmányok, szakértői találkozók költségei, tájékoztatási és publikációs költségek vagy informatikai rendszerek technikai és adminisztratív támogatása. program fellépéseivel kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó kiválasztási, odaítélési és egyéb kritériumokról, valamint a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményéhez való európai uniós hozzájárulásról szóló bizottsági végrehajtási határozat (HL L 378., ) VII. melléklete tartalmazza. 6 7 A fent említett melléklet a kivételesen hasznos működési támogatások fogalmát is meghatározza. A fent említett melléklet a kivételesen hasznos jellegű együttes fellépések fogalmát is meghatározza. 7

8 1.3 A működési költségvetés pénzügyi mechanizmus általi végrehajtása A pénzügyi mechanizmus típusa Végrehajtás (EURban) A mechanizmusnak a végrehajtott összköltségvetéshez viszonyított aránya Pályázati felhívások ,60 68 % Projekttámogatások ,00 28 % Konferenciatámogatások ,60 2 % Az EAHC által kezelt pályázatok ,60 - Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság által kezelt pályázatok ,00 - Működési támogatások ,00 11 % Együttes fellépések támogatása ,00 26 % Közvetlen támogatási megállapodások ,00 2 % Közbeszerzések (szolgáltatási szerződések) ,46 22 % Az EAHC által kezelt közbeszerzések ,04 12 % Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság által kezelt közbeszerzések ,42 10 % Egyéb fellépések ,57 8 % évi végrehajtott költségvetés , % Rendelkezésre álló összköltségvetés ,33 Fel nem használt előirányzatok ,70 A költségvetés végrehajtásának szintje 99,33 % 8 Fel nem használt előcsatlakozási előirányzatok, a támogatás odaítéléséről szóló határozatban foglalt összegek és a szerződésekben ténylegesen lekötött összegek közötti különbség. 8

9 Az összehasonlítás érdekében: 2012-ben a projekttámogatások összege 15,7 millió EUR-t tett ki, az együttes fellépések összege pedig 8,9 millió EUR volt. Az egyéb finanszírozási mechanizmusokra 2013-ban előirányzott költségvetés a 2012-es költségvetéshez hasonló képet mutat: konferenciatámogatásokra 0,75 millió EUR, működési támogatásokra 4,3 millió EUR, közvetlen támogatásokra 2,6 millió EUR, közbeszerzésekre pedig 14,2 millió EUR jutott. 1.4 Pályázati felhívások december 22-én négy pályázati felhívást (projektekre, konferenciákra, működési támogatásokra és együttes fellépésekre ) tettek közzé az EUROPA portál közegészségügyi weboldalán 9 és az EAHC weboldalán 10. A felhívások közzétételre kerültek az Európai Unió Hivatalos Lapjában is 11. A pályázati felhívás március 22-én zárult le. A legtöbb pályázatot a régi tagállamok (EU-15) főbb partnerei nyújtották be, a projektpályázatok 82%-a, a konferenciatámogatási pályázatok 80%-a, a működési támogatásra irányuló összes pályázat, valamint az együttes fellépésekre irányuló pályázatok négyötöde ezekből az országokból érkezett. Az EAHC 2012 decemberében az együttes fellépések keretében cselekvési műhelyt, 2013 februárjában pedig minőségbiztosítási műhelyt szervezett. Sor került továbbá egy, a tevékeny és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerségről rendezett információs napot Brüsszelben, valamint Olaszországban és Görögországban egy-egy általános információs napra. Az EAHC a honlapján a pályázókat segítő iránymutatásokat is közzétett, és a pályázók támogatásért vagy gyakorlati segítségért az ügyfélszolgálatukhoz is fordulhattak. Összesen 165 pályázatot nyújtottak be, millió EUR támogatási összegre. A pályázatok átvizsgálása során 7 pályázatot kizártak. A fennmaradó 158 pályázatból 53 (32,9%) nyert el támogatást. A pályázatokat a Bizottság 2012/C 378/6 végrehajtási határozatában és a pályázati felhívásban foglalt szabályok és kritériumok alapján bírálták el 12, az értékelési eljárásban 18 ország 32 szakértője vett részt. A szakértőket az alábbi részvételi szándék kifejezésére való felhívást követően összeállított listáról hívták meg az értékelésre: Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program céljaira különféle értékelési tevékenységben jártas szakértők 13. Az értékelési eljárást két szakaszban bonyolították le HL C 394/36., HL C 378/07., HL S , és 9

10 Az első szakasz folyamán három külső értékelő átnézte az összes pályázatot, majd minden pályázatról egy konszolidált értékelő jelentés készült egy, az EAHC által szervezett találkozó során. Az eljárás második szakaszában az értékelő bizottság ellenőrizte, hogy az értékelők figyelembe vették-e a vonatkozó szabályokat és kritériumokat. Ezt követően összeállították a támogatásra ajánlott pályázatok listáját és a tartaléklistát. Az értékelő bizottság tagjai az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság, a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság és az EAHC képviselőiből álltak. Az egészségügyi program bizottsága június 29-i ülésén kedvező véleményt nyilvánított a támogatásra ajánlott fellépésekről. A támogatások odaítélésére vonatkozó bizottsági határozat október 29-én került elfogadásra Projekttámogatások Projektekre kiírt ajánlattételi felhívásra összesen 67 pályázat érkezett be. 9 pályázatot ajánlottak támogatásra, 3 pedig tartaléklistára került. Végül 11 projekt nyert el támogatást (az összes pályázat 16%-a) összesen ,00 EUR értékben. A támogatott pályázatok a következőképpen oszlottak meg a program három alrésze között: Egészségügyi biztonság: Egészségfejlesztés: ,00 EUR (2 projekt) ,00 EUR (9 projekt) A támogatott projektekről a 2. mellékletben található összesítő táblázat. Az EAHC adatbázisa 15 tartalmazza a projektek összefoglalását. A kiválasztott projektek 91 %-át a régi tagállamok (EU-15) főbb partnerei nyújtották be. Az új tagállamokból (EU-12) származó társult partnerek csak a pályázatok 14%-át jegyezték Konferenciatámogatások Konferenciatámogatásokra kiírt ajánlattételi felhívásra összesen 47 pályázat érkezett be. 11 pályázatot ajánlottak támogatásra,3 pedig tartaléklistára került. Végül összesen 14 konferenciát választottak ki versenyeztetési eljárás során (a pályázatok 30%-a) és társfinanszíroztak a programból, továbbá két, az Európai Unió Tanácsa soros elnöksége által szervezett konferencia részesült még támogatásban. A költségvetésből a konferenciákra nyújtott teljes támogatás összege ,60 EUR volt. A támogatott pályázatok a következőképpen oszlottak meg a program három alrésze között: Egészségfejlesztés: ,60 EUR (4 konferencia + a görög és a litván soros elnökség által rendezett 2 konferencia) Egészségügyi információ: ,00 EUR (10 konferencia)

11 A konferenciák témái a következők voltak: Alzheimer-kór, ritka betegségek, szervátültetés, alkohol, mentális egészség, idősödés, a migráns és etnikai kisebbségek egészsége, HIV/AIDS, élő donorok általi szervadományozás és krónikus betegségek. Több, nagyközönség számára rendezett konferenciát is társfinanszíroztak a programból, ezek közé tartozott az Európai Népegészségügyi Szövetség (EUPHA) éves konferenciája, a Nemzetközi Egészségügyi Csúcstalálkozó, a Gasteinben megrendezett Európai Egészségügyi Fórum és a 6. Globális Betegfórum. A litván soros elnökség által szervezett konferencia témája a mentális egészség volt, a görög soros elnökség által tartott pedig a táplálkozás és a fizikai aktivitás témája köré szerveződött. A támogatott konferenciák felsorolását tartalmazó táblázatok a 3. és 4. mellékletben találhatók. Az EAHC adatbázisában fellelhető a konferenciák összefoglalása és menete is Működési támogatások Működési támogatásra kiírt ajánlattételi felhívásra összesen 45 pályázat érkezett be. Közülük 20 pályázatot ajánlottak támogatásra, 4 pedig tartaléklistára került. Végül 22 pályázat (8 új és 14 megújított pályázat) részesült támogatásban (az összes pályázat 49%-a) összesen ,00 EUR értékben. Új működési támogatások kedvezményezettjei Az alkalmazott tudományos kutatás hollandiai szervezete (TNO) az idősödéssel és a testmozgással kapcsolatos intézkedések európai hálózatának (EUNAAPA) fogadása céljára Népegészségügyi Iskolák Európai Szövetsége (ASPHER) Európai-Eurázsiai Speciális Olimpia Szövetség (SOEEF) Allergiás és Légúti Megbetegedések Betegképviseleti Szerveinek Európai Szövetsége (EFA) Országos Közegészségügyi és Orvosi Kutatóintézet (INSERM) az ORPHANET-hálózat fogadása céljára A St Andrews Egyetem Irányítótestülete az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartására vonatkozó felmérés (HBSC) hálózat fogadása céljára Az Ulsteri Egyetem, a veleszületett rendellenességekkel foglalkozó EUROCAT-hálózat támogatása céljára Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Universitario 12 de Octubre, a cerebrális parézis európai megfigyelési (SCPE) hálózatának fogadása céljára Működési támogatások megújításának kedvezményezettjei Alzheimer Europe 11

12 EUROPA DONNA (Európai Emlőrákszövetség) Európai Alkoholpolitikai Szövetség (EUROCARE) Európai Hálózat a Dohányzás Megelőzéséért (ENSP) Ritka Betegségek Európai Szervezete (EURORDIS) Európai Közegészségügyi Szövetség (EPHA) Európai Betegfórum (EPF) PREVENT (A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózat céljaira) Stichting AIDS Fonds Soa AIDS Nederland (az AIDS Action Europe hálózat céljaira) Stichting Health Action International (HAI) Az egészségügyi innovációt és kutatást támogató Vasca alapítvány (az újszülött intenzív osztály hálózat céljaira) Ambuláns Sebészeti Nemzetközi Szervezet (IAAS) Statens Serum intézet (az EURO-MoMo hálózat céljaira: a halandóság valós idejű nyomon követése Európában) CBO BV (az Európai Iskolák az Egészségért (SHE) hálózat céljaira) A finanszírozott működési támogatásokat felsoroló táblázat az 5. mellékletben található. Az EAHC adatbázisa tartalmazza a támogatások összefoglalását Együttes fellépések 5 együttes fellépésre nyújtottak be pályázatot, amelyeket mind támogattak, összesen ,00 EUR értékben. A támogatott pályázatok a következőképpen oszlottak meg a program 3 alrésze között: Egészségügyi biztonság: Egészségfejlesztés: ,00 EUR (2 együttes fellépés) ,00 EUR (3 együttes fellépés) A számos tagállam és a programban részt vevő más országok bevonásával megvalósuló együttes fellépések a következő területeket ölelték fel: farmakovigilancia, a rák elleni küzdelem, az alkohollal kapcsolatos ártalmak csökkentése, krónikus betegségek, asszisztált reprodukciós technológiák, átültetésre szánt vérképző őssejtek. A finanszírozott együttes fellépéseket felsoroló táblázat a 6. mellékletben található. Az EAHC adatbázisa tartalmazza a támogatások összefoglalását. 12

13 1.5 Nemzetközi szervezetekkel kötött közvetlen támogatási megállapodások 5 támogatási megállapodás aláírására került sor, összesen millió EUR értékben: 1. Egészségügyi Világszervezet (WHO): 1.1. Az elhízás megfigyelésére irányuló európai kezdeményezés 1.2. a betegek biztonságát érintő eseményekkel kapcsolatos jelentéstételhez és tanuláshoz szükséges minimuminformációs modell európai validációja 1.3. A nem fertőző betegségek integrált megfigyelése 2. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2.1. Egészségügyi szakemberek képzése évi egészségügyi pillanatkép A finanszírozott működési támogatásokat összegző táblázat a 7. mellékletben található. 1.6 Közbeszerzések (szolgáltatási szerződések) Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság a program egészségügyi biztonság, egészségfejlesztés és egészségügyi információk alrészeire, valamint a jelenlegi keretmegállapodások alá tartozó informatikai szolgáltatások iránti igényre vonatkozó szolgáltatási szerződéseket írt alá. A főigazgatóság által kezelt, a közbeszerzések finanszírozására elkülönített összegek ,42 EUR-t tettek ki. Az EAHC 26 szolgáltatási szerződést kezelt (7 az egészségügyi biztonság, 12 az egészségfejlesztés és 9 az egészségügyi információk alrész alá tartozott) összesen ,04 EUR értékben. A teljes összeg alrészek és engedélyező szervezetek szerinti lebontása az alábbiakban látható: A program célja Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság által kezelt ajánlatok/szerződése k Az EAHC által kezelt ajánlatok/szerződése k Összes ajánlat/szerződé s Egészségügyi biztonság , , ,92 Egészségfejlesztés , , ,14 Egészségügyi információ , , ,85 Horizontális (informatikai szolgáltatások) , ,55 Összesen , , ,46 Ezeket a szolgáltatási szerződéseket a 2013-as munkatervben meghatározott alábbi igények kielégítése érdekében kötötték meg: a fellépések és politikák értékelése és nyomon követése; egészséggel kapcsolatos tanulmányok, tanácsok, adatok és tájékoztatás biztosítása, 13

14 tudományos és műszaki segítségnyújtás, kommunikációs és figyelemfelkeltő tevékenységek és az eredmények terjesztése, valamint a politikákat támogató informatikai alkalmazások. A szolgáltatási szerződések részletes ismertetését a 8. és 9. melléklet tartalmazza. 1.7 Egyéb fellépések 2013-ban EUR-t különítettek el egyéb fellépésekre, amelyek a következő tevékenységekre terjedtek ki: Egyéb fellépések A 2008/721/EK bizottsági határozat 16 értelmében a szakértőknek az Unió tudományos bizottságaiban való részvételéért járó különleges térítések. Rendszerellenőrzések az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek hatóanyagait az Unióba exportáló országokban Az egészségügyi eseményekről történő jelentéstétel vizsgálata érdekében a Közös Kutatóközponttal (JRC) kötött igazgatási megállapodás Egyéb fellépések - folyamatos A több ágazatot képviselő, független szakértői testületek tagjainak az egészségügyi beruházások hatékonyságát segítő tanácsaiért fizetett térítések A ritka betegségek nyilvántartásainak és hálózatainak koordinálására és megőrzésére szolgáló fenntartható platform létrehozása érdekében a Közös Kutatóközponttal (JRC) kötött igazgatási megállapodás Hatáskör átruházása az Eurostat részére az egészségügyi adatok időszerűségének és összehasonlíthatóságának javítására érdekében Az Egészségügyi Politikák és Rendszerek Európai Megfigyelőközpontjának fizetett tagdíj Az egyéb fellépések finanszírozására vonatkozóan a 10. melléklet tartalmaz részletes tájékoztatást 16 HL L 241., , 21. o. 14

15 A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSNEK A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI ÁLTALI VÉGREHAJTÁSA 1.8 Az összköltségvetés felhasználása 2013-ban A következő diagramról leolvasható, hogy hogyan oszlott meg 2013-ban a költségvetés a program alrészei között. A költségvetésből ,92 EUR-t fordítottak egészségügyi biztonságra, ,74 EUR-t egészségfejlesztésre és ,12 EUR-t egészségügyi információkra. Végül pedig ,55 EUR-t folyósítottak a három alrész támogatását szolgáló informatikai szolgáltatásokra. 1.9 Egészségügyi biztonság ,92 EUR A 2013-as működési költségvetés 22 %-a Egészségügyi biztonság egyéb ajánlat projekt közvetlen tám. konf. működési tám. együttes fellépés 15

16 1.10 Egészségfejlesztés ,74 EUR A 2013-as működési költségvetés 58 %-a Egészségfejlesztés közvetlen tám. konf. ajánlat egyéb működési támogatás projekt együttes fellépés 1.11 Egészségügyi információk ,42 EUR A 2013-as működési költségvetés 20 %-a Egészségügyi információ egyéb működési tám. konf. ajánlat közvetlen támogatás 17 Ezen alrész keretében nem voltak támogatott projektek vagy együttes fellépések. Következésképp ez a finanszírozási mechanizmus nem szerepel a diagramon. 16

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája HU Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája Az európai biztonsági modell felé 2010. MÁRCIUS Figyelmeztetés A Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. február 25 26-i ülésén elfogadott szöveget a 2010. március

Részletesebben

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Izland és Liechtenstein hozzájárulása

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben