Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia"

Átírás

1 Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia

2 Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke vagyok arra, hogy a több évszázada fejlődő magyar felsőoktatás intézményeit bemutató összeállítást jelentethetünk meg, ugyanakkor tudatában vagyok annak, hogy ez a füzet csak igen vázlatos képet nyújt egyetemeink és főiskoláink rendszeréről. Kiadványunk nemcsak a hazánk területén található 69 egyetemet és főiskolát sorolja fel, hanem bemutatja a határon túli 4 magyar felsőoktatási intézményt is. A felsorolás változatos képet mutat: állami egyetemek, főiskolák, alapítványi, egyházi és magánintézmények egyaránt találhatók a felsorolásban. Az intézmények története is külön-külön érdekes lehet: vannak köztük régi, több évszázados múltú intézmények, és akadnak köztük újabbak. A felsorolásban szerepelnek kisebb, különleges igényeket kielégítő intézmények, és vannak több ezer hallgatót és több száz oktatót foglalkoztató intézmények. Közös tulajdonságuk azonban, hogy egy bonyolult struktúrában minden felsőoktatási intézmény sajátos, fontos funkciót tölt be, azaz minden egyetemnek és főiskolának külön feladata van az egész nemzeti oktatási rendszerben. A felsőoktatási intézmények egy másik jellemzője az is, hogy kettős funkciót töltenek be, egyrészt az oktatással, a szakemberek magas szintű képzésével foglalkoznak, másrészt a különböző tudományok művelésének fellegvárai, a szellemi élet központjai, a kutatás színterei. A nemzeti hagyományok ápolása mellett a magyar felsőoktatási intézmények szintén régi tradícióknak megfelelően nemzetközi kapcsolatokat is fenntartanak, részei az európai felsőoktatási rendszernek, és kapcsolatot tartanak fenn a világ sok más felsőoktatási intézményével is. Mivel azonban korlátozott terjedelme miatt kiadványunk csak szerény képet tud nyújtani felsőoktatásunk rendszeréről, az olvasóknak ajánlom, hogy további információt a Magyar Rektori Konferencia honlapján (www.mrk.hu) keressenek, s így ismerkedjenek meg jobban egyetemeinkkel, főiskoláinkkal, sokszínű felsőoktatásunk rendszerével. Sándorné Kriszt Éva a Magyar Rektori Konferencia elnöke 2

3 A Magyar Rektori Konferencia A Magyar Rektori Konferencia (MRK) ellátja a teljes magyar felsõoktatási intézményrendszer képviseletét. Tagjai az egyetemek és fõiskolák ai. A magyar felsõoktatási intézményrendszer rendkívül sokszínû: állami, egyházi, magán, illetve alapítványi intézmények mûködnek, mindannyiuk bel- és külföldi érdekképviseletét a köztestületi formában mûködõ MRK látja el, amelynek mûködési feltételeit az intézmények biztosítják. Az MRK a törvény erejénél fogva kiemelkedõen közhasznú szervezet, köztestületként olyan, a felsõoktatási törvényben meghatározott, közfeladatokat is ellát, amelyek a tagságához, illetve a tagsága által ellátott tevékenységhez, feladatokhoz kapcsolódnak. Az MRK a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a felsõoktatás rendszerének mûködésével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés elõkészítõje részére. Az MRK alapszabályában meghatározta mûködésének rendjét. Négyszintû szervezeti rendet hozott létre: A legfõbb döntéshozó szerv a Plénum, amelynek az összes (69) a tagja. Az egyetemeket és a fõiskolákat külön egyetemi és fõiskolai tagozat képviseli. A tizenegy fős elnökség látja el az operatív döntéshozói és a végrehajtói feladatokat. A speciális szakkérdések megtárgyalására 18 döntéselõkészítõ jogkörrel rendelkezõ bizottság mûködik. Testületeink munkáját a fõtitkár által vezetett Titkárság segíti. A felsõoktatási törvény és más jogszabályok határozzák meg az MRK rendelkezésére álló érdekképviseleti eszközöket. Az érdekképviselet legerõsebb eszköze az, hogy az MRK a legfontosabb felsõoktatási szabályozási tárgykörökben egyetértési jogot gyakorol. Az érdekképviselet további, jogszabályok által biztosított eszköze, hogy az MRK delegáltjai részt vesznek más felsõoktatási szerv, szervezet munkájában. Az MRK tagokat delegál a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságba, a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsba, a Magyar Ösztöndíj Bizottságba és más fontos, a felsõoktatás és a kutatás területén tevékenykedõ szervezetekbe. Az MRK a European University Association és az International Association of Universities tagja. Bevezető Elnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Főiskola a Társelnök: Dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem a Tiszteletbeli elnök: Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem volt a Főtitkár: Dr. Dubéczi Zoltán A Magyar Rektori Konferencia tagozatai Egyetemi Tagozat elnöke: Dr. Péceli Gábor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Főiskolai Tagozat elnöke: Dr. Hauser Zoltán, Eszterházy Károly Főiskola A Magyar Rektori Konferencia Elnöksége Sándorné Dr. Kriszt Éva Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Tulassay Tivadar Semmelweis Egyetem Dr. Szabó Gábor Szegedi Tudományegyetem Dr. Almási Tibor Baptista Teológiai Akadémia Dr. Batta András Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Dr. Bayer József Zsigmond Király Főiskola Dr. Fodor György Pázmány Péter Katolikus Egyetem Dr. Hauser Zoltán Eszterházy Károly Főiskola Dr. Magda Sándor Károly Róbert Főiskola Dr. Péceli Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Solti László Szent István Egyetem 1

4 Komárom Esztergom Sopron Győr Tatabánya Székesfehérvár Veszprém Dunaújváros Vajta Kaposvár Pécs Gyöngyös Vác Gödöllő Budapest Kalocsa Baja Miskolc Eger Szolnok Szeged Sárospatak Debrecen Nyíregyháza Nagyvárad Régiók Beregszász Kolozsvár 2

5 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (62) Prof. Dr. Szabó Gábor, fő 704 fő 1581 Szegedi Tudományegyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Állam-és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fogorvostudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Mezőgazdasági Kar, Mérnöki Kar, Természettudományi és Informatikai Kar, Zeneművészeti Kar Doktori iskolák Az SZTE-n 19 doktori iskola működik: Állam- és Jogtudományi, Elméleti Orvostudományi, Interdiszciplináris Orvostudományi, Klinikai Orvostudományi, Multidiszciplináris Orvostudományi, Filozófiatudományi, Irodalomtudományi, Neveléstudományi, Nyelvtudományi, Történettudományi, Közgazdaságtudományi, Gyógyszertudományi, Biológiatudományi, Fizikatudományi, Földtudományi, Kémiatudományi, Környezettudományi, Matematika- és Számítástudományi, Informatika Doktori Iskola. (További információ dokint) Dél-Alföld Az egyetem oktatói, tudományos és kutatási tevékenysége nemzetközileg elismert ben elnyerte a Kutatóegyetemi címet. Célja a felsőoktatás szerepének erősítése az alap- és alkalmazott kutatásokban. Jelenleg az intézménynek 30 testvéregyeteme, EU-s programok keretében 290 egyetemmel 520 bilaterális szerződése van. Az egyetem évente kb. 300 külföldi hallgatót fogad az ERASMUS és a CEEPUS programok keretében. Eötvös József Főiskola Kecskeméti Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2., (79) Kecskemét, Izsáki út 10., (76) Prof. Dr. Majdán János, : 1500 fő : 40 fő 1870 Alapképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A főiskola jogelőd intézményét 1870-ben alapította báró Eötvös József. Jelenleg 2 kar működik, mely 3-3 intézetet foglal magában. A Neveléstudományi Kar a pedagógus- és óvóképzést, andragógus- és informatikus könyvtáros képzésekkel gazdagítja palettáját. Ez évben nemzetközi tanulmányok alapképzés indítására nyerte el a jogot, remélve ezzel a hallgatói létszám növelését. A Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar alapképzései közé sorolható az építőmérnök, környezetmérnök képzés, mely nagy hagyományokkal rendelkezik országosan is. Alapszakon közgazdászokat is képez a Kar Gazdaságtudományi Intézete, mely képzés mellé nagyon sok ide vonatkozó felsőfokú szakképzés társul. Az élethosszig tartó tanulás kapcsán 2005-ben létrehozták a Felnőttképzési Központot. Dr. Danyi József, : 4600 fő : 57 fő : 1910 Alapképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, Kertészeti Főiskolai Kar, Tanítóképző Főiskolai Kar A Kecskeméti Főiskola a Dél-alföldi Régió egyik legjelentősebb tudásbázisa, amely a gyakorlatorientált műszaki, kertészeti és pedagógusképzés központja. A főiskola rugalmasan reagál a gazdasági-társadalmi igényekre, s ennek megfelelően állandóan bővíti képzési kínálatát és fejleszti tudományos tevékenységét. A kertészmérnök mesterképzés és a gépészmérnök járműgyártási szakirány ennek a legújabb példái. Az oktatási feltételek és a hallgatói szolgáltatások az elmúlt időszakban látványosan javultak köszönhetően a saját, illetve uniós pályázati forrásból végrehajtott több milliárdos fejlesztéseknek. 3

6 Dél-Alföld Tomori Pál Főiskola 6300 Kalocsa, Szent I. király út 2-4., (78) Gál Ferenc Hittudományi Főiskola 6720 Szeged, Dóm tér 6., (62) Dr. Meszlényi Rózsa, : 800 fő : 37 fő : 2004 Dr. Kozma Gábor, : 280 fő : 28 fő : 1930 Alapképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A Tomori Pál Főiskola az egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő főiskola Magyarországon. A közgazdaságtudomány és a bölcsésztudomány terén végzi az oktatási tevékenységét. Az egy hallgatóra jutó minősített oktatók száma legmagasabb a magyarországi felsőoktatási intézmények között. A Főiskola az ISO 9001:2009 szabvány előírásai alapján működik. A Kalocsán található kollégium az újonnan felvett hallgatóknak tanulmányaik első félévében teljesen ingyenes. A Főiskola a budapesti és immár a kecskeméti telephelyén is végez oktatási tevékenységet. 4

7 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. (72) Prof. Dr. Bódis József, fő Pécsi Tudományegyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Állam- és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Illyés Gyula Főiskolai Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Művészeti Kar, Pollack Mihály Műszaki Kar, Természettudományi Kar Dél-Dunántúl 750 fő 1367 Doktori iskolák Állam- és Jogtudományi, Gazdálkodástani, Regionális Politika és Gazdaságtan, Biológia, Földtudományok, Kémia, Fizika, Irodalomtudományi, Nyelvtudományi, Pszichológia, Filozófia, Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományi, Neveléstudomány, Elméleti Orvostudományok, Klinikai Orvostudományok, Gyógyszertudomány, Interdiszciplináris Orvostudományok, Egészségtudományi, Képzőművészeti Mesteriskola, Építőművészeti Doktoriskola Az egyetem 10 karán közel 2000 oktató-kutató kolléga vesz részt kutatási projektekben. Az egyetemi karokon 20 doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel. A PTE-nek az ERASMUS program keretében 383 szerződése van 25 ország 266 egyetemével, ezen kívül mintegy 50 egyetemközi szerződése is, amelyek a hallgatók és az oktatók mobilitását szolgálják. A PTE számos regionális és nemzetközi egyetemi szövetségben vállal kulcsszerepet. Kaposvári Egyetem Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40., (82) Prof. Dr. Szávai Ferenc, : 3200 fő : 153 fő : 2000 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A Kaposvári Egyetem négy kara, az Állattudományi, a Gazdaságtudományi, a Pedagógiai, valamint a Művészeti Kar a képzések széles választékával biztosítja az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Az egyetem további szervezeti egysége az Egészségügyi Centrum (Pannon Lovasakadémia, Vadgazdálkodási Tájközpont Bőszénfa, Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet), továbbá a Takarmánytermesztési Kutatóintézet Pécs, Papnövelde u. 1., (72) Dr. Cziglányi Zsolt, : 100 fő : 8 fő :

8 Észak-Alföld 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. (52) Prof. Dr. Fábián István, fő Debreceni Egyetem Alapképzés, Mesterképzés,Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Állam és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Informatikai Kar, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Műszaki Kar, Népegészségügyi Kar, Természettudományi és Technológiai Kar, Zeneművészeti Kar 1060 fő 1538 Doktori iskolák Az egyetemen 25 doktori iskolában folyik a doktori képzés. Doktori fokozatot 6 tudományterületen (agrártudományok, bölcsészettudományok, műszaki tudományok, orvostudományok, társadalomtudományok és természettudományok), 25 tudományágban ítélnek oda. Az évente felavatott doktorok száma: fő. Magas szintű kutatás-fejlesztési tevékenység folyik valamennyi tudományterületen, egyidejűleg támogatott projekt fut. A K+F bevételek évről évre növekednek, az egyetemre érkezik a teljes hazai felsőoktatási szektor bevételeinek százaléka. Sok projekt fut nemzetközi támogatással, az EU keretprogramjaiban támogatott pályázatok száma megközelíti az 50-et. Két Regionális Egyetemi Tudásközpont működik, az MTA 11 kutatócsoport működését finanszírozza. Az egyetemnek több mint 300 külföldi egyetemmel van kétoldalú szerződése és számos nemzetközi szervezetnek is tagja. Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. (42) Prof. Dr. Jánosi Zoltán, 8500 fő 202 fő 1959 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Műszaki és Mezőgazdasági Kar, Pedagógusképző Kar, Természettudományi és Informatikai Kar A Nyíregyházi Főiskola az Ftv.-ben, keretjelleggel meghatározott létesítési és működési alapelveket elfogadva, eddigi tapasztalataira, értékeire és fejlődési eredményeire építve, az ország és észak-keleti régiójának olyan felsőoktatási tudáscentrumává kíván válni, amely vonzáskörzetének társadalmi-gazdasági helyzetét folyamatosan átlátva, érdemben hozzá tud járulni a tudásalapú gazdaság humán erőforrás-igényeinek biztosításához, a helyi folyamatok innovatív jellegű erősítéséhez, ezen keresztül, az ország más területeihez viszonyított fejlődésbeli elmaradottságának mérsékléséhez. A Nyíregyházi Főiskola regionális tudásközpont programjának kiemelt célrendszere a regionális szerepkör, a gazdasági és innovációs hatékonyság növelése. Az intézményben működik a Kelet-és Közép- európai Kutató Központ Oroszországra, Kelet-Európára, valamint Közép-Európára irányuló kutatási és ehhez kapcsolódó képzési feladatokkal. A kutatások főbb területei a politikai fejlődés, nemzetté válás kérdésköre, kisebbségek helyzete, regionalizmus stb. A nemzetközi kapcsolatok főképpen az Európai Unióra és a szomszédos országokra irányulnak. Számos, az EU keretprogramjaiban támogatott pályázat fut az intézményben. Széleskörű partnerség alakult ki a megyei munkaadókkal, kamarákkal és önkormányzatokkal.

9 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7., (52) www. kfrtkf.hu Intézményvezető: Dr. Völgyesi Zoltán, : 900 fő : 18 fő : 1855 Alapképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Felsőfokú szakképzés, Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés A főiskola a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületének felsőoktatási intézménye, amelynek alapvető feladata a tanítóképzés. Emellett kommunikáció és médiatudomány, informatikus könyvtáros, kántor és katechétalelkipásztori munkatárs alapképzési szakokon folytat képzést. Az alapképzésben megszerzett végzettségre épülő felsőfokú szakképzést, szakirányú továbbképzéseket, pedagógus továbbképzést, valamint felnőttképzést végez. Meghatározó feladatának tekinti a határon túli magyar tanítók szakmai fejlődésének elősegítését is. Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány, (56) Dr. Túróczi Imre, : 3300 fő : 39 fő : 1976 Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés A Szolnoki Főiskola három tudományterületen képez hallgatókat. Közgazdasági területen 30 éves, agrár és műszaki területen 50 éves hagyományokkal rendelkezik. Alapdiplomát (BA) nyolc szakon, Kereskedelmi és Marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás nappali, levelező, távoktatás tagozaton budapesti képzési hellyel Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, Műszaki menedzser, Mezőgazdasági mérnök nappali, levelező tagozaton szerezhetnek hallgatóink, míg a felsőfokú szakképzésben tizenhét szak közül választhatnak. Valamint lehetőség nyílik a szakok közül két szakot, a Nemzetközi gazdálkodási és a Turizmus-vendéglátás szakot teljes mértékben angol nyelven tanulni. Észak-Alföld Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 4044 Debrecen, Kálvin tér 16, (52) Nyíregyháza, Bethlen G. u , (42) Dr. Fazakas Sándor, : 250 fő : 18 fő : 1538 Dr. Soltész János, : 120 fő : 20 fő :

10 Észak-Magyarország 3300 Eger, Eszterházy tér 1. (36) Dr. Hauser Zoltán, 8200 fő 195 fő 1774 Eszterházy Károly Főiskola Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Bölcsészettudományi Kar (BTK), Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK), Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (TKTK), Természettudományi Kar (TTK) Az Eszterházy Károly Főiskola küldetése, hogy az oktatási szolgáltatások minőségének emelésével, a hallgatói igényekre figyelő, átjárható, választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével a Bologna-folyamatnak megfelelően az Európai Felsőoktatási Térséghez csatlakozva az EU-tagságból adódó és a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó értékes diplomákat adjon ki. Doktori iskolák Történelemtudományi Doktori Iskola Az intézményben több nemzetközileg is elismert tudományos műhely működik, ilyen a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport, az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, a Bryológiai Kutatócsoport és az EGERFOOD Regionális Tudásközpont, amely élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységet végez. A tudományos tevékenységben, a hazai felsőoktatási intézményekkel történő együttműködésen túl, fontos szerepet tölt be a főiskola 25 ország 60 intézményével kialakított nemzetközi kapcsolatrendszere. Károly Róbert Főiskola Gyöngyös, Mátrai u. 36. (37) www. karolyrobert.hu Prof. Dr. Magda Sándor, fő 79 fő 1962 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar A Károly Róbert Főiskola működése embercentrikus, célja a külső és belső vevői igényeinek maximális kielégítése. A vezetőség szándéka úgy irányítani és működtetni az intézményt, hogy neve minőségi garanciát jelentsen a hallgatók, a munkatársak és partnerek számára. A főiskola missziójának fontos része a társadalmi tudat formálása, a társadalommal és a környezettel szembeni felelősség prioritásainak érvényesítése. A minőségközpontú és környezettudatos szemlélet működése az intézmény valamennyi folyamatában érvényesül. Kutatási szervezetek: MTA Ökoenergetikai és Környezetipari Társult Kutatócsoport, Mezőgazdasági Fejlesztési és Logisztikai Központ, Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Erdőteleki Arborétum, LEADER Központ. Kutatási területek: bioenergetika, környezetvédelem és gazdálkodás, távérzékelés, ökonómia, marketing és menedzsment, turizmus-, vidékfejlesztés, növényvédelem, növénynemesítés és növényélettan. Tudományos fórumok: Nemzetközi Tudományos Napok, szakmai és tudományos diákköri konferenciák. Együttműködések: állami hivatalok, bankok, hazai és külföldi vállalatok és felsőoktatási intézmények, ERASMUS.

11 3515 Miskolc, Egyetemváros (46) Prof. Dr. Patkó Gyula, fő 373 fő 1735 Miskolci Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Egészségügyi Kar, Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Doktori iskolák Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola, Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola, Sályi István Gépészeti tudományok Doktori Iskola, Hatvany József Informatikai tudományok Doktori Iskola, Deák Ferenc Állam- és jogtudományi Doktori Iskola, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola. Az Egyetemnek 90 külföldi egyetemmel van együttműködési szerződése. Kutatóintézet: Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet. Tudásközpont: Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. Az egyetemen két kutatócsoport működik MTA támogatással. Az ERASMUS programokban a kétoldalú szerződések száma 138. Az egyetem CEEPUS programban 40 kelet- közép-európai egyetemmel működik együtt. Észak-Magyarország Egri Hittudományi Főiskola Sárospataki Református Teológiai Akadémia 3301 Eger, Foglár Gy. u. 6., (36) Dr. Dolhai Lajos, : 160 fő : 9 fő : Sárospatak, Rákóczi u. 1., (47) Dr. Kádár Ferenc, : 140 fő : 10 fő :

12 Közép-Dunántúl 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. (22) Dr. Szabó Péter Ottó, 7500 fő 75 fő 1992 Kodolányi János Főiskola Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Angol Nyelv és Irodalom Tanszék, Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Kulturális Tanulmányok Tanszék, Módszertani Tanszék, Művészeti Tanszék, Német Nyelv és Irodalom Tanszék, Neveléstudományi Tanszék, Pszichológia Tanszék, Szociális Tanulmányok Tanszék, Társadalomtudományi Tanszék, Történelem Tanszék, Turizmus Tanszék, Európai Város és Regionális Tanulmányok Tanszék Innovatív, minőségorientált intézményként a főiskola küldetése, hogy hozzájáruljon az európai felsőoktatás versenyképességéhez, a magyar felsőoktatás nemzetközi integrációjához. Tudományos élet, projektek:európai Kutató és Fejlesztő Intézet, Innovációs Kutatócsoport, Minőségműhely, MTA RKK városfejlesztési kutatások, Szolgáltatástudományi Műhely; Történeti és Hungarológiai Műhely, Neveléstörténet Kutatócsoport, Interkulturális Kommunikáció Kutatócsoport, WEB-2.0 Kommunikációs Kutatócsoport, Iskolai Szociális Munka Műhely, Autizmus Tudásközpont, Zeneoktatási Műhely Nemzetközi kapcsolatok 2010-ben: Erasmus partnerségek száma: 103. Kiemelt egyéb megállapodások száma: 43. Pannon Egyetem Veszprém, Egyetem u. 10. (88) Prof. Dr. Rédey Ákos, fő 280 fő 1949 Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Gazdaságtudományi Kar, Georgikon Kar, Mérnöki Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Informatikai Kar Doktori iskolák Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Kémiai- és Környezettudományok Doktori Iskola, Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola, Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Az Egyetem oktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységével kíván hozzájárulni a térség versenyképességének növeléséhez, a környezetminőség javításához, a fenntartható erőforrás-gazdálkodás megvalósításához és a tudásalapú társadalom megalapításához. Részt vesz az Európai Kutatási Térség kialakításában, valamint az EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjaiban. Több mint 120 külföldi intézménnyel kötött együttműködési megállapodása pedig jó alapot biztosít a mobilitásban résztvevő oktatók és hallgatók számának növelésére, valamint közös képzési és kutatási programok indítására.

13 2401 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. Pf. 152 (25) Dr. Bognár László, 4100 fő 72 fő 1969 Dunaújvárosi Főiskola Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Műszaki Intézet, Informatikai Intézet, Gazdálkodástudományi Intézet, Kommunikációtudományi és Tanárképző Intézet, Központi oktatási Intézet A főiskola önállóvá válása óta képzési területeinek tudatos fejlesztésével és bővítésével, valamint közel tízmilliárdos infrastrukturális beruházással hallgatóbarát, európai színvonalú campus-szá, Dunaújváros és a régió szellemi és innovációs központjává fejlődött tavasza óta elsőként rendelkezik ISO 9001:2000-es nemzetközi minőségirányítási tanúsítvánnyal. A Dunaújvárosi Főiskola 2009-ben megalapította az Ecotech Közép-Európai Innovációs és Technológiai Zrt-t ban létrehozta a Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Egyetemi Tudásközpontot (DURATT). Leonardo és Erasmus programok, valamint kétoldalú kapcsolatok keretében kutatási projektekben, hallgatói-oktatói cserékben (mobilitásban) is részt vesz. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően külföldi hallgatók számára is folytat alapképzést angol nyelven. Közép-Dunántúl Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Esztergomi Hittudományi Főiskola 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1., 1139 Budapest, Fiastyúk utca , Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1. (34) Prof. Dr. Hajtó János DSc, : 2100 fő : 19 fő : 1992 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája az üzleti és műszaki képzési ágakban Kereskedelem és Marketing, Gazdálkodási és Menedzsment, Nemzetközi Gazdálkodás valamint Műszaki Menedzser alapszakokon képez szakembereket, 2010 szeptemberétől Marketing mesterszak is megjelent a főiskola képzési palettáján. A modern tantárgyak, a korszerű tantervek és tananyagok, a gyakorlati tapasztalattal is rendelkező felkészült oktatók, a fejlett oktatástechnika és informatikai háttér, a gyakorlatorientált kutatási és oktatási tevékenység, a kiscsoportos vállalati projektmunkák és a részben külföldi szakmai gyakorlatok biztosítják a magas színvonalú képzés alapját és feltételeit Esztergom, Szent István tér 10. (33) Dr. Székely János, : 70 fő : 7 fő :

14 Közép-Dunántúl Golgota Teológia Főiskola 7041 Vajta, Petőfi Sándor utca 562., gtf.ccbce.com Horváth-Kávai Árpád, : 100 fő : 4 fő : 2009 Pápai Református Teológiai Akadémia 8500 Pápa, Március 15. tér , (89) Dr. Vladár Gábor, : 60 fő : 8 fő : 1531 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2, (88) Dr. Varga István, : 240 fő : 7 fő :

15 1093 Budapest, Fővám tér 8. (1) Prof. Dr. Mészáros Tamás, Hallgatók száma (2010/2011) fő Minősített oktatók ( 2010/2011) 499 fő 1853 Budapesti Corvinus Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Élelmiszertudományi Kar, Gazdálkodástudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Közigazgatástudományi Kar, Tájépítészeti Kar, Társadalomtudományi Kar A Budapesti Corvinus Egyetem a nemzetközi színvonalú értékteremtést és értékközvetítést tekinti küldetésének, amelyet oktatási, kutatási és tanácsadói tevékenység formájában, az egyetemi autonómia keretében kíván megvalósítani. Az Egyetem jogilag és erkölcsileg is megkérdőjelezhetetlen működésre törekszik. A Budapesti Corvinus Egyetem az oktatókat, a hallgatókat és a kutatókat az intézmény legfontosabb értékteremtőjének tekinti. Minden elérhető eszközzel segíti a hazai és a nemzetközi szakmai életben való alkotó részvételüket. Doktori iskolák Élelmiszertudományi Doktori Iskola, Kertészettudományi Doktori Iskola, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola, Politikatudományi Doktori Iskola, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szociológia Doktori Iskola, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, Gazdaságinformatika Doktori Iskola Közép-Magyarország A BCE az ország egyik vezető egyeteme. Szakjai, karai a legnépszerűbbek közé tartoznak. Menedzsment szakképzése a Financial Times rangsorában a top 50-ben szerepel. Az egyetem 2010-ben elnyerte a Felsőoktatási Minőségi Díjat és a Kiváló Egyetem címet. Széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik a magyar vállalati szférában, az általuk szponzorált professzori rendszere egyedülálló. Az Egyetem élen jár a nemzetköziesedés folyamatában, szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszere van. Tovább kívánja erősíteni kutatási tevékenységét, amelyben már eddig is komoly eredményeket ért el. Budapesti Gazdasági Főiskola 1149 Budapest, Buzogány u (1) Sándorné Dr. Kriszt Éva, fő 125 fő 2000 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, BGF Külkereskedelmi Kar, BGF Pénzügyi és Számviteli Kar, BGF PSZK Salgótarjáni Intézet, BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet A Budapesti Gazdasági Főiskola küldetése, hogy a gazdaság- és társadalomtudományokban, valamint a kapcsolódó tudományágak területén magyar és idegen nyelven az alapképzésben, a mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a felnőttképzésben, a felsőfokú szakképzésben, az országban és nemzetközileg is egyaránt vonzó, vezető gazdasági felsőoktatási intézmény legyen. A BGF tudományos és kutatási tevékenységét a tudományos fokozattal, széles körű szakmai elismertséggel rendelkező munkatársak; a hazai gazdasági, vállalati, szakintézményi körrel közös vállalkozói és szaktanácsadói tevékenység, valamint az elnyert hazai és nemzetközi pályázatok, illetve a tananyagfejlesztés és más közös kutatási programok sikeres megvalósítása jellemzi. Ehhez hozzájárul az ERASMUS keretében megvalósuló kiterjedt hallgatói és oktatói mobilitás is. 13

16 Közép-Magyarország 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. (1) Prof. Dr. Péceli Gábor, fő 668 fő 1782 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD/DLA képzés, Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés Karok, inézetek Építőmérnöki Kar, Gépészmérnöki Kar, Építészmérnöki kar, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Közlekedésmérnöki Kar, Természettudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Doktori iskolák Építőmérnöki és földtudományok, Gépészeti tudományok, Építészmérnöki tudományok, Építőművészet, Kémia és Vegyészmérnöki tudományok, Informatikai tudományok, Villamosmérnöki tudományok, Közlekedéstudományok, Gépészeti tudományok, Fizikai tudományok, Matematika- és Számítástudományok, Pszichológia tudományok (Kognitív tudományok), Gazdálkodás- és Szervezéstudományok, Tudományfilozófia és tudománytörténet A BME a hazai felsőoktatás alkalmazott kutatási és fejlesztési területeken mindenképpen vezető kutatóegyeteme, mely erős alapképzésének köszönhetően egyszersmind számottevő eredményeket ér el az alapkutatásokban is. Az EU 6. K+F+I Keretprogramjában a BME a legsikeresebb pályázónak bizonyult nemcsak a magyar, de a 10 új tagország összes résztvevőit figyelembe véve. Sikeresen szerepel a jelenleg futó EU 7. Keretprogramban, együttműködve Európa vezető cégeivel és egyetemeivel. Élő, napi közös K+F munkát jelentő kapcsolata van a világ vezető, hi-tech multinacionális vállalataival, amelyek számos, csúcsfelszereltségű laboratóriumot alapítottak az egyetemen. Fókuszált és sikerorientált kétoldalú nemzetközi kapcsolatai, nemzetközi intézményi tagságai egyaránt sikeresen szolgálják a kutatói kapcsolatépítést és a hallgató és oktató cseréket, a kiemelt stratégiai célként kezelt nemzetközi mobilitás fejlesztését. Óbudai Egyetem Budapest, Bécsi út 96/b (1) Prof. Dr. Rudas Imre, fő 120 fő 1879 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Keleti Károly Gazdasági kar, Neumann János Informatikai Kar, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár január elsejével a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként megalakult Óbudai Egyetemet a tradíciók ápolása és a haladás, a fejlődés nyomon kísérése jellemzi. Az ISO 9001:2008 nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező egyetem a felsőoktatási piac aktív szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújt. A Felsőoktatási Minőségi Díjas intézmény küldetésének középpontjában a tudás átadása, a megújulás és az innováció áll. Doktori iskolák Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola A tudományos kutatás, a fejlesztés és az innováció az egyetem kiemelt, oktatással harmonikus egységet alkotó része. A kutatási tevékenység nemzetközileg is jegyzett alapkutatásokban, európai és hazai kutatási projektekben, valamint az ipari igényeket is kiszolgáló fejlesztésekben és innovációban valósul meg. Az egyetemen a Közlekedés-informatikai és Telematikai, valamint a Robottechnikai Egyetemi Tudásközpont mellett kompetencia központok hálózata működik. Az Óbudai Egyetem kiemelkedő jelentőségű nemzetközi szervezeteknek, így az EUA, a SEFI, az IEEE, az IGIP tagja.

17 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (1) Prof. Dr. Mezey Barna, fő 1761 fő 1635 Eötvös Loránd Tudományegyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Természettudományi Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Társadalomtudományi Kar, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Tanító- és Óvóképző Kar Doktori iskolák Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Biológia Doktori Iskola, Filozófiatudományi Doktori Iskola, Földtudományi Dokori Iskola, Fizika Doktori Iskola, Informatika Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Kémia Doktori Iskola Környezettudományi Doktori Iskola, Matematika Doktori Iskola, Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Doktori Iskola, Nyelvtudományi Doktori Iskola Politikatudományi Doktori Iskola, Pszichológiai Doktori Iskola, Szociológia Doktori Iskola Történelemtudományi Doktori Iskola 8 db új nyertes ÚMFT pályázat, 5 db FP7 pályázat, melyek közül egy projekt az ELTE vezetésével valósul meg. 1 db nyertes ELTE Erasmus Mundus 2010 pályázat, melynek koordinátori, irányítási feladatait is az ELTE látja el. A legnagyobb mobilitási programként ismert Erasmus program keretében küldi az ELTE a legtöbb hallgatót külföldre (89%). Jelenleg több mint 81 kétoldalú megállapodás áll rendelkezésre a hallgatók számára. A fent említett kapcsolatokon és együttműködéseken kívül az ELTE tagja 8 egyetemi hálózatnak. Közép-Magyarország Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. (1) Prof. Dr. Fodor György, 8500 fő 237 fő 1635 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Hittudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba), Jog- és Államtudományi Kar, Információs Technológiai Kar, Vitéz János Kar (Esztergom) Doktori iskolák Hittudományi Doktori Iskola, Történelemtudományi Doktori Iskola, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola A PPKE együttműködik képzéseiben a University of Cambridge-dzsel, a San Francisco University-vel, az Università Cattolica del Sacro Cuore-val. Az intézmény legkurrensebb tudáscentruma az információs technológiával foglalkozó Jedlik Ányos Laboratórium. Ez a laboratórium az International Research University Network-nek (IRUN) és a Szentágothay Kutató Központnak tagja. Az egyetem minden doktori iskolájában zajlanak nemzetközileg elismert kutatások. 15

18 Közép-Magyarország 1085 Budapest, Üllői út 26. (1) /5228 Prof. Dr. Tulassay Tivadar, fő 605 fő 1769 Semmelweis Egyetem Egyetemi képzés (hagyományos), Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Általános Orvostudományi Kar, Fog or vostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Egészségügyi Közszolgálati Kar Doktori iskolák Elméleti orvostudományok Doktori Iskola, Klinikai orvostudományok Doktori Iskola, Gyógyszertudományok Doktori Iskola, Mentális egészségtudományok Doktori Iskola, Sporttudományok Doktori Iskola, Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola, Patológiai tudományok Doktori Iskola A Semmelweis Egyetem Magyarország egyik legelismertebb kutatóintézménye. Az egyetem 80 tanszéke és klinikája foglalkozik K+F tevékenységgel az alábbi területeken: idegtudományok, onkológia, molekuláris genetika, molekuláris immunológia, metabolizmus, sejt- és molekuláris élettan, molekuláris patológia, gyermekgyógyászat, nefrológia, gasztroenterológia és endokrinológia. Az egyetem aktív együttműködési kapcsolatot tart fenn több mint 100 nemzetközi felsőoktatási intézménnyel a világon. Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. (28) Prof. Dr. Solti László, akadémikus, fő 367 fő 1787 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Állatorvos-tudományi Kar, Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdasági Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Pedagógiai Kar, Víz és Környezetgazdálkodási Kar, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Doktori iskolák Állatorvos-tudományi, Állattenyésztés-tudományi, Biológia tudományi, Gazdálkodás és szervezéstudományi, Környezettudományi, Műszaki tudományi, Növénytudományi doktori iskolák Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont; Ökopólus program; kutatási projektek (OTKA, Inco-Copernicus, EU, stb. keretekben); Erasmus-Ceepus; nemzetközi együttműködési szerződés 48 külföldi intézménnyel; aktív tagság nemzetközi szervezetekben (EUA, ICA, DRC, ACRU, EAEVE, VetNEST stb.) 16

19 Általános Vállalkozási Főiskola 1114 Budapest, Villányi út , (1) Dr. Vastagh Pál CSc., : 2800 fő : 48 fő : 1996 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés, Felsőfokú szakképzés (kifutó), Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés A közhasznú szervezetként működő főiskola létrejöttét a társadalmi és gazdasági életben zajló változásoknak, azon igények felismerésének köszönheti, melyek az üzlethez, a vállalkozásokhoz értő szakemberek iránti szükségletben jelentkeztek. Az intézmény a magán, illetve alapítványi felsőoktatás hatékonyságában jelentkező többletek kiaknázásával olyan üzleti, illetve közszolgálati közgazdászokat, valamint PR menedzsereket, továbbá nemzetközi szakértőket képez, akik biztos alapokon nyugvó, korszerű szakmai és informatikai ismeretekkel, nyelvtudással, vállalkozói szemlélettel, kommunikációs és problémamegoldó készséggel és a folyamatos megújulás képességével rendelkeznek. Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5, (27) Dr. Balázs Pál PhD, : 2000 fő : 24 fő : 1929 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A főiskolán pedagógusképzés (óvodapedagógus, tanító, ifjúságsegítő), társadalomtudományi képzés (csecsemő- és kisgyermeknevelőgondozó, szociálpedagógia) és hittudományi (katekéta-lelkipásztori munkatárs, hittanár nevelő) képzés folyik. Kiemelten fontosak a nemzetiségi (német és roma) képzések. A főiskola jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, amelyekre alapozva hallgatók az Európai Unió több államában részképzéseken vehetnek részt. Fejlesztő csoportok foglalkoznak a tanterv, tananyagkészítés legújabb technikáival (e-learning), pedagógiai mérésekkel, elemzésekkel, a környezettudatossá nevelés kérdéseivel. Közép-Magyarország Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola Gábor Dénes Főiskola 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., (1) Budapest, Mérnök u. 39., (1) Dr. habil Vass László CSc., : 5700 fő : 93 fő : 2000 Alapképzés, Mesterképzés, Felsőfokú szakképzés, Szakirányú továbbképzés A BKF az ország egyik legdinamikusabban fejlődő főiskolája. A legnagyobb hagyományokkal a kommunikáció és az üzleti tanulmányok terén rendelkezik, piacvezető a kommunikációoktatásában. A 2010-ben újonnan induló művészeti képzések a jövő szakembereit képezik a kreatív ipar számára. Az intézmény kommunikációs készségfejlesztő tréningrendszere egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Turizmus-menedzsment mesterszakjának Világörökségi menedzsment szakiránya Európában a BKF-en kívül csak a párizsi Sorbonne egyetemen hallgatható. Dr. Zárda Sarolta, : 2700 fő : 54 fő : 1992 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés (szakmérnöki), Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A GDF elsősorban azon hallgatók számára nyújt több képzési szinten ismereteket és kompetenciákat, akik biztos pozícióra számítanak az információs és kommunikációs technológiák, valamint a gazdaság területén. A főiskola képzési profilja a műszaki, informatikai, közgazdasági tudományterületre terjed ki, az alapképzési szakokról mérnök-informatikusok, gazdálkodási mérnökök és közgazdászok kerülnek ki. Képzési módszere ötvözi a tantermi és az elektronikus oktatás előnyeit, így jó lehetőséget nyújt a piacképes tudás megszerzésére akár munka mellett is. Valamennyi hallgatónak komplett oktatócsomagot és tanulást segítő szolgáltatásokat nyújt külön térítés nélkül. 17

20 Közép-Magyarország Harsányi János Főiskola 1037 Budapest, Bécsi út 324., (1) Prof. Dr. Kiss István, mb. : 1150 fő : 23 fő : 2003 Alapképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A főiskola küldetése, hogy hallgatói tehetségét az egyetemes és magyar kultúra szolgálatában kibontakoztassa, gyarapítsa. A jövőbeni magyar és európai munkaerőpiac igényeinek megfelelő, versenyképes elméleti tudással és gyakorlati ismeretekkel, tapasztalattal rendelkező közgazdászokat képezzen, akik személyes minőségük és speciális szakmai kompetenciáik révén sikeresek lesznek a gazdasági élet különböző területein, valamint a turizmus, vendéglátás ágazatokban. A Harsányi János Főiskolán Gazdaságtudományok képzési területen és Művészetközvetítés képzési területen belül 6 alapszakon tanulhatnak a hallgatók nappali és levelező tagozaton államilag támogatott és költségtérítéses képzésben. Károli Gáspár Református Egyetem 1091 Budapest, Kálvin tér 9, (1) Prof. Dr. Balla Péter, mb. : 4200 fő : 143 fő : 1855 Képzés Típusa Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A Károli Gáspár Református Egyetem hivatásának tekinti a református hagyományoknak megfelelő, differenciált, többszintű, széles bázisú, magas szintű oktatás megvalósításával a bibliai hagyományokhoz ragaszkodó bölcsészek, diakónusok, hitoktatók, jogászok, kántorok, lelkészek, szociális munkások, tanítók és vallástanárok képzését, tudományos fejlődésük elősegítését, az oktatás, nevelés és tudományos kutatás feltételeinek biztosítását, a református és a magyar felsőoktatás több évszázados örökségének ápolását, az egyházi és nemzeti felemelkedés szolgálatát. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem 1061 Budapest, Liszt F. tér 8., (1) Budapest, Andrássy út , (1) 18 Dr. Batta András, : 820 fő : 92 fő : 1875 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, DLA, Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem olyan alkotó- és előadóművészek, s egyben tanárok képzését tekinti elsődlegesnek, akik a zeneművészet értékeinek birtokában, széleskörű, korszerű zenei képzettségük, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi zenei életben a klaszszikus zene, jazz és népzene területén előadóművészi, alkotói és zenetudományi tevékenységre, az iskolai zenei nevelésre és az egyházzene művelésére. Pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani képzettségük, általános műveltségük és idegen nyelvi ismeretük által felkészültek arra, hogy a zenei nevelés sajátos eszközeit a tanulók szakmai képzésére, érzelmi és esztétikai nevelésének szolgálatába állítsák. Dr. habil, DLA Kőnig Frigyes, : 650 fő : 42 fő : 1871 Alapképzés, Mesterképzés, Egyetemi képzés (hagyományos), PhD/DLA képzés Magyarországon a Magyar Képzőművészeti Egyetem az egyetlen felsőoktatási intézmény, ahol a képzőművészet minden területén képeznek hallgatókat. A képzések jelenleg 5 éves osztatlan egységes mesterképzésben a festő, szobrász, grafika, intermédia, restaurátor, illetve 3 éves alapképzés keretében a látványtervező és képzőművészet-elmélet szakon folynak. Az egyetem az alkotó művészek képzése mellett képzőművészeti tanárképzést is folytat.

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Minõség és Megbízhatóság

Minõség és Megbízhatóság 2006/3 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság munkájáról A bolognai folyamat hatásai és minőségbiztosítási vetületei a magyar felsőoktatás szerkezetének átalakításában Pillanatkép a közoktatási

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

A tanulmány készítésében részt vevő szakértők:

A tanulmány készítésében részt vevő szakértők: A tanulmány készítésében részt vevő szakértők: Kővári István turizmusoktatási szakértő, Dékáni Kabinet vezetője Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara Mezősi

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 TERVEZET 2013. március Equinox Consulting Kft. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András,

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Izland és Liechtenstein hozzájárulása

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben