G4NET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. G4 GROUP KFT Dunaegyháza, Pince sor 20. INTERNET SZOLGÁLTATÁS. Hatályos: 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G4NET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. G4 GROUP KFT Dunaegyháza, Pince sor 20. INTERNET SZOLGÁLTATÁS. Hatályos: 2014."

Átírás

1 G4NET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS G4 GROUP KFT Dunaegyháza, Pince sor 20. Hatályos: január 1 től

2 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai A Szolgáltató megnevezése és székhelye A Szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati címe, elérhetősége, működési rendje A szolgáltatás leírása A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei A szolgáltatás földrajzi elérhetősége A szolgáltatások minőségi célértékei A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata, az Előfizető kötelezettségei Az Előfizetői Szerződés A szerződéskötési eljárás Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei Az Előfizetői Szerződéshez szükséges adatok, a jogviszony létrejötte, szerződési időszak Az Előfizetői Szerződés módosításának esetei, áthelyezés Szerződésmódosítás Áthelyezés Változás az Előfizető adataiban, átírás A szolgáltatás szünetelésének esetei Előfizetői szolgáltatás korlátozása Az Előfizetői Szerződés megszűnése Az előfizetési szerződés felmondásának esetei Az előfizetési szerződés felmondásának feltételei, következménye A határozott idejű szerződés megszűnése A határozatlan idejű szerződés megszűnése A határozott idejű szerződés lejárta előtti ajánlatkérés, ajánlattétel A szerződés megszűnésének következményei A Hibabejelentés, hibaelhárítás, panaszkezelés, hibás teljesítés Hibabejelentés, hibaelhárítás Panaszbejelentés, panaszkezelés Az Előfizető jogai a hibás teljesítés esetén Kötbér Adatkezelés, adatbiztonság Az előfizetői szolgáltatások díja Felügyeleti szerv ÁSZF elérhetősége Záró rendelkezések, mellékletek13 Oldal 2 / 13

3 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése és székhelye A Szolgáltató cégneve: A Szolgáltató rövidített cégneve: G4 Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság G4 Group Kft. A Szolgáltató székhelye: 6323 Dunaegyháza, Pince sor A Szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati címe, elérhetősége, működési rendje A Szolgáltató a szerződés szerinti szolgáltatást a szerződési feltételek betartása esetén a szerződés időtartamára folyamatosan biztosítja, karbantartást és hibaelhárítást végez. Az Előfizető a Szolgáltató által a megfelelő nyilvánossággal közzétett telefonszámon telefonon, vagy levélben jelentheti be a hibákat. Az ügyfélszolgálat: cím: 6323 Dunaegyháza, Pince sor 20.. Az ügyfélszolgálati ideje: telefonszám: (H P: 8 18) e mail: web: A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 8 18 óra között áll az Előfizetők rendelkezésére. Ettől eltérő időszakban a Szolgáltató e mail ben áll az Előfizetők rendelkezésére. Személyes ügyfélszolgálatot előzetes egyeztetéssel közös megállapodással tart. 2. A szolgáltatás leírása 2.1. A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása A Szolgáltató az Előfizető részére a KSH besorolási számú Internet szolgáltatást biztosít az alábbi jellemzőkkel és kiegészítőkkel: - IP protokoll alapú kommunikáció az Internet hálózat felé az Előfizetői Szerződésben megjelölt paraméterekkel. A G4NET rendszer alaphálózata a felhasználói végpontok és az Internet publikus része között nem tartalmaz forgalomszűrést. A felhasználók a G4NET alaphálózat végpontjairól hozzáférhetnek a más szolgáltatóknál lévő postafiókjaikhoz, webes tartalmaikhoz. A Szolgáltató szűri és monitorozza a végpontok szerver üzemeltetési célokra történő használatát. Ennek értelmében szűri a végpontok következő TCP portjait: 25, 80, 110, 3128, A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Előfizető végpontján szerver jellegű tevékenységet tapasztal, a kérdéses portot az Előfizető értesítése mellett a továbbiakban szűrje A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei A G4NET Internet szolgáltatás a 2,4GHz, 5GHz frekvenciájú mikrohullámon történő adatkapcsolaton alapul. Az adatkapcsolat a Szolgáltató központja, és a Felhasználó előfizetői végpontja között valósul meg. A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközöket a Szolgáltató biztosítja, amennyiben a megrendelőnek nincsenek egyéni igényei. Az eszközök használatát bérleti díj nem terheli. A szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei a Szolgáltató központi antennája és az Előfizetőnél elhelyezett antenna közötti közvetlen rálátás, az Előfizetőnél rendelkezésre álló személyi számítógép az alábbi minimális kiépítésben: P3 CPU, Oldal 3 / 13

4 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 256Mbyte RAM, 50Mbyte szabad tárterület, Win 2000 vagy újabb operációs rendszer, NE2000 kompatibilis hálózati kártya A szolgáltatás földrajzi elérhetősége A szolgáltatás Apostag, Dunaegyháza, Dunaföldvár és Kisapostag település területén érhető el. A hálózat kiépítettségének aktuális állapotáról a Szolgáltató honlapja ( valamint az Ügyfélszolgálat ad felvilágosítást. Az adott körzeten (településen) belüli hozzáférhetőségről minden esetben előzetes felmérés szükséges. A Szolgáltató a rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel biztosítja a szolgáltatások folyamatos működését. A szolgáltatás egyaránt elérhető otthoni és üzleti felhasználók számára. Üzleti előfizetést köthet bármely Magyarországon bejegyzett jogi személyiség saját telephelyére. Otthoni előfizetést köthet bármely magyar állampolgár saját lakhelyére, vagy bármely más családtag lakhelyére. Otthoni előfizetést köthet bármely Magyarországon bejegyzett jogi személy is bármely munkavállalójának lakhelyére, amennyiben rendelkezik legalább egy, a saját telephelyére megkötött üzleti előfizetéssel, és az otthoni Internet felhasználás paramétereiről megállapodik a munkavállalóval. A Szolgáltató semmilyen kötelezettséget nem vállal, valamely földrajzi helyen történő kiépíthetőségre, kapacitás bővítésre A szolgáltatások minőségi célértékei A Szolgáltató célja a folyamatos alaphálózati rendelkezésre állás. A Szolgáltató folyamatosan figyeli az alaphálózat és az Internet közötti kapcsolatot, annak esetleges meghibásodását, a hibaelhárításának módját, időigényét naplózza. Az alaphálózat és az Internet közötti kapcsolat rendelkezésre állásáról havi statisztikát vezet, melyet az Előfizető kérésére betekintésre rendelkezésre bocsát. Az Előfizetői Szerződésben vállalt sebességek teljesítése érdekében a Szolgáltató rendszeresen vizsgálja az alaphálózat és az Internet közötti kapcsolat terheltségét. Amennyiben a terheltség rendszeresen eléri, vagy meghaladja a 90% ot, a Szolgáltató intézkedik az alaphálózati kapcsolat sávszélességének bővítéséről. Készült a 345/2004 (XII.22) Kormány rendelet alapján Internet szolgáltatás Megnevezés (a rendelet szerint sorszámozva) mértékegység minimálérték célérték 1. Új hozzáférés létesítési idő Internet elérés szolgáltatás nap Minőségi panasz hibaelhárítási ideje óra A szolgáltatás rendelkezésre állása százalék 99 Ügyfélszolgálat 120 másodpercen belüli jelentkezése százalék A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés óra Az Előfizetők legalább 10 % át érintő szünetelés óra A garantált (átlagosan elvárható) le és feltöltési sebesség maximum letöltési érték Maximális sebesség 40% a kbps maximum feltöltési érték Maximális sebesség 40% a kbps 12. Bithiba arány hozzáférési vonalanként százalék 0,5 A Szolgáltató a fenti minőségi célértékek megvalósulását havi jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a honlapján Előfizetői számára elérhetővé tesz. A jegyzőkönyv mintája az ÁSZF mellékletét képezi A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata, az Előfizető kötelezettségei Az Előfizető joga a szolgáltatások rendeltetésszerű használata. Az Előfizetőt érintő és nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért való felelőséget a Szolgáltató elhárítja magától. Az Előfizető köteles együttműködni a szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezésére bocsátott technikai eszközök felszerelésében, valamint anyagi felelőséget vállal azok rendeltetésszerű használatáért, épségének megőrzéséért. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, Oldal 4 / 13

5 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel. A szolgáltatások mindenkor a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az Előfizető a szolgáltatásokra vonatkozóan használati joggal rendelkezik, mely jogok nem kizárólagosak, nem átruházhatók és nem tovább értékesíthetőek. Az Előfizető köteles a szolgáltatásokat jogszerű, törvényes célokra és módon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar jogszabályok szerint üzleti vagy magántitkot sértő, bűncselekménynek minősülő vagy közmegbontránkoztatásra alkalmas módon használni A Szolgáltatónak joga van a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot és berendezéseket ellenőrizni. Amennyiben a Szolgáltató az ellenőrzés során hiányosságokat tapasztal, az Előfizetőt felszólítja a hiányosságok 15 napon belüli megszüntetésére, majd ennek eredménytelensége esetén a berendezés üzemen kívül helyezésére. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felszólításának nem tesz eleget, az Előfizetői Szerződést a Szolgáltató felmondhatja Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a szolgáltatás hozzáférési ponthoz csatlakozó berendezés az életre, testi épségre, az egészségre veszélyes, az Előfizető berendezése a szolgáltatásból kizárható Az Előfizető felel az előfizetői tulajdonú hálózat és távközlő végberendezés meghibásodásából, a Szolgáltató által nem elfogadott és/vagy nem engedélyezett berendezés csatlakoztatásából, a berendezések Szolgáltató általi ellenőrzésének megakadályozásából, a hibaelhárítás lehetőségének nem megfelelő biztosításából eredő, a Szolgáltatónak okozott kárért Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy Előfizető a pontokban írt kötelezettségeit megszegi, Szolgáltató felszólítja Előfizetőt a szabálytalanságok elkerülésére. Amennyiben az Előfizető a felszólításnak 15 napon belül nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult Előfizető azonnali hatállyal való kizárására a szolgáltatásból Az Előfizető köteles a Szolgáltatónak mindazon kárát megtéríteni, amelyet az Előfizető a jelen ÁSZFben és az Előfizetői Szerződésben foglaltakat megszegő magatartása okoz. 3. Az Előfizetői Szerződés Előfizető az, akivel a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételére az ÁSZF ben, valamint az Előfizetői Szerződésben meghatározott feltételekkel előfizetői jogviszonyt hoz létre A szerződéskötési eljárás Az Előfizetők szerződést köthetnek az alábbi módon: az Előfizető az Ügyfélszolgálati Irodán a Szolgáltatás Megrendelő kitöltésével jelzi igényét. A Szolgáltató díjmentes helyszíni felmérést végez, mely során megállapítja a szolgáltatás igénybevétele technikai feltételeinek meglétét. Ha a feltételek adottak, a Szolgáltató az Előfizetőnek a szolgáltatás Megrendelőben közölt adatait felhasználva Előfizetői Szerződést készít, létrehozza az Előfizető jogosultságrendszerét tartalmazó profilt. A Szolgáltató az Előfizető által megjelölt helyszínen kiépíti a hozzáférési pontot. A kiépítés után az Előfizető a kiépítés és beüzemelés tényét elismerve átveszi a működő szolgáltatást, melyet a Előfizetői Szerződés aláírásával igazol. Aláírja a Előfizetői Szerződést, melyet a Szolgáltató a maximum 30 nap múlva juttatja vissza. Az Előfizetői Szerződés 2 példányban készül el. Amelyből 1 példány az Előfizetőé, 1 példány pedig a Szolgáltatóé. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját mérlegelési körében a belépési díj nélküli konstrukciók esetén a szerződéskötést három havi előfizetői díjnak megfelelő kaukcióhoz kösse. A kaukció a szerződés megszűnésével az Előfizetőnek visszajár Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje A Szolgáltató és a vele szerződésben álló szakemberek az Ügyfélszolgálati Irodán leadott Megrendelő Lap leadását követő 7 napon belül helyszíni felmérést, 30 napon belül az előfizetői hozzáférési pont kiépítését Oldal 5 / 13

6 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK végzik el. A szükséges eszközöket a telepítéskor az Előfizető átveszi, azokért felelősséget vállal. A szolgáltatás kiépítéséhez szükséges épületgépészeti feltételeket (antennarögzítési pont tetőn, tetőablakon, ablakon, födém átfúrás, stb.) az Előfizető biztosítja. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásra 95 % os rendelkezésre állási időt vállal éves szinten. Amennyiben a rendelkezésre állás a fenti érték alá csökken, a szolgáltatás díját arányosan visszatéríti az Előfizető részére Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei A Szolgáltató telepített eszközéhez csatlakozó IEEE szabványnak megfelelő ETHERNET eszköznek a hírközlési hatóság típus, forgalomba hozatali, egyedi engedélyével vagy CE, H megfelelőségi jelöléssel kell rendelkeznie A végberendezést minden esetben a Szolgáltató biztosítja Az Előfizetői Szerződéshez szükséges adatok, a jogviszony létrejötte, szerződési időszak Az Előfizetői Szerződéshez szükséges adatok: a) Egyéni Előfizető esetén: Név, Leánykori név, Születési hely, idő, Anyja neve, Állandó lakcíme, Levelezési címe (amennyiben a fentitől eltérő), Számlázási címe (amennyiben a fentiektől eltérő), Szem.ig.száma:, Telefonszáma b) Életkora miatt korlátozottan cselekvőképes Előfizető esetén törvényes képviselője: Név, Leánykori név, Születési hely, idő, Anyja neve, Állandó lakcíme, Tartózkodási helye, Telefonszáma c) Üzleti/intézményi Előfizető esetén: Cég teljes neve, Cég rövidített elnevezése, Adószáma, Cégjegyzékszáma /nyilvántartási száma, Székhelye, Számlázási címe (amennyiben a fentitől eltérő), Bankszámla száma, Képviseletre jogosult neve, beosztása, telefonszáma, Kapcsolattartó neve, telefonszáma, Előfizető azonosító A jogviszony létrejötte A szerződéses jogviszony az Előfizető által az előfizetői hozzáférési pont kiépítésekor aláírt szerződés és Szolgáltató által történő aláírásával jön létre A legrövidebb szerződési időszak A szolgáltatási szerződés megköthető határozatlan időre, valamint 1 vagy 2 éves határozott időre. 4. Az Előfizetői Szerződés módosításának esetei, áthelyezés 4.1. Szerződésmódosítás A szerződést a felek kölcsönösen előre egyeztetett módon írásban módosíthatják. A Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan módosítani, amennyiben erre a jogszabályi környezet változása kötelezi, továbbá ha egyéb gazdasági tényezőkhöz igazodás érdekében ez szükséges. A szerződés módosításáról annak életbelépése előtt 30 nappal a Szolgáltató az Előfizetőt írásban tájékoztatni köteles, a felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Abban az esetben, ha a módosítás az Előfizető érdeksérelmével jár, jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követően 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben az erről szóló tájékoztató ellen az Előfizető 15 napon belül írásban nem emel kifogást a szerződésmódosítás a feltüntetett időpontban életbe lép. Az Előfizető kezdeményezésére történő szerződés módosítás díját a Szolgáltató eseti elbírálás alapján állapítja meg. Oldal 6 / 13

7 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4.2. Áthelyezés A Szolgáltató az előfizetői végpont áthelyezését csak abban az esetben vállalja, ha az Előfizető által megjelölt új helyszínen a szolgáltatás technikai feltételei adottak. A felmérés költsége az Előfizetőt terheli. A Szolgáltató a felmérés és az áthelyezés időbeli lebonyolítására az új végpont kiépítésének ütemezése szerint de legfeljebb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül vállal kötelezettséget. Amennyiben az áthelyezés műszaki feltételei nem hiányoznak és a Szolgáltató a 30 napos áthelyezési határidőt nem tartja be, úgy a Szolgáltató kötbér fizetésére köteles, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A kötbér összegét az áthelyezés díját tartalmazó számlán kell jóvá írnia a Szolgáltatónak. Az áthelyezés díja 3937 Ft+ÁFA ( bruttó 5000Ft ) 4.3. Változás az Előfizető adataiban, átírás Az Előfizető a Szolgáltató által kezelt adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül írásban köteles bejelenteni a Szolgáltató részére [249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet 30. (1) bek.] A Szolgáltató az Előfizető kérésére az Általános Szerződési Feltételek szerint módosítja az Előfizetői Szerződést, ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás), ugyanakkor a szolgáltatás hozzáférési pont helye nem változik meg. A Szolgáltató az átírásért 787,4 Ft+ÁFA ( bruttó 1000Ft ) díjat számíthat fel. A felszámítás abban az esetben történik meg, ha az előző adatfelvétel óta nem telt el 1 év. Az átírás teljesítésének határideje nem lehet hosszabb a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított 15 napnál. A fenti határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A kötbér összegét az adott Szolgáltatónak az átírás díját tartalmazó számlán kell jóváírnia. 5. A szolgáltatás szünetelésének esetei 5.1. A Szolgáltató az Előfizető kérésére az előfizetést szünetelteti. Ennek költségei: A szüneteltetés egyszeri díja: 0 Ft A szüneteltetés ideje alatt fizetendő havi díj (saját eszköz esetén) : 0, Ft + ÁFA/hó A szüneteltetés ideje alatt fizetendő havi díj (szolgáltatói eszköz esetén) : 500, Ft + ÁFA/hó A szüneteltetés leghosszabb időtartama: 6 hónap. Amennyiben a szerződés határozott időre jön létre, a szüneteltetés időtartama a szerződött időszakba nem számít bele. Az Előfizető a szüneteltetést írásban, elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól. A szüneteltetés kezdő időpontja a szüneteltetést kérő levél vagy elektronikus levél Szolgáltatóhoz történt érkezését követő hónap első napja Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve a rendszeres karbantartást vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívülre esik, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozóan díj fizetésére nem köteles Ha a Szolgáltató a szünetelést a hálózat fejlesztése, cseréje, átalakítása vagy karbantartása miatt kénytelen végrehajtani, akkor ez a szüneteltetés a hat órát hétköznap, illetve tizenkét órát munkaszüneti napokon nem haladhatja meg és a Szolgáltató a szünetelés előtt minimum 15 nappal köteles az Előfizetőt értesíteni Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására üzemkörén kívül álló elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt nem képes, úgy a szolgáltatás szünetel. Ebben az esetben az Előfizető által előre megfizetett előfizetési díjakat és egyéb szolgáltatási díjakat a Szolgáltató visszafizeti, illetve Előfizető rendelkezése Oldal 7 / 13

8 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK alapján az Előfizető folyószámláján tartja és szolgáltatás visszaállítását követően az esedékes díjakba beszámítja. 6. Előfizetői szolgáltatás korlátozása A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatforgalmát korlátozni, abban az esetben, ha az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetés szerinti működését, így különösen, ha az Előfizető a rendelkezésére bocsátott végponton keresztül olyan extrém adatforgalmat generál, amely akadályozza a többi Előfizetőt a szolgáltatás rendeltetésszerű használatában. Ilyen esetben a Szolgáltató az Előfizető elektronikus vagy hagyományos postai úton történő figyelmeztetésével egyidejűleg jogosult az Előfizető forgalmának korlátozására. Amennyiben az Előfizető továbbra sem hagy fel a gyakorlat folytatásával a Szolgáltató jogosult az Előfizető végpontját az alaphálózatból kizárni, az Előfizetővel szemben a szerződés felmondását kezdeményezni. Extrém használatnak minősül, ha az Előfizető a végpontján 300GByte adatnál többet forgalmaz letöltési irányban egy naptári hónapon belül. Extrém használat esetén a Szolgáltató 512kbps sebességre jogosult korlátozni az Előfizető végpontját. Amennyiben az Előfizető végpontja három egymást követő hónapban korlátozásra kerül, a Szolgáltató jogosult az előfizetés felmondására. ha az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek továbbadja, továbbértékesíti. ha Előfizető határidőre nem tesz eleget fizetési kötelezettségének és azt a Szolgáltató felé a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt de legalább 30 napos határidő elteltét követően sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítése mellett jogosult a végződtetett ( az Előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, valamint az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére. Az adatforgalmat 30 napos határidő után 10% ra korlátozhatja. A Szolgáltató köteles a korlátozást megszüntetni, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. A korlátozás ideje alatt az Előfizető a teljes havi előfizetési díjat fizeti. 7. Az Előfizetői Szerződés megszűnése 7.1. Az előfizetési szerződés felmondásának esetei Az Előfizető a határozatlan időre kötött Előfizetői Szerződését a hónap utolsó napját megelőző 8 ik napig felmondási határidővel bármikor felmondhatja. A felmondása a hónap utolsó napjával lép érvénybe Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi felmondásának határideje 60 nap, kivéve a és pontokat A Szolgáltató az előfizetési szerződés megszegése esetén az Előfizetői Szerződést 15 napos határidővel felmondhatja, ha a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, b) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően 15 napon belül sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy c) a szolgáltatást igénybe vevő Előfizető az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti, Oldal 8 / 13

9 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK d) az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki Az előfizetési szerződés felmondásának feltételei, következménye Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokát, idejét, a felmondási idő lejártának napját. Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizetővel a pontban foglaltak szerint jár el a Szolgáltató A szerződés felmondása írásban, postai úton, az arra jogosult személy aláírásával történhet. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés felmondását az Előfizetőnek köteles megküldeni, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem tudja értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató az Előfizetőt a szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti Amennyiben a szerződés 1 illetve 2 éves elkötelezettséggel jött létre, és az Előfizető megadott idő előtt mondja fel a szolgáltatást, vagy a Szolgáltató a szerződést az ÁSZF 6., 7.1.3, pontjai alapján mondja fel, úgy az Előfizető az előzetesen igénybevett kedvezményt kell megfizetnie A Szolgáltató nem jogosult a fent pontban írt oknál fogva felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy 5.000, Ft nál magasabb havi előfizetési díj esetén az 5.000, Ft ot, vagy ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti A határozott idejű szerződés megszűnése A határozott időre kötött egyedi Előfizetői Szerződés megszűnik: a határozott időtartam lejártával, a felek által meghatározott egyéb feltételek bekövetkezésekor, a felek közös megegyezésével, a felek bármelyikének jelen ÁSZF szerinti azonnali hatályú felmondásával, az Előfizető halálával (kivéve átírás esete, lásd: ), illetve jogutód nélküli megszűnésével, a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével A határozatlan idejű szerződés megszűnése A határozatlan időre kötött egyedi Előfizetői Szerződés megszűnik: a felek közös megegyezésével; a felek bármelyikének a jelen ÁSZF szerinti azonnali hatályú, vagy rendes felmondásával; az Előfizető halálával (kivéve átírás esete, lásd: ) vagy jogutód nélküli megszűnésével; a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; ha a Szolgáltató a szolgáltatást rajta kívül álló okból legalább hat hónapig nem tudja biztosítani. Oldal 9 / 13

10 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 7.5. A határozott idejű szerződés lejárta előtti ajánlatkérés, ajánlattétel Az Előfizető a határozott idejű Előfizetői Szerződés lejártát megelőző 30 napon belül írásos ajánlatot kérhet a Szolgáltatótól a szerződés meghosszabítására, vagy új szerződés megkötésére. Az ajánlatban a Szolgáltató jogosult a már meglévő szerződési feltételektől eltér feltételeket kikötni. A Szolgáltató a megküldött ajánlatot az ajánlatban megjelölt határidőig tartja fenn. Amennyiben az Előfizető elfogadó nyilatkozata az ajánlatban megjelölt határidőn belül nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, a szolgáltatást a Szolgáltató a szerződés lejáratát követő első naptól kezdődően megszüntetheti A pontban írt ajánlat megtételére a Szolgáltató Előfizetői megkeresés nélkül is jogosult, arra, hogy a Szolgáltató köteles az ajánlattételben az Előfizető figyelmét felhívni a határozott idejű szerződés lejártáról és a szolgáltatás nyújtásának utolsó napjáról A szerződés megszűnésének következményei Amennyiben a felek között az Előfizetői Szerződés bármely okból megszűnik, abban az esetben a Szolgáltató a szerződés megszűnését követő tizenöt napon belül köteles elszámolni az Előfizetővel. A z elszámolás keretében a még hátralevő ki nem egyenlített szolgáltatások ellenértékértől szóló számlát megküldi az Előfizetőnek, illetve h a a z Előfizető a szolgáltatás díjait átalánydíj vagy előre fizetés formájában előre megfizette, akkor a Szolgáltató a túlfizetés összegét köteles visszafizetni az Előfizető részére. Abban az esetben, ha az Előfizetői Szerződés megszűnésére az Előfizető díjfizetésének elmaradása miatt került sor, abban az esetben Szolgáltató az Előfizető esetleges előrefizetéseit jogosult beszámítani a tartozás összegébe A szerződés megszűnése esetén az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás hozzáférési pontjának leszerelése céljából teljes körűen együttműködjön a Szolgáltatóval és az előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít a használatára bocsátott eszközök visszavételezésére. Amennyiben a fent említett eszközök üzemképtelenek, megrongálódtak vagy az első egyeztetett időpontot követő 30 napon belül az Előfizető hibájából nem kerül sor az eszközök leszerelésére, úgy az Előfizető köteles az eszközök értékének teljes körű megtérítésére. 8. A Hibabejelentés, hibaelhárítás, panaszkezelés, hibás teljesítés 8.1. Hibabejelentés, hibaelhárítás A Szolgáltató az Előfizetőktől érkező hibabejelentések fogadására ügyfélszolgálatot tart fenn, mely telefonon ügyfélszolgálati időben, e mailban 24 órában áll az Előfizetők rendelkezésére. A Szolgáltató a felmerült hibák elhárítását munkaidőben 24 órán belül megkezdi. A munkaidőn kívül, illetve munkaszüneti napokon felmerült hiba természetétől függően intézkedik a hiba elhárításáról, vagy megteremti a hiba elhárításának feltételeit a következő munkanap kezdetéig. Amennyiben hétköznap munkaidőben a hiba elhárítása várhatóan 8 óránál hosszabb időt vesz igénybe, arról az Előfizetőt a szerződésben megadott elérhetőségein keresztül értesíti. Amennyiben a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a Szolgáltató és az Előfizető megállapodása szerinti időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására a Szolgáltató részére rendelkezésre álló fent meghatározott időtartam a kiesés időtartamával meghosszabbodik. A bejelentett hibákról napló készül, mely tartalmazza a hiba természetét, az elhárításához szükséges eszköz és szakember igényt, valamint a hiba kijavításának időigényét Panaszbejelentés, panaszkezelés Az Előfizetők a szolgáltatás minőségével, egyéb tulajdonságaival kapcsolatos panaszaikat írásban jelezhetik a Szolgáltató felé az Ügyfélszolgálati Irodán található Hibabejelentő Lapon, vagy bármely írásos formában a Szolgáltató címére postázva, vagy a ra címezve. A beérkezett panaszok kivizsgálását a Oldal 10 / 13

11 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltató haladéktalanul megkezdi, erről az Előfizetőt 5 napon belül írásban értesíti. Amennyiben a panasz díjreklamáció, kötbér vagy kártérítési igény jellegű, a Szolgáltató személyes konzultációt kezdeményez a panasz tisztázására. Amenyiben az Előfizető felhasználói eszközén hibássan beállítot programok (pl.: tűzfal) gátolják a szolgáltatást, a Szolgáltatót felelőség nem terheli. Hiba elhárításáért térítési díjjat számolhat fel. 1500Ft+ÁFA / óra 8.3. Az Előfizető jogai a hibás teljesítés esetén Amennyiben az Előfizető vélelmezése szerint a szolgáltatásban tartós hibás teljesítés történt, lehetősége van a Szolgáltatótól a hiba számlázási időszakára díjkedvezmény megállapítását kérni. Ha a Szolgáltató a díjcsökkentés mértékét a hibával arányosnak ismeri el, azt elfogadja, a jóváírást a következő számlázási időszakban érvényesíti. Ha a Szolgáltató az Előfizető által kért díjcsökkentés mértékével nem ért egyet, kezdeményezi egy kompromisszumos jóváírás megállapítását. A Feleknek mindvégig törekedni kell a jóváírás mindkét szerződő fél számára elfogadható mértékű kialakítására. Ha az Előfizető a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez is fordulhat. Az Előfizető követelését az előzőektől függetlenül bíróság előtt is érvényesítheti. Az Előfizető a Szolgáltatóval szemben fennálló követelését egy éves elévülési időn belül bíróságon is érvényesítheti Kötbér Amennyiben a Szolgáltató a felmerült hibát a hiba bejelentésétől számított 8.1. pontban írt határidőn belül nem javítja ki, úgy az Előfizető a hiba bejelentése esetén kötbér fizetését kérheti, a hiba bejelentésétől számított 8.1. pontban meghatározott, illetve az ott megjelölt okok esetén a meghosszabbodott időtartam leteltétől, a hiba elhárításáig Amennyiben a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző hat hónapban az Előfizető által az Előfizetői Szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg háromszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg Abban az esetben, ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak az előző pont szerinti kötbér felét kell fizetnie A Szolgáltató a kötbért a következő havi elszámolás alkalmával az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az Előfizető választása szerint az Előfizető részére 30 napon belül egy összegben visszafizeti. 9. Adatkezelés, adatbiztonság Az Internet szolgáltatáson továbbított adatok tartalmáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A szerződéses jogviszony kapcsán a Szolgáltató birtokába került adatok fajtái és kezelésük: 9.1. A szerződés teljesítése során vagy a szerződés megkötését megelőzően az Előfizetőtől kapott vagy tudomására jutott információt, dokumentációt stb. köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik személyekkel nem közölheti, kivéve az Előfizető alkalmazottait, alvállalkozóit, akik a szerződés teljesítése érdekében kerülnek alkalmazásra A Felek a szerződés tartalmát, illetve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteket kötelesek bizalmasan kezelni. Oldal 11 / 13

12 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9.3. A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait titkosan kezeli, azokat harmadik személynek csak az Előfizető külön hozzájárulása esetén adja ki A Szolgáltató az általa vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során közlés vagy személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. A Szolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli. Előfizetői reklamáció esetén a Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető valamennyi nyilvántartás rá vonatkozó részébe betekinthessen. A Hírközlésről szóló törvény 59. a alapján, a Szolgáltató átadhat adatokat azon harmadik személyeknek, akik: a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél tájékoztatást végzik; jogszabály alapján jogviták rendezésére jogosult szervek; a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a távközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szervek, nyomozó hatóságok, valamint bíróságok. Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. 10. Az előfizetői szolgáltatások díja Az Előfizetők számára nyújtott szolgáltatáscsomagok és eseti szolgáltatások tartalmát, díját az ÁSZF mellékletét képező díjtáblázatok tartalmazzák. Az Előfizető a szolgáltatások használatáért a szerződés megkötésekor érvényben lévő díjtáblázatban foglaltak szerinti szolgáltatási díjat, mint havi díjat fizeti meg. A Szolgáltató a szolgáltatás havi díját tartalmazó számlát állít ki az aktuális hónap első munkanapján 10 munkanapos fizetési határidővel. A számla azon a napon tekinthető kiegyenlítettnek, amikor a szerződésben szereplő összeg a Szolgáltatónál (készpénzszámlán, vagy folyószámlán) jóváírásra kerül és a tranzakció pontosan beazonosítható. (a számla helyes számlaszámával megjelölt, vagy a szerződésen szereplő azonosító szerepel a közleményben.) Az 1 illetve 2 éves elkötelezettség esetén megállapított kedvezményes díjjak csak a kövezkezők esetében érvényessek: Az díj összege hiánytalan megtérítésre kerül, A jóváírás nem haladja meg a teljesítés határidejét. A feltételek nem teljesülése esetén, a kedvezmény összege a kövezkező havi díj mellé kiszámlázásra kerül! Amennyiben az Előfizetőnek díjtartozása keletkezik, és azt a Szolgáltató által a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt de legalább 30 napos határidő elteltét követően sem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítése mellett jogosult a szolgáltatás korlátozására, így különösen az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett (az Előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére. Díjtartozás esetén a Szolgáltató a pontban írtaknak megfelelően jogosult a szerződést felmondani. Oldal 12 / 13

13 tel.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az előfizetői díjtartozások esetén a Szolgáltató a fizetési felszólításokhoz kapcsolódóan az alábbi pótdíjak felszámítására jogosult: Fizetési meghagyás kibocsátása 6000Ft Az Előfizető hozzájárul, hogy díjtartozás esetén személyes adatait a Szolgáltató harmadik félnek átadja követeléseinek teljesítése céljából. 11. Felügyeleti szerv Nemzeti Hírközlési Hatóság Székhely: Budapest, Ostrom u Központi ügyfélszolgálati iroda: Budapest, Visegrádi u ÁSZF elérhetősége A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket az alábbi helyeken teszi hozzáférhetővé az Előfizetők számára: Ügyfélszolgálati Iroda (6323 Dunaegyháza, Pince sor 20.) A G4NET Internet szolgáltatás honlapján ( 13. Záró rendelkezések, mellékletek Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a felek törekednek peren kívül rendezni. Bármilyen vitás kérdésben a felek a Kunszentmiklósi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Mellékletek: 1. sz. Szolgáltatás megrendelő lap (uj) 5. sz. Szüneteltetés igénylő lap (ff) 2. sz. Szolgáltatási szerződés (sz) 6. sz. Szolgáltatási szerződés megszüntetése (vg) 3. sz. Eseti szolgáltatási díjak táblázata 7. sz. Hozzáférési eszköz csere lap (cs) 4. sz. Hibabejelentő lap (hb) Kelt: Dunaegyháza, november 26. Grőb Gábor ügyvezető Oldal 13 / 13

14 tel.: MEGRENDELŐ LAP ÁSZF 1. melléklet MEGRENDELŐ LAP Megrendelő adatai: egyéni előfizető esetén: Név:... Leánykori név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Állandó lakcíme:... Levelezési címe (amennyiben a fentitől eltérő):... Számlázási címe (amennyiben a fentiektől eltérő):... Szem.ig.száma:... Telefonszáma:... Lak.ck. szám:... életkora miatt, vagy korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén törvényes képviselője Név:... Leánykori név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Állandó lakcíme:... Telefonszáma:... üzleti/intézményi előfizető esetén Cég teljes neve:... Cég rövidített elnevezése:... Adószáma:... Cégjegyzékszáma /nyilvántartási száma:... Székhelye:... Levelezési címe (amennyiben a fentitől eltérő):... Számlázási címe (amennyiben a fentitől eltérő):... Telefonszáma:... Bankszámla száma:... Kapcsolattartó neve:... Leánykori neve:... Beosztása, telefonszáma:... Oldal 1 / 2

15 tel.: MEGRENDELŐ LAP ÁSZF 1. melléklet 2. A megrendelt csomag leírása, szerződés időtartama 2.1. A megrendelt csomag leírása Felhasználónév:... Jelszó:... név letöltés feltöltés ár Szolgáltatáscsomag neve: G4 alap 2 Mbit 0,5 Mbit 2900 Ft/hó G4 normál 3 Mbit 1 Mbit 3600 Ft/hó G4 pluszz 4 Mbit 1,5 Mbit 4300 Ft/hó G4 netfaló 5 Mbit 2 Mbit 5000 Ft/hó G4 extra 7 Mbit 3 Mbit 6000 Ft/hó G4 prémium 10 Mbit 4 Mbit 7000 Ft/hó G4 csúcs 15 Mbit 5 Mbit 8000 Ft/hó Szinkron sávszéleség lehetőség: +20% felár A szerződés időtartalma, fizetési feltételek A szerződés időtartama határozatlan idejű 1év hűségidő 2év hűségidő 5% kedvezmény 10% kedvezmény 2.3. Fizetési forma A fizetés módja: készpénz átutalás 2.4. Fizetési forma A számlák a n pdf formátumban megtekinthetők, onnan kinyomtatva aláírás és bélyegző nélkől is hiteles. Nyomtatot, aláírt, bélyegzett, postázot számla igény ( +200Ft/levél ): igen nem Kelt: Dunaegyháza, napján.... Megrendelő Oldal 2 / 2

16 G4NET INTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS G4 GROUP KFT Dunaegyháza, Pince sor 20.

17 tel.: , Dunaegyháza Pince sor 20. cj.sz.: adósz.: banksz.: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ÁSZF 2. melléklet Azonosító 00../20../sz.. Tartalom Egyéni előfizető esetén:...3 Életkora miatt, vagy korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén törvényes képviselője...3 Üzleti/intézményi előfizető esetén...3 Nyilatkozat a személyazonosító okmányok másolásához A szolgáltatás leírása A megrendelt csomag leírása, szerződés időtartama A megrendelt csomag leírása A szerződés időtartalma, fizetési feltételek Fizetési forma Számlakezelés Fizetendő összeg A szolgáltatás díja, fizetési határidő, késedelmes teljesítés Az előfizetési szerződés felmondásának esetei, feltételei Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei...7 A határozott időre kötött egyedi előfizetői szerződés megszűnik...7 A határozatlan időre kötött egyedi előfizetői szerződés megszűnik Ügyfélszolgálat Adatkezelési nyilatkozat Záró rendelkezések Eszköz használat Minőségi nyilatkozat...8 Oldal 2 / 8

18 tel.: , Dunaegyháza Pince sor 20. cj.sz.: adósz.: banksz.: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ÁSZF 2. melléklet Azonosító 00../20../sz.. Az előfizetői szerződés létrejött egyrészről a G4 Group Szolgáltató Kft. (székhely: 6323 Dunaegyháza, Pince sor 20., adószám: , képviseletében eljár: Grőb Gábor ügyvezető) a továbbiakban, mint Szolgáltató, másrészről: Előfizető azonosító: Egyéni előfizető esetén: Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Állandó lakcíme: Levelezési címe (amennyiben a fentitől eltérő): Számlázási címe (amennyiben a fentiektől eltérő): Szem.ig.száma: Telefonszáma: Lakc.k. Szám: Életkora miatt, vagy korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén törvényes képviselője Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Állandó lakcíme: Telefonszáma: Üzleti/intézményi előfizető esetén Cég teljes neve: Cég rövidített elnevezése: Adószáma: Cégjegyzékszáma /nyilvántartási száma: Székhelye: Levelezési címe (amennyiben a fentitől eltérő): Számlázási címe (amennyiben a fentitől eltérő): Telefonszáma: Bankszámla száma: Kapcsolattartó neve: Lánykori neve: Beosztása, telefonszáma: Oldal 3 / 8

19 tel.: , Dunaegyháza Pince sor 20. cj.sz.: adósz.: banksz.: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ÁSZF 2. melléklet Azonosító 00../20../sz.. mint Előfizető között az alulírt helyen és időben, a Szolgáltatónál érvényben lévő Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltak alapján az alább feltüntetett szolgáltatás(ok) vonatkozásában: Nyilatkozat a személyazonosító okmányok másolásához Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok személyazonosító okmányaimnak az G4 Group Kft. (székhely: 6323, Dunaegyháza Pince sor 20.) által az alábbi tájékoztatás szerint történő lemásolásához, tárolásához. Tájékoztatás Az G4 Group Kft. a személyes okmányok másolatát az ügyfelek kiszolgálásának biztonságosabbá tétele érdekében készíti. A másolat készítése elősegíti az azonosító okmánnyal való jogosulatlan visszaélések megakadályozását. Másolat készítésére kizárólag az ügyfél hozzájárulásának birtokában kerülhet sor. A hozzájárulást az ügyfél jogosult megtagadni. A hozzájárulás megtagadása esetén a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja. Az G4 Group Kft. a másolatokat az üzleti kapcsolat fennállása idejére valamint a vonatkozó jogszabályok alapján az üzleti kapcsolat megszűnését követő 10 (tíz) évig őrzi meg, mely idő leteltét követően azokat megsemmisíti. Az G4 Group Kft. a másolatokat a vonatkozó jogszabályok által arra feljogosított szervek kifejezetten erre irányuló megkereséseit kivéve harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki. 1. A szolgáltatás leírása... Előfizető 1.1. A Szolgáltató az Előfizető részére jelen szolgáltatás időtartama alatt vezeték nélküli rádiós internet hozzáférési szolgáltatást biztosít A vezeték nélküli rádiós internet hozzáférés a Szolgáltató saját üzemeltetésében lévő, mikrohullámú rádió technológián alapuló adatátviteli hálózaton valósul meg A Szolgáltató rendszeréhez az Előfizető a megrendelőlapon megadott felhasználónévvel és az előzetesen egyeztetett jelszóval kapcsolódik A Szolgáltató és a vele szerződésben álló szakemberek az Ügyfélszolgálati Irodán leadott Megrendelő Lap leadását követő 7 napon belül helyszíni felmérést, 15 napon belül az előfizetői hozzáférési pont kiépítését végzik el. A szolgáltatás megkezdésének határideje: A megrendelt csomag leírása, szerződés időtartama 2.1. A megrendelt csomag leírása Felhasználónév: Jelszó: név letöltés feltöltés ár Szolgáltatáscsomag neve: G4 alap 2 Mbit 0,5 Mbit 2900 Ft/hó G4 normál 3 Mbit 1 Mbit 3600 Ft/hó G4 pluszz 4 Mbit 1,5 Mbit 4300 Ft/hó G4 netfaló 5 Mbit 2 Mbit 5000 Ft/hó Oldal 4 / 8

20 tel.: , Dunaegyháza Pince sor 20. cj.sz.: adósz.: banksz.: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ÁSZF 2. melléklet Azonosító 00../20../sz.. G4 extra 7 Mbit 3 Mbit 6000 Ft/hó G4 prémium 10 Mbit 4 Mbit 7000 Ft/hó G4 csúcs 15 Mbit 5 Mbit 8000 Ft/hó Szinkron sávszéleség lehetőség: +20% felár A szerződés időtartalma, fizetési feltételek A szerződés időtartama határozatlan idejű 1 év hűségidő 5% kedvezmény 2 év hűségidő 10% kedvezmény 2.3. Fizetési forma A fizetés módja: készpénz átutalás OTP Számlakezelés A számlák a n pdf formátumban megtekinthetők, onnan kinyomtatva aláírás és bélyegző nélkől is hiteles. Nyomtatot, aláírt, bélyegzett, postázot számla igény ( +200Ft/levél ): igen nem 2.5. Fizetendő összeg Havi díj összege: (A Szolgáltató, a rajta kívűl álló okok miatt, az árváltozás jogát fenntartja!) Átutalás összege: Kedvezményezett számlaszáma: Kedvezményezett neve: Átutalás közleménye: G4 GROUP SZOLG.KFT 00/ A szolgáltatás díja, fizetési határidő, késedelmes teljesítés A Szolgáltató a szolgáltatás havi díját tartalmazó számlát állít ki az aktuális hónap első munkanapján 10 munkanapos fizetési határidővel. A számla azon a napon tekinthető kiegyenlítettnek, amikor a szerződésben szereplő összeg a Szolgáltatónál (kézpénzszámlán, vagy folyószámlán) jóváírásra kerül és a tranzakció pontosan beazonosítható. (a számla helyes számlaszámával megjelölt, vagy a szerződésen szereplő azonosító szerepel a közleményben.) Amennyiben az Előfizetőnek díjtartozása keletkezik, és azt a Szolgáltató által a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt de legalább 30 napos határidő elteltét követően sem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítése mellett jogosult a szolgáltatás korlátozására, így különösen az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett (az Előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére. Oldal 5 / 8

21 tel.: , Dunaegyháza Pince sor 20. cj.sz.: adósz.: banksz.: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ÁSZF 2. melléklet Azonosító 00../20../sz.. Díjtartozás esetén a Szolgáltató az ÁSZF pontban írtaknak megfelelően jogosult a szerződést felmondani. Az Előfizető hozzájárul, hogy díjtartozás esetén személyes adatait a Szolgáltató harmadik félnek átadja követeléseinek teljesítése céljából. 4. Az előfizetési szerződés felmondásának esetei, feltételei 4.1. Az Előfizető a határozatlan időre kötött előfizetői szerződést 8 napos felmondási határidővel bármikor felmondhatja Az előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondásának határideje 60 nap, kivéve a 4.3. és 4.4. pontokat A Szolgáltató az előfizetési szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést 15 napos határidővel felmondhatja, ha az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő Előfizető az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti, az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja A Szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, de az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokát, idejét, a felmondási idő lejártának napját. Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizetővel a 4.3. pontban foglaltak szerint jár el a Szolgáltató A szerződés felmondása írásban, postai úton, az arra jogosult személy aláírásával történhet. A Szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását az Előfizetőnek köteles megküldeni, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem tudja értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató az Előfizetőt a szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti Amennyiben a szerződés 1 illetve 2 éves elkötelezettséggel jött létre, és az Előfizető megadott idő előtt mondja fel a szolgáltatást, vagy a Szolgáltató a szerződést az ÁSZF 6., 7.1.3, pontjai alapján mondja fel, úgy az Előfizető az előzetesen igénybevett kedvezményt kell megfizetnie A Szolgáltató nem jogosult a ÁSZF 3.4. pontban írt oknál fogva felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy 5.000, Ft nál magasabb havi előfizetési díj esetén az 5.000, Ft ot, vagy ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. Oldal 6 / 8

KeviWLAN Informatikai Kft.

KeviWLAN Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS KeviWLAN Informatikai Kft. Hatályos: 2014. 08. 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 4 1.1. A Szolgáltató megnevezése és székhelye 4

Részletesebben

KeviWLAN Informatikai Kft.

KeviWLAN Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS KeviWLAN Informatikai Kft. Hatályos: 2015. 04. 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 4 1.1. A Szolgáltató megnevezése és székhelye 4

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2010. Szeptember 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2010. Szeptember 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2010. Szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai 1 Szolgáltató megnevezése

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei BARONETCOMP KFT Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2011.06.01 2/8 ÁSZF Tartalom 1, A szolgáltató neve és címe, a szolgáltatás megnevezése... 3.o 2, Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

G4NET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. G4 GROUP KFT Dunaegyháza, Pince sor 20. INTERNET SZOLGÁLTATÁS. Hatályos: 2015.

G4NET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. G4 GROUP KFT Dunaegyháza, Pince sor 20. INTERNET SZOLGÁLTATÁS. Hatályos: 2015. G4NET INTERNET INTERNET SZOLGÁLTATÁS G4 GROUP KFT. 6323 Dunaegyháza, Pince sor 20. Hatályos: 2015. december 1-től Tartalomjegyzék 1. általános adatok, elérhetőség:...4 1.1. a szolgáltató neve és címe...4

Részletesebben

DX-Net Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

DX-Net Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei DX-Net Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei 1, neve és címe, a szolgáltatás megnevezése Név: DX Informatikai Bt. (DX-Net) Cím: 2030 Érd, Sóskúti út 56. Adószám: 21512393-2-13 Szolgáltatás:

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés 2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Szolgáltató adatai A Szolgáltató cégneve A Szolgáltató székhelye BerzoCom Kft. 1107 Budapest, Fertő u. 8. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Szemernet Távközlési Szolgáltató Kft Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

Szemernet Távközlési Szolgáltató Kft Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz 1/ 16 SzemerNet Internet ÁSZF Szemernet Távközlési Szolgáltató Kft Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés időpontja: 2013. január 16. 2/ 16 SzemerNet Internet ÁSZF

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. készült: 2008. március 1.-én 1/32 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4 2. A Szolgáltató

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra

Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szerződésszám: amely létrejött egyrészről ZNET Telekom Zrt. (székhelye:.; cégjegyzékszám: 20-10- 040332, mint Szolgáltató, másrészről az

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. Az ÁSZF kivonatának és a szerződés egy példányának

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz)

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata.

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevolker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevolker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Marospart HSZ:

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

M O L T AK Kft DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. Tartalomjegyzék 1 Általános Szerződési

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

A ZOLCOMP NETWORK KFT napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A ZOLCOMP NETWORK KFT napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A ZOLCOMP NETWORK KFT. 2013-02-01. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Tartalom ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 Tartalom... 2 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. 1 Tartalomjegyzék Általános Szerződési

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés K I V O N A T a WES Net Kft. hírközlési szolgáltató 2015.11.15. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE Szerződésszám: Sorszám: Micro-Wave Kft. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok és nyilatkozatok alapján, valamint

Részletesebben