Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia"

Átírás

1 Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia

2 Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke vagyok arra, hogy a több évszázada fejlődő magyar felsőoktatás intézményeit bemutató összeállítást jelentethetünk meg, ugyanakkor tudatában vagyok annak, hogy ez a füzet csak igen vázlatos képet nyújt egyetemeink és főiskoláink rendszeréről. Kiadványunk nemcsak a hazánk területén található 69 egyetemet és főiskolát sorolja fel, hanem bemutatja a határon túli 4 magyar felsőoktatási intézményt is. A felsorolás változatos képet mutat: állami egyetemek, főiskolák, alapítványi, egyházi és magánintézmények egyaránt találhatók a felsorolásban. Az intézmények története is külön-külön érdekes lehet: vannak köztük régi, több évszázados múltú intézmények, és akadnak köztük újabbak. A felsorolásban szerepelnek kisebb, különleges igényeket kielégítő intézmények, és vannak több ezer hallgatót és több száz oktatót foglalkoztató intézmények. Közös tulajdonságuk azonban, hogy egy bonyolult struktúrában minden felsőoktatási intézmény sajátos, fontos funkciót tölt be, azaz minden egyetemnek és főiskolának külön feladata van az egész nemzeti oktatási rendszerben. A felsőoktatási intézmények egy másik jellemzője az is, hogy kettős funkciót töltenek be, egyrészt az oktatással, a szakemberek magas szintű képzésével foglalkoznak, másrészt a különböző tudományok művelésének fellegvárai, a szellemi élet központjai, a kutatás színterei. A nemzeti hagyományok ápolása mellett a magyar felsőoktatási intézmények szintén régi tradícióknak megfelelően nemzetközi kapcsolatokat is fenntartanak, részei az európai felsőoktatási rendszernek, és kapcsolatot tartanak fenn a világ sok más felsőoktatási intézményével is. Mivel azonban korlátozott terjedelme miatt kiadványunk csak szerény képet tud nyújtani felsőoktatásunk rendszeréről, az olvasóknak ajánlom, hogy további információt a Magyar Rektori Konferencia honlapján (www.mrk.hu) keressenek, s így ismerkedjenek meg jobban egyetemeinkkel, főiskoláinkkal, sokszínű felsőoktatásunk rendszerével. Sándorné Kriszt Éva a Magyar Rektori Konferencia elnöke 2

3 A Magyar Rektori Konferencia A Magyar Rektori Konferencia (MRK) ellátja a teljes magyar felsõoktatási intézményrendszer képviseletét. Tagjai az egyetemek és fõiskolák ai. A magyar felsõoktatási intézményrendszer rendkívül sokszínû: állami, egyházi, magán, illetve alapítványi intézmények mûködnek, mindannyiuk bel- és külföldi érdekképviseletét a köztestületi formában mûködõ MRK látja el, amelynek mûködési feltételeit az intézmények biztosítják. Az MRK a törvény erejénél fogva kiemelkedõen közhasznú szervezet, köztestületként olyan, a felsõoktatási törvényben meghatározott, közfeladatokat is ellát, amelyek a tagságához, illetve a tagsága által ellátott tevékenységhez, feladatokhoz kapcsolódnak. Az MRK a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a felsõoktatás rendszerének mûködésével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés elõkészítõje részére. Az MRK alapszabályában meghatározta mûködésének rendjét. Négyszintû szervezeti rendet hozott létre: A legfõbb döntéshozó szerv a Plénum, amelynek az összes (69) a tagja. Az egyetemeket és a fõiskolákat külön egyetemi és fõiskolai tagozat képviseli. A tizenegy fős elnökség látja el az operatív döntéshozói és a végrehajtói feladatokat. A speciális szakkérdések megtárgyalására 18 döntéselõkészítõ jogkörrel rendelkezõ bizottság mûködik. Testületeink munkáját a fõtitkár által vezetett Titkárság segíti. A felsõoktatási törvény és más jogszabályok határozzák meg az MRK rendelkezésére álló érdekképviseleti eszközöket. Az érdekképviselet legerõsebb eszköze az, hogy az MRK a legfontosabb felsõoktatási szabályozási tárgykörökben egyetértési jogot gyakorol. Az érdekképviselet további, jogszabályok által biztosított eszköze, hogy az MRK delegáltjai részt vesznek más felsõoktatási szerv, szervezet munkájában. Az MRK tagokat delegál a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságba, a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsba, a Magyar Ösztöndíj Bizottságba és más fontos, a felsõoktatás és a kutatás területén tevékenykedõ szervezetekbe. Az MRK a European University Association és az International Association of Universities tagja. Bevezető Elnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Főiskola a Társelnök: Dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem a Tiszteletbeli elnök: Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem volt a Főtitkár: Dr. Dubéczi Zoltán A Magyar Rektori Konferencia tagozatai Egyetemi Tagozat elnöke: Dr. Péceli Gábor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Főiskolai Tagozat elnöke: Dr. Hauser Zoltán, Eszterházy Károly Főiskola A Magyar Rektori Konferencia Elnöksége Sándorné Dr. Kriszt Éva Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Tulassay Tivadar Semmelweis Egyetem Dr. Szabó Gábor Szegedi Tudományegyetem Dr. Almási Tibor Baptista Teológiai Akadémia Dr. Batta András Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Dr. Bayer József Zsigmond Király Főiskola Dr. Fodor György Pázmány Péter Katolikus Egyetem Dr. Hauser Zoltán Eszterházy Károly Főiskola Dr. Magda Sándor Károly Róbert Főiskola Dr. Péceli Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Solti László Szent István Egyetem 1

4 Komárom Esztergom Sopron Győr Tatabánya Székesfehérvár Veszprém Dunaújváros Vajta Kaposvár Pécs Gyöngyös Vác Gödöllő Budapest Kalocsa Baja Miskolc Eger Szolnok Szeged Sárospatak Debrecen Nyíregyháza Nagyvárad Régiók Beregszász Kolozsvár 2

5 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (62) Prof. Dr. Szabó Gábor, fő 704 fő 1581 Szegedi Tudományegyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Állam-és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fogorvostudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Mezőgazdasági Kar, Mérnöki Kar, Természettudományi és Informatikai Kar, Zeneművészeti Kar Doktori iskolák Az SZTE-n 19 doktori iskola működik: Állam- és Jogtudományi, Elméleti Orvostudományi, Interdiszciplináris Orvostudományi, Klinikai Orvostudományi, Multidiszciplináris Orvostudományi, Filozófiatudományi, Irodalomtudományi, Neveléstudományi, Nyelvtudományi, Történettudományi, Közgazdaságtudományi, Gyógyszertudományi, Biológiatudományi, Fizikatudományi, Földtudományi, Kémiatudományi, Környezettudományi, Matematika- és Számítástudományi, Informatika Doktori Iskola. (További információ dokint) Dél-Alföld Az egyetem oktatói, tudományos és kutatási tevékenysége nemzetközileg elismert ben elnyerte a Kutatóegyetemi címet. Célja a felsőoktatás szerepének erősítése az alap- és alkalmazott kutatásokban. Jelenleg az intézménynek 30 testvéregyeteme, EU-s programok keretében 290 egyetemmel 520 bilaterális szerződése van. Az egyetem évente kb. 300 külföldi hallgatót fogad az ERASMUS és a CEEPUS programok keretében. Eötvös József Főiskola Kecskeméti Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2., (79) Kecskemét, Izsáki út 10., (76) Prof. Dr. Majdán János, : 1500 fő : 40 fő 1870 Alapképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A főiskola jogelőd intézményét 1870-ben alapította báró Eötvös József. Jelenleg 2 kar működik, mely 3-3 intézetet foglal magában. A Neveléstudományi Kar a pedagógus- és óvóképzést, andragógus- és informatikus könyvtáros képzésekkel gazdagítja palettáját. Ez évben nemzetközi tanulmányok alapképzés indítására nyerte el a jogot, remélve ezzel a hallgatói létszám növelését. A Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar alapképzései közé sorolható az építőmérnök, környezetmérnök képzés, mely nagy hagyományokkal rendelkezik országosan is. Alapszakon közgazdászokat is képez a Kar Gazdaságtudományi Intézete, mely képzés mellé nagyon sok ide vonatkozó felsőfokú szakképzés társul. Az élethosszig tartó tanulás kapcsán 2005-ben létrehozták a Felnőttképzési Központot. Dr. Danyi József, : 4600 fő : 57 fő : 1910 Alapképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, Kertészeti Főiskolai Kar, Tanítóképző Főiskolai Kar A Kecskeméti Főiskola a Dél-alföldi Régió egyik legjelentősebb tudásbázisa, amely a gyakorlatorientált műszaki, kertészeti és pedagógusképzés központja. A főiskola rugalmasan reagál a gazdasági-társadalmi igényekre, s ennek megfelelően állandóan bővíti képzési kínálatát és fejleszti tudományos tevékenységét. A kertészmérnök mesterképzés és a gépészmérnök járműgyártási szakirány ennek a legújabb példái. Az oktatási feltételek és a hallgatói szolgáltatások az elmúlt időszakban látványosan javultak köszönhetően a saját, illetve uniós pályázati forrásból végrehajtott több milliárdos fejlesztéseknek. 3

6 Dél-Alföld Tomori Pál Főiskola 6300 Kalocsa, Szent I. király út 2-4., (78) Gál Ferenc Hittudományi Főiskola 6720 Szeged, Dóm tér 6., (62) Dr. Meszlényi Rózsa, : 800 fő : 37 fő : 2004 Dr. Kozma Gábor, : 280 fő : 28 fő : 1930 Alapképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A Tomori Pál Főiskola az egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő főiskola Magyarországon. A közgazdaságtudomány és a bölcsésztudomány terén végzi az oktatási tevékenységét. Az egy hallgatóra jutó minősített oktatók száma legmagasabb a magyarországi felsőoktatási intézmények között. A Főiskola az ISO 9001:2009 szabvány előírásai alapján működik. A Kalocsán található kollégium az újonnan felvett hallgatóknak tanulmányaik első félévében teljesen ingyenes. A Főiskola a budapesti és immár a kecskeméti telephelyén is végez oktatási tevékenységet. 4

7 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. (72) Prof. Dr. Bódis József, fő Pécsi Tudományegyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Állam- és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Illyés Gyula Főiskolai Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Művészeti Kar, Pollack Mihály Műszaki Kar, Természettudományi Kar Dél-Dunántúl 750 fő 1367 Doktori iskolák Állam- és Jogtudományi, Gazdálkodástani, Regionális Politika és Gazdaságtan, Biológia, Földtudományok, Kémia, Fizika, Irodalomtudományi, Nyelvtudományi, Pszichológia, Filozófia, Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományi, Neveléstudomány, Elméleti Orvostudományok, Klinikai Orvostudományok, Gyógyszertudomány, Interdiszciplináris Orvostudományok, Egészségtudományi, Képzőművészeti Mesteriskola, Építőművészeti Doktoriskola Az egyetem 10 karán közel 2000 oktató-kutató kolléga vesz részt kutatási projektekben. Az egyetemi karokon 20 doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel. A PTE-nek az ERASMUS program keretében 383 szerződése van 25 ország 266 egyetemével, ezen kívül mintegy 50 egyetemközi szerződése is, amelyek a hallgatók és az oktatók mobilitását szolgálják. A PTE számos regionális és nemzetközi egyetemi szövetségben vállal kulcsszerepet. Kaposvári Egyetem Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40., (82) Prof. Dr. Szávai Ferenc, : 3200 fő : 153 fő : 2000 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A Kaposvári Egyetem négy kara, az Állattudományi, a Gazdaságtudományi, a Pedagógiai, valamint a Művészeti Kar a képzések széles választékával biztosítja az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Az egyetem további szervezeti egysége az Egészségügyi Centrum (Pannon Lovasakadémia, Vadgazdálkodási Tájközpont Bőszénfa, Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet), továbbá a Takarmánytermesztési Kutatóintézet Pécs, Papnövelde u. 1., (72) Dr. Cziglányi Zsolt, : 100 fő : 8 fő :

8 Észak-Alföld 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. (52) Prof. Dr. Fábián István, fő Debreceni Egyetem Alapképzés, Mesterképzés,Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Állam és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Informatikai Kar, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Műszaki Kar, Népegészségügyi Kar, Természettudományi és Technológiai Kar, Zeneművészeti Kar 1060 fő 1538 Doktori iskolák Az egyetemen 25 doktori iskolában folyik a doktori képzés. Doktori fokozatot 6 tudományterületen (agrártudományok, bölcsészettudományok, műszaki tudományok, orvostudományok, társadalomtudományok és természettudományok), 25 tudományágban ítélnek oda. Az évente felavatott doktorok száma: fő. Magas szintű kutatás-fejlesztési tevékenység folyik valamennyi tudományterületen, egyidejűleg támogatott projekt fut. A K+F bevételek évről évre növekednek, az egyetemre érkezik a teljes hazai felsőoktatási szektor bevételeinek százaléka. Sok projekt fut nemzetközi támogatással, az EU keretprogramjaiban támogatott pályázatok száma megközelíti az 50-et. Két Regionális Egyetemi Tudásközpont működik, az MTA 11 kutatócsoport működését finanszírozza. Az egyetemnek több mint 300 külföldi egyetemmel van kétoldalú szerződése és számos nemzetközi szervezetnek is tagja. Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. (42) Prof. Dr. Jánosi Zoltán, 8500 fő 202 fő 1959 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Műszaki és Mezőgazdasági Kar, Pedagógusképző Kar, Természettudományi és Informatikai Kar A Nyíregyházi Főiskola az Ftv.-ben, keretjelleggel meghatározott létesítési és működési alapelveket elfogadva, eddigi tapasztalataira, értékeire és fejlődési eredményeire építve, az ország és észak-keleti régiójának olyan felsőoktatási tudáscentrumává kíván válni, amely vonzáskörzetének társadalmi-gazdasági helyzetét folyamatosan átlátva, érdemben hozzá tud járulni a tudásalapú gazdaság humán erőforrás-igényeinek biztosításához, a helyi folyamatok innovatív jellegű erősítéséhez, ezen keresztül, az ország más területeihez viszonyított fejlődésbeli elmaradottságának mérsékléséhez. A Nyíregyházi Főiskola regionális tudásközpont programjának kiemelt célrendszere a regionális szerepkör, a gazdasági és innovációs hatékonyság növelése. Az intézményben működik a Kelet-és Közép- európai Kutató Központ Oroszországra, Kelet-Európára, valamint Közép-Európára irányuló kutatási és ehhez kapcsolódó képzési feladatokkal. A kutatások főbb területei a politikai fejlődés, nemzetté válás kérdésköre, kisebbségek helyzete, regionalizmus stb. A nemzetközi kapcsolatok főképpen az Európai Unióra és a szomszédos országokra irányulnak. Számos, az EU keretprogramjaiban támogatott pályázat fut az intézményben. Széleskörű partnerség alakult ki a megyei munkaadókkal, kamarákkal és önkormányzatokkal.

9 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7., (52) www. kfrtkf.hu Intézményvezető: Dr. Völgyesi Zoltán, : 900 fő : 18 fő : 1855 Alapképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Felsőfokú szakképzés, Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés A főiskola a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületének felsőoktatási intézménye, amelynek alapvető feladata a tanítóképzés. Emellett kommunikáció és médiatudomány, informatikus könyvtáros, kántor és katechétalelkipásztori munkatárs alapképzési szakokon folytat képzést. Az alapképzésben megszerzett végzettségre épülő felsőfokú szakképzést, szakirányú továbbképzéseket, pedagógus továbbképzést, valamint felnőttképzést végez. Meghatározó feladatának tekinti a határon túli magyar tanítók szakmai fejlődésének elősegítését is. Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány, (56) Dr. Túróczi Imre, : 3300 fő : 39 fő : 1976 Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés A Szolnoki Főiskola három tudományterületen képez hallgatókat. Közgazdasági területen 30 éves, agrár és műszaki területen 50 éves hagyományokkal rendelkezik. Alapdiplomát (BA) nyolc szakon, Kereskedelmi és Marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás nappali, levelező, távoktatás tagozaton budapesti képzési hellyel Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, Műszaki menedzser, Mezőgazdasági mérnök nappali, levelező tagozaton szerezhetnek hallgatóink, míg a felsőfokú szakképzésben tizenhét szak közül választhatnak. Valamint lehetőség nyílik a szakok közül két szakot, a Nemzetközi gazdálkodási és a Turizmus-vendéglátás szakot teljes mértékben angol nyelven tanulni. Észak-Alföld Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 4044 Debrecen, Kálvin tér 16, (52) Nyíregyháza, Bethlen G. u , (42) Dr. Fazakas Sándor, : 250 fő : 18 fő : 1538 Dr. Soltész János, : 120 fő : 20 fő :

10 Észak-Magyarország 3300 Eger, Eszterházy tér 1. (36) Dr. Hauser Zoltán, 8200 fő 195 fő 1774 Eszterházy Károly Főiskola Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Bölcsészettudományi Kar (BTK), Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK), Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (TKTK), Természettudományi Kar (TTK) Az Eszterházy Károly Főiskola küldetése, hogy az oktatási szolgáltatások minőségének emelésével, a hallgatói igényekre figyelő, átjárható, választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével a Bologna-folyamatnak megfelelően az Európai Felsőoktatási Térséghez csatlakozva az EU-tagságból adódó és a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó értékes diplomákat adjon ki. Doktori iskolák Történelemtudományi Doktori Iskola Az intézményben több nemzetközileg is elismert tudományos műhely működik, ilyen a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport, az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, a Bryológiai Kutatócsoport és az EGERFOOD Regionális Tudásközpont, amely élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységet végez. A tudományos tevékenységben, a hazai felsőoktatási intézményekkel történő együttműködésen túl, fontos szerepet tölt be a főiskola 25 ország 60 intézményével kialakított nemzetközi kapcsolatrendszere. Károly Róbert Főiskola Gyöngyös, Mátrai u. 36. (37) www. karolyrobert.hu Prof. Dr. Magda Sándor, fő 79 fő 1962 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar A Károly Róbert Főiskola működése embercentrikus, célja a külső és belső vevői igényeinek maximális kielégítése. A vezetőség szándéka úgy irányítani és működtetni az intézményt, hogy neve minőségi garanciát jelentsen a hallgatók, a munkatársak és partnerek számára. A főiskola missziójának fontos része a társadalmi tudat formálása, a társadalommal és a környezettel szembeni felelősség prioritásainak érvényesítése. A minőségközpontú és környezettudatos szemlélet működése az intézmény valamennyi folyamatában érvényesül. Kutatási szervezetek: MTA Ökoenergetikai és Környezetipari Társult Kutatócsoport, Mezőgazdasági Fejlesztési és Logisztikai Központ, Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Erdőteleki Arborétum, LEADER Központ. Kutatási területek: bioenergetika, környezetvédelem és gazdálkodás, távérzékelés, ökonómia, marketing és menedzsment, turizmus-, vidékfejlesztés, növényvédelem, növénynemesítés és növényélettan. Tudományos fórumok: Nemzetközi Tudományos Napok, szakmai és tudományos diákköri konferenciák. Együttműködések: állami hivatalok, bankok, hazai és külföldi vállalatok és felsőoktatási intézmények, ERASMUS.

11 3515 Miskolc, Egyetemváros (46) Prof. Dr. Patkó Gyula, fő 373 fő 1735 Miskolci Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Egészségügyi Kar, Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Doktori iskolák Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola, Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola, Sályi István Gépészeti tudományok Doktori Iskola, Hatvany József Informatikai tudományok Doktori Iskola, Deák Ferenc Állam- és jogtudományi Doktori Iskola, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola. Az Egyetemnek 90 külföldi egyetemmel van együttműködési szerződése. Kutatóintézet: Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet. Tudásközpont: Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. Az egyetemen két kutatócsoport működik MTA támogatással. Az ERASMUS programokban a kétoldalú szerződések száma 138. Az egyetem CEEPUS programban 40 kelet- közép-európai egyetemmel működik együtt. Észak-Magyarország Egri Hittudományi Főiskola Sárospataki Református Teológiai Akadémia 3301 Eger, Foglár Gy. u. 6., (36) Dr. Dolhai Lajos, : 160 fő : 9 fő : Sárospatak, Rákóczi u. 1., (47) Dr. Kádár Ferenc, : 140 fő : 10 fő :

12 Közép-Dunántúl 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. (22) Dr. Szabó Péter Ottó, 7500 fő 75 fő 1992 Kodolányi János Főiskola Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Angol Nyelv és Irodalom Tanszék, Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Kulturális Tanulmányok Tanszék, Módszertani Tanszék, Művészeti Tanszék, Német Nyelv és Irodalom Tanszék, Neveléstudományi Tanszék, Pszichológia Tanszék, Szociális Tanulmányok Tanszék, Társadalomtudományi Tanszék, Történelem Tanszék, Turizmus Tanszék, Európai Város és Regionális Tanulmányok Tanszék Innovatív, minőségorientált intézményként a főiskola küldetése, hogy hozzájáruljon az európai felsőoktatás versenyképességéhez, a magyar felsőoktatás nemzetközi integrációjához. Tudományos élet, projektek:európai Kutató és Fejlesztő Intézet, Innovációs Kutatócsoport, Minőségműhely, MTA RKK városfejlesztési kutatások, Szolgáltatástudományi Műhely; Történeti és Hungarológiai Műhely, Neveléstörténet Kutatócsoport, Interkulturális Kommunikáció Kutatócsoport, WEB-2.0 Kommunikációs Kutatócsoport, Iskolai Szociális Munka Műhely, Autizmus Tudásközpont, Zeneoktatási Műhely Nemzetközi kapcsolatok 2010-ben: Erasmus partnerségek száma: 103. Kiemelt egyéb megállapodások száma: 43. Pannon Egyetem Veszprém, Egyetem u. 10. (88) Prof. Dr. Rédey Ákos, fő 280 fő 1949 Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Gazdaságtudományi Kar, Georgikon Kar, Mérnöki Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Informatikai Kar Doktori iskolák Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Kémiai- és Környezettudományok Doktori Iskola, Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola, Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Az Egyetem oktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységével kíván hozzájárulni a térség versenyképességének növeléséhez, a környezetminőség javításához, a fenntartható erőforrás-gazdálkodás megvalósításához és a tudásalapú társadalom megalapításához. Részt vesz az Európai Kutatási Térség kialakításában, valamint az EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjaiban. Több mint 120 külföldi intézménnyel kötött együttműködési megállapodása pedig jó alapot biztosít a mobilitásban résztvevő oktatók és hallgatók számának növelésére, valamint közös képzési és kutatási programok indítására.

13 2401 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. Pf. 152 (25) Dr. Bognár László, 4100 fő 72 fő 1969 Dunaújvárosi Főiskola Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Műszaki Intézet, Informatikai Intézet, Gazdálkodástudományi Intézet, Kommunikációtudományi és Tanárképző Intézet, Központi oktatási Intézet A főiskola önállóvá válása óta képzési területeinek tudatos fejlesztésével és bővítésével, valamint közel tízmilliárdos infrastrukturális beruházással hallgatóbarát, európai színvonalú campus-szá, Dunaújváros és a régió szellemi és innovációs központjává fejlődött tavasza óta elsőként rendelkezik ISO 9001:2000-es nemzetközi minőségirányítási tanúsítvánnyal. A Dunaújvárosi Főiskola 2009-ben megalapította az Ecotech Közép-Európai Innovációs és Technológiai Zrt-t ban létrehozta a Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Egyetemi Tudásközpontot (DURATT). Leonardo és Erasmus programok, valamint kétoldalú kapcsolatok keretében kutatási projektekben, hallgatói-oktatói cserékben (mobilitásban) is részt vesz. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően külföldi hallgatók számára is folytat alapképzést angol nyelven. Közép-Dunántúl Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Esztergomi Hittudományi Főiskola 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1., 1139 Budapest, Fiastyúk utca , Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1. (34) Prof. Dr. Hajtó János DSc, : 2100 fő : 19 fő : 1992 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája az üzleti és műszaki képzési ágakban Kereskedelem és Marketing, Gazdálkodási és Menedzsment, Nemzetközi Gazdálkodás valamint Műszaki Menedzser alapszakokon képez szakembereket, 2010 szeptemberétől Marketing mesterszak is megjelent a főiskola képzési palettáján. A modern tantárgyak, a korszerű tantervek és tananyagok, a gyakorlati tapasztalattal is rendelkező felkészült oktatók, a fejlett oktatástechnika és informatikai háttér, a gyakorlatorientált kutatási és oktatási tevékenység, a kiscsoportos vállalati projektmunkák és a részben külföldi szakmai gyakorlatok biztosítják a magas színvonalú képzés alapját és feltételeit Esztergom, Szent István tér 10. (33) Dr. Székely János, : 70 fő : 7 fő :

14 Közép-Dunántúl Golgota Teológia Főiskola 7041 Vajta, Petőfi Sándor utca 562., gtf.ccbce.com Horváth-Kávai Árpád, : 100 fő : 4 fő : 2009 Pápai Református Teológiai Akadémia 8500 Pápa, Március 15. tér , (89) Dr. Vladár Gábor, : 60 fő : 8 fő : 1531 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2, (88) Dr. Varga István, : 240 fő : 7 fő :

15 1093 Budapest, Fővám tér 8. (1) Prof. Dr. Mészáros Tamás, Hallgatók száma (2010/2011) fő Minősített oktatók ( 2010/2011) 499 fő 1853 Budapesti Corvinus Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Élelmiszertudományi Kar, Gazdálkodástudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Közigazgatástudományi Kar, Tájépítészeti Kar, Társadalomtudományi Kar A Budapesti Corvinus Egyetem a nemzetközi színvonalú értékteremtést és értékközvetítést tekinti küldetésének, amelyet oktatási, kutatási és tanácsadói tevékenység formájában, az egyetemi autonómia keretében kíván megvalósítani. Az Egyetem jogilag és erkölcsileg is megkérdőjelezhetetlen működésre törekszik. A Budapesti Corvinus Egyetem az oktatókat, a hallgatókat és a kutatókat az intézmény legfontosabb értékteremtőjének tekinti. Minden elérhető eszközzel segíti a hazai és a nemzetközi szakmai életben való alkotó részvételüket. Doktori iskolák Élelmiszertudományi Doktori Iskola, Kertészettudományi Doktori Iskola, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola, Politikatudományi Doktori Iskola, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szociológia Doktori Iskola, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, Gazdaságinformatika Doktori Iskola Közép-Magyarország A BCE az ország egyik vezető egyeteme. Szakjai, karai a legnépszerűbbek közé tartoznak. Menedzsment szakképzése a Financial Times rangsorában a top 50-ben szerepel. Az egyetem 2010-ben elnyerte a Felsőoktatási Minőségi Díjat és a Kiváló Egyetem címet. Széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik a magyar vállalati szférában, az általuk szponzorált professzori rendszere egyedülálló. Az Egyetem élen jár a nemzetköziesedés folyamatában, szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszere van. Tovább kívánja erősíteni kutatási tevékenységét, amelyben már eddig is komoly eredményeket ért el. Budapesti Gazdasági Főiskola 1149 Budapest, Buzogány u (1) Sándorné Dr. Kriszt Éva, fő 125 fő 2000 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, BGF Külkereskedelmi Kar, BGF Pénzügyi és Számviteli Kar, BGF PSZK Salgótarjáni Intézet, BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet A Budapesti Gazdasági Főiskola küldetése, hogy a gazdaság- és társadalomtudományokban, valamint a kapcsolódó tudományágak területén magyar és idegen nyelven az alapképzésben, a mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a felnőttképzésben, a felsőfokú szakképzésben, az országban és nemzetközileg is egyaránt vonzó, vezető gazdasági felsőoktatási intézmény legyen. A BGF tudományos és kutatási tevékenységét a tudományos fokozattal, széles körű szakmai elismertséggel rendelkező munkatársak; a hazai gazdasági, vállalati, szakintézményi körrel közös vállalkozói és szaktanácsadói tevékenység, valamint az elnyert hazai és nemzetközi pályázatok, illetve a tananyagfejlesztés és más közös kutatási programok sikeres megvalósítása jellemzi. Ehhez hozzájárul az ERASMUS keretében megvalósuló kiterjedt hallgatói és oktatói mobilitás is. 13

16 Közép-Magyarország 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. (1) Prof. Dr. Péceli Gábor, fő 668 fő 1782 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD/DLA képzés, Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés Karok, inézetek Építőmérnöki Kar, Gépészmérnöki Kar, Építészmérnöki kar, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Közlekedésmérnöki Kar, Természettudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Doktori iskolák Építőmérnöki és földtudományok, Gépészeti tudományok, Építészmérnöki tudományok, Építőművészet, Kémia és Vegyészmérnöki tudományok, Informatikai tudományok, Villamosmérnöki tudományok, Közlekedéstudományok, Gépészeti tudományok, Fizikai tudományok, Matematika- és Számítástudományok, Pszichológia tudományok (Kognitív tudományok), Gazdálkodás- és Szervezéstudományok, Tudományfilozófia és tudománytörténet A BME a hazai felsőoktatás alkalmazott kutatási és fejlesztési területeken mindenképpen vezető kutatóegyeteme, mely erős alapképzésének köszönhetően egyszersmind számottevő eredményeket ér el az alapkutatásokban is. Az EU 6. K+F+I Keretprogramjában a BME a legsikeresebb pályázónak bizonyult nemcsak a magyar, de a 10 új tagország összes résztvevőit figyelembe véve. Sikeresen szerepel a jelenleg futó EU 7. Keretprogramban, együttműködve Európa vezető cégeivel és egyetemeivel. Élő, napi közös K+F munkát jelentő kapcsolata van a világ vezető, hi-tech multinacionális vállalataival, amelyek számos, csúcsfelszereltségű laboratóriumot alapítottak az egyetemen. Fókuszált és sikerorientált kétoldalú nemzetközi kapcsolatai, nemzetközi intézményi tagságai egyaránt sikeresen szolgálják a kutatói kapcsolatépítést és a hallgató és oktató cseréket, a kiemelt stratégiai célként kezelt nemzetközi mobilitás fejlesztését. Óbudai Egyetem Budapest, Bécsi út 96/b (1) Prof. Dr. Rudas Imre, fő 120 fő 1879 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Keleti Károly Gazdasági kar, Neumann János Informatikai Kar, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár január elsejével a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként megalakult Óbudai Egyetemet a tradíciók ápolása és a haladás, a fejlődés nyomon kísérése jellemzi. Az ISO 9001:2008 nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező egyetem a felsőoktatási piac aktív szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújt. A Felsőoktatási Minőségi Díjas intézmény küldetésének középpontjában a tudás átadása, a megújulás és az innováció áll. Doktori iskolák Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola A tudományos kutatás, a fejlesztés és az innováció az egyetem kiemelt, oktatással harmonikus egységet alkotó része. A kutatási tevékenység nemzetközileg is jegyzett alapkutatásokban, európai és hazai kutatási projektekben, valamint az ipari igényeket is kiszolgáló fejlesztésekben és innovációban valósul meg. Az egyetemen a Közlekedés-informatikai és Telematikai, valamint a Robottechnikai Egyetemi Tudásközpont mellett kompetencia központok hálózata működik. Az Óbudai Egyetem kiemelkedő jelentőségű nemzetközi szervezeteknek, így az EUA, a SEFI, az IEEE, az IGIP tagja.

17 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (1) Prof. Dr. Mezey Barna, fő 1761 fő 1635 Eötvös Loránd Tudományegyetem Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Természettudományi Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Társadalomtudományi Kar, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Tanító- és Óvóképző Kar Doktori iskolák Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Biológia Doktori Iskola, Filozófiatudományi Doktori Iskola, Földtudományi Dokori Iskola, Fizika Doktori Iskola, Informatika Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Kémia Doktori Iskola Környezettudományi Doktori Iskola, Matematika Doktori Iskola, Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Doktori Iskola, Nyelvtudományi Doktori Iskola Politikatudományi Doktori Iskola, Pszichológiai Doktori Iskola, Szociológia Doktori Iskola Történelemtudományi Doktori Iskola 8 db új nyertes ÚMFT pályázat, 5 db FP7 pályázat, melyek közül egy projekt az ELTE vezetésével valósul meg. 1 db nyertes ELTE Erasmus Mundus 2010 pályázat, melynek koordinátori, irányítási feladatait is az ELTE látja el. A legnagyobb mobilitási programként ismert Erasmus program keretében küldi az ELTE a legtöbb hallgatót külföldre (89%). Jelenleg több mint 81 kétoldalú megállapodás áll rendelkezésre a hallgatók számára. A fent említett kapcsolatokon és együttműködéseken kívül az ELTE tagja 8 egyetemi hálózatnak. Közép-Magyarország Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. (1) Prof. Dr. Fodor György, 8500 fő 237 fő 1635 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Hittudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba), Jog- és Államtudományi Kar, Információs Technológiai Kar, Vitéz János Kar (Esztergom) Doktori iskolák Hittudományi Doktori Iskola, Történelemtudományi Doktori Iskola, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola A PPKE együttműködik képzéseiben a University of Cambridge-dzsel, a San Francisco University-vel, az Università Cattolica del Sacro Cuore-val. Az intézmény legkurrensebb tudáscentruma az információs technológiával foglalkozó Jedlik Ányos Laboratórium. Ez a laboratórium az International Research University Network-nek (IRUN) és a Szentágothay Kutató Központnak tagja. Az egyetem minden doktori iskolájában zajlanak nemzetközileg elismert kutatások. 15

18 Közép-Magyarország 1085 Budapest, Üllői út 26. (1) /5228 Prof. Dr. Tulassay Tivadar, fő 605 fő 1769 Semmelweis Egyetem Egyetemi képzés (hagyományos), Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Általános Orvostudományi Kar, Fog or vostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Egészségügyi Közszolgálati Kar Doktori iskolák Elméleti orvostudományok Doktori Iskola, Klinikai orvostudományok Doktori Iskola, Gyógyszertudományok Doktori Iskola, Mentális egészségtudományok Doktori Iskola, Sporttudományok Doktori Iskola, Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola, Patológiai tudományok Doktori Iskola A Semmelweis Egyetem Magyarország egyik legelismertebb kutatóintézménye. Az egyetem 80 tanszéke és klinikája foglalkozik K+F tevékenységgel az alábbi területeken: idegtudományok, onkológia, molekuláris genetika, molekuláris immunológia, metabolizmus, sejt- és molekuláris élettan, molekuláris patológia, gyermekgyógyászat, nefrológia, gasztroenterológia és endokrinológia. Az egyetem aktív együttműködési kapcsolatot tart fenn több mint 100 nemzetközi felsőoktatási intézménnyel a világon. Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. (28) Prof. Dr. Solti László, akadémikus, fő 367 fő 1787 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés Állatorvos-tudományi Kar, Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdasági Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Pedagógiai Kar, Víz és Környezetgazdálkodási Kar, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Doktori iskolák Állatorvos-tudományi, Állattenyésztés-tudományi, Biológia tudományi, Gazdálkodás és szervezéstudományi, Környezettudományi, Műszaki tudományi, Növénytudományi doktori iskolák Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont; Ökopólus program; kutatási projektek (OTKA, Inco-Copernicus, EU, stb. keretekben); Erasmus-Ceepus; nemzetközi együttműködési szerződés 48 külföldi intézménnyel; aktív tagság nemzetközi szervezetekben (EUA, ICA, DRC, ACRU, EAEVE, VetNEST stb.) 16

19 Általános Vállalkozási Főiskola 1114 Budapest, Villányi út , (1) Dr. Vastagh Pál CSc., : 2800 fő : 48 fő : 1996 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés, Felsőfokú szakképzés (kifutó), Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés A közhasznú szervezetként működő főiskola létrejöttét a társadalmi és gazdasági életben zajló változásoknak, azon igények felismerésének köszönheti, melyek az üzlethez, a vállalkozásokhoz értő szakemberek iránti szükségletben jelentkeztek. Az intézmény a magán, illetve alapítványi felsőoktatás hatékonyságában jelentkező többletek kiaknázásával olyan üzleti, illetve közszolgálati közgazdászokat, valamint PR menedzsereket, továbbá nemzetközi szakértőket képez, akik biztos alapokon nyugvó, korszerű szakmai és informatikai ismeretekkel, nyelvtudással, vállalkozói szemlélettel, kommunikációs és problémamegoldó készséggel és a folyamatos megújulás képességével rendelkeznek. Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5, (27) Dr. Balázs Pál PhD, : 2000 fő : 24 fő : 1929 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A főiskolán pedagógusképzés (óvodapedagógus, tanító, ifjúságsegítő), társadalomtudományi képzés (csecsemő- és kisgyermeknevelőgondozó, szociálpedagógia) és hittudományi (katekéta-lelkipásztori munkatárs, hittanár nevelő) képzés folyik. Kiemelten fontosak a nemzetiségi (német és roma) képzések. A főiskola jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, amelyekre alapozva hallgatók az Európai Unió több államában részképzéseken vehetnek részt. Fejlesztő csoportok foglalkoznak a tanterv, tananyagkészítés legújabb technikáival (e-learning), pedagógiai mérésekkel, elemzésekkel, a környezettudatossá nevelés kérdéseivel. Közép-Magyarország Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola Gábor Dénes Főiskola 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., (1) Budapest, Mérnök u. 39., (1) Dr. habil Vass László CSc., : 5700 fő : 93 fő : 2000 Alapképzés, Mesterképzés, Felsőfokú szakképzés, Szakirányú továbbképzés A BKF az ország egyik legdinamikusabban fejlődő főiskolája. A legnagyobb hagyományokkal a kommunikáció és az üzleti tanulmányok terén rendelkezik, piacvezető a kommunikációoktatásában. A 2010-ben újonnan induló művészeti képzések a jövő szakembereit képezik a kreatív ipar számára. Az intézmény kommunikációs készségfejlesztő tréningrendszere egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Turizmus-menedzsment mesterszakjának Világörökségi menedzsment szakiránya Európában a BKF-en kívül csak a párizsi Sorbonne egyetemen hallgatható. Dr. Zárda Sarolta, : 2700 fő : 54 fő : 1992 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés (szakmérnöki), Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A GDF elsősorban azon hallgatók számára nyújt több képzési szinten ismereteket és kompetenciákat, akik biztos pozícióra számítanak az információs és kommunikációs technológiák, valamint a gazdaság területén. A főiskola képzési profilja a műszaki, informatikai, közgazdasági tudományterületre terjed ki, az alapképzési szakokról mérnök-informatikusok, gazdálkodási mérnökök és közgazdászok kerülnek ki. Képzési módszere ötvözi a tantermi és az elektronikus oktatás előnyeit, így jó lehetőséget nyújt a piacképes tudás megszerzésére akár munka mellett is. Valamennyi hallgatónak komplett oktatócsomagot és tanulást segítő szolgáltatásokat nyújt külön térítés nélkül. 17

20 Közép-Magyarország Harsányi János Főiskola 1037 Budapest, Bécsi út 324., (1) Prof. Dr. Kiss István, mb. : 1150 fő : 23 fő : 2003 Alapképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A főiskola küldetése, hogy hallgatói tehetségét az egyetemes és magyar kultúra szolgálatában kibontakoztassa, gyarapítsa. A jövőbeni magyar és európai munkaerőpiac igényeinek megfelelő, versenyképes elméleti tudással és gyakorlati ismeretekkel, tapasztalattal rendelkező közgazdászokat képezzen, akik személyes minőségük és speciális szakmai kompetenciáik révén sikeresek lesznek a gazdasági élet különböző területein, valamint a turizmus, vendéglátás ágazatokban. A Harsányi János Főiskolán Gazdaságtudományok képzési területen és Művészetközvetítés képzési területen belül 6 alapszakon tanulhatnak a hallgatók nappali és levelező tagozaton államilag támogatott és költségtérítéses képzésben. Károli Gáspár Református Egyetem 1091 Budapest, Kálvin tér 9, (1) Prof. Dr. Balla Péter, mb. : 4200 fő : 143 fő : 1855 Képzés Típusa Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés A Károli Gáspár Református Egyetem hivatásának tekinti a református hagyományoknak megfelelő, differenciált, többszintű, széles bázisú, magas szintű oktatás megvalósításával a bibliai hagyományokhoz ragaszkodó bölcsészek, diakónusok, hitoktatók, jogászok, kántorok, lelkészek, szociális munkások, tanítók és vallástanárok képzését, tudományos fejlődésük elősegítését, az oktatás, nevelés és tudományos kutatás feltételeinek biztosítását, a református és a magyar felsőoktatás több évszázados örökségének ápolását, az egyházi és nemzeti felemelkedés szolgálatát. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem 1061 Budapest, Liszt F. tér 8., (1) Budapest, Andrássy út , (1) 18 Dr. Batta András, : 820 fő : 92 fő : 1875 Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, DLA, Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem olyan alkotó- és előadóművészek, s egyben tanárok képzését tekinti elsődlegesnek, akik a zeneművészet értékeinek birtokában, széleskörű, korszerű zenei képzettségük, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi zenei életben a klaszszikus zene, jazz és népzene területén előadóművészi, alkotói és zenetudományi tevékenységre, az iskolai zenei nevelésre és az egyházzene művelésére. Pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani képzettségük, általános műveltségük és idegen nyelvi ismeretük által felkészültek arra, hogy a zenei nevelés sajátos eszközeit a tanulók szakmai képzésére, érzelmi és esztétikai nevelésének szolgálatába állítsák. Dr. habil, DLA Kőnig Frigyes, : 650 fő : 42 fő : 1871 Alapképzés, Mesterképzés, Egyetemi képzés (hagyományos), PhD/DLA képzés Magyarországon a Magyar Képzőművészeti Egyetem az egyetlen felsőoktatási intézmény, ahol a képzőművészet minden területén képeznek hallgatókat. A képzések jelenleg 5 éves osztatlan egységes mesterképzésben a festő, szobrász, grafika, intermédia, restaurátor, illetve 3 éves alapképzés keretében a látványtervező és képzőművészet-elmélet szakon folynak. Az egyetem az alkotó művészek képzése mellett képzőművészeti tanárképzést is folytat.

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe. EvaSys Educatio SZIE 2011. tavasz Válasz megjelölése: Javítás: 1. 2. BEVEZETŐ Kedves Végzett Hallgatónk! A Diplomás Pályakövetési Programban összegyűjtjük az egykori hallgatók tapasztalatait, hogy hasznosíthassuk

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe. EvaSys Educatio NYME 2011. tavasz Válasz megjelölése: Javítás: 1. 2. BEVEZETŐ Kedves Végzett Hallgatónk! A Diplomás Pályakövetési Programban összegyűjtjük az egykori hallgatók tapasztalatait, hogy hasznosíthassuk

Részletesebben

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 Bevezetõ Kedves Olvasók! A 20 éves fennállását ünneplô Magyar Rektori Konferencia nevében tisztelettel nyújtom át Önöknek kiadványunkat, a magyar felsôoktatási

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a 2008. évi kari adatokkal) 2009. szeptember 18-i állapot szerint Kar/Tagozat Szak / / Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar (nappali)

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Az EMMI által kért, és 2015.10.12. állapotnak megfelelő táblázat a következő kiegészítéssel ment el: Állami egyetemek / Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest BCE 1999 2914 2056 2527 1867 2198 2031 2006

Részletesebben

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek 198x 2007 2007. április 26. Makay Árpád, Szegedi Tudományegyetem 1 A fejlődés motorjai Technikai előfeltételek A felsőoktatási intézmények tartalmi igényei

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés Alapképzés Szak neve Minden induló szakon, melynek besorolási alapszakján a magyar állami ösztöndíj igénybe vehető agrár képzési terület állattenyésztő

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

Kollégium neve irsz város utca. Budapesti Corvinus Egyetem FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. eljárás folyamatban

Kollégium neve irsz város utca. Budapesti Corvinus Egyetem FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. eljárás folyamatban Intézmény neve Int. azonosító Kollégium neve irsz város utca Nyilvántartásba vétel állapota Megjegyzés Budapesti Corvinus FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. Budapesti Corvinus FI43814

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen Terjedelem: 18085 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 200.08.0 18 Mutáci ó: Dátum: 200.08.0 12:5

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2009. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar tanár - közgazdásztanár (kereskedelem

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Rangsorokon innen és túl

Rangsorokon innen és túl Rangsorokon innen és túl Magyar felsőoktatási rangsorok, hallgatói preferenciák Ankét a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi karán 2013. november 19. Temesi József, egyetemi tanár, társigazgató Nemzetközi

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem 130 éves múlt Hat+1 kara, három telephelye, 17 épülete, öt kollégiuma van Három doktori iskola, K+F Innovációs Központ Alapképzés, Mesterképzés, Felsőoktatási Szakképzés Továbbtanulási

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika Ssz. Munkakör matematika KLTE-TTK 128 / 1981 E matematika matematika 1. igazgató határozatlan idejű fizika KLTE-TTK 128 / 1981 E fizika közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK 5572. 2004 E matematika KLTE-TTK

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem 5 Kar: Gazdaságtudományi, Georgikon, MFTK, Mérnöki, Műszaki Informatikai Közel 100 szak Kiemelkedő eredmények,

Részletesebben

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma A Debreceni Egyetemre 2014. évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek 2014.08.28. Adatok: fő Kar ÁJK A N K igazságügyi igazgatási 16 14 A N K közigazgatás-szervező 13 11 O N K jogász 5 2 M N

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről Iktatószám: BMF-RH-2080/05 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről A Budapesti Műszaki Főiskola tevékenysége második akkreditációs kör keretében kerül

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Hittudományi Tanácskozása,

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

Statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Budapest

Statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Budapest Statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Budapest Az alábbi statisztikai profil Budapest általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban (összegző megállapítások) 1. Bevezetés, a vizsgálat célkitűzései A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtását az Országgyűlés és a Kormány

Részletesebben

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma 2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Szak (párhuzamos akkreditáció érvényessége) Alkotóművészet és muzikológia (szakirányok: zeneelmélet;

Részletesebben

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező Iskola megnevezése Szak 1. TT.Kar biológia szakos tanár 2. BME Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Műszaki Szakoktató szak 3. Besenyei György Tanárképző Főiskola rajz szakos tanár József Attila Tudományegyetem

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Bevezetés Látványos fejlődés robotika, orvosi informatika területeken Korábban

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

Az érettségi és a felvételi

Az érettségi és a felvételi Az érettségi és a felvételi Az érettségi vizsga tárgyai Kötelező tárgyak magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv (angol, francia, német, spanyol) Választott tárgy bibliaismeret, biológia,

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben