СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL БРОЈ 9 XL. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 60./ ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА / 62./ 63./ ОДЛУКА О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О КАНАЛИЗАЦИЈИ... О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ... О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ / О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈE О ПРОЛЕЋНОЈ СЕТВИ У ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА / 66./ 67./ О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА... О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЖЕТВУ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА... О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД КОМБАЈНА И ТРАКТОРА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА / 61./ HATÁROZAT A NYÍLVÁNOS ELISMERÉSEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL...3 HATÁROZAT A CSATORNAHÁLÓZATRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL / VÉGZÉS AZ ADA KÖZSÉG NÉPESSÉG-POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉVI MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL / ZÁRÓHATÁROZAT AZ ADA KÖZSÉG NÉPESSÉG-POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉVI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL / ZÁRÓHATÁROZAT A 2007-ES ÉVI, ADA KÖZSÉGBELI, TAVASZI VETÉSRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSÁRÓL / ZÁRÓHATÁROZAT A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSÁRÓL / VÉGZÉS A KÖZSÉGI ARATÁSI ÉS TŰZVÉDELMI TÖRZSKAR LÉTREHOZÁSÁRÓL / VÉGZÉS A POLGÁROK TULAJDONÁBAN LÉVŐ KOMBÁJNOK ÉS A TRAKTOROK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL

2 Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, Ада, Трг Ослобођења 1. web: Уређује Редакциони одбор. Главни и одговорни уредник Бакош Золтан. Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара. Текући рачун: са назнаком: За Службени лист општине Ада. Огласи по тарифи. Излази по потреби. Први број Службеног листа општине Ада је издат године Nyomtatja és kiadja Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1. web: Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Fő és a felelős szerkesztő Bakos Zoltán. Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár. Folyószámlaszám: Hivatalos Lapja részére A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg. Hivatalos Lapja első száma én jelent meg.

3 strana/oldal На основу члана 8 Статута Општине Ада ( Службени лист Општине Ада број 1/2007) и члана 2. Одлуке о признањима општине Ада ( Службени лист Општине Ада, број 9 /2006), године, доноси 60./ Statútuma ( Hivatalos Lapja, 1/2007/ tisztázott szöveg) 8. szakasza, valamint az elismeréseiről szóló határozat ( Hivatalos Lapja, 9/2006 szám) 2. szakasza alapján i Képviselő-testülete a án megtartott ülésén meghozza a ОДЛУКУ О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА Члан 1. Грађанима и правним лицима који су својим радом и активношћу изузетно допринели развоју, афирмацији и напретку општине Ада додељује се следећи број јавних признања: - 1 (једна) повеља, - 3 (три) медаље, - 4 (четири) похвале. Члан 2. Јавна признања у 2007.години додељују се следећим грађанима и правним лицима: 1. Повеља се додељује: - МИЧИЗ ЈОЖЕФУ из АДЕ, због остварених резултата на афирмацији производне сфере привреде општине Ада, на друштвеном пољу кроз повезивање са Покрајинским и Републичким органима, у циљу остваривања регионалне и међународне сарадње а ради афирмације општине Ада као и на несебичном доприносу у организационим припремама за реализацију 9. спортске олимпијаде радника Војводине. 2. Медаља се додељује: - ДОМУ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ МОЛ, због несебичне бриге и помоћи најстаријим суграђанима Општине Ада, преданом раду који има одјека у читавом Потиском региону и шире, чиме доприноси да солидарност, помоћ и брига, хуманост и пожртвованост као основни постулати Општине Ада буду истакнути и високо цењени и вредновани како од надлежних институција на Покрајинском и Републичком нивоу, тако и у иностранству. - РАДУЛАШКИ НЕБОЈШИ из МОЛА, због тога што је читав свој живот и своје слободно време посветио културно-уметничком раду, изражавајући себе и своје идеје кроз песму, што је на младе нараштаје пренео љубав према музици, што нас је све подсетио на чари давних времена и наших предака негујући сећање на њих. Такође због немерљивог доприноса на пољу рада у служби катастра и геодезије чиме је знатно унапредио Општину Ада и допринео да буде у самом врху општина са уређеним катастаром непокретности. - МРЂАНОВ ДРАГОЉУБУ из АДЕ, због постигнутих изузетних резултата кроз дуги низ година на пољу спорта и физичке културе, као дугогодишњи спортски радник који је несебично радио на развоју спорта, дајући тиме допринос афирмацији општине Ада и тиме чинио добро грађанима ради неговања здравог тела и духа, а посебно што је својим радом и допринео да буде домаћин 9. спортске олимпијаде радника Војводине. 3.Похвала се додељује: - ХОРУ MUSICA HUMANA из Аде, за дугогодишњи успешан рад на афирмацији хорског певања, представљању Општине Ада, њене културе и неговању уметности како у земљи тако и у иностранству. - ТОТ ИШТВАНУ из Аде, због преданог рада на пољу педагогије и рада са децом средњошколског узраста, постигнутих изузетних резултата у раду као и даљој HATÁROZATOT A NYILVÁNOS ELISMERÉSEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL 1. szakasz Képviselő-testülete azoknak a polgároknak és jogi személyeknek, akik munkájukkal és tevékenységükkel különösen hozzájárultak fejlődéséhez, nevének öregbítéséhez és fejlesztéséhez, a következő számú nyilvános elismerést ítéli oda: - 1 díszoklevelet, - 3 érdemérmet, - 4 dicséretet. 2. szakasz A évben nyilvános elismerésben a következő polgárok és jogi személyek részesülnek: 1) Díszoklevélben részesül: - MICSIZ JÓZSEF, adai lakos, Ada község gazdaságának termelési szférájának fejlesztése terén elért eredményeiért, valamint a társadalmi élet területén Ada község érdekét mindig szem előtt tartva, a tartományi és a köztársasági szervekkel való kapcsolatok megszilárdításáért, illetve a regionális és a nemzetközi együttműködés kialakítása érdekében tett erőfeszítéséért, valamint az önzetlen segítségéért a 9. Vajdasági Munkás Sport Olimpia megrendezése szervezési előkészületeiben. 2) Érdeméremben részesül: - MOHOLI IDŐSEK ÉS NYUGDÍJASOK OTTHONA, amiért önzetlenül gondoskodott és segített Ada község legidősebb polgárainak, lelkiismeretes munkájáért, mellyel az egész Tisza mentén, de távolabb is hírnevet szerzett, amivel hozzájárul, hogy Ada község emberi alapértékei: a szolidaritás, az egymás segítése és a gondoskodás, az emberség és az áldozatkészség kifejezésre jussanak tartományi, köztársasági szinten, valamint határainkon túl is. - RADULAŠKI NEBOJŠA, moholi lakos, mivel teljes életét és szabadidejét a művelődési-művészi munkának szentelte, dalain keresztül fejezve ki önmagát és gondolatait, ezáltal a fiatal korosztályban kialakította a zene iránti szeretetet, amiért felidézte bennünk a régmúlt idők varázsát és elődeinket, ápolván ezáltal a rájuk való emlékezést. Ezenkívül a kataszteri és földméréstani szolgálatban végzett mérhetetlen munkájáért, mellyel jelentősen hozzájárult Ada község fejlesztéséhez, és ahhoz, hogy községünk a legrendezettebb kataszteri ingatlanokkal rendelkező községek sorába tartozzon. - MRĐANOV DRAGOLJUB, adai lakos, a sport és testnevelés területén végzett sokévnyi munkával, mint ahogyan sportmunkásként az évek hosszú során a község sportéletének fejlesztéséért tett önzetlen tevékenységével elért kimagasló eredményeiért, melyekkel hozzájárult Ada község nevének öregbítéséhez, és ezzel hozzájárult a polgárok testi és lelki egészségének megőrzéséhez, de különösen, mivel munkájával hozzájárult ahhoz, hogy Ada község legyen 9. Vajdasági Munkás Sport Olimpia házigazdája. 3) Dicséretben részesül: - MUSICA HUMANA KÓRUS, Adáról, az évek hosszú során a kóruséneklés területén végzett kiemelkedő kulturális tevékenységéért, illetve, amiért képviselte kultúráját és művészetszeretetét hazánkban és külföldön. - TÓTH ISTVÁN, adai lakos, a pedagógia területén végzett lelkiismeretes munkájáért, valamint a középiskolás korú gyermekekkel való önzetlen foglalkozásáért, az oktatásban

4 4. strana/oldal афирмацији младих нараштаја пониклих са територије Општине Ада нарочито у области информатике и математике. - ТОТ ЛАСЛУ из Аде, због залагања за заштиту и унапређење животне средине, рада на очувању флоре и фауне у Општини Ада, на несебичном даривању себе и свог рада а ради лепшег и квалитетнијег живота у Општини Ада, у симбиози човека и природе. - ДОО БЕРКО МОЛУ, због постигнутих завидних резултата са производима како на домаћем тако и иностраном тржишту, чиме је допринео развоју пољопривреде како на територији Општине Ада тако и у читавој Војводини, несебично радио на афирмацији општине која традиционално, дуги низ година, има вредне грађане који својим радом истичу Општину Ада у сам врх производно успешних општина elért, kiemelkedő eredményekért, valamint, amiért hozzájárult ahhoz, hogy az Ada községbeli, felnövekvő ifjúság a jövőben is kamatoztatni tudja az informatika és a matematika területén szerzett ismereteit. - TÓTH LÁSZLÓ, adai lakos, a környezetvédelem és fejlesztés területén végzett kitartó tevékenységéért, Ada község állat és növényvilágának megőrzésén való fáradozásáért, munkájának önzetlen felajánlásért, mellyel mindig is Ada község életét kívánta szebbé és minőségesebbé tenni, kialakítván az ember és a természet összefonódását. - BERKO KFT. MOHOL, a termékeivel mind a hazai, mind pedig a külföldi piacon elért, irigylésre méltó eredményeiért, amivel nem csupán Ada község területén, hanem egész Vajdaság szerte hozzájárult a mezőgazdaság fejlesztéséhez, amiért önzetlenül dolgozott Ada község nevének öregbítésén, mely arról ismert, hogy polgárai szorgalmasak, és munkájukkal a községüknek hírnevet szereznek a gazdaságilag sikeres községek élvonalában. Члан 3. Јавна признања из ове одлуке ће се уручити на свечаној седници Скупштине општине поводом дана општине Ада. Члан 4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења објављује се у Службеном листу општине Ада. Број: 17-2/ ПРЕДСЕДНИК СО, Душан Телечки, с.р. 3. szakasz A jelen határozatban szereplő nyilvános elismerések Ada Község Képviselő-testületének napja alkalmából tartott ünnepi ülésén kerülnek átadásra. 4. szakasz A jelen végzés a mai naptól hatályos és megjelenik Hivatalos Lapjában. Szám: 17-2/ Telečki Dušan, s. k. На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, бр. 16/97 и 42/98 ); члана 56. став 3. Закона о водама ( Службени гласник РС, бр. 46/91, 53/ 93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05), члана 35. став 2. Закона о прекршајима ( Службени гласник РС, бр. 101/05) и члана 28. тачка 5. и тачка 20. и члана 82. став 1. Статута Општине Ада ( Службени лист Општине Ада бр. 1/07 - пречишћен текст), Скупштина општине Ада на својој седници одржаној године доноси: 61./ A közművesítési tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 16/97 és 42/98 szám) 13. szakasza, a Víztörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 és 101/05 szám) 56. szakaszának 3. bekezdése, a Szabálysértési törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 101/05 szám) 35. szakaszának 2. bekezdése, valamint Statútuma ( Hivatalos Lapja, 1/ tisztázott szöveg) 28. szakaszának 5. és 20. pontja, illetve a 82. szakaszának 1. bekezdése alapján Képviselő-testülete a án megtartott ülésén meghozza a ОДЛУКУ О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О КАНАЛИЗАЦИЈИ Члан 1. У члану 67. Одлуке о канализацији ( Службени лист општине Ада, бр. 12/2001) став 4. се брише. Члан 2 У члану 68. брише се став 4. Члан 3. После члана 68. додаје се нови члан 68а који гласи: Члан 68а Новчаном казном до 5.000,00 динара до ,00 динара казниће се физичко лице због следећих прекршаја: 1. ако прикључи објекат на јавну канализацију без сагласности ЈКП или противно условима одређен од стране ЈКП (члан 38.) 2. ако на било који начин оштети објекте и уређаје јавне канализације или поклопац сливника или контролног окна (члан 5. став. 1. и члан 15. став 1.) 3. ако упушта употребљене воде у копани бунар (члан 8.) HATÁROZATOT A CSATORNAHÁLÓZATRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A csatornahálózatról szóló határozat ( Hivatalos Lapja, 12/2001 szám) 67. szakasz 4. (negyedik) bekezdése törlődik. 2. szakasz A 68. szakasz 4. (negyedik) bekezdése törlődik. 3. szakasz A 68. szakaszt követően a határozat egy új 68a. szakasz egészül ki, mely így hangzik: 68a 5.000, ,00 dinár pénzbeli bírsággal büntetendő az a természetes személy, mely a következő szabálysértéseket követi el: 1. a KKV jóváhagyása nélkül, illetve nem a KKV által megállapított feltételek szerint csatlakoztatja létesítményét a közcsatornahálózatra (38. szakasz), 2. bármilyen módon megrongálta a közcsatornahálózat létesítményét vagy berendezését, illetve a lefolyó vagy az

5 ако прикључи сливник без сагласности ЈКП (члан 38) 5. ако не уништи пољски нужник и дезинфикује и затрпа напуштену септичку јаму и упојни бунар (члан 39) 6. ако у одређеном року не пријави нови прикључак (члан 43). 7. ако непрописном или немарном употребом канализације у објекту проузрокује запушење јавне канализације (члан 41) 8. ако у сливнике или контролна окна убацује смеће или друге отпадке (члан 5.) 9. ако не одржава канализацију у свом објекту у исправном стању (члан 40). 10. ако не омогући овлашћеном раднику вршење прегледа и контролу унутрашње канализације (члан 42. став 2.) 11. ако не очисти отворени канал испред своје парцеле (члан 16) 12. ако затрпа отворени канал испред своје парцеле без одобрења ЈКП (члан 19.). 13. ако не постави прописан и одговарајући пропуст испод свог колског улаза и прописно не постави покривени део отвореног канала испод паркинга (члан 15 ) 14. ако не одржава у чистом и у функционалном стању пропуст испод свог колског улаза 15. ако у отворену канализацију упушта отпадну фекалну воду и опасне материје из члана 47 одлуке. 5. strana/oldal ellenőrző akna fedelét (5. szakasz 1. bekezdés és 15. szakasz 1. bekezdés), 3. az elhasznált vizet ásott kútba engedi (8. szakasz), 4. a KKV jóváhagyása nélkül a csatlakoztatja a lefolyót (38. szakasz), 5. nem semmisíti meg a kerti WC-éjét, vagy nem fertőtleníti, és nem tömi be a régi emésztőgödrét, illetve az ilyen célokra használt ásott kútját (39. szakasz), 6. a csatornahálózatra való rákapcsolódást nem jelenti a meghatározott határidőn belül (43. szakasz), 7. a csatornahálózat létesítményen belüli részének nem előírásszerű és gondatlan használata miatt a közcsatornahálózat eltömődésére kerül sor (41. szakasz), 8. a lefolyóba vagy az ellenőrző aknába szemetet vagy egyéb hulladékot dob (5. szakasz), 9. nem fordít figyelmet a csatornahálózat üzemképes állapotának karbantartására a saját létesítményén belül, 10. a felhatalmazott munkás számára nem teszi lehetővé a belső csatornahálózat vizsgálatát és ellenőrzését (42. szakasz 2. bekezdés), 11. nem tisztítja meg a telke előtti nyitott csatornát (16. szakasz), 12. betemeti a telke előtti nyitott csatornát a KKV jóváhagyása nélkül (19. szakasz), 13. nem helyez el előírásszerű és megfelelő átfolyót a kocsi bejárata alatt, valamint előírásszerűen nem alakítja ki a parkoló alatt a nyitott csatorna fedett részét (15. szakasz), 14. nem ügyel a kocsi bejárat alatti átfolyó tisztaságára és átfolyó képességére, 15. a nyitott csatornába szennyvizet és a határozat 47. szakaszában említett egyéb veszélyes anyagokat enged, Члан 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Ада. Број: 352-6/ Душан Телечки с.р. 4. szakasz A jelen határozat az Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik naptól hatályos. Szám: 352-6/ Dušan Telečki s. k. На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 9/2002, 33/2002, 135/2004 и 62/2006), као и члана 28. тачка 20. и члана 37. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада, број 1/2007- пречишћени текст), године, доноси 62./ A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 9/2002, 33/2002, 135/2004 és 62/2006 szám) 34. szakasza valamint Statútuma ( Hivatalos Lapja, 1/2007 tisztázott szöveg) 28. szakaszának 20. pontja és a 37. szakasza alapján Képviselő-testülete a án tartott ülésén meghozza a О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Комисије за популациону политику општине Ада за годину, који је донет на седници Комисије дана године. Ово Решење се објављује у Службеном листу општине Ада. Број: 02-17/ Душан Телечки, с.р. VÉGZÉST AZ ADA KÖZSÉG NÉPESSÉG-POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉVI MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL Képviselő-testülete JÓVÁHAGYJA az Népesség-politikai Bizottságának évi munkatervét, melyet az adott bizottság a én tartott ülésén hozott meg. A jelen végzés Hivatalos Lapjában jelenik meg. Szám: 02-17/ Dušan Telečki, s.k.

6 6. strana/oldal На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 9/2002, 33/ 2002, 33/2004,135/2004 и 62/2006), и члана 28. тачка 20. и члана 37. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада број 1/ пречишћени текст), године, доноси 63./ A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 9/2002, 33/2002, 135/2004 és 62/2006 szám) 34. szakasza valamint Statútuma ( Hivatalos Lapja, 1/2007 tisztázott szöveg) 28. szakaszának 20. pontja és a 37. szakasza alapján Képviselő-testülete a án tartott ülésén meghozza a О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду за годину Комисије за популациону политику општине Ада који је усвојен на седници Комисије године. Овај закључак се објављује у Службеном листу општине Ада. Број: 02-16/ Душан Телечки, с.р. ZÁRÓHATÁROZATOT AZ ADA KÖZSÉG NÉPESSÉG-POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉVI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL Képviselő-testülete ELFOGADJA Népesség-politikai Bizottságának évi jelentését, melyet az adott bizottság a én tartott ülésén fogadott el. A jelen záróhatározat Hivatalos Lapjában jelenik meg. Szám: 02-16/ Dušan Telečki s.k. 64./ На основу члана 30. става 1. тачка 5. i 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени лист општине Ада, 09/02, 33/04 и 135/04 ) члана 28. став 1. тачка 5. и 20. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада, 1/2007 пречишћени текст), године, доноси О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈE О ПРОЛЕЋНОЈ СЕТВИ У ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ПРИХВАТА СЕ Информација о пролећној сетви у години на територији општине Ада. Овај закључак се објављује у службеном листу општине Ада. Број: 320-6/ Душан Телечки с.р. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 9/2002, 33/2004, és 135/2004 szám) 30. szakasz 1. bekezdésének 5. és 20. pontja, Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007 szám tisztázott szöveg) 28. szakaszának 1. bekezdésének 5. és 20. pontja alapján Képviselő-testülete a án megtartott ülésén meghozza a ZÁRÓHATÁROZAT A 2007-ES ÉVI, ADA KÖZSÉGBELI, TAVASZI VETÉSRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSÁRÓL Képviselő-testülete ELFOGADJA a 2007-es évi, Ada községbeli, tavaszi vetéssel kapcsolatos tájékoztatót. A jelen záróhatározat Hivatalos Lapjában jelenik meg. Szám: 320-6/ Dušan Telečki s. k.

7 На основу члана 28. тачка 20. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада, броj 1/2007- пречишћени текст), године доноси 65./ 7. strana/oldal Statútuma ( Hivatalos Lapja, 1/2007 szám tisztázott szöveg) 28. szakaszának 20. pontja alapján, Képviselő-testülete a án megtartott ülésén meghozza a О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА УСВАЈА СЕ информација о стању бирачког списка на дан године. Овај закључак објављује се у Службеном листу Општине Ада. Репбулика Србија Број: / Душан Телечки с.р. ZÁRÓHATÁROZAT A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSÁRÓL Képviselő-testülete ELFOGADJA a választói névjegyzék i állásáról szóló tájékoztatót. A jelen záróhatározat Hivatalos Lapjában jelenik meg. Szám: / Dušan Telečki s. k. На основу члана 17. тачка 16. и члана 46. тачка 4. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада, бр. 1/ пречишћени текст) доноси се следеће 66./ Statútuma ( Hivatalos Lapja, 1/2007 tisztázott szöveg) 17. szakaszának 16. pontja, valamint 46. szakaszának 4. pontja alapján Elnöke meghozza a О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЖЕТВУ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА Образује се Општински штаб за жетву и заштиту од пожара у саставу: 1. Драгин Зоран из Аде, представник ЗЗ Стеријино Стеријино село, 2. Шаровић Момчило из Аде, представник АД «ПД Халас Јожеф», 3. Божоки Оскар, представник ПИ Млинпродукт Ада, 4. Др. Тот Бела из Аде, представник ЗЗ Ада Ада 5. Јакшић Стеван из Мола, представник ЗЗ Мол Мол, 6. Бакош Нандор из Утрине, представник ЗЗ Утрине- Оборњача Утрине, 7. Сиђи Ференц из Аде, представник Сељачког савеза, 8. Белић Драган из Кикинде, инспектор ППЗ СУП Кикинда, 9. Кеки Ласло, командир одељења ВП полиције из Аде, 10. Киш М. Тибор, представник ДВД-а Ада, 11. Мачар Иштван, командир ДВД-а Утрине. Задатак штаба је доношење плана заштите сетвених усева од пожара, организовање сталног дежурства осматрачке службе и службе везе и обавештења у години. I Ово Решење ступа на снагу одмах и има се објавити у «Службеном листу општине Ада» VÉGZÉST A KÖZSÉGI ARATÁSI ÉS TŰZVÉDELMI TÖRZSKAR LÉTREHOZÁSÁRÓL Elnöke létrehozza a következő összetételű községi aratási és tűzvédelmi törzskart: 1. Dragin Zoran, Ada, a valkaisori Sterijino FSZ képviselője, 2. Šarović Momčilo, Ada, a Halász József MB Rt. Képviselője, 3. Bozsóki Oszkár, az adai Mlinprodukt Élelmiszeripari Vállalat képviselője, 4. Dr. Tóth Béla, Ada, az adai Ada FSZ képviselője, 5. Jakšić Stevan, Mohol, a moholi Mol FSZ képviselője 6. Bakos Nándor, Törökfalu, az törökfalui Utrine-Obornjaca FSZ képviselője, 7. Szügyi Ferenc, Ada, a Parasztszövetség képviselője, 8. Belić Dragan, Nagykikinda, a nagykikindai Belügyosztály tűzvédelmi felügyelője 9. Kéki László, az adai tűzvédelmi rendőrosztály parancsnoka 10. Kis M. Tibor, az adai ÖTE képviselője, 11. Mácsár István, a törökfalui ÖTE parancsnoka. A törzskarkar feladata, hogy dolgozza ki a kalászos gabonára vonatkozó a évi tűzvédelmi tervet, s szervezze meg a felügyelő szolgálat és a kapcsolattartó és tájékoztató szolgálat állandó ügyeletét. I A jelen végzés azonnal hatályos, és Hivatalos Lapjában jelenik meg. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА, Дана: Ирмењи Ференц, с.р. ADA KÖZSÉG ELNÖKE Szám: / Ada, Ürményi Ferenc s.k., ADA KÖZSÉG ELNÖKE

8 8. strana/oldal 67./ На основу члана 17. тачка 16. и члана 46. тачка 4. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада, бр. 1/2007 пречишћен текст) доноси се следеће О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД КОМБАЈНА И ТРАКТОРА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА Образује се Комисија за технички преглед комбајна и трактора у својини грађана на територији општине Ада у саставу: 1. Ваднаи Ласло из Аде, за председника 2. Киш Т.Тибор из Аде и 3. Немет Тамаш из Аде за чланове комисије За вршење административно - техничких послова комисије задужује се Ваднаи Ласло. I Задатак комисије је да пре почетка и у току жетве у години благовремено изврши технички преглед, за преглед припремљених комбајна и трактора у својини грађана на територији општине Ада, да контролише њихову техничку исправност током жетве, као и противпожарну обезбеђеност и услове заштите на раду. IV. Накнада за рад комисије и трошкови њеног изласка на лице места утврђују се у износу од 950,00 дин. по једном прегледу комбајна, 500,00 дин. по једном прегледу трактора и падају на терет власника, с тим, да од тога сваком члану комисије припада накнада за рад и трошкове превоза у износу од по 100,00 дин. по једном прегледаном комбајну одн. трактору. Износ накнаде уплаћује се у корист посебног рачуна Општинског ватрогасног савеза Ада, који се води код АД Банка Интеса Београд број V. Ово Решење ступа на снагу одмах и има се објавити у Службеном листу општине Ада. Statútuma ( Hivatalos Lapja, 1/2007 tisztázott szöveg) 17. szakaszának 16. pontja, valamint 46. szakaszának 4. pontja alapján Elnöke meghozza a következő VÉGZÉST A POLGÁROK TULAJDONÁBAN LÉVŐ KOMBÁJNOK ÉS A TRAKTOROK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL Elnöke létrehozza a polgárok tulajdonában lévő kombájnok és a traktorok műszaki vizsgálatát végző bizottságot a következő összetétellel: 1. Vadnai László, Ada, elnök, 2. Kis T. Tibor, Ada, bizottságtag 3. Német Tamás, Ada, bizottságtag. A bizottság adminisztratív-technikai teendőit Vadnai László végzi. I A bizottság feladata, hogy a évi aratás előtt, illetve folyamán időben elvégezze az Ada község területén élő polgárok tulajdonában lévő, a vizsgára előkészített kombájnának és traktorának műszaki vizsgáját, ezenkívül ellenőrizze a műszaki állapotukat, tűzvédelmi szempontból a biztonságosságukat, és a munkavédelmi feltételeket az aratás folyamán. IV. A bizottság munkájáért s a helyszínre történő kiszállásukért járó térítményt Elnöke a következők szerint határozza meg: az ellenőrzés kombájnonként 950,00 dinárba, míg traktoronként 500,00 dinárba kerül, s ez az összeg a tulajdonost terheli, azzal hogy ezen összegből a bizottság minden tagjának minden egyes ellenőrzött kombájn, illetve traktor után a munkájáért és az utazási költségekért 100,00 dinár értékű térítmény jár. A térítmény összegét az i Tűzoltószövetségnek az Intesa Bank Rt-nél nyitott, számú különszámlájára kell befizetni. V. A jelen végzés azonnal hatályos, és Hivatalos Lapjában jelenik meg. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА, Дана: Ирмењи Ференц, с.р. ADA KÖZSÉG ELNÖKE Szám: / Ada, Ürményi Ferenc s.k., ADA KÖZSÉG ELNÖKE

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL 2014.11.6. 12. szám

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.10.2008. 2008.10.20. БРОЈ 14. SZÁM 20. На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06), члана

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета 1 18.01.2013. 1 2 19.02.2013. 3 Предмет ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - СУШЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA SLUŽBEN LST OPŠTNE MAL ĐOŠ ГОДИНА XLV 31.03.2015. БРОЈ 5. XLV. ÉVFOLYAM 2015.03.31. 5. SZÁM GODNA XLV 31.03.2015. BROJ 5. Страна 2. Година

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 23.02.2007. 2007.02.23. БРОЈ 1. SZÁM 1. 1. На основу члана 9. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( Сл. гласник РС,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVI 13. ЈУН 2011. ГОДИНЕ С Е Н Т А 60. На основу члана 5. и 8. Закона о средствима у својини Републике Србије ( Службени гласник РС, број 53/95, 3/96 испр., 54/96, 32/97 и 101/2005 др.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 50./ О Г Л А С ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА HIRDETÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 41. XLVIII. ÉVFOLYAM 41. SZÁM 187./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 28.11.2014. БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.11.28. 12. SZÁM GODINA XLVI 28.11.2014. BROJ 12. Страна

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM 39. SZÁM 215./ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ АДА SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG HIVATALI

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 5. L. ÉVFOLYAM 5.SZÁM 9./ ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА HATÁROZAT A PROJEKTEK

Részletesebben