Méréstechnika. Gyakorlati útmutató és segédlet a BAGMT14NNC tárgy Hosszméréstechnika részéhez

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Méréstechnika. Gyakorlati útmutató és segédlet a BAGMT14NNC tárgy Hosszméréstechnika részéhez"

Átírás

1 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Méréstechnika Gyakorlati útmutató és segédlet a BAGMT14NNC tárgy Hosszméréstechnika részéhez Összeállította: Galla Jánosné Lektorálta: Horváthné Dr.Drégelyi-Kiss Ágota

2 Előadások 1. A félévi követelmények ismertetése. Metrológiai alapfogalmak. Mérési eljárások. Mérési hibák. Mérési bizonytalanság. 2. Műszerhibák. A mérési módszer hibája. A hiba rendűsége. A mérési eredmény megadása. Mérési sorozatok feldolgozása. 3. A mérési hibák új megközelítése. R R vizsgálat. Szakmaspecifikus metrológiai többletkövetelmények (MSA, VDA.5) 4. A hosszméréstechnika alapjai. Az elsőrendű hiba kiküszöbölésének módjai. Abbe elv, kollimátor elv, teljes helyettesítés elve. 5. A hosszméréstechnikában használatos mérőeszközök áttekintése. 6. A szögmérés alapjai. Első és másodrendű hiba. Közvetett eljárás. 1. Tűz- és balesetvédelmi oktatás. A mérés jogi vonatkozásai. Hitelesítés. Kalibrálás, konfirmálás. Mérésirányítás. Feladat: Tűréstechnikai számítások. 2. Mérési adatok feldolgozása. Feladat: Mérési eredmény megadása. Gyakorlatok 3. Külméretek mérése egyszerű mechanikus hosszmérő eszközökkel (tolómérce, mikrométerek külméret-, furat-, menetmérő). Feladat: Mérési jegyzőkönyv készítés. 4. Mérés egyszerű mechanikus hosszmérő eszközökkel (mérőóra, finomtapintó, mérőórás furatmérők). Feladat: Mérési jegyzőkönyv készítés. 5. Feladat: Munkadarab mérésének megtervezése, mérés és minősítés. Ismételhetőség és reprodukálhatóság vizsgálat. 6. Szögmérés gyakorlat. Feladat: Mérési jegyzőkönyv készítés. 2

3 Tartalomjegyzék 1. Tűz- és balesetvédelmi oktatás Laboratóriumi szabályzat A mérés jogi vonatkozásai. Hitelesítés. Mérőműszer irányelvek Kalibrálás A mérési folyamatok irányítása Tűréstechnikai számítások Összefoglaló kérdések. 17 Feladat: Tűréstechnikai számítások 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés) Mérési adatok feldolgozása feladat. 21 Feladat: Mérési eredmény megadása, hibaterjedés 3. Külméretek mérése egyszerű mechanikus hosszmérő eszközökkel 3.1. tolómérce, 3.2. mikrométerek külméret-, furat-, menetmérő). Feladat: Mérési jegyzőkönyv készítés 4. Mérés egyszerű mechanikus hosszmérő eszközökkel (mérőóra, finomtapintó, mérőórás furatmérők). Feladat: Mérési jegyzőkönyv készítés 5. Feladat: Munkadarab mérésének megtervezése, mérés és minősítés. 6. Szögmérés gyakorlat. Feladat: Mérési jegyzőkönyv készítés. 3

4 Általános előírások 1. gyakorlat 1.1. Laboratóriumi szabályzat A laboratóriumban dolgozó hallgatók ismerjék és tartsák be a munkavédelmi-, balesetvédelmi előírásokat és a laboratóriumi szabályzatot! A laboratóriumba csak a mérés elvégzéséhez szükséges eszközöket (írószer, számológép, füzet) lehet bevinni! A laboratóriumban étel és ital fogyasztása tilos! A hallgatók a gyakorlatra felkészülten érkeznek. A felkészüléshez felhasználják a segédletet és az ajánlott szakirodalmat! A mérési gyakorlatot a hallgatók önállóan vagy csoportosan végzik. Utóbbi esetben az oktató jelöli ki a mérési csoport vezetőjét. Ügyelni kell a mérőszoba tisztaságára! Az eszközök használata cérnakesztyűben történik. A műszerekkel kapcsolatos bármilyen rendellenességet az oktatónak jelezni kell! A mérés befejezése után a mérőeszközöket és a munkadarabokat a kijelölt tároló helyre vissza kell helyezni. Munka- és balesetvédelmi előírások A laboratórium használata során a személy- és vagyonbiztonság figyelembevételével, a legnagyobb gondossággal kell eljárni! A mérési összeállításokat használat előtt ellenőrizni kell! Áramütéses baleset vagy egyéb veszély esetén a berendezéseket először feszültségmentesíteni kell a főkapcsoló kikapcsolásával. Esetleges tűz esetén azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot, és ha az a személybiztonságot nem veszélyezteti, meg kell kezdeni a tűz oltását a laboratórium bejárati ajtaja mellett elhelyezett tűzoltó készülékkel. Elektromos tüzet vízzel oltani tilos! A mérési jegyzőkönyv kitöltésének és értékelésének módja A mérési feladatról készülő jegyzőkönyv a következőket tartalmazza: mérési elrendezés, mérési eredmény, szükséges számítások, időpont, aláírás. A mérési jegyzőkönyvet legkésőbb a mérési gyakorlatot követő héten mutatja be a hallgató. A jegyzőkönyv elfogadását megelőzően a hallgatók a méréssel kapcsolatos ismereteikről beszámolnak írásban vagy szóban. A rendelkezésre álló, az órarendben biztosított idő a jártasság megszerzését természetesen nem teszi lehetővé, ezért a feladathoz való hozzáállást, a minél korrektebb, pontosabb eredményre való törekvést, az igényességet az értékelésnél figyelembe kell venni. Egy-egy mérési gyakorlat összes tevékenysége a feladatlapokon feltüntetésre került. A feladatlap úgy került kialakításra, hogy azon a gyakorlat összes számítását, a mérési eredmények bejegyzését, a diagramok elkészítését el lehessen végezni. Egyes kiegészítő számítások, ábrák, feljegyzések a jegyzőkönyv üres hátoldalára vagy külön lapra kerülhetnek. 4

5 1.2. A mérés jogi vonatkozásai Mérésügyi törvény A mérésügy: a mérésekkel kapcsolatos tevékenységkörnek az a része, amelyet a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása céljából a jog eszközeivel kell szabályozni, és amelynek ellátásáról az állam gondoskodik. [trv.] Az évi XLV. törvény a mérésügyről és a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9) Korm. rendelet szabályozza a hazai mérésügyi tevékenységeket jogilag szabályozott területen. A mérésügyi törvény célja a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési, kutatási, fejlesztési, gyártási, kereskedelmi kultúra színvonalának emelése, a fejlett iparú országokkal kiépülő gazdasági kapcsolatok bővítése, hazai termékek versenyképességének elősegítése. A törvény hatálya kiterjed (Magyarország területén) a mérésügyi szervezet tevékenységére, a mértékegységek használatára, a joghatással járó mérésekre és eszközeire, a kötelező hitelesítésű mérőeszközökre, az akkreditálásra és a mérésügyi ellenőrzésre és piacfelügyeletre. A hazai mérésügyi szervezet és tevékenysége A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (rövidítve: MKEH) központi hivatal, szervezete: MKEH Központi szerv Igazgatási szervek Haditechnikai és exportellenőrzési hatóság Kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóság Nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatóság Műszaki felügyeleti hatóság Metrológiai hatóság A szakmai irányító szerv vezetője a főigazgató, akinek jogkörébe tartozik a mérésügy körében az etalonok visszavezetettségének biztosítása; hitelesítésnél szakmai felügyelet, koordinálás, panaszkezelés, állásfoglalás; mértékhitelesítő vizsgabizottság működtetése; a törvényes tanúsító jelek biztosítása a területi hatóságoknak. A területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítésével kapcsolatos hatósági tevékenységeket látják el regionális illetékességgel speciális és alaptevékenységi eljárásokban (minden, ami nem speciális eljárás). Mérésügyi speciális eljárások a következő hitelesítések: számító egységek, hőfogyasztás-mérők, anyagi mértékek, kiterjedést mérő műszerek, kipufogógáz-elemző műszerek, F2, M1 pontosságú súlyok, közúti kerék- és tengelyterhelés mérők, gépjármű gumiabroncsnyomás mérők. Az MKEH és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok jogállását a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet szerint az illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok elsőfokon és a Hivatal központi szerve másodfokon jár el. Ez alól kivételt képeznek az alábbi tevékenységek (a 5

6 metrológia területén), ahol elsőfokon a Hivatal metrológiai hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el: b) típusjóváhagyás és hitelesítési engedély (mérőeszközök és szerencse-játék); c) hitelesítést helyettesítő minősítő szervezet/labor engedélyeztetése, ellenőrzése; d) a következő mérő/vizsgáló eszközök hitelesítése: zajszintmérők, E1, E2, F1 pontosságú súlyok, sűrűségmérő eszközök (aerométer nem), dózismérők és felületi szennyezettség-mérők (sugárvédelem és gyógyászat területén), légzési alkoholmérők, közúti jármű sebességmérők, sorsoló eszközök és programok, rulett-kerekek, víztől eltérő folyadékok mérőrendszerei (üzemanyagmérő nem), nagyfeszültségű és nagyáramú áramváltók, pénznyerő automaták (kaszinóban). Egyéb feladatok: pl. nemzetközi megállapodások előkészítése, egyeztetése; adatkezelés; gazdasági és kereskedelmi együtt-működési kapcsolatok szervezése; a kormányzati álláspont képviselete. Joghatással járó mérések Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására, vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén [trv.] A joghatással járó mérést hiteles mérőeszközzel (mely a mérési feladat elvégzésére alkalmas), vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell elvégezni. A joghatással járó méréshez használt mérőeszközt az országos etalonról kell leszármaztatni, arra vissza kell vezetni. Az a mérőeszköz hiteles, melyet mérésügyi szervek hitelesítettek, vagy amelynek a külföldi hitelesítését a MKEH első belföldi hitelesítésként elismeri. Az EU tagországaiban közösségi első hitelesítésen megfelelt mérőeszköz is hitelesnek minősül. Hitelesítés A hitelesítés hatósági feladat. A hitelesítés érvényessége meghatározott időre szól. A hitelesítés célja annak elbírálása, hogy az adott mérőeszköz típus megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak [trv], tehát hogy elég pontos-e, metrológiai jellemzőit a használat során kellő ideig megtartja-e, eléggé ellenálló-e a környezet befolyásoló hatásaival és védett-e az illetéktelen beavatkozással szemben. A kötelező hitelesítésű mérőeszköz csak érvényes hitelesítéssel forgalmazható, használható vagy tartható használatra kész állapotban. [vhr] A hitelesítés lépései: a mérőeszköz engedélyezett típusával való azonosság megállapítása, méréstechnikai vizsgálat, a megfelelőség közhitelű tanúsítása. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök részletes megnevezését és a hitelesítés érvényességének időtartamát a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A hitelesítési kötelezettség ezekre a használati mérőeszközökre vonatkozik. A hitelesíttetés a mérőeszköz tulajdonosának, belföldi forgalmazójának, üzemeltetőjének kötelessége, a hitelesítés az MKEH és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok feladata. A hitelesítést helyettesítő minősítés az eszköz időszakos vagy javítás utáni hitelesítését helyettesíti. A MKEH meghatározott feltételek teljesülése esetén feljogosíthat más szervezetet is a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítést helyettesítő minősítésére, abban az esetben, ha a mérőeszköz sajátos használati körülményei ezt indokolják. 6

7 Nem kötelező a hitelesítés, ha belföldi forgalomba nem kerül a mérőeszköz, vagy magánszemély háztartási célra használja. Hitelesítési kötelezettség alól felmentést a MKEH adhat, de csak a jogszabályban megadott esetekben. A mérőeszköz ellenőrzését a mérésügyi hatóság végzi A mérőeszköz ellenőrzését nem a mérésügyi hatóság végzi A mérőeszköz hitelesítése kötelező nem kötelező Hitelesítés Kalibrálás (méréstechnikai vizsgálat) Hitelesítést helyettesítő Saját kalibrálás minősítés Akkreditált kalibrálás Kalibrálás ISO17025 szerint A mérésügyi szervek által használt törvényes tanúsító jeleket a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A hitelesített mérőeszközt úgy kell tekinteni, hogy nincs olyan hibája, amely a mérési eredményt befolyásolhatja. Az üzemben tartás és használat rendeltetésszerű kell, hogy legyen. Bármilyen változás esetén a mérőeszköz használója köteles a használatból kivonni a mérőeszközt és gondoskodni a javíttatásról, hitelesíttetésről. A műszaki szabályozás területei az Európai Unióban (kiegészítés) Jogilag szabályozott területeken a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos előírásokat jogszabályok tartalmazzák. A kötelező jellegű műszaki tartalmú szabályozás területe az élet-, (biztonság), egészség-, környezet- és fogyasztóvédelem, formái a kötelező műszaki előírások, az ide vonatkozó rendelkezések, valamint előírások a megfelelés igazolására. A piac által szabályozott területen a termékkel és szolgáltatással kapcsolatos előírásokat nem jogszabályok rögzítik, hanem a gyártók, forgalmazók által önkéntesen elfogadott dokumentumok tartalmazzák (a szabványok, szerződések, műszaki feltételek, stb.). Az EU-ban a jogszabályokkal egy időben készülnek az ún. harmonizált szabványok. Aki az önkéntes szabvány követelményeit betartja, az a jogszabályban előírt kötelezettségnek is eleget tesz. Irányelv (direktíva) a Szerződés 189. cikkelye mely kötelező az elérendő eredményt tekintve minden egyes tagállamra nézve, amelynek szól, nemzeti jogszabályként be kell vezetni, azonban az érintett ország hatóságai választhatják meg bevezetés formáját és a módszerét. Az új megközelítésű direktívák általános, alapvető követelményeket írnak elő, az ennek való megfelelés a forgalomba hozatal alapfeltétele az EU-ban. Ilyen követelmény az egészség-, tűz- és környezetvédelem, az üzembiztonság és a higiénia (fogyasztóvédelem). A megfelelés igazolására bevezették a modul-rendszert (768/2008/EK határozat), melynek célja az, hogy egyértelmű, átlátható és egységes legyen a megfelelőség-értékelési eljárás (A-H modulok). Megfelelőség tanúsítási rendszer. A jogilag szabályozott területen működő ún. notifikált testületek (vizsgáló és/vagy tanúsító szervezetek) azt tanúsítják, hogy a termék vagy szolgáltatás megfelel a jogszabályban előírtaknak. Feladatuk a megfelelőség igazolása a forgalomba hozatal előtt. A direktívák írják elő, hogy mikor kell notifikált szervet a megfelelőségi eljárásba bevonni. Megfelelőségi megjelölés. A 765/2008/EK rendelet a CE jelölésre vonatkozó elveket fogalmazza meg csak a gyártó (vagy képviselője) helyezheti el a CE jelölést, a közösségi harmonizációs jogszabály által előírt termékekre lehet elhelyezni (másra nem!), a jelölést forgalomba hozatal előtt kell elhelyezni, a CE jelölés alakja, mérete megszabott, a festék letörölhetetlen kell legyen. 7

8 A CE jelölés nem minőségjel, annyit jelent, hogy a gyártó kijelenti, hogy egy termék megfelel a direktívákban előírt követelményeknek és minden megfelelőségi eljáráson átment. A gyártó teljes felelősséget vállal, a notifikált testület ellenőrzi a jelölés jogosságát. A tagállamok kötelessége az esetleges jogsértések megelőzése. Mérőműszerek irányelv az EU-ban A mérőeszköz is egy termék, melynek szabad áramlását lehetővé kell tenni, ugyanakkor azt is garantálni kell, hogy a joghatással járó mérőműszerek hitelessége biztosított legyen. A mérőeszközök forgalomba hozatala az EU-ban: jogilag nem szabályozott (piaci) területeken (mivel jogszabály nem vonatkozik rá) szabadon történhet. A metrológiai ellenőrzés a kalibrálás, jogilag szabályozott területeken (ahol az élet, egészség, vagyon, környezet védelme érdekében jogszabály vonatkozik rá) csak feltételek mellett. A direktívák tartalmazzák a metrológiai ellenőrzés módját. Itt nagy jelentősége van a piacfelügyeletnek, melyet az adott tagország hatósága lát el. Célja a nem jogszerűen forgalomba hozott mérőeszközök kiszűrése. A 2004/22/EC mérőműszerek európai uniós irányelv (MID Measurement Instruments Directive) célja, hogy a hatálya alá vont mérésekhez használt mérőműszerekre legyen egységes előírás az EUban a versenyképesség javítása, valamint a közérdek, a közegészség, a biztonság, a jogrend, a környezet és a fogyasztók védelme érdekében. A következőkre vonatkozik: vízmérők, gázmérők, villamos fogyasztásmérők, hőfogyasztásmérők, víztől eltérő folyadékok mérőrendszerei, automatikus mérlegek, viteldíjjelzők, anyagi mértékek, dimenzionális mérőberendezések, kipufogógáz elemzők. Alkalmazási területe az egységes európai piac. A direktíva tartalmazza az egyes mérőműszerekre vonatkozó követelményeket és ezek tanúsítási módját, a megfelelőség értékelésnél használható eljárásokat. Az irányelv 2006-ban lépett életbe, a türelmi idő 2016-ig tart. A témával kapcsolatban a honlapon további információk találhatók. A MID az alapvető követelményeket és azon felül az egyes műszercsoportokra vonatkozó követelményeket is meghatározza. A megfelelőség értékelését a modulok tartalmazzák. A MID irányelv és a mellékletek adják meg, hogy milyen modult kell választani. Mérőeszközök területén a MID mellett még egy új megközelítésű direktíva készült, a nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó 90/384/EGK direktíva (NAWI Non Automatic Weighing Instruments). Közösségi típusjóváhagyás, Hitelesítési jel közösségi első Megfelelőség az Uniós irányelvnek uniós hitelesítési engedély + metrológiai megfelelőség A mérőeszköz forgalomba hozásának három tanúsítási módja lehet. Nemzeti első hitelesítés. Csak Magyarországon érvényes. A tanúsító és lezáró jelei fémzár és lenyomat, öntapadó matrica. Közösségi első hitelesítés (e jel). A közösségi első hitelesítés a régi megközelítésű direktívákkal szabályozott területen fordul elő. EK hitelesítés vagy gyártói megfelelőség értékelés (CE + M jelölés). Az M esetében a zöld háttér csak a NAWI direktívánál előírás. 8

9 1.3. Kalibrálás (A hitelesítésre nem kötelezett mérőeszközök ellenőrzése) A hitelesítése nem kötelezett mérőeszközöket esetenként szükséges ellenőrizni, visszavezethető etalonnal összehasonlítani. Ezt a megrendelők (például az autóipari beszállítóknak) előírják, de sok esetben az önkéntes kalibrálással a cégek a vevők bizalmát kívánják növelni. A kalibrálás tehát önkéntes. A kalibrálás a mérőeszköz metrológiai jellemzői meghatározásának alapja, azon műveletek összessége, amelyekkel meghatározott feltételek között megállapítható az összefüggés a mérőeszköz jelzése vagy az eszközzel végzett mérés eredménye és a mérendő mennyiség etalonnal mért vagy reprodukált helyes értéke között [1]. A kalibrálás folyamatát dokumentum rögzíti, a kalibrálási eljárás, mely általában a következőket tartalmazza: Az eljárás hatálya, mire terjed ki a kalibrálás. A kalibrálás elve, mely szükség esetén vázlatot is tartalmaz. A kalibrálással meghatározandó metrológiai jellemzők kijelölése. A jelölések, mértékegységek és meghatározások felsorolása. Eszközök leírása, melyeket a kalibrálás során felhasználnak. A környezeti feltételek és stabilizálódási idő rögzítése. Az átvételre vonatkozó leírás, magába foglalja az ellenőrzést, a jelölést és a nyilvántartásba vételt. Az előkészítés, a beállítások és a működőképesség ellenőrzése, valamint az etalonok előkészítése (ha szükséges) és ellenőrzése. Az előkészítés részét képezik a biztonsági intézkedések és a jegyzőkönyv előkészítés. A kalibrálás elvégzése (tartalma: műveleti sorrend, mért adatok, a metrológiai jellemzők kiszámítása, mérési bizonytalanság meghatározása). Minősítés (a követelmények ismeretében és a mérési bizonytalanság figyelembevételével). A szállításra vagy visszaadásra vonatkozó tennivalók rögzítése. A kalibrálási folyamat dokumentálása (jegyzőkönyv/bizonyítvány minta). Nemzeti kalibrálási hierarchia 9

10 Az új vagy megváltozott körülmények között végzett kalibrálási eljárást érvényesíteni (validálni) kell. Ez bizonyítja, hogy a megismételhetőségi körülmények között végzett új kalibrálási eljárás az alkalmazott módszerrel előre meghatározott metrológiai jellemzők meghatározására alkalmas. A mérési módszerek érvényesítő ellenőrzését a laboratórium végzi el. Érvényesítés/jóváhagyás (validálás): annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az adott szándék szerinti használathoz vagy alkalmazáshoz előírt követelmények teljesültek. [(MSZ EN ISO 9000:2005)]. A kalibráláshoz etalonokra és leszármaztatási rendre van szükség. A kalibrálás eredménye a kalibrált eszközzel és a kalibráláshoz használt etalonnal mért vagy reprodukált összetartozó értékek sorozata, lehetővé teszi a mérendő mennyiség egyes értékeinek és a mérőeszköz megfelelő jelzéseinek egymáshoz rendelését vagy az egyes jelzésekhez tartozó korrekciók meghatározását. Kalibrálással meghatározhatók további metrológiai jellemzők is, pl.: egyes befolyásoló mennyiségek hatása a mérőeszköz metrológiai jellemzőire, vagy a mérőeszköz ellenálló képessége egyes befolyásoló mennyiségekkel szemben. A kalibrálás folyamatában felvett és rögzített, valamint számított adatokat és egyéb feljegyzéseket tartalmazza a Kalibrálási Jegyzőkönyv. A kalibrálás eredményét egy igazoló okiratban, Kalibrálási Bizonyítványban rögzítik, amely használatra vonatkozó utasításokat vagy érvényességi időt nem tartalmazhat. A dokumentum minimális tartalma: cím, labor neve, helyszín, a vevő neve és címe, sorszám vagy egyedi azonosító (minden oldalon), a módszer azonosítása, a vizsgált eszköz leírása, állapota és azonosítása, időpont (átvételi), kalibrálási időpont, hivatkozások, eredmény (mértékegység megadással), a jóváhagyott személy neve/beosztása/aláírása, valamint nyilatkozat arról, hogy mire vonatkozik az eredmény. Ezen kívül még a környezeti feltételek, nyilatkozat (megfelel vagy nem), mérési bizonytalanság, értelmezések/vélemények, vevői követelményeknek megfelelő információk szerepelnek a dokumentumban. A kalibrált állapot nem jelenti a mérőeszköz alkalmasságát az adott mérési feladatra, nem jelent megfelelőség igazolást és érvényességi ideje sincs. A mérőberendezés megfelelőségét egy adott mérési feladatra a konfirmált (megerősített) állapot jelenti. A felhasználónak kell minősíteni a kalibrált mérőeszközöket, meghatározni az újrakalibrálási időt. (A kalibrálási időközt jogszabály is előírhatja). Ha a kalibrálással külső laboratóriumot bíznak meg, írásbeli kérésre és a követelmények megadása mellett a minősítést elvégezheti a kalibráló laboratórium (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint). A kalibrálás módjai a) Saját mérőeszköz-kalibrálás. Vállalaton belüli, un. saját mérőeszköz-kalibrálás esetén feltétel, hogy jogi értelemben a kalibrált mérőeszköz tulajdonosa, a kalibráláshoz használt etalon tulajdonosa és a kalibrálást végző személy munkáltatója azonos legyen. A kalibrálás feltételei: Az alkalmazott etalon legyen visszavezetve a nemzeti/nemzetközi etalonra. A kalibráláshoz használt etalon legyen pontosabb a kalibrált eszköznél. Az alkalmazott kalibrálási módszert dokumentálni kell. A kalibrálási jegyzőkönyv megőrzési idejét elő kell írni. Mérőeszközök cégen belüli kalibrálásakor Kalibrálási jegyzőkönyv készül. Nem kötelező a Kalibrálási bizonyítvány kiállítása. b) Kalibrálás megbízás alapján, akkreditált kalibráló laboratórium által. A kalibráló laboratóriumok megbízást teljesítenek ellenszolgáltatásért. Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei 10

11 című szabvány célja, hogy a kalibrálások és vizsgálatok eredményeinek a különböző országok egymás közötti elfogadását megkönnyítse. A szabvány általános követelményeket ír elő (a mintavételt is beleértve) a vizsgálatok és/vagy kalibrálások elvégzésére felkészülő szervezetek (saját-, vevői-, ill. független laboratóriumok) számára. E követelmények teljesítésén túl a kalibráló laboratórium alkalmasságát az akkreditálással tudja igazolni. Akkreditálás Az akkreditálás hivatalos elismerése annak, hogy egy személy vagy egy szervezet alkalmas adott tevékenység elvégzésére. Az akkreditálás az a tevékenység, amelynek alapján a törvény 4. -ának (1) bekezdésében meghatározott nemzeti akkreditáló szervezet hivatalosan elismeri és igazolja, hogy egy szervezet vagy természetes személy alkalmas meghatározott megfelelőség-értékelési feladat elvégzésére. A megfelelőség-értékelés annak bizonyítása, hogy egy termékre, folyamatra rendszerre, személyre vagy testületre vonatkozó előírt követelmények teljesülnek. Megfelelőség-értékelési feladat lehet a vizsgálat, az ellenőrzés vagy a tanúsítás. (A megfelelőség-értékelést végző szervezetekre az ISO szabványsorozat előírásai vonatkoznak). Az akkreditáló testület a megfelelőség-értékelést végző testületeket akkreditálja. Az akkreditálást hazánkban csak a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) végezheti a Nemzeti Akkreditálási Rendszer keretében. Ezt a tevékenységet is törvény szabályozza. (2005. évi LXXVIII. törvény és a évi XLI. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásról szóló évi LXXVIII törvény módosításáról ). Kalibrálás önkéntes nem hatósági tevékenység bármely mérőeszközt lehet kalibrálni, ha a vevő kéri, illetve a visszavezetettség igazolása szükséges előfeltételek: nincs engedélyezési előfeltétele végezheti: -vállalat, tulajdonos -felkért, akkreditált kalibráló laboratórium lépései: szemrevételezés metrológiai vizsgálat kalibrálási jegyzőkönyv/ bizonyítvány készítése a dokumentum: nem hatósági dokumentum jelölés: jelzés (pl. zöld matrica) érvényesség ideje: a vállalat maga határozza meg tapasztalatok alapján megismétlés gyakorisága: a vállalat saját felelősségére, saját hatáskörében dönt róla Hitelesítés kötelező (törvény előírja) hatósági tevékenység jogszabály írja elő a hitelesítésre kötelezett mérőeszközök körét előfeltételek: hitelesítési engedély az adott mérőeszköz típusra végezheti: kizárólag a mérésügyi hatóság lépései: -típusazonossági vizsgálat -metrológiai vizsgálat -közhitelű tanúsítvány kiadása a dokumentum: hatósági dokumentum jelölés: a hitelesítést tanúsító jel, pl.: hitelesítési bélyeg, plomba érvényesség ideje: a jogszabályban előírt ideig érvényes (feltételek mellett) megismétlés gyakorisága: a jogszabály meghatározza a hitelesítés megismétlésének időközét A kalibrálás és a hitelesítés összehasonlítása 11

12 1.4. A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere): a metrológiai megerősítéshez és a mérési folyamatok szabályozásának megvalósításához szükséges, egymással összefüggő vagy egymással kölcsönhatásban álló elemek összessége. A mérésirányítási rendszer kialakításához nyújt útmutatást és segítséget az MSZ EN ISO 10012:2003 szabvány, melynek címe: Mérésirányítási rendszerek. A mérési folyamatokra és a mérőberendezésekre vonatkozó követelmények (ISO 10012:2003). A szabvány négy követelményt határoz meg, ezek összhangban állnak az MSZ EN ISO 9001:2009. Minőségirányítási rendszerek. Követelmények. című szabvány követelményeivel. Egyes iparágakban, például az autóiparban a beszállítás feltétele többek között e szabványok előírásainak betartása és ennek tanúsítása. A mérésirányítási rendszer vázlata: a) A mérésirányítási rendszer kialakításában elsődleges a szervezet vezetőségének felelőssége. A vezetőség határozza meg a metrológiai feladatköröket (lehet egy vagy több személy, nagy szervezetnél egy külön osztály), biztosítja a szükséges erőforrásokat, kialakítja a mérésirányítási rendszer mérhető minőségcéljait és, rendszeresen, tervszerűen átvizsgálja a mérésirányítási rendszer alkalmasságát, hatékonyságát és megfelelőségét. A mérésirányítási rendszert is szabályozni és folyamatosan fejleszteni kell. A mérési folyamat bemenete a vevői igény, így biztosítani kell a vevői követelmények meghatározását és átalakítását metrológiai követelményekké, a vevő metrológiai követelményinek teljesülését, a vevői követelményeknek való megfelelés igazolását. b) A mérési folyamatban részt vevő erőforrások közé soroljuk a mérési folyamatban részt vevő személyeket, a tárgyi erőforrásokat, a mérés tervezéséhez, elvégzéséhez és a minősítéshez szükséges információkat és a külső szállítókat. Meghatározó jelentősége van a mérést végző személyeknek. A bizonyítottan jól felkészült, meghatározott hatáskörrel rendelkező, testileg, szellemileg alkalmas ember mérési eredményei, döntései jobb minőségűek. A tárgyi erőforrások sorába nem csak a hozzáférhető és azonosított mérő berendezések tartoznak, hanem a a mérőberendezések szállítására, átvételére, kezelésére, tárolására vonatkozó dokumentált eljárások kialakítása, fenntartása és alkalmazása is, valamint a környezeti feltételek meghatározása, biztosítása, figyelemmel kísérése és dokumentálása. Az információk az erőforrások között fontos részt képviselnek, mint például mérési eljárási utasítások, szoftverek, feljegyzések, azonosítás. A külső (be)szállítók alapvetően meghatározhatják a mérések eredményeit. Ezért szükséges a velük szemben támasztott követelmények meghatározása, dokumentálása, a kiválasztás, figyelemmel kísérés, értékelés és feljegyzések megőrzése. Kalibrálást végző szállítónál (akkreditált kalibráló laboratórium igénybevétele) a megbízás feltétele az ISO/IEC szerinti megfelelés. 12

13 c) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Metrológiai megerősítés (konfirmálás) olyan műveletek összessége, amelyek annak biztosításához szükségesek, hogy egy mérőeszköz kielégítse a szándék szerinti alkalmazás követelményeit, a mérőberendezés kalibrálását és a mérőberendezés igazolását (verifikálás) foglalja magába. Igazolás (verifikálás): annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az előírt követelmények teljesülnek [1]. A mérőberendezést kezelő személy számára hozzáférhetővé kell tenni a konfirmált állapotra vonatkozó valamennyi fontos információt. A metrológiai jellemzők olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak a mérési bizonytalansághoz, és amelyek a metrológiai megerősítés (konfirmálás) érdekében a metrológiai követelményekkel közvetlenül összehasonlíthatók. A metrológiai megerősítések megismétlésre kerülnek. A közöttük eltelt idő (általában a kalibrálások közötti időszakkal megegyezhet) tapasztalati úton kerül meghatározásra, (szakirodalom ajánlásokat tartalmaz). Ezeket az időközöket szükség szerint felülvizsgálni és módosítani szükséges, például a mérőberendezés javítása után. A megerősített (konfirmált) mérőberendezés szabályozószerveit védeni kell az illetéktelen elállítástól, vagy annak lehetőségétől. A metrológiai megerősítési folyamat feljegyzései azt bizonyítják, hogy a mérőberendezés minden eleme az előírt metrológiai követelményt teljesíti. A feljegyzések készíthetők kézírással, géppel, elektronikusan. Feljegyzéseket csak az arra felhatalmazott személy készíthet, módosíthat, adhat ki vagy érvényteleníthet. A mérés folyamata A mérési folyamatokat tervezni, validálni, bevezetni, dokumentálni és ellenőrizni kell. A metrológiai követelményeket a mérési folyamat tervezési szakaszában határozzák meg a vevő, a szervezet, az ide vonatkozó jogszabályok és előírások követelményei alapján. A követelmények legyenek összhangban a mérés jelentőségével, a végtermék minőségére gyakorolt hatásával (azt és annyit mérjünk, amennyi szükséges és elég). A tervezés során határozzák meg a működési jellemzőket és nagyságukat (pl.: mérési bizonytalanság, ismételhetőség, reprodukálhatóság, stabilitás, stb.). A mérést ellenőrzött feltételek között kell végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy a méréshez felhasznált mérőberendezés konfirmált, az alkalmazott mérési eljárás érvényesített, az információk, a környezeti feltételek, a szakképzett személyek rendelkezésre állnak, az eredményeket dokumentálják, az egész mérési folyamatot figyelemmel kísérik. Visszavezethetőség és mérési bizonytalanság. A szabvány előírja, hogy a visszavezethetőséget minden mérési eredmény esetében biztosítani kell, az erre vonatkozó feljegyzéseket a szükséges ideig meg kell őrizni. Szintén előírás, hogy a mérési bizonytalanságot becsülni és dokumentálni kell a mérésirányítási rendszerbe tartozó valamennyi mérési folyamat esetében a mérőberendezés konfirmálása és a mérési folyamat érvényesítése előtt. d) Elemzés, fejlesztés. A mérésirányítási rendszert előre megtervezett gyakorisággal auditálják, a megerősítést és a folyamatokat szintén rendszeresen figyelemmel kísérik azzal a céllal, hogy a hiányosságokat időben feltárva megelőzzék a követelményektől való eltérést. A szervezet célja a hibák, nemmegfelelőségek megelőzése. A nem megfelelő mérési folyamatokat (azonosításuk után) le kell állítani a szükséges helyesbítő intézkedések elrendeléséig. A módosított mérési folyamatot érvényesíteni (validálni) kell az alkalmazása előtt. A hibák feltárásának eszköze lehet pl.: belső audit, vevői panasz vagy visszajelzés, többszöri ellenőrzés, a szabályozó/ellenőrző kártyák elemzése, labor-összehasonlítás, stb. A nem megfelelő mérőberendezéseket a használatból kivonják és a téves használat elkerülése érdekében azonosító jelöléssel látják el. 13

14 Elméleti ismeretek 1.5. Tűréstechnikai számítások A gyártás és a méretellenőrzés során egyaránt szükséges lehet a tűrésekkel összefüggő számítások elvégzése. Ezek lehetnek például: az eredő méret és tűréseinek kiszámítása, az összetevő méretek és tűrések kiszámítása, a méterlánc másik bázisra történő átszámítása. 1) Az eredő méret és tűrés kiszámítása: a) Az eredő méret az összetevő méretek összege. (Adott: A, T A és B, T B kiszámítandó: R, T R ). Az eredő méret jele: R. Az eredő névleges méret felső tűréshatárának jele: T R f. Az eredő névleges méret alsó tűréshatárának jele: T R a. Az összetevő méretek névleges méreteinek tűrései: T A a, T A f és T B a, T B f. Az alsó tűréshatárt a, a felső tűréshatárt f betű jelöli. A bázisfelület vastagított. Feladat: Állapítsuk meg az R eredő méretet és tűrését! Megoldás: Az eredő méret: R = A + B. Az eredő méret tűrése: T R = T R a + T R f, ahol T R a = T A a + T B a és T R f = T A f + T B f b) Az eredő méret az összetevő méretek különbsége. (Adott: A, T A és B, T B kiszámítandó: R, T R ). Az eredő méret jele: R. Az eredő névleges méret felső tűréshatárának jele: T R f. Az eredő névleges méret alsó tűréshatárának jele: T R a. Az összetevő méretek névleges méreteinek tűrései: T A a, T A f és T B a, T B f. Az alsó tűréshatárt a, a felső tűréshatárt f betű jelöli. A bázisfelület vastagított. Feladat: Állapítsuk meg az R eredő méretet és tűrését! Megoldás: Az eredő méret: R = A B Az eredő méret tűrése: T R = T R a + T R f, ahol T R a = T A a T B f Az eredő méret legkisebb, ha A minimális, B pedig maximális méretű. T R f = T A f T B a Az eredő méret legnagyobb, ha A maximális, B pedig minimális méretű. 14

15 2) Az összetevő méret és tűrésének kiszámítása. a) Az egyik összetevő mérete egyenlő a másik ismert összetevő méretének és az eredő méretének az összegével. (Adott: B, T B és R, T R, kiszámítandó: A, T A ). A keresett összetevő méret jele: A, T A. Az eredő névleges méret felső tűréshatárának jele: T R f. Az eredő névleges méret alsó tűréshatárának jele: T R a. Az összetevő méretek névleges méreteinek tűrései: T A a, T A f és T B a, T B f. Az alsó tűréshatárt a, a felső tűréshatárt f betű jelöli. A bázisfelület a vastagított vonal. Feladat: Állapítsuk meg az A összetevő méretet és tűrését! Megoldás: A keresett összetevő névleges mérete az R = A B összefüggésből: A = B + R. A keresett A méret tűrése: T A = T A a + T A f, ahol T A a = T B f + T R a és T A f = T B a + T R f. A T R a = T A a T B f összefüggésből fejezzük ki a keresett T A a értékét, a T R f = T A f T B a összefüggésből fejezzük ki a keresett T A f értékét. b) Az egyik összetevő mérete egyenlő a másik ismert összetevő méretének és az eredő méretének az különbségével. (Adott: A, T A és R, T R, kiszámítandó: B, T B ). A keresett összetevő méret jele: B, T B. Az eredő névleges méret felső tűréshatárának jele: T R f. Az eredő névleges méret alsó tűréshatárának jele: T R a. Az összetevő méretek névleges méreteinek tűrései: T A a, T A f és T B a, T B f. Az alsó tűréshatárt a, a felső tűréshatárt f betű jelöli. A bázisfelület a vastagított vonal. Feladat: Állapítsuk meg a B összetevő méretet és tűrését! Megoldás: A keresett összetevő névleges mérete az R = A + B összefüggésből: B = R A. A keresett A méret tűrése: T B = T B a + T B f, ahol T B a = T R a T A a és T B f = T R f T A f. A T R a = T A a + T B a összefüggésből fejezzük ki a keresett T B a értékét, a T R f = T A f + T B f összefüggésből kifejezzük a keresett T B f értékét: 15

16 3) Adott méretlánc átszámítása másik bázishoz megadott méretsorba Eredeti méretezés Átszámított méretezés Adott: A,T A ; B, T B ; C, T C Feladat: Számítsuk ki D, T D és E, T E értékeit úgy, hogy a megmunkálás után az eredeti méretezésű munkadarabot kapjuk! Megoldás: Természetesen a C, T c értéke változatlan marad. A feladat megoldásakor az új bázisra írjuk fel az egyenlőségeket, vagyis a következőképpen gondolkodunk: amennyiben a leghosszabb munkadarabból (C max ) a lehetséges legrövidebb D (D min ) távolságot forgácsoljuk ki, a maradék nem lehet nagyobb a megadott B legnagyobb értékénél (B max ) C max D min = B max összefüggésből kifejezhetjük a keresett D min értékét: D min = C max B max amennyiben a legrövidebb munkadarabból (C min ) a lehetséges legnagyobb D (D max ) távolságot forgácsoljuk ki, a maradék nem lehet rövidebb a megadott B legkisebb értékénél (B min ) C min D max = B min összefüggésből kifejezhetjük a keresett D max értékét: D max = C min B min Hasonló módon számítjuk ki a keresett E, T E méretet is: amennyiben a leghosszabb munkadarabból (C max ) a lehetséges legrövidebb E (E min ) távolságot forgácsoljuk ki, a maradék nem lehet nagyobb a megadott A legnagyobb értékénél (A max ) C max E min = A max összefüggésből kifejezhetjük a keresett E min értékét: E min = C max A max amennyiben a legrövidebb munkadarabból (C min ) a lehetséges legnagyobb E (E max ) távolságot forgácsoljuk ki, a maradék nem lehet rövidebb a megadott A legkisebb értékénél (A min ) C min E max = A min összefüggésből kifejezhetjük a keresett E max értékét: E max = C min A min Tűrések átszámítása során előfordul, hogy az átszámított tűrésmező szélessége szűkebb lesz. Ez azt jelenti, hogy a gyártás költsége emelkedhet. Ezért minden esetben meg kell vizsgálni az új tűrésezéssel ellátott munkadarab gyártását, beleértve a szükséges gyártási és ellenőrzési költségeket. 16

17 1.5. Összefoglaló kérdések 1. Mi a mérésügy? 2. Mi a Mérésügyi törvény célja? 3. Mire terjed ki a Mérésügyi törvény hatálya? 4. Milyen feladatokat lát el a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal? 5. Mikor jár a mérés joghatással? 6. Mivel kell a joghatással járó mérést elvégezni? 7. Melyik mérőeszköz hiteles? 8. Mi a hitelesítés és mi a célja? 9. Mi a kalibrálás? 10. Mi az érvényesítés (validálás)? 11. Melyek a kalibrálás dokumentumai? 12. Mit jelent és mit nem jelent a kalibrált állapot? 13. Melyek a kalibrálás módjai? 14. Mi az akkreditálás? 15. Mi a Nemzeti Akkreditáló Testület feladata? 16. Melyik szabvány szól a mérésirányítási rendszerekről? 17. Mi az MSZ EN ISO 10012:2003 szabvány 4 fő követelménye? 18. Mi a metrológiai megerősítés (konfirmálás)? 17

18 Méréstechnika BAGMT14NNC Mérési jegyzőkönyvek

19 ÓE BGK AGI Hosszméréstechnika Labor 1. gyakorlat A gyakorlat tárgya: Tűréstechnikai számítások A gyakorlat időpontja: Név, évf.: feladat Határozza meg az R eredő méretet a vázlat szerinti méretlánc esetében! Vázlat: Adatok: A = B = C = Az eredő R =. Számítások: Az eredő tűrésének határértékei: T R alsó = R R alsó = T R felső = R felső R = Tehát az eredő méret: R =. 2. feladat Méretezze át a vázlaton látható módon a megadott alkatrészt! Határozza meg az x betűvel jelölt méreteket és azok tűrésértékeit! Vázlat: Adatok: A = B = C = Számítások: Az x 1 méret és tűrése: Az x 2 méret és tűrése: 19

20 Tehát: x 1 =. x 2 = 3. feladat Méretezze át a vázlaton látható módon a tengely jellegű alkatrészt! Vázlat: Adatok: A = B = C =. D =... E = Számítások: hallgató aláírása gyakorlatvezető aláírása 20

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

BAGMT14NNC Galla Jánosné, 2013.

BAGMT14NNC Galla Jánosné, 2013. BAGMT14NNC Galla Jánosné, 2013. 1 A mérésügyi törvény célja Mérésügy: a mérésekkel kapcsolatos tevékenységkörnek az a része, amelyet a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása

Részletesebben

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI LG-III. Galla Jánosné, 2012. 1 1. Mérési adatok feldolgozás 1.1.A mérési eredmény megadása 1.2.A mérés dokumentálása 2. A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 3. A mérés jogi vonatkozásai, előírások 3.1.A

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a

Részletesebben

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10.

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10. Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék Szemán László Telefon: 30/229-2587 E-mail: lszeman@metalcontrol.hu Előadások letölthetőek:

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1 1991. évi XLV. törvény 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a gyártási, mind

Részletesebben

BAGMH14NNC Galla Jánosné, 2014.

BAGMH14NNC Galla Jánosné, 2014. BAGMH14NNC Galla Jánosné, 2014. 1 A hosszméréstechnika alaptételei Ernst Abbe Friedrich Wilhelm Bessel 2 Az elsőrendű hiba kiküszöbölhető ha a mérendő hosszméret folytatásaként, közös tengelyvonalban helyezkedik

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1 1. oldal 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési,

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a

Részletesebben

2. oldal b)1 hitelesítési előírásokat bocsát ki, részt vesz a mérésügyi szabványok és műszaki irányelvek kidolgozásában, ellátja a mérésügyi engedélye

2. oldal b)1 hitelesítési előírásokat bocsát ki, részt vesz a mérésügyi szabványok és műszaki irányelvek kidolgozásában, ellátja a mérésügyi engedélye 1. oldal 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési,

Részletesebben

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Készítette: Kocsárdi József Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya MIB vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

ME/76-01 A mérő és megfigyelőeszközök kezelése

ME/76-01 A mérő és megfigyelőeszközök kezelése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/76-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

MKEH BFKH. Nagyné Szilágyi Zsófia főosztályvezető Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

MKEH BFKH. Nagyné Szilágyi Zsófia főosztályvezető Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály MKEH BFKH Nagyné Szilágyi Zsófia főosztályvezető Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Tartalom Az MKEH felépítése Az MKEH Metrológiai Hatóság feladatai A hatósági

Részletesebben

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN BMEKOGJA154

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN BMEKOGJA154 MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN BMEKOGJA154 MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN BMEKOGJA113 Ászity Sándor BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL

Részletesebben

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo.

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (vel, felelőssel együtt) 1. Kereskedelem politikai feladatok A Hivatal a közös kereskedelempolitika végrehajtásában részt vevő kijelölt nemzeti

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Metrológia és mérésügy Magyarországon. Kálóczi László Főosztályvezető-helyettes

Metrológia és mérésügy Magyarországon. Kálóczi László Főosztályvezető-helyettes Metrológia és mérésügy Magyarországon Kálóczi László Főosztályvezető-helyettes Mérésügyi mérföldkövek 1. 1874: Magyar Királyi Mértékügyi Bizottság 1875: Az Osztrák- Magyar Monarchia csatlakozik a Méteregyezményhez

Részletesebben

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési adatok feldolgozása A mérési eredmény megadása A mérés dokumentálása A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 2 A mérés célja: egy

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet - Az építési célra szolgáló anyagok. 1 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések mûszaki

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00224-0002/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal TREM GOLD Bt.-t (székhely: 7629 Pécs, Szeptember

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Minőségirányítási rendszerek Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályán

Minőségirányítási rendszerek Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályán Minőségirányítási rendszerek Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályán Nagy Ádám Minőségügyi vezető A Kormány a Magyary program keretében támogatja a közszférában

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2010 Az európai szabványok szerepe a CE-jelölésben 2010. 11. 18 CE-jelölés, belépő Európa piacára MSZT Szabó József Magyar Szabványügyi Testület TÖRVÉNY HOZTA LÉTRE, 1995.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 1. oldal 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Magyar joganyagok - Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal - alapító okirata, m 2. oldal 4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszab

Magyar joganyagok - Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal - alapító okirata, m 2. oldal 4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszab Magyar joganyagok - Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal - alapító okirata, m 1. oldal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Iktatószám:

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Ívhegesztő áramforrások felülvizsgálata. Kristóf Csaba Tápiószele, 2018

Ívhegesztő áramforrások felülvizsgálata. Kristóf Csaba Tápiószele, 2018 Ívhegesztő áramforrások felülvizsgálata Kristóf Csaba Tápiószele, 2018 Tartalom Időszakos biztonsági felülvizsgálat Validálás, érvényesítő ellenőrzés (MSZ EN 50504 szerint) Verifikálás, igazoló ellenőrzés

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00478-0003/2017 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A BÁRÁNY FOGADÓ KFT-t (székhely: 7400 Kaposvár, Erdősor u. 2/B. adószám: 23555769-2-14) kötelezem, hogy a továbbiakban

Részletesebben

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint ÚTLAB Közgyűlés Budapest 2012. május 14. Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint BORS Tibor főmunkatárs Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda Irodavezető

Részletesebben

Calibrare necesse est

Calibrare necesse est Calibrare necesse est VIRÁG Gábor KGO 40 konferencia Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Kalibrálás: azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel - meghatározott feltételek

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00127-0002/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal CM&P Hungary Kft.-t (székhely: 7631 Pécs, Vigadó

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSE

MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSE EH - 07 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSE 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal által használt mérőeszközök kezelésének szabályozása. Jelen eljárás rögzíti a mérőeszközök nyilvántartásának,

Részletesebben

BAGME11NLF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012.

BAGME11NLF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012. BAGME11NLF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012. 1 1. A mérési folyamatok irányítása 2. A mérés folyamata 2.1. Mérési módszerek 2.2. A mérési folyamat 2.3. A jelátalakítók csoportosítása

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Szabvány- és jogszabály változások kezelése NAR-02 2. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség:

Részletesebben

Előadások (1.) ÓE BGK Galla Jánosné, 2011.

Előadások (1.) ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. Előadások (1.) 2011. 1 Metrológiai alapfogalmak Mérési módszerek Mérési folyamat Mértékegységek Etalonok 2 Metrológiai alapfogalmak 3 A mérendő (mérhető) mennyiség előírt hibahatárokon belüli meghatározása

Részletesebben

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat Félévi követelmény: évközi jegy Az évközi jegy megszerzésének módja: A feladatok határidőre történő beadása

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére NAR-18-VIII 2. kiadás 2002. január 2 / 8 1. Bevezetés A NAT Metrológiai

Részletesebben

MAGYAR ÚT-, HÍD- ÉS MÉLYÉPÍTŐ LABORATÓRIUMOK SZÖVETSÉGE

MAGYAR ÚT-, HÍD- ÉS MÉLYÉPÍTŐ LABORATÓRIUMOK SZÖVETSÉGE Együttműködés az akkreditáló és akkreditált szervezet között UTLAB MAGYAR ÚT-, HÍD- ÉS MÉLYÉPÍTŐ LABORATÓRIUMOK SZÖVETSÉGE Fülöp Pál UTLAB Szövetség elnöke TARTALOM 1. UTLAB Szövetség megalakulása 2. UTLAB

Részletesebben

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Más tagországok által akkreditált, vagy engedélyezett EMAS NAR-24 2. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat:

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 5. kiadás Hatályos: 2011. december 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KE Környezetvédelmi megfigyelések és mérések

KE Környezetvédelmi megfigyelések és mérések D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar KE 31-02 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

BIZTONSÁGOS GÉPEKKEL / BERENDEZÉSEKKEL

BIZTONSÁGOS GÉPEKKEL / BERENDEZÉSEKKEL BIZTONSÁGOS GÉPEKKEL / BERENDEZÉSEKKEL GOSZ 2010. DECEMBER 14. Dikán András FVM MGI A testi épség, egészség megőrzéséért, a munkakörülmények javításáért! ÁLTALÁNOS TERMÉKBIZTONSÁG Csak biztonságos áru

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont)

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18. A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18.1 A folyamatok tervezése (ISO 9001 és 9004 7.1. pont) A szabványok 7. pontjainak szerkezete azonos. A 9001 szabvány 7.1. pontja a folyamattervezéssel

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

LEJÁRT HITELESSÉGŰ LAKÁS-MELLÉKVÍZMÉRŐK CSERÉJE

LEJÁRT HITELESSÉGŰ LAKÁS-MELLÉKVÍZMÉRŐK CSERÉJE LEGYEN HITELES! LEJÁRT HITELESSÉGŰ LAKÁS-MELLÉKVÍZMÉRŐK CSERÉJE INFORMÁCIÓ CSEPPEK ELLENŐRIZZE LAKÁS-MELLÉKVÍZMÉRŐJE HITELESSÉGÉT! A lakásban található vízóra, azaz lakás-mellékvízmérő akkor hiteles, ha

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László (1) Előadás (2) GLP szabvány, GLP laboratóriumok (rendelet szöveg) (3) 17025 (2001) szabvány, laboratóriumok akkreditálása (a szabvány rövidített szövege)

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem Összeállította: Sallai András Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szereplői Állam Szabályozás Finanszírozás Ellenőrzés Jogok Ha a termék megfelel CE jelölést kap CE jelöléssel kell ellátni az EU-ban a

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE Zaj, rezgés (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület Villamosság (vizsgálat, ellenőrzés

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT1/2013 A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 2013. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig a. A szolgáltatás

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv Méréstechnika II. ek FSZ képzésben részt vevők részére Összeállította: Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota Kis Ferenc Lektorálta: Galla Jánosné 009 Tartalomjegyzék. gyakorlat Mérőhasábok, mérési eredmény megadása.

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 7. kiadás Hatályos: 2012. december 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előadó: Butsi István (NFM FPIF) Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház, Törökbálint március 21.

Előadó: Butsi István (NFM FPIF) Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház, Törökbálint március 21. Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése Előadó: Butsi István (NFM FPIF) Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház, Törökbálint 2017. március 21. Fogyasztóvédelmi hatóság 2017. január 1-je után A

Részletesebben

A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása

A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása Falazóelemek Törökné Horváth Éva tudományos osztályvezető ÉMI Kht. Mechanikai Tudományos Osztály

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Az Akkreditálási Tanács tevékenysége. Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében

Az Akkreditálási Tanács tevékenysége. Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében Az Akkreditálási Tanács tevékenysége Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében Alapdillemma Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas

Részletesebben

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1.

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4..munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. 1 Mikor biztonságos egy gép, berendezés? Egy

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület Workshop on the promotion of the EMAS Regulation 761/2001 2007. október 10.

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

Akkreditált kalibráló és vizsgáló laboratórium

Akkreditált kalibráló és vizsgáló laboratórium A Kalibra59 Bt akkreditált kalibráló és vizsgáló laboratóriuma a kalibrálásokat az Önök igényei szerint végezheti akár laboratóriumban, Címünk: 2151. Fót, Béke u. 72 Nyitva tartás: munkanapokon 8-17 óráig

Részletesebben

Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére

Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások NAR-18-VIII 1. kiadás 2016. április 2/9 1. Bevezetés A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző

Részletesebben

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET SZEREPE ÉS FELADATAI AZ EMAS-BAN Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület 2009. Május 29. ELŐADÁS TÉMAKÖREI NAT rövid bemutatása NAT EMAS szerepének jogszabályi háttere

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

(HL L 384., , 75. o.)

(HL L 384., , 75. o.) 2006R2023 HU 17.04.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 2023/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.)

Részletesebben

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft.

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő A cím értelmezése Kinek az érdeke? - Szolgáltató tanúsítóé? - Gyártóé? - Forgalmazóé? Megalapozott?

Részletesebben

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről 26/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó)

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó) Iktatószám: Tárgy: BE/13/01043-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai

Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai Dokumentált folyamattal való rendelkezés ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2015 Dokumentumok kezelése, Feljegyzések kezelése, Nem megfelelő termék

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben Az építési hulladék átminősítése építési termékké 1 Bemutatkozás Here Zsolt TLI Zrt. Terméktanúsító Iroda tanúsító mérnök tel.:06-20-468-4391

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2014.5.28. L 159/41 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. február 21.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az építési termékekre

Részletesebben